Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | H | K | P | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 375.

B

Bondarenko, Valentin, Okhrimenko, Ivan, Yevdokimova, Olena, Sydorchuk, Ninel, Dzhezhyk, Olha, Boichuk, Iryna, Kalashnik, Nataliia, Kozlovets, Mykola, Slyusar, Vadym, Pavlenko, Vita, Biruk, Nataliia, Verbovskyi, Igor, Bloshchynskyi, Ihor (2020) Professional skills and competencies of the future police officers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9 (5). pp. 35-43. ISSN 2322-3537

H

Hladush, V., Bendíková, S., Kovačova, B., Čarnická, M. (2023) Using a didactic tool with it-support for teaching geography in a special school in Slovakia. Інформаційні технології і засоби навчання, 97 (5). pp. 18-34. ISSN 2076-8184

K

Kolesnyk, Nataliia, Griban, Grygoriy, Myroshnychenko, Mykhailo, Tkachenko, Pavlo, Yavorska, Tetiana, Novitska, Inesa, Verbovskyi, Igor (2020) Bad habits and their impact on students health. Wiadomości Lekarskie. Official journal of the Polish Medical Association, 2556 (73(11)). pp. 2386-2395. ISSN 0043-5147

P

Piddubna, Oksana, Maksymchuk, Anatolii, Lytvychenko, Daryna, Revutska, Olena, Moskalenko, Mykola, Sopina, Olha (2023) Implementing Neuropedagogical Innovation in Schools: From Theory to Practice. ВRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (14 (2)). pp. 37-58. ISSN 2068-0473

S

Sushchenko, L., Lysohor, L., Pavlyk, O., Shvets, O., Kulesha-Liubinets, M., Pavlenko, V. (2021) Neuropsychological Support of Education and Creative Activity of Primary School Age Children with Special Educational Needs. ВRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (3). pp. 105-126. ISSN 2068-0473

Є

Євдоченко, О. С. (2022) Модель формування професійної компетентності майбутніх хіміків у процесі фахової підготовки. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (13). pp. 160-172. ISSN 2786-4952

І

Ілліна, О. В. (2013) Формирование готовности будущих социальных педагогов работать с детьми с ограниченными функциональными возможностями. Образование. pp. 18-20. (Unpublished)

Ількевич, Н. С. (2021) Хмарні технології. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ілющенко, І. О., Хоменко, Н. В. (2024) Логопедична робота із дітьми з розладами аутистичного спектру. Modern research in science and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. pp. 500-505.

Ісько, Я. О. (2018) QR-коди та можливості їх використання у навчальному процесі у ЗНЗ. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 106-108.

А

Адамович, Анна (2014) Соціально-педагогічна технологія колективної творчої діяльності у ЗНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — 130 с.. pp. 90-92.

Айунц, Л. Р., Айунц, В. І. (2014) Самостійні заняття у сучасній системі фізичного виховання. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 97-100.

Андрійчук, Н. М. (2011) Впровадження інклюзивного навчання у систему освіти України: реалії та перспективи. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 80-82.

Антонова, О. Є. (2008) Акмеологический подход в определении сущности педагогической одаренности. Акмеология 2008. Методологические и методические проблемы. pp. 8-14.

Антонова, О. Є., Терепищий, С. О., Науменко, Р. А. (2008) Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України. Project Report. ВМГО «Союз обдарованої молоді», Київ.

Антонюк, Ю. Р. (2017) Компаративний аналіз системи управління дошкільними навчальними закладами в Польщі та Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний менеджмент у закладах освіти", 1. pp. 14-25.

Антонюк, Ю. Р. (2016) Соціально-історичний досвід управління навчальним закладом в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 13-19.

Анічкіна, О. В., Листван, В. В., Віленський, В. О., Писаренко, С. В., Лисецька, Ю. В. (2023) Реалізація експерименту з органічними речовинами як чинник мотивації до вивчення хімії. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1). pp. 3-10. ISSN 2311-8466

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Авдєєва, О. Ю. (2022) The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society. Izdevniecība «Baltija Publishing», Riga, Latvia. ISBN 978-9934-26-228-9

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Авдєєва, О. Ю. (2022) Організація дистанційного навчання хімії у закладі вищої освіти в умовах військового стану. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (86). pp. 15-20. ISSN 2311-5491

Б

Байда, М. В. (2014) BLENDING CONTENT-BASED INSTRUCTION AND COOPERATIVE LEARNING IN A LANGUAGE CLASSROOM. The Global English Teacher: Imрroving What Works and Fixing What Doesn’t.

Байда, М. В. (2010) COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES AS A FORM OF GROUP WORK IN HIGHER EDUCATION. English Learning in the Context of Life-long Education.

Байда, М. В. (2012) KEYS TO SUCCESS IN COOPERATIVE LEARNING CLASSROOM. English in Globalized World.

Байда, М. В. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Ценностные приоритеты образования ХХІ века: европейский вектор развития высшей школы (23). pp. 24-28.

Байда, М. В. (2011) Виховний потенціал технологій кооперативного навчання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15).

Байда, М. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Наука. Образование. Технологии - 2010Материалы ІІІ Междунар. научн.-практ. конф., 21- 22 окт. 2010 г., Барановичи, Респ.Беларусь/редкол.: А.В. Никишова (гл.ред.) [и др.].. pp. 63-65.

Байда, М. В. (2010) Кооперативне навчання в структурі гуманістичної парадигми освіти. Матеріали XIV Національної конференції за сприянням Міжнародної організації TESOL “English Learning in the Context of Life-long Education”.-.

Байда, М. В. (2009) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ MAЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Збірка наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу», (3). pp. 233-235.

Байда, М. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки.

Байда, М. В. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТВОРЧОЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (14(24)). pp. 156-160.

Байда, М. В. (2008) Формування креативного мислення учнів старшої школи за допомогою текстів домашнього читання. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (5).

Байда, М. В. (2008) Формування усної комунікації студентів початкового етапу ВНЗ за допомогою комунікативних ігор. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (6).

Байда, М. В. (2011) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В РІЗНИХ ТИПАХ КООПЕРАТИВНИХ ГРУП. Гуманізація навчально-виховного процесу (7).

Безсмертна, В. І. (2017) Досвід діяльності керівників центрів ґендерної освіти при вищих навчальних закладах України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 38-43.

Безсмертна, В. І. (2016) Становлення центрів гендерної освіти при вищих навчальних закладах в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 19-24.

Березенська, Л. І., Волощук (Мормуль), А. М., Татура, І. В. (2008) Урок “Teaching Grammar and Culture” як приклад формування соціолінгвістичної компетенції учнів середнього ступеня навчання. Іноземні мови в навчальних закладах (1).

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2011) ПОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДИЧНИХ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Іноземні мови у вищому навчальному закладі. Теоретичні засади та прикладні аспекти. pp. 13-15.

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2009) Створення реальних передумов для формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах методичної майстерні. Наукові записки (3). pp. 230-232.

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2010) Формування методичної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови за допомогою креативних завдань. Вісник ЖДУ ім. І. Франка (52).

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П., Барало, Л. В. (2008) Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкової школи як складової іншомовної комунікативної компетенції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 97-100.

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П., Барало, Л. В. (2008) Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкової школи як складової іншомовної комунікативної компетенції. Вісник ЖДУ імені Івана Франка (39). pp. 97-100.

Березюк, О. С. (2015) Етнопедагогіка (вид. 3-е доп.). In: Етнопедагогіка. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2016) Формування професійної майстерності вчителя в умовах альтернативної освіти: зарубіжний досвід. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 337-352.

Блохіна, І. П. (2018) Сучасний стан управління педагогічним персоналом у закладах загальної середньої освіти на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 16-21.

Блохіна, І. П. (2017) Управління навчально-виховним процесом у ЗНЗ на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 55-61.

Богира, О. С. (2018) Значення акмеологічного підходу в управлінні навчальним процесом у закладах загальної середньої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 21-29.

Богира, О. С. (2018) Формування управлінської культури керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 30-40.

Бондаренко, І. П. (2017) Дошкільна освіта в Україні і Польщі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 68-75.

Бондаренко, І. П. (2018) Порівняльний аналіз дошкільних навчальних закладів різних форм власності в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 46-52.

Бондарчук, Т. А. (2016) Моніторинговий підхід як управлінська технологія. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів". pp. 35-44.

Бочко, С. М. (2017) Інноваційний менеджмент в управлінській діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 76-80.

Бочко, С. М. (2016) Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 44-51.

Білошицька, Т. Ю. (2018) Особистісно орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету)», 30 березня 2018 р.. pp. 43-46.

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В. (2022) Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до педагогічного консультування. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» (7 (12)). pp. 71-82.

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В., Галецький, С. М. (2023) English for Biology Students. Посібник-практикум для студентів спеціальностей «Біологія». [Teaching Resource]

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В., Ковальова, Т. П. (2021) English for Ecology Students. Посібник-практикум для студентів природничого факультету спеціальності «Екологія». [Teaching Resource]

Біляченко, Г. П. (2014) Особливості правової підтримки дітей-жертв сімейного насилля в Україні. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції/ за аг. ред. проф. О. Кікінеджі. – Тернопіль: Стереоарт, 2014. – 802 с..

Бірук, Н. П. (2018) Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (6/38). pp. 38-48.

В

Ваврик, Р. В. (2007) Оцінювання професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 16-20.

Вербовський, І. А. (2020) Нормативно-правове регулювання організації інклюзивної освіти в Україні. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, ІХ. pp. 75-78.

Верещак, Л. Б. (2017) Інноваційний менеджмент у ДНЗ: теорія і практика. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 87-91.

Верещак, Л. Б. (2016) Управління трудовими ресурсами в закладах та установах освіти як новий соціально-економічний стандарт. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 57-66.

Весельська, А. Л., Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю., Долінчук, І. О. (2022) Тренінгові техніки в системі інклюзивного навчання. [Teaching Resource]

Весельська, А. Л., Котлова, Л. О., Кострікіна, Г. В., Хворова, Г. М. (2022) Основи психодіагностики. [Teaching Resource]

Вигівська, А. М. (2017) Управління адаптацією молодих педагогів у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 92-97.

Власюк, А. Д. (2018) Управлінська компетентність як складова професійної кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 81-88.

Власюк, О. А. (2016) Особливості управління науково-педагогічним колективом на засадах персоналізованого підходу у вищому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 66-76.

Власюк, О. А. (2017) Сучасний стан реалізації персонологічного підходу в практиці управління ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 98-102.

Вознюк, О. В. (2002) Англійська мова – це легко? // Англійська мова та література : метод. вісник (9). pp. 4-10.

Вознюк, О. В. (2017) Концептуальний і прикладний ресурс психопедагогіки. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових прац / [редкол. Л.Б.Лук'янова (голова) та ін. ]; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 1 (13). pp. 30-40.

Вознюк, О. В. (2012) Креативна діяльність педагога у сфері дошкільної педагогіки: головні аспекти доказово-евристичної педагогіки. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (10).

Вознюк, О. В. (2018) Модель психокорекції дітей з особливими потребами. Матеріали регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти».

Вознюк, О. В. (2012) Неперервна освіта як провідна тенденція сучасного світу. Андрагогічний вісник (1). pp. 50-57.

Вознюк, О. В. (2014) Нова парадигма освіти дорослих. Андрагогічний вісник (5). pp. 14-28.

Вознюк, О. В. (2015) Новий підхід до розуміння дитячо-батьківських відносин. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розвязання : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2015 року) / За ред. Н.В. Казакової. pp. 65-68.

Вознюк, О. В. (2017) Новое понимание дошкольного воспитания. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. – Государственный социально-гуманитарный университет. pp. 21-25.

Вознюк, О. В. (2016) Особливості організації навчально-виховного процесу з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах. Освіта дітей з особливими потребами : від інституалізації до інклюзії // Зб.тез доп. pp. 67-69.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогическая синергетика. Documentation. ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В. (2023) Педагогіка усвідомлених сновидінь як потужний навчальний ресурс закладів професійної (професійно-технічної) освіти. In: Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах : проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 07 червня 2023 року, Житомир.

Вознюк, О. В. (2013) Погляд на особистість учителя крізь призму його професійно важливих якостей. Андрагогічний вісник (4). pp. 51-58.

Вознюк, О. В. (2012) Проблеми професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Андрагогічний вісник (3). pp. 42-51.

Вознюк, О. В. (2005) Синергетичні засади викладання іноземних мов. Синергетика як інтегративна галузь знань : матеріали Другої Всеукр. наук. конф., Житомир, 22-23 черв. 2004 р. / ред. І. Г. Грабар. pp. 67-72.

Вознюк, О. В. (2012) Теорія і практика використання фрактально-голограмного, системно-синергетичного підходу до побудови соціально-педагогічного середовища. Андрагогічний вісник (2). pp. 54-70.

Вознюк, О. В. (2017) Феномен казки у розвитку дитини: від В. О. Сухомлинського до сьогодення. Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання : Зб. наук.-методич. Праць / За заг. Ред. О.В.Сухомлинської, О.В. Савченко. pp. 19-24.

Вознюк, О. В. (2016) Ценностные основания образования взрослых: аксиологические и ментальные типы людей. Андрагогічний вісник (6). pp. 53-68.

Вознюк, О. В. (2015) Цільові орієнтити розвитку сучасного школяра. Педагогічний вісник (4(36)). pp. 3-8.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2012) Оцінювання якості професійної освіти як проблема педагогічної підготовки. Андрагогічний вісни (3). pp. 69-76.

Вознюк, О. В., Маловицька, Л. Ф. (2018) Орхестичне виховання як музично-театралізована діяльність: пошук універсального засобу розвитку дітей та молоді. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура (7). pp. 18-24. ISSN 2413-5402

Вознюк, О. В. (2012) Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика. Other. ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Войналович, Л. П. (2019) Forms of training teachers for national minorities’ schools in Ukraine in the 30-s of the 20-th century. International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : Conference proceedings, April 26-27, 2019. pp. 43-45.

Войналович, Л. П. (2011) Exercises for the formation of dialogical speech competence on basis of the differentiation of study on the first-year of study of the foreign language departments. XVI TESOL – Ukraine International Conference: Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives, April 13-15, 2011. Book of Papers. p. 158.

Войналович, Л. П. (2007) Згортання та ліквідація освітніх закладів для національних меншин в Україні в 30-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (48). pp. 52-56.

Войналович, Л. П. (2007) Кадрове забезпечення польських і єврейських шкіл в Україні протягом 20-30–х років ХХ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір”. pp. 191-193.

Войналович, Л. П. (2006) Організаційні передумови розвитку національних освітніх навчальних закладів в Україні в 20-х рр. ХХ століття. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць. pp. 16-18.

Войналович, Л. П. (2008) Педагогічні курси для національних меншин як нова форма підготовки національних педагогічних кадрів: досвід 20-х рр. ХХ ст. Історико-педагогічний альманах (1). pp. 4-10.

Войналович, Л. П. (2011) Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття). Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Войналович, Л. П. (2007) Розвиток національної освіти у полікультурному середовищі України в 20-30-х роках XX століття. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагоіка і психологія. – Зб. статей: Ч. 2 (13). pp. 23-27.

Войналович, Л. П. (2007) Соціально-політичні засади розгортання освітньої політики стосовно національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 274-278.

Войналович, Л. П. (2009) Форми полікультурної підготовки вчителя для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (63). pp. 54-57.

Волощук, А. М. (2007) Молодший етап мовного ВНЗ як етап вирівнювання комунікативних вмінь старшої школи. Проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів в умовах ступеневої педагогічної освіти.

Волощук, А. М. (2007) Психологічний аспект формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів початкового етапу ВНЗ. Проблеми педагогічної освіти в полі культурному просторі України. pp. 96-100.

Волощук (Мормуль), А. М. (2011) Модель формування методичної компетентності майбутнього чителя гуманітарного профілю. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (15). pp. 163-175.

Волощук (Мормуль), А. М. (2009) Роль педагогічної практики в удосконаленні методичної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (5). pp. 95-97.

Вітвицька, С. С. (2021) Формування дослідницької культури майбутніх магістрів освіти як наукова і практична проблема. Креативна педагогіка (15). pp. 17-21.

Г

Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Тренінгові техніки як засіб формування толерантності в системі інклюзивної освіти. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (13). pp. 49-54. ISSN 2522-1876

Гавриловський, С. О. (2016) Методичне забезпечення управління науково-дослідної діяльності студентів у вищому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 74-80.

Гавриловський, С. О. (2017) Теоретичний аспект науково-дослідної діяльності майбутніх керівників ЗНЗ засобами ІКТ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 103-106.

Гавриловський, С. О. (2018) Управління науково-дослідницькою діяльністю студентів у процесі магістерської підготовки: теоретичний аспект. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 94-105.

Галманова, Є. С. (2022) Діти з порушенням опорно-рухового апарату. In: Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 13-14 травня 2022 р.).

Георгієва, А. П. (2018) Теоретичні засади управління розвитком кадрового потенціалу університету. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 109-112.

Гладуш, В. А. (2022) Conceptual framework for the development of inclusive education in Ukraine. Podpora inkluzivneho vzdelávania na Slovensku a v zahraniči. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. pp. 120-133.

Гладуш, В. А. (2022) Інклюзивні цінності в закладах вищої освіти України. Project Report. Дніпро : ПДАБА.

Гладуш, В. А. (2022) Актуальні питання методології спеціальнопедагогічних досліджень. Expresivita vo výchove V. Vydavateľstvo: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. pp. 241-253.

Гладуш, В. А., Krška, Peter, Hloba, Alexsandr (2022) Pedagogical conditions for the development of diagnostic competence of future special education teacher. AIP Conference Proceedings.

Гладуш, В. А., Долінчук, І. О., Хоменко, Н. В., Ілющенко, І. О., Котлова, Л. О. (2024) Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Вікова та соціальна психологія дитинства» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Гладуш, В. А., Хоменко, Н. В., Долінчук, І. О., Ілющенко, І. О. (2024) Розвитково-корекційна робота з дітьми з інвалідністю (за нозологіями). [Teaching Resource]

Годна, О. В. (2017) Управління ПТНЗ на засадах гуманістичного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 107-112.

Горбова, І. О. (2015) Соціальна роль української інтелігенції у сучасних трансформаційних умовах. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (98 (7)). pp. 275-278. ISSN 2076-1554

Гордійчук, О. М. (2018) Значення акмеологічного підходу в управлінні розвитком дистанційної освіти у закладі вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 118-123.

Гордійчук, О. М. (2017) Основні напрями управління дистанційним навчанням у ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 113-118.

Гордієнко, О .А. (2024) Тестові питання з освітньої компоненти «Інтеграція в освітньому процесі початкової школи» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта: методичні матеріали. [Teaching Resource]

Гордієнко, О. А. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з освітньої компоненти «Сучасна українська мова з практикумом» для студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. [Teaching Resource]

Горностай, О. О. (2018) Наукові та нормативно-правові основи інноваційного менеджменту в освіті. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 124-127.

Горобченко, Н. В., Ващенко, Т. Ю. (2022) Особливості формування інформаційно-комунікативної компетентності старшокласників. Імідж сучасного педагога (3(204)). pp. 111-114. ISSN 2522-9729

Горобченко, Н. В. (2011) Методика навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Горобченко, Н. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 173-175.

Горобченко, Н. В. (2013) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ. Вчитель як ретранслятор іншомовної культури, комунікативний партнер: Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал (5). pp. 41-43.

Григорчук, О. О. (2018) Впровадження проектних технологій в організацію діяльності закладу освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 128-131.

Грубчак, І. І. (2016) Організація діяльності в дошкільному навчальному закладі на засадах акмеологічного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 96-103.

Грубчак, І. І. (2017) Управління ДНЗ на засадах акмеологічного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 147-152.

Грушак, І. В., Борисенко, Н. С. (2023) Значущість стильових процесів епохи романтизму для сучасної мистецької освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти в умовах транснаціональних інноваційних змін: Збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції. pp. 22-25.

Гужанова, Т. С. (2005) Художньо-естетична діяльність – шлях до розвитку творчих якостей особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 57-59.

Гуменюк, Б. В. (2018) Управління впровадженням інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 147-152.

Гуральчук, Д. Ю. (2017) Теоретичні засади реалізації хмарної технології в управлінський процес дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 153-157.

Гуральчук, Д. Ю. (2017) Управління розвитком дошкільного навчального закладу в контексті модернізації освітнього простору. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 158-164.

Гуральчук, Д. Ю. (2016) Формування управлінських умінь у керівників дошкільних навчальних закладів на засадах хмарних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 104-110.

Гусаревич, О. В., Бабій, В. Д. (2014) Управління навчально-тренувальним процесом кваліфікованих спортсменок на основі комплексного використання додаткових засобів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи, 1 (1). pp. 24-27.

Д

Демусь, В. В., Степанчиков, Д. А. (2014) Оптичні методи вимірювання температури. [Experiment] (Unpublished)

Денисюк, І. В. (2016) Сучасні інноваційні підходи в управлінні позашкільними закладами освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 110-116.

Дергачова, Ю. О. (2016) Розвиток лідерських якостей в процесі формування професійної компетентності керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 116-120.

Дзюба, К. С. (2017) Формування конкурентноспроможності ВНЗ у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 165-169.

Долінчук, І. О., Хворова, Г. М., Котлова, Л. О., Ілющенко, І. О. (2024) Методичні рекомендації до проходження практики здобувачів першого рівня вищої освіт 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Дорожинська, Л. О. (2016) Управління розвитком персоналу в дошкільному навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 121-127.

Дорош, О. І. (2016) Інноваційні підходи в управлінні закладами освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 127-132.

Дорош, О. І. (2017) Професійні та особистісні якості керівника ЗНЗ, як один із факторів успішного функціонування закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 170-174.

Драгунова, В. В. (2016) Інноваційний менеджмент у системі освіти як наукова новизна. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 133-138.

Дранговська, В. В. (2017) Управлінська компетентність вчителя початкових класів як наукова проблема. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 181-187.

Дранговська, В. В. (2016) Формування управлінських умінь у вчителів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу як один із проявів використання інноваційних підходів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 136-145.

Дубасенюк, О. А. (2016) Наукові підходи до освіти дорослих. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 155-167.

Дубасенюк, О. А., Лісова, С. В., Осадчий, М. М., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Дупак, Н. В., Вітвицька, С. С., Чемерис, О. А., Єремеєва, В. М., Карплюк, С. О., Якса, Н. В., Костюшко, Ю. О., Щерба, Н. С., Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дем’янчук, О. О., Захарчишина, Ю. М., Королюк, О. М., Копетчук, В. А., Корінна, Л. В., Слінчук, В. І., Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Дужич, Н. В. (2016) Визначення готовності медичних сестер III-IV рівня акредитації до управлінської діяльності у системі охорони здоров'я. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 145-151.

Дужич, Н. В. (2017) Формування управлінської компетентності у майбутніх медичних сестер у ВМНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 187-191.

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ МАЛЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ГРУПП. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 27-30.

Дуплійчук, О. М. (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАДАЧ. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Імідж сучасного педагога..

Дуплійчук, О. М. (2010) The development of creative skills of senior school pupils by the mean of sociocultural collage. Идеи.Поиски. Решения, 1. pp. 180-183.

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОЕКТНО-КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу» (1(21)).

Дуплійчук, О. М. (2010) Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. pp. 182-184.

Дуплійчук, О. М. (2010) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОЛАЖ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ЗНЗ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених. pp. 155-158.

Дуплійчук, О. М. (2012) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: «Педагогічні науки» (1.39). pp. 75-80.

Дуплійчук, О. М. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова». Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (14(24)). pp. 198-201.

Дуплійчук, О. М. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ КОЛАЖУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць (1.39). pp. 75-80.

Дуплійчук, О. М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Здобутки та перспективи педагогічної науки і практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти. pp. 108-110.

Дєньгаєва, С. В. (2010) MEDIA EDUCATION AS A PROCESS OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S TRAINING. Current Studies in nEnglish: Linguistics and Methodology Perspectives. pp. 57-58.

Дєньгаєва, С. В. (2012) THE NEED OF MEDIAEDUCATION IN THE 21ST CENTURY. English in Globalised World.

Дєньгаєва, С. В. (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДІНГУ НА УРОЦІ АНГЛІСЬКОЇ МОВИ. Придніпровські соціально-гуманітарні читання. pp. 66-69.

Дєньгаєва, С. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. pp. 213-236.

Дєньгаєва, С. В. (2011) Використання електронних програмно-педагогічних засобів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій (7). pp. 141-145.

Дєньгаєва, С. В. (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ. Проблеми сучасної педагогічної освіти (41). pp. 115-124.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Застосування медіаосвітніх технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 361-366.

Дєньгаєва, С. В. (2012) МЕДІАОСВІТНІ ВЕБ-КВЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 239-246.

Дєньгаєва, С. В. (2013) Педагогічні медіатехнології у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Развитие критического мышления студентов педагогического ВУЗа в условиях медиаобразования. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. pp. 50-55.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Теорії медіаосвіти як необхідна умова формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Рационализация современной науки. pp. 109-115.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Технологія використання Web-портфоліо у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 141-144.

Дєнічєва, О. І. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи обов’язкової освітньої компоненти "Основи професійної комунікації іноземною мовою" для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Е

Ейнуллаєва, Л. Н. (2018) Інноваційні підходи в управлінні закладами вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 172-177.

Ж

Желтова, О. О., Журбей, Н. (2022) Психолого – педагогічна діагностика школярів із порушеннями зору. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Желтова, О. О., Лізунова, В. (2022) Психолого – педагогічна діагностика школярів із порушенням слуху. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (15). pp. 48-51.

Желтова, О. О., Пилипчук, Ю. О. (2022) Психолого-педагогічна діагностика школярів з порушенням мовленнєвого розвитку. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З

Загребельна, О. О. (2022) Оцінювання результатів інклюзивного навчання дітей. Матеріали науково-практичної конференції Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання..

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2017) Методика реалізації когніти8ної функції спілкування у роботі соціального працівника. Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації. pp. 32-34.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2023) Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Соціальний супровід та ведення індивідуального випадку» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти (денної і заочної форм навчання) ОПП 231 Соціальна робота перщого (бакалаврського) рівня. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2016) Напрями роботи соціального працівника з дітьми-інвалідами. Актуальні проблеми соціальної сфери. pp. 58-59.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2021) Причини булінгу у середовищі здобувачі загальної середньої освіти: теоретичний аспект. Актуальні проблеми соціальної сфери. pp. 17-19.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2016) Соціальна робота з дітьми, які мають порушення за аутичним типом. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції. pp. 108-111.

К

Каблов, А. В. (2018) Система виховної роботи зі студентами у Будівельному коледжі Житомирського національного агроекологічного університету. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 184-191.

Казаріна, А. В. (2016) Управління ДНЗ на засадах системного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 158-166.

Калініна, Л. В., Прокопчук, Н. Р., Кузьменко, О. Ю. (2023) Student-Friendly Professional Training of a New Generation School Teacher. Студенто-сприятлива професійна підготовка майбутнього вчителя англійської мови нового покоління. "Євро-Волинь", Житомир. ISBN 978-617-7992-48-5

Калініна, Л. В. (2014) INTRODUCING SPECIAL COURSES INTO PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION. Тривалий професійний розвиток: навики, цілі, виклики XXI століття. pp. 16-17.

Калініна, Л. В. (2012) Використання філологічного читання як засобу лінгвокультурознавчої підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 149-151.

Калініна, Л. В. (2012) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. pp. 47-59.

Калініна, Л. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Філологічна" (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЧИТАННЯ. Теорія та методика управління освітою : фахове електронне видання (9).

Калініна, Л. В., Волощук, А. М. (2006) Особливості формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх вчителів іноземної мови на початковому етапі ВНЗ. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку (3). pp. 55-59.

Калініна, Л. В., Мисечко, О. Є., Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2010) Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Калініна, Л. В., Петранговська, Н. Р., Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П., Самойлюкевич, І. В., Гуманкова, О. С., Барало, Л. В., Жиляєва, Ю. М., Волощук (Мормуль), А. М., Литньова, І. Ф., Копетчук, В. А. (2008) ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IHO3EMHOЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Кирильчук, І. В., Шикирава, Н. М., Манжула, В. О. (2022) Технології використання інноваційного інтерактивного обладнання інтерактивної проекції: інтерактивна підлога iboard,інтерактивна пісочниця iboard та інтерактивної панелі iboard в корекційно-розвитковій діяльності в навчальних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах»: метод. рек. [Teaching Resource]

Клим'юк, М. М. (2017) Перспективи навчального закладу в умовах профільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 220-225.

Клименюк, Ю. М. (2007) Особливості навчання інтелектуально обдарованих учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 55-57. ISSN 2076-6173

Климович, Ю. Ю. (2022) Let’s Flip: Розвиток мовної особистості студента-філолога в умовах перевернутого навчання. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Климович, Ю. Ю. (2023) Стимулювання академічної доброчесності студентів в умовах перевернутого навчання. KELM (Knowledge, Education, Law, Management), 6 (58). pp. 9-15. ISSN 2353-8406

Климович, Ю. Ю. (2018) Шляхи використання SMART-технологій у процесі формування мовної лексичної компетентності учнів з вадами слуху в рамках інклюзивної освіти. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 147-150.

Кобильник, В. В. (2016) Управління якістю освіти в ЗНЗ на засадах інноваційних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 180-184.

Коваль, О. П. (2018) Тайм-менеджмент керівника закладу освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 212-219.

Ковальчук, Р. В. (2017) Управління позашкільним навчальним закладом на засадах інноваційних підходів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 240-245.

Ковальчук, С. В. (2016) Розвиток управлінської компетентності молодого керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 198-203.

Ковалюк, О. М. (2016) Управління дошкільним навчальним закладом на засадах здоров'язбережувальних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 203-209.

Козловський, Богдан (2024) Методичні основи навчання вибіркового модуля «Бази даних» у старшій школі. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р., Житомир.

Комаренко, В. В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи обов’язкової освітньої компоненти Іноземна мова за професійним спрямуванням для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія. [Teaching Resource]

Комаренко, В. В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи обов’язкової освітньої компоненти Іноземна мова за професійним спрямуванням для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. [Teaching Resource]

Коновальчук, Б. Б. (2017) Формування управлінської компетентності у майбутніх викладачів фізичної культури в умовах магістратури. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 258-262.

Котлова, Л. О., Долінчук, І. О. (2022) Нетрадиційні методи логопедичної роботи з дітьми. In: Innovation processes in science and education.

Котлова, Л. О., Котловий, С. А., Хворова, Г. М. (2022) Організаційно-педагогічні умови надання соціальної послуги денного догляду за дітьми з інвалідністю. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка: Матеріали наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету.

Котлова, Л. О., Лізунова, В. Ю. (2023) Раннє стручання як ефективна практика у діагностиці РАС. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик, 2.

Котлова, Л. О., Мазяр, О. В., Хворова, Г. М., Долінчук, І. О. (2023) Методичні рекомендації до проходження практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О., Тичина, І. М., Хворова, Г. М., Желтова, О. О., Лесик, С. М. (2022) Спеціальна методика навчання української мови. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О., Хоменко, Н. В., Ілющенко, І. О. (2024) Формування корекційно-педагогічної компетентності батьків дітей ранного віку з затримкою мовленнєвого розвитку. The 5th International scientific and practical conference “Topical aspects of modern scientific research” (January 25-27, 2024). pp. 324-329.

Котлова, Л. О., Шаюк, А. В., Хворова, Г. М., Шикирава, Н. М., Гавриловська, К. П. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальністю Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. (2021) Соціокультурний підхід в соціальній роботі. Актуальні проблеми соціальної сфери (11).

Кочин, І. С. (2017) Управління інформатизацією загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 262-267.

Кравець, О. Є., Приймак, А. М. (2023) Професійна компетентність учителя іноземної мови нової української школи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. ISSN 2415-7872

Крук, А. З., Крук, М. З. (2014) Особливості морфофункціональних показників плавців-стаєрів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи, 1 (1). pp. 227-230.

Кубіцький, С. О., Вознюк, О. В. (2022) The formation of a healthy lifestyle in the student youth as a complex task of Ukrainian education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (111). pp. 184-194. ISSN 2663-6387

Кулик, Т. В. (2016) Сутність та особливості управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 234-241.

Кутек, Т. Б., Кучерук, В. А. (2014) Спеціальна фізична та технічна підготовка юних дзюдоїстів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи, 1 (1). pp. 61-65. ISSN УДК 796.011

Кухарьонок, С. С. (2021) Сучасні підходи до використання інтерактивних технологій групового навчання. In: VІI Всеукраїнський науково-практичний вебінару з міжнародною участю 24 березня 2021 року.

Кухарьонок, С. С. (2020) Формування професійної іншомовної компетентності студентів-політологів з використанням відеоматеріалів. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VIIІ: діалог у розвитку науки та освіти.

Кучерук, Н. М. (2016) Реалізація системного підходу в управлінні професійно-технічними навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 252-260.

Кучерук, О. А. (2008) Методи формування мовленнєвої компетентності (від герменевтичного до психолінгвістичного досвіду). Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (15). pp. 22-25.

Кучерук, О. А. (2006) Сучасні технології навчання мови як методична проблема. Українська мова і література в школі (6). pp. 17-21.

Кучерук, О. А. (2007) Шляхи формування мовленнєвої компетентності: психолінгвістичний підхід до навчання рідної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (12). pp. 37-41.

Кушева, Ж. І. (2018) Психолого-акмеологічні особливості мотивації навчання студентів ЗВО. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 286-291.

Куширець, О. Ю. (2017) Сутнісно-змістова характеристика професійно-значимих якостей сучасного керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 10-16.

Кушнір, Вікторія, Кучерук, О. А. (2015) Формування мовної особистості школяра: когнітивно-комунікативний аспект. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 62-64.

Л

Ламухіна, Ю. О. (2015) Формування української мовної особистості у процесі вивчення мови в умовах слов’янського білінгвізму. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 84-90.

Литньов, В. Є. (2011) Організація педагогічної дії у міжнародних та всеукраїнських дитячих оздоровчих центрах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії", 20-21 травня 2011 р., м. Житомир.. pp. 130-133.

Лісевич, О. І. (2017) Особливості формування управлінських компетенцій у підготовці майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 16-20.

Літяга, І. В., Ситняківська, С. М. (2023) Social adaptation of social dormitories residents to independent living. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (115). pp. 162-168. ISSN 2663-6387

М

Макарчук, Н. О. (2016) Інноваційні форми та методи підготовки керівників ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 260-265.

Макарчук, Н. О. (2017) Тімбілдинг як інноваційний метод в управлінській діяльності керівника ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 50-54.

Малашевич, Ю. П. (2016) Взаємодія громадськості та держави як інноваційний чинник в розв'язанні проблем управління шкільною освітою. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 266-274.

Мартинюк, С. М. (2016) Сутність лідерства в управлінській діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 274-278.

Мацапура, Т. В. (2016) Вплив здоров'язберігаючих технологій на формування конкурентоспроможності навчального закладу в сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 278-285.

Мацапура, Т. В. (2017) Профільне навчання старшокласників як інноваційна технологія управління навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 63-69.

Миржиєвська, Валентина, Кучерук, О. А. (2015) Пізнавальні завдання як засіб оволодіння іменником. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 71-74.

Мирончук, Н. М. (2014) Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий освітній простір. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць. pp. 20-24.

Мисечко, О. Є. (2005) Про викладання іноземних мов у середніх школах України (1786-1917). Шлях освіти (3). pp. 52-55.

Мисечко, О. Є., Войналович, Л. П. (2007) Становлення освітніх закладів по підготовці вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Національний Університет "Острозька Академія". Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (9). pp. 326-333.

Мичка, І. В. (2015) Попередження відхилення у стані здоров’я юнаків які займаються пауерліфтингом. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи (2). pp. 45-47. ISSN УДК 796.011

Мороз, В. В. (2017) Значення інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 73-78.

Мороз, В. В., Шанскова, Т. І. (2018) Управлінські засади розвитку педагогічних працівників дошкільного навчального закладу. ЖДУ ім. І. Франка.

Морозюк, Т. Р. (2022) Зарубіжний досвід корекційно-виховної роботи дітей з аутизмом. In: Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 13-14 травня 2022 р.), 13-14 травня, Хмельницький.

Мосюра, А. І. (2016) Використання зарубіжних концепцій управлінських технологій як ефективного засобу управління освітнім процесом загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 304-309.

Мосіюк, О. О. (2024) Візуальні аспекти представлення навчального контенту для дистанційних освітніх ресурсів. Актуальні питання сучасної інформатики, 11. pp. 218-221.

Мосіюк, О. О. (2022) Окремі питання вивчення тривимірного полігонального моделювання. Інформаційні технології та моделювання систем: збірник праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 12 травня 2022 р..

Мошківська, Р. Р. (2017) Формування управлінської компетентності у керівників ЗНЗ у процесі професійної діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 86-90.

Муравська, Тетяна, Шевцова, Л. С. (2015) Культурологічний підхід до розвитку зв’язного мовлення. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 75-77.

Мусевич, Н. А. (2016) Особливості системного управління ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 310-316.

Мірошник, Н. В. (2016) Науковий підхід до проблеми управління професійним розвитком педагогічних працівників ПНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 298-304.

Мірошниченко, О. А. (2016) Види мотивації особистості до професійної діяльності. Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка". pp. 87-93.

Мірошниченко, О. А. (2016) Роль темперамента зимовщика в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности в Антарктике. Науково-практичний журнал "Наука і освіта" (7). pp. 126-133.

Н

Назаревич, І. С. (2017) Інноваційний підхід в управлінні дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 91-95.

Назаревич, І. С. (2016) Значення інноваційних технологій в управлінні розвитком дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 316-322.

Нитута, К. О. (2017) Атестація як оцінювання ефективності управління дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 96-100.

Нитута, К. О. (2016) Значення мотивації праці педагогічних працівників в управлінській діяльності у дошкільному навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 322-329.

Новодон, Т. О. (2017) Самоменеджмент керiвника навчального закладу як складова органiзацiйної культури. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 101-105.

Новодон, Т. О. (2016) Управління навчально-реабілітаційним закладом на засадах інноваційного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 330-335.

Номерчук, Н. І. (2016) Особливості інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 336-341.

О

Онищук, Д. П. (2017) Система електронного документообігу як важлива складова модернізованого управління ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 106-110.

Остапчук, О. В. (2016) Управління вищим навчальним закладом на засадах маркетингових стратегій (на прикладі Житомирського державного університету імені Івана Франка). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 342-347.

П

Павленко, В. В. (2019) Компаративна педагогіка. [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2017) Роль наукових підходів в організації управлінської діяльності заступника директора з виховної роботи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 111-115.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальна освіта як інструмент формування громадянських цінностей молоді. Матеріали І науково-практичної конференції "Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід" (1). pp. 34-36.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальное образование как инновационная учебно-воспитательная технология профессиональной школы. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы профессиональной подготовки современного учителя начальной школы". pp. 169-173.

Павлик, Н. П. (2007) Організація виховного процесу в притулку для неповнолітніх. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 105-108.

Паламарчук, Т. С. (2016) Управління інноваційним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 351-357.

Пилипчук, І. В. (2017) Інноваційні технології в управлінні, як складова діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 128-132.

Пилипчук, І. В. (2016) Проектні технології як напрям інноваційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 363-367.

Плотницька, О. В. (2019) Актуальні аспекти викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці студентів мистецького профілю. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. Вид-во О.О. Євенок, Житомир, pp. 79-91.

Плотницька, О. В., Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2019) Арт-терапія – важливий чинник духовного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної освіти: зб. наук.праць: матеріали всеукр. Наук.-практ. Конф. (м. Житомир, 18 квіт. 2019 р.). pp. 37-39.

Плющик, Є. В., Кукса, Т. О., Заєць, О. В. (2019) Орхестичне виховання у контексті корекційного навчання молодших школярів з вадами усного мовлення. Науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Інноваційна педагогіка», 1 (15). pp. 110-113.

Плющик, Є. В., Малішевська, І. В. (2019) Проблема створення активного словника у дітей із загальним недорозвиненням мовлення з елементами орхестичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (69). pp. 183-187.

Плющик, Є. В., Малішевська, І.В. (2019) Використання орхестичного виховання при мовленнєво-ігровій діяльності дітей дошкільного віку. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (25). pp. 260-264.

Подолянко, О. В. (2016) Стиль керівництва як фактор управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 373-378.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М., Лесик, С. М. (2018) Проблема психологічної готовності практичних психологів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Корекційна педагогіка. вісник Всеукраїнської асоціації корекційних педагогів: науково-практичний журнал (1). pp. 13-16.

Пудрій, Н. Г. (2016) Акмеологічний підхід в управлінській діяльності керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 379-384.

Пустохіна, Є. Ф. (2015) Естетична природа літератури як мистецтва слова. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 95-99.

Піддубна, О. М. (2018) Розвиток креативного мислення студентів у процесі вивчення дисциплін «Малюнок» і «Живопис». Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 2. pp. 208-212.

Р

Ренькас, Б. М. (2016) Технології у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 390-394.

Рожнова, Т. Є. (2016) Значення системного підходу в управлінні ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 400-405.

Рожнова, Т. Є. (2017) Значення інноваційного менеджменту в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 139-143.

Руденко, К. М. (2016) Формування конкурентоспроможності навчального закладу в сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 406-412.

Руденко, Т. Ю. (2022) Особливості мовлення дітей із загальним недорозвитком мовлення. In: Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 13-14 травня 2022 р.).

С

Сидоренко, К. С. (2016) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 428-433.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмекомпетентность как образ и результат исследования качества профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов. Акмеология 2016. Методологические и методически проблемы. (28). pp. 93-99.

Сидорчук, Н. Г. (2023) Акмеологічний контекст вивчення феномену Олени Пчілки. Креативна педагогіка (16). pp. 67-76.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Акмеологічний підхід як ключовий принцип розвитку особистості. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). pp. 14-20.

Сидорчук, Н. Г. (2021) Актуалізація проблеми дистанційного супроводу педагогічної просвіти батьків освітніми установами. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021 р.). pp. 164-167.

Сидорчук, Н. Г. (2018) Вплив вчення М. М. Миклухо-Маклая на розвиток акмеологічної галузі знань. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: зб. матер. Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м. Малин). pp. 12-16.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу. Креативна педагогіка (11). pp. 57-64.

Сліпчишин, Л. (2020) Творчий вимір потенціалу учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 314-320.

Смагін, І. І. (2005) Місце ідеології сучасної освіти в національній системі протидії тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 58-61.

Солом'янчук, Д. М. (2017) Теоретичні аспекти особливостей управління декана історичного факультету ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 176-180.

Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А., Мінтій, І. С., Іванова, С. М., Шимон, О. М. (2022) Технологія використання наукометричної бази даних Scopus для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» (22(51)). pp. 116-136.

Спірін, О. М., Олійник, В. В., Антощук, С. В., Кондратова, Л. Г., Гущина, Н. І. (2022) Зміст підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників з використання сервісів Google Workspace Education. Інноваційна педагогіка. ISSN 2663-6085

Сташкевич, Д. Р. (2016) Організація контрольно-аналітичної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 446-451.

Степанчук, І. В. (2016) Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 451-456.

Сігнаєвська, Н. П. (2016) Особливості використання інноваційних підходів в управлінні навчальними закладами освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 434-439.

Сігнаєвська, Н. П. (2017) Управління розвитком приватним загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 164-170.

Сідова, О. Ю. (2016) Особливості професійної підготовки сучасного керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 439-445.

Т

Тесленко, В. В. (2007) Особливості реалізації соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в умовах промислового регіону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 50-54.

Тимошко, Г. М., Гладуш, В. А. (2023) Розвиток комунікативної компетентності педагогів в умовах інклюзивного освітнього середовища. Project Report. Лисенко М.М., Ніжин.

У

Умінська, А. П. (2013) Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (111). pp. 360-362.

Ф

Федорець, Ю. В. (2016) Управління навчальним закладом на основі "м'якого" системного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 463-468.

Федорова, В. Р. (2016) Управління дистанційним навчанням учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 468-474.

Фещук, В. Г., Ткаченко, О. К. (2014) Дослідження залежності коефіцієнту домішкового поглинання монокристалів дифосфіду кадмію від температури. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Х

Хворова, Г. М. (2022) Використання методів ава-терапії та нейропсихологічної діагностики та корекції у психолого-педагогічному супроводі внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю. Актуальні питання психології: теорія, методика, практика: збірник матеріалів ХІ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 1011 жовтня 2022 р.

Хворова, Г. М., Котлова, Л. О. (2023) Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями розвитку: навчально-методичний посібник. ЖДУ імені Івана Франка.

Хворова, Г. М., Котлова, Л. О., Долінчук, І. О. (2022) Педагогічний супровід дітей із комплексними порушеннями : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Хворова, Г. М., Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2022) Організаційно-педагогічні умови надання соціальної послуги денного догляду за дітьми з інвалідністю. Соціальна рогбота та соціальна освіта (1 (8)). pp. 113-122.

Хворова, Г. М., Котлова, Л. О., Тичина, І. М., Портницька, Н. Ф. (2023) Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену з дефектології та логопедії здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Хворова, Г. М., Онуфрик, М., Майорова, Н. (2020) Центр (відділення) денного догляду для дітей з інвалідністю: нормативно-правове забезпечення, адміністрування, психолого-педагогічний супровід, підтримка компетентного батьківства. Фонд соціального захисту інвалідів ; Громадська організація «Родина», м. Київ. ISBN 978-617-7252-24-4

Хворова, Г. М., Тарасюк, Є. (2022) Можливості використання ава-терапії у роботі з аутичними дітьми. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (15). pp. 83-86.

Хозноферов, Д. М. (2016) Управління виховним процесом у ЗНЗ на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 475-482.

Хохлюк, А. І., Шаверський, В. К. (2015) Структура спортивної підготовки легкоатлетів, які спеціалізуються в спринтерському бігу. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 476-478.

Хронюк, Т. В. (2016) Особливості та сучасні технології професійної підготовки керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 482-488.

Ц

Цюряк, І. О., Федорченко, В. К. (2023) Музичне мистецтво вищої школи в умовах сьогодення: інноваційні підходи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти в умовах транснаціональних інноваційних змін: Збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції. pp. 116-119.

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (1998) Електронний мікрокулон-мілівеберметр. In: Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах степеневої освіти, 1998, Київ.

Ш

Шаверський, В. К. (2008) Підвищення технічної ефективності студентів спеціальності „Фізичне виховання” на заняттях з легкої атлетики. Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. (5). pp. 151-154.

Шадура, К. М. (2017) Маркетингові дослідження як засіб управління якістю освітніх послуг. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 228-234.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки (XXXVII). pp. 309-320.

Шанскова, Т. І. (2018) Впровадження акмеологічного підходу в управління закладами освіти в сучасних умовах реформування освітньої галузі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 174-179.

Шанскова, Т. І. (2016) Впровадження андрагогічної технології у процес професійної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю при здобутті другої вищої освіти. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 234-253.

Шанскова, Т. І. (2017) Гуманістична спрямованість особистості як складова професійної компетентності керівника закладу соціальної сфери. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ). pp. 317-320.

Шанскова, Т. І. (2015) Методологічні основи теорії професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Проблеми освіти: наук. – метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (85). pp. 211-217.

Шанскова, Т. І. (2017) Створення креативного середовища у процесі професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в умовах магістратури. Збірник. наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України (87). pp. 274-283.

Шанскова, Т. І. (2016) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Акмедосягення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 349-384.

Шанскова, Т. І. (2016) Трансформація управління системою професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 493-500.

Шафран, Н. В. (2016) Впровадження інноваційних технологій у виховний процес позашкільних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 500-505.

Шафран, Н. В. (2017) Управління мотивацією педагогічних працівників до інноваційної діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 235-239.

Шевчук, О. Ю. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 506-512.

Шевчук, О. Ю. (2017) Теоретичні аспекти інформатизації управління діяльністю педагогічних працівників ДНЗ на засадах інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 240-244.

Шембарецька, О. С. (2017) Управління виховним процесом у закладах позашкільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 245-250.

Шилюк, В. В. (2013) Формування граматичної компетенції учнів середнього етапу ЗНЗ на основі віршованого матеріалу. збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (22 березня 2013 року).

Шиманська, А. С. (2017) Стимулювання професійної діяльності вчителя у роботі керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 257-262.

Шиманська, А. С. (2016) Сучасний стан гендерних підходів до управління вищими навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 513-518.

Широкопояс, О. І. (2016) Формування управлінської культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в діяльності студентського самоврядування. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 518-524.

Шкуринська, Л. А. (2016) Мотиваційна складова підвищення ефективності діяльності освітніх організацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 525-530.

Шкуринська, Л. А. (2017) Теоретичні аспекти управління науково-дослідною дiяльнiстю школярів у загальноосвiтнiх навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 263-269.

Шпортко, Марина, Портницька, Н. Ф. (2022) Особливості психічного здоров’я підлітків із порушенням слуху. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка: Матеріали наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки (1).

Шуневич, О. М. (2015) Формування в учнів уміння вчитися на уроках української мови як лінгводидактична проблема. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 99-104.

Щ

Щерба, Н. С. (2011) КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНШОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій (7). pp. 98-102.

Щерба, Н. С. (2008) МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. pp. 339-389.

Щерба, Н. С. (2008) Моніторинг готовності майбутніх учителів іноземних мов до формування в учнів стратегічної (діяльнісної) компетенції. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 510-516.

Щерба, Н. С. (2006) Місце стратегічної компетенції в загальній компетентнісній ієрархії середньої освіти: аспекти учіння і викладання іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. pp. 100-103.

Щерба, Н. С. (2012) Особливості змісту стратегічної (діяльнісної) компетенції молодших школярів у вивченні іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (36). pp. 105-108.

Щерба, Н. С. (2007) Предметно-педагогічний зміст стратегічної компетенції у контексті вищої іншомовної педагогічної освіти. Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених. pp. 236-237.

Щерба, Н. С. (2007) Підготовка вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції як засобу адаптації у глобалізованому суспільстві. Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг (48). pp. 17-19.

Щерба, Н. С. (2010) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Other. Вид-во: "Полісся".

Щерба, Н. С. (2019) Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти: зб. наук. праць / за ред. І. Д. Сахнєвич..

Щерба, Н. С. (2007) Теоретичні підходи до поняття “стратегічна компетенція”. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. pp. 231-235.

Щерба, Н. С. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. pp. 256-280.

Щерба, Н. С. (2019) Фактори, що перешкоджають запровадженню практикоорієнтованого навчання іноземної мови, та шляхи їх мінімізації. Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Щерба, Н. С., Барало, Л. В. (2012) Дидактичні передумови розвитку в учнів ЗНЗ іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 353-355.

Ю

Юденко, О. В., Деревянко, В. В., Захарчук, І. Р., В’яла, О. М., Трофимов, О. С. (2017) Спорт заради розвитку «Щаслива та захищена дитина – активна та здорова родина і нація»): навчально-методичний посібник. видавництво "Фенікс", Київ. ISBN 978-966-136-453-9

Юденко, О. В., Оленєв, Д. Г., Романюк, О. І., Пеценко, Н. (2022) Інноваційні технології (освітні кейси) у системі фізкультурно-спортивної реабілітації учасників військових конфліктів з ознаками бойової травми. Documentation. Primedia eLaunch, Boston.

Я

Яворська, Т. Є. (2015) Розвиток потенційних можливостей студентської молоді засобами інформаційних технологій. Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту. pp. 23-24. ISSN 2312-8119

Яворська, Т. Є. (2013) Вплив факторів на точність виконання кидків м’яча в кошик у процесі змагальної діяльності з баскетболу. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 243-245.

Яворська, Т. Є. (2009) Здоровий спосіб життя: соціально-філософський дискурс. Здоровий спосіб життя, фізична культура і спорт: аналіз соціальних процесів. pp. 128-139. (Unpublished)

Яворська, Т. Є. (2015) Пелоїдотерапія як один із методів реабілітації хворих при різних захворюваннях. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах. pp. 109-112.

Яворська, Т. Є. (2015) Фізична активність дітей молодшого шкільного віку у традиціях нашого народу. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 638-641.

Яворська, Т. Є., Дернова, Т. А. (2013) Змістова характеристика навчання техніки гри з баскетболу дівчаток середнього шкільного віку на етапі початкової підготовки. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С.С. Вітвіцької, Н.М. Мирончук.. pp. 304-308. (Unpublished)

Яворська, Т. Є., Пугач, В. (2013) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ-ПАУЕРЛІФТЕРІВ ЗА ТРЕНУВАЛЬНИМИ КОМПЛЕКСАМИ Б. І. ШЕЙКО ТА ЕДА КОЕНА. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 262-263. (Unpublished)

This list was generated on Wed Apr 24 01:39:27 2024 EEST.