Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 229.

Article

Gajos, Leszek (2004) Kultura religijna w pamiętnikach mieszkańców wsi. Українська полоністика (1). pp. 47-61.

Pawłowіcz, Jacek Jan (2009) Patriotyzm jako podstawa ładu społecznego w nauczaniu Kościoła katolickiego. Українська полоністика (6). pp. 30-37.

Sabała, Martyna (2014) Realia starożytnej Palestyny w polszczyźnie renesansu na podstawie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii. Українська полоністика (11). pp. 65-71. ISSN 2220-4555

Sokolovskyi, Oleh, Slyusar, Vadym, Slyusar, Mykola (2024) PR activity of Muslim organizations of Ukraine (on the example of the RAMU “Ummah”). Ocasional Papers on Religion in Eastern Europe, 44 (1). pp. 91-104. ISSN 2693-2229

Turowski, Roman (2016) "Antropologia ascetyczna" ewagriusza z pontu (345–399). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 15-22. ISSN 2076-6173

Yermakova, Hanna, Miakinchenko, Iryna, Stelnykovych, Serhii, Maksymov, Oleksandr, Zahlada, Viktor (2023) Legal regulation of religion in the context of ecclesiastical law as a model of a single legal space in Europe. Pharos Journal of Theology, 104 (2). pp. 1-13. ISSN 2414-3324

Барчук, Ольга, Столяр, Марина (2017) Порівняльний аналіз релігійності в юнацькому та дорослому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 6-9.

Богачевська, І. В. (2011) Притча як об’єкт релігієзнавчого дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 3-8.

Богомолець, О. В. (2016) Наречення та освячення дитини в язичницькій та християнській традиції: спадкування чи протиставлення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 28-34. ISSN 2076-6173

Бурківська, Марія (2017) Динаміка релігійності учнів 6-10 класів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 18-20.

Бутинський, В. Я. (2014) Юрисдикційний статус Українського Православ’я і перспективи канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та еклезіологічні рефлексії (1991 – 2013 рр.). АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Венгерська, В. О. (2007) Феномен полікультурності: межі впливів і рівень взаємопроникнень (на прикладі України). Українська полоністика (3-4). pp. 19-26.

Водянова, Г. В. (1999) К вопросу об аксиологической природе религии. Вестник СевГТУ (20). pp. 84-92.

Водянова, Г. В. (2001) Психологическая ценность религии. Вестник СевГТУ (29). pp. 68-76.

Водянова, Г. В. (2000) Христианские ценности и проблемы духовности. Людина: дух, душа, тіло : Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Суми. pp. 27-29.

Вознюк, О. В. (1993) Библия как мистическое единство материального и идеального. Християнскі сюжети та образи в художній літературі : матерiали мiжнародної конференцiї. pp. 50-51.

Вознюк, О. В. (2015) Головні аспекти єдності науки і релігії. Слово вчителю (4(34)). pp. 16-17.

Вознюк, О. В. (2014) Загальнонаукові, філософські та психолого-педагогічні засади духовно-морального здоров’я особистості. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 10-51.

Вознюк, О. В. (2006) Интеграция науки и религии в контексте универсальной парадигмы развития. Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, эсхатология. Конкурсные труды Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея. pp. 7-24.

Вознюк, О. В. (2015) Креаціонізм та еволюціонізм у світлі парадигми розвитку. Слово вчителю (3(33)). pp. 19-21.

Вознюк, О. В. (2012) Научный анализ проблемы «конца света». «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17796, 20.12.2012.

Вознюк, О. В. (2021) Психолого-педагогічна концепція ноосферної освіти. Читання академіка В. І. Вернадського, 2. pp. 73-111.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2004) Генеза Всесвіту у контексті релігійно-міфологічних та філософсько-наукових уявлень: порівняльний аналіз. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 2. pp. 223-228.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2002) Дослідження екологічного аспекту релігійної свідомості на матеріалі орієнтальних релігій. Історія релігій в Україні : праці ХІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-24 травня 2002 р., 2. pp. 142-151.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2005) Тріадність як базовий принцип побудови релігійних систем. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 1. pp. 7-14.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2003) Формально-логічний аспект буддизму. Історія релігій в Україні : праці ХІІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-22 травня 2003 р., 2. pp. 20-24.

Вознюк, О. В., Шатило, В. (2020) Адаптація наукових даних та життєвих фактів до викладання предметів духовно-морального спрямування. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». (94). pp. 60-64.

Вітюк, І. К. (2015) "Блаженні миротворці": концептуальні засади миротворчої політики Римо-католицької церкви у рішеннях Другого Ватиканського собору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Вітюк, І. К. (2013) ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЗАПОВІДЕЙ: ПЕРША СКРИЖАЛЬ ДЕКАЛОГУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Вітюк, І. К. (2014) Декалог у релігієзнавчому дискурсі: сучасний аспект. Українська полоністика (11). pp. 112-120. ISSN 2220-4555

Вітюк, І. К. (2015) Страх перед смертю як передумова есхатологічних візій. Українська полоністика (12). pp. 3-10. ISSN 2220-4555

Гавриловська, К. П., Фурман, О. І. (2016) Особливості Я-концепції осіб, що перебувають у неформальних релігійних організаціях. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 78-83. ISSN 2311-8466

Герасименко, Катерина (2017) Порівняльний аналіз релігійності віруючих християн та атеїстів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 28-30.

Глушак, А. С., Пирог, Г. В. (2003) Релігійні цінності: сутність, структура, рівні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» (473). pp. 51-54.

Годованець, Н. І. (2014) Релігійно-правова сутність змісту сур та айатів корану. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В., Мельничук, В. В. (2022) Релігійний фактор у суспільно-політичному просторі України. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (30). pp. 59-65. ISSN 2078-6999

Гуменюк, С. М. (2007) Біблійні та візантійські джерела як основа Острозького філософського традиціоналізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 11-15.

Данилюк, О. Я. (2014) РИМО-КАТОЛИЦЬКІ ЧЕРНЕЧІ ОРДЕНИ : ЇХ СУТНІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Демчук, Катерина (2017) Уявлення про християнство у людей дорослого віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 44-46.

Дідківський, А. А. (2015) Православна етика Х. Яннараса. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 14-19. ISSN 2076-6173

Жиртуєва, Н. С. (2003) Феномен любові у контексті містичного досвіду. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 42-46.

Жуковський, В. М., Мішак, В. М. (2011) Уроки релігії в школах Австрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 43-47.

Завальнюк, І. К. (2008) Екзистенціальні аспекти суб’єктів екологічної діяльності: релігійний вимір. Українська полоністика (5). pp. 62-72.

Завальнюк, І. К. (2006) Екологічна етика теології церкви адвентистів сьомого дня. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 25-29. ISSN 2076-6173

Завальнюк, І. К. (2007) Есхатологічні інтерпретації екологічних поглядів доктрини АСД. Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск (1). pp. 268-276.

Завальнюк, І. К. (2007) Церква АСД як інститут громадянського суспільства: до питання формування релігійної толерантності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 34-37. ISSN 2076-6173

Зарицька, Богдана, Котлярська, Каріна (2017) Мотивація дотримання релігійних обрядів в юнацькому та зрілому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 51-53.

Кайс, З. В. (2009) Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності в міському ландшафті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 13-16.

Калашніков, В. Г., Вознюк, О. В. (2002) Дохристиянські вірування давніх слов’ян. Історія релігій в Україні : праці ХІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-24 травня 2002 р., 1. pp. 8-12.

Кобетяк, А. Р. (2020) Аutocephalic principle of the church-administrative structure of the early christian period. Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (29). pp. 61-68.

Кобетяк, А. Р. (2020) Адміністрування та устрій ранньохристиянської церкви. Матеріали доповідей та виступів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах» (19 листопада 2020 р.).

Кобетяк, А. Р. (2021) Когнітивна експансія крізь призму релігійного протистояння в Україні. Матеріали Міжвузівської науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення» (25–26 лютого 2020 р.).

Кобетяк, А. Р. (2021) Особливості становлення «Київського православ’я». Матеріали Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства» (10–11 вересня 2021 р.).

Кобетяк, А. Р. (2022) Політичний вплив інституту президенства на формування Єдиної Української православної церкви. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки (30). pp. 66-73.

Кобетяк, А. Р. (2020) Сanonical conditionality of the autocephalic organization of the church in the rules of the Еcumenical Сouncils. Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (31). pp. 40-49.

Кобетяк, А. Р. (2020) Сanonical principle of autocephaly in the resolutions of Еcumenical Сouncils. Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (30). pp. 47-54.

Кобетяк, А. Р. (2020) Функціонування «паралельних юрисдикцій» у православній діаспорі Північної Америки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія» (9–10 жовтня 2020 р.).

Кобетяк, А. Р., Слюсар, В. М., Кондратюк, Ю. В., Євченко, О. В. (2023) Рolitical institutions of parliamentarism in the processes of constituting the local church of Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 13 (1). pp. 172-176. ISSN 1804-7890

Кобетяк, А. Р., Соколовський, О. Л. (2021) Religious Dimensions of Anti-Trinitarianism in the Projection of the Spiritual Progress of Society. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 41 (5). pp. 26-43.

Ковальчук, І., Лущик, А., Лойко, Н., Осіпчук, І. (2017) Порівняльний аналіз уявлень про "істинну віру" у православних та Свідків Єгови. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 64-66.

Коржовська, О. В. (2013) КОНЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ У БІБЛІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 251-256. ISSN 2076-6173

Костюк, О. Ю. (2007) Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 139-143.

Кучерук, О. А. (2002) "Дохристиянські вірування українського народу" І. Огієнка як джерело вивчення духовної культури українців. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 94-97. ISSN 2076-6173

Лещенко, А. М. (2012) Детермінанти формування релігійних почуттів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 3-6.

Лютко, О. М. (2005) Релігійні засади тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 47-49.

Лютко, О. М. (2006) Релігія й менталітет: генеалогія наукової рефлексії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 21-24.

Маловицька, Л. Ф. (2010) Парадоксальні властивості художньо-образного мислення генія: вплив синестезії на творчий процес. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1-2). pp. 32-37.

Марковський, Б. В. (2013) МІФОЛОГІЧНІ СИМВОЛИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇХ СПРИЙНЯТТЯ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТОВІЙ ТРАДИЦІЇ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Марковський, Броніслав (2008) Феноменологія образу Матері Божої Бердичівської. Українська полоністика (5). pp. 52-61.

Марченко, Я. Ю. (2015) Євангельські християни-баптисти (ЄХБ) у межах цивілізаційної ідеї ''глобального діалогу''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 27-30. ISSN 2076-6173

Мельничук, М. С. (2016) Антихристиянські та сатанинські мотиви у формуванні ідейного стрижня "металічної" музики: релігієзнавчо-мистецтвознавчий аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 81-84. ISSN 2076-6173

Мельничук, М. С. (2015) Релігійність та сакральність мистецтва в системі формування духовних аспектів буття людини в ракурсі філософсько-культурологічного аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 27-30. ISSN 2076-6173

Мельничук, М. С. (2015) Філософсько-культурологічний аналіз сучасної ролі музичного мистецтва у сакральному дійстві християнства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 14-18. ISSN 2076-6173

Мельничук, Ю. І. (2012) Дуалістична сутність проповідницького слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 32-40.

Мишков, В. Я. (2013) ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАРООБРЯДНИЦТВА В УКРАЇНІ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Мороз, О. В. (2014) Гуманістичний характер релігійно-філософських поглядів православних діячів волині кінця ХІХ – початку ХХ ст. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Мороз, О. В. (2013) ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ПРАВОСЛАВНОГО СВІТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Мороз, Ю. А. (2015) Сучасні теорії біблійного перекладу як основа філософсько-релігієзнавчого аналізу національних традицій перекладу Біблії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Муллокандова, О. М. (2015) Мусульманське релігійне право щодо шлюбів з іновірцями: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 63-67. ISSN 2076-6173

Мучник, А. М. (2008) Контроверза заповіді "люби ближнього, як самого себе. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 8-13.

Мучник, О. А. (2008) Юдеохристиянство та релігійно-конфесійна толерантність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 27-31.

Міненко, Тимофій (2002) Відродження української Автокефальної православної церкви (концепция архієпископа Іларіона). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 27-28.

Наумова, Н. В., Мердак, А. М. (2003) Психологічна структура віри та мотиви її формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 38-41.

Никульчев, Н. А., Смирнова, М. С. (2016) Святость как ключевая философская категория христианского дискурса. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Петренко, С. (2017) Роль змінених станів свідомості в формуванні індивідуальної і колективної релігійності. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 81-86.

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2004) Особливості системи християнських цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ (1 (29)). pp. 21-29.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2001) Релігійні цінності як єдина система. Історія релігій в Україні : Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. pp. 199-201.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Пирог, Г. В., Галайко, В. С. (2018) Образ демонічних сил в свідомості осіб юнацького віку. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні. pp. 93-95.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В., Дубова, Н. С. (2018) Особливості уявлень сучасних чоловіків і жінок про магію. Психологія людини: свідомість і реальність: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 213-215.

Пирог, Г. В., Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Погоріла, Л. М. (2009) Посягання на життя чи можливість планування родини: погляд на аборти з точки зору римо-католицького віровчення. Українська полоністика (6). pp. 38-44.

Попович, Д., Хомутовська, О. (2017) Порівняльний аналіз образу церковного посту у свідомості юнаків західної та центральної України. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 86-89.

Попович, Я. М. (2015) Паломництво у ранньохристиянський період. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 68-73. ISSN 2076-6173

Присакар, О. В. (2015) Формування Канону Нового Заповіту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

Рибачук, Юлія (2017) Порівняльний аналіз уявлень про релігію та віру у священнослужителів та прихожан різної національності католицького віросповідання. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 94-96.

Савченко, І. В. (2002) Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія Ростовського (Туптала). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 38-40.

Самойленко, О. А. (2010) Формування релігійної толерантності засобами освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 35-39.

Самойленко, О. А. (2006) Особливості становлення та розвитку релігійних недільних шкіл в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 161-165.

Самойленко, О. А. (2008) Релігійна освіта в Україні: проблемні питання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 203-205.

Самойленко, О. А. (2009) Релігійні освіта і виховання в системі світської освіти: проблема взаємодії. Українська полоністика (6). pp. 71-78.

Самойленко, О. А. (2007) Роль церкви в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 16-19.

Сапожник, Д., Швець, Ю. (2017) Особливості сприйняття релігії в юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 106-108.

Саух, П. Ю. (2017) К вопросу об «анатомии» современной религиозности. Религия и общество – 11 : сборник научных статей. pp. 225-228.

Саух, П. Ю. (2016) Культура і релігія перед викликами глобалізації: демаркація меж впливу. Релігія у глобальному світі. pp. 33-36.

Саух, П. Ю. (2015) Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модерністського руху. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. pp. 21-28.

Саух, П. Ю. (2016) Религиоведение: на пути поиска собственной «Я-концепции». Религия и общество – 10 : сборник научных статей. pp. 246-248.

Саух, П. Ю. (2014) Релігієзнавство: між минулим і майбутнім. Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри. pp. 100-103.

Саух, П. Ю. (1986) Православная мораль: методологические принципы ее критики. Вопросы атеизма (22). pp. 85-92.

Саух, П. Ю. (2013) Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. pp. 19-27. ISSN 2306-3548

Слюсар, В. М. (2004) Роль релігії в процесі самореалізації особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць (18). pp. 43-50.

Соколовський, О. Л. (2023) Anthropological dimension of perfection in orthodox theology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (94). pp. 34-42. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2017) Антиохійська христологія у богослов'ї Діодора Тарського та Теодора з Мопсуестії. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4 (19)). pp. 37-45.

Соколовський, О. Л. (2023) Державна політика органів виконавчої влади Республіки Польща та України у сфері релігії: порівняльний аналіз. Українська полоністика (21). pp. 83-92. ISSN 2220-4555

Соколовський, О. Л. (2018) Значення IV Вселенського собору в трансформації вчення про Ісуса Христа в християнській теології. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (18). pp. 209-216.

Соколовський, О. Л. (2023) Конструювання релігійної ідентичності у дискурсивному просторі. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (49). pp. 144-151. ISSN 2307-1664

Соколовський, О. Л. (2018) Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (19). pp. 55-62.

Соколовський, О. Л. (2011) Просвітницький вектор раннього антитринітаризму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (46). pp. 338-344. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2017) Сотеріологічний контекст христології гностицизму. Актуальні проблеми філософії та соціології (19). pp. 116-119.

Соколовський, О. Л. (2010) Трансформація догмату Трійці в добу постмодерну. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (42). pp. 407-414. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2023) Трансформація релігійної ідентичності в умовах поступу глобалізованого суспільства. Перспективи. Соціально-політичний журнал (3). pp. 103-110. ISSN 2310-2896

Соколовський, О. Л. (2018) Христологічна проблематика Халкідонського собору. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (17). pp. 87-94.

Соколовський, О. Л. (2018) Христологія в контексті синоптичних Євангелій. Актуальні проблеми філософії та соціології (21). pp. 113-116.

Стасюк, Л. О. (2013) Ортодоксія як детермінанта класичного протестантизму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Стоюхіна, Н. Ю. (2010) М. М. Боголюбов – представник вітчизняної духовно релігійної психології початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 143-146.

Товстенко, Л. І. (2007) Назви релігійних свят у літописі Самовидця. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 219-221.

Шадюк, Т. А. (2015) Екзистенційний аспект феномена стражденності в православно-орієнтованому дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 31-37. ISSN 2076-6173

Book Section

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелінійного прогнозування історичних подій. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук, pp. 263-308. ISBN 978-617-639-331-3

Вознюк, О. В. (2023) Феноменологічні інструменти взаємодії людини з ноосферою та її різнобічні імплікації. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : під час випробувань і надалі : колективна монографія / До 160-річчя від дня народження В. І. Вернадського. Вид-во «НОВАБУК», Київ–Кременчук, pp. 274-345. ISBN 978-617-639-399-3

Саух, П. Ю. (1991) Атеистический потенциал научного знания. In: Культура. Религия. Атеизм. Наукова думка, АН УССР. Институт философии, pp. 170-190.

Monograph

Вергелес, К. М. (2012) Національне в контексті суспільного буття православ’я (на прикладі РПЦ). Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Анатомия зла. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Для чего человеку Бог, а Богу – человек. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика осознанных сновидений и нулевых состояний. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Постнеклассические основания религии. Other. Koob Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2020) Системные основания человеческих потребностей, ценностей, идеалов. Working Paper. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Теория человеческой агрессивности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Ценности современной цивилизации: аксиологические основания Homo sapiens. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Жуковський, В. М., Климишин, О. І., Рейнольдз, Д. Л. (2014) Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. Project Report. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Вознюк, О. В., Тичина, О. Р. (1998) Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. Other. Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В., Тичина, О. Р. (1997) Світ людини: проблеми комплексного вивчення. Other. Волинь, Житомир.

Герасимчук, А. А., Вітюк, І. К., Мельничук, В. В. (2011) Християнський вимір екологічних проблем. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Соколовський, О. Л. (2018) Христологія: еволюція доктрини : монографія. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Conference or Workshop Item

Башманівська, Я. В. (2008) Релігійність як особливий вияв духовності українського народу. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Бик, Ганна (2009) Проблема мучеництва в християнському анахоретстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Вознюк, О. В. (2022) Всесвіт та його ноосферні прояви у вимірі науки, освіти та релігії. In: Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка), 18 травня 2022 р., Кременчук.

Вітюк, І. К., Муравицький, Василь (2010) Концепт благоговіння перед життям А. Швейцера у розрізі екологічної етики Церкви АСД. In: Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння. Матеріали міжнародного наукового семінару, 10-13 лютого 2010 р., Ужгород.

Дем'янюк, Олена (2009) Толерантність як важливий аспект соціальної адаптації молодих вчителів. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Елопов, Александр (2009) Отношение к нехристианским религиям как проблема для церкви. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Лагінська, Дарина (2008) Сутність християнської етики як соціокультурної реалії. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Литвиненко, О. М. (2007) Проблема релігійно-конфесійної толерантності в сучасній Україні. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Марковський, Б. В. (2008) Деміфологізація християнства Р. Бультмана в контексті проблеми співвідношення міфу та релігії. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Марковський, Б. В. (2007) До питання становлення і розвитку основ релігійної толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Слюсар, В. М. (2011) Проблема насилля і терпимості у східній патристиці (Климентій Олександрійський та Іоанн Златоуст). In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. - Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2009) Співвідношення спокуси, добра і зла у релігії (на основі філософії Мартіна Бубера). In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Слюсар, В. М., Панасюк, Ольга (2011) Проблема співвідношення насилля та терпіння у ранній патристиці. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Старостенко, Виктор (2017) Светскость государства и обеспечение прав человека в области свободы совести в Республике Беларусь. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Степанюк, Інна (2008) Історія та розвиток Ц еркви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (церква „мормонів") у США та Україні. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Book

Козловець, М. А., Ковтун, Н. М., Соколовський, О. Л., Горохова, Л. В., eds. (2022) Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Структурированная мудрость, извлеченная из информационного океана. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Thesis

Іценко, О. Г. (2015) Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Іценко, О. Г. (2015) Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Булига, Ірина Іванівна (2010) Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду другої світової війни. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Галіченко, М. В. (2016) Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Галіченко, М. В. (2016) Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Дідківський, А. А. (2015) Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Кобетяк, А. Р. (2015) Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лещенко, Альона Михайлівна (2010) Релігійна віра як форма світовідчуття. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лисенко, О. В. (2016) «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Лисенко, О. В. (2016) «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ломачинська, С. В. (2019) Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ломачинська, С. В. (2019) Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мальцев, О. В. (2018) Концепції удосконалення природи людини в неорелігійних доктринах ХХ ст. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мальцев, О. В. (2018) Концепції удосконалення природи людини в неорелігійних доктринах ХХ ст. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Муллокандова, О. М. (2016) Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти). Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Муллокандова, О. М. (2016) Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти). PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Ношин, Я. І. (2016) Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Ношин, Я. І. (2016) Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Пальчевська, О. Г. (2016) Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Пальчевська, О. Г. (2016) Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Петришин, Н. Є. (2016) Інтерпретація екологічних проблем у сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Петришин, Н. Є. (2016) Інтерпретація екологічних проблем у сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Попович, Я. М. (2015) Феномен паломництва в католицизмі. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Попович, Я. М. (2015) Феномен паломництва в католицизмі. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чернушка, І. Г. (2016) Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму в Україні. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Чернушка, І. Г. (2016) Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму в Україні. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шадюк, Т. А. (2015) Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шадюк, Т. А. (2015) Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Experiment

Буря, Л. В. (2020) Психологічні особливості релігійної толерантності в юнацькому віці. [Experiment]

Teaching Resource

Пирог, Г. В., Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія релігії». [Teaching Resource]

Чернілевський, Д. В., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Космачова, Н.В. (2013) Духовна культура особистості. [Teaching Resource]

Other

Богатирчук, Ж. М. (2020) Ґендерні особливості релігійності у юнацькому віці. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васильєва, І. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Лисенка Олександра Віталійовича «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Ворожеєва, В. В. (2018) Вікова динаміка релігійної толерантності школярів. ЖДУ ім. І.Франка.

Вітюк, І. К. (2015) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Іценка Олександра Григоровича на тему: "Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського) : філософсько-релігієзнавчий аспект", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Вітюк, І. К. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Чернушки Івана Гавриловича на тему: «Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Горкуша, О. В. (2016) ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційне дослідження Ношина Ярослава Івановича на тему «Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Здіорук, С. І. (2015) Відгук офіційного опонента Здіорука Сергія Івановича на дисертацію Шадюк Тамари Адамівни «Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Кобетяк, А. Р. (2015) Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні. ЖДУ ім. І. Франка.

Колібан, О. О. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Севастьянів Уляни Петрівни «Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Котлярова, Т. О. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Ломачинської Світлани Володимирівни «Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Лубський, В. І. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Муллокандової Оксани Мариківни "Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти)". ЖДУ імені Івана Франка.

Мельничук, В. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Петришин Неоніли Євгеніївни на тему: «Інтерпретація екологічних проблем у сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Остащук, І. Б. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Попович Яни Максимівни "Феномен паломництва в католицизмі", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Саух, Ю. П. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Галіченка Максима Володимировича на тему «Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Стадник, М. М. (2016) Відгук офіційного опонента, доктора філософських наук, професора Стадника Миколи Миколайовича на дисертаційне дослідження Петришин Неоніли Євгенієвни "Інтерпретація екологічних проблем в сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Титаренко, В. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента Титаренко Віти Володимирівни на дисертацію Попович Яни Максимівни "Феномен паломництва в католицизмі" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Титаренко, О. Р. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Муллокандової Оксани Мариківни "Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти)". ЖДУ імені Івана Франка.

Филипович, Л. О. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мальцева Олега Вікторовича «Концепції удосконалення природи людини в неорелігійних доктринах XX ст.», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І.Франка.

Чорноморець, Ю. П. (2015) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора Чорноморця Юрія Павловича на дисертацію Іценка Олександра Григоровича «Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Чорноморець, Ю. П. (2016) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора Чорноморця Юрія Павловича на дисертацію Чернушки Івана Гавриловича «Сучасний стан га основні тенденції розвитку адвентизму в Україні». ЖДУ імені Івана Франка.

Чорноморець, Ю. П. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Галіченка Максима Володимировича на тему «Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Швед, З. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Ношина Ярослава Івановича на тему «Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю – 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Шкіль, С. О. (2016) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук Шкіль Світлани Олександрівни, на дисертаційну роботу Лисенко Олександра Віталійовича «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Шугаєва, Л. М. (2015) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора Шугаєвої Людмили Михайлівни на дисертацію Шадюк Тамари Адамівни «Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Шугаєва, Л. М. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Севастьянів Уляни Петрівни «Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Ювсечко, Я. В. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мальцева Олега Вікторовича «Концепції удосконалення природи людини в неорелігійних доктринах XX ст.», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Thu Feb 29 23:56:56 2024 EET.