Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Preschool Education and Pedagogical Innovations" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | К | М | Р | Ф
Number of items: 26.

А

Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. (2011) Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи. Other. Житомир. держ. ун-т, Житомир.

В

Вознюк, О. В. (2011) Концепція формування досліднцьких умінь та актуалізації дослідницьких здібностей у дітей та молоді. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді". pp. 60-75.

Вознюк, О. В. (2011) Проблемні питання вищої освіти: виклики сучасної цивілізації як чинники створення педагогічних міфів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи", Житомир, 10-11 листопада 2011 р. pp. 59-67.

Вознюк, О. В. (2011) Процесс достижения акме как фазовое (критическое) явление: постановка проблемы. Акмеология 2011. Методологические и методические проблемы. pp. 57-65.

Вознюк, О. В. (2011) Психологічні чинники ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю /за ред. І.А. Зязюна, О.А.Дубасенюк. pp. 144-152.

Вознюк, О. В. (2011) Синергетичний підхід до організації педагогічної творчості. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Синергетика і творчість" (11 листопада 2011 р.). pp. 82-91.

Вознюк, О. В. (2011) Історико-соцієтальні засади духовності українського народу та його сучасна цивілізаційна роль. Волинські історичні записки (6). pp. 75-92.

Вознюк, О. В. (2011) Толерантність – умова зближення українського і єврейського народів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Г

Гужанова, Т. С. (2011) КТС як одна з форм організації життедіяльності у літньому оздоровчому таборі. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ. pp. 11-14.

Д

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Діагностичний підхід як важлива умова професійної позиції вчителя. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньо галузі): матер. наук-практ.семінару. pp. 74-81.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Other. Вид-во ЖДУ ім. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Рецензія на польсько-український та українсько-польський щорічник "Професійна освіта: педагогіка і психологія". Українська полоністика (8). pp. 110-112.

К

Коновальчук, І. І. (2011) Закономірності та умови реалізації інноваційних освітніх процесів. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. праць.. pp. 552-557. ISSN УДК 371.2 (09)

Коновальчук, І. І. (2011) Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності. Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць, 4 (1). pp. 155-161.

Коновальчук, І. І. (2011) Соціокультурні детермінанти інноваційних освітніх процесів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Коновальчук, І. І. (2011) Сутність та властивості інноваційної педагогічної системи. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 67 (1). pp. 89-93.

Коновальчук, І. І. (2011) Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка.. pp. 85-88.

Коновальчук, І. І. (2011) Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики // Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,, 69 (2). pp. 70-75.

Коновальчук, І. М. (2011) Психологічні аспекти виникнення та корекції конфліктів батьків і дітей молодшого шкільного віку. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи. pp. 135-138.

М

Максимова, О. О. (2011) Інтегрований підхід до реалізації завдань валеологічного виховання дошкільників. Збірник науково-методичних праць / За заг. ред. Литньова В.Є., Колесник Н.Є. pp. 23-26.

Москвіна, Т. П. (2011) Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ. pp. 43-47.

Москвіна, Т. П. (2011) Формування духовних цінностей старшокласників на уроках художньої культури. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 192-196.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2011) Використання краєзнавчого матеріалу в навчанні школярів радянської Волині. In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, pp. 452-475.

Ф

Федорова, М. А. (2011) Особливості формування естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. pp. 158-162.

Федорова, М. А. (2011) Педагогічні умови виховання працелюбності у дітей старшого дошкільного віку. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць. pp. 71-77.

Федорова, М. А. (2011) Пізнавальна активність як складова формування моральних цінностей в учнів початкових класів. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник (69). pp. 116-120.

This list was generated on Thu Nov 23 14:48:26 2017 EET.