Items where Author is "Антонова, О. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 261.

Article

Антонова, О. Є. and Бірук, Н. П. and Власенко, О. М. and Павленко, В. В. (2021) Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 60-69. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є. and Андрійчук, Т. В. and Антонов, О. В. (2021) Application of content analysis method in pedagogical research. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 5-15. ISSN 2663-6387

Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. and Ковальчук, В. А. (2021) Psychological and pedagogical factors for maintaining the professional health of educators under quarantine restrictions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 14-23. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є. (2021) Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки. Професійна і неперервна освіта (6). pp. 221-237. ISSN 2543-7925

Антонова, О. Є. and Власенко, Р. П. and Борейко, О. М. (2020) Implementation of the local history approach in the training of the future teacher of geography. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 35-42. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. and Антонов, О. В. (2020) Model of teachers’ training for the development of students’ health-preserving competence in the postgraduate education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (102). pp. 63-74. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є. and Постова, С. А. (2020) Інтернет-портал «Популярна астрономія» як засіб стимулювання пізнавальної активності учнівської молоді. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. /. pp. 126-130.

Антонова, О. Є. (2020) Акредитація освітніх програм PhD: проблеми, помилки, уроки. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи. pp. 391-396.

Антонова, О. Є. (2020) Концептуальні засади розробки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 «Науки про освіту» в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми), 1. pp. 59-64.

Антонова, О. Є. (2020) Психолого - педагогічний супровід обдарованої особистості учня. "Школа становлення відповідального громадянина". Авторська модель Людмили Корінної. pp. 55-68.

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. (2019) Study of Teachers' Readiness for Health-Preserving Activities in Primary School. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 38-47. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є. and Фамілярська, Л. Л. (2019) Study of the Development of the Teacher's Information and Communication Mobility within the System of Postgraduate Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 58-65. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є. and Постова, С. А. and Яценко, С. Л. (2019) The Implementation of The Creative Thinking Development Technology of High School Pupils in The Extracurricular Activities: Results of The Pedagogical Experiment. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 78-89. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є. and Фамілярська, Л. Л. (2019) Використання цифрових технологій в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Open educational e-environment of modern University, special edition : Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». pp. 10-22. ISSN 2414-0325

Антонова, О. Є. (2019) Особливості підготовки креативного фахівця: досвід закладів вищої освіти України. Проблеми освіти: зб. наук. праць (91). pp. 11-15.

Антонова, О. Є. (2019) Системний підхід до підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 «Науки про освіту». Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми), 1. pp. 97-100.

Антонова, О. Є. (2018) Creativity and its significance in realization of the creative process. Scaientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. (6/3). pp. 6-10.

Антонова, О. Є. (2018) Застосування методики case-study у системі практико-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя. Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору : Зб. наук. праць. pp. 21-34.

Антонова, О. Є. (2018) Макаренко про педагогічний талант і педагогічну майстерність. Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. pp. 71-74.

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. (2018) Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 17-23. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. (2018) Науково-теоретичні засади підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до збереження здоров'я учнів. Андрагогічний вісник (9). pp. 46-58.

Антонова, О. Є. (2018) Обдарованість дорослої людини: проблеми, перспективи. Aduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých / Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования: андрагогический подход. pp. 5-15.

Антонова, О. Є. (2018) Основні напрями діяльності наукової школи «Педагогічні аспекти обдарованості» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Проблеми освіти: зб. наук. праць (90). pp. 6-15.

Антонова, О. Є. (2018) Проблема жіночої освіти у педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (6(80)). pp. 69-78.

Антонова, О. Є. (2018) Професійне зростання науково-педагогічних працівників у середовищі кафедри як осередку розвитку. Проблеми освіти: зб. наук. праць, 1 (88). pp. 7-18.

Антонова, О. Є. (2017) «Життя, віддане дітям…». Історико-педагогічний альманах. Випуск 6. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : збірн. наук. праць / за ред. проф. О.Є. Антонової, доц. В.В. Павленко. pp. 6-12.

Антонова, О. Є. and Ващук, О. В. (2017) Інтегративний підхід до побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості учнів. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : зб. наук. праць. / за заг. ред. проф. С.С. Вітвицької, доц. Н.Є. Колесник., 1. pp. 174-182.

Антонова, О. Є. (2017) До проблеми розвитку креативності вчителя. Формування та розвиток педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії: теорія і практика: зб. наук. статей / за заг. ред. Л.В. Корінної. pp. 13-22.

Антонова, О. Є. (2017) До проблеми співвідношення інтелекту та креативності у структурі обдарованості. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (12). pp. 33-40.

Антонова, О. Є. (2017) Креативність як провідний компонент готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 5-9. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є. (2017) Магістерське дослідження як ефективний засіб упровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки фахівця. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (8). pp. 66-78.

Антонова, О. Є. (2017) Педагогічні умови підготовки вчителя до творчої професійної діяльності. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць / за ред. О. А. Дубасенюк.

Антонова, О. Є. (2016) З історії виникнення і становлення вищої освіти в Європі. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : зб. наук. праць. pp. 309-315.

Антонова, О. Є. (2016) Концептуальні теоретичні положення та підходи до вивчення природи обдарованості. Методика розвитку педагогічної обдарованості студентів. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 71-102.

Антонова, О. Є. (2016) Практико-орієнтований підхід у формуванні професійної майстерності майбутнього вчителя. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 262-285.

Антонова, О. Є. (2016) Ранній розвиток дитини у дошкільних закладах США. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. праць, 1. pp. 190-195.

Антонова, О. Є. (2015) Акмеологічний підхід до визначення сутності обдарованості. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 36-40.

Антонова, О. Є. and Ващук, О. В. (2015) Андрагогічні засади побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (6). pp. 141-155.

Антонова, О. Є. (2015) Вплив полікультурного середовища на розвиток обдарованості майбутніх педагогів. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 27-32.

Антонова, О. Є. (2015) Лише особистість здатна виховати особистість. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Антонова, О. Є. (2015) Основні напрями досліджень вітчизняних дослідників з проблеми обдарованості. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 37-46.

Антонова, О. Є. (2015) Педагогическая одаренность как источник профессионального мастерства учителя. "Сибирский учитель" (2 (99)). pp. 31-37.

Антонова, О. Є. (2015) Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 1 (2). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. and Шарлович, З. П. (2015) Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини як складова їх професійної компетентності. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 9-14.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2015) Становлення й розвиток університетів центрально-східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка : Серія: Педагогіка (5). pp. 3-10.

Антонова, О. Є. (2014) Conceptual approaches to distinguishing specific features of creativity. Креативна педагогіка (8). pp. 59-67.

Антонова, О. Є. (2014) Досвід виховання і навчання обдарованої особистості у західній педагогіці. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. (83). pp. 32-44.

Антонова, О. Є. (2014) Досвід навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах України. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. pp. 161-178.

Антонова, О. Є. (2014) Досвід навчання і виховання обдарованих студентів у педагогічних університетах України. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 161-178.

Антонова, О. Є. (2014) Залучення старшокласників до науково-дослідної діяльності МАН як засіб розвитку їх дослідницьких здібностей. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук-метод. праць. pp. 56-75.

Антонова, О. Є. (2014) Концептуальні підходи до виділення ознак креативності. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (8). pp. 59-67.

Антонова, О. Є. (2014) Професійне самовдосконалення майбутнього вчителя шляхом розвитку його здібностей та обдарувань. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (81). pp. 8-13.

Антонова, О. Є. (2014) Слово про людину і науку середньовіччя. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2. Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : збірн. наук. праць молодих дослідн (2). pp. 7-17.

Антонова, О. Є. (2014) Становлення системи базових знань з педагогіки в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія. pp. 44-107.

Висоцька, О. В. and Антонова, О. Є. (2014) Формування національних цінностей в учнів початкових класів засобами народознавства. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 230-233.

Антонова, О. Є. (2014) Чинники розвитку обдарованості у дорослої людини. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 78-87.

Антонова, О. Є. (2013) «Він прожив за життя три життя…». Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського : зб. наук. праць. pp. 6-18.

Антонова, О. Є. (2013) Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості. Акмеологія в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць (23). pp. 57-62.

Антонова, О. Є. (2013) До історії становлення дослідницького навчання. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 6-13.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров'язберігаюча компетентність особистості. Магістр медсестринства: український науково-практичний журнал. pp. 10-17.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров’язбереження учнів початкової школи як засіб досягнення сталого розвитку держави. Сталий розвиток: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. pp. 232-241.

Антонова, О. Є. (2013) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Духовно-нравственные основы воспитания культурной элиты общества : коллективная монография. pp. 172-218.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогіка довжиною з життя. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 40-48.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогічна обдарованість суб’єктів освітнього процесу як адрагогічна проблема. Андрагогічний вісник (4). pp. 103-110.

Антонова, О. Є. (2013) Побудова здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (із досвіду діяльності шкіл Житомирщини). Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (78). pp. 204-210.

Антонова, О. Є. (2013) Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного подхода. Одарённый ребёнок : научно-практический журнал (3). pp. 126-139.

Антонова, О. Є. (2013) Сущность и структура психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе. Вектор науки Тольяттинского государственного университета : Серия: Педагогика, психология (1(12)). pp. 25-29.

Антонова, О. Є. (2012) Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вступ. . Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення : збірн. наук. праць молодих дослідн. (1). pp. 6-9.

Антонова, О. Є. (2012) Інноваційні технологічні підходи до роботи з обдарованою молоддю. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник : Вид. 3-тє, перероб. / Д.В. Чернілевський, О.Є. Антонова, Л.В. Барановська та ін. / За ред. проф. Д.В. Чернілевського. pp. 89-99.

Антонова, О. Є. (2012) Акмеологічна модель педагогічної обдарованості. Андрагогічний вісник (2). pp. 37-45.

Антонова, О. Є. (2012) Використання методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (6). pp. 52-60.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. (2012) Використання методу контен-аналізу для дослідження категоріально-поняттєвого апарату у системі педагогічного знання. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.,. pp. 242-262.

Антонова, О. Є. (2012) Вплив мистецтва на становлення особистості в епоху відродження. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 127-134.

Антонова, О. Є. (2012) До проблеми визначення сутності поняття креативності: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (71). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Креативність у структурі педагогічної обдарованості сучасного педагога. Андрагогічний вісник (3). pp. 19-30.

Антонова, О. Є. (2012) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Гуманитарные науки как ресурс развития человеческого потенциала в условиях динамично меняющегося мира: сб. ста. по мат-м межд. научн.-практ. конф., 2. pp. 36-45.

Антонова, О. Є. (2012) Науково-педагогічний супровід обдарованої особистості у діяльності Житомирської науково-педагогічної школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 149-169.

Антонова, О. Є. (2012) Особливості роботи вчителя початкової школи із здоров’язбереження учнів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта, 2 (37). pp. 112-119.

Антонова, О. Є. (2012) Положення про банк даних обдарованих дітей навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся". Креативна освіта: інструктивно-методичні матеріали для членів ННВК "Полісся". pp. 10-15.

Антонова, О. Є. (2012) Проблема розвитку обдарованої особистості в Україні і світі: сучасний стан і перспективи. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (73). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми розвитку науково-педагогічних шкіл. Педагогічна газета (10(218). p. 6.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія. pp. 14-41.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретические подходы к построению структуры одаренности. Методы обучения и развития детей с признаками одарённости: монография. pp. 168-183.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретичні та практичні умови створення науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості в Україні. SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne (2). pp. 386-399.

Антонова, О. Є. (2012) Технології розвитку професійно-творчих здібностей майбутніх учителів. Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперервної освіти : зб. наук. праць. pp. 6-11.

Антонова, О. Є. (2012) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Материалы аннотированного сборника Международного семинара – совещания "Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования. p. 94.

Антонова, О. Є. and Маслак, Л. П. (2011) Європейській вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 81-109.

Антонова, О. Є. (2011) Інтелектуальні здібності у структурі обдарованості особистості. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика: зб. наук. пр. (5). pp. 137-144.

Антонова, О. Є. (2011) Інтелектуальні здібності у структурі обдарованості особистості. Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. pp. 35-41.

Антонова, О. Є. (2011) Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості. Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер.. pp. 17-22.

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. (2011) Здоров'язберігаюча компетентність особистості як наукова проблема (аналіз поняття). Вища освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи: зб. статей всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 27-31.

Антонова, О. Є. (2011) Концептуальні освітньо-інноваційні дискурси навчання обдарованих студентів в умовах масовізації вищої школи. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. pp. 92-105.

Антонова, О. Є. (2011) Креативність як провідний компонент у структурі особистості вчителя. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (4). pp. 44-52.

Антонова, О. Є. and Маслак, Л. П. (2011) Культурологічна компетентність офіцера радіоінженерної спеціальності як складова професійної компетентності. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 150-165.

Антонова, О. Є. (2011) Мала академія наук України як засіб розвитку дослідницьких здібностей старшокласників. Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали всеукраїнської конференції, 1. pp. 15-22.

Антонова, О. Є. (2011) Науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю як інноваційний засіб розвитку здібностей та обдарувань майбутніх учителів. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. pp. 227-238.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. (2011) Особистісно орієнтована система внутрішньої діагностики навчальної діяльності студентів житомирського державного університету імені Івана Франка. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 386-403.

Антонова, О. Є. (2011) Особливості методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб., 1 (67). pp. 25-34.

Антонова, О. Є. (2011) Педагогічна креативність у структурі педагогічної обдарованості вчителя. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб., 2 (69). pp. 11-17.

Антонова, О. Є. (2011) Проблема развития способностей и одарённости в педагогической теории Я.А. Коменского. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (1(4)). pp. 17-20.

Антонова, О. Є. (2011) Проектування освітнього середовища внз як чиннику розвитку обдарованості студентів. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 123-127.

Антонова, О. Є. and Якименко, А. В. (2011) Розвиток дослідницьких здібностей старшокласників засобами МАН (з досвіду роботи наукового товариства учнів "Ерудит" Овруцької ЗОШ І ІІІ ступенів № 3). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 50-53.

Антонова, О. Є. (2010) Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 45-50.

Антонова, О. Є. (2010) До проблеми навчання обдарованих студентів у вищих педагогічних навчальних закладах. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства : Зб. наук. пр. молодих дослідників. pp. 16-20.

Антонова, О. Є. (2010) Дослідження проблеми обдарованості з позицій синергетичного підходу. Матеріали наук.-практ. конференції "Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду" (2). pp. 26-29.

Антонова, О. Є. (2010) Застосування ортогонального підходу до побудови структури особистості для розробки моделі педагогічної обдарованості. Структура особистості обдарованої дитини у віковому вимірі : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару. pp. 6-14.

Антонова, О. Є. (2010) Концепция обучения одарённых студентов в высших педагогических учебных заведениях. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (3 (3)). pp. 20-23.

Антонова, О. Є. (2010) Концепція навчання обдарованих студентів у вищих педагогічних навчальних закладах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. (23). pp. 228-233.

Антонова, О. Є. (2010) Обдарованість як передумова становлення еліти. Еліта, обдарованість, людино центризм : матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 59-63.

Антонова, О. Є. (2010) Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чиинник розвитку обдарованості студентів. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (1). pp. 22-26.

Антонова, О. Є. (2010) Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чинник розвитку обдарованості студентів. Нові технології навчання: зб. наук. праць. Навчально-виховне середовище та моральність у ХХІ столітті (62). pp. 24-28.

Антонова, О. Є. (2010) Проектування розвитку здібностей та обдарованості учнів як елемент життєвого програмування особистості. Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 10-17.

Антонова, О. Є. (2010) Професіоналізм викладацького складу як чинник формування професійної майстерності майбутніх учителів. Формування професійно- педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи (присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ): Зб. тез доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конференції. pp. 3-12.

Антонова, О. Є. (2010) Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів. Paradigmaty oswiatowe I edukacja nauczycieli. pp. 196-203.

Антонова, О. Є. (2010) Умови розвитку обдарованої молоді у вищих навчальних закладах. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (2). pp. 24-30.

Антонова, О. Є. (2009) Методика навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 330-355.

Антонова, О. Є. (2009) Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости. Управление современной школой. Завуч : для администрации школ : научно-практический журнал (6). pp. 117-124.

Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : матеріали науково-практичної конференції. pp. 18-27.

Антонова, О. Є. (2009) Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах, 1 (58). pp. 77-85.

Антонова, О. Є. (2009) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы международной научной конференции 2-3 апреля 2009 г.. pp. 172-181.

Антонова, О. Є. (2008) Акмеологический подход в определении сущности педагогической одаренности. Акмеология 2008. Методологические и методические проблемы. pp. 8-14.

Антонова, О. Є. (2008) Використання біографічного методу для побудови моделі педагогічної обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 43-46.

Антонова, О. Є. (2008) Концептуальні засади дослідження проблеми навчання педагогічно обдарованих студентів. Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи: Матеріали конференції. pp. 33-39.

Антонова, О. Є. (2008) Модель педагогічної обдарованості: сутність та структура. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп. pp. 180-218.

Антонова, О. Є. (2008) Обдарованість: сутність, структура, перспективи розвитку. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології обдарованості: зб. наук. пр., 6 (3). pp. 48-51.

Антонова, О. Є. (2008) Обдарованість: сутність, структура, технології розвитку. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: наук.-метод. зб.. pp. 78-89.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості професійної підготовки педагогічно обдарованих студентів у контексті ідей А.С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 26-30.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості навчання обдарованих студентів у ВНЗ (аналіз досвіду педагогічних університетів України). Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму в умовах глобалізації, 1 (55). pp. 193-199.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості професійної підготовки педагогічно обдарованих студентів у контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 26-30.

Антонова, О. Є. (2008) Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости. Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал (12). pp. 92-98.

Антонова, О. Є. and Михайльчук, Яна (2008) Психолого-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої самореалізації у професійній діяльності. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (6). pp. 104-107.

Антонова, О. Є. (2008) Психолого-педагогічні умови реалізації методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (17). pp. 254-258.

Антонова, О. Є. (2008) Сутність і технології розвитку педагогічної обдарованості майбутніх учителів. Підтримка обдарованих дітей та молоді. Розвиток креативного мислення в умовах стандартизації освітнього процесу: Тези доповідей. Щорічний освітній форум "Артеківські діалоги". pp. 54-75.

Антонова, О. Є. (2007) Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 66-72.

Антонова, О. Є. (2007) Проблема співвідношення здібностей і обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 24-27.

Антонова, О. Є. (2007) Роль ВНЗ у розвитку обдарованості майбутнього фахівця (з досвіду роботи загально університетського Центру роботи з обдарованою студентською молоддю Житомирського державного університету імені Івана Франка). Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Наук. зб.. pp. 100-108.

Антонова, О. Є. (2007) Створення системи навчання обдарованої молоді у ВНЗ як засобу професійної та особистісної самореалізації. Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг, 1 (48). pp. 197-202.

Антонова, О. Є. (2006) Бути вчителем: дар чи покарання? Вчитель – моє покликання: Зб. творчих робіт учнів. pp. 8-12.

Антонова, О. Є. (2006) Врахування у навчанні особливостей обдарованої дитини як чинник підвищення якості знань учнів. Проблеми підвищення якості освіти у контексті Євроінтеграційних процесів: досвід, інновації, перспективи. pp. 41-47.

Антонова, О. Є. and Березюк, Ю. В. (2006) До проблеми застосування педагогічних ситуацій в навчальному процесі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 89-92.

Антонова, О. Є. (2006) Обґрунтування моделі педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр, 2 (9). pp. 411-415.

Антонова, О. Є. and Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр. pp. 197-200.

Антонова, О. Є. and Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 197-201.

Антонова, О. Є. (2006) Підходи провідних діячів Нового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2. pp. 13-19.

Антонова, О. Є. (2006) Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя як фактор його професійної самореалізації. Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми: Наук.-метод. зб. / За ред. І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. pp. 553-561.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретико-методологічні підходи до вивчення природи обдарованості. Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. (1). pp. 7-17.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретичні підходи до створення моделі педагогічної обдарованості. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 175-215.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретичні та методичні підходи до навчання обдарованих дітей у Російській Федерації. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр.. pp. 186-189.

Антонова, О. Є. (2005) Майбутній учитель як суб’єкт акмеологічної творчості. Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 228-231.

Антонова, О. Є. and Бобракова, Т. (2005) Особливості обдарованої дитини та їх врахування у навчально-виховному процесі. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій (2). pp. 118-121.

Антонова, О. Є. and Ревчук, Т. І. (2005) Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної творчості. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій (2). pp. 121-126.

Антонова, О. Є. (2005) Розвиток обдарованості майбутнього вчителя засобами загальноуніверситетського центру роботи з обдарованою студентською молоддю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 62-64.

Антонова, О. Є. (2005) Технологічний підхід до розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Перспективні педагогічні технології в систем неперервної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції., 2. pp. 178-188.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2005) Технологія організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Збірник науково-методичних праць переможців конкурсу у номінаціях міжнародних виставок навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні. pp. 136-145.

Антонова, О. Є. (2005) Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник. pp. 65-85.

Антонова, О. Є. (2005) Технологія розвитку творчої особистості майбутнього педагога у процесі викладання педагогічних дисциплін. Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики: Международный Межвузовский сборник научных работ (28). pp. 13-22.

Антонова, О. Є. (2005) Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник: вид. 2-ге, доповнене. pp. 48-46.

Антонова, О. Є. and Бобракова, Т. (2004) Вивчення стану готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (1). pp. 183-187.

Антонова, О. Є. (2004) Організація роботи з педагогічно обдарованими студентами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр (5). pp. 379-384.

Антонова, О. Є. (2004) Особливості роботи вчителя іноземної мови з обдарованою дитиною. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 40-44.

Антонова, О. Є. (2004) Особливості формування моральної свідомості учнів старшого шкільного віку. Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: Зб. наук. - метод. праць. pp. 51-53.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема обдарованості в умовах трансформації суспільства. Проблема суспільних трансформацій України в умовах транзитивного розвитку: Зб. наук. праць. pp. 182-188.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема розвитку здібностей та обдарованості у філософсько-педагогічних системах Давнього світу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць (31). pp. 216-221.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема розвитку обдарованості майбутнього вчителя як фактор само актуалізації його особистості. Молодь в умовах нової соціальної перспективи //Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 120-122.

Антонова, О. Є. (2004) Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира). Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць.. pp. 64-76.

Антонова, О. Є. (2004) Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м.Житомира). Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад: Збірник наук.-метод. праць. pp. 54-63.

Антонова, О. Є. (2004) Технологический подход к организации работы с педагогически одаренной молодежью (на примере всеукраинской студенческой олимпиады по педагогике). Акмеология 2004 /Кузьмина Н.В., Зимичев А.М. составление и редакция. pp. 35-43.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. (2004) Технологічний підхід до організації роботи з педагогічно обдарованою молоддю (на прикладі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 3-6.

Антонова, О. Є. (2004) Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 60-67.

Антонова, О. Є. (2004) Технологія формування базових педагогічних знань у майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 18-24.

Антонова, О. Є. and Гончаренко, О. (2004) Шляхи самовдосконалення студентів факультету іноземних мов. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (1). pp. 178-183.

Антонова, О. Є. (2003) Інноваційні підходи до екологічного виховання учнів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості : Зб. наук. праць.. pp. 16-19.

Антонова, О. Є. (2003) До проблеми організації навчання обдарованих студентів. Педагогічний пошук молодих дослідників України: Збірник студентських наукових праць, 2. pp. 12-18.

Антонова, О. Є. (2003) Общепедагогическая подготовка будущего учителя как условие качества его профессионализма. VII Царскосельские чтения //Материалы Международной научно-практической конференции, 4. pp. 95-97.

Антонова, О. Є. (2003) Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді (у контексті ідей А.С.Макаренка). Національна освіта у контексті творчості А.С.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 104-107.

Антонова, О. Є. (2003) Підготовка майбутнього вчителя до роботи з обдарованими учнями як складова його професійної компетентності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 66-69.

Антонова, О. Є. (2003) Технология формирования у будущего учителя базовых педагогических знаний как фактор повышения качества его подготовки. Акмеология 2003 /Кузьмина Н.В., Зимичев А.М. составление и редакция. pp. 3-9.

Антонова, О. Є. (2003) Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник. pp. 41-63.

Антонова, О. Є. (2002) Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки та її роль у підвищенні рівня підготовки майбутнього вчителя. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: Зб. матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 328-332.

Антонова, О. Є. (2002) Професійна підготовка педагогічно обдарованого вчителя: проблеми, досвід, технології. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр, 2. pp. 163-168.

Антонова, О. Є. (2002) Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді у контексті ідей І.Огієнко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 120-122.

Антонова, О. Є. (2002) Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наукових праць.. pp. 181-185.

Антонова, О. Є. (2002) Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя: проблеми, пошуки, досвід (на матеріалі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки). Педагогічний пошук молодих дослідників України: Зб. студ. наук. праць. pp. 15-20.

Антонова, О. Є. (2001) Базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя як методологічна основа неперервної педагогічної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наук. праць, 1. pp. 199-202.

Антонова, О. Є. (2001) Зміст професійної підготовки педагогічно обдарованої молоді. Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць, 2 (19). pp. 16-19.

Антонова, О. Є. (2001) Формування особистості майбутнього вчителя під час вивчення курсу педагогіки. Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 251-257.

Антонова, О. Є. (2000) Базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя (історичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 129-131.

Антонова, О. Є. (1999) Історичний аспект становлення системи базових педагогічних знань у психолого-педагогічній та філософській літературі XVIII - ХІХ століть. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 54-58. ISSN 2076-6173

Book Section

Антонова, О. Є. (2018) Розвиток обдарованості дорослої людини: проблеми, перспективи. In: Професійна освіта : андрагогічний підхід : монографія. Вид. О. О. Євенок, Житомир, pp. 90-118.

Антонова, О. Є. (2017) Упровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фармацевтів (аналіз досвіду житомирського базового фармацевтичного коледжу). In: Профеійна підготовка фахівців: креативний підхід : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 198-217.

Антонова, О. Є. (2015) Застосування системного підходу у побудові моделі обдарованості. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 68-91.

Антонова, О. Є. (2008) Педагогічна обдарованість як основа розвитку професійної майстерності вчителя. In: Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти: Монографія. Глухів: РВВ ГДПУ, Глухів, pp. 56-77.

Антонова, О. Є. (2001) Розділ 7. Словник базових понять курсу “Педагогіка”. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 221-244.

Антонова, О. Є. (2001) Технологія вивчення загальних основ педагогіки. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 19-46.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2001) Технологія вивчення основ теорії і методики виховання у вищих педагогічних закладах освіти. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 47-78.

Monograph

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. А. and Самойленко, О. А. and Антонов, О. В. and Щерба, Н. С. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Working Paper. Вид-во ЖДУ.

Антонова, О. Є. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Technical Report. Вид-во Евенок О.О., Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Желанова, В. В and Косигіна, О. В. and Мірошниченко, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія. Other. О. О. Євенок, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Бірук, Н. П. and Павленко, В. В. (2019) Серця, віддані педагогіці. Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка). Discussion Paper. Видавець О.О.Євенок, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Ковальчук, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. (2016) Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів. Discussion Paper. вид-во «Полісся», Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2012) Одарённость: история проблемы (историко-педагогический аспект). Discussion Paper. LAP LAMBERT Academic Publishing. (In Press)

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2012) Теоретичні і практичні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2012) Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Єремеєва, В. М. and Саух, П. Ю. and Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. (2011) Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи. Other. Житомир. держ. ун-т, Житомир.

Антонова, О. Є. and Терепищий, С. О. and Науменко, Р. А. (2008) Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України. Project Report. ВМГО «Союз обдарованої молоді», Київ.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2007) Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів. Other. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Антонова, О. Є. (2005) Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. (2004) Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Семенюк, Т. В. (2003) Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Other. Житомир. держ. пед. ун-т, Житомир.

Book

Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Королюк, О. М. and Мирончук, Н. М. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Дубасенюк, О. А. and Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Вітвицька, С. С. and Горобець, С. М. and Лук'янова, Л. Б. and Самойленко, О. А. and Барановська, Л. В. and Корінна, Л. В. and Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2017) В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2016) Освітня програма: вимоги та методика розроблення. ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2016) Педагогічні ідеї Івана Франка в освіті сьогодення. Історико-педагогічний альманах (5). Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Антонова, О. Є. and Шарлович, З. П. (2016) Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини: сутність, структура, технологія формування. вид-во «Полісся», Житомир. ISBN 978-966-655-835-3

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2015) Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського в освіті сьогодення. Житомир ФО-П Левковець Н.М.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Павленко, В. В. and Чернілевський, Д. В. (2015) Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал. Вінниця: Вид-во АМСКП.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Павленко, В. В. (2015) Проблеми освіти: Збірник наукових праць. Вінниця.

Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. and Березюк, О. С. and Кузьмина, Н. В. and Чернілевський, Д. В. and Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. and Щербакова, Н. П. (2012) Студентський історико-педагогічний альманах Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. (2010) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ:ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ(присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ). Житомир. держ. ун-т, Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. (2009) „Серця, віддані педагогіці (кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету – 80): історичний нарис. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2006) Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2006) Вчитель – моє покликання. Полісся, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2006) Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Єремеєва, В. М. and Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Левківський, М. В. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Teaching Resource

Антонова, О. Є. and Вербовський, І. А. and Новіцька, І. В. and Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 015 “Професійна освіта” (Дизайн), 014 “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, 014 “Середня освіта (Музичне мистецтво)”. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Бірук, Н. П. and Павленко, В. В. (2020) Навчальна практика (організаційно-методична) в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації щодо проходження для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2020) Технології розвитку обдарованості особистості: курс лекцій. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2017) Методика викладання педагогіки: курс лекцій: вид.2, доповнене. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2014) Словник базових понять з курсу «Педагогіка». [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2013) Методика викладання педагогіки: курс лекцій. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2012) Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Чернілевський, Д. В. and Вознюк, О. В. (2012) Методологія наукової діяльності: навч. посіб., вид. 3-є, перероблене. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2009) Загальна педагогіка. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2007) Історія педагогіки. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. and Іванченко, А. В. and Сбруєва, А. А. and Антонова, О. Є. (2005) Педагогічна практика: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. (2004) Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів. [Teaching Resource]

Other

Антонова, О. Є. and Єремеєва, В. М. and Мирончук, Н. М. (2018) Методика організації науково-педагогічних досліджень студентів. Вид..

Антонова, О. Є. (2008) Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, Київ.

This list was generated on Thu Sep 29 11:35:34 2022 EEST.