Items where Subject is "L Education > LA History of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | L | O | R | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 568.

B

Bilyk, Viktoriia, Banak, Roman, Bardadym, Oleh, Sokal, Mariia, Anichkina, Olena (2023) Introduction of interactive teaching methods in modern schools. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 17 (2). pp. 199-209. ISSN 1856-7576

L

Levchenko, Viktoriia, Гаращук, К. В. (2024) Civic Education of Primary School Students in the Pedagogical Legacy of V. O. Sukhomlynskyi. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

O

Ostasz, Grzegorz, Tłuczeк, Ryszard (2013) PODTAWY PRAWNE STOSUNKÓW PAŃSTWO – KOŚCIOŁ KATOLICKI W POLSCE W LATACH 1945-1956. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 14-18. ISSN 2076-6173

R

Renkas, Liudmyla, Гаращук, К. В. (2024) Pedagogical Conditions for the Realization of Maria Montessori’s Ideas in the New Ukrainian School. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

S

Skladanivska, Viktoriia, Гаращук, К. В. (2024) Pedagogical Conditions for the Realization of Sukhomlynskyi's Ideas in the New Ukrainian School. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

Є

Ємець, Т. М. (2007) Боротьба принципів та пріоритетів у розбудові Української академії наук у Києві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Єремеєва, В. М. (2005) Історичний аспект проблеми індивідуалізації навчання у зарубіжній педагогіці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 113-115.

Єремеєва, В. М. (2001) Історичні тенденції розвитку базових педагогічних понять теорії індивідуалізації навчання як особливої організації процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 50-55.

Єремеєва, В. М. (2002) Проблема особистісно орієнтованої підготовки вчителя у педагогічній спадщині І.Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 46-48.

Єршова, Л. М. (2015) Виховний ідеал К. Ушинського в контексті української та російської педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Історико-педагогічний альманах. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн (3).

Єршова, Л. М. (2004) Жіноча освіта на Волині в період російсько-польського освітянського двовладдя (1793 – 1831 рр.). Українська полоністика (1). pp. 126-136.

Єршова, Л. М. (2005) Становище жіночої освіти на Волині в період інтенсивної русифікації регіону (1831 — 1861). Українська полоністика (2). pp. 101-109.

Єршова, Л. М. (2013) Трансформация воспитательного идеала в сословном обществе Украины ХІХ – начала ХХ века. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 31-34.

Єршова, Л. М. (2013) Виховний ідеал у педагогічній епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 42-47. ISSN 2076-6173

Єршова, Л. М. (2003) Жіноча пансіонна освіта на Волині (кінець ХVІІІ — початок ХІХ століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 168-171. ISSN 2076-6173

І

Іванченко, А. В. (2002) І.І. Oгієнко і проблема екологічного виховання учнівської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 172-174.

Іванченко, А. В., Сбруєва, А. А. (1999) Концепції соціалізації особистості у західній педагогіці другої половини ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Іващенко, К. В. (2007) Організація навчально-виховного процесу в дитячих закладах А.С. Макаренка та С.Т. Шацького. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 116-118.

Іващенко, О. М. (1999) З історії Житомирського педагогічного інституту (1919-1929 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 3-8.

Ілліна, О. В. (2003) Проблема умінь, необхідних для організаторської діяльності вчителя, в історії педагогічної думки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 176-179.

А

Агапов, Ю. Ю. (2011) Індивідуальні форми приватної освіти на Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 101-106.

Агапов, Ю. Ю. (2011) Становлення і розвиток приватної освіти на Волині (друга половина XIX – початок XX ст.). Other. Житомир, Житомир.

Агапов, Ю. Ю. (2003) Приватна освіта на Волині та її роль у збереженні самобутніх рис національних меншин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 186-189.

Альшевська, Н. М., Вознюк, О. В. (2020) Проблема розвитку художньої обдарованості дітей у позашкільних закладах освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (93). pp. 5-13.

Андрушко, І. C. (2024) Життєвий та творчий шлях Йогана Песталоцці. Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. ІІІ міжнародної наук.-практ. конф.. pp. 18-21.

Андрійчук, Н. М. (2007) Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка (13-14). pp. 59-65.

Андрійчук, Н. М. (2006) Вимоги до науково-методичної підготовки вчителя народних шкіл в учительських семінаріях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2. pp. 7-12.

Андрійчук, Н. М. (2009) Організація навчання в учительських семінаріях України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія” (26). pp. 150-155.

Андрійчук, Н. М. (2012) Основні принципи загальноосвітньої та професійної підготовки вчителя в учительських семінаріях України кінця ХІХ – початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 144-148.

Андрійчук, Н. М. (2006) Педагогічна та загально-просвітницька діяльність народних учителів. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій : зб. наук. праць. (3). pp. 195-198.

Андрійчук, Н. М. (2011) Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1817рр.). Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Андрійчук, Н. М. (2010) Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1861-1917 рр.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Андрійчук, Н. М. (2008) Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (24). pp. 126-130.

Андрійчук, Н. М. (2009) Характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Матеріали Другої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”]. pp. 4-6.

Андрійчук, Н. М. (2006) Початкова народна школа кінця ХІХ – початку ХХ ст. : ретроспектива її становлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 115-118.

Андрійчук, Н. М. (2009) Підготовка вчителя для народних шкіл України (кінець XIX – початок XX століття) як науково методологічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 79-83.

Антонець, М. Я. (2007) Комбінована система організації навчально-виховного процесу в авторській школі М.П. Гузика. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 43-47.

Антонець, Н. Б. (2007) Історія навчально-виховних закладів м. Києва: перша Київська приватна жіноча гімназія О. Дучинської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 48-51.

Антонова, О. Є. (2010) Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 45-50.

Антонова, О. Є. (2017) «Життя, віддане дітям…». Історико-педагогічний альманах. Випуск 6. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : збірн. наук. праць / за ред. проф. О.Є. Антонової, доц. В.В. Павленко. pp. 6-12.

Антонова, О. Є. (2016) З історії виникнення і становлення вищої освіти в Європі. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : зб. наук. праць. pp. 309-315.

Антонова, О. Є. (2018) Макаренко про педагогічний талант і педагогічну майстерність. Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. pp. 71-74.

Антонова, О. Є. (2018) Проблема жіночої освіти у педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (6(80)). pp. 69-78.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2015) Становлення й розвиток університетів центрально-східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка : Серія: Педагогіка (5). pp. 3-10.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Бірук, Н. П., Павленко, В. В. (2019) Серця, віддані педагогіці. Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка). Discussion Paper. Видавець О.О.Євенок, Житомир.

Антонова, О. Є., Павленко, В. В. (2015) Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського в освіті сьогодення. Житомир ФО-П Левковець Н.М.

Антонова, О. Є., Павленко, В. В. (2017) В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Антонова, О. Є., Павленко, В. В. (2016) Педагогічні ідеї Івана Франка в освіті сьогодення. Історико-педагогічний альманах (5). Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Антонова, О. Є. (2013) «Він прожив за життя три життя…». Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського : зб. наук. праць. pp. 6-18.

Антонова, О. Є. (2012) Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вступ. . Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення : збірн. наук. праць молодих дослідн. (1). pp. 6-9.

Антонова, О. Є. (1999) Історичний аспект становлення системи базових педагогічних знань у психолого-педагогічній та філософській літературі XVIII - ХІХ століть. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 54-58. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є. (2007) Історія педагогіки. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2000) Базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя (історичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 129-131.

Антонова, О. Є. (2012) Вплив мистецтва на становлення особистості в епоху відродження. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 127-134.

Антонова, О. Є. (2015) Лише особистість здатна виховати особистість. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Антонова, О. Є. (2005) Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. (2012) Одарённость: история проблемы (историко-педагогический аспект). Discussion Paper. LAP LAMBERT Academic Publishing. (In Press)

Антонова, О. Є. (2013) Педагогіка довжиною з життя. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 40-48.

Антонова, О. Є. (2011) Проблема развития способностей и одарённости в педагогической теории Я.А. Коменского. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (1(4)). pp. 17-20.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема розвитку здібностей та обдарованості у філософсько-педагогічних системах Давнього світу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць (31). pp. 216-221.

Антонова, О. Є. (2012) Проблема розвитку обдарованої особистості в Україні і світі: сучасний стан і перспективи. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (73). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2003) Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді (у контексті ідей А.С.Макаренка). Національна освіта у контексті творчості А.С.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 104-107.

Антонова, О. Є. (2006) Підходи провідних діячів Нового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2. pp. 13-19.

Антонова, О. Є. (2014) Слово про людину і науку середньовіччя. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2. Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : збірн. наук. праць молодих дослідн (2). pp. 7-17.

Антонова, О. Є. (2014) Становлення системи базових знань з педагогіки в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія. pp. 44-107.

Антонова, О. Є. (2009) „Серця, віддані педагогіці (кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету – 80): історичний нарис. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Сидорчук, Н. Г., Левківський, М. В., Колесник, Н. Є., Якса, Н. В., Вознюк, О. В., Ковальчук, В. А., Коновальчук, І. І., Круковська, І. М., Миколаєнко, Н. М., Павленко, В. В., Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Щербакова, Н. П. (2012) Студентський історико-педагогічний альманах Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Арешонков, В. Ю. (2013) ЗМІСТ РАДЯНСЬКОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ ЗА ПРОГРАМАМИ ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Арешонков, В. Ю. (2013) Содержание школьного обществоведения в Украине по программам конца 20-х гг. ХХ в. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (13). pp. 31-35.

Арешонков, В. Ю. (2015) Розвиток змісту шкільного етико-морального курсу (Закон Божий) у ХІХ – на початку ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 49-54. ISSN 2076-6173

Ахметов, Р. Ф. (2001) Зародження фізичної культури і спорту на Житомирщині. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 35-37. ISSN 2076-6173

Б

Бабенко, Л. В. (2015) Соціокультурні ціннісні орієнтації розвитку українського образотворчого мистецтва ХІХ початку ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 79-81. ISSN 2076-6173

Бадья, Л. А. (2008) Земська діяльність з підвищення кваліфікації народних учителів на Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 99-102.

Баранівська, Аліна, Чемерис, О. А. (2011) Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології як фактор посилення мотивації навчання математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 11-13.

Березюк, О. С. (2014) Педагогічні умови концепції реформування освіти Вацлава Пршигоди. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 155-164.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2017) Хрестоматія з української педагогіки. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2014) Чехи на Волині: історія та сучасність. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. (2015) Ідеї формування етнокультурологічного компонента в спадщині К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Березюк, О. С. (2003) Деякі аспекти формування творчої особистості майбутнього вчителя у педагогічній спадщині А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 107-109.

Березюк, О. С. (2008) Компаративний аналіз педагогічних поглядів А.С. Макаренка та української родинної педагогіки щодо виховання дітей у сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 17-20.

Березюк, О. С. (2013) Чинники етнопедагогіки. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Осадча, З. А., Вітвицька, С. С. (2002) Проблеми національного виховання у педагогічній спадщині І. Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 154-156.

Березюк, Ю. В. (2015) Творець акмесередовища навчальних закладів В.О. Сухомлинський про роль підручників в педагогічному процесі. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 56-60.

Березівська, Л. Д. (2007) Прихована реформа шкільної освіти в УРСР: причини, напрями, наслідки (30-ті роки ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 52-57.

Бех, І. Д., Вознюк, О. В., Левківський, М. В. (2001) Деякі аспекти нової виховної парадигми: в контексті творчості А. С. Макаренка. Педагогіка і психологія (1(30)). pp. 5-7.

Благова, Т. О. (2011) Розвиток хореографічної освіти в України в діяльності Будинків народної творчості (40-50 рр. XX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 63-67.

Благова, Т. О. (2007) Організація викладання мистецьких дисциплін у системі початкової освіти (друга половина XIX – початок XX століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 58-61.

Бовсунівська, Н. М. (2017) Діяльність Волинського губернського департаменту МВС у галузі музичної освіти (ХІХ – початок ХХ ст.). Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі : зб. статей. pp. 214-223.

Бовсунівська, Н. М. (2008) Методичне забезпечення навчальних закладів Волинської губернії (друга пол. XIX - поч. XX ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Бовсунівська, Н. М. (2015) Музична освіта чеського й німецького населення Волинської губернії (XVIII–ХІХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 82-87. ISSN 2076-6173

Бойченко, Л. О. (2006) Медіаосвіта як засіб виховання естетичної культури молоді Великобританії (др. пол. XX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 21-24.

Бондар, Л. С. (2007) Навчально-виховна робота у Харківській жіночій недільній школі Х.Д. Алчевської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 62-66.

Бондаренко, Г. В. (2007) Реальні училища – новий тип навчальних закладів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 139-141.

Борейко, О. М. (2016) Еволюція змісту вищої історичної освіти в Україні крізь призму партійних постанов (1945 – 1991 рр.). Молодь і ринок (8(139)). pp. 30-33.

Борейко, О. М. (2004) Єврейське шкільництво Волині в контексті полілогу культур (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 63-66.

Борейко, О. М. (2002) Громадські товариства Волині (становлення др. пол. ХІХ ст.). Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 51-54.

Борейко, О. М. (2003) Громадські товариства Волині – фундатори професійної освіти (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 257-259.

Борейко, О. М. (2003) Культурницька діяльність представників громад Волині (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 180-182.

Борейко, О. М. (2011) Просвітницька діяльність громадських товариств Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 516-566.

Білецька, І. О. (2011) Історичні передумови становлення мовної освіти в США у XVI-XIX століттях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 58-62.

Білоус, В. Й., Місяць, Н. К. (2002) Лікарська, педагогічна та наукова діяльність Івана Талимоновича Ямкового. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 224-226. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2013) Педагогічне консультування сім’ї у спадщині А.C. Макаренка. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (3(29)). pp. 169-176.

Бірук, Н. П. (2017) Напрями діяльності українських науково-педагогічних шкіл. International research and practice conference „Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics”. pp. 12-15.

Бісик, Н. М. (2002) Іван Огієнко і культура поведінки підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 178-182.

В

Васянович, Г. П. (2003) Йоган-Генріх Песталоцці про морально-правову відповідальність педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 60-62.

Ваховський, Л. Ц. (2000) Аксіологічні характеристики філософії виховання німецького просвітництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 245-248.

Вербівський, Д. С. (2024) Історико-педагогічний аналіз освітніх інновацій: зарубіжний досвід. Інноваційна педагогіка, 1 (57). pp. 142-145. ISSN 2663-6085

Власенко, В. В. (2004) Слово про вченого, педагога, людину багатої душі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 139-141.

Власенко, О. М. (2014) Вплив дидактичних поглядів чехів на українську педагогіку. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 172-176.

Власенко, О. М. (2017) Тенденції гуманізму в умовах діяльності чеських рухів. Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен.

Власенко, О. М., Березюк, О. С., Лутай, М. Є., Масловська, М. В., Чижевська, Л. В., Шевцова, Л. С. (2017) Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власенко, О. М., Васильчук, К. (2014) Творчість Василя Земляка в контексті історії Волині. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 136-141.

Власенко, О. М., Колодюк, К. (2014) Про життя і діяльність Вікентія Войки – українського археолога чеського походження. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 131-136.

Власенко, О. М., Кривенко, І. (2014) Проекція чеської освіти на українське підґрунтя. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 150-155.

Власенко, О. М., Курильчук, Н. (2014) Чеський педагог-філолог Євген Рихлік та його внесок в освіту України. Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник наукових праць. pp. 118-125.

Власенко, О. М., Морару, Д. (2014) Міжетнічні зв’язки громади волинських чехів з українцями. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 84-91.

Власенко, О. М., Новаківська, А. (2014) Чеські поселення та їх господарство на Волині. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 72-78.

Власенко, О. М., Ткачук, О. (2014) Франтішек Ржегорж та його колекція світлин з Галичини. Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник. pp. 126-131.

Власенко, О. М. (2015) Ідея національного виховання молоді у спадщині К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Власенко, О. М. (2003) Проблема цінностей у педагогічній системі А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 64-66.

Вознюк, Ірина (2023) Особливості реформування початкової освіти в Україні. Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій: збірник матеріалів XXVІ Міжнародна науково-практичної конференції 6-7 грудня 2022 року. pp. 160-168.

Вознюк, О. В. (2023) Trends in the development of world education. In: Дні науки, 19 – 20 травня 2023 р., Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2015) Акмевершини видатного педагога. Григорій Васянович – син співучого Полісся: до 70-річчя від дня народження. pp. 178-184.

Вознюк, О. В. (2010) Аналіз деяких результатів системних досліджень у вітчизняній і польській педагогічній науці. Українська полоністика (7). pp. 137-145. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В. (2011) Аналіз еталонного акме-синергетичного средовища на прикладі виховного закладу А.С. Макаренка. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: Монографія /За ред.О.А.Дубасенюк. pp. 133-163.

Вознюк, О. В. (2019) Аналіз системотвірних якостей учителя у контексті педагогічного ідеалу. In: Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія / колектив авторів, за ред. О. А. Дубасенюк. Вид-во Євенок О. О., Житомир, pp. 40-69.

Вознюк, О. В. (2012) ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА кандидата педагогічних наук, доцента Вознюка Олександра Васильовича на дисертацію Кудрі Миколи Миколайовича «Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Інституту вищої освіти НАПН України.

Вознюк, О. В. (2019) Головні аспекти теорії ноосферної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91). pp. 81-87.

Вознюк, О. В. (2021) Казка як наріжний науково-філософський ресурс розвитку дитини. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.).. pp. 41-48.

Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти: зб.наук.праць / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. pp. 79-84.

Вознюк, О. В. (2013) Програма та хід педагогічного експерименту щодо розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. (78). pp. 134-142.

Вознюк, О. В. (2018) Процедура обґрунтування педагогічних аксіом. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" (90). pp. 49-58.

Вознюк, О. В. (2022) Сакрально-синергетичний сенс педагогічної системи А. С. Макаренка. Кременчуччина – основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали ІІІ-ї науково-педагогічної експедиції Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розроблення гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського. pp. 88-107.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). Other thesis, ЖДУ ім. Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2017) Співробітництво vs партнерство: нові орієнтири розвитку педагогіки й освіти у світлі цивілізаційних підходів. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24064, 14.12.2017.

Вознюк, О. В. (2014) Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2013) Теоретико-методологічні та технологічні аспекти педагогічної системи А.С. Макаренка у контексті глобальних проблем сучасної освіти. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття / за ред. О.А. Дубасенюк: монографія. pp. 72-104.

Вознюк, О. В. (2015) Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича A.M., Бенери В. Є., 5. pp. 10-18.

Вознюк, О. В., Гаращук, К. В., Зимовець, О. А. (2023) Пошуки ефективної моделі освітньої діяльності: світовий досвід. Нові технології навчання (97). pp. 16-26. ISSN 2710-3579

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2023) Дослідження категорії "виховання" засобами наукового аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (113). pp. 52-63. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2011) Парадигмальний підхід до визначення проблемних психолого-педагогічних категорій. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» (159). pp. 260-270.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2011) Характеристика кризового стану освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін., 3 (159). pp. 47-56.

Вознюк, О. В., Осадчук, Н. П. (2008) Синергетичні закономірності розвитку освіти. Збірник Наукових праць № 45. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби Україні імені Б.Хмельнцького. pp. 64-68.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. ISBN 978-966-485-050-3

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Войналович, Л. П. (2011) Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Войналович, Л. П. (2009) Зміст професійної підготовки вчителів на національних відділеннях інститутів народної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 145-150.

Войналович, Л. П. (2007) Організаційні засади професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20 – 30-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 90-93.

Войтова, Л. В. (2007) Роль М.І. Яворського в розвитку шкільного краєзнавства (20-30-ті роки ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 101-104.

Володченко, Ж. М. (2002) І.І. Огієнко про систему шкільної освіти в Брусилівському церковному братстві (XVIII – XIX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 29-31.

Вітвицька, С. С. (2022) Pedagogical mastery of an educator of a higher education institution in the context of the ideas of outstanding Ukrainian teachers. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (85). pp. 223-237. ISSN 2300-3170

Вітвицька, С. С. (2023) Концепція освіти Володимира Вернадського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (113). pp. 38-51. ISSN 2663-6387

Вітвицька, С. С. (2002) Ідеї родинного виховання І.І. Огієнка і сучасна школа. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 125-129.

Вітвицька, С. С. (2013) Вища педагогічна освіта США. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 269-274.

Вітвицька, С. С. (2012) Естетичне виховання майбутнього вчителя в контексті ідей В.О. Сухомлинського. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 142-150.

Вітвицька, С. С. (2002) Культура педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 129-131.

Вітвицька, С. С. (2008) Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу в контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 58-62.

Вітвицька, С. С. (2007) Проблеми вищої школи у педагогічній спадщині М.І. Пирогова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 79-82.

Вітвицька, С. С. (2005) Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури в Україні та Росії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 249-252.

Вітвицька, С. С., Осадча, З. А. (2003) Педагогічна система А.С. Макаренка як одне із важливих джерел розвитку сучасного родинно-шкільного виховання. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 24-28.

Вітебська, П. В. (2009) А. С. Макаренко про педагогічний оптимізм вихователя як основу прояву толерантності в навчально-виховному процесі (на матеріалі літературних творів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 97-101.

Г

Гагіна, Н. В. (2008) Метод "вибуху" А.С. Макаренка як спосіб вирішення деструктивних конфліктів і виховання особистості в колективі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 107-111.

Гаращук, К. В. (2023) Нормативно-правове забезпечення британських освітніх реформ неолейбористських урядів Тоні Блера. Нові технології навчання (97). pp. 27-33. ISSN 2710-3579

Гаращук, К. В. (2005) Історія підготовки перекладачів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 49-51.

Гаращук, К. В. (2006) Особливості неоконсервативних освітніх реформ в Англії в останній чверті ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 64-68.

Гарбузова, І. В. (2007) Просвітницько-новаторська діяльність М. Балліна та його вплив на розвиток українського кооперативного руху. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 105-107.

Герасимчук, О. Л. (2013) Развитие горного образования в Украине и в западной Европе: сравнительный анализ. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 77-81.

Гладуш, В. А., Бондар, В. І. (2021) Левінсон Ілля Мусійович, Тарасевич Микола Миколайович, Смалюга Онуфрій Миколайович, Козленко Микола Панасович. In: Українська спеціальна педагогіка в персоналіях. Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії.

Гончаренко, Н. В. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО НАПРЯМУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Громов, Є. В. (2008) Організація професійної технічної освіти у Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 112-115.

Гужва, Олександр, Кравченко, Олена (2010) Ясла-притулки як форма опіки над дітьми в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Волинські історичні записки (5). pp. 6-12.

Гуманкова, О. С. (2015) Трансформація педагогічних поглядів на проблему реалізації диференційованого підходу у навчанні у XX – XXI століттях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 81-86. ISSN 2076-6173

Гуцол, А. В. (2009) Кадрове забезпечення позашкільної освіти у Донецькій та Луганській областях (1946-1973 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 102-107.

Гущина, С. О. (2007) Типологія приватних закладів освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 111-115.

Д

Давиденко, О. В. (2015) Організація підпільної освіти у Польщі в період другої світової війни. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Давиденко, О. В. (2013) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ПІДПІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ (1942-1944 РР.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 116-123. ISSN 2076-6173

Дайнюк, Л. В. (2010) Підготовка вчительських кадрів у роки великої вітчизняної війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 143-147.

Дайнюк, Л. В. (2010) Організація та зміст навчально-виховної роботи в школах Правобережної України в період Великої Вітчизняної війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 127-130.

Дашинська, О. В. (2009) Проблема громадянського виховання в науково-педагогічній спадщині А. С. Макаренка та видатних українських педагогів ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 151-154.

Даюк, Ж. Ю. (2010) Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону (перша половина ХІХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 166-170.

Даюк, Ж. Ю. (2011) Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників кременецького ліцею в Україні (XIX – поч. ХX ст.). Other. Житомир.

Демчук, Л. І. (2003) Українська національна школа: витоки та сучасність(науково-педагогічний пошук молодих дослідників присвячений 125-річчю дня народження Григорія Ващенка). Українська національна школа: витоки та сучасність (науково-педагогічний пошук молодих дослідників присвячений 125-річчю дня народження Григорія Ващенка). pp. 51-52. ISSN 966-7603-96-2

Демянчук, О. С. (2015) Система чинників розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша половина ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 243-248. ISSN 2076-6173

Денисюк, Т. Ф. (2006) Історіографічний аналіз розвитку змісту початкової освіти України у 50 – 90-х роках XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 39-42.

Деркач, О. І. (2012) Проблема формирования природоохранного опыта младших школьников в педагогическом наследии В. Сухомлинского. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 122-124.

Джус, О. В. (2007) Етнопедагогічні надбання в соціально-педагогічній діяльності: міжнаціональний контекст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 21-24.

Довгань, Л. І. (2007) Етапи розвитку концепцій морального виховання у педагогіці США (60 ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 106-110.

Додурич, С. М. (2008) Патріотичні цінності особистості: історико-педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 135-156.

Донік, О. М. (2007) Реалізація змісту хімічних знань у шкільній навчальній літературі в Україні за комплексної системи навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 145-147.

Дубасенюк, О. А. (2010) Становлення та розвиток Житомирської науково-педагогічної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 51-59.

Дубасенюк, О. А. (2022) Інноваційні стратегії у професійно-педагогічній освіті. In: Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти: монографія / відповідальні редактори Барановська Л.В. (Київ, Україна), Морська Л.І. (Жешув, Республіка Польща). ТОВ «Білоцерківдрук», pp. 140-152.

Дубасенюк, О. А. (2018) А. С. Макаренко - видатний педагог-новатор ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (2 (76)). pp. 235-242.

Дубасенюк, О. А. (2019) Методологічні засади наукової діяльності у закладах вищої освіти, реалізовані у наукових працях академіка АМСКП Д.В. Чернілевського. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91). pp. 135-140.

Дубасенюк, О. А. (2014) Спільні україно-польські наукові розвідки проблем сталого розвитку як чинник євроінтеграційних трансформацій. Незалежність Республіки Польща, незалежність України – шлях до євроінтеграції: матер. круглого столу. pp. 47-48.

Дубасенюк, О. А. (2018) Становлення і розвиток акме-особистості видатного вченого М.М. Міклухо-Маклая. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: Збірник матеріалів Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м.Малин).. pp. 12-16.

Дубасенюк, О. А., Антонов, О. В. (2023) Упровадження ідей української ментальності у досвіді видатного педагога А. С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (115). pp. 5-12. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2024) Авторитет педагога як чинник особистісного зростання учнів загальноосвітніх та професійних закладів освіти. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2023 р.), м. Київ. pp. 33-35.

Дубасенюк, О. А. (2003) А.С. Макаренко про роль вихователя і виховного процесу у формуванні особистості. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 6-10.

Дубасенюк, О. А. (2013) Життя наповнене смислом. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал (3(29)). pp. 237-247.

Дубасенюк, О. А. (2007) Новаторські підходи до формування педагогічного колективу у загальноосвітніх закладах (30-80 роки ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 28-32.

Дубасенюк, О. А. (2008) Проблема підготовки педагогічних кадрів на Волині у 20-ті – 30 роки XX ст. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. pp. 8-13.

Дубасенюк, О. А. (2002) Реалізація ідей І.Огієнка у процесі підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 116-119.

Дубасенюк, О. А. (2011) Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура : матер. Всеукр. конф.. pp. 135-142.

Дубасенюк, О. А. (2009) Роль освіти у культурному та професійному зростанні єврейської молоді на Волині: історико-педагогічний аспект. матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. ["Євреї на Волині: історія і сучасність"]. pp. 66-72.

Дубасенюк, О. А. (2015) Становлення та розвиток акмевершини видатного педагога К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Дуплійчук, О. М. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГАУ СВІТЛІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (38). pp. 251-255.

Дєнічєва, О. І. (2008) Гуманітарні дисципліни в системі гімназійної освіти Австрії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 89-93. ISSN 2076-6173

Дєнічєва, О. І. (2009) З історії розвитку гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. Наукові праці. Серія: Педагогіка. Психологія і соціологія. (5). pp. 26-31.

Дідус, О. М. (2002) Педагогічні праці І. Огієнка у сучасному аспекті вивчення проблеми духовно-морального виховання підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 157-159.

Дічек, Н. П. (2007) Київський лікарсько-педагогічний інститут (1904-1914) – провісник вітчизняних спеціальних закладів освіти для дітей з вадами розвитку і поведінки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 54-61.

Е

Екало, С. П. (2007) Новаторство Івана Соколянського і його освітня діяльність у місті Умані Черкаської області. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 148-150.

Ж

Жовноватюк, Ю. А. (2010) Проблема формування особистості молодшого школяра в історії педагогічної думки України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 186-189.

Жосан, О. Е. (2013) РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ШКІЛЬНОГО СЛОВНИКАРСТВА В 20-Х – 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 48-52. ISSN 2076-6173

З

Завальнюк, О. М. (2002) Концептуальні підходи І.І. Огієнка до університетського будівництва в Україні (1918-1920 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 18-20.

Зданюк, Т. В. (2008) Двофазова підготовка вчителів у ФРН. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 94-98.

К

Каменєва, Н. С. (2009) Розвиток спадщини А.С. Макаренка про виховання особистості в колективі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 160-164.

Караманов, О. В. (2007) Діяльність єзуїтського науково-виховного закладу в Бонковичах у процесі реформаторських змін в педагогіці Галичини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 70-72.

Карманюк, А. (2024) Теоретичні аспекти розробки методичного забезпечення тестування знань. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р., Житомир.

Ковальчук, В. А. (2008) Освітньо-виховна система Коростишівської учительської семінарії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. pp. 26-29.

Ковтун, Н. М. (2013) Морально-вольові засади розвитку соціокультурної традиції. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Козловець, А. А. (2006) Просвітницько-педагогічна діяльність Волинського Попечительства про народну тверезість у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 138-140.

Колесник, Н. Є. (2008) Трудове виховання молодших школярів у контексті ідей А. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

Коляденко, С. М. (1995) Kontrowersje wokol liceum w Kremiencu. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" (10). pp. 80-85.

Коляденко, С. М. (1999) Викладачі Кременецького ліцею (1805-1833 рр.). Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н. В. (відп. ред.) (2). pp. 110-114.

Коляденко, С. М. (1997) Польський вплив на розвиток народної освіти Волині. Slavika Tarnopolensia. Матеріали конференції "Актуальні історико-культурологічні та філологічні проблеми слов"янознавства: процеси інтеграції та дезінтеграції у слов"янському світі". pp. 170-174.

Коляденко, С. М. (1997) Los kolekcji i zbiorow liceum Krzemienieckiego. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" (17). pp. 209-211.

Коляденко, С. М. (2003) Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХст.). Other. Поліграфічний центр Житомирського державного педагогічного університету, Житомир.

Коляденко, С. М. (1999) Особливості, тенденції та перспективи розвитку системи освіти поляків як етнонаціональної меншини у поліетнічному організмі України. Miedzy Polska a Ukraina. Pogranicze - Mniejszosci Wspolpraca Regionalna. pp. 117-128.

Коляденко, С. М. (2003) Зародження і розвиток пенітенціарної системи для неповнолітніх у ХІХ – поч. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 198-200.

Коляденко, С. М. (2007) Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХст. Історико-педагогічний альманах (2). pp. 88-92.

Коновальчук, І. І. (2011) Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики // Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,, 69 (2). pp. 70-75.

Корнійчук, М. В. (2024) Фактори розширення приватної вищої освіти республіки Польща. Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. ІІІ міжнародної наук.-практ. конф.. pp. 174-177.

Корнійчук, Михайло (2023) Стратегії розвитку університетів Республіки Польща. Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій: збірник матеріалів XXVІ Міжнародна науково-практичної конференції 6-7 грудня 2022 року. pp. 131-133.

Корнійчук, Михайло (2023) Сучасні моделі розвитку університетської освіти. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти (3). pp. 395-402. ISSN 2786-5486

Корнійчук, Ю. Г. (2007) Дорадянська система виховання у військових навчальних закладах як історико-педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 181-184.

Кофанов, А. В. (2007) Місце та роль науково-дослідних експертно-криміналістичних установ України (50-90-х років ХХ-го століття) у професійній підготовці судових експертів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 59-66.

Краснова, Н. М. (2018) Особливості навчання каліграфії в гімназіях ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали міжнародних наукових читань 2018 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі [«Митець – культура – Вимір часу]. pp. 12-21.

Кремень, В., Сисоєва, С., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Хоружа, Л., Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

Кришко, А. Ю. (2013) ВПЛИВ ІДЕЙ В. ГУМБОЛЬДТА НА МОВНУ ОСВІТУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 216-223. ISSN 2076-6173

Крищук, Б. С. (2010) Суспільно-політичні та культурно-освітні передумови виникнення та становлення осередків товариства "Просвіта" на Поділлі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 171-176.

Крук, М. З. (2006) Особливості організації фізичного виховання в школах України в 20-30-ті рр. ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 46-48. ISSN 2076-6173

Крук, М. З. (2000) Позакласна військово-фізкультурна робота в школах України (20-30 ті рр. ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 117-120.

Крук, М. З. (2007) Становлення фізичного виховання в навчально-виховних закладах України 1900-1917 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 22-26.

Крук, М. З. (2011) Шкільна фізична культура в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.). [Teaching Resource]

Круковська, І. М. (2011) Медична освіта на Волині. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 376-418.

Круковська, І. М. (2006) Організація навчання в медичних закладах Волині (поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 141-143.

Круковська, І. М. (2007) Соціально-економічні та політичні передумови становлення медичної освіти на Волині (1781 – 1840 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 121-124.

Круківська, І. М. (2005) Медична освіта на Західноукраїнських землях: ретроспектива становлення (ХІХ – поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 194-196.

Кудряшова, В. В., Гужанова, Т. С., Москвіна, Т. П. (2002) Гуманістичне спрямування педагогічної спадщини І. Огієнка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 192-194. ISSN 2076-6173

Кузьменко, В. В. (2007) Можливості комплексної системи навчання щодо формування в учнів інтегрованої картини світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 79-81.

Кузьмічова, В. А. (2000) Форми та методи музичної освіти студентів музично-драматичних інститутів України у 20-30 рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 252-254.

Кульчицький, В. Й. (2011) Національно-виховний потенціал повстанської творчості першої половини XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 71-74.

Кучинська, І. О. (2002) Шляхи виховання духовних цінностей особистості у творчій спадщині Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 123-125.

Кушнірова, Л. В. (2003) Внесок В.І. Масальського у професійну підготовку майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 211-214.

Кісіль, О. М. (2008) Новаторство у сфері виправного виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (20-і – 30-і роки XX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 68-71.

Л

Лавріненко, О. А. (2007) Система організації навчально-виховного процесу ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька в 1875-1880 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 40-43.

Лавріненко, О. А. (2005) Формування педагогічної майстерності вчителя в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька(1875-1882). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 35-37.

Ларіна, Т. С., Духнич, М. А. (2004) Генезис природничонаукових та медичних досліджень у перших університетах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 44-48.

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко сподвижник національної освіти, науки і культури. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 3-7.

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко – визначне явище в українській освіті,науці і культурі (до 120-річчя із дня народження). Освіта України. (7-8). p. 7.

Левківський, М. В. (2001) Історико-педагогічне краєзнавство: стратегія пошуку. Методологія і теорія історико-педагогічних досліджень/ за ред. акад. Сухомлинської О.В.

Левківський, М. В. (2011) Велика Волинь у її історичній ретроспективі. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 8-36.

Левківський, М. В. (2002) Відповідальність у гуманістично-християнському вимірі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 3-5.

Левківський, М. В. (2002) Жив і творив для України (до 120-річчя із дня народження І. Огієнка). Житомирщина. (11). p. 5.

Левківський, М. В. (2015) К.Ушинський і формування почуття малої Батьківщини у дітей. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Левківський, М. В. (2008) Освітньо-культурні процеси на Волині (поч. ХХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст). Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр (4). pp. 32-35.

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина. (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. (1998) Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 66-69.

Левківський, М. В. (2004) Педагогічне краєзнавство: проблема пошуку. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: / Відп. ред. проф. А.В. Іванченко. pp. 189-193.

Левківський, М. В. (2011) Передмова. Велика Волинь: історія освіти і культури. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 5-7.

Левківський, М. В. (2011) Післямова // Велика Волинь: історія освіти і культури. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 627-629.

Левківський, М. В. (2002) Сподвижник національного шкільництва, культури і науки (до 120-річчя із дня народження Івана Огієнка) /. Педагогічна газета. (1 (91)). p. 7.

Левківський, М. В. (2003) Творчий досвід А.С. Макаренка і сучасність. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 1-6.

Левківський, М. В., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Левківський, М. В., Борейко, О. М., Павленко, В. В. (2011) Велика Волинь: історія освіти і культури. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Левківський, М. В., Вітвицька, С. С., Борейко, О. М. (2002) Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка:. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Левківський, М. В., Павленко, В. В. (2010) Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї. Инновации в высшем образовании: проблемы и перспективы: Збірник наукових праць Військового Київського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 245-251.

Лещак, Т. В. (2003) Штрихи до педагогічного портрета Казимира Твардовського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 215-218.

Лисенко, І. В. (2007) Комерційні навчальні заклади в системі професійної освіти на Чернігівщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 170-173.

Листопад, О. В. (2013) Развитие инклюзивного образования в Украине. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 171-174.

Литвак, О. Й. (2010) История становления теории и практики социальной педагогики (наследие польського педагога-новатора Хэлэны Радлиньской). Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Серія “Педагогічні науки” (1(3)). pp. 424-429.

Литньова, Т. В. (2015) Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті роки). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 98-103. ISSN 2076-6173

Литньова, Т. В. (2007) Напрями розвитку цільового компонента навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти в 30-40-х рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 166-170.

Литньова, Т. В. (2005) Формування цільового компоненту навчання сучасних іноземних мов у вітчизняній школі періоду 1900-1917 рр. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 244-247. ISSN 2076-6173

Лохвицька, Л. В. (2002) Ідея національного виховання дітей І. Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 160-162.

Лутай, М. Є. (2001) На чолі Житомирського педагогічного. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 3-10.

Лутай, М. Є. (2000) Назвемо усіх поіменно. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 3-6.

Лучкевич, В. В. (2010) Культурно-освітній протестантський рух в Україні у XVI ст.: проблеми історіографічних інтерпретацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 130-133.

Лісунова, І., Павленко, В. В. (2014) Оксфордський університет – один із найбільших у Європі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 217-221.

Літяга, І. В. (2007) Деякі аспекти розвитку педагогічної корекції в теорії та практиці виховання ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 99-101. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2008) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в контексті корекційної педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

М

Мачача, Ю. М (2013) РОЗДІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛАХ (НА МАТЕРІАЛАХ З’ЇЗДІВ РОСІЙСЬКИХ ДІЯЧІВ З ТЕХНІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 1889 – 1904 РР.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 224-228. ISSN 2076-6173

Максимова, О. О. (2002) Іван Огієнко та ідея досягнення успіху дітьми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 53-56. ISSN 2076-6173

Малярчук, О. В. (2010) Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мартиненко, Д. В. (2013) Влияние представителей Киево-Могилянской учености на развитие образования в Российской империи. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 195-198.

Мартиненко, Л. А. (2024) Розвиток системи шкільної освіти у Великій Британії. Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. ІІІ міжнародної наук.- практ. конф.. pp. 16-19.

Махновська, І. Р. (2011) Становлення та еволюція ступеневої медсестринської освіти в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 154-158.

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Значення полікультурної детермінанти у становленні єврейського шкільництва на волині в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Мелещенко (Коцута), А. А. (2009) Навчально-методичне забезпечення єврейського шкільництва на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Євреї в Україні історія і сучасність. pp. 177-181.

Мелещенко (Коцута), А. А. (2008) Формування структури єврейської освіти на основі національних традицій (на прикладі навчально-виховних закладів Волині). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 64-67. ISSN 2076-6173

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Фінансування єврейського шкільництва на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я матеріали шостої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 215-222.

Мирончук, Н. М. (2010) Гуманістичні погляди Івана Огієнка щодо виховання особистості дитини. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієво): зб. наук. праць. pp. 274-280.

Мирончук, Н. М. (2009) Морально-духовний розвиток особистості у системі гуманістичного виховання В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Педагогічні науки (53). pp. 240-244.

Мирончук, Н. М. (2015) Система професійної підготовки вчителя у працях К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Мирончук, Н. М. (2009) Софія Русова про роль школи у національно-громадянському вихованні особистості. Наукові записки. Серія „Психолого-педагогічні науки” (4). pp. 142-145.

Мисечко, О. Є. (2010) Актуальні питання формування професійної майстерності вчителя в умовах інститутів/факультетів іноземних мов в Україні (друга половина ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 121-124. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є. (2002) Вклад І. Огієнка в утвердження цінностей громадянського виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 148-150. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є. (2006) Зміст професійної неофілологічної освіти у вищих навчальних закладах України (1902-1920 рр.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 49-53. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є. (2005) Підготовка вчителів іноземних мов на вищих жіночих курсах в Україні (початок ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 253-256. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є. (2011) Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Михайленко, Л. Ф. (2003) З історії методичної підготовки вчителя математики на заочному відділенні педагогічного ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 201-204.

Можарівська, І. М. (2005) Польські освітні заклади Коростенського округу в 20 – 30 рр. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 92-96.

Можарівська, І. М. (2011) Розвиток позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мушка, О. В. (2010) Реформування наркомосом змісту освіти в шкільних закладах України періоду 1920-1930 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 164-168.

Мєшальський, C., Павленко, В. В. (2022) Cechy ogólnokształcącego szkolnictwa średniego na Ukrainie i sposoby jego reformy. Українська полоністика (20). pp. 115-122. ISSN 2220-4555

Міленіна, Г. С. (2010) Виховання для життя:соціалізація особистості в педагогіці C. Русової і М. Монтессорі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 170-173.

Місечко, О. Є. (2011) Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900−1964 рр.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Н

Нагачевська, З. І. (2007) Виховно-освітній потенціал "жіночої" Шевченкіани (західноукраїнські землі кінця XIX ст. – 1930-х рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 30-34.

Нагачевська, З. І. (2003) Освітньо-виховний потенціал українських жіночих з'їздів 1920 – 1930-х рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 262-265.

Найда, Р. Г. (2008) Провідні мотиви виховного процесу молоді Волині у 20-30-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 28-32.

Налапко, Світлана (2020) Творча спадщина письменників-полемістів із Острога. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 99-104.

Нестеренко, Валерій (2004) Польські школи на теренах Південно-Східної Волині у міжвоєнний період (1921 - 1939 рр.). Українська полоністика (1). pp. 137-144.

Ничкало, Н. Г. (2016) Концепція педагогічної майстерності академіка І.А.Зязюна: міждисциплінарні засади. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 20-31.

Новіцька, І. В. (2003) А.С. Макаренко і розвиток педагогічної майстерності вчителя. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 145-146.

Ніколаюк, М. В. (2006) Аналіз форм, методів і змісту виховної роботи в школах німецьких поселень Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 91-94.

Ніколаюк, М. В. (2011) Німецька освіта на Волині (др. пол. ХІХ – пол. ХХ ст.). Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 118-137.

Ніколаюк, М. В. (2005) Освітня система німців-лютеран на Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 257-259.

Ніколаюк, М. В. (2003) Роль християнства в освіті і вихованні школярів в німецьких колоніях на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 183-185.

О

Обух, Л. В. (2015) Осередки музичної освіти в українських духовних закладах західної діаспори. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки».

Олеярник, О. В. (2007) Навчально-виробничі комбінати другої половини ХХ століття як новаторські заклади в історії розвитку освіти в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 194-196.

Олійник, В. В. (2007) Шкільні свята в практиці навчальних закладів у період визвольних змагань українського народу (1917 – 1920 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 197-199.

Онипченко, О. І. (2000) Педагогічні ради про підготовку вчителів в Україні та за кордоном у другій половині ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 98-101.

Онопрієнко, Т. М. (2007) Методична складова професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні у 20-х роках ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 128-131.

Осадча, З. А. (2003) Софія Русова про вчителя національної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 162-163.

Осьмук, Н. Г. (2000) Вплив ідей зарубіжної та вітчизняної соціальної педагогіки на становлення системи “соцвиху” в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 78-81.

П

Павленко, В. В. (2022) Development of creativity in out-of-school educational activities in Poland. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (86). pp. 53-60. ISSN 2300-3170

Павленко, В. В. (2021) Reform of the ukrainian system of general secondary education: trends, consequences, conclusions. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 44 (1). pp. 115-123. ISSN 2543-8204

Павленко, В. В. (2006) Іван Франко і місце казки у різнобічному розвитку дітей. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 93-99.

Павленко, В. В. (2006) Іноземні вчені Волині та їх внесок у науку (ХІХ ст.). Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур (Ч. 1). pp. 271-274.

Павленко, В. В. (2007) З історії діяльності іноземних колоністів на Волині (ХІХ ст.). Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. pp. 270-287.

Павленко, В. В. (2005) З історії діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (2). pp. 167-170.

Павленко, В. В. (2007) Зміст та організація навчання у жіночому училищі графа Д. М. Блудова у м. Острозі (1805-1833 рр.). Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю.. pp. 287-291.

Павленко, В. В. (2015) Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Педагогіка. Психологія (23). pp. 15-21.

Павленко, В. В. (2016) Метод Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» як засіб розвитку креативного мислення у школярів. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. (Ч. 1). pp. 73-78.

Павленко, В. В. (2007) Мистецько-естетична освіта на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Проблеми духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників. pp. 61-65.

Павленко, В. В. (2005) Науково-просвітницька діяльність Ф. Штейнгеля на Волині. Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: Зб. наук. праць. pp. 208-211.

Павленко, В. В. (2008) Організація навчально-виховного процесу в Острозькій академії (ХVІ – початок ХVІІ століття). Морально-етичні засади формування особистості: Монографія. pp. 243-265.

Павленко, В. В. (2017) Основні підходи до розвитку креативності особистості. Українська полоністика, 14. pp. 116-124. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2006) Острозька академія – український центр культури, освіти і духовності (к-ць ХVІ – поч. ХVІ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць. pp. 217-222.

Павленко, В. В. (2020) Проблема розвитку креативності у творчій спадщині Тоні Бьюзена. Technical Report. Latvia: «Baltija Publishing», Riga.

Павленко, В. В. (2007) Проблема іноземного вчительства як об’єкт вивчення в контексті історико-педагогічного регіоналізму. Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка” (9). pp. 379-387.

Павленко, В. В. (2011) Проблеми педагогічної майстерності вчителя у спадщині вдатних педагогів. Професійно-компетентнісне ставлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць. pp. 216-224.

Павленко, В. В. (2018) Підготовка майбутнього вчителя до реалізації програм розвитку креативності у Польщі. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 18. mája 2018. pp. 226-243.

Павленко, В. В. (2008) Репетиторська, викладацька та наукова діяльність приватних вчених-педагогів на Волині. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць. pp. 49-54.

Павленко, В. В. (2016) Реформування польської системи загальної середньої освіти ХХ – початку ХХІ століття. Zbiór artykułów naukowych. pp. 85-88.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативної уяви у дітей молодшого шкільного віку. Zbiór artykułów naukowych. pp. 53-57.

Павленко, В. В. (2015) Становлення та розвиток системи освіти в Польщі. Українська полоністика (12). pp. 54-70.

Павленко, В. В. (2012) Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. аспірантів та молодих учених (1). pp. 164-174.

Павленко, В. В. (2008) Теологічна і просвітницька діяльність у духовних семінаріях. Тези Науково-практичної конференції "Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду"..

Павленко, В. В. (2018) Теорії креативності. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. pp. 214-217.

Павленко, В. В. (2007) Участь польських учених в організації діяльності Кременецького ліцею (1805-1833 рр.). Психолого-педагогічні засади формування особистості студентської молоді: суспільство, професія, сім'я. pp. 52-57.

Павленко, В. В. (2020) Художня освіта учнів у початковій школі Польщі. Українська полоністика (18). pp. 120-126. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2012) Ідеї Р. Штайнера у сучасній освітній системі України. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 364-371.

Павленко, В. В. (2003) А.С. Макаренко про роль батьківського авторитету у вихованні дітей. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 97-99.

Павленко, В. В. (2008) Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін та наукової діяльності в Кременецькому ліцеї. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 186-190.

Павленко, В. В. (2008) Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін і наукової діяльності в Кременецькому ліцеї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 186-190.

Павленко, В. В. (2011) Громадсько-культурна діяльність Ю.Крашевського на Волині. Історико-педагогічний альманах (2). pp. 40-44.

Павленко, В. В. (2009) Діяльність педагогів-іноземців на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2009) Діяльність іноземних педагогів у чоловічих і жіночих гімназіях Волині (XIX – поч. ХX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 135-140.

Павленко, В. В. (2013) Колектив як розвивальне середовище. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 170-177.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку волинського регіону: історичний аналіз. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 405-428.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку Волинського регіону: історичний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід:. pp. 405-429.

Павленко, В. В. (2012) Методи виховання Марії Монтессорі. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх засадах. pp. 218-221.

Павленко, В. В. (2011) Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ – начала ХХ вв.). Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (1(4)). pp. 139-143.

Павленко, В. В. (2011) Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ – начала ХХ вв.). Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (1(4)). pp. 139-143.

Павленко, В. В. (2011) Освітньо-просвітницька діяльність педагогів- іноземців на Волині. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 310-349.

Павленко, В. В. (2011) Освітньо-просвітницька діяльність першодрукаря Івана Федорова. Нові технології навчання: наук.-метод. зб., 1 (67). pp. 149-153.

Павленко, В. В. (2010) Педагогічні засади спілкування у творчості В.О. Сухомлинського. Актуальні проблеми виховання і навчання школярів: збірн. наук. праць молодих дослідн. pp. 5-9.

Павленко, В. В. (2014) Педагогічні ідеї М. Корфа щодо розвивального навчання в школі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць. pp. 359-365.

Павленко, В. В. (2013) Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог. pp. 126-134.

Павленко, В. В. (2010) Проблемы педагогического мастерства учителя в педагогике прошлых эпох. Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (3 (3)). pp. 95-98.

Павленко, В. В. (2013) Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у початковій школі. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 135-140.

Павленко, В. В. (2012) Розвиток освіти на Волині: напрями історико-педагогічного дослідження. Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Павленко, В. В. (2013) Становлення теорії розвивального навчання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. Нові технології навчання. Наук. – метод зб. (76). pp. 79-84.

Павленко, В. В. (2014) Технологія розвивального навчання Д.Б. Ельконіна. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти : збірник науково-методичних праць. pp. 11-14.

Павленко, В. В. (2013) Форми і методи розвивального навчання молодших школярів у спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 137-143.

Павленко, В. В., Андрійчук, А. М. (2008) Макаренко і культура поведінки молодших школярів. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: Зб. праць молодих науковців. pp. 10-16.

Павлик, Н. П. (2008) Задоволення потреб дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: А.Маслоу і А. Макаренко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 77-80.

Памірська, Л. Ю. (2009) Мовна освіта представників польської національної меншини на Волині (початок ХХ століття). Українська полоністика (6). pp. 107-114.

Памірська, Л. Ю. (2006) Стан вивчення іноземних мов у школах національних меншин Волині у 20– 30-ті рр. ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 32-35. ISSN 2076-6173

Памірська, Л. Ю. (2008) Чеські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 191-194. ISSN 2076-6173

Паскаленко, В. В. (2013) ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В КРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ В. В. РЮМІНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 98-103. ISSN 2076-6173

Паскаленко, В. В. (2013) РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМИ ВІДСУТНОСТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА НАСТУПНОСТІ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ В. В. РЮМІНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 98-102. ISSN 2076-6173

Пастовенський, О. В. (2008) Етапи запровадження загальної середньої освіти на Житомирщині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 135-139.

Пастовенський, О. В. (2008) Розвиток шкільної мережі на Житомирщині в другій половині XX – на початку XXI століття: досягнення і проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 129-132.

Пасічник, О. С. (2011) Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Other. Житомир.

Пахомова, Т. Г. (2007) Зміст і управління перепідготовкою вчителів у 20-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 205-208.

Пащенко, А. Ю. (2012) Проблема загальної культури у історико-педагогічному аспекті. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 189-194.

Пащенко, М. І., Пащенко, Д. І., Мішкурова, В. Ф. (2002) Іван Огієнко про гуманізацію навчально-виховного процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 109-112.

Перепелиця, О. В. (2010) Історичні нариси форм і методів освіти в позашкільних навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 106-109.

Перетятько, О. В. (2003) Інноваційні перетворення цільових установок та змісту освіти у приватних початкових навчальних закладах харківської губернії (кінець хіх – початок хх століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 85-88.

Перетятько, О. В. (2003) Роль ідей реформаторської педагогіки в процесі формування інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя (кінець ХІХ початок ХХ століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 194-197.

Перетятько, О. В. (2000) Формування соціокультурної активності вітчизняного вчителя: до історії питання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 82-84.

Петришен, О. Г. (2015) Соціально-історичні та педагогічні чинники розвитку теорії і практики колективу в 20-х роках XX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 157-161. ISSN 2076-6173

Пироженко, Л. В. (2015) Диференціація змісту шкільної освіти у 70-х рр. XX ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Побірченко, Н. С. (2007) Змістовий аспект поняття "авторська школа". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 33-37.

Пологовська, Олександра (2020) Особливості освіти Фінляндії. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 114-118.

Попова, О. В., Лук’янова, В. А. (2000) Підготовка працівників освіти на Харківщині у 20-30-ті рр. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 106-109.

Пєтухова, І. О. (2013) ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Підлужна, Г. В., Марущак, О. М. (2019) Становлення та розвиток методики читання в українській початковій школі (XIX − середина XX століття). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (66). pp. 13-18. ISSN 1992-5786

Р

Радчук-Павленко, С. Т. (1956) Імені Івана Франка. Наукові записки. Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка. Серія: Історико-філологічна, IV. pp. 173-188.

Радчук-Павленко, С. Т. (1957) Наукове життя Житомирського державного педагогічного інституту ім. Ів. Франка (1945-1957 рр.). Наукові записки. Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка. Серія суспільних наук, VI.

Ревінкель, О. О. (2011) Особливості освітньої діяльності євангельських шкіл на теренах колишньої Німецької Демократичної Республіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 143-148.

Репко, І. П. (2010) Питання підготовки вчителів для народних шкіл України другої половини 19-го століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 37-40.

Рис, І. П. (2013) ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ-ГЕОГРАФИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 161-164. ISSN 2076-6173

Роговська, Є. В. (2022) Хоровий колектив як визначальний чинник професійної підготовки студентів – музикантів. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІІІ: Утилітарна цінність наукових досліджень, ХІІІ. pp. 130-133.

Роговська, Є. В., Борисенко, Н. С. (2021) Освіта дорослих: досвід Польщі. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2021 року, м. Суми), 2. pp. 139-142.

Роговська, Є. В., Борисенко, Н. С. (2021) Позашкільна мистецька освіта сучасної Житомирщини. Грааль науки. (10). pp. 429-433.

Роговська, Є. В., Борисенко, Н. С. (2023) Популяризація української культури в Західнопоморському воєводстві. The 12th International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” (September 1-3, 2023). pp. 138-144.

Романовська, Л. І. (2009) Діяльність дитячих громадських об'єднань 20-30-х рр. ХХ століття на західноукраїнських землях як чинник соціального виховання підростаючого покоління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 49-53.

Рудницька, Н. Ю. (2002) І.Огієнко і шкільне краєзнавство Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 57-59.

Рудницька, Н. Ю. (2004) В.Г. Скороход про принципи й методи краєзнавчої роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 11-14.

Рудницька, Н. Ю. (2011) Використання краєзнавчого матеріалу в навчанні школярів радянської Волині. In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, pp. 452-475.

Рудницька, Н. Ю. (2010) Проблема збереження пам’яток національної культури в 20-ті роки ХХ століття. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 16-19.

Рудницька, Н. Ю. (2003) Розвиток шкільного краєзнавства на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 102-104.

Рудницька, Н. Ю. (1999) Тенденції та суттєві особливості вивчення краєзнавства учнями початкових шкіл Волині (20-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 24-27.

С

Самаріна, С. І. (2013) СИСТЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НІЖИНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 151-155. ISSN 2076-6173

Семенова, І. І. (2013) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ТУРЕЧЧИНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 165-173. ISSN 2076-6173

Сбруєва, А. А. (2003) Освітні реформи 80-90-х рр. ХХ Століття: Англійський досвід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 105-110.

Сверчевська, І. А. (2009) Структурування змісту розділу "Геометричні тіла" у перших шкільних підручниках з геометрії Західної України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 54-58.

Світельська-Дірко, С. В. (2015) Формування соціалізації засобами казки в учнів початкових класів у творах В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 170-174. ISSN 2076-6173

Сейко, Н. А. (2000) Wydawnictwo podręczników i polska prasa pedagogiczna na Wołyniu w XIX-pocz. XX wieku. Rota (3). pp. 60-61.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері гімназійної освіти Правобережної України у ХІХ – поч. ХХ ст. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. /Редкол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін (31). pp. 15-20.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти як гуманістична традиція. Наукові і освітянські методології та практики.. – Київ: ЦГО НАН України, 2004. – 643с. pp. 563-572.

Сейко, Н. А. (2005) Доброчинність як чинник фінансування діяльності вищих навчальних закладів України ХІХ – початку ХХ століття. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Спец.випуск. pp. 347-354.

Сейко, Н. А. (2004) Едукаційні фундуші у системі діяльності навчальних закладів на Волині у ХІХ столітті. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб.наук.пр (1). pp. 359-361.

Сейко, Н. А. (2006) Київський навчальний округ як осередок доброчинної діяльності у сфері освіти ХІХ – на початку ХХ ст. Нові технології навчання: Наук.-метод.зб (45). pp. 155-162.

Сейко, Н. А. (1993) Трагічні метаморфози (З історії польського шкільництва на Волині (ХІХ ст.). Щомісячний науково-методичний журнал "Відродження" (10). pp. 8-11.

Сейко, Н. А. (1994) Polacy na Sowieckim Wolyniu w okresie Miedzywojennym. "Fraza"/ Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie (5-6). pp. 84-88.

Сейко, Н. А. (2010) Дитина шкільного віку яу об´єкт доброчинної підтримки в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. (XXV). pp. 146-155.

Сейко, Н. А. (2007) Доброчинна підтримка освіти в Україні (ХІХ ст.). освітній науково-методичний часопис "Відкритий урок. Плеяди". (6-8). pp. 8-11.

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність у сфері освіти Волині першої половини ХІХ ст. In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., pp. 376-412. ISBN 978-966-485-092-3

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність як чинник соціальної підтримки обдарованої молоді в Україні (ХІХ - початок ХХ століття). In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Монографія. Житомир, ЖДУ., Житомир, ЖДУ., pp. 47-58. ISBN 978-617-581-050-7

Сейко, Н. А. (2010) Дослідження історії доброчинності в сфері освіти України: методологічні підходи до проблеми. Освіта Донбасу (4-5). pp. 111-117.

Сейко, Н. А. (2010) Фундування народних училищ польською громадою Правобережжя (перша половина ХІХ ст.). Українська полоністика. (8). pp. 70-80.

Сейко, Н. А. (1998) Polskie placowki oswiatowe na Wolyniu (1917 - 1938). Kwartalnik Edukacyjny (3 (13)). pp. 65-72. ISSN 1230-7556

Сейко, Н. А. (1994) Szkolnictwo polskie na Wolyniu-Zytomierszczyznie w XIX wieku. Fraza. Pismo literacko-spoleczne (5/6). pp. 61-66. ISSN 1230-4832

Сейко, Н. А. (2005) Організація доброчинності у сфері освіти в Київському навчальному окрузі (ХІХ - поч. ХХ ст.). Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 11-19.

Сейко, Н. А. (2004) Василь Каразін і Тадеуш Чацький – фундатори вищої освіти України початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 5-8.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти України на сторінках періодичної преси кінця ХІХ – поч. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 28-31.

Сейко, Н. А. (2008) Доброчинність у сфері освіти як чинник соціалізації різних категорій дітей в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 41-44.

Сейко, Н. А. (2002) Кременецький ліцей і польські школи Житомирщини ХІХ ст. Міжнародна наукова конференція "Місто Кременець в історії освіти, науки і культури", присвячена 365-річчю відкриття в Кременці філії Києво-Могилянської колегії.. pp. 62-67.

Сейко, Н. А. (2006) Тадеуш Чацький – організатор доброчинності у сфері освіти початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 55-57.

Сейко, Н. А. (2007) Фундушова доброчинність польської громади України та її вплив на розвиток системи освіти початку ХІХ ст. Українська полоністика (3-4). pp. 116-122.

Семенець, С. П. (2005) Система розвивального навчання: ретроспективний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 121-124.

Семенцова, Ю. М. (2010) Стан навчання іноземних мов у період становлення університетської освіти в Україні у ХІХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 112-115.

Сидорчук, Н. Г. (2023) Акмеологічний контекст вивчення феномену Олени Пчілки. Креативна педагогіка (16). pp. 67-76.

Сидорчук, Н. Г. (2018) Вплив вчення М. М. Миклухо-Маклая на розвиток акмеологічної галузі знань. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: зб. матер. Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м. Малин). pp. 12-16.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Магістратура: історичні передумови впровадження ступеневої освіти на сучасному етапі модернізації вітчизняної вищої школи. Креативна педагогіка (12). pp. 49-56.

Сидорчук, Н. Г. (2011) Історичні реалії становлення та розвитку вітчизняної університетської освіти (ХVІІ-ХVІІІ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 96-99. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2006) Італійські університети в ХІ-ХІІІ століттях. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 173-176.

Сидорчук, Н. Г. (2003) А.С.Макаренко і становлення вітчизняної педагогіки. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 19-24.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Культурологічний аспект викладацької діяльності в епоху середньовіччя. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 134-142.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів (1802-1917 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 23-27.

Сидорчук, Н. Г. (2010) Роль вищих шкіл Ближнього Сходу у становленні європейської університетської освіти у середні віки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2002) Самоосвітня діяльність як фактор становлення особистості Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 189-191.

Сидорчук, Н. Г. (2013) Соціально-історичні моделі університетської освіти. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 18-24.

Сипченко, І. В. (2000) Діяльність "Волинського товариства сприяння вихованню дітей з відділом їхнього захисту". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 75-77.

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні віхи розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць . (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні особливості розвитку ремісничої освіти Півдня України кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Південь України : етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри : доповіді II Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 309-312.

Ситняківська, С. М. (2009) Загальні історичні аспекти діяльності ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історична наука на початку ХХІ століття : проблеми, минуле, сучасність, перспективи : доповіді ІV Міжнар. конф. молодих науковців. pp. 181-184.

Ситняківська, С. М. (2009) Організаційні засади діяльності ремісничих шкіл та ремісничих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009 : доповіді V Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 83-85.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання. Історико-педагогічний альманах / АПН України. (1). pp. 10-16.

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в Україні у загальній системі освіти XIX – початку XX століття. Збір. наук. праць / Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини.. pp. 119-124.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в контексті соціалізації єврейських дітей та підлітків в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Євреї в Україні : історія і сучасність : доповіді Міжнарод. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 219-224.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта минулого і профтехосвіта сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 66-70. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2011) Реміснича освіта на Правобережній Україні (др. пол. ХІХ - 10-ті рр. ХХ ст.). In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., pp. 331-375. ISBN 978-966-485-092-3

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта у вітчизняних педагогічних теоріях (кінець XІХ – початок ХХ століття). Педагогічні науки : зб. наук. праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.. pp. 67-78.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта як педагогічний феномен у вітчизняній історії педагогіки. Актуальні питання вітчизняної, світової історії науки : пошуки, роздуми, знахідки : доповіді II Міжнар. наук. конф., 2009 р.. pp. 102-103.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта як чинник соціального захисту дітей в ХІХ - на початку ХХ століття. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах: тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2010) Ремісничі навчальні заклади Півдня України у системі освіти України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2009) ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ РЕМІСНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць / Слов’янський державний педагогічний університет. (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2012) Історико-педагогічна ретроспектива проблеми становлення білінгвальної освіти у вищих навчальних закладах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 121-127.

Ситняківська, С. М. (2009) Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки (1.). pp. 42-46.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць / Херсонський державний університет. (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. (Вип 84). pp. 163-169.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання АПН України., 2 (12). pp. 412-419.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах : тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет.. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в класичних європейських педагогічних теоріях XVIII – XIX ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

Сичевська, Влада (2020) Метод SCAMPER: історичний аспект. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 140-144.

Скоробагатська, О. І. (2002) І.Огієнко про просвітницькі погляди В.В. Капніста. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 101-103.

Смагін, І. І. (2009) Аналіз першого видання радянського шкільного підручника "Суспільствознавство" відповідно до критеріїв якості навчальної книги початку 60-х років ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 109-112.

Смагін, І. І. (2008) Перший вітчизняний шкільний підручник з громадянської освіти Самуїла фон Пуфендорфа. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 77-81.

Смагін, І. І. (2008) Практика підручникотворення зі шкільного курсу логіки в XIX столітті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 79-85.

Смагін, І. І. (2008) Практика підручникотворення зі шкільного курсу психології в ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 86-91.

Смагін, І. І. (2008) Причини розробки та основні етапи становлення шкільного навчального предмета "суспільствознавство" на початку 60-х років ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 64-68.

Смагін, І. І. (2010) Трансформація галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої системи УРСР у період 1975-1991 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 47-51.

Смагін, І. І. (2009) Характеристика методичного комплексу з суспільствознавства першої половини 70-х років ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 59-63.

Соколова, А. В. (2000) Погляди Я.А.Мамонтова на проблему вибору педагогічної професії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 113-116.

Стасюк, Л. П. (2013) Становлення і розвиток екологічного виховання молодших школярів у сільських малокомплектних школах Західної України (середина ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Статкевич, А. Г. (2008) Становлення відкритого університету Великої Британії (історичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 138-141.

Стельмах, С. С. (2007) Вплив ідей реформаторської педагогіки на розвиток української педагогічної думки в Галичині у першій половині ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 127-130.

Столярчук, Т. О. (2010) Педагогічні курси як одна із форм підготовки та підвищення кваліфікації вчителя народних шкіл (друга половина XIX – початок XX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 74-77.

Столярчук, Т. О. (2008) Запровадження загальної початкової освіти в Україні на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 45-49.

Столярчук, Т. О. (2003) Зміст педагогічної майстерності вчителів народних шкіл у педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 205-208.

Сікора, Я. Б., Карплюк, С. О., Грінчук, І. О., Оленюк, Д. О. (2022) Використання методу проектів на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти як одна із ефективних педагогічних технологій. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (13). ISSN 2786-4952

Сіра, І. Т. (2000) Питання формування особистості майбутнього вчителя у спадщині засновників харківської науково-педагогічної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 110-112.

Т

Танська, В. В. (2008) Моральні цінності в педагогічній системі А.С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 69-72. ISSN 2076-6173

Танько, Т. П. (2000) Музична підготовка майбутніх педагогічних кадрів у педвузах України (40-50-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 139-142.

Тарарак, Н. Г. (2015) Реформування системи ціннісних орієнтацій студентів вищих закладів освіти мистецького профілю (кінець ХХ століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 139-142. ISSN 2076-6173

Тернопільська, В. І. (2002) Ідея відповідальності особистості у гуманітарних науках. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 69-72.

Тернопільська, В. І. (2000) Відповідальність старшокласників: історико-педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 102-105.

Титаренко, Н. А. (2004) Краса бездоганності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 142-143.

Толстова, О. В. (2013) Становление и развитие проблемы гуманитаризации образования: историко-педагогический аспект. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 253-257.

Трухан, Л. В. (2001) Фізичне вдосконалення особистості – складова частина української козацької педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 63-64. ISSN 2076-6173

У

Умінський, С. А. (2010) Острозькі вчительські курси і їхнє значення для чеського шкільництва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 205-208. ISSN 2076-6173

Умінський, С. А. (2012) Анализ учебника „Грамматика чешская для школ средних и заведений учительских”. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 49-52.

Умінський, С. А. (2015) Система освіти в навчальних закладах для дітей чеського походження на правобережній Україні. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 99-104.

Умінський, С. А. (2011) Освіта дітей чеського походження на Волині (др. пол. ХІХ – пол. ХХ ст.). Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 138-159.

Ф

Федорова, М. А. (2002) Культура поведінки дітей: ретроспектива дослідження. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 49-52. ISSN 2076-6173

Федосова, І. В. (2013) Соціально-економічні та політичні умови кадрового забезпечення вищих навчальних закладів інженерно-технічної освіти (кінець XIX – 20-ті XX століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 78-83. ISSN 2076-6173

Х

Ханчич, Х., Вітвицька, С.С. (2023) Система морального виховання учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Теоретико-прикладні аспекти діяльності суб’єктів освітнього процесу: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти / за заг. ред. О.Є. Антонової, Н.П. Бірук. pp. 84-88.

Хархан, Г. Д. (2010) Ідеї статевого виховання у 20-30 роках ХХ століття в сучасній практиці інтернатного закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 209-215.

Харченко, Т. Г. (2008) Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (1879-1960 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 73-77.

Хмелівська, С. І. (2014) РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ЧОЛОВІЧИХ ГІМНАЗІЯХ КИЇВСЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ У ПЕРІОД ШКІЛЬНИХ РЕФОРМ 1864 ТА 1871 РР. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 62-67. ISSN 2076-6173

Хмелівська, С. І. (2015) Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Київської учбової округи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Хмелівська, С. І. (2013) Направления творческого использования отечественного опыта иноязычного образования в современных условиях Украины. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 52-55.

Хомич, Л. О. (2002) Реалізація ідей І.Огієнка у змісті курсу "Теорія та історія педагогіки". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 44-45.

Ц

Цюряк, І. О. (2005) Педагогічна і виконавська діяльність М. Леонтовича в контексті розвитку національної системи освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 257-259.

Ч

Чернишова, А. М. (2024) Україна та світ: виміри сьогодення. Other. Харків: СГ НТМ «Новий курс».

Чижевська, С., Павленко, В. В. (2013) Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадині К.Д. Ушинського. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць. pp. 225-227.

Чорна, К. І. (2002) Іван Огієнко і сучасні пріоритети громадського виховання підростаючого покоління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 106-108.

Ш

Шарненкова, Т. О. (2013) ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТ. ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА САМООСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 130-133. ISSN 2076-6173

Шарненкова, Т. О. (2015) Допоміжні форми самоосвіти вчителів у першій третині ХХ ст. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 346-350.

Шарненкова, Т. О. (2013) ПОГЛЯДИ М. КОРФА НА САМООСВІТУ ВЧИТЕЛЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 251-254. ISSN 2076-6173

Шарненкова, Т. О. (2012) Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку XX століття. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 167-173.

Шарненкова, Т. О. (2014) Роль педагогічних бібліотек та періодичних видань для самоосвіти вчителя кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 237-245.

Шарненкова, Т. О. (2013) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 152-156. ISSN 2076-6173

Шевнюк, О. Л. (2002) Ідеї І.Огієнка у контексті сучасної культурологічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 113-115.

Шевченко, С. М. (2007) Розвиток "Дослідного дитячого будинку" під керівництвом Я.Б. Рєзніка на початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 216-218.

Шевчук, О. М. (2007) Організація навчально-виховного процесу в колегії Павла Галагана (кінець ХІX початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 131-134.

Шелест, Ю. М. (2013) Историко-педагогические основы проблемы изучения иностранных языков в университетах Украины XIX - начала ХХ века. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 306-309.

Шеремет, О., Павленко, В. В. (2013) Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині Й.Г. Песталоцці. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи : збірник наукових праць. pp. 230-232.

Шквир, О. Л. (2003) А.С. Макаренко і здійснення класними керівниками особистісно зорієнтованого виховання. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 129-131.

Шквир, О. Л. (2002) Педагогічні погляди І.І. Огієнка в контексті національного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 126-128.

Шмельова, Т. В. (2004) Григорій Ващенко і виховання естетичних почуттів молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 42-44. ISSN 2076-6173

Шоробура, І. М. (2005) Розвиток української географічної науки (початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 77-80.

Шоробура, І. М. (2008) Становлення системи шкільної географічної освіти в україні в 1934-1940 pp. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 86-89.

Штефан, Л. А. (2000) Питання підготовки соціальних працівників в Україні у 20 30 ті рр. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 121-124.

Шумілова, І. Ф. (2000) Професійна підготовка земських учителів Приазов’я (кінець ХІХ-початок ХХ століття) як історико-педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 94-97.

Щ

Щерба, Н. С. (2006) Місце стратегічної компетенції в загальній компетентнісній ієрархії середньої освіти: аспекти учіння і викладання іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. pp. 100-103.

Щербакова, Н. П. (2012) Становлення наукової думки в Древній Індії: перші філософські школи. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення (1). pp. 10-16.

Щербакова, Н. П. (2014) Університети Стародавнього Світу: Наланда. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток (2). pp. 24-28.

Щербакова, Н. П. (2013) Університети Стародавнього Світу: Наланда. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 24-28.

Щербань, І. Ю. (2007) "Школа майбутнього" О.А. Захаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 135-138. ISSN 2076-6173

Щуренко, М. К. (2004) Згадуючи товариша, друга, колегу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). p. 144. ISSN 2076-6173

Ю

Юр'єва, К. А. (2000) Українська етнопедагогіка у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 90-93. ISSN 2076-6173

Юхно, О. І. (2015) Діяльність політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ століття: чинники та етапи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 237-242. ISSN 2076-6173 (In Press)

Я

Якса, Н. В. (2008) Взаємодія суб’єктів освітнього простору в педагогічній концепції А.С.Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 91-96.

Ящук, І. П. (2007) Становлення і розвиток новаторських ідей щодо виховання студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 97-100.

This list was generated on Mon Apr 15 23:29:48 2024 EEST.