Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | O | S | T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 663.

G

Gajos, Leszek (2004) Kultura religijna w pamiętnikach mieszkańców wsi. Українська полоністика (1). pp. 47-61.

O

Ostasz, Gustaw (2004) O motywach podróży w poezji 1918-1939. Українська полоністика (1). pp. 155-163.

S

Starowіerow, Мirosława (2004) Polskość i ukraińskość z perspektywy wspomnieniowej J. Iwaszkiewicza. Українська полоністика (1). pp. 194-206.

Szumlańsкa, Natalia (2004) Trzy wizje Ukrainy w dorobku poetyckim Juliusza Słowackiego. Українська полоністика (1). pp. 207-214.

T

Tomashік, Z. F., Bіlevych, Ye. О., Tomashік, V. М., Kusіaк, N. V., Gumenіuк, О. R. (2004) Gibbs Diagrams in the Chemical Etching of Semiconductors. Phase Diagrams in Materials Science, MSI GmbH. pp. 171-174.

Є

Євченко, В. В. (2004) Recent modifications of the functional and communicative characteristics of english modals. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 143-146. ISSN 2076-6173

Євченко, В. В., Сидоренко, С. І. (2004) Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної компетенції студентів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Євченко, Н. В. (2004) Авторська трансформація традиційної жанрової форми в драмі Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 171-175. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2004) Деякі родові риси поетики драми-антиутопії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 166-170. ISSN 2076-6173

Єлагіна, Т. В. (2004) Роль народного музичного мистецтва у процесі формування громадянських якостей особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 84-87.

Ємець, О. В. (2004) Проблеми інтерпретації інтертекстуальних тропів у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 14-16.

Ємець, О. В. (2004) Синкретичні тропи як результат взаємодії образних засобів у тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 140-142.

Єремеєва, В. М. (2004) Сучасний стан підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл до індивідуалізації навчання учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 15-18.

Єремеєва, В. М. (2004) Технологія вивчення основ курсу дидактики. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 69-78.

Єршова, Л. М. (2004) Жіноча освіта на Волині в період російсько-польського освітянського двовладдя (1793 – 1831 рр.). Українська полоністика (1). pp. 126-136.

Єчкало, Ю. В., Коновал, О. А., Теплицький, І. О. (2004) Деякі шляхи удосконалення методики викладання шкільного курсу фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 72-75.

І

Іваненко, Л. Д. (2004) Валеологічна освіта як складова професійної підготовки студентів у вищій школі. Науковий потенціал світу 2004: І Міжнародна науково-практична конференція, 38. pp. 64-65.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2004) Валеологічні аспекти користування комп'ютерною технікою. Педагогічна Житомирщина (3). pp. 18-20.

Іванов, А. О. (2004) Номінативні одиниці на позначення предметів побуту засобами сучасної англійської мови: семантичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 147-148.

Іванова, Л. П. (2004) Представленность английской культуры в русской литературе XIX века. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 63-65.

Іванцова, О. П. (2004) Застосування модульно-рейтингової системи навчання при вивченні іноземної мови студентами економічних спеціальностей у коледжах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 118-122.

Іващук, Н. С. (2004) Мовна освіта у структурі середньої школи сучасної Іспанії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 123-124.

Ісаєнко, С. В. (2004) Естетично-філософський контекст конфлікту влади і особистості в романі Дж. Фаулза "Волхв". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 54-56.

А

Авдеєва, В. В. (2004) Соціоекологічна культура вчителя як педагогічна проблема. Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України» (до 115-річниці М.І. Гавриленка). pp. 85-87.

Антонова, О. Є. (2004) Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. (2004) Організація роботи з педагогічно обдарованими студентами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр (5). pp. 379-384.

Антонова, О. Є. (2004) Особливості роботи вчителя іноземної мови з обдарованою дитиною. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 40-44.

Антонова, О. Є. (2004) Особливості формування моральної свідомості учнів старшого шкільного віку. Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: Зб. наук. - метод. праць. pp. 51-53.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема обдарованості в умовах трансформації суспільства. Проблема суспільних трансформацій України в умовах транзитивного розвитку: Зб. наук. праць. pp. 182-188.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема розвитку здібностей та обдарованості у філософсько-педагогічних системах Давнього світу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць (31). pp. 216-221.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема розвитку обдарованості майбутнього вчителя як фактор само актуалізації його особистості. Молодь в умовах нової соціальної перспективи //Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 120-122.

Антонова, О. Є. (2004) Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира). Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць.. pp. 64-76.

Антонова, О. Є. (2004) Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м.Житомира). Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад: Збірник наук.-метод. праць. pp. 54-63.

Антонова, О. Є. (2004) Технологический подход к организации работы с педагогически одаренной молодежью (на примере всеукраинской студенческой олимпиады по педагогике). Акмеология 2004 /Кузьмина Н.В., Зимичев А.М. составление и редакция. pp. 35-43.

Антонова, О. Є. (2004) Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 60-67.

Антонова, О. Є. (2004) Технологія формування базових педагогічних знань у майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 18-24.

Антонова, О. Є., Бобракова, Т. (2004) Вивчення стану готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (1). pp. 183-187.

Антонова, О. Є., Гончаренко, О. (2004) Шляхи самовдосконалення студентів факультету іноземних мов. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (1). pp. 178-183.

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г. (2004) Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів. [Teaching Resource]

Арешонков, В. Ю. (2004) Громадянська освіта як запобіжний чинник проявам свідомісного екстремізму в допрофільній підготовці учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 3-7.

Астрахан, Н. І. (2004) Особливості художньої структури поеми Д. Г. Байрона "Паломництво Чайльд-Гарольда". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 30-33. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2004) „ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ" М. ПАВИЧА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, 5. pp. 20-25.

Атаманчук, В. П. (2004) Ідейно-естетичні особливості трагедії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 197-199.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Анализ информативности степени использования силовых возможностей при отталкивании в задачах прогноза результативности прыгунов в высоту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (9). pp. 9-14.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Анализ информативности степени использования силовых возможностей при отталкивании в сочетании с возрастом, весом и ростом прыгунов в высоту в задачах прогноза их результативности. Физическое воспитание студентов творческих специальностей (6). pp. 3-17.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Біомеханіка фізичних вправ. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Вдосконалення біомеханічних характеристик відштовхування при стрибках у висоту за допомогою технічних засобів. Теорія та методика фізичного виховання (2). pp. 33-36.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Вдосконалення технології освітнього процесу з фізичного виховання. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін. pp. 234-236.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Виділення найбільш інформативних параметрів стрибунів у висоту в задачах прогнозу їх результативності. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту (4). pp. 68-74.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Визначення найбільш інформативних параметрів стрибунів у висоту при прогнозуванні їх результативності. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. праць (4). pp. 68-75.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Використання електростимуляції м’язів для вдосконалення технічної майстерності стрибунів у висоту. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (2). pp. 229-233.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Групповые статистические характеристики и факторный анализ многомерной совокупности параметров спортсменов в задачах прогноза результативности. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (6). pp. 91-104.

Ахметов, Р. Ф. (2004) До можливості вдосконалення ритмо-темпової структури стрибка у висоту з розбігу за допомогою технічних засобів. Молода спортивна наука України, 1 (8). pp. 23-26.

Ахметов, Р. Ф. (2004) До питання прогнозування результативності стрибунів у висоту. Спортивний вісник Придніпров’я (7). pp. 10-13.

Ахметов, Р. Ф. (2004) До проблеми вдосконалення методів контролю за рівнем швидкісно-силових якостей спортсменів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (1). pp. 90-92.

Ахметов, Р. Ф. (2004) До проблеми вдосконалення підготовки висококваліфікованих стрибунів у висоту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (4). pp. 9-14.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Использование электростимуляции мышц в системе подготовки прыгунов в высоту высокой квалификации. Наука в олимпийском спорте (1). pp. 126-129.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Исследование возможностей использования электростимуляции мышц в системе подготовки высококвалифицированных прыгунов в высоту. Наука в олимпийском спорте (1). pp. 126-129.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Исследование электрической активности мышц у высококвалифицированных прыгунов в высоту. Теорія і практика фізичного виховання (3). pp. 70-75.

Ахметов, Р. Ф. (2004) К вопросу усовершенствования педагогического контроля за тренировочным процессом спортсменов. Материалы VIII Международного научного конгресса "Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. pp. 296-298.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Особенности электрической активности основных мышечных групп при прыжках в высоту с разбега. Наука в олимпийском спорте. (2). pp. 72-75.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Особливості використання методики електростимуляційного впливу на нервово-м’язовий апарат спортсменів-стрибунів. Спортивний вісник Придніпров’я (5). pp. 73-76.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Оценка эффективности тренировочных процессов на базе последовательного решения задач прогноза результативности спортсменов. Физическое воспитание студентов творческих специальностей (4). pp. 3-15.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Оцінка ефективності застосування комплексу технічних засобів стимулюючого типу в процесі підготовки стрибунів у висоту високого класу. Теорія і методика фізичного виховання і спорту.. pp. 126-131.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Повышение точности раннего прогноза результативности спортсменов на базе расширения и динамической интерполяции их информативных физических параметров. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (17). pp. 48-64.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Прогноз результативности спортсменов на базе статистического факторного анализа и экспертного ранжирования полной совокупности антропометрических, технических и специализированных параметров. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (7). pp. 82-95.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Прогнозування результативності стрибунів у висоту. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (4). pp. 249-254.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Ранний прогноз результативности прыгунов в высоту. Теорія і практика фізичного виховання (2). pp. 60-70.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Розробка нових методів засвоєння рухів при стрибках у висоту. Сучасні проблеми освіти і науки – 2004. pp. 92-99.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Розробка нових методів педагогічного контролю за рівнем фізичної підготовки спортсменів. Спортивні єдиноборства: теорія, практика та перспективи розвитку. pp. 10-12.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Совершенствование биомеханической структуры разбега у высококвалифицированных прыгунов в высоту. Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах. pp. 18-22.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Ступінь використання швидкісно-силових можливостей у стрибунів у висоту високого класу. Теорія і практика фізичного виховання (1). pp. 46-50.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Тест на визначення переваги силових, швидкісних або швидкісно-силових компонентів у рівні фізичної підготовки стрибунів у висоту. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. pp. 165-168.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Тренажерні комплекси в системі підготовки стрибунів у висоту високого класу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (1). pp. 151-157.

Ахметов, Р. Ф., Грибан, Г. П. (2004) Навчальна програма з курсу “Основи наукових досліджень” для факультетів фізичного виховання. [Teaching Resource]

Б

Бабенко, В. М. (2004) Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять із зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 10-13.

Баженов, Лев (2004) Репресії проти етнічних поляків Волині Житомирщини 30 -х – початку 50-х рр. ХХ ст. у сучасних наукових і краєзнавчих дослідженнях. Українська полоністика (1). pp. 37-46.

Базилюк, Л. В. (2004) Індивідуальний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя до виховної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 45-46.

Баловнєва, О. О. (2004) Особливості перекладу англійської науково-технічної термінології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 79-81.

Барабанова, О. А. (2004) Основні типологічні аспекти розвитку українського романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 132-134.

Барташева, Г. І. (2004) Автономне функціонування невербальних компонентів у комунікативній ситуації домінування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 82-86.

Башманівська, Л. А. (2004) Література рідного краю в контексті сучасних освітніх завдань. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 76-77. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2004) Література рідного краю. Співець Полісся (урок за творчістю В. Грабовського). Дивослово, 8. pp. 42-45.

Башманівська, Л. А. (2004) Поєднання літературно-краєзнавчого та мовного аспектів у процесі вивчення української мови та літератури в школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 133-135. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2004) Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. In: Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. Українська література в загальноосвітній школі.

Башманівський, В. І. (2004) Образи античної літератури в сонетах М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 248-250.

Башманівський, В. І. (2004) Традиції та новизна у сонетах Миколи Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 199-201.

Березенська, Л. І., Гуманкова, О. С., Козловська, О. І. (2004) Автентичний текст – основа формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 9-10.

Березенська, Л. І., Добржанська, В. В. (2004) Професійно-методичне наставництво в європейському вимірі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 47-50. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С. (2004) Етнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 51-53.

Березюк, О. С., Копетчук, В. А. (2004) Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно зорієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 54-57.

Бессонова, О. Л. (2004) Гендерний аспект оцінного тезауруса: експериментальне дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 76-78.

Близнюк, А. С. (2004) Казка О. Толстого "Золотий ключик, чи Пригоди Буратіно" як пародійно-сатиричний твір. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 37-41.

Близнюк, В. А. (2004) Слова i словосполучення німецької наукової та технічної літератури, що являють собою труднощі при перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 89-90.

Бовсунівська, Н. М. (2004) Волинська музична освіта в літературних джерелах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 33-35. ISSN 2076-6173

Богачевська, Л. О. (2004) Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення проблем освіти у романах "Ніколас Нікльбі", "Девід Коперфілд " й оповіданнях "отець-гуморист", "Schoneschreiben"( у типологічно-порівняльній площині). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 223-227.

Боймуродов, Х. Т. (2004) Двустворчатые моллюски среднего течения бассейна реки Зарафшан (фаунистический состав, экология, распространение, зоогеография и значение). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Большакова, Н. И. (2004) Национальная картина мира и проблема лакунарности игры слов в художественном переводе. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 87-88.

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Людина і світ в поезіях К. І. Галчинського. Проблеми славістики (3-4). pp. 84-90.

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Притчова матриця в оповіданнях Л. Андреєва про революцію. Проблеми славістики (1-4). pp. 51-55.

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Про деякі особливості поетики «мовістських» творів Валентина Катаєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 169-171. ISSN 2076-6173

Бондаренко, О. С. (2004) Зіставний аспект категоризації реальної дійсності в лексичній системі української та англійської мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 91-99.

Борейко, О. М. (2004) Єврейське шкільництво Волині в контексті полілогу культур (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 63-66.

Борисенко, Н. Д. (2004) Засоби вираження епістемічної модальності у мовленні героїв сучасної британської драми: гендерний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 100-101.

Борисенко, Н. Д. (2004) Лексичні засоби загальної оцінки у мовленні персонажів сучасної британської драми (гендерний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 113-115.

Борисов, О. О. (2004) Дієслівні лексичні одиниці сучасної англійської мови на позначення емоційного концепту "СТРАХ" (на матеріалі лексикографічних джерел). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 91-94.

Борисов, О. О. (2004) Невербальні маркери вираження емоційного концепту "страх" (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 130-133.

Брандес, В. М., Вознюк, О. В. (2004) Принципи психотерапевтичної гармонізації особистості. Психологічна газета (9).

Буднікова, Л. Т. (2004) Творення жіночих назв з формантом -k-a у словацькій та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 180-182.

Будівський, П. О. (2004) Специфіка пісні "Ой попід гай зелененький". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 23-24.

Буравський, О. А. (2004) Громадська діяльність польської інтелігенції Волині, її внесок в українську і європейську науку у другій половині XIX – на початку XX ст. Українська полоністика (1). pp. 10-17.

Буравський, О. А. (2004) Поляки Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. Other. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Буравський, О. А. (2004) Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Житомир: Ви-во ЖДУ.

Бурега, В. В. (2004) Методология исследования феномена террора. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 12-16.

Бутузова, Л. П. (2004) Особистісне ставлення до загрози ураження віл як предиктор безпечної поведінки підлітків. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6-7). pp. 27-30. ISSN 2311-8466

Біленький, Є. А. (2004) Міжнародний тероризм та українські реалії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 3-6.

Білобровець, О. М. (2004) Діяльність польських організацій на Житомирщині наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Українська полоністика (1). pp. 28-36.

Білодід, Ю. М. (2004) Ідеологічний фактор у боротьбі з тероризмом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 8-11.

Білоус, Б. П. (2004) Іван Франко про становлення давньоукраїнських літературних жанрів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 251-253.

Білоус, Б. П. (2004) Естетичні передумови становлення давньоукраїнських жанрів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 139-141.

Білоус, Л. А. (2004) Найважливіші морфометричні показники Anodonta cygnea. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, ії роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 8-9. ISSN 966-690-068-8

Білоус, П. В. (2004) Іван Вишенський: між книжністю та "поганськими хитрощами". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 200-201. ISSN 2076-6173

Бірюк, Л. Я. (2004) Формування комунікативної компетентності з російської мови у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 58-62.

В

Василенко, О. М., Гарбар, Д. А., Павлюченко, О. В., Першко, І. О., Уваєва, О. І. (2004) Фауна прісноводних молюсків Шацьких озер. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України". pp. 164-165.

Васильєва, О. Г. (2004) Субстантивні композити-бахувріхі як засіб смислопородження тексту (на прикладі антропосемічних одиниць у художніх та публіцистичних англомовних текстах). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 134-136.

Васильєва, О. Г. (2004) Функціонально-семантичні особливості посесивних найменувань особи (на прикладі субстантивних композитів-бахувріхі). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 104-107.

Василюк, І. М. (2004) Фразеологізми як одиниці міжмовної комунікації (проблеми перекладу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 102-103.

Василюк, І. М., Щерба, Д. В. (2004) Слово-термін як одиниця перекладу. In: Міжнар. Конф. “Навчання ділової англ мови у Східній Європі: для чого та як?”, 14-15 травня 2004 р., Дніпропетровський ун-т економіки та права.

Василюк, В. І. (2004) Волинь у творчості Оксани Лятуринської та Олекси Стефановича: авторська модель образу Батьківщини. Проблеми славістики (3-4). pp. 102-110.

Василюк, В. І. (2004) Морально-етичний ідеал і трансформація автобіографічного матеріалу у творчості І. Багряного. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (6). pp. 136-140.

Васьків, М. С. (2004) Графіка як композиційний прийом увиразнення (роман Я. Олесіча "На озерах вогні"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 48-50.

Ваховська, Л. Ф. (2004) Комунікативна структура різножанрових текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 111-114.

Велика, А. М. (2004) Еліптичні структури фразеологізмів, прислів’їв та алюзій у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 105-107.

Велика, А. М. (2004) Особливості лінгвістичної економії в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 115-117.

Венгерська, В. О., Міщук, С. М. (2004) Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 17-21. ISSN 2076-6173

Веремчук, Ю. В. (2004) Притчевість та асоціативність у поетиці п’єси-притчі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 179-183.

Виговський, В. Л. (2004) Структура і принципи укладання загального словника омофраз сучасної англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 118-120. ISSN 2076-6173

Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2004) Вплив важких металів на фізіологічний статус ставковика. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища / Збірник наукових праць. pp. 24-26.

Вискушенко, А. П., Корбут, Г. О., Памірський, М. С., Гирин, В. К. (2004) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПТАХІВ РІЗНИХ БІОТОПІВ ПІВДЕННОГО ПОЛІССЯ ЖИТОМИРЩИНИ. Облік птахів: підходи, методики, результати. pp. 209-211.

Вискушенко, Д. А. (2004) The effect of heavy metals on the pond snail Lymnaea stagnalis. In: International Symposium of Malacology 2004, 19-22 August 2004, Sibiu, Romania.

Власенко, В. В. (2004) Слово про вченого, педагога, людину багатої душі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 139-141.

Власенко, В. В. (2004) Сучасна українська літературна мова: Бібліографічний покажчик. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-20-3

Власенко, В. В., Островська, Леся (2004) Стилістично забарвлені лексеми – один з лінгвостилістичних аспектів аналізу історичних творів В. Шевчука і Л. Костенко. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 136-138.

Вовченко, І. І. (2004) Визначення рівня індивідуального здоров’я у дітей 7-10 років за різними системами оцінки. Визначення рівня індивідуального здоров’я у дітей 7-10 років за різними системами оцінки . pp. 150-152.

Вовченко, І. І. (2004) Порівняльний аналіз методик для оцінки рівня фізичного здоров’я у молодших школярів. Порівняльний аналіз методик для оцінки рівня фізичного здоров’я у молодших школярів (5). pp. 45-48.

Вовченко, І. І. (2004) Эффективность использования средств физического воспитания для повышения уровня физической подготовленности и здоровья младших школьников. Материалы VIII международного научного конгресса «Современный олимпийский спорт и спорт для всех»., ІІ. pp. 346-348.

Вознюк, О. В. (2004) Памяти Д. И. Квеселевича: анализ некоторых сторон творчества и педагогической деятельности. Пам'яті проф. Квеселевича Д. І. Вченого. Педагога. Учителя. pp. 12-16.

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М. (2004) Психолого-педагогічні проблеми екологічної освіти школярів. Актуальні проблеми психології / за ред. С. Д. Максименка., 7 (2). pp. 50-57.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2004) Генеза Всесвіту у контексті релігійно-міфологічних та філософсько-наукових уявлень: порівняльний аналіз. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 2. pp. 223-228.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2004) Диалектические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 9-14.

Вознюк, О. В., Машталір, А. М. (2004) До проблеми формування творчої особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць, 2. pp. 100-104.

Вознюк, О. В., Машталір, А. М., Кубіцький, С. О. (2004) Формування творчої особистості курсанта: синергетичний аспект. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (38). pp. 109-117.

Вознюк, О. В. (2004) Універсальний структурно-логічний метод аналізу мовної матерії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 121-124. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2004) Психологія тероризму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 22-24. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В., Левківський, М. В. (2004) Соціалізація у площині гендерного виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 19-22. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В., Тимченко, С. Л. (2004) Синергетичні виміри художньої реальності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 101-103. ISSN 2076-6173

Войтович, І. С., Галатюк, Ю. М. (2004) Формування експериментальних умінь учнів на першому ступені вивчення фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 76-79.

Волинець, І. М. (2004) Психолого-педагогічні засади вивчення старшокласниками літературного краєзнавства у курсі зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 62-64.

Волкова, О. О. (2004) Теоретичні передумови формування діалогічної мовленнєвої компетенції на середньому етапі загальноосвітньої школи в опорі на теорію домінуючих здібностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 73-79.

Волкова, Т. Я. (2004) Лінгвістичні аспекти термінологічної багатозначності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 125-128.

Воловод, Н. М. (2004) Літературний портрет героя прози покоління вісімдесятників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 205-206.

Волох, А. М. (2004) Великі ссавці південної України в ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Вольська, Ю. В. (2004) Основні теоретичні засади ускладнення в сучасному українському мовознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 230-234.

Врублевська, Г. Й. (2004) Лінґвокреативні процеси формування молодіжного жаргону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 186-187.

Віняр, Г. М. (2004) Розвиток системи дериваційних засобів на базі кореневих морфем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 210-214.

Вірковський, А. П. (2004) Особливості впливу деструктивної групи на особистість. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 69-71.

Вірковський, А. П. (2004) Синергетичний підхід до поняття "духовність". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 51-54.

Вітвицька, С. С. (2004) Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 69-71.

Вітвицька, С. С. (2004) Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 115-121.

Вітченко, А. О. (2004) Проблемне вивчення зарубіжної драматургії з використанням літературно-критичних матеріалів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 28-31.

Г

Гавриловська, К. П. (2004) Образ правової системи як детермінанта правової поведінки особистості. Психологічні студії Львівського університету: Зб. наук. праць (1). pp. 262-267.

Гавриловська, К. П. (2004) Особистість як суб’єкт активності у процесі правової соціалізації. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 6 (3). pp. 75-79.

Гадзевич, І. М. (2004) Пошуки оптимальних методів та прийомів навчання на заняттях з курсу "ділова англійська мова". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 44-45.

Галатюк, Ю. М. (2004) Використання комп’ютера для керування творчою навчальною діяльністю в процесі навчання фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 80-83.

Галицька, М. М. (2004) Реалізація загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у процесі навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах сфери туризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 80-82.

Гаращук, К. В., Гаращук, Л. А. (2004) Особливості навчання писемного мовлення учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 83-86.

Гарбар, А. В., Манило, В. В., Корнюшин, А. В. (2004) Вероятные направления эволюции кариотипов европейских представителей LYMNAEIDAE (MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA)в свете современных представлений о филогении семейства. Vestnik zoologii, 38 (2). pp. 29-37.

Гарбар, А. В., Манило, В. В., Корнюшин, А. В. (2004) Вероятные направления эволюции кариотипов европейских представителей Lymnaeidae (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) в свете современных представлений о филогении семейства. Вестник зоологии, 38 (2). pp. 29-37.

Герасимов, Ю. О. (2004) Жанрова специфіка лірики Ісікави Такубоку (на матеріалі циклу "Пісні, закохані в мене"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 210-212.

Герус, О. Ф., Ленчук, І. Г., Сарана, О. А. (2004) Вступний екзамен з математики на фізико-математичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка: Методичний посібник. ЖДУ.

Глєбова, Ю. А. (2004) Прийоми використання наочності при вивченні теоретико-літературного матеріалу в 5 класі на уроках зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 73-75.

Год, Б. В. (2004) З історії організації шкільної справи в Європі за доби Відродження (ХІV - початок ХVІІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 35-39.

Головатий, М. Ф. (2004) Сучасний тероризм і доля національних держав: соціально-політичний аспект (основні тези). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 7-9.

Голод, Р. Б. (2004) "Напрям реальний з закраскою романтичною... ": до питання про особливості творчого методу Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 219-222.

Голубовська, І. В. (2004) Естетичні функції наскрізних образів у повісті Наталени Королевої "Quid est veritas?". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 42-43.

Голубовська, І. В. (2004) Місце курсу дитячої літератури у системі гуманітарної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / За ред. О. А Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць.. pp. 131-134.

Голубовська, І. В. (2004) Історія "Самітньої мандрівниці" (автобіографічна повість Наталени Королевої "шляхами і стежками життя"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 242-245.

Гонцалез дель Кастійо, Алла (2004) Юзеф Крашевський у культурному середовищі Житомира. Українська полоністика (1). pp. 106-113.

Горбач, Н. В. (2004) Парафраза апокрифічних мотивів у "Слові про Лазареве воскресіння". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 20-22.

Горбунова, В. В. (2004) Етнічний світ у малюнках дітей. Соціальна психологія (6 (8)). pp. 77-85.

Гордієнко, Л. Л. (2004) Формування кроскультурної грамотності учнів при вивченні іноземної мови в контексті діалогу культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 87-91.

Гордієнко, О. А. (2004) Деякі аспекти порівняльного вивчення творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 80-82. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2004) Порівняльне вивчення літератур: зв’язки, спадкоємність та перспективність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 92-94. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А., Шевчук, Т. О. (2004) Робота над словом на уроках української мови в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Горяна, Л. Г. (2004) Організація роботи учнів з підручником у процесі навчання біології в 6-8 класах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Гречина, Л. Б., Добржанська, В. В. (2004) Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних факультетів у професійній сфері спілкування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 95-99.

Гречуха, Л. О. (2004) Проблема інтертекстуальності у творчості В.С. Берроуза. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 218-221.

Грибан, Г. П. (2004) Аналіз стану здоров'я абітурієнтів та студентів, які проживають в негативних умовах навколишнього середовища. Теорія і практика фізичного виховання (2). pp. 145-149.

Грибан, Г. П. (2004) Особенности проведения занятии по физическому воспитанию со студентами с патологией в состоянии здоровья. Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях. pp. 150-153.

Грибан, Г. П. (2004) Проблемы этизации культуры поведения в процессе физического воспитания в условиях реализации учебной программы и принципов гуманопедагогики. Всероссийская научная конференция: "Методология современной общей и спортивной педагогики". pp. 200-202.

Грибан, Г. П., Опанасюк, Ф. Г. (2004) Розвиток гнучкості в процесі самостійних занять студентів. [Teaching Resource]

Грибан, Г. В. (2004) Робота над словом при вивченні мови та літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 32-34.

Грибенюк, Г. С. (2004) Розвиток саморегуляції майбутнього рятівника як суб’єкта дій у антитерористичних операціях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 25-29.

Григор'єва, І. Г. (2004) Проблема формування організаторських умінь майбутніх учителів засобами самоврядування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 100-104. ISSN 2076-6173

Григор’єва, Т. Ю. (2004) Формування вмінь усного монологічного мовлення студентів початкового етапу мовного ВНЗ з опорою на різні види наочності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 16-18.

Гримашевич, Г. І., Мельник, Наталія (2004) Семантика кольорів у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 147-156.

Гримашевич, Г. І., Свінцицька, Валентина (2004) Прислівникова синонімія у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 157-163.

Гримашевич, Г. І. (2004) Номінація жіночого поясного одягу в говірках Середнього Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 235-237.

Гримашевич, Г. І. (2004) Поліська лексикографія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 129-131.

Гримашевич, Г. І. (2004) Структура полісемічних назв одягу в середньополіських говірках. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 163-167.

Гриців, В. І., Кузьміна, О. В. (2004) Analytical Description Liquidus of the Eutectic Systems. Phase Diagrams in Materials Science. pp. 61-63.

Гришкова, Н. В. (2004) Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 22-23.

Грищук, В. В. (2004) Застосування повної групи перетворень Галілея при розв’язуванні фізичних задач. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 84-86.

Гужанов, С. И. (2004) Фразеологические единицы как средство создания комического в ранней публицистике А.П. Чехова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 103-107.

Гужанова, Т. С. (2004) Клубна робота – важлива складова позакласної виховної роботи. Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 85-87.

Гужанова, Т. С., Гужанов, С. И. (2004) Проблемы фразообразования в свете идей А.А. Потебни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 228-230.

Гуманкова, О. С. (2004) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до порівняльного аналізу рідної та іноземної культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 105-107.

Гуменюк, С. М. (2004) Острозький традиціоналізм: етимологія української духовності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 10-13.

Гураль, Р. І., Яворський, І. П. (2004) Прісноводні молюски м. Львова та їхні паразити - личинкові форми трематод. Вісник Львівського університету (34). pp. 190-198.

Гірняк, М. О. (2004) Авторська свідомість як метатекстуальна категорія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 122-126.

Д

Давиденко, А. А. (2004) Творчі задачі з фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 101-104.

Давидова-Біла, Г. В. (2004) Артистична атмосфера Львова міжвоєнного періоду і проблема виникнення альтернативних художніх напрямів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 145-149.

Данилюк, С. С. (2004) Функціональні особливості англомовних електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 132-135.

Дем'янюк, М. Б. (2004) Реалізація слова в літературному тексті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 11-13. ISSN 2076-6173

Демчук, Л. І. (2004) Олександр Духнович педагог і освітній діяч. Олександр Духнович - фундатор української національної педагогіки (науково-педагогічний пошук молодих дослідників філологічного факультету, присвячений 200-річчю від дня народження). pp. 35-40.

Демчук, Л. І. (2004) Педагогічні ідеї М. Г. Стельмаховича в екологічному вихованні. Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича /Матеріали Перших Всеукраїнських педагогічних читань. pp. 211-215. ISSN 966-640-135-5

Демчук, Л. І. (2004) Погляди М. Стельмаховича на сучасні проблеми виховання підростаючого покоління. Проблеми народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича (до 70-річчя від дня народження). pp. 29-32.

Денисюк, В. В. (2004) Словотвірні варіанти антропонімів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 172-176.

Деркач, В. В., Козаченко, О. М. (2004) Методичні проблеми організації початкового етапу навчання польської мови студентів-філологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 125-128.

Дзензелюк, Д. О., Грибан, Г. П., Грибан, Н. Г. (2004) Вплив навколишнього середовища на стан здоров'я і фізичної підготовленості учнівської і студентської молоді. Мелітополь, Мелітополь.

Доброльожа, Г. М. (2004) Образна парадигма фразеологізмів з компонентом "собака". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 223-227.

Дорош, Г. О. (2004) Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака "Відкриття". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 176-178.

Дроздов, О. Ю. (2004) Феномен тероризму в оцінках та уявленнях студентської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 14-17.

Дубасенюк, О. А. (2004) Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод праць. pp. 3-14.

Дубасенюк, О. А. (2004) Вплив ідей життєтворчості на формування особистості старшокласника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 80-83.

Дубасенюк, О. А. (2004) Педагогічні передумови професійної підготовки вчителя для роботи у поліетнічному просторі (з учнівською польською етнонаціональною меншиною). Українська полоністика (1). pp. 114-125.

Дубасенюк, О. А. (2004) Про діяльність навчально-науково-виробничого комплексу „Полісся„. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 3-14.

Дубасенюк, О. А. (2004) Технологія вивчення педагогіки у вищому навчальному закладі. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 44-52.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є. (2004) Технологічний підхід до організації роботи з педагогічно обдарованою молоддю (на прикладі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 3-6.

Дубовик, С. Г. (2004) Лінгвістичні основи вивчення категорії відмінка іменника на засадах функціонального підходу у вищій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 117-120.

Дубравська, Н. М. (2004) Особливості структурно-динамічних та етико-смислових характеристик когнітивного компоненту феномена економічної суб’єктності особистості майбутніх підприємців. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (25). pp. 272-279.

Дудар, О. В. (2004) Тероризм як метод діяльності чорносотенних організацій (1905-1917 рр.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 30-34. ISSN 2076-6173

Дудоладова, О. В. (2004) Гендер і влада. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 238-242.

Дятленко, Т. І. (2004) Пейзаж як один із показників індивідуального авторського стилю (за творами І.Я. Франка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 87-90.

Дяченко, В. В. (2004) Розвиток та характер синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 136-139.

Дяченко, Н. М. (2004) Соматична лексика у повісті В. Шевчука „Мор”. Волинь – Житомирщина (12). pp. 176-181.

Дяченко, Н. М. (2004) Проблеми вивчення соматизмів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 216-219. ISSN 2076-6173

Ж

Жуковська, В. В. (2004) Лінгвостатистичний підхід до встановлення міжрівневих відносин у мові: лексика і граматика. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 243-246.

Жуковський, О. І. (2004) Роль Центральної польської державної бібліотеки у розвитку польської національної культури на Правобережній Україні у 20-ті роки XX ст. Українська полоністика (1). pp. 3-9. ISSN 2220-4555

З

Загуляєва, О. І. (2004) Основні моделі розвитку сюжетної лінії в англійських лічилках. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 137-139.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2004) Категорійний аналіз базових понять дослідження проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 45-46.

Зарицька, О. Л. (2004) Зміст курсу "Інформатика" на фізико-математичному факультеті за умов дистанційної форми навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 226-230.

Зарицька, О. Л. (2004) Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 113-117.

Заяць, Т. Р. (2004) Образотворення у творах на гуцульську тематику: типологічне зіставлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 232-235.

Золотницький, О. П. (2004) Біологічні основи культивування промислових двостулкових молюсків (Bivalvia, Mytiliformes) у Чорному морі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

К

Калінін, В. О. (2004) Використання пошукових соціокультурних задач як засіб формування соціокультурних умінь майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 28-30.

Калінін, В. О. (2004) Професійний соціокультурний портфель як засіб діагностики рівня сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 125-128.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2004) Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейський вимог. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 129-133. ISSN 2076-6173

Калініна, С. С. (2004) The Functions of Computer Assisted Language Learning in Formation of Linguistic and Communicative Competences. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 19-21.

Каліш, І. В. (2004) Жанр балади у світовій літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 155-158.

Каплієнко, М. В. (2004) Проблема розвитку позитивного сприйняття інших культур та вмінь долати соціокультурні відмінності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 52-54.

Капуш, А. В. (2004) "Хибні друзі перекладача" в міжмовному та внутрішньомовному контексті (на матеріалі сучасної німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 149-150.

Карабльова, О. В. (2004) Символістська концептуалізація самотності у "маленькому романі" Галини Пагутяк "Радісна пустеля". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 202-204.

Карпенко, О. Г. (2004) Мотивація в структурі діяльності соціального працівника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 36-39.

Карплюк, С. О. (2004) Про роль інформаційно-освітніх технологій в системі освіти. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів та аспірантів / за ред. кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Єремеєвої В.М. pp. 97-99.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2004) Трематодная инвазия и накопление тяжелых металлов моллюском Colletopterum Ponderosum (Bivalvta: Unionidae: Anodontinae). Паразитология, 4 (38). pp. 359-365.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2004) Порушення фізико - хімічних показників гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinide) у разі дії на нього йонів хрому (III) водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (35). pp. 226-230.

Кирпун, О. Ф. (2004) Порівняльна типологія німецької і української мов (словотворення). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 108-110.

Киченко, О. С. (2004) Постмодернізм у творчій системі ХХ століття (проблема витоків і їх інтерпретації). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 98-100.

Клименко, Ж. В. (2004) Формування уявлення учнів про художній переклад у процесі вивчення зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 24-27.

Климова, К. Я. (2004) Використання інтерактивних навчальних технологій у процесі аналізу мовно-стилістичних особливостей художніх і публіцистичних текстів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 98-100. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2004) Формування мовностилістичної вправності у контексті професійної підготовки практичних психологів і соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 7-10. ISSN 2076-6173

Климчук, В. О., Шимченко, О. А. (2004) Вплив внутрішньої мотивації на розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку. Обдарована дитина (10). pp. 60-63.

Климчук, В. О. (2004) Дослідження особливостей розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологія (1 (25). pp. 222-232.

Кобелецька, О. І. (2004) Псалом вічності Миколи Філянського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 240-241.

Ковалик, М. О. (2004) На шляху до краси: проблема вибору героїні (не загублена п’єса В. Винниченка "Дорогу красі"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 189-192.

Ковальова, С. М. (2004) Використання комп’ютера для формування комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 134-136. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2004) Технологія розв‘язання соціально-педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 87-97.

Когут, О. В. (2004) Стилізація як засіб трансформації містерійних сюжетів (на матеріалі драми Ігоря Костецького "Дійство про велику людину"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 193-196.

Козел, В. М., Степанчиков, Д. А., Федьович, М. В. (2004) Демонстраційний експеримент на екрані комп’ютера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 95-100.

Козубай, В. І. (2004) Аналіз художнього тексту як важливий чинник у процесі навчання іноземній мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 40-41.

Колесник, Н. Є. (2004) Педагогічний потенціал художньо-технічної творчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 137-140. ISSN 2076-6173

Колесник, О. С. (2004) Функціональні особливості номінативних одиниць вербалізації міфологічних концептів у поетичному дискурсі (на матеріалі англомовних текстів рок-пісень кінця ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 151-154.

Коляда, О. В. (2004) Міфопоетика образу Орфея в однойменній п'єсі Ж. Коктo. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 216-217.

Коляда, О. В. (2004) Міфопоетика образів Адама та Єви у п'єсі Ф. Аррабаля "Фандо та Ліс". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 184-186.

Коляденко, С. М. (2004) Формування гуманістичних рис особистості майбутнього професіонала шляхом залучення до роботи у Студентський Соціальній службі. Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників. pp. 73-75.

Комар, Л. В. (2004) Особливості кодифікації фонетичних варіантів слів у британській та американській вимовних нормах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 263-264.

Коменського, Я. А. (2004) Проблема розвитку здібностей та обдарованості у педагогічній теорії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 76-79.

Кондратюк, М. В. (2004) Жанрова специфіка українських романів "зв’язку часів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 146-149.

Конобродська, Валентина (2004) Елементи духовної культури та українська говірка мешканців польського села Воля Угруська. Українська полоністика (1). pp. 183-193.

Конторчук, Г. К. (2004) Крилаті слова у романі Валерія Шевчука "Стежка в траві". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 189-194.

Конторчук, Г. К., Шевчук, М. В. (2004) Власні назви як система естетичного і світоглядного узагальнення у романі Валерія Шевчука "Стежка в траві". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 195-202.

Конторчук, Г. К. (2004) Крилаті слова у сатиричному романі О. Чорногуза "Претенденти на папаху". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 160-162.

Копоть, Ірина, Міщук-Гілевич, Ельвіра (2004) До проблеми перекладу тексту пісні Ф. Шопена "Моя милованка". Українська полоністика (1). pp. 215-220.

Корнєєв, В. О. (2004) Мухи тефритоїдного комплексу (Diptera, Platystomatidae, Pyrgotidae, Tephritidae) Палеарктики (філогенія, систематика, трофічні зв'язки, поширення). Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук.

Корнійчук, Н. М. (2004) Сезона динаміка різноманіття фітомікроепілітону різних ділянок річки Тетерів. Вісник державного агроекологічного університету, 2 (13). pp. 211-217.

Корінна, Л. В. (2004) Формування громадянських цінностей старшокласників як категорійно-понятійна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 110-112.

Косенко, О. П. (2004) Частотні словники коментабельних дієслів англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 160-163.

Косило, Н. В. (2004) Типологічні особливості українського та англійського натуралізму в порівняльному аспекті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 135-138.

Косолапов, В. І. (2004) Про прогрес у лексикографії (за матеріалами різних видань словника англійської мови Хорнбі). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 155-156.

Костюшко, Ю. О. (2004) Аналіз міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту: літературний огляд. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 88-91.

Костюшко, Ю. О. (2004) Аналіз ситуації міжособистісного конфлікту: педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 40-43.

Котвицький, А. А. (2004) Тероризм як соціальне явище: поняття та ознаки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 40-43.

Котнюк, Л. Г. (2004) Politeness in Conversations. Modern Trends in Teaching and Studying English in Ukraine / Materials of the 3-d TESOL West-Ukraine Regional Conference. pp. 26-27.

Котнюк, Л. Г. (2004) Особливості співпраці з носіями іноземної мови в комп’ютерних технологіях. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 1. pp. 200-201.

Котнюк, Л. Г. (2004) "Егоцентричний" потенціал англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 157-159.

Котнюк, Л. Г. (2004) "Егоцентричність" художнього тексту (на матеріалі англійської літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 83-84.

Котнюк, Л. Г. (2004) Особливості перекладу "егоцентричних" слів з англійської мови на українську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 247-249.

Кравець, О. Є., Зимовець, О. А. (2004) Використання автентичних науково-публіцистичних іншомовних текстів при навчанні англійської мови студентів неспеціальних факультетів як засобу формування навичок вивчаючого читання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 141-146. ISSN 2076-6173

Кравець, О. Є., Памірська, Л. Ю. (2004) Використання проблемних текстів по спеціальності як засіб формування комунікативної компетенції у студентів немовних вузів на старшому етапі вивчення іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Красковська, О. Л. (2004) Результати експериментальної перевірки ефективності розробленої у Британії методики навчання моделей комунікативної поведінки учнів старшої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 147-153.

Кратасюк, Л. М. (2004) Урок української мови як один з основних засобів розвитку творчих здібностей учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 136-138.

Крет, О. Д. (2004) Конверсія як один із шляхів збагачення словника англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 164-165.

Крехно, Т. І. (2004) З історії формування лексико-семантичної групи "плати – податки – повинності" в українській мові XIV–XVIII століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 203-206.

Кривонос, О. М. (2004) Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання основ алгоритмізації та програмування в курсі інформатики в шкільних закладах нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 58-61.

Кудикіна, Н. В. (2004) Психологічні витоки педагогічної теорії ігрової діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 154-157.

Кудоярова, О. В. (2004) Професійний конфліктний дискурс як інтегральний феномен. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 166-168.

Кудінова, О. І. (2004) Провансальський образ світу в прозі Марселя Паньоля. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 150-153.

Кузнєцов, В. Б. (2004) Персоніфікація деяких іменників як важливий вид трансформації при перекладі з української мови на англійську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 273-275.

Кузнєцова, І. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Кухарьонок, С. С., Памірський, М. С., Памірська, Л. Ю., Шабадей, Н. П. (2004) Ваша англійська мова: практикум з англійської мови для студентів І курсу неспеціальних факультетів. Видавництво ЖДУ ім. І.Франка.

Кузнєцова, І. В. (2004) Гендерний аспект персонажних описів: когнітивний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 91-94.

Кузнєцова, І. В. (2004) Гендерні особливості презентації персонажів художнього твору: предметно-лінгвістичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 172-174.

Кузнєцова, І. В. (2004) Про один із сучасних підходів до вивчення іноземних мов у ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 158-159.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 147-151.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Контекстуальне переосмислення фразеологічних одиниць у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 169-171.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Про види семантичних зрушень у фразеологізмах ( на матеріалі сучасної англомовної прози ). Вісник Київського національного лінгвістичного університету., 7 (1). pp. 150-157.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Семантичне зрушення у фразеологічній одиниці як засіб текстоформування (когнітивний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 116-119.

Кузьмінчук, Ю. С., Щербак, В. І. (2004) Фітопланктон р. Тетерів. Стан вивчення проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 269-274. ISSN 2076-6173

Кукса, Г. М. (2004) Історія розвитку та типологія жанру детективу у контексті світової літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 150-154.

Кульчицький, В. Й. (2004) Повстанська творчість як засіб формування свідомості молоді. Вісник Дніпропетровського університету. Серія ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ (7). pp. 126-129.

Купчик, Олег (2004) Таємна діяльність закордонного відділу ЦК КП(б)У на території Волині (початок 1920-х років). Українська полоністика (1). pp. 66-72.

Курносова, Н. О., Курносова, Р. В., Суховецька, С. В. (2004) Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 175-177.

Куртяк, Ф. Ф. (2004) Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кусяк, Н. В., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф. (2004) Взаимодействие нелегированного и легированного оловом InAs с растворами системы HNO3–HBr–CH3CH(OH)COOH. Неорганические материалы, 40 (10). pp. 1159-1162.

Кутек, Т. Б. (2004) Особливості формування фізичної культури особистості. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Між нар. наук.-практ. конф.. pp. 369-373.

Кутек, Т. Б., Грибан, Г. П. (2004) Аналіз стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Спортивний вісник Придніпров’я (7). pp. 130-132.

Кухарьонок, С. С., Пашинська, В. В. (2004) Формування основ соціокультурної компетенції студентів неспеціальних факультетів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 160-162.

Куцевол, О. М. (2004) Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 19-23.

Кушерець, В. І. (2004) Гуманізація суспільного середовища як засіб упередження тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 18-22.

Л

Лавриш, Ю. Є. (2004) Філософські засади викладання сестринської справи у вищих медичних закладах Канади. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 3-7.

Лаврусенко, М. І. (2004) Образ трипільського світу в повісті Докії Гуменної "Велике Цабе". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 71-75.

Лановик, З. Б. (2004) Художня природа біблійних текстів: проблема рецепції та інтерпретації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 7-10.

Лановик, М. Б. (2004) Перекладознавча концепція В. Гумбольдта та її рецепція в українському літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 109-114.

Лапко, О. А. (2004) Оповідач як форма репрезентації авторської свідомості (на матеріалі повісті Т. Осьмачки "Старший боярин"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 127-131.

Ларіна, Т. С., Духнич, М. А. (2004) Генезис природничонаукових та медичних досліджень у перших університетах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 44-48.

Левицький, А. Е. (2004) Роль категоріальної семантики у забезпеченні функціонування номінативних одиниць сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 66-70.

Левківська, О. М. (2004) Громадянська культура англійських студентів (теоретичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 32-34.

Левківський, М. В. (2004) Інноваційні технології формування компетентності майбутніх вчителів. Освітні інноваційні технології викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод. праць /За ред. О.А. Дубасенюк.. pp. 49-55.

Левківський, М. В. (2004) Інноваційні технології формування компетентності майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 98-108.

Левківський, М. В. (2004) Відповідальність особистості у суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць., 2. pp. 80-84.

Левківський, М. В. (2004) Морально-правова відповідальність у життєвому самовизначенні старшокласників /. Теорія і практика формування громадянських цінностей у старшокласників.. pp. 25-28.

Левківський, М. В. (2004) Педагогічне краєзнавство: проблема пошуку. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: / Відп. ред. проф. А.В. Іванченко. pp. 189-193.

Левківський, М. В. (2004) Правова держава як гарант морально-правової відповідальності юнаків і дівчат. Вісник Київського міжнародного університету (5). pp. 125-132.

Левківський, М. В. (2004) Формування професійної компетентності вчителя (засобами історико-педагогічного краєзнавства). Вісник Київського міжнародного університету. (4). pp. 137-146.

Левківський, М. В., Сидорчук, Н. Г. (2004) Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми зони радіологічного контролю. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 41-45.

Левченко, Н. М. (2004) Феноменологічна екзегеза імені як конструент психологічної характеристики літературних героїв: роман Панаса Мирного "Повія". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). 209 -211.

Лисенко-Ковальова, Н. В. (2004) Музично-настроєний твір Юрія Косача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 51-53.

Листван, В. В. (2004) Синтез нових біс-a, b-ненасичених похідних 4-метилциклогексанону - напівпродуктів для одержання біологічно активних гетероциклів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 275-277.

Литвинчук, Л. В. (2004) Чоловічі двочленні іменування "Актової книги Житомирського гродського уряду 1611 року". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 200-202.

Литньова, І. Ф. (2004) Тести як продуктивний засіб контролю рівня сформованості вмінь писемного мовлення у студентів першого курсу університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 163-168.

Лутай, Майя (2004) Голодомор 1932-1933 років серед польського населення Житомирщини у документах і спогадах очевидців. Українська полоністика (1). pp. 87-98.

Лутай, Майя (2004) До історії Польського педагогічного інституту. Українська полоністи (1). pp. 145-154.

Ляшенко, Б. М., Сікора, Я. Б. (2004) Новітні комп’ютерні технології вивчення транспортної задачі лінійного програмування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 169-173.

Лісовський, А. М. (2004) Художність твору як естетичний феномен. In: Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі. Житомир "Полісся", pp. 33-41.

Лісовський, А. М. (2004) Деякі питання аналізу художнього твору в школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 14-16. ISSN 2076-6173

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2004) Споживча кооперація в Подільській губернії(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки., 12. pp. 325-336. ISSN 966-7975-41-Х

Мазур, Т. С., Єгорова, В. В. (2004) Методологічні підходи до вивчення творів світової літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 17-18.

Макаренко, Л. В. (2004) Психологічні метафори в поезії Юрія Клена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 197-198.

Максимець, С. М. (2004) Психологічний вплив комп’ютерних ігор на емоційну сферу старшокласників. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (4-5). pp. 42-44. ISSN 2311-8466

Максимова, О. М. (2004) Ресурсна база тероризму в сучасному світовому політичному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 53-58.

Малютіна, Н. П. (2004) Іронія як маркер жанрових модифікацій в умовах маргінесу української драматургії кінця XIX – початку ХХ століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 159-163.

Маліновський, Е. Ф. (2004) Повтор у тексті в світлі нових парадигм. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 250-256.

Маліновський, Е. Ф. (2004) Типи простого контактного повтору в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 178-180.

Малішевська, А. В., Листван, В. М., Листван, В. В., Дейнека, С. Є. (2004) Хінонні трифенілфосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби. Вісник Сумського державного університету. Медицина (7). pp. 29-31.

Мамонтова, Э. В. (2004) Символический ресурс в стратегии современного терроризма. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 49-52.

Мантула, Т. І. (2004) Періоди взаємодії людства з природою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 35-38.

Манько, Микола (2004) Юзеф Кшивіцький – автор волинських матеріалів визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури "Słownik geograficzny Królewstwa Polskіegо і іnnych krajów słowiańskich". Українська полоністика (1). pp. 62-65.

Мартинова, О. М. (2004) Аудіокнига як ефективний допоміжний засіб для розвитку пізнавальних інтересів та адитивних умінь учнів старшого етапу загальноосвітньої школи. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій. Збірник наукових праць. pp. 21-26.

Мартинова, О. М. (2004) Особливості вираження емоційних станів персонажів сучасної англійської літератури невербальними засобами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 257-259.

Маслов, А. О. (2004) Тероризм у контексті сучасних маргінальних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 23-27.

Масловська, М. В. (2004) Українська літературна казка в контексті європейської. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Мац, І. І. (2004) Прагмалінгвістичні особливості емотивного дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 260-262.

Мачушник, О. Л. (2004) Мотиви учбової діяльності як чинники пізнавальної активності студентів. Матеріали Першої науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу 2004", 54. pp. 19-21.

Мачушник, О. Л. (2004) РОЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 12. Психологія: Зб. наукових праць. (2 (26)). pp. 245-250.

Маєвський, А. П. (2004) Інтерпретація світового образу Дон Жуана у романі Валерія Шевчука "Срібне молоко". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 65-67.

Медведєва, І. О., Омельченко, Л. Ф. (2004) Синтактико-фразеологічна композиція: функціонально-семантичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 71-72.

Медчук, І. В. (2004) Способи передачі інформації невербальними засобами в англомовному соціолінгвістичному середовищі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 263-265.

Мельник, А. О. (2004) Організація навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 69-72.

Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Корнюшин, А. В. (2004) Изменчивость морфометрических признаков раковин, особенности экологии и биология размножения моллюсков видового комплекса Unio crassus (Bivalvia, Unionidae) фауны Украины. Вестник зоологии, 38 (3). pp. 19-35. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К., Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2004) The rare and endangered species of Unionidae (Mollusca: Bivalvia) in the fauna of Ukraine. Abstracts, International Symposium of Malacology. pp. 44-46.

Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М. (2004) Методичні рекомендації до польової практики з зоології хребетних. [Teaching Resource]

Мельниченко, Р. К., Памірський, М. С. (2004) Каріотипи молюсків роду Batavusiana (Bivalvia, Unioidae) фауни України. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біондикації стану навколишнього середовища. pp. 115-118.

Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Корнюшин, А. В. (2004) Изменчивость морфометрических признаков раковин, особенности экологии и биология размножения моллюсков видового комплекса Unio crassus (Bivalvia, Unionidae) фауны Украины. Вестник зоологии, 38 (3). pp. 19-35. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Чорномаз, Т. В. (2004) Біорізноманіття та екологія перлівницевих (Моllusca: Bivalvia: Unionidae) фауни України. Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "ПРоблеми відтворення та охорони біорізноманіття України" (до 115-річниці М. І. Гавриленка). pp. 157-159.

Меньшикова, Н. В. (2004) Трансформації при перекладі та міжмовна асиметрія (на матеріалі сучасної німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 181-182.

Мисечко, О. Є. (2004) Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 174-178. ISSN 2076-6173

Михайленко, В. В., Добряков, Л. Д. (2004) Вища математика. Книга 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Житомир: ЖДТУ.

Михайлова, О. С. (2004) Науково-теоретичні засади соціокультурного виховання у середній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 24-27.

Михайлова, О. С. (2004) Формування особистості старшого школяра у процесі вивчення іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 179-183.

Михальчук, Н. О. (2004) Використання екзистенційних моделей у шкільному навчанні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 48-51.

Михида, С. П. (2004) Психологія творчості: пошук нової методології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 104-108.

Мойсієнко, В. М. (2004) Спостереження над фонетичними особливостями "Волинського Євангелія". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 177-179.

Мойсієнко, В. М. (2004) Якою мовою творилися духовні та культурні цінності в Україні у XVIІ-XVIII ст. (міркування з приводу статті Валерія Шевчука "Мова і витворення культурних і духовних цінностей (XVII-XVIII ст.)". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 242-247.

Монастирецький, Л. С., Василюк, В. І. (2004) Оксана Лятуринська в колі діячів культури українського зарубіжжя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 175-178. ISSN 2076-6173

Мордовець, М. Т. (2004) Діаграми осколків реакції поділу важких ядер тепловими нейтронами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 265-274.

Моркотун, С. Б. (2004) Відбір лінгвокраїнознавчого матеріалу для формування соціокультурної компетенції студентів мовного вищого навчального закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 31-32.

Мосейчук, О. М. (2004) Проблема визначення кордонів ідіоматики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 269-272.

Москвіна, Т. П. (2004) Категорійний аналіз формування гуманних взаємин молодших школярів в умовах зони радіологічного контролю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 113-116. ISSN 2076-6173

Мосієнко, О. В. (2004) Реклама як вид аргументативного дискурсу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 190-191. ISSN 2076-6173

Моісєєва, М. А. (2004) ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ЄРУСАЛИМСЬКІЙ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ І ТАНЦЮ. Наукові записки Ніжинського державного університету / Гол. ред. Є.І. Коваленко (2). pp. 207-210.

Моісєєва, Ф. А. (2004) Моральна оцінка на аксіологічній шкалі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 186-189.

Музика, О. Л. (2004) "Три кроки" – концепція програми розвитку здібностей та обдарованості. Гуманізація взаємин учителя та учнів – необхідна умова особистісно орієнтованої освіти: науково-методичний збірник /За ред. С.Д.Максименка, Г.О.Балла, М.М.Заброцького. pp. 81-88.

Музика, О. Л. (2004) "Шкілка" №11, 10 лютого 2004 року. "Шкілка" (11). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2004) "Шкілка" №12, 25 березня 2004 року. "Шкілка" (12). pp. 1-8.

Мустафаєва, К. В. (2004) Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках (на матеріалі англомовної та німецькомовної преси). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 192-194.

Міненко, Л. М. (2004) Проблема розвитку комунікативної компетенції студентів – майбутніх спеціалістів школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 184-185.

Мірошник, С. І. (2004) Завдання асоціативного характеру як спосіб розвитку творчої діяльності старшокласника (у процесі вивчення української літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 54-57.

Мірошниченко, Л. Ф. (2004) Дванадцятирічна літературна освіта школярів України: проблеми, рішення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 3-5.

Місяць, Н. К. (2004) Лексикограф Дмитро Квеселевич. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2004) Полоністика в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (друга половина ХХ початок ХХI ст.). Українська полоністика (1). pp. 18-27.

Місяць, Н. К. (2004) Текст і типи інформації в ньому. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 1-3. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К., Білоус, А. В., Білоус, В. Й. (2004) Принципи укладання латинсько-українського словника офтальмологічних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Міхеєв, В. В. (2004) Методика навчання інформатики. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ.

Н

Нагачевська, О. О. (2004) Спільні риси в творчості Д.К. Оутс і Д.Г. Лоуренса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 190-193.

Неретін, В. О. (2004) Інноваційні технології в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Всеукраїнська науково-методична конференція "Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні". pp. 76-81.

Нестеренко, Валерій (2004) Польські школи на теренах Південно-Східної Волині у міжвоєнний період (1921 - 1939 рр.). Українська полоністика (1). pp. 137-144.

Новак, С. М. (2004) Особливості організації іншомовної мовленнєвої діяльності студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації під час позааудиторної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 191-193.

Новик, В. А. (2004) Віктимологія: роль в профілактиці злочинів та перспективи розвитку. Проблеми суспільних трансформацій України в умовах транзитивного розвитку: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково - практичної конференції ЖІ МАУП та ЖДУ імені Івана Франка. pp. 89-99.

Нідзельська, Ю. М. (2004) Прояв авторитарності у площині соціальної індикації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 195-196.

Нікітчина, Г. Д. (2004) Анімістичний дуалізм новелістики Ольги Кобилянської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 244-247.

Ніцецька, О. М. (2004) Вплив психологічних особливостей студентів 1-2 курсів немовних вищих навчальних закладів на процес навчання англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 186-190.

О

Оляндер, Л. К. (2004) Інтерпретація й аналіз тексту: єдність і протиріччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 19-23.

Олійник, С. В. (2004) ІНТЕНЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2). pp. 44-49.

Омецинська, О. В., Крижевська, К. В. (2004) Удосконалення граматичних навичок у студентів старших курсів економічних ВНЗ із використанням матеріалів поезії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 46-47.

Онопрієнко, Т. М. (2004) Епітетні конфігурації в прозі "потоку свідомості" В.Фолкнера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 276-279.

Онопрієнко, Т. М. (2004) Навчання мови і культури студентів мовного вузу на основі автентичних відеоматеріалів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 111-115.

Опанасюк, Ф. Г., Грибан, Г. П. (2004) Розвиток швидкості в процесі самостійних занять студентів. [Teaching Resource]

Осінська, І. С. (2004) Проблема готовності майбутніх учителів до формування творчої особистості учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 194-197.

П

Павленко, Л. І. (2004) Експлетиви в сучасному англійському мовленні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 197-199.

Павленко, Л. І. (2004) Структурно-семантичні характеристики потенційно складносурядного речення в сучасному англійському розмовному мовленні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 185-188.

Павленко, Н. О. (2004) Збереження поетичного потенціалу епітетів при перекладних трансформаціях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 123-125.

Павленко, Н. О. (2004) Збереження поетичного потенціалу метафор при перекладних трансформаціях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 200-202.

Павлик, Н. П. (2004) Безпритульність як феномен постмодерністського суспільства. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. (1(6)). pp. 36-41.

Павлик, Н. П. (2004) Виховання дитини у притулку як особистісно-орієнтований процес. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. // за заг. ред. д.п.н., проф. Оникович Г.В. та канд. фіз.-мат.н., проф. Ломаковича А.М.. pp. 77-79.

Павлик, Н. П. (2004) Особливості формування соціальної компетентності дитини у притулку для неповнолітніх. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. (31). pp. 121-125.

Павлик, Н. П. (2004) Формування соціальної компетентності дитини у притулку як гуманістичний процес. Формування соціальної компетентності дитини у притулку як гуманістичний процес // Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції., 1. pp. 106-108.

Павлова, О. І. (2004) Англійські бінарні терміни-фраземи і проблеми їх перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 203-205.

Павлюченко, О. В. (2004) Аspidogaster conchicola у перлівницевих Житомирського Полісся. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний соціокультурний простір 2004" (1). pp. 3-4.

Павлінчук, Т. І. (2004) Образ будинку як означник долі у творах В. Шевчука "Привид мертвого дому" та В. Винниченка "Історія Якимового будинку". Волинь-Житомирщина (12). pp. 93-97.

Павлінчук, Т. І. (2004) Природа суму в оповіданнях Володимира Винниченка "Ланцюг" і "Чудний епізод". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 240-243.

Памірська, Л. Ю., Памірський, М. С. (2004) Використання автентичних текстів як засобу формування професійної компетенції у студентів соціально-психологічного факультету на старшому етапі вивчення іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 198-201. ISSN 2076-6173

Памірський, М. С., Памірська, Л. Ю. (2004) Психолого-педагогічна література англійською мовою: інструктивно-методичні матеріали для студентів соціально-психологічного та педагогічного факультетів. Видавництво ЖДУ ім. І.Франка.

Памірський, М. С., Памірська, Л. Ю. (2004) Навчання читання автентичних текстів з фаху студентів немовних спеціальностей (на прикладі соціально-психологічного факультету університету). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 13-15. ISSN 2076-6173

Панасенко, Н. І., Гудименко, С. Ю. (2004) Категорія художнього часу в творчості Рея Бредбері. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 115-118.

Пастушенко, С. М. (2004) Вивчення електричних коливань у курсі фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 87-90.

Пасічна, О. О. (2004) Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді (ІІ) і марганцю (ІІ) водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Пашник, О. В. (2004) Творчість О. Копиленка крізь призму універсально-культурного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 64-66.

Пащук, В. С. (2004) Civic Engagement Through Movies Reviews. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 3-4.

Перебийніс, В. І. (2004) Теорія і практика укладання навчальних словників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 73-75.

Пермінова, А. О. (2004) 30-й сонет Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука (до проблеми перетворення поетичного тексту). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 189-191.

Петранговська, Н. Р. (2004) Сучасні вимоги до професійної підготовки фахівця немовного профілю в рамках загальноєвропейських рекомендацій з іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 202-207.

Пирог, Г. В. (2004) Особливості системи християнських цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ (1 (29)). pp. 21-29.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Плотницька, О. В. (2004) Дидактичні мистецькі завдання, ігри, тести як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Відп. ред. В.Г. Тарасов.. pp. 185-188.

Плотницька, О. В. (2004) Педагогічна технологія та етапи формування художньо-аналітичних умінь майбутнього вчителя музики. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 212-217.

Плотницька, О. В. (2004) Експериментально-статистичне обґрунтування ефективності педагогічної технології формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 92-95.

Плющик, Є. В., Бабська, О. О. (2004) Музика в творчості Поетеси. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 176-179.

Плющик, Є. В., Степанішина, Т. М. (2004) Музично-логопедичні вправи при дислалії. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 173-176.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2004) Театралізація казки у вальдорфському дитячому садку. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.). pp. 208-209.

Плющик, Є. В., Ященко, М. О. (2004) Використання блокфлейти на святах у вальдорфській школі. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 170-172.

Плющик, Є. В. (2004) Особливості вивчення теми "Інтонація" з використанням методів орхестичного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 39-41.

Подкоритова, О. П. (2004) Student's guide to home reading. [Teaching Resource]

Подкоритова, О. П. (2004) Афро-американська література: шлях до визнання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 187-189.

Подкоритова, О. П. (2004) Метафора в романі Тоні Моррісон "Улюблена". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 211-214.

Подкоритова, О. П. (2004) Тероризм і література. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 28-30.

Полякова, А. А. (2004) Нонсенс – його поетика та місце в курсі англійської дитячої літератури (на матеріалі творчості Е. Ліра). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 47-49.

Поліщук, О. П. (2004) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК І ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ. Практична філософія (2). рр. 126-131.

Поліщук, О. П., Білодід, Ю. М. (2004) Основи дизайну. К.: Парапан.

Попова, І. О. (2004) Нонсенс як принцип організації поетичних творів Е. Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 157-160.

Попович, Р. Г., Вакуленко, О. Л. (2004) Термінологічна варіантність у номінативному аспекті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 215-217.

Портницька, Н. Ф. (2004) Динаміка наслідування в процесі розвитку творчих здібностей дошкільників. Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. (26). pp. 212-219.

Приймак, А. М. (2004) Експлікація креативного, імпресивного та комунікативно-емотивного аспектів функціонування оказіоналізмів у щоденникових текстах Л.М.Толстого. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 206-207.

Приймак, А. М. (2004) Зміни семантичної структури слова у щоденникових тексах Л.М.Толстого. Всеукраїнська наукова конференція „Література та літературознавство: історія і сучасність” (1). pp. 79-82.

Приймак, А. М. (2004) Зміни семантичної структури слова у щоденникових текстах Л.М. Толстого. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 76-78.

Пристай, Б. Р. (2004) Наголошення у говорах і акцентна варіантність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 194-199.

Присяжнюк, Л. Ф. (2004) Когнітивний підхід до аналізу тексту (на матеріалі порівнянь у романах Г. Гріна). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 126-129.

Присяжнюк, Л. Ф. (2004) Особливості характеру співвідношення порівняння та метафори. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 254-258.

Присяжнюк, Л. Ф. (2004) Художнє порівняння як засіб актуалізації образного компонента значення мовних одиниць (на матеріалі текстів романів Г.Гріна). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 208-210.

Присяжнюк, С. С. (2004) Особливості творення психологічного портрету (на матеріалі дитячих оповідань В. Винниченка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 236-239.

Приходько, В. Б. (2004) Переклад як інтерпретація. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 17-19.

Прищепа, В. Є. (2004) Дієслівні компресиви в сучасній німецькій мові як прояв лінгвістичної економії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 218-220.

Прищепа, В. П., Прищепа, О. В. (2004) Художній переклад як ретранслятор культури на заняттях з іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 221-223.

Прус, А. В. (2004) Вибрані питання прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (22). pp. 126-131. ISSN 966-7507-12-2

Прус, А. В. (2004) Тема “Куля” в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (21). pp. 85-91. ISSN 966-7507-16-5

Прус, В. В. (2004) Критерії кваліфікації основи слова в морфемному аналізі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 220-222.

Пультер, С. О. (2004) До витоків українсько-чеських культурних взаємин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 172-174.

Пустовіт, Т. М. (2004) Художні особливості роману Д. Балашова "Симеон Гордий" та його місце в системі циклу історичних романів "Государі московські". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 68-70.

Підлужна, Г. В., Міненко, Л. М. (2004) Методика викладання української мови в початкових класах. Частина 1. Навчання грамоти. [Teaching Resource]

Пінчук, Т. С. (2004) Тарас Шевченко: міфологізм чи символічна образність поезії? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 202-203.

Р

Рагузіна, Л. Ю. (2004) Аналіз ідейно-художніх особливостей ранньої творчості Л. Ферлінгетті (на матеріалі збірки "Починаючи з Сан-Франциско"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 213-215.

Райбедюк, Г. Б. (2004) Поезія неокласиків: текст та інтертекст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 161-163.

Рацілевич, Андрій (2004) Діяльність житомирської “Просвіти” (1907–1912 рр.) у контексті українського національного руху на Волині. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. pp. 19-25.

Рацілевич, Андрій (2004) Особливості українського національного руху на Волині початку ХХ ст. Ucrainica Polonica. – Київ-Житомир, 1. pp. 67-76.

Рацілевич, Андрій (2004) Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. – листопаді 1917 р. (історіографія проблеми). Історичний журнал. (3). pp. 83-89.

Редько, В. Г., Кохан, О. В. (2004) Лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 208-212.

Ржевська, З. М. (2004) Естет чи мораліст? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 58-61.

Рибалко, А. В. (2004) Методологічний підхід до класифікації дослідницьких задач за їх дидактичними цілями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 91-94.

Романенко, О. В. (2004) Стилістичні функції гіпотетичних порівняльних речень у поетичному дискурсі німецького романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 201-203.

Росстальна, О. А. (2004) Явище ескапізму у творчій свідомості Дж.Р.Р. Толкіна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 154-156.

Рудакова, Ю. (2004) Реалізація земельної політики імператора Павла І на території Волинської губернії. Українська полоністика (1). pp. 73-78.

Рудик, І. М. (2004) Вербальна і невербальна взаємодія у конфліктогенних діалогічних єдностях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 224-226.

Рудницька, Н. Ю. (2004) В.Г. Скороход про принципи й методи краєзнавчої роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 11-14.

Рудніцький, В. Л. (2004) Використання задач із тематикою виробничого навчання у предметно-профільних інтегративних курсах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 105-109.

Ряснянська, М. М. (2004) Мотиви екзистенції в п’єсі Едварда Олбі "Історія з зоопарку". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 187-188.

С

Савела, Т. В. (2004) Виділення нульового словотворчого суфікса (на матеріалі складних іменників). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 183-185.

Савиченко, О. М. (2004) Використання методу контент-аналізу для вивчення мотивації досягнення успіху. Молодь в умовах нової соціальної перспективи, 6. pp. 351-353.

Савиченко, О. М. (2004) Мотивація досягнення успіху: механізми розвитку в спортивній діяльності. Гуманізація взаємин учителя та учнів – необхідна умова особистісно орієнтованої освіти: науково-методичний посібник. pp. 119-121.

Савчук, І. І. (2004) Фреймова модель комунікативної ситуації суперництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 227-229.

Самардак, М. М. (2004) Доктрина "третього Риму" на тлі московсько-російської соціокультурної реальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 59-63.

Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І., Калініна, Л. В. (2004) Використання казки як автентичного іншомовного тексту для інтегрованого розвитку мовленнєвих вмінь учнів початкової школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 42-46. ISSN 2076-6173

Самуйлик, Я. І. (2004) Гаворкі Выганаўскага Палесся ў міждыялектным асяроддзі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 152-154.

Сасіна, В. П. (2004) Functional Macrofield of Likening in Modern English. Structural Types of its Constituents. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 235-238. ISSN 2076-6173

Сасіна, В. П., Русанова, О. Д. (2004) Способи перекладу російських фразеологізмів у російсько-англійському фразеологічному словнику Д.І. Квеселевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 280-282.

Саух, П. Ю., Левківський, М. В., Вознюк, О. В. (2004) Синергетика освіти. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Саєнко, В. П. (2004) Концепт "культура" в естетичному просторі поезії Ліни Костенко і продуктивні моделі активних художніх центрів у сучасній українській літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 164-168.

Сверчевська, І. А. (2004) Психолого-педагогічні умови підвищення продуктивності вивчення геометричних тіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 213-217.

Светенок, Л. К. (2004) Проблема формування кваліфікованого читача в методиці викладання зарубіжної літератури на сучасному етапі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 65-68.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері гімназійної освіти Правобережної України у ХІХ – поч. ХХ ст. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. /Редкол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін (31). pp. 15-20.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти як гуманістична традиція. Наукові і освітянські методології та практики.. – Київ: ЦГО НАН України, 2004. – 643с. pp. 563-572.

Сейко, Н. А. (2004) Едукаційні фундуші у системі діяльності навчальних закладів на Волині у ХІХ столітті. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб.наук.пр (1). pp. 359-361.

Сейко, Н. А. (2004) Польські та російські доброчинні громадські організації у сфері освіти Правобережжя у період Першої світової війни (1914-1917 рр.). Українська полоністика (1). pp. 99-105.

Сейко, Н. А. (2004) Василь Каразін і Тадеуш Чацький – фундатори вищої освіти України початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 5-8.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти України на сторінках періодичної преси кінця ХІХ – поч. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 28-31.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2004) Деякі методичні аспекти вивчення поверхонь другого порядку вузівського курсу геометрії. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / Збірник науково-методичних праць. pp. 193-202.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2004) Проективні перетворення площини. Теорема Паскаля. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. (37). pp. 61-66.

Сердега, Р. І. (2004) Особливості творення назв стебел і листя сільськогосподарських культур у говорах Харківщини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 145-146.

Сердійчук, Л. П. (2004) Автобіографія як особливий вид дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 230-232.

Сердійчук, Л. П. (2004) Автобіографія як спосіб самопрезентації мовної особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 120-122.

Сидоренко, Н. І. (2004) Динаміка розвитку саморегуляції у студентів педагогічного вузу. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (4-5). pp. 61-64. ISSN 2311-8466

Сидоренко, Н. І. (2004) Особистісні аспекти усвідомлюваної саморегуляції поведінки майбутніх педагогів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6-7). ISSN 2311-8466

Сидоренко, С. І., Андрушенко, О. Ю. (2004) Формальний стан і функціональний діапазон дієслівних перфектних форм у творах Дж.Чосера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 231-235.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Основні тенденції розвитку системи професійно-педагогічної підготовки студентів університету в контексті вимог єдиного європейського освітнього простору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 96-99.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів (1802-1917 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 23-27.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Технологія організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 64-69.

Сингаївська, А. В. (2004) Прагматичні особливості ППВ з ретроспективними і контемпоральними компонентами значення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 246-247.

Сингаївська, А. В. (2004) Роль слів кардинальних частин мови – ППВ з темпоральними семами в організації темпоральної перспективи тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 267-268.

Ситникова, Т. Я. (2004) Переднежаберные брюхоногие моллюски (Gastropoda: Prosobranchia) Байкала: морфология, таксономия, биология, формирование фауны. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Скиба, М. М. (2004) Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30-х роках ХХ століття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Скнаріна, О. Ю. (2004) Хронотоп і його функція у розвитку сюжету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 119-121.

Славова, Л. Л. (2004) Лінгвопрагматичні особливості сучасного американського політичного дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 233-234.

Славова, Л. Л., Забродська, Н. В. (2004) Шляхи попередження комунікативних невдач при вивченні іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 266-268.

Слоневська, І. Б. (2004) Аксіологічні аспекти сучасної літературної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 6-9.

Слюсар, В. М. (2004) Роль релігії в процесі самореалізації особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць (18). pp. 43-50.

Сниховская, И. Э. (2004) Когнитивно-коммуникативный аспект явления "языковая игра". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 239-241.

Сніховська, І. Е. (2004) Когнітивно-прагматичний підхід до аналізу гумористичного тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 140-141.

Соболевська, Г. І. (2004) П’єса "Лишак" як літературно-сценічний експеримент А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 164-165. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2004) Функціонально-семантичні аспекти темпоральних показників художнього тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф., Коваль, Н. М., Чехмакіна, Г. О. (2004) Структура й семантика аналітичних субстантивних груп у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 242-244.

Соколовська, С. Ф., Фахурдінова, М. А. (2004) Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 236-239.

Соловйова, Л. Ф. (2004) Засоби вираження атрибутів оцінки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 245-247.

Соловйова, Л. Ф. (2004) Особливості функціонування сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 259-264.

Спірін, О. М. (2004) Зміст навчального матеріалу з основ штучного інтелекту в курсі інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 121-124.

Спірін, О. М. (2004) Основні характеристики кредитних систем навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 30-35.

Спірін, О. М. (2004) Особливості розподілу навчальних дисциплін на фізико-математичних спеціальностях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 222-225.

Спірін, О. М. (2004) Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 83-86.

Спірін, О. М. (2004) Початки штучного інтелекту. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир. ISBN 966-8456-00-9

Спірін, О. М. (2004) Цілі та завдання Болонського процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 55-57.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Иваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Мостіпака, О. А. (2004) Влияние трематодной инвазии и поверхностно-активных веществ на физико-химические показатели гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata). Паразитология, 38 (1). pp. 74-80. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Печерський, О. В., Пазич, В. М. (2004) Величина сухого залишку гемолімфи витушки (Моllusca: Вulinidae) за екстремальних умов. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004", 56. pp. 65-66.

Стадниченко, А. П., Довгаль, И. В. (2004) Международная конференция "Экосистемные и морфоэволюционные исследования моллюсков". Vestnik zoologii, 4 (38).

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2004) Вплив поверхнево–активних речовин на вміст глюкози у різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (15). pp. 1-3.

Стародубець, Галина (2004) Організація самооборони українським повстанським запіллям у другій половині 1943 – першій половині 1944 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (7). pp. 62-68. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2004) До питання про суть внутрішньополітичного конфлікту у середовищі українського націоналістичного руху в роки Другої світової віни. Збірник наукових статей: Сторінки воєнної історії (8/2). pp. 72-81.

Стародубець, Галина (2004) Діяльність організаційно-мобілізаційної референтури запілля УПА на зламі 1943-1944 рр. Питання історії України. Збірник наукових статей, 7. pp. 73-78.

Стародубець, Галина (2004) Організація господарської діяльності повстанського запілля у другій половині 1943 року. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис (10). pp. 142-148.

Старостенко, О. В. (2004) Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій південного сходу України: фауна та екологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Стовбур, Л. М. (2004) З історії конфікса ка-... ...-ш (а). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 155-156.

Суліма, Є. М. (2004) Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 64-67.

Сухачов, С. Я. (2004) Бідність як фактор тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 68-71.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2004) Навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів старшої школи за допомогою проблемних завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 218-222.

Т

Таргонський, А. Л. (2004) Оценка некоторых функционалов на классах неналегающих областей. Український математичний журнал, 47. pp. 20-42. ISSN 1027-3190

Таргонський, А. Л., Бахтин, А. К. (2004) Некоторые экстремальные задачи на классе неналегающих областей. Український математичний журнал, 1. pp. 244-253. ISSN 1027-3190

Твердохліб, Ж. О. (2004) Конспект уроку фізичної культури у 6 класі. [Teaching Resource]

Темченко, Л. В., Сіваєва, Н. П. (2004) Удосконалення умінь парного спілкування студентів молодшого етапу мовних вищих навчальних закладів на матеріалі домашнього читання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 11-12.

Тернова, А. І. (2004) Динаміка нульсуфіксального творення іменників pluralia tantum в новій українській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 188-193.

Тернопільська, В. І. (2004) Відповідальність особистості: гуманітарний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 47-50.

Титаренко, В. М. (2004) Лексичні формули в “Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року”. Вісник Львівського університету. Серія філологічна (34). pp. 39-45.

Титаренко, В. М. (2004) Теорія мовних контактів крізь призму сучасної термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 207-209. ISSN 2076-6173

Титаренко, Н. А. (2004) Краса бездоганності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 142-143.

Тичина, І. М. (2004) До проблеми визначення та класифікації цінностей громадської діяльності. Молодь в умовах нової соціальної перспективи / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 342-344.

Тищенко, Т. М. (2004) Лексико-семантична група назв конопель у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 169-171.

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2004) Практикум із шкільного фізичного експерименту І частина. ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир.

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2004) Практикум із шкільного фізичного експерименту. ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир. ISBN 966-8456-26-2

Томчук, О. Ф. (2004) Проза Юрія Клена: проблеми інтерпретації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 194-196.

Тузков, С. О. (2004) Метафора "карнавалу" в утопії О. Богданова "Червона зірка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 34-36.

Тітов, С. І. (2004) Музична обдарованість та її розвиток. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 223-226.

Тітов, Ю. О., Бєлявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2004) Кристалічна структура AIILa4Ti5O17 (AII = Ca, Sr). Доповіді національної академії наук України (10). pp. 147-152. ISSN 1025-6415

У

Удалов, В. Л., Полежаєва, Т. В. (2004) Порівняльна характеристика принципів частково- і цілісно-системних досліджень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 91-95.

Удалой, А. В. (2004) Наземные моллюски (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) юга западной Сибири (фауна, экология, география). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Улюра, Г. А. (2004) Творчість Тоні Моррісон на тлі афро-американської жіночої літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 182-186.

Уразов, А. У., Маслак, П. В., Саух, І. В. (2004) Основи економічної теорії. МАУП, Житомир.

Устенко, Н. В. (2004) Особливості функціонування фразеологічних одиниць ад’єктивного типу у мові художніх творів Володимира Винниченка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 108-112.

Ф

Фальфушинська, Г. І. (2004) Металотіонеїни прісноводних тварин як біомаркери забруднення водного середовища йонами важких металів. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (35). pp. 84-88.

Фаринюк, О. В. (2004) Стилістичні засоби зображення головної думки – пошуку морального ідеалу – в романі англійської письменниці Айріс Мердок "Хороший учень". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 248-249.

Фролова, И. Е., Маматова, О. В. (2004) Языковые средства номинации конфронтационных невербальных компонентов коммуникации: определение и типология. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 252-255.

Фірсова, Ю. А. (2004) Рекламний текст як проблема перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 250-251.

Х

Хавхун, А. П. (2004) Граматичні "Я"- і "ти"-суб’єкти в англійському поетичному тексті XVIII-XX століть (суб’єкти в плані поетичного означувального). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 85-90.

Халін, В. В. (2004) Сприймання художньої правди через аналіз літературного твору (за романом І. Багряного "Тигролови"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 78-79. ISSN 2076-6173

Хименко, С. А. (2004) Особливості моделювання концептуального поля актанта-матері як інформаційного ядра концепта "материнство" (на матеріалі сучасної англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 256-259.

Хмелінська, Р. М. (2004) Зміна семантичного об’єму слова (на матеріалі лексики архітектури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). p. 215.

Хмелінська, Р. М. (2004) Лінгвостилістичний аналіз вірша у прозі І.С. Тургенєва "Как хороши, как свежи были розы...". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 95-97.

Хомчук, І. В. (2004) Інтерпретація образу води у поетичній збірці Івана Андрусяка "Повернення в Ґалапаґос". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 54-56.

Хом’як, Т. В. (2004) Новела М. Хвильового "Арабески" в контексті концепції універсальної моделі світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 25-29.

Ц

Царалунга, І. Б. (2004) До семантики твірних основ ойконімів на -ани (-яни). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Загальні питання філології", 1. pp. 87-89.

Царалунга, І. Б. (2004) До історії форманта -ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна., 2 (34). pp. 198-203.

Царалунга, І. Б. (2004) Українські ойконіми на -ани (-яни) Карпатського регіону. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 187-195.

Царалунга, І. Б. (2004) Щодо зв’язків етнонімів та ойконімів у слов’янському ономастиконі. Вісник Уманського педагогічного університету. Філологія (Мовознавство): зб. наук. пр. (1). pp. 247-252.

Цуркан, І. М. (2004) Галерея жіночих образів у романі Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 203-208.

Цюряк, І. О., Федорченко, В. К. (2004) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. - №2. - Ніжин: ДПУ. pp. 72-74.

Цюряк, І. О., Федорченко, В. К. (2004) Роль диригентської практики майбутнього вчителя музики у процесі музично-естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі”, 27-29 квітня 2004 р. / [ред. В.Тарасов].. pp. 194-197.

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (2004) Електронний мілівеберметр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 66-71.

Ч

Чабан, Н. І. (2004) Використання пізнавальних екскурсій у ході вивчення українського кіномистецтва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 35-39.

Чайковська, В. Т. (2004) Жанри живопису в українській прозі кінця ХІХ-поч. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 212-214.

Челецька, М. М. (2004) Контекстуальні та інтертекстуальні параметри як умови виникнення і функціонування заголовків у поетичній творчості Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 228-231.

Чемерис, О. А. (2004) Категорійний аналіз поняття "фактор" у контексті вивчення проблеми підвищення рівня успішності майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 55-57.

Чепурко, О. М. (2004) Образи дітей в українській малій прозі кінця XIX - початку ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 215-218.

Чернюк, О. С., Томашик, З. Ф., Томашик, В. М., Гриців, В. І. (2004) Хімічна взаємодія GaSb з травильними композиціями систем HNO3-HBr-оксалатна (тартратна, цитратна)кислота. Вопросы химии и химической технологии (5). pp. 197-198. ISSN 0321-4095

Чернюк, С. Л. (2004) Дон Кіхот в українській літературі кінця ХІХ - першої половини ХХ століття. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України (5). pp. 146-150.

Чернюк, С. Л. (2004) Риторика влади в українській поезії 30-их років ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 179-181.

Чернюк, Сніжана (2004) Obrzęd "zdania korony" na polskich weselach Żytomierszczyzny. Українська полоністика (1). pp. 164-182.

Чирков, О. С. (2004) Суб’єкт літератури: творча функція зруйнування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 96-97. ISSN 2076-6173

Чорномаз, Т. В. (2004) Зміна швидкості биття війок миготливого епітелію перлівницевих під дією важких металів. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 237-239. ISSN 966-690-068-8

Чумак, Л. М. (2004) Складні та складнопохідні одиниці в словотворі сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 265-266.

Ш

Шалагінов, Б. Б. (2004) Епоха модерну як поворотний етап від універсальних стилів до творчих методів у західній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 142-144.

Шаюк, А. В., Яковлева, О. О. (2004) Легенева гіпертензія і труднощі при діагностиці, сумнівні перспективи лікування. Biomedical and Biosocial anthropology Official Journal of the International Academy of Integrative Anthropology (3). pp. 148-154.

Швидак, О. М. (2004) Тероризм і засоби масової інформації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 72-75.

Шевченко, Т. М. (2004) Художній часопростір у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 44-47.

Шевчук, Андрій (2004) Вільні люди Волинської губернії XIX - початку XX ст.: національний аспект при влаштуванні земельного устрою. Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки, 13. pp. 277-287.

Шевчук, М. В. (2004) Елементи ділового стилю як засіб комічного у творчості Остапа Вишні (жанротворчий аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 157-159.

Шиленко, О. А. (2004) Відображення категорії простору у фразеології сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 227-229.

Шимкович, О. Д. (2004) Екотоксикологічна характеристика ставковика озерного у нормі і за зараження його трематодами. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, іх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 240-242. ISSN 966-690-068-8

Шихова, Т. Г. (2004) Фауна моллюсков бассейна реки Вятки и Вятско-Двинской водораздельной области. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Шквир, О. Л. (2004) Технологія підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 100-102.

Шмельова, Т. В. (2004) Григорій Ващенко і виховання естетичних почуттів молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 42-44. ISSN 2076-6173

Щ

Щерба, Д. В. (2004) Засоби запозичення та асиміляція англомовних комп’ютерних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 260-262. ISSN 2076-6173

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2004) Різноманіття фітомікроепілітону Житомирського водосховища та річки Тетерів. Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. pp. 153-154.

Щербак, Н. О. (2004) Польське питання у губерніях правобережної України та ініціативи місцевої влади (друга пол. XIX - поч. XX ст.). Українська полоністика (1). pp. 79-86.

Щуренко, М. К. (2004) Згадуючи товариша, друга, колегу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). p. 144. ISSN 2076-6173

Ю

Юрчинский, В. Я. (2004) Сравнительный анализ устойчивости морфофункциональных систем пресноводных моллюсков (Gastropoda pulmonata) к повышенной кислотности воды. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Юрчук, О. О. (2004) Необарокові тенденції у прозі Ю. Андруховича. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 207-209. ISSN 2076-6173

Я

Ямчинська, Г. В., Плющик, Є. В. (2004) Театралізація казки у вальдорфському дитячому садку. In: Проблеми наступності освіти та розвитку особистості в контексті взаємодії освітніх закладів, ЖДУ імені Івана Франка.

Янович, Л. М. (2004) Вплив поверхневоактивних речовин на вміст кальцію в тканинах молюсків Unio pictorum (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 257-259. ISSN 966-690-068-8

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2004) Вплив СМЗ "Лотос Dах Ехtrа" на активність лужної фосфотази у перлівниць (Моllusca: Віvalvia: Unionidae). Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта", 56. pp. 79-80.

Янович, Л. М., Чернишева, А. О., Жовнерчук, О. В. (2004) Вплив токсикантів на гістологічну структуру тканин двостулкових молюсків. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 260-263. ISSN 966-690-068-8

Янчук, Н. В. (2004) Актуальні проблеми викладання сучасної української літературної мови у вищих навчальних педагогічних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 129-132.

Янчук, Н. В. (2004) Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови. Українська мова і література в школі (3). pp. 14-17.

Янчук, Н. В. (2004) Підготовка вчителя-словесника в контексті функціонально-комунікативного підходу до вивчення мови. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки (1). pp. 59-61.

Ярмошик, Іван (2004) Історія українського козацтва в дослідженнях Ореста Фотинського (1862 – 1931 рр.). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (13). pp. 171-175.

Ярмошик, Іван (2004) Важливий підручник з вітчизняної археології. Історія України. Газета. (47(399). pp. 28-29.

Ярмошик, Іван (2004) Конференції на історичному факультеті Житомирського педагогічного університету. Історичний журнал (4). pp. 92-94.

Ярмошик, Іван (2004) Становлення місцевих органів державної влади Волинської губернії в період Гетьманату (травень – грудень 1918 року). Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. pp. 264-273.

Ярошовець, В. І. (2004) Філософські координати тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 31-34.

This list was generated on Thu Sep 21 14:41:46 2023 EEST.