Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | F | T | Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 165.

B

Butvinska, Viktoriia and Humankova, Olha (2021) Economic Education of Preschool Children. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

F

Fedorov, Oleksandr and Власенко, Р. П. (2021) Life and art of a painter Oleksandr Kantserov. The world of science and innovation. pp. 120-124.

T

Tsariuk, Kristina and Zymovets, Olena (2021) The Formation of Primary School Pupils’ Key Competencies in the New Ukrainian School. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Є

Єрмошина, Т. В. and Гирин, В. К. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики із зоології з використанням елементів дистанційного навчання Частина 1: Безхребетні. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І. Франка.

А

Авраменко, П. М. and Берелет, В. І. and Берелет, Л. І. (2021) Практика мізансценування у прадавніх обрядових дійствах: до питання типології. Теорія і практика мистецької освіти.

Авраменко, П. М. and Берелет, Л. І. and Берелет, В. І. and Шинкарук, І. В. and Данчук, Л. І. (2021) Мистецько-педагогічні технології під час професійної підготовки майбутніх акторів. Achievements and prospects of modern scientific research: The 3 rd International scientific and practical conference.

Авраменко, П. М. and Гуцуляк, С. Т. and Мокра, Т. Г. and Маєвський, В. Л. (2021) Бердичівський театр на Європейській:становлення та розвиток. Теорія і практика мистецької освіти..

Андрущенко, А. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Aesthetic Education of Primary School Learners in the New Ukrainian School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Андрійчук, Л. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of Junior Schoolchildren’s Moral Values by Means of Ukrainian Ethnopedagogy while Studying the Humanitarian Disciplines (Ukrainian Language and Literary Reading). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньою компонентою «Метеорологія та кліматологія». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Андрійчук, Т. В. and Шпаковська, Л. В. (2021) ГІС моделювання калюжниці болотяної в умовах глобальних кліматичних змін. Fundamental and applied research in the modern world. p. 988.

Б

Бабич, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Малакологія»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Басюк, Н. А. (2021) Використання казки на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А. (2021) Вступ до спеціальності: методичні рекомендації до практичних занять. ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А. (2021) Сучасна початкова освіта: реалії та перспективи. ФО-П «Н.М. Левковець».

Берелет, В. І. and Берелет, Л. І. and Чмух, В. А. (2021) Поняття про специфічний предмет, матеріал та інструмент театрального мистецтва. Теорія і практика мистецької освіти..

Брилін, Б. А. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мороз Майї Олександрівни «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Булачок, М. and Вознюк, О. В. (2021) Methodology of Conducting an Experimental Research on the Problem “Non-traditional Ways of Work in the New Ukrainian School as a Means of Social Adaptation of Junior Pupils”. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Булгаков, О. І. and Мичка, І. В. and Гвоздь, С. П. (2021) Особливості адаптації військовослужбовців до фізичних навантажень. Правові аспекти застосування прийомів рукопашного бою при силовому затриманні та проблемні питання на-дання домедичної допомоги. pp. 28-31.

Білошицька, Т. Ю. and Литньова, Т. В. and Ковальова, Т. П. (2021) English for Ecology Students.Посібник-практикум для студентів природничого факультету спеціальності «Екологія». [Teaching Resource]

Бірук, Н. П. (2021) Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

В

Василяускас, Г. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Development of the Future Music Teachers’ Creativity. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Васянович, Г. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мороз Майї Олександрівни «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васянович, М. Ф. and Кузьменко, О. Ю. (2021) Стратегія позитивної ввічливості у дискурсивному просторі відеоінтерв'ю. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Вербівський, Д. С. and Карплюк, С. О. and Фонарюк, О. В. and Сікора, Я. Б. (2021) Бустінг і беггінг як методи формування ансамблей моделей. Actual trends of modern scientific research. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. pp. 163-169.

Власенко, Р. П. and Брожко, М. В. (2021) Поліські кургани за часів татаро-монгольської навали. Achievements and prospects of modern scientific research.

Власенко, Р. П. and Забродська, В. В. and Гайдаржи, К. Г. (2021) Життя та творчість Миколи Максименка. Actual trends of modern scientific research. pp. 211-217.

Власенко, Р. П. and Квацало, Я. П. (2021) Дослідження військово-історичного комплексу "Скеля". Actual trends of modern scientific research. pp. 218-224.

Власенко, Р. П. and Рябченюк, С. М. (2021) Життєвий шлях Шпаківського Віталія Станіславовича. The world of science and innovation. pp. 422-430.

Власенко, Р. П. and Сташенко, К. А. (2021) Історія зниклого селища Шумська. Achievements and prospects of modern scientific research.

Вознюк, О. В. (2021) Концепція ноосферної освіти у першому наближенні. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А.П. Самодрина. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., pp. 120-145. ISBN 978-617-639-291-0

Вознюк, О. В. (2021) Преподавание иностранного языка в контексте психолингвистических феноменов. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». pp. 308-311.

Вознюк, О. В. (2021) Психофрактальный портрет социальной реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Рекурсія як фундаментальна характеристика літературного процесу. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18–19 березня 2021 р.). – Кам’янець-Подільський. pp. 22-24.

Воробей, С. А. and Кравець, О. Є. (2021) Використання теорії множинного інтелекту на заняттях з англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Вівчаренко, Л. and Михайлова, О. С. (2021) Education of Sound Culture of Speech in Children of Lower-Kindergarten Age by Means of Ukrainian Folklore. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Г

Гавриловська, К. П. (2021) Психологічні особливості осіб, що живуть у ситуації домашнього насильства. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, 3. pp. 153-154.

Гавриловська, К. П. and Бодашевська, Ю. С. (2021) Булінг: пам’ятка для школярів. ГС «Дім ветерана».

Гарбар, Д. А. and Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Гауструк, О. and Самойлюкевич, І. В. (2021) The Formation of Two-Part Singing Skills in Young Learners in a Music School for Children. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Григорян, О. and Корсак, О. І. (2021) Запозичення в українській мові (на прикладі словника іншомовних слів). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гриневич, О. В. and Григор'єва, Т. Ю. (2021) Використання автентичного мультфільму як засобу розвитку вмінь інтерактивного спілкування на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гриценюк, М. and Шинкарук, І. В. (2021) Значущість феномену Володимира Івасюка. Теорія і практика мистецької освіти..

Гудименко, К. С. and Коробова, Ю. В. (2021) Характеристика вмінь аналітичного читання англійською мовою. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гуз, Н. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Pedagogical Conditions for Conducting Non-standard Lessons in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. (2021) Підготовка майбутніх вихователів з правом викладання англійської мови до реалізації педагогічного спілкування у роботі з дошкільниками. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2. pp. 110-114.

Гуманкова, О. С. and Оляновська, В. Є. (2021) Проблема реалізації технології диференційованого навчання у контексті професійної діяльності сучасного вчителя. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року).. pp. 128-131.

Гібнер, Т. and Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Cognitive Interests in Children of Upper-Kindergarten Age in the Process of Research Activities in Nature. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Д

Данчук, Л. І. and Оксютович, І. Г. and Філатова, О. Ю. (2021) Одяг як важлива компонента сценічного мистецтва. Теорія і практика мистецької освіти..

Даценко, О. К. and Холоденко, О. В. (2021) Інноваційні технології навчання іноземних мов в дошкільній та початковій освіті. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дворко, Т. and Зимовець, О. А. (2021) Using Modern Educational Technologies in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дорош, С. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Critical Thinking in Junior Schoolchildren in the Process of Teaching the Humanities. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ж

Жуковський, Є. І. and Мичка, І. В. and Булгаков, О. І. (2021) Настільний теніс. [Teaching Resource]

З

Загурська, І. С. (2021) Значення адаптаційного тренінгу для розвитку соціальних навичок у першокурсників. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг [збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. pp. 26-27.

Залібовська-Ільніцька, З. В. (2021) Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Навчальна практика з соціальної роботи» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Зімірович, К. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Cognitive Interest in Junior Schoolchildren by Means of Game Technologies. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

К

Казмірчук, О. and Дєньгаєва, С. В. (2021) The Use of Game Technology in the Educational Process of Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Каплінський, В. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мирончук Наталії Миколаївни «Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Карабінович, Х. І. and Павлик, В. І. (2021) Метафора у романі-фентезі Дж. Мартіна "Гра престолів": перекладознавчий аспект. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Карнафель, Д. and Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Phonetic Competence in Children of Upper-Kindergarten Age in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Карпук, Д. О. and Холоденко, О. В. (2021) Особливості дистанційного навчання іноземної мови в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Касянюк, О. Ю. and Вознюк, О. В. (2021) Some Glimpses of Approximate-analytical Method of Teaching/Learning Foreign Languages. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кирилович, І. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of Primary School Pupils’ Worldviews. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кирильчук, І. В. and Котлова, Л. О. (2021) Програма розвитку суб’єктності молодших школярів в процесі навчальної діяльності. In: Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг.

Кириченко, В. В. (2021) Формування картини світу особистості в сучасному інформаційному суспільстві. Other thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Киричук, Г. Є. (2021) Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Клименко, О. П. and Кузьменко, О. Ю. (2021) Модель мовної особистості журналіста у лінгвістиці. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Ковальчук, А. В. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кодубовська, О. О. (2021) Синонімія, як один із типів відношень між членами ЛСГ населений пункт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи.

Козир, А. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мороз Майї Олександрівни «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Комашевська, С. and Зимовець, О. А. (2021) The Use of Didactic Games at the Lessons of Natural Science in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Корзун, К. О. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Особливості патріотичного виховання молодших школярів на уроках іноземної мови в сучасних суспільних умовах. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Короткіх, А. В. and Вознюк, О. В. (2021) Innovative Technologies of Foreign Language Teaching in Preschool and Primary Education. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. (2021) Консультативна робота психолога як пошук творчих ресурсів клієнта. In: . Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг.

Коцюба, І. Ю. and Андрійчук, Т. В. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Ландшафтознавство» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія)». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Краснова, Н. М. (2021) Від селянської оселі до писанки. Від селянської оселі до писанки . Вид. О.О. Євенюк, м. Житомир.

Кубик, Є. А. and Глазунова, Т. В. (2021) Діалогічне мовлення в процесі навчання іноземної мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кузьмінський, А. І. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мирончук Наталії Миколаївни «Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кузьмінський, О. А. and Кузьменко, О. Ю. (2021) Медіатекст як одиниця політичного медіадискурсу Твіттер. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кулеш, О. С. and Михайлова, О. С. (2021) Ecological Education of Children of Upper-Kindergarten Age by Means of Natural Excursion. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Курташ, А. З. and Павлик, В. І. (2021) Особливості перекладу кольоролексики з англійської на українську мову (на матеріалі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кухар, А. П. and Холоденко, О. В. (2021) Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кучинська, Л. Ф. (2021) Рекреалогічні засади збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кушлик, В. А. and Когут, О. В. (2021) Лексико-семантичне відображення хронотопу у романі Ренсома Ріггза «Дім дивних дітей». ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Л

Лавренюк, О. В. and Вознюк, О. В. (2021) Pedagogical Conditions of Developing Cognitive Interests in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ланова, Н. and Зимовець, О. А. (2021) The Formation of Junior Schoolchildren’s Ecological Competence at the Present Stage of the Development of Ukrainian Society. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Левченко, О. М. and Холоденко, О. В. (2021) Теорія і практика дистанційного навчання іноземних мов в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Лукащук, А. І. and Григор'єва, Т. Ю. (2021) Формування англомовної компетентності в аудіюванні учнів основної школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Лупаїна, І. С. and Ляшевич, А. М. (2021) Анатомія положень та рухів. [Teaching Resource]

М

Магаліс, К. and Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities in Primary School Children by Means of Ukrainian Folk Songs. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. Other thesis, Інститут психології імені Г. С. Костюка.

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. EngD thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. and Недзельська, Л. В. (2021) Дослідження емоційного профілю прив’язаності. Габітус, 21. pp. 155-159. ISSN 2663-5208

Мариньоха, Я. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Innovative Techniques in Music Education of Children of Upper Preschool Age. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Марченко, М. А. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation the Bases of Senior Preschoolers’ Cultural Competence by Means of Musical Art. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Марченков, С. М. (2021) Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мельничук, А. В. and Зимовець, О. А. (2021) Розробка електронних освітніх ресурсів для навчання іноземної мови у початкових класах. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мирончук, Н. М. (2021) Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мирончук, Н. М. (2021) Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Михайлова, О. С. and Молчанець, І. М. (2021) Дидактичний потенціал текстів соціокультурного забарвлення для навчання англійської мови на початковому етапі. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року).. pp. 125-128.

Мичка, І. В. and Жуковський, Є. І. and Булгаков, О. І. and Гедзюк, Д. О. (2021) Теорія і методика викладання гімнастики. [Teaching Resource]

Молчанець, І. М. and Михайлова, О. С. (2021) Формування англомовної граматичної компетентності як мети навчання англійської мови в початковій школі. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мороз, В. В. and Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) навчальною дисципліною «Основи зоологічної систематики та номенклатури». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Мороз, М. О. (2021) Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мороз, М. О. (2021) Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мошківський, І. М. and Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Ссавці»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Моісєєва, М. А. and Торуцька, А. (2021) Особливості виконання музики бароко на акордеоні. Теорія і практика мистецької освіти.

Міхієнко, Ю. В. and Пономаренко, О. В. (2021) Фонетичні труднощі англомовного аудіювання та шляхи їх подолання. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Н

Новіцька, В. and Михайлова, О. С. (2021) Innovative Techniques of the Formation of Ecological Education of Children of Lower-Kindergarten Age. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Носок, М. В. and Шинкарук, І. В. (2021) Особливість пісенного проєкту «Глибокий колодязь». Теорія і практика мистецької освіти..

О

Обух, Л. В. and Моісєєва, М. А. and Олійник, С. В. (2021) Теорія і практика мистецької освіти. ЖДУ, Житомир.

Оляновська, В. Є. and Гуманкова, О. С. (2021) Врахування домінуючих репрезентативних систем учнів початкової школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Олійник, С. В. (2021) Історія зарубіжної музики: методичні рекомендації до організації самостйної роботи студентів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Олійник, С. В. and Тарасюк, І. (2021) Виконавська інтерпретація як фахова компетентність майбутнього вчителя. Теорія і практика мистецької освіти. pp. 20-25.

Осіпчук, О. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of the Senior Pre-Schooler’s Culture of the Behaviour in the Process of the Social Environment Familirization. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

П

Павленко, В. В. (2021) Технології розвитку креативного потенціалу майбутніх учителів. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті. pp. 131-135.

Павлюченко, О. В. and Дмитрук, В. С. (2021) Тестові завдання з паразитології. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І. Франка.

Пелепiшина, Д. and Сергеда, Н. (2021) Acupuncture as a non-traditional method of treatment. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Пилипишина, Н. and Вознюк, О. В. (2021) Critical Thinking as a Skill of the 21st Century in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Пирог, Г. В. and Бодашевська, Ю. С. (2021) Обери свій професійний шлях. Other. ГС «Дім ветерана».

Пирог, Г. В. and Бодашевська, Ю. С. (2021) Як обрати професію. Other. ГС «Дім ветерана».

Плахотнік, О. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мирончук Наталії Миколаївни «Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Плющик, Є. В. and Гунько, І. Л. (2021) Ідеї креативної педагогіки в мистецькій освіті учнів початкових класів. The 3 rd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖.

Прищепчук, А. В. and Кушмар, Л. В. (2021) До питання навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Підскальна, О. М. (2021) Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Підскальна, О. М. (2021) Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський держвний університет імені Івана Франка.

Р

Регенел, Ю. and Вознюк, О. В. (2021) The Problem of Forming Students’ Learning Motivation. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романченко, І. and Вознюк, О. В. (2021) Ecological Education of Junior Schoolchildren in Extracurricular Activity. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романюк, А. О. and Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities of Students of Grades 1-3 of Music School Based on Educational and Pedagogical Material. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романюк, Р. К. (2021) Підготовка вчителя біології профільної школи: теорія і практика. Other. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І. Франка.

Романюк, Р. К. (2021) Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рябуха, Ю. А. and Пономаренко, О. В. (2021) Розвиток критичного мислення студентів на заняттях з домашнього англомовного читання. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

С

Салюк, І. and Гуманкова, О. С. (2021) Sensory Education in Montessori Pedagogy. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Самофал, А. С. and Бутова, В. О. (2021) Особливості перекладу інтертекстів у мовній підготовці вчителів англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Саракун, Л. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Підскальної Оксани Михайлівни «Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сафонік, Л. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Підскальної Оксани Михайлівни «Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Свобода, В. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Story-Based Activities for Developing Young Learners’ Emotional Competence in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Севостьянов, Є. О. (2021) Квазіконформний аналіз. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Семенович, Я. М. and Кравець, О. Є. (2021) Використання методу повної фізичної реакції в навчанні англійської мови дошкільників. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Сколоздра, В. М. and Мищишин, І. Я. (2021) Педагогічні умови організації іншомовного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Смогоржевська, А. Д. and Григор'єва, Т. Ю. (2021) Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Спіріна, В. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Children with Visual Impairment’s Adaptation to the Preschool Conditions with the Use of Multisensory Means. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ставська, І. and Дєньгаєва, С. В. (2021) The Use of Information Technologies in Foreign Languages’ Teaching in the Conditions of Distance Learning. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Стоянова, Ю. and Гуманкова, О. С. (2021) Formation of Communicative Competence in Children of Upper Kindergarten Age by Means of Role-Play Games. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Суха, К. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Quests in the English Lessons in Primary School within a Meta-Disciplinary Approach. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Сікора, Я. Б. and Постова, С. А. (2021) Збірник наукових праць «Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)». In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)».

Т

Тарасюк, В. В. and Дєньгаєва, С. В. (2021) The Technologies of Formation the Future Preschool Educators’ Pedagogical Culture. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Тимощук, Л. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Storytelling in the Environmental Education of the Preschoolers. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Трушківська, В. and Михайлова, О. С. (2021) Safety of Life of a Child of Kindergarten Age in the Environment. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. and Тимошенко, М. В. (2021) Синтез гетеровалентно заміщених шаруватих перовськітів Sr2–xLnxBIV1–xBxIIIO4 (BIV = Sn, Ti, BIII = Sc, In). Доповіді національної академії наук України (1). pp. 77-83. ISSN 1025-6415

У

Устецька, М. О. and Кравець, О. Є. (2021) Застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як засіб підвищення якості навчання здобувачів освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ф

Федорів, Є. М. and Венгринюк, М. І. (2021) Перекладознавчий аспект багатозначних слів (на прикладі роману О. Уальда «Портрет Доріана Грея»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Х

Хом’як, І. В. and Демчук, Н. С. and Гарбар, Д. А. (2021) Екосистемологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Хрустицька, А. and Зимовець, О. А. (2021) The Organization of Bilingual Education Program in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Хімчик, Є. and Іваненко, І. В. (2021) Advantages and Disadvantages of Learning a Professional Foreign Language during Distance Learning. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Хіцова, К. and Михайлова, О. С. (2021) The Development of Physical Qualities in Children of Lower-Kindergarten Age by Means of Mobile Games. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ц

Цуканова, С. П. and Зимовець, О. А. (2021) Використання інтерактивних технологій навчання в роботі вчителя початкових класів на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ч

Чиж, К. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Sensory-Cognitive Competence in Senior Preschool Children by Lego-Construction Means. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ш

Шайко, Ю. and Вознюк, О. В. (2021) Adaptation of First Grade Students to Learning in the Educational Environment of the New Ukrainian School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція "Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті".

Шемет, О. Ю. and Холоденко, О. В. (2021) Особливості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шоломіцька, Б. and Сердега, Н. (2021) Wireless Capsule Endoscopy. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шпедько, Д. Ю. and Кравець, О. Є. (2021) Використання сюжетно-рольової гри на заняттях з іноземної мови в ДНЗ. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шпіхернюк, Д. О. and Кравець, О. Є. (2021) Використання казки в дошкільному віц. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Щ

Щерба, Н. С. (2021) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми потребами. Documentation. ЖДУ імені Івана Франка.

Я

Яцкевич, Л. and Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Grammar Competence of Children of Upper-Kindergarten Age by Means of Didactic Games in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

This list was generated on Mon Apr 12 19:29:41 2021 EEST.