Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | M | R | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 597.

G

Glushchenкo, О. V., Yanovsкa, Е. S., Kіchкіruк, О. Yu., Tertyкh, V. А. (2006) Adsorption properies of silica gel with covalently bound 8 hydroxyquinoline with respect to toxic metal ions. Functional Materials, 13 (2). pp. 265-269.

Gryschyк, А. М., Maкhanets, О. М., Voіtseкhіvsкa, О. М. (2006) Confined and interface phonons in combined cylindrical nanoheterosystem. Condensed Matter Physics, 9 (4(48)). pp. 719-724.

M

Malyutenko, V. K., Malyutenko, O. Y., Zinovchuk, A. V. (2006) Room-temperature InAsSbP/InAs light emitting diodes by liquid phase epitaxy for midinfrared (3–5 mkm) dynamic scene projection. Applied Physics Letter, 89. pp. 201114-201117. ISSN 1077-3118

Malyutenko, V. K., Zinovchuk, A. V. (2006) Mid-infrared LEDs versus thermal emitters in IR dynamic scene simulation devices. Proceedings of SPIE, 6368. 63680D-1. ISSN 9780819464668

R

Rodríguez-Dagnіno, Ramón М., Pogorui, A. A. (2006) On the set of zeros of bicomplex polynomials. Taylor & Francis. pp. 725-730.

Є

Євченко, В. В. (2006) Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в аргументативному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 83-89. ISSN 2076-6173

Євченко, Н. В. (2006) "Ткачі" Г. Гауптмана й традиція німецької реалістичної драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 148-151. ISSN 2076-6173

Євченко, Н. В. (2006) "Чарівна гора Т. Манна: досвід неміметичного роману. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 104-107. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2006) Інтелектуальна драма Мирослава Крлежи "Аретей, або легенда про святу Анциллу, Райського птаха". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 160-162. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2006) Особливості "нових" драм-антиутопій О. Ірванця. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 100-103. ISSN 2076-6173

Ємець, О. В. (2006) Стилістичні та концептуальні аспекти функціонування метонімічних епітетів у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 90-92.

Єнікєєва, С. М. (2006) Скорочення слова як механізм формотворення та словотворення в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 93-96.

Єремеєва, В. М. (2006) Проблема розробки та впровадження моделей інноваційних технологій підготовки майбутнього вчителя. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 296-303.

Єршов, В. О. (2006) ГЕРМЕНЕВТИЧНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНВОЛЮТНОГО ПРИНЦИПУ МЕМУАРИЗАЦІЇ. "СПОГАДИ МИНУЛИХ ЛІТ" ЄВСТАХІЯ ІВАНОВСЬКОГО. Українська полоністика. Випуск 2. Філологічні дослідження. pp. 225-234.

І

Іваненко, Л. Д. (2006) Автомобіль. Екологія. Здоров'я людини. Педагогічна Житомирщина (1 (31)). pp. 70-71.

Іваненко, Л. Д. (2006) Шумове забруднення довкілля та здоров'я людини. Наукові дослідження - теорія та експеримент 2006: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, 7. pp. 51-53.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2006) Подорож до країни Protozoa. Педагогічна Житомирщина (6 (36)). pp. 54-57.

Ізбенко, М. В. (2006) Інтертекстуальний підхід: історія і сучасність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 108-112.

Іконнікова, М. В. (2006) Особливості індивідуального стилю в різних видах дискурсу (на матеріалі творів Д. Оруелла). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 175-177.

Ілліна, О. В. (2006) Організація профілактичної роботи з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, на територіях, що постраждали від аварії на ЧАЕС. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 34-37.

А

Агапова, М. Б. (2006) Категоріальний аналіз поняття "професійний інтерес учнів професійно-технічних навчальних закладів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 111-114.

Агапова, М. Б. (2006) Методологічні основи вивчення професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 77-79.

Айунц, Л. Р. (2006) Cучасна система фізичної і спортивної підготовки. [Teaching Resource]

Андрійчук, Н. М. (2006) Вимоги до науково-методичної підготовки вчителя народних шкіл в учительських семінаріях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2. pp. 7-12.

Андрійчук, Н. М. (2006) Вимоги до науково-методичної підготовки вчителя народних шкіл в учительських семінаріях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2 / гол. ред. М. Т. Мартинюк. pp. 7-12.

Андрійчук, Н. М. (2006) Педагогічна та загально-просвітницька діяльність народних учителів. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій : зб. наук. праць. (3). pp. 195-198.

Андрійчук, Н. М. (2006) Початкова народна школа кінця ХІХ – початку ХХ ст. : ретроспектива її становлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 115-118.

Аннамухаммедов, А. О. (2006) Mallaryn tohumy gowulandyrylyar. Taze Oba (9). pp. 28-29. ISSN 0868-7560

Анохіна, Т. О. (2006) Маркери комунікативного мовчання в англомовному художньому дискурс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 105-107.

Антонова, О. Є. (2006) Бути вчителем: дар чи покарання? Вчитель – моє покликання: Зб. творчих робіт учнів. pp. 8-12.

Антонова, О. Є. (2006) Врахування у навчанні особливостей обдарованої дитини як чинник підвищення якості знань учнів. Проблеми підвищення якості освіти у контексті Євроінтеграційних процесів: досвід, інновації, перспективи. pp. 41-47.

Антонова, О. Є. (2006) Обґрунтування моделі педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр, 2 (9). pp. 411-415.

Антонова, О. Є. (2006) Підходи провідних діячів Нового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2. pp. 13-19.

Антонова, О. Є. (2006) Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя як фактор його професійної самореалізації. Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми: Наук.-метод. зб. / За ред. І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. pp. 553-561.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретико-методологічні підходи до вивчення природи обдарованості. Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. (1). pp. 7-17.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретичні підходи до створення моделі педагогічної обдарованості. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 175-215.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретичні та методичні підходи до навчання обдарованих дітей у Російській Федерації. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр.. pp. 186-189.

Антонова, О. Є., Березюк, Ю. В. (2006) До проблеми застосування педагогічних ситуацій в навчальному процесі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 89-92.

Антонова, О. Є., Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр. pp. 197-200.

Антонова, О. Є., Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 197-201.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2006) Вчитель – моє покликання. Полісся, Житомир.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2006) Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2006) Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонюк, М. О. (2006) Еволюція метафор вовка та кабана у давньоанглійській літературі (на матеріалі англо-саксонської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 108-111.

Астрахан, Н. І. (2006) Твори Ф. М. Достоєвського в інтерпретації В. В. Набокова. Проблеми славістики (1-4). pp. 8-14.

Астрахан, Н. І. (2006) Іван Франко про естетичні основи літератури (на матеріалі праці "Із секретів поетичної творчості"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 39-45. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (2006) Авторські інтерпретаційні моделі та їх програми в прозі Антуана де Сент-Екзюпері (на матеріалі книги «Планета людей» та казки «Маленький принц»). Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 69-89.

Астрахан, Н. І. (2006) Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 63-68. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2006) Вистава як інтерпретаційна модель драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 139-142. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2006) Моделювання в мистецтві: літературний твір як художня модель дійсності. Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. pp. 57-64.

Астрахан, Н. І. (2006) Особливості міфопоетичного мислення в новелі X. Л. Борхеса «Троянда Парацельса». Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 105-117.

Ахметов, Р. Ф. (2006) Інформативність технічних параметрів стрибунів у висоту з розбігу. Молода спортивна наука України, 2 (10).

Ахметов, Р. Ф. (2006) Біомеханічні ергогенні засоби в системі підготовки висококваліфікованих стрибунів у висоту. Науково-методичний журнал "Теорія і практика фізичного виховання" (1-2). pp. 76-79.

Б

Бабійчук, Т. В. (2006) Аудіовізуальні засоби у вивченні літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 17-20.

Базилян, А. А. (2006) Нарація у Ф. Достоєвського та Я. Івашкевича як засіб створення типу: компаративний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 173-176.

Балюта, Е. Г. (2006) Неологізми англійської мови сфери екології (теоретичні засади). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 148-152.

Басюк, Н. А. (2006) Творчий підхід учителя у формуванні почуття відповідальності молодших школярів. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (15). pp. 183-186.

Басюк, Н. А. (2006) Українська народна казка у вихованні моральних почуттів молодших школярів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 22. (22). pp. 135-140.

Башманівський, В. І. (2006) Микола Зеров про творчу індивідуальність Івана Франка. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник.. pp. 82-85.

Башманівський, О. Л. (2006) Формування інтелектуальних умінь у процесі мовно-літературних дисциплін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 119-122. ISSN 2076-6173

Бенедик, С. В. (2006) Мінливість кліщів Varroa в бджолосім'ях в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Березовська, І. В. (2006) Соціально-психологічні аспекти розвитку вольової сфери у студентів. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 8. pp. 26-31. ISSN 2077-2289

Бехта, І. А. (2006) Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 65-70.

Близнюк, А. С. (2006) Основні технічні правила набору текстів. [Teaching Resource]

Близнюк, А. С. (2006) Робота редактора над авторським оригіналом. [Teaching Resource]

Близнюк, А. С. (2006) Радіоп’єса. Специфіка, виразні засоби, жанри. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 127-130.

Близнюк, В. А., Баловнєва, О. О., Добржанська, В. В., Кирпун, О. Ф., Свириденко, І. М. (2006) Deutsch für dich (Teil 2: Deutschland) (Німецька мова для тебе (частина 2: Німеччина)). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Боднар, В. Т. (2006) Авторська рецептивна стратегія та система персонажів повісті Івана Франка "Великий шум". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 76-78.

Бойченко, Л. О. (2006) Медіаосвіта як засіб виховання естетичної культури молоді Великобританії (др. пол. XX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 21-24.

Бойчук, І. Д. (2006) Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць] / за заг. ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 66-68.

Бойчук, І. Д. (2006) Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 66-68.

Бойчук, І. Д. (2006) Моделювання професійної підготовки студентів фармацевтичного коледжу. Проблеми педагогічних технологій : [зб. наук. праць]. (2–4 (3). pp. 198-208.

Бойчук, І. Д. (2006) Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу бакалаврів у коледжі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 24-28.

Бойчук, І. Д. (2006) Особливості запровадження модульної технології навчання у професійній освіті фармацевтів. Педагогічна Житомирщина. Науково-методичний журнал. (3). pp. 62-63.

Бока, О. В. (2006) Комунікативна спрямованість ономастичної лексики англомовного казкового дискурсу на дітей різного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 118-121.

Бондаренко, Г. Ф. (2006) Між епікою та драмою: досвід М. Булгакова (на матеріалі роману "Життя пана де Мольєра" та п’єси "Кабала святош"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 135-138. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Г. Ф. (2006) Прояви авторської свідомості у вступних есе роману Генрі Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди». Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 12-24.

Бондаренко, Г. Ф. (2006) Своєрідність жанру філософської повісті в літературі епохи Просвітництва (Вольтер - Д. Дідро). Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 25-40.

Бондаренко, Г. Ф. (2006) Філософська повість-притча (досвід Вольтера). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 69-71. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Я. О., Горбач, Т. В. (2006) Дискурсивна реалізація змішаної психопатології (на матеріалі роману А. Бенкса "Осина Фабрика"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 80-84.

Бондарчук, Л. Й. (2006) Лексико-семантичні трансформації англо-українського перекладу фахової лексики з економіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 153-155.

Борисенко, Н. Д. (2006) Конфлікт та кооперація в міжгендерному спілкуванні персонажів британської драми. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. - К.: Логос.

Борисенко, Н. Д. (2006) Невербальні засоби спілкування у персонажному дискурсі сучасної британської драми: гендерний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 71-74.

Борисов, О. О. (2006) Мовні засоби репрезентації фонаційної зони слоту СИМПТОМ емоційного концепту СТРАХ (на матеріалі творів англомовної художньої прози 18-20 століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 156-158.

Брандес, В. М. (2006) «Рефлексивна фізика» або «фізика усвідомлення». Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського Державного університету. Матеріали міжнародного симпозіуму «Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми» (12). pp. 12-16.

Брона, О. А. (2006) Різновиди літературно-критичних статей та особливості їхньої горизонтальної та вертикальної побудови (на основі Інтернет-видань). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 211-216.

Бєляєва, О. О. (2006) Родо-жанрова природа ліричної драми Я. Мамонтова "Дівчина з арфою" (аспекти містифікації). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 175-180.

В

Ваврик, Р. В. (2006) Рівні професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 81-85.

Василевич, О. Г. (2006) Вплив засобів масової інформації на свободу вибору й самовизначення людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 3-6.

Василенко, Г. В. (2006) Особливості англомовного перекладу пейзажної лірики Миколи Воробйова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 159-164.

Васильчук, Г. М. (2006) Проблемно-теоретичні пріоритети сучасних дисертаційних досліджень з історії України 20-30-х рр. ХХ ст.: історіографічний дискурс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 22-28.

Васильєв, Є. М. (2006) Інтертекстуальність у драматургії ХХ століття: Владімір Набоков і Ежен Йонеско. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 89-92.

Васильєв, Є. М. (2006) Прийом як мистецтво: неспівпадіння слова й жесту в драматичних текстах ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 124-126.

Васильєва, О. Г. (2006) Категорія компаративності у семантиці антропосемічних субстантивних композитів-бахуврихі сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 122-124.

Васильєва, Р. Ю. (2006) Елементи екологічної культури у вихованні школярів зони радіологічного забруднення. "Наукові дослідження - теорія та експеримент 2006": Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 15-17 травня 2006 p., 7. pp. 36-38.

Васильєва, Р. Ю. (2006) Збереження життя і здоров'я дітей в системі виховання С. Ф. Русової. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (39). pp. 46-48.

Васильєва, Р. Ю. (2006) Культура безпечної поведінки як складова педагогічної куль тури майбутнього вчителя. Збірник наукових праць педагогічні науки (43). pp. 226-229.

Васильєва, Р. Ю. (2006) Міждисциплінарний аспект формування безпечної поведінки підлітків. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку - 2006". pp. 109-111. ISSN 966-7191-99-0

Васильєва, Р. Ю. (2006) Підготовка майбутніх педагогів до формування безпечної поведінки школярів. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" Гармонізація розвитку вищої школи в умовах Болонського процесу. pp. 97-99. ISSN 996-8743-01-6

Василюк, І. М. (2006) Лексикографічна презентація дифузних дієслівних лексичних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 75-77.

Василюк, І. М., Рудик, І. М. (2006) Основи теорії і практики перекладу. [Teaching Resource]

Василюк, В. І. (2006) Художня інтерпретація біблійних образів у прозі І. Багряного. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 209-214. ISSN 2076-6173

Ваховська, Л. Ф. (2006) Комунікативно-композиційна організація кінематографічних текстів невеликого обсягу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 78-82.

Веремчук, Ю. В. (2006) Особливості поетики притч Т. Вайлдера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 152-155.

Веремчук, Ю. В. (2006) П’єса-притча в системі жанрів епічної драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 97-99.

Вишина, М. Ю. (2006) "Повість врем'яних літ" як об'єкт міфологічного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 189-192.

Власюк, Ігор (2006) Економічні наслідки Столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 – 1914 pp.). Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (10). pp. 32-35.

Вовченко, І. І. (2006) Програмування занять для молодших школярів. Програмування занять для молодших школярів (1-2). pp. 98-103.

Вознюк, О. В. (2006) До проблеми побудови синергетичної концепції освіти. Актуальні проблеми професійної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць учасників Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні і за кордоном. pp. 36-38.

Вознюк, О. В. (2006) Интеграция науки и религии в контексте универсальной парадигмы развития. Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, эсхатология. Конкурсные труды Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея. pp. 7-24.

Вознюк, О. В. (2006) Манипуляция женщиной в современном мире и как с этим бороться (теория влияния, философские, психологические и антропологические основания полового диморфизма). Рута-Волинь, Житомир. ISBN 5-86868-035-9

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2006) Системные основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2006. – Кн. 1 : Філософські аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства, 1. pp. 7-12.

Войналович, Л. П. (2006) Організаційні передумови розвитку національних освітніх навчальних закладів в Україні в 20-х рр. ХХ століття. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць. pp. 16-18.

Волошина, А. П. (2006) Шляхи формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 72-77.

Вольська, Ю. В. (2006) Складні неелементарні речення у творах М. Рильського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 217-220.

Вікарчук, О. І. (2006) Концесія у трансформаційній економіці. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка..

Вітвицька, С. С. (2006) Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 69-100.

Г

Галич, О. А. (2006) Термінологія сучасної документалістики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 47-49.

Гаращук, К. В. (2006) Освітні реформи неолейбористських урядів кінця XX - початку XXI ст. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. pp. 395-398.

Гаращук, К. В. (2006) Особливості неоконсервативних освітніх реформ в Англії в останній чверті ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 64-68.

Гарбар, Д. А. (2006) Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гармаш, О. Л. (2006) Роль формотвору у поповненні словникового складу англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 125-130.

Герасимов, Ю. О. (2006) Ритмічні й смислові акценти у виразному читанні вірша Павла Тичини "Блакить мою душу обвіяла…". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 123-127.

Герус, О. Ф., Плакса, С. А. (2006) Формула Ньютона-Лейбница и квазианалитические классы функций на кривых. Збiрник праць Iн-ту математики НАН України, 3 (4). pp. 396-404.

Глазунова, Л. О. (2006) До питання комунікативної компетенції вчителя. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 86-88.

Говорун, О. В. (2006) Вогнівки (Lepidoptera, Pyralidae) Поліської та лісостепової зон лівобережної України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Годлевська, О. В. (2006) Сучасний стан рукокрилих фауни України в умовах антропогенної трансформації середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системи в оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системив оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2006) Невмирущий заклик до живих: художнє осмислення ранньохристиянської епохи у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 200-203.

Гольдін, П. Є. (2006) Постембріональний ріст морської свині Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 в Азовському і Чорному морях: дослідження з аналізом реєструючих структур. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гончар, О. С. (2006) Психологічні засади планування кар’єри державних службовців. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. pp. 185-186.

Горбань, А. В. (2006) Авторська суб’єктивність як структурна модель художнього тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 113-116. ISSN 2076-6173

Горбунова, В. В. (2006) Психологічні особливості розвитку етнічної свідомості в юнацькому віці. Педагогіка і психологія (1). pp. 47-56.

Горбунова, В. В. (2006) Феномен завченої безпорадності в навчальній діяльності студентів, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (12 (37). pp. 33-37.

Горбунова, В. В. (2006) Ціннісна підтримка розвитку здібностей у віці середньої дорослості. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики.. pp. 242-258.

Горенок, Г. Ю. (2006) Образ Гамлета у творчості Миколи Бажана. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 125-128. ISSN 2076-6173

Горлова, Л. А. (2006) Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням "пристойний". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 165-169.

Грибан, Г. П., Грибан, Н. Г., Ніколайчук, С. С., Чайковський, С. Г. (2006) Формування духовності студентської молоді в системі сучасної освіти. матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки - 2006", 16. pp. 34-36.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Курси підготовки вчителів Великої Британії до навчання дорослих. Актуальні проблеми проф.-педагогічної освіти та стратегії розвитку // Зб. наук. праць / За заг. Ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової.. pp. 181-183.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Особливості викладацької діяльності у дорослій аудиторії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. (10). pp. 296-299.

Гримашевич, Г. І. (2006) Концепція взаємодії літературної мови та діалектів у мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 209-215.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 85-89.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні контакти як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 197-199.

Грищук, А. М. (2006) Властивості спектра квазічастинок та повного набору хвильових функцій у комбінованій наногетеросистемі. Науковий вісник Чернівецького університету Фізика.Електроніка, 303 (1). pp. 21-24.

Грищук, А. М., Маханець, О. М. (2006) Властивості спектра квазічастинок та повного набору хвильових функцій у комбінованій наногетеросистемі. Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика.Електроніка., 1 (303). pp. 21-24.

Грищук, А. М., Ткач, М. В. (2006) The properties of electron and hole spectra in a quantum wire crossing plane quantum well in external medium. Journal of physical studies, 3 (10). pp. 227-233.

Гужанов, С. І. (2006) Вставні та вставлені конструкції в щоденниках М.М. Пришвіна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 170-174.

Гужанов, С. І. (2006) Фразеологія поеми О.Т. Твардовського "Василий Теркин". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 273-276.

Гулейкова, Л. В. (2006) Структурна характеристика та закономірності формування зоопланктону річкової системи Десни. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гуманкова, О. С. (2006) Доцільність використання диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 69-72.

Гусак, Л. П. (2006) Професійна спрямованість навчання математики у системі професійної освіти економістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 58-61.

Д

Данилович, О. Д. (2006) Статистичні характеристики сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з іменниками в англійській та американській пресі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 170-174.

Данильчук, Л. О. (2006) Бренд як фактор іміджової політики. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 79-81.

Дашинська, О. (2006) Художня обдарованість учнів як проблема педагогічної практики початкової школи. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 191-193.

Демчук, Л. І. (2006) Педагогічні умови формування відповідального ставлення до природи за С. Русовою. Ідеї національно-виховної системи Софії Русової: збірник наукових праць з педагогіки (5). pp. 47-51.

Денисенко, Н. В. (2006) Переклад англійських емфатичних словосполучень українською мовою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 221-223.

Денисенко, С. Н. (2006) Варіювання і категорія інтенсивності семантичних ознак фразеологічних дериватів (на матеріалі німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 27-28.

Денисюк, Т. Ф. (2006) Історіографічний аналіз розвитку змісту початкової освіти України у 50 – 90-х роках XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 39-42.

Довгаль, И. В., Жариков, В. В., Быкова, С. В. (2006) Систематическая ревизия рода Setodiscophrya (Ciliophora, Suctorea). Vestnik zoologii (40 (6)). pp. 497-504.

Довгаль, И. В., Константиненко, Л. А. (2006) Находка Acineta Ornata (Ciliophora, Suctorea) в очисных сооружениях и переописание вида. Vestnik zoologii (40 (4)). pp. 367-369.

Додурич, С. М. (2006) Діяльність музею у формуванні патріотичних цінностей у студентів коледжу. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 85-86.

Дронь, К. І. (2006) Міфопоетика Франка: термінологічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 133-137.

Дубасенюк, О. А. (2006) Тенденції розвитку професійної педагогічної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 3-7.

Дубасенюк, О. А. (2006) Факторні моделі продуктивної професійної виховної діяльності педагога загальноосвітньої та професійної школи. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 101-174.

Дубасенюк, О. А. (2006) Формування особистості старшокласника засобами проектної діяльності в умовах колегіуму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 30-33.

Дубравська, Н. М. (2006) Особливості змістових характеристик мотиваційного компонента особистісно-професійної суб’єктності майбутніх підприємців. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (35). pp. 207-212.

Дубравська, Н. М. (2006) Особливості поведінкового компоненту особистісно-професійної суб’єктності майбутніх підприємців. Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова (37). pp. 184-188.

Дудок, Р. І. (2006) Семантичний диференціал як фактор утворення терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 175-178.

Дуркалевич, В. (2006) Синтетизм як принцип образотворення у Франковій прозі початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 138-142.

Духновська, Н. Г., Близнюк, А. С. (2006) Бібліографічний опис документів. [Teaching Resource]

Дяченко, Н. М. (2006) Вторинна номінація крізь призму діалектологічних студій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 240-242. ISSN 2076-6173

Дяченко, Н. М. (2006) Відсоматичні утворення у говірках як об’єкт гніздового опису. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Зб. наук. пр. (21). pp. 99-103.

Ж

Журавльова, Л. П., Данковцева, Є. В. (2006) Особистісні чинники успішної професійної діяльності. Наука і освіта (5-6). pp. 32-34.

З

Заброцький, М. М. (2006) Екологічна відповідальність як вияв духовності особистості. Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітньої практики в системі післядипломної педагогічної освіти. pp. 62-68.

Заброцький, М. М. (2006) Експериментальне дослідження соціально-психологічних характеристик вчителя як суб'єкта педагогічного спілкування. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (6). pp. 145-150.

Заброцький, М. М. (2006) Емпіричне дослідження особливостей самосвідомості вчителя. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (7). pp. 104-110.

Заброцький, М. М. (2006) Методологічні проблеми оцінки екологічності комунікативної компетентності вчителя. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 7 (8). pp. 259-266.

Заброцький, М. М. (2006) Педагогічна взаємодія: екологічний вимір. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 7 (9). pp. 77-84.

Завальнюк, І. К. (2006) Екологічна етика теології церкви адвентистів сьомого дня. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 25-29. ISSN 2076-6173

Завітна, Т. С. (2006) Аспект комунікантів дискурсу британських парламентських дебатів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 179-184.

Загурська, І. С. (2006) Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Закалюжний, Л. В. (2006) Історична драма-хроніка: до проблеми зміщення сутнісного начала терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 177-179.

Закалюжний, Л. В. (2006) Тертекстуальність жанру історичної драми-хроніки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 195-199.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2006) Шляхи розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 78-81. ISSN 2076-6173

Зарицька, О. Л. (2006) Комп'ютерні тести з інформатики в системі дистанційного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 76-80.

Зарноцький, А. В. (2006) Передпостмодернізм як художньо-філософська основа драматургії Теннессі Уїльямса в її зв’язках із соціальною драмою США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 129-133.

Зацний, Ю. А. (2006) "VІР-неологізми" англійської мови ХХІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 29-31.

Зимовець, О. А. (2006) Iнформаційно-комунікаційні технології як засіб формування творчих умінь майбутніх учителів в процесі вивчення іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 132-137. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2006) Формування творчої особистості студентів педагогічних університетів з використанням комп’ютерних технологій. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник.. pp. 185-190.

Зимовець, О. А. (2006) актуальні проблеми формування інформаційно-практичних умінь майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. Праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 106-109.

Зорницький, А. В. (2006) Ліризація драми як вияв літературно-родової дифузії в творчості Теннессі Уїльямса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 185-188.

Зорницький, А. В. (2006) Лірико-міфологічна драма Теннессі Уїльямса: між Станіславським та Брехтом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 200-204.

К

Калтаєва, Д. Є. (2006) Проблема російського національного характеру в драматургії Якова Княжніна (на матеріалі трагедії "Рослав"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 208-210.

Кальниченко, Н. М., Зарубіна, З. В. (2006) Вплив чинників культури на переклад. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 134-137.

Кальниченко, О. А., Подміногін, В. О. (2006) Історія перекладу та перекладацької думки в Англії (ранній середньоанглійський переклад). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 44-49.

Калінін, В. О. (2006) Професійна соціокультурна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови у вищому навчальному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 58-63.

Калініна, Л. В., Волощук, А. М. (2006) Особливості формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх вчителів іноземної мови на початковому етапі ВНЗ. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку (3). pp. 55-59.

Калініченко, М. М. (2006) Жанрова типологія романів "Мобі Дік, або Білий Кит" Г. Мелвілла та "Злочин і Кара" Ф.М. Достоєвського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 170-172.

Канонік, Н. П. (2006) Міжпольова взаємодія в лексичній системі сучасної англійської мови (на матеріалі лексико-семантичних полів простору і часу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 228-231.

Кардащук, О. В. (2006) Семантичне поле "форма" (на матеріалі прикметників сучасної української мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 97-99.

Карлінська, Я. В. (2006) Використання персонального комп'ютера при вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 120-123.

Карпенко, Є. М. (2006) Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів у процесі фахової підготовки: стан проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 89-91.

Карплюк, С. О. (2006) Порівняльна характеристика поглядів А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського на виховання особистості в колективі. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів 14-15 листопада 2006 р.. / за редакцією Березюк О.С., Власенко О.В., Осадчої З.А. – Житомир: В. pp. 169-174.

Карплюк, С. О. (2006) Проблема соціалізації особистості в колективі. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій: Зб. наук. праць / За заг. ред. Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. – Вип. 3.. pp. 201-206.

Карплюк, С. О. (2006) Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ. – 2006. – 440 с.,. pp. 421-429.

Квеселевич, Д. І., Сасина, В. П. (2006) Термінологічна ідіоматизація змінних словосполучень у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 25-26.

Кирильчук, І. В. (2006) Особливості формування ціннісної сфери студентів, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. (12(37)). pp. 59-64.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Муж, Г. В., Памірський, М. С. (2006) Влияние малеиновой кислоты на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae), инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Eколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 124-127. ISSN 966-8456-77-4

Киселюк, Н. П. (2006) Вираження емоції "радість" у різних комунікативних типах речень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 138-140.

Кичкирук, О. Ю., Кусяк, Н. В., Янишпольський, В. В., Тьортих, В. А. (2006) Оптимізація процесу іммобілізації 8-оксихіноліну за одностадійною реакцією Манніха. Маґістеріум. НаУКМА. Хімічні науки (24). pp. 72-75.

Кияк, Т. Р. (2006) Запозичення та інтернаціоналізми у фахових мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 32-34.

Кленнер, Уве (2006) Тенденції і проблеми розвитку університетів під знаком глобалізації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 15-20.

Клименко, О. Л., Бакалінський, М. Л. (2006) Фразеологічний аспект the Mobspeak як складової частини кримінального соціолекту США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 112-117.

Климова, К. Я. (2006) Актуальні проблеми навчання української мови у процесі профільної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ. Матеріали міжнародної конференції 3 Оломоуцький симпозіум україністів (24-26 серпня 2006 року). pp. 629-634.

Климова, К. Я. (2006) Віч-на-віч з мовою. ЖДУ ім. І.Франка, p. 105.

Климова, К. Я. (2006) Актуальні проблеми професійної мовної підготовки студентів педагогічного факультету в контексті розвитку української культури. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Випуск 8. Серія "Педагогічні науки". (8). pp. 123-126.

Климова, К. Я. (2006) Особливості лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ у контексті переходу до кредитно-модульної системи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 29-32. ISSN 2076-6173

Климчук, В. О. (2006) Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота (4). pp. 30-36.

Климчук, В. О., Грищук, Н. В. (2006) Мотивація вчителів та учнів: чи існує зв’язок? Обдарована дитина (1). pp. 23-26.

Климчук, В. О. (2006) Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота. (4). pp. 30-36.

Климчук, В. О. (2006) Опитувальник внутрішньої мотивації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць ((37)). pp. 71-76.

Климчук, В. О. (2006) Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура. Практична психологія та соціальна робота. (10). pp. 52-59.

Климчук, В. О. (2006) Факторний аналіз: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота. (8). pp. 43-48.

Коваленко, В. О. (2006) Принципи професійної підготовки студентів медичного коледжу. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 68-70.

Коваленко, С. М. (2006) Шляхи структурної модернізації вітчизняної вищої школи в контексті англійського досвіду. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 33-36.

Ковалишина, С. П. (2006) Комплекси Acaroidea антропогенних та напівприродних біотопів правобережного центрального лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Коваль, А. В., Петранговська, Н. Р. (2006) Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологічному мовленню. Збірник наукових праць Уманського Державного Університету ім. Павла Тичини. Частина 1.. pp. 193-202.

Ковальчук, І. В. (2006) Замітки про Івана Фещенка-Чопівського. Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового похуоду)". Житомир. pp. 99-103.

Ковблюк, М. М. (2006) Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ковтун, Н. М. (2006) Захисна функція в діяльності культурного героя: історико-філософський вимір. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 6-11. ISSN 2076-6173

Козак, С. В. (2006) Художнє відображення повсякденного життя людей у фреймах "Природа" і "Людина" в романі Томаса Гарді "Тесс з родини Д’Ербервіллів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 193-197.

Козимирська, Т. І. (2006) Античний хор у драматургії Томаса Стернза Еліота. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 156-159.

Козирева, М. С. (2006) Слухач і варіювання тематичного аспекту дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 141-144.

Козловець, А. А. (2006) Просвітницько-педагогічна діяльність Волинського Попечительства про народну тверезість у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 138-140.

Козловець, М. А. (2006) Філософія національної ідеї в творчості Івана Франка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 8-14. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2006) Критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 82-86. ISSN 2076-6173

Колесник, О. С. (2006) Концепт "ПОТОЙБІЧЧЯ" в англійській мовній картині світу: діахронічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 100-104.

Коляда, О. В. (2006) “Маленька людина :: das Man”. Міфопоетична опозиція в драматургії абсурду. Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 184-200.

Коляда, О. В. (2006) Міфопоетична особливість міфеми-образу "спаситель" у драматургії абсурду (на матеріалі п’єси С. Беккета "Чекаючи на Годо"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 188-191.

Коляденко, С. М. (2006) Організація роботи СССМ університету в умовах постчорнобильської реальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 42-45.

Комінярська, І. М. (2006) Українська інтелігенція – оберіг національної ідентичності та самобутності народу (із спостережень над прозою І. Франка та У. Самчука). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 198-202.

Коновальчук, І. М. (2006) Сімейні взаємовідносини й особливості соціалізації дитини. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. pp. 171-176.

Константиненко, Л. А. (2006) Peritrichia в біоценозі активного мулу очисних споруд. In: II Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь та поступ біології", 21-24 березня 2006, Львів.

Константиненко, Л. А. (2006) Дослідження залежності інтенсивності живлення перітрих (Ciliata, Peritrichia) від температури. Розвиток наукових досліджень 2006: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 листопада 2006 р. Полтава. pp. 29-31.

Конторчук, Г. К., Шевчук, М. В. (2006) Синтаксичні засоби емотивної експресії в казках І. Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 187-195. ISSN 2220-7996

Копетчук, В. А. (2006) До проблеми професійної спрямованості навчальних предметів у коледжах. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 205-207.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2006) Структура угруповань прісноводних гастропод (Mollusca, Gastropoda) в умовах Словечансько-Овруцького кряжу. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 140-141. ISSN 966-8456-77-4

Кордон, М. В. (2006) Культура і духовне життя в Україні у 1917 – 1920 рр. Збірник "Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції „Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках” (до 85-річчя Другого Зимового походу)", Житомир. pp. 120-125.

Кордон, М. В., Цвік, Геннадій (2006) Боротьба за українську владу на Радомисльщині в 1917-1921 рр. Збірник "Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції „Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках” (до 85-річчя Другого Зимового походу).", Житомир. pp. 77-81.

Королюк, О. М. (2006) Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу. ЖДУ ім. І. Франка.

Королюк, О. М. (2006) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг (2(4)). pp. 595-600.

Королюк, О. М. (2006) УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 78-84.

Королюк, О. М. (2006) Категорійний аналіз поняття "самостійна робота". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 87-90. ISSN 2076-6173

Котловський, А. М. (2006) Роль метамовних корелятів у методологічному апараті визначення національно-культурної маркованості фразеологічних одиниць (на матеріалі англійської фразеології). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 145-147.

Котнюк, Л. Г. (2006) Information Indivisibility in English Sentences. XI TESOL– Ukraine Conference: English in the 21st century Ukraine: Research Priorities and Perspectives on Language Teaching and Learning. pp. 87-88.

Котнюк, Л. Г. (2006) Особливості вираження комунікативної теми висловлювання в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 105-107.

Котнюк, Л. Г., Весельська, А. Ц., Войналович, Л. П., Коломієць, О. М., Коротун, Н. Г. (2006) Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". In: Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Кравець, О. Є. (2006) Категоріальний аналіз поняття "навчальна інформація" у контексті вивчення професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 33-35. ISSN 2076-6173

Крамарчук, Світлана Вікторівна (2006) Переживання самотності у ціннісній свідомості підлітків. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12 (37). pp. 83-88.

Кривонос, О. М. (2006) Основні методики формування творчих здібностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 14-18.

Криворучко, Т. В. (2006) Використання інтерактивних технологій при навчанні іншомовного комунікативного читання соціокультурних текстів у початковій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 92-95.

Крижанівська, Г. Т. (2006) Діалогічність текстів first-person narrative як спосіб моделювання адресата (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 148-151.

Крук, М. З. (2006) Становлення та розвиток уроку фізичної культури як основної форми фізичного виховання у школах України 20-30-х рр. ХХ ст. Слобожанський науково-спортивний вісник (10). pp. 266-271.

Крук, М. З. (2006) Особливості організації фізичного виховання в школах України в 20-30-ті рр. ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 46-48. ISSN 2076-6173

Круковська, І. М. (2006) Організація навчання в медичних закладах Волині (поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 141-143.

Кубрак, С. В. (2006) Можливості використання сучасних інформаційних технологій при вивченні країнознавства у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 83-85.

Кузнєцов, В. Б. (2006) Засоби вираження непрямого мовленнєвого акту квесетива в англо-українському перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 178-182.

Кульбабська, О. В. (2006) Вторинна предикація та засоби її вираження у простому реченні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 108-111.

Кусяк, Н. В., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Гриців, В. І. (2006) Хімічне травлення монокристалів InAs водними розчинами K2Cr2O7-HBr-ацетатна кислота (трилон Б). Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (41). pp. 112-116.

Кутек, Т. Б. (2006) Вибір спеціальності-погляд в майбутнє. Молода спортивна наука України, 3 (10). pp. 293-298.

Кутек, Т. Б. (2006) Проблема медичного обстеження абітурієнтів. Науково-методичний журнал "Теорія і практика фізичного виховання" (1-2). pp. 287-294.

Кухар, Л. А. (2006) Структурно-семантичні типи німецьких субстантивних композитів та їх стилістичний потенціал. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 183-186.

Кучерук, О. А. (2006) Образна природа семантики кольороназв в українських фразеологізмах. Дивослово (12). pp. 40-42.

Кучерук, О. А. (2006) Сучасні технології навчання мови як методична проблема. Українська мова і література в школі (6). pp. 17-21.

Кучерук, О. А. (2006) Лінгводидактичні умови виховання почуття прекрасного. In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 44-50.

Кучерук, О. А. (2006) Навчальний текст як фактор мовно-естетичного впливу. In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 27-43.

Кучерук, О. А. (2006) Поняття про мовно-естетичне виховання. In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 14-27.

Кучерук, О. А. (2006) ПРОГРАМА МОВНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ(5-12 класи). In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 6-13.

Л

Лабузна, Л. В. (2006) Теоретичні аспекти підготовки менеджерів нової генерації в системі неперервної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 75-77.

Лаврієнко, Т. Я. (2006) Використання літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 167-169.

Лановик, З. Б. (2006) Новітня літературознавча термінологія в герменевтичній концепції Вольфганга Ізера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 54-57.

Лановик, М. Б. (2006) Категорія світу в сучасному літературознавстві: перекладознавча проекція. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 50-53.

Левицький, А. Е. (2006) Навчальний посібник з домашнього читання англійською мовою (У. С. Моем “Пироги та пиво”). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-74-Х

Левицький, А. Е. (2006) Українська зіставна лексикологія початку ХХІ століття: перспективні напрями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 35-39.

Левицький, А. Е., Сингаївська, А. В., Славова, Л. Л. (2006) Вступ до мовознавства. [Teaching Resource]

Левицький, А. Е., Славова, Л. Л., Борисенко, Н. Д. (2006) Linguistics. [Teaching Resource]

Левківський, М. В. (2006) Соціальна зрілість молоді в контексті гуманізації виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць., 1 (9). pp. 335-339.

Левківський, М. В., Бісик, Н. М. (2006) Підготовка студентів ВНЗ до виховної діяльності у загальноосвітній школі. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: наук.-теоретич. зб. pp. 60-64.

Лиманець, О. А. (2006) Духовний стан Збройних Сил України: проблеми та шляхи вирішення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 8-13.

Литньова, І. Ф. (2006) Проблема впровадження тестової методики в процес навчання писемного англійського мовлення студентів першого курсу університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 86-88.

Литньова, Т. В. (2006) Етапи розвитку змісту загальної середньої освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, О. Є. Антонової. pp. 18-20.

Литньова, Т. В. (2006) Компетентнісний підхід до змісту сучасної іншомовної освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. pp. 112-119.

Литньова, Т. В. (2006) Поняття цілей навчання у змісті підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. Зміст педагогічної практики з іноземних мов студентів мовного ВНЗ в контексті оновлення школи : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 берез. 2006 р. / за ред. Т. І. Олійник. pp. 61-65.

Литньова, Т. В. (2006) Розвиток цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі в період дії постанов 30-х років ХХ ст. про школу. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. pp. 168-178.

Литньова, Т. В. (2006) Цілі навчання іноземних мов у світлі сучасного компетентнісного підходу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

Лупак, Н. М. (2006) Cемантико-смислові зміщення музичної термінології в епопеї Б. Лепкого "Мазепа". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 151-154.

Лутай, Майя (2006) Базар, Базарський район, Малі Міньки в історії Другого Зимового походу армії УНР. Шляхами творення української державності. За матеріалами регіональної науковопрактичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85 річчя Другого зимового походу)", Житомир-2006. pp. 156-163.

Лутай, Майя (2006) ДО ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКОЇ І ЧЕСЬКОЇ «ВІЙСЬКОВО-ПОВСТАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» НА ЖИТОМИРЩИНІ. Наукові записки Вінницького дрежавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 10. Серія: Історія: Збірник наукових праць. pp. 159-162.

Луценко, В. В. (2006) Критерії та рівні сформованості творчої активності майбутніх учителів музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 62-64. ISSN 2076-6173

Лютко, О. М. (2006) Релігія й менталітет: генеалогія наукової рефлексії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 21-24.

Ляшик, О. А. (2006) Композиційно-жанрові моделі текстів американського поетичного ренесансу в аспекті когнітивної поетики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 187-191.

Ліпісівіцький, М. Л. (2006) Одноактна п’єса: еволюція змістового наповнення терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 184-187.

Ліпісівіцький, М. Л. (2006) Особливості поетики малих драматичних форм у ранній творчості Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 205-207.

Літяга, І. В. (2006) Вплив чорнобильського синдрому на процес соціалізації підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2006) Кооператори Правобережної України кінця ХІХ - початку ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 10-11 травня 2006 року, м. Рівне (1). pp. 182-185.

Магась-Демидас, Ю. І. (2006) Кооперація і земські установи Київської губернії на початку ХХ ст. Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22-24 листопада 2006 року (3). pp. 1-2.

Магась-Демидас, Ю. І. (2006) Участь Союзу руського народу в кооперативному русі Правобережної України. Україна наукова. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 21-23 грудня 2006 року (3). pp. 20-21.

Мазяр, О. В. (2006) Неадекватне уявлення про Чорнобильську катастрофу як причина нерозв’язання особистісних проблем. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (Інтердисциплінарні аспекти)», 2. pp. 61-62.

Мазяр, О. В. (2006) Психофізіологічні механізми виникнення особистісної проблематики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки (12(37)). pp. 107-113.

Мазяр, О. В. (2006) Розв’язок особистісних проблем як пріоритетне завдання психологічної служби в системі освіти. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2006р.. pp. 59-60.

Мазяр, О. В. (2006) Соціально-перцептивні викривлення як основний чинник неефективної професійної діяльності вчителів. Тези ХХХІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету (Житомир, 14-16 березня 2006 року). pp. 274-275.

Малинівська, Л. І. (2006) Іван Якович Франко в контексті української духовності. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури. pp. 28-31.

Маловицька, Л. Ф. (2006) Театрально-культурологічний аспект феномену маски: ґенеза, традиції та сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Малюська, З. В. (2006) Типові ситуації ділового спілкування для спеціалістів з економіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 96-99.

Мардаревич, М. Г. (2006) Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами свинцю (ІІ) водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Мартинова, О. М. (2006) Релевантність комунікативного акту як передумова успішної комунікації (на матеріалі сучасної англійської прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 203-206.

Маслак, Л. П. (2006) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до спілкування на міжкультурному рівні. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 73-75.

Маслак, Л. П. (2006) Проблема професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 148-151.

Матвієнків, О. С. (2006) Інформативні принципи лексико-семантичного потенціалу фразеологічних одиниць літературно-художнього твору (на прикладі фразеологічних одиниць дії). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 192-197.

Махачашвілі, Р. К. (2006) Лінгвотехносфера сучасного буття: від космогонії до штучної природи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 198-201.

Маєвська, Л. М. (2006) Підготовка спеціалістів нової генерації в контексті діалогу культур. Системний підхід до підготовки фахівців управління персоналом: Матеріали конференції. pp. 83-93.

Маєвська, Л. М. (2006) Особливості формування етнокультурної компетентності майбутнього педагога в контексті глобалізаційних зрушень. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Науково-теоретичний збірник. pp. 303-309.

Маєвська, Л. М. (2006) Формування культури взаємодії індивіда з природою як один із аспектів етнокультурного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 144-147.

Межжерин, С. В., Гарбар, Д. А., Гарбар, А. В. (2006) Ресистематика моллюсков рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata) фауны Украины: опыт решения проблемы на основе геногеографического подхода. Доповіді національної академії наук України (9). pp. 170-175. ISSN 1025-6415

Мельниченко, Р. К., Гарбар, О. В., Павлюченко, О. В., Сіренький, С. П. (2006) Каріотип молюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) з водойм дельти Дунаю. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 195-199. ISSN 966-8456-77-4

Мельничук, Д. Р. (2006) Фізична активність і шкідливі звички в структурі способу життя юнаків старших класів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. / Збірник наукових праць. – Вінниця, 2006. – 559 ст..

Мельничук, О. Д. (2006) Концепти як елементи семантики тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 207-210.

Мисечко, О. Є. (2006) З історії профілізації вітчизняної гімназійної освіти в ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Профільне навчання: теорія і практика: Зб. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. pp. 187-192.

Мисечко, О. Є. (2006) Зміст професійної неофілологічної освіти у вищих навчальних закладах України (1902-1920 рр.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 49-53. ISSN 2076-6173

Михайленко, В. В., Добряков, Л. Д., Головня, Р. М. (2006) Вища математика. Книга 2. Диференціальне числення функцій однієї та кількох змінних. ЖДТУ.

Михайлова, Є. В. (2006) Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні англомовних біблійних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 152-155.

Михида, С. П. (2006) Мегатекст і особистість письменника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 58-62.

Миценко, Д. В. (2006) Особливості педагогічної підготовки майбутніх офіцерів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 100-104.

Мойсієнко, В. М. (2006) Відбиття перезвуку е > о після шиплячих у староукраїнських пам’ятках. Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Агатангела Кримського у контексті європейської та світової культури (1). pp. 94-101.

Мойсієнко, В. М. (2006) Відображення фонеми /р/ у пам’ятках північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 192-196.

Мойсієнко, В. М. (2006) Мовна ситуація в Україні у першій половині XVII ст. та її відбиття у практиці ведення актових книг міських канцелярій. Україна – Польща: мовно-культурологічний діалог слов’янства. Київські полоністичні студії. Зб. наук. праць (8). pp. 83-102.

Мойсієнко, В. М. (2006) Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ-ХVІІ ст. Other. Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Моргун, Г. В., Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2006) Позакласна робота з фізики. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Мордовець, М. Т. (2006) Двадцять років після Чорнобиля – фізико-біологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 228-233.

Морін, С. В. (2006) Коливання мовленнєвої ентропії при аналізі структури англійських і українських публіцистичних текстів у термінах дистрибуції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 211-214.

Москвіна, Т. П. (2006) Історичний аспект розвитку дитячих лікувально-оздоровчих закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 36-38. ISSN 2076-6173

Москвіна, Т. П. (2006) Наслідки Чорнобильської катастрофи: освітньо-оздоровчий аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 49-51. ISSN 2076-6173

Мосієнко, О. В. (2006) Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива. Проблеми семантики, слова, речення та тексту – Вип. 17. – К. : Ки ївськ. нац. лінгв. ун-т.

Моісєєва, М. А. (2006) МУЗИЧНА ОСВІТА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗРАЇЛЮ. Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Ред. кол. В.Л. Філіппов (відп. ред.) та ін. pp. 25-31.

Музика, О. Л. (2006) "Шкілка" №18, 18 січня 2006 року. "Шкілка" (18). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2006) "Шкілка" №20, 25 травня 2006 року. "Шкілка" (20). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2006) "Шкілка" №21, 2 червня 2006 року. "Шкілка" (21). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2006) "Шкілка" №22, 28 грудня 2006 року. "Шкілка" (22). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2006) Інвенційно-стратегіальна модель розвитку творчо обдарованої особистості. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки: Зб. наукових праць (37). pp. 130-136.

Музика, О. Л. (2006) Традиційно-звичаєві аспекти соціальної регуляції і розвиток творчо обдарованої особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології / Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка, VІІІ,. pp. 235-240.

Музика, О. Л., Моляко, В. О. (2006) Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Other. Вид-во Рута, Житомир.

Музика, О. О. (2006) Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф (Ч.2). pp. 116-121.

Міснік, Ю. Ю. (2006) Літературна притча: нові межі розуміння. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 180-183.

Міснік, Ю. Ю. (2006) Християнська парадигма в поетиці "нової драми". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 188-191.

Н

Нагачевська, О. О. (2006) Поліфонічність і діалогічність роману Джойс Керол Оутс "Блондинка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 156-159.

Нагорська, Т. В. (2006) Функціонування ідіом у промовах Уїнстона Черчілля: риторичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 166-169.

Нагіленко, І. А. (2006) Гармонія у вченнях стародавніх греків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 7-8.

Назаревич, Л. Т. (2006) Проблеми часу і часовості в екзистенціалізмі: літературознавчі аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 147-150.

Натикач, Петро (2006) Історіографія Другого Зимового походу. Шляхами творення української державності: За матераіалами регіональної науковопрактичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового походу)". pp. 32-36. (Unpublished)

Натикач, Петро (2006) Житомирщина в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. Збірник "Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції „Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках” (до 85-річчя Другого Зимового походу)". pp. 130-133.

Недашківська, Т. Є. (2006) Мовна складова професійної компетенції державного службовця. [Teaching Resource]

Никончук, Н. О. (2006) Вплив усної народної творчості на розвиток рефлексії здібностей у молодшому шкільному віці. Науковий часопис імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12 (37). pp. 137-144.

Никончук, Н. О. (2006) До проблеми поцінування досягнень молодших школярів в учбовій діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2006 р. pp. 74-77.

Никончук, Н. О. (2006) Розвиток рефлексії особистісних якостей у молодшому шкільному віці. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. pp. 97-102.

Никончук, Н. О. (2006) Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки учбової діяльності. Теоретичні і прикладні проблеми психології (1 (12)). pp. 110-121.

Новобранець, О. Б. (2006) Досвітні вогні української літератури (драма обробка Лесі Українки "Камінний господар"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 143-147.

Новобранець, О. Б. (2006) Очуднення – очуження: до історії літературознавчих термінів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 93-96.

Нідзельська, Ю. М. (2006) Ключовий концепт єврейства кошерність: мовне втілення у середовищі англомовного соціуму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 160-165.

Ніколаюк, М. В. (2006) Аналіз форм, методів і змісту виховної роботи в школах німецьких поселень Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 91-94.

О

Огуй, О. Д. (2006) Індуктивні лексикографічні класифікації прикметників для побудови мовно-концептуальної картини світу: проблеми та перспективи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 40-43.

Оляндер, Л. К. (2006) Драматичні поеми Йосипа Струцюка "Роман" і "Романовичі" та Волинський текст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 120-123.

Оляндер, Л. К. (2006) Повістяр – оповідач – наратор у романі М. Булгакова "Мастер и Маргарита": взаємозв’язок та змістова функція. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 43-46.

Олійник, І. Д. (2006) Оцінювання в терміносистемі критики перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 122-125.

Олійник, Н. Д. (2006) Визначення поняття ритмомелодики як стилістичної домінанти у віршованому тексті (на прикладі вірша Р. Бернса "Красуня Нелл"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 159-163.

Олійник, С. В. (2006) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІМПРОВІЗАЦІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (3(8)). pp. 45-48.

Олійник, С. В. (2006) Розвиток інтонаційного мислення у майбутніх учителів початкових класів і музики. Початкова школа (7). pp. 52-54.

Олійник, С. В. (2006) Семантика оцінних фразеологічних одиниць на позначення особи в англійській мові: модель аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 170-172. ISSN 2076-6173

Олійник, С. В. (2006) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ. Школа першого ступеня: Теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. (17-18). pp. 165-169.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2006) Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 44-49.

Омецинська, О. В. (2006) "Галерея портретів" у романі Олдоса Гакслі "Жовтий Кром". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 173-175.

Онопрієнко, Т. М. (2006) Семантичні та структурні особливості компаративних епітетів у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 90-95.

Опанащук, Петро (2006) Діяльність української преси в контексті виборів до другої Державної Думи Росії (за матеріалами газети «Рада»). Часопис української історії (5). pp. 60-64.

Опанащук, Петро (2006) Публіцистична спадщина І. Франка на сторінках першої щоденної української газети «Рада» (1906-1914). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 270-273.

Осадчий, М. М. (2006) Про перехід до європейських стандартів освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 52-54.

Остапчук, О. Л. (2006) Загострення гендерних проблем унаслідок чорнобильської катастрофи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 152-155.

Осінська, І. С. (2006) Теоретичні підходи до розуміння проблеми готовності майбутнього вчителя до творчої професійної діяльності. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 56-58.

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2006) Традиційно-побутова культура польських родин Полісся: студентські розвідки. // Українська полоністика. – 2006. – Вип.2. – С.120-127. (1). pp. 120-127.

П

Павленко, В. В. (2006) Іван Франко і місце казки у різнобічному розвитку дітей. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 93-99.

Павленко, В. В. (2006) Іноземні вчені Волині та їх внесок у науку (ХІХ ст.). Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур (Ч. 1). pp. 271-274.

Павленко, В. В. (2006) Острозька академія – український центр культури, освіти і духовності (к-ць ХVІ – поч. ХVІ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць. pp. 217-222.

Павленко, Л. І., Топачевський, С. К. (2006) Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 131-136.

Павленко, Н. О. (2006) Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу. Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. (2). pp. 49-52.

Павлик, Н. П. (2006) Компетентність як категорія теорії виховання. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник.. pp. 354-357.

Павлик, Н. П. (2006) Результативність дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження моделі виховання соціальної компетентності притулку для неповнолітніх. Системний підхід до підготовки фахівців управління персоналом: Матеріали конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко.. pp. 52-59.

Павлик, Н. П. (2006) Співвіднесення особистісного та колективного при вихованні соціальних сиріт. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей., 10 (ч.2). pp. 42-46.

Павлик, Н. П. (2006) Екологічна ситуація в регіоні як чинник зростання кількості безпритульних дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 156-160.

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівнецевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Вплив сумісного паразитування аспідогастрей і мікроспоридій на гістологічну структуру перикардію перлівницевих. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 212-215. ISSN 966-8456-77-4

Павлюченко, О. В. (2006) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну Тетерева i їх паразити. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура». pp. 2-3.

Павлінчук, Т. І. (2006) Невипадкові покарання як шлях до свободи й багатообразності в оповіданні Володимира Винниченка "У графському маєтку". Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. (11). pp. 217-221.

Павлінчук, Т. І. (2006) Смертельна гра у драмі В. Винниченка "Пророк": боротьба за першість. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 215-218.

Памірська, Л. Ю. (2006) ЛЕСЯ УКРАЇНКА Й МОВНЕ ВИХОВАННЯ У РОДИНІ КОСАЧІВ. Її зоря повік буде ясна. pp. 267-272.

Памірська, Л. Ю. (2006) Стан вивчення іноземних мов у школах національних меншин Волині у 20– 30-ті рр. ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 32-35. ISSN 2076-6173

Панасюк, С. Л. (2006) Соціально-педагогічні аспекти культури побуту молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 105-107.

Пастухова, С. Ю. (2006) Комунікативно-прагматичні властивості консекутивних висловлювань з прислівником therefore (на матеріалі науково технічних текстів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 96-100.

Пащук, В. С., Войналович, Л. П. (2006) Особливості комплексу вправ для формування у студентів початкового ступеня мовного факультету вміння вести діалог-обговорення за умов диференційованого навчання. Навчай і навчайся: (укр., англ. та німецькою мовами): Збірник науково-методичних матеріалів, 6. pp. 67-73.

Пемпусь, Т. С. (2006) Метафора: теоретико-літературний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 117-121.

Пермінова, А. О. (2006) "Аnnabel Lee" E.A. По в перекладі Максима Стріхи (до проблеми перекодування поетичного тексту). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 176-178.

Петльована, Л. Л. (2006) Професійні програмні засоби, що використовуються у вищому економічному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 65-68.

Пефтієва, О. Ф. (2006) Семантична характеристика образних іменників-найменувань особи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 179-183.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Погоруй, А. О. (2006) Стаціонарний розподіл процесу випадкової напівмарковської еволюції з затримуючими екранами у випадку балансу. Український математичний журнал, 58 (3). pp. 381-387. ISSN 1027-3190

Подкоритова, О. П. (2006) Художній світ у "Драмі Загрози" Гарольда Пінтера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 101-104.

Полховська, М. В. (2006) Засоби вираження категоріального значення буття в ранньоновоанглійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 184-188.

Поліщук, О. П. (2006) Проблема художнього пізнання і мислення в естетичній думці Давньої Греції. Гуманітарний часопис - збірник наукових праць (2). pp. 24-31.

Пономарьова, Г. Ф. (2006) Виховання як динамічна система. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 42-46.

Портницька, Н. Ф. (2006) Перехід до соціальної регуляції наслідування як умова розвитку творчих здібностей у продуктивній діяльності дошкільників. Наукови часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12(37)). pp. 171-175.

Потапенко, С. І. (2006) Структура англомовних статей в аспекті періодичності публікації часописів новин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 60-64.

Приймак, А. М. (2006) Влияние интегративных отношений языковых единиц на коммуникативно-смысловой и прагматический аспекты дневниковых текстов Л.Н. Толстого. Сучасні наукові дослідження, 39. pp. 46-49.

Приймак, А. М. (2006) Функції сильних позицій тексту та їх реалізація у повісті Івана Франка «Захар Беркут”. Актуальні проблеми сучасної науки, 2. pp. 76-79.

Приседська, В. Є. (2006) Публічні оголошення-заборони в англійській, німецькій, українській і російській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 189-192.

Прищепа, В. П., Прищепа, О. В. (2006) Подолання тяжіння історії у новітній німецькомовній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 202-204.

Прокопенко, В. В. (2006) Лінгвокогнітивні особливості дискурсу у сучасній мовознавчій науці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 219-222.

Пустовіт, Н. А. (2006) Освіта для сталого розвитку – важливий напрям підвищення екологічної компетентності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 19-22.

Підгурська, В. Ю. (2006) Формування комунікативних умінь у студентів педагогічного факультету на матеріалі курсу ділової української мови. Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформуваннясистеми освіти України щодо Болонського процесу: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції.. pp. 131-136.

Підгурська, В. Ю. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Вісник Глухівського державного педагогічного університету (8). pp. 179-182.

Підгурська, В. Ю. (2006) Формування комунікативних мовних умінь майбутніх учителів початкових класів як лінгводидактична проблема. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (18). pp. 194-199.

Підгурська, В. Ю. (2006) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій пам'яті М.О.Корфа "1 Корфівські педагогічні читання". pp. 59-61.

Піддячий, М. І. (2006) Орієнтація старшокласників на професійну діяльність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 37-40.

Р

Рацілевич, Андрій (2006) Участь української інтелігенції Волині в національному відродженні (кінець ХІХ ст.-1914 р.). Ucrainica Polonica. – Київ-Житомир, 3. pp. 20-30.

Ржевська, З. М. (2006) Ломоносов як драматург (на матеріалі трагедії "Таміра і Селім"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 167-171.

Роженко, М. В. (2006) Хижі ссавці північно-західного Причорномор'я (фауна, динаміка чисельності та морфологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Рудницька, Н. В. (2006) До історії репресій єреїв на Житомирщині в 1937-1938 рр. Десятые запорожские еврейские чтения. pp. 218-222.

Рудницька, Н. В. (2006) Політичні партії і громадські рухи національних меншин на Волині у 1917 - 1921 рр. Шляхами творення української державності. За матеріалами регіональної науковопрактичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках" (До 85 річчя Другого Зимового походу). pp. 72-76.

Рудницька, Н. В. (2006) Роль друкарства та бібліотек в становленні і розвитку освіти євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 10. Серія: Історія: Збірник наукових праць. pp. 54-57.

Рудницька, Н. В. (2006) Соціально-економічні умови розвитку освіти євреїв Старокостянтинова і Старокостянтинівського повіту у ХІХ-на початку ХХ ст. Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура. Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Старокостянтинів., 34. pp. 66-73.

С

Савчук, І. І. (2006) Асоціативно-образна і логіко-поняттєва концептуалізація результату суперництва у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 193-195.

Садлівська, О. І. (2006) Роль оцінки у створенні тональності композиційно-мовленнєвої форми "статичний опис" у науково-популярному тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 224-228.

Самардак, М. М., Ткаченко, О. К. (2006) Філософія науки Ернста Маха: замітка з реабілітації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 3-5.

Самойленко, О. А. (2006) Особливості становлення та розвитку релігійних недільних шкіл в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 161-165.

Самойлюкевич, І. В. (2006) Діяльність вчителя іноземних мов в умовах інформаційного суспільства у США: філософсько-педагогічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю. (2006) Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 3-7.

Саух, Ю. П. (2006) Особливості буддизму як транснаціональної філософсько-світоглядної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 7-12.

Седляр, Анатолій (2006) Діяльність органів міського самоврядування в період правління гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах Волинської губернії). Збірник наукових статей: Часопис української історії (5). pp. 94-99.

Сейко, Н. А. (2006) Київський навчальний округ як осередок доброчинної діяльності у сфері освіти ХІХ – на початку ХХ ст. Нові технології навчання: Наук.-метод.зб (45). pp. 155-162.

Сейко, Н. А. (2006) Тадеуш Чацький – організатор доброчинності у сфері освіти початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 55-57.

Семащук, Н. П. (2006) Літературознавчі імплікації категорій сакрального та профанного. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 126-128.

Семенець, Л. М. (2006) Організація самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності в різних системах навчання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки (43). pp. 349-352.

Семенець, С. П. (2006) Навчальне моделювання методів доведення в шкільному курсі математики. Математика в школі (9). pp. 12-16.

Семенець, С. П. (2006) Особливості реалізації концепції розвивального навчання у вищій школі. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (25). pp. 106-109. ISSN 966-7507-0-5

Семенець, С. П., Ленчук, І. Г. (2006) Геометрія. Частина 1. Аналітична геометрія на площині. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. ISBN 966-8456-58-0

Семенець, С. П. (2006) Засоби розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 58-61.

Семенець, С. П. (2006) Методи навчання в системі розвивальної освіти. Вісник Запорізького національного університету (1). pp. 178-184.

Семенець, С. П. (2006) Методична підготовка майбутніх вчителів математики в контексті концепції розвивальної освіти. Вісник черкаського університету (85). pp. 122-128.

Семенець, С. П. (2006) Особливості лабораторних та практичних форм розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 23-27.

Семенець, С. П. (2006) Особливості лекційної форми розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (111). pp. 46-51. ISSN 2227-2844

Семенець, С. П. (2006) Проблеми розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 19-23.

Семенюк, О. В. (2006) Гуманізм антивоєнної новелістики Е. Хемінгуея (на матеріалі романів "Прощавай, зброє" та "І сонце сходить"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 196-198.

Сербин, І. В. (2006) Теоретико-методологічні засади проблеми формування педагогічної творчості майбутніх педагогів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 95-99.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Італійські університети в ХІ-ХІІІ століттях. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 173-176.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Модель системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 51-68.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Теоретичні основи побудови педагогічної системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті транснаціональних проблем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 62-65.

Сингаївська, А. В., Гаращук, Л. А. (2006) Оскар Уайльд. Помаранчовий будинок. Книга II. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В., Гаращук, Л. А. (2006) Оскар Уайльд. Щасливий принц та інші казки. Книга І. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В., Маліновський, Е. Ф. (2006) Простий контактний повтор як засіб інформативності в англомовному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 77-79.

Сингаївська, А. В., Мосейчук, О. М. (2006) Функція, функціональність і функціональній клас: функціональній підхід до вивчення ідіоматики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 55-59.

Славова, Л. Л. (2006) Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 116-117.

Славова, Л. Л., Соловйова, Л. Ф. (2006) Ділова англійська мова. [Teaching Resource]

Слюсар, В. М. (2006) Роль громадянської освіти у вихованні свободи самореалізації особистості. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯ- ДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького. pp. 47-50.

Сніховська, І. Е. (2006) Прецедентні лудичні феномени як лінгвокультурно значущі утворення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 137-140.

Соболевська, Г. І. (2006) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 131-134. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2006) До питання динаміки жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 86-88. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2006) Роль авторської суб'єктивності у формуванні жанрової своєрідності ліричного оповідання І. О. Буніна. Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 41-55.

Собчук, Л. В. (2006) Сучасна наратологічна термінологія як засіб осмислення художньої прози М. Вінграновського (на прикладі повісті "Манюня"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 143-146.

Соколовська, С. Ф. (2006) Драматургія Б. Брехта і "монтажне мислення" ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 163-166.

Соколовська, С. Ф. (2006) Запозичення у фінансово-економічній терміносистемі німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 118-120.

Соколовська, С. Ф. (2006) Функціонально-комунікативний аспект науково-популярного дискурсу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 204-208. ISSN 2076-6173

Сологуб, Л. В. (2006) Дискурсивні маркери англійських екологічних науково дидактичних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 205-207.

Сорочинська, О. А. (2006) Провідні тенденції у підготовці майбутнього учителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб.наук.прац. pp. 63-64.

Спірін, О. М. (2006) Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 41-45.

Спірін, О. М. (2006) Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 12-16.

Спірін, О. М. (2006) Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 14-18.

Спірін, О. М. (2006) Фреймова модель кредитно-модульної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 9-13.

Стадниченко, А. П. (2006) Lymnaeidae и Acroloxidae Украины. Методы сбора и изучения, биология, екология, полезное и вредное значение. Manual. Житомир: Рута.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2006) Ефективність живлення і величина середньодобового раціону молоді витушок (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень’2006”, 5. pp. 52-53.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Колесник, О. О., Сайкін, М. Б. (2006) Показники дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda) за перебування його у водних розчинах хлориду цинку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний соціокультурний простір». pp. 26-27.

Стадниченко, А. П. (2006) Фауна, поширення та екологія прісноводних молюсків Східних Карпат. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 243-245.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д. (2006) Малакобіота Українського Полісся та її зміни за умов антропогенного пресу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 221-224. ISSN 2076-6173

Статкевич, А. Г. (2006) Інформаційно-комп’ютерні технології в системі дистанційного навчання Великої Британії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 69-71.

Сторожук, Т. П. (2006) Підготовка вчителя до пропедевтики асоціальної поведінки старшокласників зони радіологічного контролю. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 81-83.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2006) Використання поезії для формування естетичних смаків учнів середньої школи на уроках іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 108-110.

Сікора, Я. Б. (2006) Аналіз базових понять дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: [зб. наук. праць / за ред. О. А. Дубасенюк та ін.]. pp. 47-50.

Сіранчук, Н. М. (2006) Робота над метафоричністю та фразеологією образного мовлення молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 43-48.

Січкар, О. М. (2006) Жанрово-стильове розмаїття прози В. Дрозда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 199-204.

Т

Тарасова, В. В. (2006) Лексико-семантичне поле "ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ" у світлі когнітивної лінгвістики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 205-207.

Таргонський, А. Л. (2006) Екстремальні задачі теорії однолистих функцій. PhD thesis, Інститут математики НАНУ.

Таргонський, А. Л. (2006) Некоторые экстремальные задачи на лучевых системах. Український математичний журнал, 47. pp. 20-42. ISSN 1027-3190

Татура, І. В. (2006) "Трагедія мови" як форма абсурдизації драми Ежена Йонеско. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 192-194.

Таценко, Н. В. (2006) Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 208-211.

Тименко, Т. Г. (2006) Драматична поема в творчості Д.Г. Байрона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 186-187.

Тименко, Т. Г. (2006) Драматична поема: авторська інтерпретація жанру (на матеріалі творів "Натан Мудрий" Г.Е. Лессінга і "Манфред" Д.Г. Байрона). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 164-166.

Титаренко, В. М. (2006) Вплив польської мови на фонетичну систему староукраїнської ділової мови (на матеріалі пам’яток XVI – XVII ст. північноукраїнського ареалу). Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького (1). pp. 134-139.

Титаренко, В. М. (2006) Слова іншомовного походження у розвитку синонімії староукраїнської мови (на матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Збірник наукових праць. (2). pp. 256-260.

Тичина, І. М. (2006) Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. pp. 157-168.

Тичина, І. М. (2006) Особливості рефлексії здібностей у ситуації професійної переорієнтації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (12 (37). pp. 205-211.

Тичина, І. М. (2006) Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12). pp. 112-115.

Тичина, І. М. (2006) Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-12 квітня 2006 р. pp. 112-115.

Ткачик, О. В. (2006) Гендерна презентативність в номінації персонажів британських народних казок. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 208-211.

Толстанов, О. К., Павловський, В. А., Торбас, О. М., Уляницький, С. М., Хренов, В. І., Грибан, М. П. (2006) Медико-санітарна допомога населенню Житомирщини, постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 146-155. ISSN 2076-6173

Томашик, В. М., Shcherbak, L. P., Feichuk, P. I., Гриців, В. І. (2006) Crystallization Features of Ternary Reversible Reciprocal Systems. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 51 (3). pp. 465-469. ISSN 0036-0236

Трубавіна, І. М. (2006) Можливості застосування зарубіжних теорій соціальної роботи щодо сім’ї в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 46-49.

Трускавецький, Є. С., Мельниченко, Р. К. (2006) Методичні рекомендації для організації індивідуальної роботи студентів і контролю за нею з курсу загальної цитології і гістології. [Teaching Resource]

Тітов, Ю. О., Бєлявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2006) Кристалічна структура Ln5Ti4GaO17 (Ln = Pr, Nd). Доповіді національної академії наук України (8). pp. 181-186. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2006) Ізовалентне заміщення атомів РЗЕ у п’ятишаровій перовскітоподібній структурі SrLn4Ti5O17. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія (43). pp. 5-7.

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2006) Умови ізовалентного заміщення атомів РЗЕ в п’ятишаровій перовскітоподібній структурі СaLn4Ti5O17. Украинский химический журнал, 72 (7). pp. 3-6. ISSN 0041-6045

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2006) Умови ізовалентного заміщення атомів рідкісноземельних елементів в п’ятишаровій перовскітоподібній структурі Ln5Ti4FeO17. Доповіді національної академії наук України (11). pp. 163-167. ISSN 1025-6415

У

Уваєва, О. І. (2006) Таксономічна ревізія підродини Planorbinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (41). pp. 83-91. ISSN 0206-5657

Уваєва, О. І., Білоус, Л. А. (2006) Загальна характеристика біотопів найпоширеніших планорбід (Mollusca: Gastropoda: Рlanorbinae) Черняховщини. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 321-322. ISSN 966-8456-77-4

Угринюк, Р. В. (2006) Інвентаризація лексико-фразеологічної групи іменників зі значенням інтелекту в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 212-214.

Удалов, В. Л. (2006) "Підтексти" і "підводна течія" в драматургії Гоголя і Чехова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 117-119.

Ф

Фальковська, Л. М. (2006) Проблема суб′єктивної актуалізації вітальної загрози екологічного лиха підлітками та старшокласниками, що проживають у забрудненій зоні Житомирщини. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: 36. наукових праць (12 (37). pp. 211-215.

Фаріон, О. О. (2006) Достеменність та сенс людського буття у філософських поглядах В.І. Шинкарука. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Фахурдінова, М. А. (2006) Ділова німецька мова: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Федорець, О. Ф. (2006) Перспективи втілення концепту ПРОТИДІЯ в англомовних журнальних статтях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 216-219.

Федорова, М. А. (2006) Організація роботи з виховання культури поведінки дітей 6-7-го років життя (в умовах НВК "школа – дитячий садок"). Науковий вісник Чернівецького університету (287). pp. 184-190. ISSN 2223-1722

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2006) Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 128-131. ISSN 2076-6173

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2006) Профільна школа як умова рівного доступу до якісної освіти. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: збірник наукових праць / [редкол.: Калініна Л.В., Антонова О.Є.]. – Житомир, 2006. – Вип. 3. – С. 198-201, 1 (3). pp. 198-201.

Федотова, Н. О. (2006) Трансформація підмета як складова загальних синтаксичних перетворень структури речення в англо-українському перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 212-215.

Фоменко, В. Г. (2006) Сучасна урбаністична проза як джерело термінотворення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 83-85.

Фурсова, Л. І. (2006) Прояв стилістичних особливостей у площині деспеціалізації економічних термінів (на матеріалі сучасної англійської економічної лексики). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 215-219.

Філімончук, А. В. (2006) Навчальна програма зі спецкурсу «Психологія спілкування» для учнів 6-х класів із психології. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2006) Психологія спілкування. Школа (10). pp. 81-84.

Х

Халіман, І. О. (2006) Молюски північної частини Азовського моря (фауна, зоогеографія, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Хант, Г. О. (2006) Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 220-223.

Хацер, Г. О. (2006) Проблема зв’язку термінології із загальновживаною лексикою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 220-222.

Хом’як, І. В. (2006) Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа. Український ботанічний журнал, 63 (2). pp. 236-242. ISSN 0372-4123

Ц

Царалунга, І. Б. (2006) Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов’янському мовознавстві. Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 1 (38). pp. 185-191.

Царалунга, І. Б. (2006) Типові твірні основи ойконімів з формантом -ани (-яни). Актуальные вопросы славянской ономастики. Славянская ономастика в этимологическом, хронологическом и ареальном аспектах : материалы III Междунар. науч. конф., Гомель, 6–7 октяб. 2006 г. (1). pp. 250-258.

Цюряк, І. О. (2006) Диригентсько-хорова підготовка студентів на основі особистісно орієнтованих технологій навчання – важливий принцип професійної майстерності сучасного вчителя початкових класів і музики. Зб. наук. праць “Школа першого ступеня. Теорія і практика” / [ред. Д.С.Мазоха].. pp. 151-158.

Цяпа, А. Г. (2006) Термінологічна парадигма автобіографічного жанру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 129-132.

Ч

Чадович, В. А. (2006) Стилізація сюжету п’єси І.П. Котляревського "Москаль - чарівник" у драматургії Ю. Федьковича та С. Воробкевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 181-185.

Чайковська, В. Т. (2006) Українська химерна проза: історія народження терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 79-82.

Чаплінська, О. В. (2006) Світоглядні параметри розуміння людини в українському неоромантизмі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 3-6.

Чебикін, О. Я., Бутузова, Л. П. (2006) Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ. Project Report. Одеса: Видавець М.П.Черкасов, Одеса.

Чебикін, О. Я., Бутузова, Л. П. (2006) Дослідження особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ. Наука і освіта (3-4). pp. 65-71.

Чемерис, О. А. (2006) Деякі аспекти побудови технології забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 29-32.

Чемерис, О. А. (2006) Основи науково-методичного супроводу забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. [Teaching Resource]

Чернюк, О. С. (2006) Взаємодія GaSb та GaAs з водними розчинами HNO3–HHal–органічна кислота. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Черська, Ж. Б. (2006) Сполучуваність і парадигматичні зв’язки прикметників зі значеннями "егоїстичний" – "альтруїстичний" у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 225-228.

Чирков, О. С. (2006) Драматургія – мистецтво драми? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 104-109. ISSN 2076-6173

Чирков, О. С. (2006) Терміни в часі: змінюваність сутності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 36-38. ISSN 2076-6173

Чорна, Н. В. (2006) Критика педагогічного тестування в США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 66-68.

Чорномаз, Т. В., Вискушенко, Д. А. (2006) Вплив цинку на показники фізіологічного статусу деяких молюсків. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 342-345. ISSN 966-8456-77-4

Чумак, Л. М. (2006) "Нові" слова як особливість розвитку сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 229-231.

Чумак, Л. М. (2006) Акронім як форма скорочення складної лексичної одиниці. Всеукраїнський науковий форум: Сучасна англістика: Стереотипність і творчість: Тези доповідей. pp. 201-203.

Чуян, С. О. (2006) Модальні аспекти перехідності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 223-227.

Ш

Шалагінов, Б. Б. (2006) Драматургічні засоби створення театральності в "Фаусті" Й. В. Ґете. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 110-116.

Шалагінов, Б. Б. (2006) Термінологічний дискурс раннього німецького романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 39-42.

Шанскова, Т. І. (2006) Аналіз причин правопорушень неповнолітніх як підґрунтя соціально-педагогічної роботи з молоддю щодо профілактики злочинності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Шаюк, А. В., Шевчук, Ю. Г., Гавриленко, О. О., Міщук, Л. В. (2006) Нормативні комп’ютерно-томографічні параметри анатомічних структур головного мозку та лікворної системи у юнаків та дівчат Поділля. Вісник Вінницького державного медичного університету (10(2)). pp. 378-379.

Шевцова, Л. С. (2006) Українська мова. Дидактичні матеріали для абітурієнтів. [Teaching Resource]

Шевців, Г. М. (2006) "Dichtung und Wahrheit" Гете у контексті жанрової традиції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 228-232.

Шевців, Р. Б. (2006) Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 223-227.

Шевчук, Андрій (2006) Селянська реформа 1861 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губернії. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Шевчук, Д. В. (2006) Оперативне лікування варикоцеле у дітей та підлітків: за і проти (огляд літератури). Хірургія дитячого віку, 3 (4(13)). pp. 83-91.

Шевчук, О. В. (2006) Семантична класифікація першого компонента моделі N’s N на основі дискурсивного аналізу в текстах художньої прози. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 232-234.

Шевчук, Я. А. (2006) Проблема самоідентифікації поколінь у сучасній польській та українській "молодій" літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 229-232.

Шигонська, Н. В. (2006) Сучасні тенденції професійної підготовки медичних працівників в Україні. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 70-73.

Шимон, О. М. (2006) Конспект лекцій з інформатики. Частина 1. In: Конспект лекцій. ЖДУ. (Unpublished)

Шимотюк, Л. О. (2006) Трансформація фразеологізмів як засіб створення іронії у творах О. Генрі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 218-220.

Шимчишин, М. М. (2006) Категорія опірного читача Дж. Фетерлей. Феміністична стратегія прочитання оповідання Н. Готорна "Родимка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 72-75.

Щ

Щерба, Д. В. (2006) Поняття системи та структури в термінознавстві. Проблеми української термінології: Зб. наук. праць. pp. 15-16.

Щерба, Д. В. (2006) Термін та його дефініція як головні онтологічні поняття термінознавства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 237-239. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2006) Застосування методу контент-аналізу до визначення поняття "стратегічна компетенція". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 166-169. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2006) Місце стратегічної компетенції в загальній компетентнісній ієрархії середньої освіти: аспекти учіння і викладання іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. pp. 100-103.

Щербак, В. І., Кузьминчук, Ю. С. (2006) Фитопланктон реки Тетерев в условиях неоднородности формирования речного стока (Украина). Альгологія, 16 (1). pp. 81-91. ISSN 0868-8540

Щербак, В. І., Кузьмінчук, Ю. С. (2006) Екологічна характеристика фітопланктону річкової екосистеми (на прикладі р. Тетерів). Український ботанічний журнал, 63 (1). pp. 47-55. ISSN 0372-4123

Щербак, В. І., Сиренко, Л. А., Корнейчук, Н. Н. (2006) Структура сообществ водорослей фитомикроєпилитона реки Тетерев (Украина). Альгология, 16 (3). pp. 355-363. ISSN 0868-8540

Щербаков, О. М. (2006) Влияние комплексообразования на процесс растворения цинка в дихромовой кислоте с добавками HF. Защита металлов, 42 (3). pp. 300-305.

Щехорський, А. Й. (2006) Моделі планових беззбиткових обсягів виробництва. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу (3(6)). pp. 186-199.

Ю

Юнацька, А. Б. (2006) Відбиття культурної ідентичності іспаномовних етносів США в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 141-144.

Юрчук, О. О. (2006) Необарокові тенденції в сучасній українській поезії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 235-238. ISSN 2076-6173

Я

Якса, Н. В. (2006) Проблема взаємодії суб’єктів освітнього процесу у зарубіжній психолого-педагогічній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 28-31.

Якса, Н. В. (2006) Проблеми формування полікультурної компетенції вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 23-25.

Якса, Н. В. (2006) Соціокультурні чинники підготовки вчителя до міжкультурної взаємодії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 69-72.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2006) Вміст піровиноградної кислоти в різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae: Anodontinae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура". pp. 3-4.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2006) Вплив гідрохінону на вміст глюкози в органах Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць (2). pp. 375-378.

Янчук, Н. В. (2006) Проблема вивчення мови в мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 203-208.

Яхонтова, Т. В. (2006) Риторичні та мовні особливості опису результатів дослідження в сучасних англомовних наукових статтях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 121-124.

Яценко, С. А. (2006) Традиційна народна їжа як предмет етнографічного дослідження. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (28). pp. 233-236.

Яценко, С. Л. (2006) Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми особистісно орієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 54-57.

Яценко, С. Л. (2006) Педагогічні умови та чинники особистісно орієнтованого навчання (теоретичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 73-75.

Ячменьова, М. М. (2006) Магічний "скарб" "Лісової пісні" Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 172-174. ISSN 2076-6173

Ячменьова, М. М. (2006) Магічний реалізм як дискурс постмодернізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 155-158. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Mar 31 08:32:59 2023 EEST.