Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 828.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Осадча, З. А., eds. (2007) Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи. Житомир: Вид–во ПП Сахневич.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Осадча, З. А., eds. (2007) Формування духовності молодої людини: методика, практика, досвід. Житомир: Вид–во ПП Сахневич.

Gerasymczuk, N. (2007) Turystyka wiejska w Polsce i Ukrainie: dziś, jutro. Українська полоністика (3-4). pp. 27-33.

Gryschyк, А. М., Maкhanets, О. М. (2007) Electron and hole spectra in quantum wire with two quantum dots in the electric field. Condensed Matter Physics, 10 (1(49)). pp. 69-74.

Gryschyк, А. М., Maкhanets, О. М. (2007) Electron, hole, and exciton spectra in a quantum wire crossing the quantum well. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 10 (3). pp. 51-57.

Gryschyк, А. М., Maкhanets, О. М. (2007) Spectrum of confined and interface phonons in complicated cylindrical nanoheterosystem placed into the plane quantum well in water. Journal of optoelectronics and adavnced materials, 9 (5). pp. 1564-1567. ISSN 1454-4164

Gryschyк, А. М., Maкhanets, О. М., Dovganіuк, М. М. (2007) Influence of electric field at electron energy spectrum in cylindrical quantum wire with two quantum dots. Rom. Journ. Phys., 52 (3-4). pp. 403-408.

Konstantynenko, L. A. (2007) Square number of food vacuoles as a nutrition intensity index in peritrichs (Ciliophora, Peritrichia) of the activated sludge in the sewage treatment plant. Protistology, 5 (1). p. 44.

Przybycіeń, Кrzysztof Кazimierz (2007) Osobowość w koncepcji pedagogicznej Sergiusza Hessena. Українська полоністика (3-4). pp. 83-95.

Rodríguez-Saіd, R. D., Pogorui, A. A., Rodríguez-Dagnіno, Ramón М. (2007) Stationary probability distribution of a system with N equal customers with bursty demands connected to a single buffer. Stochastic Eqs (15). pp. 181-204.

Rudyк, І. М. (2007) Power Relations in President Bush’s State of the Union Speech. The International Journal of Language Society and Culture (23). pp. 68-76. ISSN 1327-774X

Szewczuк, Jarosława (2007) Fenomen młodego debiutu prozatorskiego w literaturze polskiej początku XXI wieku w perspektywie historycznoliterackiej. Українська полоністика (3-4). pp. 178-188.

Yanovska, E. S., Kuzovenko, V. A., Тертых, В. А., Кичкирук, О. Ю. (2007) Complex formation of heavy metals with 4-(2-pyridy-lazo) resorcinol chemically immobilized on silica gel. Russian Journal of Coordination Chemistry, 33 (8). pp. 616-620. ISSN 1070-3284

Євченко, О. В. (2007) "Тропік рака" Г. Міллера або лібідо Заратуштри та буття. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. (22). pp. 41-48.

Євченко, О. В. (2007) Достоєвський у рецепції Т. Манна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 137-141. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2007) Образ буття в романі Е. Доктороу "Регтайм". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 102-104. ISSN 2076-6173

Ємець, О. В. (2007) Поетичність як особливість публіцистичного тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 137-139.

Ємець, Т. М. (2007) Боротьба принципів та пріоритетів у розбудові Української академії наук у Києві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Єнікєєва, С. М. (2007) Синергетичні аспекти семантичної деривації (на матеріалі сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 140-144.

Єршов, В. О. (2007) Волинський простір у мемуаристичній літературі правобережжя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2007) Волинсько-литовська котерія. Ідея спільності. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики, 9. pp. 113-119. ISSN 978-966-96761-7-7

Єршов, В. О. (2007) Герменевтична актуалізація конволютного принципу мемуаризації. "Спогади минулих літ" Євстахія Івановського. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 225-234.

Єршов, В. О. (2007) Ростислав Петрович Радишевський - літературознавчі перцепції на тлі ювілею. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Іваненко, Л. Д., Ніколаєва, О. М. (2007) Мудрі думки про здоров’я. Педагогічна Житомирщина (6 (42)). pp. 66-71.

Іваненко, Л. Д., Ступницька, Л. В. (2007) Український фольклор про здоров'я. Педагогічна Житомирщина (2 (38)). pp. 66-68.

Іваницька, Н. Б. (2007) Проблема методики зіставного вивчення системи українських та англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 105-108.

Івановський, В. В. (2007) Телерадіопростір регіонів України: проблеми та перспективи розвитку на шляху до інформаційного суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 16-20.

Іванцова, О. П. (2007) Модульна система навчання та її різновиди. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 110-113.

Іванцова, О. П. (2007) Обґрунтування переваг модульно-рейтингової технології навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 77-79.

Іванцова, О. П. (2007) Порівняльний аналіз дидактичних моделей модульного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 94-98.

Іванчук, Г. П. (2007) "Філософія для дітей": варіанти запровадження в Росії та Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 155-158.

Іващенко, К. В. (2007) Організація навчально-виховного процесу в дитячих закладах А.С. Макаренка та С.Т. Шацького. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 116-118.

Іконнікова, М. В. (2007) Антиутопічний дискурс в оцінці літературознавства ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Ілліна, О. В. (2007) Науково-методичне забезпечення курсу "Психофізіологія людини" в контексті запровадження європейських стандартів якості освіти. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 64-75.

Ілліна, О. В. (2007) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями в умовах болонського процесу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління.: Зб. наукових праць. (5). pp. 204-208.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2007) Регіональні аспекти використання ресурсів праці і основних засобів у промислових агломераціях України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. (13). pp. 165-175.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2007) Розвиток малих підприємств промислових агломерацій України. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. pp. 98-102.

Агапова, М. Б. (2007) Змістова характеристика структури професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 93-98.

Адаменко, О. В., Хриков, Є. М. (2007) Соціальні й педагогічні умови розвитку та методологічні основи історико-педагогічного аналізу новаторства в освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 20-23.

Айунц, В. І. (2007) Робочий зошит з гімнастики. [Teaching Resource]

Айунц, Л. Р., Твердохліб, Ж. О., Крук, А. З. (2007) Практичні матеріали до комплексної програми з фізичного виховання у 1 – 4 класах. [Teaching Resource]

Аладько, Д. О. (2007) Семантична структура лексеми "cup" в англійській мові в лінгвокультурному та когнітивно-прагматичному аспекті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 205-208.

Александрова, О. Ф. (2007) Толерантність як особистісна складова майбутнього вчителя у контексті гуманістичних цінностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 119-123.

Андрушенко, О. Ю. (2007) Словотвірні одиниці у структурі функціонально-семантичного поля інструментальності англійської мови (діахронний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 196-201.

Андрушенко, О. Ю. (2007) Засоби експлікації інструментальності у ранньоновоанглійських писемних пам’ятках. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 145-147.

Андрійчук, Н. М. (2007) Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка (13-14). pp. 59-65.

Андрійчук, Н. М. (2007) Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. pp. 59-65.

Аннамухаммедова, О. О. (2007) Вплив умов довготривалої дії малих доз радіації на деякі гематологічні показники крові сільськогосподарських тварин. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 228-231. ISSN 2076-6173

Антонець, М. Я. (2007) Комбінована система організації навчально-виховного процесу в авторській школі М.П. Гузика. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 43-47.

Антонець, Н. Б. (2007) Історія навчально-виховних закладів м. Києва: перша Київська приватна жіноча гімназія О. Дучинської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 48-51.

Антонова, О. Є. (2007) Історія педагогіки. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2007) Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 66-72.

Антонова, О. Є. (2007) Проблема співвідношення здібностей і обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 24-27.

Антонова, О. Є. (2007) Роль ВНЗ у розвитку обдарованості майбутнього фахівця (з досвіду роботи загально університетського Центру роботи з обдарованою студентською молоддю Житомирського державного університету імені Івана Франка). Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Наук. зб.. pp. 100-108.

Антонова, О. Є. (2007) Створення системи навчання обдарованої молоді у ВНЗ як засобу професійної та особистісної самореалізації. Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг, 1 (48). pp. 197-202.

Антонова, О. Є. (2007) Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів. Other. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Анічкіна, О. В., Мацієвський, О. Е. (2007) Підвищувати рівень підготовки майбутніх вчителів. Збірник наукових праць "Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін" міжнародної науково-практичної конференції ХІV Карпишинські читання. pp. 400-401.

Арешонков, В. Ю. (2007) Педагогічна самоорганізація в системі безперервної освіти: термінологічно понятійний аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 30-35. ISSN 2076-6173

Арцишевський, Р. А. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Астрахан, Н. І. (2007) Проблема буття літературного твору в контексті романтичної естетики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 6-14. ISSN 2227-2844

Ахметов, Р. Ф. (2007) Моделювання як інструмент управління багаторічним тренувальним процесом спортсменів швидкісно-силових видів спорту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту.. pp. 27-36.

Ахметов, Р. Ф. (2007) Особливості прогнозування результативності спортсменів як фактора підвищення ефективності навчально-тренувального процесу. Молода спортивна наука України.. pp. 35-45.

Ахметов, Р. Ф., Шаверський, В. К. (2007) Проблеми й перспективи формування професійної майстерності фахівців фізичної культури засобами інноваційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 50-52. ISSN 2076-6173

Бабич, Ірина (2007) Хихикання над передсмертним ложем імперії (Політично-соціальна сатира Володимира Даниленка в контексті ідеології вісімдесятництва). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 60-64.

Бабкова, С. В., Федорчук (Жуковська), А. Л. (2007) Шляхи вирішення проблеми профільного навчання як результат підвищення якості освіти. Психолого-педагогічні та культурологічні аспекти формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я: Матеріали IV наук-практ. конф.; редкол. Л.М. Єршова [та ін.] – Ж.: Вид-во ДАУ університет, 2007 – С. 258-264, - (-). pp. 258-264.

Бакальчук, В. О. (2007) Толерантність як концептуальна основа державної політики. In: ГТ 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Балтремус, В. Є. (2007) Розвинена система самоврядування – визначальна умова демократизації школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 99-102.

Басюк, Н. А. (2007) Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів. Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів (2). pp. 30-34.

Басюк, Н. А. (2007) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до творчої діяльності. Творча особистість учителя (16). pp. 112-115.

Басюк, Н. А. (2007) Підготовка педагога до формування основ здорового способу життя молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 70-72. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2007) Пишу диктанти самостійно: Практикум з української мови для самопідготовки абітурієнтів. In: Пишу диктанти самостійно: Практикум з української мови для самопідготовки абітурієнтів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 10-12.

Башманівська, Л. А. (2007) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ СМАКІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 1.1. Проблема формування художніх смаків у наукових дослідженнях. In: Формування художніх смаків учнів засобами літературного краєзнавства. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 8-18.

Башманівський, В. І. (2007) Микола Зеров - неокласик. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка..

Башманівський, В. І. (2007) Рецепція давньоукраїнських мотивів у поезії М. Зерова. Літературознавчі студії: До 30-річчя наукової діяльності Петра Білоуса. (1). pp. 28-36.

Баюн, К. Й. (2007) Навчальний посібник з німецької мови для студентів 3 курсу НМК. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2007) Навчальний посібник з німецької мови для студентів 3 курсу НМК. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2007) Національно-культурний аспект досліджень фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові. Вісник Інституту підприємництва та сучасних технологій 1(1). – Житомир: ІПСТ.

Баюн, К. Й. (2007) Національно-культурний аспект досліджень фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові. Вісник Інституту підприємництва та сучасних технологій, 1 (1). pp. 105-108.

Безкоровайна, О. Д. (2007) Виховання толерантності як важливий фактор реалізації особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 53-58.

Березовська, І. В., Чебикін, О. Я. (2007) Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній діяльності. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6-7). ISSN 2311-8466

Березяк, О. І. (2007) Толерантність як умова подолання несприйняття іншого. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 40-44.

Березівська, Л. Д. (2007) Прихована реформа шкільної освіти в УРСР: причини, напрями, наслідки (30-ті роки ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 52-57.

Благова, Т. О. (2007) Організація викладання мистецьких дисциплін у системі початкової освіти (друга половина XIX – початок XX століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 58-61.

Близнюк, А. С., Безверха, Т. М. (2007) Оформлення видання. [Teaching Resource]

Богачова, А. М. (2007) Екологічні спектри видів Borysthenia (Mollusca: Valvatidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (1). pp. 1-2.

Богоявленська, Ю. В. (2007) Методика побудови соціонічної моделі особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 3-7.

Бойчук, І. Д. (2007) Безперервний професійний розвиток фармацевта – гарант підвищення якості фармацевтичної допомоги. Проблема духовності сучасної молоді : реалії та перспективи : матеріали Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 93-95.

Бойчук, І. Д. (2007) Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти : [наук.-метод. журнал]. (4). pp. 186-196.

Бойчук, І. Д. (2007) Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності. Освіта . Технікуми, коледжі. (4). pp. 33-34.

Бойчук, І. Д. (2007) Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін. Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах : матеріали наук.-практ. конф. викладачів медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, Житомир, 20 квітня 2007 р.. pp. 30-34.

Бойчук, І. Д. (2007) Сучасні тенденції професійної підготовки фармацевтів в Україні. Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2007 р. / [за ред. А. Г. Гудманяна]. pp. 144-145.

Бойчук, І. Д., Зубрицька, Л. О. (2007) Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання. Освіта. Технікуми, коледжі. (2). pp. 9-11.

Бокова, Т. Л. (2007) Толерантность в межнациональных семьях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 24-27.

Бондар, Л. С. (2007) Навчально-виховна робота у Харківській жіночій недільній школі Х.Д. Алчевської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 62-66.

Бондаренко, Г. В. (2007) Реальні училища – новий тип навчальних закладів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 139-141.

Бондаренко, Г. Ф. (2007) Ремарка в художньому світі М. Булгакова. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 28-34. ISSN 2227-2844

Бондарчук, Л. І. (2007) Валентин Грабовський – поет із Житомира. Українська полоністика (3-4). pp. 189-201.

Борисенко, Н. Д. (2007) Гендерні стратегії спілкування у дискурсі персонажів британської драми. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Київ нац. Ун-т ім. Т. Шевченка.

Борисенко, Н. Д. (2007) Стратегія спонукання у гендерно маркованому дискурсі персонажів сучасної англійської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 89-91.

Борисов, О. О. (2007) Прикметниковий номінативний простір "страх" сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 120-122.

Боштан, А. В. (2007) Види атрибутів у німецькій мові (на матеріалі твору Ґ. Ґраса "Бляшаний барабан"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 163-167.

Брандес, В. М., Вознюк, О. В. (2007) Психотерапия педагогического труда или учитель, исцелись сам. Other. Юнивер, Житомир.

Бурдіна, С. В. (2007) Особливості формулювання цілей магістерської підготовки з "управління освітою" в США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 66-69.

Бурська, О. П. (2007) Теоретико-методичні аспекти формування художньо-інтонаційних основ слухової свідомості у процесі виконавського пізнання музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 73-75.

Бут, Девід, Лью, Кевін (2007) Web Services Description Language (WSDL) 2.0 Part 0: Primer. Technical Report. Рекомендація W3C від 26 червня 2007.

Буханевич, Н. В. (2007) Об’єкти, функції і види контролю навчальних досягнень учнів. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтегральних процесів. pp. 299-303.

Буханевич, Н. В. (2007) Система оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". – Острог (8). pp. 55-63. ISSN 966-7631-15-Х

Буханевич, Н. В. (2007) Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи. Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України.:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції"Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України", 2. pp. 8-11.

Буханевич, Н. В. (2007) Сучасні методи контролю та оцінки знань школярів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей., 14 (2). pp. 126-130.

Буханевич, Н. В. (2007) Контроль та оцінка навчальних досягнень учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 61-63.

Бігунова, Н. О. (2007) Рівнева структура мовленнєвих актів похвали і схвалення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 117-119.

Білобровець, В. В. (2007) „Волинь-Житомирщина”: імена, тематика, рубрики. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 5-11. ISSN 2220-7996

Білобровець, О. М. (2007) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ОДЕСІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Поляки на Півдні України. Зб. наук. статей.. pp. 75-81.

Білобровець, О. М. (2007) УЧАСТЬ ПОЛЯКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАРОДНИЦЬКО- РЕВОЛЮЦІЙНОМУ РУСІ В 70-80-х pp. XIX ст. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. ред.. Ю.І. Терещенко. pp. 92-97.

Білошицька, Т. Ю. (2007) Педагогічне консультування у попередженні конфліктів між викладачем та учнями. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників «Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи». pp. 125-128. (Unpublished)

Білошицька, Т. Ю. (2007) Попередження та профілактика конфліктів у закладах професійно технічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 132-134.

Ваврик, Р. В. (2007) Оцінювання професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 16-20.

Ваврик, Р. В. (2007) Оцінювання теоретико-педагогічної готовності військових викладачів до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 28-31.

Вандишева-Ребро, Н. В. (2007) Соціальна реальність і архетипна природа літературно-художнього образу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 3-6.

Вандышев, В. Н. (2007) Толерантность и компромиссы в идеологии и системе отечественного образования. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Варфоломеєва, Неля (2007) Романтична парадигма творчості Томаша Августа Олізаровського. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 321-330.

Василевич, О. Г. (2007) Інформаційне насильство як соціальний феномен. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 29-33.

Василенко, Д. В. (2007) Запозичення у складі англомовного військового лексикону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 202-206.

Василець, О. І. (2007) Питання про категоріальну визначеність поняття "толерантність". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 20-22.

Василишин, О. В. (2007) Мала проза Івана Франка в рецепції Бориса Харчука. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 123-126.

Васильєва, О. Г. (2007) Концептуальні засади лексичної полісемії: метафоричні зв’язки в семантичній структурі багатозначного іменника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 127-131.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Особистісний чинник ризику і безпечна поведінка підлітків. Проблеми сучасної педагогічної освіти Серія: Педагогіка і психологія. Випуск чотирнадцятий (2). pp. 153-158.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Підготовка студентів до формування безпечної поведінки підлітків в позаурочній діяльності засобами інтерактивних технологій. Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 20-22 вересня 2007 р., м. Ялта (2). pp. 11-14.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Система підготовки вчителя з «основ безпеки життя і діяльності»в умовах навчання в ВНЗ. Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика//Матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції. pp. 32-33. ISSN 966-7889-08-04

Васильєва, Р. Ю. (2007) Система підготовки вчителів "Основ безпеки життєдіяльності" та "Основ здоров'я" до організації безпечної позаурочної діяльності підлітків. Наукові записки Серія " Психологія і педагогіка" (9). pp. 65-72. ISSN 966-7631-15-X

Василюк, І. М. (2007) Антиномії семантичної структури англійських полісемантів. In: КНУ ім. Шевченка, Київ.

Васянович, Г. П. (2007) Інформаційні технології для якісної та доступної освіти. Українська полоністика (3-4). pp. 104-115.

Васянович, Г. П. (2007) Сутність і зміст моральної відповідальності особистості у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 50-53.

Ващук, Т. М. (2007) Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 182-185.

Величко, І. А. (2007) Поєднання математики та дизайну в інтегрованому навчальному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 103-105.

Величко, Д. О. (2007) Математика, мистецтво, дизайн-освіта - фундаменти освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 32-34.

Венгерська, В. О. (2007) ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ТРИТОРІАЛЬНІПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ЖИТОМИРЩИНІ. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник. pp. 62-66.

Венгерська, В. О. (2007) Феномен полікультурності: межі впливів і рівень взаємопроникнень (на прикладі України). Українська полоністика (3-4). pp. 19-26.

Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2007) Серцева діяльність ставковика озерного Lymnaea'stagnalis за дії йонів важких металів водного середовища. Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання: Матеріали міжнародної конференції. - київ: Фітосоціоцентр, 2007. - 464 с.. pp. 305-306.

Вискушенко, С. А. (2007) Загальні особливості фахових мов (на матеріалі англійської фахової мови тваринництва). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 186-188. ISSN 2076-6173

Вишневецька, І. О. (2007) Педагогічний потенціал музейної комунікації у полікультурному просторі Житомирщини. Українська полоністика (3-4). pp. 136-141.

Власенко, О. М. (2007) Роль моральних цінностей у розвитку особистості. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково – практичної конференції молодих дослідників. pp. 11-14.

Власенко, О. М. (2007) Формування системи цінностей особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 67-69.

Власенко, Р. П., Гарбар, А. В., Межжерин, С. В. (2007) Клональная структура, кариологический и морфологический анализ изолированного поселения гипервариабельного вида дождевых червей Aporrectodea rosea (Oligochaeta: Lumbricidae). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (21). pp. 187-191. ISSN 2075-0846

Власенко, Р. П., Гарбар, О. В. (2007) Клональная структура, кариологический и морфологический анализ изолированного поселения гипервариабельного вида дождевых червей aporrectodea rosea (Oligochaeta: Lumbricidae). Науковий вісник Ужгородського університету (29). pp. 187-191.

Вовченко, І. І., Кутек, Т. Б. (2007) Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт. [Teaching Resource]

Вовченко, І. І., Кутек, Т. Б. (2007) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ШКОЛІ. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2007) До проблеми побудови синергетичної педагогіки. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної системи : наук.-метод. зб. / за ред. проф. М. М. Заброцького. pp. 176-179.

Вознюк, О. В. (2007) Третья всемирная теория М. Каддафи как выражение эффективной идеологии. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 59-63.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2007) Психологические основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К, 1. pp. 63-67.

Вознюк, О. В., Козловець, М. А. (2007) Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності. SENTENTIAE : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", 2 лют. 2007 р., 1. pp. 115-125.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2007) Формування ціннісних орієнтацій особистості в контексті синергетичного підходу. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном", Горлівка, 8-9 лист. 2007 р. / Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2007, 2 (16). pp. 76-87.

Вознюк, О. В., Романенко, Є. М. (2007) Психоаналітичні методи корекції негативних психоемоційних станів. Психолог (5). pp. 28-30.

Вознюк, О. В. (2007) Загальнофілософські та синергетичні засади толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Войналович, Л. П. (2007) Згортання та ліквідація освітніх закладів для національних меншин в Україні в 30-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (48). pp. 52-56.

Войналович, Л. П. (2007) Кадрове забезпечення польських і єврейських шкіл в Україні протягом 20-30–х років ХХ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір”. pp. 191-193.

Войналович, Л. П. (2007) Розвиток національної освіти у полікультурному середовищі України в 20-30-х роках XX століття. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагоіка і психологія. – Зб. статей: Ч. 2 (13). pp. 23-27.

Войналович, Л. П. (2007) Соціально-політичні засади розгортання освітньої політики стосовно національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 274-278.

Войналович, Л. П. (2007) Становлення і розвиток національно-культурного будівництва у полікультурному середовищі України в 20 – 30- роках XX століття. Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-7 квітня 2007р., м. Ялта. – Зб. статей., 3 (1). pp. 49-53.

Войналович, Л. П. (2007) Організаційні засади професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20 – 30-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 90-93.

Войтова, Л. В. (2007) Роль М.І. Яворського в розвитку шкільного краєзнавства (20-30-ті роки ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 101-104.

Волощук, А. М. (2007) Молодший етап мовного ВНЗ як етап вирівнювання комунікативних вмінь старшої школи. Проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів в умовах ступеневої педагогічної освіти.

Волощук, А. М. (2007) Психологічний аспект формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів початкового етапу ВНЗ. Проблеми педагогічної освіти в полі культурному просторі України. pp. 96-100.

Воронюк, О. Л. (2007) Вища толерантність як результат подолання пасивного нігілізму (на основі аналізу філософії Фрідріха Ніцше). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 36-39.

Воронюк, О. Л. (2007) Нігілістичний індивідуалізм Макса Штірнера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 3-7.

Воскресенська, Н. В., Тименко, В. П. (2007) Математична дизайн-освіта в позааудиторній діяльності студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 39-41.

Вікторіна, О. М. (2007) Словотвір префіксальних дієслів у народно-медичній і лікувально-магічній лексиці (на матеріалі говірок Кіровоградщини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 202-206.

Вірковський, А. П., Рудницька, Н. Ю. (2007) Методи "Супернавчання" як ефективна інновація в педагогіці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 76-78.

Вітвицька, С. С. (2007) Проблеми вищої школи у педагогічній спадщині М.І. Пирогова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 79-82.

Вітвицька, С. С. (2007) Специфіка взаємин шестирічних першокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 79-82.

Вітвицька, С. С. (2007) Ступенева педагогічна освіта: аналіз, досвід, проблеми. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. pp. 124-132.

Вітвицька, С. С. (2007) Творча самореалізація педагога в контексті ідей В.О. Сухомлинського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 35-38.

Газда, Н. Я. (2007) Батьківська толерантність як чинник виховання дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 142-145.

Ганжа, І. В. (2007) Когнітивні основи метонімічних транспозицій у семантичній структурі полісемічного іменника в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 168-171.

Ганжа, М. В. (2007) Особливості відображення правил та вимог дизайну в початковому курсі дизайн-освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 76-77.

Гаращук, К. В. (2007) Стратегії реформування середньої освіти Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 64-68.

Гарбар, О. В., Власенко, Р. П., Межжерін, С. В. (2007) Сравнительный морфологический анализ диплоидного Aporrectodea caliginosa и триплоидного A. trapezoides видов дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) с территории Украины. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 423-432. ISSN 0084-5604

Гарбар, А. В., Власенко, Р. П., Межжерин, С. В. (2007) КЛОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, КАРИОЛОГИЧЕСКИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГИПЕРВАРИАБЕЛЬНОГО ВИДА ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ APORRECTODEA ROSEA (OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE). Науковий вісник Ужгородського університету (21). pp. 187-191.

Гарбар, А. В., Власенко, Р. П. (2007) Karyotypes of three species of the genus Aporrectodea Örley (Olygochaeta: Lumbricidae) from the Ukraine. Comparative Cytogenetics, 1 (1). pp. 59-62. ISSN 1993-0771

Гарбар, Д. А., Garbar, А. V. (2007) Karyological Features of the Genus Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) of the Ukranian Fauna. Cytology and Genetics, 41 (2). pp. 109-114. ISSN 0095-4527

Гарбар, Д. А., Гарбар, А. В. (2007) Кариологические особенности рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауны Украины. Цитология и генетика (2). pp. 49-55. ISSN 0564-3783

Гарбар, О. В., Онищук, І. П. (2007) Хромосомный гетероморфизм Octolasium lacteum (Oerley, 1885) (Oligochaeta, Lumbricidae) как результат гибридогенеза. Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (9). pp. 136-140. ISSN 1025-6415

Гарбузова, І. В. (2007) Просвітницько-новаторська діяльність М. Балліна та його вплив на розвиток українського кооперативного руху. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 105-107.

Гармаш, О. Л. (2007) Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеми словникового складу сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 92-97.

Герасимчук, А. А. (2007) Проблема толерантності як необхідна умова консолідації українського суспільства. In: олерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Герасимчук, С. В. (2007) Відтворення етнографічної достовірності у повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 17-21.

Гетьман, І. А. (2007) Особливості виховної роботи у вищому технічному учбовому закладі як складової частини освітнього процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 108-110.

Головенко, К. В. (2007) Концепти "ДОЛЯ", "ВОЛЯ", "СЕРЦЕ" в українській мовній картині світу та їх віддзеркалення в англомовному світосприйнятті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 189-192.

Головецький, В. М. (2007) Штампи в тележурналістиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 210-212.

Головко, О. М. (2007) Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 207-210.

Голуб, Н. Б. (2007) Ідеал сучасного вчителя: мовно-риторичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 132-136.

Голько, Катерина (2007) Штрихи до образу героя у творах Ліни Костенко. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 22-25.

Гончаренко, Богдана (2007) Творчість Нечуя-Левицького і тенденції польського позитивізму. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 309-320.

Горбань, А. В. (2007) Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності. Other thesis, Національна академія наук України.

Горбунова, В. В. (2007) Етичні дилеми в педагогічному спілкуванні. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: науково-методичний збірник / За ред. М.М. Забродського. pp. 28-33.

Горбунова, В. В. (2007) Структура психосемантичного дослідження. Соціальна психологія (1 (21)). pp. 170-178.

Горбунова, В. В., Гончар, О. С. (2007) Ефективність професійної діяльності державних службовців в умовах лімітування часу. Тези ХХХІІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. p. 220.

Горбунова, В. В., Гончар, О. С. (2007) Часова регламентація професійної діяльності державних службовців: психологічний аналіз проблеми. Соціальна психологія (5 (2). pp. 111-117.

Гордієнко, М. Г. (2007) Контроверзи толерантності та насильства в політичному та моральному розумінні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 7-14.

Горобець, І. С. (2007) Мовні засоби відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній прозі та газетній публіцистиці. Other thesis, Донецький національний університет.

Горобець, С. А. (2007) Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 106-109.

Горохова, Л. В. (2007) Передумови толерантного спілкування. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Грабчак, К. К. (2007) Толерантність як складова українського національного характеру. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Грибан, Г. П. (2007) Проблеми фізичного виховання в умовах євроінтеграції. Буковинський науковий спортивний вісник (3). pp. 6-10.

Грибан, Г. П., Грибан, Н. Г., Ткаченко, П. П., Плотіцин, К., Лук’яненко, А. (2007) Шляхи удосконалення системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів аграрних ВУЗів України. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовахкредитно-модульної системи організації навчання. pp. 129-131.

Грибан, Г. П., Дзензелюк, Д. О. (2007) Анкета щодо вивчення здорового способу життя студентської молоді. Житомир.

Грибан, Г. П., Скорий, О. С., Власенко, Т., Єловець, О. (2007) Проблеми реалізації принципів Болонського процесу на кафедрах фізичного виховання українських ВУЗів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. pp. 38-40.

Грива, О. А. (2007) Модель системи формування толерантності особистості в полікультурному середовищі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Григор’єва, Т. Ю. (2007) Методи навчання іноземних мов дорослих. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір".. pp. 36-38.

Гримашевич, Г. І. (2007) Одяг поліщука-шляхтича у ХVІ - ХVІІ ст. (за матеріалами актових книг житомирського гродського уряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 149-158.

Гримашевич, Г. І. (2007) То такі подобни єзик бил до українського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 186-189.

Грищук, А. М., Ткач, М. В. (2007) The exciton spectrum in a cylindrical quantum nanotube. Journal of physical studies, 11 (2). pp. 220-225.

Губар, О. М. (2007) Толерантність і компліментарність у контексті культури прав людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 15-17.

Гудовсек, О. А. (2007) Становлення позашкільної освіти на Рівненщині: міський Палац дітей та молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 142-144.

Гузій, Н. В. (2007) Професійний потенціал дидаскалогічної освіти майбутнього педагога. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 83-88. ISSN 2076-6173

Гуменюк, І. І. (2007) Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 194-197.

Гуменюк, С. М. (2007) Біблійні та візантійські джерела як основа Острозького філософського традиціоналізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 11-15.

Гуцало, Л. В. (2007) Національно-адміністративне районування на Півдні України (20-30-і роки ХХ ст.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 109-113.

Гуцало, Л. В. (2007) Національні райони на Волині (1920-1930-і рр. ХХ ст.). Житомирщина:минуле, сьогодження, поступ у майбутнє, 1. pp. 241-251.

Гущина, С. О. (2007) Типологія приватних закладів освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 111-115.

Данилюк, С. С. (2007) Морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 180-186.

Денисюк, Р. О., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Янович, І. В., Гриців, В. І. (2007) Хіміко-динамічне полірування монокристалів твердих розчинів Сd1-хMnxTe розчинами І2 в НІ. In: ХІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2007”, 30 травня – 1 червня 2007 р., Львів.

Джус, О. В. (2007) Етнопедагогічні надбання в соціально-педагогічній діяльності: міжнаціональний контекст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 21-24.

Дичковська, Г. О. (2007) Насильство і толерантність: контроверсійні складові політичних ідеологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 8-12.

Дмитрієва, С. М., Заброцький, М. М., Кльоц, Л. А. (2007) Досвід співпраці Житомирського Інституту післядипломної педагогічної освіти та Житомирського державного університету імені Івана Франка з розвитку професійної компетентності вчительства. Науковий збірник, 2.

Добровольська, О. Я. (2007) Енциклопедичні знання як компонент когнітивної семантики слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 98-101.

Доброльожа, Г. М. (2007) Із спостережень над етнонімами як складовими української поліської фразеології. Етнолінгвістичні студії. Збірник наукових праць (1). pp. 95-104.

Доброльожа, Г. М. (2007) Гармонійне виховання особистості засобами поліської фразеології. Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України: матеріали Всеукраїнської конференції (1). pp. 35-40.

Доброльожа, Г. М. (2007) Правда як олія – скрізь наверх випливе (Моральний аспект виховання школярів через сюжети казок Івана Франка та семантику народних фразеологізмів). Гуманітарні науки (2). pp. 56-60.

Довгань, Л. І. (2007) Аналітичний підхід до морального виховання у педагогіці США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 70-74.

Довгань, Л. І. (2007) Етапи розвитку концепцій морального виховання у педагогіці США (60 ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 106-110.

Донік, О. М. (2007) Реалізація змісту хімічних знань у шкільній навчальній літературі в Україні за комплексної системи навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 145-147.

Дубасенюк, О. А. (2007) Новаторські підходи до формування педагогічного колективу у загальноосвітніх закладах (30-80 роки ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 28-32.

Дубасенюк, О. А. (2007) Проблеми підготовки майбутніх учителів до толерантної взаємодії в умовах полікультурного соціуму. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Дубасенюк, О. А. (2007) Підготовка майбутніх учителів до толерантної взаємодії в умовах полікультурного середовища. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 62-65.

Дудинська, А. Т. (2007) Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acarida) Закарпаття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дунаєвська, О. Ф. (2007) Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дєрік, І. М. (2007) Мовні засоби реалізації розмовної тональності в дискурсі Інтернет повідомлень ділової тематики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 172-175.

Дідик, Ю. М. (2007) Трихінели (Nematoda, Trichinellidae) диких тварин Карпат і Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дідух, Я. П., Хом’як, І. В. (2007) Оцінка енергетичного потенціалу екотопів залежно від ступеня їх гемеробії (на прикладі Cловечансько-Овруцького кряжу). інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного, 64 (1). ISSN 0372-4123

Дікова-Фаворська, О. М. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Дічек, Н. П. (2007) Київський лікарсько-педагогічний інститут (1904-1914) – провісник вітчизняних спеціальних закладів освіти для дітей з вадами розвитку і поведінки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 54-61.

Екало, С. П. (2007) Новаторство Івана Соколянського і його освітня діяльність у місті Умані Черкаської області. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 148-150.

Жижко, О. А. (2007) Курікулум в освітній діяльності провідних університетів Мексики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 69-72.

Жилюк, С. (2007) Краєзнавство на вершинах академічної науки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Жуковська, В. В. (2007) Взаємозв’язок морфологічних та синтаксичних характеристик англійського дієслова в художньому творі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 187-190.

Жулінська-Яручик, О. (2007) Українська політична та мистецька еміграція у ІІ Речі Посполитій (20-30-ті рр. XX ст.). Українська полоністика (3-4). pp. 3-18.

Журавльова, Л. П. (2007) Психологія емпатії. Other. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І.Франка.

Заброцький, М. М. (2007) Експериментальне дослідження взаємних очікувань учасників педагогічної взаємодії. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (12). pp. 86-91.

Заброцький, М. М. (2007) Особливості сприйняття вчителями особистості учнів. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (10). pp. 108-114.

Заброцький, М. М. (2007) Про духовні засади педагогічної позиції. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (11). pp. 118-125.

Заброцький, М. М. (2007) Теоретичні проблеми професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 10 (1). pp. 83-85.

Заброцький, М. М. (2007) Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя. Практична психологія та соціальна робота (7). pp. 31-34.

Завальнюк, І. К. (2007) Есхатологічні інтерпретації екологічних поглядів доктрини АСД. Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск (1). pp. 268-276.

Завальнюк, І. К. (2007) Церква АСД як інститут громадянського суспільства: до питання формування релігійної толерантності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 34-37. ISSN 2076-6173

Заглада, В. М. (2007) Аксіологічні аспекти співвідношення фундаментального і прикладного знання. Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри. pp. 140-142.

Заглада, В. М. (2007) Про розвиток природничо-наукових уявлень про випадковість. Sententiae (1). pp. 33-43.

Загородній, Ю. В. (2007) Математична модель процесів росту рослин на прикладі картоплі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 229-232.

Загорулько, І. В. (2007) Роль письма у процесі навчання іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 73-76.

Задорожна, І. П. (2007) Психолого-педагогічні передумови формування індивідуального стилю навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 42-46.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2007) Історико-педагогічні передумови підготовки вчителів початкових класів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 75-77.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2007) Підготовка вчителя початкових класів до формування комунікативної компетентності. Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 226-227.

Захарчишина, Ю. М. (2007) Використання новаторських підходів у процесі професійної підготовки фахівців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 151-154.

Захарчишина, Ю. М. (2007) Полікультурний підхід до оптимізації навчальної діяльності офіцерів у процесі вивчення іноземної мови. Українська полоністика (3-4). pp. 170-177.

Зверева, М. А. (2007) Особливості професійної орієнтації французьких учнів на сучасному етапі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 78-81.

Зимовець, О. А. (2007) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у контексті педагогічної інноватики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2007) Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до розробки дидактичних матеріалів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Наука та практика – 2007: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. pp. 88-92.

Зимовець, О. А. (2007) Технологічний підхід до формування професійних умінь майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технології в процесі професійно-методичної підготовки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 161-165.

Зуброва, О. А. (2007) Проблема систематизації професійних особистісних якостей майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 125-127.

Зуєв, А. В. (2007) Гіпертолерантність як феномен масової культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 18-21.

Иваненко, Л. Д. (2007) Полноценное питание – один из факторов здоровья населения радиационно-загрязнённых регионов. Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

Казновецька, О. В. (2007) Антропологічна толерантність як світоглядна передумова громадянського суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 31-35.

Кальниченко, О. А., Подміногін, В. О. (2007) Переклад та поширення знань: на прикладі середньовічного латинського перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 145-150.

Калінін, В. О. (2007) Використання міні-лекції як форми педагогічної технології "діалог культур" у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Українська полоністика (3-4). pp. 142-148.

Калінін, В. О. (2007) Педагогічна технологія "діалог культур" як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: Монографія. Working Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2007) English Smart 6. In: English Smart 6. К.: Наш час, м. Київ, pp. 266-271. ISBN 978-966-8174-73-5

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2007) English Smart: Методичні рекомендації до підручника "English Smart" для 6-го класу спеціалізованих навчальних закладів, гімназій, ліцеїв та шкіл нового типу. Київ "Наш час".

Канцлер, О. В. (2007) Проблема міжособистісної толерантності у контексті кантівського "категоричного імперативу". In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Караманов, О. В. (2007) Діяльність єзуїтського науково-виховного закладу в Бонковичах у процесі реформаторських змін в педагогіці Галичини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 70-72.

Карамишева, І. Д. (2007) Диференційні ознаки суб’єктно-предикаційної структури як одного із засобів вираження вторинної предикації у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 109-113.

Карплюк, С. О. (2007) Групова форма організації навчальної діяльності студентів природничо-математичних дисциплін. Актуальні проблеми математики та методики її викладання: Збірник наукових праць / За ред. канд. фіз.-мат. наук Геруса О.Ф. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 62 с.. pp. 29-34.

Карплюк, С. О. (2007) Деякі аспекти адаптації студентів університету. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників, 8 листопада 2007 р. – Житомир: Вид-во ПП Сахневич, 2007. – 210 с.. pp. 50-53.

Карплюк, С. О. (2007) Методологічні основи проблеми соціалізації студентської академічної групи. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 332 с. pp. 171-173.

Карплюк, С. О. (2007) Проблема малої групи в сучасній психолого-педагогічній науці. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, Л.В.Калініної, О.Є.Антонової. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – 216 с.,. pp. 64-66.

Карпюк, О. А. (2007) Історичний аспект розвитку теорії прибутку. Вісник ЖДТУ. Економічні науки (2(40)). pp. 76-84.

Карпюк, О. А. (2007) Прибуток як економічна категорія в х-економіці: обліковий аспект. Вісник ЖДТУ . Економічні науки (1(39)). pp. 82-91.

Карпюк, О. А. (2007) Стимулююча функція прибутку у вітчизняних умовах ринкової економіки. Матеріали Міжнародного форуму молодих вчених "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". pp. 28-30.

Карпінський, Ю. В. (2007) Продуктивні способи термінотворення у сфері телекомунікації (на матеріалі англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 146-148.

Каріх, І. В. (2007) Національна ідентичність як підстава толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кирилюк, С. П. (2007) Самоврядування у вихованні відповідальності молодших підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 128-131.

Кирилюк, С. П. (2007) Формування моральної відповідальності підлітків засобами самоврядування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 150-154.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді водного середовища на гістометрію гемоцитів і деякі гематологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 102-108. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді на везикулярні клітини гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Українська наука в мережі інтернет" (1). pp. 1-3.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Дія хронічного отруєння іонами цинку на везикулярні клітини витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) інвазованою трематодою Echinoparyphium aconiatum. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Простір і час сучасної науки” (1). pp. 1-2.

Кицак, Г. В. (2007) Формування соціолінгвістичної компетентності в учнів старшої школи. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Ч1. (23). pp. 302-305.

Кичкирук, О. Ю., Кусяк, Н. В., Тьортих, В. А. (2007) Адсорбційні властивості кремнеземів з іммобілізованими 4-(2-піридилазо)резорцином та 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо йонів кобальту і кадмію. Наукові записки. НаУКМА. Хімічні науки і технології (66). pp. 43-46.

Кияк, Ірина (2007) Футурологічні засади у творчості Станіслава Лема. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 358-365.

Кияк, Т. Р. (2007) Функції та переклад термінів у фахових текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 104-108.

Клименко, О. В. (2007) Смислотворча функція міркування в новелі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 198-202.

Клименюк, Ю. М. (2007) Особливості навчання інтелектуально обдарованих учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 55-57. ISSN 2076-6173

Климов, І. В. (2007) Використання форм педагогічної діагностики для організації виховної роботи у професійному училищі-інтернаті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 159-161.

Климова, К. Я. (2007) Проблема формування комунікативної мовної особистості вчителя у контексті нової філософії освіти. Проблема формування комунікативної мовної особистості вчителя у контексті нової філософії освіти. — Збірник наукових праць "Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова". Серія "Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики". — Випуск 6 (16). — К. (6(16)). pp. 25-28.

Климова, К. Я. (2007) Роль методологічних орієнтирів у системному дослідженні проблеми мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх фахівців сфери освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 36-39. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2007) Роль світової філософської спадщини у виборі методологічних орієнтирів проблеми мовнокомунікативної освіти майбутніх педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 25-29. ISSN 2076-6173

Климчук, В. О. (2007) Багатомірне шкалювання: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота. (6). pp. 17-21.

Климчук, В. О., Мойсієнко, Я. В. (2007) Життєвий шлях творчої особистості: принципи біографічного дослідження. Соціальна психологія (6). pp. 32-44.

Кобяков, О. М. (2007) Проблема толерантного діалогу філософа і богослова. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кобяков, О. М. (2007) Єдиносутність та ім’я Боже в східній патристиці IV століття: приклади метафізичної аргументації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 22-25.

Коваленко, В. В. (2007) Модульно-рейтингова система навчання фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 114-117.

Коваль, І. В., Кухар, Л. А. (2007) Універбація як основна типологічна риса субстантивного словотвору в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 114-116.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні засоби створення чуттєво-конкретного зображення в сучасній англійській та американській художній прозі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 117-120.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності у романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" та "The Tortilla Curtain". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 201-204.

Ковальчук, І. В. (2007) “Видатний державотворець, учений, учитель – Іван Фещенко-Чопівський”. Наукова конференція «Молодь в історії Житомирщини» 27 вересня 2007 р. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2007. pp. 97-105.

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип та повторюваність у системі філософських поглядів М. Еліаде. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-2007", 18-19 квітня 2007 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип як історико-філософський феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2007) Рефлексія архетипу культурного героя в українській духовній традиції. Українська полоністика (3-4). pp. 60-72.

Кожем’якіна, О. М. (2007) Довіра та толерантність: аспекти співвідношення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 13-15.

Козловець, М. А. (2007) Толерантність як дієвий інструмент досягнення злагоди в суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Козловський, О. Ю., Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2007) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА. ЕКОЛОГІЯ: ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, НАУКИ І ПРАКТИКИ. pp. 242-246. (Unpublished)

Козубай, В. І. (2007) Взаємозв’язок між мовною абстракцією і семантичним перетворенням фразеологічної одиниці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 151-153.

Колбіна, Л. А. (2007) Результати та аналіз дослідно-експериментальної роботи щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій в учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 132-134.

Колесник, Н. Є. (2007) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Колкунова, В. В. (2007) Виховання толерантності в контексті суспільних трансформацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 155-160.

Коляденко, С. М. (2007) Організація практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів у Студентській соціальній службі для молоді університету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. pp. 101-107.

Коляденко, С. М. (2007) Про особливості навчально-методичного забезпечення "Етики ділового спілкування" в умовах кредитно-модульної системи. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 89-97.

Коляденко, С. М. (2007) Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХст. Історико-педагогічний альманах (2). pp. 88-92.

Коляденко, С. М. (2007) Організація практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів у Студентській соціальній службі для молоді універститету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей.. pp. 101-107.

Комінярська, І. М. (2007) Філософська система духовності українського народу (за прозою Уласа Самчука). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 217-220.

Кондратюк, Г. О. (2007) Роль та місце уроків геометрії в початковій дизайн-освіті школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 118-120.

Константиненко, Л. А. (2007) Видовий склад перітрих (Ciliophora, Peritrichia) активного мулу очисних споруд з різним складом стічних вод. Вісник Державного агроекологічного університету (1(18)). pp. 270-276.

Константиненко, Л. А., Довгаль, И. В. (2007) Новый показатель интенсивности питания перитрих (Ciliophora, Peritrichia) в условиях очистных сооружений. Вестник зоологии, 41 (6). pp. 535-541. ISSN 0084-5604

Константиненко, Л. А. (2007) Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) в аеротенках очисних споруд м. Житомира. Весник зоологии, 41 (2). pp. 73-77.

Константиненко, Л. А., Довгаль, И. В. (2007) Новый показатель интенсивности питания перитрих (Ciliophora, Peritrichia) в условиях очисных сооружений. Vestnik zoologii (41 (5)). pp. 535-541.

Концидайло, Р. В. (2007) Погляди Й.К. Готтшеда на переклад у його трактатах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 178-180.

Копетчук, В. А. (2007) Сутність професійної спрямованості навчання в медичних коледжах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 162-165.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Муж, Г. В., Міхеєва, Г. М., Юрик, Л. О., Памірський, М. С., Дудар, М. І. (2007) Екологічні проблеми в світлі сучасної філософії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 211-215. ISSN 2076-6173

Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2007) НА ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ І.І.ОГІЄНКА. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. pp. 194-197.

Кордон, М. В. (2007) Голокост на Житомирщині (на матеріалах міста Коростеня). Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1. pp. 74-76.

Кордон, М. В. (2007) Российско-украинские взаимоотношения в контексте европейской интеграции. Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода. pp. 169-172.

Кордон, М. В. (2007) Співробітництво України з НАТО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 3-5. ISSN 2076-6173

Коркішко, О. Г. (2007) Патріотичне виховання: досвід сучасної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 73-75.

Корнійчук, Ю. Г. (2007) Дорадянська система виховання у військових навчальних закладах як історико-педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 181-184.

Король, Є. О. (2007) Мотив «олімпійства» в романі Томаса Манна «Лотта у Ваймарі». Вікно в світ, 1 (21). pp. 82-89.

Королюк, О. М. (2007) Експериментальне дослідження ефективності технології організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 135-138. ISSN 2076-6173

Корінна, Л. В. (2007) Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 89-95.

Корінна, Л. В. (2007) Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 89-95.

Косарєва, Г. С. (2007) Культурний феномен польськомовної поезії епохи Бароко у перекладах В. Шевчука. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 235-241.

Косицька, Марія (2007) Риторично-стилістичні особливості полеміки у польськомовному "Літосі..." митрополита Петра Могили. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 296-302.

Костриця, М. Ю. (2007) Володимир Єршов: учений, полоніст, краєзнавець. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Костюк, О. Ю. (2007) Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 139-143.

Котлова, Л. О. (2007) Психологічний аналіз конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, Т.3.. pp. 143-146.

Котлова, Л. О. (2007) Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць., Ч.І. (17). pp. 175-180.

Котнюк, Л. Г. (2007) Особливості мета тексту в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 121-123.

Котнюк, Л. Г. (2007) “Metatext” Separated from the Main Text. Humanistic and Pragmatic TEFL: Book of Abstracts / XII TESOL Ukraine Conference. p. 35.

Кофанов, А. В. (2007) Місце та роль науково-дослідних експертно-криміналістичних установ України (50-90-х років ХХ-го століття) у професійній підготовці судових експертів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 59-66.

Кравець, О. Є. (2007) Історичний аналіз поняття "проектування" в контексті вивчення професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 161-165. ISSN 2076-6173

Кравченко, О. О. (2007) Пантелеймон Куліш у змаганнях за українську мову та її правопис (друга половина ХІХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 213-216.

Крамчанінова, О. В. (2007) Концепт агресія у концептуальній та мовній картинах світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 176-180.

Крисаченко, В. С. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Крук, М. З. (2007) Основні терміни українською мовою у процесі вивчення дисципліни «Плавання з методикою викладання». [Teaching Resource]

Крук, М. З. (2007) Становлення фізичного виховання в навчально-виховних закладах України 1900-1917 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 22-26.

Крук, М. З. (2007) Суперечності процесу формування здорового способу життя студіюючої молоді. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 76-79. ISSN 2076-6173 (Unpublished)

Крук, М. З. (2007) Суперечності процесу формування здорового способу життя студіюючої молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 96-98.

Круковська, І. М. (2007) Соціально-економічні та політичні передумови становлення медичної освіти на Волині (1781 – 1840 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 121-124.

Кудоярова, О. В. (2007) Динамічний аспект тематичної організації медичного професійного конфліктного дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 225-228.

Кузнєцова, І. В., Кухарьонок, С. С. (2007) Сучасна Європа: історія. Житомирський держаний університет ім. І. Франка.

Кузнєцова, І. В., Солопій, В. В. (2007) ТЕКСТОФОРМУЮЧА РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ КОНВЕРГЕНЦІЙ У РОМАНІ АЙРІС МЕРДОК «ЗАМОК НА ПІСКУ». Збірник Тез ХХХІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. 14-16 березня 2007. pp. 232-233.

Кузьменко, В. В. (2007) Можливості комплексної системи навчання щодо формування в учнів інтегрованої картини світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 79-81.

Куликовська, Н. І. (2007) Функціональне поле конотативного компонента в семантиці гендерно маркованих фразеологічних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 203-205.

Курносова, О. В. (2007) Діагностика можливості та обмеження проективної методики "Малюнок сім'ї" при вивченні міжособистісних стосунків у сім'ї. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кучерук, О. А. (2007) Шляхи формування мовленнєвої компетентності: психолінгвістичний підхід до навчання рідної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (12). pp. 37-41.

Лавріненко, О. А. (2007) Система організації навчально-виховного процесу ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька в 1875-1880 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 40-43.

Лаухіна, І. С. (2007) Особливості релігійної освіти учнів шкільного віку на Сході Франції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 166-169.

Левківська, О. М. (2007) Громадянська культура англійських студентів в умовах Європейської інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 170-173.

Левківський, М. В. (2007) Соціальна зрілість старшокласника у педагогічній площині. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (8). pp. 201-207.

Лисенко, І. В. (2007) Комерційні навчальні заклади в системі професійної освіти на Чернігівщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 170-173.

Листван, В. М., Бабич, І. В., Листван, В. В. (2007) Аміди α,β-ненасичених кислот, що містять фрагмент сульфацилу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Хімія (12). pp. 31-33.

Листван, В. М., Листван, В. В., Шекель, А. М. (2007) Алкіліденфосфорани: синтез, реакційна здатність, синтетичні можливості. Вісник Черкаського університету. Сер. : Хімічні науки (86). pp. 32-42. ISSN 2079-2573

Листван, Владислав (2007) Співають "Поліські соколи". Українська полоністика (6). pp. 58-64.

Литвак, О. Й. (2007) Сучасний досвід стандартизації системи підготовки фахівців соціальної сфери у Республіці Польщі. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць, 5 (ІІ). pp. 20-24.

Литвиненко, О. М. (2007) Проблема релігійно-конфесійної толерантності в сучасній Україні. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Литньова, Т. В. (2007) До питання про тлумачення змісту цільового компонента навчання іноземних мов. Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 черв. 2007 р.. pp. 57-59.

Литньова, Т. В. (2007) Контент-аналіз понятійного змісту цільового компонента навчання іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 80-84. ISSN 2076-6173

Литньова, Т. В. (2007) Напрями розвитку цільового компонента навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти в 30-40-х рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 166-170.

Лутай, М. Є. (2007) Есерівська контрреволюційна організація на Житомирщині: міф чи реальність. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 1. pp. 270-273.

Луценко, Л. К. (2007) Головні принципи організації навчально-виховного процесу у школі вільного виховання Олександра Нілла /. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 179-182.

Лєцкін, М. О. (2007) Виважене слово літероатурознавця “МИХАЙЛОВІ ЛЄЦКІНУ – 75”. Едил, Житомир.

Лєцкін, М. О. (2007) У силовому полі Києва (Іван Огієнко та Максим Рильський). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (4). pp. 52-53.

Ліпісівіцький, М. Л. (2007) Hемецкое литературное кабаре «Überbrettl» (1901—1903 гг.) : особенности драматического действа. Материалы XIV международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ». Секция «Филология». pp. 297-299.

Ліпісівіцький, М. Л. (2007) Особливості поетики драматичної сцени Ґ. Бенна «Ітака». Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Ч. 2. (22). pp. 93-97.

Лісневська, О. С. (2007) Інтеграція уроків математики та трудового навчання як засіб розвитку творчого мислення та просторової уяви молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 125-127.

Лісовський, А. М. (2007) Навчання і розвиток мислення учнів. In: Література і розвиток творчих сил учнів, або невикористані резерви методики. Ленвіт, pp. 5-9.

Лісовський, А. М. (2007) Толерантність у літературі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Лісовський, А. М. (2007) Художній твір і духовний онтогенез особистості. In: Література і розвиток творчих сил учнів, або невикористані резерви методики. К: Ленвіт, pp. 42-47.

Літяга, І. В. (2007) Деякі аспекти діяльності організацій в управлінні соціальною роботою. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. (5). pp. 28-31.

Літяга, І. В. (2007) Деякі аспекти розвитку педагогічної корекції в теорії та практиці виховання ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 99-101. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2007) Специфіка педагогічної корекції спілкування підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувально-оздоровчого закладу). Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. // Спец. випуск № 48. Частина 1.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти і науки України., 48 (ч.1).

Магась-Демидас, Ю. І. (2007) Сільськогосподарська кооперація Волинської губернії в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, 1. pp. 18-19.

Магнер, Генріх (2007) Три Чацьких. Українська полоністика (3-4). pp. 209-224.

Мазоха, Г. С. (2007) Поліфонізм як важливий фактор у поетиці епістолярного жанру (на матеріалі листування В. Близнеця 70-х рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 191-195.

Мазука, Л. І. (2007) Етнотолерантність в Україні (на прикладі забезпечення освітніх прав національних меншин). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Мазяр, О. В. (2007) Проблеми професійної рефлексії в особистісно орієнтованій моделі навчання. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник / За ред. проф. М. М. Заброцького. pp. 65-70.

Майданевич, В. П. (2007) Теоретичний аспект вивчення життєвої позиції громадянина в системі сучасної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 144-146.

Майстренко, Г. В. (2007) Науково-методичні основи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в контексті дизайн-освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 128-130.

Майстренко, Т. М. (2007) Проблема регуляції навчальної діяльності в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (3). pp. 122-129.

Максимова, Н. В. (2007) Биология и распределение Байкальского брюхоногого моллюска Maackia (Eubaicalia) Herderiana (Lindholm,1909) (Gastropoda: Caenogastropoda: Baicaliidae). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Малинівська, Л. І. (2007) Загальнолюдські цінності формування в учнів відповідального ставлення до природи. Проблема духовності сучасної молоді; реалії та перспективи: Матеріали міжрегіональної науково практичної конференції молодих дослідників. pp. 83-85.

Малишенко, А. О. (2007) Взаємодія вербальних та невербальних засобів мотивації англомовної гендерно адресованої реклами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 181-184.

Малярчук, О. В. (2007) Акредитація програм дистанційного навчання як інноваційний компонент менеджменту освіти США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 171-174.

Марковський, Б. В. (2007) До питання становлення і розвитку основ релігійної толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Мартенюк, Вікторія (2007) Типологія метафори. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 26-31.

Мартинова, О. М. (2007) Комунікативні стратегії та тактики мовленнєвого спілкування (на матеріалі сучасної англійської прози). Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць, 2 (21). pp. 201-206.

Мартинюк, М. В. (2007) Організація гурткової роботи в гімназіях гуманітарного спрямування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 183-185.

Марченко, В. Ф., Данилов, О. А., Шевчук, Д. В., Русак, П. С., Волошин, П. І. (2007) Аналіз економічного ефекту лікування варикоцеле традиційним та лапароскопічним методами в умовах дитячого хірургічного стаціонару. Хірургія дитячого віку, 4 (2(15)). pp. 60-69.

Маслак, Л. П. (2007) Проблема міжкультурної комунікації у підготовці майбутніх офіцерів до миротворчих операцій. Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України : матеріали Всеукр. конфер. ["Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України"], (Житомир, 22-23 травня 2007 року).. pp. 85-90.

Маслак, Л. П. (2007) Проблеми підготовки спеціаліста в контексті євро-інтеграційних процесів в Україні. // Модернізація вищої освіти у контексті євро-інтеграційних процесів : [зб. наук. праць учасн. Всеукр. методолог. семінару з міжнар. участю].. pp. 114-120.

Масловська, Л. Ц. (2007) Толерантність у контексті соціальної регуляції бізнесу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Масловська, М. В. (2007) Декоративно-прикладне мистецтво у полікультурному просторі України. Українська полоністика (3-4). pp. 77-82.

Маєвська, Л. М. (2007) Деякі аспекти етносоціокультурної програми вивчення світу дитинства. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. Наукових праць. (5 (ч2)). pp. 45-50.

Маєвська, Л. М. (2007) Етнокультурна спрямованість освіти: нормативно-правове забезпечення (рівень ООН, ЮНЕСКО). Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XIII —- XIV (XIII). pp. 27-36.

Маєвська, Л. М. (2007) Етнокультурне виховання. Нормативно-правове забезпечення: Міжнародний та вітчизняний рівень (Методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Маєвська, Л. М. (2007) Етнокультурологія: Словник-довідник. [Teaching Resource]

Межжерин, С. В., Власенко, Р. П., Гарбар, А. В. (2007) Анализ клонового разнообразия двух видов апомиктических дождевых червей (Lumbricidae: Aporrectodea)и проблема изменчивости мелких и крупных организмов. Доповіді національної академії наук України (8). pp. 151-156. ISSN 1025-6415

Мирончук, Н. М. (2007) Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мирончук, Н. М. (2007) Упровадження моделі формування культури взаємин старших підлітків у виховному процесі сучасної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 175-177.

Мисечко, О. Є. (2007) Підготовка майбутніх учителів іноземних мов в історії університетської педагогічної освіти в Україні (ХІХ-поч.ХХ ст.). Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки» (7). pp. 139-146.

Мисечко, О. Є., Войналович, Л. П. (2007) Становлення освітніх закладів по підготовці вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Національний Університет "Острозька Академія". Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (9). pp. 326-333.

Михайленко, В. В., П’ятецький, В. О., Лущиков, В. О. (2007) Рівняння одночастотного наближення стаціонарних коливань непружних п’єзоелектричних тіл в потенціалах. Вісник Київського університету (1).

Михайленко, В. В., П’ятецький, В. О., Лущиков, О. В. (2007) Про структуру амплітудних визначальних рівнянь непружних п’єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні. Вісник Київського університету (2). pp. 115-121.

Можаровська, І. В., Тесленко, С. А. (2007) Формування математичних понять молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 131-133.

Мойсієнко, В. М. (2007) Західнополіський діалект: до витоків. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах (4). pp. 154-168.

Мойсієнко, В. М. (2007) Збирач поліських скарбів: Микола Васильович Никончук (1937 – 2001). Бердичівщина у плині часу. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Джозефа Конрада (1). pp. 75-81.

Мойсієнко, В. М. (2007) Мовна палітра Житомирського Полісся крізь призму віків. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник, 1. pp. 135-142.

Мойсієнко, В. М. (2007) Походження поліських діалектів. Українська історична та діалектна лексика: збірник наукових праць (5). pp. 452-463.

Мойсієнко, В. М. (2007) Про південноукраїнський ікавізм та поліські дифтонги. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова в процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś (4). pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова у процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii. – Poznań, 2007. – C. 249-254., 4. pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2007) Этноязыковая принадлежность "руськой мовы" во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Славяноведение (5). pp. 61-80.

Мокрицька, А. М., Танська, В. В. (2007) Природа як джерело розвитку дитячої творчості в дизайні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 78-80. ISSN 2076-6173

Молодичук, О. А. (2007) Засоби просторової локалізації дії в українських народних баладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 196-200.

Молчанов, В. Б. (2007) Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть. Український історичний журнал (3). pp. 216-220. ISSN 0130-5247

Мордовець, М. Т. (2007) Розподіл каналів реакції поділу U-233 тепловими нейтронами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 223-230.

Моркотун, С. Б. (2007) Презентація та презентаційні вміння студентів магістратури в академічній сфері. Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. (9). pp. 353-361.

Мосієнко, О. В. (2007) Когнітивно-дискурсивні стратегії презентації людини в англомовних аналітичних статтях: функції детермінативів. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки., 2 (15). pp. 160-164.

Мосієнко, О. В. (2007) Роль детермінативів у представленні злочинців і жертв в англомовних газетних новинах. Проблеми семантики, прагматики і когнітивної лінгвістики (12). pp. 275-281.

Музика, О. Л. (2007) "Шкілка" №26, 11 червня 2007 року. "Шкілка" (26). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2007) Інтеграція особистісного досвіду як психологічний механізм розвитку творчої обдарованості. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О.Моляко, 12 (3). pp. 159-164.

Музика, О. Л. (2007) Проектування проблемно-орієнтованих технік ціннісної підтримки розвитку здібностей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць, І (17). pp. 128-135.

Музика, О. Л. (2007) Розвиток здібностей та обдарованості в процесі вікового розвитку особистості. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. В.О.Моляко, 12, ви. pp. 142-148.

Музика, О. Л. (2007) Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі, 10, ви. pp. 42-44.

Музика, О. Л. (2007) Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості. Наука і освіта. –Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (4-5). pp. 118-121.

Музика, О. Л., Майстренко, Т. М., Оснадчук, Ю. О. (2007) Вищій освіті – європейський рівень: досвід впровадження кредитно-модульної системи навчання на соціально-психологічному факультеті ЖДУ імені Івана Фран. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник / За заг. ред. П.Ю. Сауха, О.М Швидак, І.І. Ярмошик та ін., 2. pp. 65-75.

Музика, О. Л., Спірін, О. М., Майстренко, Т. М., Загурська, І. С., Оснадчук, Ю. О. (2007) Експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на соціально-психологічному факультеті. [Experiment]

Муравицький, В. О. (2007) Вплив соціально-культурної реальності міста на формування естетичної течії романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 45-48.

Міненко, Н. М. (2007) Методологічні основи проблеми розвитку інтелектуальних умінь молодшого школяра у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 188-192.

Міняйлова, А. В. (2007) Гуманістичне виховання особистості як психолого педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 147-150.

Мірошніченко, В. І. (2007) Розвиток активності майбутніх офіцерів у процесі підготовки до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 47-50.

Міщук, С. М. (2007) Зародження наукового опису рукописних пм'яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Рукописна та книжкова спадщина України (11). pp. 16-34.

Міщук, С. М. (2007) П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині. Рукописна та книжкова спадщина України (12). pp. 277-309.

Міщук, С. М. (2007) Палеографо-кодикологічний та бібліографічний опис рукописних книг та стародруків Волинського єпархіального давньосховища (1892–1919). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорія та методики. Зб.наукових праць (15). pp. 318-331.

Нагачевська, З. І. (2007) Виховно-освітній потенціал "жіночої" Шевченкіани (західноукраїнські землі кінця XIX ст. – 1930-х рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 30-34.

Нагнибіда, Л. С. (2007) Художній твір у системі комунікативного простору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 181-185.

Нагорна, С. С. (2007) Взаємозалежність моделей граматичної сполучуваності і словозмінних форм англійського дієслова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 193-197.

Нагіленко, І. А. (2007) Гармонія у філософських дослідженнях середньовіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 13-15.

Натикач, Петро (2007) З історії вивчення Другого Зимового походу. Науковий збірник. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2007, 1. pp. 200-209.

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне значення понять державна служба та державний службовець. Державне управління: теорія та практика (1). pp. 41-47. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне семантичне поле концептів професійність, служіння, мета, повноваження, завдання у професійній свідомості державних службовців. Вісник НАДУ (4). pp. 65-73. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2007) Вільний асоціативний експеримент як метод дослідження проблем державної служби. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції державних службовців у дослідженні методом вільного асоціативного експерименту (репутація, обов’язок, спілкування). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції у системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування). Держава та регіони (3). pp. 119-125.

Недашківська, Т. Є. (2007) Концепти керівник, посадовець, громадянин, людина, народ у професійній свідомості державних службовців. НАДУ при Президентові України (2). pp. 85-96.

Недашківська, Т. Є. (2007) ПРО БУДОВУ ФРАГМЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. Мова і культура. pp. 40-46. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2007) Професійна компетентність та професійна компетенція: проблема розуміння термінів. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Радиш, Я. Ф. (2007) Компетентність та компетенція державного службовця як наукова проблема. Держава та регіони (2). pp. 78-95.

Некрутенко, О. Б. (2007) Школа Саммерхілл О.Нілла і проблеми вітчизняної шкільної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 186-190.

Нечипоренко, М. Ю. (2007) Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій із романів Ю. Андруховича англійською та польською мовами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 207-213.

Новицька, О. І. (2007) Організація навчально-виховного процесу у вальдорфських школах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 191-193.

Новобранець, О. Б. (2007) Біля витоків українознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 198-204.

Новіцька, Юлія (2007) Житомирські сторінки біографії В’ячеслава Липинського. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1. pp. 209-215.

Нідзельська, Ю. М. (2007) Маніфестація концепту єврейства ХОЛОКОСТ у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 206-209.

Нідзельська, Ю. М. (2007) Особливості реалізації ціннісних концептів єврейської культури: єврейська ідентичність, сім’я і спільнота в англійській мові. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов / [гол. ред. А.Д. Бєлова].

Нідзельська, Ю. М. (2007) Універсальна та етноспецифічна складові у лінгвоконцепті єврейської культури TZEDAKAH (CHARITY) та їх відображення в англійській мові. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.

Ніколайчук, Л. А. (2007) Методика викладання іноземної мови і літератури, як критерій добору національно-культурного змісту навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 58-60.

Ніколаєнко, С. М. (2007) Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 35-39.

Нікіфоров, Л. Б. (2007) Роль та значення емоційної культури в професійній діяльності майбутнього менеджера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 111-114.

Обозний, В. В. (2007) Краєзнавча полоніана Юзефа Крашевського. Українська полоністика (3-4). pp. 96-103.

Огуй, О. Д., Стецишин, Ю. В. (2007) Засоби когезії в романах Е.М. Ремарка: спроба кількісної репрезентації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 109-113.

Оксентюк, Н. В. (2007) Психолого-педагогічні умови становлення толерантності майбутнього інтелігента. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 151-155.

Олеярник, О. В. (2007) Навчально-виробничі комбінати другої половини ХХ століття як новаторські заклади в історії розвитку освіти в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 194-196.

Олійник, С. В. (2007) Актуалізація музично-творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя як механізм його духовного становлення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 51-53. ISSN 2076-6173

Олійник, В. В. (2007) Шкільні свята в практиці навчальних закладів у період визвольних змагань українського народу (1917 – 1920 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 197-199.

Омельченко, Л. Ф., Самохіна (Дмитренко), В. О., Соловйова, Л. Ф. (2007) Культурно-національні конотації англійських композит. Новітня філологія (6 (26)). pp. 74-86.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2007) Семантика і "внутрішній" синтаксис англійських композитів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 174-179.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2007) Англійські композити у газетному дискурсі. Матеріали VI Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і проблеми”. pp. 67-72.

Омецинська, О. В. (2007) Поняття й структура портретного опису як складника художнього дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 210-213.

Онопрієнко, Т. М. (2007) Епітетні засоби створення кольорової палітри художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 128-131.

Онопрієнко, Т. М. (2007) Методична складова професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні у 20-х роках ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 128-131.

Опанащук, Петро (2007) Діяльність газети «Рада» в контексті студентського руху за українізацію Київського університету (1906-1907 рр.). Часопис української історії (6). pp. 52-55.

Опанащук, Петро (2007) Пропагування українського театрально-музичного мистецтва на сторінках газети «Рада» (1906-1914 рр.). Часопис української історії (7). pp. 78-80.

Опанащук, Петро (2007) Участь газети «Рада» в русі за побудову пам’ятника Т. Г. Шевченкові (1906-1914 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія. Економіка. Філософія». (13). pp. 45-50.

Опольська, М. В. (2007) Толерантність як один із компонентів гуманістичної спрямованості особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 119-121.

Орел, Л. О. (2007) Математична підготовка студентів у контексті початкової дизайн-освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 134-136. ISSN 2076-6173

Орел, Л. О. (2007) Проблема організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 200-204. ISSN 2076-6173

Остапчук, О. Л. (2007) Особливості викладання дисципліни "Гендерна педагогіка" в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 124-132.

Остапчук, О. Л. (2007) Центр гендерної освіти: проблеми та перспективи. Збірник кращих робіт Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт із гендерної проблематики серед учнів 10-11 класів, студентів, аспірантів.. pp. 179-182.

Остапчук, О. Л. (2007) Функціональні особливості діяльності соціального педагога в контексті ґендерного підходу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 178-180.

Павленко, В. В. (2007) З історії діяльності іноземних колоністів на Волині (ХІХ ст.). Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. pp. 270-287.

Павленко, В. В. (2007) Зміст та організація навчання у жіночому училищі графа Д. М. Блудова у м. Острозі (1805-1833 рр.). Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю.. pp. 287-291.

Павленко, В. В. (2007) Мистецько-естетична освіта на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Проблеми духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників. pp. 61-65.

Павленко, В. В. (2007) Проблема іноземного вчительства як об’єкт вивчення в контексті історико-педагогічного регіоналізму. Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка” (9). pp. 379-387.

Павленко, В. В. (2007) Участь польських учених в організації діяльності Кременецького ліцею (1805-1833 рр.). Психолого-педагогічні засади формування особистості студентської молоді: суспільство, професія, сім'я. pp. 52-57.

Павленко, Л. І., Мангушева, О. О. (2007) Ознаки діалогічного мовлення в публічних промовах (на матеріалі сучасної англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 162-165.

Павленко, Н. О. (2007) The rоle of the mass media in Northern Ireland. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: Міжвузівський збірник наукових статей. (1). pp. 94-102.

Павленко, Н. О. (2007) Ціннісні поняття у політичних дискурсах Джері Адамса та Леха Качинського. Українська полоністика (3-4). pp. 54-59.

Павлик, Н. П. (2007) Науково-теоретичні засади організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 133-149.

Павлик, Н. П. (2007) Модель взаємозв’язку психолого-педагогічних умов та етапів організації виховної роботи у притулку для неповнолітніх. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. (3). pp. 38-44.

Павлик, Н. П. (2007) Організація виховного процесу в притулку для неповнолітніх. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 105-108.

Павлюченко, О. В. (2007) Порівняльна морфологічна характеристика видів роду Aspidogaster (Plathelminthes, Aspidogastrea). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (43). pp. 174-179. ISSN 0206-5657

Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К., Гарбар, О. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae)в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К., Гарбар, А. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Памірська, Л. Ю., Памірський, М. С. (2007) Вивчення іноземних мов у польській національній школі у контексті політики коренізації на Волині. Українська полоністика (3-4). pp. 130-135.

Папіжук, В. О. (2007) Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 143-146.

Пасічник, О. В. (2007) Людина у в’язниці: випробування духу й тіла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 166-168.

Пахомова, Т. Г. (2007) Зміст і управління перепідготовкою вчителів у 20-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 205-208.

Пацеєвська, О. С. (2007) Формування спеціальної складової перекладознавчої компетенції полоніста – проблема добору тематики і навчальної літератури. Українська полоністика (3-4). pp. 149-164.

Переломова, О. В. (2007) Концепт самотності як інтертекстема індивідуально-авторської парадигми поетичних творів Павла Тичини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 169-172.

Перепелиця, Л. О. (2007) Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування грибів на морфологічні показники рослин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 222-224.

Пермінова, А. О. (2007) "Дон Жуан" Дж.Г. Байрона та Є. Голованівського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 149-153.

Пирог, Г. В. (2007) Особливості політичної соціалізації дітей молодшого шкільного віку (на прикладі севастопольського регіону). Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 9 (2). pp. 228-234.

Пирог, Г. В. (2007) Психологические аспекти политической социализации детей. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 50-52. ISSN 2311-8466

Пирог, Г. В. (2007) Психологические особенности политического участия молодежи. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (8-9). pp. 132-135.

Плотницька, О. В. (2007) Орієнтація студентів педагогічних вузів на духовні загальнолюдські цінності в процесі вивчення курсу "Основи сценічного та екранного мистецтва". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 44-46.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2007) Символіка світла й кольору в мистецтві вітражу та ідея синтезу мистецтв в художній діяльності школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 81-85. ISSN 2076-6173

Побірченко, Н. С. (2007) Змістовий аспект поняття "авторська школа". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 33-37.

Подкоритова, О. П. (2007) History of English and American Literature (concise lecture course). Part 2. [Teaching Resource]

Подкоритова, О. П. (2007) Патрік Каванах і нова традиція в ірландській поезії ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 186-190.

Полховська, М. В. (2007) Просторова інтерпретація екзистенційного речення (на матеріалі ранньоновоанглійських пам’яток). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 214-216.

Полєвіков, І. О. (2007) Музично-педагогічна спадщина України як передумова реалізації особистісно орієнтованого виховання в музичній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 150-154.

Полішук, З. П., Федьович, М. В., Харченко, М. М. (2007) Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Поліщук, З. П., Федьович, М. В., Бенедисюк, М. М. (2007) Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі. ЖДУ ім.І.Франка.

Поліщук, Л. П. (2007) Наукові підходи до загальнопедагогічної підготовки вчителів. Проблеми духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 130-132.

Поліщук, О. П. (2007) ЕСТЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ. Практична філософія (4). рр. 165-170.

Поліщук, О. П. (2007) Мистецька антицинація і художне мислення: естетико-культурологічний аналіз. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА, 7 (13). pp. 112-118.

Поліщук, О. П. (2007) Проблема художнього мислення в класичній німецькій естетиці. Гуманітарний часопис (1). рр.18-24.

Поліщук, О. П. (2007) Проблема художнього мисленнія: посткласичний естетичний дискурс. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). pp. 28-33.

Поліщук, О. П. (2007) Художнє мислення в контексті дизайн-освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2007) Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс. Other. К.: Парапан.

Поплавська, Н. М. (2007) Герменевтична модель української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI – поч. XVII ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 173-177. ISSN 2076-6173

Портницька, Н. Ф. (2007) Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці. Other thesis, ЖДУ ім. Івана Франка.

Портницька, Н. Ф. (2007) Динаміка наслідування та особливості розвитку творчих здібностей обдарованих дошкільників. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12 (3). pp. 219-224.

Портницька, Н. Ф. (2007) Стратегіальні тенденції розвитку наслідування дошкільників. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12. – Вип. 2. – С. 206-211., 12. pp. 206-211.

Портницька, Н. Ф. (2007) Ціннісна регуляція наслідування у продуктивно-творчій діяльності у дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12. pp. 235-240.

Постова, С. А. (2007) Проблема конфлікту в професійній діяльності педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 155-157.

Пригодій, Р. В. (2007) Епістемологічний аспект функціонування клішованих конструкцій "it/this + Vbe + Y" в англомовному художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 209-212.

Приймак, А. М. (2007) Экспликация некоторых средств языка, участвующих в создании эффективной печатной рекламы. Наукові дослідження – теорія та експеримент, 5. pp. 83-87.

Приймак, А. М., Приймак, І. М. (2007) Роль української інтелігенції польського походження у національному відродженні України другої половини XIX століття. Українська полоністика (3-4). pp. 73-76.

Прилуцька, Н. С. (2007) Пріоритетні напрямки та основні цілі розвитку професійної перепідготовки дорослих. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 158-162. ISSN 2076-6173

Прищепа, В. П. (2007) Неврози суспільства – "неврози" драматургії Австрії після другої світової війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 213-215.

Прищепа, О. В. (2007) Інтертекстуальність теорії очуження Бертольда Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 216-218.

Прокопенко, В. В. (2007) Функціонально-прагматичний аспект поступки у фазі закінчення комунікативного конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 217-220.

Прус, А. В. (2007) Потенціал прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО - 2007).

Прус, А. В., Швець, В. О. (2007) Прикладна спрямованість стереометрії: 10-11 класи. Шкільний світ. ISBN 978-966-451-089-6

Прус, А. В. (2007) Загальні питання прикладної спрямованості шкільного курсу математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 67-71.

Прус, А. В., Швець, В. О. (2007) Теорія і практика прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Other. ЖДУ імені Івана Франка, 2011.

Підгурська, В. Ю. (2007) АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ У ПЛОЩИНІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Випуск 97. (97). pp. 10-14.

Підгурська, В. Ю. (2007) РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Педагогічна Житомирщина (1(37)). pp. 16-18.

Піддубна, О. М. (2007) Народно-художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 147-149. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2007) Формування творчої активності майбутніх вчителів у процесі занять народною художньою творчістю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 209-211. ISSN 2076-6173

Пікун, Л. В. (2007) Ігрова трансформація романтичного героя в романі М. Шеллі "Франкенштейн". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 132-136.

Піскун, В. М. (2007) Соціальні аспекти толерантності в сучасному українському соціумі. In: 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Піскун, С. А. (2007) Педагогічне краєзнавство в організації навчально-виховного процесу вищої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 123-126.

Радишевський, Ростислав (2007) "Нобелівський" роман Владислава Реймонта. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 263-276.

Радіонова, Г. В. (2007) Толерантність у світлі тотальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 38-41.

Райковська, Г. О. (2007) Наукові підходи та сучасний стан з графічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 109-114. ISSN 2076-6173

Рафальська, Т. Л. (2007) "Великий терор" на Житомирщині: специфіка та технологія. Український історичний журнал (3). pp. 66-75.

Рафальська, Т. Л. (2007) Національні меншини Житомирщини в ХХ столітті: від "коренізації" до "великого терору". Наукові записки (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України) (33). pp. 88-102.

Рафальська, Т. Л. (2007) Технологія розгортання політики "Великого терору" на Житомирщині у 1937 р. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. Житомир., 1. pp. 77-83.

Рацілевич, Андрій (2007) Культурно-просвітницький рух на Волині 1917 р. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” (13). pp. 51-58.

Рацілевич, Андрій (2007) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.(НА МАТЕРІАЛАХ ВОЛИНІ). Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник, 1. pp. 262-270.

Ровенко, К. К. (2007) Історія дизайну та використання його елементів на уроках образотворчого мистецтва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 137-139.

Романова, Наталія (2007) Психологічний портрет шістдесятництва крізь призму філософії екзистенціалізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 44-48.

Романюха, М. В. (2007) Зооморфізми-новотвори в комплексі образних засобів підмови економіки (на матеріалі англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 221-224.

Рудик-Леуська, Н. Я. (2007) Продуктивні властивості та фізіолого-біохімічні характеристики ляща (Abramis brama L.) і плітки (Rutilus rutilus L.) Сулинської затоки Кременчуцького водосховища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Рудківська, К. А., Янушевич, О. М. (2007) Використання елементів дизайн-освіти як засіб підвищення інтересу до навчання учнів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 140-142.

Рудницька, Н. В. (2007) Вплив юдаїзму на освіту євреїв Волині у XIX ст. Українська полоністика (3-4). pp. 34-40.

Рудницька, Н. В. (2007) Система освіти у Волинській губернії на початку ХХ ст. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє.Науковий збірник. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка., 1. pp. 51-58.

Рудницька, О. П. (2007) Гарантійні виплати в контексті реформування законодавства про працю. Актуальні проблеми юридичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Шості осінні юридичні читання». (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007р.), 2. pp. 338-339.

Рудницька, О. П. (2007) Правове регулювання гарантійних виплат у 20 – 30-х роках ХХ ст. «Житомирщині - 70»: матеріали науково-практичної конференції (Житомир, 25-26 вересня 2007 р.). pp. 219-226.

Рудницька, О. П. (2007) Правове регулювання гарантійних виплат у проекті Трудового кодексу України та трудових кодексах країн СНД. Судова апеляція (2). pp. 86-91.

Савинець, Н. П., Іванчук, Г. І. (2007) З досвіду використання ідей зарубіжних методик дизайн-освіти на уроках математики в початкових класах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 86-88.

Савитська, Н. О. (2007) Робочий зошит з музики і ритмічних рухів. [Teaching Resource]

Савицький, І. Л. (2007) "Почуваю на мить себе молодим..." Юрій Яновський у Малій П’ятигірці. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Савиченко, О. М. (2007) Біографічне дослідження мотивації досягнення у спортивній діяльності. науково-практична міжвузівська конференція (ХХХІІ). p. 229.

Савиченко, О. М. (2007) Тренінг-курс розвитку мотивації досягнення студентів у спортивній діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 1 (17(41)). pp. 92-97.

Савиченко, О. М. (2007) Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей. Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей, 12 (3). pp. 233-238.

Савостьянова, М. В. (2007) Аксіологічні та онтологічні засади гуманітарних парадигм. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 12-15.

Самойленко, О. А. (2007) Роль церкви в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 16-19.

Самойлюкевич, І. В. (2007) Інформаційна домінанта діяльності вчителя іноземних мов: методологічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 72-75. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2007) Організація професійної підготовки майбутніх учителів в інформаційному суспільстві США: назустріч нової освітньої парадигми. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». pp. 431-441.

Самойлюкевич, І. В. (2007) Професійний портрет сучасного вчителя іноземних мов у Великій Британії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 40-44. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2007) Підготовка вчителів іноземних мов в інформаційному суспільстві США: навчання впродовж життя. Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка. pp. 313-323.

Самочорнова, О. А. (2007) Логіко-граматична категорія кількості та лексичні засоби її вираження в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 185-188.

Сангаєвська, Н. Л. (2007) Сотеріологічні мотиви творчості Івана Франка в аспекті християнства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 21-23.

Сарана, О. А., Семенець, С. П. (2007) Нестандартні геометричні задачі: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Саух, Ю. П. (2007) Буддійський проект ненасилля в контексті викликів XXI століття. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Сбруєва, А. А. (2007) Нові підходи до створення альтернативних шкіл: сучасний досвід реформування середньої освіти США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 38-42.

Свириденко, І. М. (2007) Вірність як моральна категорія. Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (67). pp. 181-187.

Свириденко, І. М. (2007) Вірність як моральна категорія. Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл.: П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. pp. 181-187.

Свірчевська, І. А. (2007) Цілепокладання у навчанні математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 76-78.

Севостьянов, Е. А. (2007) Оценки искажения и нормальность семейств кольцевых отображений. Труды ИПММ НАН Украины (14). pp. 150-161. ISSN 1683-4720

Севостьянов, Е. А. (2007) Теория модулей, ёмкостей и нормальные семейства отображений, допускающих ветвление. Український математичний вiсник, 4 (4). pp. 582-604.

Севостьянов, Е. А. (2007) Теория модулей, ёмкостей и нормальные семейства отображений, допускающих ветвление. Український математичний вiсник, 4 (4). pp. 582-604.

Севостьянов, Е. А., Рязанов, В. И. (2007) Равностепенно непрерывные классы кольцевых Q-гомеоморфизмов. Сибирский математический журнал, 48 (6). pp. 1361-1376.

Седляр, Анатолій (2007) Господарська діяльність органів самоврядування міст Волині та Поділля напередодні першої світової війни. Часопис української історії (7). pp. 80-86.

Седляр, Анатолій (2007) Заходи міського громадського управління Волині та Поділля у сфері пожежної охорони наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Часопис української історії (8). pp. 44-49.

Седляр, Анатолій (2007) Прибутково-видаткова система діяльності органів міського громадського управління на Волині та Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність, 1. pp. 245-247.

Седляр, Анатолій (2007) Робота органів міського громадського управління Волині та Поділля щодо підтримки середньої освіти (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" Вип.13 / Гол. ред. Ю.І. Терещенко. pp. 39-44.

Седляр, Анатолій (2007) Роль органів міського громадського управління Волині і Поділля в розвитку гімназійної освіти (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення, 1. pp. 190-195.

Седляр, Анатолій (2007) Соціальна допомога місцевому населенню органів міського самоврядування на Волині та Поділлі під час Першої світової війни (липень 1914 - лютий 1917 рр.). Часопис української історії (6). pp. 64-68.

Сейко, Н. А. (2007) Доброчинна підтримка освіти в Україні (ХІХ ст.). освітній науково-методичний часопис "Відкритий урок. Плеяди". (6-8). pp. 8-11.

Сейко, Н. А. (2007) Фундушова доброчинність польської громади України та її вплив на розвиток системи освіти початку ХІХ ст. Українська полоністика (3-4). pp. 116-122.

Семенець, Л. М. (2007) Проблеми розвитку здібностей особистості в психолого-педагогічних дослідженнях. Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників «Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи».. pp. 21-24.

Семенець, С. П., Сарана, О. А. (2007) Нестандартні геометричні задачі. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Семенець, С. П. (2007) Навчання учнів основної школи методам геометричних перетворень. Математика в школі (1). pp. 17-20.

Семенець, С. П. (2007) Постановка та шляхи розв’язання проблеми розвитку науково-теоретичного мислення майбутніх учителів математики в системі методичної підготовки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 57-59.

Семенець, С. П. (2007) Про вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю. Математика в школі (7). pp. 33-35.

Семенець, С. П. (2007) Розвивальне навчання математики: реалізація задачного підходу. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-методичної конференції. pp. 20-21.

Семенець, С. П. (2007) Розвивальне навчання старшокласників способу обчислення границь, що зводяться до інтеграла. Математика в школі (7). pp. 10-13.

Семенюк, І. С. (2007) Прагматичні засоби вираження концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ в комунікативний ситуації “Розслідування” (на матеріалі сучасної американської художньої прози). Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. Книга 1 (21). pp. 186-192.

Семенюк, О. В. (2007) Композиція у жанровій структурі новели (на матеріалі новелістики У. Фолкнера). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 154-157.

Сидорчук, Н. Г. (2007) Університетська педагогічна освіта в контексті євроінтеграційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 45-49.

Сингаївська, А. В., Мосейчук, О. М. (2007) Ідіоматика в когнітивному аспекті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 154-157.

Сингаївська, А. В., Мосієнко, О. В., Нідзельська, Ю. М. (2007) Практикуйтесь у вживанні англійської мови. [Teaching Resource]

Сипченко, І. В. (2007) Музична культура Житомира у ХІХ ст. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник/за заг. ред. П.Ю. Саух. pp. 45-51.

Сироїд, І. В. (2007) Внесок Олеся Гончара у процес відродження та розвитку української мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 221-224.

Ситник, Ю. М., Осадча, Н. М., Шевченко, П. Г., Киричук, Г. Є., Забитівський, Ю. М. (2007) Гідроекологія озерних екосистем України. Шацькі озера. Екологічна токсикологія: озеро Чорне Велике (огляд). Частина 1. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 225-230. ISSN 2076-6173

Ситник, Ю. М., Осадча, Н. М., Шевченко, П. Г., Киричук, Г. Є., Забитівський, Ю. М. (2007) Гідроекологія озерних екосистем України. Шацькі озера. Екологічна токсикологія: озеро Чорне Велике (огляд). Частина 2. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 232-235. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в Україні у загальній системі освіти XIX – початку XX століття. Збір. наук. праць / Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини.. pp. 119-124.

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в класичних європейських педагогічних теоріях XVIII – XIX ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

Скок, А. Г. (2007) Комунікативна толерантність викладача вищого навчального закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 79-84.

Славова, Л. Л., Соловйова, Л. Ф. (2007) Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Слоньовська, О. Б. (2007) Зміст освіти в державних школах США. Українська полоністика (3-4). pp. 165-169.

Слоньовська, О. Б. (2007) Теоретичні засади багатокультурності та світовий досвід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 82-86.

Слюсар, В. М. (2007) Випадковість у процесі самореалізації особистості. Senteniae (Сп.1). pp. 163-171.

Слюсар, В. М. (2007) Выбор как главный атрибутивный признак свободы в структуре самореализации личности. In: VI Международная научная конференция («Байкальская встреча») ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР, 26-29 июня 2007 г., г. Улан-Удэ.

Слюсар, В. М. (2007) Інтолерантие взаємовідношення "індивід-суспільство" у процесі самореалізації особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Слюсар, В. М. (2007) Вплив соціально-культурної кризи на самореалізацію особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 20-24.

Слюсар, В. М. (2007) Проблема детермінації самореалізації особистості в історії західноєвропейської філософії в період від Античності до Відродження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 6-10.

Слінчук, В. І. (2007) Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчального проекту на уроках математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 85-88.

Снєгірьов, В. В. (2007) Відгомін Катинської трагедії: Старобельський табір. Українська полоністика (3-4). pp. 41-53.

Снігурова, О. В. (2007) Новолатинська поетична спадщина як частина полімовного літературного процесу в Україні кінця ХVІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 214-216.

Сніховська, І. Е. (2007) Алюзивні власні назви в англомовному газетно-журнальному тексті. Науковий вісник Чернівецького національного університету (341). pp. 78-83.

Сніховська, І. Е. (2007) Ментальний експеримент у мовно-ігровому контексті. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія "Філологічні науки" (7). pp. 252-255.

Сніховська, І. Е. (2007) Структурно-синтаксична неоднозначність як засіб мовної гри. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія "Філологія" (9). pp. 124-129.

Соболевська, Г. І. (2007) Змістоутворююча роль хронотопу в п'єсах А. П. Чехова ("Три сестри"). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 149-157. ISSN 2227-2844

Соботович, Е. В., Шабалін, Б. Г., Тітов, Ю. О., Саєнко, С. Ю., Чумак, В. В. (2007) Мінералоподібні матриці зі структурою пірохлору для імобілізації актиноїдів і лантаноїдів, виділених з високо- і середньо активних відходів. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (15). pp. 86-93.

Соколовська, С. Ф., Гречина, Л. Б. (2007) Функціонально-стилістична домінанта перекладу публіцистичних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 205-209.

Сорочинська, О. А. (2007) Застосування новітніх технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю "Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів". pp. 218-221.

Сорочинська, О. А. (2007) Природоохоронна діяльність молоді як шлях подолання екологічної кризи на Житомирщині. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє, 2. pp. 293-299.

Спірін, О. М. (2007) Автоматизована система “НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”, побудована на основі Web-орієнтованого підходу. In: Міжгалузева нарада МОН України, 21.12.2006, м. Київ.

Спірін, О. М. (2007) Дидактичні моделі в проектуванні кредитно модульної технології на рівні викладача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 85-90.

Спірін, О. М. (2007) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-88-Х

Спірін, О. М., Шимон, О. М. (2007) Координація навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 47-52.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Грищук, О. С., Костюк, В. С. (2007) Методичні рекомендації для організації і проведення наукової роботи з учнями загальноосвітньої школи (зоологія безхребетних). [Teaching Resource]

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Стадниченко, А. П., Шубрат, Ю. В. (2007) Mięczaĸi rodzaju Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) Uĸrainy. XXIII Krajowe seminarium malakologiczne. pp. 63-64.

Стадниченко, А. П., Астахова, Л. Є. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст каротиноїдів у гемолімфі прісноводних молюсків у нормі і за інвазії їх трематодами. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень 2007", 5. pp. 65-67.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2007) Молюски родини Затулкових (Gastropoda: Pectinibranchia: Valvatidae) та їх роль у життєвих циклах трематод (Trematoda). Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (2). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Грищук, О. С., Костюк, В. С. (2007) Основні трофологічні показники Theodoxus fluviatilis та plaNorbarius corneus (Mollusca). Матеріали третьоє всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2007) Вплив трематодної інвазії та іонів міді водного середовища на гемоцити Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Вісник ДАУ (2). pp. 74-82.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Гирин, В. К., Богачова, А. М. (2007) Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Міжнародна конференція “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання» Київ – Черкаси – Канів. pp. 165-166.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2007) Вплив гідрохінону водного середовища на вміст піровиноградної кислоти в органах нутряного мішка Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 229-232.

Старовєрова, М. А. (2007) Fascynacja Ukrainą w literaturze polskiej. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 242-247.

Стародубець, Галина (2007) Суспільно-політичні чинники формування морально-психологічного клімату повстанського запілля (1944-1945 роки). Центр досліджень визвольного руху (11). pp. 119-137.

Стасюк, Л. О. (2007) Генеалогія концепції напередвизначення в антропологічному зрізі кальвіністського віросповідання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 6-10. ISSN 2076-6173

Статкевич, А. Г. (2007) Деякі особливості організації навчального процесу у Відкритому університеті Великої Британії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 87-89.

Стельмах, С. С. (2007) Вплив ідей реформаторської педагогіки на розвиток української педагогічної думки в Галичині у першій половині ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 127-130.

Стельникович, С. В. (2007) Організація та політичні засади діяльності Української Народної Революційної Армії (УНРА). Часопис української історії / За ред. док. істор. наук, проф. А.П.Коцура (8). pp. 108-112.

Стельникович, С. В. (2007) Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис. Other. Житомирська обласна друкарня, Житомир.

Стецько, І. І. (2007) Традиції виховання альтруїзму в учнів загальноосвітніх шкіл України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 156-161.

Стибель, В. В. (2007) Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук.

Столяренко, Ольга (2007) Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 331-337.

Сторожук, Т. П. (2007) Важковиховуваність дітей як педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 185-187.

Суріна, Г. Ю. (2007) Толерантність у концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 115-118.

Сухачов, С. Я. (2007) Межі толерантності у політичному вимірі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Сухомлинов, О. М. (2007) Особливості еволюції літературного процесу епохи "Молодої Польщі". УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 277-284.

Сухомлинська, О. В. (2007) Авторські педагогічні системи як складова оновлення національної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 24-27.

Сікора, Я. Б. (2007) Особистісний компонент у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 112-115.

Сікора, Я. Б. (2007) Професійна компетентність вчителя інформатики як об’єкт педагогічного аналізу. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів : збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 200-207.

Сікора, Я. Б. (2007) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. pp. 49-53.

Сітко, А. В. (2007) Особливості перекладу англомовних інтерогативних конструкцій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 158-163.

Тараба, І. О. (2007) Лексико-семантичні трансформації складу німецьких та українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 189-182.

Тарасов, В. Г., Ніздрай, Л. П., Присяжнюк, Т. А. (2007) Естетика математичного пошуку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 60-62.

Таргонський, А. Л. (2007) Экстремальные задачи о частично неналегающих областях на римановой сфере. Доповіді національної академії наук України (9). p. 6. ISSN 1025-6415

Твердохліб, Ж. О. (2007) Практичні матеріали до комплексної програми з фізичного виховання у 1-4 класах (студентам-практикантам, вчителям початкових класів). [Teaching Resource]

Твердохліб, Ж. О. (2007) Шляхи вирішення окремих проблем викладання основ здоров’я та фізичної культури у початковій школі. [Teaching Resource]

Твердохліб, Ж. О., Айунц, Л. Р., Крук, А. З. (2007) Практичні матеріали до комплексної програми з фізичного виховання у 1 – 4 класах(студентам – практикантам, вчителям початкових класів, вчителям фізичної культури). [Teaching Resource]

Тернопільська, В. І. (2007) Шляхи оптимізації процесу виховання соціально комунікативної культури підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 120-122.

Тесленко, В. В. (2007) Особливості реалізації соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в умовах промислового регіону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 50-54.

Тименко, В. П. (2007) Концептуальні засади формування конструктивних умінь в учнів початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 53-57.

Тименко, В. П. (2007) Становлення академічної дизайн освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 63-67.

Тименко, Т. Г. (2007) Ліричне начало в давньогрецькій трагедії і драматичній поемі романтиків (На матеріалі трагедій Есхіла і Софокла і творів Д.Г. Байрона). Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка (22). pp. 143-146.

Тимощук, О. А. (2007) Суха фузаріозна гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Титаренко, В. М. (2007) Побутова лексика польського походження в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (на матеріалі текстів ділового стилю). УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 248-256.

Ткач, Алла (2007) Дискурс сентименталізму в творчості Г.Квітки-Основ"яненка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 49-51.

Ткачук, Л. В. (2007) Толерантність як фактор культури і безпеки сучасного українського суспільства. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Товстенко, Л. І. (2007) Назви релігійних свят у літописі Самовидця. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 219-221.

Толстанов, О. К., Павловський, В. А., Шаюк, А. В., Торбас, О. М., Хренов, В. І., Тищик, Л. О. (2007) Медико-демографічні аспекти Чорнобильської катастрофи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 216-225. ISSN 2076-6173

Топачевський, С. К. (2007) Формально надмірні будови як прояв конфліктно спрямованих стратегій мовлення жінок. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 164-169.

Тофтул, М. Г. (2007) Про міру толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Тофтул, М. Г. (2007) Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 3-11.

Тофтул, М. Г., Шмат, Р. П. (2007) Проблема справедливості: етичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 3-5.

Троїцька, Т. С. (2007) Конструктивність антропологічного виміру толерантності: філософсько-освітній аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 26-30.

Трубавіна, І. М. (2007) Сучасна соціально-педагогічна робота з сім’єю в Російській Федерації: теорія та досвід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 123-127.

Трускавецький, Є. С., Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А. (2007) Методичні рекомендації для організації індивідуальної роботи студентів і контролю за нею з курсу "Загальна цитологія і гістологія". [Teaching Resource]

Тягур, В. М. (2007) Викладання дизайну в педагогічних навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 89-92.

Тітов, С. І. (2007) Структура музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 139-141.

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2007) Взаємозв’язок особливостей будови та меж iснування п’ятишарових сполук i фаз типу A5B5O17. Доповіді національної академії наук України (6). pp. 149-153. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2007) Одержання та особливості синтезу п’ятишарових фаз і сполук AII1−xLa4+xTi5−xFexО17 (AII = Ca, Sr, х<0<1) із систем сумісноосаджених гідроксикарбонатів. Украинский химический журнал, 73 (1-2). pp. 9-14. ISSN 0041-6045

Уваєва, О. І. (2007) Вплив швидкості течії на поширення молюсків підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) у водоймах України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (44). pp. 107-110. ISSN 0206-5657

Уваєва, О. І. (2007) Молюски роду PLANORBIS (GASTROPODA, PLANORBINAE) фауни Україна: діагностика, особливості поширення та екологія. Вестник зоологии, 1 (41). pp. 71-80. ISSN 0084-5604

Уланчук, І. Б. (2007) Особливості зачину актів купівлі-продажу (на матеріалі Пирятинських міських книг). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 222-224.

Фаріон, О. О. (2007) Гуманістичний вимір людської екзистенції. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Федоренко, В. О. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Федоренко, Л. О. (2007) Модифікації структурного і семантичного складу фразеологізмів сучасної німецької мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 193-197. ISSN 2076-6173

Федорова, М. А. (2007) Проблема формування моральної поведінки дітей дошкільного віку у творчості С. Русової. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів: збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 254-258.

Федорова, М. А. (2007) Реалізація принципу наступності у вихованні дітей 6-7-го років життя (в умовах навчально-виховних комплексів "школа – дитячий садок"). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (9). pp. 475-482. ISSN 966-7631-15-Х

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2007) Від витоків профілізації старшої школи до сьогодення. Педагогічна Житомирщина (2). pp. 24-26.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2007) Особливості удосконалення контролю навчальних досягнень. Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2007: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / кол.авт. – Полтава, 2007. – С. 70-73. pp. 70-73.

Федорівська, І. О., Місяць, Н. К. (2007) Про автора статті "Три Чацьких". Українська полоністика (3-4). pp. 202-208.

Фесенко, Г. Г. (2007) Відтворення англомовних авіаційних термінів: формально семантичний та семасіологічний аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 170-173.

Фонарюк, О. В., Ленчук, І. Г., Лось, Л. В. (2007) Доцільність фрагментарного застосування в ЗОШ методів нарисної геометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 99-103.

Фурсова, Л. І. (2007) Способи розкриття семантики економічного терміна (на матеріалі англомовної економічної літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 174-178.

Філімончук, А. В. (2007) Бій із темрявою. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Краще попередити страх, ніж його лікувати. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Подивився мультфільм – і до лікаря. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Працюємо над розумовим розвитком дошкільника. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2007) Страхи дітей. Шляхи їх подолання. [Teaching Resource]

Халін, В. В. (2007) Вплив мовленнєвого розвитку на художнє сприймання літератури студентами філологічних факультетів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 58-60. ISSN 2076-6173

Харлай, О. В. (2007) Мовні засоби вираження поняття "цивільний шлюб" (на матеріалі англійської, польської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 225-227.

Харченко, Т. Г. (2007) Ідеї гуманізму в епоху французького Відродження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 68-71.

Харченко, Т. Г. (2007) Людина у філософсько-педагогічних концепціях Великої французької буржуазної революції 1789-1794 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 91-97.

Харченко, Т. Г. (2007) Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 61-65.

Харчишина, О. В. (2007) КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Вісник Державного агроекологічного університету (2). pp. 202-208.

Харчишина, О. В. (2007) Формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах транзитивної економіки. Вісник Державного агроекологічного університету (1). pp. 227-232.

Харьковщенко, Ю. Є. (2007) Історіософські особливості концепції "Respubliсa Christiana" в Київській Русі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 11-15.

Хмелінська, Р. М. (2007) Культурно-мовні польські реалії в публіцистиці І.Я. Франка. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 257-262.

Хмиз, Юлія (2007) Символічна парадигма життєвої дороги у новелі "Дорога" В.Стефаника. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 52-55.

Хомярчук, А. П. (2007) Застосування математичних знань у процесі формування дизайнерського мислення молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 168-170.

Хомік, Є. В., Бойчук, І. Д. (2007) Адаптація коледжу до Болонської системи освіти. Впровадження засад Болонської системи освіти : український і зарубіжний досвід : матеріали Всеукр. навчально-наук. конф.. pp. 210-212.

Хімич, П. П. (2007) Проблема відношення людини і природи в творчій спадщині П.А. Тутковського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 42-45.

Цапик, С. В. (2007) Методичні засади розвитку дитячого співацького голосу (зарубіжний досвід). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 212-215.

Царалунга, І. Б. (2007) Ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських композитних імен. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (15-18). pp. 419-423.

Царалунга, І. Б. (2007) Похідні на -ани (-яни) в ойконімії Поділля. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 2 (3). pp. 273-277.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): географія назв. Українська мова (3). pp. 54-63.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): статистика і хронологія. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 305-315.

Царалунга, І. Б. (2007) Українські ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських відапелятивних імен. Науковий вісник Чернівецького національного університету (354). pp. 70-73.

Цицяло, О. Ю. (2007) Цитогенетичний та фізіологічний статус локальних популяцій коропа в залежності від ставових екосистем рибницьких господарств Львівської області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Цьолик, Наталя (2007) Михайло Чайковський: із панича – повстанець, романтик – із солдата. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 303-308.

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (2007) Визначення електрорушійної сили (ЕРС) та внутрішнього опору джерела струму. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (2007) Вимірювання електричного опору різними методами. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (2007) Дослідження роботи джерела електричного струму. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (2007) Електричний струм у вакуумі. Визначення роботи виходу електрона. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (2007) Розрахунок і вимірювання електричної ємності конденсаторів різних типів. Визначення діелектричної сталої. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (2007) Шунти і додаткові опори. Вимірювання малих і великих опорів. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. (2007) Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Череповська, Т. В. (2007) Зміни напрямку руху художнього часу в романі Енн Тайлер "Аматорський шлюб". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 191-195.

Чернишенко, І. А. (2007) Фактори формування національних мовних картин світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 158-162.

Чорноус, Світлана (2007) Україніка Ю.І. Крашевського в контексті "української школи" польських романтиків. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 351-357.

Чужа, Тетяна (2007) Непольські джерела роману Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем". УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 338-350.

Чумак, В. В. (2007) Особливості утворення, будова і властивості п’ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17. PhD thesis, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

Чумак, Л. М. (2007) Складна словотворча одиниця ономатоп у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 179-181.

Чуча, П. О. (2007) Французькі складні слова у заголовках статей: особливості функціонування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 225-228.

Шарапа, М. В. (2007) Поліські повір’я та обряди, пов’язані з міфічними персонажами Зелених свят, та їх номінація. Етнолінгвістичні студії (1). pp. 133-143.

Шарапа, М. В. (2007) Фрагменти поліського традиційного календаря: літній цикл. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 70-76. ISSN 2220-7996

Швачко, С. А., Анохіна, Т. О. (2007) Глибинна структура поверхневих лакун у синтаксичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 114-116.

Шевченко, С. М. (2007) Розвиток "Дослідного дитячого будинку" під керівництвом Я.Б. Рєзніка на початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 216-218.

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. "Вестник зоологии", 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Шевчук, Андрій (2007) Волинський дворянський комітет: турбота про майбутнє кріпаків чи захист інтересів поміщиків (1858-1859)? Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Каиянець-Подільський: Оіюм, 2007. - Т.17: На пошану професора В.П. Газіна.. pp. 186-193.

Шевчук, Андрій (2007) Селянські господарства Волинської губернії другої половини ХІХ ст.: проблеми розвитку. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (5). pp. 164-168.

Шевчук, О. М. (2007) Організація навчально-виховного процесу в колегії Павла Галагана (кінець ХІX початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 131-134.

Шевчук, С. Ю., Алпатова, О. М., Сингаївська, Н. В. (2007) Гетеротрофні джгутикові як об’єкт дослідження. Біологічні дослідження – 2017. pp. 108-110.

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. Вестник зоологии, 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Шенгерій, Л. М. (2007) Яакко Хінтікка: шляхи раціоналізації логічних доведень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 16-19.

Шехавцова, С. О. (2007) Міжкультурна комунікація як соціально-педагогічна умова формування соціокультурної толерантності в майбутніх учителів іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 16-19.

Шигонська, Н. В. (2007) Толерантність у системі професійної взаємодії медичних працівників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 46-49.

Шиленко, О. А. (2007) Проблема вмотивованості фразеологізмів (на матеріалі англійської мови). Мовні і концептуальні картини світу. Частина 3 (23). pp. 213-216.

Шиленко, О. А. (2007) Фразеологізація та метафоризація в терміносистемах: відмінності та подібності. Українська термінологія і сучасність (7). pp. 307-310.

Шимотюк, Л. О. (2007) Стилістичні засоби створення іронії в німецькомовних публіцистичних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 198-201.

Шинкарук, В. Ф. (2007) Свіча таланту Костянтина Яновського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 177-181. ISSN 2220-7996

Шинкарук, В. Ф. (2007) Спочатку було слово: Іванові Сльоті – 70! Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 27-34. ISSN 2220-7996

Шипко, А. Л. (2007) Особливості морального виховання особистості у туристсько краєзнавчій діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 98-101.

Шкіль, А. Л. (2007) Трансформація дискурсивних практик у філософії М. Фуко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 25-29.

Шмат, Р. П. (2007) Джон Ролз про толерантність. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Шмельова, Т. В. (2007) Діагностика рівнів готовності майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 171-173. ISSN 2076-6173

Шубрат, Ю. В. (2007) Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Theodoxus України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 154-159. ISSN 0206-5657

Щерба, Д. В. (2007) До питання про кореляцію понять терміносистема, фахова мова та фаховий дискурс у сучасному термінознавстві. Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць (7). pp. 93-96.

Щерба, Д. В. (2007) Соціолінгвістичний підхід до вивчення фахового дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Частина 3. pp. 229-232.

Щерба, Д. В. (2007) Функції термінів в сучасному термінознавстві. Нова філологія. Збірник наукових праць (26). pp. 194-198.

Щерба, Н. С. (2007) Предметно-педагогічний зміст стратегічної компетенції у контексті вищої іншомовної педагогічної освіти. Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених. pp. 236-237.

Щерба, Н. С. (2007) Проблеми підготовки вчителя іноземної мови середнього спеціалізованого закладу освіти до формування в учнів стратегічної компетенції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 219-222. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2007) Підготовка вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції як засобу адаптації у глобалізованому суспільстві. Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг (48). pp. 17-19.

Щерба, Н. С. (2007) Теоретичні підходи до поняття “стратегічна компетенція”. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. pp. 231-235.

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2007) Фитомикроэпифитон плесов и перекатов реки Тетерев (Украина). Альгологія, 17 (2). pp. 191-202. ISSN 0868-8540

Щербак, В. И., Кузьмінчук, Ю. С. (2007) Встречаемость видов и разнообразие планктонных водорослей р. Тетерев и ее водохранилищ (Украина). Альгология, 17 (3). pp. 336-344.

Щербань, І. Ю. (2007) "Школа майбутнього" О.А. Захаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 135-138. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2007) Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Якимчук, А. П. (2007) Лінгвокультурна комунікація як випробовування для перекладача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 217-221.

Яковенко, С. М. (2007) Чеслав Мілош і Вітольд Ґомбрович: між Сходом і Заходом, між домом і бездомністю. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 285-295.

Яковлев, Ф. Г. (2007) Особенности религиозно-конфессиональной и межэтнической толерантности на Украине. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Якса, Н. В. (2007) Етнокультурні характеристики польської громади Криму в полікультурному освітньому просторі регіону. Українська полоністика (3-4). pp. 123-129.

Якса, Н. В. (2007) Полікультурні засади педагогічної освіти майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 72-75.

Якса, Н. В. (2007) Розгляд поняття "толерантність" у контексті полікультурності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Якса, Н. В. (2007) Толерантність у системі ціннісно-цільових пріоритетів педагогічної освіти: полікультурний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 102-105.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст сечовини в органах нутряного мішка перлівниці (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (43). pp. 151-155. ISSN 0206-5657

Яновская, Э. С., Кузовенко, В. А., Тертых, В. А., Кичкирук, О. Ю. (2007) Комплексообразование тяжелых металлов с 4-(2-пиридилазо)резорцином, химически закрепленным на силикагеле. Координационная химия, 33 (8). pp. 627-631.

Ярмошик, Іван (2007) «Коліївщина» у висвітленні польського мемуариста кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (16). pp. 286-290.

Ярмошик, Іван (2007) Житомирщина в контексті світової та вітчизняної історіографії. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє, 1. pp. 181-191.

Ярмошик, Іван (2007) Мемуари польського шляхтича кінця ХVІІІ - початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського як джерело до історії населених пунктів Волині. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження О.Ольжича та 90-річчю Української Народної Республіки, 1. pp. 144-152.

Ярмошик, Іван (2007) Участь населення Звягеля та волинського регіону в національно-визвольній війні українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Звягель – Новоград-Волинський : від сивої давнини до сьогодення. Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 750-річчю від першої літописної згадки про місто (3 – 6 липня 2007 року), м.Новоград-Волинський. У двох томах., 1. pp. 147-152.

Яценко, С. А. (2007) Що їли і пили поліщуки у ХVІ - ХVІІ століттях. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 159-163.

Яценко, С. Л. (2007) Основні засади діяльності шкіл нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 128-131.

Ящук, І. П. (2007) Становлення і розвиток новаторських ідей щодо виховання студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 97-100.

This list was generated on Wed May 31 13:41:16 2023 EEST.