Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 154.

Полховська, М. В. and Могельницька, Л. Ф. and Маліновський, Е. Ф., eds. (2014) Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей. Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка.

Boychevska, I. B. (2014) Specific Features of Foreign Languages Teachers’ Training in Europe. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Gembaruk, А. S. (2014) Testing in Foreign Language Teaching. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Grebenkina, A. O. (2014) Master’s Degree in Project Management in the University of Sydney. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Komisarenko, T. M. (2014) Women Education in Great Britain. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Pochynok, L. I. (2014) The main principles of optimization of teaching a foreign language process in a non-language higher school. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Shcherban, I. Y. (2014) Modern Second-Language Methods and Approaches. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Solovyova, N. M. (2014) Individual oriented parameters of educational guide to a second languages teaching in the view of foreign linguists. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Vakhotskyi, M. M. (2014) Collocational competence of medical students in learning english as a foreign language. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Єсаулова, М. Д. (2014) PHRASEOLOGICAL MEANS OF EXPRESSION OF POSITIVE EMOTIONS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 117-120.

Андрійчук, Н. М. (2014) Феномен культурної конотації як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (на матеріалі творів Агати Крісті). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. pp. 322-330.

Андрійчук, Н. М. (2014) Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів, які вивчають кілька іноземних мов, на заняттях з домашнього читання в спеціалізованих ВНЗ. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. pp. 14-18.

Архіпова, О. М. (2014) Передові умови стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Барабаш, Н. В. (2014) Using the game training project method during nurse education. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції: матеріали Всеукраїнської науково -практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 8-9.

Бевзенко, Д. (2014) OVERWHELMING FEELING OF RESENTMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей.

Безрукова, A. Р. (2014) Методика розробки, проведення та забезпечення навчальних занять при очно-дистанційному навчанні під час вивчення англійської мови не на мовних спеціальностях. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бердес, Анна (2014) CAN SLIDESHARE SERVICE BE USEFUL FOR TEACHER? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 9-11.

Бицко, Н. І. (2014) Формування лінгвістичної компетенції студентів фармацевтичного факультету при вивченні латинської ботанічної номенклатури. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Большакова, Н. О. (2014) Вивчення іноземних мов на факультативних заняттях студентами немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 11-13.

Браславська, Даша (2014) USING OF PUBLISHER ENVIRONMENT IN TEACHER’S EDUCATIONAL ACTIVITY. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 14-15.

Будник, Т. (2014) Modeling of voltammetric characteristic for tunneling-resonant structure based on AlGaAs/GaAs semiconductor. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 15-17.

Біла, О. Р. (2014) Елементи введення старогрецької мови на заняттях з латинської мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білошицька, Т. Ю. (2014) Педагогічне консультування як наукова проблема. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. pp. 11-15.

Біляк, І. В. (2014) Ігровий заголовок як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті. Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка за матеріалами всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій». pp. 43-51.

Василенко, Оксана (2014) TEMPERAMENT AS A PSYCHOLOGICAL CONSEPT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 107-109.

Васильківський, О. Л. (2014) The history of Ukraine in historiographic sources of the 17th and 18th centuries. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 109-110.

Войткевич, Н. І. (2014) Роль елективних курсів, факультативної та гурткової роботи у викладанні іноземних мов для студентів-медиків. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вольницька, Д. О. (2014) ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ТОПІКАЛІЗАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 199-204. ISSN 2076-6173

Вольницька, Д. О. (2014) Х-ШТРИХ ТЕОРІЯ НОАМА ХОМСЬКОГО. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 229-232.

Ворона, Вікторія (2014) HOW TO MAKE CHOREOGRAPHY MORE EFFECTIVE? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 113-115.

Гаврилюк, Анастасія (2014) USING OF NEW LEARNING TOOLS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 27-29.

Галай, О. В. (2014) Соціокультурний аспект у викладанні іноземних мов. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Горячковська, О. В. (2014) Структура та зміст навчально-методичного посібника для студентів І курсу факультетів філології та журналістики. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Грибенюк, І. І. (2014) MOTIVATION AS MANAGEMENT GENERAL FUNCTION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 29-31.

Давидович, С. С. (2014) Функціонально-комунікативні характеристики алюзії у творах С. Ахерн. [Experiment] (Unpublished)

Давидович, С. С. (2014) Функціональні особливості літературно-художніх алюзій у романі С. Агерн “A Place Called Here”. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації». pp. 239-244.

Демянчук, О. С. (2014) Вибір ефективних методів навчання іноземної мови студентами непрофільних спеціальностей за визначеними критеріями. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дзон, А. А. (2014) GENDER AND PSYCHOLOGY. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 24-27.

Дригало, А. В. (2014) Training of professional competence of nurses while studying core subjects. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 20-21.

Дудик, Н. Т. and Зевченко, Т. М. (2014) Особливості формування лінгвосоціокультурної компетентності на заняттях з іноземної мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дяблова, К. А. (2014) NATIONAL PRESERVE «TAURIC CHERSONESE» – UNESCO WORLD CULTURAL HERITAGE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 21-24.

Дєнічєва, О. І. (2014) Влияние миграционного потока на развитие гуманитарного образования в Австрии. Азимут научных исследований: педагогика и психология. pp. 29-31.

Дєнічєва, О. І. (2014) Основні чинники реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 березня 2014 року, м. Суми). pp. 53-55.

Дєнічєва, О. І. (2014) Передумови реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Науково-педагогічний журнал. Серія : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. pp. 39-48.

Дігтярук, В. А. (2014) INFORMATION TECHNOLOGY IN MODERN LIFE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 18-20.

Загребнюк, Ю. (2014) Теоретичні підходи до трактування поняття «Професійна орієнтація». Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Запоточна, Л. І. (2014) Особливості використання інтерактивних прийомів навчання в практиці оволодіння англійською мовою студентів медичних вузів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Заріцька, І. (2014) THE STUDY OF STUDENTS’ ABILITY TO SOLVE PROBLEMS WITH PARAMETERS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 120-124.

Зелінська, Ірина (2014) WHAT ARE LEARNING DISABILITIES? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 124-125.

Зозуля, Л. М. (2014) Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Капелюшна, Т. В. (2014) Основні тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Капертехова, Л. В. (2014) THE NECESSITY TO INTRODUCE NURSING STANDARDS IN CHILDREN’S HOSPITALS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 31-32.

Коваленко, Б. О. (2014) Комунікативні стратегії спілкування “англо-американців” з представниками іспаномовних етносів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Козир, О. А. (2014) Специфіка викладання іноземної мови для студентів немовних спеціальностей. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кондратюк, В. (2014) DEMOCRATIC SCHOOLS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 35-37.

Корчинський, Костянтин (2014) Polish Uprising of 1863-1864 in the Right-bank UKRAINE AND BELARUS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 37-41.

Котенко, О. О. (2014) CURRENT TRENDS IN THE ENTERPRISE INCENTIVE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 41-44.

Кравченко, Ірина (2014) PUBLIC ATTITUDE OF THE PROBLEM OF HIV/AIDS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 44-46.

Кравченко, В. С. (2014) Elderly Nutrition Problems. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 46-47.

Кравченко, Я. Г. and Побірченко, Н. С. (2014) Методика та вимоги до проведення та забезпечення навчальних занять з англійської мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Краснобока, О. Ю. (2014) Німецька колонізація Волинської губернії в кінці XVIII – 70-х рр. ХІХ ст. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кузнецова, Анна (2014) STANDARTISATION OF NURSING PROCESS IN GYNECOLOGY DEPARTMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 47-49.

Кузнєцова, І. В. (2014) СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПІДРУЧНИК З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕСПЕЦІАЛЬНОМУ ВНЗ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 78-80.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2014) Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі: прагмакогнітивний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія «Філологічні науки. Мовознавство». pp. 133-138.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2014) Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі:прагмакогнітивний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. pp. 133-138.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Алюзія як лінгвістичне явище. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». pp. 89-91.

Кузнєцова, Г. В. (2014) ДЕЯКІ ВИДИ ПРИХОВАНОГО СМИСЛУ В КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі художнього дискурсу). Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 277-280.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Деякі види прихованого смислу в когнітивному аспекті (на матеріалі художнього дискурсу). Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "SMART- ОСВІТА: РЕСУРСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ". pp. 277-280.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Напрямки вивчення алюзії як лінгвістичного явища. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. pp. 248-251.

Кухарьонок, С. С. (2014) Вдосконалення лексичної компетенції студентів немовних ВНЗ. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 59-61.

Кухарьонок, С. С. (2014) Використання автентичного тексту як засобу формування соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей. Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей. (Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 6-7 червня 2014 року). pp. 80-84.

Кухарьонок, С. С. (2014) Формування соціокультурної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей. Проблема та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії.(ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція). pp. 138-139.

Кухарьонок, С. С. (2014) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 80-84.

Лавренчук, Анжеліка (2014) The role of family nurses in prevention of arterial hypertension. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 49-50.

Лагодзінська, В. С. (2014) Викладання іноземних мов у вищій школі: новітні підходи. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лапа, Г. М. (2014) Сучасні методи навчання іноземних мов з огляду на новітні зарубіжні дидактичні концепції розвитку іншомовної комунікації. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаухіна, І. С. (2014) Переосмислення принципу світськості у функціонуванні французької шкільної освіти. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Левківська, К. В. (2014) Актуалізація суб’єктної позиції учасників освітнього процесу інноваційних навчальних закладів як передумова розвитку аксіологічної сфери. Психологічні та педагогічні науки у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 7-10.

Левківська, К. В. (2014) Аналіз ціннісної сфери інноваційного навчального закладу. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шорробура. pp. 102-107.

Лехкун, Г. В. (2014) Навчання іншомовної компетенції студентів медичних вишів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лижко, А. О. (2014) Teaching children with type 1 diabetes as a way to their life improvement. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 55-57.

Луцько, Сергій (2014) SMOKING AND ITS HARMFUL EFFECTS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 53-55.

Ліневич, Роман (2014) Occupation Regime on the Territory of Lubar 1941-1944. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 51-53.

Лісова, Ю. О. (2014) Лінгвокогнітивний аспект дослідження психоемоційного стану самотності персонажа. Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 296-300.

Лісова, Ю. О. (2014) Соціокультурна компетенція ‒ складова оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей. Матеріали І Всеукраїнського науково практичного вебінару. pp. 95-100.

Лісова, Ю. О. (2014) Комунікативно-прагматичні способи відображення психоемоційного стану самотності постмодерністського персонажа. Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 61-64.

Лісова, Ю. О. (2014) Концептуальні моделі відображення психоемоційного стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі. Other. Київ: Вид. центр КНЛУ.

Лісова, Ю. О. (2014) Соціокультурна компетенція як складова оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 67-69.

Макаревич, О. О. (2014) Діалектні особливості уніфікації дієслівних основ середньоанглійського періоду. Всеукраїнська студентсько-наукова конференція “Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов”. pp. 24-28.

Макаревич, О. О. (2014) МООС курси як засіб залучення студентів внз до самостійної роботи. Збірнику матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 69-73.

Макаревич, О. О. (2014) Особливості розпаду системи класів сильних і слабких дієслів (на матеріалі пам’яток середньоанглійської мови). [Experiment] (Unpublished)

Макаревич, О. О. (2014) Специфічні риси уніфікації класів слабких дієслів в группах діалектів середньоанглійського періоду. Збірник матеріалів ІI Міжнародної студентської Інтернет-конференції Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти. pp. 124-127.

Макаренко, Н. В. (2014) Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних факультетів. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 70-73.

Макарчук, Н. В. (2014) Семантична структура бінарних опозицій у «Тригрошовому романі» Б. Брехта. Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, − Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації від 21 березня 2014, 2. pp. 28-33.

Макарчук, Н. В. (2014) Структура макроконцепту «ВЛАДА» у «Тригрошовому романі» Б. Брехта. Студентський науково-літературний часопис «Semper tiro» (3). pp. 16-21.

Марцинівська, Л. О. (2014) DERIVATIVE FORMULAS IN DIFFERENTIAL GEOMETRY COURSE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 57-60.

Матюк, Б. М. (2014) FOREIGN TOURISM IN UKRAINE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 60-62.

Мельник, Н. І. (2014) SPORTMEN UNDER PSEUDONYMS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 62-64.

Мисечко, Є. М. (2014) Exploring social content of information gap technique in the English classroom. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(12). pp. 6-10.

Мисечко, О. Є. (2014) Socio-cultural context of modern ESP teaching. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». p. 83.

Мисечко, О. Є. (2014) Европейская модель оценивания профессиональных педагогических компетенций будущего учителя-филолога. Cб. матер. II Всероссийской (с международным участием) ежегодной научно-практической конференции (9 апреля 2014 г.; РФ, г. Нижний Тагил) / Под общ. ред. Н.Г.Никокошевой, Г.В.Куприяновой, А.С.Цеповой; ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогический колледж". pp. 69-75.

Мокіна, А. Г. (2014) Наочність у навчанні старших дошкільників усного англійського мовлення. Початкова школа. pp. 25-28.

Місечко, О. Є. (2014) Готовність майбутніх учителів англійської мови до формування міжкультурної компетентності учнів: постановка проблеми. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) (128). pp. 291-297.

Місечко, О. Є. (2014) Culture bound ESP language learning. Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: зб. наук. праць / За заг. Ред. А.Г.Гудамяна, О.Г.Шостак. pp. 390-394.

Місечко, О. Є. (2014) Чехи на мовній карті України (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.). Слово в культурі та культура в слові. Slovo v kultuře a kultura ve slovĕ : Монографія/ за ред. А.Архангельської. pp. 179-200.

Місечко, О. Є. and Матис, М. (2014) Чеський слід в іншомовній освіті в Україні. Матеріали VII симпозіуму україністики, Ун-т Палацького, Оломоуц, Республіка Чехія, 21-23 серпня 2014. pp. 319-325.

Нестеренко, І. Б. (2014) Зміст та структура підготовки вчителя початкових класів в Польщі. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ожгібесова, М. В. (2014) The issues about women in periodicals of the Volyn province. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 77-79.

Олійник, А. М. (2014) Phraseological means of expression of negative emotions. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 68-70.

Олійник, Д. В. (2014) DEVELOPMENT OF SMALL TOURISM BUSINESS IN UKRAINE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 70-73.

Османова, Т. Б. (2014) CONCEPTION DE GESTION DE L’ENTREPRISE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 73-75.

Остапенко, О. В. (2014) TATAR POPULATION OF UKRAINE (15 - 18 CENTURY). Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 75-77.

Очковська, А. П. (2014) Рейзингові конструкції з підметом у сучасній англійській мові. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 316-319.

Очковська, А. П. (2014) Структурна будова рейзингових конструкцій з підметом у сучасній англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 222-226. ISSN 2076-6173

Палагута, І. (2014) Роль особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Папіжук, В. О. and Лісова, Ю. О. and Цюник, Г. М. (2014) Le Français en deux ans. Французька мова. [Teaching Resource]

Плахотнюк, Н. П. (2014) Використання навчально-ігрового проектування на заняттях з іноземної мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 55-60.

Плахотнюк, Н. П. (2014) Навчально-ігрове проектування як інтерактивна дидактична технологія іншомовної підготовки студентів. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 77-78.

Плахотнюк, Н. П. (2014) Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів засобами навчально-ігрового проектування. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, тем. вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру. pp. 186-194.

Постоленко, І. С. (2014) Організація позакласної діяльності у школах Великої Британії. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Потапова, К. В. (2014) ENVIRONMENTAL CHARM OF RURAL GREEN TOURISM IN THE MODERN WORLD. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 81-84.

Похвалюк, Інна (2014) Child welfare system: Social Service for Family, Children, and Youth. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 79-81.

Приємська, Ірина (2014) WEB 2.0 TECHNOLOGIES AND THEIR USE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 84-86.

Підгаєцька, А. В. (2014) Підготовка вчителя іноземної мови згідно з принципами соціокультурної освіти. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Радкевич, В. В. (2014) Основні аспекти вивчення англомовних діалогічних дискурсів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія (12). pp. 107-110.

Рак, О. М. (2014) Іноземні мови, як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх лікарів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рошук, Вікторія (2014) The Introduction of Credit-Modular System in Medical Education - Advantages and Disadvantages. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 86-88.

Руда, Віта (2014) WHAT IS THE FUTURE OF ENGLISH TEACHING? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 88-89.

Рябуха, І. (2014) CANADIAN EXPIRIENCE OF ESTABLISHING THE MASTER DEGREE DEPARTMENT IN NURSING. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 89-91.

Свириденко, І. М. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ВІРНОСТІ В ОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 389-394.

Свириденко, І. М. (2014) Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 87-89.

Свириденко, І. М. and Кухарьонок, С. С. (2014) Формування лексичної соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя» №10, 2014. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. pp. 71-76.

Свириденко, І. М. and Фенчук, О. О. (2014) Massenmedien (Засоби масової інфорації): практикум з німецької мови для студентів 3 курсу спеціальності «Видавнича справа та основи редагування». Житомир: Вид - во ЖДУ імені Івана Франка.

Свиридюк, О. В. (2014) Використання інтерактивних технологій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Семисюк, А. М. (2014) Технологія використання інтерактивних форм та методів у системі навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сердійчук, Л. П. (2014) Концепт TEACHER в автобіографічному дискурсі лауреатів Нобелівської премії. Одеський лінгвістичний вісник. pp. 225-229.

Сердійчук, Л. П. (2014) АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС ТВОРЧИХ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 404-406.

Синиця, В. Г. (2014) Самоосвітня діяльність студентів-фармацевтів заочної форми навчання в процесі вивчення латинської мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Скиданчук, В. В. (2014) The role of nurse in healthcare centers. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 99-100.

Телеки, М. М. (2014) Латинська мова як засіб професійно орієнтованого навчання студентів вищих медичних закладів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Терновська, Вікторія (2014) ENVIRONMENT OF KNOWLEDGE MAPS’ CREATION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 100-102.

Тирса, О. Д. (2014) THE ROLE OF FAMILY EDUCATION IN PERSONALITY DEVELOPMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 104-107.

Ткаліч, Т. А. (2014) Different Forms of Mathematical Induction. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 102-104.

Томашевська, А. Ю. (2014) Розвиток лексичної компетенції молодших медичних сестер у комунікативній моделі навчання іноземної мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Фенчук, О. О. (2014) Використання системи компютерного тестування в процесі перевірки знань студентів ВУЗу. Матеріали І Всеукраїнського науково практичного вебінару. pp. 105-108.

Фенчук, О. О. (2014) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 349-353.

Фенчук, О. О. (2014) Використання системи комп’ютерного тестування в процесі перевірки знань студентів ВУЗу. Збірникк матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 105-108.

Хомутовська, Ж. Р. (2014) VOLYN TRAGEDY IN 1943-1944: REASONS, PASSING, CONSEQUENCES. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 32-35.

Шалаєва, Г. В. (2014) Особливості викладання іноземних мов в медичному університеті. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шевелова, М. К. (2014) DISTANCE EDUCATION AS THE MEANS OF LIFE-LONG LEARNІNG. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 94-96.

Шевчук, Н. О. (2014) EVERYDAY LIFE IN ZHYTOMYR REGION DURING THE GERMAN OCCUPATION (1941-1944). Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 91-94.

Штонда, Д. (2014) FACTORS THAT INFLUENCE PRENATAL DEVELOPMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 96-99.

Шумаєва, С. П. (2014) Деякі особливості викладання іноземної мови на немовних спеціальностях. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ярош, А. П. (2014) Problems with elderly health care. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 115-117.

This list was generated on Fri Jul 30 13:33:30 2021 EEST.