Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | М | О | П | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items: 73.

А

Андрушко, А. (2015) The ways of improving the enterprise competitiveness. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 47-49.

Андрушко, А. (2015) Екомаркетинг як спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 41-43.

Андрушко, А. (2015) Зелений сільський туризм Житомирщини: реальність та перспективи розвитку. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 43-44.

Андрушко, А. (2015) Корпоративно-соціальна відповідальність та соціально-етичний маркетинг: спільне та відмінне. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 7-9.

Андрушко, А. (2015) Сарафанний маркетинг як спосіб стимулювання продажів. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 44-47.

Андрушко, А. (2015) Структура експорту послуг України. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 115-117.

Андрушко, А. (2015) Сільське господарство України: сьогодення та перспективи розвитку. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 129-131.

Андрушко, А. (2015) Товарна структура імпорту України. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 117-119.

Андрійчук, М. (2015) Суть і розвиток сарафанного маркетингу. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 38-41.

Б

Боцян, Т. В. (2015) European directive on disclosure of non-financial and diversity information as a new dimension of business performance verification. ″Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță″, conferință științifică internațională. pp. 56-60.

Боцян, Т. В. (2015) Аналіз витрат і вигід: визначення доцільності використання в КСВ. Технологический аудит и резервы производства (21). pp. 33-37.

Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. (2015) The role of dea in CSR efficiency evaluation. Scientific Journal «ScienceRise» (7).

Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. and Павловська, Л. Д. and Янковська, О. І. and Саух, І. В. and Філіпенко, Т. В. (2015) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. and Левчук, Е. П. (2015) Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу країни: досвід України. Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. (27). pp. 117-125.

Боцян, Т. В. and Левчук, Е. П. (2015) Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України. Молодіжний економічний дайжест (5-6). pp. 242-249.

В

Вергун, О. (2015) Маркетинг у соціальних мережах. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 49-51.

Вікарчук, О. І. (2015) Шляхи і напрямки вдосконалення інноваційної культури в сфері людського капіталу. In: Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 364 с. ЖДТУ, Житомир, pp. 298-313.

Вікарчук, О. І. and Сахненко, А. О. (2015) Формування соціально-економічної відповідальності у маркетингу. Міжвузівська студентська науково-практична конференція Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу. pp. 25-34.

Вікарчук, О. І. (2015) Маркетингові інновації, основні чинники конкурентоспроможності підприємства. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 20-22.

Вікарчук, О. І. (2015) Соціально-етичний маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 22-24.

Г

Грицай, Н. Б. (2015) Поведінка керівника в проблемних ситуаціях. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 10-12.

Гумінська, Л. (2015) Перспективи розвитку аромамаркетингу в Україні. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 123-125.

Д

Дубовенко, М. (2015) Комунікації в менеджменті. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 16-18.

Дударчик, В. and Пойта, І. О. (2015) Соціальна відповідальність та етика в маркетингу. Міжвузівська студентська науково-практична конференція "Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу". pp. 75-82.

Дяченко, Т. and Ольшевська, Л. (2015) Стратегія «блакитного океану» як новий підхід у досягненні конкурентних позицій. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 58-60.

К

Калініченко, О. О. (2015) Погляд на соціальний маркетинг через призму соціальних змін в українському суспільстві. Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціольтурному середовищі..

Калініченко, О. О. (2015) Особливості маркетингу в сфері туризму. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 49-51.

Карпюк, О. А. and Боцян, Т. В. and Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Oблiк i аудит». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. and Боцян, Т. В. and Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Тeopiя eкoнoмiчнoгo аналiзу». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2015) Алгоритм проектування організаційної структури великотоварних агропромислових формувань. Вісник ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім Вадима Гетьмана", 1. pp. 25-28.

Кащук, К. М. (2015) Перспективи інноваційного провайдингу в сільському господарстві. Інтелектуальна економіка:глобальні тенденції та національні перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. pp. 160-163.

Кащук, К. М. and Боцян, Т. В. and Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Cтатиcтика». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. and Кіндрась, О. В. and Мосійчук, І. В. (2015) Мeтoдичнi peкoмeндацiї дo написання куpсoвих poбiт з курсу «Мeнeджмeнт opганiзацiй». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. and Філіпенко, Т. В. and Саух, І. В. (2015) POБOЧА ПPOГPАМА навчальнoї пpактики «Вcтуп дo фаху» для cтудeнтiв напряму підготовки 6.030601 «Мeнeджмeнт». [Teaching Resource]

Клімова, І. О. (2015) Сучасний стан та тенденції використання трудового потенціалу у сільськогосподарських підприємствах. In: Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П. ЖДТУ, Житомир, pp. 225-233.

Клімова, І. О. (2015) Аналіз рівня конкурентоспроможності експорту та імпорту послуг України. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 53-55.

Коршак, Є. (2015) Розвиток маркетингу послуг в умовах євроінтеграції. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 136-138.

Кушніренко, Г. (2015) Роль нематеріальних чинників мотивації праці. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 104-106.

Кіндрась, О. В. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Корпоративне управління». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. and Мосійчук, І. В. and Юрківський, О. Й. (2015) Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з курсів «Коропоративне управління», «Управління якістю», «Публічне адміністрування». [Teaching Resource]

М

Майгун, А. (2015) Оцінка конкурентоспроможності підприємства як складова маркетингового дослідження. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 22-24.

Мосійчук, І. В. (2015) Корпоративна соціальна відповідальність як основа сучасного розвитку економіки України. Економіка. Управління. Інновації (3(15)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2015) Менеджмент ресурсного потенціалу організації. Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі: збірник матеріалів науково-практичної конференції. pp. 51-54.

Мосійчук, І. В. (2015) Публічне адміністрування в соціально-культурній сфері. Сучасні економічні системи: стан та перспективи. Тези доповідей VІ Міжнародної науково-прктичної інтеренет-конференції. pp. 97-98.

Мосійчук, І. В. (2015) Щодо питання державного управління інвестиційної політики Житомирського регіону. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади". pp. 55-57.

Мосійчук, І. В. (2015) Державне регулювання процесів сучасного економічного розвитку. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Мосійчук, І. В. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Управління розвитком персоналу». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2015) Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Мотузко, А. (2015) Екологічна відповідальність маркетингу. Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу". pp. 45-48.

О

Ольшевська, Л. С. and Калініченко, О. О. (2015) Екологічно-відповідальний маркетинг і ЕКО-тренди. Міжвузівська студентська науково-практична конференція Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу. pp. 64-69.

П

Павловська, Л. Д. and Павловський, Д. В. (2015) Комплексний аналіз середовища молокопереробного підприємства. Сучасні економічні системи: стан та перспективи.

Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Економіка і фінанси підприємства». [Teaching Resource]

Пойта, І. О. (2015) Романівщина в економічному житті України. Романівщина в економічному житті України.

Пойта, І. О. (2015) Сучасний стан розвитку маркетингу послуг в Україні. Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (16 квітня 2015 року). pp. 30-34.

Пойта, І. О. (2015) Тенденції розвитку маркетингу у сфері послуг. Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р.. pp. 283-284.

Пойта, І. О. (2015) Теоретичні аспекти механізму маркетингового управління регіоном. Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади:науковий погляд: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.). pp. 65-67.

Пойта, І. О. (2015) Управління та розвиток кадрового потенціалу сфери послуг. In: Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П. ЖДТУ, ЖДТУ, pp. 246-266.

Пойта, І. О. (2015) Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пойта, І. О. (2015) Основні тенденції розвитку маркетингу в освітній сфері. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 76-78.

Прищепа, Д. (2015) Застосування теоретико-ігрового підходу для прийняття рішень в умовах ризик. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 110-112.

Прищепа, Д. (2015) Особливості стилів керівництва у процесі управління персоналом в сучасних умовах господарювання. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 81-83.

С

Свистун, О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ АРОМАМАРКЕТИНГУ ПРИ ПРОСУВАННІ ТОВАРУ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 140-142.

Свінціцький, В. (2015) Вплив маркетингу на повсякденне життя людей. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 85-87.

Стеценко, О. (2015) BLUETOOTH-МАРКЕТИНГ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 142-145.

Т

Тищук, О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ BLUETOOTH–МАРКЕТИНГУ ТА ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЙОГО РОЗВИТКУ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 147-149.

Ф

Фомюк, В. (2015) Проблеми сучасного розвитку підприємництва в економіці України. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 149-151.

Філіпенко, Т. В. (2015) Проблеми валютної безпеки України. In: VІ Міжнародної науково-практичної інтеренет-конференції "Сучасні економічні системи: стан та перспективи", 14-15 травня 2015 р..

Філіпенко, Т. В. (2015) Стан і проблеми експортно-імпортної безпеки України. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Х

Харчук, Д. (2015) ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОЇ МАРКИ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 32-33.

Ш

Шанскова, А. (2015) УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 90-92.

Шиманська, В. В. (2015) Ідентифікація багаторівневої системи показників розвитку туристичного комплексу України в на основі «BSC» – збалансованої системи показників. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали ІХ Міжнар.наук.-практ. конфер.. pp. 97-99.

Шиманська, В. В. (2015) Реструктуризація: концептуальні основи дослідження сутності економічної категорії та світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (2 (27)). pp. 86-92.

Шиманська, В. В. (2015) Стратегічне управління якістю туристичних послуг в межах розвитку туристичного комплексу України: теоретичні аспекти. Економіка. Управління. Інновації (1(13)). ISSN 2410-3748

This list was generated on Wed Jan 20 03:12:27 2021 EET.