Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education > LC5201 Education extension. Adult education. Continuing education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: V | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 197.

V

Vlasenko, Olha, Basyuk, Taras, Vasyliuk, Andrii, Lytvyn, Vasyl (2022) Features of designing and implementing an information system for studying and determining the level of foreign language proficiency. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 3312. pp. 212-225.

Vlasenko, Olha, Bublyk, Myroslava, Slava, Orest, Vysotska, Victoria, Kolyasa, Liubov (2023) World Universities Strategic Analysis Based on Data from the QS World University Rankings. Modern Machine Learning Technologies and Data Science Workshop, 3373.

Vlasenko, Olha, Veres, Oleh, Ilchuk, Pavlo, Kots, Olha, Levus, Yana (2022) Recommendation System for Leisure Time-Management in Quarantine Conditions. Modern Machine Learning Technologies and Data Science Workshop, 3312. pp. 263-282.

І

Іванечко, Ю. М. (2015) Інформаційні потоки в роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу в частині трудових взаємовідносин. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 155-160.

Іванова, С. В. (2010) Критерії та показники розвитку професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 152-156.

А

Андреєва, О. С., Рожнова, Т. Є. (2015) Інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 13-17.

Антонова, О. Є. (2018) Обдарованість дорослої людини: проблеми, перспективи. Aduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých / Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования: андрагогический подход. pp. 5-15.

Антонова, О. Є. (2018) Розвиток обдарованості дорослої людини: проблеми, перспективи. In: Професійна освіта : андрагогічний підхід : монографія. Вид. О. О. Євенок, Житомир, pp. 90-118.

Арешонков, В. Ю. (2005) Проблеми наукового забезпечення післядипломної освіти вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 80-83.

Арешонков, В. Ю. (2008) Толерантність як складова професіоналізму викладачів системи після дипломної педагогічної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 47-52. ISSN 2076-6173

Б

Байда, М. В. (2014) BLENDING CONTENT-BASED INSTRUCTION AND COOPERATIVE LEARNING IN A LANGUAGE CLASSROOM. The Global English Teacher: Imрroving What Works and Fixing What Doesn’t.

Байда, М. В. (2012) KEYS TO SUCCESS IN COOPERATIVE LEARNING CLASSROOM. English in Globalized World.

Байда, М. В. (2009) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ MAЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Збірка наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу», (3). pp. 233-235.

Байда, М. В. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТВОРЧОЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (14(24)). pp. 156-160.

Байда, М. В. (2008) Формування усної комунікації студентів початкового етапу ВНЗ за допомогою комунікативних ігор. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (6).

Байда, М. В. (2011) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В РІЗНИХ ТИПАХ КООПЕРАТИВНИХ ГРУП. Гуманізація навчально-виховного процесу (7).

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2016) Формування професійної майстерності вчителя в умовах альтернативної освіти: зарубіжний досвід. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 337-352.

Биков, В. Ю., Білоус, О. В., Богачков, Ю. М., Грабовський, П. П., Колос, К. Р., Кривонос, О. М., Литвинова, С. Г., Малицька, І. Д., Прилуцька, Н. С., Овчарук, О. В., Рождественська, Д. Б., Спірін, О. М., Шевчук, П. Г., Шимон, О. М. (2010) Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. Атіка, Київ. ISBN 978-966-326-418-9

Бобир, В. Г. (2015) Взаємозв’язок державно-громадського управління і маркетингу при управлінні дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 17-23.

Боднар, О. С. (2015) Використання аналізу як методу в управлінні навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 23-29.

Бондарчук, Т. А., Ренькас, Б. М. (2015) Моніторинг як функція керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 29-36.

Бохан, М. А. (2015) Управлінський супровід діяльності колективу щодо розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 36-43.

Бочко, С. М., Рожнова, Т. Є. (2015) Проблеми в нормативно-правовій регламентації, порядку створення та діяльності сучасних дошкільних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 43-49.

Бірук, Н. П. (2017) Довідник здобувача з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. [Teaching Resource]

В

Вакуленчик, Н. В. (2015) Управлінська діяльність у навчальних закладах для дітей з особливими потребами. ЖДУ ім. І. Франка.

Вакуленчик, Н. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Інформаційне забезпечення управління навчальними закладам. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 49-54.

Вербовський, І. А. (2020) Нормативно-правове регулювання організації інклюзивної освіти в Україні. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, ІХ. pp. 75-78.

Вербовський, І. А. (2015) Значення якісної підготовки кадрів у вищих навчальних закладах. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції "Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах". p. 20.

Верещак, Л. Б., Рожнова, Т. Є. (2015) Значення управлінських та професійних умінь у здійсненні навчально-виховного процесу працівниками ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 54-60.

Вознюк, О. В. (2013) Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности. Other. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Вознюк, О. В. (2005) Концепція цілісності як основа філософського синтезу знань. Рута-Волинь, Житомир. ISBN 966-8059-47-6

Вознюк, О. В. (2012) Неперервна освіта як провідна тенденція сучасного світу. Андрагогічний вісник (1). pp. 50-57.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогическая синергетика. Documentation. ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В. (2012) Проблеми професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Андрагогічний вісник (3). pp. 42-51.

Вознюк, О. В. (2012) Теорія і практика використання фрактально-голограмного, системно-синергетичного підходу до побудови соціально-педагогічного середовища. Андрагогічний вісник (2). pp. 54-70.

Вознюк, О. В. (2016) Ценностные основания образования взрослых: аксиологические и ментальные типы людей. Андрагогічний вісник (6). pp. 53-68.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2012) Оцінювання якості професійної освіти як проблема педагогічної підготовки. Андрагогічний вісни (3). pp. 69-76.

Вознюк, Ю. М., Рожнова, Т. Є. (2015) Конфлікти, вміння управлінця управляти конфліктами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 60-65.

Воронюк, А. Я. (2015) Стратегічне управління позашкільним навчальним закладом. ЖДУ ім. І. Франка.

Воронюк, А. Я., Ренькас, Б. М. (2015) Стратегічне управління позашкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 65-72.

Г

Гаврилова, О. Л. (2015) Удосконалення управління освітнім закладом через використання хмарних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 72-77.

Гавриловський, С. О., Рожнова, Т. Є. (2015) Теоретичні засади науково-дослідної діяльності студентів у вищому навчальному закладі з використанням інформаційних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 77-83.

Гилюк, С. С, Рожнова, Т. Є. (2015) Теоретичні аспекти аналітико-експертної діяльності в ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 83-89.

Гордієнко, О. А. (2023) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами закладів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта освітньою компонентою «Сучасна українська мова з практикумом»: методичні матеріали. Методичні матеріали . ЖДУ ім.І.Франка, Житомир, Україна. (In Press)

Горобченко, Н. В. (2011) Методика навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Городецька, О. В. (2015) Медіаосвіта (медіаграмотність) майбутнього керівника навчального закладу як основа його професійної підготовки. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 89-92.

Григор’єва, Т. Ю. (2011) Індивідуальні методи підготовки вчителів-філологів до навчання іноземних мов дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2.. pp. 58-65.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Групова взаємодія як принцип навчання дорослих іноземних мов. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 135-142.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Методичні рекомендації щодо використання британського досвіду підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у вітчизняній педагогічній практиці. [Teaching Resource]

Григор’єва, Т. Ю. (2005) Особливості навчання іноземних мов дорослих. Вісник Львівського університету : серія педагогічна : зб. наук. праць (20). pp. 78-83.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Оцінювання готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Вісник Черкаського університету: педагогічні науки // Зб. наук. пр. Част. 1 (183). pp. 56-61.

Григор’єва, Т. Ю. (2009) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії. Педагогічний процес: теорія і практика // Зб. наук. пр (2). pp. 50-59.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Педагогічні умови ефективного навчання дорослих. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 148-152.

Гриньова, М. В., Сорокіна, Г. Ю. (2015) До питання про викладання дисципліни «Управління навчально-виховним процесом». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 92-102.

Гриценко, В. І., Ренькас, Б. М. (2015) Формування іміджу керівника вищого навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 102-106.

Грицюк, Т. В. (2015) Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми в Тернопільській класичній гімназії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 106-110.

Д

Давидова, К. С., Рожнова, Т. Є. (2015) Значення наукових підходів для управління ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 110-116.

Дорожинська, Л. О., Рожнова, Т. Є. (2015) Особливості антикризового управління в навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 116-123.

Драгунова, В. В. (2015) Роль підвищення професійної компетентності керівника відділу освіти. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 36-37.

Драгунова, В. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Модель управління відділом освіти на засадах інноваційного менеджменту. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 123-129.

Дубасенюк, О. А. (2016) Наукові підходи до освіти дорослих. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 155-167.

Дубасенюк, О. А., Мирончук, Н. М., Сидорчук, Н. Г. (2023) Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з освітньої компоненти «Технології навчання дорослих»: для здобувачів магістерського рівня вищої освіти. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Дубовенко, А. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Науково-методичне забезпечення менеджменту загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 129-135.

Дуплійчук, О. М. (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАДАЧ. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Імідж сучасного педагога..

Дятленко, Н. М. (2015) Індекс інклюзії як інноваційна управлінська технологія. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 135-139.

Дєньгаєва, С. В. (2012) МЕДІАОСВІТНІ ВЕБ-КВЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 239-246.

Ж

Жукевич, І. П. (2011) Поняття самоосвіти студентів у контексті неперервної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 116-119.

З

Залібовська – Ільніцька, З. В., Коляденко, С. М., Павленко, В. В. (2019) Українська мова як іноземна: соціокультурний аспект. ЖДУ ім. І.Франка.

Зоря, П. С., Рожнова, Т. Є. (2015) Особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом із застосуванням комп’ютерних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 151-155.

Зіневич, В. В. (2015) Мотивація ситуації успіху педагогічних працівників у діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. ЖДУ ім. І. Франка.

Зіневич, В. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Конфліктні ситуації в педагогічному колективі, та конфліктологічна компетентність керівника. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 139-145.

Зінчук, Н. А. (2015) Маркетингові комунікації як фактор успіху навчального закладу на ринку освітніх послуг. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 145-151.

К

Капченко, Л. М. (2015) Відкрите професійно-технічне та дистанційне навчання безробітних: діахроністичний аналіз. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 160-169.

Кириченко, М. О. (2015) Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 169-174.

Кльоц, Л. А. (2014) Про організацію дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування соціальної компетентності старшокласників шляхом впровадження просвітницької програми «Впевнено крокуємо у доросле життя». Проблеми науково-методичного забезпечення переходу на новий державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти в регіоні. pp. 7-9.

Кльоц, Л. А. (2014) Робоча програма з дисципліни "Соціально-педагогічна робота у закладах освіти". [Teaching Resource]

Кобильник, В. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Особливості застосування інноваційних підходів до управління ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 174-180.

Коваленко, О. М. (2015) Історія створення університетського статуту російської імперії ХІХ ст. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 180-187.

Ковалишина, О. П. (2015) Загальноосвітній навчальний заклад як об’єкт системного управління (на прикладі Стрижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 187-195.

Ковальчук, В. А. (2015) Підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем: досвід і перспективи. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів]. pp. 138-142.

Ковалюк, О. М. (2015) Застосування інновацій в управлінні навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій – вимога сьогодення. http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf. pp. 51-52.

Ковалюк, О. М. (2015) Мотивація – важливий аспект в професійній компетентності керівника навчального закладу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Ковалюк, О. М. (2015) Управління навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій – один із шляхів вдосконалення освіти. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів».

Ковалюк, О. М. (2014) Управління навчальним закладом на засадах інноваційного розвитку-процес підвищення якості роботи. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ». p. 318.

Ковалюк, О. М., Рожнова, Т. Є. (2015) Технологічний аспект у діяльності освітнього закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 195-200.

Колос, С. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Управління навчальним закладом в умовах кризового стану. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 200-205.

Корбут, М. Л., Рожнова, Т. Є. (2015) Сучасні тенденції управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 205-211.

Косигіна, О. В. (2015) Андрагогіка як теоретична основа сучасної післядипломної освіти. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki (30.09.2015 - 01.10.2015). pp. 44-51.

Косигіна, О. В. (2013) Педагогічна взаємодія суб'єктів системи післядипломної освіти: зміст та специфіка. Освіта дорослих (7). pp. 215-224.

Котлова, Л. О., Шаюк, А. В., Хворова, Г. М., Шикирава, Н. М., Гавриловська, К. П. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальністю Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Кравчук, О. С. (2014) Конкурентна політика вищих навчальних закладів. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 87-92.

Кравчук, О. С. (2015) Управлінська культура керівника навчального закладу як чинник ефективного функціонування освітньої установи. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка (Серія "Педагогічні науки") (15). pp. 119-123.

Кравчук, О. С., Шанскова, Т. І. (2015) Наукові аспекти управлінської культури керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 211-215.

Красильник, Ю. С. (2015) Проблемний аналіз як інструмент ефективного управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 215-220.

Крутенко, О. В. (2005) Інноваційні методи, засоби та форми розвитку особистості дитини у позанавчальний час (у контексті Авторської школи О.А. Захаренка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 171-173.

Кулик, Т. В., Ренькас, Б. М. (2015) Управління методичною роботою у вищому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 220-224.

Кухар, І. Д. (2015) Шляхи підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 58-59.

Кухарчук, П. М. (2015) Актуальні проблеми професійного навчання населення. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 224-231.

Кучерук, Н. М., Рожнова, Т. Є. (2015) Системний підхід до управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 231-238.

Кучик, А. Л. (2015) Формування управлінських компетенцій у майбутніх керівників у процесі професійної підготовки. ЖДУ ім. І. Франка.

Кучик, А. Л., Рожнова, Т. Є. (2015) Попередження та вирішення конфліктів у діяльності керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 238-244.

Куширець, А. І. (2014) Вітчизняний та зарубіжний досвід управління загальноосвітніми навчальними закладами. Післядипломна освіта в Україні.

Л

Лук'янова, Л. Б. (2016) Безробіття як соціально-економічна проблема України та шляхи її вирішення. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 168-180.

Лук'янова, Л. Б. (2015) Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 31-36.

М

Мазура, В. І. (2015) Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 244-250.

Макаревич, О. О. (2015) Інтеграція елементів дистанційного навчання у процес викладання іноземних мов у ВНЗ. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури. pp. 149-152.

Макаревич, О. О. (2015) Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання. Молодий вчений. ISSN 2304-5809

Малашевич, Ю. П., Ренькас, Б. М. (2015) Державно-громадське управління навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 250-258.

Марчук, А. В. (2020) Андрагогіка. Навчальний посібник. Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна. ISBN 978-617-511-308-0

Машевська, О. І., Рожнова, Т. Є. (2015) Наукові підходи вітчизняної та зарубіжної шкіл в управлінні навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 258-264.

Мельник, В. К. (2015) Концептуальні засади управління процесом формування соціально-комунікативної компетентності педагогічних працівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 264-272.

Мисечко, О. Є. (2011) Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Мичка, І. В. (2015) Попередження відхилення у стані здоров’я юнаків які займаються пауерліфтингом. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи (2). pp. 45-47. ISSN УДК 796.011

Мосюра, А. І. (2015) Шляхи підвищення професійної компетентності керівника навчального закладу. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 69-70.

Мосюра, А. І., Рожнова, Т. Є. (2015) Особливості професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 278-284.

Мірошник, Н. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Науковий підхід до проблеми професійного вигорання в управлінській діяльності керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 272-278.

Мірошниченко, О. А. (2011) Розвиток стресостійкості як шлях формування професійних якостей психолога у студентів післядипломної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 80-83.

Н

Назарук, І. В. (2015) Адаптивний підхід до управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 284-290.

Наумчук, Т. В. (2013) Зміст, форми та методи підготовки керівників ДНЗ до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 27-29. ISSN 2221-6316

Новікова, О. Ю. (2011) Сутність поняття "соціально-педагогічна адаптація людей похилого віку". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 136-140.

О

Озерова, Г. В. (2015) До питання про шляхи підвищення професійної компетентності керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів в університетській та професійній післядипломній освіті. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 74-75.

Озерова, Г. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Сучасні підходи в управлінні навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 290-296.

Опрелянська, О. І., Рожнова, Т. Є. (2015) Особливості формування етичних засад управлінської діяльності менеджера навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 296-301.

Орлова, О. А. (2011) Андрагогічний аспект підготовки вчителів у системі післядипломної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 121-125.

Остапчук, О. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Маркетингові стратегії розвитку сучасного вищого навчального закладу (на прикладі ЖДУ імені Івана Франка). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 301-307.

Отрощенко, О. І., Рожнова, Т. Є. (2015) Наукові підходи в управлінні навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 307-312.

Оханська, Ю. А., Ренькас, Б. М. (2015) Інноваційна діяльність в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 312-317.

Ощепко, Т. В., Ренькас, Б. М. (2015) Професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 317-323.

П

Павлик, Н. П. (2013) Місце неформальної освіти у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. МАТЕРІАЛИ XVIII міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ», 2. pp. 189-190.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальна освіта як інструмент формування громадянських цінностей молоді. Матеріали І науково-практичної конференції "Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід" (1). pp. 34-36.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальное образование как инновационная учебно-воспитательная технология профессиональной школы. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы профессиональной подготовки современного учителя начальной школы". pp. 169-173.

Павлик, Н. П. (2013) Функції неформальної освіти студентської молоді. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства".

Петриченко, Л. О. (2015) Методологія ефективного упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 323-328.

Подолянко, О. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Соціально-історичний досвід управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 340-348.

Поліщук, Т. П. (2015) Управлінська культура керівника – як чинник розвитку організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 348-355.

Пономарьова, Г. Ф. (2015) Управління педагогічним ВНЗ на засадах інноваційних технологій. Виховний аспект. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 355-359.

Портницька, Н. Ф. (2023) Методичні рекомендації до курсу Основи логопедії, сурдопедагогіки, тифлопедагогіки. [Teaching Resource]

Постова, С. А., Зощак, Н. О. (2018) Використання веб-ресурсів у неформальній освіті школярів. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Прошкуратов, О. М. (2015) Актуальність розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності працівників сфери цивільного захисту в сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 359-362.

Пудрій, Н. Г., Рожнова, Т. Є. (2015) Хмарні технології в управлінській діяльності керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 362-369.

Підгурська, В. П., Мірошниченко, О. А. (2015) Формування лідерських якостей у майбутніх керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 328-334.

Пікож, Т. М. (2015) Формування морально-вольових якостей керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 334-340.

Р

Ратушко, В. А. (2015) Принципи експертного оцінювання аксіологічного компоненту управлінської культури керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 369-374.

Ренькас, Б. М. (2015) Самоменеджмент керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 374-378.

Рожнова, Г. П., Рожнова, Т. Є. (2015) Роль засобів професійно-спеціалізованих видань України у процесі формування лідерських якостей керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 378-384.

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2015) Інноваційні аспекти формування особистості керівника навчального закладу. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка (Серія "Педагогічні науки") (15). pp. 264-268.

Рожнова, Т. Є. (2015) Роль управлінської компетентності у підготовці керівників закладів освіти. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 86-87.

Рожнова, Т. Є. (2014) Роль інноваційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ. pp. 88-90.

Рожнова, Т. Є. (2014) Управлінські інноваційні технології в контексті практичної діяльності освітніх закладів. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання). pp. 210-213.

Рожнова, Т. Є. (2015) Формування лідерських якостей у процесі професійної діяльності керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 384-391.

Романуха, І. В., Ренькас, Б. М. (2015) Організаційна культура керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 391-398.

Руденко, К. М., Рожнова, Т. Є. (2015) Навчання безробітних відповідно до вимог ринку праці: у пошуках гармонії впровадження сучасних технологій і вітчизняних традицій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 398-405.

С

Савченко, Л. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Сучасні підходи до управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 405-410.

Самойленко, О. А., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2019) Trends of development of adult education in the EU countries. Педагогічний часопис Волині (13). pp. 97-104. ISSN 2415-8143

Самойлюкевич, І. В. (2005) Неперервний професійний розвиток: фактори і форми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 59-61. ISSN 2076-6173

Саюк, В. І. (2015) Педагогічні умови розвитку професійної компетентності менеджерів освіти в інституті післядипломної педагогічної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 410-416.

Сидорчук, Н. Г. (2023) Здоров’язбережувальні технології у педагогічній діяльності. Teoria i metodyka doskonalenia zawodowego kadrу akademickiej jako elementu kształcenia ustawicznego w systemie szkolnictwa wyższego, nauki i praktyki pedagogicznej, 1. pp. 175-177.

Сидорчук, Н. Г. (2020) Компетентнісні засади підготовки викладачів закладів вищої освіти в умовах аспірантури. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року).. pp. 93-95.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект. Професійна освіта: методологія, теорія та технології (2). pp. 185-200.

Сидорчук, Н. Г. (2023) Проблеми професійного здоров’я суб’єктів освітнього процесу. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир, pp. 233-263. ISBN 978-966-485-287-3

Сидорчук, Н. Г., Дубасенюк, О. А. (2020) Акмеологічне зростання дослідницької компетентності викладачів університету у сфері педагогічної освіти. Нові технології навчання: зб. наук. праць (94). pp. 306-313.

Смагіна, Т. М. (2010) Зміст громадянознавчої підготовки педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 52-55.

Спірін, О. М. (2007) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-88-Х

Спірін, О. М., Яцишин, А. В. (2014) Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України). Комп'ютер у школі та сім'ї. pp. 3-8. ISSN ISSN 2307–9851

Сташкевич, Д. Р., Рожнова, Т. Є. (2015) Особливості структури та змісту управлінської діяльності керівника ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 416-421.

Степарук, Л. В. (2015) Соціальні проблеми учнів початкової школи як об’єкт управління. ЖДУ ім. І. Франка.

Степарук, Л. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Значення наукових підходів в управлінні початковою школою. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 421-428.

Сухая, Д. С. (2015) Демократизація управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 428-433.

Сігаєва, Л. Є. (2011) Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 38-42.

Т

Токарська, О. А., Миклін, О. В., Вербівський, Д. С. (2021) Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики в системі неформальної освіти. [Teaching Resource]

У

Умінська, А. П. (2014) DEVELOPING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ REFLECTIVE SKILLS ON THE BASIS OF COGNITIVE SEARCHING TASKS. Тривалий професійний розвиток: навички, цілі, виклики XXI століття. pp. 41-42.

Умінська, А. П. (2014) THE DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL REFLECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN TERMS OF PLURILIGUAL APPROACH. The Global English Teacher: Imрroving What Works and Fixing What Doesn’t. -114.

Устинова, Н. В. (2010) Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 56-59.

Ф

Федорець, Ю. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Технологія формування іміджу сучасного керівника освітнього закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 433-440.

Федорова, В. Р., Рожнова, Т. Є. (2015) Управління розвитком дистанційного навчання у навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 440-445.

Федорчук, Л. А., Рожнова, Т. Є. (2015) Здоров’язберігаючі технології як один з аспектів управлінської діяльності керівника НЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 445-452.

Ферт, О. Г. (2014) Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в контексті виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. Досвід України і Канади. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 263-270.

Х

Хворова, Г. М., Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2022) Організаційно-педагогічні умови надання соціальної послуги денного догляду за дітьми з інвалідністю. Соціальна рогбота та соціальна освіта (1 (8)). pp. 113-122.

Хом'як, Н. М., Мірошниченко, О. А. (2015) Дослідження міжособистісних стосунків фахівців сфери управління. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 452-455.

Хронюк, Т. В., Рожнова, Т. Є. (2015) Роль управлінської компетенції у підготовці студентів ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 455-462.

Ш

Шанскова, Т. І. (2015) Інноваційні технології професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Європецський Союз - Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах другої вищої освіти. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 102-103.

Шанскова, Т. І. (2011) Особливості адаптації дорослих студентів в умовах другої вищої освіти гуманітарного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 97-100. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2014) Особливості сучасної професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти в Україні. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (2(8)). pp. 131-135. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Шанскова, Т. І. (2015) Професійна рефлексія майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка (Серія "Педагогічні науки") (15). pp. 330-335.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток професійної креативності майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Зб. Міжнародної науково-практичної конференції “СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР”.

Шень, В. А. (2015) Система менеджменту якості вищої освіти у ВНЗ як засіб забезпечення ефективного управління навчальним процесом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 462-468.

Шермер, М. І. (2015) Впровадження інклюзивної освіти як один з аспектів управління ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 468-473.

Щ

Щерба, Н. С. (2008) Моніторинг готовності майбутніх учителів іноземних мов до формування в учнів стратегічної (діяльнісної) компетенції. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 510-516.

Щерба, Н. С. (2010) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Other. Вид-во: "Полісся".

Я

Яворська, Т. Є. (2013) Тестирование скоросно-силовых качеств спортсменов с помощью электрофизиологического метода. Материалы ІІІ Всероссийского конгресса с международным участием «Медицина для спорта –2013» в преддверии Олимпиады и ІІІ научно-практической конференции «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата» // Спортивная медицина: наука и практика. –, 1 (10). pp. 337-338. ISSN ФС77-43704

Яковець, В. П., Яковець, Н. І. (2015) Інноваційні підходи в організації підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 473-479.

Янішевська, О. А., Ренькас, Б. М. (2015) Аналітична діяльність керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 479-486.

Яценко, С. Л. (2015) Особистісно орієнтоване навчання: теоретичний та прикладний аспекти. Нові технології навчання (85). pp. 229-235.

Яценко, С. Л. (2014) Психолого-педагогічні засади духовності в контексті персонологічних уявлень про людину. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах.

Яцишин, А. В. (2018) Розвиток інформаційно-дослідницької компетентності аспірантів: етичні аспекти. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

This list was generated on Sun Oct 1 14:54:34 2023 EEST.