Items where Subject is "Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 343.

А

Антоненко, В. А. (2016) Програмне забезпечення для ефективного вивчення школярами основ алгоритмізації та програмування. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 179-182.

Антонов, Є. В. (2016) Використання прикладного програмного забезпечення для розвитку художніх навичок молоді. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 134-139.

Антонюк, Д. С. (2016) Використання Alternate Reality Teaching у навчально-виховному процесі ВНЗ: зарубіжний досвід. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 239-242.

Антонюк, Д. С. (2015) Деякі аспекти вибору типу програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей. Актуальність підвищення економічної (фінансової) грамотності населення, особливо молодого покоління українців є важливим у контексті нагальної потреби реформування та інтеграції української економіки до міжнародних інститутів і загальносвітових соціально-. pp. 88-90.

Антонюк, Д. С. and Булах, О. В. and Герасимов, Б. Г. (2016) Програмно-імітаційний комплекс як засіб моделювання економічних аспектів використання прикладного програмного забезпечення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 226-229.

Антонюк, Д. С. and Біляченко, О. Ю. and Грибовський, М. М. (2016) Організаційно-технічні аспекти проведення змагань на базі програмно-імітаційних комплексів як засобу формування та оцінювання економічної компетентності. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 211-212.

Б

Балик, І. В. (2016) Особливості розробки шкільного сайту засобами Google Sites. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 14-17.

Беззубченкова, Т. С. (2016) Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення шкільних дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 98-100.

Бобровська, О. В. (2016) Мультимедійні технології: стан та перспективи розвитку. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 89-92.

Богачков, Ю. М. and Кривонос, О. М. (2010) Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. pp. 59-64.

Богачков, Ю. М. and Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Особливості організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 51-58. ISSN 978-966-326-418-9

Богачук, Л. В. (2014) Електронні посібники як сучасна технологія в освіті. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Бойко, Анна (2016) Використання ІКТ при знаходженні об’єму поверхонь. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 46-48.

Бутик, Р. В. (2016) Кращі E-Commerce платформи для Online бізнесу. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 63-66.

Бутик, Р. В. (2016) Реалізація міграцій баз даних засобами PHP фреймворку Phalcon. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 59-63.

Бідюк, О. В. (2015) Новітні технології 3D-друку. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 124-126.

В

Вакалюк, В. О. (2016) Огляд сучасних технологій для розробки мобільних додатків. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 63-69.

Вакалюк, Т. А. (2015) Вибір хмарної платформи для проектування хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу. НАУКОВІ ЗАПИСКИ (8). pp. 3-7. ISSN 978-966-7406-67-7

Вакалюк, Т. А. (2015) Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у хмаро орієнтованому навчальному середовищі. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015» (10 груд. 2015 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. Бикова В. Ю. та Спіріна О. М.. pp. 13-16.

Вакалюк, Т. А. (2015) Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у хмаро орієнтованому навчальному середовищі. IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015». pp. 13-16.

Вакалюк, Т. А. (2016) Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 56 (6). pp. 64-76.

Вакалюк, Т. А. (2016) Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.). pp. 215-217.

Вакалюк, Т. А. (2016) Переваги використання хмарної LMS NEO перед іншими аналогами при проектуванні хмаро орієнтованого середовища навчання для підготовки бакалаврів інформатики. Сборник материалов XIІ Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" (30 мая - 2 июня 2016 г., Варна, Болгария). – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus – Специальный выпуск. – Днепропетровск, Варн. pp. 505-510.

Вакалюк, Т. А. (2015) Перспективи використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики. Матеріали доповідей на науково-практичного семінару “Хмарні технології в сучасному університеті” (ХТСУ-2015): Черкаси, 24 березня 2015 р.. pp. 5-6.

Вакалюк, Т. А. (2013) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Working Paper. Вид-во ЖДУ імені І. Франка, Житомир.

Вакалюк, Т. А. (2015) Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (17). pp. 90-94.

Вакалюк, Т. А. (2016) Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2015) Хмаро орієнтоване навчальне середовище: категорійно-понятійний апарат. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». (35). pp. 38-41.

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. (2015) Advantages and disadvantages of use cloud data warehouse. Journal L'Association 1901 "SEPIKE" (11). pp. 104-106.

Вакалюк, Т. А. and Поліщук, В. В. (2015) Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України. Педагогіка вищої та середньої школи. (46). pp. 114-119.

Вакалюк, Т. А. and Присяжнюк, Г. Є. (2016) Хмарні сервіси у допомогу вчителю математики. Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (10-11 листопада 2016 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк (3). pp. 255-258.

Вакалюк, Т. А. and Шевельова, М. К. (2015) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх школах для підвищення якості освіти. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти/ Збірник наук. та науково-метод. праць [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.].. pp. 9-14.

Вакалюк, Т. А. (2014) Creating presentations for cloud services. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics (5). pp. 84-88. ISSN 2372-7438

Вакалюк, Т. А. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMP ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). pp. 84-97. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. (2013) Види та призначення електронних засобів навчання. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 110-112.

Вакалюк, Т. А. (2014) Висвітлення проблем використання хмарних технологій у вищій освіті у працях зарубіжних вчених. British Journal of Science, Education and Culture, 6 (2). pp. 295-299. ISSN 0007-1657

Вакалюк, Т. А. (2013) Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. In: Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Загрози безпеки інформаційних ресурсів у комп’ютерних системах. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару (17 квітня 2013 р.). pp. 16-20.

Вакалюк, Т. А. (2013) Засвоєння загальної схеми розв'язування задач з програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї (7(111)). pp. 7-10.

Вакалюк, Т. А. (2013) Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2014) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСОВ. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета [Электронный ресурс] : сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1–30 нояб. 2013 г. – Минск, 2014.. pp. 223-234.

Вакалюк, Т. А. (2013) Можливості використання хмарних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). pp. 97-99.

Вакалюк, Т. А. (2014) НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції.. pp. 9-11.

Вакалюк, Т. А. (2013) НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 177-181.

Вакалюк, Т. А. (2013) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць / за ред. канд. пед. наук Королюк О.М. (6). pp. 230-233.

Вакалюк, Т. А. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2013.. pp. 275-277.

Вакалюк, Т. А. (2014) Підходи до створення різних видів навчального середовища у закладах зарубіжжя. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2 (16). pp. 38-41. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Вакалюк, Т. А. (2013) Розв'язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (113). pp. 109-114.

Вакалюк, Т. А. (2013) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Збруєва. (8 (34)). pp. 343-352.

Вакалюк, Т. А. (2013) Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (71)). pp. 27-32.

Вакалюк, Т. А. (2014) Хмарний сервіс для створення документів з можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірних наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. (48). pp. 65-70.

Вакалюк, Т. А. and Петровська, Т. Л. (2013) КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 90-96.

Вознюк, Ю. М. (2016) Дослідження можливостей застосування DreamWeaver для реалізації веб-технологій. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 17-20.

Войтенко, О. А. (2013) Основи проектування взаємодії в інтерактивних системах. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 81-82.

Волощук, Б. О. (2016) Використання javascript як елемент візуального оформлення та функціональної частини веб-сторінок. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 66-70.

Вітюк, О. В. and Коломійцев, О. П. (1998) Дослідження логічних виразів на істинність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 130-132.

Вітюк, О. В. and Ленчук, І. Г. (1998) Реалізація обчислень аналітичних виразів у програмуванні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 23-26.

Г

Гавриловський, О. В. (2015) Comparative characteristics of educational platforms Moodle and codecademy. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 38-40.

Гавриловський, О. В. (2015) Порівняльна характеристика навчальних платформ Moodle та Сodeсademy. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 224-225.

Гальчевська, О. А. (2015) Проектування моделі використання хмарних інформаційно-аналітичних сервісів системи Google Scholar у підготовці докторів філософії. Головною проблемою підготовки докторів філософії є адаптація змісту та засобів науково-дослідної роботи до інтенсивної зміни інформаційних технологій. Розв ' язання цієї проблеми можливе у напрямі фундаменталізації ці єї підготовки. pp. 60-63.

Головня, О. С. (2016) Аналіз досвіду навчання операційних систем у зарубіжних вищих освітніх закладах. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 194-199.

Головня, О. С. (2014) Критерії добору програмних засобів віртуалізації unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 101-104.

Головня, О. С. (2015) Критерії добору програмних засобів віртуалізації у навчанніunix-подібних операційних систем. Інформаційні технології в освіті (24). pp. 119-133. ISSN 1998-6939

Головня, О. С. (2012) Систематизація технологій вітруалізації. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 29.03.2012, м. Київ.

Гончарук, М. М. and Вакалюк, Т. А. (2013) Порівняльна характеристика операційних систем мобільних телефонів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 48-51.

Горобець, С. М. (2016) Використання ІКТ у самостійній роботі студентів при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерної графіки". Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 222-223.

Горобець, С. М. (2015) Перспективи впровадження тайм-менеджменту у ВНЗ України. Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи. pp. 62-64.

Горобець, С. М. (2008) Використання комп'ютерних програм моделювання стану економічного об’єкту в процесі формування професійної компетентності студентів-економістів. In: Інформаційні технології в професійній діяльності, 27 березня 2008р., Рівне.

Горобець, С. М. (2013) Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (7(50)). pp. 56-59.

Горобець, С. М. (2014) Сучасні тенденції розвитку комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання. Internet education science. pp. 257-259. ISSN 978-966-641-588-5

Горобець, С. М. (2014) Формування саморегулятивно-рефлексивного компонента професійної компетентності засобами комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Науковий вісник Ужгородського національного університету (34). pp. 61-64.

Горпинич, В. В. (2015) Розробка графічних зображень засобами бібліотеки OpenGL. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 132-133.

Горпинич, В. В. (2017) Створення сайту бібліотеки внз засобами фреймворку Laravel. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 234-236.

Горпинич, В. В. (2016) Технологія створення електронних підручників для мобільних пристроїв на базі ОС Android. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 76-79.

Григор’єва, І. Г. (2016) Педагогічний програмний засіб GRAN1 як один із шляхів візуалізації математичної задачі та її розв’язання. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 224-225.

Гришко, А. В. (2017) Використання фреймворку Yii2 для розробки автоматизованої системи збору даних. [Experiment]

Гришко, А. В. and Кривонос, О. М. (2016) Сучасні CMS. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 350-352.

Д

Данильчук, Д. О. (2016) Вибір сучасної CMS для створення оригінального сайту-візитки. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 70-75.

Данильчук, Д. О. (2016) Етапи створення інтернет-магазину. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 79-82.

Данчук, Юлія (2016) Побудова рисунків у процесі розв’язування геометричних задач із застосуванням програмного засобу Geogebra. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 32-35.

Дем'янчук, О. Н. (2016) Підготовка магістрів вищого технічного навчального закладу до застосування медіатехнологій у професійній діяльності. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 185-189.

Демків, І. В. (2008) Позиціонування ключових слів на веб-сторінці як один з етапів ефективної пошукової оптимізації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 191-194.

Довбня, П. І. (2016) СКМ “Geogebra” як засіб інтеграції математичних знань. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 155-160.

Дідківська, С. О. (2016) Сучасні мови програмування та інструменти розробки програмного забезпечення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 40-43.

Ж

Жаврук, Н. В. (2016) Використання технології REST для побудови веб-сервісів. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 75-82.

Жаврук, Н. В. (2016) Порівняння REST і SOAP технологій. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 23-24.

Жалдак, А. В. (2016) Дослідження функцій, рівнянь і нерівностей з параметрами за допомогою комп’ютера. Комп’ютерні технології навчання. pp. 19-24.

Жуковський, С. С. (2017) Етапи розв’язування задач під час учнівської олімпіади з інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 253-255.

Жуковський, С. С. and Вакалюк, Т. А. (2016) Об’єктно-орінтоване програмування мовою С++. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Вид-во ЖДУ, Житомир.

З

Загацька, Н. О. (2016) Візуалізація навчального матеріалу на базі вільно поширюваного програмного забезпечення. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 232-233.

Загацька, Н. О. (2015) Комп’ютерна анімація криптографічних алгоритмів на основі Flash-технології як засіб подання навчального лекційного матеріалу. Інформаційні технології в освіті (25). pp. 105-114. ISSN 1998-6939

Загацька, Н. О. (2013) Криптографічні можливості Microsoft Windows. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 132-134.

Загацька, Н. О. (2013) Призначення спеціалізованого програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 50-51.

Захарчук, В. С. (2016) Створення сайту-візитки на основі HTML з використанням javascript. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 83-87.

Захарчук, В. С. (2017) Технології розробки відео додатка для ОС Android. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 230-232.

Зубрицька, Я. В. (2016) Підґрунтя для проектування інформаційної архітектури. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 236-239.

Зубрицька, Я. В. (2016) Створення 3d-персонажів в 3dsmax, Zbrush та Topogun. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 87-91.

Зубрицька, Я. В. (2016) Технології сучасного веб-дизайну. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 20-26.

К

Калініченко, В. А. (2016) Програмне забезпечення для роботи з мультимедійними даними. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 45-48.

Каплюк, А. Д. (2016) Основні поняття flash-технологій та історія їх розвитку. Актуальні питання сучасної інформатики Випуск ІІ. pp. 5-8.

Карплюк, С. О. (2016) Особливості сучасних інформаційно-аналітичних систем управління вищим навчальним закладом та принципи їх проектування. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 236-237.

Карплюк, С. О. (2013) Необхідність створення автоматизованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 214-216.

Карплюк, С. О. and Вербівський, Д. С. and Фільшина, С. М. (2015) Концептуальні основи розробки інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 143-145.

Карташова, Л. С. (2015) Інфографіка як засіб подання інформації при вивченні окремих тем курсу інформатика. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 173-174.

Климчук, Яна and Франовський, А. Ц. (2015) До проблеми використання тестового контролю з математики на засадах ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк..

Клоченок, Д. К. (2016) Використання online-сервісів організації навчального процесу. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 65-69.

Князюк, С. І. (2016) Гра як один із засобів розвитку творчих здібностей, контролю знань та умінь на уроках інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 5-13.

Козел, В. М. and Степанчиков, Д. А. and Федьович, М. В. (2004) Демонстраційний експеримент на екрані комп’ютера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 95-100.

Концедайло, В. В. (2016) Взаємопов'язаність понять «Серйозні ігри» та симуляції з розробки програмного забезпечення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 123-126.

Концедайло, В. В. (2016) Необхідність формування нетехнічних навичок у майбутніх інженерів-програмістів у процесі професійної підготовки. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 238-239.

Кончаківський, Ю. О. and Вакалюк, Т. А. (2013) Переваги використання комп’ютерів у сучасному світі. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 100-102.

Коротун, О. В. (2017) Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання систем управління навчанням. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 165-169.

Коротун, О. В. (2016) Наукові підходи до організації змішаного навчання у підготовці майбутніх вчителів інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 186-188.

Коротун, О. В. (2015) Хмарні SAAS - сервіси в освітньому процесі ЗНЗ. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 157-159.

Коротун, О. В. (2015) Хмарні SAAS - сервіси в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Наукові записки (7). pp. 49-54. ISSN 978-966-7406-67-7

Коротун, О. В. (2015) Хмарні бази диних та можливості їх застосування в освіті. Хмарні технології в сучасному університеті. pp. 24-26. ISSN Черкаський державний технологічний університет

Коротун, О. В. and Жуковський, С. С. (2014) Про перспективу введення мови програмування С++ в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Комп’ютер у школі та сім’ї (1(113)). pp. 23-25. ISSN 2307-9851

Коцемир, К. О. (2016) Застосування відеоданих: відеоконференція. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 81-86.

Кривонос, М. П. (2016) Електронний курс "Нові інформаційні технології". Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 242-243.

Кривонос, О. М. (2016) Використання хмарних ресурсів для опрацювання графічних обєктів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 284-286.

Кривонос, О. М. (2015) Дипломна робота в системі підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика». Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи. pp. 73-75.

Кривонос, О. М. (2017) Платформа Andruino. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 219-221.

Кривонос, О. М. and Коротун, О. В. (2015) Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя. Наукові записки (8). pp. 19-23. ISSN 978-966-7406-67-7

Кривонос, О. М. (2012) Використання метода проектів в курсі програмування. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 29.03.2012, м. Київ.

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності як педагогічна проблема. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 25-27.

Кривонос, О. М. (2014) Методичне забезпечення курсу програмування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 165-167.

Крошка, А. Ю. (2016) Розробка тестової оболонки для учнів середніх навчальних закладів засобами ООП Delphi. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 82-86.

Крошка, А. Ю. (2016) Сучасні електронні засоби контролю знань. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 246-247.

Кузьменко, С. В. (2017) Практична реалізація проекту світлодіодного куба на базі платформи Arduino Nano 3.0. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 38-40.

Куліковська, О. В. (2016) MySQL чи SQLite використовувати на базі Django CMS. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 101-105.

Куліковська, О. В. (2015) Використання пакета BASS для опрацювання аудіофайлів. Інформаційні технології — 2015. pp. 175-177.

Куліковська, О. В. (2017) Розробка студентського сайту фізико-математичного факультету засобами Django Framework. [Experiment]

Куліковська, О. В. (2016) Створення чату за допомогою модулів CMS Joomla. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 86-90.

Куліковська, О. В. and Вакалюк, Т. А. (2016) Переваги застосування існуючих моделей розробки програмного забезпечення у реальному проекті. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 56-59.

Купрієнко, А. В. (2016) Інформаційна база даних навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 26-29.

Куришко, С. (2016) Моделювання за допомогою електронних таблиць. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 30-33.

Кухтюк, В. О. (2015) Android development. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 59-63.

Кухтюк, В. О. (2015) Розробка електронного посібника для платформи Android. Житомирський державний університет імені Івана франка.

Кучер, В. В. (2016) Написання кросплатформенних програм шляхом використання бібліотеки QT. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 90-94.

Кучер, В. В. (2016) Основні методи тестування програмного забезпечення. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 248-249.

Л

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2016) ІКТ у навчанні перетворень фігур геометрії. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 152-155.

Литвинова, С. Г. and Спірін, О. М. and Шишкіна, М. П. and Носенко, Ю. Г. (2015) Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища. Documentation. ЦП «Компринт».

Ложкова, А. (2016) Використання ІКТ для дослідження голоморфних функцій. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 49-52.

Лоха, А. А. (2016) Застосування програми для створення тестів та опитувань Schoolhouse Test викладачами навчальних закладів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 171-174.

Лупаренко, Л. А. (2013) Використання платформи Open Journal Systems для автоматизації процесу підготовки фахових видань науковими установами в галузі освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 227-229.

Лупаренко, Л. А. (2011) Передумови переходу електронного наукового фахового видання на платформу Оpen Journal Systems. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції.

Лупаренко, Л. А. (2014) Програмні рішення для виявлення плагіату в наукових роботах. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20.03.2014, Київ.

Луцько, А. Л. (2016) Для чого потрібні віртуальні тури. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 48-51.

Луцько, А. Л. (2015) Засоби відображення тривимірних зображень на web-сторінках. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 126-127.

Луцько, А. Л. (2016) Основні переваги та недоліки CMS Magento. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 251-254.

Ляшенко, Б. М. (1998) Обчислення власних значень рівняння Шредінгера з потенціалом методом двосторонньої апроксимації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 107-109.

Ляшенко, Б. М. and Коваленко, Д. О. (2003) Використання ЕОМ при вивченні методів Монте-Карло обчислення кратних визначених інтегралів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 63-65.

Ляшенко, Б. М. and Рабченюк, С. Л. (2003) Новітні комп’ютерні технології вивчення основ лінійного програмування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 66-70.

Ляшенко, Б. М. and Сікора, Я. Б. (2004) Новітні комп’ютерні технології вивчення транспортної задачі лінійного програмування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 169-173.

Ляшенко, Б. М. and Ящук, Є. О. (1999) Використання ЕОМ при вивченні методу Монте-Карло розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 85-88.

М

Маковський, Д. Ю. (2016) Особливості мови програмування Ruby та фреймворку Ruby on Rails. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 100-105.

Маковський, Д. Ю. (2016) Розробка крос-платформних додатків для мобільних пристроїв. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 105-111.

Максимчук, М. О. (2016) Adobe Flash Professional як засіб створення комп’ютерних ігор. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 252-253.

Максимчук, М. О. (2015) Використання баз даних при програмуванні в середовищі Delphi. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 207-208.

Мальчик, Д. В. (2016) Створення web-сайту з використанням PHP. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 94-99.

Маньковський, А. В. (2015) Building Web applications for work automation at the recruitmen agency. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 82-84.

Маньковський, А. В. (2014) Переваги створення сайгу на платформі CMS Datalife Engine. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Маньковський, А. В. (2015) Створення веб-додатку для автоматизованої роботи кадрового агенства. Житомирський державний університет імені Івана франка.

Маньковський, А. В. (2015) Створення веб-додатку для автоматизованої роботи кадрової агенції. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 73-74.

Медведєва, М. О. (2016) Використання візуального середовища Графоаналізатор для створення та обробки графів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 146-148.

Мельник, І. В. (2014) Розробка мультимедійного дидактичного комплексу з логічного програмування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 122-123.

Мельничук, М. М. (2015) Перспективи застосування баз даних mysql в сучасних Інтернет ресурсах. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 220-221.

Могильницький, В. Ю. (2015) Базові засади створення офіційного сайту вищого навчального закладу. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 182-184.

Могильницький, В. Ю. (2016) Системи управління контентом. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 173-175.

Могильницький, В. Ю. and Кривонос, О. М. (2016) Проектування моделі типового сайту кафедри вищого навчального закладу України. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 375-377.

Молотовська, Г. А. (2014) Моделювання фрактальних зображень інструментальними засобами. [Experiment] (Unpublished)

Мосіюк, О. О. (2016) Перевеги використання Docker у процесі навчання студентів розробки web-додатків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 223-225.

Моцний, М. Р. (2015) Особливості розробки комп’ютерних ігор. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 104-106.

Моцний, М. Р. (2016) Процедурна генерація контенту. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 111-114.

Мошон, Т. В. (2015) Software development for android. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 99-101.

Мошон, Т. В. (2015) Розробка програмного забезпечення на ОС Android. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 185-187.

Мудрий, Я. П. (2016) Комп’ютерні ігри та їх класифікація. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 133-138.

Муляр, П. А. (2014) Інтернет-технології в електронній комерції. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Муляр, П. А. (2017) Створення сайту періодичного видання на базі технології WordPress. [Experiment]

Муляр, П. А. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D на уроках геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 111-114.

Мінгальова, Ю. І. (2015) Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичних систем для підтримки науково-дослідної роботи студенті. Нові інформаційні технології в освіті для всіх. Збірка праць. Частина 2, 2. pp. 27-31.

Мінгальова, Ю. І. (2015) Деякі складові архітектури інформаційно-аналітичних систем у науково-дослідній роботі студентів. IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015». pp. 71-73.

Мінгальова, Ю. І. (2012) Дослідження сучасних криптографічних методів захисту інформації. In: Нові перспективи: економіка, транспорт, інформаційні технології, екологія, редакторська та журналістська майстерність, 12-14 грудня 2012 року, Кременчук.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Електронний цифровий підпис як головний елемент електронного документообігу. In: XIX всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 26 лютого - 3 березня 2013 року.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Класифікація криптографічних методів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 52-54.

Мінгальова, Ю. І. (2012) Новітні криптографічні методи захисту інформації. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Мінгальова, Ю. І. (2015) Ознаки, характерні риси та властивості систем організаційного управління. Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя" (25 лютого-1 березня 2015р.).– Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-еко. pp. 32-34.

Мінгальова, Ю. І. (2011) Особливості інформаційних небезпек при використанні соціальних мереж. In: Zrownoważony rozwoj - Debiut naukowy 2011, Racibórz.

Мінгальова, Ю. І. (2014) Структурні елементи системи організаційного управління. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 16-18.

Міхеєв, В. В. (1998) Структурування й алгоритмізація шкільної геометрії як основа інформатизації вивчення курсу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 35-38. ISSN 2076-6173

Міхеєв, В. В. and Міхеєва, Г. М. (1999) Використання багатопрофільної комп’ютерної системи лінійного тестування в процесі навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 31-33. ISSN 2076-6173

Міхеєв, В. В. and Циганенко, М. П. (1998) Логічні та розвиваючі ігри при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових та середніх класах основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 40-43. ISSN 2076-6173

Н

Новицька, Т. Л. (2015) Кейс-метод у підготовці науково-педагогічних працівників до використання сервісів електронної бібліотеки. Інформаційні технології в освіті (25). pp. 126-137. ISSN 1998-6939

Новицька, Т. Л. (2014) Роль зв’язаних даних для функціонування мережі наукової електронної бібліотеки. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 52-53.

Новицький, О. В. (2008) Інноваційні підходи до створення колективної пам’яті на основі парадигми Semantic Web. In: Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2008), 25.10.2008-27.10.2008, Львів.

Новицький, О. В. (2008) Інноваційні підходи до створення колективної пам’яті на основі парадигми Semantic Web. Комп’ютерні науки та інформаційні технології CSIT-2008. pp. 180-187.

Нудищук, О. В. (2014) Створення web-ресурсу підтримки вивчення «алгоритмів та технологій паралельних обчислень». Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 120-122.

О

Оверчук, О. В. (2015) Analysis of creating blogs. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 110-112.

Оверчук, О. В. (2015) Аналіз засобів створення блогів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 201-202.

Одуд, О. А. (2017) Розвиток інформаційно-аналітичних умінь доктора філософії як складової його ІК-компетентності. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 260-262.

Ольшевський, І. В. (2015) Порівняльний аналіз методів чисельного обчислення інтегралів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 78-79.

Ольшевський, І. В. (2015) Порівняльний аналіз методів чисельного обчислення інтегралів. Житомирський державний університет імені Івана франка.

Онищук, Д. П. (2016) Аналіз та порівняльна характеристика ССК для СМS Joomla. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 35-36.

Онищук, Д. П. (2016) Використання мови програмування на базі 1С для створення інформаційно-аналітичної системи. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 106-108.

Онищук, Д. П. (2016) Онлайн-ігри як один з сучасних напрямків вивчення основ програмування. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 138-142.

Онищук, Д. П. and Вакалюк, Т. А. (2014) Комп’ютерні ігри як засіб розвитку логічного мислення у школярів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 138-140.

П

Папіжук, Б. І. (2015) Мультимедійний електронний підручник. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 151-153.

Папіжук, Б. І. (2015) Розробка мультимедійного електронного підручника для курсу «Комп’ютерна графіка». Житомирський державний університет імені Івана франка.

Папіжук, Б. І. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D для обчислення довжини дуги кривої. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 108-111.

Папіжук, Богдан (2015) Analysis of creating blogs. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 113-114.

Пастовенський, О. В. (1998) Вивчення MS DOS і Norton Commander у школі. ВІСНИК Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка (2). pp. 58-60.

Пастовенський, О. В. (1999) Вивчення провідника Windows у школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 41-43.

Петровська, Т. Л. (2014) Особливості використання віртуальних практичних інтерактивних засобів у процесі навчання фізики. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 58-62.

Пилипчук, Е. І. (2016) Інструментальні засоби фрактальної графіки. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 168-171.

Пилипчук, О. А. (2016) Порівняння найпопулярніших CMS для створення освітнього інтернет-сайту. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 34-37.

Писанка, Ю.В. (2016) Моделювання 3D світу. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 115-118.

Плотницький, Ю. В. (2015) Problem of methods testing program systems in it sector. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 116-118.

Плотницький, Я. В. (2015) Методи тестування програмних систем. Житомирський державний університет імені Івана франка.

Плотницький, Я. В. (2015) Проблема застосування методів тестування програмних систем в ІТ-галузі. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 93-94.

Подік, Д. Л. (2016) Порівняння технологій опрацювання відеоданих. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 8-13.

Поліщук, В. В. (2015) Using cloud computing in education. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 125-127.

Поліщук, В. В. (2015) Використання хмарних технологій в навчальному процесі. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 214-215.

Поліщук, В. В. (2016) Створення шаблону навчального web-сайту за допомогою Adobe Photoshop. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 118-122.

Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2014) Використання електронних засобів навчання студентами фізико-математичного факультету: психолого-педагогічний аспект. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 134-136.

Поліщук, Ю. К. (2017) Алгоритм для виведення чисел на семисигментному індикаторі. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 44-47.

Постова, С. А. (2012) Підготовка учнів до участі в олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій з використанням інтернет-ресурсів. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (8). pp. 32-38. ISSN ISBN 978-966-7406-67-7

Постова, С. А. (2015) Розвиток творчого мислення старшокласників на заняттях гуртка з інформатики. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота (37). pp. 137-140.

Постова, С. А. (2013) Впровадження систем штучного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 223-225.

Почтовюк, С. І. and Білик, О. В. (2016) Використання віртуального лабораторного засобу в процесі навчання майбутніх електриків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 239-242.

Прилуцька, Н. С. (2011) Особливості наукових електронних бібліотек. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 63-64.

Проботюк, О. А. and Кузьменко, О. В. and Проботюк, О. Д. (2016) Програмна реалізація перетворення чисел з однієї системи числення в іншу. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 229-235.

Р

Регета, Д. М. (2014) Розробка програмного забезпечення для відтворення файлів мультимедіа для Windows Phone. ЖДУ ім. І.Франка.

Регета, Д. М. (2012) Хмарна платформа Windows Azure. Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково- методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг - Київ - Черкаси - Харків, 21 грудня 2012 р.). p. 111.

Роман, О. В. (2016) Вибір концепції автоматизації та моделювання бізнес-процесів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 37-39.

Романішин, В. В. (2016) Необхідність проектування та впровадження програмно-демонстраційних комплексів вивчення інформатичних дисциплін при підготовці студентів технологічного коледжу. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 182-184.

С

Савчук, Л. М. (2003) Розробка та використання комп’ютерних ігор на практичних заняттях із загальної фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 72-75.

Самборський, В. С. (2016) Flash-анімація та сфери її використання. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 52-56.

Сверчевська, О. С. (2011) Репозиторії вільно поширюваного програмного забезпечення в навчанні операційних систем і системного програмування. Інформаційні технології і засоби навчання, 24 (4). ISSN 2076-8184

Семенець, С. П. (1998) Щодо використання педагогічного програмного засобу «GRAN1» при вивченні курсу алгебри і початків аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 27-30.

Семенчук, С. П. (2016) Методи та засоби управління знаннями. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 256-257.

Семенюк, Р. А. (2015) Robotics for beginners. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 140-141.

Семенюк, Р. А. (2016) Ідея рефакторингу та його користь для програміста. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 57-59.

Семенюк, Р. А. (2015) Використання онлайн сервісів для вивчення інтернет-програмування. КОМП’ ЮТЕРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. pp. 110-111.

Семенюк, Р. А. (2016) Переваги використання технологій Ruby та Ruby on Rails для розробки навчальних ресурсів. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 38-41.

Семенюк, Р. А. (2016) Програмування на Ruby під Андроїд. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 55-56.

Сидоренко, Т. А. (2016) Розробка моделі освітлення за допомогою шейдерів на мові програмування HLSL. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 55-56.

Сидоренко, Т. О. (2015) Аналіз середовищ програмування для розробки програмного забезпечення на ОС Android. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 181-182.

Сидоренко, Т. О. (2017) Розробка програмного забезпечення ігрового типу засобами Unreal Technology. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 236-238.

Сичевський, О. В. (2016) Технології опрацювання аудіоданих компьютерними методами. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 59-62.

Словінська, О. Д. (2013) Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце у мережевому колаборативному навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті (17). pp. 173-177. ISSN 1998-6939

Словінська, О. Д. (2013) Вебінар як інструмент модернізації навчального процесу та науково-дослідної діяльності. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 23.03.2013, м. Київ.

Словінська, О. Д. (2013) Вебінари як інструменти навчання в сучасній системі освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 180-181.

Словінська, О. Д. (2014) Організаційні аспекти забезпечення ікт-підтримки процесу наукової комунікації. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20.03.2014, Київ.

Словінська, О. Д. (2013) Організаційні аспекти та впровадження засобів відеоконферензв’язку в навчальний процес дистанційної освіти. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 83-87.

Словінська, О. Д. (2014) Основи педагогічного проектування інформаційного простору за умов використання електронних систем організації конференцій. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 71-72.

Словінська, Ю. А. (2016) Деякі особливості підготовки учителів інформатики до створення та використання педагогічних програмних засобів навчання. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 148-152.

Словінська, Ю. А. (2016) До проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики на засадах використання ІКТ. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 260-261.

Словінська, Ю. А. (2013) Огляд педагогічних програмних засобів, що використовуються в навчальному процесі. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 212-214.

Словінський, О. В. (2014) Аналіз досвіду використання хмарних технологій у навчальних цілях. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 73-75.

Словінський, О. В. (2013) Перспективи хмарних технологій у сфері вищої освіти. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 118-119.

Словінський, О. В. (2013) Перспективи хмарних технологій як засобу підвищення якості вищої освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 176-177.

Словінський, О. В. (2013) Специфіка хмарних сервісів у сфері освіти. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 169-171.

Словінський, О. В. (2014) Сучасний стан освоєння освітніх хмарних технологій. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20.03.2014, Київ.

Сога, Д. С. (2016) Технології та перспективи розвитку віртуальної реальності. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 42-46.

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні засади проектування електронних бібліотек наукових установ. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 37-38.

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення понять. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 44-46. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення рівнів ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 48-51. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2011) Передумови та організаційні засади створення електронної бібліотеки НАПН України. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 41-43.

Спірін, О. М. (2013) Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 73-74.

Спірін, О. М. and Іванова, С. М. and Новицький, О. В. and Савченко, З. В. and Резніченко, В. А. and Яцишин, А. В. and Андрійчук, Н. М and Ткаченко, В. А. and Шиненко, М. А. and Лабжинський, Ю. А. (2012) Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів. Педагогічна преса, Київ. ISBN 978-966-644-239-3

Спірін, О. М. and Кривонос, О. М. (2002) Початки алгоритмізації та процедурного програмування. [Teaching Resource]

Спірін, О. М. and Овчарук, О. В. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 46-48. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. and Шевчук, П. Г. (2014) Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування. Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (2). pp. 65-73.

Статкевич, А. Г. and Фенчук, О. О. (2009) Деякі аспекти практичного використання системи комп’ютерного контролю та тестування в процесі перевірки знань студентів вузу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 140-144.

Стець, О. В. (2016) Основні можливості CMS Joomla. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 109-111.

Стець, О. В. (2016) Переваги та недоліки CMS Joomla. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 13-16.

Стець, О. В. (2015) Переваги використання технології CMS JOOMA 2.5 для створення сайтів. КОМП’ ЮТЕРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. pp. 112-114.

Стець, О. В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУЦІ, ОСВІТІ, ЕКОНОМІЦІ ТА У ВИРОБНИЦТВІ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції. Маріуполь: МДУ.

Столяренко, І. С. (2015) Особливості організації змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології в освіті (24). pp. 138-147. ISSN 1998-6939

Стукало, Т. В. (2016) Функції та завдання електронного портфоліо вчителя. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 46-51.

Супрунчук, В. С. (2016) Особливості адаптивного веб-дизайну. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 17-20.

Сідорова, О. С. (2015) Technologien der erstellung von webseiten für die distanzbildung. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 148-150.

Сідорова, О. С. (2014) Переваги дистанційної освіти. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Сідорова, О. С. (2015) Технології електронного навчання з курсу «Захист інформації у комп’ютерних системах». Житомирський державний університет імені Івана франка.

Сідорова, О. С. (2015) Технології створення сайтів дистанційної освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 156-157.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 262-264.

Сікора, Я. Б. (2016) Хмарні технології у навчанні інформатики майбутніх фахівців фізико-математичного профілю. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 258-259.

Сікора, Я. Б. and Усата, О. Ю. (2015) Вивчення функціональних можливостей засобу macrorecorder додатків MS Office 2010. Наукові записки. pp. 57-63. ISSN 978-966-7406-67-7

Т

Тирановець, Вікторія (2016) Використання ІКТ при фузіонізмі алгебраїчних і геометричних методів у математиці. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 52-55.

Ткачук, Г. І. (2014) Розробка електронної системи організації документообігу університету. [Experiment] (Unpublished)

Токарчук, О. В. (2016) Сучасні засоби розробки відеоуроків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 242-245.

Толстова, О. В. (2016) Можливості використання хмарного сервісу Prezi у гуманітаризації освіти майбутніх учителів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 264-265.

Томашевська, М. Р. (2015) Технології створення комп’ютерної графіки та анімації. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 184-185.

У

Усата, О. Ю. (2008) Впровадження модульно-розвивальної технології в підготовку майбутніх вчителів інформатики в процесі викладання курсу методики навчання інформатики. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ (7). pp. 298-303. ISSN 96S-7359-37-9

Усата, О. Ю. (2016) Електронний навчально-методичний комплекс як засіб формування інформаційної компетентності майбутнього учителя. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 262-263.

Усата, О. Ю. (2012) Моделювання системи підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Discussion Paper. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Усата, О. Ю. (2010) Основні напрями організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців з інформатики під час упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (6). pp. 407-413.

Усата, О. Ю. (2013) Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Discussion Paper. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ущапівський, В. Я. (2016) Порівняння різних мов web-програмування. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 33-36.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2015) Структурна модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. «Проблеми та перспективи навчання технологій». pp. 25-27.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2015) Структурна модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Наукові записки (7). pp. 95-98. ISSN 978-966-7406-67-7

Франовський, А. Ц. (2016) Розв’язування геометричних задач на побудову за допомогою ІКТ. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 266-267.

Філаєв, І. О. (2016) Розробка web сайту на основі HTML з використанням JavaScript та бібліотеки jQuery. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 128-132.

Філоненко, І. В. and Філоненко, Н. В. (2016) Використанння електронних таблиць Excel для обробки психологічних тестів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 248-251.

Х

Хайнацька, Ю. (2014) Середовище 3D МАХ для представлення 3D об’єктів проектування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 75-76.

Харченко, М. М. (2016) Методи шифрування даних. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 23-28.

Хлуп’янець, М. І. (2016) Використання мови Bash для написання сценаріїв в операційній системі Linux. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 268-269.

Хом'як, Д. І. (2017) Переваги динамічної побудови веб-сторінок при розробці сайту навчального закладу на стороні сервера. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 187-189.

Хомутовський, О. І. (2016) Електронні навчальні ресурси. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 142-145.

Хом’як, Д. І. (2016) Особливості роботи з технологією Activex Data Objects на прикладі розробки програмного забезпечення в інтегрованому середовищі розробки Embarcadero Rad Studio. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 59-60.

Хом’як, Д. І. (2015) Розробка програми фітошдикації для оптимізації технологічних процесів на етапі проектування. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 114-115.

Ц

Цокол, С. О. (2016) Дослідження можливостей Ucoz для створення сайту навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 51-55.

Ч

Чемерис, М. І. (2016) Застосування комп’ютерних моделювань під час виконання лабораторних робіт з фізики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 219-223.

Чемерис, О. А. (2016) Досвід щодо комп’ютерних технологій в організації навчання геометрії для студентів-математиків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 17-23.

Черненко, В. П. (2016) Використання інформаційних технологій при проведенні лабораторних робіт з економетрики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 100-102.

Ш

Шевельова, М. К. (2014) Аналіз проблем процесу інформатизації середньої школи. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 129-131.

Шевельова, М. К. (2014) ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Створення інформаційно-комунікаційного забезпечення для підтримки дистанційного навчання». [Experiment]

Шевченко, В. Р. (2016) Хмарні технології як складова формування ІКТ-компетентності вчителів математики. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 270-271.

Шевченко, С. А. (2014) Кастомізація та оптимізація firmware мобільних пристроїв на базі операційної системи Android. ЖДУ ім. І. Франка.

Шевченко, С. А. (2014) Розблокування bootloader. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Шевчук, Л. Д. (2016) Створення електронних засобів навчання. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 245-248.

Шевчук, П. Г. (2012) Визначення результатів педагогічного впливу в процесі навчання програмування. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 117-118.

Шевчук, П. Г. (2011) Деякі можливості дистанційного навчання програмування мовою C# у загальноосвітніх навчальних закладах. Звітна наукова конф еренція Інституту інф орм аційних технологій і 343 засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 37-38.

Шевчук, П. Г. (2010) Проблема вибору мови та середовища програмування в якості засобу навчання. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 30-31.

Шимон, О. М. (2006) Конспект лекцій з інформатики. Частина 1. In: Конспект лекцій. ЖДУ. (Unpublished)

Шимон, О. М. (2010) Особливості навчання сервісів інтернет у шкільному курсі інформатики. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 32-33.

Шимон, О. М. (2011) Підходи до класифікації користувацьких сервісів інтернет. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 39-40.

Шимон, О. М. and Колос, К. Р. and Шевчук, П. Г. and Прилуцька, Н. С. (2010) Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів інформатики. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. pp. 73-81.

Шкабара, В. С. (2016) Вебінари та основні сервіси для їх проведення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 120-123.

Шкабара, В. С. (2016) Розробка адаптивного сайту з використанням Bootstrap. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 122-128.

Шкабара, В. С. (2017) Розробка веб-сторінок з використанням фреймворку Bootstrap. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 189-191.

Шкабара, В. С. (2015) Створення сайту за допомогою CMS. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 70-71.

Шматюк, Т. В. (2015) The concept of the binary tree. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 144-145.

Щ

Щехорський, А. Й. (2014) Statistical method of finding quality indicators distribution of surfaces treated in thickness of gas-thermal coatings in various depths. ВІСНИК. SCIENTIFIC OF THE TERNOPIL NATIONALTECHNICAL UNIVERSITY (4(76)). pp. 135-148. ISSN 1727-7108

Щур, Н. В. (2016) Аналіз веб-ресурсу Google Sites в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 55-58.

Ю

Юсупова, М. Ф. (2011) Аналіз результатів апробації програмних засобів інтерактивної системи навчання дисципліни "Нарисна геометрія". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 49-52. ISSN 2076-6173

Я

Яценко, О. І. (2014) Основні вимоги до побудови комп’ютерної мережі загальноосвітньої школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 178-182.

Яценко, О. І. (2014) Основні поняття та переваги хмарних технологій. In: Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 травня 2014 року, Київ.

Яценко, О. І. (2013) Система керування змістом студентського інформаційно-наукового порталу. In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013), 26-27 листопада 2013 р., Київ, Україна.

Яценко, О. І. and Прилуцька, Н. С. (2013) Захист інформації в комп'ютерних мережах. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару (17 квітня 2013 р.). pp. 23-25.

Яценко, О. І. and Яценко, О. С. (2016) Використання некомерційного програмного забезпечення при вивченні комп’ютерної графіки. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 127-129.

Яценко, О. Ю. (2015) Classification of Web-Sites and Their Design. Трансформація мовного образу сучасного фахівця (10). pp. 189-190.

This list was generated on Thu Apr 27 19:59:42 2017 EEST.