Items where Author is "Гавриловська, К. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 108.

Article

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Тренінгові техніки як засіб формування толерантності в системі інклюзивної освіти. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (13). pp. 49-54. ISSN 2522-1876

Гавриловська, К. П. and Павлюк, І. М. (2021) Психологічний добробут жінок із різним індексом сексуальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету (3). pp. 45-50. ISSN 2786-5010

Гавриловська, К. П. (2021) Психологічні особливості осіб, що живуть у ситуації домашнього насильства. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, 3. pp. 153-154.

Гавриловська, К. П. and Щербач, Д. Л. (2020) Особливості політичної свідомості молодих вірян. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (6). pp. 38-43. ISSN 2522-1876

Гавриловська, К. П. (2020) Сучасні підходи до класифікації психологічних теорій. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19–20 червня 2020 р., м. Одеса), 1. pp. 24-27.

Гавриловська, К. П. and Бодашевська, Ю. С. (2020) Cоціально-психологічний тренінг як засіб формування ресурсного потенціалу фахівців хелперских професій. Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. pp. 189-195.

Гавриловська, К. П. (2020) Модель BASIC Ph у роботі психолога. Розвиток обдарованої особистості в освітньому просторі: ціннісний вимір: тези доповідей Х наук.-практ. семінару., 23 квіт. 2020 р.. pp. 14-15.

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2020) Сторітелінг як засіб розвитку психологічної пружності особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., VІ (17). pp. 84-90. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Формування життєстійкості особистості: арт-коучинговий підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (16). pp. 83-90. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П. and Литвак, О. Й. (2019) Мотиви вибору професії студентами хелперських спеціальностей. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 108-113. ISSN 2663-6026

Гавриловська, К. П. and Литвак, О. Й. (2019) Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1 (53). pp. 57-61. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П. (2019) Змінені стани свідомості у системі релігійного досвіду. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 11-14.

Гавриловська, К. П. (2019) Шляхи підтримки дітей та підлітків із депресивними проявами: робота з родиною. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)]. pp. 33-36.

Гавриловська, К. П. (2019) Дослідження особливостей ставлення чоловіків до самотніх матерів. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 лютого 2019 року).. pp. 6-10.

Гавриловська, К. П. and Базилюк, І. І. (2018) Образ самотньої матері у свідомості осіб із різними соціальними статусами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (3). pp. 133-139. ISSN 2312-3206

Гавриловська, К. П. and Вигівська, О. В. (2018) Психологічні механізми формування професійної ідентичності студентів-випускників спеціальності «Психологія». Теорія і практика сучасної психології (3). pp. 173-178. ISSN 1813-3405

Гавриловська, К. П. and Вигівська, О. В. (2018) Формування професійної ідентичності майбутніх психологів: ціннісний аспект. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (14). pp. 84-91. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П. (2018) Гендерні стереотипи як причина сімейного насилля. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 22-25.

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2017) Застосування арт-коучингових технік у психотерапевтичній роботі з подолання ПТСР. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання, 1. pp. 7-20.

Гавриловська, К. П. (2017) Політичний абсентеїзм у сучасній Україні. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 14-15.

Гавриловська, К. П. (2017) Формування здатності протистояти маніпулятивному впливу в процесі навчання у вищій школі. Соціально-психологічний портрет військового професіонала : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.. pp. 78-80.

Гавриловська, К. П. (2017) Віртуальні спільноти-антагоністи у соціальних мережах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (2). pp. 51-55.

Гавриловська, К. П. (2017) Гендерні відмінності у схильності до маніпулювання в міжособистісному спілкуванні. Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Тараса Шевченка. pp. 48-51.

Шмиглюк, О. Г. and Гавриловська, К. П. (2017) Subjective legitimation of legal norms as a factor of ethnic self-consciousness development. Studia politologica Ucraino-Polona (7). pp. 129-137. ISSN 2312-8933

Музичко, Л. В. and Фальковська, Л. М. and Гавриловська, К. П. (2017) Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров'я. Лікарська справа (7). pp. 37-44. ISSN 0049-6804

Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. and Гавриловська, К. П. (2017) Конструкт «здоров’я» у структурі свідомості студентської молоді. Лікарська справа (7). pp. 56-63. ISSN 0049-6804

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. (2017) Соціальне благополуччя самотніх жінок у сучасному світі. Журнал Лікарська справа (7). pp. 22-28. ISSN 1019-5297

Гавриловська, К. П. and Базилюк, І. І. (2016) Образ сім'ї в свідомості молодих матерів із різними соціальними статусами. Молодий вчений (12.1). pp. 202-206. ISSN 2304-5809

Гавриловська, К. П. and Баранчук, О. І. (2016) Психосемантичні характеристики образу майбутнього шлюбного партнера у свідомості закоханих. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 31-36. ISSN 2312-3206

Гавриловська, К. П. and Фурман, О. І. (2016) Особливості Я-концепції осіб, що перебувають у неформальних релігійних організаціях. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 78-83. ISSN 2311-8466

Гавриловська, К. П. (2016) Соціальне конструювання правової дійсності. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 157-162. ISSN 2311-8466

Гавриловська, К. П. (2016) Суб’єктно-вчинковий підхід до дослідження правової поведінки особистості. Вчинкова психологія: історія та сучасність: матеріали міждисциплінарного круглого столу з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А. Роменця, 20 травня 2016 року. pp. 56-57.

Гавриловська, К. П. and Фурман, О. І. (2016) Особливості Я-концепції підлітків з вадами слуху. Педагогіка і психологія: напрями та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (15-16 квітня 2016 р., м. Одеса). pp. 38-42.

Гавриловська, К. П. and Опанчук, Тетяна (2016) Гендерні відмінності в уявленнях про кохання осіб юнацького віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 36-38.

Гавриловська, К. П. and Баранчук, Олена (2016) Гендерні відмінності у психологічній готовності до вступу в шлюб. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 21-23.

Гавриловська, К. П. and Пелешок, Ганна (2016) Динаміка образу майбутнього у студентів психологічних спеціальностей протягом навчання у ВНЗ. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 39-41.

Гавриловська, К. П. and Горностай, Катерина (2016) Особистісні характеристики спортсменів-важкоатлетів з різним рівнем самооцінки. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 23-26.

Гавриловська, К. П. and Клименко, Олександр (2016) Особливості мотивації вступу сучасної молоді до правих громадських рухів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 29-31.

Гавриловська, К. П. and Ковальчук, Юлія (2016) Особливості образу військовослужбовця у свідомості військових контрактної форми та цивільної молоді. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 31-33.

Гавриловська, К. П. and Звєрєва, Ірина (2016) Порівняльний аналіз особливостей мотиваційної сфери професійних військовослужбовців та студентів, що навчаються за програмою ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 26-28.

Гавриловська, К. П. (2016) Правова поведінка особистості як предмет вивчення глибинної психології. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 23-25.

Гавриловська, К. П. and Шаховець, Ю. (2016) Психосемантичні характеристики образу дитини з синдромом Дауна. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 44-46.

Гавриловська, К. П. and Скрицька, Катерина (2016) Теоретичний аналіз проблеми формування інтернет-залежності в підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 41-44.

Гавриловська, К. П. and Мошківський, Богдан (2016) гендерні відмінності у рівні домагань спортсменів-легкоатлетів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 33-35.

Гавриловська, К. П. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Дослідження рівня суб'єктивної легітимності правових норм у психіці особистості в умовах трансформації сучасного суспільства. Сучасний вимір психології та педагогіки. pp. 61-66.

Гавриловська, К. П. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Легітимація правових норм. Oxford Journal of Scientific Research, 4 (9). pp. 615-621.

Гавриловська, К. П. and Шаховець, Ю. (2015) Особливості емоційної сфери дітей з синдром Дауна. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 45-47.

Гавриловська, К. П. and Звєрєва, І. (2015) Особливості мотиваційної сфери військовослужбовців. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 78-79.

Гавриловська, К. П. and Роїк, І. (2015) Порівняльний аналіз емоційних станів молодих матерів із різним соціальним статусом. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 83-86.

Гавриловська, К. П. (2015) Психологічна складова нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 6-8.

Гавриловська, К. П. and Опанчук, Т. (2015) Психосемантичні характеристики образу кохання у масовій свідомості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 78-82.

Гавриловська, К. П. and Скрицька, К. (2015) Чинники формування Інтернет - залежності в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 43-44.

Гавриловська, К. П. (2014) Психологічний захист особистості від політичного маніпулювання у віртуальному просторі. Матеріали Міжвузівського наукового семінару «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року).. pp. 19-21.

Гавриловська, К. П. and Климчук, П. С. (2014) Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 121-125. ISSN 2311-8466

Гавриловська, К. П. (2013) Особливості підготовки студентів-психологів до педагогічної діяльності. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 12-15.

Музика, О. Л. and Гавриловська, К. П. and Тичина, І. М. and Майстренко, Т. М. and Весельська, А. Л. and Оснадчук, Ю. О. (2013) Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 58-64. ISSN 2076-6173

Гавриловська, К. П. and Хазратова, Н. В. (2012) Діагностика рівня суб’єктивної легітимності правових норм. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 31-36.

Гавриловська, К. П. (2011) Правовий релятивізм як риса українського національного характеру. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору».. pp. 169-175.

Гавриловська, К. П. (2010) Психологічні особливості формування правової поведінки особистості в системі державної служби. Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези VII Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (23-25 вересня 2010 року, м. Луцьк).. pp. 30-32. ISSN 978-966-2379-10-5

Гавриловська, К. П. (2010) Інтерв’юерський практикум як чинник розвитку комунікативних навичок особистості. Психологічні перспективи (16). pp. 26-34.

Гавриловська, К. П. (2010) Суб’єктивна легітимація правових норм як психологічний механізм нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (8). pp. 173-182.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як передумова успішності працівників сфери державного управління. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (30(54)). pp. 39-45.

Гавриловська, К. П. (2010) Рівень нормативно-правової активності працівників державної служби. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (12-13 травня 2010 року), 1. pp. 199-200. ISSN 978-966-600-481-2

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як умова успішності працівників сфери державного управління. Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010 р.). pp. 62-64.

Гавриловська, К. П. (2009) Сприймання правових норм у процесі формування організаційної культури. Культура і розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (24-25 червня 2009 р.). pp. 16-21. ISSN 978-966-600-421-8

Гавриловська, К. П. (2008) Толерантність до злочинів. Психологічні перспективи (11). pp. 32-38.

Гавриловська, К. П. (2008) Діагностика рівня мотивації активності особистості у системі правових норм держави. Проблеми емпіричних досліджень у психології (1). pp. 217-224.

Гавриловська, К. П. (2008) Правовий релятивізм як характерна риса масової правової психіки. Актуальні проблеми сучасної психології: реалії та перспективи розвитку. Збірник матеріалів конференції. pp. 45-50.

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація активності особи в системі правових норм держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (16-17 квітня 2008 року), 1. pp. 158-159. ISSN 978-966-600-331-0

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація соціальної самореалізації особистості. Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку: Збірник матеріалів конференції. pp. 20-23.

Гавриловська, К. П. (2008) Исследование мотивации социальной самореализации личности. Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее.. pp. 35-37. ISSN 978-966-02-4669-0

Гавриловська, К. П. (2004) Образ правової системи як детермінанта правової поведінки особистості. Психологічні студії Львівського університету: Зб. наук. праць (1). pp. 262-267.

Гавриловська, К. П. (2004) Особистість як суб’єкт активності у процесі правової соціалізації. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 6 (3). pp. 75-79.

Гавриловська, К. П. (2003) Суб’єктивна легітимація правових норм держави у психіці особистості. Тези студентської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психології молоді”, присвяченої 10-річчю філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. pp. 10-12.

Гавриловська, К. П. (2003) Мотивація активності особистості в системі соціально-правових норм. Психологічні перспективи (4). pp. 38-43.

Гавриловська, К. П. (2003) Соціальна самореалізація особистості у контексті системи правових норм держави. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць. pp. 32-35.

Гавриловська, К. П. and Тимофіюк, О. О. (2002) До проблеми персоніфікації державної влади: психологічний аспект. Психологічні перспективи (2). pp. 70-77.

Гавриловська, К. П. (2002) Особливості нормативної регуляції самостійної роботи студентів (результати дослідження). Конструктивна психологія і професіоналізація особистості: Матеріали міжрегіонального наукового семінару (Луцьк, 21-22 лютого 2002 року).. pp. 160-164. ISSN 966-600-029-6

Гавриловська, К. П. (2001) Переживання соціальної несправедливості як чинник виникнення кризового стану. Особистісні кризи студентського віку: Зб. наук. статей. pp. 84-89.

Гавриловська, К. П. (2001) Амбівалентність масової правової свідомості. Психологічні перспективи (1). pp. 37-44.

Гавриловська, К. П. (2001) Нормативний вимір соціальної організації. Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова (13). pp. 9-17. ISSN 966-660-031-5

Гавриловська, К. П. (2001) Особистість у правовому полі держави. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць. / За заг. ред. В.М.Литвина та М.М.Слюсаревського. (2). pp. 91-94. ISSN 966-618-155-X

Гавриловська, К. П. (2000) Соціально-психологічні чинники економічної злочинності. Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова (11). pp. 40-47. ISSN 966-7584-93

Book Section

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія масової поведінки”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 163-190.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія організацій”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 325-342.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованимзавданням з курсу «Методика викладання психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 31-56.

Thesis

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. PhD thesis, АПН України.

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Other thesis, АПН України.

Teaching Resource

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Коучинг у професійному консультуванні. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Котлова, Л. О. and Гавриловська, К. П. and Горбунова, В. В. and Шикирава, Н. М. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Шаюк, А. В. and Хворова, Г. М. and Шикирава, Н. М. and Гавриловська, К. П. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальністю Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Весельська, А. Л. and Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. and Долінчук, І. О. (2022) Тренінгові техніки в системі інклюзивного навчання. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. and Фальковська, Л. М. and Кириченко, В. В. and Майстренко, Т. М. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2020) Робота психолога у медико-психолого-педагогічній комісії (інклюзивно-ресурсному центрі). [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2019) Силабус до вивчення дисципліни "Сучасні теорії психології". [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Загурська, І. С. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Робота психолога в інклюзивно-ресурсному центрі». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації з курсу «Профілактика та подолання сімейного насилля». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації з курсу «Психологія впливу та протидії маніпуляціям». [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. and Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія релігії». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. (2017) Всеукраїнська олімпіада та конкурс наукових робіт з психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Голентовська, О. С. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Психологія організацій». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Котлова, Л. О. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології. [Teaching Resource]

Горбунова, В. В. and Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Психологія масової поведінки». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Сучасні теорії глибинної психології». [Teaching Resource]

Other

Гавриловська, К. П. and Бодашевська, Ю. С. (2021) Булінг: пам’ятка для школярів. ГС «Дім ветерана».

This list was generated on Wed Feb 1 08:50:50 2023 EET.