Items where Author is "Гордієнко, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book | Other
Number of items: 54.

Article

Гордієнко, О. А. (2022) Проблема вивчення українського мистецтва слова у взаємозв’язках із зарубіжною літературою в історичному аспекті. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (51). pp. 468-473. ISSN 2308-4863

Іщук, О. Р. and Гордієнко, О. А. (2021) Використання елементів креативного навчання у практичній роботі вчителя початкових класів на уроках української мови. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Устецька, М. О. and Гордієнко, О. А. (2021) Використання лінгвістичних ігор на уроках української мови як засіб формування мовної особистості дітей молодшого шкільного віку. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Казмірчук, О. А. and Гордієнко, О. А. (2021) Використання ігор на уроках мовно-літературної галузі в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Висоцька, Л. М. and Гордієнко, О. А. (2021) Реалізація принципу наочності в аспекті активізації навчально- пізнавальної діяльності учнів початкових класів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Дорош, С. С. and Гордієнко, О. А. (2021) Розвиток критичного мислення молодших школярівна уроках мовно-літературної галузі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Козій, Д. З. and Гордієнко, О. А. (2021) Теоретичні засади формування пізнавальної активності молодших школярів у навчальному процесі початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Гордієнко, О. А. (2021) Формування комунікативної компетенції учнів НУШ на уроках рідної мови та читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Зімірович, К. В. and Гордієнко, О. А. (2021) Формування пізнавальних інтересів здобувачів початкової освіти засобами ігрових технологій на уроках літературного читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Гордієнко, О. А. (2018) Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3-4 класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 37-41. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2018) Розвивальна спрямованість уроків вивчення будови слова в початкових класах. International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law», 1. pp. 25-28.

Кравець, Валерія and Гордієнко, О. А. (2018) Диференційований підхід до учнів початкових класів на уроках вивчення частин мови. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи / За заг. редакцією В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Завязун. pp. 79-82.

Гордієнко, О. А. (2018) Організація роботи драматичного гуртка як засіб формування інтересу учнів до художньої книги. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред. К.Я.Климової. pp. 179-183.

Гордієнко, О. А. (2018) Формування комунікативної компетенції молодших школярів на уроках читання. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи / За заг. редакцією В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Завязун. pp. 45-48.

Гордієнко, О. А. (2017) Використання комп’ютера на уроках української мови: проблеми та перспективи. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. С.С. Вітвіцької, доц. Н.Є. Колесник, 1. pp. 39-42.

Гордієнко, О. А. (2017) Проблеми використання комп’ютера на уроках української мови в початкових класах. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 18-22.

Гордієнко, О. А. (2016) Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури для дітей у контексті діалогу культур. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 13-16.

Гордієнко, О. А. (2016) Професійна підготовка студентів – майбутніх учителів початкової ланки загальноосвітньої школи до викладання зарубіжної літератури на уроках літературного читання. Наукові записки / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / Психолого-педагогічні науки. – П'яті Бугайківські читання. pp. 125-131.

Голубовська, І. В. and Гордієнко, О. А. (2016) Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до вивчення творів зарубіжних письменників на уроках літературного читання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(84)). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2015) Без минулого немає майбутнього (вивчення слов'янської риторичної спадщини на заняттях з основ красномоства). Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 92-97.

Гордієнко, О. А. (2015) Професійна готовність майбутніх учителів початкових класів до розвитку мовлення учнів на уроках читання за допомогою творів образотворчого мистецтва. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць /за заг.ред. В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 30-36.

Гордієнко, О. А. (2014) Ознакомление с обычаями и традициями русского народа в системе формирования социокультурной компетенции младших школьников. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.). pp. 43-48.

Гордієнко, О. А. (2014) Позаурочна робота з літературного читання у пізнавальній діяльності першокласників. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти. pp. 206-210.

Гордієнко, О. А. (2014) Розвивальна спрямованість уроків вивчення будови слова в початкових класах. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Психолго-педагогічні науки (3). pp. 151-155.

Гордієнко, О. А. (2014) Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з розвитку мовлення школярів на уроках читання (з використанням творів образотворчого мистецтва). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (6). pp. 133-137.

Гордієнко, О. А. (2013) Використання елементів порівняння творів зарубіжних і українських авторів на уроках позакласного читання в початкових класах. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 73-77.

Лонська, О. Ф. and Гордієнко, О. А. (2012) Міжпредметні зв'язки на уроках читання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 337-341.

Гордієнко, О. А. (2012) Особливості вивчення української мови в початкових класах з російською мовою навчання. // Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 40-46.

Гордієнко, О. А. (2012) Проблема формування красномовної особистості у вітчизняній риторичній спадщині. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 247-251.

Гордієнко, О. А. and Сатановська, О. (2012) Формування читацьких інтересів молодших школярів в системі роботи вчителя-класовода. Матеріали IV студентсько-викладацького науково-методичного семінару). – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2012..

Гордієнко, О. А. (2011) Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності першокласників у позаурочній роботі з читання. // Науково-дослідна робота з проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р.). pp. 39-44.

Гордієнко, О. А. (2011) Основи риторики у системі формування педагогічної компетенції майбутніх педагогів. // Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць / За заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 95-101.

Гордієнко, О. А. (2011) Порівняльне вивчення літератур як засіб підвищення читацьких інтересів учнів. // Розвиток читацьких інтересів учнів у процесі вивчення української мови і літератури. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 97-108.

Гордієнко, О. А. (2010) Ознайомлення студентів з основами історії вітчизняної риторики як засіб моделювання образу сучасного педагога. // Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 року). pp. 23-27.

Гордієнко, О. А. and Шевчук, Т. О. (2010) Система творчих робіт на уроках української мови та читання в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2009) Паралінгвістичні засоби спілкування в системі роботи над опануванням основами риторики як компонентом педагогічної компетенції студентів – майбутніх учителів початкових класів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.). pp. 20-25.

Гордієнко, О. А. and Шевчук, Т. О. (2009) Ліричні твори на уроках читання в початковій школі. Педагогічна Житомирщина (1). pp. 54-57.

Гордієнко, О. А. (2009) Ознайомлення старшокласників зі сценічним втіленням драматичних творів (на уроках української та зарубіжної літератури). Українська література в загальноосвітній школі (1). pp. 11-13.

Гордієнко, О. А. (2009) Ознайомлення старшокласників зі сценічним втіленням драматичних творів (на уроках української та зарубіжної літератури). // Українська література в загальноосвітній школі (1). pp. 11-13.

Гордієнко, О. А. and Копишинська, Л. В. (2008) Робота над формуванням комунікативної компетенції учнів на уроках читання. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 132-135.

Гордієнко, О. А. and Шевчук, Т. О. (2008) Словникова робота на уроках української мови в початковій школі. Педагогічна Житомирщина (1). pp. 22-25.

Гордієнко, О. А. (2005) Портретний живопис на уроках вивчення біографії зарубіжного письменника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 164-166. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2004) Деякі аспекти порівняльного вивчення творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 80-82. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2004) Порівняльне вивчення літератур: зв’язки, спадкоємність та перспективність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 92-94. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. and Шевчук, Т. О. (2004) Робота над словом на уроках української мови в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Пелешок, Е. Х. and Гордієнко, О. А. (2003) Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 35-37. ISSN 2076-6173

Monograph

Климова, К. Я. and Плечко, А. А. and Куриленко, Д. В. and Вознюк, О. В. and Щерба, Н. С. and Гордієнко, О. А. and Шевцова, Л. С. (2022) Самоактуалізація викладача-філолога: акмеологічний аспект професійно-педагогічної діяльності. Other. Вид-во Поліського національного університету, Житомир.

Колесник, Н. Є. and Яворська, Т. Є. and Танська, В. В. and Максимова, О. О. and Піддубна, О. М. and Підгурська, В. Ю. and Плотницька, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Чернишова, А. М. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. and Кравець, В. С. and Мазко, О. П. and Тарнавська, Н. П. and Басюк, Н. А. and Коновальчук, І. М. and Федорова, М. А. and Шмельова, Т. В. and Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Book

Вознюк, О. В. and Войненко, К. В. and Мазко, О. П. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Коновальчук, І. І. and Павленко, В. В. and Рудницька, Н. Ю. and Тарнавська, Н. П. and Колесник, Н. Є. (2017) Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. ФО-П «Н. М. Левковець», Житомир.

Гордієнко, О. А. (2015) Лингвистический анализ в курсе "Современный русский язык с технологиями преподавания". ЖДУ ім. І.Франка, ЖДУ ім. І.Франка.

Гордієнко, О. А. (2008) Методика развития русской речи младших школьников. Методическое пособие к курсу «Методика преподавания русского языка в младших классах» для студентов педагогических учебных заведений по специальности 7.010102 «Начальное обучение». Изд-во ЖГУ им. И. Франко.

Other

Гордієнко, О. А. (2022) Тестові завдання для самоконтролю оволодіння студентами закладів вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» освітньої компоненти «Інноваційні технології навчання української мови в початковій школі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гордієнко, О. А. (2022) Тестові завдання для самоконтролю оволодіння студентами закладів вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» освітньої компоненти «Виразне читання». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гордієнко, О. А. (2021) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самоконтролю з оволодіння студентами закладів вищої освіти освітньої компоненти «Українська мова за професійним спрямуванням». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Mon Sep 26 05:27:59 2022 EEST.