Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1252.

Кусяк, Н. В., ed. (2019) III Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17 квітня 2019 року). Матеріали конференції. ЖДУ імені Івана Франка.

Мосієнко, О. В., Полховська, М. В., eds. (2019) Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць (5 Випуск). ННІ Іноземної філології, Житомир.

Жуковська, В. В., Кузьменко, О. Ю., eds. (2019) «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури». ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Сікора, Я. Б., ed. (2019) Актуальні питання сучасної інформатики. Вип. 7. Вид-во ЖДУ.

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Марчук, К. А., eds. (2019) Актуальні проблеми особистісного зростання. Житомирський державний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Павлик, Н. П., ed. (2019) Актуальні проблеми соціальної сфери. Видання 9. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Максимова, О. О., Федорова, М. А., eds. (2019) Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково-метод. праць. Житомир: ФОП Левковець.

Булгаков, О. І., Грибан, Г. П., Мудрик, В. І., Богуславський, В. В., eds. (2019) Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві. ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Венгерська, В. О., ed. (2019) Житомирський державний університет імені Івана Франка у спогадах викладачів (1940-1990-ті рр.). Ювілейна збірка усно-історичних свідчень (до 100-річчя ЖДУ імені Івана Франка). Полісся.

Киричук, Г. Є., Афанасьєв, С. О., Акімов, І. А., Сейко, Н. А., Романенко, В. Д., Юришинець, В. І., Корнійчук, Н. М., Грубінко, В. В., Межжерін, С. В., Романенко, О. В., Корнюшин, В. В., Шелюк, Ю. С., Стадниченко, А. П., Гарбар, О. В., Крот, Ю. Г., Вискушенко, Д. А., Константиненко, Л. А., Пацюк, М. К., eds. (2019) Збірник наукових праць X Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2019» з міжнародною участю (16-18 березня 2019 року). ЖККГВ «Полісся», м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка. ISBN 978-966-655-901-5

Недашківська, Т. Є., ed. (2019) Знавці мов 2019 : збірник наукових праць. Вид-во «НОВОград», Новоград-Волинський, pp. 1-96.

Сидорчук, Н. Г., ed. (2019) Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання. Випуск 3. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, Україна.

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М., Малинівська, Л. І., eds. (2019) Медико-соціальні проблеми безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту населення. Збірник наукових праць студентів. Випуск 2. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 1-126.

Копоть, І. Є., ed. (2019) Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2019 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі. Олександр Леонтійович Лятошинський: матеріали, документи. Видавець О. О. Євенок, Житомир. ISBN 978-966-995-004-8

Карплюк, С. О., Вербівський, Д. С., Єремеєва, В. М., Бенедисюк, М. М., Толстова, О. В., eds. (2019) Науковий пошук молодих дослідників. Випуск ХІІ. ЖДУ ім. І. Франка.

Недашківська, Т. Є., ed. (2019) Наукові записки кафедри слов'янських і германських мов : колективна монографія. Новоград-Волинський : НОВОград. ISBN 978-617-7628-27-8

Павлик, Н. П., Марчук, К. А., Безсмертна, В. І., eds. (2019) Неформальна освіта: кращі практики і проекти. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Юрчук, О. О., Чаплінська, О. В., eds. (2019) Пес як Інший: збірник матеріалів міждисциплінарного семінару. Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Сейко, Н. А., Могельницька, Л.Ф., Шигонська, Н. В., eds. (2019) Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.). Ж.: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тичина, І. М., Портницька, Н. Ф., Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2019) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 11. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Литньов, В. Є., Колесник, Н. Є., Завязун, А. М., eds. (2019) Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць. ФОП «Н. М. Левковець», Житомир.

Миколаєнко, Н. М., ed. (2019) Редакторська скриня: науково-методичний журнал. Випуск 4. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кутек, Т. Б., ed. (2019) Спортивна наука – 2019: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції. О. О. Євенок, Житомир.

Боцян, Т. В., ed. (2019) Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 1 (147). ЖДУ ім. І.Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 2 (148). ЖДУ ім. І. Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 3 (149). ЖДУ ім. І. Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 4 (150). ЖДУ ім. І. Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 5 (151). Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 6 (152). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 7 (153). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 8 (154). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Титаренко, В. М., Ящук, Л. В., eds. (2019) Студентські лінгвістичні студії: Збірник статей. Випуск 10. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Стародубець, Галина, ed. (2019) Студентські історичні студії: Збірник наукових праць. Вип. 8. О.О. Євенок, pp. 1-164.

Конєчна-Саламатін, Іоанна, Портницька, Н. Ф., Рудницький, С. В., eds. (2019) Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип. 3. Суспільно-політичні та психологічні студії (3). ФОП Гембарський О.П., Житомир-Варшава. ISBN 978-617-7628-35-3

Полховська, М. В., Борисенко, Н. Д., Поліщук, Л. П., eds. (2019) Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. Збірник наукових праць. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Лобанчикова, Н. М., ed. (2019) Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення». Житомирська політехніка. ISBN 978-966-683-536-2

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., eds. (2019) Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні: програма конференції. ФОП Левковець Н.М..

Жуковська, В. В., Могельницька, Л. Ф., Самборська, Н. М., eds. (2019) Україна. Європа. Світ: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення розвитку іншомовної компетентності матеріали V Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей. Житомир: Видавництво ФО-П Левковець Н.М..

Венгерська, В. О., Рацілевич, Андрій, eds. (2019) Україніка молода. Випуск 8. ФО-П Левковець Н. М., Житомир.

Костюкевич, В. М., Кутек, Т. Б., eds. (2019) Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Випуск 8 (27). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 251-257. ISBN 2071-5285

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О., Матушевська, Н. В., eds. (2019) ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації». ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

. Bondarenko, V., Antipova, O., Griban, G., Sydorchuk, N., Biruk, N., Horokhova, L., Boichuk, I., Verbovskyi, I., Antonova, O., Novitska, I., Prontenko, K., Bloshchynskyi, I. (2019) Methodological principles of the professional training of future specialists at higher educational institutions. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (2).

Ageykina-Starchenko, T. W., Chorna, N. B. (2019) Training of Future Teacher of Music to Research Activity Based on Competency Approach. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 13-21. ISSN 2663-6387

Arefiev, V., Tymoshenko, O., Domina, Zh., Malechko, T., Arefieva, L., Pliushchakova, O., Dzenzeliuk, D., Dovgan, N., Griban, G., Prontenko, K. (2019) Differentiated approach to physical education of adolescent students. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (15).

Biruk, Nataliia, Bondarenko, Valentin, Antipova, Olha, Griban, Grygoriy, Sydorchuk, Ninel, Horokhova, Lyudmila, Boichuk, Iryna, Verbovskyi, Igor, Antonova, Olena, Novitska, Inesa, Prontenko, Kostiantyn, Bloshchynskyi, Ihor (2019) Methodological principles of the professional training of future specialists at higher education institutions. Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores (VII). ISSN 2007-7890

Chayka, M. V., Tomashyк, Z. F., Tomashyк, V. М., Denysyuк, R. О., Malanych, G. P. (2019) Development of method of layers removing from the CdTe and ZnxCd1-xTe surfaces by the K2Cr2O7 – HBr – lactic acid etchants. In: XVII Internаtional Freik Conference “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”, May 20-25, 2019, Ivanо-Frankivsk.

Duschenko, O. S. (2019) Features of Youtube Video Service Use in The Education Process. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 95-106. ISSN 2663-6387

Getka, J. (2019) Przed «pierwszą falą». Losy zesłańców Barskich: XVIII-wieczne świadectwa literackie». Українська полоністика (16). pp. 10-16. ISSN 2220-4555

Griban, G., Kuznіetsova, O., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., Lytvynenko, A., Lyhun, N., Okhrimenko, I., Prontenko, K. (2019) Dynamics of psycho-emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (113).

Griban, G., Prontenko, K., Yavorska, T., Bezpaliy, S., Вublei, T., Marushchak, M., Pustoliakova, L., Andreychuk, V., Tkachenko, P., Zhukovskyi, Ye., Baldetskiy, A., Bloshchynskyi, I. (2019) Non-traditional means of physical training in middle school physical education classes. International Journal of Applied Exercise Physiology (8(3.1)). pp. 224-232.

Hrytsenko, A. P. (2019) Peculiarities of Using Information and Reference Multimedia Publications in The Process of Future History Teachers Training. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 90-98. ISSN 2663-6387

Khodunova, V. L. (2019) Professional-Personal Qualities as a Basis for Development of Professional Competence Of The Educator. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 13-19. ISSN 2663-6387

Khomiak, I. V., Harbar, O. V., Demchuk, N. S., Kotsiuba, I. Y., Onyshchuk, I. P. (2019) Above-ground phytomass dynamics in autogenic succession of an ecosystem. Forestry ideas, 25 (1). pp. 136-146.

Kochubey, L. V. (2019) Teaching Russian Dialogical Speech in The Context of New Educational Standards Adoption in The Primary Educational System. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 20-26. ISSN 2663-6387

Koshcheyev, Alexander (2019) Technical training in the non-olympic taekwondo (poomsae) direction during the initial preparation phase. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 157-164. ISSN 2071-5285

Kovtun, O. V., Harmash, T. А., Khaidari, N. І. (2019) Exploiting Podcasting Technology in The Process of Organization of Self-Directed Learning on The Formation of Foreign Language Listening Competence of Students of The Humanities. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 99-107. ISSN 2663-6387

Kozlov, D. О. (2019) Innovations as an Attribute of Modernity: Philosophical and Pedagogical Discourse. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 5-12. ISSN 2663-6387

Lychkovakh, V. A. (2019) Aesthetics of The Ukrainian Avant-Garde: Energy-Information Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 103-110. ISSN 2663-7650

Okhrimenko, I., Griban, G., Коbernyk, O., Kuznіetsova, O., Dzenzeliuk, D., Rozhnova, T., Verbovskyi, I., Yuriev, S., Yavorska, T., Tkachenko, P., Prontenko, K. (2019) Formation of cadets’ psychological readiness for professional practice during sport activities. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (116).

Pastryk, Tetyana, Kotys, Olena, Dyachuk, Nataliia, Milinchuk, Volodymyr (2019) Conscious control in speech pathology and speech rehabilitation following stroke. East European Journal of Psycholinguistics. pp. 89-97.

Patsyuk, M. K., Onyshchuk, I. P. (2019) Diversity and distribution of naked amoebae in water bodies of Sumy region (Ukraine). Вестник зоологии, 53 (3). pp. 177-186. ISSN 0084-5604

Paukova, A. S. (2019) Online Risks and Information Protection of Children on The Pages of Pedagogical Press of The USA. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 69-77. ISSN 2663-6387

Pechenizka, S. S., Zavalna, О. M. (2019) Developing Foreign Language Communicative Competence of Students by Means of Art Pedagogy. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 76-85. ISSN 2663-6387

Petranovska, A. L., Abramov, N. V., Opanashchuk, N. M., Turanska, S. P., Gorbyk, P. P., Kusyak, A. P., Kusіaк, N. V., Chekhun, V. F. (2019) Magnetically sensitive nanocomposites and magnetic liquids based on magnetite, gemcitabine and antibody HER2. Chemistry, Physics and Technology of Surface, 10 (4). pp. 419-431.

Pogorui, A. A., Kolomiiets, T. Yu. (2019) Some algebraic properties of complex Segre quaternions. Праці ІПММ НАН України, 33. pp. 158-169.

Pogorui, A. A., Kolomiiets, T. Yu., Rodríguez-Dagnino, R. M. (2019) An algebraic approach for solving fourth-order partial differential equations. Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematica, XXVI (1). pp. 153-160.

Prontenko, K., Bloshchynskyi, I., Griban, G., Prontenko, V., Loiko, O., Andreychuk, V., Tkachenko, P., Dzenzeliuk, D., Novitska, I., Zhukovskyi, Ye., Baldetskiy, A. (2019) Current state of cadets’ physical training system at technical higher military educational institutions. Revista Dilemas Contemporaneos: Educacion, Politica y Valores (11). pp. 1-23.

Prontenko, K., Griban, G., Bloshchynskyi, I., Boyko, D., Loiko, O., Andreychuk, V., Novitska, I., Tkachenko, P. (2019) Development of power qualities of cadets of Ukrainian igher military educational institutions during kettlebell lifting training. Baltic Journal of Health Physical Activity (11(3)). pp. 27-38.

Prontenko, K., Griban, G., Medvedeva, I., Aloshyna, A., Bloshchynskyi, I., Bezpaliy, S., Bychuk, O., Mudryk, Zh., Bychuk, I., Radziyevsky, V., Filatova, Z., Yevtushok, M. (2019) Interrelation of Students’ Motivation for Physical Education and Their Physical Fitness Level. International Journal of Applied Exercise Physiology. pp. 896-900. ISSN 2322-3537

Prontenko, K., Griban, G., Medvedeva, I., Okhrimenko, I., Yuriev, S., Dzenzeliuk, D., Kuznіetsova, O., Yavorska, T., Dovgan, N., Tkachenko, P., Khatko, A., Mozolev, O. (2019) Development of cadets’ physical qualities during various sports activities. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (13).

Prontenko, K., Griban, G., Okhrimenko, I., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Bulgakov, O., Bloshchynskyi, I., Dzenzeliuk, D. (2019) Academic performance and mental capacity of cadets engaged in sports during studies. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (23).

Prontenko, K., Griban, G., Tymoshenko, O., Bezpaliy, S., Kalynovskyi, B., Kulyk, T., Prontenko, V., Domina, Zh., Tkachenko, P., Kozenko, S., Andreychuk, V., Bloshchynskyi, I. (2019) Methodical system of kettlebell lifting training of cadets during their physical education. Journal of Applied Exercise Physiology. (8(3.1)). pp. 240-248.

Prontenko, K., Griban, G. P., Aloshyna, A., Bezpalyi, S., Yavorska, T., Hryshchuk, S., Tkachenko, P., Dzenzeliuk, D., Bloshchynskyi, I. (2019) The physical development and functional state as the important components of the students’ health. Wiadomości Lekarskie (12(1)). pp. 2348-2353.

Prontenko, Kostiantyn, Griban, G. P., Aloshyna, Alla, Bloshchynskyi, Ihor, Kozina, Zhanneta, Bychuk, Olexandr, Novitska, Inesa, Korchagin, Mukola (2019) Analysis of Cadets’Endurance Development at Higher Military Educational Institutions during the Kettlebell Lifting Training. Sport Mont. International Scientifi c Journal (2). pp. 3-8.

Prontenko, Kostiantyn, Griban, G. P., Dovgan, Nadya, Loiko, Orest, Andreychuk, Volodymyr, Tkachenko, Pavlo, Dzenzeliuk, Dmytro, Bloshchynskyi, Ihor (2019) Students’ Health and its Interrelation with Physical Fitness Level. Sport Mont. International Scientifi c Journal (17(3)). pp. 41-46.

Pysarenko, S. V., Chernenko, V. Yu., Chyhyrynets, O. E. (2019) Production of titanium complex salts from ilmenite concentrate of Irshansk GOK (Ukraine). In: XX міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2019 року, Київ.

Sarnavskyi, M. O. (2019) Desktop Intellectual Games and Their Use in The Educational Process of Institutions of General Secondary Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 5-12. ISSN 2663-6387

Savchenko, I., Yanovska, E. S., Sternik, D., Kychkyruk, O., Ol’khovik, L., Polonska, Y. (2019) In situ immobilization on the silica gel surface and adsorption capacity of polymer-based azobenzene on toxicmetal ions. Applied Nanoscience (9). pp. 657-664.

Shevchuk, K. S. (2019) The Concept of "Contemporary Art" and "Aesthetic Situation" in Polish Aesthetics. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 95-102. ISSN 2663-7650

Shkola, O., Griban, G., Prontenko, K., Fomenko, O., Zhamardiy, V., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Andreychuk, V., Tkachenko, P., Zhukovskyi, Ye., Novitska, I., Bloshchynskyi, I. (2019) Formation of valuable orientations in youth during physical training. International Journal of Applied Exercise Physiology (8(3.1)). pp. 264-272.

Skalska, D. M. (2019) The Originality of The Aesthetic in The Philosophical and Anthropological Search Ofgeorg Lukacs. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 85-94. ISSN 2663-7650

Sovhira, S., Lavryk, O., Tsymbalyuk, V. (2019) Valley-river landscape- technlcal systems: Southern Buh ecocorrldor. Other. Palmarius.

Stechenko, O. V. (2019) Competency Approach to Structuring The Curriculum on Biological and Bioorganic Chemistry. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 34-42. ISSN 2663-6387

Trofimenko, Vira, Romanyshyna, Oksana, Анічкіна, О. В., Ivanchuk, Mariya, Bohdanyuk, Antonina, Zoriy, Yaroslav, Moseichuk, Yurii, Koshura, Andrii, Yarmak, Olena, Galan, Yaroslav (2019) Analysis of the dynamics of physical development and functional state of 9-12-year-old schoolchildren playing volleyball. Journal of Physical Education and Sport, 19 (1). pp. 748-755. ISSN 2247-8051

Tymoshenko, O., Arefiev, V., Griban, G., Domina, Zh., Вublei, T., Bondar, T., Tymchyk, M., Tkachenko, P., Bezpaliy, S., Prontenko, K. (2019) Characteristics of the motivational value-based attitude of students towards physical education. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número (11).

Utiuzh, I. G., Pavlenko, N. V. (2019) Wealth Perception in The Preindustrial Era: Social and Value Aspects. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 17-24. ISSN 2663-7650

Vlasova, T. V. (2019) The Study of Sound Symbolism Based on Phonosemantic Association Experiment With the Vowels of the Ukrainian Language. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 88-95. ISSN 2663-7642

Yanovska, E. S., Nikolaeva, O., Kondratenko, O., Vretik, L. (2019) Sorption properties of saponite clay, in situ modified by poly(4-vinylpyridine-co-styrene), towards Cu(II), Cd(II), Pb(II), Mn(ІІ) and Fe(III) ions. French-Ukrainian Journal of Chemistry, 7 (2). pp. 153-159. ISSN 2312-3222

Zahorodnia, O. F., Недашківська, Т. Є. (2019) The Associative Field of a Word as a Multilingual Structure (Ваsed on The Mass Free Associative Experiment With Ukrainian Social and Political Lexis). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 108-117. ISSN 2663-7642

Zhamardiy, V., Shkola, O., Bezpaliy, S., Kalynovskyi, B., Vasylenko, O., Ivanochko, I., Dovgan, N., Malynskyi, I., Danylenko, O., Griban, G., Prontenko, K., Bloshchynskyi, I. (2019) Modern fitness technologies in the physical education of students. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (81).

Zhamardiy, V., Shkola, O., Ulianova, V., Bilostotska, O., Okhrimenko, I., Okhrimenko, S., Griban, G., Prontenko, K., Bloshchynskyi, I. (2019) Influence of fitness technologies on the student youth’s physical qualities development. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo (49).

Євдоченко, О. С. (2019) Індивідуальний підхід до формування експериментальної компетентності майбутніх фахівців хімічної галузі. Інноваційна педагогіка, 1 (18). pp. 158-162. ISSN 2663-6085

Євдоченко, О. С. (2019) Діяльнісний підхід до формування експериментальних умінь як складової професійної компетентності майбутніх хіміків. Проблеми освіти: збірник наукових праць .ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (91). pp. 152-157.

Євдоченко, О. С. (2019) Системний підхід у формуванні у формуванні професійної компетентності майбутніх хіміків. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання [збірн. наук. праць молодих дослідників] (3). pp. 29-34.

Євченко, В. В. (2019) Development of the Quantitative Contrast in Old Germanic Languages. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури.

Євченко, В. В., Сидоренко, С. І. (2019) TheaTre: книга для читання англійською мовою : технологія роботи з текстом і філологічний коментар. Навчальний посібник.

Євченко, В. В., Сидоренко, С. І. (2019) Анна з Грін Гейблз : книга для читання англійською мовою для студентів спеціальності “Філологія” / технологія роботи з текстом і філологічний коментар. Навчальний посібник.

Єременко, Наталія, Ковальова, Наталія, Бобренко, Світлана (2019) Характеристика рухової активності дітей молодшого шкільного віку. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 49-55. ISSN 2071-5285

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К. (2019) Конхіологічна мінливість Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae). Біологія та екологія, 5 (2). pp. 78-88. ISSN 2616-6720

Єфимчук, А. О., Сорочинська, О. А. (2019) Екологічний квест як інноваційна технологія формування у дошкільників первинних уявлень про зв’язки у природі. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). pp. 11-14.

Іваненко, В. О. (2019) Методика оцінки незавершеного виробництва на підприємствах ресторанного господарства. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів.

Іваницька, А. Ю., Іванов, Д. Є., Зубик, Л. В. (2019) Розробка методу аналізу складних даних на основі технологій machine learning. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Інформатика та моделювання (28). pp. 131-140. ISSN 2079-0031

Іваницька, Н. Б., Іваницька, Н. Л. (2019) Комунікативно-прагматичний потенціал інтерогативів англомовної наукової статті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 63-69. ISSN 2663-7642

Іваницька, Надія, Сорочинська, О. А. (2019) Формування природознавчої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами лепбук. Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: збірник студентських наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27-28 листопада 2019 року, м. Суми). pp. 226-229.

Ігнатенко, О. О., Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2019) Вплив тривалості повного голодування на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). Біологічні дослідження – 2019. pp. 97-99.

Ігнатюк, М. В. (2019) Психологічні особливості сприйняття жінками власного тіла після фототерапії. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 228-232.

Ірклієнко, В. С. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Томашівської Мар’яни Мирославівни "Фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa", представлену на здобуття кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – тeoрiя i мeтoдикa прoфeciйнoї ocвiти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Існюк, С. М. (2019) Джерела правового регулювання договірних відносин:теоретико-правовий аспект. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 217-220.

Існюк, Світлана (2019) Забезпечення гендерної рівності у трудовому праві. Україніка молода: збірник статей (8). pp. 132-135.

Ієвлєв, М., Петраускас, А. В., Тарабукін, О., Хададова, М. В. (2019) Розкопки на Замковій горі в Житомирі. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 28-29.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Гностичні вміння як основа реалізації викладацької та навчальної діяльності в закладі загальної середньої освіти. Педагогічні науки: збірник наукових праць (87). pp. 83-89.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Проектна технологія навчання як засіб формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. Інноваційна педагогіка, 1 (18). pp. 65-69.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Підготовка майбутнього вчителя хімії до застосування інноваційних технологій. In: Сучасні тенденції навчання хімії: V Науково-методична конференція, 29 березня 2019 р, Львів.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Щодо проблеми формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. In: The 1st International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, September 11-13, 2019, Liverpool, United Kingdom.

Андрушко, Є., Коновальчук, І. І. (2019) Використання методу моделювання у розвитку зв'язного мовлення в дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : компетентнісний підхід : зб. наук. праць. pp. 118-121.

Андрійчук, Т. В. (2019) Порівняльний аналіз двох видів калюжниць Viviparus Viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus Contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Андрійчук, Т. В., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А. (2019) Статевий диморфізм у вівіпарід. V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 74-76.

Андрійчук, Т. В., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Вискушенко, О. В. (2019) Видове різноманіття Калюжниць (Gastropoda, Viviparidae) річкових систем Житомирщини. Біологічні дослідження – 2019. pp. 79-80.

Андрійчук, Т. В., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Тарасова, Ю. В. (2019) Географічне поширення і чисельність калюжниці в Україні. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 32-35. ISSN 2414-9810

Андріюк, Т. В., Чайка, М. В., Денисюк, Р. О., Тітов, Ю. О. (2019) Хіміко-механічна взаємодія поверхні ZnxCd1-xTe з бромвиділяючими травильними композиціями. In: III Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 17 квітня 2019 р., Житомир.

Андріянова, О. Я. (2019) Мовленнєва культура військовослужбовців на сучасному етапі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 98-107. ISSN 2663-7642

Антипчук, Н. В. (2019) A Healing Source of Children's Literature. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 5-10. ISSN 2663-7642

Антонова, О. Є. (2019) Особливості підготовки креативного фахівця: досвід закладів вищої освіти України. Проблеми освіти: зб. наук. праць (91). pp. 11-15.

Антонова, О. Є. (2019) Системний підхід до підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 «Науки про освіту». Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми), 1. pp. 97-100.

Антонова, О. Є., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Technical Report. Вид-во Евенок О.О., Житомир.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Бірук, Н. П., Павленко, В. В. (2019) Серця, віддані педагогіці. Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка). Discussion Paper. Видавець О.О.Євенок, Житомир.

Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М. (2019) Study of Teachers' Readiness for Health-Preserving Activities in Primary School. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 38-47. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Постова, С. А., Яценко, С. Л. (2019) The Implementation of The Creative Thinking Development Technology of High School Pupils in The Extracurricular Activities: Results of The Pedagogical Experiment. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 78-89. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Фамілярська, Л. Л. (2019) Study of the Development of the Teacher's Information and Communication Mobility within the System of Postgraduate Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 58-65. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Фамілярська, Л. Л. (2019) Використання цифрових технологій в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Open educational e-environment of modern University, special edition : Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». pp. 10-22. ISSN 2414-0325

Анхим, М. М. (2019) Динаміка як ядро каузальних відношень (на матеріалі німецькомовних паремій). Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 47-48.

Анхим, О. І. (2019) «Голови, або Ще менший органон» Гельмута Байєрля як пародія-стилізація «Малого органону для театру» Бертольта Брехта. The Third International scientific congress of scientists of Europe : Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists «East–West». pp. 104-108.

Анхим, О. І. (2019) Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матеріалі драматургії Гельмута Байєрля). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Анхим, О. І. (2019) Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матеріалі драматургії Гельмута Байєрля). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Анхим, О. І., Анхим, М. М. (2019) Ефект очуження: Бертольт Брехт і Гельмут Байєрль. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 43-49. ISSN 2663-7642

Анікеєнко, Лариса, Дакал, Наталія (2019) Результати тестування фізичної підготовленості студентів НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 7-12. ISSN 2071-5285

Анічкіна, О. В. (2019) Використання електронних колекцій в процесі вивчення хімічних дисциплін у вищій школі. In: Problems and achievements of modern science: International scientific-practical conference, Cork, Ireland.

Анічкіна, О. В. (2019) Використання електронних колекцій у процесі професійної підготовки фахівців хімічної галузі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (64). pp. 79-83. ISSN 1992-5786

Анічкіна, О. В. (2019) Використання методів електронного навчання в підготовці майбутніх вчителів хімії. In: International scientific and practical conference "Influence of scientific achievements in education on the development of modern society", April 26–27, 2019, Vilnius, Lithuania.

Анічкіна, О. В. (2019) До проблеми організації експериментальної підготовки майбутніх вчителів хімії. In: The 1st International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, September 11-13, 2019, Liverpool, United Kingdom.

Анічкіна, О. В. (2019) На шляху до хімічної старт-освіти. Інноваційна педагогіка, 1 (12). pp. 9-13. ISSN 2663-6085

Анічкіна, О. В., Figol, N. A. (2019) Formation of the skills conducting a chemical experiment in school by future teachers of natural sciences. Other. Premier Publishing, Vienna.

Арсенюк, Б. С. (2019) Порівняльний аналіз рефлексії особистісної якості «кмітливий» у молодших школярів та підлітків. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 145-146.

Артеменко, А. П. (2019) Метамодерн и его эстетический опыт: визуализация мировоззренческой парадигмы в архитектуре. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 45-55. ISSN 2663-7650

Астахова, Л. Є., Лангер, І. В. (2019) Видовий склад чагарників у зелених насадженнях міста Житомира. Біологічні дослідження - 2019. pp. 64-68.

Астахова, Л. Є., Ліпська, Є. А. (2019) Видовий склад інтродукованих деревних порід у зелених насадженнях міста Житомира. Біологічні дослідження - 2019. pp. 53-56.

Астахова, Л. Є., Тарасова, Ю. В., Андрійчук, Т. В. (2019) Симбіонти молюсків родів Lymnaea та Theodoxus водоймищ центрального Полісся. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 36-39. ISSN 2414-9810

Астрахан, Н. І. (2019) Література та літературознавство в дзеркалі філософського дискурсу: до питання про основи інтерпретації в умовах загальнокультурного синтезу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 50-59. ISSN 2663-7642

Баранчук, К. А., Константиненко, Л. А. (2019) Використання структурно-логічних схем і таблиць з метою активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні біології тварин. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 396-397.

Баранюк, Л. К. (2019) Формування уявлень про форми та геометричні фігури дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: комплексний підхід: збірник наукових праць. pp. 121-123.

Бараняк, М. М. (2019) Політична промова як спосіб вербалізації каузації. Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя. pp. 33-35.

Баранівський, В. Ф. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Олексина Ігоря Ярославовича «Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Барбаш, Є. М. (2019) Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Барбаш, Є. М. (2019) Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Басюк, Н. А. (2019) Моральне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: погляди класиків і практика сьогодення. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти. pp. 58-67.

Басюк, Н. А. (2019) Моральні почуття старших дошкільників: підходи до розуміння. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 274-287.

Басюк, Н. А. (2019) Партнерська взаємодія вчителя Нової української школи з батьками молодших школярів. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: збірник науково-методичних праць. pp. 7-10.

Басюк, Н. А. (2019) Форми взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 9-12.

Бахмат, Н. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Ілони Вікторівни Бацуровської на тему «Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Бацуровська, І. В. (2019) Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бацуровська, І. В. (2019) Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Башманівська, Л. А., Кучерук, О. А., Башманівський, В. І. (2019) Media Education as a Factor in The Formation of Media Literacy of Students-Philologists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 48-55. ISSN 2663-6387

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2019) Українська література ХХ століття в сучасному інформаційному просторі: посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 1-156.

Башманівський, Д. В. (2019) Трансформація реклами в сучасному філософсько-освітньому просторі. Практична філософія (71). pp. 3-8. ISSN 2415-8690

Башманівський, Д. М. (2019) Поняття інформаційного простору в контексті соціально-філософського дослідження. Українська полоністика (16). pp. 49-55. ISSN 2220-4555

Башманівський, О. Л., Вигівський, В. Л., Моркотун, С. Б. (2019) Особливості перекладу англомовних епітетів за допомогою онлайн-перекладачів (на прикладі матеріалів перекладу драматичних творів В. Шекспіра Борисом Теном). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 5-13. ISSN 2220-7996

Баюн, К. Й. (2019) Текст реклами як один із типів тексту (на матеріалі німецькомовних текстів реклами). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 84-90. ISSN 2663-7642

Безверхня, К. О. (2019) Особливості сприймання та стретегії поведінки пересічних перехожих на звернення жінки про допомогу. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 14-15.

Бенедисюк, М. М. (2019) Створення системи завдань для формування поняття скалярної величини у процесі вивчення фізики й математики. Фізика та астрономія в рідній школі (1).

Бербенець, Л. С. (2019) Відгук офіційного опонента про дисертацію Дмитра Петровича Капелюха «Поетика драматургічної ремарки», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності – 10.01.06 – теорія літератури. ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, О. С., Тимченко, М. Ю. (2019) До проблеми застосування проектної діяльності у сучасній системі вищої освіти. Українська полоністика (16). pp. 93-98. ISSN 2220-4555

Березюк, Ю. В. (2019) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання в початковій школі підручників зарубіжних видань. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Березюк, Ю. В. (2019) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання в початковій школі підручників зарубіжних видань. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Березюк, Ю. В. (2019) Підручник іноземної мови зарубіжного видання як провідний засіб навчання. Українська полоністика (16). pp. 105-111. ISSN 2220-4555

Бовсунівська, М. А. (2019) Мовна асиміляції поляків на Житомирщині. Українська полоністика (16). pp. 17-23. ISSN 2220-4555

Бовсунівська, Н. М. (2019) Історія розвитку народно-інстурументального мистецтва української діаспори Канади та Сполучених Штатів Америки (кінець ХІХ - середина ХХ століття). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр.. pp. 12-21.

Богатирчук, Ж. М. (2019) Уявлення про релігійні поняття «Янгол» та «Демон» християн підліткового віку. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 20-21.

Боднар, І. Ю., Шелюк, Ю. С. (2019) Різноманіття фітопланктону р. Полква (Хмельницька область). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 144-146.

Божик, Микола, Огнистий, Андрій, Банах, Володимир (2019) Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури здоров’я учнів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 13-17. ISSN 2071-5285

Божок, О. С. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Березюк Юлії Валеріївни «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання в початковій школі підручників зарубіжних видань», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка. ЖДУ ім. І.Франка.

Бойченко, М. А., Сбруєва, А. А., Boichenko, V. V. (2019) Preparation of Stem Teachers in The USA and Ukraine: Comparative Study of Teachers Training Programs. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 60-68. ISSN 2663-6387

Бондарчук, М. О. (2019) Правовий статус ВЛКСМ. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 255-257.

Борисенко, Н. Д. (2019) Тактика згоди поступки в персонажному мовленні британської драми: прагматичний аспект. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: матеріали ІІ Всеукраїн. наук. інтернет-конф., (28-29 березня 2019 р.). pp. 15-18.

Борисенко, Н. Д., Кодубовська, О. О. (2019) Лінгвокраїнознавство в системі підготовки перекладачів. In: Міжнародна конференція "Переклад і мова: компаративні студії", 27-28 березня, 2019.

Борисенко, Н. Д., Кодубовська, О. О. (2019) Лінгвокраїнознавство: англомовні країни : Навчальний посібник (англійською мовою). Житомирське комунальне-книжково-газетне видавництво «Полісся».

Борисенко, Н. Д., Кравченко, В. О. (2019) Лексика на позначення одягу та взуття в сучасній англійській мові: лінгвокраїнознавчий аспект. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. pp. 74-76.

Борисенко, Н. Д., Славова, Л. Л. (2019) Одомашнення та очуження як основні прийоми дублювання у кіноперекладі. In: І Міжнародної науково-практичної конференція, 19-20 вересня 2019, Переяслав-Хмельницький.

Борисов, О. О. (2019) Семантична структура лексеми free (на матеріалі сучасних британських лексикографічних джерел та роману Джорджа Орвелла "1984"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 36-42. ISSN 2663-7642

Бортник, В. М. (2019) Використання сучасних методів навчання у процесі формування іншомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи. Андрагогічний вісник (10). pp. 96-101.

Бортник, С. А. (2019) Інтертекстуальна поетика Петра Карманського. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бортник, С. А. (2019) Інтертекстуальна поетика Петра Карманського. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ботагариев, Тулеген, Скалий, Александр, Кубиева, Светлана, Скалий, Татьяна (2019) Уровни физической подготовленности и физического развития студентов университета имени Жубанова. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 17-24. ISSN 2071-5285

Боцян, Т. В., Зварич, Л. В. (2019) Соціальний капітал в індустрії гостинності: обліковий аспект. Економіка. Управління. Інновації (24). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В., Шахрайчук, Г. М. (2019) Етичний вимір відображення облікової інформації. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці.

Будник, О. Б. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Березюк Юлії Валеріївни «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання в початковій школі підручників зарубіжних видань», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка. ЖДУ ім. І.Франка.

Булгаков, Олексій, Микола, Саранча, Кафтанова, Тетяна, Домбровська, Олена (2019) Характеристика педагогічної технології формування особистісної фізичної культури учнів загальноосвітніх шкіл. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 323-329. ISSN 2071-5285

Бульбачинська, О. І. (2019) Прийом монтажу в формуванні художніх сенсів роману "Приватне життя феномена" Э. Гуцала. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 7-15. ISSN 2663-7642

Буркова, А. В. (2019) Вплив художнього образу на формування ціннісних орієнтацій у юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 255-257.

Бутузова, Л. П., Мачушник, О. Л. (2019) Методичні матеріали з курсу «Психологія педагогічної діяльності». [Teaching Resource]

Бізін, П. (2019) просоціальність: поняття та історія досліджень. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 15-17.

Білик, Я. М. (2019) Лудологічні традиції античності: теорія і практика. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 101-108. ISSN 2663-7650

Білобровець, О. М. (2019) Polish culture in Ukraine under conditions of ukrainian statehood formation in 1917–1921. Інтермарум: історія, політика, культура, 6. pp. 49-65. ISSN 2518-7694

Білоус, О. А. (2019) Інститут державного обвинувачення в Російській імперії в другій пол. XIX ст. – на поч. XX ст. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 123-126.

Білоус, О. А. (2019) Мирова юстиція в Україні за Судовою реформою 1864 року. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 165-167.

Білошицька, Т. Ю. (2019) Мультимедійна презентації як засіб формування комунікативної компетентності. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Білявська, В. С., Рудюк, О. В. (2019) «Wróć, bo czereśnie kwitną...» – obraz dzieciństwa w poezji Andrzeja Bartyńskiego. Українська полоністика (16). pp. 3-9. ISSN 2220-4555

Білявська, В. С., Рудюк, О. В. (2019) Містика та фантастика в новелістиці Натаніеля Готорна й Едгара По. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 37-43. ISSN 2663-7642

Білявська, В. С., Рудюк, О. В. (2019) Просторова організація екзотичної повісті Джозефа Конрада "Серце пітьми". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 91-103. ISSN 2220-7996

Бірук, Н. П. (2019) Наукові та авторські школи в українській педагогічній науці. Інноваційна педагогіка, 2 (14). pp. 13-17. ISSN 2663-6085

Бітнер, Д. В., Васільєва, Л. А., Янович, Л. М., Демідова, М. І. (2019) Необхідність розробки стратегії охорони перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в Україні. Біологічні дослідження – 2019. pp. 81-83.

Вакалюк, Т. А., Медведєва, М. О., Карплюк, С. О., Шадура, В. А. (2019) Training future teachers of information science to develop logical skills. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження І. Г. Ткаченка. pp. 86-87.

Вакалюк, Т. А., Медведєва, М. О., Карплюк, С. О., Шадура, В. А. (2019) Training future teachers of information science to develop logical thinking skills of senior schoolchildren at teaching software development. «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», 2 (177). pp. 82-86.

Вакульчук, І. Р., Власенко, Р. П. (2019) Оцінка фізичного розвитку студентів вищого навчального закладу. Сьогодення біологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2019 р., м. Суми).

Василенко, О. М. (2019) Вплив різних концентрацій кадмію на величину середньодобового раціону Lymnaea corvus. Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття: Збірник наукових праць. pp. 280-281.

Василенко, О. М., Костюк, В. С., Першко, І. О. (2019) Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки ставковика видовженого. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 39-43. ISSN 2414-9810

Василенко, О. М., Онищук, І. П. (2019) Вплив іонів важких металів на величину середньодобового раціону Lumnaea Gueretiniana (Mollysca: Pulmonata). Екологічні науки, 25 (2). pp. 165-169. ISSN 2306-9716

Василенко, О. М., Онищук, І. П. (2019) Особливості трофіки ставковиків Рeregriana (Mollusca: Pulmonata) за дії різних концентрацій йонів кадмію. Екологічні науки, 2 (24). pp. 102-107. ISSN 2306-9716

Васильєв, Є. М. (2019) Відгук на дисертацію Бортник Світлани Анатоліївни «Інтертекстуальна поетика Петра Карманського» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васильєва, І. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Ломачинської Світлани Володимирівни «Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М., Степанчиков, Д. А. (2019) Формування енергозбережувальної компетентності майбутніх учителів фізики та інформатики. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» / За ред. В. В. Заморова, С П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одеса, pp. 87-89.

Васянович, Г. П. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Ситняківської Світлани Михайлівни на тему «Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. ЖДУ ім. І. Франка.

Ващук, С. В. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення студентів-магістрантів. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 225-228.

Велика, А. М., Нікішова, Т. Є., Прищепа, О. В. (2019) Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу ННІ філології та журналістики. [Teaching Resource]

Великжаніна, Д. (2019) Соціально-педагогічна робота в школі щодо формування життєвої компетентності підлітків засобами створення ситуації успіху. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 146-149.

Великжаніна, Д. В. (2019) Соціально-педагогічна робота в школі щодо формування життєвої компетентності підлітків засобами створення ситуації успіху. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 146-149.

Венгерська, В. О. (2019) Language and educational practices in the territories of the western russian empire governates in the 19th century: searching for national standards. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 66-86. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2019) Антисемітизм та його вплив на особливості пам’яті про жертви недемократичних політичних режимів. Матеріали ІІІ-VІ Всеукраїнських науково-практичних конферен- цій «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах» (Рівне, 2016–2019 рр.). – Рівне:. pp. 59-64.

Венгерська, В. О. (2019) Державні свята сучасної України - нове вино у старих міхах. Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу «Повсякдення: візії та смисли»): зб. матеріалів ІV Всеукр.наук.-теорет. Семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / за ред. О.А. Коляструк; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського.. pp. 90-98.

Вербівський, Д. С. (2019) Деякі аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх учителів інформатики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Вернигора, Н. М. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Рожнової Ганни Павлівни «Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка. ЖДУ ім. І. Франка.

Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Андрійчук, Т. В. (2019) Методичні рекомендації до проведення навчально-польової практики з курсу "Зоологія хребетних". ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, О. В. (2019) Тестовий контроль знань з біології у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Біологічні дослідження – 2019. pp. 398-400.

Вискушенко, С. А. (2019) Специфіка концепту як ментального явища в межах термінознавства та теорії фахових мов. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал, 1 (17). pp. 92-97.

Власенко, О. М. (2019) Соціально-культурні фактори та механізми формування системи громадянських цінностей старшокласників в освітньому середовищі. Українська полоністика (16). pp. 99-104. ISSN 2220-4555

Власенко, Р. П., Шовкун, Т. М. (2019) Регіональні особливості захворюваності населення (на прикладі Львівської області). Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience. pp. 161-164.

Власенко, Ф. П. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Зайко Лесі Яківни «Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Власенко, Ф. П. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Олексина Ігоря Ярославовича «Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Власюк, Ігор (2019) Історія слов’янських народів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у 90-х рр. ХХ–ХХІ ст. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 133-140. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у ХХІ ст. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет -конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 93-95.

Власюк, К. А. (2019) Формування пізнавальних інтересів молодих школярів шляхом ігрової діяльності при вивченні курсу «Я досліджую світ». Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч..

Вовченко, Інна, Колеснік, Ірина, Гедзюк, Дмитро, Домбровська, Олена (2019) Особливості спортивної підготовки юних гімнастів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 113-117. ISSN 2071-5285

Возна, М. О. (2019) Culture-Focused Teaching of Language and Translation. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 30-35. ISSN 2663-7642

Вознюк, О. В. (2019) Інтегральний підхід до визначення, формування та діагностики обдарованості, практичного інтелекту учасників освітнього процесу. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Аналіз системотвірних якостей учителя у контексті педагогічного ідеалу. In: Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія / колектив авторів, за ред. О. А. Дубасенюк. Вид-во Євенок О. О., Житомир, pp. 40-69.

Вознюк, О. В. (2019) Аналіз співробітництва і партнерства. Збірник науково-методичних матеріалів конференції «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах нової української школи» 15 травня 2019 року, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР.

Вознюк, О. В. (2019) Аппроксимально-аналитический метод изучения иностранных языков как инновационный образовательный ресурс. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной. pp. 7-10.

Вознюк, О. В. (2019) Головні аспекти теорії ноосферної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91). pp. 81-87.

Вознюк, О. В. (2019) Для чего человеку Бог, а Богу – человек. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Моделирование реальности возможно. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) На пути создания педагогики жизненных фактов: учебное пособие. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Нейропедагогіка – потужний ресурс освіти дорослих. Андрагогічний вісник (10). pp. 19-27.

Вознюк, О. В. (2019) Нова модель психокорекції "дітей дощу", "дітей сонця" та дітей з ДЦП. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти: зб. наук. праць. матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 18 квітня 2019 р.) / за ред. І. Д. Сахневич. pp. 7-14.

Вознюк, О. В. (2019) Новое понимание развития человека от дошкольника к человеку пожилого возраста. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика: монография. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика «нулевых состояний» и осознанных сновидений. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика осознанных сновидений и нулевых состояний. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Позитивні та негативні тенденції розвитку світової освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць (92). pp. 52-59.

Вознюк, О. В. (2019) Постнеклассические рубежи педагогики будущего: учебное пособие. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Підготовка майбутніх учителів у контексті концепції Нової української школи: методичний аспект. Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі: Навчально-методичний посібник для вчителів закладів початкової освіти та студентів педагогічних спеціальностей. pp. 51-65.

Вознюк, О. В. (2019) Системно-междисциплинарные основания социальной власти. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Сможет ли педагогика жизненных фактов решить проблемы современного образования? «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Три аспекта реальности, ее сущность и смысл. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Универсальная структура реальности: физический, космосоциоприродный, божественный аспекты. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25766, 29.09.2019. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Горобець, С. М. (2019) Використання концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку у побудові інформаційно-цифрової технології роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р.. pp. 312-321.

Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Михайлова, О. С., Самойлюкевич, І. В., Хегарті, Дж. (2019) Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі. О. О. Євенок, Житомир.

Вознюк, О. В., Жуковський, В. М. (2019) Проектування особистості сучасного вчителя. In: Вчитель і виклики ХХІ століття. Традиції і цінності. Варшава: Університет Природничих наук SGGW, Варшава, pp. 63-128. ISBN 978-83-7583-872-5

Вознюк, О. В., Зданевич, Л. В. (2019) Application of System and Synergetic Paradigm of Management of Social-Economic, Educational Processes in Ukraine. Педагогічний дискурс (26). pp. 19-26. ISSN 2309-9127

Вознюк, О. В., Манол, М. (2019) On the problem of human consciousness: from facts to theoretical speculations. Diogenes, 27 (1). pp. 48-62. ISSN 2367-9549

Вознюк, О. В., Свиридюк, В. В. (2019) Efficiency estimation of scientific research conducted by masters' of nursing by means of modern scientometric technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 89-102. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В., Свиридюк, В. В. (2019) Efficiency estimation of scientific research conducted by masters’ of nursing by means of modern scientometric technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2 (97). pp. 89-102. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В., Тарнавська, Н. П. (2019) До проблеми побудови нової парадигми дошкільної освіти. практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 30-31.

Войналович, Л. П. (2019) Forms of training teachers for national minorities’ schools in Ukraine in the 30-s of the 20-th century. International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : Conference proceedings, April 26-27, 2019. pp. 43-45.

Войналович, Л. П., Покідова, К. М. (2019) Визначення поняття граматичної компетентності у методичній літературі. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (52). pp. 336-338.

Войналович, Л. П., Христюк, А. С. (2019) Передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів основного етапу. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (52). pp. 338-340.

Войтенко, Сергій (2019) Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 329-335. ISSN 2071-5285

Войтович, Н. Ф. (2019) Забезпечення прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 54-58.

Войтович, Н. Ф. (2019) Проблемні питання кваліфікації та доказування складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 58-61.

Волкова, Світлана, Семенцов, Валерій (2019) Відновлення рухової функції у дітей молодшого віку з церебральним паралічем засобами гідрокінезотерапії. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 259-265. ISSN 2071-5285

Волощук, Альона (2019) Європейське законодавство про соціальні відпустки. Україніка молода: збірник статей (8). pp. 127-130.

Волівецька, М. В. (2019) Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 року, її принципи та значення. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 183-186.

Волівецька, М. В. (2019) Основні положення Конституції США 1787 року. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 138-141.

Вільхова, О. Г. (2019) The development of choreographic education of preschool and primary school age children in Ukraine during the post-war period. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 5-12. ISSN 2663-6387

Вірченко, Т. І. (2019) Конструювання пам'яті як пошук ідентичності: художні інтенції Бориса Грінченка — драматурга. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 7-14. ISSN 2663-7642

Вітвицька, С. С. (2019) Нова українська школа і сучасний вчитель у контексті ідей В. О. Сухомлинського. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць. pp. 12-17.

Вітвицька, С. С. (2019) Ціннісні орієнтації та життєва позиція сучасної студентської молоді. Нові технології навчання: збірник наукових праць (92). pp. 46-52.

Вітвицька, С. С., Андрійчук, Н. М. (2019) Основи педагогіки вищої школи. Білінгвальний навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISBN 978-966-485-142-5

Вітвицька, С. С., Колесник, Н. Є. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики (методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Вітвицька, С. С., Колесник, Н. Є., Бойчук, І. Д., Герасимчук, О. Л., Запорожцева, Ю. С., Ковальчук, О. А., Казмерчук, А., Корнійчук, Ю. Г., Кубрак, С. В., Мірошніченко, О., Сікора, Я. Б., Танська, В. В., Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Вітвицька, С. С., Мельник, О. Ф. (2019) Model of Professional Competence Formation of Future Specialists of Food Technologies in the Process of Studying Natural Science Disciplines at College. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 44-50. ISSN 2663-6387

Вітюк, І. К. (2019) Global Risks and Non-Religious Eschatology: The Problem of Eschatological Ideas of Modernity Research. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 5-16. ISSN 2663-7650

Габрук, К. С. (2019) Психологічні дослідження ціннісних орієнтацій. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 31-33.

Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. [Experiment]

Гавриловська, К. П. (2019) Дослідження особливостей ставлення чоловіків до самотніх матерів. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 лютого 2019 року).. pp. 6-10.

Гавриловська, К. П. (2019) Змінені стани свідомості у системі релігійного досвіду. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 11-14.

Гавриловська, К. П. (2019) Силабус до вивчення дисципліни "Сучасні теорії психології". [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2019) Шляхи підтримки дітей та підлітків із депресивними проявами: робота з родиною. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)]. pp. 33-36.

Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Формування життєстійкості особистості: арт-коучинговий підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (16). pp. 83-90. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П., Загурська, І. С., Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Робота психолога в інклюзивно-ресурсному центрі». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П., Литвак, О. Й. (2019) Мотиви вибору професії студентами хелперських спеціальностей. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 108-113. ISSN 2663-6026

Гавриловська, К. П., Литвак, О. Й. (2019) Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1 (53). pp. 57-61. ISSN 2072-4772

Гаврилюк, І. А. (2019) Формування конструктивної взаємодії підлітків в умовах соціально-психологічного тренінгу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 220-221.

Гаврилюк, І. А. (2019) Формування конфструктивної взаємодії підлітків в умовах соціально-психологічного тренінгу. Актуальні проблеми особистсіного зростання. pp. 220-221.

Гакман, Анна, Медвідь, Анжела, Вілігорський, Олександр, Первухіна, Світлана, Прекурат, Олег (2019) Формування мотивації до занять фізичним вихованням студентів вищих освітніх закладів засобами баскетболу. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 25-31. ISSN 2071-5285

Галицький, О. М. (2019) Образ майбутньої сім’ї у студентів з різною релігійною орієнтацією. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 38-40.

Галич, О. А. (2019) Відгук офіційного опонента про дисертацію Анхима Олексія Івановича «Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матеріалі драматургії Гельмута Байєрля)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності – 10.01.06 – теорія літератури. ЖДУ ім. І. Франка.

Ганошина, А. І. (2019) Прив’язаність до батьків як чинник подружніх стосунків. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 221-224.

Гапонова, Людмила (2019) Визначення структури змагальної діяльності в олімпійській дисципліні крос-кантрі. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 118-122. ISSN 2071-5285

Гарбар, О. В., Данилюк, М. М., Гарбар, Д. А., Демчук, Н. С. (2019) Поширення та стан популяції іспанського слизняка м. Житомира. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 44-49. ISSN 2414-9810

Гарбар, О. О. (2019) Злочини проти власності. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 300-302.

Гаркава, Аліна (2019) Соціальна реклама як засіб боротьби з дискримінацією. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 314-244.

Гарлінська, А. М., Алпатова, О. М., Шевчук, С. Ю. (2019) Особливості будови, поширення та екології Physa Skinneri Taylor, 1954 в Україні. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 113-118. ISSN 2414-9810

Гарлінська, А. М., Грищук, С. М. (2019) Методикa нaвчaння «Основ здоpов’я» в основній школі куpс лекцій. [Teaching Resource]

Гарлінська, А. М., Тарадайник, М. М., Грищук, С. М. (2019) Гігієна: Методичні рекомендації до лабораторних занять. [Teaching Resource]

Гарлінська, Алла, Ляшевич, Альона, Чернуха, Ірина, Корнійчук, Наталія, Грищук, Сергій (2019) Підвищення рівня фізичної підготовленості школярів середнього віку з використанням комплексу спеціальних фізичних вправ. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 31-36. ISSN 2071-5285

Гвоздієвський, Є. Є., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Маланич, Г. П., Томашик, З. Ф., Корчовий, А. А. (2019) Жидкофазное взаимодействие CdTe, ZnxCd1-xTe (х = 0,04; 0,1) и Cd0,2Hg0,8Te с травильными композициями HNO3–НІ–C2H4(OH)2. Вопросы химии и химической технологии (6). pp. 31-38. ISSN 0321-4095

Геча, О. (2019) Єврейський театр як феномен культури в умовах конерізації (на прикладі театральних закладів Правобережної України). Історичні мідраші Північного Причорномор’я, ІІ. pp. 251-264.

Геча, О. А. (2019) Engineering and technical intellectuals in Ukraine under conditions of the “Сreat terror” (on the example of the Konstantynovskyis family). Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 117-138. ISSN 2518-7694

Гилярська, О. І. (2019) Становлення та розвиток педагогічної риторики у часи Середньовіччя, Відродження та період Нового часу. Андрагогічний вісник (10). pp. 53-61.

Гирин, О. В. (2019) Основні проблеми систем обробки природних мов. Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць.

Гирина, А. А., Гарлінська, А. М., Ямкова, Г. І., Юмашева, О. О. (2019) Види та завдання спортивного масажу. Біологічні дослідження-2019. pp. 384-385.

Гладуш, В. А. (2019) Тенденції розвитку форм післядипломної педагогічної освіти в Україні. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (Педагогічні науки) (9). pp. 10-31.

Головкіна, Вікторія, Фурман, Юрій (2019) Вплив занять плаванням на загальну фізичну підготовленість дівчат 11-12 років. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 37-42. ISSN 2071-5285

Голомах, Л. М., Мощицька, В. В. (2019) Психологічні особливості релігійності підлітків із сільської та міської місцевості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 257-260.

Горальський, Л. П., Радзиховський, М. Л., Дишкант, О. В. (2019) Мікроскопічна будова серця, органів кровотворення та імунногенезу собак за експериментального відтворення парвовірозу. Наукові горизонти (79). ISSN 2663-2144

Горальський, Л. П., Сокульський, І. М., Колеснік, Н. Л., Радюк, Ю. Г., Сокольський, В. П. (2019) Особливості морфології мозочка, спинного мозку та гіпофіза великої рогатої худоби. Наукові горизонти (79). ISSN 2663-2144

Горбань, А. В. (2019) Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації для студентів-філологів. [Teaching Resource]

Горбач, Г. В., Шевчук, Л. М. (2019) Аномалії в будові черепашок (Mollusca: Bivalvia:Unionidae) водних басейнів України. ЖДУ ім. І. Франка.

Горбачук, Ю. О. (2019) Аналіз психологічних станів військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 40-42.

Горбачук, Ю. О. (2019) Психологічні особливості використання агропсихотерапії у контексті психічної допомоги посткомбатанам. [Experiment]

Гордійчук, О. О. (2019) Mentalność Ukraińska a Polska: cechy wspólne i różniące. Українська полоністика (16). pp. 39-48. ISSN 2220-4555

Гордійчук, О. О. (2019) Термінологічна проблематика поняття ментальності у соціально-філософському дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 39-50. ISSN 2663-7650

Гордійчук, С. В. (2019) Education quality management at a medical education establishment based on an innovative approach. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 34-42. ISSN 2663-6387

Гордієнко, В. В., Коцюба, І. Ю. (2019) Значення оцінки впливу діяльності гірничо-добувних підприємств на навколишнє природне середовище. Біологічні дослідження – 2019. pp. 315-317.

Горенко, М. В. (2019) Професійне зростання психолога в сучасному суспільстві. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 149-150.

Горобець, О. В., Горобець, С. М. (2019) Формування екологічної відповідальності в процесі професійної підготовки економістів. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91).

Горпинич, Т. І. (2019) Optimization of the Management of Higher Medical Educational Establishments in the USA. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 74-81. ISSN 2663-6387

Горшкальва, Т. М. (2019) Вплив музикотерапії на внутрішній механізм саморегуляції та зцілення особистості людини. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 224-227.

Горшкальова, Т. (2019) Вплив музикотерапії на внутрішній механізм саморегуляції та зцілення особистістості людини. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 224-227.

Гречуха, І. А. (2019) Умови особистісного зростання літературно обдарованої особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 150-152.

Грибан, Григорій (2019) Управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю студентів в умовах трансформації України в європейський освітній простір. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 336-341. ISSN 2071-5285

Гримашевич, Г. І. (2019) Реалізація адвербіальної семантики в діалектному тексті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 62-68. ISSN 2663-7642

Гримашевич, Г. І. (2019) Способи вираження присудка в середньополіських говірках житомирської області. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (14).

Гринько, В. О. (2019) Measuring the digital competence of future primary school teachers. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 43-50. ISSN 2663-6387

Грищук, С. М. (2019) Підходи до моніторингу використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я на регіональному рівнів. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку, 2. pp. 192-194.

Грищук, С. М. (2019) Частота призначення потенційно небезпечних комбінацій лікарських засобів при фармакотерапії в умовах стаціонару. Матеріали ХІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. pp. 26-28.

Грищук, С. М., Правдивець, А. О., Ямкова, Г. І. (2019) Визначення частоти звернень громадян та необхідного фінансування для проведення окремих лабораторних обстежень. Біологічні дослідження-2019. pp. 246-249.

Грузевич, Ірина, Кізлевич, Юрій, Кропта, Руслан, Романенко, Віктор (2019) Історичний розвиток спортивного плавання у першому періоді ігор олімпіад сучасності. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 123-127. ISSN 2071-5285

Губіна, С. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Коновальчук Інни Миколаївни «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гужанова, Т. С. (2019) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Методика формування мовленнєвої компетенції дошкільників. Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Гужанова, Т. С. (2019) Використання казок для формування мовної компетенції дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 124-129.

Гужанова, Т. С. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Педагогіка загальна». Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Гужанова, Т. С. (2019) Місце «Методики формування мовленневої компетенції дошкільників» у підготовці майбутніх вихователів. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково-методичних праць. pp. 10-12.

Гужанова, Т. С. (2019) Формування мовної компетентності у старших дошкільників за допомогою казок у світі Концепції "Нова українська школа". Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 188-201.

Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2019) Методичні рекомендації з педагогічної практики (в літніх оздоровчих таборах). Житомир.

Гуринчук, Н. С., Міщук, Г. А. (2019) Денишівський чавуноливарний завод. Житомиру — 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.), 59. pp. 347-354.

Гуріна, Д. О. (2019) Особливості ставлення юнаків православного віросповідання до релігії ісламу. Актуальні проблеми особистісного зростання. p. 46.

Гуцало, Л. В. (2019) Аграрне становище німецького населення у другій половині 1920-х років. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип. 58/ Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 459-464.

Гуцало, Л. В. (2019) Каталонська криза: спроби врегулювання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 177-179.

Гуцало, Л. В. (2019) Матеріально-фінансова допомога переселенцям на південь України у 1920 роках. Науковий збірник "Велика Волигь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип.59 / Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів:ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 408-413.

Гуцало, Л. В. (2019) Радянська програма переселення та депортацій поляків УСРР наприкінці 1920-х – 1936 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 34-42. ISSN 2411-2143

Гуцало, Л. В. (2019) Сучасний сепаратистський рух у Каталонії. Сучасні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства", 2019.. pp. 5-8.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2019) Аграрне становище і переселення німецьких селян Волині у 1920-х роках. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 28. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. pp. 30-35.

Гуцул, Наталія, Рихаль, Володимир, Скирта, Олег (2019) Шляхи розвитку спеціальної витривалості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 127-133. ISSN 2071-5285

Гуцулак, О. П. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 152-155.

Давиденко, Г. В. (2019) Social inclusion principles in ukrainian higher education institutions: theoretical and practical aspects of implementation. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 79-88. ISSN 2663-6387

Давидова, Л. В. (2019) Organizational structures and activities of publishing houses of leading universities of the world. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph, 1. pp. 503-515.

Данильченко, І. (2019) Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у студентів-психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 155-159.

Данильченко, І. В. (2019) Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у студентів-психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 155-158.

Дворецька, В. П. (2019) Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць.

Дем'янчук, Ю. Ю., Добровольська, Анастасія, Мощицька, Вікторія (2019) Ціннісна підтримка формування якості “щедрість” у молодших школярів засобами усної народної творчості. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально - психологічного факультету (11). pp. 28-31.

Дем'янчук, Ю. Ю., Левчук, І. (2019) Дослідження особистісних ресурсів у юнацькому віці: гендерний аспект. Суспільно-політичні та психологічні студії (3). pp. 40-45.

Демчук, Н. С., Онищук, І. П. (2019) Проблема збору і переробки твердих побутових відходів у місті Житомирі. Біологічні дослідження – 2019. pp. 317-319.

Денисевич, О. В. (2019) Телебачення як предмет психолінгвістичного аналізу. Вісник Книжкової палати (4). pp. 43-45. ISSN 2076-9326

Денисюк, В. В. (2019) Рефлексія українсько-польських старожитніх фразеологічних паралелей. Українська полоністика (16). pp. 24-32. ISSN 2220-4555

Денисюк, Р. О., Камінський, О. М., Чайка, М. В. (2019) Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Хімічні аспекти сучасної технології» ( для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 102 Хімія. [Teaching Resource]

Дмитренко, І. О. (2019) Переваги впровадження SТЕМ-освіти в Україні. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Дмитренко, С. М., Дяченко, А. А., Ломачевська, О. Ю. (2019) Характеристика теоретичних знань студентів як основа розробки організаційних заходів в процесі фізичного виховання. Спортивна наука – 2019. pp. 21-24.

Дмитрієва, С. М., Мачушник, О. Л. (2019) Вивчення рівня емпатійності майбутніх психологів. Вісник КІБіТ (1(39)). pp. 13-17.

Доброльожа, Г. М. (2019) Вибір викладачем наукового вектора навчальної мовної дисципліни як одна з проблем вищої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 43-47. ISSN 2663-7642

Доброльожа, Г. М. (2019) Власне ім'я як важливий чинник формування національної ідентичності в сучасній Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 60-68. ISSN 2663-7642

Довбня, А. В., Мельниченко, Р. К. (2019) Фауна та поширення прісноводних черевоногих молюсків у водоймах України (за матеріалами малакологічного фонду музею природи Житомирського державного університету імені Івана Франка). ЖДУ ім. І. Франка.

Довбня, М. О., Єрмошина, Т. В. (2019) Молюски підродини Unioninae (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖДУ ім. І. Франка.

Довженко, Т. О. (2019) Значeння та наслідки прийняття Конституціі Рeчі Посполитоі 3 травня 1791 року. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 203-204.

Довженко, Т. О. (2019) Передумови прийняття Конституції Речі Посполитої 3 травня 1971 року. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 267-269.

Докиль, М. В. (2019) WI-FI Direct – технологія створення безпровідної комп’ютерної мережі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Драгунова, В. В. (2019) Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Драгунова, В. В. (2019) Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Драчук, Сергій, Брезденюк, Олександра, Дідик, Тетяна, Чуйко, Юрій (2019) Педагогічні технології розвитку швидкісно-силових якостей в учнів 12–13 років. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 42-49. ISSN 2071-5285

Дроздовський, Д. І. (2019) Психологічна ідентичність персонажів британських постпостмодерністських романів: дискурс еґо-літератури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 48-55. ISSN 2663-7642

Дрюков, Олександр (2019) Концепція розвитку спортивного резерву з фехтування у спортивних школах в Україні. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 133-139. ISSN 2071-5285

Дубасенюк, О. А. (2019) Методологічні засади наукової діяльності у закладах вищої освіти, реалізовані у наукових працях академіка АМСКП Д.В. Чернілевського. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91). pp. 135-140.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2019) Competency Principles of Teacher's Professional Training and Development in the Conditions of European Integration. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 17-25. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Антонова, О. Є., Желанова, В. В, Косигіна, О. В., Мірошниченко, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія. Other. О. О. Євенок, Житомир.

Дубасенюк, О. А., Самойленко, О. А. (2019) Trends in The Development of Adult Education (Second Half of XX – Beginning of XXI Century): European Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 50-59. ISSN 2663-6387

Дуганець, В. І., Ткач, Л. В. (2019) Criteria for assessing the practical preparedness of the future technologist-technician in the specialty "production of bread, confectionary, pasta and food concentrates" at the food industry college. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 24-33. ISSN 2663-6387

Дяченко, М. Д. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Рожнової Ганни Павлівни «Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка. ЖДУ ім. І. Франка.

Дяченко, Н. М., Халін, В. В. (2019) Комунікативні стратегії в сучасному українському політичному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 56-62. ISSN 2663-7642

Дячук, Н. В. (2019) Methodology for the scripture psycholinguistic analysis. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (38). pp. 58-60. ISSN 2409-1154

Дячук, Н. В. (2019) Психолінгвістика творчості у художньому перекладі : монографія. Other. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дячук, Н. В., Криворучко, Т. В. (2019) Методика розвитку емоційності перекладачів художніх текстів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». pp. 141-145. ISSN 1606-3715

Дячук, Н. В., Криворучко, Т. В. (2019) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови (Частина 1). [Teaching Resource]

Дячук, Н. В., Криворучко, Т. В., Свиридюк, Т. В. (2019) Психологічний портрет як спосіб розкриття сутності художніх образів. Humanitarian approaches to the Periodic Law. pp. 79-90.

Дячук, Н. В., Свиридюк, Т. В. (2019) Референтна функція ідіоетнізмів у промовах британських Прем'єр-міністрів. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. pp. 115-122.

Дєньгаєва, С. В. (2019) Особливості використання технології кроссенсу у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови початкової ланки базових навчальних закладів. Теоретична і дидактична філологія.

Дєньгаєва, С. В. (2019) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови з використанням елементів гейміфікації. Наукові записки (175).

Дєнічєва, О. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Федорчук Ірини Володимирівни «Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Дєнічєва, О. І. (2019) Загальні тенденції розвитку вищої освіти в Австрії та Україні. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Дєнічєва, О. І. (2019) Особливості розвитку вищої освіти Австрії та України. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2019 р.. pp. 359-351.

Дєнічєва, О. І. (2019) Становлення та розвиток гуманітарної гімназії в Австрії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (3(41)). pp. 255-263.

Діденко, О. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Осадчук Наталії Петрівни "Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах акмеологічного підходу", представлену на здобуття кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – тeoрiя i мeтoдикa прoфeciйнoї ocвiти. ЖДУ.

Желанова, В. В (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Процюк Ірини Євгенівни «Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Житнухіна, К. (2019) Реолізація педагогічної умови стимулювання процесу формування віповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Житнухіна, К. П. (2019) Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 227-228.

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2019) Актуальна проблеми особистісного зростання. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Пирог, Г. В. (2019) Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з психології. [Teaching Resource]

Журавльова, Л. П., Романова, М. К. (2019) Психологія екологічної свідомості в акмеогенезі. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності.

Журавльова, Л. П., Шпак, М. М. (2019) Development of emotional intelligence of primary school pupils. "Socialization & Human Development" International Scientific Journal (1). pp. 94-101. ISSN 2706-8706

Загородня, Л. П. (2019) Empirical Study on the Formation of the Motivational-Personal Component of Masters' Readiness to Ensure the Quality of Educational Process in the Preschool Educational Institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 51-57. ISSN 2663-6387

Загрійчук, І. Д. (2019) Вчення Платона про ідеї як конкретно-історичне розуміння істини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 92-100. ISSN 2663-7650

Загурська, І. С. (2019) Психологічний супровід дітей з розладами психічного здоров’я: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Добровольська, А. В. (2019) Сприймання образу хороших батьків підлітками з повних і неповних сімей. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 118-123. ISSN 1813-3405

Загурська, І. С., Лісогурська, А. В. (2019) Діагностична процедура дослідження страхів дітей дошкільного віку за допомогою методу незакінчених речень. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці, VI. pp. 199-201.

Загурська, І. С., Халімончук, І. П. (2019) Особливості образу військового психолога у свідомості магістрів-психологів. Молодий вчений (2). pp. 520-523. ISSN 2304-5809

Зайко, Л. Я. (2019) Від мови ворожнечі до мови порозуміння. Challenges of hybrid war: information dimension. pp. 95-98.

Зайко, Л. Я. (2019) Глобалізаційні трансформації комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні. pp. 51-53.

Зайко, Л. Я. (2019) Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Зайко, Л. Я. (2019) Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Залібовська – Ільніцька, З. В., Коляденко, С. М., Павленко, В. В. (2019) Українська мова як іноземна: соціокультурний аспект. ЖДУ ім. І.Франка.

Залізна, К. Е. (2019) Формування міжособистісних стосунків у колективі фахівців промислової галузі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 158-159.

Зданевич, Л. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Коновальчук Інни Миколаївни «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Зимовець, О. А. (2019) Використання онлайн-ресурсу “Voki” на уроках іноземної мови у початковій школі. In: Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі: Навчально-методичний посібник для вчителів закладів початкової освіти та студентів педагогічних спеціальностей. Вид. О. О. Євенок, м. Житомир, pp. 112-120.

Зосімович, Олена (2019) Павло Якович Корольов – вчитель Житомирської першої чоловічої гімназії. Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волиинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої кнференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 204-210.

Зосімович, Олена (2019) Правовий статус приватних повірених у Російській імперії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 134-138.

Зубко, Г. О. (2019) Нормативно-правове забезпечення права на освіту в Україні. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 313-316.

Зінченко, Д. І., Константиненко, Л. А. (2019) Основні аспекти використання структурно-логічних схем та таблиць з метою активізація пізнавальної діяльності учнів при викладанні природознавства (5 клас). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 408-411.

Зінченко, Д. І., Пешик, Г. С., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Засоби розвитку креативності школярів. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (1–2 лютого 2019 р., м.Київ). pp. 55-59.

Зінченко, М. О. (2019) Феномен емоціного інтелекту, структура та підходи до його вивчення. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Зінченко, М. О., Котлова, Л. О. (2019) Психологічні особлиості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. [Experiment]

Казаку, А. О. (2019) Проблема правового статусу солдатки в Російській імперії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 257-258.

Казаку, А. О. (2019) Публічно-правовой статус жінки в Російській імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 216-218.

Казнаховська, І. Р. (2019) Вплив засобів пілатесу на фізичну підготовленість студенток ВНЗ. Спортивна наука – 2019. pp. 29-33.

Кайдалова, Л. Г. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Козаченко Галини Вікторівни «Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Калашнік, Н. В. (2019) Interactive Training of Foreign Medical Students for Verbal Communication in The Process of Learning The Ukrainian Language. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 56-66. ISSN 2663-6387

Калініна, Л. В. (2019) Формування комунікативно-культурологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в рамках інтердисциплінарного підходу. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри.

Калініченко, О. О., Ніколаєнко, С. М. (2019) Фінансова грамотність – запорука успішного населення. Економіка. Управління. Інновації (24). ISSN 2410-3748

Камінський, О. М. (2019) Вплив функціоналізації поверхні нанорозмірного однодоменного магнетиту на адсорбційну іммобілізацію комплексів Au3+. In: Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conference, May 6, 2019, Cork, Ireland.

Камінський, О. М., Денисюк, Р. О., Кондратенко, О. У., Чайка, М. В., Євдоченко, О. С., Авдєєва, О. Ю. (2019) Історія хімії: Начальний посібник. ЖДУ ім. І.Франка.

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Панасюк, Д. Ю. (2019) Сорбція йонних форм золота(ІІІ) магниточутливим нанокомпозитом, що містить активні меркаптогрупи. In: 1st International scientific and practical conference "Scientific achievements of modern society", September 11-13, 2019, Liverpool, United Kingdom.

Канчура, Є. О. (2019) Відтворення класичного сюжету засобами фентезі доби постмодернізму: інтермедіальний контекст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 44-52. ISSN 2663-7642

Капелюх, Д. П. (2019) Поетика драматургічної ремарки. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Капелюх, Д. П. (2019) Поетика драматургічної ремарки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Каплінський, В. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Процюк Ірини Євгенівни «Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Каплінський, В. В. (2019) Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки. Українська полоністика (16). pp. 112-120. ISSN 2220-4555

Капункіна, Ю. С. (2019) Компоненти комунікативної компетентності майбутніх психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 159-161.

Капункіна, Ю. С. (2019) Психологічні передумови розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 159-161.

Карамишева, І. Д. (2019) Tertium Comparationis in Modern Contrastive Linguistics (Revising Approaches to Teaching). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 11-18. ISSN 2663-7642

Кароєва, Тетяна, Коляструк, Ольга, Гребеньова, Валентина, Жмуд, Наталка (2019) Усвідомлення спорту як культурної практики в імперській провінції (на прикладі Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст.). Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 342-347. ISSN 2071-5285

Карплюк, С. О. (2019) Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. pp. 188-197.

Карплюк, С. О. (2019) Цифрова платформа MozaBook як один із засобів формування медіа компетентності та медіаграмотності майбутніх учителів інформатики. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 333-337.

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц. (2019) Аналіз зарубіжного досвіду щодо професійної підготовки ІТфахівців. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (7). pp. 120-124.

Кафтанова, Т. В., Булгаков, О. І., Скалій, Т. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни “Спортивно-педагогічне вдосконалення (баскетбол)” для І курсу. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ.

Кашуба, Віталій, Асаулюк, Інна, Дяченко, Анна (2019) Розробка фізкультурно-оздоровчих технологій з урахуванням особливостей дрібної моторики рук студентів закладів освіти. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 55-61. ISSN 2071-5285

Кащук, К. М. (2019) University research commercialization experience based on the spin-off company formation. La science et la technologie à l'ère de la société de l'information, 1.

Кирильчук, І. В., Саліонович, М. О. (2019) Гендерні особливості адаптації до навчання учнів при переході в середню школу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 161-165.

Кириченко, В. В. (2019) Інваріантна модель фахових компетентностей державного службовця. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. (12). pp. 114-120. ISSN 2518-7503

Кириченко, В. В. (2019) Інформаційна культура у структурі професійної компетентності державних службовців. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (2). pp. 113-118. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2019) Розвиток інформаційної культури у представників соціономічних та технономічних професій. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (16). pp. 127-136. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2019) Стратегіальна організація особистісного світосприйняття. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 119-127. ISSN 2072-4772

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В. (2019) Хронічна дія низьких концентрацій деяких іонів важких металів на показники білкового обміну Lymnaea Stagnalis. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 11-18. ISSN 2414-9810

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В., Лисюк, Т. Ю. (2019) Дослідження особливостей дії неорганічного фосфору на деякі показники життєдіяльності прісноводних молюсків. Біологічні дослідження - 2019. pp. 152-155.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (МоІІusca, Pulmonata, Вulinidae). Збірник матеріалів V Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 16 квітня 2019 р.). pp. 93-95.

Киричук, Г. Є., Шелюк, Ю. С. (2019) Бібліографія наукових праць викладачів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка : бібліогр. довідник. ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир.

Климова, К. Я. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Томашівської Мар’яни Мирославівни "Фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa", представлену на здобуття кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – тeoрiя i мeтoдикa прoфeciйнoї ocвiти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Климова, К. Я. (2019) Культура спілкування як елемент педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики.

Кляйн, В., Шилонова, В., Гладуш, В. А. (2019) Actual problems of inclusion, integration of social and health dis advantaged pupils in the Slovak Republic. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць (13). pp. 48-60.

Клімова, І. О. (2019) Креативний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інноваці.

Клімова, І. О., Кащук, К. М. (2019) Зарубіжний досвід соціально-економічного розвитку регіонів та можливість його впровадження в України. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 38-57. ISSN 2410-3748

Коберник, О. М., Калашнік, Н. В. (2019) Developing students' skills into pedagogical improvisation using didactic games. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 51-60. ISSN 2663-6387

Кобернюк, В. М. (2019) Порядок реєстрації кримінальних правопорушень та порядок звільнення від кримінальної відповідальності при наданні пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди (ст.ст. 368, 369 КК України). Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 112-116.

Кобетяк, А. Р. (2019) Українське церковне питання в контексті протистояння "паралельних православних світів". Українська полоністика (16). pp. 56-66. ISSN 2220-4555

Кобилинська, Ю. Л. (2019) Фрактальна графіка її застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Ковальова, Т. П. (2019) Способи динамізації зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII-XX століть. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 70-74. ISSN 2663-7642

Ковальова, Т. П., Кузнєцова, Г. В., Білошицька, Т. Ю. (2019) Тестові завдання зі стилістики німецької мови (Testaufgaben in Stilistik der deutschen Sprache). Частина ІІ : Посіб.-практ. ЖДУ ім І. Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2019) Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя. Монографія. Other. Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Ковтун, Н. М., Венцель, Н. В. (2019) Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 5-16. ISSN 2663-7650

Кодубовська, О. О. (2019) Запозичена лексика на позначення населеного пункту в українській та російських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції.

Козаченко, Г. В. (2019) Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Козаченко, Г. В. (2019) Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Козачук, В. І. (2019) Проблема визначення поняття «предмет договору». Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 129-134.

Козлов, Р. А. (2019) Відгук офіційного опонента про дисертацію Дмитра Петровича Капелюха «Поетика драматургічної ремарки», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності – 10.01.06 – теорія літератури. ЖДУ ім. І. Франка.

Козловець, М. А. (2019) Europocentrysm : Theory, Ideology and Practice. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (76). pp. 13-29. ISSN 2072-1692

Козловець, М. А. (2019) Європейський вибір як фактор цивілізаційної самоідентифікацї українців. Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах Європейської інтеграції.

Козловець, М. А. (2019) Маніпулювання як спосіб соціального управління: український контекст. Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення.

Козловець, М. А. (2019) Неопатримональність як деструктивний атрибут демократичного поступу Україні. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього.

Козловець, М. А. (2019) Проблема значущості оновлення еліти в політичній та суспільній модернізації України. Трансформація українськог суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи.

Козловець, М. А. (2019) Процеси державотворення у контексті національної політико-правової ментальності. Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах Європейської інтеграції.

Козловець, М. А., Башманівський, Д. М. (2019) Symbolic Exchange and Advertising in The Information-Based Society. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 36-44. ISSN 2663-7650

Козловець, М. А., Туренко, О. С. (2019) Європейський досвід інтерпретації дихотомії доброчесності і солідарності. Українська полоністика (16). pp. 67-76. ISSN 2220-4555

Колесник, Н. Є. (2019) Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх фахівців до формування предметно-перетворювальної діяльності молодших школярів на уроці «Дизайн і технології». Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Колесник, Н. Є., Вітвицька, С. С. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є., Сичевська, В. В. (2019) Впровадження основ дизайну у підготовку майбутніх фахівців у контексті ідей Нової української школи. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць, 2. pp. 102-106.

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Колеснік, І. В., Кутек, Т. Б., Вовченко, І. І., Панасюк, Я. О. (2019) Оцінка фізичної підготовленості юних гімнастів. Спортивна наука – 2019. pp. 33-39.

Коломієць, Т. В., Кравчук, В. (2019) Порівняльний аналіз особливостей міжособистісної взаємодії представників професій різного типу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 234-235.

Коломієць, Т. В., Литвинчук, А. І., Можаровська, Т. В. (2019) Особливості розвитку екоцентричної орієнтації юнаків з різним типом професійної спрямованості. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). pp. 261-265.

Коломієць, Т. Ю. (2019) An algebraic approach for solving fourth-order partial differential equations. Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях: Збірка матеріалів XIV міжнародної наукової конференції для молодих вчених. pp. 9-11.

Коляда, О. В. (2019) Contemporary American Poetry #1 Bryan Lewis Saunders”: навчально-методичний посібник. Видавництво Бук-Друк. ISBN 978-617-7752-37-9

Коляда, О. В. (2019) Сучасна англійська драма #2. Мартін Блад. “Сучасне” . О. О. Євенок, Житомир.

Коляденко, С. М. (2019) Використання проективних метафоричних асоціативних карт у процесі підготовки фахівців соціальної сфери. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Колібан, О. О. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Севастьянів Уляни Петрівни «Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Колісниченко, Т. В. (2019) The Correlation of Evaluative and Emotional Components in the Semantics of "Settlement" Nominations. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 19-24. ISSN 2663-7642

Коник, В. А. (2019) Місцеві органи виконавчої владив Україні. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 305-307.

Коновальчук, І. І. (2019) Методологічні засади підготовки магістрів дошкільної освіти до організації інноваційної діяльності. Нові технології навчання: зб. наук. праць. pp. 109-115.

Коновальчук, І. М. (2019) Аналіз сутності готовності вчителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. pp. 338-349.

Коновальчук, І. М. (2019) Сутність і структура готовності майбутніх вчителів початкових класів до надання допомоги батькам у вирішенні конфліктів з дітьми. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентісний підхід: збірник наук. праць за заг. редакцією В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. pp. 270-275.

Коновальчук, І. М. (2019) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коновальчук, І. М. (2019) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Конопліцька, Ю. В., Власенко, Р. П. (2019) Гематологічні та імунологічні показники організму інтактних мишей за дії фітонцидів рослин. ЖДУ ім. І. Франка.

Константиненко, Л. А., Баранівська, О. О. (2019) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання структурно-логічних схем та таблиць при викладанні біології людини (8 клас). Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття: Збірник наукових праць. pp. 278-279.

Константиненко, Л. А., Ліпська, Є. А. (2019) Обґрунтування використання структурно-логічних схем як засобу активізації пізнавальної діяльності при викладанні біології рослин. Біологічні дослідження – 2019. pp. 413-415.

Константиненко, Л. А., Нехрещенюк, В. П. (2019) Google-форми як засіб контролю біологічних знань в закладах середньої освіти. Біологічні дослідження – 2019. pp. 418-419.

Константиненко, Л. А., Нехрещенюк, В. П. (2019) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) та його динаміка р. Деревичка (Хмельницька область). Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 51-52.

Корево, Н. І., Гандзюра, В. П. (2019) Особливості фосфорного балансу риб за підвищеного вмісту важких металів у воді. Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 118-121.

Корнійчук, Н. М., Гирина, А. А., Грищук, С. М. (2019) Анатомія людини з основами спортивної морфології. Завдання для контролю знань. ЖДУ імені Івана Франка.

Корнійчук, Н. М., Ляшевич, А. М. (2019) Спортивна медицина. [Teaching Resource]

Корнійчук, Н. М., Ляшевич, А. М. (2019) Спортивна медицина: Методичні рекомендації до лабораторних занять. [Teaching Resource]

Корнієцька, К. С. (2019) Підготовка вчителя до формування лінгвосоціокультурної компетентності в учнів початкової школи засобами літературних творів. Андрагогічний вісник (10). pp. 109-116.

Корольчук, Анатолій, Сулима, Алла, Рушківський, Роман, Шевченко, Олег (2019) Особливості методики фізичної терапії у дітей зі свіжими та задавненими пошкодженнями кисті. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 272-277. ISSN 2071-5285

Корсовецька, М. Е. (2019) Формування діалогічної компетентності в учнів початкової школи з використанням прийомів драматизації. Андрагогічний вісник (10). pp. 117-124.

Корчемлюк, О. С. (2019) Професійне вигоряння державних службовців. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 165-167.

Корягіна, Ю. І., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2019) Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). pp. 47-50.

Корінний, В. І. (2019) Етнічна територія трипільської спільноти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. ISSN 2411-2143

Корінний, В. І., Страшевська, Л. В. (2019) Буцький каньйон. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. ISSN 2411-2143

Костюкевич, Віктор, Сальникова, Світлана, Сулима, Алла (2019) Перспективи застосування інтервального гіпоксичного тренування в підготовці юних спортсменів різних спеціалізацій. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 139-145. ISSN 2071-5285

Костюкевич, Віктор, Щепотіна, Наталя, Стасюк, Вадим (2019) Теоретико-методичні підходи щодо програмування тренувального процесу спортсменів у макроциклі. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 145-156. ISSN 2071-5285

Котенко, І. С. (2019) Педагогічна підтримка адаптації першокласника до освітнього простору початкової школи. Андрагогічний вісник (10). pp. 125-131.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in psychological dimension. The Unity of Science. pp. 50-51.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in the system of ethical categories. GESJ:Education Sciences and Psychology (4). pp. 22-28.

Котлова, Л. О. (2019) ВІДГУК офіційного опонента про дисертаційне дослідження Мухіної Людмили Михайлівни «Психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх учителів», подане до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності та правдивості у дітей як соціальна проблема. Актуальні проблеми соціальної сфери, 9. pp. 18-20.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: ретроспектива психопедагогічних ідей А. С. Макаренка. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: історичний аспект. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського.

Котлова, Л. О. (2019) Виховний вплив сім'ї на формування чесності у дітей. Pedagogy and Psychology. pp. 63-66.

Котлова, Л. О. (2019) Етико-філософські передумови психології чесності. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць, 1 (3). pp. 61-66. ISSN 2663-6026

Котлова, Л. О. (2019) Показники виникнення конфліктних форм поведінки студентів. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень.

Котлова, Л. О. (2019) Проблема морального становлення підлітків. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 87-88.

Котлова, Л. О. (2019) Психологічні прийоми формування чесноісті у дітей в сім'ї. Актуальні проблеми особистісного зростанняЗбірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених / Ред.кол. Л.П.Журавльова, Л.О. Котлова, К.А. Марчук. pp. 69-71.

Котлова, Л. О. (2019) Сучасні дослідження чесності в психології. Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції.

Котлова, Л. О. (2019) Теоретичні засади чесної поведінки особистості в гуманітпрних науках. Психологічний журнал. ISSN 2414-0023

Котлова, Л. О. (2019) Чесність у структурі моральних цінностей особистості. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги.

Котлова, Л. О., Зінченко, Марина (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 12 Психологія, 12 (8). pp. 49-56.

Котлова, Л. О., Нагорна, Ю. М. (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. Science, society, education: topical issues and development prospects:.

Котлова, Л. О., Саух, І. Д. (2019) Психологічні чинники задоволеності шлюбом на різних етапах подружнього життя. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (1). pp. 223-228. ISSN 2312-3206

Котловий, О. А. (2019) Міжпредметні компетентності на уроках іноземної мови: їх використання. Актуальні проблеми особисьтісного зростання. pp. 232-234.

Котловий, О. А. (2019) Міжпредметні компетентності на уроках іноземної мови: їх використання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 232-234.

Котловий, С. А. (2019) Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога в школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (3). pp. 85-90.

Котловий, С. А. (2019) Медіація у роботі соціального працівника. Актуальні проблеми соціальної сфери, 9. pp. 15-18.

Котловий, С. А., Сидоренко, С. М. (2019) Технологія профілактики суїциду серед підлітків у роботі соціального педагога. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 213 (13). pp. 129-132. ISSN 2311-5491

Котлярова, Т. О. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Ломачинської Світлани Володимирівни «Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Котнюк, Л. Г. (2019) Адекватність перекладу прислів'їв. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики 6-10 лютого 2019 р.). pp. 62-65.

Котнюк, Л. Г., Білюк, І. Л., Євченко, В. В., Зорницька, І. В., Левченко, О. М. (2019) Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою). Житомир: ЖККГВ «Полісся».

Котнюк, Л. Г., Білюк, І. Л., Євченко, В. В., Зорницька, І. В., Левченко, О. М. (2019) Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою). ЖККГВ «Полісся», Житоминр.

Коцюба, І. Ю. (2019) Пропозиції по модернізації діючих малопотужних очисних споруд каналізації повної біологічної очистки. In: Problems and achievements of modern science, International scientific-practical conf..

Кравець, В. С. (2019) Формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення дисципліни “Методика навчання англійської мови в початковій школі”. Андрагогічний вісник (10). pp. 132-141.

Кравець, О. Є., Приймак, А. М. (2019) Теоретичні засади реалізації адаптивної технології проектування навчальної інформації в процесі вивчення іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія.

Кравченко, І. В. (2019) Організація освітньої діяльності у процесі формування громадянських цінностей молодших школярів. Андрагогічний вісник (10). pp. 142-146.

Крайник, Г. С. (2019) Кримінльна відповідальність за забруднення або псування земель в Україні. Working Paper. Друкарня Мадрид, Харків.

Кривонос, О. М., Вакалюк, Т. А., Сікора, Я. Б. (2019) Competence oriented tasks in the course “Programming”. In: Digital economy and digital society. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pp. 103-109.

Криворучко, Т. В. (2019) Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові : монографія. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Крук, М. З., Крук, А. З. (2019) Погляди Петра Франка на фізичне виховання молоді. Спортивна наука – 2019. pp. 39-42.

Кузнецова, Т. М. (2019) Якість дошкільної освіти в Україні: її досягнення та проблеми. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності (18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль).. pp. 12-27.

Кузнєцова, А. С., Холмакова, Ю. В. (2019) Латинські запозичення в англійській та українських мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 75-80. ISSN 2663-7642

Кузнєцова, Г. В. (2019) Cognitive Procedures in Implicit Speech Acts. Science and Education A New Dimension. Philology, VII (60). pp. 64-67.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Адресат політичного дискурсу: стан вивчення й перспективи дослідження. Актуальні питання іноземної філології: наук. журнал (10). pp. 176-181.

Кузнєцова, О. Т., Комаревич, О. Є., Ковальчук, П. В. (2019) Застосування мобільного додатку mi fit як ефективного засобу контролю рухової активності здобувачів вищої освіти. Спортивна наука – 2019. pp. 43-48.

Кузьменко, Л. П., Власенко, Р. П., Марисова, І. В. (2019) Зоологія: анатомо-фізіологічні особливості та еволюційна історія хордових: навчально-методичний посібник. НДУ ім. М.Гоголя.

Кузьмук, К. О. (2019) Маркетингова діяльність в управлінні закладом позанкільної освіти в умовах інтеграції закладів освіти. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль).. pp. 146-151.

Кукуре, С. П. (2019) Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кукуре, С. П. (2019) Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кулаковський, Т. Ю., Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2019) Образ успішного підприємця в уявленнях студентської молоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 167-169.

Кулаковський, Т. Ю., Сінгаєвська, Т. (2019) Зв'язок рівня макіавеллізму та рівня домагань студентів старших курсів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 169-170.

Кулеш, О. С., Сорочинська, О. А. (2019) Екскурсія як форма екологічного виховання старших дошкільників. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року).. pp. 42-46.

Кульчицька, І. А., Дунаєва, А. П. (2019) Удосконалення тренувального процесу стрільців із пневматичної зброї із використанням тренажерних пристроїв. Спортивна наука – 2019. pp. 49-53.

Куліш, О. В. (2019) Психологічний супровід у сфері професійної педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 170-172.

Куліш, О. В. (2019) Психологічний супровід у сфері професійної педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 170-172.

Купрійчук, В. М. (2019) Методичні рекомендації з дисципліни “Публічна політика у сфері гуманітарного розвитку”. [Teaching Resource]

Куранова, К. О. (2019) Геймерська мотивація у підлітковому та дорослому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 73-74.

Куранова, К. О. (2019) Особливості мотивації геймерів у підлітковому та дорослому віці. [Experiment]

Кутек, Т. Б., Ахметов, Р. Ф., Набоков, Ю. А. (2019) Інтенсифікація спортивної підготовки кваліфікованих спортсменок на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (7). pp. 195-199. ISSN 2071-5285

Кутек, Т. Б., Ахметов, Р. Ф., Скалій, Т. В., Потоп, Володимир (2019) Аналіз взаємозв’язку між висотою стрибка та силою м’язів кваліфікованих спортсменів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 164-169. ISSN 2071-5285

Кутек, Т. Б., Вовченко, І. І., Ахметов, Р. Ф., Гедзюк, Д. О., Федоренко, В. М. (2019) Удосконалення фізичної підготовленості юних футболістів. Спортивна наука – 2019. pp. 54-59.

Кутек, Тамара, Філіна, Валентина (2019) Особливості гнучкості дзюдоїстів і самбістів у підлітковому віці. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 169-175. ISSN 2071-5285

Кутина, А. О. (2019) Таксономічне і екологічне різноманіття фітопланктону р. Уборть в межах України. Біологічні дослідження – 2019. pp. 150-152.

Кухарець, С. М., Овдіюк, О. М., Овдіюк, В. М. (2019) Теоретичні засади органічного виробництва риби. In: Органічне виробництво і продовольча безпека, 2019, Житомир.

Кухарьонок, С. С. (2019) The role of media education technology in teaching english for non-linguistic universities. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 104-105.

Кухарьонок, С. С. (2019) Інтерактивні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Куценко, Олексій (2019) Методичні особливості розвитку різних форм прояву спритності у молодших школярів на початкових етапах навчання футболу. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 67-74. ISSN 2071-5285

Кучай, Т. П. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Самойленко Оксани Анатоліївни «Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (загальна педагогіка та історія педагогіки). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Кучай, Т. П., Bida, O. A. (2019) Theoretical Basis of Primary School Teacher Training in Japanese and Ukrainian Universities. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 86-94. ISSN 2663-6387

Кучерук, О. А. (2019) Основні принципи творчого методу Оноре де Бальзака в повісті «Гобсек». Зб. наук. Праць Міжнародної наук.-практ. конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 15-16 трав. 2019 р.). pp. 113-120.

Кучерук, О. А., Башманівська, Л. А. (2019) Розвиток духовно-творчого потенціалу майбутнього вчителя української мови і літератури в процесі лінгводидактичної підготовки. Збірник наукових праць: Проблеми освіти. pp. 35-39.

Кучерук, О. А., Караман, С. О., Караман, О. В., Вінніков, А. І. (2019) Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури. Інформаційні технології і засоби навчання, 71 (3). pp. 196-214. ISSN 2076-8184

Кушнірук, Ю. О. (2019) Державний лад США. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 316-318.

Кізім, Вікторія, Чернишенко, Тамара (2019) Порівняльна характеристика рівня ритму у студентів, які навчаються на факультеті фізичного виховання і спорту. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 61-67. ISSN 2071-5285

Кіртока, Дмитро, Баришок, Тетяна (2019) відновлення навичок переміщення у пацієнтів зі спинномозковою травмою засобами фізичної терапії. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 266-271. ISSN 2071-5285

Лаврик, О. Д. (2019) Задачі з фізичної географії. Навчально-методичний посібник. ВПЦ «Візаві».

Лазарчук, О. Г., Власенко, Р. П. (2019) Адвентивний компонент іхтіофауни басейну р. Тетерів. ЖДУ ім. І. Франка.

Левківська, К. В. (2019) Використання інформаційних технологій для розвитку іншомовнох комунікативної підготовки фахівців. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Левчук, Т. П. (2019) Відгук офіційного опонента про дисертацію Анхима Олексія Івановича «Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матеріалі драматургії Гельмута Байєрля)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності – 10.01.06 – теорія літератури. ЖДУ ім. І. Франка.

Ленчук, І. Г., Коробчук, Ю. (2019) Місце і роль дельтоїда в навчанні евклідової геометрії. Математика в рідній школі (5). pp. 6-11.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2019) Поворот навколо прямої в метричній стереометрії. Математика. Інформаційні технології. Освіта (6). pp. 57-65.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2019) Роль і місце виносних креслень у конструктивній стереометрії. Математика в рідній школі (1). pp. 20-23.

Лисецька, Ю. В. (2019) Модальність як визначальний компонент епістемічних маркерів. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М. В. Полховської, Н. Д. Борисенко, Л. П. Поліщук, Житомир.

Литвак, О. Й. (2019) Особливості вибору професії студентами хелперських спеціальностей. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 172-177.

Литвиненко, А. С., Сорочинська, О. А. (2019) «Метод проектів» у формуванні основ природознавчої компетентності дітей дошкільного віку. атеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р. м. Дніпро. Частина ІІ. pp. 193-195.

Литньова, Т. В. (2019) До питання про формування іншомовної дискурсивної компетентності студентів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Лишенко, А. М., Фурманюк, С. М. (2019) Особливості графічного зображення пластичної форми та її художньо-образна характеристика. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті", 7-8 червня 2019 року., Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень.

Лобода, С. М. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Ситняківської Світлани Михайлівни на тему «Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. ЖДУ ім. І. Франка.

Лодатко, Є. О. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Ілони Вікторівни Бацуровської на тему «Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Локшина, О. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Федорчук Ірини Володимирівни «Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Ломачинська, С. В. (2019) Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ломачинська, С. В. (2019) Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лоханова, Н. О. (2019) Аналіз змін психологічного ставлення до грошей студентів-економістів в умовах ділової групи “CASH FLOW”. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 177-180.

Лук'янова, Л. Б. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Самойленко Оксани Анатоліївни «Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (загальна педагогіка та історія педагогіки). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Луценко, Юлія (2019) Факторна структура підготовленості кваліфікованих спортсменів класу «Б» в акробатичному рок-н-ролі. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 183-188. ISSN 2071-5285

Ляшевич, А. М., Чернуха, І. С. (2019) Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту: Навчальний посібник. ЖДУ ім. І. Франка.

Ляшенко, Б. М., Кривонос, О. М., Вакалюк, Т. А. (2019) Методи обчислень. ЖДУ.

Лєднік, О. В. (2019) Види покарання за часів правління Марії І Тюдор. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 262-265.

Ліпісівіцький, М. Л. (2019) "Жовтий звук" В. Кандінського — художній твір на межі драматичного, театрального, музичного та образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 53-61. ISSN 2663-7642

Лісенчук, Геннадій, Тищенко, Валерія (2019) Комплексна оцінка спеціальної фізичної і техніко-тактичної підготовленості як запорука формування основного складу у футболі. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 175-183. ISSN 2071-5285

Лісова, Ю. О., Папіжук, В. О. (2019) Вербалізація можливих світів у діалогічному романі Амелі Нотомб «Косметика ворога». Науковий вісник ХДУ Серія Лінгвістика (37). pp. 90-93. ISSN 2663-2748

Літяга, І. В. (2019) Теоретичні основи соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами. м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). pp. 112-115.

Магась, В., Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Переслідування за політичними мотивами неполітичних громадських організацій в Російській імперії у 1905-1917 рр. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки (12). pp. 142-155. ISSN 2309-8074

Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Взаємовідносини влади та кооперативних організацій у Правобережній Україні (1860-1914 рр.). Іван Огієнко і сучасна освіта та наука. Науковий збірник. Серія історична (XV). pp. 103-110.

Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Маніфест 17 жовтня 1905 року як підґрунтя демократизації суспільства та розвитку прав людини в Російській імперії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 61-63.

Магась-Демидас, Ю. І., Рудницька, О. П. (2019) Правовий статус профспілок у Російській імперії в 1905 – 1917 рр. Східноєвропейський історичний вісник (12). pp. 64-73. ISSN 2519-058X

Магдич, Т. П. (2019) Методологічні підходи до проблеми формування ключових компетентностей на уроках української мови в учнів 10-11-х класів. Науковий вісник «Нові технології навчання»: серія «Педагогіка та психологія» (92).

Мазяр, О. В. (2019) Абсурдність як фундаментальна властивість сприймання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 30-36. ISSN 2312-3206

Мазяр, О. В. (2019) Валідність психологічного дослідження: математика абсурду. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI : Психологія обдарованості (15). pp. 237-244.

Мазяр, О. В. (2019) Діагностика особистісної проблеми: емоційна сфера. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 36-41. ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2019) Конец смысла: дезабсурдизация знака. GESJ: Education Science and Psychology (4 (54)). pp. 3-11. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Контрапунктний дисонанс особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (26). pp. 166-173.

Мазяр, О. В. (2019) Л. С. Выготский и Ж. Пиаже: две концепции психической инверсии. GESJ: Education Science and Psychology (1). pp. 42-49. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Начало смысла: физиологическая развилка. GESJ: Education Science and Psychology (3). pp. 10-18. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Особистісний контрапункт на перехресті парадигм. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (16). pp. 165-172. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2019) Патологічна стратегія: субособистісний підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 155-163. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2019) Психічний контрапункт як психологічне поняття. Матеріали лонгітюдної науково-практичної сесії, присвяченої 120-річчю з дня народження Г.С. Костюка (січень – грудень 2019 року, м. Київ). pp. 58-60.

Мазяр, О. В. (2019) Творчість як природний шлях особистісного зростання. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року). pp. 267-269.

Мазяр, О. В. (2019) Творчість як природний шлях особистісного зростання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 267-269.

Мазяр, О. В. (2019) Часові цикли психічної інверсії. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХ столітті : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2019 р., м. Одеса), 1. pp. 24-27.

Мазяр, О. В., Весельська, А. Л., Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Проективні техніки у роботі психолога: силабус. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Майстренко, Т. М., Омельчук, Н. В. (2019) Особливості сприймання дітей з інвалідністю. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи.

Макаревич, О. О. (2019) Сленг як невід’ємна складова підліткового мовлення. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Макарчук, О. В. (2019) Виховання звукової культури мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор та вправ. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 160-163.

Максимова, О. О. (2019) Diagnosis of the Interpersonal Tolerance Manifestation of Senior Preschool Children. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 5-10. ISSN 2663-6387

Максимова, О. О. (2019) Позиція толерантності вчителя НУШ. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 38-54.

Максимова, О. О., Гардзель, Катерина (2019) Infanticide as a manifestation of women’s deviant behavior in the right-bank Ukraine in the late 19th – early 20th centuries (on the materials of the Zhytomyr county court). Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 31-48. ISSN 2518-7694

Максимуць, С. М. (2019) Особистість та психологічний статус безробітного. Вісник КІБІТ (1(39)). pp. 67-72.

Мандрагеля, В. А. (2019) Формування європейської ідентичності: утопія чи реальність? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 28-38. ISSN 2663-7650

Маркевич, О. В. (2019) Рід Любомирських у політичному житті Волинської губернії: управлінський аспект. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (5(389)). pp. 23-29. ISSN 1729-360Х

Маркович, Олексій, Коробко, Лариса, Рижковський, Володимир, Чижишин, Борис (2019) Алгоритмічні підходи до формування професійної компетентності сучасних фахівців-реабілітологів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 277-283. ISSN 2071-5285

Мартинюк, В. Ю. (2019) Теоретичний аналіз закономірностей розвитку креативних здібностей особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 269-272.

Марченко, А. (2019) Вікові особливості стратегій поведінки у конфліктній ситуації працівників сфери освіти. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 180-181.

Марчук, К. А. (2019) Один із секретів літературної обдарованості Григора Тютюнника. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 272-274.

Марчук, К. А., Котлова, Л. О. (2019) Науковий гурток "Психологія творчості українських митців". Неформальна освіта: кращі практики і проекти (2). pp. 84-87.

Мацейко, Ірина, Камоцький, Олександр, Онищук, Вікторія (2019) Про застосування прикладної кінезіології у пацієнтів з міофасціальним больовим синдромом. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 283-288. ISSN 2071-5285

Мачинська, Н. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Ілони Вікторівни Бацуровської на тему «Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Мачушник, О. Л. (2019) Вивчення особливостей професійної спрямованості майбутніх психологів. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць, 2 (2). pp. 77-81. ISSN 2663-6026

Мачушник, О. Л., Брайткрайц, А. А. (2019) Вивчення причин юнацької невпевненості. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 квітня 2019 року), І. pp. 21-24.

Мачушник, О. Л., Ничипорук, Т. О. (2019) Вивчення особливостей інтернет-адикції у юнаків. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 квітня 2019 року)., І. pp. 25-28.

Мачушник, О. Л., Ножичківська, О. Ю. (2019) Розуміння відповідальності сучасною молоддю. Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 травня 2019 року). pp. 23-26.

Мачушник, О. Л., Полонська, Н. О. (2019) Уявлення сучасних студентів про справедливість. Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 травня 2019 року). pp. 26-29.

Мельниченко, П. О. (2019) Теоретико-методичні засади аналізу стратегій психологічних впливів у процесі консультування дітей в закладах загальної середньї освіти. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 181-183.

Мельниченко, Р. К. (2019) Substantiation of The Professional Competence Structure of Biology Teacher at Specialized School. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 22-33. ISSN 2663-6387

Мельниченко, Р. К. (2019) Застосування технології портфоліо при підготовці вчителя біології. Нові технології навчання (92). pp. 203-210.

Мельниченко, Р. К. (2019) Музей природи як засіб розвитку професійної компетентності вчителя біології. Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку (Праці наукової конференції 7–8 жовтня 2019 року в Києві). pp. 285-286.

Мельниченко, Р. К., Єрмошина, Т. В., Васільєва, Л. А. (2019) Малакологічна колекція Музею природи Житомирського державного університету імені Івана Франка. Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку (Праці наукової конференції 7–8 жовтня 2019 року в Києві). pp. 197-198.

Мельниченко, Р. К., Поліщук, Н. М. (2019) Тренінг як форма інтерактивної педагогічної технології та його роль у підготовці вчителя біології та основ здоров'я. Збірник наукових праць. Науково-педагогічне видання ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ.. pp. 63-67.

Мельниченко, Р. К., Федотенко, О. В. (2019) Застосування ігрової технології квесту у методичній підготовці майбутніх вчителів біології. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє, 1. pp. 62-65.

Мельниченко, Р. К., Юрчук, Є. С. (2019) До питання інтродукції скельних ящірок роду Darevskia. Матеріали Х Міжнародної конференції Українського герпетологічно- го товариства (16-18 вересня, 2019 р., Кам’янець-Подільський). pp. 38-39.

Мельничук, І. Я. (2019) Психокорекція девіантної поведінки підлітків. Актуальні проблеми особитсісного зростання. pp. 239-241.

Мельничук, М. (2019) Взаємозвязок індивідуалізації та соціалізації в процесі розвитку особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 86-87.

Мельничук, М. С. (2019) Aggioma-mento сакральної складової мистецтва католицизму. Українська полоністика (16). pp. 77-83. ISSN 2220-4555

Мельничук, С. К. (2019) Компоненти та критерії вивчення впевненості в собі. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 87-90.

Металіді, Дарія (2019) Медіатекст як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії шкільного курсу української мови в старших класах. Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» зб. наук.праць, 43. pp. 353-356.

Миколаєнко, Н. М. (2019) Професіологічний аспект підготовки майбутніх журналістів на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика. pp. 92-96.

Мирончук, Н. М., Макаревич, О. О. (2019) Research of Volitional Efforts in a Structure of a Regulatory-Volitional Component of Readiness to Self-Organization in Professional Activity of a Future Lecturer in Higher Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 26-32. ISSN 2663-6387

Михайлова, О. С., Бортник, В. М. (2019) Формування основ фонологічної компетентності учнів початкової школи засобами усної народної творчості. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць.

Михайлова, О. С., Гуманкова, О. С. (2019) Інтеграція методів, як засіб оптимізації формування англомовної компетентності у читанні учнів початкової школи. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колексник, Т.В. Завязун. О.О. Євенок, Житомир, pp. 172-188.

Михайлова, О. С., Гуманкова, О. С. (2019) Інтеграція у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку. Молодь і ринок.

Михайлова, О. С., Гуманкова, О. С., Григор'єва, Т. Ю. (2019) Автономне навчання як засіб мотиваційного забезпечення формування іншомовної комунікативних компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка як науки становлення і розвитку сучасної особистості". pp. 39-42.

Михайлова, О. С., Корсовецька, М. (2019) Формування діалогічного мовленнєвої компетентності учнів початкової школи на занятті англійської мови з використанням прийомів драматизації. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць.

Михайлова, О. С., Савицька, О. І. (2019) Using video support in the process of lexical competence formation at the English lessons at primary school. Україна. Європа. Світ: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення розвитку іншомовної компетентності: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених.

Михайловська, М. Ю. (2019) Формування конфліктологічної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Михайловська, М. Ю. (2019) Формування конфліктологічної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 241-242.

Михайлюк, В. М. (2019) Дефініція поняття «креативність» у психологічній літературі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 274-276.

Михалюк, А. С. (2019) Литовські статути та їхній вплив на розвиток права на території України в ХVІст. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 302-305.

Можаровська, Т. В., Коломієць, Т. В. (2019) Особливості рефлексії батьківськьго ставлення підлітками з провних та неповних деструктивних сімей. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (1 (39)). pp. 72-77.

Можарівська, І. О. (2019) Жанрова специфіка сучасної драми-параболи (на матеріалі п'єси Маріуса фон Майєнбурга "Потвора"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 81-86. ISSN 2663-7642

Мойсієнко, В. М. (2019) Про мовну свідомість поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 72-81. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2019) Числівники в північноукраїнських пам’ятках. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Грещука. pp. 236-243.

Мороз, М. О. (2019) Структурно-компонентний аналіз професійної компетентності вчителя музики. Андрагогічний вісник (10). pp. 73-86.

Мосійчук, І. В. (2019) Креативний менеджмент сучасного бізнесу. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 16-24. ISSN 2410-3748

Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості взаємозв’язку політичних орієнтацій сучасної молоді з агресивністю. [Experiment]

Мосійчук, В. С. (2019) Теоретичний аналіз поняття «політичні орієнтації». Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 91-94.

Мосіюк, О. О. (2019) Штучний інтелект: вступ до машинного навчання. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир.

Мосієнко, О. В. (2019) Зображення учасників збройного конфлікту в англомовному новинному інтернет-дискурсі. Науковий віснику Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика (35). pp. 54-59.

Мосієнко, О. В. (2019) Особливості конструювання подій в англомових текстах новин. In: Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу», ЖДУ імені Івана Франка.

Мудрецька, А. В. (2019) Порівняльний аналіз правового статусу жінки в Стародавній Греції та Стародавньому Римі. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 271-273.

Мужанова, Н. В. (2019) Онтогенетична динаміка системи цінностей представників неформальних субкультур. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Музика, Л. В., Киричук, Г. Є. (2019) Особливості розподілу триацилгліцеролів в організмі Lymnaea stagnalis. Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 150-152.

Мулик, Катерина, Мулик, Вячеслав (2019) Вплив занять різними видами спортивного туризму на морфо-функціональний стан школярів 13-15 років. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 289-296. ISSN 2071-5285

Муслієнко, О. В. (2019) Полісемантичний комплекс "Море" в художній прозі М. Хвильового. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 16-25. ISSN 2663-7642

Мухіна, Л. М. (2019) Психологічні особливості конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 95-97.

Мухіна, Л. М. (2019) Психологічні особливості конфліктологічної компетентності майбутніх учителів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Мякінченко, Ірина (2019) Charity activity of church and religion organizations during the military conflict in the east of Ukraine. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 157-173. ISSN 2518-7694

Мятыга, Елена, Таможанская, Анна, Улаева, Лариса (2019) Комплексное применение средств физической терапии при детском церебральном параличе. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 296-303. ISSN 2071-5285

Мінгальова, Ю. І. (2019) Використання сервісі Google для підтримки та супроводу студентської наукової діяльності. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (LXXXVI). pp. 115-119. ISSN 2413-1865

Мінгальова, Ю. І. (2019) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики. [Teaching Resource]

Мінгальова, Ю. І. (2019) Засоби створення демонстраційного матеріалу для представлення студентських науково-дослідних робіт. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, 26 . Wyższej Szkoły Technicznej Katowice, Katowicach. ISBN 978-83-955125-1-3

Мінгальова, Ю. І. (2019) Методичні рекомендації з добору та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій щодо їх використання в організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики. [Teaching Resource]

Мінгальова, Ю. І. (2019) Огляд віртуальних інтерактивних дошок для підтримки організації науково-дослідної роботи студентів. Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ».

Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості взаємозв’язку політичних орієнтацій сучасної молоді зі психічним здоров’ям. [Experiment]

Міров, Д. Р. (2019) Психічне здоров'я: поняття та структура. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 90-91.

Мірошниченко, Вячеслав, Сальникова, Світлана, Богуславська, Вікторія, Пітун, Мар'ян, Фурман, Юрій, Яковлів, Володимир, Семеряк, З. С. (2019) Enhancement of physical health in girls of 17-19 years by adoption of physical loads taking their somatotype into account. Enhancement of physical health in girls of 17-19 years by adoption of physical loads taking their somatotype into account.

Мірошніченко, Вячеслав, Марченко, Ірина, Барабаш, Ольга, Юшина, Олена (2019) Підвищення ефективності уроків фізичної культури шляхом урахування енерговитрат. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 74-79. ISSN 2071-5285

Місечко, О. Є. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Барбаш Єлізавети Михайлівни «Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Міхеєва, Г. М., Фаріон, І. І. (2019) Можливості краєзнавства в реалізації основних принципів навчання біології. Біологічні дослідження - 2019. pp. 415-417.

Міщук, Діана, Оксенюк, Олександра (2019) Залежність показників когнітивної діяльності від рівня нейродинамічних характеристик волейболістів високої кваліфікації. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 189-194. ISSN 2071-5285

Нагорна, Ю. М. (2019) Емоційний інтелект як чинник успішної соціалізації. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Нагорна, Ю. М., Котлова, Л. О. (2019) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. [Experiment]

Назаренко, О. І., Нестеренко, O. Є. (2019) Особливості вербальної актуалізації етнічних упереджень у дискурсі американських політиків-республіканців. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 87-91. ISSN 2663-7642

Натальчук, О. Р., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2019) Особливості застосування засобів екологічного тренінгу в формуванні уявлень про взаємозв’язки в природі у дітей дошкільного віку. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року).. pp. 52-56.

Нацевич, В. Ю. (2019) Образ майбутнього очима працюючої та непрацюючої молоді гендерні особливості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Недашківська, Т. Є. (2019) Екзамен чи іспит? (до питання форми підсумкової атестації). Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти : Міжвузів. наук.-метод. семінар (Київський національний торговельно-економічний університет, 28 лютого 2019 р.).

Недашківська, Т. Є. (2019) Експеримент у психолінгвістиці (з досвіду роботи). Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Нестеренко, Наталія (2019) Особливості виступу збірної команди України на чемпіонатах світу з плавання в ластах. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 348-355. ISSN 2071-5285

Нестерчук, І. К. (2019) Гастрономічна дистинація Правобережного Полісся як комплексний концепт та ключовий елемент туристичної системи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. ISSN 2312-2110

Нестерчук, І. К. (2019) Гастрономічні події як драйвер розвитку малих міст. Рекреаційна географія і туризм.

Нестерчук, І. К. (2019) Методологія розвитку індустрії гастрономічного туризму на основі кластерного підходу з врахуванням специфіки туристського продукту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Географічні науки. ISSN 1729-360Х

Нестерчук, І. К. (2019) Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті розвитку гастрономічного туризму. Географія та туризм.

Нестерчук, І. К. (2019) Спеціалізація території як ключова ознака гастрономічних туристичних продуктів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. ISSN 2312-2110

Нестерчук, І. К. (2019) Туристична привабливість рельєфу Правобережного Полісся для розвитку гастрономічного туризму. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Нестерчук, І. К. (2019) Формування та використання інтеграційних взаємозв’язків в гастрономічному туризмі. Науковий вісник Чернівецького університету.

Нестерчук, І. К., Тищенко, С. В., Чернишова, Т. М., Шевчук, Б. Л., Осіпчук, А. С. (2019) Технологія готельної справи. Житомир, Житомирського національного агроекологічного університету.

Никончук, Н. О. (2019) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Соціально-психологічний практикум”. [Teaching Resource]

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Образ України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків з Південного регіону. In: "Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії", 18-19 жовтня 2019 року, м. Одеса, ГО "Південна фундація педагогіки".

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Образ України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків зі східного регіону. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 62-64.

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Образ України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків із Західного регіону. In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування", 25-26 жовтня 2019 року, м. Львів, ГО "Львівська педагогічна спільнота".

Никончук, Н. О., Хохлова, К. І. (2019) Типи образу України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків. Наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (11). pp. 56-62.

Новосадова, С. А. (2019) До проблеми музично–теоретичної підготовки майбутнього вчителя музики. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Одеса). pp. 85-90.

Новосадова, С. А. (2019) До проблеми творчої самостійності майбутнього вчителя музики. Актуальні проблеми психології та педагогіки: збірник тез науково-практичної конференції: ‒ (м. Харків, Україна, 8-9 листопада 2019 р).. pp. 82-84.

Новосадова, С. А. (2019) Етапи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університет імені М. П. Драгоманова (69). pp. 153-157.

Новосадова, С. А. (2019) Загальнотеоретичні засади творчої самостійності майбутнього вчителя музики. 12th International youth conference “Perspectives of science and education”. pp. 535-541.

Новосадова, С. А. (2019) Становлення та розвиток музично-теоретичних дисциплін у системі музичної освіти. Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика (19). pp. 270-276.

Новосадова, С. А., Плющик, Є. В. (2019) Теоретичні засади формування творчої самостійності у студентів педагогічних вузів. The 15th International conference “Science and society”. pp. 411-420.

Новосадова, С. А., Плющик, Є. В., Рутецький, В. В. (2019) Основи композиції: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Норинчак, А. М. (2019) Особливості формування прив'язаності матері до дитини у пренатальному періоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Ніколаєнко, С. М. (2019) Страхування в готельно-ресторанному бізнесі. «Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інновації».

Нікішова, Т. Є., Велика, А. М., Прищепа, О. В. (2019) Методичний посібник «Практичний курс англійської мови». [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2019) Використання духовної творчості Романа Гурка в українських музичних проєктах. Українська музика.

Обух, Л. В. (2019) Концептуалізація поняття «Музичний проект академічного мистецтва». Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Обух, Л. В. (2019) Українське радіо як соціокультурний бренд: крізь призму менеджменту академічної музики. Культура України.

Обух, Л. В., Жишкович, М. (2019) Ігор Кушплер як менеджер музичного мистецтва: пошуки, синтез, здобутки. Українська музика.

Обух, Л. В., Русаков, С. С., Костюк, В. (2019) PR у системі менеджменту академічної музики. Українська культура.

Обух, Л. В., Шегда, Л. В. (2019) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу «Читка хорових партитур». [Teaching Resource]

Овдіюк, О. М. (2019) Вплив школи наукової організації управління на формування теорії управлінських рішень. Наукові горизонти, 78 (5). pp. 82-87. ISSN 2663-2144

Овдіюк, О. М. (2019) Вплив шкіл адміністративного управління, людських відносин та біхевіоризму на формування теорії управлінських рішень. Ефективна економіка (4). ISSN 2307-2105

Овдіюк, О. М. (2019) Концептуальні положення механізму прийняття та реалізації управлінських рішень. Наукові горизонти, 82 (9). pp. 20-26. ISSN 2663-2144

Овдіюк, О. М. (2019) Методологічні основи розробки основних етапів управлінських рішень в підприємницьких структурах. Ефективна економіка (8). ISSN 2307-2105

Овдіюк, О. М. (2019) Сутність та зміст поняття “теорії рішення”. In: Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 березня 2019, Тернопіль.

Овдіюк, О. М. (2019) Управлінські рішення в технології менеджменту підприємств. Ефективна економіка (6). ISSN 2307-2105

Овдіюк, О. М., Кухарець, В. В. (2019) Управлінські рішення в циклі управління підприємницькими організаційними структурами. In: Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 6-8 листопада 2019 р., м. Житомир.

Овдіюк, О. М., Степура, М. О. (2019) Сутність, зміст та сфера застосування управлінських рішень. Наукові горизонти, 76 (3). pp. 72-79. ISSN 2663-2144

Одинець, Тетяна, Бандуріна, Катерина (2019) Факторна структура психоемоційних показників у жінок з постмастектомічним синдромом з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 304-309. ISSN 2071-5285

Оксаніч, Д. О., Муж, Г. В. (2019) Видовий склад та просторова структура дерев’янистих рослин у зелених насадженнях району «Позняки» м. Києва. Біологічні дослідження - 2019. pp. 68-70.

Олексин, І. Я. (2019) Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Олексин, І. Я. (2019) Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Олексин, І. Я. (2019) Спортивна та фізична активність в контексті способу життя сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 61-70. ISSN 2663-7650

Олехнович, К. В., Корево, Н. І., Пацюк, М. К. (2019) Вплив температури ґрунту на поширення голих амеб у лісових зонах Житомирської області. Біологічні дослідження – 2019. pp. 112-114.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2019) Методи жанрового аналізу в українському музикознавстві в їх кореляції з європейськими підходами (на прикладі жанру сольної кантати). International scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries» : Conference proceedings. pp. 125-128.

Омельчук, М. О., Шевчук, С. Ю. (2019) Гетеротрофні джгутикові річки Случ: їх трофічна структура та екологічні групи. ЖДУ ім. І. Франка.

Онищук, І. П., Коцюба, І. Ю. (2019) Систематика родів Octolasion Örley, 1885 та Octodrilus Omodeo, 1956. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 75-83. ISSN 2414-9810

Опанасюк, Т. А. (2019) Тестування Web-додатків. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Опанасюк, Ф. Г., Скорий, О. С., Єловець, О. І. (2019) Розвиток швидкості в студентів у навчальному процесі з фізичного виховання. Спортивна наука – 2019. pp. 59-62.

Опанащук, Петро (2019) Децентралізація надання послуг у сфері зайнятості населення в країнах з ліберальною моделлю регулювання ринку праці. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів доповідей та тез круглого столу, Київ, 18 квітня 2019 року. pp. 190-193.

Опанащук, Петро (2019) Зарубіжний досвід у сфері організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Форум прямої демократії: матеріали доповідей та тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (2). pp. 272-275.

Опанащук, Петро (2019) Шведська модель соціального захисту населення від безробіття. Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року. pp. 80-82.

Опанащук, Петро, Красівський, Д. О. (2019) Державна політика в галузі захисту трудових прав демобілізованих учасників АТО (ООС). Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників ООС (АТО): матеріали круглого столу до Дня захисника Вітчизни, Київ, 16 жовтня 2019 року. pp. 83-87.

Орлова, В. С. (2019) Дефініція відхилень у поведінці. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Орлова, В. С. (2019) Дефініція відхилень у поведінці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 183-185.

Ороховська, Л. А. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Зайко Лесі Яківни «Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Осадчук, А. М. (2019) Гендерні відмінності у схильності до маніпулювання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 103-106.

Осадчук, Н. П. (2019) Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах акмеологічного підходу. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Осадчук, Н. П. (2019) Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах акмеологічного підходу. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Осадчук, О. В. (2019) Відображення батьківського ставлення у емоційному благополуччі дошкільників. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 106-108.

Откидач, Владислав, Золочевський, Віталій, Куришко, Євген (2019) Теоретичний аналіз організації спеціальної фізичної підготовки курсантів засобами військово-спортивних багатоборств. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 195-202. ISSN 2071-5285

Охріменко, Т. В. (2019) Синкретизм тлумачення понять "гроші" та "знаки" у східнослов'янських лексикографічних джерелах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 91-100. ISSN 2663-7642

Павленко, В. В. (2019) Компаративна педагогіка. [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2019) Розвиток креативності учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва. Проблеми освіти (92). pp. 106-111.

Павленко, Л. І. (2019) Question-Answer Thematic Units in Nobel Lectures Delivered by Prizewinners in the Field of Literature. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 96-104. ISSN 2663-7642

Павленко, М. Ю., Стадниченко, А. П. (2019) Вплив тривалості гібернації на засвоюваність корму витушкою роговою (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2019. pp. 117-118.

Павлик, Н. П. (2019) Діалогічні методи неформального навчання молоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 185-187.

Павлик, Н. П. (2019) Ціннісно-мотиваційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Педагогічні науки. Збірник наукових праць (86). pp. 395-400. ISSN 2075-1478

Павлик, Н. П., Пустовіт, Г. П. (2019) The Content Analysis of Practices and Projects of Organizing Non-Formal Education in Ukraine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 82-88. ISSN 2663-6387

Павловська, Д. І. (2019) Еволюція монархічної форми правління у Великій Британії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 310-313.

Павловська, Л. Д., Мрачковська, Н. К. (2019) Іміджова складова зростання конкурентного статусу підприємства. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 58-74. ISSN 2410-3748

Павлюченко, О. В., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. Вид - во ЖДУ ім.І. Франка..

Павлюченко, О. В., Загребельна, Л. М. (2019) Використання інноваційних методів навчання для формування природничо-наукової компетентності при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2019. pp. 420-421.

Палько, І. М. (2019) Технологія створення пластилінової анімації як інструмент формування міжкультурної толерантності майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 187-190.

Папіжук, В. О. (2019) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативні стратегії другої іноземної мови (французька мова)». [Teaching Resource]

Партико, З. В. (2019) Михалківські скарби. Газета "День".

Партико, З. В. (2019) Як оцінювати українські виші. Газета "День". pp. 14-15.

Парій, В. Д., Грищук, С. М., Корнійчук, Н. М., Гарлінська, А. М., Горохова, Л. В. (2019) Результати аудиту дотримання уніфікованого клінічного протоколу надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом у гострому періоді. Світ Медицини та Біології, 2 (68). pp. 11-16.

Парій, В. Д., Грищук, С. М., Кукіна, Г. О. (2019) Підходи до оцінки медичних технологій на прикладі визначення економічної доцільності профілактики раку шийки матки в Україні шляхом вакцинації від папіломавірусної інфекції. Україна. Здоров’я нації, 1 (54). pp. 100-109.

Пастовенський, О. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Драгунової Віри Валентинівни «Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пасько, Я. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сабадухи Марини Володимирівни «Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Пацюк, М. К. (2019) Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine. Acta Biologica (26). pp. 57-64.

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Epiphytic Biotopes of Ukraine. VIII International Symposium of Ecologists of Montenegro "The Book of Abstracts and Programme". p. 43.

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Soils of Biogeocenoses of the Forest and Steppe Zone (Ukraine). VIII European Congress of Protistology "ISOP joint meeting". p. 50.

Перепелиціна, О. С. (2019) Психологічні особливості стресостійкості у юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 108-110.

Перепелюк, Т. Д. (2019) Психологічний захист вчителя в процесі педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Перепелюк, Т. Д. (2019) Психологічний захист учителя у процесі професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 190-192.

Першко, І. О., Шуляк, Л. В. (2019) Вміст валових і рухомих форм кадмію у ґрунтах Хорошівського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 365-367.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Виготовлення репліки маневицького моноксила в Олевську. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 32-33.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Дослідження древлянського колодязя в Олевську. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 34-35.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Дослідження на Північному городищі літописного Возвягля. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 35-37.

Печенікова, Л. М. (2019) Синонімічні зв'язки українських фразеологізмів, що вербалізують концепт ЗДОРОВ'Я. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 101-105. ISSN 2663-7642

Пивовар, А. М. (2019) Теоретичні основи дослідження мотивів створення шлюбу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 192-195.

Пилипенко, С. Г. (2019) Академічність і публічність як модуси поширення філософського знання в умовах сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 83-91. ISSN 2663-7650

Пирог, Г. В. (2019) Політичні орієнтації у структурі політичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 195-197.

Пирог, Г. В., Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. Актуальні проблеми психології та педагогіки. pp. 119-121.

Пирог, Г. В., Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку політичних орієнтацій з агресивністю в ранній дорослості. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4rd International scientific and practical conference. pp. 293-296.

Пирог, Г. В., Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості зв’язку психічного здоров’я з політичними орієнтаціями у ранній дорослості. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. pp. 111-114.

Пирог, Г. В., Сардаковський, Я. А. (2019) Особливості національної ідентичності молодих українців і поляків. Наукове пізнання: методологія та технологія (3 (44)). pp. 34-39.

Пирог, Г. В., Соболєва, Є. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку образу політиків з я-концепцією особистості. Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 75-78.

Пирог, Г. В., Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 333-341.

Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості сприймання росіян українцями та поляками. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». pp. 144-151.

Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г., Горбачук, Ю. О. (2019) Особливості психологічних станів учасників антитерорестичної операції / операції об’єднаних сил. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. pp. 130-134. ISSN 2663-6026

Писаревська, С. В., Яремко, З. М., Ващук, В. В., Тимощук, С. В. (2019) Problems of professional self-determination of students in higher education institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 61-70. ISSN 2663-6387

Пиц, Т. Б. (2019) Німецька назва людвисара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам'яток. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 106-110. ISSN 2663-7642

Плакса, С. А., Грищук, С. В. (2019) Schwartz-Type Boundary Value Problems for Monogenic Functions in a Biharmonic Algebra. Springer Nature Switzerland AG.

Плахотнюк, Н. П. (2019) Розвиток іншомовної комунікативної культури майбутніх журналістів засобами інтернет ресурсу. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», І (83) (4). pp. 376-384.

Плахотнюк, Н. П. (2019) Роль Інтернет мережі у розвитку іншомовної професійної комунікації майбутніх журналістів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Плахотнюк, Н. П. (2019) Шляхи інтенсифікації іншомовної професійної підготовки студентів немовних факультетів. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 лютого 2019 р, м. Переяслав-Хмельницький. pp. 64-68.

Плотницька, О. В. (2019) Інтеграція різних видів мистецтва у процесі викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Плотницька, О. В. (2019) Історія театру та кіномистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Актуальні аспекти викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці студентів мистецького профілю. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. Вид-во О.О. Євенок, Житомир, pp. 79-91.

Плотницька, О. В. (2019) Основи хореографічного, сценічного та екранного мистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Основи хореографічного, сценічного та екранного мистецтва: методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Феномен інтегративної освіти як механізм особистісного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки (176). pp. 113-117. ISSN 2415-7988

Плотницька, О. В., Гущина, Аліна (2019) Музично-естетичне виховання та формування художньо-естетичних цінностей учнівської молоді. Музично-естетичне виховання та формування художньо-естетичних цінностей учнівської молоді. pp. 237-239.

Плотницька, О. В., Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2019) Арт-терапія – важливий чинник духовного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної освіти: зб. наук.праць: матеріали всеукр. Наук.-практ. Конф. (м. Житомир, 18 квіт. 2019 р.). pp. 37-39.

Плющик, Є. В. (2019) Виховання інтонаційного мислення молодших школярів засобами орхестики. Hауковий збірник «Молодий вчений» (8 (72)). pp. 68-70.

Плющик, Є. В., Біляк, О. А. (2019) До питання розвитку творчої активності молодших школярів. Hауковий збірник «Молодий вчений» (8 (72)). pp. 71-73.

Плющик, Є. В., Кукса, Т. О., Заєць, О. В. (2019) Орхестичне виховання у контексті корекційного навчання молодших школярів з вадами усного мовлення. Науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Інноваційна педагогіка», 1 (15). pp. 110-113.

Плющик, Є. В., Малішевська, І. В. (2019) Проблема створення активного словника у дітей із загальним недорозвиненням мовлення з елементами орхестичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (69). pp. 183-187.

Плющик, Є. В., Малішевська, І.В. (2019) Використання орхестичного виховання при мовленнєво-ігровій діяльності дітей дошкільного віку. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (25). pp. 260-264.

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А. (2019) Виховання орхестичного мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва. Науковий збірник «Інноваційна педагогіка» (18). pp. 110-113.

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А., Суботницький, І. М. (2019) Хорознавство та хорове аранжування (методичні рекомендації з навчальної дисципліни)спеціальність 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). [Teaching Resource]

Плющик, Є. В., Суботницький, І. М. (2019) Ідеї орхестичного виховання у підготовці співака-початківця. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць, ІІ. pp. 95-99.

Побережна, В. С. (2019) Перспективи використання ходьби у контексті постнекласичної психопедагогіки та психотерапії. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 110-112.

Повніч, М. М. (2019) Гарантійні виплати при припиненні трудових відносин. Україніка молода: збірник статей (8). pp. 135-138.

Повніч, М. М. (2019) Окремі аспекти класифікації договорів. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 220-223.

Пойта, І. О., Горик-Чубатюк, М. О. (2019) Характеристика маркетингової логістики в системі управління підприємством. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 74-87. ISSN 2410-3748

Полховська, М. В., Очковська, А. П. (2019) The Formation of Raising Verb Argument Structure in Early Modern English. Studia Philologia (Філологічні студії): збірник наукових праць. (In Press)

Полюхович, Н. І., Фещук, А. М., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення класу ссавці на уроках біології у загальноосвітньому навчальному закладі. Біологічні дослідження – 2019. pp. 424-426.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2019) Current trend in the preparation of future philologists. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:філологія, 42. pp. 74-77.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2019) Формування професійної компетенції студентів спеціальності "Переклад" у сучасних умовах. Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура :збірник наукових праць. pp. 440-448.

Поліщук, О. П. (2019) Simulacrum, Aesthetic Experience and Modern Artistic Practices in The Context of Principle "Incomplete Understanding of The Object". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 76-84. ISSN 2663-7650

Поліщук, Т. С. (2019) Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 174-177.

Портницька, А. А. (2019) Чинники розвитку та вікові особливості прояву життєстійкості у юнацькому та дорослому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 112-113.

Портницька, Н. Ф. (2019) Психологія девіантної поведінки / Силабус до навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Практикум із психологічної роботи з сім’єю». [Teaching Resource]

Постова, С. А., Вакалюк, Т. А., Шевчук, Л. Д. (2019) Структурне та візуальне програмування. Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. вид-во ПХДПУ, Переяслав-Хмельницький.

Примак, О. В. (2019) Сутність та потенціал STEM-освіти. Нові технології навчання (92). pp. 227-232.

Присяжнюк, Р. А., Шевчук, Л. М., Щербина, Г. Х. (2019) Статева структура та строки розмноження Dreissena polymorpha Pallas, 1769 (Mollusca: Bivalvia: Dressenidae) в Житомирському водосховищі. Біологія та екологія, 5 (2). pp. 118-124. ISSN 2616-6720

Присяжнюк, Р. А., Янович, Л. М. (2019) Особливості репродуктивного циклу Dreissena polymorpha, Pallas, 1769 (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) в Житомирському водосховищі. V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 211-214.

Прищепа, О. В., Нікішова, Т. Є., Велика, А. М. (2019) Практичний курс англійської мови. [Teaching Resource]

Прищепа, О. П., Білошицька, З. А. (2019) Заклад вищої освіти як середовище розвитку державної мови й зростання її престижності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 111-117. ISSN 2663-7642

Приятельчук, А. О. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сабадухи Марини Володимирівни «Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Прокопчук, Н. Р. (2019) Використання блогів на уроках іноземної мови у ЗНЗ. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Процюк, І. Є. (2019) Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Процюк, І. Є. (2019) Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Прус, Л. М., Безпятчук, Т. Д., Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали прісних водойм Бердичівського та Чуднівського районів. Біологічні дослідження - 2019. pp. 174-176.

Пріма, Д. А. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Осадчук Наталії Петрівни "Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах акмеологічного підходу", представлену на здобуття кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – тeoрiя i мeтoдикa прoфeciйнoї ocвiти. ЖДУ.

Пуздимір, Микола, Бочарова, Віра (2019) Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 202-206. ISSN 2071-5285

Пустишева, В. О. (2019) Виникнення карцерної системи у Франції в середині XIX ст. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 258-262.

Пустишева, В. О. (2019) Розвиток благодійності у Великобританії в XIX столітті. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 281-284.

Підгурська, В. Ю. (2019) Використання навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Other. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2019) Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Український педагогічний журнал (2). pp. 100-106. ISSN 2411-1317

Піддубна, О. М. (2019) Живопис у розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. «Проблеми освіти» фаховий збірник наукових праць.

Піддубна, О. М. (2019) Предметні компетентності в підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 95-99.

Піддубна, О. М. (2019) Теоретичні основи викладання мистецької дисципліни «Рисунок». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (6). pp. 95-99. ISSN 1992-5786

Піддубна, О. М. (2019) Фахова дисципліна "композиція" в розвитку творчих здібностей учителів образотворчого мистецтва. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти». (Submitted)

Піддубна, О. М. (2019) Фахова дисципліна «Рисунок» у підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Історичний аспект. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1 березня 2019 р.. pp. 86-89.

Піддубна, О. М. (2019) Формування мистецької культури школярів за допомогою творів живопису. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих : зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., 27 лютого 2019. pp. 59-64.

Піддубна, О. М., Толок, Я. П. (2019) Вивчення художньої культури як засобу розвитку креативності учнів. Сучасний рух науки. pp. 59-64.

Підлужна, Г. В. (2019) Компетентнісний підхід до розвитку комунікативних умінь молодших школярів на уроках української мови. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (26). pp. 363-368. ISSN 2309-9763

Рафальська, К., Шатило, В. Й., Антонов, О. В. (2019) Scientific substantiation of «Medical administrator» position implementation into healthcare system. Current Trends in Young Scientists‘ Research VI International Scientific and Practical Conference (April 11, 2019). pp. 376-379.

Рафальський, Ігор, Рафальська, Т. Л. (2019) European choice of Ukraine: prerequisites, contents and main factors. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 174-195. ISSN 2518-7694

Рекеда, Н. М., Єрмошина, Т. В. (2019) Молюски підродини Anodontinae (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖДУ ім. І. Франка.

Рекеда, Н. М., Довбня, М. О., Єрмошина, Т. В. (2019) Університетські музеї природи як осередки освітньої і наукової діяльності. Біологічні дослідження – 2019. pp. 377-380.

Римар, Н. Ю. (2019) Особливості структурно-функціональної організації лексико-семантичного поля "Земля" в поетичній мовотворчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 69-75. ISSN 2663-7642

Роговченко, В. В., Паляничка, С. А., Перепелиця, Л. О. (2019) Комплексна екологічна оцінка вмісту важких металів у водних екосистемах Житомирського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 179-181.

Рогожа, М. М. (2019) Символічний капітал і морально неприпустиме в інтелектуальних практиках сучасного університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 71-82. ISSN 2663-7650

Рожнова, Г. П. (2019) Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рожнова, Г. П. (2019) Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рожнова, Т. Є. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Драгунової Віри Валентинівни «Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Романишин, І. М. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Барбаш Єлізавети Михайлівни «Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Романов, О. Ю. (2019) Теоретичний аналіз взаємозв'язку рівня макіавеллізму та факторів великої п'ятірки у студентів-психологів жіночої статі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 242-244.

Романюк, Р. К., Танська, В. В. (2019) Interactive educational technologies in the training of a future biology teacher for specialized school. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. pp. 66-73. ISSN 2617-1759

Руденко, І. В. (2019) Дослідження особистостей мотивації подружжя до розлучення. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Рудик, А. В., Біляченко, Т. М., Краснощокова, Г. В., Майківець, О. В., Сурікова, О. В. (2019) Графічний дизайн. Частина 1. [Teaching Resource]

Рудницька, Н. В. (2019) Житомирське рабинське училище - освіттній заклад для вчителів єврейських шкіл та рабинів (1847 – 1873 рр.). Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 29-40.

Рудницька, Н. В. (2019) Політика радянської влади щодо обмеження громадянських та політичних прав євреїв Житомирщини в 20-х роках ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор’я (8). pp. 307-318.

Рудницька, Н. М. (2019) Синтаксичне перегрупування як механізм граматикалізації інфінітивної конструкції um + zu + інфінітив. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 76-81. ISSN 2663-7642

Рудницька, Н. Ю. (2019) Використання диференційованого навчання на уроках математики в початковій школі. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково - метод. праць. pp. 17-21.

Рудницька, Н. Ю. (2019) Проектні технології на уроках математики в початковій школі. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення нової української школи: компетентнісний підхід»: збірник наукових праць. pp. 80-84.

Рудницька, Н. Ю. (2019) Сучасні технології навчання математики у початковій школі в контексті впровадження ідей Нової української школи. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 215-287.

Рудницька, О. П. (2019) Окремі аспекти адаптації національного законодавства про відпустки працівникам із сімейними обов’язками до європейських стандартів. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 47-51.

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Правове регулювання діяльності органів громадського самоврядування закладів вищої освіти. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 89-91.

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І., Войтович, Н. Ф. (2019) Правознавство: навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І., Ярмошик, Іван, Зосімович, Олена, Войтович, Н. Ф., Кобернюк, В. М. (2019) Літописець. Випуск 14. ФОП Левковець Н. М., Житомир.

Рутецький, В. В., Суботницький, І. М. (2019) Актуальні аспекти розвитку музичних здібностей на індивідуальних заняттях з музичного інструменту. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року). pp. 86-89.

Рутецький, В. В., Суботницький, І. М. (2019) Формування досвіду ціннісно-естетичного відношення до дійсності у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 99-102.

Рябокрис, А. В. (2019) The role of tutor as the mentor in academic writing. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 71-78. ISSN 2663-6387

Рєзнік, О. С. (2019) Harmonic-bayan instrumentation of Gorlivka factory of musical instruments. XVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (1). pp. 35-38.

Рєзнік, О. С. (2019) Harmonic-bayan instrumentation of Gorlivka factory of musical instruments. XVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (1). pp. 35-38.

Рєзнік, О. С. (2019) Harmonic-bayan instrumentation of Zhytomyr factory of musical instruments. The European Journal of Arts (3). pp. 32-36. ISSN 2310-5666

Рєзнік, О. С. (2019) Геннадій Стативкін – фундатор нової методичної системи навчання гри на баяні. Музичне мистецтво ХХІ століття − історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного] (5). pp. 215-222.

Сабадуха, М. В. (2019) Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сабадуха, М. В. (2019) Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Савельчук, І. Б., Андрійчук, Н. М., Зорницька, І. В. (2019) Особливості відтворення онімів «Шляху королів» Б. Сандерсона українською мовою. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Савенко, О. П. (2019) Проблема оригінальності в українській середньовічній літературі. Intellektual ekonomics, management and education. pp. 200-202.

Савенко, О. П. (2019) Різдвяна містерія як джерело давньої української драматургії. Закарпатські філологічні студії, 2 (10). pp. 103-106. ISSN 2663-4880

Савенко, О. П. (2019) Різдвяні вірші Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка (6). pp. 136-139. ISSN 2409-1146

Савенко, Оксана (2019) Рецепція Біблії у збірці «Таємна сповідь» М. Хомичевського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 37-42. ISSN 2220-7996

Савенко, Оксана (2019) Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі ХІ - ХVІІІ ст. Other. Вид. О.О. Євенок.

Савиченко, О. М. (2019) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Основи психотерапії”. [Teaching Resource]

Савлюк, Світлана, Вербовий, Василь, Смучок, Володимир (2019) Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів 1-4 курсів у процесі спеціальної фізичної підготовки. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 80-85. ISSN 2071-5285

Самойленко, О. А. (2019) Перспективи підготовки педагогічного персоналу у галузі освіти дорослих в умовах євроінтеграції. Андрагогічний вісник (10). pp. 36-47.

Самойленко, О. А. (2019) Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ століття). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Самойленко, О. А. (2019) Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ століття). EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Самойленко, О. А., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2019) Trends of development of adult education in the EU countries. Педагогічний часопис Волині (13). pp. 97-104. ISSN 2415-8143

Самойлюкевич, І. В. (2019) Developing professionally-oriented speaking skills in prospective primary teachers of English. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р.. pp. 256-259.

Самойлюкевич, І. В. (2019) Підготовка до безперервного професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови початкової щколи в умовах інформаційного суспільства. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. Вид-во О. О. Євенок.

Самойлюкевич, І. В., Дєньгаєва, С. В. (2019) Розвиток креативного мислення у дошкільників у процесі навчання англійської мови. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Серія: Педагогічні науки). (5/161). pp. 74-81.

Самойлюкевич, І. В., Кравець, В. С. (2019) Developing Entrepreneurial Competence in Primary School Pupils in The Context of Teaching English. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 27-37. ISSN 2663-6387

Самойлюкевич, І. В., Кравець, В. С. (2019) Компетентнісний потенціал уроку англійської мови в початковій школі (на прикладі формування підприємницької компетентності). Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід.

Сапронова, Ю. Р., Шелюк, Ю. С., Шинкаренко, І. А., Юрик, Л. О. (2019) Використання технологій колективно-групового навчання на уроках біології. Біологічні дослідження – 2019. pp. 426-428.

Саранча, І. С., Ляшевич, А. М., Чернуха, І. С. (2019) Значення жовчі в травлені. Біологічні дослідження - 2019: Збірник наукових праць. pp. 225-227.

Сарафинюк, Лариса, Богуславська, Вікторія, Коцюруба, Владислав (2019) Особливості антропометричних розмірів кваліфікованих волейболісток на початку підготовчого періоду річного тренувального циклу. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 206-211. ISSN 2071-5285

Саргеліс, А. В., Хом’як, І. В., Демчук, Н. С. (2019) Еколого-ценотичний профіль долини річки Гуйва в Андрушівському районі. Біологічні дослідження – 2019. pp. 341-343.

Сардаковський, Я. А. (2019) Психологічні особливості соціальної ідентичності молодих поляків та українців. [Experiment]

Сардаковський, Я. А. (2019) Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей соціальної ідентичності молодих поляків та українців. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 116-118.

Саух, І. В., Саух, П. Ю. (2019) Інноваційний дискурс вищої та професійної освіти в умовах експоненційних технологій та нового бізнессередовища. Професійна та неперервна освіта. Польсько-український науковий щорічник.

Саух, П. Ю. (2019) Культура vs Релігія в добу глобалізації. Правда про універсалізацію. Духовність особистості: методологія, теорія і практика.

Саух, П. Ю. (2019) Освітній процес проблеми паралельних світів навчання і виховання. Педагогічна думка.

Саух, П. Ю. (2019) Формувати медійну людину як новий тип особистості. Педагогічна думка.

Саух, П. Ю. (2019) Характерні риси нового «Z»-покоління та особливості роботи з ним в контексті нової української школи. Практична філософія і Нова українська школа: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2019) Філософія толерантності. Урок освіті – для миру. Освіта для миру. Edukacja dla pokoju.

Сбруєва, А. А. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Самойленко Оксани Анатоліївни «Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (загальна педагогіка та історія педагогіки). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Свириденко, І. М. (2019) Проблемна ситуація як засіб формування навичок іншомовного діалогічного мовлення. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Свириденко, І. М., Кравець, О. Є. (2019) Faithfulness Breeding Model in Personal Relationships of Students of Higher Education Establishments: Collective monograph. In: Problem Space of Modern Society: Philosophical-Communicative and Pedagogical Interpretations. Part I. / O. E Kravets, I. N. Svirydenko. BMT Erida Sp. z.o.o, Warsaw, pp. 213-228.

Свириденко, І. М., Кухарьонок, С. С. (2019) Використання комунікативного підходу в навчанні іншомовного діалогічного мовлення студентів немовних факультетів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (57). pp. 31-37.

Свиридюк, К. П., Киричук, Г. Є., Кусяк, А. П. (2019) Особливості взаємодії нанокомпозитів з білками плазми крові. Біологічні дослідження - 2019. pp. 236-238.

Севастьянів, У. П. (2019) Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Севастьянів, У. П. (2019) Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Севостьянов, Є. О., Skvortsov, S. A. (2019) On equicontinuity of families of mappings in a case of variable domains. In: Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці IV, 20-26 червня 2019, с. Світязь, Україна.

Семен, Г. Я., Гладкоскок, Л. Г. (2019) The Functioning of the Lexeme "Book" in Markus Zusak's Novel "The Book Thief". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 25-29. ISSN 2663-7642

Семенюк, Л. С. (2019) Метафізична проблематика та бароковий консептизм поезії Данила Братковського: єдність змісту і форми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 15-23. ISSN 2663-7642

Сенкевич, В. Г. (2019) Розробка опитувальника для визначення стратегій реагування юнацтва на небезпеку щодо ураження ВІЛ. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 118-121.

Сидоренко, М. С. (2019) Технологія профілактики суїциду серед підлітків у роботі соціального педагога. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 244-246.

Сидорчук, Н. Г. (2019) Євроінтеграційний контекст професіографічного аналізу поняття «професійний потенціал». In: Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Вид-во Євенок О.О., Житомир, pp. 40-69.

Сидорчук, Н. Г. (2019) До питання підготовки докторів філософії на засадах компетентнісного підходу. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2019 року, м. Суми), 1. pp. 117-121. ISSN №978-966-698-271-4

Сидорчук, Н. Г. (2019) Теоретичні засади вдосконалення професійної методичної підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Проблеми освіти (92). pp. 168-172.

Сидорчук, О. М. (2019) Особистісні якості майбутніх психологів із різним рівнем макіавеллізму. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 198-200.

Сидухіна, А. О. (2019) Особливості професійного самовизначення старшокласників з повних та неповних сімей. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 121-124.

Сидухіна, А. О. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників з повних і неповних сімей. [Experiment]

Сизоненко, Н. М. (2019) Індивідуально-авторські модифікації архетипів дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії в романі Василя Шевчука "Прощання з самим собою". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 118-123. ISSN 2663-7642

Ситайло, О. І. (2019) Магдебурзьке право та його розвиток на українських землях. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 307-310.

Ситняківська, С. М. (2019) Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ситняківська, С. М. (2019) Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сич, М. (2019) Світоглядно-ціннісні орієнтири особистісного розвитку бакалавра. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 246-248.

Сичевська, В. В. (2019) Вокальний ансамбль. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Житомир : Видавництво «Полісся».

Скалски, Д., Формела, М., Скалий, Александр (2019) Безопасность в контексте физического воспитания и санитарного просвещения в развитии современных обществ. In: Современные тенденции развития рекреации и реабилитации ХХI века. Забайкальский государственный университет, Чита, pp. 18-34. ISBN 978-83-65507-27-3

Скалски, Д., Формела, М., Скалий, Александр (2019) Значение социальной мобильности в безопасности жизнедеятельности и здравоохранительном воспитании. In: Современные тенденции развития рекреации и реабилитации ХХI века. Забайкальский государственный университет, Чита, pp. 34-49. ISBN 978-83-65507-27-3

Скалски, Д., Формела, М., Скалий, Александр (2019) Рынок труда в физической культуре и безопасность в здравоохранении. In: Современные тенденции развития рекреации и реабилитации ХХI века. Забайкальский государственный университет, Чита, pp. 90-103. ISBN 978-83-65507-27-3

Скалски, Д., Формела, М., Скалий, Татьяна (2019) Cтиль жизни и физическая культура в аспекте здравоохранительного образования и безопасности жизнедеятельности. In: Современные тенденции развития рекреации и реабилитации ХХI века. Забайкальский государственный университет, Чита, pp. 104-112. ISBN 978-83-65507-27-3

Скалски, Д., Формела, М., Скалий, Татьяна (2019) Роль возрастных и половых факторов в физической культуре и охране здоровья. In: Современные тенденции развития рекреации и реабилитации ХХI века. Забайкальский государственный университет, Чита, pp. 76-90. ISBN 978-83-65507-27-3

Скремінська, О. О. (2019) Соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 318-322.

Славова, Л. Л., Борисенко, Н. Д. (2019) Етноспецифіка кіноперекладу у дзеркалі міжкультурної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 124-128. ISSN 2663-7642

Слюсар, В. М. (2019) Informational Violence in The Symbolic Exchange and Modern Mediareality: The Modus Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 25-35. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М. (2019) Проблема насилля у філософських розвідках другої половини ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 51-60. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М., Маршевський, Маріуш (2019) Pr-діяльність у релігійній сфері як складова соціальної діяльності: досвід України та Польщі. Українська полоністика (16). pp. 84-92. ISSN 2220-4555

Сніховська, І. Е. (2019) Intertextual Perspectives of Modern American Mediatext. «Media in america, america in media»: International interdisciplinary conference at Maria Curie-Sklodowska university, Lublin, Poland, 23–24 May. p. 17.

Сніховська, І. Е. (2019) Language Play in Modern Mediatext. In: Współczesne Media. Problemy i metody badań nad mediami. Współczesne Media, 2 (10). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, pp. 293-301.

Сніховська, І. Е., Соловйова, Л. Ф. (2019) Теоретичні аспекти сучасної англійської мови : методичні рекомендації. Житомир: ТОВ “Графіум”.

Собко, Ірина, Коробейнік, Віталій, Білоус, Сергій, Беззубенко, Олександр, Тімко, Євген (2019) Підвищення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців за допомогою кросфіт тренування. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 86-92. ISSN 2071-5285

Соболева, Є. С. (2019) Основні фактори формування образу політика у свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 124-126.

Соболева, Є. С. (2019) Психологічні особливості образу політика у свідомості сучасної молоді. [Experiment]

Совтис, Н. М., Адах, Н. А. (2019) Лінгвокультурний український компонент у польському поетичному тексті (на матеріалі творів Лева Венглінського). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 118-125. ISSN 2663-7642

Соколовський, О. Л. (2019) Глобальні тенденції і проблеми розвитку католицької теології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 17-27. ISSN 2663-7650

Соловей, Олександр, Богуславський, Віктор, Пожидаєв, Микола, Анісімов, Дмитро, Мандрика, Віктор (2019) Кидки мяча в ворота як важливий елемент змагальної діяльності сучасного гандболу. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 212-217. ISSN 2071-5285

Соловйова, Л. Ф. (2019) Інформативна структура і характер номінації аксіологічних моделей N + N, A + N, Participle + N у сучасній англійській мові. Збірник тез доповідей IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії».

Сорочинська, О. А. (2019) Методологічні засади підготовки майбутніх учителів біології до природоохоронної роботи з учнями основної школи. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 183-188.

Сорочинська, О. А., Іванцова, А. В. (2019) Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія. ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities”: Conference proceedings, February 22 th, 2019. pp. 495-499.

Сорочинська, О. А., Іванцова, А. В. (2019) Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія». ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities”: Conference proceedings.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В., Семенович, Яна (2019) Фізичний розвиток майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти як основа формування здоров’я у дітей дошкільного віку. Нові технології навчання: збірник наукових праць. pp. 267-274.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Струганів, А. Р. (2019) Ознайомлення старших дошкільників із природним довкіллям методом інтелект-карт. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a vznik - 2019». pp. 47-49.

Стадниченко, А. П. (2019) Another one finding of invasive freshwater pulmonate gastropod micromenetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) in Ukraine. Біологічні дослідження – 2019. pp. 134-137.

Стадниченко, А. П. (2019) Адвентивний вид котушкових (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae, Planorbulinae) у поверхневих водах України. Біологія та екологія, 5 (2). pp. 19-24. ISSN 2616-6720

Стадниченко, А. П. (2019) Види-вселенці у складі прісноводної малакофауни України. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019. pp. 57-59.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae). V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 93-95.

Стародубець, Галина (2019) Women's experience of participation in the process of the sovietization in the western regions of Ukraine in the conditions of stalin’s regime. Східноєвропейський історичний вісник (10). pp. 163-172.

Стародубець, Галина (2019) «Позбавленці» в соціальній структурі радянського села 1920 -х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 19-25. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2019) Есенсійні засади російсько-українських відносин в концептуальному полі політичної доктрини С. Бандери. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 80-82.

Стародубець, Галина (2019) Знаково-символічні маркери «Простору пам’яті» радянської людини повоєнного покоління. Матеріали ІІІ-VI Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Політика памяті в теоретичному та практичному вимірах" (Рівне, 2016-2019 рр.). pp. 211-215.

Стародубець, Галина (2019) Концептуальні засади становлення нового міжнародного порядку у висвітленні теоретиків української підпільної думки кінця першої половини ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія» - 2019. – Вип. 2/44.. pp. 253-271.

Стародубець, Галина (2019) Політико-ідеологічний аспект організації збройної самооборони українського населення в умовах воєнного часу. Українськ е військ о : сучасність та історична ретроспектива : Збірник матеріалів Всеукраї нської науково - практично ї конференції 29 листопада 201 9 р. – К. : НУОУ, 201 9 .. p. 133.

Стародубець, Галина, Сіончук, Вікторія (2019) Особливості процесу відбудови радянської освітньої системи в 1944-1945 рр. (на прикладі Житомирської області). Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 372-377.

Стафійчук, М. М. (2019) Гідротерапія як медико-біологічний засіб відновлення спортсменів. Спортивна наука – 2019. pp. 63-67.

Стахова, О. О. (2019) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Психологія педагогічної діяльності” (робочий зошит для студентів-магістрантів спеціальностей галузі знань 01 Освіта / Педагогіка). [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2019) Особливості прояву психологічних механізмів розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Wloclawek: Cuiavian University, Польща.

Стахова, О. О. (2019) Розвиток професійної самосвідомості майбутнього фахівця як умова його сходження до професіоналізації. In: Міжнародна наукова конференція "Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості" (22 лютого 2019 р.), Литва м. Каунас.

Стахова, О. О., Савина, А. Ю. (2019) Пізнавальна самостійність особистості студента як фактор успішності його учбово-професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 126-128.

Стельникович, С. В. (2019) The ethnographic activities of Nykanor Dmytruk in the 1920s–the late 1930s. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 102-116. ISSN 2518-7694

Стельникович, С. В. (2019) Архіви,бібліотеки та музеї Житомирського-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.). Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (9). pp. 5-13.

Стельникович, С. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історичні дослідження та науково-інформаційні процеси». О. О. Євенок.

Стельникович, С. В. (2019) Олевська республіка як етап українського державотворення. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. Історія України (15). pp. 6-11.

Стельникович, С. В. (2019) Релігійне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.). Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (10). pp. 5-12.

Сторощук, Марина, Плотницька, О. В. (2019) Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. pp. 296-301.

Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2019) Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції). pp. 276-278.

Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2019) Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 276-278.

Суворова, Л. К., Храпчук, С. Ю. (2019) Поліфункціональність музичних образів у малій прозі М. Яцкова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 26-36. ISSN 2663-7642

Суй, В. О., Константиненко, Л. А. (2019) Особливості вивчення курсу «Біологія та екологія» у старшій школі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 428-431.

Сулима, Алла, Ломинога, Сергій, Кандаєв, Віталій, Коліжук, Віталій (2019) Вплив оздоровчих занять плаванням на морфо-функціональний стан хлопчиків 2-4 класів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 310-316. ISSN 2071-5285

Сутула, Василь (2019) Парадигма фізичної культури. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 356-361. ISSN 2071-5285

Сікора, Я. Б. (2019) Адаптація контенту в електронних навчальних курсах. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. pp. 163-165.

Сікора, Я. Б. (2019) Адаптивні моделі електронного навчання. Тези доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компютерні технології – 2019» (18–20 квітня 2019 р.). pp. 188-189.

Сікора, Я. Б. (2019) Використання інформаційних технологій при розв’язанні оптимізаційних задач. Моделювання та інформаційні технології (87). pp. 142-149.

Сікора, Я. Б., Щехорський, А. Й., Якимчук, Б. Л. (2019) Методи оптимізації та дослідження операцій. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Засоби створення web-квестів при вивченні інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції.. pp. 249-251.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (177). pp. 88-91.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Підготовка майбутнього вчителя інформатики за дуальною формою здобуття освіти. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції. pp. 135-137.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Розвиток цифрової компетентності майбутнього вчителя в освітньому просторі закладу вищої освіти. Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» 19-20 вересня 2019 р..

Сірук, В. Г. (2019) Етюд "Примара" Лесі Українки як смисловий палімпсест. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 24-32. ISSN 2663-7642

Табінська, Світлана, Черкашина, Людмила (2019) Теоретичні засади інтеграції спортивної педагогіки і психологічної науки. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 361-367. ISSN 2071-5285

Талько, А. З. (2019) Чинники психологічного благополуччя в підлітковому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 128-130.

Тарасова, В. В., Ковалевська, І. М. (2019) Економічний аналіз руху грошових коштів туристичних підприємств. Економіка і суспільства, 20. pp. 745-752. ISSN 2524-0074

Тарасова, Ю. В. (2019) Екологія, поширення та морфологічна дискретність молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Тарасова, Ю. В. (2019) Самостійна робота студентів при вивченні основ природознавства. Біологічні дослідження – 2019. pp. 431-433.

Тарасюк, Т., Свиридюк, В. В., Антонов, О. В. (2019) The impact of biorythms on student’s health and successfulness. Current Trends in Young Scientists‘ Research VI International Scientific and Practical Conference (April 11, 2019). pp. 383-385.

Тарнавська, М. П. (2019) Основні положення Кримінального кодексу Франції 1810 року. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 265-267.

Тарнавська, Н. П., Вознюк, О. В. (2019) Дослідження сучасного стану впровадження інклюзивної парадигми в освітній простір дошкільної і початкової освіти України. Нові технології навчання: збірник наукових праць (92). pp. 281-286.

Твердюк, Т. А. (2019) Синдром емоційного вигорання у педагогічних працівників. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 202-204.

Терещук, Н. В., Ящук, І. П., Біницька, К. М., Біницька, О. П. (2019) Pre-Diploma Training of a Teacher-Philologist of the English Language. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 33-43. ISSN 2663-6387

Тимошенко, Н. А., Тарасова, Ю. В. (2019) Морфологічні та екологічні особливості Theodoxus Fluviatilis річки Гуйва. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019. pp. 66-67.

Титаренко, В. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Кукуре Софії Павлівни «Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00ЛІ - релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Титаренко, В. М. (2019) Фонетичні та морфологічні риси польської мови в привілеях Київському міському магістратові. Українська полоністика (16). pp. 33-38. ISSN 2220-4555

Тичина, І. М. (2019) Особистснісне зростання як передумова і критерій збереження психічного здоров’я людини. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 248-250.

Тичина, І. М., Весельська, А. Л. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Психологія інклюзивної та спеціальної освіти». [Teaching Resource]

Тищенко, Валерия, Соколова, Ольга, Попов, Сергей (2019) Совершенствование специальной физической и технической подготовленности волейболисток высокой квалификации. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 218-225. ISSN 2071-5285

Ткаченко, П. П., Скорий, О. С., Пантус, О. О. (2019) Розвиток силових якостей у студентів-чоловіків вправами з гирями. Спортивна наука – 2019. pp. 67-71.

Товщик, Т. Г., Фурманюк, С. М. (2019) Розвиток творчих здібностей фахівців професійного дизайну засобами малюнку. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті", 7-8 червня 2019 року., Харків: Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень".

Томашівська, М. М. (2019) Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Томашівська, М. М. (2019) Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Томчук, Ю. М. (2019) Гендерні особливості ставлення до хвороби. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 130-131.

Томіленко, Л. М. (2019) Лексичний фонд української мови початку ХХ ст. і сучасні прізвища: словник-довідник. Івано-Франківськ: Фоліант.

Томіленко, Л. М. (2019) Радянізми в українській перекладній лексикографії постреволюційних років: від неологізмів до історизмів. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. pp. 175-182.

Топачевський, С. К. (2019) Паралелізм як прояв формальної синтаксичної надлишковості англомовних рекламних текстів. Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць. pp. 524-527.

Торгонська, А. О., Яценко, О. С. (2019) Особливості розробки інтерфейсу інформаційно-пошукової системи «Абітурієнт». Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (12). pp. 219-223.

Торгонська, А. О., Яценко, О. С. (2019) Розробка інтерфейсу інформаційно-пошукової системи. Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24–25 травня 2019 р.). pp. 213-215.

Трохимчук, М. В. (2019) Теоретичний аналіз проблеми соціальної ідентичності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Туранська, С. П., Опанащук, Н. М., Петрановська, А. Л., Кусяк, Н. В., Тарасюк, Б. І., Горобець, С. В., Туров, В. В., Горбик, П. П., Абрамов, М. В. (2019) Синтез, властивості та застосування в онкотерапії нанокомпозитів на основі гемцитабіну. Поверхность, 11 (26). pp. 577-616. ISSN 978-966-00-0834-1

Турлюк, Вікторія (2019) Вплив сучасних фітнес-технологій на показники фізичної підготовленості легкоатлеток бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 225-231. ISSN 2071-5285

Тітов, Ю. О., Білявина, Н. М., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2019) Зміни будови шаруватої структури скандату SrLaScO4 при ізовалентному заміщенні атомів стронцію. Доповіді національної академії наук України (7). pp. 59-65. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Білявина, Н. М., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Наконечна, О. І. (2019) Вплив заміщення атомів лантану на будову шаруватої структурі індатів SrLa1–xNdxInO4. Вопросы химии и химической технологии (1). pp. 67-72. ISSN 0321-4095

Тітов, Ю. О., Білявина, Н. М., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Наконечна, О. І. (2019) Синтез та кристалічна структура ізовалентнозаміщених шаруватих скандатів SrLa2-xDyxSn2O7. Вопросы химии и химической технологии (6). pp. 228-235. ISSN 0321-4095

Тітов, Ю. О., Білявина, Н. М., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Тимошенко, М. В., Томазенко, Л. В. (2019) Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1-xSmxInO4. Доповіді національної академії наук України (1). pp. 72-78. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Білявіна, Н. М., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Наконечна, О. І. (2019) Вплив складу на будову шаруватої структури SrNdSc1–xInxO4. Вопросы химии и химической технологии (3). pp. 53-58. ISSN 0321-4095

Тітова, А. Ю., Іванов, Д. Є. (2019) Класифікація еволюційних методів синтезу діагностичної інформації. In: Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення».

Уварова, Настасія (2019) Дослідження результатів швидкісного лазіння жінок-скелелазок на еталонній трасі з 2011 по 2019 роки. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 231-237. ISSN 2071-5285

Уваєва, О. І., Алпатова, О. М., Власенко, Р. П. (2019) Репродуктивний потенціал калюжниць (Mollusca, Viviparidae) українського Полісся. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (80). pp. 154-159. ISSN 0206-5657

Улан, Аліна (2019) Феномен «симетрії-асиметрії» з позиції орієнтації спортивної підготовки фехтувальників. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 237-241. ISSN 2071-5285

Усата, О. Ю. (2019) Аналіз додатків-калькуляторів ОС Андроїд з розширеними можливостями. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конференції. (Черкаси, 11-17 березня 2019 р.). pp. 187-189.

Усата, О. Ю. (2019) Використання GeoGebra у вивченні математики. Тези доповідей Х Міжнар. наук.-техніч. конф. «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2019» (Житомир, 18-20 квітня 2019 р.). pp. 204-205.

Усата, О. Ю. (2019) Використання особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі вивчення основ наукових досліджень. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, ІІ (177). pp. 135-138.

Усата, О. Ю., Бовсунівська, Г. С. (2019) Використання веб-квестів у вивченні інформатики. Інформаційні технології в освіті та науці (11). pp. 306-308.

Усата, О. Ю., Усатий, В. Д. (2019) Впровадження нетрадиційних технологій навчання у вивчення основ наукових досліджень. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. мат. VIII-ї Міжнар. наук.-практ. м. Кропивницький, 05-23 квітня 2019 р.. pp. 104-106.

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Політична психологія». [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до навчальної дисципліни циклу професійної підготовки (нормативна частина). [Teaching Resource]

Фасоля, О. І. (2019) Ефективна старша профільна школа як складова усвідомленого професійного вибору та професійного становлення особистості. Науково-методичний вісник «Професійна освіта» (52-53). pp. 60-64.

Федорова, М. А. (2019) Diagnosis of the Emotional Component of the Moral Value Formation of Senior Preschool Children. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 11-16. ISSN 2663-6387

Федорова, М. А. (2019) Особливості розвитку ігрової компетентності дитини у контексті наступності між дошкільною освітою і початковою школою. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 300-314.

Федорчук, І. В. (2019) Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Федорчук, І. В. (2019) Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Федчук, М. Ю. (2019) Роль учителя у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи. Андрагогічний вісник (10). pp. 147-152.

Федь, В. А. (2019) Світоглядний імператив мистецтва Ієроніма Босха в контексті символічного виробництва та художніх практик сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). ISSN 2663-7650

Фонарюк, О. В. (2019) Застосування ІКТ при навчанні геометрії майбутніх учителів математики. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці", 7-8 листопада 2019, Житомир, Україна.

Фонарюк, О. В., Павлик, Н. П. (2019) Науково-методичний інструментарій реалізації неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців. Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ». pp. 408-412.

Франчук, М. В. (2019) Жанр сонету в творчості Бориса Тена. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 51-58. ISSN 2220-7996

Франчук, М. В. (2019) Житомир у творчості Л. Федорчука (повість "Собаче життя"). Науковий збірник "Велика Волинь" (59). pp. 165-168.

Франчук, М. В. (2019) Убивча жадоба до збагачення: Гобсек Оноре де Бальзака і Пузир І. Карпенка-Карого. Науковий збірник "Велика Волинь" (58). pp. 85-90.

Фриз, І. В. (2019) Концептуальні підходи до психологічного вивчення волі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 134-135.

Фурман, Ю. М., Онищук, В. Є., Гаврилова, Н. В., Здебський, О. (2019) Вплив занять за комплексною програмою фізичної реабілітації на біоелектричну активність серця юнаків, хворих на бронхіальну астму. Слобожанський науково-спортивний вісник: Матеріали XІX Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» (6(к)). pp. 101-106.

Фурман, Юрій, Мірошніченко, Вячеслав, Брезденюк, Олександра (2019) Оцінка фізичної підготовленості осіб 17–22 років. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 92-97. ISSN 2071-5285

Фурманюк, С. М. (2019) Використання сучасних технологій навчання у професійній підготовці фахівців дизайну. Інноваційна педагогіка, 1 (14). pp. 159-162. ISSN 2663-6085

Фурманюк, С. М. (2019) Естетичне виховання дітей на сучасному етапі засобами праці. Психологія і педагогіка: актуальні питання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 12–13 квітня 2019 р.). pp. 29-33.

Фурманюк, С. М. (2019) Розвиток навчально-пізнавальної діяльності фахівців дизайну у процесі підготовки до художнього проектування. Інноваційна педагогіка, 2 (18). pp. 125-129. ISSN 2663-6085

Фурманюк, С. М. (2019) Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну в проектуванні об`єктів графічного дизайну. Молодий вчений (9(71)). pp. 114-118. ISSN 2304-5809

Фурманюк, С. М. (2019) Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну з основ перспективного малювання. Молодий вчений (4 (68)). pp. 73-77. ISSN 2304-5809

Фурманюк, С. М. (2019) Художньо-графічна підготовка фахівців образотворчого мистецтва та дизайну в системі педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка, 2 (12). pp. 186-189. ISSN 2663-6085

Харченко, С. Я. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Ситняківської Світлани Михайлівни на тему «Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. ЖДУ ім. І. Франка.

Харчишина, О. В., Левківська, Л. М., Власенко, О. М., Довженко, В., Кравець, І., Захаріна, О. (2019) Сталий розвиток сільських територій. Other. «Центр учбової літератури».

Хворова, Г. М. (2019) Дослідження батьківських характеристик взаємодії з дітьми в батьків дітей з аутизмом. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України., 14 (2). pp. 370-380.

Хилевич, М. А. (2019) Становище жінки в сучасному мусульманському світі. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 269-271.

Хмара, В. В. (2019) Експресивність фразеологічних одиниць з соматичним компонентом в західногерманських і східнослов‘янських мовах. Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 77-80.

Хмара, В. В. (2019) Зіставний аналіз власних імен у складі фразеологічних одиниць у західногерманських та східнослов’янських мовах. Закарпатські філологічні студії, 2 (9). pp. 92-95. ISSN 2663-4880

Хмара, В. В., Войналович, Л. П. (2019) Social Status of a Person Through The Prism of West Germanic and East Slavic Phraseology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 91-97. ISSN 2663-7642

Хмара, В. В., Миропольська, К. І. (2019) Особливості відтворення фразеологічних одиниць з зоосемічним компонентом при англо-українському перекладі. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (48). pp. 176-179.

Хом’як, І. В., Демчук, Н. С., Коцюба, І. Ю., Ястребова, Я. В. (2019) Еколого-ценотична характеристика популяції Heracleum sosnowskyi Manden на території Центрального Полісся. Екологічні науки, 2 (24). pp. 126-129. ISSN 2306-9716

Хом’як, І. В., Демчук, Н. С., Мостіпака, Т. П. (2019) Короткий курс соціоекології. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціоекологія та екологічна етика». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Хом’як, А. О. (2019) Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів. Андрагогічний вісник (10). pp. 158-164.

Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. [Experiment]

Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості формування національно-патріотичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 204-207.

Христова, Тетяна (2019) Комплексний підхід до фізичної терапії студентів з бронхітом. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 317-322. ISSN 2071-5285

Хуртенко, Оксана, Дмитренко, Світлана, Хоронжевський, Леонід, Кириченко, Вікторія (2019) Використання інноваційних фітнес технологій у процесі відновлювальних занять кваліфікованих боксерів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 241-247. ISSN 2071-5285

Цапів, А. О. (2019) Дзеркальна оповідь у казкових наративах via наративний прийом мізанабім (mise en abyme). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 129-134. ISSN 2663-7642

Цецик, Я. П., Залужна, А. Є., Буравський, О. А. (2019) Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 р. Сторінки історії: збірник наукових праць (48). pp. 17-31.

Цецик, Я. П., Залужна, А. Є., Буравський, О. А. (2019) Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 рр. Сторінки історії (48). pp. 17-31. ISSN 2307-5244

Цимбалюк, І. М. (2019) Чесність - як морально-психологічна чкість особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Цимбалюк, І. М. (2019) Чесність як морально-психологічна якість особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 134-135.

Цимбалюк, М. Д., Константиненко, Л. А. (2019) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання структурно-логічних схем та таблиць при викладанні загальної біології. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 433-434.

Цимбалюк, Олена (2019) Concepts of developing and planning a soviet city. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 139-156. ISSN 2518-7694

Цюряк, І. О. (2019) Особистісно орієнтовані технології навчання в процесі фахової підготовки студентів мистецьких спеціалізацій. Світовий розвиток науки та техніки, ХХXVІІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 грудня 2019 року/ Збірник тез доповідей, 6. pp. 73-76.

Цюряк, І. О., Федорченко, В. К. (2019) Сучасна масова музична культура в системі підготовки студентів мистецьких спеціалізацій: Методичні рекомендації, ч.2, доповнена. [Teaching Resource]

Цюряк, І. О., Федорченко, В. К., Борисенко, Н. С. (2019) Хоровий клас. Житомир : Вид-во О.О. Євенок.

Чайка, М. В. (2019) Фізико-хімічна взаємодія монокристалів СdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями K2Cr2O7 – мінеральна кислота – розчинник. PhD thesis, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Чайка, М. В., Римар, О. О., Панасюк, Д. Ю. (2019) Формування полірованої поверхні монокристалів CdTe травильними композиціями на основі водних розчинів K2Cr2O7 – HBr – етиленгліколь. In: 3rd International scientific and practical conference, November 13-15, 2019, Sofia, Bulgaria.

Чайка, М. В., Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О., Панасюк, Д. Ю., Томашик, В. М. (2019) Електрохімічні процеси при розчиненні CdTe та ZnxCd1-xTe у водних розчинах K2Cr2O7– HBr – етиленгліколь. In: III Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 17 квітня 2019 р., Житомир.

Чайка, М. В., Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Маланич, Г. П. (2019) Особливості хімічного розчинення CdTe та ZnxCd1-xTe у водних розчинах К2Cr2O7 – HBr – С2H2O4. In: ХVІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019”, 2-5 червня 2019 р., Львів.

Чайка, М. В., Томашик, З. Ф., Томашик, В. М., Маланич, Г. П., Корчовий, А. А. (2019) Chemical-mechanical polishing of CdTe, ZnxCd1-xTe and CdxHg1-xTe single crystal surfaces by K2Cr2O7 – HBr – solvent etchants. Functional Materials, 26 (2). pp. 412-418. ISSN 1027-5495

Чайка, М. В., Томашик, З. Ф., Томашик, В. М., Маланич, Г. П., Корчовий, А. А. (2019) Optimization of bromine-emerging etching compositions K2Cr2O7 – HBr – ethylene glycol for forming a polished surface of CdTe, ZnxCd1-xTe and CdxHg1-xTe. Functional Materials, 26 (1). pp. 189-196. ISSN 1027-5495

Чайка, Ю. Ю., Власенко, Р. П. (2019) Аналіз ефективності використання методики продукування коконів дощовими червами роду Aporrectodea в штучних умовах. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 108-113. ISSN 2414-9810

Чаплінська, О. В. (2019) Animal Philosophy: Пес і філософія ХХ–ХХІ ст. Пес як Інший: збірник матеріалів міждисциплінарного семінару / за ред. О. О. Юрчук, О. В. Чаплінської. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2019. – 48 с.. pp. 4-8.

Чаплінська, О. В. (2019) Людина як таїна у філософії Г. Марселя. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конфереції. pp. 599-601.

Чаюк, Т. А. (2019) Оцінка як засіб лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 135-139. ISSN 2663-7642

Чернишова, А. М. (2019) Естетичне виховання учнів засобами танцю у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Концептуальні шляхи розвитку науки (частина ІІ) : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 березня 2019 року. pp. 13-15.

Чернишова, А. М. (2019) Методи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. In: Сучасна українська освіта : стратегії та технології навчання молоді і дорослих : зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р., Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.).

Чернишова, А. М. (2019) Методологічні основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Психологія і педагогіка: актуальні питання : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 12–13 квітня 2019 р.). pp. 66-69.

Чернишова, А. М. (2019) Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Working Paper. Житомир : Вид. О.О. Євенок.

Чернишова, А. М. (2019) Навчальна практика (хореографічна) : програма та методичні рекомендації для студентів І-ІV курсів спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). [Teaching Resource]

Чернишова, А. М. (2019) Форми професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 167-169.

Чернуха, І. С., Ляшевич, А. М. (2019) Фармакологічні засоби відновлення фізичної працездатності. [Teaching Resource]

Чернуха, І. С., Ляшевич, А. М. (2019) Фармакологічні засоби відновлення фізичної працездатності: Методичні рекомендації до лабораторних занять. [Teaching Resource]

Чернуха, І. С., Ляшевич, А. М., Богуславський, О. Л. (2019) Оцінка способу життя майбутніх вчителів фізичної культури. Спортивна наука – 2019: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 71-75.

Черняхівська, І. В. (2019) Контент-аналіз сприймання студентами цитат відомих людей щодо гуманістичних та трансгуманістичних ідеологій. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 253-255.

Чирков, О. С. (2019) Semper tiro. Студентський науково-літературний часопис. ЖДУ імені Івана Франка.

Чугунова, Д. В., Власенко, Р. П. (2019) Фауна дощових червів Лугинського району. ЖДУ ім. І. Франка.

Чумак, В. В. (2019) Хімера №6. Кафедра хімії.

Чумак, В. В. (2019) Хімера №7. Кафедра хімії.

Чумак, Л. М. (2019) Elliptical Lexical Units in the English Media Discourse of Early 21st Century. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 82-87. ISSN 2663-7642

Чумак, Л. М. (2019) The Negative Evaluation Tactics in the US Media Discourse. "Media in america, america in media": International interdisciplinary conference at Maria Curie-Sklodowska university, Lublin, Poland, 23-24 May. p. 4.

Чумак, Л. М. (2019) Особливості використання лексичних інновацій з константним елементом -athon на позначення діяльності, спрямованої на досягнення спільної мети в сучасному англомовному медійному дискурсі. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 66-68.

Чумак, Л. М., Сніховська, І. Е. (2019) Лінгвопрагматичний потенціал телескопійних лексичних інновацій з константним компонентом BREX- у сучасному англомовному медійному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (7(75)). pp. 47-51. ISSN 2519-2558

Чумак, Л. М., Сніховська, І. Е. (2019) Особливості використання лексичних інновацій із префіксом de- у реалізації стратегії оцінки в сучасному англомовному медійному дискурсі. Закарпатські філологічні студії, 2 (7). pp. 61-65. ISSN 2524-0390

Чумак, Л. М., Сніховська, І. Е. (2019) Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичних інновацій, що виражають поняття "Generation" в сучасному англомовному медійному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 140-145. ISSN 2663-7642

Чупріна, О. В. (2019) Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чухловіна, Валерія, Долбишева, Ніна, Степаненко, Дмитро (2019) Прогнозування результату на 100 м на основі реалізації спринтерської витривалості у висококваліфікованих спортсменів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 248-252. ISSN 2071-5285

Шаверський, В. К., Шаверська, О. В., Врублевський, Євгеній (2019) Темпи приросту фізичних якостей – фактор, що визначає потенційні можливості юних гандболістів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 253-258. ISSN 2071-5285

Шанскова, Т. І. (2019) Використання методологічних надбань К. Ушинського в сучасній дошкільній лінгводидактиці. Українській вимір. Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. pp. 6-9.

Шанскова, Т. І. (2019) Сучасні пріоритети професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення інтегрованих уроків. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до світового освітнього простору», 4(82) (6). pp. 504-514.

Шанскова, Т. І. (2019) Сучасні пріоритети управління якістю освіти закладів вищої освіти: кафедральний рівень. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль).. pp. 98-103.

Шанскова, Т. І., Гужанова, Т. С. (2019) Analysis of the Results of the Experimental Work in the Formation of Pedagogical Knowledge of the Future Teachers in the Process of Obtaining a Second Higher Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 66-73. ISSN 2663-6387

Шапран, Т. М. (2019) Механізм ескалації внутрішньоособистісних конфліктів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 138-140.

Шарлович, З. П. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Козаченко Галини Вікторівни «Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Шатківський, В. М. (2019) Порівняння окремих веб-орієнтованих середовищ навчання програмування. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (7 (91)).

Швець, Оксана, Андрєєва, Реґіна, Стрикаленко, Євгеній, Шалар, Олег, Жосан, Ігор, Коваль, Вікторія (2019) Особливості методики підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців першої вікової групи. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 98-106. ISSN 2071-5285

Шевцов, С. В. (2019) "Поетика" Аристотеля: фундаментально-онтологічний зріз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 56-65. ISSN 2663-7650

Шевчук, Андрій (2019) Вінницький та Брацлавський повітові межові суди (1814-1840): проблеми формування суддівського корпусу. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 89-97.

Шевчук, Андрій (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Всесвітня історія (нова історія країн Європи та Америки) частина ІІ». Житомир: Вид-во О. О. Євенок.

Шевчук, Андрій (2019) Нотаріальна діяльність цивільних департаментів губернських головних судів Правобережної України (1797-1831 рр.). Житомиру — 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 401-408.

Шевчук, Андрій (2019) Повітові межові суди Подільської губернії (1814–1840): заснування, структура, кадровий склад та соціальний портрет. Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія (24). pp. 150-163.

Шевчук, Андрій (2019) Подільський губернський апеляційний нормальний суд (1818-1840): заснування, кадровий склад і соціальний портрет. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 43-55. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2019) Принципи діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1791-1831 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст..: зб.нау.праць./Національна академія наук України, Інститут історії України (29). pp. 157-183.

Шевчук, Андрій (2019) Соціальне значення діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 9-19. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Соціальний портрет підкоморія Правобережної України (1797-1832 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 9-18. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Соціальні портрети коморника та возного підкоморського суду на Правобережній Україні (1797-1832). Бердичівська земля як феномен європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (58). pp. 519-526.

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція підкоморських судів Правобережної України (1797-1832) та їх соціальне значення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 30(69) (2). pp. 99-110.

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція та соціальне значення межових судів Подільської губернії (1814-1840 рр.). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія. Історичні науки, 30(69) (3). pp. 93-105.

Шевчук, Д. В., Пронтенко, В. В., Шевчук, О. Д. (2019) Сучасні аспекти діагностики та лікування моносимптомного енурезу у дітей. Біологічні дослідження-2019. pp. 265-267.

Шевчук, Д. В., Шевчук, О. Д. (2019) Вплив зміненого довкілля на рівень захворюваності у дітей. Біологічні дослідження-2019. pp. 267-268.

Шевчук, М. В. (2019) Роль педагога у розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі застосування навчальної гри. Андрагогічний вісник (10). pp. 153-157.

Шевчук, О. П. (2019) Психологічні особливості рольового конфлікту працюючих жінок. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 140-142.

Шевчук, П. Г. (2019) Організація дослідницької роботи учнів засобами хмарних сервісів Office 365. Інформаційні технології і засоби навчання, 69 (1). pp. 54-63. ISSN 2076-8184

Шевчук, С. Ю., Гарлінська, А. М., Алпатова, О. М. (2019) Гетеротрофні джгутикові річки Уж, їх сезонна динаміка, таксономічна та трофічна структури. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 118-124. ISSN 2414-9810

Шевчук, С. Ю., Омельчук, М. О., Петрук, Л. В. (2019) Трофічна структура та екологічні групи гетеротрофних джгутикових річки Случ. Біологічні дослідження – 2019. pp. 129-132.

Шевчук, С. Ю., Соснівська, Р. Р. (2019) Становлення організації та проведення шкільних предметних олімпіад. Біологічні дослідження – 2019. pp. 382-383.

Шелюк, Ю. С. (2019) Phytoplankton development in small reservoirs. VI International Conference advances in modern phycology. pp. 97-98.

Шелюк, Ю. С. (2019) Закономірності розвитку фітопланктону водних екосистем басейнів Прип’яті і Тетерева (Україна). Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 98-101.

Шикирява, Н. М. (2019) Емпатія в структурі професійних якостей практичних психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 211-213.

Шинкаренко, В. В. (2019) The results of experimental work on patriotic education among high school students within the educational process housed by general secondary education institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 13-23. ISSN 2663-6387

Шинкарук, Оксана, Бишевець, Наталія, Яковенко, Олена, Харченко, Лариса (2019) Інформаційно-освітнє середовище в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 367-374. ISSN 2071-5285

Шинкарчук, А. В., Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали у водних екосистемах Лугинського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 189-191.

Шмельова, Т. В. (2019) Виховання мистецтвом як ключова теза сучасної педагогіки культури Республіки Польща. Інноваційна педагогіка, 2 (12). pp. 199-202. ISSN 2663-6085

Шмельова, Т. В. (2019) Вплив глобалізації на культуру та освіту. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота (1(44)). pp. 209-214.

Шмельова, Т. В. (2019) Образотворче мистецтво в початкових класах як складова навчальної дисципліни «Мистецтво» в Новій українській школі. Working Paper. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Шмельова, Т. В. (2019) Педагогіка культури як субдисципліна сучасної польської педагогіки. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика", 21-22 квітня, Житомир.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості ідентичності сучасного українця. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)]. pp. 142-144.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості ідентичністі сучасного українця. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 142-145.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Референтна соціальна система сучасної особистості (крос-культурний аспект). Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1). pp. 28-36. ISSN 2311-8466

Шмиглюк, О. Г., Кулаковський, Т. Ю., Кулаковська (Дем'янчук), О. Г., Журавльова, Л. П. (2019) Методичні рекомендації з курсу «Юридична психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г., Пирог, Г. В., Марчук, К. А. (2019) Особливості гетеростереотипів українців щодо російської етнічної групи. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 283-286.

Шоробура, І. М., Kurysh, N. K. (2019) Training of Natural Specialty Teachers for The Development of Entrepreneurship Competence as a Modern Scientific and Pedagogical. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 67-75. ISSN 2663-6387

Шугаєва, Л. М. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Кукуре Софії Павлівни «Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Шугаєва, Л. М. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Севастьянів Уляни Петрівни «Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Шульська, Н. М., Громик, Ю. В., Зінчук, Р. С. (2019) Структурні особливості простого ускладненого речення у творчості Галини Пагутяк (за матеріалом роману "Радісна пустеля"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 76-83. ISSN 2663-7642

Щерба, Н. С. (2019) Іншомовна освіта дітей з особливими потребами: 15 інтерактивних майстерень. О.О.Євенок, Житомир. ISBN 978-617-7752-79-9

Щерба, Н. С. (2019) Практикоорієнтоване навчання іноземної мови старшокласників з ДЦП: можливості реалізації. "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки".

Щерба, Н. С. (2019) Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти: зб. наук. праць / за ред. І. Д. Сахнєвич..

Щерба, Н. С. (2019) Фактори, що перешкоджають запровадженню практикоорієнтованого навчання іноземної мови, та шляхи їх мінімізації. Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Щерба, Н. С., Заблоцька, О. С. (2019) The Conceptual Idea of Would-Be English Teachers' Preparation To Practice-Oriented Instruction of Learners With Disability. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 43-49. ISSN 2663-6387

Щербак, О. В. (2019) Жіночі образи у віршах Климентія Зиновієва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 33-42. ISSN 2663-7642

Юмашева, А. А., Вознюк, С. А., Белоус, В. И. (2019) Проявление цитомегаловирусной инфекции при токсоплазмозе. Біологічні дослідження-2019. pp. 268-271.

Юрчук, Є. С., Мельниченко, Р. К. (2019) Нове поселення інтродукованої популяції партеногенетичних скельних ящірок роду Darevskia у Житомирській області. V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 112-114.

Юрчук, Є. С., Мельниченко, Р. К. (2019) Особливості утримання в тераріумі скельних ящірок роду Darevskia. Біологічні дослідження – 2019. pp. 132-134.

Юрчук, О. О. (2019) «Чоловік із монетним профілем»: художня рецепція постаті Миколи Хомичевського в романі «Клітка для вивільги» Володимира Даниленка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 30. pp. 59-65. ISSN 2220-7996

Юрчук, О. О. (2019) Відгук на дисертацію Бортник Світлани Анатоліївни «Інтертекстуальна поетика Петра Карманського» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Юрчук, О. О. (2019) Пес як Інший (за романом Кароліни Ламарш «День пса»). Пес як Інший: збірник матеріалів міждисциплінарного семінару / за ред. О. О. Юрчук, О. В. Чаплінської. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2019. – 48 с.. pp. 9-12.

Юхимчук, А. О. (2019) Підготовка вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого навчання. Андрагогічний вісник (10). pp. 165-170.

Яворська, Т. Є. (2019) Теоретико-методичні основи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту Нової української школи. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. Видавець О. О. Євенок, Житомир, pp. 137-154. ISBN 978-966-995-003-1

Яворська, Тетяна, Крук, Алла, Кафтанова, Тетяна (2019) Проблеми та перспективи розвитку олімпійського руху в Україні. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 374-379. ISSN 2071-5285

Якименко, С. А. (2019) Особливості мотиваційних чинників вибору професії випускниками шкіл. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 213-216.

Яковлів, Володимир, Дмитренко, Світлана, Чернишенко, Тамара, Герасимишин, Віктор (2019) Особливості застосування колового тренування на уроках фізичної культури в початковій школі. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (8). pp. 106-112. ISSN 2071-5285

Ямчинська, Г. В. (2019) Центр розвитку дитини та використання українських та європейських етнотехнологій у формуванні творчої особистості. In: Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід.

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Межжерін, С. В. (2019) Обґрунтування необхідності внесення до Червоної книги України перлівниці Unio crassus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Біологія та екологія, 5 (2). pp. 32-40. ISSN 2616-6720

Янович, Л. М., Горбач, Г. В., Васільєва, Л. А. (2019) Тератологічна мінливість черепашок беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) з водойм та водотоків України. Біологічні дослідження – 2019. pp. 187-189.

Януш, О. Б. (2019) Структурно-стилістичні особливості евфемії в аспекті функціонального розвитку мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 146-150. ISSN 2663-7642

Ярмошик, Іван (2019) Давній Житомир на шляхах історико-краєзнавчих пошуків (до середини ХVІІ ст.). Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 8-18.

Ярмошик, Іван (2019) Дорожні нотатки та епістолярні матеріали кардинала Джованні Коммендоні про українські землі другої половини ХVІ ст. Інтелігенція і влада. Серія: Історія. (41). pp. 197-210. ISSN 2311-4932

Ярмошик, Іван (2019) Першовитоки історії міста Бердичева у ХVІ ст. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва», до 220-річчя від дня народження відомого письменника Оноре де Бельзака та 160-р-чя від дня народження класика єврейської літератури Шолом-Алейхема (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.) (58). pp. 364-369.

Ярмошик, Іван (2019) Старокостянтинів в історико-краєзнавчих дослідженнях польських авторів. Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 7-8 червня 2019 р.). pp. 324-334.

Яценко, Н. В. (2019) Особливості сприймання обличчя людини в дорослому віці: гендерний аспект. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 216-220.

Яценко, О. І., Яценко, О. С. (2019) Критерії та показники добору середовища програмування для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (07-08 листопада 2019 р.) (7). pp. 105-108.

Яценко, С. Л. (2019) Управління формуванням професійної компетентності керівника закладу дошкільної освіти. ВИТОКИ педагогічної майстерності (23). pp. 244-247.

Ящук, Л. В. (2019) Трилексемні антропонімні формули в пам'ятках Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 69-75. ISSN 2663-7642

This list was generated on Sun Sep 24 22:40:14 2023 EEST.