Items where Author is "Загурська, І. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 67.

Article

Загурська, І. С., Дем'янчук, Ю. Ю. (2023) До проблеми планування та організації експериментальних досліджень у психології. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (15). pp. 35-42. ISSN 2522-1876

Загурська, І. С., Павленко, А. І. (2023) Вплив психологічного благополуччя на рівень інтернет-залежності у віці ранньої дорослості. Журнал соціальної та практичної психології (2). pp. 38-44.

Загурська, І. С. (2023) Підтримка психічного здоров’я дітей у школі. Суспільство для психічного здоров’я особистості: взаємодія родини, освіти, громади : Збірник наукових праць [за матеріалами Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (Україна, Житомир, 24 листопада 2022 р.). pp. 55-56.

Загурська, І. С., Яценко, Альона (2023) Уявлення про самоактуалізовану особистість представників гуманітарних професій. Суспільство для психічного здоров’я особистості: взаємодія родини, освіти, громади : Збірник наукових праць [за матеріалами Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (Україна, Житомир, 24 листопада 2022 р.)]. pp. 27-30.

Загурська, І. С. (2021) Використання біографічного методу дослідження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери юриспруденції. Актуальні питання психології: теорія, методика, практика: збірник матеріалів Х-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, (м. Умань, 25-26 жовтня 2021 р.).

Загурська, І. С. (2021) Значення адаптаційного тренінгу для розвитку соціальних навичок у першокурсників. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг [збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. pp. 26-27.

Загурська, І. С. (2021) Розвиток навички дотримання дедлайнів у майбутніх юристів. Педагогічні інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р.. pp. 47-48.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М., Загурська, І. С. (2020) Сприймання дітей з особливими освітніми потребами педагогічними працівниками: теоретичний огляд. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. pp. 197-201.

Загурська, І. С., Добровольська, А. В. (2019) Сприймання образу хороших батьків підлітками з повних і неповних сімей. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 118-123. ISSN 1813-3405

Загурська, І. С., Халімончук, І. П. (2019) Особливості образу військового психолога у свідомості магістрів-психологів. Молодий вчений (2). pp. 520-523. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С., Лісогурська, А. В. (2019) Діагностична процедура дослідження страхів дітей дошкільного віку за допомогою методу незакінчених речень. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці, VI. pp. 199-201.

Загурська, І. С., Шевчук, О. П. (2018) Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків. Молодий вчений (4). pp. 642-645. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2018) Проблема причинної зумовленості процесу самооцінювання: історичний аспект дослідження. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 47-51.

Загурська, І. С., Ткачук, О. Р. (2017) Психологічні особливості образу вчителя у першокласників з низьким рівнем готовності до шкільного навчання. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2.. pp. 65-69.

Загурська, І. С., Никончук, Н. О. (2017) Психосемантичні методи дослідження самооцінки молодших школярів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2.. pp. 17-19.

Загурська, І. С., Ткачук, О. Р. (2016) Роль ціннісної взаємодії у сприйманні образу справедливого вчителя підлітками з високим та низьким рівнем навчальної успішності. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 6 (12). pp. 100-107. ISSN 2072-4772

Загурська, І. С., Никончук, Н. О. (2016) Тренінг як форма психологічної допомоги у подоланні ситуативної тривожності старшокласників. Наука і освіта (5). pp. 90-94. ISSN 2311-8466

Загурська, І. С., Лобода, О. (2016) Аналіз рівня розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 89-91.

Загурська, І. С., Кубайчук, Ольга (2016) Взаємозв`язок рівня домагань та мотивів вибору професії у ранньому юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 75-77.

Загурська, І. С., Жигун, Юлія (2016) Взаємозв’язок мотивів вибору професії та типів професійної спрямованості учнів старших класів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 64-67.

Кухарчук, В., Загурська, І. С. (2016) Взаємозв’язок самооцінки тривожності та самоставлення у юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 82-83.

Ткачук, О., Загурська, І. С. (2016) Психологічні особливості образу вчителя у першокласників з високим рівнем навчальної успішності на початку навчального року. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 153-154.

Рудь, Є., Загурська, І. С. (2016) Рівень емоційного вигорання у педагогічних працівників спеціалізованих-училищ інтернатів залежно від стажу роботи. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 123-125.

Янчевська, В., Загурська, І. С. (2016) Теоретико-методологічні засади дослідження динаміки структури мотивації та самооцінки творчих здібностей у ранньому юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 181-183.

Юрчук, В., Загурська, І. С. (2016) Теоретико-методологічні засади дослідження мотивації досягнення та самооцінки тривожності у ранньому юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 178-180.

Загурська, І. С. (2015) Розвиток самооцінки творчих здібностей в учбово-творчій діяльності. «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 9-14.

Загурська, І. С. (2015) Кризові моменти в розвитку самооцінки першокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. (1). pp. 118-121.

Загурська, І. С. (2015) Референтність як основа розвитку здібностей у молодшому шкільному віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 86-93.

Загурська, І. С. (2014) Вплив атрибуції навчальної успішності на розвиток самооцінки творчих здібностей першокласників. Молодий вчений (10(13)). pp. 111-114. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта (5). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

Загурська, І. С. (2014) Взаємозв’язок оцінювання та розвитку диференційованої самооцінки здібностей в учбово-творчій діяльності першокласників. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (19). pp. 153-161. ISSN 2072-4772

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

Загурська, І. С. (2013) Розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом. Молодий вчений (2(02)). pp. 94-99. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2013) Роль референтного компонента здібностей у розвитку самооцінки молодших школярів. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 44-45.

Загурська, І. С. (2013) Психосемантичні методи дослідження самооцінки в роботі практичного психолога. Психологічне діагностування в роботі практичного психолога: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 72-74.

Загурська, І. С. (2012) Емоції та розвиток самооцінки здібностей молодших школярів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення". pp. 90-92.

Загурська, І. С. (2011) Вплив учбово-творчої діяльності на розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми педагогіки та психології". pp. 63-66.

Загурська, І. С. (2011) Методологічні проблеми дослідження адаптації першокласників до шкільного навчання. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (13). pp. 150-157. ISSN 2072-4772

Загурська, І. С. (2010) Ціннісна підтримка самооцінки творчих здібностей молодших школярів на моральнісно-емоційному рівні розвитку. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 32-35.

Загурська, І. С. (2010) Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 14-21.

Загурська, І. С. (2009) Особливості рефлексії здібностей та самооцінки творчих здібностей при переході від розвивальної до традиційної системи навчання. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (7). pp. 70-74.

Загурська, І. С. (2005) Психосемантичний аналіз зв’язку рефлексії з розвитком самооцінки першокласників. Вісник Харківського університету. Серія психологія: Збірник наукових праць (33 (6). pp. 39-44.

Book Section

Музика, О. Л., Загурська, І. С., Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І.Франка, pp. 75-120.

Загурська, І. С. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологічна служба в системі освіти». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 267-282.

Загурська, І. С. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Практикум із консультативно-тренінгової роботи». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 411-423. ISBN 978-966-485-070-1

Thesis

Загурська, І. С. (2006) Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Experiment

Музика, О. Л., Спірін, О. М., Майстренко, Т. М., Загурська, І. С., Оснадчук, Ю. О. (2007) Експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на соціально-психологічному факультеті. [Experiment]

Teaching Resource

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П., Фальковська, Л. М., Котлова, Л. О. (2024) Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи з психології. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М., Гавриловська, К. П., Фальковська, Л. М., Дем'янчук, Ю. Ю., Пирог, Г. В. (2023) Атестаційний екзамен з психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Котлова, Л. О., Гавриловська, К. П., Горбунова, В. В., Шикирава, Н. М. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П., Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М., Фальковська, Л. М., Кириченко, В. В., Майстренко, Т. М., Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2021) Юридична психологія. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П., Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2020) Робота психолога у медико-психолого-педагогічній комісії (інклюзивно-ресурсному центрі). [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Савиченко, О. М. (2020) Силабус до вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності з основами професійної деонтології». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2019) Психологічний супровід дітей з розладами психічного здоров’я: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П., Загурська, І. С., Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Робота психолога в інклюзивно-ресурсному центрі». [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Никончук, Н. О., Тичина, І. М. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціях». [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Никончук, Н. О., Портницька, Н. Ф. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Творчість у системі особистісного розвитку дитини». [Teaching Resource]

Горбунова, В. В., Голентовська, О. С., Загурська, І. С., Дем'янчук, Ю. Ю. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Експериментальна психологія”. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П. (2017) Всеукраїнська олімпіада та конкурс наукових робіт з психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2017) Тестування як форма контролю в курсі «Психологічна служба». [Teaching Resource]

Савиченко, О. М., Тичина, І. М., Загурська, І. С. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Психологія особистості”. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В., Горбунова, В. В., Загурська, І. С., Кирильчук, І. В., Климчук, В. О., Майстренко, Т. М., Никончук, Н. О., Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г., Музика, О. Л., Музика, О. О., Журавльова, Л. П. (2016) Навчальна та виробнича практика з психології : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2016) Психологічна служба: Методичні рекомендації з курсу. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Психологічна служба в системі освіти». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2015) Психологічна служба в системі освіти: Курс лекцій. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2013) Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Apr 18 23:44:38 2024 EEST.