Items where Author is "Гавриловська, К. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 96.

Article

Гавриловська, К. П. and Бодашевська, Ю. С. (2020) Cоціально-психологічний тренінг як засіб формування ресурсного потенціалу фахівців хелперских професій. Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. pp. 189-195.

Гавриловська, К. П. (2020) Модель BASIC Ph у роботі психолога. Розвиток обдарованої особистості в освітньому просторі: ціннісний вимір: тези доповідей Х наук.-практ. семінару., 23 квіт. 2020 р.. pp. 14-15.

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Формування життєстійкості особистості: арт-коучинговий підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (16). pp. 83-90. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П. and Литвак, О. Й. (2019) Мотиви вибору професії студентами хелперських спеціальностей. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 108-113. ISSN 2663-6026

Гавриловська, К. П. and Литвак, О. Й. (2019) Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1 (53). pp. 57-61. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П. (2019) Змінені стани свідомості у системі релігійного досвіду. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 11-14.

Гавриловська, К. П. (2019) Шляхи підтримки дітей та підлітків із депресивними проявами: робота з родиною. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)]. pp. 33-36.

Гавриловська, К. П. (2019) Дослідження особливостей ставлення чоловіків до самотніх матерів. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 лютого 2019 року).. pp. 6-10.

Гавриловська, К. П. and Базилюк, І. І. (2018) Образ самотньої матері у свідомості осіб із різними соціальними статусами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (3). pp. 133-139. ISSN 2312-3206

Гавриловська, К. П. and Вигівська, О. В. (2018) Психологічні механізми формування професійної ідентичності студентів-випускників спеціальності «Психологія». Теорія і практика сучасної психології (3). pp. 173-178. ISSN 1813-3405

Гавриловська, К. П. and Вигівська, О. В. (2018) Формування професійної ідентичності майбутніх психологів: ціннісний аспект. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (14). pp. 84-91. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П. (2018) Гендерні стереотипи як причина сімейного насилля. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 22-25.

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2017) Застосування арт-коучингових технік у психотерапевтичній роботі з подолання ПТСР. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання, 1. pp. 7-20.

Гавриловська, К. П. (2017) Політичний абсентеїзм у сучасній Україні. Суспільно-політичні та психологічні студії (1). pp. 14-15.

Гавриловська, К. П. (2017) Формування здатності протистояти маніпулятивному впливу в процесі навчання у вищій школі. Соціально-психологічний портрет військового професіонала : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.. pp. 78-80.

Гавриловська, К. П. (2017) Віртуальні спільноти-антагоністи у соціальних мережах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (2). pp. 51-55.

Гавриловська, К. П. (2017) Гендерні відмінності у схильності до маніпулювання в міжособистісному спілкуванні. Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Тараса Шевченка. pp. 48-51.

Шмиглюк, О. Г. and Гавриловська, К. П. (2017) Subjective legitimation of legal norms as a factor of ethnic self-consciousness development. Studia politologica Ucraino-Polona (7). pp. 129-137. ISSN 2312-8933

Музичко, Л. В. and Фальковська, Л. М. and Гавриловська, К. П. (2017) Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров'я. Лікарська справа (7). pp. 37-44. ISSN 0049-6804

Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. and Гавриловська, К. П. (2017) Конструкт «здоров’я» у структурі свідомості студентської молоді. Лікарська справа (7). pp. 56-63. ISSN 0049-6804

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. (2017) Соціальне благополуччя самотніх жінок у сучасному світі. Журнал Лікарська справа (7). pp. 22-28. ISSN 1019-5297

Гавриловська, К. П. and Базилюк, І. І. (2016) Образ сім'ї в свідомості молодих матерів із різними соціальними статусами. Молодий вчений (12.1). pp. 202-206. ISSN 2304-5809

Гавриловська, К. П. and Баранчук, О. І. (2016) Психосемантичні характеристики образу майбутнього шлюбного партнера у свідомості закоханих. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 31-36. ISSN 2312-3206

Гавриловська, К. П. and Фурман, О. І. (2016) Особливості Я-концепції осіб, що перебувають у неформальних релігійних організаціях. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 78-83. ISSN 2311-8466

Гавриловська, К. П. (2016) Соціальне конструювання правової дійсності. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 157-162. ISSN 2311-8466

Гавриловська, К. П. (2016) Суб’єктно-вчинковий підхід до дослідження правової поведінки особистості. Вчинкова психологія: історія та сучасність: матеріали міждисциплінарного круглого столу з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А. Роменця, 20 травня 2016 року. pp. 56-57.

Гавриловська, К. П. and Фурман, О. І. (2016) Особливості Я-концепції підлітків з вадами слуху. Педагогіка і психологія: напрями та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (15-16 квітня 2016 р., м. Одеса). pp. 38-42.

Гавриловська, К. П. and Опанчук, Тетяна (2016) Гендерні відмінності в уявленнях про кохання осіб юнацького віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 36-38.

Гавриловська, К. П. and Баранчук, Олена (2016) Гендерні відмінності у психологічній готовності до вступу в шлюб. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 21-23.

Гавриловська, К. П. and Пелешок, Ганна (2016) Динаміка образу майбутнього у студентів психологічних спеціальностей протягом навчання у ВНЗ. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 39-41.

Гавриловська, К. П. and Горностай, Катерина (2016) Особистісні характеристики спортсменів-важкоатлетів з різним рівнем самооцінки. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 23-26.

Гавриловська, К. П. and Клименко, Олександр (2016) Особливості мотивації вступу сучасної молоді до правих громадських рухів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 29-31.

Гавриловська, К. П. and Ковальчук, Юлія (2016) Особливості образу військовослужбовця у свідомості військових контрактної форми та цивільної молоді. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 31-33.

Гавриловська, К. П. and Звєрєва, Ірина (2016) Порівняльний аналіз особливостей мотиваційної сфери професійних військовослужбовців та студентів, що навчаються за програмою ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 26-28.

Гавриловська, К. П. (2016) Правова поведінка особистості як предмет вивчення глибинної психології. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 23-25.

Гавриловська, К. П. and Шаховець, Ю. (2016) Психосемантичні характеристики образу дитини з синдромом Дауна. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 44-46.

Гавриловська, К. П. and Скрицька, Катерина (2016) Теоретичний аналіз проблеми формування інтернет-залежності в підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 41-44.

Гавриловська, К. П. and Мошківський, Богдан (2016) гендерні відмінності у рівні домагань спортсменів-легкоатлетів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 33-35.

Гавриловська, К. П. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Дослідження рівня суб'єктивної легітимності правових норм у психіці особистості в умовах трансформації сучасного суспільства. Сучасний вимір психології та педагогіки. pp. 61-66.

Гавриловська, К. П. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Легітимація правових норм. Oxford Journal of Scientific Research, 4 (9). pp. 615-621.

Гавриловська, К. П. and Шаховець, Ю. (2015) Особливості емоційної сфери дітей з синдром Дауна. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 45-47.

Гавриловська, К. П. and Звєрєва, І. (2015) Особливості мотиваційної сфери військовослужбовців. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 78-79.

Гавриловська, К. П. and Роїк, І. (2015) Порівняльний аналіз емоційних станів молодих матерів із різним соціальним статусом. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 83-86.

Гавриловська, К. П. (2015) Психологічна складова нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 6-8.

Гавриловська, К. П. and Опанчук, Т. (2015) Психосемантичні характеристики образу кохання у масовій свідомості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 78-82.

Гавриловська, К. П. and Скрицька, К. (2015) Чинники формування Інтернет - залежності в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 43-44.

Гавриловська, К. П. (2014) Психологічний захист особистості від політичного маніпулювання у віртуальному просторі. Матеріали Міжвузівського наукового семінару «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року).. pp. 19-21.

Гавриловська, К. П. and Климчук, П. С. (2014) Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 121-125. ISSN 2311-8466

Гавриловська, К. П. (2013) Особливості підготовки студентів-психологів до педагогічної діяльності. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 12-15.

Музика, О. Л. and Гавриловська, К. П. and Тичина, І. М. and Майстренко, Т. М. and Весельська, А. Л. and Оснадчук, Ю. О. (2013) Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 58-64. ISSN 2076-6173

Гавриловська, К. П. and Хазратова, Н. В. (2012) Діагностика рівня суб’єктивної легітимності правових норм. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 31-36.

Гавриловська, К. П. (2011) Правовий релятивізм як риса українського національного характеру. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору».. pp. 169-175.

Гавриловська, К. П. (2010) Психологічні особливості формування правової поведінки особистості в системі державної служби. Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези VII Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (23-25 вересня 2010 року, м. Луцьк).. pp. 30-32. ISSN 978-966-2379-10-5

Гавриловська, К. П. (2010) Інтерв’юерський практикум як чинник розвитку комунікативних навичок особистості. Психологічні перспективи (16). pp. 26-34.

Гавриловська, К. П. (2010) Суб’єктивна легітимація правових норм як психологічний механізм нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (8). pp. 173-182.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як передумова успішності працівників сфери державного управління. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (30(54)). pp. 39-45.

Гавриловська, К. П. (2010) Рівень нормативно-правової активності працівників державної служби. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (12-13 травня 2010 року), 1. pp. 199-200. ISSN 978-966-600-481-2

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як умова успішності працівників сфери державного управління. Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010 р.). pp. 62-64.

Гавриловська, К. П. (2009) Сприймання правових норм у процесі формування організаційної культури. Культура і розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (24-25 червня 2009 р.). pp. 16-21. ISSN 978-966-600-421-8

Гавриловська, К. П. (2008) Толерантність до злочинів. Психологічні перспективи (11). pp. 32-38.

Гавриловська, К. П. (2008) Діагностика рівня мотивації активності особистості у системі правових норм держави. Проблеми емпіричних досліджень у психології (1). pp. 217-224.

Гавриловська, К. П. (2008) Правовий релятивізм як характерна риса масової правової психіки. Актуальні проблеми сучасної психології: реалії та перспективи розвитку. Збірник матеріалів конференції. pp. 45-50.

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація активності особи в системі правових норм держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (16-17 квітня 2008 року), 1. pp. 158-159. ISSN 978-966-600-331-0

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація соціальної самореалізації особистості. Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку: Збірник матеріалів конференції. pp. 20-23.

Гавриловська, К. П. (2008) Исследование мотивации социальной самореализации личности. Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее.. pp. 35-37. ISSN 978-966-02-4669-0

Гавриловська, К. П. (2004) Образ правової системи як детермінанта правової поведінки особистості. Психологічні студії Львівського університету: Зб. наук. праць (1). pp. 262-267.

Гавриловська, К. П. (2004) Особистість як суб’єкт активності у процесі правової соціалізації. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 6 (3). pp. 75-79.

Гавриловська, К. П. (2003) Суб’єктивна легітимація правових норм держави у психіці особистості. Тези студентської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психології молоді”, присвяченої 10-річчю філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. pp. 10-12.

Гавриловська, К. П. (2003) Мотивація активності особистості в системі соціально-правових норм. Психологічні перспективи (4). pp. 38-43.

Гавриловська, К. П. (2003) Соціальна самореалізація особистості у контексті системи правових норм держави. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць. pp. 32-35.

Гавриловська, К. П. and Тимофіюк, О. О. (2002) До проблеми персоніфікації державної влади: психологічний аспект. Психологічні перспективи (2). pp. 70-77.

Гавриловська, К. П. (2002) Особливості нормативної регуляції самостійної роботи студентів (результати дослідження). Конструктивна психологія і професіоналізація особистості: Матеріали міжрегіонального наукового семінару (Луцьк, 21-22 лютого 2002 року).. pp. 160-164. ISSN 966-600-029-6

Гавриловська, К. П. (2001) Переживання соціальної несправедливості як чинник виникнення кризового стану. Особистісні кризи студентського віку: Зб. наук. статей. pp. 84-89.

Гавриловська, К. П. (2001) Амбівалентність масової правової свідомості. Психологічні перспективи (1). pp. 37-44.

Гавриловська, К. П. (2001) Нормативний вимір соціальної організації. Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова (13). pp. 9-17. ISSN 966-660-031-5

Гавриловська, К. П. (2001) Особистість у правовому полі держави. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць. / За заг. ред. В.М.Литвина та М.М.Слюсаревського. (2). pp. 91-94. ISSN 966-618-155-X

Гавриловська, К. П. (2000) Соціально-психологічні чинники економічної злочинності. Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова (11). pp. 40-47. ISSN 966-7584-93

Book Section

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія масової поведінки”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 163-190.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія організацій”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 325-342.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованимзавданням з курсу «Методика викладання психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 31-56.

Thesis

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. PhD thesis, АПН України.

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Other thesis, АПН України.

Teaching Resource

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2020) Робота психолога у медико-психолого-педагогічній комісії (інклюзивно-ресурсному центрі). [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2019) Силабус до вивчення дисципліни "Сучасні теорії психології". [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Загурська, І. С. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Робота психолога в інклюзивно-ресурсному центрі». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації з курсу «Профілактика та подолання сімейного насилля». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації з курсу «Психологія впливу та протидії маніпуляціям». [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. and Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія релігії». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. (2017) Всеукраїнська олімпіада та конкурс наукових робіт з психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Голентовська, О. С. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Психологія організацій». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Котлова, Л. О. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології. [Teaching Resource]

Горбунова, В. В. and Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Психологія масової поведінки». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Сучасні теорії глибинної психології». [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 30 01:49:45 2020 EET.