Items where Subject is "H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 68.

Article

Вікарчук, О. І. (2009) Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (8). pp. 136-142.

Купрійчук, В. М. (2022) Організаційно-функціональна структура державного управління пам’яткоохоронною діяльністю в Україні. Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. 12.05.2022 р.. pp. 135-140.

Купрійчук, В. М. (2021) Перспективи публічного врядування у сфері культури. Реформа децентралізації в Україні: здобутки та перспективи : матеріали міжнар. круглого столу до Дня місцевого самоврядування в Україні (Київ, 9 груд. 2021 р.). pp. 250-259.

Купрійчук, В. М. (2021) Професіоналізація державної служби в руслі потреб гуманізації публічного управління. Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві : зб. тез міжнар. круглого столу, Україна–Литовська Республіка, 08 лип. 2021 р., м. Київ. pp. 170-172.

Купрійчук, В. М., Градівський, В. М. (2021) Розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в управлінні гуманітарним розвитком. The 11th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (July 21-23, 2021). pp. 222-230.

Купрійчук, В. М., Чепурко, Я. О. (2021) Правовий статус та функції консультативно-дорадчих органів як суб’єктів формування та реалізації гуманітарної політики в Україні. Тhe 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. pp. 519-525.

Мосійчук, І. В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ. «Продуктивні сили і регіональна економіка», 1. pp. 265-275.

Опанащук, Петро (2019) Децентралізація надання послуг у сфері зайнятості населення в країнах з ліберальною моделлю регулювання ринку праці. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів доповідей та тез круглого столу, Київ, 18 квітня 2019 року. pp. 190-193.

Опанащук, Петро (2021) Діяльність Українського інституту національної пам'яті як складова інституційного механізму реалізації державної політики пам'яті в Україні. Економіка та держава. Серія: Державне управління (1). pp. 60-64.

Опанащук, Петро (2019) Зарубіжний досвід у сфері організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Форум прямої демократії: матеріали доповідей та тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (2). pp. 272-275.

Опанащук, Петро (2020) Механізм децентралізації надання соціальних послуг у сфері зайнятості населення (досвід зарубіжних країн). Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року. pp. 267-270.

Опанащук, Петро (2020) Механізми впровадження в Україні міжнародного досвіду реалізації програм субсидійованої зайнятості. Економіка та держава. Науково-практичний журнал (1(13)). pp. 79-84.

Опанащук, Петро (2019) Шведська модель соціального захисту населення від безробіття. Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року. pp. 80-82.

Опанащук, Петро, Красівський, Д. О. (2019) Державна політика в галузі захисту трудових прав демобілізованих учасників АТО (ООС). Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників ООС (АТО): матеріали круглого столу до Дня захисника Вітчизни, Київ, 16 жовтня 2019 року. pp. 83-87.

Опанащук, Петро, Масик, М. З. (2018) Прогнозування тенденцій ринку праці. Державно-управлінські студії (10). pp. 1-11.

Харчишина, О. В. (2010) ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання (2 (4)).

Харчишина, О. В. (2010) ВПЛИВ НАУКОВИХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання (1 (3)).

Харчишина, О. В. (2011) Використання методу багатомірного факторного аналізу в процесі діагностики організаційної культури підприємств харчової промисловості. Економіка харчової промисловості (3). pp. 48-52.

Харчишина, О. В. (2010) ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці Національного університету харчових технологій (36). pp. 124-129.

Харчишина, О. В. (2009) ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка. Управління. Інновації. (1).

Харчишина, О. В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА». Вісник Житомирського державного технологічного університету (2 (56)). pp. 148-151.

Харчишина, О. В. (2009) ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Інноваційна економіка (ТІАПВ) (2 (12)). pp. 119-123.

Харчишина, О. В. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Економіка Криму (2). pp. 56-63.

Харчишина, О. В. (2010) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОСАІ ДЛЯ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Інноваційна економіка (1 (15)). pp. 97-100.

Харчишина, О. В. (2007) КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Вісник Державного агроекологічного університету (2). pp. 202-208.

Харчишина, О. В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Стратегія розвитку України (1). pp. 216-220.

Харчишина, О. В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Інноваційна економіка (2 (21)). pp. 31-33.

Харчишина, О. В. (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Інноваційна економіка (3). pp. 126-129.

Харчишина, О. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Наукові праці Національного університету харчових технологій (41). pp. 134-139.

Харчишина, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка. Управління. Інновації. (1 (7)).

Харчишина, О. В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Наукові праці Національного університету харчових технологій (29). pp. 139-141.

Харчишина, О. В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Державного агроекологічного університету (1). pp. 226-235.

Харчишина, О. В. (2011) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІЄРАРХІЧНОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління (3). pp. 48-54.

Харчишина, О. В. (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КУЛЬТУР. Економіка. Управління. Інновації. (2). pp. 67-72.

Харчишина, О. В. (2011) ПОРІВНЯННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка. Управління. Інновації. (1 (5)).

Харчишина, О. В. (2011) СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економічний вісник Донбасу (2). pp. 181-184.

Харчишина, О. В. (2010) Структура організаційної культури підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету (2 (52)). pp. 295-298.

Харчишина, О. В. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Сталий розвиток економіки (2). pp. 152-156.

Харчишина, О. В. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1 (55)). pp. 288-290.

Харчишина, О. В. (2010) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Інноваційна економіка (5 (19)). pp. 147-150.

Харчишина, О. В. (2007) Формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах транзитивної економіки. Вісник Державного агроекологічного університету (1). pp. 227-232.

Харчишина, О. В. (2010) ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць, 1. pp. 225-228.

Харчишина, О. В. (2010) Харчова промисловість Житомирської області: економічні та організаційно-культурні чинники розвитку. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць (2 (19)). pp. 249-255.

Харчишина, О. В. (2011) ЦІННІСНА ПІДСИСТЕМА ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Сталий розвиток економіки (3). pp. 68-72.

Monograph

Дубич, К. В., Дмитренко, Г. В., Серьогіна, Н. О., Данилюк, К. В., Рачинський, А. І., Ворона, П. В., Боков, О. В., Діденко, Н. Г., Надрага, В. І., Баришніков, В. М., Балашова, Н. В., Качан, Я. В., Масик, М. З., Міщенко, К. С., Опанащук, Петро, Пахомова, М. В., Сухомлин, В. Б., Фомицька, Н. В. (2020) Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія. Other. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ.

Дубич, К. В., Опанащук, Петро, Левчук, І. О., Красівський, Д. О., Масик, З. С., Куліков, Г. Т., Шостак, І. В., Чернятевич, Я. В., Карнаухова, М. Д. (2022) Децентралізація надання соціальних послуг у сфері зайнятості населення: зарубіжний досвід : колективна монографія / за наук. ред. канд. істор. наук П. В. Опанащука. Other. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, Київ.

Харчишина, О. В. (2011) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Харчишина, О. В. (2009) ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. In: Соціально-економічні і правові аспекти формування та розвитку організаційної культури підприємств як шлях до інтеграції національної економіки в європейський простір: ІV між нар. наук.-практ. конф., 15–16 травня 2009 р., Львівський університет бізнесу і права. – Львів.

Харчишина, О. В. (2009) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ. In: Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: І всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23–24 вересня 2009 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ. – Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР: ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ У ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. In: Інноваційний розвиток національної економіки: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 7–8 квіт. 2011 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН. – Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2011) Корпоративний кодекс як інструмент формування організаційної культури підприємств харчової промисловості. In: Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2011 р., Київ.

Харчишина, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. In: Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. VІ міжнародна науково-практична конференція, 26-27 квітня 2012 р., Житомир.

Харчишина, О. В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: V міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 березня 2009 р., Національний університет харчових технологій. – Київ.

Харчишина, О. В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА: СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. In: Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2008 р., Київський інститут бізнесу і технологій, Житомирська філія. – Житомир.

Харчишина, О. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. In: Перспективні наукові дослідження – 2011: VІІ міжнар. наук.-практ. конф, 17–25 лют. 2011 р., Софія, Болгарія.

Харчишина, О. В. (2009) Організаційна культура: суть та місце в сучасній теорії менеджменту. In: ХХХІV наук.-практ. міжвуз. конф., присвячена Дню університету, 16–18 березня 2009 р., Житомир.

Харчишина, О. В. (2011) РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. In: ХХХVІ наук.-практ. міжвуз. конф., присвячена Дню науки, 12–13 травня 2011 р., Житомир.

Харчишина, О. В. (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. In: Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: V міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 червня 2011 р., Київський інститут бізнесу і технологій, Житомирська філія. – Житомир.

Харчишина, О. В. (2010) Сучасний інструментарій діагностики організаційної культури підприємства. In: Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 лист. 2010 р., Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці.

Харчишина, О. В. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. In: Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф., 25 червня 2010 р., Миколаївська філія Європейського університету. – Миколаїв.

Харчишина, О. В. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА». In: Важелі і механізми сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9–10 грудня 2010 р, Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ - Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. In: Наукові засади сталого розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 16–17 червня 2011 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ. – Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2010) Управління організаційною культурою. In: Проблеми, напрями і механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів національної економіки: всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 6–7 травня 2010 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ.– Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2011) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Стратегічні питання світової науки – 2011: VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7–15 лют. 2011 р., Przemysl, Respublica Polska.

Харчишина, О. В. (2011) ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ. In: Актуальні наукові розробки – 2011: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 17–25 січ. 2011 р., Софія, Болгарія.

Book

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І., eds. (2023) Літописець. Випуск 18. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Teaching Resource

Кириченко, В. В., Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

Other

Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Калініченко, О. О., Ковпака, А. А. (2021) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітньої компоненти «Менеджмент та самоменеджмент». ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Thu Dec 7 18:23:58 2023 EET.