Items where Author is "Дубасенюк, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 243.

Article

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2022) The research into acme-features of productive scientific and pedagogical activity of higher education institutions teachers. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 88-95. ISSN 2663-6387

Куліковська, Н. В. and Дубасенюк, О. А. (2022) Активізація англійського словникового запасу учнів початкової школи під час проведення занять з екологічного виховання у групі продовженого дня. Актуальні проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Самойленко, О. А. and Дубасенюк, О. А. (2021) Ensuring quality of life by means of adult education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 50-58. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2021) Modern requirements for building an effective system of higher professional education. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. pp. 83-85.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, Т. Ю. (2021) Study of the peculiarities of forming the creative potential in prospective nurses in the course of professional training. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 28-39. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А. (2021) Акме-моделі педагогів-майстрів як еталони для досягнення майбутніми вчителями професійної компетентності. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної нтернет-конференції (м. Вінниця, 29-30 листопада 2021 р.). pp. 12-18.

Дубасенюк, О. А. and Мороз, М. О. (2021) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Нові технології навчання (95). pp. 48-56. ISSN 2710-3560

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Копетчук, В. А. (2021) Типи спрямованості особистості і науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 36 (2). pp. 18-24. ISSN 2311-2409

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2021) Формування комунікативної компетентності учителів початкової школи засобами інтерактивних технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць (60). pp. 211-222. ISSN 412-1142

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Лайчук, А. М. (2020) Experimental verification of pedagogical conditions for training future coach-instructors to develop moral and volitional qualities in pupils from children's and youth sports schools. Professional Pedagogics, 1 (20). pp. 167-174. ISSN 2707-3092

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Самойленко, О. А. (2020) Quality of Education – Ukrainian Experience. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja (35). pp. 132-146.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Самойленко, О. А. (2020) Quality of education as a necessary condition for effective functioning of the educational system and the development of society: Ukrainian experience. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога суспільно-гуманітарні аспекти (29 травня 2020 року) / Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післ. pp. 62-70.

Дубасенюк, О. А. and Марченко, Г. В. (2020) Terminological analysis of the essence of "Media education" concept. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (101). pp. 5-15. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2020) To the question of building the universal model of the development of world pedagogy and education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (100). pp. 5-14. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. and Дубасенюк, О. А. (2020) Акмеологічне зростання дослідницької компетентності викладачів університету у сфері педагогічної освіти. Нові технології навчання: зб. наук. праць (94). pp. 306-313.

Дубасенюк, О. А. (2020) Наукові передумови міжнародної україно-польської співпраці у сфері педагогічної освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». (84). pp. 131-137.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2020) Перспективні напрями підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми)., 1. pp. 217-222.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2020) Перспективні напрямки підготовки майбутніх вчителів до інноваційної педагогічної діяльності. Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". (93). pp. 50-57.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2019) Competency Principles of Teacher's Professional Training and Development in the Conditions of European Integration. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 17-25. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А. and Самойленко, О. А. (2019) Trends in The Development of Adult Education (Second Half of XX – Beginning of XXI Century): European Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 50-59. ISSN 2663-6387

Самойленко, О. А. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2019) Trends of development of adult education in the EU countries. Педагогічний часопис Волині (13). pp. 97-104. ISSN 2415-8143

Дубасенюк, О. А. (2019) Методологічні засади наукової діяльності у закладах вищої освіти, реалізовані у наукових працях академіка АМСКП Д.В. Чернілевського. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91). pp. 135-140.

Дубасенюк, О. А. (2018) А. С. Макаренко - видатний педагог-новатор ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (2 (76)). pp. 235-242.

Дубасенюк, О. А. (2018) Андрагогічна діяльність викладача вищої школи в умовах магістратури як системний об’єкт дослідження. Scientific letters of academic society of Mical Baludansky (6 (3)). pp. 37-41. ISSN 1338-9432

Дубасенюк, О. А. (2018) Здобутки Житомирської науково-педагогічної школи (до 30-річчя заснування). Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". (90). pp. 75-81.

Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 62-70. ISSN 2076-6173

Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні та прикладні аспекти ціннісно-морального виховання особистості майбутнього педагога в системі вищої освіти. Проблеми освіти: зб. наук. праць, 1 (88). pp. 127-139.

Дубасенюк, О. А. (2018) Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків. Українська полоністика (15). pp. 122-129. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2018) Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків. Українська полоністика (15). pp. 122-129. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2018) Становлення і розвиток акме-особистості видатного вченого М.М. Міклухо-Маклая. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: Збірник матеріалів Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м.Малин).. pp. 12-16.

Дубасенюк, О. А. (2018) Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору»: Зб. наук.праць. ‒ Новоград-Волинський (1). pp. 12-21.

Дубасенюк, О. А. (2017) Концептуальні засади неперервної освіти в системі педагогічної підготовки майбутніх магістрів у контексті акмеологічного підходу. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки : наук. журнал / за заг. ред. Гладкової В.М. (2). pp. 62-69. ISSN 2523-4897

Дубасенюк, О. А. (2017) Особливості становлення майбутнього педагога як суб’єкта професіоналізації. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб.наук.пр. / [редкол. Л.Б. Лукьянова (голова) та ін. ]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. (1(13)). pp. 30-40.

Дубасенюк, О. А. (2017) Професійна майстерність педагога-вихователя як передумова особистісного зростання учнівської молоді. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 106-111. ISSN 2076-6173

Дубасенюк, О. А. (2016) Актуальність дотримання здорового способу життя суб’єктами освітнього процесу. Дискурс здоров’я в освіті : філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. З міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця) в 3-х томах, 1. pp. 146-148.

Дубасенюк, О. А. (2016) Методи науково-педагогічного дослідження у загальній системі методологічного становлення молодих дослідників. Нові технології навчання: наук. метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2 (89). pp. 21-26.

Дубасенюк, О. А. (2016) Наукові підходи до освіти дорослих. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 155-167.

Дубасенюк, О. А. (2016) Проблеми педагогізації професійної освіти в умовах ціложиттєвого навчання особистості в контексті ідей академіка І.А. Зязюна. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 32-58.

Дубасенюк, О. А. (2016) Професійно-педагогічна освіта: сучасний вимір. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 26-67.

Дубасенюк, О. А. (2015) Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно-орієнтованої педагогічної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 25-30.

Дубасенюк, О. А. (2015) Базові поняття термінологічної системи компетентнісної проблематики професійної підготовки вчителя. Освіта для сучасності = Edukacja dla wspolczesnosci : зб. наук. пр. : у 2 т. /; редкол. : В.Г. Кремень (голова), В.П. Андрущенко, Н.Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст. голови) та ін., 1. pp. 526-532.

Дубасенюк, О. А. (2015) Дослідження факторної структури процесу оволодіння виховною майстерністю педагогів в роботі з учнівської молоддю. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 75-81.

Дубасенюк, О. А. (2015) Концептуальні положення педагогічної підготовки майбутніх учителів на засадах полікультурності. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 80-85.

Дубасенюк, О. А. (2015) Моделювання структури педагогічних умінь з виховної роботи з учнями. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 46-51.

Дубасенюк, О. А. (2015) Наукові засади креативної професійної підготовки майбутнього вчителя. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / за ред. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.. pp. 313-336.

Дубасенюк, О. А. (2015) Освіта дорослих як фактор розвитку особистості і суспільства. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: зб. матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів] – К.; Ніжин. pp. 60-63.

Дубасенюк, О. А. (2015) Особливості роботи з обдарованими дітьми у вищому навчальному закладі за напрямом дизайн. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 36-41.

Дубасенюк, О. А. (2015) Проблема сталого розвитку як чинник консолідації творчих пошуків молодих науковців. Українська полоністика (12). pp. 16-27. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2015) Проблема сталого розвитку як чинник консолідації творчих пошуків молодих науковців. Українська полоністика (12). pp. 16-27. ISSN 2220-4555

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2015) Становлення й розвиток університетів центрально-східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка : Серія: Педагогіка (5). pp. 3-10.

Дубасенюк, О. А. (2015) Становлення та розвиток акмевершини видатного педагога К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Дубасенюк, О. А. (2015) Цілеспрямованість у виховній діяльності педагога: досвід порівняльного дослідження. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 77-85.

Дубасенюк, О. А. (2015) Ціннісно-смислові наукові підходи, що відображають феномен толерантності. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: зб. матер. Міжнарод. наук. теоретич. конф. (1-2 жовтня 2015 р.) / редкол. П.Ю. Саух [та ін.].. pp. 305-309.

Дубасенюк, О. А. and Місяць, Н. К. (2014) Koncepcje i dokonania pedagogiczne profesor Nelli G. Nyczkało. Wybór artykułów opublikowanych w Polsce. Українська полоністика (11). pp. 270-274. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2014) Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 12-28.

Дубасенюк, О. А. (2014) Виявлення закономірностей професійної виховної діяльності педагога загальноосвітнього закладу як чинника особистісного зростання суб’єктів освіти. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 249-261.

Дубасенюк, О. А. (2014) Духовно-моральне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 78-87.

Дубасенюк, О. А. (2014) Модернізація системи освіти у контексті ідей відомого польського дидакта Ч. Купісевича. Українська полоністика (11). pp. 234-244. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2014) Професійне самовизначення як чинник формування Я-концепції майбутніх фахівців. Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості. pp. 70-77.

Дубасенюк, О. А. (2014) Роль педагогічних знань у професійній підготовці майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 15-43.

Дубасенюк, О. А. (2014) Спецкурс з андрагогіки як засіб професійного й особистісного становлення майбутніх магістрів. Андрагогічний вісник. ( 5). pp. 96-106.

Дубасенюк, О. А. (2014) Спецкурс з андрагогіки як засіб професійного й особистісного становлення майбутніх магістрів. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 96-106.

Дубасенюк, О. А. (2014) Спільні україно-польські наукові розвідки проблем сталого розвитку як чинник євроінтеграційних трансформацій. Незалежність Республіки Польща, незалежність України – шлях до євроінтеграції: матер. круглого столу. pp. 47-48.

Дубасенюк, О. А. (2014) Тенденції розвитку професіографічного підходу до вивчення виховної діяльності педагога: акме-історичний контекст. Вісник Черкаського університету (30). pp. 65-73. ISSN 2079-2573

Дубасенюк, О. А. (2014) Теоретичні основи розвитку педагогічної субдисципліни «Методика викладання педагогіки». Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 317-333.

Дубасенюк, О. А. (2014) Формувальний зміст духовно-моральних цінностей майбутніх учителів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» (27). pp. 39-44.

Дубасенюк, О. А. (2013) Виявлення закономірностей професійної виховної діяльності педагога загальноосвітнього закладу як чинника особистісного зростання суб’єктів освіти. Нові технології навчання наук-метод зб. (78). pp. 107-113.

Дубасенюк, О. А. (2013) Життя наповнене смислом. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал (3(29)). pp. 237-247.

Дубасенюк, О. А. (2013) Загальнокультурна компетентність: сутність та наукові підходи. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. pp. 5-10.

Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

Дубасенюк, О. А. (2013) Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізацій них процесів. Освітні реформи: місія, дійсність,рефлексія. pp. 253-262.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2013) Ноосферна освіта – умова реалізації концепції сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 23-29.

Дубасенюк, О. А. (2013) Передумови розвитку андрагогіки як чинника особистісного та професійного зростання дорослого. Андрагогічний вісник. ( 4). pp. 26-33.

Дубасенюк, О. А. (2013) Поиски новой образовательной парадигми. Актуальные проблемы педагогической теории и практики. pp. 5-11.

Дубасенюк, О. А. (2013) Профессионально-педагогиче-ский аспект здоровья и здорового способа жизни. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы (Вип 22). pp. 54-59.

Дубасенюк, О. А. (2013) Развитие педагогических способностей преподавателя вуза как основополагающий фактор повышения его педагогического мастерства. Философия, педагогика и социология в XXI веке : материалы международ. науч. конф. / под общ. ред. проф. О. И. Кирикова, 30. pp. 68-77.

Дубасенюк, О. А. (2013) Розвиток творчого потенціалу особистості засобами мистецтва. Креативна педагогіка: наук-метод. журнал (7). pp. 52-58.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичні засади виховної діяльності педагога. Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма : матеріали Всеукр конф., 20 березня 2013 р.. pp. 18-26.

Дубасенюк, О. А. (2013) Структура дослідницьких педагогічних умінь та умови їх розвитку. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 20-31.

Дубасенюк, О. А. (2013) Теоретико-методологічні засади інтегрованої субдисципліни "методика викладання педагогіки". Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcja Zofii Szaroty Franciscka Scloska. pp. 425-435.

Дубасенюк, О. А. (2012) Інноваційний потенціал сучасної освіти. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 78-89.

Дубасенюк, О. А. (2012) Акмеологічна концепція професійного розвитку сучасного педагога. Андрагогічний вісник (2). pp. 26-36.

Дубасенюк, О. А. (2012) Аналіз мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Андрагогічний вісник (3). pp. 31-41.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. (2012) Використання методу контен-аналізу для дослідження категоріально-поняттєвого апарату у системі педагогічного знання. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.,. pp. 242-262.

Дубасенюк, О. А. (2012) Виховання духовно-моральних цінностей майбутніх учителів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 195-206.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії. pp. 207-218.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження проблем педагогічної акмеології у діяльності Житомирської наукової школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: пробле- ми, досвід, перспективи. pp. 404-413.

Дубасенюк, О. А. (2012) Житомирська науково-педагогічна школа: історія, здобутки, перспективи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. pp. 114-148.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2012) Методологічні засади психологічних чинників ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб.наук.праць у 2-х ч., 1. pp. 46-69.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологічні проблеми педагогічної освіти. Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал (4). pp. 27-35.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл.. pp. 216-241.

Дубасенюк, О. А. (2012) Особливості педагогічної творчості: сутність, типологія. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (71). pp. 70-74.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2012) Оцінювання якості професійної освіти як проблема педагогічної підготовки. Андрагогічний вісни (3). pp. 69-76.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогические аспекты профессиональной деятельности социальных работников. Человек и общество: на рубеже тысячелетий (54). pp. 16-23.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка за рубежем. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці XXI століття. pp. 292-301.

Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми професійної підготовки студентів заочної форми навчання в університеті. Андрагогічний вісник (1). pp. 94-98.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми розвитку науково-педагогічних шкіл. Педагогічна газета (10(218). p. 6.

Дубасенюк, О. А. (2012) Професійні й особистісні характеристики креативного вчителя. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне. pp. 83-91.

Дубасенюк, О. А. (2012) СУТНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Креативна педагогіка (5). pp. 14-19.

Дубасенюк, О. А. (2012) Теоретико-технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 14-40.

Дубасенюк, О. А. (2012) Технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 55-59.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Актуализационная педагогика и ее образовательные проекции. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 44-57.

Дубасенюк, О. А. (2011) Виявлення і розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньо галузі): матер. наук-практ.семінару. pp. 87-92.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Діагностичний підхід як важлива умова професійної позиції вчителя. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньо галузі): матер. наук-практ.семінару. pp. 74-81.

Дубасенюк, О. А. (2011) Житомирська науково-педагогічна школа як засіб формування у викладачів вищої школи професійної і наукової компетентності. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 19-33.

Дубасенюк, О. А. (2011) Креативний підхід до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Креативна педагогіка, (4). pp. 23-28.

Дубасенюк, О. А. (2011) Навчання обдарованих дітей: проблеми і пошуки. Теорія і практика креативного навчання обдарованих дітей: матеріали Всеукр. наук. практ. семінару. pp. 8-14.

Дубасенюк, О. А. (2011) Новітня концепція оцінювання якості вищої освіти. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 363-370.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2011) Орієнтація процесу розвитку обдарованих учнів на завдання з формування сучасного компетентного фахівця. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Вікові особливості формування інтелкту", 24 березня 2011 р., м. Київ. pp. 5-11.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. (2011) Особистісно орієнтована система внутрішньої діагностики навчальної діяльності студентів житомирського державного університету імені Івана Франка. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 386-403.

Дубасенюк, О. А. (2011) Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів. Професійна освіта: педагогіка і психологія (ХІІІ). pp. 162-166.

Дубасенюк, О. А. (2011) Передумови розвитку акмеологічного середовища для підготовки педагога-професіонала: досвід і перспективи розвитку. Акмеологія – наука XXI століття : матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 23-27.

Дубасенюк, О. А. (2011) Підготовка майбутніх учителів до реалізації педагогічної дії. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 13-18.

Дубасенюк, О. А. (2011) РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. Вектор науки ТГУ (1(4)). pp. 61-64.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Рецензія на польсько-український та українсько-польський щорічник "Професійна освіта: педагогіка і психологія". Українська полоністика (8). pp. 110-112.

Дубасенюк, О. А. (2011) Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура : матер. Всеукр. конф.. pp. 135-142.

Дубасенюк, О. А. (2011) Розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості майбутніх учителів як чинник професіоналізації педагогічних дій. Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. pp. 6-11.

Дубасенюк, О. А. (2011) Роль аксіоматичного методу у розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих учнів підліткового віку. Всеукра. наук-практ. семінар [“Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці”]. pp. 8-13.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Сучасні наукові підходи як методологічні засади компетентінсного підходу в освіті. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 11-18.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2011) Сучасні підходи як методологічні засади компетентінсного підходу в освіті. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 11-18.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Інтегративний підхід до професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Науковий часопис НПУ імені М.М. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість (12(22)). pp. 17-20.

Дубасенюк, О. А. (2010) Виховання лідерських якостей передумова формування еліти. Еліта, обдарованість, людиноцентризм: матер. міжнарод. наук. конф. 26 лютого 2010. pp. 92-98.

Дубасенюк, О. А. (2010) Головні аспекти професійного мислення вчителя. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід прогноз : зб наук. ст. методолог. семінару, 17 березня 2010 р., 1. pp. 39-45.

Дубасенюк, О. А. (2010) Духовні практики як засіб вдосконалення та саморозвитку особистості. Духовна культура особистості: навч. посібник : Вид. 2-ге, доп.. pp. 153-159.

Дубасенюк, О. А. (2010) Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства : зб. наук. праць молодих дослідників. pp. 10-16.

Дубасенюк, О. А. (2010) Креативність майбутнього вчителя як передумова роботи з обдарованими учнями. Еліта і обдарованість: точки перетину: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (22-23 грудня). pp. 124-127.

Дубасенюк, О. А. (2010) Метод контент-аналізу у системі психолого-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності: навчальний посібник: Вид. 2-е, допов.. pp. 200-221.

Дубасенюк, О. А. (2010) Наукові засади професійно-педагогічної підготовки студентів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки., 1 (15). pp. 3-8.

Дубасенюк, О. А. (2010) ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Вектор науки ТГУ (2(2)). pp. 38-43.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2010) Особистісні детермінанти обдарованості. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Структура обдарованості у віковому вимірі", 20 жовтня 2010 р.. pp. 45-58.

Дубасенюк, О. А. (2010) Особливості та функції професійного мислення вчителя (Specyfika funkcji myslena zawodowego nauczciela). Paradygmaty oswiatowe I edukacia nauczycieli. pp. 277-287.

Дубасенюк, О. А. (2010) ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТРИАДНОГО ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Вектор науки ТГУ (3(3)). pp. 46-49.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Проблема організації знань у системі професійної підготовки вищої школи. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 125-135.

Дубасенюк, О. А. and Якса, Н. В. (2010) Проблема полікультурної підготовки студентів у зарубіжній педагогічній науці і практиці. Професійна освіта: педагогіка і психологія : Польсько-український, україно-польський щорічник (X.11). pp. 91-98.

Дубасенюк, О. А. (2010) Проблема толерантності в антропофілософському виміру. Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку другої світової війни): матер. міжнарод. наук.-практ. конф. для викладачів та студентів : зб. наук. праць. pp. 360-365.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Психолого-педагогічні орієнтири розвитку людини: інтегративний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 3-11.

Дубасенюк, О. А. (2010) Реалізація задачного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя. Нові технології навчання: Матеріали міжнародної конференції ["Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст. ], 1 (66). pp. 159-164.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Резонансне навчання як один із шляхів побудови інтегративної системи освіти. "Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу" : матеріали всеукр. наук.-практ. конф, 17-18 лютого, 2010 року. pp. 102-109.

Дубасенюк, О. А. (2010) Синергетичний вплив засобів масової інформації на розвиток особистості. Новые технологии обучения : сб. науч. тр. Учебно-воспитательная среда и нравственность в XXI веке (62). pp. 48-52.

Дубасенюк, О. А. (2010) Становлення та розвиток Житомирської науково-педагогічної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 51-59.

Дубасенюк, О. А. (2009) Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 14-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Воспитательный потенциал студенческой социальной службы в университете. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития : матер. Международ.науч.конф. pp. 209-219.

Дубасенюк, О. А. (2009) Дослідження ефективності професійної підготовки студентів заочної форми навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць, 2 (2). pp. 204-208.

Дубасенюк, О. А. (2009) Діти індиго як обдаровані особистості. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи": матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 43-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Основні напрями україно-польської наукової співпраці у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Освіта України (37). p. 11.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2009) Проблема оцінювання якості професійної освіти в умовах суспільних трансформацій. Моніторинг якості освіти: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Редкол.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа та ін.].. pp. 72-76.

Дубасенюк, О. А. (2009) Проблемність як сутнісна характеристика професійного мислення вчителя. Неперервна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : матеріали методолог. семінару АПН України. pp. 55-58.

Дубасенюк, О. А. (2009) Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті інтегративного підходу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи (468). pp. 143-153.

Дубасенюк, О. А. and Якса, Н. В. (2009) Розвиток особистості як суб’єкта праці впродовж життя. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи". pp. 55-58.

Дубасенюк, О. А. (2009) Роль освіти у культурному та професійному зростанні єврейської молоді на Волині: історико-педагогічний аспект. матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. ["Євреї на Волині: історія і сучасність"]. pp. 66-72.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування методологічної культури молодого дослідника у процесі його наукового становлення у сфері педагогіки. Професійна освіта: педагогіка і психологія (11). pp. 67-74.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів на засадах духовно-моральних цінностей. VІ Міжнародна науково-практична конференція ["Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах"], (30-31 жовтня 2009 р.). pp. 40-50.

Дубасенюк, О. А. (2008) Акмеологічна концепція професійного становлення майбутнього педагога. Акмеологічна наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму: матер. Другої міжнар.наук.прак.конф.. pp. 101-104.

Дубасенюк, О. А. (2008) Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 8-29.

Дубасенюк, О. А. (2008) Проблема підготовки педагогічних кадрів на Волині у 20-ті – 30 роки XX ст. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. pp. 8-13.

Дубасенюк, О. А. (2008) Психолого-педагогічні чинники ціннісно орієнтованої підготовки майбутніх учителів. Ціннісні орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасних вимог до освіти: наук.-метод. зб. pp. 11-19.

Дубасенюк, О. А. (2007) Новаторські підходи до формування педагогічного колективу у загальноосвітніх закладах (30-80 роки ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 28-32.

Дубасенюк, О. А. (2007) Підготовка майбутніх учителів до толерантної взаємодії в умовах полікультурного середовища. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 62-65.

Дубасенюк, О. А. (2006) Тенденції розвитку професійної педагогічної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 3-7.

Дубасенюк, О. А. (2006) Факторні моделі продуктивної професійної виховної діяльності педагога загальноосвітньої та професійної школи. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 101-174.

Дубасенюк, О. А. (2006) Формування особистості старшокласника засобами проектної діяльності в умовах колегіуму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 30-33.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2005) Технологія організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Збірник науково-методичних праць переможців конкурсу у номінаціях міжнародних виставок навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні. pp. 136-145.

Дубасенюк, О. А. (2004) Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод праць. pp. 3-14.

Дубасенюк, О. А. (2004) Вплив ідей життєтворчості на формування особистості старшокласника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 80-83.

Дубасенюк, О. А. (2004) Педагогічні передумови професійної підготовки вчителя для роботи у поліетнічному просторі (з учнівською польською етнонаціональною меншиною). Українська полоністика (1). pp. 114-125.

Дубасенюк, О. А. (2004) Про діяльність навчально-науково-виробничого комплексу „Полісся„. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 3-14.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. (2004) Технологічний підхід до організації роботи з педагогічно обдарованою молоддю (на прикладі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 3-6.

Дубасенюк, О. А. (2004) Технологія вивчення педагогіки у вищому навчальному закладі. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 44-52.

Дубасенюк, О. А. (2003) А.С. Макаренко про роль вихователя і виховного процесу у формуванні особистості. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 6-10.

Дубасенюк, О. А. (2003) Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 3-6.

Дубасенюк, О. А. (2003) Розвиток особистості майбутніх учителів засобами спеціальних педагогічних знань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 56-59.

Дубасенюк, О. А. (2002) Реалізація ідей І.Огієнка у процесі підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 116-119.

Дубасенюк, О. А. (2000) Дослідження професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 12-14.

Дубасенюк, О. А. (1999) Дослідження факторної структури процесу оволодіння соціально-педагогічною майстерністю у виховній роботі із старшокласниками. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя : зб. наук.-метод праць. pp. 112-115.

Дубасенюк, О. А. (1999) Факторний аналіз виховної діяльності педагога загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

Дубасенюк, О. А. (1998) Мотиваційні чинники професійного становлення вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 3-8.

Book Section

Дубасенюк, О. А. (2015) Розвиток системних досліджень у науковому знанні : історія, досвід, перспективи. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 12-28.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2001) Технологія вивчення основ теорії і методики виховання у вищих педагогічних закладах освіти. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 47-78.

Monograph

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. А. and Самойленко, О. А. and Антонов, О. В. and Щерба, Н. С. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Working Paper. Вид-во ЖДУ.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Левченко, С. В. and Самойленко, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Щерба, Н. С. and Яценко, С. Л. (2021) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Other. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Костюшко, Ю. О. and Осадчук, Н. П. and Сидорчук, Н. Г. (2020) Теорія і практика професійної акмеології. Project Report. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Антонова, О. Є. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Technical Report. Вид-во Евенок О.О., Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Желанова, В. В and Косигіна, О. В. and Мірошниченко, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія. Other. О. О. Євенок, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Бірук, Н. П. and Павленко, В. В. (2019) Серця, віддані педагогіці. Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка). Discussion Paper. Видавець О.О.Євенок, Житомир.

Вознюк, О. В. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. and Козир, А. В. and Курлянд, З. Н. and Хоружа, Л. Л. (2018) Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Project Report. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Дубасенюк, О. А. (2017) Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Ковальчук, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Огнев'юк, В. О. and Сисоєва, С. О. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні С91 та прикладні аспекти. Other. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Вознюк, О. В. and Сисоєва, С. О. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. (2015) Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи. Other. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. (2015) Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. (2015) Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика : монографія / О.А. Дубасенюк. – Т. 2. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Кремень, В. and Сисоєва, С. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Хоружа, Л. and Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Калінчук, Ф. М. (2012) Організаційно-педагогічні засади формування здорового способу життя суб’єктів освіти. Other. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2012) Теоретичні і практичні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2012) Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. (2011) Вступ. Акмеологічна концепція професійного розвитку педагога. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Other. Вид-во ЖДУ ім. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2011) Философские основания педагогической аксиоматики. Other. Житомир Изд-во ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. (2005) Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Семенюк, Т. В. (2003) Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Other. Житомир. держ. пед. ун-т, Житомир.

Conference or Workshop Item

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2021) Аналіз життя Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая у контексті універсальної парадигми розвитку. In: Маклаївські читання «Діяльність та дослідження М. М. Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погляди», 16 липня 2021 року, Малин.

Дубасенюк, О. А. (2011) Умови підвищення рівня ефективності професійної полікультурної підготовки майбутнього вчителя. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Дубасенюк, О. А. (2007) Проблеми підготовки майбутніх учителів до толерантної взаємодії в умовах полікультурного соціуму. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Book

Дубасенюк, О. А. and Самойленко, О. А. (2020) Основи андрагогіки (для фахівців у галузі освіти дорослих): навч.-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кремень, В. Г. and Луговий, В. І. and Лук'янова, Л. Б. and Бех, І. Д. and Авшенюк, Н. М. and Аніщенко, О. В. and Ващенко, К. О. and Саух, П. Ю. and Сисоєва, С. О. and Іонова, О. М. and Вознюк, О. В. and Огієнко, О. І. and Кочубейник, О. М. and Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. Знання України, Київ. ISBN 978-966-316-438-0

Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Королюк, О. М. and Мирончук, Н. М. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Дубасенюк, О. А. and Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Вітвицька, С. С. and Горобець, С. М. and Лук'янова, Л. Б. and Самойленко, О. А. and Барановська, Л. В. and Корінна, Л. В. and Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Дубасенюк, О. А. and Васильєва, Р. Ю. and Толстова, О. В. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Павленко, В. В. and Чернілевський, Д. В. (2015) Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал. Вінниця: Вид-во АМСКП.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Павленко, В. В. (2015) Проблеми освіти: Збірник наукових праць. Вінниця.

Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. and Березюк, О. С. and Кузьмина, Н. В. and Чернілевський, Д. В. and Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. (2013) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-054-1

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2006) Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2006) Вчитель – моє покликання. Полісся, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2006) Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Єремеєва, В. М. and Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Левківський, М. В. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Teaching Resource

Дубасенюк, О. А. (2018) Актуальні проблеми професійної освіти: навчально-методичний посібник / укл. О.А. Дубасенюк. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2017) Методика викладання педагогіки: курс лекцій: вид.2, доповнене. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. (2016) Методологія та методи науково-педагогічного дослідження: навч.-методичний посібник. [Teaching Resource]

Чернілевський, Д. В. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Космачова, Н.В. (2013) Духовна культура особистості. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2013) Методика викладання педагогіки: курс лекцій. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2012) Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Чернілевський, Д. В. and Вознюк, О. В. (2012) Методологія наукової діяльності: навч. посіб., вид. 3-є, перероблене. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2010) Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. and Іванченко, А. В. and Сбруєва, А. А. and Антонова, О. Є. (2005) Педагогічна практика: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. and Іванченко, А. В. (2002) Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 28 23:20:38 2022 EEST.