Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 264.

І

Ільченко, А. О. (2017) Педагогічні умови управління процесом розвитку пізнавальної самостійності старшокласників засобами мережевих інформаційних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 273-276.

Ісак, Л. М. (2017) Академічна мобільность майбутніх вчителів інформатики як запорука успішної професійної діяльності. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 129-133.

А

Антоненко, В. А. (2017) Засоби створення графічних об’єктів для ефективного вивчення школярами основ графічного дизайну. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 108-110.

Антонов, Є. В. (2017) Проблема створення персонажів засобами ІТ-технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 307-309.

Антонюк, Д. С. (2017) Організація тематичного економічного тренінгу з використанням програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 218-221.

Антонюк, Д. С. (2017) Принципи навчання як складова методики формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 253-256.

Б

Бажан, Л. В. (2017) STEM-освіта – продовження компетентнісного підходу. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 67-69.

Базурін, В. М. (2017) Шляхи реалізації практико-орієнтованого підходу у навчанні основ програмування учнів загальноосвітньої школи. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 53-54.

Бенедисюк, М. М. (2017) До проблеми формування предметної компетентності з фізики учнів основної школи. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю.

Бенедисюк, М. М. (2017) Задачний підхід у фізиці як метод формування ключових компетентностей в учнів основної школи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (2(41)). ISSN 2524-0609

Бенедисюк, М. М. (2017) Міжпредметні зв’язки в системі навчання фізики: їх роль, завдання і форми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (59). ISSN 2311-5491

Бенедисюк, М. М. (2017) Формування компетентності з фізики учнів основної школи у процесі реалізації міжпредметних зв’язків природничих наук. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки (2).

Берегова, Ю. А. (2017) Проблеми підготовки конкурентноспроможних ІТ-фахівців у ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 117-119.

Благодир, Л. А. and Благодир, Ф. К. (2017) ІКТ як засіб попередження математичних помилок учнів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 222-224.

Болюх, О. В. (2017) ІКТ при вивчені дискретної математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 155-157.

Болілий, С. О. (2017) Використання ППЗ у процесі навчання вищої математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 294-297.

Борщ, С. В. and Бугайова, Н. А. (2017) Сучасний учень – сучасний учитель. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 257-261.

Брик, О. О. (2017) Застосування Web-орієнтованих технологій в процесі навчання математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 286-289.

Брюхович, А. О. and Гвоздецька, Ю. В. (2017) Використання дистанційних технологій при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 267-269.

Бурдукова, О. А. (2017) Роль ІКТ в розвитку науково – дослідницької компетенції студентів коледжу у процесі вивчення електромеханічних дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 182-184.

Буханевич, Н. В. (2017) Сучасні методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 192-193.

Бідюк, О. В. (2017) Технології розробки програми відтворення аудіо та відео засобами візуального програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 95-97.

Білошапка, Н. М. (2017) Про результати педагогічного експерименту використання технологій візуалізації в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 185-188.

В

Вакалюк, Т. А. (2017) Cloud LMS As A Tool For Designing Cloud-Based Learning Environment For Bachelor Of Informatics. Journal of Modern Technology & Engineering, 2 (2). pp. 107-113.

Вакалюк, Т. А. (2017) Використання інтелектуальних карт у підготовці бакалаврів інформатики. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. pp. 54-55.

Вакалюк, Т. А. (2017) Використання інтелектуальних карт у підготовці бакалаврів інформатики. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі. pp. 54-55.

Вакалюк, Т. А. (2017) Зарубіжний досвід розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу. Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2 (11). pp. 16-23.

Вакалюк, Т. А. (2017) Критерії добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складової хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 27-32. ISSN 2076-6173

Вакалюк, Т. А. (2017) Модель процесу реалізації проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць (4 (33)). pp. 39-62.

Вакалюк, Т. А. (2017) Модельне подання хмарної архітектури для університетів: погляд зарубіжних учених. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка., 18 (1). pp. 18-25. ISSN 2219-5203

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні можливості викладача у хмаро орієнтованій системі підтримки навчання NEOLMS. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 55-56.

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні можливості викладача у хмаро орієнтованій системі підтримки навчання NEOLMS. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року. м. Київ. Укладач: Н.П.Франчук. pp. 55-56.

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні можливості використання Google Classroom у навчально-виховному процесі ВНЗ. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення – 2017" (17-19 жовтня 2017 р.).. pp. 215-217.

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 154-157.

Вакалюк, Т. А. (2017) Особисті кабінети викладача та студента у хмаро орієнтованій системі підтримки навчання бакалаврів інформатики. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Педагогічні науки. (3 (35)). pp. 78-84.

Вакалюк, Т. А. (2017) Особливості та специфіка підготовки бакалаврів інформатики. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. (16). pp. 28-35.

Вакалюк, Т. А. (2017) Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: етап аналізу. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 226-229.

Вакалюк, Т. А. (2017) Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 59 (3). pp. 51-61. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. (2017) Conducting Classes On Programming At Higher Educational Institutions Applying Information Communication Technologies. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology., 58 (5). pp. 47-50. ISSN 2308-1996

Вакалюк, Т. А. and Присяжнюк, Г. Є. (2017) Використання хмаро орієнтованих інтелектуальних карт при навчанні математики учнів загальноосвітніх шкіл. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 352-354.

Вакалюк, Т. А. and Спірін, О. М. (2017) Огляд хмаро орієнтованих засобів створення інтелектуальних карт. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). pp. 208-209.

Васильєва, О. К. (2017) Методичні основи формування компетентностей учнів з основ алгоритмізації. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 69-70.

Вербицька, Т. А. (2017) Використання хмарних технологій при вивченні змістового модулю «Вступ до математичного аналізу». Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 358-361.

Вербівський, Д. С. (2017) Деякі аспекти соціалізації майбутніх учителів інформатики засобами студентського самоврядування. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ).. pp. 50-51.

Вербівський, Д. С. (2017) Метод проектів у історико-педагогічному контексті. V Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо- математичній, технологічній і професійній освіті».

Вербівський, Д. С. (2017) Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота (2(41)).

Вербівський, Д. С. (2017) Роль проектної діяльності у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (12). ISSN 2519-254X

Вербівський, Д. С. and Словінська, Ю. А. (2017) Роль педагогічних програмних засобів навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 62-64.

Вишинська, О. В. (2017) Проектування сайту загальноосвітнього навчального закладу з подальшою розробкою засобами HTML з підключенням CSS. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 65-68.

Г

Гаврилюк, О. Д. (2017) Необхідність використання хмаро орієнтованих технологій навчання для формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів статистики. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (14 груд. 2017 р., м. Київ) [Електронний ресурс] / за ред. Спіріна О.М. та Яцишин А.В.. pp. 239-243.

Гаврилюк, О. Д. (2017) Огляд можливостей Google Apps для учнів ПТНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 149-155.

Гаврилюк, О. Д. (2017) Хмарні та туманні технології: порівняльний аналіз. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 375-378.

Герус, О. Ф. and Щехорський, А. Й. (2017) Контурно-тiлеснi властивостi голоморфних функцiй в опуклих областях багатовимiрного комплексного простору. Збiрник праць Iн-ту математики НАН України, 14 (1). pp. 275-285.

Гладка, Л. І. and Бодненко, Т. В. (2017) Адаптація міжнародних стандартів навчання програмуванню у вищих навчальних закладах до національної системи освіти. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 43-48.

Головня, О. С. (2017) Аналіз зарубіжного досвіду навчання операційних систем у вищій школі. Комп’ютер у школі та сім’ї (1). pp. 19-23. ISSN 2307-9851

Головня, О. С. (2017) Варіативний підхід до застосування засобів віртуалізації unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 228-233.

Головня, О. С. (2017) Розробка методичних рекомендацій із застосування технологій віртуалізації у курсі з операційних систем. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 119-123.

Горобец, С. Н. and Горобец, О. В. (2017) Педагогические технологии дистанционного обучения при подготовке специалистов в сфере общественных наук. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 225-228.

Горобець, С. М. and Горобець, О. В. (2017) Застосування технологій дистанційного навчання у процесі післядипломної освіти. Андрагогічний вісник, 1 (8). pp. 133-142.

Горпинич, В. В. (2017) Створення сайту бібліотеки внз засобами фреймворку Laravel. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 234-236.

Гришко, А. В. (2017) Використання фреймворку Yii2 для розробки автоматизованої системи збору даних. [Experiment]

Гусарова, О. В. (2017) Використання хмарних технологій в коледжах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 387-389.

Д

Давиденко, Ю. Г. (2017) Використання інформаційних комп’ютерних технологій на уроках української мови. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 169-172.

Данильченко, О. Д. (2017) Проблема підготовки вчителя інформатики до формування інформаційно-цифрової компетентості. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 135-137.

Данильченко, Ольга (2017) Деякі аспекти використання ІКТ у процесі викладання диференціальної геометрії. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 69-71.

Данильчук, Д. О. (2017) Розробка landing page як засобу збільшення відсотків продажів та підвищення довіри до бренду. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 5-9.

Данилюк, О. А. (2017) Основні переваги використання хмарних технологій в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 354-357.

Довбня, П. І. (2017) Комп’ютерне моделювання задач на розрізання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 347-351.

Драмарецька, М. Г. (2017) Використання онлайн сервісу Desmos при вивченні показникових рівнянь. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 215-217.

Дідківська, С. О. (2017) Використання хмарної платформи GoogleCloud для cтворення серверу комп’ютерної гри Minecraft. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 131-134.

Дідківська, С. О. (2017) Розробка програми сповіщення батьків про успішність дітей у ЗНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 101-105.

Ж

Жаврук, Н. В. (2017) Розробка електронних підручників з використанням HTML 5. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 125-130.

Жаврук, Н. В. (2017) Технічні аспекти створення сайтів за допомогою CMS. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 100-101.

Жалдак, А. В. (2017) Гарвардський курс з основ програмування CS50 українською. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 51-53.

Жалдак, А. В. (2017) Міри множин та їх визначення. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 214-223.

Жуковський, С. С. (2017) Етапи розв’язування задач під час учнівської олімпіади з інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 253-255.

Жуковський, С. С. and Кривонос, О. М. (2017) З досвіду проведення літньої школи з програмування. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 23-24.

Жуковський, С. С. and Кривонос, О. М. (2017) Літня школа з програмування Житомирської області. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 32-34.

Жуковський, С. С. and Стативка, Ю. І. and Казанцева, О. П. and Клейн, О. В. and Комарницька, О. М. (2017) «Учитель року-2017» у номінації «Інформатика»: аналіз виконання випробувань конкурсантами ІІІ (заключного) туру конкурсу. Комп’ютер у школі та сім’ї (8). ISSN 2307-9851

З

Загацька, Н. О. (2017) Навчання математичних основ криптології з використанням інструментарію CrypTool. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 254-256.

Загацька, Н. О. (2017) Програмна реалізація алгоритмів шифрування як складова самостійної роботи студентів з курсу «Криптологія». Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 233-236.

Заріцька, С. А. (2017) Використання засобів ІКТ під час проведення нестандартних уроків з математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 177-178.

Захар, О. Г. and Стойкова, В. В. (2017) Застосування хмарних технологій в управлінській діяльності. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 381-385.

Захарчук, В. С. (2017) Технології розробки відео додатка для ОС Android. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 230-232.

Зимовець, О. А. (2017) Використання технології змішаного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 279-283.

К

Калініченко, Владислав (2017) Переваги використання Windows Movie Maker при створенні матеріалів для електронного навчання у вищій школі. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 130-134.

Каплюк, А. Д. (2017) Технології створення мобільного додатку на Android. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 9-13.

Карплюк, С. О. (2017) Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота (2(41)). pp. 122-125.

Карплюк, С. О. (2017) Аналіз деяких вітчизняних інформаційно-аналітичних Web-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищих школах. “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету” Серія: Педагогічні науки (3). pp. 275-281.

Карплюк, С. О. (2017) Аналіз сучасного програмного забезпечення для управління навчальним процесом у ВНЗ. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). pp. 86-87.

Карплюк, С. О. (2017) Використання програмного забезпечення у процесі підготовки учителів природничо-математичного профілю. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 59-60.

Карплюк, С. О. (2017) Деякі результати впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Науковий пошук молодих дослідників» Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (10). pp. 182-185.

Карплюк, С. О. (2017) Основні структурні компоненти інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Карплюк, С. О. and Мінгальова, Ю. І. and Франовський, А. Ц. (2017) Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням ІКТ. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (79). (Submitted)

Карплюк, С. О. and Мінгальова, Ю. І. and Франовський, А. Ц. (2017) Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (LXXIX). pp. 235-240. ISSN 2413-1865

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2017) Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 247-249.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2017) До проблеми впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 121-124.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. and Жуковський, С. С. and Словінська, Ю. А. (2017) Програмне забезпечення ПЕОМ: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. and Словінська, Ю. А. (2017) Використання педагогічних програмних засобів навчання у професійній діяльності майбутніх фахівців: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Кашук, О. М. (2017) Використання програми Scratch для навчання основам програмування в молодшій та середній школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 65-67.

Кобилинський, В. І. (2017) Перші кроки в E-Olymp. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 25-28.

Ковальчук, В. Б. (2017) Види мобільних додатків та їх переваги і недоліки. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 309-311.

Ковальчук, М. М. (2017) Створення середовища для успішного виступу учнів в олімпіадах з інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 34-36.

Колос, К. Р. (2017) Конструювання технології навчання у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 267-271.

Колос, К. Р. (2017) Особливості інтеграції комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-пізнавальний процес закладу післядипломної педагогічної освіти. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 152-155.

Коневщинська, О. Е. (2017) Культура Інтернет-мовлення в процесі міжособистісної комунікації у соціальних мережах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 321-324.

Концедайло, В. В. (2017) Критерії, показники та рівні сформованості професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 271-276.

Концедайло, В. В. (2017) Теоретичне обґрунтування моделі застосування ігрових симуляторів у формуванні професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 263-265.

Конюхов, С. Л. (2017) Застосування проектного підходу у процесі професійної підготовки програмістів у ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 113-116.

Коротун, О. В. (2017) Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання систем управління навчанням. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 165-169.

Коротун, О. В. (2017) Загальна характеристика окремих хмаро орієнтованих систем управління навчанням. In: Інформаційні технології - 2017.

Коротун, О. В. (2017) Основні компоненти методики використання ХОСДН Сanvas при організації змішаного навчання баз даних майбутніх учителів інформатики. In: IV Міжнародна науково-практична конференця «Актуальні проблеми гуманітарних т а природничих наук», Одеса.

Коротун, О. В. (2017) Формування професійно-практичної компетентності майбутніх учителів інформатики у навчанні баз даних в умовах ХОНС. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 362-364.

Костюк, О. М. (2017) Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність інформаційно-методичного центру як засіб організації роботи з обдарованими дітьми. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 73-78.

Коцемир, К. О. (2017) Деякі особливості підготовки майбутніх учителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 124-126.

Кравченко, А. О. (2017) Хмарні сервіси як засіб інформаційно-аналітичної підтримки організації міжнародної діяльності університету. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 391-393.

Кравченко, В. В. (2017) Деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 175-177.

Крахтова, Анастасія (2017) Деякі питання використання Javascript у проектах Wordpress. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 13-16.

Кривонос, М. П. (2017) Роль дисципліни «Нові інформаційні технології» в системі підготовки бакалаврів гуманітарних спеціальностей. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 161-163.

Кривонос, О. М. (2017) Платформа Andruino. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 219-221.

Кривонос, О. М. (2017) Робототехніка в школі. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі. pp. 90-91.

Кривонос, О. М. and Кривонос, М. П. (2017) Нові інформаційні технології. [Teaching Resource]

Кривонос, О. М. and Мосіюк, О. О. and Кривонос, М. П. (2017) Огляд функціоналу он-лайн графічного редактора Pixlr як інструмента фахової підготовки вчителя інформатики. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 163-170.

Кротович, Віталій (2017) Використання технології 3D друку у навчальному процесі ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 82-86.

Крошка, А. Ю. (2017) Створення анімованого годинника в 3DS MAX. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 16-19.

Кругляк, В. О. (2017) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках алгебри у VIII-IX класах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 297-299.

Кузьменко, Є. В. and Кузьменко, С. В. and Хомутовський, О. І. (2017) Робототехніка в школі. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 287-289.

Кузьменко, А. В. (2017) Курс за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 48-51.

Кузьменко, С. В. (2017) Практична реалізація проекту світлодіодного куба на базі платформи Arduino Nano 3.0. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 38-40.

Кузьменко, С. В. and Кузьменко, Є. В. and Яценко, О. С. (2017) Програмування мікроконтролерів. З чого почати. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 110-112.

Куліковська, О. В. (2017) Розробка студентського сайту фізико-математичного факультету засобами Django Framework. [Experiment]

Кухтюк, В. О. (2017) Використання технології віртуальної реальності в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 241-243.

Кучер, В. В. (2017) Особливості використання фреймворку Django для написання веб-додатків. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 19-25.

Кучерява, Д. Л. (2017) Проблеми автоматизації технологічних процесів відносно вибору контролера для технологічних систем. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 89-91.

Кісіль, Я. В. (2017) Особливості вивчення математичних дисциплін засобами ІКТ студентами-іноземцями. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 243-247.

Л

Левченко, О. М. (2017) Специфіка використання сучасних ІКТ у навчанні математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 289-291.

Литвиненко, А. В. (2017) Використання автоматизованих інформаційних систем у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 292-294.

Лихопавло, Н. Ю. and Хараджян, Н. А. and Хараджян, М. О. and Хараджян, О. А. (2017) Використання мікроконтролерів для крапельного поливу рослин. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 105-107.

Лупей, М. І. (2017) Метод визначення статі за іменем використовуючи штучні нейронні мережі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 83-84.

Люлькова, Ю. С. and Семеніхіна, О. В. (2017) До питання про формування готовності майбутніх магістрів освіти до опрацювання результатів експериментальних досліджень. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 150-152.

Люта, Ю. (2017) Формування професійної компетенції кваліфікованих робітників засобами мультимедійних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 205-207.

М

Маковський, Д. Ю. (2017) Огляд можливостей системи "1С-Бітрікс" для розробки та підтримки сайту. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 25-29.

Малинівська, Л. І. (2017) Сутність інформаційних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 172-175.

Марцін, І. В. (2017) Використання хмарних технологій у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 366-368.

Матвійчук, С. В. (2017) Траєкторія навчання олімпіадного програмування мовою Python тематично дібраних задач сайту E-Olimp. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 36-39.

Махомета, Т. М. and Тягай, І. М. (2017) Контроль навчальних досягнень майбутніх учителів математики з аналітичної геометрії в умовах сучасних навчальних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 237-241.

Махровська, Н. А. and Погромська, Г. С. (2017) Застосування сайтів з on-line перевіркою для розвитку професійного потенціалу студентів в галузі програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 63-65.

Мачеєва, К. В. (2017) Проблеми створення та використання електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 190-192.

Медведев, М. Г. (2017) Использование интернет - портала E-Olymp для подготовки к олимпиадам по программированию. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 11-13.

Медведєва, А. О. (2017) Використання ІКТ у викладанні української літератури. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 217-219.

Медведєва, М. О. (2017) Застосування електронних таблиць пакету Office 365 у навчанні математичних дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 366-370.

Мелещенко, А. А. and Аннамухаммедов, А. О. (2017) Використання ІКТ на заняттях з дисципліни «Охорона праці в галузі». Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 143-147.

Мельник, В. І. and Горошко, Ю. В. and Міца, О. В. (2017) Огляд систем підготовки до олімпіад з інформатики в деяких країнах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 21-23.

Мельничук, Марина (2017) Перспективи використання мови програмування РНР в Інтернет ресурсах. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 72-75.

Митник, Л. О. (2017) Навчання української мови засобами Office 356. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 385-387.

Молоштан, Д. В. (2017) ІКТ як засіб активізації навчання на заняттях з фізичної культури у ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 180-182.

Москаленко, Т. О. (2017) Електронний контроль знань: його види та функції. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 166-168.

Мосіюк, О. О. (2017) Базові техніки формування геометричної форми комп’ютерних 3D моделей в програмах тривимірної графіки. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 97-99.

Мосіюк, О. О. (2017) Огляд он-лайн сервісів для перегляду та редагування тривимірних моделей. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 304-306.

Мосіюк, О. О. (2017) Переваги використання програмного пакету тривимірної графіки Blender 3D у процесі підготовки майбутнього вчителя інформатики. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 127-128.

Мосіюк, О. О. and Мінгальова, Ю. І. (2017) LMS Moodle як програмна складова організації змішаного навчання студентів інформаційним технологіям. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(40)). pp. 168-171. ISSN 2524-0609

Мошон, Т. В. (2017) Вплив та значення інтеграції ІКТ у сферу освіти. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 79-82.

Мудрий, Ярослав (2017) До проблеми створення web-сайту. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 30-39.

Муляр, П. А. (2017) Створення сайту періодичного видання на базі технології WordPress. [Experiment]

Мінгальова, Ю. І. (2017) Активізація студентської науково-дослідної роботи на засадах використання педагогічних програмних засобів. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 107-108.

Мінгальова, Ю. І. (2017) Огляд сервісів та програмних засобів виявлення плагіату в наукових роботах бакалаврів спеціальності "Інформатика". Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 123-124.

Мінгальова, Ю. І. (2017) Основні принципи студентської науково-дослідної роботи. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 75-78.

Мінгальова, Ю. І. (2017) Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі активізації науково-дослідної діяльності студентів ВНЗ. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп'ютерній галузях (IV). pp. 147-148.

Мінгальова, Ю. І. (2017) Особливості організації науково-дослідної роботи у ВНЗ на засадах використання інформаційно-аналітичних систем. Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. pp. 160-161.

Мінгальова, Ю. І. and Карплюк, С. О. (2017) Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів. Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів.

Мінтій, І. С. and Семеріков, С. О. (2017) Мобільно орієнтоване середовище навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 142-143.

Міхеєв, В. В. (2017) Базова ІКТ-підготовка в структурі педагогічної діяльності вчителя. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 311-314.

Міца, О. В. and Дронь, М. Ф. and Дробнич, М. П. and Ісак, І. С. and Легеза, А. В. (2017) Особливості проведення літньої школи з програмування в Ужгороді. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 17-21.

Н

Наконечна, С. М. (2017) Методика розробки опорного конспекту з інформатики студентами технологічного коледжу за допомогою хмарних сервісів Google. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 370-373.

Нактініс, О. О. (2017) Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 178-180.

Наумук, І. М. (2017) Освітні тренди у підготовці майбутніх ІТ-фахівців. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 126-129.

О

Одуд, О. А. (2017) Розвиток інформаційно-аналітичних умінь доктора філософії як складової його ІК-компетентності. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 260-262.

Орел, Л. О. (2017) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання інформатики в початковій школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 284-286.

Осипчук, А. В. (2017) Засоби створення інформаційно-довідкових систем. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 86-88.

П

Паршукова, Л. М. (2017) Особливості розробки дидактичних матеріалів з інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 340-344.

Пахомова, Д. Ю. (2017) Інформаційні технології в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 86-90.

Петрук, Андрій (2017) Аналіз програмного забезпечення для оптимізації транспортних перевезень. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 90-93.

Писанка, Ю. В. (2017) Програмування мікроконтроллерів Arduino. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 94-97.

Повар, Ірина (2017) Створення навчально-методичного комплексу підтримки вивчення дериваційних формул в курсі диференціальної геометрії засобами ІКТ. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 134-137.

Подік, Дмитро (2017) Переваги використання програмного забезпечення Blender при розробці анімації у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 39-41.

Поліщук, В. В. (2017) 3D технології в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 97-100.

Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2017) 3D моделювання і візуалізація. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 85-86.

Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2017) Використання 3D-моделей в електронних підручниках для підвищення інтересу до навчання. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 306-308.

Поліщук, Ю. К. (2017) Алгоритм виведення графічних данних на дисплей. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 79-83.

Поліщук, Ю. К. (2017) Алгоритм для виведення чисел на семисигментному індикаторі. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 44-47.

Почтовюк, А. Б. and Пряхіна, К. А. (2017) Інформаційні технології в освіті: міжнародні тенденції. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 188-190.

Почтовюк, С. І. (2017) Застосування електронних навчальних посібників при викладанні математичних дисциплін майбутнім програмістам. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 333-335.

Приступа, В. В. (2017) Системи електронного навчання. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 137-142.

Пісний, Д. Р. (2017) Застосування Інтернет-технологій в навчальному процесі вищого навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 203-205.

Р

Решетило, В. В. (2017) Розробка плагіну для зручного використання LaTeX розмітки в LMS Moodle. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 335-337.

Романішин, В. В. (2017) Переваги використання програмно-демонстраційних комплексів в умовах розвитку мобільних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 314-318.

Росоловська, О. М. (2017) Використання інформаційно – комунікаційних технологій в процесі вивчення спеціальних задач математичного програмування в школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 207-209.

С

Самборський, Василь (2017) Створення 3D графіки у системі 3DS MAX. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 42-44.

Сандуляк, В. А. (2017) Реалізація комбінованого навчання засобами хмарних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 364-366.

Семенюк, Р. А. (2017) Переваги та недоліки використання СУБД MongoDB. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 45-47.

Семеніхіна, О. В. and Друшляк, М. Г. (2017) Про доцільність використання конструктивного підходу в навчанні розв’язувати задачі на екстремум. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 147-150.

Сербин, В. М. (2017) Використання віртуальних лабораторій у шкільному курсі фізики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 324-326.

Сидоренко, Т. О. (2017) Розробка програмного забезпечення ігрового типу засобами Unreal Technology. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 236-238.

Скляр, І. and Вірич, Н. (2017) Перші сходинки до олімпіадного програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 24-25.

Слободяник, О. В. (2017) Залежність від електронних соціальних мереж. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 195-197.

Словінська, Ю. А. and Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. (2017) Огляд педагогічних програмних засобів, які використовуються у професійній діяльності вчителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 249-253.

Слон, Я. В. (2017) Проблеми автоматизації взаєморозрахунків для максимізації прибутку. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 91-93.

Сога, Д. С. (2017) MVC PHP – поняття, переваги, приклади. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 47-52.

Сога, Д. С. (2017) Використання хмарних технологій у навчанні учнів індивідуальної форми навчання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 373-375.

Сокол, І. М. (2017) Аналіз освітніх розробок квестів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 138-140.

Соловйов, А. В. (2017) Особливості вивчення САПР у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з механічної інженерії. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 140-142.

Спірін, О. М. (2017) Наукова школа Мирослава Івановича Жалдака. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 5-11.

Спірін, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2017) Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб.наук.праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ.конф., 18-19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.].. pp. 61-65.

Спірін, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2017) Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 275-287. ISSN 2076-8184

Спірін, О. М. and Носенко, Ю. Г. and Яцишин, А. В. (2017) Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 25-34.

Степушенко, О. А. (2017) CMS як засіб створення навчальних ресурсів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 93-95.

Стецик, С. П. and Ільніцька, К. С. (2017) Досвід використання засобів дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 378-381.

Столярчук, О. Р. (2017) Система підготовки студентів до змагань із спортивного програмування ACM ICPC. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 28-32.

Супрунчук, В. С. (2017) Технлогія створення адаптивного сайту з використаням фреймворку Bootstrap. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 52-57.

Сікора, Я. Б. (2017) Інструментальні засоби для реалізації управління знаннями в електронному навчанні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 231-233.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 262-264.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 61 (5). pp. 162-174. ISSN 2076-8184

Сікора, Я. Б. (2017) Використання управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ).. pp. 201-202.

Сікора, Я. Б. (2017) Пакети програм для вивчення програмування паралельних обчислювальних процесів. Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали X Всеукраїнської науково практичної WEB конфере-нції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2017 р.). pp. 30-32.

Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2017) Основи інформатики: MS Word та MS Excel. [Teaching Resource]

Т

Тарасюк, М. Д. (2017) Проектна діяльність на уроках інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 344-347.

Тишкевич, М. М. (2017) Створення мультимедійних підручників з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 142-148.

Ткачук, Г. В. and Стеценко, В. П. (2017) Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі технічної підготовки майбутнього учителя інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 236-237.

Толстова, О. В. (2017) Використання ІКТ при викладанні математичних дисциплін в гуманітарно орієнтованому освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 265-267.

Томашевська, М. Р. (2017) Програмне забезпечення для розробки комп’ютерних ігор. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 57-61.

Тонкошкур, Г. І. (2017) Формування самостійності школяра – як умови успішного розвитку його особистості, основи пізнавальної діяльності впродовж життя. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 40-43.

Трач, І. В. (2017) Особливості налаштування комп’ютерного класу, комп’ютерної мережі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 228-231.

Триус, Ю. В. (2017) Підготовка студентів ВНЗ до олімпіади з комп’ютерних наук. Актуальні питання сучасної інформатики (V). pp. 14-17.

Туровський, Дмитро (2017) Розв’язування геометричних задач на побудову засобами ІКТ. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 100-104.

У

Усата, О. Ю. (2017) Веб-ресурси для розробки інтелект-карт як засобу самореалізації студента. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»: зб. тез доповідей: 11 квітня 2017р., м. Тернопіль (18). pp. 33-34.

Усата, О. Ю. (2017) Місце особистісно орієнтованих та інформаційних технологій в професійній підготовці студентів. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції, 16 червня 2017 р. (2). pp. 29-32.

Усата, О. Ю. and Гнетецька, Д. Л. (2017) Проектування інтернет-порталу «Початкова школа он-лайн». Інженерні та освітні технології (2). pp. 43-54. ISSN 2307-9770

Усата, О. Ю. and Усата, В. В. (2017) Онлайн-інструменти перевірки правопису у процесі формування комунікативної компетентності студентів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 261-263.

Ф

Федюніна, І. С. (2017) Старт в Lazarus. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 55-59.

Фулга, Г. Б. (2017) Навчання елементів теорії графів в умовах особистісно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 219-222.

Філоненко, Н. В. (2017) Комп’ютерна обробка статистичного критерію Манна – Уітні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 305-307.

Х

Харченко, М. М. (2017) Криптографічні методи захисту інформації. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 104-116.

Хом'як, Д. І. (2017) Переваги динамічної побудови веб-сторінок при розробці сайту навчального закладу на стороні сервера. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 187-189.

Хомич, В. Ф. (2017) Інформаційне середовище університету к чинник забезпечення якості освіти. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 303-305.

Хомутовський, Олег (2017) Числа Стірлінга, їх властивості та застосування. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 117-120.

Ц

Цимбалюк, І. М. (2017) Вивчення елементів лінійного програмування засобами інформаційно – комунікаційних технологій в школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 209-211.

Ч

Чугунова, О. В. (2017) Розвиток математичних здібностей старшокласників в умовах використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 211-215.

Ш

Шаров, С. В. and Золотухін, Є. О. (2017) Розробка програмного засобу навчального призначення з географії для учнів 6 класів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 331-333.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Особливості використання електронного засобу навчального призначення «Історія зарубіжної літератури. Антична література». Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 327-330.

Шатківський, В. М. (2017) Аналіз web-орієнтованих середовищ автоматизованої верифікації навиків програмування. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 329-331.

Шатківський, В. М. (2017) Порівняння мов програмування, що вивчаються в школі та використовуються у промисловому програмуванні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 71-73.

Шевченко, С. В. (2017) Розробка плагіну для реалізації можливостей візуального програмування в LMS Moodle. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 338-339.

Шевчук, Б. В. (2017) Сучасний стан інформатичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі КОЗН. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 133-135.

Шевчук, Л. Д. (2017) Особливості використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання для управління самостійною роботою студентів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 299-303.

Шевчук, П. Г. (2017) Система авторських тематичних сайтів методичної підтримки навчання програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 59-62.

Шкабара, В. С. (2017) Розробка веб-сторінок з використанням фреймворку Bootstrap. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 189-191.

Шуляк, А. С. (2017) Інформаційно-комунікаційні технології (психолого-педагогічний аспект). Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 193-195.

Щ

Щехорський, А. Й. (2017) Ефективність використання СКМ в задачах оптимізації. А.Й. (5). pp. 269-273.

Я

Янчук, В. М. and Антонюк, Д. С. and Котвицький, О. Г. and Доценко, О. О. (2017) Проектування програмно-імітаційного комплексу в галузі економіки з метою підвищення ефективності навчання економічного блоку дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 318-320.

Яценко, О. І. (2017) ІКТ-компетентність вчителя початкової школи як складова його професійної діяльності. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 215-217.

Яценко, О. І. (2017) Аналіз ігрових Інтернет-сервісів для вивчення основ програмування. Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення – 2017. pp. 238-241.

Яценко, О. І. (2017) Середовище програмування «Scratch»: аналіз можливостей використання з метою формування інформатичних компетентей вчителя початкової школи. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 276-278.

Яценко, О. Ю. (2017) Принципи побудови та можливості хмарних технологій у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 394-395.

Яцишин, А. В. (2017) Про застосування електронних соціальних мереж у підготовці аспірантів і докторантів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 197-202.

This list was generated on Fri Aug 12 15:11:21 2022 EEST.