Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 695.

Долинська, Л. В., ed. (2005) НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: 3б. наукових праць. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ.

Долинська, Л. В., ed. (2005) НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологія: 3б. наукових праць. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ.

Шевчук, М. В., ed. (2005) Творчі світи Тараса Шевченка. Збірник студентських наукових робіт (2). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Моляко, В. О., Долинська, Л. В., Музика, О. Л., Кияк, Б. Р., eds. (2005) Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків". Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, Київ-Житомир.

Daszкіewіcz, Jakub (2005) Rynkokratyczne źródła współczesnego terroryzmu. Українська полоністика (2). pp. 50-54.

Gryschyк, А. М., Maкhanets, О. М. (2005) The Spectra and Lifetimes of Electrons, Holes, and Excitons in Open Cylindrical Quantum Dots Embedded Into Quantum Wires or Wells. Ukr. J. Phys., 50 (12). pp. 1389-1396. ISSN 0503-1265

Kmіeć, Stanislaw (2005) Wychowanie obywatelskie – wychowaniem antyterrorystycznym. Українська полоністика (2). pp. 110-115.

Malyutenko, V. K., Malyutenko, O. Y., Zinovchuk, A. V., Zakheіm, А. L. (2005) Remote temperature mapping of high-power InGaN/GaN MQW flip-chip design LEDs. Proceedings of SPIE, 5941. 59411K-1. ISSN 9780819459466

Mareк, Еlzbieta (2005) Czasopismo "Życie Szkoły" ma 60 łat. Українська полоністика (2). pp. 127-131.

Ostasz, Gustaw (2005) Juliana Przybosia wersja sztuki bez granic. Українська полоністика (2). pp. 3-9.

Pomyкała, Мarta (2005) Podstawy prawne antyterroryzmu współczesnego. Українська полоністика (2). pp. 64-77.

Prendecкі, Кrzystof (2005) Rasizm i niewolnictwo jako "bomby zapalne" i potencjalne źródło zagrożeń terrorystycznych. Українська полоністика (2). pp. 55-63.

Rosік, Мarian (2005) Edukacja jako czynnik kształtowania tożsamości człowieka. Українська полоністика (2). pp. 116-119.

Starowіerow, Мirosława, Gerasymczuк, Аndrij (2005) Filozoficzno-patriotyczne wątki w twórczości J.Słowackiego i J. Iwaszkiewicza. Українська полоністика (2). pp. 149-156.

Szulc, Wita (2005) Wypędzenia. Prześladowania. Samotność. Muzykoterapeutyczne walory bajki o "Czterech Muzykantach z Bremy". Українська полоністика (2). pp. 10-17.

Szumlańsкa, Natalia (2005) Analiza porównawcza programów nauczania języka polskiego w Polsce i na Ukrainie. Українська полоністика (2). pp. 93-100.

Tadeusz, Graca (2005) Rola i zadania kształcenia zawodowego w przygotowaniu do bezpiecznej pracy a kompetencje humanistyczne wykładowców. Українська полоністика (2). pp. 85-92.

Євченко, Н. В. (2005) Змістове наповнення терміна "епізована драма". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 193-195. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2005) Риторика. [Teaching Resource]

Євченко, О. В. (2005) Драма-антиутопія: до історії терміна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 190-192. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2005) Класична антиутопія і роман О. Ірванця "Рівне / Ровно / Стіна. Нібито роман". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 277-281. ISSN 2076-6173

Єлагіна, Т. В. (2005) Народнопісенна творчість як джерело збагачення мовного запасу особистості у процесі громадянського виховання молоді (на прикладі української народної балади). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 173-176.

Ємець, О. В. (2005) Мейотичні тропи як відображення ракурсу та аспекту бачення у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 58-59.

Єнікєєва, С. М. (2005) Ад’єктивація та субстантивація синтаксичних одиниць у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 60-64.

Єремеєва, В. М. (2005) Історичний аспект проблеми індивідуалізації навчання у зарубіжній педагогіці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 113-115.

Єрмак, В. І. (2005) Міжпредметні зв’язки як засіб формування навчально-пізнавальної культури молодших школярів на уроках рідної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 91-94.

Єршов, В. О. (2005) Духовний світ митця Г.П. Олізара. Українська полоністика (2). pp. 157-173.

Єршова, Л. М. (2005) Становище жіночої освіти на Волині в період інтенсивної русифікації регіону (1831 — 1861). Українська полоністика (2). pp. 101-109.

Іваненко, Л. Д. (2005) Тютюнопаління і здоров'я жінки. Педагогічна Житомирщина (6 (30)). pp. 69-71.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2005) Антропогенне забруднення навколишнього середовища і здоров'я людини. Наукові дослідження - теорія та експеримент 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10. pp. 37-38.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2005) Особливості харчування в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки 2005", 48. pp. 9-10.

Іваненко, Л. Д. (2005) Вплив нітратів на організм людини. Педагогічна Житомирщина (2). pp. 73-76.

Іваненко, Л. Д. (2005) Техноекологія та здоров’я людини. Матеріал всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний соціокультурний простір 2005” (1). pp. 15-16.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2005) Вплив іонів важких металів на здоров'я людини. Педагогічна Житомирщина (5). pp. 66-69.

Іванов, А. О. (2005) Основи зіставного дослідження лексичних одиниць на позначення предметів повсякденного вжитку в сучасній англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 151-153.

Ілліна, О. В. (2005) Організаційні аспекти сучасного виховання учнівської молоді. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць., 2 (8). pp. 289-293.

Ілліна, О. В. (2005) Підготовка майбутніх учителів до професійної організаторської діяльності. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць / За ред. канд. педагог. наук Єремєєвої В. М. (2). pp. 110-112.

Ілліна, О. В. (2005) Підготовка студентів університету до організаторської діяльності як чинник соціалізації особистості. Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ЖДУ імені Івана Франка / За ред. доц. Уразова А.У., Саух І. В., Обіход С.В.. pp. 193-195.

Ілліна, О. В. (2005) Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник /За ред. проф. Дубасенюк О.А.: Вид. 2-ге, доповнене.. pp. 259-269.

Ілліна, О. В. (2005) Інститут соціального гувернерства як засіб соціалізації дитини з особливими потребами. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції. pp. 35-39.

Ілліна, О. В. (2005) Організаторська педагогічна діяльність у літньому оздоровчому таборі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 63-66.

Ільченко, О. М. (2005) Метамова науки: лексикографічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 12-15.

Ісіченко, Ігор (2005) Провіденційна перспектива історії в українському аскетичному тексті епохи Середньовіччя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 139-144. ISSN 2076-6173

Іщук, С. І., Філоненко, І. М. (2005) Інфраструктура ТРК Чернігівської області України (комплексна оцінка). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (51). pp. 36-38. ISSN 1728-2640

Алєксєєва, Т. Ф. (2005) Особистісно зорієнтоване навчання – основний шлях модернізації української школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 152-154.

Андерсен, Л., Вознюк, О. В. (2005) До проблеми співвідношення обсягів понять слів у рідній та мові, що вивчається. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : наук.-метод. матеріали / відп. за випуск О. В. Вознюк (14). pp. 3-6.

Андрушенко, О. Ю. (2005) Функціональний статус перфектних форм у ранньоновоанглійському періоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 96-99.

Анохіна, Т. О. (2005) Семантична конгруентність слів на позначення поняття тиші. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 107-108.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2005) Майбутній учитель як суб’єкт акмеологічної творчості. Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 228-231.

Антонова, О. Є. (2005) Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. (2005) Розвиток обдарованості майбутнього вчителя засобами загальноуніверситетського центру роботи з обдарованою студентською молоддю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 62-64.

Антонова, О. Є. (2005) Технологічний підхід до розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Перспективні педагогічні технології в систем неперервної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції., 2. pp. 178-188.

Антонова, О. Є. (2005) Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник. pp. 65-85.

Антонова, О. Є. (2005) Технологія розвитку творчої особистості майбутнього педагога у процесі викладання педагогічних дисциплін. Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики: Международный Межвузовский сборник научных работ (28). pp. 13-22.

Антонова, О. Є. (2005) Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник: вид. 2-ге, доповнене. pp. 48-46.

Антонова, О. Є., Бобракова, Т. (2005) Особливості обдарованої дитини та їх врахування у навчально-виховному процесі. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій (2). pp. 118-121.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2005) Технологія організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Збірник науково-методичних праць переможців конкурсу у номінаціях міжнародних виставок навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні. pp. 136-145.

Антонова, О. Є., Ревчук, Т. І. (2005) Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної творчості. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій (2). pp. 121-126.

Антонюк, М. О. (2005) Особливості семантики дієслів, утворених з допомогою префікса be- (на матеріалі давньоанглійської поетичної та прозової спадщини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 109-112.

Арешонков, В. Ю. (2005) Модель удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на основі компетентнісного підходу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 106-108. ISSN 2076-6173

Арешонков, В. Ю. (2005) Проблеми наукового забезпечення післядипломної освіти вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 80-83.

Астрахан, Н. І. (2005) Літературний твір як літературознавча проблема. Проблеми славістики (1-4). pp. 45-51.

Астрахан, Н. І. (2005) Моделювання у літературознавстві: термінологічні аспекти методологічних проблем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 173-176. ISSN 2076-6173

Ахметов, Р. Ф. (2005) Математичні методи оцінки ефективності тренувального процесу висококваліфікованих стрибунів у висоту. Молода спортивна наука України, 1 (9). pp. 75-78.

Ахметов, Р. Ф. (2005) Прогнозування результативності стрибунів у висоту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (2-3). pp. 86-91.

Ахметов, Р. Ф. (2005) Современная технология совершенствования техники прыжка в высоту. Материалы ІХ Международного конгресса "Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. p. 215.

Ахметов, Р. Ф. (2005) Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою стрибунів у висоту високого класу. Documentation. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Ахметов, Р. Ф. (2005) Факторний аналіз найбільш інформативних параметрів стрибунів у висоту. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (7). pp. 139-143.

Багацька, О. В. (2005) Моделі взаємодії семантико-композиційних складників короткого оповідання при втіленні концепту РІВНОВАГА (на матеріалі сучасних американських оповідань). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 113-117.

Багрій, Н. Ф. (2005) Роль ритму і темпу в підвищенні ефективності занять фізичного виховання студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 174-177.

Баранова, С. В. (2005) Інтегроване навчання перекладу та іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 7-9.

Басюк, Н. А. (2005) Педагогічні умови виховання почуття відповідальності в учнів 1-4 класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 148-150. ISSN 2076-6173

Бахтин, А. К., Таргонський, А. Л. (2005) Некоторые экстремальные задачи теории неналегающих областей со свободными полюсами на лучах. Український математичний журнал, 58 (12). p. 5. ISSN 1027-3190

Башманівська, Л. А. (2005) Забезпечення високої художньо-естетичної освіченості учнів шляхом формування художніх смаків засобами літератури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 29-30. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2005) Лінгвостилістичний аналіз поезії М. Рильського «Шопен». Українська література в загальноосвітній школі (9). pp. 42-43.

Башманівська, Л. А. (2005) Література рідного краю: Житомирщина (авторська програма і методичні моделі уроків для 5-9 класів. 5 клас. [Teaching Resource]

Башманівська, Л. А. (2005) Організація інтегрованого навчання з літератури рідного краю і музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 79-81. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2005) Інтегроване вивчення давньоукраїнських мотивів у творчості М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (21). pp. 19-21.

Бекірова, А. Р. (2005) Духовність – засіб формування громадянської культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 75-78.

Бережко, К. О. (2005) Опис історії українського народу через біблійні сюжети в творчості Т. Шевченка. Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 3-6.

Бережко, К. О. (2005) Взаємозв’язок радикалього націоналізму й релігійного фанатизму: ідейне підгрунтя та соціальні наслідки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 9-12.

Березенська, Л. І., Вінярська, Г. В. (2005) Використання автентичних скоромовок як засобу формування іншомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 67-70.

Березовська, І. В. (2005) Основні тенденції дослідження проблеми волі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3-4). ISSN 2311-8466

Березюк, О. С. (2005) Національний компонент в освітньо-виховних системах навчальних установ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 109-112.

Березюк, О. С. (2005) Організаційно-педагогічні основи використання засобів народознавства в позанавчальному виховному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 32-35.

Березюк, О. С. (2005) Педагогічні умови взаємозв’язку особистісно зорієнтованої освіти та народної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 22-24.

Берковський, В. (2005) Місто Славута як центр магнатської латифундії князів Сангушків на Волині. Українська полоністика (2). pp. 27-39.

Беседовська, І. В. (2005) Інтегрування суміжних мовознавчих дисциплін – одна з необхідних умов свідомого сприймання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 155-160.

Бока, О. В. (2005) Статус власних імен у підготовці перекладачів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 188-119.

Бокун, І. А. (2005) Центри самостійного вивчення іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 18-25.

Бондаренко, Г. Ф. (2005) Притча як видова категорія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 180-182. ISSN 2076-6173

Бондаренко, О. В. (2005) Краєзнавча спрямованість як показник готовності студентів до професійної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 200-202.

Бондарчук, Л. І. (2005) Текст на уроці мови як методична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 29-31.

Борисенко, Н. Д. (2005) Гендерний аспект використання звертань у персонажному мовленні сучасної британської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 39-41.

Борисенко, Т. Г. (2005) Удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музики до організації спільної навчальної діяльності учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 82-84.

Борисов, О. О. (2005) Лексико-синтаксичні засоби вираження слота вербальний симптом емоційного концепту страх (на матеріалі творів сучасної англомовної художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 100-103.

Борисюк, С. Л. (2005) Динамізм соціальної структури суспільства та соціальна стратифікація. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 13-16.

Будник, О. Б. (2005) Інноваційні технології господарського виховання школярів: етнопедагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 36-39.

Булаховська, Юлія (2005) Декілька міркувань із приводу сприйняття польської поезії в Україні. Українська полоністика (2). pp. 221-227.

Бургуй, О. В. (2005) Групова казкотерапія в особистісно орієнтованому вихованні дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 203-205.

Бурковська, Л. Д. (2005) Дослідження стану готовності майбутніх учителів до дистанційного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 152-155.

Буруковська, Н. В. (2005) Постмодерністські тенденції у сфері гуманітарного знання: компаративний аналіз як новий методологічний інструментарій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 17-20.

Бусленко, Л. В. (2005) Люмбріціди (Oligochaeta: Lumbricidae) як структурний елемент біогеоценозів Волинського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Бутузова, Л. П. (2005) Особливості когнітивних репрезентацій ВІЛ/СНІДу в свідомості підлітків з різним ставленням до загрози ураження віл. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3-4). pp. 10-13. ISSN 2311-8466

Бутузова, Л. П. (2005) Мотиваційні передумови гетеросексуальних стосунків підлітків як чинник ситуативного ставлення до небезпеки ураження ВІЛ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (662). pp. 17-20.

Бутузова, Л. П. (2005) Особливості ставлення студентства до проблем ВІЛ/СНІДу. Актуальні проблеми психологічної підготовки в системі вищої школи. pp. 21-29.

Буханевич, Н. В. (2005) Проблема оцінювання результатів навчальної діяльності молодших підлітків. Ідеї народної педагогіки в наукових дослідженнях К.Д. Ушинського (науково-педагогічний пошук молодих дослідників) (4). pp. 113-117.

Буханевич, Н. В. (2005) Питання оцінювання навчальних досягнень підлітків. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (2). pp. 190-192.

Буханевич, Н. В. (2005) Підготовка майбутніх вчителів до оцінювання навчальних досягнень учнів. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору Збірник наукових праць. pp. 248-252. ISSN 966-8456-54-8

Бучківська, В. В., Бучківська, Г. В. (2005) Інтеграція змісту курсу "Методика трудового та професійного навчання" у процесі підготовки вчителя початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 85-87.

Білецька, І. О. (2005) Формування у майбутніх педагогів досвіду застосування моральних задач у вихованні школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 95-97.

Білобровець, О. М. (2005) Антипольські заходи царату в контексті політики русифікації на території правобережної України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Всеукраїнсьий науковий журнал гуманітарних студій "Мандрівець". - Тернопіль, 2005. (3 (56)). pp. 31-34.

Білобровець, О. М. (2005) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Наукові записки. Серія: Історія. (1). pp. 254-260.

Білоус, Н. М. (2005) Образотворче мистецтво на уроках української мови в 5-6 класах як засіб збагачення духовної культури учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 25-28.

Білоус, О. С. (2005) Творча активність як показник готовності майбутніх учителів до професійної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 149-151.

Бірюк, Л. Я. (2005) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів (за кредитно-модульною системою). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 38-40.

Бісик, Н. М. (2005) Інноваційні технології у вихованні культури взаємин старших підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 217-220.

Бісик, Н. М. (2005) Інноваційні технології у вихованні культури взаємин старших підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 217-220.

Бісик, Н. М. (2005) Підготовка майбутнього вчителя до формування культури взаємин у колективі старших підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 178-181. ISSN 2076-6173

Васильєв, Є. М. (2005) "Театр абсурду" та "театр парадоксу": проблеми термінології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 186-189.

Васильєва, О. Г. (2005) Метонімія як чинник творення антропосемічних субстантивних композитів-бахувріхі в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 120-122.

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М. (2005) Вивчення функціонального стану організму студентів університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 221-225. ISSN 2076-6173

Василюк, І. М. (2005) Семантическая производность дивергентов американского и британского вариантов английского языка. Сб науч трудов Нижегородского госуд лингв ун-та им. Н.А. Добролюбова. pp. 98-102.

Василюк, І. М., Кравець, І. Ф. (2005) Структурно-семантична деривація фразових дієслів у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 42-44.

Василюк, В. І. (2005) Творчість Максима Рильського у студіях Євгена Маланюка. збірник наукових робіт. pp. 27-31.

Васянович, Г. П. (2005) Принцип громадянськості й патріотизму (етико-педагогічний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 8-11.

Вацеба, Р. В. (2005) Принцип способу означення речей як провідний у підході до теорії частин мови у граматиці модистів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 45-46.

Вашуленко, М. С. (2005) Інтегрування різних видів мовленнєвої діяльності у процесі вивчення рідної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 3-5. ISSN 2076-6173

Венгерська, В. О. (2005) ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ „ХВОРОБ РОСТУ". Тези ХХХ наукової конференції, присвяченої 45-ій річниці Житомирського державного технологічного універститету. pp. 140-142.

Виговський, В. І. (2005) Шляхи взаємодії соціального педагога з дитячими та молодіжними громадськими організаціями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 151-153.

Виговський, В. Л. (2005) Можливі типи словників омофраз сучасної англомовної військової лексики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 104-107.

Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2005) Деякі показники фізіологічного статусу ставковика за дії йонів міді водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 1-2.

Вишинська, Г. В. (2005) Проблема наукової картини світу в дидактиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 40-43.

Власенко, О. М. (2005) Проблема формування моральних цінностей особистості у майбутніх учителів у вищих педагогічних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 88-91.

Власюк, Ігор (2005) Селянська кооперація Правобережної України в період проведення столипінської аграрної реформи (1906 – 1914 рр.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. pp. 83-89.

Власюк, Т. В. (2005) Технологія навчання комунікативного читання у початковій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 46-48.

Вознюк, О. В. (2005) The functionality of adjectives order before a noun. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін: наук.-метод. матеріали. pp. 90-93.

Вознюк, О. В. (2005) Концепція цілісності як основа філософського синтезу знань. Рута-Волинь, Житомир. ISBN 966-8059-47-6

Вознюк, О. В. (2005) Мова як системно-синергетичне утворення: основні аспекти апроксимально-аналітичного методу викладання іноземних мов. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : наук.-метод. матеріали (14). pp. 7-33.

Вознюк, О. В. (2005) Новітні нетрадиційні методичні напрямки викладання іноземних мов. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : наук.-метод. матеріали (14). pp. 69-80.

Вознюк, О. В. (2005) Особистісно-орієнтований підхід до екологічного виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. (7). pp. 363-367.

Вознюк, О. В. (2005) Резонансне навчання. Тези доповідей ХІІІ міжвузівської науково-методичної конференції ЖВІРЕ. pp. 12-13.

Вознюк, О. В. (2005) Синергетичні засади викладання іноземних мов. Синергетика як інтегративна галузь знань : матеріали Другої Всеукр. наук. конф., Житомир, 22-23 черв. 2004 р. / ред. І. Г. Грабар. pp. 67-72.

Вознюк, О. В., Грабар, І. Г. (2005) Синергетика: зміна наукової парадигми. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар. pp. 9-13.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2005) Тріадність як базовий принцип побудови релігійних систем. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 1. pp. 7-14.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2005) Эмерджентные основания Третьей всемирной теории М. Каддафи: Ливия как эмерджентная сущность. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 75-80.

Вознюк, О. В., Музика, О. Л. (2005) Світоглядні ресурси української мови у порівнянні з деякими іншими мовами у контексті дослідження психологічних механізмів ціннісно-мовленнєвої взаємодії. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар. pp. 98-103.

Вознюк, О. В., Ходаківський, Є. І. (2005) Нададдитивність в економіці. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар.. pp. 59-63.

Вознюк, О. В., Цимбал, С. В., Кубіцький, С. О. (2005) Синергетичний та акмеологічний аспекти формування професійної компетентності студентів. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (40). pp. 80-90.

Вознюк, О. В. (2005) Про "перекладацький підхід" до пошуків мовних універсалій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 122-126. ISSN 2076-6173

Войнович, О. П., Войнович, І. С., Галатюк, Ю. М. (2005) Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 154-156.

Волощук, І. І. (2005) Антропокомпоненти іронічно-оцінного висловлювання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 127-129.

Вінічук, М. М., Веннман, П., Ослон, Т., Марклунд, Е. (2005) Дослідження льодоутворювальної здатності окремих штамів бактерій, що виділені зі стовбурів верби, лісової підстилки та ґрунту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 179-184.

Вірковський, А. П. (2005) Інноваційна діяльність педагога і студента як умова формування інноваційної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 49-51.

Вітвицька, С. С. (2005) Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І. Франка (21). pp. 8-11.

Вітвицька, С. С. (2005) Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 44-48.

Вітвицька, С. С. (2005) Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури в Україні та Росії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 249-252.

Гаврилюк, В. Ю. (2005) Клуби старшокласників як суспільні інституції формування життєвої компетентності та творчої активності учнівської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 157-160.

Галус, О. М. (2005) Індивідуалізація навчання в контексті адаптації студентів до пізнавальної діяльності у педагогічному ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 71-74.

Галус, О. М. (2005) Деякі аспекти професійної адаптації студентів вузу в контексті концепції неперервної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 31-34.

Гаращук, К. В. (2005) Історія підготовки перекладачів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 49-51.

Гармаш, О. Л. (2005) Словоскладання як "бігенеративний" механізм у системі англійського словотвору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 130-132.

Герасимов, Ю. О. (2005) Інсценізація байки на лабораторному занятті з виразного читання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 161-163.

Герасимов, Ю. О. (2005) Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка "Я стужився, мила, за тобою…". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 260-262.

Герасимов, Ю. О. (2005) Глибина і мелодійність поетичного слова (виразне читання вірша М.Т. Рильського "Поле чорніє. Проходять хмари…"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 226-228.

Герасимова, Г. Л. (2005) Комунікативно-прагматичні властивості епістемічної лексики сучасної німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 133-136.

Герасимчук, Ю. О. (2005) Спілкування як фактор, що впливає на професійну підготовку вчителя до педагогічної взаємодії в сучасному освітньому просторі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 240-242.

Глухоман, І. В. (2005) Мова як предмет філософської рефлексії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 9-12.

Гнаповська, Л. В., Дука, М. В. (2005) Концепт "Культура" в номінативному просторі "Кохання". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 47-50.

Головачов, О. В. (2005) Морфологія і філогенія грунтових та прісноводних нематод підряду Leptolaimina lorenzen, 1981. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Головня, А. В. (2005) Міфологічний компонент ККС та МКС. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 137-138.

Голубовська, І. В. (2005) Агіографічні традиції у прозі Наталени Королевої (на матеріалі оповідання "Свята Христина (її життя та діла)"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 145-147.

Голубовська, І. В. (2005) Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і техніки мовлення". Вісн. Житомир. держ. ун-ту (21). pp. 32-34.

Гончаренко, І. О., Шевченко, І. С. (2005) Конфліктна мовленнєва поведінка в англомовному кіберпросторі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 24-28.

Гончарова, О. М. (2005) Типізація засобів сучасних інформаційно-комунікативних технологій за видами інформаційної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 52-56.

Гончарук, Т. В. (2005) Проблеми людини та української духовності у філософії О. Кульчицького. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 21-24.

Горбач, О. А., Райчук, М. М. (2005) Імпресіоністична стилістика у фортепіанних творах В. Барвінського (на матеріалі циклу "Колядки і щедрівки"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 88-90.

Горбунова, В. В. (2005) До проблеми викладання курсу “Експериментальна психологія”. Соціальна психологія (5 (13)). pp. 169-176.

Горбунова, В. В. (2005) До проблеми методологічних засад експерименту в психології. Наукові записки Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д. Максименка., 1 ( 2). pp. 383-386.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. Практична психологія соціальна робота (3). pp. 18-23.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. Практична психологія соціальна робота (3). pp. 18-23.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти роботи практичного психолога у закладах освіти. Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького.. pp. 43-47.

Горбунова, В. В. (2005) Контракт у практичній психології. Практична психологія соціальна робота (2). pp. 1-5.

Гордієнко, О. А. (2005) Портретний живопис на уроках вивчення біографії зарубіжного письменника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 164-166. ISSN 2076-6173

Горобець, І. С. (2005) Мовні засоби зображення концепту злочинець у сучасній американській художній та публіцистичній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 108-112.

Горобець, С. М. (2005) Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 156-158. ISSN 2076-6173

Гречуха, І. А. (2005) Бібліотека В.О.Моляко (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

Гречуха, І. А. (2005) Бібліотека Л.І.Кобзаря (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

Грибан, Г. П. (2005) Правила техніки безпеки і профілактики спортивного травматизму на заняттях з фізичного виховання. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Грибан, Н. Г., Дзензелюк, Д. О., Ткаченко, П. П. (2005) Пути приобщения к здоровому образу жизни учащейся и студенческой молодежи. "Wyksztalcenie i naukabez granic - 2005", 27. pp. 35-37.

Грибан, Г. П., Опанасюк, Ф. Г. (2005) Гігієна та харчування спортсмена. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Опанасюк, Ф. Г. (2005) Контроль і самоконтроль при самостійних заняттях фізичними вправами. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Опанасюк, Ф. Г. (2005) Розвиток сили в процесі самостійних занять. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Скорий, О. С. (2005) Методичні розробки "Підготовка лижників-гонщиків у ВНЗ". [Teaching Resource]

Грибан, Г. В. (2005) Ефективність упровадження інтегрованого навчання на уроках рідної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 35-37.

Грибан, Г. П., Грибан, Н. Г. (2005) Радіозахисне харчування студентської молоді в умовах радіонуклідного забруднення навколишнього середовища. Wykszta cenie i nauka bez granic - 2005, 18. pp. 56-58.

Григор’єва, Т. Ю. (2005) Особливості навчання іноземних мов дорослих. Вісник Львівського університету : серія педагогічна : зб. наук. праць (20). pp. 78-83.

Гримашевич, Г. І. (2005) Номінація традиційних головних уборів заміжньої жінки в говірках Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 93-105.

Гримашевич, Г. І. (2005) Повір’я про одяг та взуття Овруччини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 177-192.

Гримашевич, Г. І. (2005) Назви деталей сорочки у говірках Середнього Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 148-150.

Гриневич, Т. В. (2005) Обробки гласового співу у творчості композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 167-169.

Грицай, Н. Б. (2005) Формування професійної готовності студентів до організації позакласної роботи з біології в загальноосвітній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 146-148.

Грушко, О. В. (2005) Умови розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 170-172.

Гужанова, Т. С. (2005) Художньо-естетична діяльність – шлях до розвитку творчих якостей особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 57-59.

Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2005) Вплив художньо-естетичної діяльності на формування духовності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 38-40. ISSN 2076-6173

Гуманкова, О. С. (2005) Організація роботи груп за інтересами як продуктивний засіб розвитку творчої особистості майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 40-42.

Гуменюк, С. М. (2005) Витоки традиційної духовності у контексті острозького книжництва: неоплатонізм чи християнська апологетика? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 3-8.

Гура, О. І. (2005) Сутність професійної компетентності викладача ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 91-94.

Гуцало, Л. В. (2005) Реформування та ліквідація національних адміністративних одиниць. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 146-150.

Гірняк, М. О. (2005) Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 168-172.

Давидов, П. Г., Антіпін, Є. О. (2005) Тероризм як наслідок релігійної нетерпимості: соціальні та ідеологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 25-28.

Давидова, В. Д. (2005) Нетрадиційні форми навчання (навчальний гурток у системі народної освіти Швеції). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 161-166.

Даниленко, Л. І. (2005) Визначення пріоритетних напрямів розвитку освітніх інновацій за допомогою методу прогнозного графа. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 13-17.

Данчук, А. Л. (2005) Героїчна тема в українських думах та історичних піснях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 151-155.

Дем'янюк, М. Б. (2005) Психоаналітична інтерпретація літературного тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 160-163. ISSN 2076-6173

Демчук, Л. І. (2005) Формування у школярів-підлітків відповідального ставлення до природи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 191-193.

Денисенко, Н. В. (2005) Проблема передачі англійської лексичної емфази українською мовою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 139-140.

Денисовець, А. П., Грибан, Г. П. (2005) Методичні розробки "Фізична підготовка волейболістів". [Teaching Resource]

Деркач, В. В. (2005) Культура підприємницької діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 226-228.

Довгаль, И. В., Андрющенко, Ю. А., Багрикова, Н. А., Евстафьев, И. Л., Карпенко, С. А., Котенко, А. Г., Котенко, Т. И., Костин, С. Ю., Костюшин, В. А., Кинда, В. В., Маслов, И. И., Нестеров, Ю. В., Попенко, В. М., Саркина, И. С., Товпинец, Н. Н., Ходосовцев, А. Е. (2005) Природа Сивашского региона и влияние на нее человека (состояние изученности и библиография). Wetlands International Black Sea Programme.

Довгань, А. О. (2005) Тероризм як ірраціональна форма прояву соціального оптимізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 29-31.

Дорда, В. О. (2005) Питання про класифікацію афоризмів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 141-142.

Дорда, С. В. (2005) Функціонально-семантичні особливості висловлювань каяття (на матеріалі сучасної англомовної прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 51-54.

Дорошенко, Т. В. (2005) Виховання емоційної культури молодших школярів засобами інтегрованого вивчення предметів мовно-літературного циклу та музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 41-44.

Дребот, Володимир (2005) Німці на Бердичівщині в ХІХ ст. Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь", 32. pp. 206-208. (Unpublished)

Дубасенюк, О. А. (2005) Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А., Іванченко, А. В., Сбруєва, А. А., Антонова, О. Є. (2005) Педагогічна практика: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Дупак, Н. В. (2005) Науково-методичне забезпечення стандартизації професійної освіти (зарубіжний досвід). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 101-105.

Дяченко, В. В. (2005) Омонімія інтернаціональних зв’язаних кореневих компонентів у російській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 55-57.

Дяченко, Н. М. (2005) Проблема тотожності слова на прикладі відсоматичних семантичних дериватів. Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір. (5). pp. 251-256.

Жаловага, А. С. (2005) Християнська мораль, віра, психологія: точки перетину. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 32-35.

Жариков, В. В., Быкова, С. В., Довгаль, И. В. (2005) Новые находки видов рода Peridiscophrya (Ciliophora, Suctorea) и замечания по таксономии рода. Vestnik zoologii (39 (4)). pp. 3-8.

Жарковська, І. В. (2005) Розвиток семантичної структури іменника ''conflict'' в англійській мові (діахронічний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 143-146.

Жук, Л. Я. (2005) Композиційно-змістові принципи організації текстів прикладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 65-67.

Жуковська, В. В. (2005) Взаємозв’язок лексико-семантичних та граматичних категорій англійського дієслова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 147-150.

Журавльов, В. В. (2005) Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Заблоцька, О. С. (2005) Знання про структурну рівневість речовини – у вищу школу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 60-63.

Заблоцька, О. С. (2005) Предметні компетенції з хімії у вищій екологічній освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 124-128.

Забродська, Н. В. (2005) Передумови успішної комунікації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 113-115.

Завіна, В. І. (2005) Теоретичні основи розробки системи формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 19-22.

Загорулько, Л. П. (2005) Організація інтегрованих занять з художнього виховання в головній школі Австрії в умовах профільного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 177-179.

Загурська, І. С. (2005) Психосемантичний аналіз зв’язку рефлексії з розвитком самооцінки першокласників. Вісник Харківського університету. Серія психологія: Збірник наукових праць (33 (6). pp. 39-44.

Закалюжний, Л. В. (2005) Жанр історичної драми-хроніки та його змістове наповнення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 215-217.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2005) Використання інтегрованого підходу до формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 180-182. ISSN 2076-6173

Зарубіна, З. В. (2005) Оцінювання навчального перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 52-53.

Зацний, Ю. А. (2005) Америка і світ після "11 вересня" та англійська мова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 7-11.

Зимовець, О. А. (2005) Креативність як складова готовності педагога до інноваційної професійної діяльності. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій. Випуск ІІ. pp. 141-143.

Зязюн, І. А. (2005) Підготовка молоді до самоосвіти у педагогічних персоналізованих ательє Франції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 119-123.

Зязюн, І. А. (2005) Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 13-18.

Кальниченко, О. А., Шептуха, М. М., Кальниченко, Н. М., Шамрай, О. В. (2005) Історія перекладу та думок про переклад у середньовічній Франції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 68-70.

Калінін, В. О. (2005) Використання педагогічної технології "діалог культур" у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 54-56.

Калінін, В. О. (2005) Формування якостей та здібностей майбутнього вчителя іноземної мови у контексті соціокультурної підготовки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 188-190.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І. (2005) Особливості організації та проведення індивідуальної позакласної роботи з англійської мови у початковій школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 18-22. ISSN 2076-6173

Каплун, Т. В. (2005) Розвиток інтегрованого мислення майбутніх педагогів-музикантів у процесі роботи над шкільною піснею. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 183-184.

Карапузова, І. В. (2005) Організація педагогічної підтримки студентів у процесі навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 71-74.

Каримов, А. В. (2005) Фауна и распространение моллюсков семейств Bulinidae и Planorbidae (Gastropoda,Pulmonata) в водоёмах западной Сибири. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Карнаухов, В. Г., Михайленко, В. В. (2005) Нелинейная термомеханика пьезоэлектрических неупружных тел при моногармоническом нагружении. ЖДТУ, Житомир.

Карплюк, С. О. (2005) Проблема соціальних взаємин в студентських колективах академічних груп вищих навчальних закладів. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць / За ред. канд. педагог. наук Єремеєвої В.М. – Випуск 2.. pp. 113-117.

Карплюк, С. О. (2005) Проблеми колективотворення в студентських академічних групах ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 197-199. ISSN 2076-6173

Кашпор, В. М., Кусяк, Н. В., Гриців, В. І. (2005) Періодичний закон. [Teaching Resource]

Квач, Ю. В. (2005) Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів північно-західного Причорномор'я (фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук.

Квеселевич, Д. І. (2005) Класифікація інкорпорованих складних слів (на матеріалі англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 3-6.

Кирпун, О. Ф. (2005) Шляхи збагачення лексичного запасу школярів у процесі вивчення німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 79-81.

Кичкирук, О. Ю., Янишпольський, В. В., Тьортих, В. А. (2005) Адсорбція йонів металів кремнеземами із закріпленим на поверхні оксином. Вісник Харківського національного університету. Хімія, 36 (669). pp. 25-28.

Кленнер, Уве (2005) Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній Німеччині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 62-70.

Климова, К. Я. (2005) Роль світової культури у формуванні творчої особистості педагога-словесника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 45-47. ISSN 2076-6173

Климчук, В. О. (2005) Експериментальне дослідження явища “мотиваційного зараження”. Соціальна психологія (3(11)). pp. 59-71.

Климчук, В. О. (2005) Ціннісні засади побудови системи психологічної етики. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка., 2 ( 2). pp. 278-281.

Коберник, О. М., Коберник, Г. І. (2005) Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 23-25.

Ковальова, С. М. (2005) Сучасні тенденції підготовки майбутнього вчителя у країнах Західної Європи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 171-173. ISSN 2076-6173

Ковальова, С. М. (2005) Формування загально-професійних умінь студентів у контексті неперервної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 57-59. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2005) Виховні системи загальноосвітньої школи: сутність, структура, функціонування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 98-100.

Ковальчук, В. Ю. (2005) Педагогічна освіта: актуальні проблеми модернізації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 82-86.

Ковтун, Н. М. (2005) «Героїчне дитинство» як складова архетипу культурного героя в епосі індоєвропейських народів. Філософські проблеми гуманітарних наук (6-7). pp. 81-86.

Козирева, М. С. (2005) Типологія мовних засобів позначення слухача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 154-157.

Козловець, М. А. (2005) Ідеологія і становлення громадянського суспільства в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 36-41. ISSN 2076-6173

Козубай, В. І. (2005) Вплив чинників стихійності та мотивації на процес навчання іноземній мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 18-19.

Колесник, Н. Є. (2005) Інтегровані форми навчання у системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 185-188. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2005) Організація художньо-технічної творчості учнів початкових класів у позанавчальний час. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 229-231. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2005) Організація художньо-технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 168-170. ISSN 2076-6173

Колоскіна, О. А. (2005) Формування елементів національної свідомості та самосвідомості молодшого школяра на основі цінностей народного календаря. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 232-235.

Коляда, О. В. (2005) Поняття "міфопоетика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 198-199.

Коляденко, С. М. (2005) Студентська соціальна служба як фактор соціалізації сучасної молоді. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко. pp. 5-10.

Кондратюк, Т. В. (2005) Т. Г. Шевченко в творчій біографії А. С. Малишка. Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 29-34.

Конобродська, Валентина (2005) Граматичні особливості обрядової номінації та їх культурно-міфологічна зумовленість. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 81-92.

Конобродська, Валентина (2005) Перша сесія наукової школи-семінару "Актуальні проблеми етнолінгвістики". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 193-195.

Коновальчук, І. І. (2005) Проектування інноваційних педагогічних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 71-75. ISSN 2076-6173

Константиненко, Л. А. (2005) Круговійчасті інфузорії (Ciliata, Peritricha) очисних споруд м. Житомира. Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень - 2005". pp. 114-116.

Копетчук, В. А. (2005) Педагогічні умови професійного спрямування природничо-математичних предметів у медичному коледжі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 243-245.

Копіца, О. І. (2005) Формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів та інтерактивні технології навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 167-170.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2005) Внесок польських геологів у вивчення надр Житомирського краю. Українська полоністика (2). pp. 45-49.

Кордон, М. В., Куликівська, З. В. (2005) Євроатлантична інтеграція України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 3-6. ISSN 2076-6173

Корнійчук, Н. М. (2005) Коливання структурних показників фітомікроепіфітону під впливом температурного чинника. Тези доповідей Першої Міжнародної конференції студентів та аспірантів. p. 93.

Корнійчук, Н. М., Кузьмінчук, Ю. С. (2005) Різноманіття евгленових водоростей фітомікроепілітону та фітопланктону річки Тетерів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Розвиток наукових досліджень 2005, 7. pp. 101-105.

Корінна, Л. В. (2005) Історико-педагогічна проблема формування громадянських цінностей старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 136-138.

Корінна, Л. В. (2005) Старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів України і громадянські цінності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 76-80.

Костюшко, Ю. О. (2005) Прийняття рішень педагогом в умовах ситуації конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 81-84.

Котнюк, Л. Г. (2005) Young Children’s Language Socialization. Communication in the Global Age/ The 10th Annual National TESOL-Ukraine Convention. p. 84.

Котнюк, Л. Г. (2005) “Egocentricity” of Syntactical Structures in English. Recent Trends in Language and Literature Studies: Insight and Approaches/ 3rd Ukrainian Society for the Study of English Symposium. pp. 25-26.

Котнюк, Л. Г. (2005) Контекстуальна залежність особових займенників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 74-76.

Котнюк, Л. Г. (2005) Методичний практикум для студентів-заочників факультету іноземних мов з теоретичної граматики англійської мови. In: Методичний практикум для студентів-заочників факультету іноземних мов з теоретичної граматики англійської мови. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Красовська, О. О. (2005) Інноваційні технології формування художньої культури майбутнього педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 85-87.

Кривонос, О. М. (2005) Використання електронної таблиці Еxcel у курсі „Чисельні методи”. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання.

Кривонос, О. М. (2005) Методичне забезпечення творчої навчальної діяльності студентів у процесі навчання основ інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 87-91.

Круківська, І. М. (2005) Медична освіта на Західноукраїнських землях: ретроспектива становлення (ХІХ – поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 194-196.

Крутенко, О. В. (2005) Інноваційні методи, засоби та форми розвитку особистості дитини у позанавчальний час (у контексті Авторської школи О.А. Захаренка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 171-173.

Кузнєцова, І. В. (2005) Порівняльний аналіз гендерних персонажних характеристик психологічного стану з позиції когнітивної лінгвістики (на матеріалі творів І. Ренкіна). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 71-73.

Кузнєцова, Г. В. (2005) Когнітивний аналіз семантичних зрушень у фразеологічних одиницях – заголовках художніх текстів (на матеріалі сучасної англомовної прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 158-163.

Курносова, Н. О., Курносова, Р. В. (2005) Проблеми стандартизації та уніфікації науково-технічної термінології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 77-80.

Кусяк, Н. В., Томашик, З. Ф., Томашик, В. М. (2005) Рідкофазне травлення антимоніду індію бромвиділяючими розчинами систем H2O2–HBr–органічна кислота. Нові технології (9). pp. 12-16.

Кутек, Т. Б. (2005) Використання оздоровчого бігу в сімейному клубі спеціальних олімпіад. Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: Матеріали Всеукр. наук. конф..

Кутек, Т. Б. (2005) Формування фізичної культури особистості як складова індивідуальної системи цінностей. Молода спортивна наука України: Матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф.. pp. 240-243.

Кучерук, О. А. (2005) Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях. Дивослово (8). pp. 56-58.

Кучерук, О. А., Вигівська, Г. В. (2005) Елементи інтеграції мистецтв у процесі вивчення літератури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 48-50. ISSN 2076-6173

Кучман, І. М. (2005) Переклад англійських термінів у галузі комп’ютерних технологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 164-166.

Кіндратюк, Б. Д. (2005) Вивчення першооснов української музичної культури як умова формування професійної компетентності майбутніх педагогів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 67-70.

Кіричевська, Е. В. (2005) Толерантність як стратегія подолання міжособистісного терору серед старшокласників загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 128-134.

Лавріненко, О. А. (2005) Формування педагогічної майстерності вчителя в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька(1875-1882). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 35-37.

Лановик, З. Б. (2005) Понятійне окреслення процесу інтерпретації в біблійних текстах і ґенеза терміна "герменевтика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 156-159.

Лановик, М. Б. (2005) Розвиток концептів "символ", "архетип" і "міф" у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 150-155.

Лебедєв, Ю. І. (2005) Українсько-східні етнографічні й фольклористичні зв’язки у працях А.П. Ковалевського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 81-83.

Левицький, А. Е. (2005) Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі сучасної англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 16-21.

Левицький, А. Е., Гаращук, Л. А. (2005) Advanced Course of the Theory of English Phonetics. [Teaching Resource]

Левицький, А. Е., Гаращук, Л. А. (2005) Short Course of the Theory of English Phonetics. [Teaching Resource]

Левківська, О. А. (2005) Використання текстів українських народних пісень на заняттях із сучасної української мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 189-191.

Левківський, М. В. (2005) Відповідальність школярів у гуманістичному вимірі. Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького, І.І. Якухно.. pp. 92-95.

Левківський, М. В. (2005) Морально-правова відповідальність – домінанта соціальної зрілості старшокласників. Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету. (5 (44)). pp. 198-204.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників (підходи до формування). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (32). pp. 85-87.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників: проблема формування. Вісник Львівського університету (2). pp. 135-138.

Левківський, М. В. (2005) Соціальне зростання старшокласників у контексті процесів соціалізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. pp. 69-74.

Левківський, М. В. (2005) Формування компетентності вчителя. Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти: Матер. Всеукр. наук-практ. конф., 2. pp. 163-172.

Леонов, С. В. (2005) Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду Helix (Gastropoda, pulmonata). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Лещенко, А. А. (2005) Американський досвід домашнього виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 240-243.

Лещенко, М. П. (2005) Педагогічна майстерність учителя в альтернативних формах навчання: дорога до дитячих сердець. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 12-17.

Лиманець, О. А. (2005) Проблема реалізації свободи совісті в Збройних Силах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 42-46.

Лиманець, О. А. (2005) Співпраця армії і церкви як чинник формування духовності в українському війську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 3-7.

Литньова, Т. В. (2005) Формування цільового компоненту навчання сучасних іноземних мов у вітчизняній школі періоду 1900-1917 рр. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 244-247. ISSN 2076-6173

Лук’янчук, С. Ф. (2005) Формування креативності як складової педагогічної майстерності майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін у процесі вивчення іноземної мови. Науковий пошук молодих дослідників. Випуск ІІ.. pp. 104-109.

Лутай, Майя (2005) Волинський центр Польської організації військової – міф чи реальність? Знаки питання в історії України: Українська історія у європейському контексті. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції. Ніжин. pp. 131-134.

Лутай, М. Є. (2005) До історії "контрреволюційних" організацій в Бердичеві. Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. - Житомир: Косенко., 32. pp. 96-99.

Луценко, В. В. (2005) Сучасне аранжування на комп'ютері. Музичний редактор "Sonar". Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Луценко, В. В. (2005) Задачний підхід як провідний засіб формування творчої активності майбутнього вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 181-183. ISSN 2076-6173

Луценко, В. В. (2005) Рефлексивний компонент у структурі творчої активності майбутнього вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 197-200. ISSN 2076-6173

Луценко, В. В. (2005) Формування творчої активності майбутнього вчителя музики (дидактичні умови). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Лютко, О. М. (2005) Релігійні засади тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 47-49.

Ляшенко, Б. М. (2005) Курсова робота з інформатики та методики викладання. Житомир.

Ляшенко, Б. М., Чорней, Н. Б. (2005) Електронні презентації Microsoft Power Point у навчальному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 27-30.

Ляшик, О. Л. (2005) Композиційно-смислова структура поетичного тексту крізь призму словесного поетичного образу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі віршів К. Сендберга). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 167-170.

Лєцкін, М. О. (2005) Латинська мова. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Лізньова, Н. Ю. (2005) Педагогічне планування як аспект удосконалення організації системи позанавчального виховання у вищому навчальному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 174-176.

Ліпська, С. Л. (2005) Особливості музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 192-196.

Ліпісівіцький, М. Л. (2005) Kabarettstuck: до історії терміна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 212-214. ISSN 2076-6173

Лісовець, О. В. (2005) Технології волонтерської роботи в діяльності дитячих громадських організацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 248-250.

Лісовський, А. М. (2005) Українсько-польські духовні взаємозв’язки. Українська полоністика (2). pp. 199-205.

Літяга, І. В. (2005) Педагогічна корекція порушень у спілкуванні підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувально-оздоровчого закладу). Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Наковий збірник / За ред. проф. Дубасенюк О. А.: Вид. 2-ге, доповнене.. pp. 342-359.

Мазоха, Г. С. (2005) Епістолярна спадщина і парадигми наукового дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 88-92.

Мазоха, Д. С. (2005) Інноваційні технології формування професіоналізму вчителя в системі безперервної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 23-26.

Мазяр, О. В. (2005) Нівелювання патологічної субособистості засобами творчо-проективних методів. Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 118-119.

Майстренко, Т. М. (2005) Кредитно-модульна система організації навчання фахівців психологічних спеціальностей. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи навчального процесу у галузевих університетах”. pp. 207-212.

Майстренко, Т. М. (2005) Особливості рефлексії здібностей студентами психологічних та непсихологічних спеціальностей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Збірник Наукових праць, Ч.1 (6). pp. 115-125.

Макаренко, Л. В. (2005) Метафоричні функції "вічних образів" у поезії Юрія Клена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 156-162.

Максименко, Н. А. (2005) Інтегрований підхід до організації образотворчої діяльності молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 201-204.

Максимова, О. О. (2005) Шлях до успіху (першокласник шестирічного віку). Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка.

Малашевська, І. А. (2005) Інтегрована музично-теоретична підготовка майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 205-208.

Маліновський, Е. Ф. (2005) Когнітивна значущість повторів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 163-167.

Маліновський, Е. Ф. (2005) Функціональні особливості вживання простого контактного повтору в різних типах дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 171-176.

Мантула, Т. І. (2005) Інтегроване викладання та міжпредметні зв’язки в історичному аспекті та сьогоденні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 95-99.

Маринчук, Т. Т. (2005) Формування уявлень про художній образ у процесі викладання музичних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 209-210.

Мартинова, О. М. (2005) Characteristics of the Non-Verbal Expression of Emotions in Modern English Literature. Knowledge Transfer in the Global Academic Environment. 2005 National TESOL- Ukraine Students’ Forum. Book of Abstracts. pp. 45-46.

Мартинова, О. М. (2005) Використання мімічних жестів для позначення емоційного стану людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 119-122.

Маслак, Л. П. (2005) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до міжкультурної комунікації. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : науково-методичні матеріали.. pp. 56-62.

Маслов, А. О. (2005) Маргінальне у сфері адміністративного управління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 50-54.

Масол, Л. М. (2005) Емерджентні та понятійні параметри художньо-дидактичної інтеграції (на прикладі курсу "Мистецтво"). ВІСНИК Житомирського державного університету ім. Івана Франка (21). pp. 6-7.

Мац, І. І. (2005) Емотивні висловлення як складники афілятивного діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної американської драми). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 116-118.

Мацюра, А. В. (2005) Вплив атмосферних явищ на міграцію птахів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 185-190.

Мачушник, О. Л. (2005) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки. Зб. наукових праць (4 (28)). pp. 70-74.

Мачушник, О. Л. (2005) Ставлення студентів до обраного фаху як чинник їх пізнавальної активності. Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, VII (1). pp. 195-202.

Маєвська, Л. М. (2005) Вплив етносередовища на національно зорієнтоване виховання дитини. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. (2 (41)). pp. 49-58.

Маєвська, Л. М. (2005) Готовність соціального педагога до професійної діяльностів етнокультурному середовищі. Проблеми соціалізації особистості у теорії і практиці сучасної науки: Матеріали конференції. pp. 68-76.

Маєвська, Л. М. (2005) Етнокультурне виховання: погляд на проблему. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ″Педагогіка. Соціальна робота″ (8). pp. 95-98.

Маєвська, Л. М. (2005) Етнос як педагогічна проблема. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць. (2). pp. 127-132.

Маєвська, Л. М. (2005) Психолого-педагогические аспекты категории "менталитет". Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: Материалы IV Международной научной конференции .. pp. 238-240.

Межжерин, С. В., Гарбар, Д. А., Гарбар, А. В. (2005) Систематическая структура комплекса Planorbarius corneus s. l. (Gastropoda, Pulmonata): анализ аллозимных маркером и морфологических признаков. Вестник зоологии, 39 (6). pp. 11-17. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В. (2005) Перлівницеві (Unionidae) басейну Сіверського Дінця. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал України» (1). pp. 2-3.

Мешко, Г. М., Мешко, О. І. (2005) Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 93-96.

Миргородська, О. Л. (2005) Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі вивчення економіко-географічних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 246-248.

Мисечко, О. Є. (2005) З історії запровадження іноземних мов у шкільну практику. Шлях освіти (1). pp. 45-52.

Мисечко, О. Є. (2005) Про викладання іноземних мов у середніх школах України (1786-1917). Шлях освіти (3). pp. 52-55.

Мисечко, О. Є. (2005) Підготовка вчителів іноземних мов на вищих жіночих курсах в Україні (початок ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 253-256. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є. (2005) Розвиток культурологічного компоненту в змісті професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є., Матис, М. (2005) Раннє вивчення іноземної мови у вітчизняній та зарубіжній шкільній практиці. Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал (4). pp. 95-100.

Михайлова, О. С. (2005) Психолого-педагогічна модель соціокультурного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 222-225.

Михида, С. П. (2005) Психопоетика: процес становлення у літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 164-167.

Миценко, Д. В. (2005) Педагогічна практика як засіб підготовки курсантів до військово-педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 184-187.

Можарівська, І. М. (2005) Польські освітні заклади Коростенського округу в 20 – 30 рр. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 92-96.

Мойсієнко, В. М. (2005) Континуанти давнього *ę у поліських говорах. Українська мова (2). pp. 71-88.

Мойсієнко, В. М. (2005) Метрична книга села Мелені – пам’ятка української мови XVIIІ ст. Діалектологічні студії. Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 49-59.

Мойсієнко, В. М. (2005) Написання слів із графемами ъ, ь у пам’ятках північноукраїнського ареалу ХVІ - ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (14). pp. 20-26.

Мойсієнко, В. М. (2005) Про статус “руської мови” у часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Мовознавство (1). pp. 81-96.

Мойсієнко, В. М. (2005) Терміни для називання мови, якою писані кириличні пам’ятки на українських і білоруських землях у XІV-XVIІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика” (2). pp. 21-30.

Монастирецький, Л. С. (2005) Тернисті шляхи гранослова. До 110 річчя від дня народження М.Т. Рильського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 135-138.

Моркотун, С. Б. (2005) Теоретичне обґрунтування використання роману Елізабет Стаклі "Квартал "Магнолія" для формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів на заняттях з домашнього читання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 123-125.

Морін, С. В. (2005) Перспективи дистанційного навчання студентів-заочників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 97-99.

Москвіна, Т. П. (2005) Методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 106-109. ISSN 2076-6173

Москвіна, Т. П. (2005) Розробка методичної системи підготовки студентів педагогічних факультетів до виховання учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 159-161. ISSN 2076-6173

Мосієнко, О. В. (2005) Артикль у газетному заголовку та його текстотворча функція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 177-179. ISSN 2076-6173

Моісєєва, М. А. (2005) Інтеграція музикознавчих і психолого-педагогічних знань як чинник творчої інтуїції музиканта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 51-54. ISSN 2076-6173

Музика, О. Л. (2005) "Шкілка" №14, 4 січня 2005 року. "Шкілка" (14). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2005) "Шкілка" №15, 5 квітня 2005 року. "Шкілка" (15). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2005) "Шкілка" №17, 16 листопада 2005 року. "Шкілка" (17).

Музика, О. О. (2005) Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць, Ч.І. (6 (30)). pp. 234-239.

Мурашова, А. Г. (2005) Соціально-педагогічні умови виховної діяльності педагогів дитячого оздоровчого центру на сучасному етапі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 110-113.

Мізін, К. І. (2005) Проблеми фразеографічної фіксації німецьких усталених порівнянь у двомовному словнику. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 84-85.

Мірошніченко, В. І. (2005) Педагогічна гра у змісті професійної підготовки курсантів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 102-105.

Міснік, Ю. Ю. (2005) Християнська парадигма: змістове наповнення терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 204-206.

Місяць, Н. К. (2005) Полонізми в поетичній та епістолярній спадщині Лесі Українки. Українська полоністика (2). pp. 174-189.

Місяць, Н. К., Білоус, В. Й. (2005) Інтернаціональне та національне в українській офтальмологічній термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 86-88. ISSN 2076-6173

Міхеєв, В. В. (2005) Основи інформатики: навчальний посібник. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Міхеєва, Г. М. (2005) Краєзнавство як один із засобів розвитку пізнавальних інтересів підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 188-190. ISSN 2076-6173

Міщенко, Н. І. (2005) Студентська субкультура як фактор соціалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 191-193.

Нагорна, А. Ю. (2005) Дискусія як інтерактивний прийом дослідження філософської основи художнього твору на уроці зарубіжної літератури (на матеріалі новели Томаса Манна "Маріо та чарівник"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 251-253.

Назаренко, Г. А. (2005) Етнічна соціалізація, виховання культури міжетнічних відносин як пріоритетні завдання народної педагогіки у сучасних умовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 194-197.

Недайнова, І. В. (2005) Функціонально-семантичні основи польової організації одиниць номінації ігрових видів спорту в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 180-181.

Неретін, В. О. (2005) Гуманітарне світосприймання і його роль у професійно-особистісному саморозвитку педагога-музиканта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 100-102.

Никон, О. К. (2005) До питання підготовки музиканта за вимогами Болонського процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 103-105.

Никончук, Н. О. (2005) Проблема впливу усної народної творчості на становлення особистості в умовах сучасної культури. Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Науково-методичний збірник /За ред. М.М. Заброцького, І.І. Якухно. pp. 69-76.

Никончук, Н. О. (2005) Проблема сензитивності періоду дитинства для залучення особистості до усної народної творчості. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків”. pp. 70-71.

Никончук, Н. О. (2005) Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини: повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку? Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України /За ред. С.Д. Максименка, 3 (26, В). pp. 220-224.

Новобранець, О. Б. (2005) Синтез мистецтв як домінанта культури модернізму (за трагедією для мюзик-холу Мішеля де Гельдерода "Смерть доктора Фауста"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 263-269.

Новіцька, Л. В. (2005) Методологічні елементи введення інтеграції у заняття з української мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 211-213.

Ніколаюк, М. В. (2005) Освітня система німців-лютеран на Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 257-259.

Ніколаєнко, С. М. (2005) Ціноутворення на ринку добровільного медичного страхування. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 1 (203). pp. 217-221.

Облєс, І. І. (2005) Концептуальні засади дослідження особливостей професійної адаптації викладача вищого навчального закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 182-184.

Огієнко, Д. П. (2005) Трудове навчання у початкових класах: можливості інтегрованого викладання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 217-218.

Огієнко, Олена (2005) Історична основа поеми Т. Г. Шевченка "Чернець". Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 50-55.

Оляндер, Л. К. (2005) Відносність і точність термінології у слов’янському літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 143-146.

Олійник, Н. Я. (2005) Підготовка студентів педагогічних вищих навчальних закладів до виховної роботи з дітьми у дитячих оздоровчих закладах у контексті вимог Болонського процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 114-117.

Олійник, С. В. (2005) Психолого-педагогічні умови формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 219-221.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2005) Структура та семантика гаплологічних телескопі змів. Збірник тез V Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. pp. 139-141.

Омецинська, О. В. (2005) Взаємодія стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у творах Френсіса С. Фіцджеральда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 182-184.

Онищук, Л. А. (2005) Проектна парадигма розвитку початкової і основної шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 36-39.

Онопрієнко, Т. М. (2005) Узуально-асоціативні епітети в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 89-92.

Орел, Л. О. (2005) Позакласна робота з математики як засіб розвитку математичних здібностей молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 254-257. ISSN 2076-6173

Островська, Леся (2005) Порівняльні конструкції як засіб образності в історичних творах Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" і Л. В. Костенко "Берестечко". Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 56-61.

Осінська, І. С. (2005) Стан проблеми формування творчого потенціалу вчителя у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 60-64.

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Збагачення мовлення учнів початкової школи на дидактичному матеріалі з творів М.Т. Рильського. // Творчий портрет М. Рильського на тлі української літератури ХХ століття: Матеріали та тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження М.Т. Рильського / За ред. Л.І. Бондарчук: Зб. наук.-метод. праць. pp. 150-156.

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Виховання національно-мовної особистості студента на матеріалі курсу української ділової мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 106-109. ISSN 2076-6173

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Виховання учнів початкової школи засобами народознавства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 198-201. ISSN 2076-6173

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Традиційно-побутова культура польських родин Полісся: студентські розвідки. Українська полоністика (2). pp. 120-126.

Павленко, В. В. (2005) З історії діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (2). pp. 167-170.

Павленко, В. В. (2005) Науково-просвітницька діяльність Ф. Штейнгеля на Волині. Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: Зб. наук. праць. pp. 208-211.

Павленко, Н. О. (2005) Основні підходи та методи дослідження дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 126-128.

Павленко, Ю. Г. (2005) Музеї педагогічного профілю у контексті професійного становлення майбутніх учителів: сутнісний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 75-79.

Павлик, Н. П. (2005) Волонтерська діяльність як засіб виховання студентської молоді. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: У 6-ти т. / І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін., Т. 4. pp. 127-130.

Павлик, Н. П. (2005) Концептуальні засади організації соціального виховання у притулку для неповнолітніх. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник.. pp. 277-284.

Павлик, Н. П. (2005) Нормативно-правовий аспект проблеми безпритульності. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. проф. Левківського М.В.. pp. 235-236.

Павлик, Н. П. (2005) Соціальне сирітство очами дитини. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 77-80.

Павлик, Н. П. (2005) Сімейна дезадаптація як чинник виникнення дитячої безпритульності. Сімейна дезадаптація як чинник виникнення дитячої безпритульності // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: Зб. наук. праць.. pp. 83-87.

Павлик, Н. П. (2005) Підготовка волонтерів до роботи із соціальними сиротами. навчально-методичний посібник . Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Павлик, О. А. (2005) Інтерактивні технології в підготовці вчителя-словесника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 116-118.

Павловський, В. А., Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Бродецька, Н. В., Гненна, Л. Ф., Мірошниченко, А. І. (2005) Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи на Житомирщині. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 191-195. ISSN 2076-6173

Павлюченко, О. В. (2005) Aspidogaster conchicola - паразит перлівницевих басейну Дунаю. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 1-2.

Павлюченко, О. В. (2005) Вплив чинників зовнішнього середовища на зараженість перлівницевих гельмінтом Aspidogaster conchicola. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 48-49.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф. (2005) Перлівницеві Лісостепової зони Центрального Полісся і їх паразити. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

Павлінчук, Т. І. (2005) Концепція щастя і її художнє вираження у романі В. Винниченка "Лепрозорій". Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (9). pp. 127-130.

Павченко, В. М. (2005) Адаптація студентства в умовах ліберальної трансформації українського сьогодення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 41-43.

Пазилов, Абдуваеит (2005) Биологическое разнообразие наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata, Geophila) Узбекистана и сопредельных территорий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Памірська, Л. Ю. (2005) Становлення педагогічної освіти на Волині (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.). Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: Збірник наукових праць. pp. 186-192.

Пахальчук, Н. О. (2005) Проблема готовності майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у контексті сучасних вимог професійної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 222-226.

Пащук, В. С. (2005) Використання проектних пошукових завдань WebQuest у навчанні іноземних мов засобами Інтернет. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 20-22.

Петранговська, Н. Р. (2005) Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологу-міркуванню на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 185-187.

Петриченко, Надія (2005) Фантастика в творчості Юзефа-Ігнація Крашевського ( на матеріалі українських творів). Українська полоністика (2). pp. 206-210.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В., Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Плотницька, О. В. (2005) Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Плотницька, О. В. (2005) Змістово-структурна характеристика художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Вип. 29 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М. Б., укладач О. В. Михайличенко.. pp. 39-42.

Плотницька, О. В. (2005) Формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики на заняттях спецкурсу „Інтеграція дисциплін художньо- естетичного циклу”. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14: Зб. наук. пр (Випуск). pp. 92-94.

Плотницька, О. В. (2005) Педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 139-141.

Плотницька, О. В. (2005) Теоретичні основи процесу формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 230-232.

Плющик, Є. В. (2005) Мовні інтонації українського дитячого фольклору в орхестичному вихованні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 113-115.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2005) Формування вимови голосних та приголосних у дітей засобами евритмії та малювання форм. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 117-119. ISSN 2076-6173

Побережна, Г. І., Щериця, Т. В. (2005) Проблеми інтегрованого викладання музично-теоретичних дисциплін у педвузах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 16-18. ISSN 2076-6173

Подкоритова, О. П. (2005) Особливості міфологічного реалізму у творчості Тоні Моррісон. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 192-196.

Подміногін, В. О., Кальниченко, О. А. (2005) Історична роль перекладу у становленні національних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 29-33.

Полежаєва, Т. В. (2005) Сюжет у ліриці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 177-179.

Полуйко, І. Р. (2005) Особливості образних систем українських та англійських ідіоматичних аналогів із значенням "ніколи". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 197-200.

Полулях, А. В. (2005) Аксіологічний підхід до формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 236-239.

Поліщук, О. П. (2005) ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФІКИ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ: ГНОСЕОЛОГО-ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРС. Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 травня 2005 р. рр. 332-333.

Поліщук, О. П. (2005) Дизайн-мислення: художньо-проектний елемент у творчості і культурі. Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць (3). pp. 103-109.

Поліщук, О. П. (2005) ЕСТЕТИЧНІ НАЧАЛА МИСЛЕННЯ. Практична філософія (1). рр. 43-48.

Поліщук, О. П. (2005) Естетичний особистісний смисл я і художне мислення (до проблеми естетичного мотиву творчості). НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова, 7 (36). pp. 175-182.

Поліщук, О. П. (2005) Художне мислення: філософсько-естетичний диспут (до проблеми семастичного поля поняття). Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць (3). pp. 72-78.

Поліщук, О. П. (2005) Художнє мислення та дизайн-активнктивність людини. Contemporary art - Нові території. міжнародна науково-практична конференція. Круглий стіл 4.

Поплавська, С. Д. (2005) Комунікативна культура студентів медколеджу: підходи до формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 162-164.

Поплавська, Ю. О. (2005) Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 120-124.

Портницька, Н. Ф. (2005) Експериментальне дослідження особливостей наслідування в процесі продуктивної творчої діяльності дошкільників. Педагогіка та психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал (6). pp. 156-163.

Потапенко, С. І. (2005) Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу: лінгвокогнітивний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 93-97.

Приймак, А. М. (2005) Урахування системності функціонального стилю у формуванні комунікативно-стилістичної компетенції студентів-філологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 58-60.

Прилуцька, Н. С. (2005) Технологія переведення електронних документів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 110-113. ISSN 2076-6173

Присяжнюк, Л. А. (2005) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегративного підходу у викладанні предметів художньо-естетичного циклу в класах-комплектах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 125-129.

Присяжнюк, Л. Ф. (2005) СВІЙ / ЧУЖИЙ у художній семантиці (на матеріалі романів Г. Гріна). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 129-132.

Прищепа, В. Є., Прищепа, О. В. (2005) Метафора як ефективний засіб мовної економії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 98-100.

Прокоф’єва, М. Ю. (2005) Інтеграція навчальної і виховної роботи у вузі як чинник успішної соціалізації студентської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 202-205.

Проценко, Ю. В. (2005) Трофічні зв'язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Прус, А. В. (2005) Евристичне навчання та прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії. Збірник тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції Евристичне навчання математики. pp. 98-99. ISSN 966-639-241-0

Прус, А. В. (2005) Планування у контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору Збірник наукових праць. pp. 88-96. ISSN 966-8456-54-8

Прус, А. В. (2005) Про прикладні задачі шкільного курсу стереометрії. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». ISSN 966-353-002-2

Прус, А. В. (2005) Піраміди в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Математика в школі (2). pp. 11-15.

Прус, А. В. (2005) Чинники прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (1). pp. 41-45.

Прус, А. В. (2005) Про засоби здійснення прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 101-103.

Прус, А. В. (2005) Про циліндр у контексті прикладної спрямованості. Математика в школі (5). pp. 15-20.

Пігур, М. В. (2005) Інтеграція як інноваційна стратегія вивчення словотвору в курсі СУЛМ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 110-112.

Підгурська, В. Ю., Охріменко, Н. Д. (2005) Культура ділової комунікації. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка., Житомир.

Піддубна, О. М. (2005) Вплив інтегрованих поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва на формування емоційно-чуттєвої сфери школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 227-229. ISSN 2076-6173

Підлужна, Г. В. (2005) Психолого-педагогічні особливості інтегрованих уроків читання, музики та образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 55-57. ISSN 2076-6173

Радишевський, Ростислав (2005) Література та історія в романі "Вогнем і мечем" Генрика Сенкевича. Українська полоністика (2). pp. 132-148.

Радкіна, В. Ф. (2005) Інтегративний підхід як принцип організації професійної підготовки майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 61-64.

Радчук, В. М., Кіріна-Радчук, В. М. (2005) Інтеграція музично - краєзнавчої інформації у змісті навчальних предметів "Музична література" і "Постановка голосу" в педагогічному училищі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). 233 -235.

Разиграєв, О. В. (2005) Становлення та функціонування поліції Волинського воєводства: польська історіографія проблеми. Українська полоністика (2). pp. 40-44.

Рацілевич, Андрій (2005) Православна церква і національне відродження на Волині на початку ХХ століття. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” (10). pp. 27-33.

Ревнівцев, Б. О., Ахметов, Р. Ф. (2005) Вдосконалення управління галуззю "Фізична культура і спорт на Житомирщині". Житомирське обласне управління з питань фізичної культури і спорту науково-методична рада. p. 36.

Ремезова, О. О., Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2005) Демографічна динаміка польського населення на Волині. Українська полоністика (2). pp. 78-84.

Роговська, Є. В. (2005) Фольклор як засіб культурної адаптації і виховання патріотичної свідомості особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 236-238.

Рудик, І. М. (2005) Культурна специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 101-103.

Рудик, І. М. (2005) Оцінний потенціал комунікативного акту мовчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 112-115.

Рудницька, Л. В. (2005) Методичні принципи викладання матеріалу на межі літературознавства і мовознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 239-241.

Рудницька, Н. Ю. (2005) Використання історико-педагогічного досвіду в організації системи позаурочного виховання школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 118-120.

Рускевич, А. В. (2005) Феномен тероризму в концепції Жана Бодрійяра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 55-57.

Савиченко, О. М. (2005) Програма вивчення мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності. Творчий потенціал особистості: Проблеми розвитку та реалізації. pp. 277-280.

Савчин, Л. М. (2005) Роль мистецтва у соціумі: вивчення дисциплін мистецького циклу у вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 65-67.

Савчук, І. І. (2005) Реалізація змістовних характеристик концепту СУПЕРНИЦТВО засобами сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 133-135.

Самойлюкевич, І. В. (2005) Неперервний професійний розвиток: фактори і форми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 59-61. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Карпенко, Є. М. (2005) Технології критичного мислення як засіб оптимізації розвитку діалогічної мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 23-26. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Огороднійчук, Ю. В. (2005) Технологія формування комунікативно-дискусійних умінь студентів у вищому мовному закладі освіти на позааудиторних занять проблемних груп за інтересами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 27-29. ISSN 2076-6173

Самчишина, Л. В. (2005) Еколого-фауністичні і морфологічні особливості прісноводних і солонуватоводних Calanoida (Crustacea, Copepoda) України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Саунова, Ю. О. (2005) Формування екологічної свідомості майбутніх учителів (психолого-педагогічний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 209-212.

Саух, П. Ю. (2005) Експлікативні зміни сучасної освіти освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 3-8.

Сахневич, І. Д. (2005) Особистість педагога у формуванні громадянського самовизначення молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 206-208.

Сбруєва, А. А. (2005) Теоретичні підходи до оцінки ефективності освітніх реформ (з досвіду порівняльно-педагогічних досліджень). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 44-49.

Сверчевська, І. А. (2005) Постнекласичні підходи до навчання математики. Математика в школі (5). pp. 8-11.

Сверчевська, І. А. (2005) Компетентісний підхід до навчання учнів доведенням тверджень про геометричні тіла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 213-215.

Севостьянов, Е. А. (2005) К теории сходимости пространственных гомеоморфизмов класса Соболева. Доповіді національної академії наук України (10). pp. 40-41. ISSN 1025-6415

Сейко, Н. А. (2005) Доброчинність як чинник фінансування діяльності вищих навчальних закладів України ХІХ – початку ХХ століття. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Спец.випуск. pp. 347-354.

Сейко, Н. А. (2005) Організація доброчинності у сфері освіти в Київському навчальному окрузі (ХІХ - поч. ХХ ст.). Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 11-19.

Сейко, Н. А. (2005) Етнічні громади київського учбового округу та їх доброчинна діяльність (на прикладі німецької національної меншини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 5-52.

Семенець, С. П. (2005) Аналіз методологічних основ системи розвивального навчання. Вісник Черкаського університету (70). pp. 127-132. ISSN 966-353-009-Х

Семенець, С. П. (2005) Особливості технології розвивальної освіти у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 357-360. ISSN 966-353-002-2

Семенець, С. П. (2005) Система розвивального навчання в контексті сучасної концепції розвитку освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 65-68.

Семенець, С. П. (2005) Система розвивального навчання майбутніх учителів математики:методологічні аспекти. Збірник тез доповідей мужнародної науково-методичної коференції. Евристичне навчання математики. pp. 264-265.

Семенець, С. П. (2005) Система розвивального навчання: ретроспективний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 121-124.

Семеног, О. М. (2005) Наукові конференції як засіб удосконалення професійної компетенції майбутніх учителів-словесників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 81-84.

Серьогіна, І. Ю. (2005) Розвиток пізнавальної активності в процесі самостійної роботи як необхідна умова формування самоконтролю учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 232-235.

Сидоренко, Н. І. (2005) Розвиток саморегуляції в юнацькому віці. Актуальні проблеми психологічної підготовки в системі вищої школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29 квітня 2005 р.. pp. 87-92.

Сидоренко, Н. І. (2005) Стильові особливості саморегуляції поведінки майбутніх вчителів. Вісник Харківського університету. pp. 136-140.

Сингаївська, А. В., Мосейчук, О. М. (2005) Основні критерії визначення слова як одиниці лексичного рівня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 34-38.

Славова, Л. Л. (2005) Передумови виникнення комунікативного консонансу в англомовній політичній комунікації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 104-106.

Слободяник, М. С., Тітов, Ю. О., Бєлявіна, Н. М., Марків, В. Я., Чумак, В. В. (2005) Кристалічна структура SrPr4Ti5O17 і CaLn4Ti5O17 (Ln=Pr, Nd). Доповіді національної академії наук України (4). pp. 136-142. ISSN 1025-6415

Смагін, І. І. (2005) Місце ідеології сучасної освіти в національній системі протидії тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 58-61.

Смагін, І. І. (2005) Рівні самоорганізації в системі освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 84-87.

Смагіна, Т. М. (2005) Громадянська компетентність у контексті особистісного виміру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 229-231.

Сніховська, І. Е. (2005) Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові. Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя.

Соболевська, Г. І. (2005) Г. І. Форми вираження авторської суб'єктивності в оповіданні І. Буніна „Легке дихання". Проблеми славістики (1-4). pp. 197-202.

Соболевська, Г. І. (2005) Проблема типології інтелектуально-ідеологічного роману І. С. Тургенєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Соколова, І. В., Проценко, О. Б. (2005) Структура та зміст білінгвальної методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 69-72.

Соколовська, С. Ф. (2005) Норми реалізації фразеологічних одиниць у тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 92-95.

Соколовська, С. Ф. (2005) Стилістичні параметри й емоційно-оціночні характеристики слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 55-58.

Солощук, Л. В. (2005) Принцип ідентифікаційної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації в англомовному діалогічному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 282-286.

Спірін, О. М. (2005) Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 104-109.

Спірін, О. М. (2005) Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 125-129.

Спірін, О. М. (2005) Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 53-58.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на загальний об’єм гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 2-3.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Лаврук, О. О., Толочко, М. І., Трофимчук, Т. С. (2005) Вплив сумісної дії голодування і йонів цинку водного середовища на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 54-56.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Трофимчук, Т. С., Лаврук, О. О., Толочко, М. І. (2005) Активна реакція гемолімфи витушки (Mollusca: Bulinidae) за тривалого її голодування і за дії йонів цинку водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 10-11.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Лаврук, О. О., Толочко, М. І., Трофимчук, Т. С. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на питому вагу гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Наука і життя: українські тенденції,інтеграція у світову наукову думку" (1). pp. 3-5.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2005) Зрушення показників середньодобового раціону витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) за інвазії її трематодами. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки, 2005», 2. pp. 39-40.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Садовніков, А. В. (2005) Вплив радіоактивного забруднення території на респірацію ставковика озерного. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Cучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (1). pp. 5-6.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2005) Активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї трематод і йонів свинцю. Вісник ДАУ, 2. pp. 204-209.

Стадниченко, А. П. (2005) Особливості взаємодії популяцій трематод у симбіоценозах прісноводних молюсків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 290-293.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Шимкович, О. Д. (2005) Використання місцевих матеріалів при вивченні прісноводних молюсків у курсі зоології для класичних університетів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 26-28.

Стадниченко, С. В. (2005) Продукционные свойства массовых видов двустворчатых моллюсков Черного моря. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Стародубець, Галина (2005) «Повстанські республіки» як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 9. Серія: Історія: Збірник наукових праць. /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука/ – Вінниця (9). pp. 181-187.

Стародубець, Галина (2005) Організація медико-санітарної служби у повстанському запіллі(друга половина 1943-1944 рр.). Наукові записки з української історії (17). pp. 199-204.

Стародубець, Галина (2005) Основні завдання та форми пропагандистської роботи у повстанському запілля в першій половині 1944 року. In: V Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р., Чернівці.

Стародубець, Галина (2005) Українське повстанське запілля як об’єкт інтересів військово-політичних чинників кінця 1943-1944 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. (19). pp. 288-294.

Суботницький, І. М. (2005) Шляхи формування естетичного ідеалу шкільного юнацтва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 242-244.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2005) Використання інноваційних технологій у груповій позакласній роботі з іноземної мови у ЗНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 206-207.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2005) Розвиток лексичної компетенції учнів старшого етапу загальноосвітньої школи з урахуванням соціокультурного компонента. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 43-45.

Сікора, Я. Б. (2005) Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 171-175.

Сіранчук-Василишина, Н. М. (2005) Наукові засади розвитку образного мовлення учнів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 258-260.

Танська, В. В. (2005) Формування готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 216-218. ISSN 2076-6173

Тарасенко, Г. С., Нестерович, Б. І. (2005) Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університетуту. (21). pp. 12-15.

Таргонський, Л. П., Новицька, Т. Л. (2005) Про нестандартний виклад елементів математичного аналізу в середній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 114-117.

Тернопільська, В. І. (2005) Культура особистості школяра: постановка проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 130-133.

Тернопільська, В. І. (2005) Соціальний розвиток школяра як основа виховання соціально-комунікативної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 85-89.

Тименко, Т. Г. (2005) До питання про драматичну поему. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 196-197.

Тимощук, Н. С. (2005) Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 129-132.

Тимощук, Н. С. (2005) Інноваційні форми та методи особистісно орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 208-211.

Титаренко, В. М. (2005) Іншомовний вплив на морфологічний рівень староукраїнської ділової мови XVI – XVII ст. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу). Діалектологічні студії: Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 135-143.

Титаренко, В. М. (2005) Розвиток семантики полонізмів у середньополіських говірках. Українська полоністика (2). pp. 190-198.

Тичина, І. М. (2005) Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. (Серія). pp. 253-262.

Тичина, І. М. (2005) Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Ціннісні парадигми освіти в контексті євроінтеграції. pp. 145-149.

Тичина, І. М. (2005) Проблема ціннісної регуляції професійного вибору студентів, що здобувають другу вищу освіту. Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник / за ред. М.М. Заброцького. pp. 81-82.

Тичина, І. М. (2005) Професійний вибір у контексті життєвих виборів людини. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків». pp. 42-43.

Ткачук, Г. О. (2005) Шляхи й можливості інтеграції курсів "Сучасна українська літературна мова" та "Методика викладання в початкових класах". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 130-131.

Тодосієнко, Н. Л. (2005) Виховання гуманітарно розвиненої особистості майбутнього учителя початкових класів і музики засобами інтеграції мистецьких дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 132-135.

Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Томашик, В. М., Гриців, В. І., Кусяк, Н. В. (2005) Хіміко-динамічне полірування GaAs та GaSb травильними сумішами систем HNO3–HCl–розчинник. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (40). pp. 162-166. ISSN 0233-7577

Травкіна, Н. М. (2005) Музично-публіцистична діяльність Бориса Тена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 136-138.

Трохимова, З. В. (2005) Виховання гуманності і відповідальності в учнів бізнес-ліцею, які моделюють створення власної справи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 261-264.

Тітов, Ю. О., Бєлявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Ящук, В. П. (2005) Взаємозв’язок характеру локалізації атомів рідкісноземельних елементів та меж ізоморфного заміщення в шаруватій структурі CaLa4−xLnxTi5O17. Доповіді національної академії наук України (10). pp. 153-158. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Бєлявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Ящук, В. П. (2005) Кристалічна структура Ln5Ti4FeO17 (Ln = La, Pr, Nd). Доповіді національної академії наук України (12). pp. 149-154. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Чумак, В. В., Слободяник, М. С. (2005) Особливості утворення п’ятишарових перовскітоподібних сполук А5В5О17 (A = Ca, Sr, La; B = Ti, Nb) з систем сумісноосаджених гідроксикарбонатів. Украинский химический журнал, 71 (1-2). pp. 19-23. ISSN 0041-6045

Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2005) Фауна перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) і котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) басейну Десни. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасний соціокультурний простір 2005" (1). pp. 6-7.

Удалов, В. Л. (2005) Конфліктність як терміноструктура і терміносистема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 147-149.

Удич, О. А. (2005) Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 265-269.

Усатенко, Т. П. (2005) Школа, подібна до домівки: українознавчий тип освіти як проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 134-136.

Федорова, М. А. (2005) Особливості становлення культури поведінки старших дошкільників та першокласників шестирічного віку. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 165-167. ISSN 2076-6173

Федорченко, В. К. (2005) Розвиток творчого мислення студентів на індивідуальних заняттях з хорового диригування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 139-141.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2005) Необхідність впровадження рейтингу в контексті сучасної освіти. Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: збірник наукових праць / [ред. Левківський М.В.]. – Київ – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 96-102.. pp. 96-102.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2005) Педагогічні особливості контролю навчальних досягнень. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: збірник наукових праць / [редкол.: Дубасенюк О.А., Антонова О.Є.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 2. – С. 157-161., 1 (2). pp. 157-161.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2005) Проблема оцінювання успішності студентів. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць / [ред. Єремеєва В.М.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 2. – C 101-104, 1 (2). pp. 101-104.

Федотова, Н. О. (2005) Зв’язок семантичного та формально-синтаксичного аспектів суб’єктних трансформацій в англо-українському перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 204-206.

Федірчик, Т. Д. (2005) Навчально-методичне забезпечення інтегрованого підходу при здійсненні професійно-педагогічної підготовки студентів університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 68-71.

Фенчук, О. О. (2005) Використання мережі Інтернет, як засобу комунікативності в процесі вивчення іноземної мови. Матеріали науково-теоретичної конференції "Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін"". pp. 76-79.

Фещенко, Ю. І. (2005) Концепт ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ як структурний елемент ідіоматичного простору "homo socialis". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 207-214.

Филипчук, М. С. (2005) Основні методи навчання в репетиційній роботі естрадного оркестру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 245-247.

Хайрулліна, Ю. О. (2005) Інтеграція мистецтв у процесі художньо – естетичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 254-256.

Халін, В. В. (2005) Розвиток художнього сприймання у процесі інтегрованого вивчення літератури та предметів естетичного циклу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 251-253. ISSN 2076-6173

Харамбура, І. С., Новик, О. С. (2005) Формування вокально-хорових навиків на уроках музики в контексті традицій музичної освіти в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 214-216.

Хвостова, Ольга (2005) Особливості поетики циклу "В казематі" Т. Шевченка: аспект образотворення. Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 63-70.

Хименко, С. А. (2005) Аналіз особливостей мовленнєвої домінанти мовної особистості матері (на матеріалі сучасної англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 211-214.

Хомярчук, А. П. (2005) Розвиток творчої особистості молодших школярів на заняттях із художньої праці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 248-250.

Хом’як, І. В., Дідух, Я. П. (2005) Територіальний розподіл лісових екосистем Словечансько-Овруцького кряжу. український фітоценологічний збірник (1). pp. 92-107.

Хорова, Л. І. (2005) Сучасний урок - урок у системі особистісно зорієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 118-120.

Царалунга, І. Б. (2005) Антропонімоформант -ан і ойконіми на -ани (-яни). Актуальні питання антропоніміки : зб. наук. пр. (1). pp. 237-242.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні ойконіми на -ани (-яни): назви топографічного характеру. Мандрівець (6). pp. 42-51.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні топоніми на -ани (-яни). Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. (24). pp. 138-143.

Царалунга, І. Б. (2005) Особливості відетнонімних та відкатойконімних власних географічних назв. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. пр. та доп. Всеукр. наук. конф., 12–13 трав. 2005 р. (1). pp. 63-65.

Царалунга, І. Б. (2005) Складені ойконіми на -ани (-яни). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Слов’яни: історія, мова, культура”, 18 трав. 2005 р. (1). pp. 60-62.

Царалунга, І. Б. (2005) Християнські імена та українські ойконіми на -ани(-яни). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. пр. (13). pp. 89-91.

Цюряк, І. О. (2005) Педагогічна і виконавська діяльність М. Леонтовича в контексті розвитку національної системи освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 257-259.

Чайка, В. М. (2005) Дидактико-технологічні знання і вміння в системі підготовки вчителя до здійснення саморегуляції педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 73-76.

Чайковська, В. Т. (2005) "Московіада" Ю. Андруховича – не лише "Малий Апокаліпсис"... ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 59-64.

Чала, Ю. П. (2005) Переклад культурно-маркованих поетонімів: соціо-семіотичний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 215-217.

Челецька, М. М. (2005) Принципи формування заголовкової термінологічної парадигми у сучасному літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 200-203.

Чемерис, О. А. (2005) Факторний аналіз фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 121-123.

Чемерис, О. А. (2005) Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 219-221.

Чирков, О. С. (2005) Терміносистема як теоретико-літературна проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 140-142. ISSN 2076-6173

Чорней, І. Д. (2005) Інтеграція різних видів діяльності у процесі проходження студентами педагогічної практики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 260-262.

Чорномаз, Л. В. (2005) Шляхи стимулювання творчої активності студента на заняттях зі спеціальних дисциплін у вищій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 263-265.

Чумак, Л. М. (2005) Системний підхід у вивченні словникового складу мови. Мандрівець (5). pp. 67-70.

Шамне, А. В. (2005) Формування творчої особистості старшокласника в позаурочний час. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 177-180.

Шанскова, Т. І. (2005) Актуальні тенденції у підготовці майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу сімей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Швачко, С. О. (2005) Про деякі перекладацькі трансформації у поетичному тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 22-23.

Шевцова, Л. С. (2005) Написання переказу як засіб міжпредметної інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 146-148.

Шевчук, І. М. (2005) Підготовка вчителя до формування особистісного самоствердження старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 133-135.

Шевчук, І. П. (2005) З досвіду використання творів живопису на уроках української літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 266-268.

Шевчук, А. М. (2005) Проблема перекладу англійською мовою прізвиськ дійових осіб та топонімів у поемі-казці "Лис Микита" І. Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 136-139.

Шевчук, Д. В., Русак, П. С., Волошин, П. І. (2005) Прогноз виникнення рецидиву після операції оклюзії вен яєчка при ідіопатичному варикоцеле у дітей та підлітків. Матеріали XXІ з'їзду хірургів України, 2. pp. 179-180.

Шевчук, К. Д. (2005) Інтегрований підхід до викладання природознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах. Вісн. Житомир. держ. ун-ту (21). pp. 269-270.

Шевчук, Т. О. (2005) Твори Катерини Білокур на заняттях із української мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 149-151. ISSN 2076-6173

Шестобуз, О. С. (2005) Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на інтегрованих уроках (українська мова, образотворче мистецтво). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 274-276.

Шиленко, О. А. (2005) Синонімія та антонімія одиниць фразеосемантичного поля часу і простору сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 218-220.

Шинкарук, В. Ф. (2005) Особистість Марусі Чурай і пісенна традиція Житомирщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 62-75. ISSN 966-7603-83-0

Шинкарук, В. Ф., Луценко, В. В. (2005) Гімн соціально-психологічного факультету. [Audio]

Широкая, А. А. (2005) Байкальские эндемичные моллюски семейства Acroloxidae (Gastropoda: Pulmonata): морфология, таксономия, распределение и формирование фауны. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Шквир, О. Л. (2005) Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 72-74.

Шмельова, Т. В. (2005) Вплив мистецтва на формування естетичного світосприймання майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 270-272. ISSN 2076-6173

Шмельова, Т. В. (2005) Проблема формування естетичного світосприймання у молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 271-273. ISSN 2076-6173

Шоробура, І. М. (2005) Розвиток української географічної науки (початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 77-80.

Шоробура, І. М. (2005) Сучасні педагогічні технології на уроках географії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 75-78.

Щерба, Д. В. (2005) До питання про пазиграфічність англомовної комп’ютерної лексики. Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей (7). pp. 99-104.

Щерба, Д. В. (2005) Лингвистические особенности терминосистемы английской компьютерной лексики. Лингвистические основы межкультурной коммуникации: Сборник материалов международной научной конференции 1-2 декабря 2005 г.. pp. 392-393.

Щерба, Д. В. (2005) Особливості формування корпусу комп’ютерної лексики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 221-224. ISSN 2076-6173

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2005) Континуальність та дискретність річкового фітомікроепіфітону. Доповіді національної академії наук України (9). pp. 208-212. ISSN 1025-6415

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2005) Оцінка стану Житомирського водосховища за структурою фітомікроепілітона. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Наука і освіта 2005, 17. pp. 90-92.

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2005) Роль фітомікроепіфітона у формуванні якості середовища для іхтіофауни Житомирського водосховища. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів. pp. 300-302.

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2005) Контурні угруповання автотрофної ланки річки Тетерів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 196-200. ISSN 2076-6173

Щербак, В. І., Сіренко, Л. Я., Корнійчук, Н. М. (2005) Фітомікроепіфітон різнотипних ділянок річки Тетерів: структура та пігментний комплекс. Український ботанічний журнал, 62 (3). pp. 423-430. ISSN 0372-4123

Якименко, С. І. (2005) Естетичний інтерес як педагогічна проблема інтегрованої технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 141-143.

Яковенко, С. М. (2005) Семіотика тіла у прозі Вітольда Ґомбровича і Мілана Кундери. Українська полоністика (2). pp. 211-220.

Якса, Н. В. (2005) Особливості організації виховного процесу в педагогічному вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 124-127.

Якса, Н. В. (2005) Полікультурний зміст педагогічної підготовки майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 270-274.

Якса, Н. В. (2005) Проблема освітньої діяльності у контексті полікультурності Кримського регіону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 144-147.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2005) Лужна фосфатаза у беззубки (Mollusca: Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) за дії на неї розчинів СМЗ. Наукові записки Тернопільського наукового педагогічного університету. Серія біологія., 2 (26). pp. 506-508.

Яременко, Н. В. (2005) Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 212-216.

Ярмошик, Іван (2005) Бердичівський соціально-історичний музей в контексті історичного краєзнавства Східної Волині 20-тих рр. ХХ ст. Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині., 32. pp. 171-176.

Ярмошик, Іван (2005) Волинь у польській історіографії першої половини ХІХ століття. Українська полоністика (2). pp. 18-26.

Ярмошик, Іван (2005) Дослідження історії Волині вченими української діаспори (1917-1990 р.). Науковий збірник "Студії Кам'янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля, 1. pp. 130-145.

Ярмошик, Іван (2005) Становлення органів охорони правопорядку у Волинській губернії в період Гетьманату (травень – грудень 1918 р.). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Укарїні (14). pp. 271-276.

Яцишина, С. А. (2005) Роль і засоби контекстуалізації навчання іноземної мови студентів заочного відділення педагогічного ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 65-66.

Ячменьова, М. М. (2005) До сутності терміна постмодерністський роман. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Ящук, І. П. (2005) Оволодіння студентами виховною діяльністю в процесі професійного становлення майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 88-90.

This list was generated on Wed May 31 13:35:34 2023 EEST.