Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1001.

Lewandowska, Hanna, Soćko, Michał, eds. (2021) I Студентська польсько-українська науково-практична інтернет-конференція «Адміністрування та управління у функціонуванні сучасної економіки та суспільства» / «Administracja i zarządzanie w funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa». Wydawnictwo Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.

Mańkowski, Marcin, Miziołek, Jolanta, eds. (2021) Internship proceedings «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry» (September 6 – October 17, 2021). Wloclawek, Republic of Poland : Baltija Publishing.

Полховська, М. В., Борисенко, Н. Д., Мосієнко, О. В., eds. (2021) Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць (7 Випуск). ЖДУ ім. І. Франка, pp. 1-109.

Закалюжний, Л. В., Астрахан, Н. І., Ліпісівіцький, М. Л., Горобченко, Н. В., eds. (2021) Semper tiro : студентський науково-літературний часопис. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Самойлюкевич, І. В., ed. (2021) The Challenges and Prospects for Foreign Language Education in the Twenty-First Century. All-Ukrainian student scientific and practical Internet-conference (April 12 – 16, 2021). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир.

Білюк, І. Л., Дячук, Н. В., Котнюк, Л. Г., Чумак, Л. М., Кодубовська, О. О., Левченко, О. М., eds. (2021) The Philological Universes. Збірка наукових робіт. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Литньова, Т. В., ed. (2021) Інноваційні технології мовної підготовки студентів ЗВО:збірник матеріалів VІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (24 березня 2021 р.). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гузенко, О. В., ed. (2021) Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (22 квітня 2021 року, м. Суми). ФОП Цьома С.П..

Котлова, Л. О., Пирог, Г. В., eds. (2021) Актуальні проблеми особистісного зростання. ЖДУ, Житомир.

Павлик, Н. П., ed. (2021) Актуальні проблеми соціальної сфери. Видання 11. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2021. – Вип. 11. – 93 с..

Папіжук, В. О., ed. (2021) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. ЖДУ імені Івана Франка.

Козловець, М. А., Горохова, Л. В., Слюсар, В. М., Чаплінська, О. В., eds. (2021) Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Булгаков, О. І., Грибан, Г. П., Мичка, І. В., eds. (2021) Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві – 2021. ЖДУ ім. І.Франка.

Киричук, Г. Є., Акімов, І. А., Афанасьєв, С. О., Боцян, Т. В., Романенко, В. Д., Юришинець, В. І., Корнійчук, Н. М., Грубінко, В. В., Межжерін, С. В., Романенко, О. В., Корнюшин, В. В., Крот, Ю. Г., Кутек, Т. Б., Романюк, Р. К., Стадниченко, А. П., Павлюченко, О. В., Константиненко, Л. А., Гарбар, О. В., Гарлінська, А. М., Ляшевич, А. М., Лупаїна, І. С., eds. (2021) Біологічні дослідження – 2021. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пойта, І. О., ed. (2021) Збірник тез доповідей V Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку». ЖДУ ім. І. Франка.

Недашківська, Т. Є., ed. (2021) Знавці мов 2021. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І., eds. (2021) Літописець. Випуск 16. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кусяк, Н. В., Листван, В. В., eds. (2021) Матеріали конференції "V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи" (15 квітня 2021 року). Видавець О. О. Євенок, Житомир. ISBN 978-966-995-262-2

Чайка, М. В., Камінський, О. М., Євдоченко, О. С., eds. (2021) Матеріали конференції "І Інтернет-конференція молодих вчених «Перспективи хімії в сучасному світі»" (24 листопада 2021 року). Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка. ISBN 978-966-995-262-2

Гримашевич, Г. І., ed. (2021) Мовні виміри світу (Матеріали Міжнародної науково-практичної студентсько - учнівської конференції). Кафедра української мови, Електронна бібліотека ЖДУ.

Авраменко, П. М., Берелет, В. І., Берелет, Л. І., Данчук, Л. І., Шинкарук, В. Ф., Бондарчук, Н., Оксютович, І., eds. (2021) На допомогу сценічному митцю. ЖДУ, Житомир.

Карплюк, С. О., Постова, С. А., Вербівський, Д. С., Єремеєва, В. М., eds. (2021) Науковий пошук молодих дослідників. Випуск XIV. ЖДУ ім. І.Франка.

Соколовська, С. Ф., Зелінська, Н. М., eds. (2021) Нова генерація : збірник тез студентських досліджень. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Єршов, В. О., Юрчук, О. О., Усатий, А. В., Недашківська, Т. Є., Білявська, В. С., eds. (2021) Полілог. Випуск 9. Комунальне книжково-газетне видавництво «Полісся», Житомир.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В., Шевчук, С. Ю., eds. (2021) Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти. ПП «Євро-Волинь».

Шанскова, Т. І., ed. (2021) Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи. ФО-П «Н.М. Левковець».

Миколаєнко, Н. М., ed. (2021) Редакторська скриня. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кутек, Т. Б., ed. (2021) Спортивна наука – 2021: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 1-2 (160-161). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 10 (169). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 3 (162). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 4 (163). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 5-6 (164-165). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 7 (166). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 8 (167). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., ed. (2021) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 9 (168). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Титаренко, В. М., Ящук, Л. В., eds. (2021) Студентські лінгвістичні студії - Випуск 12. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чирков, О. С., Зелінська, Н. М., eds. (2021) Студентські студії «Перевтілення» Ф. Кафки: збірник студентських наукових досліджень. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор, Буравський, О. А., Шевчук, Андрій, Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А., eds. (2021) Студентські історичні студії. Випуск 10. Житомир: Вид. О.О. Євенок.

Полховська, М. В., Борисенко, Н. Д., Іевітіс, І. В., eds. (2021) Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О., Климович, Ю. Ю., Прокопчук, Н. Р., eds. (2021) Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Обух, Л. В., Моісєєва, М. А., eds. (2021) Теорія і практика мистецької освіти: Збірник наукових праць. ЖДУ ім. І. Франка.

Обух, Л. В., Моісєєва, М. А., eds. (2021) Теорія і практика мистецької освіти: збірник наукових праць. Ч. ІІ. О. О. Євенок, Житомир. ISBN 978-966-995-253-0

Венгерська, В. О., Ковальчук, І. В., eds. (2021) Україніка молода. Випуск 10. ЖДУ ім. І.Франка.

Костюкевич, В. М., Кутек, Т. Б., eds. (2021) Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Випуск 12 (31). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 251-257. ISBN 2071-5285

Argiropoulos, D. (2021) Peculiarities of interaction teacher with persons with the acquired disability. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 51-59. ISSN 2663-6387

Argiropoulos, D. (2021) The autonomy as an expression of the human being. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 5-19. ISSN 2663-6387

Bloshchynskyi, I., Griban, G. P., Okhrimenko, I., Stasiuk, V., Suprun, D., Nedvyha, O., Neurova, A., Dovgan, N., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Malynskyi, I., Prontenko, K. (2021) Formation of psychophysical readiness of cadets for future professional activity. The Open Sports Sciences Journal (14). pp. 1-8.

Borawska, I. (2021) Music, visual arts, literature as educational means of holistic influence on a preschool child: stimulating children's development through art (Polish experience). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 46-60. ISSN 2663-6387

Butvinska, Viktoriia, Humankova, Olha (2021) Economic Education of Preschool Children. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Chayka, M. V., Tomashyк, V. М., Tomashyк, Z. F., Malanych, G. P. (2021) Peculiarities of nanosized relief formation on the CdxHg1-xTe single crystals surface using К2Cr2O7 – HBr – solvent etchants. In: International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» NANO-2021, 25-25 August 2021, Lviv.

Djakona, A., Lavrov, R., Anisimova, L., Koval, O., Полховська, М. В., Shumaieva, S. (2021) Digital technologies and rankings as tools of the competitiveness in the educational services market. International Journal of Computer Science and Network Security, 21 (11).

Fedorov, Oleksandr, Власенко, Р. П. (2021) Life and art of a painter Oleksandr Kantserov. The world of science and innovation. pp. 120-124.

Gold, O. F., Козловець, М. А. (2021) Confessional pluralism as a phenomen of modernity: world and Ukrainian context. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 40-51. ISSN 2663-7650

Goralsky, L., Sokulsky, I., Kolesnik, N., Dunaievska, О., Radzіkhovsky, N., Vaseikina, J. (2021) Features of histomorphology of the pituitary gland, spinal cord and cerebral in cattle. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral.

Griban, G., Filatova, O., Bosenko, A., Tamozhanska, G., Lytvynenko, A., Topchii, M., Orlyk, N., Prontenko, K. (2021) Water in students’ life and its impact on their health. Acta Balneologica (2(164)). pp. 99-104.

Griban, G., Lyakhova, N., Fedorchenko, T., Kukushkin, K., Konovets, S., Pustoliakova, L., Khatko, A. (2021) The impact of radiation pollution of environment on students’ physical development and health. Acta Balneologica (3(164)). pp. 216-222.

Griban, G., Smiianov, V., Lyakhova, N., Tkachenko, P., Harlinska, A., Dovgan, N., Karpiuk, R., Brytan, Yu. (2021) The impact of nutritional quality on the students’ health. Acta Balneologica (1(163)). pp. 43-54.

Griban, G. P., Dzenzeliuk, D., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Lytvynenko, A., Otravenko, O., Semeniv, B., Prystynskyi, V., Prontenko, K. (2021) Influence of sambo wrestling training on students’ physical fitness. Sport Mont (19(1)). pp. 89-95.

Griban, G. P., Kuznіetsova, O., Lyakhova, N., Prystynskyi, V., Oleniev, D., Otravenko, O., Pantus, O. (2021) Dynamics of students' fitness level while differentiating physical education classes in accordance with their health and nosology of diseases. Wiadomości Lekarskie (74(3)). pp. 641-646.

Griban, G. P., Myroshnychenko, M., Tkachenko, P., Krasnov, V., Karpiuk, R., Mekhed, O., Shyyan, V. (2021) Psychological and pedagogical determinants of the students’ healthy lifestyle formation by means of health and fitness activities. Wiadomości Lekarskie (74 (5)). pp. 1074-1078.

Griban, G. P., Onishchuk, L., Solohubova, S., Tkachenko, P., Oleniev, D., Semeniv, B., Myatiga, O., Kanishcheva, O. (2021) Physical state assessment of the first-year female students of higher education institutions. Wiadomości Lekarskie (74 (6)). pp. 1457-1462.

Griban, G. P., Zhembrovskyi, S., Yahodzinskyi, V., Fedorchenko, T., Viknianskyi, V., Tkachenko, P., Samolenko, T., Malynoshevskyi, R., Solohubova, S., Otravenko, O., Hres, M., Prontenko, V. (2021) Characteristics of morphofunctional state of paratrooper cadets in the process of crossfit training. Journal of Human Movement and Sports Sciences (9 (4)). pp. 772-780.

Griban, Grygoriy, Nosko, Mykola, Nosko, Yuliia, Zhlobo, Tetiana, Sirenko, Romana, Semeniv, Bogdan, Dikhtiarenko, Zoia, Zamrozevuch-Shadrina, Svitlana, Khatko, Alla, Rybchych, Ivan, Mozolev, Oleksandr (2021) Female students' motor skills development by means of Kangoo jumps. International Journal of Human Movement and Sports Sciences (9(6)). pp. 1324-1343.

Khoroshukha, M., Griban, G. P., Terentieva, N., Tkachenko, P., Petrachkov, O., Semeniv, B., Otravenko, O., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Khurtenko, O., Lytvynenko, A. (2021) Influence of different training activities on development of junior athletes’ logical thinking. Movement and Sports Sciences (9(1)). pp. 62-70.

Kostiuchyk, S. V. (2021) The pedagogical conditions for the formation of readiness of future tourism managers for innovative activity. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 35-45. ISSN 2663-6387

Mandragelia, V. A. (2021) Problems and prospects of education in Ukraine: sociophilosophical analysis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 63-74. ISSN 2663-7650

Matviichuk, B. V., Matviichuk, N. H., Matkovska, S. I., Prystavskyi, M. M. (2021) Spatial analysis of the impact of main agrochemical characteristics of the soil on grain crops yield in the Volyn region. Ukrainian Journal of Ecology. pp. 110-115.

Matviichuk, B. V., Pysarenko, P. V., Matviichuk, N. H. (2021) Spatial and temporal yield dynamics of corn for grain within the Volyn region. Ukrainian Journal of Ecology. pp. 169-176.

Mezhzherin, S. V., Chayka, Yu., Vlasenko, R., Zhalay, O., Garbar, O. (2021) The Genetic Structure Features of the Amphimictic Earthworm Aporrectodea caliginosa. Cytology and Genetics.. pp. 420-426.

Nesterchuk, I., Osipchuk, A., Bondarenko, E., Trusij, O. (2021) Elaboration of an optimal model for the development of gastronomic tourism in the right-bank Polissia of Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites. ISSN 2065-1198

Nesterchuk, I., Osipchuk, A., Bondarenko, E., Trusij, O., Ivanenko, V., Chyzhevska, L. (2021) Reloading of gastronomy tours in the conditions of using the right-bank Polissia gastronomy potential. GeoJournal of Tourism and Geosites. ISSN 2065-1198

Osinsky, P. I. (2021) Charisma, the order of succession, and legitimacy of authority in the nomadic empires of Eurasia. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 75-86. ISSN 2663-7650

Poletylo, S. А. (2021) Formation of practical skills in students with the help of experimental problems in physics. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 26-34. ISSN 2663-6387

Pysarenko, S., Kaminskiy, O., Chyhyrynets, O., Chernenko, V. (2021) Photocatalytic properties of K2TiO3. In: EastWest Chemistry Conference 2021, October 7-9, 2021.

Sabadukha, V. О. (2021) The philosopher's self-concept in the history of philosophy and modern realities. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 144-155. ISSN 2663-7650

Savchenko, I., Yanovska, E., Sternik, D., Kychkyruk, O. (2021) Synthesis of an organo-inorganic composite based on clinoptilolite (Ukraine) in situ modified by poly [8-oxyquinoline methacrylate] and its sorption properties with respect to toxic metal ions. Functional Materials, 28 (3). pp. 597-604. ISSN 1027-5495

Savchenko, I., Yanovska, E., Vretik, L., Sternik, D., Kychkyruk, O. (2021) Syntheses, characterization, and adsorption properties for metal ions of silica-gel functionalized by poly[8-methacroyloxy-quinoline]. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 719 (1). pp. 103-115. ISSN 1542-1406

Shandra, N., Fonariuk, O., Yelchaninova, T., Dyachuk, N., Rudenko, Y. (2021) Modern education, training and upbringing: collective monograph. 4.6 Innovative pedagogical educational technologies. Other. Primedia eLaunch, Boston, USA.

Shandra, N., Фонарюк, О. В., Chystiakova, I. (2021) Synchronous and asynchronous distance learning: benefits and limitations. Other. Publishing House of University of Technology, Katowice, Katowice.

Shubina, O. P. (2021) Peculiarities of transformation of out-of-school education in ukraine in the conditions of a pandemic. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 5-14. ISSN 2663-6387

Slavova, L., Borysenko, N., Demenchuk, D. (2021) American culture-specific items designating status: Translation aspects. SHS Web of Conferences 105, 105.

Sovhar, O. M., Sovhar, H. P. (2021) Use of LMS MOODLE in the process of cadets' self-study in foreign languag. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 78-87. ISSN 2663-6387

Sushchenko, L., Lysohor, L., Pavlyk, O., Shvets, O., Kulesha-Liubinets, M., Pavlenko, V. (2021) Neuropsychological Support of Education and Creative Activity of Primary School Age Children with Special Educational Needs. ВRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (3). pp. 105-126. ISSN 2068-0473

Trebin, M. P. (2021) Public consciousness under the influence of manipulative technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 113-125. ISSN 2663-7650

Tsariuk, Kristina, Zymovets, Olena (2021) The Formation of Primary School Pupils’ Key Competencies in the New Ukrainian School. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Tuchyna, N. V., Perlova, V. V., Chukhno, O. A. (2021) English trainee teachers' perspective on synchronous and asynchronous language teaching. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 88-97. ISSN 2663-6387

Tymoshenko, O., Arefiev, V., Domina, Zh., Malechko, T., Bondar, T., Tymchyk, M., Pliushchakova, O., Riabchenko, V., Griban, G. P., Prontenko, K. (2021) Exercise machines in speed and coordination development among students playing basketball. International Journal of Human Movement and Sports Sciences (9(2)). pp. 347-355.

Verbovskyi, Igor (2021) Higher education establishment management and its organizational and legal status. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (81). pp. 216-228.

Vlasenko, О., Pavlenko, V., Сhemerys, O., Piddubna, O., Fedorchuk, A., Yashchuk, I. (2021) Audit of Digital Civic Space in the Modern School: from Teacher to Creative Leader. ВRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (3). pp. 214-235. ISSN 2068-0473

Yanovska, E., Savchenko, I., Sternik, D., Kychkyruk, O. (2021) Adsorption properties of natural alumosilicate Ukrainian minerals, in situ modified by poly[8-methacroyloxyquinoline] to Pb(ІІ), Mn(ІІ), Cu(ІІ) and Fe(ІІІ) ions. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 717 (1). pp. 1-13. ISSN 1542-1406

Zaitseva, M. O. (2021) Appeal to emotions as a way of influencing in court (linguistic aspect). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 106-114. ISSN 2663-7642

Zuchowski, I., Kochanowicz, Z., Pilcicki, C., Schuler, H. (2021) Bridging the labour shortage through vocational orientation at an early stage of education - the German experience. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 61-77. ISSN 2663-6387

Євдоченко, О. С. (2021) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх хіміків у закладі вищої освіти. Polish Scientific Journal «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)», 1 (2). pp. 38-45.

Єрмошина, Т. В., Гирин, В. К. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики із зоології з використанням елементів дистанційного навчання. Частина 1: Безхребетні. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І. Франка.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2021) Робочий зошит для лабораторних робіт із зоології. [Teaching Resource]

Єфимчук, А. О. (2021) Виховання моральних почуттів у дітей середнього дошкільного віку при ознайомленні з природним довкіллям. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Іваненко, І. В., Гордійчук, С. В. (2021) Формування загальних компетентностей у здобувачів медичної освіти. Педагогічні науки: теорія і практика (3). pp. 154-159. ISSN 2786-5622

Іваненко, В. О. (2021) Аналітичне забезпечення факторингових операцій. Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С..

Іваненко, В. О. (2021) Аутсорсинг маркетингового аналізу. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики».

Іваненко, В. О. (2021) Фінансове планування як основний інструмент ефективного управління підприємством. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти.

Іваненко, В. О., Бирицька, О. П. (2021) Аналітична оцінка якості сформованого пулу активів, що сек'юритизуються, як елемент маркетингової стратегії. КНЕУ.

Іваненко, В. О., Захарчук, Д. В. (2021) Оцінка рівня інноваційності України світовою спільнотою. Уманський національний університет садівництва.

Іваненко, В. О., Клімова, І. О. (2021) Особливості організації економічного аналізу маркетингової діяльності проєктним методом. ХНАДУ.

Ігнатенко, І. В. (2021) Давній Коростень у світлі археологічних даних. Бердичівщина в історії України. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21 травня 2021 р.) (61). pp. 351-358.

Ількевич, Н. С. (2021) Хмарні технології. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Іскрижинська, А. М. (2021) Гра як засіб виховання моральних якостей у дітей старшого дошкільного віку. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Іщук, О. Р., Гордієнко, О. А. (2021) Використання елементів креативного навчання у практичній роботі вчителя початкових класів на уроках української мови. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Іщук, Олена (2021) Креативне мислення як важливий компонент розвитку дітей молодшого шкільного віку. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей. pp. 61-65.

Іщук, Олена (2021) Формування креативного мислення молодших школярів засобами дидактичної гри у процесі навчання. Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України. pp. 76-80.

Авдєєва, О. Ю. (2021) Модель підготовки майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. Polish Scientific Journal «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)».

Авдєєва, О. Ю. (2021) Підготовка майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Авдєєва, О. Ю. (2021) Підготовка майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Спецрада PhD ДФ 14.053.005.

Авдєєва, О. Ю. (2021) Підготовка майбутніх хіміків до сворення косметичних засобів піномийного призначення. In: Педагогічні інновації: Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція, 28-29 квітня 2021 року, Миколаїв.

Авдєєва, О. Ю., Афанасьєва, А. П., Білова, Ю. С. (2021) Особливості складання парфумерних композицій. In: The 8 th International scientific and practical conference “European scientific discussions”, June 20-22, 2021, Rome, Italy.

Авраменко, П. М., Берелет, В. І., Берелет, Л. І. (2021) Практика мізансценування у прадавніх обрядових дійствах: до питання типології. Теорія і практика мистецької освіти.

Авраменко, П. М., Берелет, Л. І., Берелет, В. І., Шинкарук, І. В., Данчук, Л. І. (2021) Мистецько-педагогічні технології під час професійної підготовки майбутніх акторів. Achievements and prospects of modern scientific research: The 3 rd International scientific and practical conference.

Авраменко, П. М., Гуцуляк, С. Т., Мокра, Т. Г., Маєвський, В. Л. (2021) Бердичівський театр на Європейській:становлення та розвиток. Теорія і практика мистецької освіти..

Агаєва, Гулалек, Недашківська, Т. Є. (2021) The role of hyperbole in the poems of magtymguly and their translations into russian and english. Fundamental and Applied Research in the Modern World : IX International Scientific and Practical Conference.

Адамчук, Вадим, Дідик, Тетяна, Кульчицька, Ірина, Поляк, Вадим (2021) Методика розвитку фізичних якостей легкоатлетів-багатоборців на етапі попередньої базової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 37-45. ISSN 2071-5285

Андрущенко, А., Дєньгаєва, С. В. (2021) Aesthetic Education of Primary School Learners in the New Ukrainian School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Андрющенко, Т. К. (2021) Відгук офіційного опонента про дисертацію Кучинської Лілії Фотіївни «Рекреалогічні засади збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Андрійчук, Л., Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of Junior Schoolchildren’s Moral Values by Means of Ukrainian Ethnopedagogy while Studying the Humanitarian Disciplines (Ukrainian Language and Literary Reading). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Андрійчук, Т. В., Власенко, Р. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньою компонентою «Метеорологія та кліматологія». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Андрійчук, Т. В., Власенко, Р. П., Корінний, В. І. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «Гідрологія». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Андрійчук, Т. В., Хом’як, І. В., Демчук, Н. С., Власенко, Р. П., Костюк, В. С. (2021) Еколого- просвітницький маршрут "Священні джерела Словечансько-Овруцького кряжу". Географія та туризм (64). pp. 53-60.

Андрійчук, Т. В., Шпаковська, Л. В. (2021) ГІС моделювання калюжниці болотяної в умовах глобальних кліматичних змін. Fundamental and applied research in the modern world. p. 988.

Антонова, О. Є. (2021) Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки. Професійна і неперервна освіта (6). pp. 221-237. ISSN 2543-7925

Антонова, О. Є., Андрійчук, Т. В., Антонов, О. В. (2021) Application of content analysis method in pedagogical research. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 5-15. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Власенко, О. М., Павленко, В. В. (2021) Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 60-69. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Вербовський, І. А., Новіцька, І. В., Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Євдоченко, О. С. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із освітньої компоненти «Позаурочна робота з хімії». [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Євдоченко, О. С. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із освітньої компоненти «Технологічні основи навчання хімії». [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Євдоченко, О. С. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з освітньої компоненти «Позаурочна робота з хімії». [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Євдоченко, О. С. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з освітньої компоненти «Технологічні основи навчання хімії». [Teaching Resource]

Ареф'єва, А. Ю. (2021) Синкретизм та синтетизм еволюції мистецтва як засоби культуротворчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 165-176. ISSN 2663-7650

Артеменко, А. П., Юджесой, Э. Ю. (2021) Принцип атмосферы в урбанистической эстетике метамодерна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 5-22. ISSN 2663-7650

Артеменко, М. А. (2021) The principle of concealment as the philosophical language of manichaeism. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 67-75. ISSN 2663-7650

Астахова, Л. Є. (2021) Development of professional competencies of future teachers of natural sciences. Scientific journal (41). pp. 24-33. ISSN 2391-9167

Астахова, Л. Є., Васільєва, Л. А., Кириченко, В. В., Константиненко, Л. А., Романюк, Р. К. (2021) Про що розкажуть дерева? [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І. (2021) Літературний твір у системі культури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 56-66. ISSN 2663-7642

Астрахан, Н. І. (2021) Теорія літератури: основи, традиції, актуальні проблеми. Наукове видання . Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ. ISBN 978-966-489-570-2

Ахметов, Р. Ф., Новіцька, І. В. (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Лайчука Андрія Миколайовича. Спецрада PhD ДФ 14.053.002.

Бабич, М. Д., Камінський, О. М., Тітов, Ю. О. (2021) Визначення іонів Ce4+ в розчині за допомогою аптечного кверцетину. In: XXIІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», 19-21 травня 2021 року, Київ.

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Малакологія»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Барвінок, Олена (2021) Використання екологічної стежини у формуванні екологічної компетентності в дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічний пошук : зб. студентських наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» 18-19 березня 2021. pp. 22-25.

Басюк, Н. А. (2021) Використання казки на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А. (2021) Вступ до спеціальності. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Басюк, Н. А. (2021) Сучасна початкова освіта: реалії та перспективи. ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А., Осіпчук, О. О. (2021) Формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з суспільним довкіллям. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Башинська, М. В., Бондарчук, О. М. (2021) Відображення художнього простору в польській фантастичній літературі. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика (10). pp. 13-19.

Башманівський, В. І., Андросович, О. І. (2021) Інтерактивне навчання в підготовці студентів спеціальності «Журналістика». Scientific and pedagogic internship “Methods of improving the training of qualified specialists in journalism, advertising and PR in Ukraine and EU countries” (7). pp. 4-8.

Башманівський, В. І., Богуславський, О. Л., Лиса, І. В. (2021) Діалог культур у ранній поетичній творчості М. Рильського. Вітражі (8). pp. 4-6.

Баюн, К. Й., Тараба, І. О., Борковська, О. В. (2021) Текст німецькомовної реклами: лінгвістичний вимір. Advanced Discoveries of Modern Science: Experience, Approaches and Innovations. II International Scientifik and Theretical Conference, 29 October, 2021, Amsterdam, The Netherlands. Volume 2.. pp. 22-25.

Бережна, Л. В. (2021) Соціальна робота - реалії сьогодення. Актуальні питання професійної діяльності соціального працівника, психолога та педагога в сучасному світі.

Березовчук, Антоніна (2021) Сутність та особливості формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. pp. 3-7.

Берелет, В. І., Берелет, Л. І., Чмух, В. А. (2021) Поняття про специфічний предмет, матеріал та інструмент театрального мистецтва. Теорія і практика мистецької освіти..

Билина, Л. В., Шевчук, Л. М. (2021) Ушкодження твердого тіла двостулкових молюсків родини кулькових (Mollusca: Bivalvia: Pisididae) як результат негативного впливу навколишнього середовища. International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 40-44.

Близнюк, З. М., Грищук, С. М. (2021) Припинення паління як доказовий спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень. Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань «Охорона здоров’я»: матеріали ІІ міжвузівської науково - практичної конференції з міжнародною участю.

Бобровник, В. О., Грищук, С. М. (2021) Аналіз мотивації до занять фізичними вправами міських та сільських школярів. Біологічні дослідження - 2021. pp. 361-362.

Бовсунівська, Н. М. (2021) Educational potential of music art of estates of Polish Commonwealth (XVI-XVIII centuries). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 20-32. ISSN 2663-6387

Богачик, Т. С. (2021) Початок права на життя з точки зору біоетики та сучасного права. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп. і повідомл. ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, прак- тикуючих юристів, аспірантів та студентів (м. Харків, 15 трав. 2021 р.). pp. 95-97.

Богуславський, О. В., Зайко, Л. Я. (2021) Роль цифровізації у розвитку комунікаційних можливостей суспільства. Актуальні проблеми соціальних комунікацій у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 72-75.

Бойченко, М. І. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Венцель Наталії Василівни «Нелінійність розвитку світ-системи в умовах суспільної транзитивності». Спецрада PhD ДФ 14.053.004.

Бойченко, М. А., Чистякова, І. А., Бойченко, А. В. (2021) Creative individuality of the pupils of out-of-school education institutions of artistic-aesthetic direction: essence and structure. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 5-13. ISSN 2663-6387

Бондар, Владислав (2021) Реклама та блогерство: ефективність і специфіка впливу. Методичний пошук (19). pp. 27-32.

Бондарчук, Л. В., Пацюк, М. К. (2021) Амеби групи DISCOSEA CAVALIER-SMITH ET AL., 2004 з епілітних й епіфітних мохів і лишайників Житомирської області. Біологічні дослідження - 2021. pp. 63-65.

Бондарчук, О. М. (2021) Занепад шляхетської минувшини як проблемний комплекс у мемуарах Т. Бобровського. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики, XXXVIІ. pp. 86-106.

Борисенко, Н. Д., Кодубовська, О. О. (2021) Апелятиви із семою “історичний тип населеного пункту” в західногерманських та східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 1 (47). pp. 35-38. ISSN 2409-1154

Борисенко, Н. С., Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2021) Сучасний етап розвитку симфо-метал у рок-культурі початку ХХІ століття. Теорія і практика мистецької освіти : зб. наук. пр. / редкол.: Л. В. Обух (відп. ред.), М. А. Моісєєва, С. В. Олійник.

Боцян, Т. В. (2021) Іммерсивні технології дозвілля: досвід індустрії гостинності. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку.

Боцян, Т. В. (2021) Програма наукової конференції викладачів та молодих науковців присвяченої святкуванню Дня науки. In: Наукова конференція викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка присвячена святкуванню Дня науки, 14 травня 2021, ЖДУ імені Івана Франка.

Бредіхіна, І. В. (2021) Systematic support for the development of the pedagogical team of the college. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 45-52. ISSN 2663-6387

Брилін, Б. А. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мороз Майї Олександрівни «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бруцька, Т. А. (2021) Стан злочинності, пов'язаної із контрабандою наркотиків. Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції. pp. 366-367.

Бруцька, Т. А., Бакало, Л. О., Музика, М. П. (2021) Правовий захист прав дитини і його реалізація в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" (9).

Булачок, М., Вознюк, О. В. (2021) Methodology of Conducting an Experimental Research on the Problem “Non-traditional Ways of Work in the New Ukrainian School as a Means of Social Adaptation of Junior Pupils”. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Булгаков, О. І., Мичка, І. В., Гвоздь, С. П. (2021) Особливості адаптації військовослужбовців до фізичних навантажень. Правові аспекти застосування прийомів рукопашного бою при силовому затриманні та проблемні питання на-дання домедичної допомоги. pp. 28-31.

Булгаков, О. І., Осінська, В. С. (2021) Особливості формування рухових умінь і навичок в юних волейболісток. Спортивна наука – 2021. pp. 4-7.

Біда, О. А. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Щерби Наталії Сергіївни «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білик, Я. М. (2021) Ігрова проблематика в філософії Плотіна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 126-134. ISSN 2663-7650

Білобровець, О. М. (2021) Роль католицької церкви в організації духовного життя поляків у Житомирі в ХІІІ–ХІХ ст. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.».

Білодід, Ю. М., Поліщук, О. П. (2021) Основи дизайну. Київ - ПАРАПАН.

Білокопитова, Н. І. (2021) Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білокопитова, Н. І. (2021) Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білокопитова, Н. І., El Guessab, K. (2021) Turkic sociality: from the kaganats to the paradigm of state consolidation. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 57-66. ISSN 2663-7650

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В., Ковальова, Т. П. (2021) English for Ecology Students. Посібник-практикум для студентів природничого факультету спеціальності «Екологія». [Teaching Resource]

Білявська, В. С. (2021) Мемуарна спадщина Є. Фелінської у світлі літературно-критичного аналізу кінця ХІХ–ХХІ ст. Українська полоністика (19). pp. 21-29. ISSN 2220-4555

Біляк, С., Антонов, О. В. (2021) Modern methods of diagnosis of breast cancer in women. Current Trends in Young Scientists’ Research: VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 22, 2021). pp. 247-248.

Бірук, Н. П. (2021) Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бірук, Н. П. (2021) Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Василенко, О. М., Царан, С. Й. (2021) Екологічна стежка каньйоном річки Гнилоп’ять. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті, 3. pp. 75-77.

Василишина, Н. М. (2021) Arrangement of future international relations experts' individul work related to studying english during practical classes. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 53-61. ISSN 2663-6387

Васильєва, Анастасія, Вербівський, Д. С. (2021) Мікроконтролери для розробки елементів розумного будинку. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Василяускас, Г., Дєньгаєва, С. В. (2021) Development of the Future Music Teachers’ Creativity. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Василівська, Ю. О., Романюк, Р. К. (2021) Структура колонії сірої чаплі (Ardea Cinerea L., 1758) у Зарічанському лісництві Житомирського району. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти. pp. 134-137.

Васянович, Г. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мороз Майї Олександрівни «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васянович, Г. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Рудик Анни Віталіївни «Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васянович, Г. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Русин Галини Андріївни «Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.)». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васянович, М. Ф., Кузьменко, О. Ю. (2021) Стратегія позитивної ввічливості у дискурсивному просторі відеоінтерв'ю. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Вельмик, В. О., Франчук, М. В. (2021) «Казка про маленького Йвася, змію, дочку її Олесю та задніх гусенят» Осипа Бодянського як синтез фольклорної й літературної традицій. Collection of scientific papers «SCIENTIA». pp. 31-33.

Венгерська, В. О. (2021) Храмове будівництво й освіта на Волині і Поліссі в ХVIII-XIX ст. та відхожі селянські промисли. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.». pp. 14-22.

Венцель, Н. В. (2021) Нелінійність розвитку світ-системи в умовах суспільної транзитивності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Венцель, Н. В. (2021) Нелінійність розвитку світ-системи в умовах суспільної транзитивності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Спецрада PhD ДФ 14.053.004.

Вербовський, І. А., Новіцька, І. В. (2021) Development of national legislation in higher education establishment management. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 15-27. ISSN 2663-6387

Вербовський, І. А., Новіцька, І. В. (2021) Інструктивно-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми Управління навчальним закладом. [Teaching Resource]

Вербівський, Д. С., Гайструк, С. М. (2021) Проектування та використання освітніх веб-ресурсів в професійній діяльності вчителя. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Вербовський, І. А. (2021) Програмне забезпечення та архітектура комп’ютера. ЖДУ ім. І.Франка.

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Вербовський, І. А. (2021) Програмне забезпечення та архітектура комп’ютера. [Teaching Resource]

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Усата, О. Ю., Бенедисюк, М. М. (2021) Методичні аспекти використання системи завдань міжпредметного змісту у процесі формування компетентності з фізики в учнів основної школи. The 4th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 26-28, 2021).

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Фонарюк, О. В. (2021) Цифрова компетентність майбутніх педагогів професійного навчання. Наукові записки (198). pp. 78-82. ISSN 2415-7988

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Фонарюк, О. В., Сікора, Я. Б. (2021) Бустінг і беггінг як методи формування ансамблей моделей. Actual trends of modern scientific research. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. pp. 163-169.

Вербівський, Д. С., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Медіаграмотність як один зі складників процесу підготовки сучасного педагога професійного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(48)). pp. 69-72. ISSN 2524-0609

Вискушенко, Д. А., Андрійчук, Т. В., Макаревич, Л. В. (2021) Утримання тернеції Glo Fish у шкільному куточку живої природи. Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych.

Вискушенко, Д. А., Максименко, Ю. В., Корнійчук, О. С., Маркеєв, Д. Б. (2021) Neocaridina Heteropoda та Asolene Spixi як об’єкти утримання в шкільному куточку живої природи. Innovations and prospects of world science.

Вискушенко, Д. А., Максименко, Ю. В., Ткаченко, В. В. (2021) Переваги утримання барбуса суматранського Glo Fish у шкільному куточку живої природи. Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych.

Вискушенко, Д. А., Шерстобаєва, К. А. (2021) Утримання в умовах акваріума тернеції Glo Fish – трансгенної модифікації Gymnocorymbus Ternetzi (Boulenger, 1895). Trends in the development of science and practice.

Висоцька, Л. М., Гордієнко, О. А. (2021) Реалізація принципу наочності в аспекті активізації навчально- пізнавальної діяльності учнів початкових класів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Власенко, Р. П., Андрійчук, Т. В., Яковлева, В. А. (2021) Посібник для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Географія населення» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власенко, Р. П., Андрійчук, Т. В., Яковлева, В. А. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «Шкільне географічне краєзнавство». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власенко, Р. П., Брожко, М. В. (2021) Поліські кургани за часів татаро-монгольської навали. Achievements and prospects of modern scientific research.

Власенко, Р. П., Градовський, П. М. (2021) Бердичівлянин в горнилі радянсько-фінської війни. Бердичівщина в історії України. pp. 90-94.

Власенко, Р. П., Забродська, В. В., Гайдаржи, К. Г. (2021) Життя та творчість Миколи Максименка. Actual trends of modern scientific research. pp. 211-217.

Власенко, Р. П., Квацало, Я. П. (2021) Актівський каньйон - природне диво Миколаївщини. Proceedings of II International Scientific and Practical Conference. pp. 218-224.

Власенко, Р. П., Квацало, Я. П. (2021) Дослідження військово-історичного комплексу "Скеля". Actual trends of modern scientific research. pp. 218-224.

Власенко, Р. П., Рябченюк, С. М. (2021) Життєвий шлях Шпаківського Віталія Станіславовича. The world of science and innovation. pp. 422-430.

Власенко, Р. П., Сташенко, К. А. (2021) Історія зниклого селища Шумська. Achievements and prospects of modern scientific research.

Власюк, Ігор (2021) Features of modern english reading of high school students by means of innovative technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 69-77. ISSN 2663-6387

Власюк, Ігор (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Політична історія сучасного світу». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Вовченко, І. І., Гедзюк, Д. О., Гнатюк, Г., Ледньова, О. (2021) Підвищення рівня фізичного стану школярів середнього віку засобами легкої атлетики. Спортивна наука – 2021. pp. 8-13.

Вовченко, І. І., Гедзюк, Д. О., Чорна, М. Є., Яневич, Л. В. (2021) Підвищення рівня фізичного стану у жінок першого зрілого віку засобами оздоровчого тренування. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 85-91. ISSN 2071-5285

Вовченко, І. І., Можарівський, Р., Гедзюк, Д. О. (2021) Формування технічної і фізичної підготовки юних тенісистів. Спортивна наука – 2021. pp. 13-16.

Вовченко, М. М., Камінський, О. М., Тітов, Ю. О. (2021) До проблеми вивчення хімії актиноїдів як штучно синтезованих елементів. In: XXIІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», 19-21 травня 2021 року, Київ.

Вознюк, О. В. (2021) Some regularities of the development of human being’s ethical consciousness. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zmiany podczas pandemii Covid-19. Prawo i teologia., 25 września 2021 roku., Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie.

Вознюк, О. В. (2021) Synergistic Foundations of Ethical Phenomena. In: 3rd International Conference of Ethics October 10-12, 2021 by IKSAD. Institute of Economic Development and Social Research. Ankara, Turkey, October 10-12, 2021, Ankara, Turkey. (In Press)

Вознюк, О. В. (2021) Upbringing process as a paradoxical phenomenon: the main aspects of a new paradigm of education. Креативна педагогіка (15). pp. 21-30.

Вознюк, О. В. (2021) Аналіз глобальної історичної траєкторії українського народу у контексті викликів сьогодення. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ).. pp. 161-167.

Вознюк, О. В. (2021) Використання педагогіки партнерства у процесі викладання іноземних мов. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2021) Здоровье и творчество: к вопросу о новой модели здоровья. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Казка як наріжний науково-філософський ресурс розвитку дитини. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.).. pp. 41-48.

Вознюк, О. В. (2021) Концепція ноосферної освіти у першому наближенні. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А.П. Самодрина. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., pp. 120-145. ISBN 978-617-639-291-0

Вознюк, О. В. (2021) Новий вектор розвитку компетентнісного підходу у системі післядипломної педагогічної підготовки. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей / За заг. ред. Г. Л. Єфремової. – Суми. pp. 117-124.

Вознюк, О. В. (2021) Преподавание иностранного языка в контексте психолингвистических феноменов. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». pp. 308-311.

Вознюк, О. В. (2021) Психолого-педагогічна концепція ноосферної освіти. Читання академіка В. І. Вернадського, 2. pp. 73-111.

Вознюк, О. В. (2021) Психологія здоров’я. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», 21 жовтня 2021 року, Харків.

Вознюк, О. В. (2021) Психофрактальный портрет социальной реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Рекурсія як фундаментальна характеристика літературного процесу. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18–19 березня 2021 р.). – Кам’янець-Подільський. pp. 22-24.

Вознюк, О. В. (2021) Философские аспекты теории критических явлений. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Фрактальне моделювання системи компетентностей сучасного вчителя. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. – Житомир. pp. 37-41.

Вознюк, О. В. (2021) Фрактальный анализ онтологической и социально-педагогической реальности. Abstract Book of the 9th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021. Al Farabi Journal. 'Nakhchivan' University, Azerbaijan..

Вознюк, О. В., Горобець, С. М., Кубіцький, С. О. (2021) Interdisciplinary Educational Technology based on the Concept of Human Brain Functional Asymmetry. Postmodern Openings, 12 (2). pp. 433-449.

Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Михайлова, О. С., Самойлюкевич, І. В. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2021) Modern requirements for building an effective system of higher professional education. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. pp. 83-85.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2021) Аналіз життя Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая у контексті універсальної парадигми розвитку. In: Маклаївські читання «Діяльність та дослідження М. М. Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погляди», 16 липня 2021 року, Малин.

Вознюк, О. В., Дядюк, В. В. (2021) Творчість як вирішальний чинник здоров’я учасників освітнього процесу. Магістр медсестринства, 1 (25). pp. 77-85. ISSN 2618-1592

Вознюк, О. В., Касянюк, О. Ю. (2021) Педагогіка партнерства А. Г. Ривіна як інноваційний ресурс вивчення іноземних мов. Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. pp. 10-22.

Вознюк, О. В., Самойлюкевич, І. В., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Кравець, О. Є., Зимовець, О. А. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови. Методичний експрес:, 4 . Вид. "Євро-Волинь", Житомир.

Войтович, Н. Ф. (2021) Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 листопада 2021 р.) (IX). pp. 25-27.

Волкова, С. Г., Фонарюк, О. В., Кравченко, Т. В. (2021) Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти. Інноваційна педагогіка (35). pp. 168-174. ISSN 2663-6085

Воробей, С. А., Кравець, О. Є. (2021) Використання теорії множинного інтелекту на заняттях з англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Воробей, Софія (2021) Особливості формування екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічний пошук: зб. студентських наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції "Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору". pp. 66-69.

Вівчаренко, Л., Михайлова, О. С. (2021) Education of Sound Culture of Speech in Children of Lower-Kindergarten Age by Means of Ukrainian Folklore. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Вівчаренко, Л. Р. (2021) Використання українського фольклору у вихованні звукової культури мовлення у дітей середнього дошкільного віку. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Вікарчук, О. І., Калініченко, О. О., Ніколаєнко, С. М., Пойта, І. О., Саух, І. В. (2021) Методичні матеріали до проходження практик здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вікарчук, О. І., Клімова, І. О., Калініченко, О. О., Ніколаєнко, С. М., Пойта, І. О., Харчишина, О. В. (2021) Методичні матеріали до виконання кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка та 073 Менеджмент. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вікарчук, О. І., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Саух, І. В. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до написання курсової роботи з освітніх компонент: Маркетинг промислового підприємства,Маркетингова товарна політика, Маркетингове ціноутворення, Маркетингові дослідження, Маркетингові комунікації. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вітвицька, С. С. (2021) Формування дослідницької культури майбутніх магістрів освіти як наукова і практична проблема. Креативна педагогіка (15). pp. 17-21.

Вітвицька, С. С., Ковальчук, І. С. (2021) Application of case technology in the process of teaching chemistry to future specialists in the field of pharmacy. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 59-68. ISSN 2663-6387

Вітюк, І. К. (2021) Biblical motifs in neomythology of post-apocalyptic films of the XXI century: wayward pines. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 158-167. ISSN 2663-7650

Гавриловська, К. П. (2021) Психологічні особливості осіб, що живуть у ситуації домашнього насильства. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, 3. pp. 153-154.

Гавриловська, К. П., Бодашевська, Ю. С. (2021) Булінг: пам’ятка для школярів. ГС «Дім ветерана».

Гавриловська, К. П., Павлюк, І. М. (2021) Психологічний добробут жінок із різним індексом сексуальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету (3). pp. 45-50. ISSN 2786-5010

Галецький, С. М., Білошицька, Т. Ю. (2021) Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів Національного університету «Острозька академія» з навчальної дисципліни «Англійська мова». Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Гарбар, Д. А., Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Геоінформаційні технології в географії». ЖДУ ім. Івана Франка.

Гарбар, О. В., Хом’як, І. В., Коцюба, І. Ю., Демчук, Н. С., Онищук, І. П. (2021) Anthropogenic and Natural Dynamics of Landscape Ecosystems of the Slovechansko-Ovruchsky Ridge (Ukraine). Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 30 (3). pp. 347-387. ISSN 1330-0113

Гарлінська (Лейченко), А. М., Корнійчук, Н. М., Ляшевич, А. М., Грищук, С. М., Чайка, Ю. Ю. (2021) Вплив засобів фізичної реабілітації на фізичний розвиток дітей з функціональними порушеннями зору. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 91-97. ISSN 2071-5285

Гаріфулліна, Н. В., Гарлінська, А. М. (2021) Дослідження обізнаності студентів Житомирського медичного інституту щодо етіології та профілактики раку шийки матки. Біологічні дослідження - 2021. pp. 277-278.

Гауструк, О., Самойлюкевич, І. В. (2021) The Formation of Two-Part Singing Skills in Young Learners in a Music School for Children. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Геча, О. А. (2021) Політичні трансформації та війни першої половини ХХ ст. в житті єврейських громад Правобережної України: колективний та персональний виміри. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гладуш, В. А., Бондар, В. І. (2021) Левінсон Ілля Мусійович, Тарасевич Микола Миколайович, Смалюга Онуфрій Миколайович, Козленко Микола Панасович. In: Українська спеціальна педагогіка в персоналіях. Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії.

Гогола, І. О. (2021) Стилі сімейного виховання та їх вплив на розвиток особистості дитини дошкільного віку. Вітражі (8). pp. 6-9.

Голубовська, І. В. (2021) Світ сучасної дитини в повісті "Джуді Муді" Меґан МакДоналд. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Голько, Олександра (2021) 2D анімація у рекламі: світовий. Методичний пошук (19). pp. 32-39.

Гон, М. М., Гуцало, Л. В. (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Внутрішня політика Європейського Союзу» для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Горальський, Л. П., Сокульський, І. М. (2021) Гістоморфологія і гістохімія ретровірусних інфекцій (дослідження експериментального лейкозу рогатої худоби та інфекційної анемії коней). Other. Поліський національний агроекологічний університет.

Горбань, А. В. (2021) Наративні особливості оповідання "Гей, ти, бочечко..." В. Винниченка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 6-17. ISSN 2663-7642

Гордійчук, О. О. (2021) Етноґенез та основні риси української ментальності: соціально-філософський контекст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 52-62. ISSN 2663-7650

Гордійчук, С. В., Kovalenko, V. O., Махновська, І. Р., Plotkina, L. P., Круковська, І. М. (2021) Psychological and pedagogical principles of computer addiction prevention among teenagers. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (105). pp. 16-25. ISSN 2663-6387

Гордійчук, С. В., Махновська, І. Р., Коваленко, В. О. (2021) Шляхи вдосконалення якості освіти при підготовці магістрів громадського здоров’я у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради. Молодь і ринок (5-6).

Гордієнко, О. А. (2021) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самоконтролю з оволодіння студентами закладів вищої освіти освітньої компоненти «Українська мова за професійним спрямуванням». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гордієнко, О. А. (2021) Формування комунікативної компетенції учнів НУШ на уроках рідної мови та читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Горобей, В. І., Мосієнко, О. В. (2021) Основні способи перекладу фразеологічних одиниць. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць (7). pp. 17-20.

Горохова, Л. В., Підскальна, О. М. (2021) Методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять зі «Вступу до політології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Горохова, Л. В., Телешун, Я. С. (2021) Методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять із «Соціології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Грабар, І. Г., Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г. (2021) Синергізм систем живлення за біологізації вирощування картоплі в короткоротоційній сівозміні Полісся. Таврійський науковий вісник (117).

Грибан, Г. П., Коваленко, М. В. (2021) Розвиток силових якостей у студентів закладів вищої освіти засобами пауерліфтингу. Спортивна наука – 2021. pp. 17-21.

Грибан, Г. П., Ляшевич, А. М., Солодовник, О. В., Ткаченко, П. П., Скорий, О. С., Пантус, О. О., Денисовець, А. П., Пилипчук, П. Б. (2021) Профілактика психоемоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти під час професійної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (11). pp. 41-46.

Грибан, Г. П., Мухін, В. І. (2021) Основи розвитку фізичних якостей у юних футболістів. Спортивна наука – 2021. pp. 21-24.

Грибан, Г. П., Солодовник, О. В., Крук, А. З., Пилипчук, Павло (2021) Особистісно орієнтоване фізичне виховання здобувачів закладів вищої освіти як чинник підвищення рухової активності та збереження здоров’я. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 5-13. ISSN 2071-5285

Григор'єва, Т. Ю., Михайлова, О. С., Гуманкова, О. С. (2021) Інтерактивні методи навчання іноземних мов дорослих. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка» (12(44)). pp. 36-45.

Григорян, О., Корсак, О. І. (2021) Запозичення в українській мові (на прикладі словника іншомовних слів). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гримашевич, Г. І. (2021) Єдність у різноманітности. Лемки. Кафедра української мови та методики її навчання.

Гримашевич, Г. І. (2021) Історія української мови. Всеукраїнська конференція "Мова - ідентифікатор народу". pp. 13-34.

Гримашевич, Г. І. (2021) Репрезентація лінгвокультурного виміру діалектного слова в сучасних лексикографічних виданнях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 102-113. ISSN 2663-7642

Гримашевич, Г. І. (2021) Репрезентація світогляду закарпатця й поліщука крізь призму діалектного тексту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія (46).

Гриневич, О. В., Григор'єва, Т. Ю. (2021) Використання автентичного мультфільму як засобу розвитку вмінь інтерактивного спілкування на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Грицай, Н. Б. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертацію Романюк Руслани Костянтинівни «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гриценюк, М., Шинкарук, І. В. (2021) Значущість феномену Володимира Івасюка. Теорія і практика мистецької освіти..

Грищук, С. М. (2021) The health benefits of sport and physical education. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (83). pp. 66-77. ISSN 2300-3170

Грищук, С. М., Парій, В. Д. (2021) Методика проведення АВС-аналізу, VEN-аналізу, частотного аналізу, інтегрованого частотного/VEN/АВС – аналізу. In: Економіка охорони здоров'я. Бук-друк, Житомир.

Грищук, С. М., Савчук, Ю. М. (2021) Оцінка рівня фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві – 2021: збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.

Грищук, С. М., Яковенко, В. Я. (2021) Вплив занять карате на фізичну працездатність учнів середнього шкільного віку. Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс] (5). pp. 143-149.

Гудименко, К. С., Коробова, Ю. В. (2021) Характеристика вмінь аналітичного читання англійською мовою. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гужанова, Т. С., Сорочинська, О. А. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з освітньої компоненти Вступ до спеціальності. Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка.

Гуз, Н., Дєньгаєва, С. В. (2021) Pedagogical Conditions for Conducting Non-standard Lessons in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С. (2021) Підготовка майбутніх вихователів з правом викладання англійської мови до реалізації педагогічного спілкування у роботі з дошкільниками. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2. pp. 110-114.

Гуманкова, О. С., Оляновська, В. Є. (2021) Врахування домінуючих репрезентативних систем учнів в процесі формування англомовної компетентності у читанні. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті»..

Гуманкова, О. С., Оляновська, В. Є. (2021) Проблема реалізації технології диференційованого навчання у контексті професійної діяльності сучасного вчителя. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року).. pp. 128-131.

Гунько, Ярослав (2021) Роль Петра Конашевича-Сагайдачного у відновленні ієрархії православної церкви (1620 р.). Бердичівщина в історії України. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21 травня 2021 р.) (61). pp. 417-421.

Гурмак, Ю. М. (2021) Функціонування структурних типів вторинної номінації у французьких поетичних текстах (П. де Марбефа, В. Вуатюра, К. де Мальвіля та М. де Скюдері). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 58-67. ISSN 2663-7642

Гуторчук, С. Л. (2021) Біологічні особливості та умови виникнення збудника Spongospora Subteranea Wallz, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження - 2021. pp. 18-20.

Гуторчук, С. Л., Ковальчук, Л. П. (2021) Біологічні особливості збудника Spongospora Subteranea, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 20-23.

Гуторчук, С. Л., Ковальчук, Л. П., Нехрещенюк, В. П. (2021) Напрями дослідження збудника Spongospora Subteranea Wallz, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 23-26.

Гуцало, Л. В. (2021) Вектор зовнішньої політики США – НАТО (за президентства Д. Трампа). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика». pp. 79-82.

Гуцало, Л. В. (2021) Регіональна політика ЄС в умовах пандемії COVID-19. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» (9). pp. 305-309.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2021) Вони хотіли врятувати життя: Праведники народів світу. Пам'ять нетлінна: Голокост на теренах нашого краю. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції (62). pp. 26-32.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2021) Каталонські референдуми 2014 р. та 2017 р.: позиції центральної та регіональної влади. Емінак: науковий щоквартальник (2(34)). pp. 256-265. ISSN 1998-4634

Гібнер, Т., Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Cognitive Interests in Children of Upper-Kindergarten Age in the Process of Research Activities in Nature. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Давидова, Л. В. (2021) Особливості формування у майбутніх журналістів компетентностей з медіаграмотності. Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of the organisation of the education process for the specialties “Journalism” and “Management of Socio-Cultural Activity” in Ukraine and EU countries”». pp. 9-13.

Данилюк, В., Вовченко, І. І., Шоханова, К. А. (2021) Удосконалення процесу технічної та фізичної підготовки юних таеквондистів за рахунок використання комплексу спеціально-підготовчих вправ. Спортивна наука – 2021. pp. 25-28.

Данчук, Л. І., Оксютович, І. Г., Філатова, О. Ю. (2021) Одяг як важлива компонента сценічного мистецтва. Теорія і практика мистецької освіти..

Даценко, О. К., Холоденко, О. В. (2021) Інноваційні технології навчання іноземних мов в дошкільній та початковій освіті. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дворко, Т., Зимовець, О. А. (2021) Using Modern Educational Technologies in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Використання сторітелінгу (storytelling) у консультативній практиці. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг [збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. pp. 23-26.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей, які мають порушення обробки сенсорної інформації. Педагогічні інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Миколаїв, 28-29 квіт. 2021 р.. pp. 241-242.

Дем'янюк, Ю. А. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Марченкова Сергія Миколайовича «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Демчук, Н. С., Дрозд, П. В. (2021) Проблема зміни клімату в Європі: причини та наслідки. The XI International Science Conference «Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects», April 26 – 28, 2021, Geneva, Switzerland. 280 p.. pp. 64-65.

Демчук, Н. С., Сташенко, К. А. (2021) Прогнозовані зміни та шляхи покращення стану природного середовища Австралії. The IX International Science Conference «Integration of scientific bases into practice», April 13 – 14, 2021, Osaka, Japan. 107 p.. pp. 22-24.

Дмитренко, В. І. (2021) Архетип «тінь» у романі Олеся Ульяненка «Cталінка». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 6-15. ISSN 2663-7642

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із освітньої компоненти "Соціо- та етнолінгвістика". [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української літературної мови. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови. [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української літературної мови. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови (для здобувачів вищої освіти третього курсу ННІ ФЖ заочної форми навчання). [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови. Working Paper. Видавництво ДЖУ ім. І. Франка, Житомирський державник університет імені Івана Франка.

Дорофєєва, Тетяна (2021) Про особливість проведення оцінювання групи стандартів управління розвитком спорту в територіальних громадах. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 103-109. ISSN 2071-5285

Дорош, С., Вознюк, О. В. (2021) Formation of Critical Thinking in Junior Schoolchildren in the Process of Teaching the Humanities. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дорош, С. С., Гордієнко, О. А. (2021) Розвиток критичного мислення молодших школярівна уроках мовно-літературної галузі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Дрюков, О. В. (2021) Контроль і оцінка тренувальних навантажень у фехтуванні. Спортивна наука – 2021. pp. 28-32.

Дубасенюк, О. А. (2021) Wpływ szkoły naukowej na rozwój kształcenia zawodowego. Edukacja zawodowa i ustawiczna (6). pp. 113-127.

Дубасенюк, О. А. (2021) Акме-моделі педагогів-майстрів як еталони для досягнення майбутніми вчителями професійної компетентності. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної нтернет-конференції (м. Вінниця, 29-30 листопада 2021 р.). pp. 12-18.

Дубасенюк, О. А. (2021) Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у сфері виховної роботи. Інноваційні виховні технології у теорії і практиці сучасної освіти: зб. матер. наук.-практ. конф. [за заг. редакцією Т. Є. Федорченко, Ю. В. Ївженка]. pp. 13-15.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2021) Формування комунікативної компетентності учителів початкової школи засобами інтерактивних технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць (60). pp. 211-222. ISSN 412-1142

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Ковальчук, Т. Ю. (2021) Study of the peculiarities of forming the creative potential in prospective nurses in the course of professional training. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 28-39. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Копетчук, В. А. (2021) Типи спрямованості особистості і науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 36 (2). pp. 18-24. ISSN 2311-2409

Дубасенюк, О. А., Мороз, М. О. (2021) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Нові технології навчання (95). pp. 48-56. ISSN 2710-3560

Дяченко, Н. М., Усатий, А. В. (2021) Competency-based approach and soft skills in modern educational paradigm. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 78-86. ISSN 2663-6387

Дячук, Н. В., Білюк, І. Л. (2021) Специфіка функціонування метафори у художніх текстах. In: Trends in Science and Practice of Today. Abstracts of the 5th International Scientific and Practical Conference, October 19-22, 2021, Ankara, Turkey.

Дєнічєва, О. І. (2021) Трансформація змісту освіти в процесі підготовки здобувачів вищої освіти в Україні. Scientific and pedagogical internship «The European experience of introducing new forms of education organization and methods into the training system of educators and psychologists» : Internship proceedings, November 22 – December 31, 2021. pp. 23-25.

Жуковська, В. В. (2021) Current Schools of Construction Grammar: Theoretical and Methodological Architecture. In: Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку : колективна монографія. Львів-Торунь : Ліга-Прес, pp. 61-86.

Жуковська, В. В. (2021) Теоретико-методологічні засади квантитативно-корпусної параметризації граматичної конструкції. In: Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», pp. 66-81.

Жуковська, В. В. (2021) Теоретико-методологічні засади квантитативно-корпусної параметризації граматичної конструкції. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку. Working Paper. ЖДУ імені Івана Франка.

Жуковський, Є. І., Мичка, І. В., Булгаков, О. І. (2021) Настільний теніс. [Teaching Resource]

Заглада, В. М. (2021) Використання законів логіки у судовому дослідженні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 листопада 2021 р.). pp. 36-38.

Заглада, В. М., Горохова, Л. В., Рафальський, Ігор, Рудницький, С. В. (2021) Інструктивно-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Заглада, В. М., Ковтун, Н. М. (2021) "Історія та теорія демократії": методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2021) Використання біографічного методу дослідження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери юриспруденції. Актуальні питання психології: теорія, методика, практика: збірник матеріалів Х-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, (м. Умань, 25-26 жовтня 2021 р.).

Загурська, І. С. (2021) Значення адаптаційного тренінгу для розвитку соціальних навичок у першокурсників. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг [збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. pp. 26-27.

Загурська, І. С. (2021) Розвиток навички дотримання дедлайнів у майбутніх юристів. Педагогічні інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р.. pp. 47-48.

Загурська, І. С. (2021) Юридична психологія. [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П., Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М., Фальковська, Л. М., Кириченко, В. В., Майстренко, Т. М., Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Зайко, Л. Я. (2021) Підготовка фахівців спеціальності 061 «Журналістика»: сучасні виклики. Scientifiс and pedagogic internship «Innovative methods of the organization of the education process for the specialties "Journalism" and "Management of Socio-Cultural Activity" in Ukraine and EU countries"» : Internship proceedings (2). pp. 17-20.

Зайко, Л. Я., Давидова, Л. В. (2021) Цифрова безпека як складник професійної діяльності журналістів. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ століття. pp. 210-212.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2021) Причини булінгу у середовищі здобувачі загальної середньої освіти: теоретичний аспект. Актуальні проблеми соціальної сфери. pp. 17-19.

Залібовська-Ільніцька, З. В. (2021) Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Навчальна практика з соціальної роботи» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Заоборна, М. С. (2021) Дихотомічна структура текстового світу роману Івана Франка "Лель і Полель" в аспекті лінгвопоетики мотивності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 114-127. ISSN 2663-7642

Заєць, Д. В. (2021) Малі епічні жанри як самобутнє явище дитячого фольклору. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи. pp. 98-99.

Зімірович, К., Вознюк, О. В. (2021) Formation of Cognitive Interest in Junior Schoolchildren by Means of Game Technologies. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Зімірович, К. В., Гордієнко, О. А. (2021) Формування пізнавальних інтересів здобувачів початкової освіти засобами ігрових технологій на уроках літературного читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Казмірчук, О., Дєньгаєва, С. В. (2021) The Use of Game Technology in the Educational Process of Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Казмірчук, О. А., Гордієнко, О. А. (2021) Використання ігор на уроках мовно-літературної галузі в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Каленська, В. П. (2021) Організаційне управління аграрними підприємствами в рамках системи інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій. Трансформаційні процеси національної економіки: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 30 січ. 2021 р., Львів, 2021..

Калініна, Л. В. (2021) Teaching Language and Culture Карта формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх вчителів англійської мови (методичні рекомендації до курсу «Навчання мови і культури») другий (магістерський) рівень вищої освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Калініна, Л. В., Прокопчук, Н. Р. (2021) Як писати кваліфікаційну роботу з методики навчання англійської мови (Методичні рекомендації в інструкціях і пам’ятках). ПП "Євро-Волинь", Житомир. ISBN 978-617-7992-20-1

Калініченко, О. О., Вікарчук, О. І. (2021) Impact of Covid-19 on the economy and society. In: V international scientific-practical conference modern transformations in economics and management, 26-27 березня 2021 року, Klaipeda, Lithuania.

Калініченко, О. О., Пойта, І. О. (2021) Проблеми та перспективи розвитку маркетингової товарної політики підприємства. ЖДУ ім. І.Франка.

Камінський, О. М., Писаренко, С. В., Чайка, М. В., Денисюк, Р. О. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із обов’язкової освітньої компоненти «Хімія з основами геохімії». [Teaching Resource]

Камінський, О. М., Писаренко, С. В., Чайка, М. В., Чумак, В. В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із обов’язкової освітньої компоненти «Хімія з основами геохімії». [Teaching Resource]

Каплінський, В. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Бірук Наталії Петрівни «Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Каплінський, В. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мирончук Наталії Миколаївни «Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Карабінович, Х. І., Павлик, В. І. (2021) Метафора у романі-фентезі Дж. Мартіна "Гра престолів": перекладознавчий аспект. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Карнафель, Д., Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Phonetic Competence in Children of Upper-Kindergarten Age in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Карпук, Д. О., Холоденко, О. В. (2021) Особливості дистанційного навчання іноземної мови в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Касянюк, О. Ю., Вознюк, О. В. (2021) Some Glimpses of Approximate-analytical Method of Teaching/Learning Foreign Languages. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кащук, К. М. (2021) Students’ self-management technologies as the basis of effective distance learning. Економіка. Управління. Інновації. ISSN 2410-3748

Кащук, К. М. (2021) Політичний маркетинг: деякі аспекти українського та закордонного досвіду. Topical issues of modern science, society and education.

Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Калініченко, О. О., Ковпака, А. А. (2021) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітньої компоненти «Менеджмент та самоменеджмент». ЖДУ ім. І. Франка.

Кирилович, І., Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of Primary School Pupils’ Worldviews. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кирильчук, І. В., Котлова, Л. О. (2021) Програма розвитку суб’єктності молодших школярів в процесі навчальної діяльності. In: Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг.

Кириченко, В. В. (2021) Психологія покоління «міленіалів». Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 13 травня 2021 р.).

Кириченко, В. В. (2021) Соціальна віртуалізація особистості у цифровому інформаційному просторі. Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах : збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 квітня 2021. pp. 159-162.

Кириченко, В. В. (2021) Соціальні парадокси професійного розвитку у сучасному українському суспільстві. Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 квітня 2021 року). pp. 21-27.

Кириченко, В. В. (2021) Формування картини світу особистості в сучасному інформаційному суспільстві. Other thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2021) Формування картини світу особистості в сучасному інформаційному суспільстві. EngD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Киричук, Г. Є. (2021) Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кисилевич, Володимир, Вербівський, Д. С. (2021) Огляд технологій для створення односторінкових вебдодатків. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Кичкирук, О. Ю., Кондратенко, О. У. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Екоаналітична хімія». [Teaching Resource]

Клепіковська, Г. С. (2021) Екологічний дизайн у добу постглобалізму: картонні конструкції як арт-об'єкт. Феномен культури постглобалізму, 2. pp. 54-57.

Клепіковська, Г. С., Поліщук, О. П. (2021) Екологічний дизайн: збірна-розбірна об'ємна конструкція для виставкового простору як арт-об'єкт. In: Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики, 11-12 листопада, 2021, Черкаси.

Клименко, Ганна, Філіппов, Михайло, Ільїн, Володимир (2021) Вплив занять з фізичного виховання на зміни психофізіологічного стану студенток. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 13-17. ISSN 2071-5285

Клименко, О. П., Кузьменко, О. Ю. (2021) Модель мовної особистості журналіста у лінгвістиці. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Климович, Ю. Ю. (2021) Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя-філолога в умовах онлайн освіти. Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору. pp. 73-74.

Климович, Ю. Ю., Калініна, Л. В. (2021) Let’s Flip: використання засобів перевернутого навчання у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Клімова, І. О. (2021) Аналіз маркетингової діяльності підприємства як дієвий інструмент системи менеджменту: організаційний аспект. УНУС.

Клімова, І. О., Кащук, К. М. (2021) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітніх компонент Політичний менеджмент, Політичний маркетинг, Політична аналітика і технології політичного звіту. ЖДУ ім. І. Франка.

Клімова, І. О., Кащук, К. М., Іваненко, В. А., Ніколаєнко, С. М., Фостолович, В. А. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг та 073 Менеджмент. ЖДУ ім. І. Франка.

Кобетяк, А. Р. (2021) Institute of autonomous churches in the structure of modern universal orthodoxy. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 168-178. ISSN 2663-7650

Кобетяк, А. Р. (2021) Institute of autonomous churches within the structure of modern Universal Orthodoxy. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 5-19. ISSN 2663-7650

Ковальчук, І. В. (2021) Особливості політичної і правової системи Європейського союзу. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 вересня 2021 р.).. pp. 65-66.

Ковальчук, А. В., Дєньгаєва, С. В. (2021) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ковтун, Н. М., Заглада, В. М. (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Історія зарубіжних політичних вчень» для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М., Ковтун, Ю. В. (2021) Професійна орієнтація здобувачів медичної освіти в умовах четвертої індустріальної революції. In: Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині), 18-19 лютого 2021, Запоріжжя.

Ковтун, Н. М., Шкіль, Л. Л., Венцель, Н. В. (2021) Безумовний базовий дохід як фактор нівеляції соціальних ризиків в умовах модернізаційних викликів Industry 4.0. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 76-87. ISSN 2663-7650

Кодубовська, О. О. (2021) Синонімія, як один із типів відношень між членами ЛСГ населений пункт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи.

Кодубовська, О. О., Марчук, Т. О. (2021) Використання перекладацьких трансформацій у перекладі роману «Звіяні вітром». The Philological UniverseS.

Кодубовська, О. О., Шмуйло, М. В. (2021) Жіночі тактики переконання в англомовному фільмі «Confessions of a Shopaholic». Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. pp. 126-129.

Кодубовська, О. О., Якубовська, І. О. (2021) Семний склад конституентів лексико-семантичної групи town/city/місто в англійській та українській мовах. The Philological UniverseS.

Козак, В. (2021) Технологія змішаного навчання: сутність та переваги. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Козир, А. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мороз Майї Олександрівни «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Козловець, М. А. (2021) Ідеологія як чинник суспільної інтеграції. Філософія людяності в освіті, науці та житті.

Козловець, М. А. (2021) Екологізація свідомості як імператив сталого розвитку людства. Соціально-відповідальне суспільство: український та європейський контекст розвитку.

Козловець, М. А. (2021) Наука як фактор духовно-інноваційного потенціалу українського суспільства. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення.

Козловець, М. А. (2021) Стратегічний розвиток України: від посттоталітаризму до демократії. Політична система України за умов глобалтьних викликів і локальних проблем.

Козій, Д. З., Гордієнко, О. А. (2021) Теоретичні засади формування пізнавальної активності молодших школярів у навчальному процесі початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Колесник, Н. Є., Грибан, Г. П., Яворська, Т. Є., Гарлінська, А. М. (2021) Students’ health level as a result of their lifestyle. Wiadomosci lekarskie, LXXIV (74(4)). pp. 874-879.

Колесник, Н. Є., Максимчук, А. П., Слинюк, О. М. (2021) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з методики професійного навчання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 "Професійна освіта (Дизайн)". ТОВ "505".

Колесник, Н. Є., Слинюк, О. М., Шостачук, Т. В., Яцик, І. С. (2021) Методичні рекомендації до проведення й проходження виробничої практики «Виробнича педагогічна практика в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)». ТОВ "505".

Колесник, Н. Є., Танська, В. В. (2021) Екологічний дизайн у проєктній діяльності здобувачів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, I (45). pp. 76-80. ISSN 2308-4855

Колесник, Н. Є., Шанскова, Т. І., Рудницька, Н. Ю., Коновальчук, І. М., Максимець, С. М. (2021) Economic, psychological, pedagogical and methodological basis of professional training of future teachers of primary classes in the context of ideas of a new ukrainian school. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (3(38)). pp. 522-529. ISSN 2306-4994

Колодюк, Л. Р. (2021) Використання методів для розвитку креативного мислення дітей молодшого шкільного віку. Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції. pp. 101-104.

Коломієць, А. А. (2021) Methodological aspects of fundamentalization of mathematical knowledge of future specialists in the field of electronics and telecommunications. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 62-70. ISSN 2663-6387

Колосінська, М. В. (2021) Специфіка відтворення англійських неособових форм дієслова українською мовою. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: М. В. Полховська, Н. Д. Борисенко, О. В. Мосієнко. – Житомир: ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка, 2021 – Вип. 7. – 108 с. (7). pp. 40-42.

Коляда, Н. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Русин Галини Андріївни «Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.)». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Колєсник, А. В. (2021) Натуралізм у творах Івана Франка пізнього періоду як засіб підсилення художньої виразності та переконливості зображеного. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 16-24. ISSN 2663-7642

Комашевська, С., Зимовець, О. А. (2021) The Use of Didactic Games at the Lessons of Natural Science in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Коннов, Станіслав (2021) Показники інтегральної оцінки техніко-тактичної діяльності команди високої кваліфікації в хокеї на траві. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 45-54. ISSN 2071-5285

Коновальчук, І. І. (2021) Технологічні аспекти експертизи якості інноваційних освітніх проектів. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. pp. 163-167.

Коновальчук, І. І., Наумович, А. Л. (2021) Педагогічний потенціал ігрової діяльності в розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. pp. 91-95.

Коновальчук, І. М. (2021) Педагогіка партнерства з родиною в умовах сучасної початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Константиненко, Л. А. (2021) The use of innovative teaching methods in the teaching of biological sciences in higher education institutions. Zeszyty Naukowe (81). pp. 64-77. ISSN 2300-3170

Константиненко, Л. А., Довжинець, Ю. С. (2021) Методи клініко-лабораторної діагностики. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти. pp. 128-131.

Копоть, І. Є., Кукуре, С. П. (2021) The numinous and it's revealment in the phenomenology of religion in R. Wagner's opera "Tannhauser". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 156-164. ISSN 2663-7650

Корево, Н. І. (2021) Formation of students’ professional competencies and soft-skills during the study of phytopathology. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (84). pp. 94-99. ISSN 2300-3170

Корзун, К. О., Дєньгаєва, С. В. (2021) Особливості патріотичного виховання молодших школярів на уроках іноземної мови в сучасних суспільних умовах. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Королюк, О. М., Прус, А. В. (2021) Практика як засіб формування математичних компетентностей майбутніх вчителів математики. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Короткіх, А. В., Вознюк, О. В. (2021) Innovative Technologies of Foreign Language Teaching in Preschool and Primary Education. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Корінний, В. І. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з геології для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Косинська, О. О., Максимова, О. О. (2021) Формування навичок безпечної поведінки в дітей дошкільного віку в ситуаціях булінгу. Наукове мислення: Збірник статей учасників сорок п’ятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (10 - 20 жовтня 2021). pp. 3-7.

Костюк, В. С. (2021) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костюк, В. С. (2021) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Картографія з основами топографії» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костюк, В. С., Андрійчук, Т. В. (2021) Формування здорового способу життя як чинника створення та розвитку освітньо-розвивального середовища у процесі підготовки майбутніх фахівців у галузі географії. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 22-28.

Костюк, В. С., Гарбар, О. В. (2021) Наукові підходи до дослідження освітнього простору при вивчені освітньої компоненти «Картографія з основами топографії» у здобувачів вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти. pp. 157-161.

Костюк, В. С., Гарбар, О. В. (2021) Перспективи використання ГІС-технологій при картографуванні туристичної інфраструктури Житомирської області. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки та освіти: виклики сучасного інформаційного суспільства». pp. 56-58.

Костюк, В. С., Корінний, В. І. (2021) Structure and current condition of soils in the Korosten district of Zhytomyr region. International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 145-147.

Костюкевич, Віктор, Перепелиця, Олександр, Гудима, Степан, Поліщук, Володимир (2021) Побудова мікроциклів у змагальному періоді підготовки кваліфікованих футболістів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 54-66. ISSN 2071-5285

Котлова, Л. О. (2021) Проблема розвитку моральних цінностей дітей в умовах глобалізації суспільства. In: Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 квітня, Київ.

Котлова, Л. О., Тичина, І. М. (2021) Консультативна робота психолога як пошук творчих ресурсів клієнта. In: . Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг.

Котлова, Л. О., Тичина, І. М., Дранківська, А. П. (2021) Особливості психологічного благополуччя особистості з різними захисними механізмами. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 32 (1). pp. 45-50. ISSN 2709-3093

Котлова, Л. О., Тичина, І. М., Прокудіна, В. (2021) Образ "чоловіка" і "жінки" у свідомості особистості різного віку (крос-культурне дослідження). Проблеми сучасної психології, 1. pp. 83-90. ISSN 2310-4368

Котлова, Л. О., Шикирава, Н. М. (2021) Моральні цінності сучасної молоді в системі ціннісних орієнтацій. In: Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах, Переяслав-Хмельницький.

Котловий, С. А. (2021) Соціокультурний підхід в соціальній роботі. Актуальні проблеми соціальної сфери (11).

Коцюба, І. Ю. (2021) Ландшафтний аспект екологічного менеджменту промислових об'єктів. Біологічні дослідження - 2021.

Коцюба, І. Ю., Андрійчук, Т. В. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Ландшафтознавство» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія)». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Кравченко, А. В., Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А. (2021) Використання інтерактивного прийому «Кубик Блума» при викладанні біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 421-423.

Кравченко, А. В., Пацюк, М. К. (2021) Особливості формування біологічних понять при вивченні теми: «Спадковість і мінливість живих організмів». Біологічні дослідження - 2021. pp. 419-421.

Кравчук, Н., Гордійчук, С. В., Антонов, О. В. (2021) Physical culture as a determinant component of a healthy lifestyle for students of higher medical education. Current Trends in Young Scientists’ Research: VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 22, 2021). pp. 262-265.

Крайник, Г. С., Абашнік, Володимир (2021) Methodical recommendations for independent work on the subject «Legal deontology» (for the students of all forms of education). [Teaching Resource]

Краснобока, Т. В. (2021) Методика викладання філософських дисциплін у контексті сучасних глобалізаційних викликів. Scientific and pedagogical internship “Modern methods of teaching political, historical, philosophical, and sociological sciences in the higher education institutions of Ukraine and Baltic countries”.

Краснов, Є. В. (2021) Електронниі освітні ресурси для організації тестів і опитувань у навчальному процесі. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Краснов, Є. В. (2021) Розробка спеціалізованого АРІ засобами мови високого рівня PHP і фреймворка REST. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції.

Краснова, Н. М. (2021) Від селянської оселі до писанки. Від селянської оселі до писанки . Вид. О.О. Євенюк, м. Житомир.

Кривобок, А. С., Сейко, Н. А. (2021) Соціально-аксіологічні основи інклюзивної освіти в початковій школі. [Teaching Resource]

Кривонос, О. М., Кривонос, М. О. (2021) Приклад реалізації задачі з використанням багатопоточності на мові C#. In: V Міжнародна науково-практична конференція Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві, Київ, 30 вересня 2021 р..

Кривонос, О. М., Кривонос, М. П. (2021) Professional training for a bachelor’s degree in computer science. In: Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021), 11-12 листопада, 2021, Тернопіль.

Кривонос, О. М., Кривонос, М. П. (2021) The role of object-oriented programming in the system of professional training for a bachelor's degree in computer science. In: Al Farabi International Congress on Applied Sciences - ΙΙΙ, 16-17 листопада, 2021.

Кривонос, О. М., Кривонос, М. П. (2021) Використання інтерактивної панелі Activpanel для реалізації STEM освіти. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Криворучко, Т. В., Дячук, Н. В. (2021) Способи перекладу метафор художнього спрямування. In: The 5th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects", October 24-26, 2021, Berlin, Germany.

Крижановська, О. О. (2021) Стаття Л. Лунца «На запад!» у контексті літературної дискусії 1925–1928 рр. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 25-35. ISSN 2663-7642

Кубик, Є. А., Глазунова, Т. В. (2021) Діалогічне мовлення в процесі навчання іноземної мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кузнєцова, Г. В. (2021) Політичний дискурс у східноєвропейському мовознавстві: аспект адресата. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 68-78. ISSN 2663-7642

Кузьменко, С., Антонов, О. В. (2021) The impact of individual features of behavior on the formation of a healthy lifestyle among individuals with different levels of education. Current Trends in Young Scientists’ Research: VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 22, 2021). pp. 267-270.

Кузьмінський, А. І. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мирончук Наталії Миколаївни «Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кузьмінський, О. А., Кузьменко, О. Ю. (2021) Медіатекст як одиниця політичного медіадискурсу Твіттер. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кулевський, М. І., Грищук, С. М. (2021) Впровадження занять фітнесом у процес фізичного виховання школярів старшого шкільного віку. Біологічні дослідження - 2021. pp. 378-379.

Кулеш, О. С., Михайлова, О. С. (2021) Ecological Education of Children of Upper-Kindergarten Age by Means of Natural Excursion. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кулик, С., Кривонос, О. М. (2021) Web-technologies analysis for creating an online site of blended learning in computer science. In: ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01–03 грудня 2021 року, Харків : НТУ «ХПІ».

Куниця, Г. В. (2021) ТАТУ: особливості художнього оформлення обкладинки видання. Феномен культури постглобалізму, 2. pp. 75-77.

Куниця, Г. В., Поліщук, О. П. (2021) Специфіка художнього оформлення книжкового видання про татуюваня (період з 2010 року). In: Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики, 11-12 листопада 2021 р, м. Черкаси.

Купрійчук, В. М. (2021) Перспективи публічного врядування у сфері культури. Реформа децентралізації в Україні: здобутки та перспективи : матеріали міжнар. круглого столу до Дня місцевого самоврядування в Україні (Київ, 9 груд. 2021 р.). pp. 250-259.

Купрійчук, В. М. (2021) Професіоналізація державної служби в руслі потреб гуманізації публічного управління. Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві : зб. тез міжнар. круглого столу, Україна–Литовська Республіка, 08 лип. 2021 р., м. Київ. pp. 170-172.

Купрійчук, В. М., Градівський, В. М. (2021) Розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в управлінні гуманітарним розвитком. The 11th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (July 21-23, 2021). pp. 222-230.

Купрійчук, В. М., Чепурко, Я. О. (2021) Правовий статус та функції консультативно-дорадчих органів як суб’єктів формування та реалізації гуманітарної політики в Україні. Тhe 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. pp. 519-525.

Куриленко, Т., Горай, О. В., Антонов, О. В. (2021) The role of a nurse as a member of a multidisciplinary rehabilitation team. Current Trends in Young Scientists’ Research: VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 22, 2021). pp. 265-267.

Курташ, А. З., Павлик, В. І. (2021) Особливості перекладу кольоролексики з англійської на українську мову (на матеріалі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кусяк, Н. В., Корнійчук, Н. М., Горбик, П. П., Петрановська, А. Л. (2021) Features of adsorption human Ig on the surface of magnetically sensitive nanocomposites Fe3O4/Al2O3/С. In: International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO–2021), 25-27 серпня 2021, Lviv 2021.

Кусяк, Н. В., Кусяк, А. П., Петрановська, А. Л., Мельник, І. В., Горбик, П. П. (2021) Study of Hg2+ adsorption on nanoscale magnetite-based samples. In: 4th EastWest Chemistry Conference 2021 (EWCC2021).

Кутек, Т. Б., Ахметов, Р. Ф., Матвієнко, А., Шульга, В. (2021) Побудова навчально-тренувального процесу з урахуванням різних сторін підготовленості спортсменів. Спортивна наука – 2021. pp. 33-36.

Кутек, Т. Б., Ахметов, Р. Ф., Шаверський, В. К., Скалій, О. В., Толкач, В. П. (2021) Альтернативний метод визначення найбільш інформативних спортивних параметрів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 66-72. ISSN 2071-5285

Кутина, А. О. (2021) Різноманіття водоростевих угруповань р. Жерев (Житомирська область). Біологічні дослідження - 2021. pp. 160-161.

Кухар, А. П., Холоденко, О. В. (2021) Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кухарьонок, С. С. (2021) Сучасні підходи до використання інтерактивних технологій групового навчання. In: VІI Всеукраїнський науково-практичний вебінару з міжнародною участю 24 березня 2021 року.

Кучерук, О. А. (2021) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Актуальні проблеми теорії та практики середньої освіти»: для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта за освітньо-науковою програмою «Теорія та методика навчання (українська мова)». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кучерук, О. А., Башманівська, Л. А., Усатий, А. В., Шевцова, Л. С. (2021) Асистентська педагогічна практика. Методичні рекомендації щодо педагогічної практики аспірантів спеціальності 014 Середня освіта за освітньо-науковою програмою «Теорія та методика навчання (українська мова)». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кучерук, О. А., Кривонос, О. М. (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Токарської Олесі Анатоліївни. Спецрада PhD ДФ 14.053.003.

Кучерук, О. А., Сергієнко, Б. Б., Шурхно, Н. Ф. (2021) Проєктна діяльність як компонент лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО (4). pp. 1-8.

Кучерук, О. О. (2021) Теоретичний досвід осмислення цінностей у соціально-філософському вимірі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 128-137. ISSN 2663-7650

Кучинська, Л. Ф. (2021) Рекреалогічні засади збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кучинська, Л. Ф. (2021) Рекреалогічні засади збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кушлик, В. А., Когут, О. В. (2021) Лексико-семантичне відображення хронотопу у романі Ренсома Ріггза «Дім дивних дітей». ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кірячок, М. В., Горай, О. В., Антонов, О. В. (2021) Using storeteling as an innovative method during the process of teaching social and humanitarian disciplines in medical HEIs. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 79-85. ISSN 2663-6387

Кічук, Н. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Щерби Наталії Сергіївни «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лавренюк, О. В., Вознюк, О. В. (2021) Pedagogical Conditions of Developing Cognitive Interests in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Лаврик, О. Д. (2021) Географія материків та океанів. Навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самоконтролю з оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА ТА БІОГЕОГРАФІЯ». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 101 Екологія та 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «Ландшафтна екологія». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) Фізична географія материків та океанів : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д., Гринковська, А. В. (2021) Екологічні проблеми агроландшафтів Житомирської області. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті. pp. 96-99.

Лаврик, О. Д., Кравцова, І. В. (2021) ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д., Ситник, О. І., Цимбалюк, В. В. (2021) Загальне землезнавство. Книга 2 : навчальний посібник. ВПЦ «Візаві», Умань.

Лайчук, А. М. (2021) Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до розвитку морально-вольових якостей учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лайчук, А. М. (2021) Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до розвитку морально-вольових якостей учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Спецрада PhD ДФ 14.053.002.

Ланова, Н., Зимовець, О. А. (2021) The Formation of Junior Schoolchildren’s Ecological Competence at the Present Stage of the Development of Ukrainian Society. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Левченко, О. М., Холоденко, О. В. (2021) Теорія і практика дистанційного навчання іноземних мов в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Левченко, С. В. (2021) Formation of innovative competence of future specialists in social work by means of interactive teaching methods. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 41-50. ISSN 2663-6387

Ленчук, І. Г. (2021) Internal projection method and cube metric. In: ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (присвячена пам’яті професорів Панкова О. А. і Трохименка В. С.).

Ленчук, І. Г. (2021) Зображувальна стереометрія в задачах. In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики.

Ленчук, І. Г. (2021) Конструктивне моделювання стереометричних задач з перерізами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 272-281.

Ленчук, І. Г. (2021) Найперші операції конструктивної геометрії. Математика в рідній школі (29). pp. 7-11.

Ленчук, І. Г. (2021) Рисунковий практицизм стереометричних задач. In: IX міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021),.

Ленчук, І. Г. (2021) Старша школа: вступ до теми «Багатогранники». Математика в рідній школі (3). pp. 3-8.

Леухін, В. С., Грибан, Г. П. (2021) Удосконалення процесу психологічної підготовки гирьовиків. Спортивна наука – 2021. pp. 36-40.

Лиса, І. В. (2021) Аналіз шкільної практики використання засобів візуалізації об’єктивної реальності на уроках української мови та літературного читання» в умовах нової української школи. Вітражі (8). pp. 14-16.

Лиса, І. В. (2021) Комікси як метод зацікавленості учнів на уроках української мови та літературного читання в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти у контексті встановлення нової української школи (1). pp. 38-40.

Лисак, І. В. (2021) Комікси як метод зацікавленості учнів на уроках української мови та літературного читання в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Лисак, І. В. (2021) Організація моделі блогу як складника Інтернет-видання. Методичний пошук (19).

Лонська, Л. М. (2021) Особливості формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. pp. 147-151.

Лук'яненко, О. М. (2021) Соціально-інформаційна політика транзитивного суспільства. Other thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Лукашенко, М. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Білокопитової Ніни Іванівни «Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лукащук, А. І., Григор'єва, Т. Ю. (2021) Формування англомовної компетентності в аудіюванні учнів основної школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Лупаїна, І. С., Ляшевич, А. М. (2021) Анатомія положень та рухів. [Teaching Resource]

Лупаїна, І. С., Ляшевич, А. М. (2021) Фізіологія людини з основами вікової фізіології: Методичні рекомендації до лабораторних занять. [Teaching Resource]

Ляшевич, А. М. (2021) Psycho-emotional burnout of a teacher of a higher educational institution in the educational process. Zeszyty Naukowe (81). pp. 194-205.

Ляшевич, А. М., Грибан, Г. П., Солодовник, О. В., Ткаченко, П. П., Скорий, О. С., Пантус, О. О., Денисовець, А. П., Пилипчук, П. Б. (2021) Профілактика психоемоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти під час професійної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 15. Педагогічні науки: реалії та перспективи. pp. 41-46. ISSN 2311-5491

Ляшевич, А. М., Лупаїна, І. С. (2021) Psycho-emotional burnout of a teacher of a higher educational institution in the educational process. Pedagogical Sciences: Theory and Practice. pp. 170-175.

Ляшевич, А. М., Лупаїна, І. С. (2021) Вплив корвітину на склад холатів жовчі самців щурів в умовах хронічного соціального стресу. Український журнал медицини, біології та спорту, 6 (4(32)). pp. 186-192.

Ляшевич, А. М., Лупаїна, І. С., Гарлінська, А. М., Левчук, Л. І. (2021) Долікарська медична допомога: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Лісова, Ю. О., Клименко, О. П. (2021) Рекомендації з використання інтерактивних ігрових платформ у навчанні англійської мови у середній школі. In: Science and education: problems, prospects and innovations : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference, 26-28 травня 2021, Kyoto.

Лісова, Ю. О., Папіжук, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної й індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Історія літератури країн, мова яких вивчається (французька мова)». [Teaching Resource]

Літяга, І. В. (2021) Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource]

Магаліс, К., Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities in Primary School Children by Means of Ukrainian Folk Songs. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Магась-Демидас, Ю. І. (2021) Використання міжнародно-правових документів з прав людини у контексті навчальної та виховної роботи у закладах вищої освіти. Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки вчителя правознавства: досвід і проблеми: тези Вcеукраїнської науково- практичної конференції (04.12.2020 р., м. Кам’янець-Подільський). pp. 44-48.

Магась-Демидас, Ю. І., Кобернюк, В. М. (2021) Рішення Європейського суду з прав людини в процесі гармонізації законодавства України до європейських стандартів. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 листопада 2021 р (IX). pp. 48-50.

Магдич, Т. П. (2021) Формування громадянської компетентності учнів ліцею в процесі навчання української мови. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Магдич, Т. П. (2021) Формування громадянської компетентності учнів ліцею в процесі навчання української мови. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Спецрада PhD ДФ 14.053.006.

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. Other thesis, Інститут психології імені Г. С. Костюка.

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. EngD thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. (2021) Динаміка когнітивного процесу. Психологічні проблеми мислення: матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,. pp. 63-65.

Мазяр, О. В., Недзельська, Л. В. (2021) Дослідження емоційного профілю прив’язаності. Габітус, 21. pp. 155-159. ISSN 2663-5208

Мазяр, О. В., Юрківська, Л. Й. (2021) Особливості взаємозв’язку синдрому емоційного вигорання та поведінкових стратегій. Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. pp. 332-335.

Мазяр, О. В., Юрківська, Л. Й. (2021) Стаж роботи як індикатор емоційного вигорання працівників. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. pp. 318-324.

Максименко, Ю. В. (2021) Використання комп'ютерного тестування як компонент процесу навчання студентів. Scientific and pedagogical internship.

Максименко, Ю. В. (2021) Можливість і доцільність використання біотехнологічних розробок в робототехніці. Biological sciences.

Максименко, Ю. В., Вискушенко, Д. А. (2021) Прісноводна креветка Neocaridina Heteropoda як об’єкт утримання в шкільному куточку живої природи. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka. ISSN 978-83-7364-985-9

Максименко, Ю. В., Вискушенко, Д. А., Філінська, А. О. (2021) Біологічні аспекти токсичного впливу на гідробіонтів річки Тетерів. International scientific innovations in human life.

Максименко, Ю. В., Семенюк, Т. В. (2021) Використання ресурсу часу та навичок тайм-менеджменту в самоорганізації студентів. Використання ресурсу часу та навичок тайм-менеджменту в самоорганізації студентів.

Максимець, С. М. (2021) Особливості економічної свідомості студентів. The VI International Scientific and Practical Conference «Scientific discussions and solution development», December 05 – 07, Graz, Austria. 353 p..

Максимець, С. М., Заборчук, Н. В. (2021) Інклюзивне середовище як умва всебічного розвитку дитини з особливими освітними потребами. Актуальні питання психології: теорія, методика, практика: збірник матеріалів Х-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 2526 жовтня 2021 р..

Максимець, С. М., Заборчук, Н. В. (2021) Інклюзивне середовище як умова всебічного розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Актуальні питання психології: теорія, методика, практика: збірник матеріалів Х-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції. pp. 6-8.

Максимець, С. М., Поліщук, П. П. (2021) Креативність чинник професійно спрямованого навчання. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної «Управління соціально-економічним розвитком України та оцінка його ефективності».

Максимець, С. М., Шиманська, О. В. (2021) Психологічні особливості взаємин в батьківській родині як чинник становлення особистості майбутнього сім’янина. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної «Управління соціально-економічним розвитком України та оцінка його ефективності».

Максимова, О. О., Федорова, М. А. (2021) Перспективи розвитку дошкільної освіти і сучасний образ дитинства. Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Мамчур, А. В., Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А. (2021) Методичні аспекти застосування проєктної технології навчання на уроках біології. The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021).

Мариньоха, Я., Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Innovative Techniques in Music Education of Children of Upper Preschool Age. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Маркевич, О. В. (2021) Історія політичних та правових вчень: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2021) Діяльність Волинської губернської адміністрації з організації боротьби з епідеміями наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис (25). pp. 12-16.

Маркевич, О. В. (2021) Конституціоналізм і правова політика: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2021) Магдебурзьке право на українських землях: історичне значення. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» (9). pp. 449-452.

Маркевич, О. В. (2021) Медична служба у Волинські губернії: особливості кадрової політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія. Історичні науки, 71 (4). pp. 59-63.

Маркевич, О. В. (2021) Новітня історія Китаю: висвітлення в українських підручниках для старшокласників. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали міжнародної наукової конференції, 24 листопада 2021 р. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021.. pp. 187-191.

Маркевич, О. В. (2021) Правова політика України: сучасний стан та перспективи розвитку. Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: мате- ріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10–11 вересня 2021 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства. pp. 87-91.

Маркевич, О. В., Кобернюк, В. М. (2021) Законодавче регулювання протиепідемічних заходів в Російській імперії в першій половині ХІХ ст. Літописець: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 9 грудня 2020 року). (16). pp. 188-192.

Марченко, М. А., Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation the Bases of Senior Preschoolers’ Cultural Competence by Means of Musical Art. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Марченков, С. М. (2021) Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Марченков, С. М. (2021) Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Матвійчук, Н. Г., Матвійчук, Б. В., Ковальов, В. Б. (2021) Біологізація вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні Полісся. Збірник праць учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (27-28 травня 2021 року). pp. 312-320.

Матвійчук, Ольга (2021) Давня історія України в історіографічних джерелах другої половини XVII - першої половини XVIII ст. Бердичівщина в історії України. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21 травня 2021 р.) (61). pp. 421-427.

Махачашвілі, Р. К., Бахтіна, А. О. (2021) Hate Еmoji в лінгвокриміналістичних експертизах: проблеми декодифікації смислу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 79-96. ISSN 2663-7642

Махневич, Д. С., Романюк, Р. К. (2021) Курс цитології як складова фундаментальної підготовки біологів у закладах вищої освіти. Курс цитології як складова фундаментальної підготовки біологів у закладах вищої освіти.

Межжерин, С. В., Чайка, Ю. Ю., Попов, В. В., Власенко, Р. П., Жалай, О. І., Гарбар, О. В. (2021) Географiчний партеногенез на прикладі видових угруповань дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) відкритих ландшафтів України. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 108-114. ISSN 1025-6415

Межжерін, С. В., Чайка, Ю. Ю., Власенко, Р. П., Ростовська, О. В., Гарбар, О. В., Жалай, О. І. (2021) The alternative distribution of related earthworms Aporrectodea Caliginosa and A. Trapezoides (Oligochaeta, Lumbricidae) in Ukraine as a case of geographical parthenogenesis. Zoodiversity.

Мельничук, А. В., Зимовець, О. А. (2021) Розробка електронних освітніх ресурсів для навчання іноземної мови у початкових класах. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мельничук, М. С. (2021) Suggestive and catharic features of music spiritual art in the context of Ukrainian religion. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 20-29. ISSN 2663-7650

Мирончук, В. А., Танська, В. В. (2021) Інтегровані уроки навчання грамоти в Новій українській школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Мирончук, Н. М. (2021) Професійно орієнтовані технології формування риторичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. ISSN 412-1142

Мирончук, Н. М. (2021) Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мирончук, Н. М. (2021) Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мирончук, Н. М., Андрійчук, Т. В. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 015 “Професійна освіта” (Дизайн), 014 “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, 014 “Середня освіта (Музичне мистецтво)”. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М., Ковальчук, В. А. (2021) Psychological and pedagogical factors for maintaining the professional health of educators under quarantine restrictions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 14-23. ISSN 2663-6387

Мирончук, Н. М., Кищак, Д. (2021) Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до організації роботи з батьками на засадах партнерства. Педагогічні інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021..

Мирончук, Н. М., Савченко, Г. А. (2021) Упровадження особистісно орієнтованих технологій у процес підготовки медичних працівників. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021.

Миронюк, М. А. (2021) Відтворення англійських компаративних фразеологічних одиниць українською мовою. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: М. В. Полховська, Н. Д. Борисенко, О. В. Мосієнко. – Житомир: ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка, 2021. Вип. 7. (7). pp. 74-78.

Миськова, Н. М. (2021) Відгук офіційного опонента про дисертацію Кучинської Лілії Фотіївни «Рекреалогічні засади збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Михайлова, О. С., Гуманкова, О. С., Григор’єва, Т. Ю. (2021) Використання драматизації у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку. Аrs Linguodidacticae (6). pp. 21-28.

Михайлова, О. С., Молчанець, І. М. (2021) Дидактичний потенціал текстів соціокультурного забарвлення для навчання англійської мови на початковому етапі. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року).. pp. 125-128.

Михайлівська, В. А. (2021) Попередження помилок у письмових роботах учнів початкових класів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Мичка, І. В., Жуковський, Є. І., Булгаков, О. І., Гедзюк, Д. О. (2021) Теорія і методика викладання гімнастики. [Teaching Resource]

Мовчан, Д. Р. (2021) Особливості словесного втілення голографічних ефектів в описі урбаністичного простору (на матеріалі роману Вірджинії Вулф "Mrs Dalloway"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 128-137. ISSN 2663-7642

Можарівська, І. А., Матвійчук, Н. Г., Матвійчук, Б. В. (2021) Особливості накопичення важких металів у грунті при вирощуванні Сильфінія пронизанолистого. Збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції "Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення".

Моклиця, М. В. (2021) Методика аналізу роману Дж. Джойса "Улісс" (акценти Дарії Віконської). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 67-75. ISSN 2663-7642

Молчанець, І. М. (2021) Використання LЕGО-технологій в освітньому просторі Нової української школи на уроках математики. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Молчанець, І. М. (2021) Формування читацьких інтересів молодших школярів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року) / за заг. ред. Т. І. Шанскової. pp. 49-50.

Молчанець, І. М., Михайлова, О. С. (2021) Формування англомовної граматичної компетентності як мети навчання англійської мови в початковій школі. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Молчанова, Н. М. (2021) Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з навколишнім світом. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Мороз, В. В., Стадниченко, А. П. (2021) ЗАДАЧІ І ВПРАВИ для самоконтролю з оволодіння аспірантами спеціальності 091 Біологія освітньою компонентою «Актуальні проблеми сучасної зоології». [Teaching Resource]

Мороз, В. В., Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) навчальною дисципліною «Основи зоологічної систематики та номенклатури». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Мороз, К. Г. (2021) Віктимологічне запобігання насильницьким злочинам: рівні та заходи запобігання. Конкурс наукових статей з актуальних питань розвитку кримінологічної віктимології ( до 70-річчя з Дня народження доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Олександра Миколайовича Джужи. м. Маріуполь.

Мороз, М. О. (2021) Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мороз, М. О. (2021) Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мосійчук, І. В., Ковпака, А. А. (2021) Інформаційні системи в менеджменті. ЖДУ ім. І. Франка.

Мосіюк, О. О., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів до навчання 3D графіки. Наукові записки (198). ISSN 2415-7988

Мосіюк, О. О., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Огляд систем твердотільного тривимірного моделювання. In: XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничоматематичній, технологічній і професійній освіті» присвячена 100-річчю із Дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира, 07 травня – 14 травня 2021 року.

Мосієнко, О. В., Вискушенко, С. А., Нідзельська, Ю. М. (2021) До питання про загальні особливості концепту імміграція в сучасній англійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М. В. Полховської, Н. Д. Борисенко, І. В. Іевітіс. Житомир, 2021. – 163 с.. pp. 24-28.

Мошківський, І. М., Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Ссавці»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Моісєєва, М. А., Обух, Л. В., Свиридюк, А. П. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). О. О. Євенок, Житомир.

Моісєєва, М. А., Омельченко-Агай Кухі, Г. С., Свиридюк, А. П. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з обов’язкової освітньої компоненти "Гра на музичному інструменті" для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Моісєєва, М. А., Торуцька, А. (2021) Особливості виконання музики бароко на акордеоні. Теорія і практика мистецької освіти.

Мулик, Катерина, Максимова, Катерина, Скалій, Т. В. (2021) Виявлення найпопулярніших фітнес-програм серед студентів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 22-29. ISSN 2071-5285

Мінгальова, Ю. І., Постова, С. А., Федорчук (Жуковська), А. Л. (2021) Система управління вмістом веб-сайтів Joomla! [Teaching Resource]

Мірошниченко, Вячеслав, Фурман, Ю. М., Богуславська, Вікторія, Брезденюк, Олександра, Сальникова, Світлана, Швець, Оксана, Бойко, М. О. (2021) Functional preparedness of women of the first period of mature age of different somatotypes. Pedagogy of phisical Culture and Sports.

Мірошниченко, Вячеслав, Фурман, Юрій, Брезденюк, Олександра, Швець, Оксана (2021) Вплив занять фітнесом на анаеробну продуктивність організму жінок 25–35 років різних соматотипів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 17-22. ISSN 2071-5285

Місечко, О. Є. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Щерби Наталії Сергіївни «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Міхієнко, Ю. В., Пономаренко, О. В. (2021) Фонетичні труднощі англомовного аудіювання та шляхи їх подолання. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Міщак, Олена, Омельченко, Олена (2021) Аналіз якості організації навчального процесу при дистанційному навчанні. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 109-115. ISSN 2071-5285

Наконечна, О. А. (2021) Використання програмних засобів моделювання процесів обробки сигналів акустичної емісії в процесі підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук. Shared values, approaches, and requirements for the implementation of an educational process during training engineering specialists in Ukraine and EU countries, 1 (1). pp. 63-68.

Нестерчук, І. К. (2021) Reloading of gastronomy tours in the conditions of using the rightbank Polissia gastronomy potential. Глобальні виклики для індустрії гостинності: економіки, менеджмент, дорадництво. pp. 17-20.

Нестерчук, І. К. (2021) Національні туристичні організації: перевантаження після COVID-19. Туризм у ХХІ столітті: виклики та реагування. pp. 71-74.

Нестерчук, І. К. (2021) Регіональний туристичний гастрономічний кластер правобережного Полісся України. Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції "Регіональний Туризм Сучасний стан та шляхи оптимізації". pp. 104-106.

Нестерчук, І. К. (2021) Розроблення оптимальної моделі розвитку гастрономічного туризму Українського Правобережного Полісся. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. pp. 82-89.

Нехаєнко, К., Кривонос, О. М. (2021) The shingle algorithm. In: ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01–03 грудня 2021 року, Харків : НТУ «ХПІ».

Новіцька, В., Михайлова, О. С. (2021) Innovative Techniques of the Formation of Ecological Education of Children of Lower-Kindergarten Age. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Новіцька, В. В. (2021) Інноваційні технології формування екологічної компетентності в дітей старшого дошкільного віку. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. pp. 173-177.

Носок, М. В., Шинкарук, І. В. (2021) Особливість пісенного проєкту «Глибокий колодязь». Теорія і практика мистецької освіти..

Обух, Л. В., Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до написання курсової роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 026 Сценічне мистецтво. О. О. Євенок, Житомир.

Одончук, Ірина (2021) Радіореклама: жанрові та функціональні особливості. Методичний пошук (19). pp. 65-69.

Оксентюк, Я. Р. (2021) Видова різноманітність акаридієвих кліщів зернових культур Житомирського Полісся. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. наук. пр. pp. 170-173.

Оксентюк, Я. Р. (2021) Профілактичні заходи та методи контролю чисельності акаридієвих кліщів задля сприяння кращого збереження продуктів харчування й сільськогосподарської сировини. Біологічні дослідження – 2021. pp. 104-106.

Оленяк, М. Я. (2021) Дослідження образного порівняння в період відродження (16–18 століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 138-150. ISSN 2663-7642

Оляновська, В. Є., Гуманкова, О. С. (2021) Врахування домінуючих репрезентативних систем учнів початкової школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Оляновська, В. Є., Паламарчук, В. А. (2021) Робота з формування літературної компетентності учнів початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року).

Олійник, К. В. (2021) Містерія як метажанр у драматургії ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 18-26. ISSN 2663-7642

Олійник, С. В. (2021) Історія зарубіжної музики: методичні рекомендації до організації самостйної роботи студентів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Олійник, С. В., Тарасюк, І. (2021) Виконавська інтерпретація як фахова компетентність майбутнього вчителя. Теорія і практика мистецької освіти. pp. 20-25.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2021) Становлення мистецтва Bell Canto у творчості Клаудіо Монтеверді. The XII International Science Conference «About modem problems in science and ways to solve them», December 06 - 08. pp. 31-33.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2021) Феномен музичної імпровізації та її механізми. Innovations and prospects of world science.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С., Агай Кухі, А. (2021) Категорія «Блиску» в естетиці та художній практиці доби музичного бароко. The 5th International scientific and practical conference “Topical issues of modem science, society and education” (November 28-30, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”. pp. 1315-1319.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С., Агай Кухі, А. (2021) Прийоми музичної імпровізації в контексті віртуозного стилю доби бароко. Science, innovations and education: problems and prospects.

Онищук, І. П. (2021) Гуманізація методів викладання фізіології людини у професійній біологів, екологів, хіміків та вчителів природничих дисциплін. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 42-46.

Оніпко, В. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертацію Романюк Руслани Костянтинівни «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Опанащук, Петро (2021) Діяльність Українського інституту національної пам'яті як складова інституційного механізму реалізації державної політики пам'яті в Україні. Економіка та держава. Серія: Державне управління (1). pp. 60-64.

Орендарчук, Г. О., Петькун, С. М., Тома, Н. М. (2021) Казання Петра Могили "крестъ Христа Спасителя и кожного человhка" як комунікативний та культурний феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 46-56. ISSN 2663-7650

Оржиховська, Л. С., Константиненко, Л. А. (2021) Використання комп’ютерних технологій при викладанні шкільного курсу загальної біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 428-431.

Осіпов, Олександр, Вербівський, Д. С. (2021) Використання ІКТ на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Осіпчук, О., Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of the Senior Pre-Schooler’s Culture of the Behaviour in the Process of the Social Environment Familirization. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Павленко, В. В. (2021) Reform of the ukrainian system of general secondary education: trends, consequences, conclusions. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 44 (1). pp. 115-123. ISSN 2543-8204

Павленко, В. В. (2021) Textbook as a means of creativity development of a student. Українська полоністика (19). pp. 126-133. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2021) Бар’єри розвитку креативності. Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (9). pp. 21-25.

Павленко, В. В. (2021) Креативний підхід до організації освітнього процесу. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства. pp. 224-228.

Павленко, В. В. (2021) Реализация идей Эдварда де Боно в педагогической деятельности учителя. Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії. pp. 42-46.

Павленко, В. В. (2021) Теоретичні основи застосування проблемних ситуацій в освітньому процесі вищої школи. Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами (4). pp. 99-106.

Павленко, В. В. (2021) Технології розвитку креативного потенціалу майбутніх учителів. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті. pp. 131-135.

Павленко, В. В. (2021) Школа-родина-дитина: креативний підхід. Відповідальне батьківство ХХІ століття: зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару. pp. 134-137.

Павленко, М. Ю., Пацюк, М. К. (2021) Голі амеби в річках околиць м. Житомира. Біологічні дослідження - 2021. pp. 164-165.

Павленко, М. Ю., Пацюк, М. К. (2021) Особливості використання структурно-логічних схем на уроках біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 431-432.

Павлова, О. І. (2021) Роль розсудку в естетичному судженні у контексті класичної естетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 23-24. ISSN 2663-7650

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої готельної практики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої ресторанної практики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики з роботи готелів та ресторанів та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павловська, Л. Д., Ковпака, А. А. (2021) Маркетинг інноваційних товарів:методичні рекомендації до практичних занять з освітньої компоненти «Маркетинг інноваційних товарів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг. ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В. (2021) Використання лепбукінгу під час вивчення паразитів людини в новій українській школі. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (66). pp. 12-17.

Павлінчук, Т. І. (2021) "Як молитва існую, попри себе в скорботі": болісне тривання в поезії Болеслава Лесьмяна "Уночі". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 76-90. ISSN 2663-7642

Палій, М. В., Якимчук, Б. Л. (2021) Впровадження мобільних технологій в процес навчання інформатики. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Панченко, Г. В. (2021) Формування екологічно доцільної поведінки старших дошкільників: теоретичний аспект. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Папіжук, В. О., Кузьменко, О. Ю., Лісова, Ю. О. (2021) Критичне мислення як освітня інновація в Україні: здобутки та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (43). pp. 180-185. ISSN 2308-4863

Пархомчук, Л. В., Вербівський, Д. С. (2021) Використання хмаро-орієнтованих методичних систем у сучасній освіті. ктуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (VIII). pp. 1-282.

Пархомчук, Л. В., Вербівський, Д. С. (2021) Роль ІКТ в активізації навчальної діяльності учнів основної та старшої школи. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Парій, В. Д., Грищук, С. М. (2021) Підходи до лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V ступеню в Україні. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків. pp. 107-108.

Пасько, Віктор, Каковкіна, Ольга (2021) Використання інформаційних технологій у формуванні мотивації здобувачів до занять фізичною культурою і спортом. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 29-36. ISSN 2071-5285

Пацюк, М. К. (2021) Видовий склад голих амеб в епіфітних біотопах України. Харківські зоологічні читання з зоології безхребетних, присвячені пам'яті професора Є. І. Лукіна.

Пелепiшина, Д., Сергеда, Н. (2021) Acupuncture as a non-traditional method of treatment. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2021) Нові дані до топографії городища 1 в Коростені. Науковий журнал з проблем археології та давньої історії. Археологія і давня історія України (38). pp. 105-112.

Печерських, Л. О. (2021) Елементи антиутопії в романі "Радіо ніч" Ю. Андруховича. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 27-35. ISSN 2663-7642

Пилипишина, Н., Вознюк, О. В. (2021) Critical Thinking as a Skill of the 21st Century in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Пилипчук, Ю. О., Пацюк, М. К. (2021) Особливості розв’язування задач з біології в закладах загальної середньої освіти. Біологічні дослідження - 2021.

Пирог, Г. В. (2021) Психологические особенности жизненных перспектив современной молодежи. Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғунлиги. pp. 4-6.

Пирог, Г. В., Бодашевська, Ю. С. (2021) Обери свій професійний шлях. Other. ГС «Дім ветерана».

Пирог, Г. В., Бодашевська, Ю. С. (2021) Як обрати професію. Other. ГС «Дім ветерана».

Плахотнік, О. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мирончук Наталії Миколаївни «Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Плющик, Є. В., Гунько, І. Л. (2021) Ідеї креативної педагогіки в мистецькій освіті учнів початкових класів. The 3 rd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖.

Пойта, І. О., Калініченко, О. О., Дембовська, Б. (2021) Creative marketing as a tool of innovative development of the economy. ЖДУ ім.Івана Франка.

Покришнь, Д. А. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Токарської Олесі Анатоліївни «Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики основної інколи засобами інформаційно-комунікаційних технологій», представлену на здобуття наукового ступеня доктор а філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Спецрада PhD ДФ 14.053.003.

Поліщук, В. (2021) Google Calendar як інструмент ефективної організації роботи вчителя. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2021) Мовленнєві тактики і стратегії ввічливості в англомовному політичному дискурсі. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологія", 47. pp. 151-157.

Поліщук, О. П. (2021) Дилемма «свой» и «чужой» в условиях войны: опыт украинской и немецкой художественной литературы XX века. Obcy i swój we współczesnej literaturze i kulturze Słowian.

Поліщук, О. П. (2021) Естетичні проблеми дизайну. In: Феномен культури постглобалізму, 26 листопада 2021 р, м. Маріуполь.

Поліщук, О. П., Клепіковська, Г. С. (2021) Естезис екологічного дизайну: художнє моделювання виставкового простору та конструювання унікального арт-об'єкта. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (46). pp. 24-30. ISSN 2308-4863

Поліщук, О. П., Толок, Я. П. (2021) Фольклорно-міфологічна образність драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та специфіка її візуальної інтерпретації в сучасній арт-практиці. In: Культуротворче буття людини XXI століття, 19-20 травня 2021 року, м. Слов’янськ.

Постова, С. А., Федорчук (Жуковська), А. Л., Шмалюк, М. А. (2021) Використання сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання. Нові технології навчання (95). pp. 186-193. ISSN 2710-3560

Прищепа, О. П., Черниш, О. А., Білошицька, З. А. (2021) Суржик як мовленнєвий бар'єр у процесі оволодіння літературним варіантом мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 151-160. ISSN 2663-7642

Прищепа, О. Р. (2021) Взаємозв’язок сім’ї і школи в моральному вихованні молодших школярів. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Прищепчук, А. В., Кушмар, Л. В. (2021) До питання навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Пронтенко, К. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Тичини Ірини Вікторівни на тему «Організаційно-педагогічні засади підготовки військових фахівців в Україні в 1920-1940 рр.», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Науки про освіту/Освітні, педагогічні науки». Спецрада PhD ДФ 14.053.001.

Протас, О. Л. (2021) Methodology of writing scientific articles by students of higher pedagogical institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 24-31. ISSN 2663-6387

Протопопова, К. О. (2021) Концепт «Щастя» в художньому вимірі Б. Антоненка-Давидовича. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 36-48. ISSN 2663-7642

Прохоренко, А. О. (2021) Розвиток критичного мислення учнів на нестандартних уроках української мови в початковій школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року). pp. 56-57.

Пруднікова, М. С., Мулик, В. В. (2021) Аналіз впливу занять лижним спортом на організм жінок. Спортивна наука – 2021. pp. 40-44.

Пустовіт, В. Ю. (2021) Порівняльно-типологічне вивчення літературних угрупувань (рецензія на монографію О. О. Крижановської «Ланка» – МАРС та «Серапіонові брати»: порівняльно-типологічний аспект (Київ: ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2021). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 115-117. ISSN 2663-7642

Пушкар, Т. М., Борова, В. Д. (2021) Переклад складної комплементації в творах англійських письменників на прикладі роману-дистопії «1984» Джорджа Орвела. In: Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Канада, Ванкувер, pp. 998-1001. ISBN 978-1-4879-3794-2

Пушкар, Т. М., Мишаковська, Л. О. (2021) Метафора та її переклад у політичному дискурсі. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) 21 травня 2021 р. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 94-96.

Пушкар, Т. М., Поліщук, Л. П. (2021) Мовленнєві засоби і стратегії ввічливості в англомовному політичному дискурсі. In: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 5th International scientific and practical conference, October 24-26, 2021. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Берлін, pp. 516-521. ISBN 978-3-954753-03-1

Підгурська, В. Ю. (2021) Особливості організації освітнього середовища в початкових класах. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2021) Правописна підготовка студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2021) Шляхи творення гендернотолерантної мови. Scientific Collection «InterConf».

Підгурська, В. Ю., Цуканова, С. П. (2021) Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти на уроках літературного читання засобами сторітеллінгу. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Підскальна, О. М. (2021) Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Підскальна, О. М. (2021) Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський держвний університет імені Івана Франка.

Рабокоровка, А. В. (2021) Философские размышления о природе комического. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 177-187. ISSN 2663-7650

Радкевич, В. В. (2021) Дослідження діалогу в сучасних лінгвістичних студіях. In: VІI Всеукраїнський науково-практичний вебінар з міжнародною участю 24 березня 2021 року.

Радкевич, Д. А., Грищук, С. М. (2021) Особливості оптимізації рухової активності школярів середнього віку в контексті провадження нових методик навчання. Біологічні дослідження - 2021. pp. 390-391.

Регенел, Ю., Вознюк, О. В. (2021) The Problem of Forming Students’ Learning Motivation. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Роговська, Є. В., Борисенко, Н. С. (2021) Освіта дорослих: досвід Польщі. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2021 року, м. Суми), 2. pp. 139-142.

Роговська, Є. В., Борисенко, Н. С. (2021) Позашкільна мистецька освіта сучасної Житомирщини. Грааль науки. (10). pp. 429-433.

Рогожа, М. М. (2021) Сучасні виклики і етичні проблеми дистанційного навчання в університеті (під час карантину Covid-19 в Україні). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 35-45. ISSN 2663-7650

Розлуцька, Г. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Русин Галини Андріївни «Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.)». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Розпутна, М. В. (2021) Роль перших робіт американського вченого Джона Дьюї на шляху становлення як філософа. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 135-143. ISSN 2663-7650

Романченко, І., Вознюк, О. В. (2021) Ecological Education of Junior Schoolchildren in Extracurricular Activity. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романчук, Н. О. (2021) Mathematical competences as a basis of prospective engineers training in higher technical educational institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 32-40. ISSN 2663-6387

Романюк, А. О., Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities of Students of Grades 1-3 of Music School Based on Educational and Pedagogical Material. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романюк, Р. К. (2021) Підготовка вчителя біології профільної школи: теорія і практика. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Романюк, Р. К. (2021) Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Романюк, Р. К. (2021) Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Романюк, Р. К., Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А., Павлюченко, О. В., Шевчук, С. Ю. (2021) Теорія та методика навчання біології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Теорія та методика навчання природничих наук (1).

Романюк, Р. К., Константиненко, Л. А., Васільєва, Л. А. (2021) The use of QR-codes in professional training of students of environmental and educational industries. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 70-77. ISSN 2663-6387

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2021) Лабораторні роботи як ефективна форма професійної підготовки майбутніх біологів у закладах вищої освіти. Scientific and pedagogical internship.

Рудик, А. В. (2021) Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рудик, А. В. (2021) Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рудницька, Н. Ю. (2021) Використання інноваційних технологій математичної освіти в практиці підготовки майбутніх учителів початкової школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Рудницька, О. П. (2021) Антикорупційна політика в закладах вищої освіти. Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки вчителя правознавства: досвід і проблеми: тези Вcеукраїнської науково- практичної конференції (04.12.2020 р., м. Кам’янець-Подільський). pp. 83-87.

Рудницька, О. П. (2021) Види забезпечення позову в порядку цивільного судочинства у справах про порушення авторських прав. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 листопада 2021 р.) (IX). pp. 55-57.

Рудницька, О. П., Войтович, Н. Ф. (2021) Документи та методичні рекомендації до організації навчальної практики з цивільного та кримінального права: практикум. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Русин, Г. А. (2021) Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Русин, Г. А. (2021) Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.). EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рябуха, Ю. А., Пономаренко, О. В. (2021) Розвиток критичного мислення студентів на заняттях з домашнього англомовного читання. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Рябченко, В. І. (2021) Світоглядна компетентність як чинник забезпечення соціальної відповідальності за сталий розвиток сучасного суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 88-101. ISSN 2663-7650

Рябченюк, С. М., Костюк, В. С. (2021) Фізико-географічні особливості Української Сахари – «Олешківських пісків». Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 493-497.

Рєзнік, О. С. (2021) Формування основ ритмічної графіки у здобувачів елементарного підрівня. Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у загальноєвропейському контексті: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. м. Сєвєродонецьк. pp. 161-163.

Савельєва, С. (2021) Соціальні мережі як невід’ємний та необхідний засіб навчання. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції.

Савенко, О. П. (2021) Образ княгині Ольги як тип андрогінної жінки в «Повісті минулих літ». Закарпатські філологічні студії (16). pp. 304-307. ISSN 2663-4880

Савина, А. Ю. (2021) Метакритика як літературознавча проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 91-101. ISSN 2663-7642

Савицька, Д. О., Сорочинська, О. А. (2021) Формування основ екологічної культури в дітей віку в умовах закладу дошкільної освіти. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наукю пр.]: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 8-15. ISSN 2709-6750

Савченко, Віктор, Акопов, Олег, Микитчик, Ольга (2021) Фізичний стан боксерів 10–11 років. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 72-77. ISSN 2071-5285

Салюк, І., Гуманкова, О. С. (2021) Sensory Education in Montessori Pedagogy. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Самойленко, О. А., Дубасенюк, О. А. (2021) Ensuring quality of life by means of adult education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 50-58. ISSN 2663-6387

Самойлюкевич, І. В., Свобода, В. В. (2021) Developing emotional intelligence in primary school learners in the context of teaching Еnglish. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 33-44. ISSN 2663-6387

Самофал, А. С., Бутова, В. О. (2021) Особливості перекладу інтертекстів у мовній підготовці вчителів англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Саракун, Л. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Підскальної Оксани Михайлівни «Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Саракун, Л. П. (2021) Повертаючись до проблеми формування світоглядних уявлень особистості у сучасних цивілізаційних викликах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 102-113. ISSN 2663-7650

Саух, І. В., Саух, П. Ю., Вікарчук, О. І. (2021) Теоретичні проблеми креативного менеджменту на засадах креативної освіти. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Kyoto, Japan.

Саух, П. Ю. (2021) Ponad podziałami: Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Саух, П. Ю. (2021) Матриця полікультурної освіти в дискурсі алгоритму «Політики рівної гідності». Історія та філософія освіти. В незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання.

Саух, П. Ю. (2021) Педагогічна місія філософії в стратегічному забезпеченні освітнього процесу. Інститут педагогіки Національна академія педагогічних наук України, Педагогічна думка.

Саух, П. Ю. (2021) Розвиток критичного мислення як один із провідних трендів сучасного освітнього процесу. Педагогічна думка.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2021) Духовність у «Колесі життєвого балансу» сучасної людини. Вісник НАПН України (3(2)). ISSN 2707-305X

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2021) Критичне мислення як особливий феномен сучасної системи компетенцій. World scinse: problems, prospects and innovations.

Сафонік, Л. М. (2021) Freedom of will in metaphysical and modern discourse. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 87-93. ISSN 2663-7650

Сафонік, Л. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Підскальної Оксани Михайлівни «Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сватьєв, А. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Лайчука Андрія Миколайовича на тему «Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до розвитку морально-вольових якостей учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спецрада PhD ДФ 14.053.002.

Свириденко, Д. Б. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Білокопитової Ніни Іванівни «Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Свириденко, Д. Б., Revin, F. G. (2021) Philosophical underpinnings of teaching science through inquiry-based approach. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 94-102. ISSN 2663-7650

Свобода, В., Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Story-Based Activities for Developing Young Learners’ Emotional Competence in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Свобода, В. В. (2021) Розвиток емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти на уроках позакласного читання. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Севостьянов, Є. О. (2021) Квазіконформний аналіз. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Сейко, Н. А., Єршов, Микола-Олег (2021) Зарубіжний досвід розвитку іт-освіти. Український педагогічний журнал (4). ISSN 2411-1317

Сейко, Н. А., Костюшко, Ю. (2021) Конфлікти в педагогічному процесі та компетентнісні засади їх вирішення. Молодь і ринок (7-8).

Семенович, Я. М., Кравець, О. Є. (2021) Використання методу повної фізичної реакції в навчанні англійської мови дошкільників. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Семенюк, Т. В., Максименко, Ю. В. (2021) Теоретичні аспекти використання тайм-менеджменту в навчальному процесі. Теоретичні аспекти використання тайм-менеджменту в навчальному процесі.

Сидорчук, Н. Г. (2021) Categorial analysis of the “higher educational institution educator’s professional health” concept. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (81 (1)). pp. 19-27. ISSN 2300-3170

Сидорчук, Н. Г. (2021) Актуалізація проблеми дистанційного супроводу педагогічної просвіти батьків освітніми установами. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021 р.). pp. 164-167.

Сидорчук, Н. Г., Борейко, А. І. (2021) До питання педагогічної просвіти батьків дітей з особливими освітніми потребами. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.). pp. 141-145.

Сидорчук, Н. Г., Новіцька, І. В. (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Тичини Ірини Вікторівни. Спецрада PhD ДФ 14.053.001.

Симоненко, І. Л. (2021) Дидактична гра як засіб розвитку креативності молодших школярів. Формування сучасної науки: методика та практика, 2. pp. 76-79.

Симоненко, Іванна (2021) Педагогічні умови розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук. pp. 294-297.

Сичевська, В. В. (2021) Специфіка розробки календаря на 365 днів та його естетичні засади. Феномен культури постглобалізму, 2. pp. 126-128.

Сичевська, В. В., Поліщук, О. П. (2021) Специфіка розробки, оформлення та роль друкованих календарів у житті людини ХХ століття. In: Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики, 11-12 листопада, 2021, Черкаси.

Скалій, О. В., Лотоцький, В. Б. (2021) Вплив занять спортивним орієнтуванням на розвиток фізичних якостей підлітків. Спортивна наука – 2021. pp. 44-47.

Скарбарчук, Іванна, Ковальчук, В. А. (2021) Особливості впровадження технології портфоліо учня у навчальний процес. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.). pp. 150-153.

Скирда, Т. С. (2021) The use of specialized tutoring methods in higher institutions for the second bachelor’s degree students during teachinglearning the foreign business language based on the faculty of international relations. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 71-78. ISSN 2663-6387

Сколоздра, В. М., Мищишин, І. Я. (2021) Педагогічні умови організації іншомовного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Славова, Л. Л., Борисенко, Н. Д. (2021) Типологія освітніх реалій в англомовній художній прозі (на матеріалі роману Еріка Сігала "Love Story"). In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. ЖДУ, pp. 121-123.

Слюсар, В. М. (2021) Myth-making by advertising means: socio-philosophical and historical-philosophical discourses. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 138-147. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М. (2021) Соціальний характер невизначеності сучасної порівняльної реклами. In: Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року, Тернопіль : Вектор.

Слюсар, В. М., Shkil, L. L., Слюсар, М. В. (2021) Substantive approach to the definition of "advertising": philosophical and communicative aspect. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 103-112. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М., Поліщук, О. П. (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Венцель Наталії Василівни. Спецрада PhD ДФ 14.053.004.

Слюсар, М. В. (2021) Міфотворчість засобами реклами у філософії Ролана Барта. In: Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року, Тернопіль : Вектор.

Сліпченко, К. В., Федоренко, А. П. (2021) Індивідуальний підхід до навчання учнів початкових класів в умовах Нової української школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Смогоржевська, А. Д., Григор'єва, Т. Ю. (2021) Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Смоляр, С. В. (2021) Реалізація ідей Тоні Бьюзена у роботі вчителя початкових класів. Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції. pp. 111-114.

Смоляр, Світлана (2021) Вікові особливості розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук. pp. 304-307.

Собко, Ірина, Довбня, Микита, Іщенко, Олександр, Золотухін, Олександр, Поліщук, Станіслав (2021) Розвиток фізичних якостей за допомогою ігрового методу в тренувальному процесі футболістів 5–6 років. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 77-84. ISSN 2071-5285

Сога, Л. В. (2021) Стилістичні прийоми як основні елементи збагачення англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 97-105. ISSN 2663-7642

Соколовська, С. Ф. (2021) Художній простір сучасної драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 49-57. ISSN 2663-7642

Соколовський, О. Л. (2021) Methodological ambush of analysis of the category of Orthodoxy in the discourse of religious disciplines of higher education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 30-39. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2021) Methodological principles of defining orthodoxy as a category in regional studies. Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах.

Соколовський, О. Л. (2021) Methods of teaching religious studies in higher education in the context of geopolitical challenges. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень.

Соколовський, О. Л. (2021) The axiological influence of gnosticism on the formation of the worldview basis of modern journalism. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 148-157. ISSN 2663-7650

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2021) Особливості експериментально-дослідницької діяльності в природному довкіллі дітей старшого дошкільного віку. Зб. наук. праць «Педагогічні науки». pp. 51-56.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2021) Технологія геокешинг як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. pp. 136-138.

Спірін, О. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Марченкова Сергія Миколайовича «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Спірін, О. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Токарської Олесі Анатоліївни «Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики основної інколи засобами інформаційно-комунікаційних технологій», представлену на здобуття наукового ступеня доктор а філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Спецрада PhD ДФ 14.053.003.

Спіріна, В., Дєньгаєва, С. В. (2021) Children with Visual Impairment’s Adaptation to the Preschool Conditions with the Use of Multisensory Means. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ставська, І., Дєньгаєва, С. В. (2021) The Use of Information Technologies in Foreign Languages’ Teaching in the Conditions of Distance Learning. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Станчик, Вероніка (2021) Цифрові технології філії «Житомирська регіональна дирекція» акціонерного товариства «НСТУ» (відео онлайн-трансляція «UA: Житомир»). Вітражі (8). pp. 27-30.

Станіславова, О. В., Лісова, Ю. О. (2021) Стратегії використання "warm up activities" при вивченні англійської мови. In: «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки», 19 травня 2021, Київ, Україна.

Стародубець, Галина (2021) Anthropology of memory of rural women of Zhytomyr region about post-war everyday life. Інтермарум: історія, політика, культура (9). pp. 195-208. ISSN 2518-7694

Стародубець, Галина (2021) Методичні рекомендації для студентів історичного факультету з курсу «Історія середніх віків». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Стародубець, Галина (2021) Методичні рекомендації з курсу «Історія сталінізму» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 014.03 Середня освіта (історія). Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Стародубець, Галина (2021) Основні вектори й агенти соціально-політичної мобілізації сільського жіноцтва Волині у перші роки становлення радянської влади. Емінак: науковий щоквартальник (34). pp. 127-138. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2021) Повсякденне життя партійно-радянської номенклатури західноукраїнських областей у період пізнього сталінізму (середина 1940 – початок 1950-х) / Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) колективнамонографія. Other. Львів – Торунь : Liha-Pres.

Стародубець, Галина (2021) Система податків та зборів німецьких міст періоду Високого Середньовіччя. ХV міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита”: Тези доповідей. Дніпро, 21–22 жовтня 2021 р.. pp. 16-18.

Стародубець, Галина (2021) Соціально-правовий статус візантійської жінки в період правління імператорів Ісаврійської династії. ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 21 грудня 2021 р.. pp. 82-86.

Стародубець, Галина, Sushyk, I. (2021) Content and directions of women organizations activities in Volyn (the second half of the 1940s - beginning of the 1950s). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin. 2021. № 18. P.. pp. 176-186.

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор, Міщук, Г. А., Буравський, О. А., Шевчук, Андрій (2021) Специфика формирования профессиональных компетентностей будущих учителей истории. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. pp. 656-666.

Стахова, О. О. (2021) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Психологія дитячої творчості”: Робочий зошит для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2021) Тестові завдання з курсу “Психологія дитячої творчості”: Посібник для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. [Teaching Resource]

Степаненко, О., Фонарюк, О. В., Лазарева, А. (2021) Особливості оцінки інноваційних процесів у сучасній системі освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, 3 (41). pp. 232-237. ISSN 2308-4855

Степанченко, О. С. (2021) Деякі проблеми захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 листопада 2021 р (IX). pp. 79-81.

Столярова, І. С. (2021) Доцільність вивчення поняття «форма», як елементу в образотворчому мистецтві через призму пізнання витинанкарства. The 2nd International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (October 6-8, 2021). pp. 344-347.

Столярова, І. С. (2021) Проблеми узагальнення і деталізації в роботі над учбовим натюрмортом. The 3rd International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (September 22-24, 2021).

Столярова, І. С. (2021) Розвиток вміння поєднувати набуті теоретичні знання та практичні навички студентами в процесі пленерної практики з отриманням прогнозованого результату - натурного етюду. Трансформації в сучасному просторі: глибинні аспекти розвитку освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ,04 листопада 2021 року). pp. 17-20.

Стоянова, Ю., Гуманкова, О. С. (2021) Formation of Communicative Competence in Children of Upper Kindergarten Age by Means of Role-Play Games. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Стременко, К. В., Підгурська, В. Ю. (2021) Діти з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Студінікін, О. С., Дьоміна, А. А. (2021) Футбол як інструмент соціальної адаптації біженців у світі. Спортивна наука – 2021. pp. 47-53.

Сударик, О. С. (2021) Педагогічні умови формування соціальної компетентності учнів початкової школи засобами проєктних технологій. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Сударик, О. С. (2021) Проектні технології формування соціальної компетентності учнів початкової школи. Сучасна початкова освіта в поглядах молодих науковців. pp. 151-158.

Сударик, О. С. (2021) Сутність поняття «ігрові технології» та їх класифікація. Формування сучасної науки: методика та практика, 2. pp. 91-94.

Суха, К., Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Quests in the English Lessons in Primary School within a Meta-Disciplinary Approach. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Суха, К. В., Танська, В. В. (2021) Використання метапредметного підходу в навчанні учнів початкових класах. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Сьомко, Т. (2021) Педагогічні умови організації розвивального середовища в НУШ на засадах креативності. Формування сучасної науки: методика та практика, 2. pp. 84-87.

Сьомко, Тетяна (2021) Креативний підхід до створення освітнього середовища НУШ. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей. pp. 154-159.

Сікан, Аліна, Вербівський, Д. С. (2021) Аналіз засобів розробки 2D гри. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Сікора, Я. Б. (2021) The use of artificial intelligence in adaptive learning of future it specialists. Scientific and pedagogical internship «Shared values, approaches, and requirements for the implementation of an educational process during training engineering specialists in Ukraine and EU countries». pp. 89-92.

Сікора, Я. Б., Гурська, Д. Р. (2021) Sketchup для викладання вибіркового модуля «Тривимірне моделювання». In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Сікора, Я. Б., Постова, С. А. (2021) Збірник наукових праць «Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)». In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)».

Тараба, І. О., Баюн, К. Й., Борковська, О. В. (2021) Auswirkung von Bidern in Texten und Reden Einbindung auf den kognitiven Wissenserwerb. Abstract of V International Scientific and praktical Conference "Trends in Science and Practice of Today", Ankara, Turkey, Oktober, 19-22? 2021. pp. 200-206.

Тараба, І. О., Баюн, К. Й., Борковська, О. В. (2021) Erwachsenbildung im Fokus der Transkultarität. Problems of modern Science and Praktice. Abstract of I International Scientific and practical conference. pp. 208-2014.

Тараба, І. О., Баюн, К. Й., Борковська, О. В. (2021) Geschlechtergerechte Sprache in der Berufswahl der Mädchen. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір філологічних наук», 16–17 липня 2021 року. pp. 52-57.

Тарасова, В. В., Ковалевська, І. М. (2021) Оцінка регіонального розвитку релігійного туризму в Україні. Science and practice, problems and innovations. pp. 216-219.

Тарасова, В. В., Нестерчук, І. К., Ковалевська, І. М., Осіпчук, О. С. (2021) Географія туризму: Екологічний туризм. Поліський національний університет.

Тарасюк, В. В., Дєньгаєва, С. В. (2021) The Technologies of Formation the Future Preschool Educators’ Pedagogical Culture. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Терновецький, Б., Козак, О. (2021) Створення прототипу всюдеходу на платформі з всенаправленими колесами. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2021.

Тимошенко, Н. С. (2021) Особливості функціонування двоскладного спонукального речення в ранньоновоанглійській мові. ЖДУ ім. Івана Франка.

Тимошенко, О. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Лайчука Андрія Миколайовича на тему «Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до розвитку морально-вольових якостей учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спецрада PhD ДФ 14.053.002.

Тимощук, Л., Дєньгаєва, С. В. (2021) Storytelling in the Environmental Education of the Preschoolers. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Тичина, І. В. (2021) Організаційно-педагогічні засади підготовки військових фахівців в Україні в 1920-1940 рр. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Спецрада PhD ДФ 14.053.001.

Тичина, І. В. (2021) Організаційно-педагогічні засади підготовки військових фахівців в Україні у 1920-1940 рр. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Токарська, О. А. (2021) Informal education as an effective form of development of professional competence of modern computer science teacher. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. pp. 40-49. ISSN 2663-6387

Токарська, О. А. (2021) Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Токарська, О. А. (2021) Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Спецрада PhD ДФ 14.053.003.

Токарська, О. А., Миклін, О. В., Вербівський, Д. С. (2021) Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики в системі неформальної освіти. [Teaching Resource]

Трушківська, В., Михайлова, О. С. (2021) Safety of Life of a Child of Kindergarten Age in the Environment. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Тітов, Ю. О., Білявина, Н. М., Чумак, В. В. (2021) Особливості будови міжблокової границі в двошаровій структурі сполук типу AIILn2B2IIIO7 (AII=Sr, Ba, Ln, BIII = Al, Fe, Sc, In. Доповіді національної академії наук України (3). pp. 78-85. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Кузьмін, Р. М., Чумак, В. В. (2021) Електрофізичні властивості A3IILaNb3O12 (AII = Sr, Ba) з шаруватою перовськітоподібною структурою. Доповіді національної академії наук України (4). pp. 53-60. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Тимошенко, М. В. (2021) Синтез гетеровалентно заміщених шаруватих перовськітів Sr2–xLnxBIV1–xBxIIIO4 (BIV = Sn, Ti, BIII = Sc, In). Доповіді національної академії наук України (1). pp. 77-83. ISSN 1025-6415

Усата, О. Ю., Наконечна, О. А., Вербівський, Д. С. (2021) Вступ до спеціальності: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина 1. [Teaching Resource]

Усата, О. Ю., Сікора, Я. Б. (2021) Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). [Teaching Resource]

Усатий, А. В. (2021) Проблема читача у сучасному освітньому просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції забезпечення якості освіти”. pp. 62-70.

Устецька, М. О., Гордієнко, О. А. (2021) Використання лінгвістичних ігор на уроках української мови як засіб формування мовної особистості дітей молодшого шкільного віку. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Устецька, М. О., Кравець, О. Є. (2021) Застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як засіб підвищення якості навчання здобувачів освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Устецька, М. О., Підгурська, В. Ю. (2021) Storytelling як засіб розвитку комунікативної компетентності здобувачів освіти. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Утюж, І. Г. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Венцель Наталії Василівни «Нелінійність розвитку світ-системи в умовах суспільної транзитивності». Спецрада PhD ДФ 14.053.004.

Федорова, М. А. (2021) Підходи до розвитку ігрової діяльності у дошкільному віці. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. pp. 418-421.

Федорова, М. А., Іванова, Т. Б. (2021) Завдання та зміст роботи з розвитку словника у ранньому віці. Перспективи розвитку дошкільної освіти і сучасний образ дитинства: зб. наукових праць. pp. 158-163.

Федорів, Є. М., Венгринюк, М. І. (2021) Перекладознавчий аспект багатозначних слів (на прикладі роману О. Уальда «Портрет Доріана Грея»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Фонарюк, О. В. (2021) Використання властивостей зростаючих (спадних) функцій при розв'язуванні рівнянь. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З.І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Фонарюк, О. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Рудик Анни Віталіївни «Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Фонарюк, О. В. (2021) Проблеми та перспективи розвитку фізико-математичної освіти в умовах інформатизації сучасного суспільства в Україні та країнах ЄС. Scientific and pedagogical internship «Challenges and development prospects of physical and mathematical education amidst informatization of modern society in Ukraine and EU countries». pp. 16-19.

Фонарюк, О. В., Прус, А. В. (2021) Евристичні методи розвитку критичного мислення в майбутніх учителів математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (75). pp. 111-116. ISSN 1992-5786

Франчук, М. В. (2021) Альтернативна історія в романі Олеся Бердника "Камертон Дажбога". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 36-44. ISSN 2663-7642

Фурман, Ю. М., Бойко, М. О., Грузевич, І. В., Слободянюк, М. Л. (2021) Удосконалення швидкісних якостей плавців 13–14 років шляхом підвищення ефективності креатинфосфатного механізму енергозабезпечення м’язової роботи. Спортивна медицина і фізична реабілітація. pp. 41-47.

Фурман, Ю. М., Брезденюк, О. Ю., Мірошниченко, В. (2021) Стандарти оцінки функціональної підготовленості осіб різного віку. Особливості викладання дисципліни Фізичне виховання у ЗВО в сучасних умовах: матеріали круглого столу.

Фурман, Ю. М., Головкіна, В., Сальникова, С., Брезденюк, О. Ю. (2021) Вплив елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування на динаміку відновлення функції серцево-судинної системи плавчинь. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві (3). pp. 117-122.

Філімончук, А. Л. (2021) "Бентежні звуки далеких дзвонів": художня специфіка автобіографічної дилогії Михайла Стельмаха. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року). pp. 104-105.

Філіна, В. А. (2021) Реалізація ключових компетентностей учнів-дзюдоїстів під час тренувальних занять в умовах нової української школи. Креативна педагогіка 15 (15). pp. 69-71.

Хададова, М. В. (2021) Дослідження оборонної споруди на Замковій горі в м. Житомирі. Археологія Північно-східної України: здобутки, сучасний стан та перспективи". Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 лютого 2021 р.. pp. 129-131.

Хададова, М. В. (2021) Методичні рекомендації до проведення археологічної практики для добувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 032 «Історія та археологія» та 014 «Середня освіта (Історія)». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Хададова, М. В. (2021) Методичні рекомендації до проведення археологічної практики для добувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 032 «Історія та археологія» та 014 «Середня освіта (Історія)». Житомир: вид. ЖДУ ім. І. Франка.

Холодніцький, Л. С., Грищук, С. М. (2021) Гендерне виховання школярів на уроках фізичної культури. Біологічні дослідження - 2021. pp. 397-398.

Хом’як, І. В., Демчук, Н. С., Гарбар, Д. А. (2021) Екосистемологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Хом’як, І. В., Зарічна, М. С., Демчук, Н. С., Костюк, В. С., Василенко, О. М., Власенко, Р. П., Гарбар, Д. А. (2021) Вплив зарегулювання течії на динаміку екосистем річки Лісна (Житомирська область). Екологічні науки (35). pp. 45-48. ISSN 2306-9716

Хом’як, І. В., Костюк, В. С., Гарбар, О. В., Демчук, Н. С., Андрійчук, Т. В., Власенко, Р. П., Гарбар, Д. А., Онищук, І. П., Шпаковська, Л. В., Омельчук, М. О. (2021) Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації. Екологічні науки (7). pp. 67-71. ISSN 2306-9716

Хорошун, О. О. (2021) Машинний переклад: історичний огляд. Нова філологія (82). pp. 333-337.

Хорошун, О. О. (2021) Функціонування метафори у текстах американської газетної публіцистики. Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення. pp. 85-87.

Хробуст, Ю. А. (2021) Інтегрований підхід до навчання в Новій українській школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Хрустицька, А., Зимовець, О. А. (2021) The Organization of Bilingual Education Program in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Хрустицька, А. І. (2021) Використання квест-технологій на уроках математики в початкових класах у контексті НУШ. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Хімчик, Є., Іваненко, І. В. (2021) Advantages and Disadvantages of Learning a Professional Foreign Language during Distance Learning. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Хіцова, К., Михайлова, О. С. (2021) The Development of Physical Qualities in Children of Lower-Kindergarten Age by Means of Mobile Games. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Цуканова, С. П., Зимовець, О. А. (2021) Використання інтерактивних технологій навчання в роботі вчителя початкових класів на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Цюряк, І. О., Борисенко, Н. С. (2021) Популяризація жанру народної пісні у сучасному направленні симфо-рок. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (197). pp. 181-184. ISSN 2415-7988

Цюряк, І. О., Роговська, Є. В., Борисенко, Н. С. (2021) Сучасний стан диригентсько-хорової підготовки студентів у системі музично-педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (74). pp. 191-195.

Чайка, М. В., Томашик, З. Ф., Томашик, В. М., Панасюк, Д. Ю. (2021) Xімічна взаємодія монокристалів ZnxCd1-xTe з водними розчинами К2Cr2O7 – HBr – C3H6O3. In: ХVІІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2021”, 31 травня-2 червня 2021 р., Львів.

Чайка, Ю. Ю. (2021) Репродуктивний потенціал партеногенетичного A.trapezoides та амфіміктичного A.caliginosa дощових червів родини Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae). In: Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти, 20-21 квітня 2021 р., Переяслав.

Чайка, Ю. Ю., Гарлінська, А. М., Мельник, О.Ю., Демчук, М.К. (2021) Оцінка рівня фізичного здоров’я молоді на основі експрес-аналізу морфофунціональних показників. In: XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2021», 23 - 25 березня 2021 року, Житомир.

Чайка, Ю. Ю., Межжерин, С. В., Жалай, Е. И. (2021) Репродуктивні особливості партеногенетичної та амфіміктичної форм дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae). In: Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття, 1-3 червня 2021 року, Київ.

Чайка, Ю. Ю., Межжерін, С. В. (2021) Особливості просторово-генетичної структури популяцій дощових червів Аporrectodea caliginosa (Оligochaeta, Lumbricidae). In: XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2021», 23 - 25 березня 2021 року, Житомир.

Чемерис, О. А. (2021) Computer technologies in teaching linear algebra (Комп’ютерні технології у викладанні лінійної алгебри). Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», присвяченої пам’яті професорів О. А. Панкова і В. С. Трохименка (Вінниця, 20-21 травня 2021 р.).

Чернешова, Т. М., Нестерчук, І. К., Ніквашвілі, Д. Г. (2021) Активність туристичних магнітів м. Житомир. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку. pp. 137-141.

Чернишова, А. М. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять студентів спеціальності 013 Початкова освіта з освітньої компоненти «Основи хореографії, сценічного та екранного мистецтва з методиками навчання». [Teaching Resource]

Чиж, К., Вознюк, О. В. (2021) Formation of Sensory-Cognitive Competence in Senior Preschool Children by Lego-Construction Means. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Чорнойван, Г. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Бірук Наталії Петрівни «Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чурілов, Г. В., Косюченко, О. М., Замега, О. В. (2021) Удосконалення показників технічної підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки. Спортивна наука – 2021. pp. 54-57.

Шаверський, В. К., Вислоцька, А. В., Синельникова, Т. В. (2021) Підвищення показників техніко-тактичної підготовки волейболісток в змагальному періоді. Спортивна наука – 2021. pp. 57-59.

Шаверський, В. К., Кравчук, Я. Г. (2021) Удосконалення методики розвитку гнучкості у борців греко-римського стилю на етапі попередньої базової підготовки. Спортивна наука – 2021. pp. 59-63.

Шадюк, Т. А. (2021) Феномен конспіративізму: соціально-філософський аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 114-127. ISSN 2663-7650

Шайко, Ю., Вознюк, О. В. (2021) Adaptation of First Grade Students to Learning in the Educational Environment of the New Ukrainian School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція "Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті".

Шанскова, Т. І. (2021) Удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів відповідно до вимог Нової української школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Шапран, Ю. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертацію Романюк Руслани Костянтинівни «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шатило, В. Й., Заболотнов, В. О., Гордійчук, С. В., Киричук, І. М., Богдан, О. В., Грищук, С. М. (2021) Досвід та наукометричні показники якості підготовки магістрів спеціальності «Медсестринство». Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Житомир- Ужгород, 24 листопада 2020 р. Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань “Охорона здоров’я”.

Шевчук, І. В., Гордійчук, С. В. (2021) Досвід застосування інтерактивних технологій при підготовці майбутніх медичних фахівців. Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах.

Шевчук, А. П. (2021) Формування мотивації до навчання в учнів Нової української школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Шевчук, Андрій (2021) Імперське конструювання судової системи для городян Правобережної України (1797–1801 рр.). Архіви України (326). pp. 163-183.

Шевчук, Андрій (2021) Бюрократична структура повітових судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали V Міжнародної наукової конференції (Суми, 11–12 листопада 2021 р.), 2. pp. 214-216.

Шевчук, Андрій (2021) Повітові та головні суди Правобережної України (1797–1831 рр.): улаштування, кадровий склад, діяльність. Український історичний журнал (4). pp. 50-64. ISSN 0130-5247

Шевчук, Андрій (2021) Секретарі головних судів Правобережної України: Між імперською політикою і прагненнями місцевої еліти (1797–1831 рр.). Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 237-241.

Шевчук, Андрій (2021) Статус кріпаків у кримінальному судочинстві Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3–4 грудня 2021 р.. pp. 49-53.

Шевчук, Д. В. (2021) Experience in the use of minimally invasive equipment in the surgical treatment of congenital malformations of the urinary tract in children in a tertiary regional hospital. Pediatric Nephrology.

Шевчук, Л. М. (2021) Робочий зошит для лабораторних робіт із зоології (зоології хордових). [Teaching Resource]

Шевчук, Л. М., Билина, Л. В. (2021) Біологічне різноманіття двостулкових молюсків родини Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia) водойм та водотоків басейну Тетерева Житомирщини. Біологічне різноманіття двостулкових молюсків родини Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia) водойм та водотоків басейну Тетерева Житомирщини.

Шевчук, Л. М., Билина, Л. В. (2021) Оцінка екологічного стану водойм басейну річки Гнилоп'ять Бердичівщини з використанням двостулкових молюсків. Оцінка екологічного стану водойм басейну річки Гнилоп'ять Бердичівщини з використанням двостулкових молюсків.

Шевчук, Л. М., Васільєва, Л. А., Романюк, Р. К., Павлюченко, О. В. (2021) Species diversity of unionid mussels (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) as a bioindicator of the state water environment of river basins of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Шевчук, Л. М., Шевчук, С. Ю., Максименко, Ю. В. (2021) Методичні рекомендації для проведення навчальної практики із зоології (з елементами дистанційного навчання). ЖДУ.

Шельвашенко, Т. А., Грищук, С. М. (2021) Фактори, які впливають на рішення мешканців Корнинської ОТГ щодо проведення вакцинації. Біологічні дослідження - 2021. pp. 283-284.

Шелюк, Ю. С. (2021) Ефективність використання сонячної енергії у процесах фотосинтезу фітопланктону різнотипних водних еколистем Полісся. Гідробіологічний журнал, 57 (2).

Шелюк, Ю. С. (2021) Особливості продукційно-деструкційних процесів у штучно створених водних екосистемах. Гідробіологічний журнал, 57 (6).

Шелюк, Ю. С., Константиненко, Л. А. (2021) Особливості формування домінантного комплексу фітопланктону у водних об’єктах різного типу. Нотатки сучасної біології (2(2)). pp. 3-7. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С., Криницька, М. А., Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості формування понять з теми «Біологія людини» в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження - 2021.

Шелюк, Ю. С., Левківська, Т. М., Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості фформування понять з теми "Біологія рослин" в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження – 2021. pp. 438-440.

Шемет, О. Ю., Холоденко, О. В. (2021) Особливості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шечук, Л. М., Куровська, А. Є. (2021) Оцінка екологічного стану водойм та водотоків басейну Тетерева у межах Житомирської області з використанням власних результатів та музейних даних. Оцінка екологічного стану водойм та водотоків басейну Тетерева у межах Житомирської області з використанням власних результатів та музейних даних.

Шикирава, Н. М. (2021) Емпатія як особистісна характеристика та професійна якість практичного психолога. Габітус (23). pp. 182-187. ISSN 2663-5208

Шикирава, Н. М. (2021) Емпатія як інтегральна особистісно-професійна якість практичного психолога. Соціально-психологічні проблеми суспільства. pp. 119-123.

Шикирава, Н. М. (2021) Розвиток емпатії практичних психологів: особистісний та професійний аспект. Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування:. pp. 135-140.

Шилонова, В., Кляйн, В., Гладуш, В. А. (2021) Інклюзивність вищої освіти Словаччини. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: (17). pp. 48-60.

Шимчишин, М. М. (2021) Чужина й чужинець у романі Аскольда Мельничука "Що сказано". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 45-55. ISSN 2663-7642

Шоломіцька, Б., Сердега, Н. (2021) Wireless Capsule Endoscopy. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шостак, В., Скалій, Т. В. (2021) Навчання кидків у баскетболі в умовах шкільної секції. Спортивна наука – 2021. pp. 63-71.

Шоханова, К. А., Бабін, В. І., Гичко, С. Л. (2021) Визначення передумов удосконалення початкового етапу спортивного відбору для занять греко-римською боротьбою. Спортивна наука – 2021. pp. 72-75.

Шоханова, Катерина, Шоханов, Олег, Кафтанова, Т. В., Саранча, М. П., Гошко, Андрій (2021) Використання оздоровчої аеробіки в процесі фізичного виховання студентів, які мають захворювання серцево-судинної системи. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (12). pp. 98-102. ISSN 2071-5285

Шпедько, Д. Ю., Кравець, О. Є. (2021) Використання сюжетно-рольової гри на заняттях з іноземної мови в ДНЗ. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шпіхернюк, Д. О., Кравець, О. Є. (2021) Використання казки в дошкільному віц. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шугаєв, А. В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів 3 курсу із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». [Teaching Resource]

Шугаєв, А. В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів 4 курсу із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». [Teaching Resource]

Шугаєв, А. В. (2021) Причини і наслідки інформаційних війн. In: Таврійські філологічні читання, 30 січня 2021, Київ.

Шуляк, В. О., Константиненко, Л. А. (2021) Впровадження елементів Stem-освіти при вивченні біології. Біологічні дослідження – 2021. pp. 445-448.

Шурхно, Н. Ф. (2021) Формування інфомедійної грамотності на уроках української мови в основній школі з використанням інтерактивних методів. Українська мова і література в школах України (1). pp. 4-6.

Щерба, Н. С. (2021) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми потребами. Documentation. ЖДУ імені Івана Франка.

Щерба, Н. С. (2021) Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Щерба, Н. С. (2021) Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Юрчук, Є. С., Романюк, Р. К. (2021) Організація дослідницької роботи у куточку живої природи під час роботи біологічного гуртка. Діджиталізація науки як виклик сьогодення.

Юрчук, Олена (2021) Interactive technologies of ukrainian literature teaching. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (81). pp. 166-178. ISSN 2300-3170

Яворська, А. В. (2021) Формування емоційного ставлення до себе та ровесників у дітей старшого дошкільного віку. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. pp. 268-272.

Ягупов, В. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Тичини Ірини Вікторівни на тему «Організаційно-педагогічні засади підготовки військових фахівців в Україні в 1920-1940 рр.», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Науки про освіту/Освітні, педагогічні науки». Спецрада PhD ДФ 14.053.001.

Яковлева, В. А., Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації для проведення курсової роботи з освітньої компоненти «Методика викладання географії» для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А., Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з освітньої компоненти «Соціальна та економічна географія України» для здобувачів вищої освіти програми Середня освіта (Географія). Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А., Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації з методики викладання географії для тестового контролю з географії Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальності 014 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А., Власенко, Р. П. (2021) Тестові завдання з освітньої компоненти «Методика навчання географії». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А., Власенко, Р. П. (2021) Формування пізнавального інтересу у майбутніх вчителів географії в процесі навчання. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 75-80.

Яковлева, В. А., Власенко, Р. П., Андрійчук, Т. В. (2021) Сучасні технології у процесі навчання соціально-економічної географії України та світу. Інноваційна педагогіка (38). pp. 57-61. ISSN 2663-6085

Яковлева, В. А., Проценко, А. В. (2021) Методика проведення позакласної та позашкільної роботи з географії. Actual problems of science and practice. pp. 115-117.

Яковлева, В. А., Слободенюк, К. Ю. (2021) Методика проведення практичних робіт у процесі навчання географії. Actual problems of science and practice. pp. 121-126.

Яковлева, В. А., Терешко, О. П. (2021) Методичні особливості формування картографічної грамотності на уроках географії. Actual problems of science and practice. pp. 118-120.

Яковлева, В. А., Червінська, О. В. (2021) Методичні прийоми проведення екскурсій. Actual problems of science and practice. pp. 121-123.

Яремчук, М., Романюк, Р. К. (2021) Видовий склад амфібій та рептилій Житомирщини. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти. pp. 184-188.

Яриновська, К. Т. (2021) Innovative Technologies (Using of Internet Sources) in Teaching Listening of the English Language. Current Trends in Young Scientists’ Research : VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference, (April 22, 2021.

Яриновська, К. Т. (2021) Колоративи в поетичному дискурсі Юрія Іздрика (на матеріалі збірки «Календар любові»). Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру (8). pp. 101-105.

Яриновська, К. Т. (2021) Морфологічні засоби вираження одоративів у поезії Юрія Іздрика «Календар любові». Матеріали студентських наукових читань : зб. наук. пр..

Яриновська, К. Т. (2021) Сучасний стан дослідження кольороназв у мовознавстві. Вітражі (8). pp. 35-37.

Ярмошик, Іван (2021) Археологічні розшуки Івана Фундуклея (1799-1880 рр.). Бердичівщина в історії України. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21 травня 2021 р.) (61). pp. 329-334.

Ярмошик, Іван (2021) Київський римо-католицький біскуп Йосип Верещинський (1530–1598) та його постать в історії України. Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині- Житомирщини у ХVIII – XX ст.: до 275-річчя освячення кафедрального собору св. Софії у Житомирі: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Житомир, 26 червня 2021 р.). pp. 90-97.

Ярмошик, Іван (2021) Методичні рекомендації для підготовки до занять студентів історичного факультету з освітньої компоненти «Історіографія археологічних досліджень». Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яцкевич, Л., Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Grammar Competence of Children of Upper-Kindergarten Age by Means of Didactic Games in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

This list was generated on Sun Apr 2 01:59:57 2023 EEST.