Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | K | P | S | V | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 153.

B

Boychevska, I. B. (2014) Specific Features of Foreign Languages Teachers’ Training in Europe. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

G

Gembaruk, А. S. (2014) Testing in Foreign Language Teaching. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Grebenkina, A. O. (2014) Master’s Degree in Project Management in the University of Sydney. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

K

Komisarenko, T. M. (2014) Women Education in Great Britain. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

P

Pochynok, L. I. (2014) The main principles of optimization of teaching a foreign language process in a non-language higher school. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

S

Shcherban, I. Y. (2014) Modern Second-Language Methods and Approaches. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Solovyova, N. M. (2014) Individual oriented parameters of educational guide to a second languages teaching in the view of foreign linguists. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

V

Vakhotskyi, M. M. (2014) Collocational competence of medical students in learning english as a foreign language. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Є

Єсаулова, М. Д. (2014) PHRASEOLOGICAL MEANS OF EXPRESSION OF POSITIVE EMOTIONS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 117-120.

А

Андрійчук, Н. М. (2014) Феномен культурної конотації як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (на матеріалі творів Агати Крісті). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. pp. 322-330.

Андрійчук, Н. М. (2014) Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів, які вивчають кілька іноземних мов, на заняттях з домашнього читання в спеціалізованих ВНЗ. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. pp. 14-18.

Архіпова, О. М. (2014) Передові умови стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Б

Барабаш, Н. В. (2014) Using the game training project method during nurse education. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції: матеріали Всеукраїнської науково -практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 8-9.

Бевзенко, Д. (2014) OVERWHELMING FEELING OF RESENTMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей.

Безрукова, A. Р. (2014) Методика розробки, проведення та забезпечення навчальних занять при очно-дистанційному навчанні під час вивчення англійської мови не на мовних спеціальностях. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бердес, Анна (2014) CAN SLIDESHARE SERVICE BE USEFUL FOR TEACHER? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 9-11.

Бицко, Н. І. (2014) Формування лінгвістичної компетенції студентів фармацевтичного факультету при вивченні латинської ботанічної номенклатури. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Большакова, Н. О. (2014) Вивчення іноземних мов на факультативних заняттях студентами немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 11-13.

Браславська, Даша (2014) USING OF PUBLISHER ENVIRONMENT IN TEACHER’S EDUCATIONAL ACTIVITY. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 14-15.

Будник, Т. (2014) Modeling of voltammetric characteristic for tunneling-resonant structure based on AlGaAs/GaAs semiconductor. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 15-17.

Біла, О. Р. (2014) Елементи введення старогрецької мови на заняттях з латинської мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білошицька, Т. Ю. (2014) Педагогічне консультування як наукова проблема. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. pp. 11-15.

Біляк, І. В. (2014) Ігровий заголовок як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті. Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка за матеріалами всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій». pp. 43-51.

В

Василенко, Оксана (2014) TEMPERAMENT AS A PSYCHOLOGICAL CONSEPT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 107-109.

Васильківський, О. Л. (2014) The history of Ukraine in historiographic sources of the 17th and 18th centuries. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 109-110.

Войткевич, Н. І. (2014) Роль елективних курсів, факультативної та гурткової роботи у викладанні іноземних мов для студентів-медиків. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вольницька, Д. О. (2014) ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ТОПІКАЛІЗАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 199-204. ISSN 2076-6173

Вольницька, Д. О. (2014) Х-ШТРИХ ТЕОРІЯ НОАМА ХОМСЬКОГО. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 229-232.

Ворона, Вікторія (2014) HOW TO MAKE CHOREOGRAPHY MORE EFFECTIVE? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 113-115.

Г

Гаврилюк, Анастасія (2014) USING OF NEW LEARNING TOOLS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 27-29.

Галай, О. В. (2014) Соціокультурний аспект у викладанні іноземних мов. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Горячковська, О. В. (2014) Структура та зміст навчально-методичного посібника для студентів І курсу факультетів філології та журналістики. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Грибенюк, І. І. (2014) MOTIVATION AS MANAGEMENT GENERAL FUNCTION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 29-31.

Д

Давидович, С. С. (2014) Функціонально-комунікативні характеристики алюзії у творах С. Ахерн. [Experiment] (Unpublished)

Давидович, С. С. (2014) Функціональні особливості літературно-художніх алюзій у романі С. Агерн “A Place Called Here”. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації». pp. 239-244.

Демянчук, О. С. (2014) Вибір ефективних методів навчання іноземної мови студентами непрофільних спеціальностей за визначеними критеріями. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дзон, А. А. (2014) GENDER AND PSYCHOLOGY. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 24-27.

Дригало, А. В. (2014) Training of professional competence of nurses while studying core subjects. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 20-21.

Дудик, Н. Т. and Зевченко, Т. М. (2014) Особливості формування лінгвосоціокультурної компетентності на заняттях з іноземної мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дяблова, К. А. (2014) NATIONAL PRESERVE «TAURIC CHERSONESE» – UNESCO WORLD CULTURAL HERITAGE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 21-24.

Дєнічєва, О. І. (2014) Влияние миграционного потока на развитие гуманитарного образования в Австрии. Азимут научных исследований: педагогика и психология. pp. 29-31.

Дєнічєва, О. І. (2014) Основні чинники реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 березня 2014 року, м. Суми). pp. 53-55.

Дєнічєва, О. І. (2014) Передумови реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Науково-педагогічний журнал. Серія : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. pp. 39-48.

Дігтярук, В. А. (2014) INFORMATION TECHNOLOGY IN MODERN LIFE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 18-20.

З

Загребнюк, Ю. (2014) Теоретичні підходи до трактування поняття «Професійна орієнтація». Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Запоточна, Л. І. (2014) Особливості використання інтерактивних прийомів навчання в практиці оволодіння англійською мовою студентів медичних вузів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Заріцька, І. (2014) THE STUDY OF STUDENTS’ ABILITY TO SOLVE PROBLEMS WITH PARAMETERS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 120-124.

Зелінська, Ірина (2014) WHAT ARE LEARNING DISABILITIES? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 124-125.

Зозуля, Л. М. (2014) Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

К

Капелюшна, Т. В. (2014) Основні тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Капертехова, Л. В. (2014) THE NECESSITY TO INTRODUCE NURSING STANDARDS IN CHILDREN’S HOSPITALS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 31-32.

Коваленко, Б. О. (2014) Комунікативні стратегії спілкування “англо-американців” з представниками іспаномовних етносів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Козир, О. А. (2014) Специфіка викладання іноземної мови для студентів немовних спеціальностей. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кондратюк, В. (2014) DEMOCRATIC SCHOOLS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 35-37.

Корчинський, Костянтин (2014) Polish Uprising of 1863-1864 in the Right-bank UKRAINE AND BELARUS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 37-41.

Котенко, О. О. (2014) CURRENT TRENDS IN THE ENTERPRISE INCENTIVE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 41-44.

Кравченко, Ірина (2014) PUBLIC ATTITUDE OF THE PROBLEM OF HIV/AIDS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 44-46.

Кравченко, В. С. (2014) Elderly Nutrition Problems. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 46-47.

Кравченко, Я. Г. and Побірченко, Н. С. (2014) Методика та вимоги до проведення та забезпечення навчальних занять з англійської мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Краснобока, О. Ю. (2014) Німецька колонізація Волинської губернії в кінці XVIII – 70-х рр. ХІХ ст. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кузнецова, Анна (2014) STANDARTISATION OF NURSING PROCESS IN GYNECOLOGY DEPARTMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 47-49.

Кузнєцова, І. В. (2014) СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПІДРУЧНИК З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕСПЕЦІАЛЬНОМУ ВНЗ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 78-80.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2014) Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі: прагмакогнітивний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія «Філологічні науки. Мовознавство». pp. 133-138.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2014) Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі:прагмакогнітивний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. pp. 133-138.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Алюзія як лінгвістичне явище. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». pp. 89-91.

Кузнєцова, Г. В. (2014) ДЕЯКІ ВИДИ ПРИХОВАНОГО СМИСЛУ В КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі художнього дискурсу). Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 277-280.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Деякі види прихованого смислу в когнітивному аспекті (на матеріалі художнього дискурсу). Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "SMART- ОСВІТА: РЕСУРСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ". pp. 277-280.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Напрямки вивчення алюзії як лінгвістичного явища. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. pp. 248-251.

Кухарьонок, С. С. (2014) Вдосконалення лексичної компетенції студентів немовних ВНЗ. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 59-61.

Кухарьонок, С. С. (2014) Використання автентичного тексту як засобу формування соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей. Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей. (Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 6-7 червня 2014 року). pp. 80-84.

Кухарьонок, С. С. (2014) Формування соціокультурної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей. Проблема та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії.(ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція). pp. 138-139.

Кухарьонок, С. С. (2014) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 80-84.

Л

Лавренчук, Анжеліка (2014) The role of family nurses in prevention of arterial hypertension. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 49-50.

Лагодзінська, В. С. (2014) Викладання іноземних мов у вищій школі: новітні підходи. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лапа, Г. М. (2014) Сучасні методи навчання іноземних мов з огляду на новітні зарубіжні дидактичні концепції розвитку іншомовної комунікації. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаухіна, І. С. (2014) Переосмислення принципу світськості у функціонуванні французької шкільної освіти. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Левківська, К. В. (2014) Актуалізація суб’єктної позиції учасників освітнього процесу інноваційних навчальних закладів як передумова розвитку аксіологічної сфери. Психологічні та педагогічні науки у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 7-10.

Левківська, К. В. (2014) Аналіз ціннісної сфери інноваційного навчального закладу. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шорробура. pp. 102-107.

Лехкун, Г. В. (2014) Навчання іншомовної компетенції студентів медичних вишів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лижко, А. О. (2014) Teaching children with type 1 diabetes as a way to their life improvement. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 55-57.

Луцько, Сергій (2014) SMOKING AND ITS HARMFUL EFFECTS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 53-55.

Ліневич, Роман (2014) Occupation Regime on the Territory of Lubar 1941-1944. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 51-53.

Лісова, Ю. О. (2014) Лінгвокогнітивний аспект дослідження психоемоційного стану самотності персонажа. Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 296-300.

Лісова, Ю. О. (2014) Соціокультурна компетенція ‒ складова оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей. Матеріали І Всеукраїнського науково практичного вебінару. pp. 95-100.

Лісова, Ю. О. (2014) Комунікативно-прагматичні способи відображення психоемоційного стану самотності постмодерністського персонажа. Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 61-64.

Лісова, Ю. О. (2014) Концептуальні моделі відображення психоемоційного стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі. Other. Київ: Вид. центр КНЛУ.

Лісова, Ю. О. (2014) Соціокультурна компетенція як складова оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 67-69.

М

Макаревич, О. О. (2014) Діалектні особливості уніфікації дієслівних основ середньоанглійського періоду. Всеукраїнська студентсько-наукова конференція “Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов”. pp. 24-28.

Макаревич, О. О. (2014) МООС курси як засіб залучення студентів внз до самостійної роботи. Збірнику матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 69-73.

Макаревич, О. О. (2014) Особливості розпаду системи класів сильних і слабких дієслів (на матеріалі пам’яток середньоанглійської мови). [Experiment] (Unpublished)

Макаревич, О. О. (2014) Специфічні риси уніфікації класів слабких дієслів в группах діалектів середньоанглійського періоду. Збірник матеріалів ІI Міжнародної студентської Інтернет-конференції Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти. pp. 124-127.

Макаренко, Н. В. (2014) Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних факультетів. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 70-73.

Макарчук, Н. В. (2014) Семантична структура бінарних опозицій у «Тригрошовому романі» Б. Брехта. Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, − Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації від 21 березня 2014, 2. pp. 28-33.

Макарчук, Н. В. (2014) Структура макроконцепту «ВЛАДА» у «Тригрошовому романі» Б. Брехта. Студентський науково-літературний часопис «Semper tiro» (3). pp. 16-21.

Марцинівська, Л. О. (2014) DERIVATIVE FORMULAS IN DIFFERENTIAL GEOMETRY COURSE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 57-60.

Матюк, Б. М. (2014) FOREIGN TOURISM IN UKRAINE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 60-62.

Мельник, Н. І. (2014) SPORTMEN UNDER PSEUDONYMS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 62-64.

Мисечко, Є. М. (2014) Exploring social content of information gap technique in the English classroom. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(12). pp. 6-10.

Мисечко, О. Є. (2014) Socio-cultural context of modern ESP teaching. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». p. 83.

Мисечко, О. Є. (2014) Европейская модель оценивания профессиональных педагогических компетенций будущего учителя-филолога. Cб. матер. II Всероссийской (с международным участием) ежегодной научно-практической конференции (9 апреля 2014 г.; РФ, г. Нижний Тагил) / Под общ. ред. Н.Г.Никокошевой, Г.В.Куприяновой, А.С.Цеповой; ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогический колледж". pp. 69-75.

Мокіна, А. Г. (2014) Наочність у навчанні старших дошкільників усного англійського мовлення. Початкова школа. pp. 25-28.

Місечко, О. Є. (2014) Готовність майбутніх учителів англійської мови до формування міжкультурної компетентності учнів: постановка проблеми. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) (128). pp. 291-297.

Місечко, О. Є. (2014) Culture bound ESP language learning. Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: зб. наук. праць / За заг. Ред. А.Г.Гудамяна, О.Г.Шостак. pp. 390-394.

Місечко, О. Є. (2014) Чехи на мовній карті України (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.). Слово в культурі та культура в слові. Slovo v kultuře a kultura ve slovĕ : Монографія/ за ред. А.Архангельської. pp. 179-200.

Місечко, О. Є. and Матис, М. (2014) Чеський слід в іншомовній освіті в Україні. Матеріали VII симпозіуму україністики, Ун-т Палацького, Оломоуц, Республіка Чехія, 21-23 серпня 2014. pp. 319-325.

Н

Нестеренко, І. Б. (2014) Зміст та структура підготовки вчителя початкових класів в Польщі. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

О

Ожгібесова, М. В. (2014) The issues about women in periodicals of the Volyn province. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 77-79.

Олійник, А. М. (2014) Phraseological means of expression of negative emotions. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 68-70.

Олійник, Д. В. (2014) DEVELOPMENT OF SMALL TOURISM BUSINESS IN UKRAINE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 70-73.

Османова, Т. Б. (2014) CONCEPTION DE GESTION DE L’ENTREPRISE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 73-75.

Остапенко, О. В. (2014) TATAR POPULATION OF UKRAINE (15 - 18 CENTURY). Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 75-77.

Очковська, А. П. (2014) Рейзингові конструкції з підметом у сучасній англійській мові. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 316-319.

Очковська, А. П. (2014) Структурна будова рейзингових конструкцій з підметом у сучасній англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 222-226. ISSN 2076-6173

П

Палагута, І. (2014) Роль особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Папіжук, В. О. and Лісова, Ю. О. and Цюник, Г. М. (2014) Le Français en deux ans. Французька мова. [Teaching Resource]

Плахотнюк, Н. П. (2014) Використання навчально-ігрового проектування на заняттях з іноземної мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 55-60.

Плахотнюк, Н. П. (2014) Навчально-ігрове проектування як інтерактивна дидактична технологія іншомовної підготовки студентів. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 77-78.

Плахотнюк, Н. П. (2014) Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів засобами навчально-ігрового проектування. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, тем. вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру. pp. 186-194.

Постоленко, І. С. (2014) Організація позакласної діяльності у школах Великої Британії. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Потапова, К. В. (2014) ENVIRONMENTAL CHARM OF RURAL GREEN TOURISM IN THE MODERN WORLD. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 81-84.

Похвалюк, Інна (2014) Child welfare system: Social Service for Family, Children, and Youth. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 79-81.

Приємська, Ірина (2014) WEB 2.0 TECHNOLOGIES AND THEIR USE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 84-86.

Підгаєцька, А. В. (2014) Підготовка вчителя іноземної мови згідно з принципами соціокультурної освіти. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Р

Радкевич, В. В. (2014) Основні аспекти вивчення англомовних діалогічних дискурсів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія (12). pp. 107-110.

Рак, О. М. (2014) Іноземні мови, як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх лікарів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рошук, Вікторія (2014) The Introduction of Credit-Modular System in Medical Education - Advantages and Disadvantages. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 86-88.

Руда, Віта (2014) WHAT IS THE FUTURE OF ENGLISH TEACHING? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 88-89.

Рябуха, І. (2014) CANADIAN EXPIRIENCE OF ESTABLISHING THE MASTER DEGREE DEPARTMENT IN NURSING. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 89-91.

С

Свириденко, І. М. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ВІРНОСТІ В ОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 389-394.

Свириденко, І. М. (2014) Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 87-89.

Свириденко, І. М. and Кухарьонок, С. С. (2014) Формування лексичної соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя» №10, 2014. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. pp. 71-76.

Свириденко, І. М. and Фенчук, О. О. (2014) Massenmedien (Засоби масової інфорації): практикум з німецької мови для студентів 3 курсу спеціальності «Видавнича справа та основи редагування». Житомир: Вид - во ЖДУ імені Івана Франка.

Свиридюк, О. В. (2014) Використання інтерактивних технологій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Семисюк, А. М. (2014) Технологія використання інтерактивних форм та методів у системі навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сердійчук, Л. П. (2014) Концепт TEACHER в автобіографічному дискурсі лауреатів Нобелівської премії. Одеський лінгвістичний вісник. pp. 225-229.

Сердійчук, Л. П. (2014) АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС ТВОРЧИХ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 404-406.

Синиця, В. Г. (2014) Самоосвітня діяльність студентів-фармацевтів заочної форми навчання в процесі вивчення латинської мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Скиданчук, В. В. (2014) The role of nurse in healthcare centers. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 99-100.

Т

Телеки, М. М. (2014) Латинська мова як засіб професійно орієнтованого навчання студентів вищих медичних закладів. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Терновська, Вікторія (2014) ENVIRONMENT OF KNOWLEDGE MAPS’ CREATION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 100-102.

Тирса, О. Д. (2014) THE ROLE OF FAMILY EDUCATION IN PERSONALITY DEVELOPMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 104-107.

Ткаліч, Т. А. (2014) Different Forms of Mathematical Induction. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 102-104.

Томашевська, А. Ю. (2014) Розвиток лексичної компетенції молодших медичних сестер у комунікативній моделі навчання іноземної мови. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ф

Фенчук, О. О. (2014) Використання системи компютерного тестування в процесі перевірки знань студентів ВУЗу. Матеріали І Всеукраїнського науково практичного вебінару. pp. 105-108.

Фенчук, О. О. (2014) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 349-353.

Фенчук, О. О. (2014) Використання системи комп’ютерного тестування в процесі перевірки знань студентів ВУЗу. Збірникк матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 105-108.

Х

Хомутовська, Ж. Р. (2014) VOLYN TRAGEDY IN 1943-1944: REASONS, PASSING, CONSEQUENCES. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 32-35.

Ш

Шалаєва, Г. В. (2014) Особливості викладання іноземних мов в медичному університеті. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шевелова, М. К. (2014) DISTANCE EDUCATION AS THE MEANS OF LIFE-LONG LEARNІNG. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 94-96.

Шевчук, Н. О. (2014) EVERYDAY LIFE IN ZHYTOMYR REGION DURING THE GERMAN OCCUPATION (1941-1944). Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 91-94.

Штонда, Д. (2014) FACTORS THAT INFLUENCE PRENATAL DEVELOPMENT. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 96-99.

Шумаєва, С. П. (2014) Деякі особливості викладання іноземної мови на немовних спеціальностях. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Я

Ярош, А. П. (2014) Problems with elderly health care. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 115-117.

This list was generated on Mon Jun 21 12:45:46 2021 EEST.