Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Ф | Х | Ш
Number of items: 80.

Б

Басюк, Н. А. (2012) Сучасні форми і методи екологічного виховання молодших школярів. Тези міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки, 2. pp. 385-386.

Басюк, Н. А., Тарнавська, Н. П. (2012) Роль учнівського колективу у розвитку гуманної особистості. Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: збірник науково-методичних праць. pp. 13-16.

Бумар, Т. І., Клименюк, Ю. М. (2012) Роль диференційованого підходу при вивченні математики в початкових класах. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 224-227.

В

Васильченко, А. І., Новодон, Т. О., Тарнавська, Н. П. (2012) Казка як засіб виховання та розвитку дитини. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 26-30.

Вознюк, О. В. (2012) ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА кандидата педагогічних наук, доцента Вознюка Олександра Васильовича на дисертацію Кудрі Миколи Миколайовича «Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Інституту вищої освіти НАПН України.

Вознюк, О. В. (2012) Дослідження категоріально-поняттєвого поля креативної освіти. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 42-71.

Вознюк, О. В. (2012) Креативна діяльність педагога у сфері дошкільної педагогіки: головні аспекти доказово-евристичної педагогіки. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (10).

Вознюк, О. В. (2012) Мифы современного образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17550, 23.06.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Научный анализ проблемы «конца света». «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17796, 20.12.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Неперервна освіта як провідна тенденція сучасного світу. Андрагогічний вісник (1). pp. 50-57.

Вознюк, О. В. (2012) Обдарованість, інтелект, креативність, творчість, навчальна діяльність у контексті закономірності розгортання освітнього процесу. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне та відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 р., м. Київ. pp. 75-83.

Вознюк, О. В. (2012) Обобщающие модели универсальной парадигмы развития. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17655, 14.09.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Обґрунтування комплексної логіко-евристичної педагогіки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 85-125.

Вознюк, О. В. (2012) Особистісний аспект професійного становлення сучасного фахівця педагога. Spoleczenstwo i Edukacja Miedzynarodowe Studia Humanistyczne. (2). pp. 347-360.

Вознюк, О. В. (2012) Особистісний вимір здоров’я: спроба системного аналізу. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. (2012) Парадигма целостности современного естествознания. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження (27). pp. 235-249.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогическая синергетика. Documentation. ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В. (2012) Проблеми професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Андрагогічний вісник (3). pp. 42-51.

Вознюк, О. В. (2012) Процес розвитку обдарованих учнів у контексті формування компетентного фахівця. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (6). pp. 86-89.

Вознюк, О. В. (2012) Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості педагога. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч., 1 (73). pp. 45-52.

Вознюк, О. В. (2012) Системна криза сучасної освіти та педагогічні міфи. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (11).

Вознюк, О. В. (2012) Сказка ложь, да в ней намек…. Образование личности. pp. 78-87.

Вознюк, О. В. (2012) Сказочно-метафорическая концепция обучения как современная образовательная постнеклассическая парадигма. Сайт Дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Вознюк, О. В. (2012) Суб’єкт-суб’єктна особистісно орієнтована парадигма як головний критерій виявлення педагогічних міфів. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 79-123.

Вознюк, О. В. (2012) Творчі якості педагога як детермінанти його творчого мислення. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (71). pp. 52-57.

Вознюк, О. В. (2012) Теоретико-методологічні засади організації засобів навчання у системі освіти. Сучасний підручник: вимоги та перспективи : Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 20-28.

Вознюк, О. В. (2012) Теорія і практика використання фрактально-голограмного, системно-синергетичного підходу до побудови соціально-педагогічного середовища. Андрагогічний вісник (2). pp. 54-70.

Вознюк, О. В. (2012) Философские, научные и психолого-педагогические алгоритмы эстетического творчества. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць. pp. 90-126.

Вознюк, О. В. (2012) Формування досліднцьких умінь та актуалізації дослідницьких здібностей у дітей та молоді. Наукові записки Малої академії наук України. – Сбірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки (2). pp. 50-62.

Вознюк, О. В. (2012) Холистическая парадигма образования: проблемы, опыт обоснования. Человек и общество: на рубеже тысячелетий: материалы международной научной конференции (54). pp. 33-44.

Вознюк, О. В. (2012) Холістичний підхід до виявлення креативної особистості. Психололо-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 лютого 2012 р., м. Івано-Франківськ. pp. 66-73.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2012) Оцінювання якості професійної освіти як проблема педагогічної підготовки. Андрагогічний вісни (3). pp. 69-76.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Калінчук, Ф. М. (2012) Організаційно-педагогічні засади формування здорового способу життя суб’єктів освіти. Other. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2012) Аналіз педагогічної дійсності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (35). pp. 222-228.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2012) Базові міфи сучасної педагогіки й освіти. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. (4(29)). pp. 17-21.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2012) Творчий аспект професійного мислення вчителя. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. (3(28)). pp. 36-39.

Вознюк, О. В. (2012) Місце казки у дошкільному вихованні та початковій освіті. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 30-37.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика. Other. ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2012) Синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою системою регіону. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 60-64. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є. (2012) Використання методу контен-аналізу для дослідження категоріально-поняттєвого апарату у системі педагогічного знання. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.,. pp. 242-262.

Г

Гакалець, Т. М., Клименюк, Ю. М. (2012) Математична обдарованість та подальший її розвиток на уроках математики у початкових классах. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 235-238.

Гакалець, Т. М., Кондратюк, І. І., Кучер, Т. О., Орел, Л. О. (2012) Самостійна робота учнів початкових класів на уроках математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 238-241.

Голяченко, Я. Г., Примак, Ю. О., Тарнавська, Н. П. (2012) Формування світогляду дитини дошкільного віку через сприйняття іграшки. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 70-75.

Граб, Тетяна, Рудницька, Н. Ю. (2012) Моральне виховання молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 261-263.

Гужанова, Т. С. (2012) З історії інновацій в педагогіці. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 264-266.

Гуринчук, Тетяна, Рудницька, Н. Ю. (2012) Завдання і зміст громадянського виховання учнiв початкових класiв. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 270-272.

Д

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Методологічні засади психологічних чинників ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб.наук.праць у 2-х ч., 1. pp. 46-69.

З

Зозуля, Н. І., Гужанова, Т. С. (2012) Дозвілля як організація діяльності школярів у позаурочний час. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 286-288.

К

Казмерчук, Ірина, Федорова, М. А. (2012) Естетичне виховання дошкільників засобами природи. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 107-110.

Коновальчук, І. І. (2012) Організаційно-технологічні аспекти інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 314-322.

Коновальчук, І. І. (2012) Сущность и функции мониторинга инновационной деятельности общеобразовательных учебных заведений. Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования: Материалы Международного семинара-совещания.. pp. 186-190.

Коновальчук, І. І. (2012) Теоретичні й технологічні аспекти експертизи освітніх інновацій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. (4(22)). pp. 24-31.

Коновальчук, І. І. (2012) Технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (570). pp. 59-67.

Коновальчук, І. М. (2012) Особливості соціалізації дитини в ситуації конфлікту з батьками. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності. pp. 41-45.

Корчевська, Т. В., Клименюк, Ю. М. (2012) Важливість самостійних робіт на уроках математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 325-328.

Косигіна, О. В. (2012) Професійна компетентність керівних та педагогічних кадрів з проблеми створення психологічно безпечного освітнього середовища. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (4(68)). pp. 25-31.

Л

Лукашенко, Н. В., Клименюк, Ю. М. (2012) Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів при вивченні математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 341-344.

М

Максимова, О. О. (2012) Особистісно орієнтована модель освіти у світлі досягнення успіху дитиною. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 153-157.

Максимова, О. О. (2012) Розвиток емоційно-мотиваційного компоненту як основа досягнення успіху першокласниками в естетичній діяльності. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 368-374.

Максимова, О. О. (2012) Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у виховному процесі. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах: збірник науково-методичних праць. pp. 7-15.

Мельник, Г. М., Рудницька, Н. Ю. (2012) Педагогічні умови ефективного розвитку патріотичних почуттів у молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 349-351.

Мирошніченко, О. А. (2012) Мирошніченко О.А. Діагностика особистості майбутнього психолога: Методичний посібник до вивчення дисципліни "Практикум із загальної психології" для студентів спеціальності 7.040107 "Психологія". - Житомир, 2012 - 190 с. [Teaching Resource]

Москвіна, Т. П. (2012) Реалізація гуманістичних ідей А.С. Макаренка в сучасній педагогіці. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 352-356.

П

Пастовенський, О. В. (2012) . Поліструктурна модель громадсько-державного управління загальною середньою освітою. Шлях освіти (1). pp. 12-18.

Пастовенський, О. В. (2012) Мережева модель управління загальною середньою освітою. Рідна школа (6). pp. 13-18.

Пустова, Т. В., Рудницька, Н. Ю. (2012) Екологічне виховання учнів початкових класів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 385-387.

Пчьолкіна, М. В., Клименюк, Ю. М. (2012) Роль обдарованості на уроках математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 387-389.

Р

Романюк, А. О., Клименюк, Ю. М. (2012) Дидактична гра як метод навчання математики в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 391-393.

Рудницька, Н. Ю., Синиця, М. О. (2012) Використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початковій школі. Збірник наукових робіт за заг. ред. Басюк Н.А., Тарнавської Н.П. pp. 29-33.

Рудницька, Н. Ю., Синиця, М. О. (2012) Використання мультимедійних технологій на уроках в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 398-402.

С

Синиця, М. О. (2012) Використання мультимедійних технологій для інтенсифікації процесу навчання у вищому навчальному закладі. Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально- педагогічна проблема». pp. 159-161.

Синиця, М. О. (2012) Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності професійного навчання. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (29 – 30 ноября 2012 г., г. Киев) «Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення», 2. pp. 166-174.

Ф

Федорова, М. А. (2012) Виховання моральних якостей особистості дитини дошкільного віку у творчості Я. А. Коменського. Студентський історико-педагогічний альманах. Вип. 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення: збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 154-158.

Федорова, М. А. (2012) Воспитание нравственного поведения у детей дошкольного возраста в истории зарубежной педагогики. Воспитание нравственного поведения у детей дошкольного возраста в истории зарубежной педагогики (3). pp. 97-101.

Федорова, М. А. (2012) Моральні цінності особистості в історії філософії. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 417-422.

Х

Хомич, Ірина, Москвіна, Т. П. (2012) Виховна програма формування гуманної поведінки молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 423-424.

Ш

Шанскова, Т. І. (2012) Застосування педагогічних технологій у підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. pp. 479-489.

Шанскова, Т. І. (2012) Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти. Шанскова Т.І. Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти / Т.І. Шанскова. – Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І (3). pp. 133-135.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток професійної креативності майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Зб. Міжнародної науково-практичної конференції “СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР”.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 154-157. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Dec 1 09:07:32 2023 EET.