Items where Author is "Семенець, С. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Article

Семенець, С. П., Семенець, Л. М., Давидчук, С. П., Чугунова, О. В. (2022) Комп'ютерно орієнтована методика розвитку математичних здібностей освіти в процесі вивчення математичного аналізу. Інноваційна педагогіка (45). pp. 111-117. ISSN 2663-6085

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2017) Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання математики: особистісно-розвивальний підхід. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 157-161.

Семенець, С. П. (2016) Задачний підхід до формування навчально-математичної діяльності та розвитку математичних здібностей учнів. Математика в рідній школі (4). pp. 14-18.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2016) Зміст і структура математичних здібностей учнів. Математика в рідній школі (3). pp. 33-36.

Семенець, С. П. (2016) Концепція розвивального навчання математики: дидактична модель організації навчально-математичної діяльності учнів. Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць (47). pp. 118-125. ISSN 2304-4470

Семенець, С. П. (2016) Навчально-теоретичні задачі з математики: моделювання процесу розв’язування нерівностей методом інтервалів. «Математика в рідній школі» (9). pp. 31-33.

Семенець, С. П. (2016) О математических способностях и зонах ближайшего математического развития школьников. Модели современного образования в условиях интеграции педагогических и информационно - коммуникационных технологий. pp. 107-110.

Семенець, С. П. (2015) Модернізація змісту математичної освіти в умовах реалізації європейської особистісно-розвивальної освітньої парадигми. Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки : проблеми і перспективи: [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2015 р.)]. pp. 20-21.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2015) Європейська математична освіта: реалізація особистісно-розвивального підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 22-23.

Семенець, С. П. (2015) Методологія і теорія розвивального навчання математики: результати досліджень. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2015»: матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 87-89. ISSN 978-966-473-174-1

Семенець, С. П. (2015) Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики. Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць (46). pp. 207-212. ISSN 2304-4470

Багінський, С., Семенець, С. П. (2015) Стохастичний метод обчислення числа "е". Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 46-50.

Ковальчук, О., Семенець, С. П. (2015) Стохастичні методи обчислення числа "П". Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 42-46.

Семенець, С. П. (2015) Феномен педагогічної діяльності в розвивальному навчанні. Андрагогічний вісник (6). pp. 93-102.

Семенець, С. П., Семенець, Б. С. (2014) Проективні перетворення кола. Математика в рідній школі (2). pp. 46-48.

Семенець, С. П. (2014) Система ціннісних орієнтацій суб’єкта навчально-педагогічної діяльності. Креативна педагогіка (9). pp. 89-95.

Семенець, С. П. (2014) ТЕОРІЯ ЗАДАЧ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МЕТОДИКИ МАТЕМАТИКИ. Дидактика Математики. Проблеми і дослідження. (41). pp. 76-84. ISSN 2079-9152

Семенець, С. П. (2013) ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИВАЛЬНІЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 36-39. ISSN 2076-6173

Семенець, Л. М., Семенець, С. П. (2013) Розвиток математичних здібностей учнів як стратегічне завдання особистісно орієнтованого навчання математики. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-31 жовтня 2013 року. pp. 18-19.

Семенець, С. П. (2012) УРОК МАТЕМАТИКИ В РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАННІ. Вісник Черкаського університету (32). pp. 84-90. ISSN 2076-586X

Семенець, С. П. (2012) Методична підготовка майбутніх учителів математики: розвивальний підхід. Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики. pp. 48-51.

Семенець, С. П. (2012) КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 48-51.

Семенець, С. П. (2012) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ У РОЗВИВАЛЬНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ. Дидактика математики (38). pp. 92-98.

Семенець, С. П. (2012) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ (РОЗВИВАЛЬНИЙ ПІДХІД). Дидактика математики (37). pp. 68-74.

Семенець, С. П. (2012) Метод проектів у навчанні математики та її методики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (8(26)). pp. 195-202.

Семенець, С. П. (2012) РОЗВИВАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ. Вісник Черкаського університету (36). pp. 108-113. ISSN 2076-586X

Семенець, С. П. (2012) РОЗВИВАЛЬНО-КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Нові технології навчання (71). pp. 225-232.

Семенець, С. П. (2012) ТВОРЧА СПАДЩИНА ЗІНАЇДИ ІВАНІВНИ СЛЄПКАНЬ: ОНЦЕПЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Науковий часопис Пед. університету ім. Драгоманова, 3 (8). pp. 5-11.

Семенець, С. П. (2011) Концепція розвивального навчання математики у творчій спадщині Зінаїди Іванівни Слєпкань. Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики. pp. 216-217.

Семенець, С. П. (2011) Творча спадщина Зінаїди Іванівни Слєпкань: концепція розвивального навчання математики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наукових праць (8). pp. 11-16.

Семенець, С. П. (2010) Проблема розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики: результати педагогічного експерименту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 83-86.

Семенець, С. П. (2009) Методична підготовка майбутніх учителів математики в контексті концепції розвивальної освіти. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі М 34 навчання математики: матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції. pp. 171-173. ISSN 978-966-698-144-1

Семенець, С. П. (2009) Концепція вивчення курсу "Елементарна математика" системі розвивальної професійно-педагогічної освіти. Третя міжнародна науково-практична конференція. Евристичне навчання математики.. pp. 282-283. ISSN 978-966-639-413-5

Семенець, С. П. (2008) Геометричні місця точок площини: постановка та розв'язування навчальних задач. Математика в школі (9). pp. 28-31.

Семенець, С. П. (2008) Концепція вивчення курсу "Методика навчання математики" (розвивальний підхід). Нові технології навчання (53). pp. 15-20.

Семенець, С. П. (2008) Особистісно розвивальний підхід до математичної освіти: розвивально-задачний метод навчання. Математика в школі (11-12). pp. 26-30.

Семенець, С. П. (2008) Розвивально-задачний метод навчання математики. Вісник Черкаського університету (127). pp. 141-148. ISSN 2076-586X

Семенець, С. П. (2008) Теорія задач розвивальної математичної освіти. Евристика і дидактика точних наук (30). pp. 130-134.

Семенець, С. П. (2007) Навчання учнів основної школи методам геометричних перетворень. Математика в школі (1). pp. 17-20.

Семенець, С. П. (2007) Постановка та шляхи розв’язання проблеми розвитку науково-теоретичного мислення майбутніх учителів математики в системі методичної підготовки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 57-59.

Семенець, С. П. (2007) Про вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю. Математика в школі (7). pp. 33-35.

Семенець, С. П. (2007) Розвивальне навчання математики: реалізація задачного підходу. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-методичної конференції. pp. 20-21.

Семенець, С. П. (2007) Розвивальне навчання старшокласників способу обчислення границь, що зводяться до інтеграла. Математика в школі (7). pp. 10-13.

Семенець, С. П. (2006) Навчальне моделювання методів доведення в шкільному курсі математики. Математика в школі (9). pp. 12-16.

Семенець, С. П. (2006) Засоби розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 58-61.

Семенець, С. П. (2006) Методи навчання в системі розвивальної освіти. Вісник Запорізького національного університету (1). pp. 178-184.

Семенець, С. П. (2006) Методична підготовка майбутніх вчителів математики в контексті концепції розвивальної освіти. Вісник черкаського університету (85). pp. 122-128.

Семенець, С. П. (2006) Особливості лабораторних та практичних форм розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 23-27.

Семенець, С. П. (2006) Особливості лекційної форми розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (111). pp. 46-51. ISSN 2227-2844

Семенець, С. П. (2006) Особливості реалізації концепції розвивального навчання у вищій школі. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (25). pp. 106-109. ISSN 966-7507-0-5

Семенець, С. П. (2006) Проблеми розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 19-23.

Семенець, С. П. (2005) Особливості технології розвивальної освіти у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 357-360. ISSN 966-353-002-2

Семенець, С. П. (2005) Аналіз методологічних основ системи розвивального навчання. Вісник Черкаського університету (70). pp. 127-132. ISSN 966-353-009-Х

Семенець, С. П. (2005) Система розвивального навчання в контексті сучасної концепції розвитку освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 65-68.

Семенець, С. П. (2005) Система розвивального навчання майбутніх учителів математики:методологічні аспекти. Збірник тез доповідей мужнародної науково-методичної коференції. Евристичне навчання математики. pp. 264-265.

Семенець, С. П. (2005) Система розвивального навчання: ретроспективний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 121-124.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2004) Деякі методичні аспекти вивчення поверхонь другого порядку вузівського курсу геометрії. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / Збірник науково-методичних праць. pp. 193-202.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2004) Проективні перетворення площини. Теорема Паскаля. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. (37). pp. 61-66.

Семенець, С. П. (2003) Аналітичне задання проективних перетворень площини. Теорема Бріаншона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 115-118.

Семенець, С. П. (2002) Аспекти реалізації розвиваючої функції навчання при вивченні математики. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка. pp. 178-180. ISSN 966-7603-43-1

Семенець, С. П. (1999) Щодо особливостей навчання курсу алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі. Матеріали всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України». p. 39. ISSN 5-77-63-2310-Х

Семенець, С. П. (1999) Функціональні рівняння як засіб введення елементарних функцій у курсі алгебри і початків аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 34-36.

Семенець, С. П. (1998) Методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення учнів старших класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 36-39.

Семенець, С. П. (1998) Щодо використання педагогічного програмного засобу «GRAN1» при вивченні курсу алгебри і початків аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 27-30.

Семенець, С. П. (1997) До питань методичної системи роботи вчителя із здібними та обдарованими з математики учнями при вивченні курсу алгебри і початків аналізу. Евристика та дидактика точних наук (6). pp. 30-34.

Monograph

Семенець, С. П. (2015) Методологія і теорія розвивального навчання математики. Manual. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2015.

Conference or Workshop Item

Семенець, С. П. (2009) Математична освіта в контексті розвивального підходу. In: Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти", 7-9 квітня 2009, Черкаси.

Book

Семенець, С. П., Сарана, О. А. (2007) Нестандартні геометричні задачі. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Сарана, О. А., Семенець, С. П. (2007) Нестандартні геометричні задачі: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Семенець, С. П., Ленчук, І. Г. (2006) Геометрія. Частина 1. Аналітична геометрія на площині. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. ISBN 966-8456-58-0

Thesis

Семенець, С. П. (2011) Теорія і практика розвивального навчання у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Семенець, С. П. (1998) Розвиток продуктивного мислення учнів при вивченні алгебри і початків аналізу. Other thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Teaching Resource

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2009) Елементарна математика. [Teaching Resource]

Семенець, С. П. (2009) Методика навчання математики. [Teaching Resource]

Семенець, С. П. (2008) Елементарна математика. [Teaching Resource]

Семенець, С. П. (2008) Методика навчання математики. [Teaching Resource]

Other

Семенець, С. П. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Свиридюка Володимира Васильовича «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Семенець, С. П. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Чирчика Сергія Васильовича «Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер’єру», представлену на здобуття ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомир.

Семенець, С. П. (2017) Відгук офіційного опонента про дисертаційну роботу Ірини Петрівни Стаднійчук «Формування технічної компетентності техніків-механіків у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Климчук, І. С., Семенець, С. П. (2014) Діофантові рівняння. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Mon Dec 11 14:54:19 2023 EET.