Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | У | Ф | Х | Ш
Number of items: 45.

Є

Єфимчук, А. О. (2021) Виховання моральних почуттів у дітей середнього дошкільного віку при ознайомленні з природним довкіллям. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

І

Іскрижинська, А. М. (2021) Гра як засіб виховання моральних якостей у дітей старшого дошкільного віку. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Іщук, О. Р. and Гордієнко, О. А. (2021) Використання елементів креативного навчання у практичній роботі вчителя початкових класів на уроках української мови. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Б

Басюк, Н. А. (2021) Використання казки на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А. (2021) Вступ до спеціальності. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Басюк, Н. А. and Осіпчук, О. О. (2021) Формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з суспільним довкіллям. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

В

Висоцька, Л. М. and Гордієнко, О. А. (2021) Реалізація принципу наочності в аспекті активізації навчально- пізнавальної діяльності учнів початкових класів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Вівчаренко, Л. Р. (2021) Використання українського фольклору у вихованні звукової культури мовлення у дітей середнього дошкільного віку. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Г

Голубовська, І. В. (2021) Світ сучасної дитини в повісті "Джуді Муді" Меґан МакДоналд. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Гордієнко, О. А. (2021) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самоконтролю з оволодіння студентами закладів вищої освіти освітньої компоненти «Українська мова за професійним спрямуванням». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гордієнко, О. А. (2021) Формування комунікативної компетенції учнів НУШ на уроках рідної мови та читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Д

Дорош, С. С. and Гордієнко, О. А. (2021) Розвиток критичного мислення молодших школярівна уроках мовно-літературної галузі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

З

Заєць, Д. В. (2021) Малі епічні жанри як самобутнє явище дитячого фольклору. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи. pp. 98-99.

Зімірович, К. В. and Гордієнко, О. А. (2021) Формування пізнавальних інтересів здобувачів початкової освіти засобами ігрових технологій на уроках літературного читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

К

Казмірчук, О. А. and Гордієнко, О. А. (2021) Використання ігор на уроках мовно-літературної галузі в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Козій, Д. З. and Гордієнко, О. А. (2021) Теоретичні засади формування пізнавальної активності молодших школярів у навчальному процесі початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Коновальчук, І. М. (2021) Педагогіка партнерства з родиною в умовах сучасної початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Л

Лисак, І. В. (2021) Комікси як метод зацікавленості учнів на уроках української мови та літературного читання в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

М

Мирончук, В. А. and Танська, В. В. (2021) Інтегровані уроки навчання грамоти в Новій українській школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Михайлівська, В. А. (2021) Попередження помилок у письмових роботах учнів початкових класів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Молчанець, І. М. (2021) Використання LЕGО-технологій в освітньому просторі Нової української школи на уроках математики. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Молчанець, І. М. (2021) Формування читацьких інтересів молодших школярів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року) / за заг. ред. Т. І. Шанскової. pp. 49-50.

Молчанова, Н. М. (2021) Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з навколишнім світом. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

О

Оляновська, В. Є. and Паламарчук, В. А. (2021) Робота з формування літературної компетентності учнів початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року).

П

Панченко, Г. В. (2021) Формування екологічно доцільної поведінки старших дошкільників: теоретичний аспект. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Прищепа, О. Р. (2021) Взаємозв’язок сім’ї і школи в моральному вихованні молодших школярів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Прохоренко, А. О. (2021) Розвиток критичного мислення учнів на нестандартних уроках української мови в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року). pp. 56-57.

Підгурська, В. Ю. (2021) Особливості організації освітнього середовища в початкових класах. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Підгурська, В. Ю. and Голубовська, І. В. (2021) Правописна підготовка студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Підгурська, В. Ю. and Голубовська, І. В. (2021) Шляхи творення гендернотолерантної мови. Scientific Collection «InterConf».

Підгурська, В. Ю. and Цуканова, С. П. (2021) Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти на уроках літературного читання засобами сторітеллінгу. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2021) Використання інноваційних технологій математичної освіти в практиці підготовки майбутніх учителів початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

С

Свобода, В. В. (2021) Розвиток емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти на уроках позакласного читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Сліпченко, К. В. and Федоренко, А. П. (2021) Індивідуальний підхід до навчання учнів початкових класів в умовах Нової української школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Стременко, К. В. and Підгурська, В. Ю. (2021) Діти з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Сударик, О. С. (2021) Педагогічні умови формування соціальної компетентності учнів початкової школи засобами проєктних технологій. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Сударик, О. С. (2021) Проектні технології формування соціальної компетентності учнів початкової школи. Сучасна початкова освіта в поглядах молодих науковців. pp. 151-158.

Суха, К. В. and Танська, В. В. (2021) Використання метапредметного підходу в навчанні учнів початкових класах. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

У

Устецька, М. О. and Гордієнко, О. А. (2021) Використання лінгвістичних ігор на уроках української мови як засіб формування мовної особистості дітей молодшого шкільного віку. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Устецька, М. О. and Підгурська, В. Ю. (2021) Storytelling як засіб розвитку комунікативної компетентності здобувачів освіти. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Ф

Філімончук, А. Л. (2021) "Бентежні звуки далеких дзвонів": художня специфіка автобіографічної дилогії Михайла Стельмаха. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року). pp. 104-105.

Х

Хробуст, Ю. А. (2021) Інтегрований підхід до навчання в Новій українській школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Хрустицька, А. І. (2021) Використання квест-технологій на уроках математики в початкових класах у контексті НУШ. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Ш

Шанскова, Т. І. (2021) Удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів відповідно до вимог Нової української школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Шевчук, А. П. (2021) Формування мотивації до навчання в учнів Нової української школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

This list was generated on Sat Dec 4 20:12:50 2021 EET.