Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | L | S | T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 286.

D

Dovgal, I. V. (2002) Evolution, phylogeny and classification of Suctorea (Ciliophora). Protistology (2 (4)). pp. 194-270.

G

Garbar, А. V., Kornіushіn, А. V. (2002) Karyotypes of two European species of the genus Lymnaea with disputable taxonomic status (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae). Malakologische Abhandlungen, 20 (24). pp. 235-246.

Garbar, А. V., Kornіushіn, А. V. (2002) Karyotypes of two European species of the genus Lymnaea with disputable taxonomic status (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae). MALAKOLOGISCHE ABHANDLUNGEN, 20 (24).

L

Lewіn, Іga (2002) Gastropod communities of the reservoirs and the rivers of the Ciechanowska Upland = Сообщества Gastropodа в водохранилишах и реках Цехановского Нагорья. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 113-115.

S

Soroкa, Мarianna (2002) Genetic structure of Dreissena polymorpha population from small and isolated water bodies = Генетическая структура популяции D. рolymorpha малых и изолированных водоемов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 50-52.

Strzelec, Мalgorzata (2002) The threat of native molluscs by the New Zealand mud – snail (Potamopyrgus antipodarum (gray) = Угроза для местных моллюсков со стороны новозеландского слизня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 116-117.

T

Taylor, D. W. (2002) New data on biogeography, classification and phylogeny of Рhysidae (Gastropoda: Hygrophila) = Новые данные биогеографии, классификации и филогении Рhysidae (Gastropoda: Hygrophila). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 24-26.

Є

Єремеєва, В. М. (2002) Проблема особистісно орієнтованої підготовки вчителя у педагогічній спадщині І.Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 46-48.

Єршов, В. О. (2002) Patriae Patres. Михайло Петрович Кудрицький. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). ISSN 978-966-1663-05-2

Єршов, В. О. (2002) Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Людина-легенда. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 2220-7996

І

Іванченко, А. В. (2002) І.І. Oгієнко і проблема екологічного виховання учнівської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 172-174.

Ігнатчик, С. А., Кражан, С. А., Кузьменкова, Б. Н. (2002) Вирощування нового об’єкту аквакультури – молюска ампулярії – в тепловодних рибних господарствах України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). ISSN 2076-6173

Іззатуллаєв, З. І. (2002) Results of a study of bivalve molluscs of central Asia = Итоги исследования двустворчатых моллюсков Центральной Азии. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 21-23. ISSN 2076-6173

Ілліна, О. В. (2002) Культура мовлення майбутніх вчителів як передумова оволодіння ними педагогічними організаторськими уміннями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 216-218.

А

Андрійчук, Т. В., Власенко, Р. П., Брожко, М. В. (2002) Рекреаційний потенціал Чорного моря. Priority directions of science and technology development‖ (1170). pp. 342-345.

Антонова, О. Є. (2002) Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки та її роль у підвищенні рівня підготовки майбутнього вчителя. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: Зб. матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 328-332.

Антонова, О. Є. (2002) Професійна підготовка педагогічно обдарованого вчителя: проблеми, досвід, технології. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр, 2. pp. 163-168.

Антонова, О. Є. (2002) Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді у контексті ідей І.Огієнко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 120-122.

Антонова, О. Є. (2002) Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наукових праць.. pp. 181-185.

Антонова, О. Є. (2002) Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя: проблеми, пошуки, досвід (на матеріалі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки). Педагогічний пошук молодих дослідників України: Зб. студ. наук. праць. pp. 15-20.

Артемова, Л. В. (2002) Відродження освітянських пріоритетів України у працях Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 24-26.

Астахова, Л. Є. (2002) Трематодофауна ставковиків Житомирського Полісся. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 75-78. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2002) Художній текст і аналітичне моделювання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 173-175. ISSN 2220-7996

Ахметов, Р. Ф. (2002) Сучасна ссистема підготовка стрибунів у висоту високого класу. Полісся, Житомир. ISBN 966-655-037-7

Б

Бабак, С. В., Найденко, А. В., Хлус, Л. М., Хлус, К. М. (2002) Морфологія гемоцитів Lymnea stagnalis L. у різних фізіологічних станах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 53-54.

Басюк, Н. А. (2002) Іван Огієнко і виховання почуття відповідальності у дітей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 132-134. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С., Осадча, З. А., Вітвицька, С. С. (2002) Проблеми національного виховання у педагогічній спадщині І. Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 154-156.

Берёзкина, Г. В. (2002) Некоторые направления адаптивной эволюции кладок яиц пресноводных брюхоногих моллюсков. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 55-57.

Бех, І. Д. (2002) Особистість у духовно-ціннісному вимірі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 60-62.

Бовсунівська, Н. М. (2002) Житомирщина – батьківщина геніального І. Огієнка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 41-43. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Л. В., Оскольская, О. И., Шевченко, О. А. (2002) Морфо-функциональные характеристики некоторых представителей наземных моллюсков Крыма. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 104-143.

Бондарчук, Ю. М., Вискушенко, Д. А. (2002) Токсичність важких металів для ставковика (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 163-165. ISSN 2076-6173

Борейко, О. М. (2002) Громадські товариства Волині (становлення др. пол. ХІХ ст.). Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 51-54.

Борейко, О. М. (2002) Громадські товариства на Волині: становлення та напрямки діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 35-37.

Бродський, Ю. В., Вознюк, О. В., Горобець, С. М. (2002) Системологічний підхід до аналізу технічних, суспільних та біолого-екологічних систем. Вісник ДАУ (2). pp. 7-13.

Бутузова, Л. П. (2002) Психологічні аспекти міжстатевої поведінки підлітків. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб.наук.пр.. pp. 107-111.

Білоус, В. Й., Місяць, Н. К. (2002) Лікарська, педагогічна та наукова діяльність Івана Талимоновича Ямкового. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 224-226. ISSN 2076-6173

Бісик, Н. М. (2002) Іван Огієнко і культура поведінки підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 178-182.

В

Варигин, А. Ю. (2002) Возрастная изменчивость отношения массы мягких тканей и массы раковины к общей массе у черноморских мидий. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 66-67.

Василенко, А. М. (2002) Концептосистема міфілогічних поглядів Івана Огієнка: інтерпретація пантеону та пандемоніуму давньоукраїнської міфопоетики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 88-90.

Василенко, О. М. (2002) Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки ставковика вухатого. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 79-82.

Василюк, І. М. (2002) Статус англомовних запозичень у сучасній німецькій мові. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (9). pp. 26-31. ISSN 2227-2844

Василюк, В. І. (2002) Психологізм дитячих оповідань І.Я. Франка. Літературознавчі студії (2). pp. 58-61.

Вискушенко, Д. А. (2002) Реагирование прудовика озерного (Lymnaea stagnalis L. ) на воздействие сульфата меди и хлорида цинка. Гидробиологический журнал, 38 (4). pp. 86-91.

Вискушенко, Д. А., Павельчук, Т. М., Шимкович, О. Д. (2002) Вплив сульфату міді на водний баланс Lymnaea stagnalis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 166-169. ISSN 2076-6173

Власенко, В. В., Яцик, С. П. (2002) Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 142-145.

Вовк, В. П. (2002) Використання спадщини І. Огієнка в підготовці учителів до роботи із соціально занедбаними дітьми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 219-221.

Вознюк, О. В. (2002) Англійська мова – це легко? // Англійська мова та література : метод. вісник (9). pp. 4-10.

Вознюк, О. В. (2002) Екологічна відповідальність: шляхи формування у шкільного юнацтва. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. pp. 133-137.

Вознюк, О. В. (2002) Наукова сутність педагогічної системи В. Сухомлинського: екологічний аспект. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія “Педагогіка” (4). pp. 75-78.

Вознюк, О. В. (2002) О трансцендентальной природе человеческого "Я" как целостности. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження / ЦГО НАН України, 7. pp. 233-252.

Вознюк, О. В., Возна, Л. Ю., Грабар, І. Г. (2002) Синергетика економічних феноменів. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки (3). pp. 194-206.

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М. (2002) Екологічна відповідальність особистості як фактор розвитку її духовності. Екологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв'язання : наук.-метод. вісник.. pp. 217-220.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2002) Дослідження екологічного аспекту релігійної свідомості на матеріалі орієнтальних релігій. Історія релігій в Україні : праці ХІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-24 травня 2002 р., 2. pp. 142-151.

Вознюк, О. В., Левківський, М. В. (2002) Відповідальність у структурі компетентності педагога. Педагогічні науки : зб. наук. праць, 1. pp. 179-186.

Вознюк, О. В. (2002) Екологічна відповідальність як головна мета особистості, що розвивається. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 66-68. ISSN 2076-6173

Володченко, Ж. М. (2002) І.І. Огієнко про систему шкільної освіти в Брусилівському церковному братстві (XVIII – XIX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 29-31.

Вітвицька, С. С. (2002) Ідеї родинного виховання І.І. Огієнка і сучасна школа. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 125-129.

Вітвицька, С. С. (2002) Культура педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 129-131.

Г

Гавриловська, К. П. (2002) Особливості нормативної регуляції самостійної роботи студентів (результати дослідження). Конструктивна психологія і професіоналізація особистості: Матеріали міжрегіонального наукового семінару (Луцьк, 21-22 лютого 2002 року).. pp. 160-164. ISSN 966-600-029-6

Гавриловська, К. П., Тимофіюк, О. О. (2002) До проблеми персоніфікації державної влади: психологічний аспект. Психологічні перспективи (2). pp. 70-77.

Гарбар, Д. А., Гарбар, О. В. (2002) Проблеми і перспективи каріологічних досліджень черевоногих молюсків (Gastropoda, Pulmonata). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 3-4. ISSN 2076-6173

Гарбар, Д. А., Поповичук, О. І., Куницький, В. М. (2002) Роль дрібних котушкових (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Українського Полісся в поширенні парамфістоматодозу жуйних тварин. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 83-85. ISSN 2076-6173

Гарбар, О. В. (2002) Таксономічне значення морфологічних ознак на прикладі підроду Peregriana роду Lymnaea. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 27-29.

Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Мокрицька, А. М., Мостіпака, О. А., Павлюченко, О. В. (2002) Черевоногі легеневі молюски (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в системі біологічного моніторингу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 185-187. ISSN 2076-6173

Горбунова, В. В. (2002) Основні парадигми дослідження етнічної свідомості в психології. Психологія. Збірник наукових праць (17). pp. 23-29.

Горбунова, В. В. (2002) Проблема методів дослідження етнічної свідомості в психології. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, IV (5). pp. 71-75.

Горбунова, В. В. (2002) Психологічні особливості детермінації етнічної свідомості у юнацькому віці. Актуальні проблеми психології: Том 6. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога (Збірник наукових праць) / За заг. ред. С.Д. Максименка., 3 (2). pp. 60-65.

Горбунова, В. В. (2002) Теоретичне обґрунтування психосемантичного дослідження етнічної свідомості творчо обдарованої особистості. Актуальні проблеми психології, Т.1 (5). pp. 17-22.

Градовський, В. М. (2002) Таблиці для визначення молюсків родин Lithoglyphidae, Melanopsidae, Вithyniidae. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 30-32.

Грибан, Г. В. (2002) З ПОЕТИЧНОГО ЛЮБИСТКУ (Творчий портрет М. Г. Павленко). Поліський дивосвіт, 2. pp. 436-440.

Грибан, Г. П., Опанасюк, Ф. Г., Ткаченко, П. П. (2002) Гімнастична термінологія з фізичного виховання в навчальному процесі. [Teaching Resource]

Гримашевич, Г. І. (2002) Прислів’я, приказки, загадки та жартівливі пісні, пов’язані з використанням назв одягу та взуття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 171-176.

Гримашевич, Г. І. (2002) Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 150-152.

Гришенкова, Т. О. (2002) Іван Огієнко та формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 183-185.

Грищук, А. М., Іваночко, М. М. (2002) Енергія зв'язку основного стану електрона, що знаходиться в магнітному полі у потенціальній ямі скінченної глибини. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 1 (132). pp. 101-104.

Гужанова, Т. С. (2002) Ефективність спілкування як важлива складова клубної діяльності. Соціально – педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб. наук. праць. pp. 71-73.

Гужанова, Т. С. (2002) Урок як основна форма співпраці учителя і учнів у процесі навчання. In: Практикум з педагогіки: Навчальний посібник. Житомирський державний педуніверситет, pp. 166-180.

Гуц, А. К. (2002) Комплексный анализ и информатика. Учебное пособие, 1 (1). Омский государственный университет, Омск. ISBN 5-8239-0101-1

Д

Данилова, М. М. (2002) Соотношение растительных и животных объектов в пищеварительном тракте мидий Черного моря. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 144-146.

Демчук, Л. І. (2002) Виховання засобами народної педагогіки. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ: науковий пошук молодих дослідників Збірник наукових праць. pp. 76-78. ISSN 966-7603-68-7

Демчук, Л. І. (2002) Формування здорового способу життя екологічним вихованням. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: 3б. наук..праць. pp. 171-172. ISSN 966-7603-78-4

Дем’янчук, А. С., Пагута, Т. І. (2002) Погляди І. Огієнка на вищу освіту і сьогодення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 163-164.

Дмитрук, Р. Я. (2002) Характер змін кількісного складу малакофауни і зв’язок його з кліматичними умовами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 206-209.

Дмитрієва, С. М., Гаврилова, Н. В. (2002) Методи діагностики творчих здібностей школярів. [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2002) Світ української родини у прислів’ях та приказках з порівняльним компонентом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 137-141.

Довбиш, Л. Л. (2002) Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Довгаль, И. В. (2002) Новая находка Acineta euchaetаe (Ciliophora, Suctoria) и замечание по таксономии вида. Vestnik zoologii (36 (6)). pp. 73-76.

Довгаль, И. В. (2002) Эволюция, филогения и система щупальцевых инфузорий (Ciliophora, Suctorea). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Дорошенко, К. Г. (2002) Ідеал виховання – гуманістичний. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 175-177.

Дубасенюк, О. А. (2002) Реалізація ідей І.Огієнка у процесі підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 116-119.

Дубасенюк, О. А., Іванченко, А. В. (2002) Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене. [Teaching Resource]

Дубравська, Н. М. (2002) Підприємництво та соціальна роль підприємця: психологічна ретроспектива. Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова (17). pp. 258-262.

Дяченко, В. В. (2002) Особливості мови та стилю романів А. Бєлого "Петербург" і "Москва". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 192-196.

Дідус, О. М. (2002) Педагогічні праці І. Огієнка у сучасному аспекті вивчення проблеми духовно-морального виховання підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 157-159.

Дічек, Н. П. (2002) Етика національної свідомості Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 12-14.

Ж

Житова, О. П. (2002) Екологія Galba subangulata і епізоотологічна роль гальбових біотопів різного типу в умовах Житомирського Полісся. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 118-119. ISSN 2076-6173

Жуковская, Е. А., Кодолова, О. П. (2002) Взаимосвязь цветового полиморфизма и морфологических признаков у раковин черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 43-46.

З

Забитівський, Ю. М. (2002) Мінливість морфологічних показників цьогорічок коропа і активності їх травлення залежно від умов вирощування та за дії важких металів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Заброцький, М. М. (2002) Іван Огієнко та проблеми педагогічної психології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 63-65.

Завальнюк, О. М. (2002) Концептуальні підходи І.І. Огієнка до університетського будівництва в Україні (1918-1920 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 18-20.

Зимовець, О. А. (2002) Особливості навчання вивчаючого читання на фізико-математичному факультеті педагогічного університету. Проблеми аналізу тексту: Волинь – Житомирщина: історико-філологічний збірник, 9. pp. 122-134.

Золотарев, В. Н. (2002) Морфологические различия мидий группы Mytilus edulis. Вісник Житомирського педагогічного університету (10). pp. 5-8.

Зосімович, Олена (2002) Музеї космонавтики на теренах радянського союзу. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 1- Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 вересня 2002 року) (1). pp. 21-23.

К

Казачэнка, Т. М. (2002) Назвы узорыстых тканін (на матерыяле усходнепалескіх гаворак). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 104-105. ISSN 2076-6173

Калашніков, В. Г., Вознюк, О. В. (2002) Дохристиянські вірування давніх слов’ян. Історія релігій в Україні : праці ХІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-24 травня 2002 р., 1. pp. 8-12.

Кандюк, Р. П. (2002) Стерины некоторых моллюсков северо-западной части Черного моря и перспективы их использования. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 147-148.

Карнаухов, В. Г., Михайленко, В. В., Лущиков, О. В. . (2002) НАБЛИЖЕНА ТЕОРІЯ ВИЗНАЧАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПРИ КОЛИВАННЯХ НЕПРУЖНИХ ІЗОТРОПНИХ ТІЛ. Вісник ЖІТІ.Технічні науки. (3). pp. 24-27.

Киричук, Г. Є. (2002) Влияние разных концентраций ионов тяжелых металлов на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология (36). pp. 108-116.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Першко, І. О. (2002) Влияние трематодной инвазии на накопление тяжелых металлов прудовиком озерным (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae). Паразитология, 36 (4). pp. 295-303. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. (2002) Особенности накопления ионов тяжелых металлов пресноводными моллюсками. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 170-175. ISSN 2076-6173

Киричук, Г. Є., Ленартович, А. А., Муж, Г. В., Самчишина, Л. В. (2002) Вплив різних концентрацій гідрохінону на тривалість функціонування переживаючих клітин миготливого епітелію зябрового апарату Rivicoliana rivicola. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 202-205. ISSN 2076-6173

Кирпан, С. П., Крамаренко, С. С., Сверлова, Н. В., Сон, М. О., Шклярук, А. Н. (2002) К изучению наземной малакофауны в городах Украины. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 93-96.

Климова, К. Я. (2002) Актуальні проблеми формування культури наукового мовлення майбутніх учителів-біологів (на прикладі вивчення деяких тем з курсу "Зоологія безхребетних" та інших фаховихдисциплін). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 217-220. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2002) Тернистими шляхами до словесної майстерності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 84-87. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2002) Актуальність провідних ідей І.Огієнка у проблемі формування професійної компетентності майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 222-224.

Ковальчук, В. А. (2002) Соціальна компетентність вчителя як складова професійно-педагогічної компетентності. Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг. ред. проф. А.Й.Капської, 18. pp. 70-76.

Ковальчук, В. А. (2002) Соціальна компетентність: проблема визначення. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. (4). pp. 54-57.

Колесник, О. О., Сайкін, М. Б. (2002) Зрушення стабільності водного балансу у ставковиків, підданих дії хлорида цинку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 176-178.

Коляденко, С. М. (2002) Особливості організації корекційної роботи православного соціального педагога з дітьми, що мають психічні відхилення. In: Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету "Острозька академія". редакційно-видавничий відділ Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 290-295. ISBN 966-7631-19-2

Коляденко, С. М., Сейко, Н. А. (2002) Соціальні служби у локальному українському середовищі: проблеми молоді та студентства. Polska i jej wschodni sąsiedzi (2). pp. 181-187.

Конобродська, Валентина (2002) Семантика нічного пильнування біля померлого у тексті поліського поховального обряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 26-41.

Конторчук, Г. К. (2002) Етно-культурологічні аспекти українських фразем із компонентом "кіт". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 127-130.

Корнюшин, А. В. (2002) Анализ многолетней таксономической дискуссии: сколько видов пресноводных двустворчатых моллюсков насчитывается в фауне Украины? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 9-11.

Король, Л. М., Яцюк, Н. В. (2002) Розвиток самостійності школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 79-80. ISSN 2076-6173

Король, Э. Н. (2002) Наземные моллюски – промежуточные хозяева трематод надсемейства Brachylaimoidea (Аllison, 1943). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 86-89.

Корінна, Л. В. (2002) Виховання громадянськості старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 213-215.

Косолапова, Е. В. (2002) Екологічна оцінка забруднення земель різного використання Волинського і Житомирського Полісся цезієм-137. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Костриця, М. Ю. (2002) Краєзнавчі студії в епістолярній спадщині І. І. Огієнка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 21-23. ISSN 2076-6173

Костюченко, М. В. (2002) Культура міжособистісних взаємин сучасного юнацтва: підходи до розуміння. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 76-78.

Котнюк, Л. Г. (2002) Pragmatics Is a New Approach to Language Analysis. In: Exploring EFL Challenges with TESOL Community: 7th TESOL National Ukraine Conference. pp. 99-101.

Котнюк, Л. Г. (2002) Егоцентричні параметри наукового тексту. В кн..: Волинь – Житомирщина /Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. pp. 112-116.

Котнюк, Л. Г. (2002) ”Egocentricity” of English interjections. In: Bright Ideas – Real Practice: The 1st Regional TESOL- Ukraine Conference. – Khmelnytsky: Univer, 2002. p. 33.

Котнюк, Л. Г., Кузніцова, І. В., Сидоренко, С. І., Гаращук, Л. А., Славова, Л. Л., Борисенко, Н. Д. (2002) Дослідження космосу. In: Дослідження космосу: Методичний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ.

Крамаренко, С. С. (2002) О межвидовой гибридизации между наземными моллюсками рода Brephulopsis (Gastropoda; Pulmonata; Buliminidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 47-49.

Кризська, К. В. (2002) Вплив токсикантів різної природи на черевоногих молюсків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 149-152.

Кудряшова, В. В., Гужанова, Т. С., Москвіна, Т. П. (2002) Гуманістичне спрямування педагогічної спадщини І. Огієнка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 192-194. ISSN 2076-6173

Кузнєцова, І. В. (2002) Особливості гендерної характеризації персонажів та гендерні характеристики автора. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 176-182.

Курандина, Д. П., Низовская, Л. В. (2002) Трематодофауна моллюсков некоторых трансграничных рек бассейна Днепра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). p. 90.

Кусяк, Н. В. (2002) Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями. PhD thesis, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Кусяк, Н. В., Томашик, З. Ф., Томашик, В. М., Даниленко, С. Г. (2002) Растворение арсенида и антимонида индия в системе K2Cr2O7–HBr–HCl–H2O. Украинский химический журнал, 68 (1). pp. 11-14. ISSN 0041-6045

Кучерук, О. А. (2002) "Дохристиянські вірування українського народу" І. Огієнка як джерело вивчення духовної культури українців. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 94-97. ISSN 2076-6173

Кучинська, І. О. (2002) Шляхи виховання духовних цінностей особистості у творчій спадщині Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 123-125.

Кілочицький, П. Я. (2002) Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Л

Ладыгина, Л. В. (2002) Культивирование микроводорослей в питомнике – корма для производителей и личинок устриц. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 70-71.

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко сподвижник національної освіти, науки і культури. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 3-7.

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко – визначне явище в українській освіті,науці і культурі (до 120-річчя із дня народження). Освіта України. (7-8). p. 7.

Левківський, М. В. (2002) Відповідальність у гуманістично-християнському вимірі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 3-5.

Левківський, М. В. (2002) Жив і творив для України (до 120-річчя із дня народження І. Огієнка). Житомирщина. (11). p. 5.

Левківський, М. В. (2002) Соціально-правова відповідальність особистості: проблема формування. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Зб. на-ук. праць, 1. pp. 47-51.

Левківський, М. В. (2002) Сподвижник національного шкільництва, культури і науки (до 120-річчя із дня народження Івана Огієнка) /. Педагогічна газета. (1 (91)). p. 7.

Левківський, М. В., Вітвицька, С. С., Борейко, О. М. (2002) Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка:. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Левківський, М. В., Тернопільська, В. І. (2002) Соціальна відповідальність шкільного юнацтва: новітні технології формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 206-209.

Лещенко, М. П. (2002) Педагогічні ідеї Івана Огієнка і сучасна школа (на прикладі школи "Чарівний світ"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 138-139.

Лисовская, В. И. (2002) Сезонные изменения гликогена в мидиях обрастаний Одесского залива. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 153-155.

Литвинчук, Л. В. (2002) Актова книга Крем’янецького земського уряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 9-19.

Литвинчук-Ящук, Л. В. (2002) Найменування жінки в пам’ятках Житомирщини ХVI – XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 162-165.

Лохвицька, Л. В. (2002) Ідея національного виховання дітей І. Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 160-162.

Луценко, В. В. (2002) Використання комп'ютерної техніки з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя музики. Розвиток особистості в системах трудової та професійної підготовки молоді: Зб. матер. Всеукр. наук-практ. конф.. pp. 41-44.

Ляхоцький, В. П. (2002) Редакційно-видавнича діяльність Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 15-17.

Літяга, І. В. (2002) Деякі аспекти профілактики негативних явищ неповнолітніх. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 222-224.

Літяга, І. В. (2002) Деякі аспекти проблеми спілкування у підлітковому віці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 203-205. ISSN 2076-6173

М

Макаров, Ю. Н., Костылев, Э. Ф. (2002) Моллюски в эвтрофированных районах украинского шельфа Черного моря (по результатам наблюдений 1997 – 1998 гг.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 120-122.

Максимець, С. М. (2002) Соціально-психологічний тренінг як спосіб оптимізації морального розвитку учнівської молоді. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 73-75. ISSN 2076-6173

Максимова, О. О. (2002) Іван Огієнко та ідея досягнення успіху дітьми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 53-56. ISSN 2076-6173

Маліновська, Т. В. (2002) Виразне читання у підготовці студентів-філологів. Взаємозв’язки української і зарубіжної літератури в шкільному курсі: Метод. посібник для студ. вищих навч. закл. філолог. спец.. pp. 108-111.

Мачушник, О. Л. (2002) Пізнавальна активність особистості: історія вивчення проблеми. Вісник: Збірник наукових статей викладачів, докторантів та аспірантів Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. pp. 20-23.

Маєвська, Л. М. (2002) Національно зорієнтована соціалізація особистості засобами рідної мови. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 301-303.

Мельниченко, Р. К. (2002) О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых (Bivalvia, Unionidae) территории Украины. Вестник зоологии, 36 (5). pp. 21-26. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К. (2002) Особливості каріотипів перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 33-36.

Мельничук, О. І. (2002) Іван Огієнко і культура поведінки майбутніх робітників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 186-188.

Мирошніченко, О. А. (2002) Зміст та структура поняття "соціально-значущі якості особистості". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 200-202.

Мисечко, О. Є. (2002) Вклад І. Огієнка в утвердження цінностей громадянського виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 148-150. ISSN 2076-6173

Мойсієнко, В. М. (2002) Із спостережень над іменним словотвором в актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року. Актуальні проблеми українського словотвору. Матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю професора І.Ковалика (1). pp. 387-391.

Мойсієнко, В. М. (2002) До проблеми визначення рідної говірки автора "Граматики словенської" Івана Ужевича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 117-120.

Мойсієнко, В. М. (2002) Морфологічні діалектні особливості писемних пам’яток північноукраїнського ареалу XVI-XVII століть. Восточноукраинский лингвистический сборник (5). pp. 453-459.

Музика, О. Л. (2002) "Шкілка" №6, 16 листопада 2002 року. "Шкілка" (6). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2002) "Шкілка" №7, 25 грудня 2002 року. "Шкілка" (7). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2002) "шкілка" №5, 1 вересня 2002 року. "Шкілка" (5). pp. 1-5.

Музика, О. Л. (2002) Психологічні механізми ціннісно-мовленнєвої взаємодії. Національна освіта: традиції інновації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць / За ред. проф. М.В. Левківського. pp. 101-106.

Музика, О. О. (2002) Взаємозв’язок мотивації і здібностей у становленні творчої обдарованості. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. pp. 146-149.

Музика, О. О. (2002) Чинники активності технічно обдарованих підлітків. Обдарована дитина (2). pp. 44-48.

Міненко, Тимофій (2002) Відродження української Автокефальної православної церкви (концепция архієпископа Іларіона). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 27-28.

Мінюк, М. Є. (2002) Вплив обсихання на ритм серцевих скорочень у Colletopterum piscinale (Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 156-158.

Місяць, Н. К. (2002) І. Огієнко і національно-мовні проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 91-93. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2002) Гіпертекст - новий крок у розвитку тексту. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 103-105.

Місяць, Н. К. (2002) Міжнародна конференція "Проблеми аналізу тексту", присвячена Євгенові Кудрицькому. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 285-288.

Місяць, Н. К. (2002) Ярослава Павлюк - поет і перекладач. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 53-56.

Міхеєв, В. В. (2002) КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ЛІНІЙНОГО ТА ЦИКЛІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. Вісник Житомирського інженерно-технологічного університету, 2 (21). pp. 125-129.

Міхеєва, Г. М. (2002) Малакологічні дослідження кафедри зоології Житомирського педуніверситету та їх значення в розвитку пізнавальних інтересів студентів і учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 221-223. ISSN 2076-6173

Н

Новгородський, Р. Г. (2002) Проблема соціалізації особистості в контексті педагогічної спадщини Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 145-147.

О

Оскольская, О. И., Нестерова, Р. А., Тимофеев, В. А. (2002) Влияние хозяйственной деятельности на морфо-физиологические характеристики Unio stevenianus на разных участках реки черной (Западный Крым). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 179-181.

Оскольская, О. И., Шохолов, В. В., Тимофеев, В. А. (2002) Влияние глобальных климатических изменений на состав фауны моллюсков раннего палеоцена Инкермана (Западный Крым). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 97-99.

П

Павлик, Н. П. (2002) Соціальне сирітство в законодавчому полі України. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 19-22.

Павлюк, Р. С. (2002) М"якуни у живленні земноводних заходу України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 123-124.

Папіна, А. (2002) Слуховая (звуковая) сенсорная оценка в поэтической речи А.С. Пушкина. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 166-168.

Пащенко, М. І., Пащенко, Д. І., Мішкурова, В. Ф. (2002) Іван Огієнко про гуманізацію навчально-виховного процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 109-112.

Першко, І. О., Бондарчук, Ю. М. (2002) Перше знаходження Fagotia danubialis (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) в Случі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 100-101. ISSN 2076-6173

Петронговський, Р. Р. (2002) Структура патріотизму старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 165-167.

Пилипко, І. М., Садовніков, А. В. (2002) Вплив хлорида цинку на легеневе та шкірне дихання ставковика. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 182-184.

Пиркова, А. В. (2002) Пораженность черноморских устриц раковинной болезнью: меры профилактики и селекция на устойчивость к заболеванию. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 72-74.

Плотницька, О. В. (2002) До проблеми про формування духовної культури майбутнього вчителя. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. пр. / За ред. проф. М.В. Левківського. pp. 187-189.

Плотницька, О. В. (2002) Особливості формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Вип. 22 / За заг. ред. академіка АПН України М.Б. Євтуха, укладач О.В. Михайличенко.. pp. 148-150.

Плотницька, О. В. (2002) Художньо-аналітична діяльність як умова професійно-особистісного розвитку майбутніх вчителів музики. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб. наук. пр. / За заг. ред. Н. А. Сейко. pp. 40-43.

Правдухина, О. Ю., Кодолова, О. П. (2002) О генетическом разнообразии пресноводного моллюска Unio tumidus Phil. (Вivalvia, Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 12-15.

Приймак, А. М. (2002) Мовні сигнали зв'язаності щоденникового тексту (на матеріалі щоденників Л.М. Толстого). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 131-136.

Протасов, А. А., Силаева, А. А. (2002) Состав, распределение, обилие моллюсков в водоемах, подверженных воздействию сбросных подогретых вод электростанций. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 16-17.

Підлужна, Г. В. (2002) І. Огієнко про методику формування читацьких навичок молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 210-212. ISSN 2076-6173

Пінчук, Т. С., Дегтяренко, Г. М. (2002) Велет української національної науки і культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 81-83.

Р

Резніченко, З. В. (2002) Використання поглядів Івана Огієнка на педагогічний потенціал народного декоративно-ужиткового мистецтва у професійній підготовці вчителя початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 143-144.

Рудницька, Н. В. (2002) Освіта євреїв Волині у ХІХ-на початку ХХ ст.: історіографія проблеми. Шості Запорізькі єврейські читання. pp. 86-92.

Рудницька, Н. Ю. (2002) І.Огієнко і шкільне краєзнавство Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 57-59.

С

Савицький, І. Л. (2002) Останнє серце з роду Лодзя. Євстахій Івановський. 1813-1903. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 2220-7996

Савченко, І. В. (2002) Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія Ростовського (Туптала). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 38-40.

Сарана, О. А. (2002) Некоторые локальные контурно-телесные теоремы для тонко голоморфных фунуций. Український математичний журнал, 54 (12). pp. 1680-1687. ISSN 1027-3190

Сбруєва, А. А. (2002) Діалектика локального і глобального у поглядах І.Огієнка на освіту і виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 9-11.

Сверлова, Н. В. (2002) О необходимости создания единой системы отечественных названий наземных моллюсков. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 37-40.

Сейко, Н. А. (2002) Девіантна поведінка в контексті християнської моделі моральності. In: Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету "Острозька академія". редакційно-видавничий відділ Національного уніерситету "Острозька академія", Острог, pp. 403-410. ISBN 966-7631-19-2

Сейко, Н. А. (2002) Доброчинність як підгрунття соціально-педагогічної діяльності в Україні. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 109-112.

Сейко, Н. А. (2002) Кременецький ліцей і польські школи Житомирщини ХІХ ст. Міжнародна наукова конференція "Місто Кременець в історії освіти, науки і культури", присвячена 365-річчю відкриття в Кременці філії Києво-Могилянської колегії.. pp. 62-67.

Сейко, Н. А. (2002) Соціальна педагогіка. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А. (2002) Сутність та можливості корекції девіантної поведінки дитини в контексті християнської моделі моральності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 168-171.

Семенець, С. П. (2002) Аспекти реалізації розвиваючої функції навчання при вивченні математики. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка. pp. 178-180. ISSN 966-7603-43-1

Семенюк, Т. В. (2002) І. Огієнко та сучасна школа. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 151-153.

Сидорчук, Н. Г. (2002) До питання про організацію науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 408-413.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Наукове студентське товариство як форма підготовки майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації. pp. 413-417.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Науково-дослідна робота як складова професійної підготовки в зарубіжних країнах. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні. pp. 87-90.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Організація науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі (3). pp. 117-120.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Про співвідношення між поняттями "самоосвіта" та "самостійна робота". Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (4). pp. 139-141.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Профессиональная педагогическая деятельность: сущность и современные подходы. Акмеология 2002 (7). pp. 94-101.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Самоосвітня діяльність як фактор становлення особистості Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 189-191.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Социально-экономические предпосылки и основные тенденции становления профессиональной научно-исследовательской профессиональной научно-исследовательской деятельности учителя (1802- 1917 гг.). Акмеология 2002. (7). pp. 181-189.

Синицына, О. О., Крашевский, А., Здановский, Б. (2002) Некоторые популяционные характеристики двустворчатых моллюсков в Конинских озерах – охладительной системе двух тепловых электростанций. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 125-127.

Сипченко, І. В. (2002) До проблем формування досвіду художньо-педагогічного спілкування майбутнього вчителя музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 135-137.

Скоробагатська, О. І. (2002) І.Огієнко про просвітницькі погляди В.В. Капніста. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 101-103.

Снегин, Э. А. (2002) Использование видов наземных моллюсков в качестве индикаторов реликтовых ценозов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 128-129.

Сон, М. О. (2002) Брюхоногие моллюски временных водоемов центральной части Одесской области. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 102-104.

Сохацька, Є. І. (2002) Іван Огієнко – будівничий нації (за матеріалами "Нашої культури"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 32-34.

Спірін, О. М. (2002) Практична інформатика. Житомир.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2002) Влияние трематодной инвазии и сульфата хрома на содержание общего белка в гемолимфе Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia). Паразитология, 36 (3). pp. 240-246. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Киричук, Г. Є. (2002) On the possibility to use molluscs in radioecological monitoring of freshwater ekosystems. Folia malacologica.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Вискушенко, А. П., Гарбар, О. В., Гирин, В. К., Гоменюк, Р. А., Мельниченко, Р. К., Мостіпака, О. А., Степчук, Л. О., Янович, Л. М. (2002) Вплив розчинів хлориду цинку на вміст ß-каротину в гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Збірник тези доповідей: ХІІ конференція українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Киричук, Г. Є., Житова, О. П. (2002) Роль молюсків у розподілі радіонуклідів у водних екосистемах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 188-192. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. (2002) Роль лімнеїд у поширенні трихобільгарціозного церкаріозу в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 18-20.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Мостіпака, О. А., Степчук, Л. О., Гоменюк, Р. А. (2002) Вплив сульфату міді на вміст каротиноїдів у гемолімфі ставковика озерного (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae) в нормі та при інвазії партенітами трематод. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

Сітарска, Барбара (2002) Система оцінювання ефективності навчання студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 198-199.

Т

Тернопільська, В. І. (2002) Ідея відповідальності особистості у гуманітарних науках. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 69-72.

Тимошик, М. С. (2002) Іван Огієнко (митрополит Іларіон) і сучасна Україна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 6-8.

Титаренко, В. М. (2002) Запозичена лексика у грамотах Київського міського магістрату XVI – XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 157-161.

Титаренко, В. М. (2002) Привілет Київському магістрату. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 20-25.

Томашик, В. М., Чернюк, О. С., Гриців, В. І. (2002) Взаємодія GaAs з розчинами HNO3-HCl-H2O. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (37). pp. 150-152. ISSN 0233-7577

Томашик, В. М., Кусяк, Н. В., Томашик, З. Ф. (2002) Химическое травление InAs, InSb и GaAs в растворах системы H2O2–HBr. Неорганические материалы, 38 (5). pp. 535-538.

У

Увалиева, К. К. (2002) Важнейшие результаты систематико-экологических исследований по моллюскам аридной зоны Казахстана. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 130-132.

Увалиева, К. К., Кан, Н. С. (2002) Некоторые дополнения к изучению малакофауны пустынных ландшафтов Семиречья (Балхаш-Илийская впадина). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 105-106.

Ф

Федорова, М. А. (2002) Культура поведінки дітей: ретроспектива дослідження. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 49-52. ISSN 2076-6173

Федоровська, І., Місяць, Н. К. (2002) Проблемы перевода текстов на страницах русскоязычной прессы Америки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 69-75.

Фундукчиев, С. Э., Иззатуллаев, З. И. (2002) О питании Зарафшанского фазана наземными моллюсками. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 133-134.

Х

Халиман, И. А. (2002) Предварительные итоги процесса "понтизации" Азовского моря на примере моллюсков. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 210-211.

Хейфец, Е. О. (2002) Первісна орієнтація черепашки у молюсків та її реорієнтація в контексті еволюційної морфології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 212-216.

Хлус, Л. М., Хлус, К. М. (2002) Конхологічна мінливість молюска Eobania vermiculata Mull. в онтогенезі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 58-61.

Хлус, Л. М., Хлус, К. М. (2002) Фенотипова мінливість наземного молюска Helix lutescens Rssm. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 62-65.

Хмелінська, Р. М. (2002) Аналіз вірша в прозі І. С. Тургенєва "Два четверостишия". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 207-214.

Хомич, Л. О. (2002) Реалізація ідей І.Огієнка у змісті курсу "Теорія та історія педагогіки". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 44-45.

Хохуткин, И. М., Гребенников, М. Е., Ерохин, Н. Е. (2002) Электронный каталог малакологической коллекции зоомузея ИЭРиЖ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 107-110.

Ц

Царик, Й. В., Яворський, І. П. (2002) Екологічні особливості прісноводних молюсків у Розточчі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 135-136.

Цюряк, І. О. (2002) ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДИРИГЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка / Зб. наук. праць / [ред. проф. М.Левківський].. pp. 185-187.

Цюряк, І. О. (2002) До питання формування творчої особистості вчителя музики. Імідж сучасного педагога (3(22)). pp. 25-27.

Ч

Чорна, К. І. (2002) Іван Огієнко і сучасні пріоритети громадського виховання підростаючого покоління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 106-108.

Чорномаз, Т. В. (2002) Активність війок миготливого епітелію зябер і ноги Unio conus (in vitro) як тест-функція при еколого-фізіологічних дослідженнях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 159-162.

Ш

Шевнюк, О. Л. (2002) Ідеї І.Огієнка у контексті сучасної культурологічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 113-115.

Шекель, А. М., Гриценко, І. С., Листван, В. М. (2002) Синтез, фізико-хімічні властивості та фізіологічна активність похідних форміларилових естерів ацетилсаліцилової кислоти. Вісник фармації (4). pp. 7-11.

Шинкарук, В. Ф. (2002) Спогади Леоніда Карума про Василя Кравченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 67-73. ISSN 2220-7996

Шквир, О. Л. (2002) Педагогічні погляди І.І. Огієнка в контексті національного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 126-128.

Шоробура, І. М. (2002) Педагогічні ідеї І.Огієнка та підготовка майбутніх вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 140-142.

Шурова, Н. М., Стадниченко, С. В. (2002) Изменения популяционных характеристик черноморской мидии и стратегия формирования её популяции в современных условиях среды. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 137-139.

Ю

Юришинець, В. І. (2002) Кто и что скрывается под видовыми названиями Dreissena polymorpha и D. bugensis? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 41-42.

Юришинець, В. І., Корнюшин, А. В., Мунасыпова, И. С. (2002) О современных Limnocardiidae (Bivalvia: Cardioidea) фауны Украины: нерешенные проблемы. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 110-112.

Я

Яворський, І. П. (2002) Малий ставковик – проміжний живитель личинок трематод фасціоли звичайної пасовищ Передкарпаття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 91-92.

Яковенко, М., Єршов, В. О. (2002) Спогади. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 978-966-1663-13-7

Янович, Л. М., Чернишова, А. О. (2002) Вплив токсикантів (раундап нітрат амонію) на тканини статевої залози перлівницевих. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 193-196.

Янчук, Н. В. (2002) Реалізація принципу наступності у процесі вивчення лексики і фразеології. Українська мова і література в школі (2). pp. 10-13.

Янчук, Н. В. (2002) Роль тексту в реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 238-240. ISSN 2220-7996

Янчук, Н. В. (2002) Функціонально-комунікативний підхід до вивчення української мови. 1. Національна освіта: традиції і новації в контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць (1). pp. 89-92.

Ярмошик, Іван (2002) Історія українського козацтва в дослідженнях волинських краєзнавців другої половини ХІХ ст. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (11). pp. 221-224.

Ярмошик, Іван (2002) Володимир Антонович та історичне краєзнавство Волині другої половини ХІХ століття. Житомир: Поліграфічний центр Житомирського державного університету.

Яценко, С. Л. (2002) Учитель як суб’єкт навчально-виховного процесу в системі особистісно орієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 195-197.

This list was generated on Wed Apr 17 06:14:54 2024 EEST.