Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | K | M | P | S | W | Z | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 852.

D

Dovgal, I. V., Chatterjee, Taras, Baban, Іngole (2008) An overview of Suctorian ciliates (Ciliophora, Suctorea) as epibionts of halacarid mites (Acari, Halacaridae). Zootaxa (25 Jun). pp. 60-68.

Dovgal, I. V., Chatterjee, Taras, Ingole, Baban, Nanajкar, Mandar (2008) First reports jf Limnoricus ponticus Dovgal & Lozovkiy (Ciliophora: Suctorea) as epibionts jn, Pycnophyes (Kinorhyncha) from the Sndians Octan with key to spesies of the genus Limnoricus. Cah.Biol. Mar/ (49). pp. 381-385.

G

Gaponova, L. P., Dovgal, I. V. (2008) The Variability of Exoskeleton Elements in Polyplacocystis Ambigua (Protista, Centrohelida). Vestnik Zoologii (42 (5)). pp. 461-465. ISSN 2073-2333

K

Korczaк, Leandra (2008) Bezrobocie a potrzeba upowszechniania doradztwa zawodowego w szkołach. Українська полоністика (5). pp. 115-124.

Kozaczкa, Мarian (2008) Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce. Українська полоністика (5). pp. 23-42.

M

Malyutenko, V. K., Zinovchuk, A. V., Malyutenko, O. Y. (2008) Bandgap dependence of current crowding effect in 3–5 μm InAsSb/InAs planar light emitting devices. Semiconductor Science and Technology, 23. 085004-1.

Mezhzherіn, S. V., Vlasenкo, R. Р., Garbar, А. V. (2008) Features of the Genetic Structure of the Earthworms Aporrectodea (Superspecies) Caliginosa (Oligochaeta: Lumbricidae) Complex in Ukraine. Cytology and Genetics, 42 (4). pp. 50-57. ISSN 0095-4527

P

Pogorui, A. A., Rodríguez-Dagnіno, Ramón М. (2008) Some Algebraic and Analytical Properties of Coquaternion Algebra. Advances in Applied Clifford Algebras, 20. pp. 79-84. ISSN 0188-7009

Pogorui, A. A., Rodríguez-Dagnіno, Ramón М., Rodríguez-Saіd, R. D. (2008) Stationary Effectiveness of an Information Server with a Single Buffer and Bursty Demands of Two Different Customers. Stochastic Models, 24. pp. 246-269.

S

Starowіerow, Мirosława (2008) Obraz Ukrainy w twórczości pisarzy polskich. Українська полоністика (5). pp. 165-170.

W

Wolny, Вarbara (2008) Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom. Українська полоністика (5). pp. 125-135.

Z

Zinovchuk, A. V., Malyutenko, O. Yu., Malyutenko, V. K., Podoltsev, A. D., Vilisov, A. A. (2008) The effect of current crowding on the heat and light pattern in high-power AlGaAs light emitting diodes. Journal Of Applied Physics, 104. ISSN 1089-7550

Є

Євченко, В. В. (2008) Основні семантико-функціональні характеристики готських претерито-презентних дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 172-176.

Євченко, В. В. (2008) Робота над лексичним матеріалом художнього тексту як один із основних етапів формування мовного й мовленнєвого компонентів комунікативної компетенції (на матеріалі книг для домашнього читання). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 215-219.

Євченко, О. В. (2008) Роман Дж. Барнса "Історія світу у 10½ розділах" у філософському контексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 177-180.

Ємельянова, Н. М. (2008) Насильство і толерантність: проблема меж і безмежності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 3-7.

Ємець, О. В. (2008) Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 125-128.

Ємчук, Оксана (2008) С.І. Маслов: формування особистості вченого. Волинські історичні записки, 1. pp. 219-225.

Єремеєва, В. М. (2008) Проблема розробки та впровадження моделей інноваційних технологій підготовки майбутнього вчителя. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 328-335.

Єрмошина, Т. В. (2008) Вплив йонів важких металів на миготливий епітелій Batavusiana musiva (Mollusca: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 159-164. ISSN 0206-5657

Єршов, В. О. (2008) Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності. Other. Полісся, Житомир, Україна.

Єршов, В. О. (2008) Волинські ремінісценції творчості Алоїза Фелінського. Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus – Natione Polonus, 10. pp. 14-20. ISSN 978-966-96761-8-4

Єршов, В. О. (2008) МІФ БЕРДИЧЕВА В ПОЛЬСЬКОМОВНІЙ МЕМУАРИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ. ВОЛИНЬ ФІЛОЛОГІЧНА: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ. ПОЛЬСЬКА, УКРАЇНСЬКА, БІЛОРУСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Випуск 6 Частина І. pp. 363-373.

І

Іваненко, Л. Д. (2008) Ще раз про серйозне: тютюнова статистика. Педагогічна Житомирщина (2 (44)). pp. 73-76.

Іваницька, Ольга (2008) Аграрна політика франкістського режиму в Іспанії у 1939 - 1975 роках: історіографія. Волинські історичні записки, 1. pp. 170-178.

Іваницька, Н. Б. (2008) Вираження процесуальних мікроденотатів із ознакою "делімітативність" українськими дієсловами у зіставленні з англійськими відповідниками. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 129-132.

Іванова, І. В., Гвоздій, С. П., Поліщук, Л. М. (2008) Психофізіологічна сталість студентів вищого навчального закладу в рамках запровадження Болонського процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 28-32.

Іванова, С. В. (2008) Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 106-110.

Івановський, В. В. (2008) Структура інформаційної інтервенції в українське суспільство. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 37-40.

Іванченко, М. Ю. (2008) Суфіксальні похідні лексико-семантичного поля "пошкодженість" в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 195-198.

Іванчук, Т. В. (2008) Йозеф Рот і Україна: давно втрачена вітчизна чи витвір художньої уяви автора. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (39). pp. 199-202.

Ілліна, О. В. (2008) Технологія формування організаторських умінь майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 45-50.

Іміхелова, С. С. (2008) Толерантность в постмодернистской художественной культуре. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 7-10.

Ісіченко, Ігор (2008) Студійський устав та наративна програма Києво-Печерських книжників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 169-171. ISSN 2076-6173

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2008) Мале підприємництво як передумова формування модульних виробництв промислових агломерацій України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія (15). pp. 114-124.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2008) Методичні підходи до вивчення промислово-агломераційних утворень України. Економічна та соціальна географія (58). pp. 39-53.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2008) Суспільно-географічна оцінка економічної ефективності функціонування промислово-агломераційних утворень. Часопис соціально-економічної географії, 4 (1). pp. 6-20. ISSN 2076-1333

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2008) Суспільно-географічна оцінка економічної ефективності функціонування промислово-агломераційних утворень. Часопис соціально-економічної географії, 4 (1). pp. 6-20.

А

Агапова, М. Б. (2008) Спадщина А.С. Макаренка в контексті формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 142-145.

Айунц, Л. Р. (2008) Гімнастика. [Teaching Resource]

Айунц, Л. Р. (2008) Основи атлетизму (сила і грація). [Teaching Resource]

Айунц, Л. Р., Айунц, В. І. (2008) Навчання правильному диханню при виконанні загальнорозвиваючих вправ на заняттях з фізичного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 16-19.

Андрушенко, О. Ю. (2008) Реалізація функціонально-семантичної категорії інструментальності в англійській мові VII-XVII ст. Other thesis, Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Андрійчук, Н. М. (2008) Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (24). pp. 126-130.

Андрійчук, Н. М. (2008) Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (24). pp. 126-130.

Андрійчук, Р. Г., Васильєва, Р. Ю. (2008) Підготовка майбутніх вчителів до формування безпечної поведінки школярів в зоні радіаційного контролю. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1-2). pp. 14-18. ISSN 2311-8466

Антонова, О. Є. (2008) Педагогічна обдарованість як основа розвитку професійної майстерності вчителя. In: Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти: Монографія. Глухів: РВВ ГДПУ, Глухів, pp. 56-77.

Антонова, О. Є. (2008) Акмеологический подход в определении сущности педагогической одаренности. Акмеология 2008. Методологические и методические проблемы. pp. 8-14.

Антонова, О. Є. (2008) Використання біографічного методу для побудови моделі педагогічної обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 43-46.

Антонова, О. Є. (2008) Концептуальні засади дослідження проблеми навчання педагогічно обдарованих студентів. Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи: Матеріали конференції. pp. 33-39.

Антонова, О. Є. (2008) Модель педагогічної обдарованості: сутність та структура. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп. pp. 180-218.

Антонова, О. Є. (2008) Обдарованість: сутність, структура, перспективи розвитку. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології обдарованості: зб. наук. пр., 6 (3). pp. 48-51.

Антонова, О. Є. (2008) Обдарованість: сутність, структура, технології розвитку. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: наук.-метод. зб.. pp. 78-89.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості професійної підготовки педагогічно обдарованих студентів у контексті ідей А.С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 26-30.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості навчання обдарованих студентів у ВНЗ (аналіз досвіду педагогічних університетів України). Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму в умовах глобалізації, 1 (55). pp. 193-199.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості професійної підготовки педагогічно обдарованих студентів у контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 26-30.

Антонова, О. Є. (2008) Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости. Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал (12). pp. 92-98.

Антонова, О. Є. (2008) Психолого-педагогічні умови реалізації методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (17). pp. 254-258.

Антонова, О. Є. (2008) Сутність і технології розвитку педагогічної обдарованості майбутніх учителів. Підтримка обдарованих дітей та молоді. Розвиток креативного мислення в умовах стандартизації освітнього процесу: Тези доповідей. Щорічний освітній форум "Артеківські діалоги". pp. 54-75.

Антонова, О. Є. (2008) Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, Київ.

Антонова, О. Є., Михайльчук, Яна (2008) Психолого-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої самореалізації у професійній діяльності. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (6). pp. 104-107.

Антонова, О. Є., Терепищий, С. О., Науменко, Р. А. (2008) Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України. Project Report. ВМГО «Союз обдарованої молоді», Київ.

Анічкіна, О. В. (2008) Удосконалення експериментальної підготовки студентів засобами курсу “Техніка хімічного експерименту”. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Арешонков, В. Ю. (2008) Толерантність як складова професіоналізму викладачів системи після дипломної педагогічної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 47-52. ISSN 2076-6173

Арсан, О. М., Ситник, Ю. М., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М. (2008) Вивчення еколого-токсикологічного стану річок Прип’ять та Стохід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 244-248.

Астахова, Л. Є., Муж, Г. В. (2008) Роль навчально-польової практики у формуванні природознавчих компетентностей у майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 49-52. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2008) Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. (44). pp. 185-194.

Астрахан, Н. І. (2008) Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 8-13. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2008) Французький структуралізм та російський формалізм: продуктивність діахронного діалогу. Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 11-19.

Атаманчук, Ю. М. (2008) Самостійність і активність як інтегральні характеристики майбутнього менеджера підприємницької діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 114-119.

Атамась, Н. С. (2008) Аутекологічні особливості жовтоногого мартина (Larus cachinnans Pall., 1811) у зв'язку з розселенням на території України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ахметов, Р. Ф., Шаверський, В. К. (2008) Технічні засоби в процесі формування професійної майстерності майбутніх фахівців фізичної культури. Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (1). pp. 11-13. ISSN 1818-9172

Б

Бадья, Л. А. (2008) Земська діяльність з підвищення кваліфікації народних учителів на Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 99-102.

Байда, М. В. (2008) Формування креативного мислення учнів старшої школи за допомогою текстів домашнього читання. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (5).

Байда, М. В. (2008) Формування усної комунікації студентів початкового етапу ВНЗ за допомогою комунікативних ігор. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (6).

Балханов, В. О. (2008) Философско-мировоззренческие основания исследования феномена толерантности. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 3-6.

Бахтин, А. К., Таргонський, А. Л. (2008) О произведении внутренних радиусов неналегающих областей и открытых множеств. Доповіді національної академії наук України (5). p. 6. ISSN 1025-6415

Башманівська, Л. А. (2008) Літературно-краєзнавчий гурток як засіб художньо-естетичного виховання учнів. In: П'ята Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції , Київ.

Башманівська, Я. В. (2008) Релігійність як особливий вияв духовності українського народу. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Башманівський, В. І. (2008) Давньоримські мотиви в творчості М.Зерова. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Українська наука ХХІ століття”. pp. 70-72.

Башманівський, В. І. (2008) М. Зеров – перекладач латиномовних текстів Г. Сковороди. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Сучасний соціокультурний простір 2008. pp. 75-77.

Башманівський, О. Л. (2008) Урахування особливостей змісту освіти та навчального матеріалу як дидактична умова формування інтелектуальних умінь старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 101-104. ISSN 2076-6173

Баюн, К. Й. (2008) Тестові завдання для зрізу знань з німецької мови. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2008) Тестові завдання для зрізу знань з німецької мови. [Teaching Resource]

Безверха, Т. М. (2008) СПЕЦИФІКА ДОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ М. ЖИТОМИРА. Вісник Київського міжнародного університету (журналістики, медіалінгвістика, кінотелемистецтво). pp. 45-47.

Березенська, Л. І., Волощук (Мормуль), А. М., Татура, І. В. (2008) Урок “Teaching Grammar and Culture” як приклад формування соціолінгвістичної компетенції учнів середнього ступеня навчання. Іноземні мови в навчальних закладах (1).

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П., Барало, Л. В. (2008) Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкової школи як складової іншомовної комунікативної компетенції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 97-100.

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П., Барало, Л. В. (2008) Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкової школи як складової іншомовної комунікативної компетенції. Вісник ЖДУ імені Івана Франка (39). pp. 97-100.

Березовська, І. С., Янишпольський, В. В., Тьортих, В. А. (2008) Мезопористі кремнеземи: контроль морфології та покращення їх механічної міцності. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Березюк, О. С. (2008) Компаративний аналіз педагогічних поглядів А.С. Макаренка та української родинної педагогіки щодо виховання дітей у сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 17-20.

Берека, В. Є. (2008) Дидактика неперервної педагогічної освіти як системна технологія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 41-45.

Берруета, Дієго, Фіппс, Джон (2008) Найкраща практика. Рецепти для видавничої RDF словників. Technical Report. W3C Working Group Note 28 серпня 2008.

Бистров, Я. В., Дойчик, О. Я. (2008) Мовне втілення концепту історія в індивідуально-авторській картині світу Джуліана Барнса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 94-98.

Бобкова, Т. В. (2008) Системні і функціональні характеристики категорії числа українських і російських іменників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 162-165.

Бовсунівська, Н. М. (2008) Методичне забезпечення навчальних закладів Волинської губернії (друга пол. XIX - поч. XX ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Богачова, А. М. (2008) До ідентифікації видів роду Borysthenia lindholm, 1914 (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Valvatidae). "Соціум. Наука. Культура": Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (1). pp. 1-2.

Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Молюски (Gastropoda: Neritidae, Physidae) як біоіндикатори забруднення водного середовища. Наукові записки Тернопільського наіонального педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія Спеіальний випуск: Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів (3(37)). pp. 14-15.

Бодак, Ольга (2008) Джерелознавство в науковому доробку М.Ю. Брайчевського (1924 - 2001). Волинські історичні записки, 1. pp. 194-200.

Боднар, Р. В. (2008) Соціолект підлітків як відображення ціннісної картини світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 166-168.

Бойчук, І. Д. (2008) Дидактичні умови та критерії підготовки фармацевтів. Сьогодення та майбутнє фармації : тези доповідей Всеукр. конгресу [„Сьогодення та майбутнє фармації”], (м. Харків, 16–19 квітня 2008 р.) / ред. кол. В. П. Черних та ін.. p. 603.

Бойчук, І. Д. (2008) Педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : [зб. наук. праць]. (1). pp. 55-61.

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Картини природи та мотив intermezzo в історичному романі Ліни Костенко „Маруся Чурай". Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 131-139.

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Концептуальна поезія: витоки і розвиток. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 37-41. ISSN 1729-360Х

Бондарчук, Н. В. (2008) Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 103-106.

Борисенко, Н. Д. (2008) Лінгвокраїнознавство. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2008) Порушення принципу кооперації в міжгендерному спілкуванні персонажів сучасної британської драми. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Київ нац. Ун-т ім. Т. Шевченка.

Борисов, О. О., Петракович, В. В. (2008) Лексична репрезентація концепту 'ДИТИНСТВО' (на матеріалі сучасних лексикографічних джерел). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 164-167.

Брезгунова, О. О. (2008) Колективні ночівлі воронових птахів: розподіл, типи організації та стратегії поведінки (на прикладі м.Харкова). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Буравський, О. А. (2008) Римо-Католицька Церква на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. у новітній історіографії. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки (15). pp. 16-21.

Буравський, О. А. (2008) Система орендних відносин у землеволодінні римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Український селянин. Збірник наукових праць (11). pp. 220-222.

Бурковська, Л. Д. (2008) Проблеми перекладу стилістичного прийому алюзії. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (39). pp. 187-190.

Бутузова, Л. П. (2008) Реалізація моделей становлення безпечної поведінки підлітків в системі психопревентивної роботи. Проблема формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу. pp. 138-143.

Бухінська, Т. В. (2008) Внутрішньоавторська варіативність розміру речень як одна з характеристик індивідуального стилю письменника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 103-107.

Бідасюк, H. В. (2008) Культурна дислокація іммігрантів двох поколінь у романі Джумпи Лагірі "Тезка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 99-102.

Біденко, В. М., Трунова, О. К., Кураченко, Н. М., Осовець, Ю. В. (2008) Продуктивність корів та якісні зміни складу молока у результаті підгодівлі їх мікроелементами Сo, Cu, Мn, Zn. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Білобровець, В. В. (2008) Студії з філології Житомирщини: історія, теорія. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Білоус, Л. А., Богачова, А. М., Коршунова, О. Д., Павлюченко, О. В., Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенного забруднення довкілля на прісноводну малакофауну України. Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали III Міжнар. конф. молодих науковців. - Харків. - 2008. pp. 357-358.

Білоус, О. П. (2008) Чудеса в києво-печерському патерику. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 216-219.

Білоус, П. В. (2008) Польськомовна поема «Лабіринт» Хоми Євлевича. Українська полоністика (5). pp. 145-152.

В

Васильєва, О. Г. (2008) Референтна ситуація вибачення у лінгвоконцептуальній перспективі (на матеріалі англомовної художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 108-111.

Васильєва, Р. Ю. (2008) А. Макаренко: формування безпечної поведінки людей. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: 36. праць молодих науковців. pp. 6-10.

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М. (2008) Методичні рекомендації до практичних робіт із безпеки життєдіяльності. [Teaching Resource]

Василюк, І. М., Блін, Л. Є. (2008) К вопросу о понятии неоднозначности в лингвистике. Язык и дискурс в статике и динамике: тезисы докл. Междунар. Науч.конф. pp. 145-147.

Ващук, О. В., Кусяк, Н. В. (2008) Дослідження адсорбційних властивостей природних мінералів. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Венгерська, В. О. (2008) Окремі особливості діяльності Волинського відділення Селянського Поземельного банку в умовах реалізації двох земельних реформ. Волинські історичні записки (1). pp. 92-98.

Вербівський, Д. С. (2008) До питання професійної етики вчителя. Ціннісні орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті загальних вимог до освіти. pp. 130-134.

Вербівський, Д. С. (2008) До проблеми формування етики сучасного фахівця. Тези 33 науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. ЖДТУ 2008. pp. 182-183.

Вигівський, В. Л. (2008) Військовий дискурс як культурно-історичний феномен та соціальна практика. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. pp. 128-131. ISSN 1729-360Х

Винар, С. М. (2008) Види монологічного мовлення у драмі: комунікативний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 198-201.

Вискушенко, Д. А., Єрмошина, Т. В. (2008) Патологічні зміни в організмі молюсків за дії важких металів водного середовища. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 147-154.

Вискушенко, А. П., Корбут, Г. О., Памірський, М. С., Свеста, Т. В. (2008) Водна ерозія ґрунтів Словечансько-Овруцькою кряжу в світлі філософії постмодернізму. Тези доповідей "Теоретичні та прикладні проблеми екосистемології". pp. 18-22.

Вискушенко, Д. А., Дика, Т. П. (2008) Утримання скалярії звичайної (Pterophyllum scalare) у шкільному куточку живої природи. Простір і час сучасної науки: третя всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. pp. 1-3.

Висоцька, Г. В. (2008) Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць групи "Людські відносини". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 112-116.

Вишина, М. Ю. (2008) "Повість врем'яних літ" про звичаї давніх слов'ян. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 199-204.

Вишина, Марина (2008) Залучення історичних мотивів до побудови образів у "Повісті врем"яних літ". Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 105-115.

Власенко, О. М. (2008) Роль музики у формуванні духовності особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. pp. 224-230.

Власенко, Р. П. (2008) Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власюк, Ігор (2008) Діяльність землевпорядних комісій на Правобережній Україні в 1907-1916 рр. Волинські історичні записки (1). pp. 16-21.

Власюк, Ж. І. (2008) Почуття справедливості особистості: змістовий аспект. Вісник Київского інституту імені Драгоманова. pp. 46-49.

Власюк, Ж. І. (2008) Діагностика почуття справедливості як умови морального розвитку сучасного педагога. Науковий вісник Київского інституту педагогіки ім. Драгоманова. pp. 47-51.

Власюк, Ж. І. (2008) ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Науково-методичний збірник ЖДУ ім. І.Франка. pp. 134-138.

Власюк, Ігор (2008) Житомирська область в умовах реформування аграрного сектора економіки (1990–2007 рр.). Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова (11). pp. 355-358.

Вовченко, І. І., Стаднік, Т. В. (2008) Фізична підготовленість студентів медичного коледжу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук. пр. (8).

Вознюк, О. В. (2008) Аналіз та синтез критичних явищ і кількісне моделювання їх кінетики з позиції двомірного скейлінгу точок біфуркації. Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. pp. 24-33.

Вознюк, О. В. (2008) Особливості педагогічної синергетики. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (2). pp. 5-9.

Вознюк, О. В. (2008) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід (др. пол. ХХ ст.). Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2008) Синергетичні засади педагогічної системи А. С. Макаренка. Антон Макаренко і сучасність: Збірник наукових праць / За ред. проф. Левківського М.В.. pp. 42-50.

Вознюк, О. В. (2008) Синергетичні напрямки педагогічної думки другої половини ХХ століття. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Татаса Шевченка (16). pp. 181-187.

Вознюк, О. В., Грабар, І. Г. (2008) Філософський аналіз синергетичних педагогічних систем. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (3). pp. 41-45.

Вознюк, О. В., Осадчук, Н. П. (2008) Синергетичні закономірності розвитку освіти. Збірник Наукових праць № 45. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби Україні імені Б.Хмельнцького. pp. 64-68.

Вознюк, О. В., Сбродова, Л. П. (2008) Особливості наукової діяльності слухачів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 16-17 квіт. 2008 р. : матеріали конф. pp. 235-236.

Вознюк, О. В., Чирва, А. В. (2008) Формування духовного потенціалу військових спеціалістів інформаційних систем. Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : тези доп. ХVII наук.-техн. конф., Житомир, 24-25 квіт. 2008 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту, 1. p. 146.

Вознюк, О. В. (2008) Загальнонаукові засади педагогічної синергетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 139-143. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2008) Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 87-91. ISSN 2076-6173

Войналович, Л. П. (2008) Педагогічні курси для національних меншин як нова форма підготовки національних педагогічних кадрів: досвід 20-х рр. ХХ ст. Історико-педагогічний альманах (1). pp. 4-10.

Войтович, Н. Ф. (2008) Документування протиправної діяльності осіб за допомогою оперативно-технічних засобів. Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 жовт. 2008 р.). pp. 240-244.

Волковинський, С. О. (2008) Ставлення до природи як межа толерантності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 14-18.

Волощук (Мормуль), А. М. (2008) Лінгвокраїнознавча компетенція як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 133-135. ISSN 2076-6173

Воротняк, Л. І. (2008) Особливості формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 105-109.

Вуколова, В. О. (2008) Сильні позиції роману Ф.М. Достоєвського "Брати Карамазови" як сигнали підтекстової інформації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 117-120.

Вікарчук, О. І. (2008) Інноваційна складова сучасної аграрної політики України. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.

Вікарчук, О. І. (2008) Концесія – високоефективна система управління майном. Тези доповідей 2-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом". pp. 96-98.

Вікарчук, О. І. (2008) Стратегічні аспекти інвестування в інноваційній сфері. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції РВПС України НАН України, 3. pp. 104-107.

Вірковський, А. П., Рудницька, Н. Ю. (2008) Толерантність як соціально-педагогічне явище. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 53-56.

Вітвицька, С. С. (2008) Моделі ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України: порівняльний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 71-103.

Вітвицька, С. С. (2008) Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу в контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 58-62.

Г

Гавриловська, К. П. (2008) Діагностика рівня мотивації активності особистості у системі правових норм держави. Проблеми емпіричних досліджень у психології (1). pp. 217-224.

Гавриловська, К. П. (2008) Исследование мотивации социальной самореализации личности. Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее.. pp. 35-37. ISSN 978-966-02-4669-0

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація активності особи в системі правових норм держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (16-17 квітня 2008 року), 1. pp. 158-159. ISSN 978-966-600-331-0

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація соціальної самореалізації особистості. Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку: Збірник матеріалів конференції. pp. 20-23.

Гавриловська, К. П. (2008) Правовий релятивізм як характерна риса масової правової психіки. Актуальні проблеми сучасної психології: реалії та перспективи розвитку. Збірник матеріалів конференції. pp. 45-50.

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Other thesis, АПН України.

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. PhD thesis, АПН України.

Гавриловська, К. П. (2008) Толерантність до злочинів. Психологічні перспективи (11). pp. 32-38.

Гагіна, Н. В. (2008) Метод "вибуху" А.С. Макаренка як спосіб вирішення деструктивних конфліктів і виховання особистості в колективі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 107-111.

Галус, О. М. (2008) Професійна адаптація студентів до навчання у ступеневому педагогічному ВНЗ (управлінський аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 46-51.

Гамарко, Юлія (2008) Формування субкультури польської національної меншини Житомирщини (соціально-історичний аспект). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Гаращук, К. В. (2008) Концептуальні основи розвитку альтернативної освітньої пропозиції в контексті структурних інновацій сучасної англійської школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 144-147.

Гаращук, Л. А. (2008) Деякі проблеми формування фонологічної компетенції у процесі навчання англійської мови у ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 99-102.

Гарбар, О. В., Коцюба, І. Ю. (2008) Каріотипи дощових червів фауни України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 4-5.

Гарбар, О. В., Кризська, К. В. (2008) Морфометричні межі видів роду Lymnaea (Gastropoda, Pulmonata) фауни України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 241-243.

Гармаш, Тетяна (2008) Природоохоронні аспекти наукової та практичної діяльності Й.К. Пачоського. Українська полоністика (5). pp. 80-89.

Герасимова, І. Г. (2008) Гендерні особливості кадрової політики Вінницького державного аграрного університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 31-36.

Герасимчук, О. Л. (2008) Вплив хімічного складу ґрунту на рівень підняття ґрунтових вод. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Герасимчук, Ю. О. (2008) Невербальні засоби реалізації категорії згоди/незгоди у французькому мовленні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 192-196.

Гирин, О. В. (2008) Інтенсифікатор self як джерело становлення системи зворотних займенників у англійській мові. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, 11 (2). pp. 42-44.

Гирин, О. В. (2008) Структура зворотних займенників в англійській мові у синхронному та діахронному аспектах. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. (14). pp. 91-95.

Гирин, О. В. (2008) Формант -self: наслідки розвитку давньоанглійського прикметника в середньоанглійський іменник. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 205-208.

Гирина, Н. П., Мацієвський, О. Е., Климчук, А. О. (2008) Підготовка майбутніх вчителів хімії до роботи з реалізації різних видів навчального експерименту. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Глухоман, І. В. (2008) Взаємозв’язок лінгвістики і поетики у світлі вчень Р. Якобсона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 168-171.

Головко, Юлія (2008) Свідчення про зловживання на Феодосійській митниці (1797 р.) як джерело до історії зовнішньої торгівлі на Півдні України. Волинські історичні записки (1). pp. 22-28.

Голуб, Н. Б. (2008) Етапи формування риторичного ідеалу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 21-27.

Голубкова, Н. Л. (2008) Роль молодіжних організацій та рухів у становленні активної громадянської позиції американських школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 69-73.

Голубовська, І. В., Латка, А. В. (2008) Значення прози Михайла Коцюбинського для становлення української дитячої літератури. Шляхи вдосконалення мовноїкомпетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичноїконференції, 27 березня 2008 р.).. pp. 71-74.

Гончарова, О. М. (2008) Вимоги до організації особистісно-орієнтованого навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 45-48.

Горай, О. В. (2008) Педагогічні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 92-95. ISSN 2076-6173

Горбань, А. В. (2008) Чотири "Рецепти" прочитання тексту. Літературознавчі студії. Випуск 2. pp. 74-88.

Горбова, Н. Д., Мазяр, О. В. (2008) Особливості фрустраційних реакцій у осіб з релігійним світосприйняттям. Тези XXXIII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. pp. 186-187.

Горбунова, В. В., Степанюк, І. А. (2008) Педагогічна взаємодія: дослідження з позицій транзактного аналізу. Тези науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. p. 188.

Горбунова, В. В. (2008) Відбір кадрів в процесі формування політичних команд. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. pp. 210-215.

Горбунова, В. В. (2008) Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги. Практична психологія та соціальна робота (8). pp. 3-5.

Горбунова, В. В. (2008) Особливості педагогічної взаємодії в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Проблеми формування конкурентно-спроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 144-150.

Горбунова, В. В. (2008) Проблеми дослідження імпліцитних теорій. Соціальна психологія (4 (30)). pp. 17-28.

Горбунова, Н. О., Листван, В. В. (2008) Парацетамол, його аналоги і похідні. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гордієнко, О. А. (2008) Методика развития русской речи младших школьников. Методическое пособие к курсу «Методика преподавания русского языка в младших классах» для студентов педагогических учебных заведений по специальности 7.010102 «Начальное обучение». Изд-во ЖГУ им. И. Франко.

Гордієнко, О. А., Копишинська, Л. В. (2008) Робота над формуванням комунікативної компетенції учнів на уроках читання. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 132-135.

Гордієнко, О. А., Шевчук, Т. О. (2008) Словникова робота на уроках української мови в початковій школі. Педагогічна Житомирщина (1). pp. 22-25.

Горобець, С. М. (2008) Використання комп'ютерних програм моделювання стану економічного об’єкту в процесі формування професійної компетентності студентів-економістів. In: Інформаційні технології в професійній діяльності, 27 березня 2008р., Рівне.

Горобець, С. М. (2008) Використання навчальних ресурсів комп’ютерної графіки у процесі формування особистості майбутніх економістів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В. (2008) Страх і ризик в сучасних cоціокультурних реаліях. Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (9). pp. 298-304.

Грабовський, П. П. (2008) Інформаційна компетентність учителя середньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 118-122.

Гребень, О. Б. (2008) Цестоди птахів Українського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гречуха, І. А. (2008) Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. p. 207.

Гречуха, І. А., Яценко, О. А., Кирильчук, І. В., Голуб, А. В., Присяжнюк, Т. В. (2008) Бібліотека кафедри соціальної та практичної психології (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

Грибан, Г. П. (2008) Теоретико-методологічні засади комплексного вирішення завдань фізичного виховання студентів. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П. (2008) Фізичне виховання і воля. Working Paper. ПП «Рута», Житомир.

Григор’єв, П. Є. (2008) Зв’язок смертності людей з геліогеофізичними факторами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 222-227.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Організаційні форми підготовки вчителів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 22-23 травня 2008р.). pp. 216-218.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Педагогічні умови ефективного навчання дорослих. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 148-152.

Гримашевич, Г. І. (2008) Лексикографічна репрезентація назв одягу та взуття середньополіського діалекту. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (12). pp. 122-124.

Гриців, В. І., Кузьміна, О. В. (2008) Термодинамічний аналіз характеру взаємодії в молекулярних розчинах. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гриців, А. В., Стрельченко, Л. І. (2008) Характер фазових рівноваг в системі Cu–Sb-Co. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гриців, В. І. (2008) Керуючі оболонки комп’ютерних навчальних і контролюючих програм як дійовий засіб для інтенсифікації пізнавальної діяльності. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гриців, В. І., Рибак, Т. М. (2008) Фазові рівноваги в системі Cd-Te. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Громов, Є. В. (2008) Організація професійної технічної освіти у Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 112-115.

Гуманкова, О. С. (2008) Готовність майбутніх учителів іноземних мов до здійснення диференційованого підходу – актуальна проблема практики професійного навчання у вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 103-106.

Гумовський, О. В. (2008) Їздці родини Eulophidae та Tetracampidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): морфо-біологічні особливості та філогенія. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук.

Гуцало, Л. В. (2008) Становлення та розвиток системи національного районування в Україні в 20-х роках ХХ століття. Волинські історичні записки (1). pp. 70-78.

Гуцан, Т. Г. (2008) Особливості професійної діяльності вчителя економіки в умовах профільного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 101-105.

Д

Дембровська, Л. М. (2008) Композитні конотати в ідіодискурсі Дж. К. Джерома. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 202-206.

Демків, І. В. (2008) Позиціонування ключових слів на веб-сторінці як один з етапів ефективної пошукової оптимізації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 191-194.

Демочко, Віктор (2008) Роль козацтва на чолі з П. Сагайдачним у відновленні та розвитку церковного життя в Україні в першій половині ХVІІ ст. Волинські історичні записки (1). pp. 29-33.

Денисюк, Р. О., Томашик, З. Ф., Томашик, В. М., Чернюк, О. С., Гриців, В. І. (2008) Формування полірованих поверхонь монокристалів твердих розчинів Cd1-xМnxTe йодвиділяючими сумішами на основі Н2О2 – НІ. In: 3-тя Міжнар. наук.-тех. конф. „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”, 2-6 червня 2008 р. , Одеса.

Денисюк, Р. О., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Томашик, В. М., Гнатів, І. І. (2008) Хімічне розчинення монокристалів СdTe та твердих розчинів Cd1-xMnxTe в травильних сумішах І2–НІ. ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА, 10 (1). pp. 134-137. ISSN 1729-4428

Денисюк, Р. О., Чернюк, О. С., Томашик, З. Ф., Янович, І. В., Гриців, В. І. (2008) Травлення напівпровідникових матеріалів на основі CdTe в розчинах йоду. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Денищик, О. І. (2008) Організаційно-педагогічні умови реалізації моделі формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 78-84.

Дерев’яна, Л. Й., Кульчицький, Віталій (2008) Історичні засади формування творчої особистості в процесі національного виховання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (2). pp. 71-74.

Дитинченко, І. М., Листван, В. В. (2008) Гідроксихалкони та їх аналоги. Синтез з використанням реакції Віттіга. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Дмитрієва, С. М. (2008) Психологічні основи підготовки фахівців з фінансів, економіки та менеджменту туристичної індустрії. Збірник праць за матеріалами другої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні». – За ред. Саух І.В.. pp. 74-77.

Добровольська, О. Я. (2008) Французькі запозичення в середньоанглійській мові, зафіксовані на антропонімному рівні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 121-124.

Додурич, С. М. (2008) Патріотичні цінності особистості: історико-педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 135-156.

Драган, Є. В. (2008) Оптимізація завдань в тестовій формі на основі ймовірнісної моделі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 95-98.

Дроздов, Віктор (2008) Проблема Південної Бессарабії в російсько-румунських відносинах періоду "східної кризи" 1875 - 1878 рр. (за матеріалами російської періодичної преси). Волинські історичні записки (1). pp. 43-48.

Дубасенюк, О. А. (2008) Акмеологічна концепція професійного становлення майбутнього педагога. Акмеологічна наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму: матер. Другої міжнар.наук.прак.конф.. pp. 101-104.

Дубасенюк, О. А. (2008) Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 8-29.

Дубасенюк, О. А. (2008) Проблема підготовки педагогічних кадрів на Волині у 20-ті – 30 роки XX ст. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. pp. 8-13.

Дубасенюк, О. А. (2008) Психолого-педагогічні чинники ціннісно орієнтованої підготовки майбутніх учителів. Ціннісні орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасних вимог до освіти: наук.-метод. зб. pp. 11-19.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Спірін, О. М., Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Спірін, О. М., Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дєнічєва, О. І. (2008) Гуманітарні дисципліни в системі гімназійної освіти Австрії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 89-93. ISSN 2076-6173

Ж

Жалай, Е. И., Межжерин, С. В., Шубрат, Ю. В., Гарбар, А. В. (2008) О видовом составе моллюсков рода Theodoxus (Gastrоpoda, Neritidae) бассейна нижнего дуная: решение проблемы путем анализа аллозимов. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (23). pp. 205-208.

Жалай, Е. И., Межжерин, С. В., Шубрат, Ю. В., Гарбар, А. В. (2008) О видовом составе моллюсков рода Theodoxus (Gastrоpoda, Neritidae) бассейна Нижнего Дуная: решение проблемы путем анализа аллозимов. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (23). pp. 205-208. ISSN 2075-0846

Жалай, Е. И., Межжерин, С. В., Шубрат, Ю. В., Гарбар, А. В. (2008) О видовом составе моллюсков рода Theodoxus (Gastrоpoda, Neritidae) бассейна Нижнего Дуная: решение проблемы путеманализа аллозимов. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (23). pp. 205-208. ISSN 2075-0846

Жиляєва, Ю. М. (2008) Категорійний аналіз поняття ″метод проектів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 110-113.

Жовнерчук, О. В. (2008) Тетраніхові кліщі (Trombidiformes, Tetranychoidea) зелених насаджень м.Києва. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Жуковська, В. В. (2008) Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 169-172.

Жуковська, В. В., Мокіна, А. Г. (2008) Особливості сполучуваності дієслів комунікація в текстах різних функціональних стилів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 164-168.

Жуковський, О. І. (2008) Необхідність вступу України до НАТО: до проблеми поінформованості українських студентів. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (1). pp. 51-54.

Жуковський, О. І. (2008) Особливості етнодемографічної історії поляків та німців Правобережної України між переписами 1897 та 1926 рр. Волинські історичні записки (1). pp. 79-86.

Журавльова, Л. П. (2008) Динаміка особистісно-смислової емпатії в ранньому онтогенезі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал південного науквого центру АПН України (3). pp. 128-132.

Журавльова, Л. П. (2008) Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка, 1 (20). pp. 92-95.

Журавльова, Л. П. (2008) Методичні засади дослідження емпатії людини. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. pp. 151-154.

Журавльова, Л. П. (2008) Родина як вагомий культурогенний фактор актуалізації та розвитку емпатії особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць, 10 (8). pp. 225-231.

Журавльова, Л. П. (2008) Розвиток емпатії у дітей немовлячого віку. Актуальні проблеми психології, 10 (5). pp. 185-191.

Журавльова, Л. П., Виговський, С. Є. (2008) Трансфінітна емпатія. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія (16). pp. 30-35. ISSN 2312-8860

Журба, О. В. (2008) Дидактичні ігри на уроках етики в 5–6 класах загальноосвітніх навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 116-120.

З

Заблоцька, О. С. (2008) Початковий особистий досвід як складова предметних компетенцій з хімії у вищій екологічній освіті. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Заблоцька, О. С. (2008) Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 63-68.

Заблоцька, О. С. (2008) Міжнародний досвід формування компетенції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 20-24.

Заблоцька, О. С. (2008) Міжпредметні зв’язки хімії у вищій екологічній освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 33-39.

Заброцький, М. М. (2008) Екопсихологічні аспекти праці вчителя. Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя: колективна монографія/ за наук. ред. Ю.М.Швалба. pp. 162-197.

Заброцький, М. М. (2008) Особливості самоставлення педагогів-початківців. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (15). pp. 89-92.

Завальнюк, І. К. (2008) Екзистенціальні аспекти суб’єктів екологічної діяльності: релігійний вимір. Українська полоністика (5). pp. 62-72.

Заглада, В. М. (2008) Особливості наукової раціональності на межі ХХ-ХХІ століть: необхідність оновлення ідеалів та критеріїв. Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція. Матеріали доповідей та виступів..

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология», 21 (4). pp. 59-66. ISSN 1606-3715

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Планетарна цивілізація. Освіта. Наука. Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції.. pp. 131-133.

Заглада, В. М. (2008) Фундаментальне і прикладне в науці: аксіологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 7-12.

Зайцев, М. О. (2008) Осягнення людської індивідуальності як соціокультурна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 3-6.

Закревська, І. П. (2008) Особливості організації судинного русла хвоста напівводних гризунів як органа терморегуляції. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Зарицька, О. Л. (2008) Використання комп’ютерних тестів для оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу "бази даних та інформаційні системи". ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 120-124.

Зарицька, О. Л. (2008) Комп'ютерні тести як складова частина дистанційного курсу «Бази даних та інформаційні системи». Інформаційні технології і засоби навчання, 7 (3). ISSN 2076-8184

Захарчишина, Ю. М. (2008) Стимулювання творчої діяльності військовослужбовців під час вивчення іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 123-125.

Зданюк, Т. В. (2008) Двофазова підготовка вчителів у ФРН. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 94-98.

Зимовець, О. А. (2008) Producing electronic materials for teaching the Humanities using authoring tools. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів. pp. 56-63.

Зимовець, О. А. (2008) Технологічний підхід до формування професійних умінь майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійно-методичної підготовки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 161-165. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2008) Технологія формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Наука. Образование. Технологии – 2008: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 21–22 марта 2008 г., Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 кн./ под общ. Ред. В.В. Таруца. – Барановичи. pp. 186-190.

Золотаревський, А. В. (2008) Національна філософія як підґрунтя створення національної ідеї. Українсько-польські паралелі. Українська полоністика (5). pp. 73-79.

Зубрицька, Л. О., Листван, В. М. (2008) Ароматичні аміни та їх похідні як фармацевтичні препарати. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

К

Кайдалова, Л. Г. (2008) Застосування педагогічних технологій у викладанні психолого-педагогічних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 69-72.

Калитюк, Л. П. (2008) Особливості структури еліптичного питального речення в англійській мові ХІІ–XVII ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 225-228.

Кальниченко, А. О., Подміногін, В. О. (2008) Історія перекладу та перекладацької думки в Англії ХІV ст. ВІСНИК Житомирського державного університету (42). pp. 172-180.

Калінін, В. О. (2008) Технології формування професійної соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. In: Технології формування професійної соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови: Навчально-методичний посібник. Житомир: «Полісся».

Калініна, Л. В., Калінін, В. О. (2008) Контекстне включення майбутнього вчителя іноземної мови в процес формування його професійної компетентності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 61-64.

Калініна, Л. В., Петранговська, Н. Р., Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П., Самойлюкевич, І. В., Гуманкова, О. С., Барало, Л. В., Жиляєва, Ю. М., Волощук (Мормуль), А. М., Литньова, І. Ф., Копетчук, В. А. (2008) ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IHO3EMHOЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2008) Glossary. In: English Smart: підручник для 7-го класу спеціалізованих навчальних закладів. К.: Наш час.

Канівець, Б. А. (2008) Історіософія А. Тойнбі в системі історико-філософського знання. Дні науки філософського факультету - 2008 : Міжнародна наукова конференція (1&-17 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів, 1. pp. 91-92.

Канівець, Б. А. (2008) Багатоманітність можливих варіантів "виклику" і "відповіді" як основа альтернативності та багатоваріантності розвитку у філософії історії А. Тойнбі. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Канівець, Б. А. (2008) Спосіб дії понять "виклик" і "відповідь" в історіософії А. Тойнбі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Канівець, Б. А. (2008) Співвідношення поняття „розвиток" з поняттями „виклик" і „відповідь" в філософії історії А. Тойнбі. “РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2008” МАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 24-26 листопада 2008 р. Том четвертий Полтава «ІнтерГ рафіка» 2008. pp. 109-111.

Каплун, С. О. (2008) Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу як об’єкт наукового аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 111-115.

Карлінська, Я. В. (2008) Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 146-150.

Карлінська, Я. В. (2008) Педагогічна техніка А.С. Макаренка та сучасні інтерактивні технології формування інформаційної компетентності студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 116-118.

Карпенко, Є. М. (2008) Розвиток інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів іноземних мов у процесі роботи з текстом. Наука. Образование. Технологии – 2008 [Текст]: Материалы Международ. науч.-практ. конф., 21–22 марта 2008 г., Барановичи, Респ. Беларусь: В 3 кн. – Кн. 1: Иноязычное образование в современном поликультурном мире. pp. 42-45.

Карпенко, Є. М. (2008) Технології формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у контексті професійної підготовки у ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 114-117.

Карпенко, Є. М. (2008) Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у рамках інноваційного підходу до освітнього процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 166-169.

Карплюк, С. О. (2008) Педагогічні технології: досвід проектування на засадах взаємонавчання. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Карплюк, С. О. (2008) Деякі аспекти проблеми організації взаємонавчання в історії зарубіжної педагогіки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 19 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 523 с.. pp. 41-45.

Карплюк, С. О. (2008) Деякі історико-педагогічні аспекти розвитку організаційних форм навчання. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню Університету, 18-19 березня 2008 року, – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 242 с.. p. 195.

Карплюк, С. О. (2008) До проблеми організації взаємонавчання в історії вітчизняної педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 151-154. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2008) Проблема розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 118-121. ISSN 2076-6173

Карпюк, О. А. (2008) Освітня послуга як об’єкт ринкових відносин. Тези доповідей ХХХІІІ наук.-практ. міжвуз. конф.. p. 92.

Карпюк, О. А. (2008) Поняття освітньої послуги та напрями реформування ринку освітніх послуг в Україні. Тези доповідей ХХХІІІ наук.-практ. міжвуз. конф.. p. 92.

Карпюк, О. А. (2008) Тенденції та перспективи розвитку ринку освітніх послуг Житомирської області. Матеріали ІІ наук.-практ. конф. Інноваційні проблеми автоматизації управл. бізнесом. pp. 113-116.

Карпюк, Р. П. (2008) Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури Російської Федерації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 25-28.

Карпюк, Р. П. (2008) Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 57-60.

Кириченко, В. В. (2008) Зв'язок ціннісної когнітивної складності особистості з розвитком суб’єктності. Матеріали XXXIII науково-практичної конференції присвяченої Дню університету. p. 195.

Кичкирук, О. Ю. (2008) Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплесотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів. PhD thesis, ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О. О. ЧУЙКА.

Кичкирук, О. Ю., Кусяк, Н. В., Тьортих, В. А. (2008) Залежність сорбційних властивостей кремнеземних адсорбентів щодо катіонів металів від рН розчину. Маґістеріум. Хімічні науки (33). pp. 16-18.

Кияк, Т. Р., Каменська, О. І. (2008) Семантичні аспекти нормалізації термінологічних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 77-80.

Клак, І. Є. (2008) Особливості реалізації проектної методики у процесі формування навичок іншомовного спілкування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 107-110.

Клименко, Еріка (2008) Джерелознавчі дослідження безлінійних співочих рукописних книг із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Волинські історичні записки, 1. pp. 201-207.

Клименко, Л. М., Листван, В. М. (2008) Реакція Віттіга в синтезі гетероциклічних сполук з бензоксазиновим циклом. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Клименко, Т. Є. (2008) "Конотопська відьма" Г. Квітки-Основ"яненка: етнографічні та літературні конотації. Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 122-128.

Клименко, Т. Є. (2008) Обряд і звичай як інтертекстуальний компонент в оповіданнях Марка Вовчка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Клименюк, Ю. М. (2008) Особливості навчання і виховання обдарованих дітей у новаторських навчально-виховних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2008) ЖИВЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ НА СТОРОЖІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. pp. 45-49.

Климова, К. Я. (2008) Лінгвістичне підґрунтя навчання української мови студентів нефілологічних спеціальностей університетів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 45-49. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2008) Лінгвістичні засади формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів ВНЗ — майбутніх педагогів-нефілологів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога. pp. 13-20.

Климова, К. Я. (2008) МІЖНАРОДНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ КОНТАКТИ — ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Теорія і практика викладання української мови як іноземної зб. наукових праць, 3. pp. 38-44.

Климова, К. Я. (2008) Проблема формирования языковой компетенции студентов нефилологических специальностей университетов Украины в условиях украинско-русского двуязычия. Rossica Olomucensia XLVSI-II : sbornik prispevku z mezinarodni conference XIX. Olomoucke dry rusistu. pp. 209-212.

Климчук, В. О. (2008) Багатомірне шкалювання у психології: можливості обробки даних без комп’ютера. Практична психологія та соціальна робота (9). pp. 72-75.

Климчук, В. О. (2008) Викладання курсу “Математичні методи у психології” в умовах кредитно-модульної системи. Соціальна психологія (2 (28). pp. 180-189.

Климчук, В. О. (2008) Життєвий шлях особистості. Математичне моделювання за допомогою багатомірного шкалювання. Соціальна психологія (4(18)). pp. 182-191.

Климчук, В. О. (2008) Феномени розвитку внутрішньої мотивації. Соціальна психологія (6 (32). pp. 70-77.

Клімова, І. О. (2008) Порівняльний аналіз статистичних показників урожайності сільськогосподарських культур Житомирської області та досліджуваного господарства. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики (3). pp. 409-419.

Клімова, І. О. (2008) Статистичне вивчення врожайності картоплі в Україні. Науковий вісник Державної академії статистики, обліку і аудиту (3 (20)). pp. 11-18.

Коваль, А. В. (2008) The Goals of Education in the USA. Збірник Актуальні проблеми філософії та американські студії: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 квітня 2008 р.. pp. 133-135.

Ковальова, С. М. (2008) Інноваційні форми та методи професійної кооперативної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 130-132. ISSN 2076-6173

Ковальчук, І. В. (2008) Поширення впливу ОУН-Б на Житомирщину в 1941 році. Волинські історичні записки, 1. pp. 239-246.

Ковальчук, В. А. (2008) Освітньо-виховна система Коростишівської учительської семінарії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. pp. 26-29.

Ковальчук, В. А. (2008) Проблема дослідження виховних систем загальноосвітніх закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 50-53.

Ковальчук, В. А. (2008) Професійна підготовка майбутніх вчителів до роботи у різних виховних системах загальноосвітніх закладів. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 259-268.

Ковальчук, В. Н. (2008) Типові задачі професійної діяльності вчителя інформатики з інформаційної безпеки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 195-198.

Ковальчук, Н. П. (2008) Формування особистості студента у процесі соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 58-63.

Ковтун, Н. М. (2008) Співвідношення феномену толерантності й пасіонарного імпульсу в контексті філософської спадщини Льва Гумільова. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1). pp. 31-35.

Ковтун, Ю. В. (2008) Категорії "традиції", "аристократії", "нації" в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні в історіософській концепції В. Липинського. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Козловець, М. А. (2008) Глобальна міграція і політика ідентичності та громадянства. Українська полоністика (5). pp. 3-22.

Козловець, М. А. (2008) Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 8-14. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2008) Історико-педагогічний аспект становлення художньо-технічної творчості учнів в Україні та за кордоном. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 170-173. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2008) Трудове виховання молодших школярів у контексті ідей А. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

Колодницька, О. Д. (2008) Загальні аспекти використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 121-125.

Коляда, В. П. (2008) Контекстуальні особливості відображення категорії нереальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 133-137.

Коляда, О. В. (2008) «Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета)». Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коляденко, С. М. (2008) Інноваційні форми підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. (Ч. 1). pp. 336-341.

Коляденко, С. М. (2008) Студентська олімпіада із соціальної педагогіки як засіб виявлення обдарованої студентської молоді. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Науково-методичний збірник. pp. 102-110.

Коляденко, С. М. (2008) Система соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді у спадщині А.С. Макаренка. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:Зб.наук.пр. (12). pp. 398-404.

Коляденко, С. М. (2008) Технологізація соціальної роботи як умова оптимізації діяльності Студентської соціальної служби для молоді Житомирського державного унверситету імені Івана Франка. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Випуск 50, Серія: Педагогічні науки. (50). pp. 99-103.

Коляденко, С. М. (2008) Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах кредитно-модульної системи. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 21-27.

Коляденко, С. М. (2008) Розвиток соціальної роботи у Ізраїлі: історія та сучасність. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 153-162.

Коляденко, С. М. (2008) Соціально-педагогічна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення майбутнього спеціаліста. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія (363). pp. 87-94.

Кондратюк, Юлія (2008) Клірові відомості Волинської єпархії кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 208-212.

Кондратюк, С. Ю. (2008) Особливості вивчення англійської та німецької термінології з агрономії та механізації сільського господарства. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (39). pp. 203-208.

Коновальчук, І. М., Коновальчук, І. І. (2008) Особливості формування мотивації навчальної діяльності у молодших школярів в умовах взаємодії зі значущими іншими. Цінності орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасних вимог до освіти: Науково-методичний збірник. pp. 51-56.

Кордон, М. В. (2008) Балканський гамбіт. Глобальні виклики сучасності мають відповіді. Газета "Житомирський неформат". (30). p. 6.

Кордон, М. В. (2008) Велике звоювання українського народу. Газета "Житомирщина" (51). p. 3.

Кордон, М. В. (2008) Військове співробітництво Україна-НАТО. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. (спеціальний випуск), Івано-Франківськ (1). pp. 74-79.

Кордон, М. В. (2008) ГРОМАДСЬКА ДУМКА: "ЗА" ЧИ "ПРОТИ" НАТО. Газета "Житомирщина" (87). p. 7.

Кордон, М. В. (2008) Скільки коштуватиме Україні входження до НАТО? Україна – НАТО. (3). pp. 16-20.

Кордон, М. В. (2008) Трагічна сторінка української історії. Волинські історичні записки (1). pp. 66-69.

Кордюк, О. М. (2008) Підготовка майбутніх учителів англійської мови до попередження насилля в сім’ях учнів засобами Інтернету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 128-131.

Коржовська, О. В. (2008) Часопростір "Слова о полку Ігоревім". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 225-229.

Коржовська, Ольга (2008) Особливості творчого методу у "Слові о полку Ігоревім". Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 128-143.

Коритко, Ольга Дмитрівна (2008) Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в повних та неповних сім'ях. [Teaching Resource] (Unpublished)

Корнійчук, Н. М. (2008) Внесок фітомікроепілітону у формування органічної речовини обростань Житомирського водосховища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 3 (37). pp. 76-78. ISSN 2078-2357

Корнійчук, Н. М. (2008) Гідролого-гідрохімічний режим Житомирського водосховища. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2 (24). pp. 64-71.

Корнійчук, Н. М. (2008) Фітомікроепілітон антропогенно змінених та природних ділянок річки Гнилоп'ять. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна, 1 (35). pp. 69-77. ISSN 2078-2357

Король, Є. О. (2008) Міф про владу в художньому контексті роману Ліона Фейхтванґера «Гойя, або Тяжкий шлях пізнання». Вікно в світ, 2 (23). pp. 28-38.

Корольова, Н. Л. (2008) Структурні та функціональні особливості існування морального дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 166-170.

Королюк, О. М. (2008) Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Королюк, О. М. (2008) Інноваційні підходи щодо організації самостійної роботи студентів у коледжах. Паблік рілейшнз. Український досвід (міждисциплінарні дослідження). Збірка праць молодих науковців. pp. 91-96.

Корсакова, О. К. (2008) Актуалізація проблеми поглибленого вивчення профільних загальноосвітніх предметів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 61-65.

Котлова, Л. О. (2008) Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції. Актуальні проблеми психології Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія/ За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, 1 (21). pp. 173-177.

Котлова, Л. О. (2008) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць (23). pp. 235-241.

Котлова, Л. О. (2008) Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості. Науково-практичний журнал південного наукового центру АПН України. (4-5). pp. 28-33.

Котлова, Л. О. (2008) Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (1). pp. 108-116.

Котнюк, Л. Г. (2008) Deictic and anaphoric possibilities of personal pronouns. XIII TESOL – Ukraine National Conference. pp. 12-13.

Котнюк, Л. Г. (2008) Особливості вираження "безособовості" неособовими формами англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 169-172.

Котнюк, Л. Г. (2008) Особливості перекладу дейктичних слів. Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції./ Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 80-82.

Кривонос, О. М. (2008) Учнівські олімпіади з інформатики (сучасний етап). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 85-88.

Кругляк, Марина (2008) Особливості організації навчального процесу у вищій духовній школі Російської імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі Київської духовної академії). Волинські історичні записки, 1. pp. 231-238.

Крук, М. З. (2008) Проблеми шкільної фізичної культури у творчості О.Д. Бутовського та П.Ф. Лесгафта. Спортивний вісник Придніпров’я. pp. 25-28.

Крук, М. З. (2008) Роль фізкультурно-оздоровчих заходів у зміцненні здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл України у 20-30-х рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 37-40.

Крук, М. З. (2008) Роль фізкультурно-оздоровчих заходів у зміцненні здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл україни у 20-30-х рр. Хх ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 37-41. ISSN 2076-6173 (Unpublished)

Крючков, Юрій (2008) Україна - колиска вітчизняного чорноморського суднобудування. Перша монографія про історію суднобудування на території України від давніх часів до ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 257-259.

Кудак, Андрій (2008) Соціологічний аналіз динаміки злочинності сучасного українського суспільства. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Кудоярова, О. В. (2008) Аргументативні тактики у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 171-174.

Кудрявцева, О. Д. (2008) Кількісні і якісні характеристики сполучуваності прийменників із лексико-семантичними підкласами іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі публіцистичного стилю). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 175-180.

Кутек, Т. Б., Погребенник, Л. І. (2008) Оздоровча аеробіка як ефективний засіб зміцнення здоров'я жінок 20-30 років. Молода спортивна наука України, І (13). pp. 106-111.

Кухар, Н. І. (2008) Факультативні прислівні компоненти в ракурсі вчення про синтаксичну деривацію. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 138-141.

Кучерук, О. А. (2008) Методи формування мовленнєвої компетентності (від герменевтичного до психолінгвістичного досвіду). Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (15). pp. 22-25.

Кучерук, О. А. (2008) Проблема методології навчання мови у світлі філософсько-освітніх підходів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 29-35. ISSN 2076-6173

Кучін, Яніна (2008) Український транщіоналізм у творчості Юрія Липи. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Кушмар, Л. В. (2008) Семантична структура слів економічної сфери використання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 212-215.

Кіржнер, С. Е. (2008) Методичний потенціал автентичної відеофонограми для навчання майбутніх юристів професійного англомовного говоріння. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 119-122.

Кірюшин, В. Є. (2008) Шляхи адаптації медоносної бджоли Apis Mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з кліщем Varroa Destructor Аnderson&Trueman (Mesostigmata, Varroidae). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кісіль, О. М. (2008) Новаторство у сфері виправного виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (20-і – 30-і роки XX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 68-71.

Кічук, Я. В. (2008) Проектна правовиховна діяльність майбутнього соціального педагога: компетентнісний потенціал. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 40-44.

Л

Лагінська, Дарина (2008) Сутність християнської етики як соціокультурної реалії. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Лазуріна, Н. П. (2008) Толерантність як складова соціальної компетентності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 19-22.

Лакійчук, П. В. (2008) Релігійно-конфесійні суперечності як перешкода розвитку толерантності в українському соціумі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 17-20.

Левківська, О. А. (2008) Система вправ із вивчення мовних норм та їхніх стилістичних варіантів у курсі української мови професійного спрямування для студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 59-63.

Левківська, О. А. (2008) Система вправ із вивчення мовних норм та їхніх стилістичних варіантів у курсі української мови професійного спрямування для студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.).

Левківський, А. М. (2008) Педагогічні підходи до оцінювання навчальних досягнень старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 123-126.

Левківський, М. В. (2008) Освітньо-культурні процеси на Волині (поч. ХХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст). Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр (4). pp. 32-35.

Левченко, В. В. (2008) Естетика філософії Г.С. Сковороди: інтерпретації зворотного шляху в майбутнє постмодерну. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 19-23.

Левченко, Галина (2008) Чи варто писати психоісторіїю давньої української літератури. Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 55-68.

Левченко, О. О. (2008) Фасилітативна діяльність педагога в контексті суб’єкт-суб’єктного підходу до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 23-26.

Листван, В. В., Дейнека, С. Є., Листван, В. М. (2008) Біологічно активні речовини класу трифенілфосфонієвих солей. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Листван, В. В., Доманчук, Т. М. (2008) Біс-гідразони на основі оксалілгідразиду. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Листван, В. М., Листван, В. В., Малишевская, А. В., Дейнека, С. Є. (2008) Трифенилфосфониевые соли бензильного типа и их антимикробные свойства. Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 6 (4). pp. 77-80.

Листван, В. М., Листван, В. В., Малішевська, А. В., Дейнека, С. Є. (2008) Фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 228-232.

Лобода, С. М. (2008) Новаторський пошук учителів в умовах стагнації суспільства (1960 – 1990 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 65-69.

Лось, Валентина (2008) Актуальні питання душпастирської діяльності греко-уніатської церкви (Волинь, друга половина XVIII перша третина XIX ст.). Волинські історичні записки (1). pp. 125-133.

Лубенець, Н. В. (2008) Консенсус і толерантність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 3-7.

Лубенець, Н. В. (2008) Толерантність як персональний стан: філософсько-психологічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 15-18.

Лук’янова, Т. Г. (2008) Об'єктивація гендерних стереотипів англомовними атрибутивними сполученнями, що позначають природні характеристики людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 209-212.

Луценко, В. В. (2008) Методика формування творчої активності майбутнього вчителя музики у процесі використання музично-комп’ютерних технологій. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. праць (22). pp. 58-62.

Луценко, Ю. В. (2008) Хомінг різних стаз медоносної бджоли (Apis Mellifera L.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Люріна, Т. І. (2008) Психолого-педагогічні та соціально-педагогічні фактори моральної самоактуалізації студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 36-41.

Ляхвацька, Оксана (2008) Проблема свободи людини в філософії Романа Iнгардена. Українська полоністика (5). pp. 43-51.

Лєцкін, М. О. (2008) Сонячний поет (Іван Огієнко та Богдан-Ігор Антонич). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник, серія історична та філологічна (5). pp. 162-167.

Лєцкін, М. О. (2008) ”Кожен працює нехай хоч для рідного тільки народу…” (Іван Огієнко та Володимир Самійленко). Світло спілкування (9). pp. 32-34.

Літяга, І. В. (2008) Діяльність організацій в управлінні соціальною роботою. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 50-54.

Літяга, І. В. (2008) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в контексті корекційної педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

М

Маслак, Л. П. (2008) Роль викладача у процесі формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів у контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 131-134.

Магась-Демидас, Ю. І. (2008) Роль земських установ у розвитку кооперації Волинської губернії на початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 134-141.

Магась-Демидас, Ю. І. (2008) Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті – 1914 роки. Other thesis, Кам’янець-Подільський державний університет.

Магась-Демидас, Ю. І. (2008) Сільськогосподарська кооперація Правобережної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Український селянин: збірник наукових праць (11). pp. 259-262.

Мазко, О. П. (2008) Формування інтерактивної компетенції майбутніх учителів іноземної мови в процесі навчання писемного мовлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 132-135.

Мазяр, О. В. (2008) Особливості суб’єктної поведінки в екстремальних ситуаціях. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / за ред. Максименка С.Д., 7 (15). pp. 195-198.

Мазяр, О. В. (2008) Релігійний досвід як чинник ціннісної регуляції поведінки. Актуальні проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В. О. Моляко (4). pp. 143-151.

Мазяр, О. В. (2008) Ситуаційні чинники становлення індивідуальності. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвячена Дню університету (Житомир, 18-19 березня 2008 р.).. p. 205.

Мазяр, О. В., Горбова, Н. Д. (2008) Дослідження гендерних відмінностей реагування на ситуацію фрустрації у осіб з релігійним світосприйняттям. Гендерна проблематика соціокультурної сфери: Збірник студентських наукових робіт. / За заг. ред. О.Л. Остапчук.. pp. 245-254.

Максимова, О. О. (2008) Історико-педагогічні засади утвердження успішної дитячої особистості. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць. pp. 125-127.

Малинівська, Л. І. (2008) Формування відповідального ставлення до природи як проблема в науковій літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 174-177. ISSN 2076-6173

Малишев, В. В., Замаскіна, П. І. (2008) Сприяння та перепони у функціонуванні спецкурсів (аналіз стану проблеми в шкільній практиці). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 66-69.

Малярчук, О. В. (2008) Сучасні моделі дистанційного навчання в університетській освіті США. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді : наук.-метод. зб. / за заг. ред. І. І. Якухна, Л. В. Корінної. pp. 183-192.

Малярчук, О. В. (2008) Концептуальні теорії дистанційного навчання у світовій практиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 178-181.

Малярчук, О. В. (2008) Розвиток дистанційної освіти у XIX-XX столітті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 126-129.

Маліновський, Е. Ф. (2008) Екстралінгвістичні аспекти повтору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 173-176.

Мантула, Т. І. (2008) Дидактична двовекторність організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 58-63.

Марковський, Б. В. (2008) Деміфологізація християнства Р. Бультмана в контексті проблеми співвідношення міфу та релігії. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Марковський, Б. В. (2008) Міф та ґенеза толерантності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 41-44.

Марковський, Броніслав (2008) Феноменологія образу Матері Божої Бердичівської. Українська полоністика (5). pp. 52-61.

Мартинчук, Ірина Анатоліївна, Музика, О. Л. (2008) Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. p. 207.

Мартинюк, М. В. (2008) Поліхудожній розвиток школяра як складова його національної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 127-130.

Мартиняк, О. А. (2008) Синтаксичні синоніми і українській науково-технічній термінології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 209-213.

Марусик, О. М., Чомко, А. В. (2008) До питання про підвищення ефективності навчання другої іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 136-139.

Марцінко, Т. І. (2008) Роль учителя-мовника у процесі формування риторичних умінь в учнів середніх класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 72-76.

Марчук, У. Б. (2008) Особливості функціонування концепту "мати (мама)" в індоєвропейському лінгвокультурному просторі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 213-217.

Марчій, Т. М. (2008) Особливості професійної підготовки творчого вчителя іноземної мови в початкових класах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 140-143.

Маслак, Л. П. (2008) Інноваційні технології навчання обдарованих військовослужбовців у процесі вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми психології : проблеми психології обдарованості : [зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименко]., 6 (3). pp. 171-175.

Маслак, Л. П. (2008) Застосування інноваційних методик навчання в процесі професійної іншомовної підготовки військовослужбовців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. праць / за ред. І. А. Зязюна].. pp. 394-397.

Маслак, Л. П. (2008) Основні етапи та принципи формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : [зб. наук. праць / за ред. Л. С. Нечепоренко].. pp. 143-149.

Маслак, Л. П. (2008) Особливості професійної іншомовної компетентності офіцера інженерно-технічної спеціальності. Тези 33-ї наук.-практ. міжвуз. конф., присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року.. p. 208.

Маслак, Л. П. (2008) Результати формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів. Збірник наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького., 2 (45). pp. 93-97.

Маслак, Л. П. (2008) Роль міжкультурної комунікації військовослужбовців у паблік рілейшнз. Паблік рілейшнз : український досвід (міждисциплінарні дослідження) : [зб. праць молодих наук. / за ред. Л. О. Данильчук].. pp. 10-13.

Масловська, М. В. (2008) УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК ЯК ПРАДАВНІЙ СИМВОЛ УКРАЇНЦІВ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. "Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовостоі та звичаїв у роботі навчально-виховних заходів. Хмельницький. - 2008. pp. 127-129.

Матвійчук, Б. В. (2008) Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на ясно-сірих супіщаних лісових грунтах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Матвієнко, І. О. (2008) Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій учнів на шкільних уроках правознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 130-134.

Мачушник, О. Л. (2008) ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В.. pp. 329-331.

Межжерин, С. В., Верлатый, Д. Б., Федоренко, Л. В. (2008) Деформации структуры днепровского нерестового стада сельди Черноморско-Азовской Alosa Immaculata (Eichwaldt, 1838) в течение ХХ столетия. Природничий альманах. Серія : Біологічні науки. (10). pp. 100-108.

Межжерин, С. В., Гарбар, О. В., Онищук, І. П., Власенко, Р. П., Жалай, Е. И. (2008) Клоновое разнообразие партеногенетических видов дождевых червей в фауне Украины. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 6 (1). pp. 88-92. ISSN 1810-7834

Межжерин, С. В., Кокодий, С. В. (2008) Поликлоновая структура европейских серебряных карасей Carassius auratus s. lato в водоемах Украины. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine (7). pp. 162-169. ISSN 1025-6415

Межжерин, С. В., Власенко, Р. П., Гарбар, А. В. (2008) Features of the Genetic Structure of the Earthworms Aporrectodea (Superspecies) Caliginosa (Oligochaeta: Lumbricidae) Complex in Ukraine. Cytology and Genetics, 42 (4). pp. 256-262. ISSN 0095-4527

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Коршунова, Е. Д., Гарбар, Д. А., Жалай, Е. И. (2008) Генетическая изменчивость и филогеография двух видов пресноводных легочных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) фауны Украины. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 6 (1). pp. 82-87. ISSN 1810-7834

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Коршунова, Е. Д., Жалай, Е. И. (2008) МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРУДОВИКА ОЗЕРНОГО, LYMNAEA STAGNALIS S. L. (GASTROPODA, LYMNAEIDAE), В ВОДОЕМАХ УКРАИНЫ. Вестник зоологии, 42 (4). pp. 339-345.

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Коршунова, Е. Д., Жалай, Е. И. (2008) Морфологическая и генетическая изменчивость прудовика озерного Lymnaea stagnalis s. l. (Gastropoda, Lymnaeidae), в водоемах Украины. Вестник зоологии, 42 (4). pp. 339-345. ISSN 0084-5604

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Коршунова, Е. Д., Жалай, Е. И. (2008) Морфологическая и генетическая изменчивость прудовика озерного, LYMNAEA STAGNALIS S. L. (GASTROPODA, LYMNAEIDAE), в водоемах Украины. Vestnik zoologii, 42 (4). pp. 339-345.

Мелещенко (Коцута), А. А. (2008) Формування структури єврейської освіти на основі національних традицій (на прикладі навчально-виховних закладів Волині). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 64-67. ISSN 2076-6173

Мельничук, І. А. (2008) Деякі аспекти проблеми толерантності в сучасних українських ЗМІ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 19-25.

Мельничук, Д. Р., Бойко, Д. М. (2008) Особливості формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр.: / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. [та ін.] – К.: Університет, 2008. – № 10 (част. 1). – 104 с..

Мирончук, Н. М. (2008) Позаурочна діяльність старших підлітків: аналіз стану організації та шляхи оптимізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (12). pp. 316-325.

Мирончук, Н. М. (2008) Технології формування у старших підлітків культури міжособистісних взаємин. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 125-128.

Мирончук, Н. М. (2008) Технології формування у старших підлітків культури міжособистісних взаємин. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 125-128.

Мойсієнко, В. М. (2008) Відбиття давніх звукосполук *dj, *zdj у поліських говорах періоду пізнього середньовіччя. Українська мова (2). pp. 39-43.

Мойсієнко, В. М. (2008) Привілей Жиґимонта-Августа 1560 р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). pp. 100-103.

Мойсієнко, В. М. (2008) Про мову гуцульських приказок. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Мовознавство., ХІХ-ХХ. pp. 102-104.

Молчанов, Володимир (2008) Спроба неупередженого погляду на історію. Волинські історичні записки, 1. pp. 253-256.

Моркотун, С. Б. (2008) Філософсько-риторичні основи формування презентаційних умінь сучасного викладача. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року.. p. 211.

Моркотун, С. Б. (2008) Історико-педагогічні засади формування презентаційних умінь майбутніх викладачів ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 144-147.

Моркотун, С. Б. (2008) Презентаційні уміння майбутнього викладача ВНЗ як складова професійної компетентності сучасного фахівця. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 182-185.

Мороз, А. В. (2008) Фразеологізми фахової мови торгівлі (на матеріалі німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 181-184.

Мороз, В. В. (2008) Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 135-139.

Мороз, В. М. (2008) Підвищення якості підготовки фахівців шляхом запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (з досвіду роботи). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 74-77.

Морська, Л. І. (2008) Дидактичні основи підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 70-73.

Мосієнко, О. В. (2008) Номінативно-референційні засоби англомовного газетного дискурсу. Культура народов Причерноморья. Научный журнал, 2 (142). pp. 96-99.

Мосієнко, О. В. (2008) Функції детермінативів в англомовних газетних аналітичних статтях про судочинство: лінгвокогнітивний аспект. Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих учених, 28–29 січ, 1. pp. 153-157.

Моісєєва, М. А. (2008) Песни еврейской улицы. Житомир.

Моісєєва, М. А. (2008) Профільна мистецька освіта у США (на прикладі штату Північна Кароліна). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Зб. наук. праць. (22). pp. 313-317.

Мудра, А. Є. (2008) Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Музика, О. Л. (2008) "Шкілка" №27, 27 червня 2008 року. "Шкілка" (27). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2008) "Шкілка" №28, 19 листопада 2008 року. "Шкілка" (28). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2008) Здібності у системі ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості. Актуальні проблеми психо­логії: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць За ред. В.О.Моляко. pp. 49-55.

Музика, О. Л. (2008) Педагогічна спадщина А.С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей. Педагогіка і психологія (3-4). pp. 15-26.

Музика, О. Л. (2008) Політичні цінності в системі ціннісної регуляції розвитку особистості. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсарев¬ського. (8). pp. 209-218.

Музика, О. Л. (2008) Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Музика, О. Л. (2008) Типологічний підхід у психології здібностей та обдарованості як альтернатива ситуаційно-диспозиційній антиномії. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /За ред. В.О.Моляко, 12 ( 4). pp. 184-192.

Музика, О. Л., Майстренко, Т. М. (2008) Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз. Проблеми формування конкурентноспроможності фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 14-20.

Музика, О. Л., Майстренко, Т. М. (2008) ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. соціально-психологічний факультет.

Музика, О. Л. (2008) Суб’єктно-ціннісний аналіз розвитку творчо обдарованої особистості термінологічний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спец. випуск. pp. 59-64.

Мунасипова-Мотяш, І. А. (2008) Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Муравицький, Василь (2008) Ідентичність у контексті глобалізації (за Зігмунтом Бауманом). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Мучник, А. М. (2008) Контроверза заповіді "люби ближнього, як самого себе. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 8-13.

Мучник, О. А. (2008) Юдеохристиянство та релігійно-конфесійна толерантність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 27-31.

Міняйло, Р. В., Сабадуха, В. О. (2008) Спроба антропологічного насильства мовою жаргону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 3-7.

Місяць, Н. К. (2008) Nowy paradygmat nauczania języka polskiego jako obcego w środowisku studentów. Українська полоністика (5). pp. 90-98.

Місяць, Н. К. (2008) Особливості формування української технологічної технології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 220-225. ISSN 2076-6173

Міщук, С. М. (2008) Рукописно-книжкова спадщина Волині в другій половині ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.: дослідження, опис, доля. Волинські історичні записки (1). pp. 105-116.

Міщук, Г. А. (2008) Зібрання документів про створення музейної нумізматичної колекції городоцького музею на Волині барона Ф.Р. Штейнгеля. Волинські історичні записки (1). pp. 99-104.

Міщук, С. М. (2008) З історії заснування та ліквідації науково-академічної книгозбірні при волинському науковов-дослідному музеї (1925–1928 рр.). Пам’ятки: археографічний щорічник, 8. pp. 39-55.

Н

Нагачевська, О. О. (2008) Феміністські тенденції у творчості Джойс Керол Оутс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 189-192.

Нагорна, О. М. (2008) Українська дитяча періодика та її вплив на розвиток зв’язного мовлення школярів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.).

Нагіленко, І. А. (2008) Гармонія у філософських поглядах Миколи Кузанського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 32-36.

Найда, Р. Г. (2008) Провідні мотиви виховного процесу молоді Волині у 20-30-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 28-32.

Найдьонова, О. С. (2008) Модель опису понятійного шару лінгвокультурного концепту "Релігія" в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 214-217.

Наумук, О. В. (2008) Когнітивний простір мовця як складова когнітивного простору ситуації поради. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 202-206.

Недашківська, Т. Є. (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Мова і культура (6). pp. 50-58. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2008) Морально-етичне поняття відповідальність у професійній концептосистемі державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Нові термінологічні поняття у професійній картині світу державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Особливості сприйняття державними службовцями нових термінологічних понять. Вісник НАДУ (2). (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2008) Професійність державних службовців: компетентнісний підхід. Вісник НАДУ (1). 73'82.

Никончук, Н. О. (2008) Особливості формування узагальненої оцінки у молодшому шкільному віці. Тези XXXIII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18 - 19 березня 2008 року. p. 214.

Новальська, Тетяна (2008) Формування теоретичних та практичних засад вітчизняного бібліотекознавства (за матеріалами Першого Всеросійського з'їзду з бібліотечної справи 1911 року). Волинські історичні записки, 1. pp. 179-186.

Новицький, О. В. (2008) Інноваційні підходи до створення колективної пам’яті на основі парадигми Semantic Web. Комп’ютерні науки та інформаційні технології CSIT-2008. pp. 180-187.

Новицький, О. В. (2008) Інноваційні підходи до створення колективної пам’яті на основі парадигми Semantic Web. In: Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2008), 25.10.2008-27.10.2008, Львів.

Новицький, О. В. (2008) Звіт Google Analytics, про рівень використання ресурсу Електронна бібліотека Житомирського державного університету (http://eprints.zu.edu.ua). [Experiment] (Unpublished)

Новобранець, О. Б. (2008) Ідеологія та жанр драматургії обробок (природа творення трагедії О. Левади "фауст і смерть"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 173-180.

Ноткіна, Я. О. (2008) Метахудожній коментар як структурна особливість роману "Пушкінський дім" А. Бітова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 207-211.

Ніколаєнко, С. М. (2008) Асиметрична інформація на ринку медичного страхування. Продуктивні сили і регіональна економіка. Збірник наукових праць РВПС України НАН України.

Ніколюк, Г. В. (2008) Архетипна символіка "Плачу" Ярославни у "Слові про Ігорів похід". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 224-227.

О

Огієнко, О. І. (2008) Педагогіка дорослих чи андрогогіка? Скандинавський контекст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 46-50.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2008) Англійські оказіоналізми-композити у художньому дискурсі: лінгвопрагматичний аспект. Вісник. Збірник наукових статей Київського Міжнародного Університету. Серія: Іноземна філологія (5). pp. 12-24.

Омері, І. Д. (2008) Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Омецинська, О. В. (2008) Концептуальная инфраструктура портретного описания в художественном дискурсе. Ялта: Научный журнал «Культура народов Причорноморья» - №142, т. 2..

Онопрієнко, Т. М. (2008) Тропеїчні засоби реалізації прагматичної скерованості художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 181-185.

Опанащук, Петро (2008) Діяльність української преси в умовах цензурної політики російського уряду (1906 - 1914 рр.). Волинські історичні записки (1). pp. 49-57.

Опанащук, Петро (2008) Газета «Рада» як осередок українського національно-культурного руху (1906-1914 рр.). Наукові записки з історії України (24). pp. 26-31.

Опанащук, Петро (2008) Діяльність редакційного колективу газети «Рада» в галузі пропагування українізації початкової та середньої освіти (1906-1914 рр.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник, 43 (1). pp. 133-139.

Опанащук, Петро (2008) Про діяльність редакційного колективу газети «Рада» (1906 - 1914 рр. Етнічна історія народів Європи (24). pp. 26-31.

Осадчий, М. М. (2008) Сучасні підходи до підготовки вчительських кадрів в умовах модернізації системи вищої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 70-74.

Осинський, І. Й., Добриніна, М. І. (2008) Толерантность в контексте трансформации социальной структуры российського общества. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 11-14.

Оснадчук, Ю. О. (2008) Математична статистика. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оснадчук, Ю. О. (2008) Математична статистика. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оснадчук, Ю. О. (2008) Система управління навчальним процесом „УНІВЕРСУМ”. Проектна документація. соціально-психологічний факультет, студентське радіо ЖДУ.

Остапчук, О. Л. (2008) Інтеграція гендерного підходу у діяльність наставника академічної групи. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 22-23 травня 2008 .). pp. 97-99.

Остапчук, О. Л. (2008) Сучасні тенденції гендерного розвитку українського суспільства в уявленнях молоді. Сучасна молодь: крок у майбутнє: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів.. pp. 311-316.

Остапчук, О. Л. (2008) Технологія волонтерської діяльності з реалізації ідеї ґендерної рівності. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости» / упорядн. О. Плахотнік, Л. Гуслякова, Т. Ісаєва.. pp. 69-73.

Остапчук, О. Л. (2008) Формування гендерної компетентності соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності. Педагогіка і психологія. (вип363). pp. 146-152.

П

Павленко, В. В. (2008) Організація навчально-виховного процесу в Острозькій академії (ХVІ – початок ХVІІ століття). Морально-етичні засади формування особистості: Монографія. pp. 243-265.

Павленко, В. В. (2008) Репетиторська, викладацька та наукова діяльність приватних вчених-педагогів на Волині. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць. pp. 49-54.

Павленко, В. В. (2008) Теологічна і просвітницька діяльність у духовних семінаріях. Тези Науково-практичної конференції "Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду"..

Павленко, В. В. (2008) Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін та наукової діяльності в Кременецькому ліцеї. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 186-190.

Павленко, В. В. (2008) Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін і наукової діяльності в Кременецькому ліцеї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 186-190.

Павленко, В. В., Андрійчук, А. М. (2008) Макаренко і культура поведінки молодших школярів. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: Зб. праць молодих науковців. pp. 10-16.

Павленко, Н. О. (2008) Особливості веб-дискурсу на матеріалі польського політичного дискурсу. Українська полоністика (5). pp. 171-175.

Павлик, Н. П. (2008) Виховна діяльність у притулку для неповнолітніх. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Павлик, Н. П. (2008) Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Наук.-метод. збірник.. pp. 95-101.

Павлик, Н. П. (2008) Задоволення потреб дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: А.Маслоу і А. Макаренко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 77-80.

Павлуцька, В. О. (2008) Політичний дискурс: особливості та функції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 218-221.

Павлюк, І. В., Кусяк, Н. В., Кичкирук, О. Ю. (2008) Вивчення параметрів сорбції катіонів металів на кремнеземах модифікованих ПАН. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Павлюченко, О. В., Ващенко, Т. (2008) Вікові особливості і гігієна зорового аналізатора. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой наки-2008", 18. pp. 88-89.

Павлюченко, О. В., Продащук, Т. (2008) Вплив гельмінта Аspidogaster conchicola на ритм серцевих скорочень Unionidae (Mollusca: Bivalvia) в умовах обсихання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (1). pp. 2-3.

Палько, І. М. (2008) Соціально-педагогічна підтримка формування здорового способу життя студентів. Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. (1). pp. 100-103.

Палько, І. М. (2008) Соціально-педагогічна служба вищого навчального закладу як суб’єкт формування здорового способу життя студентів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Памірська, Л. Ю. (2008) Чеські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 191-194. ISSN 2076-6173

Папіжук, В. О. (2008) Проблеми історії Європи. Житомирський держаний університет ім. І. Франка.

Парховнюк, Г. О. (2008) Компоненти готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 155-159.

Пастовенський, О. В. (2008) Напрями та вектор оптимізації регіональної шкільної мережі. Рідна школа (9). pp. 40-42.

Пастовенський, О. В. (2008) Структурна модель оптимізації регіональних освітніх мереж. Рідна школа (6). pp. 30-33.

Пастовенський, О. В. (2008) Етапи запровадження загальної середньої освіти на Житомирщині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 135-139.

Пастовенський, О. В. (2008) Розвиток шкільної мережі на Житомирщині в другій половині XX – на початку XXI століття: досягнення і проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 129-132.

Пащенко, В. Ю., Лось, М. М., Бондар, А. А. (2008) Термодинамічний аналіз умов фазових рівноваг в системі Ge-Ti. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Перебийніс, В. І., Бобкова, Т. В. (2008) Типологія навчальних словників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 81-84.

Переломова, О. С. (2008) Номінації віртуальних образів українського пандемоніуму в національному художньому дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 177-181.

Пермінова, А. О. (2008) 19-й та 12-й сонети Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука (до питання механізмів перекладу поетичного твору). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 212-216.

Петранговська, Н. Р. (2008) Педагогічна практика студентів-магістрантів як одна із складових навчально-виховної діяльності у вищій школі). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). 75 -78.

Пилипович, О. М., Кичкирук, О. Ю. (2008) Дослідження залежності сорбції іонів важких металів від рH розчину. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Пирог, Г. В. (2008) Основные проблемы совершенствования профориентационной работы школьных психологов в системе последипломного образования. Вісник післядипломної освіти (7). pp. 209-216.

Пирог, Г. В. (2008) Профориентация и профотбор. Рибэст, Севастополь.

Плахотнюк, Н. П. (2008) Структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності як цілісної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 78-82.

Погоріла, Л. М. (2008) Релігійний аспект у гендерному підході як принципово новій теорії, заснованій на толерантності жінок і чоловіків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 8-11.

Подзигун, О. А. (2008) Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 199-202.

Подкоритова, О. П. (2008) History of English and American Literature (concise lecture course). Part 1. [Teaching Resource]

Подкоритова, О. П. (2008) Поетична правда поезії Шеймаса Хіні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 202-206.

Пожидаєва, Н. П. (2008) До проблеми надання англійській мові статусу європейської міжнародної допоміжної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 193-197.

Покутній, С. І., Франовський, А. Ц., Ткаченко, О. К., Покутній, М. С. (2008) Системах: сучасний стан та перспективи розвитку. внесок українських фізиків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 231-234.

Полулях, А. В. (2008) Іновації у формуванні здорового способу життя школярів сучасного загальноосвітнього закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 111-113.

Поліщук, Л. П. (2008) Підготовка вчителя в умовах європейської інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 148-151.

Поліщук, О. П. (2008) Естетичний аспект культури мислення особистості у контексті проблеми толерантності людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 15-18.

Поліщук, О. П. (2008) Феномен художньої раціональності. Історія. Філософія. Релігієзнавство (2). рр. 29-32.

Поліщук, О. П. (2008) Художне мислення та творчість (до проблеми естетичноїінформації як детермінанти мислення). Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць (1). pp. 113-118.

Поліщук, О. П., Свінціцька, О. І. (2008) Інфосфера України: особливості мас-медійного дискурсу у контексті естетичної інформації. Історія. Філософія. Релігієзнавство (2). pp. 56-59.

Поплавська, С. Д. (2008) Макаренко і розвиток комунікативної взаємодії молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 140-143.

Поплавська, С. Д. (2008) Теоретичні засади формування у майбутніх медпрацівників готовності до комунікативної взаємодії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 160-163.

Постернак, Олег (2008) Вплив революції 1905-1907 рр. на соціально-економічне становище буржуазії Південної Росії. Волинські історичні записки (1). pp. 58-65.

Потапчук, Т. В. (2008) Рецепція української класичної літератури на сторінках тижневика "книгар" 20-х років хх століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 220-223.

Прокопенко, В. В. (2008) Стратегії і тактики комунікантів у конфліктному типі комунікативної взаємодії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 186-189.

Прус, А. В. (2008) Конус у контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження (30). pp. 183-189.

Птушка, А. С. (2008) Порушення лінгвоетологічних норм як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 226-229.

Пшенишна, Олена (2008) Внутрішня політика Кабінету Міністрів Української держави 1918 року (на прикладі роботи Міністерства Народного Здоров'я та Опікування). Волинські історичні записки, 1. pp. 247-252.

Пшенишна, Олена (2008) Формування першого уряду Української держави та боротьба партій за владу у квітні-вересні 1918 р. Вісник академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України (4). pp. 76-83.

Підгурська, В. Ю. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. // Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Науковий часопис "Філологічні студії" (1-2). pp. 436-442.

Підгурська, В. Ю. (2008) Педагогічна практика як провідний фактор формування професійних мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 50-55.

Піддубна, О. М. (2008) Основні тенденції розвитку народної художньої творчості у підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Професійно-художня освіта України: Зб. наук. праць (5). pp. 22-26.

Піддубна, О. М. (2008) Педагогічні основи фахової підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн (5). pp. 106-111. ISSN 2218-5186

Піонтковський, В. Д. (2008) Формування вмінь самовдосконалення студентів у позааудиторній діяльності з фізичного виховання: теоретико-методичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 140-144.

Р

Радько, Т. В. (2008) Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах зони Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Рафальська, Т. Л. (2008) „Великий” терор 1937–1938 років: від ідеології до реалізації. Наукові записки. Історичні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка (11). pp. 106-110.

Рацілевич, Андрій (2008) Соціально-економічні та суспільно-політичні передумови формування національного руху на Волині на початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 157-162.

Ренькас, Б. М. (2008) Системний підхід у моделюванні управління загальноосвітнім навчальним закладом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 145-149.

Романюга, Н. В. (2008) Відтворення метафоричної образності при перекладі української прози англійською мовою (на матеріалі оповідання В. Винниченка "Голод"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 217-220.

Рудик, І. М., Муратова, І. С. (2008) Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 186-189.

Рудишин, С. Д. (2008) Стан екологічної освіти в практиці вищої школи зарубіжних країн. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 81-85.

Рудницька, Н. В. (2008) Вивчення талмуду та релігійно-національних предметів в єврейських навчальних закладах Київського навчального округу у ХІХ - на початку ХХ ст. Двенадцатые Запорожские еврейские чтения. pp. 221-227.

Рудницька, Н. В. (2008) Гаскала: шлях до асиміляції чи спосіб збереження та розвитку єврейства на Волині у ХІХ ст. Волинські історичні записки (1). pp. 117-124.

Рудницька, Н. В. (2008) Юдаїка на теренах Житомирщини. Двенадцатые Запорожские еврейские чтения. pp. 155-158.

Рудницька, О. П. (2008) Деякі аспекти правового регулювання гарантійних виплат працівникам, які переїжджають на роботу в іншу місцевість. Актуальні проблеми юридичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сьомі осінні юридичні читання». (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008р.) (2). pp. 327-329.

Рудницька, О. П. (2008) Проблемні питання правового регулювання гарантійних виплат працівникам, направленим у відрядження. Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Четверті Прибузькі юридичні читання» (м. Миколаїв, 28-29 листопада 2008 р.). pp. 404-406.

Рудницька, О. П. (2008) Реформування трудового законодавства України про гарантійні виплати після проголошення незалежності України. Волинські історичні записки (1). pp. 87-91.

Русецька, О. Б. (2008) Мовна ситуація в телеефірі. Вісник Київського міжнародного університету (Журналістика, медіалінгвістика, кіно телемистецтво) (7). pp. 122-127.

С

Сабадуха, В. О. (2008) Російська ідея як філософська апологетика антропологічного насильства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 23-28.

Савиченко, О. М. (2008) Вікові особливості регуляції поведінки спортсменів у юнацькому віці. Психологічні перспективи (12). pp. 134-142.

Савченко, О. О. (2008) Гуманізація освіти як передумова формування толерантної свідомості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 13-16.

Савчук, І. І. (2008) Фреймове втілення ситуації суперництва в англомовному художньому тексті з лінійною композицією. Нова філологія (26). pp. 144-148.

Савчук, І. І. (2008) Соціально марковані комунікативні стратегії персонажів англомовної художньої прози в ситуації суперництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 182-185.

Самойленко, О. А. (2008) Релігійна освіта в Україні: проблемні питання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 203-205.

Самойленко, О. А. (2008) Християнські цінності у системі сучасної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 144-147.

Самойлюкевич, І. В. (2008) Професійна підготовка вчителів іноземних мов до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства США. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 115-119. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2008) Синергетичний підхід до дослідження проблеми мовної педагогічної освіти в інформаційному суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 74-76. ISSN 2076-6173

Сангаєвська, Н. Л. (2008) Етика ненасилля як норма толерантності в історичному прояві культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 13-16.

Сардак, О. В., Захарченко, Н. І., Котвицька, Л. В. (2008) Lies mit Spaß und lerne lesen. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Саух, П. Ю. (2008) Історія: пам’ять минулого чи уроки майбутньому? Волинські історичні записки (1). pp. 7-15.

Саух, П. Ю. (2008) Американська система вищої освіти: порівняльний аналіз. «Інформаційний вісник» Академії наук вищої освіти України (3). pp. 55-62.

Саух, Ю. П. (2008) Особливості буддійського герменевтичного методу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 33-37.

Сахневич, І. Д. (2008) Визначальні фактори формування громадянського самовизначення робітничої молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 152-156.

Сбруєва, А. А. (2008) Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 38-42.

Сверчевська, І. А. (2008) Розвиток умінь старшокласників розвязувати конструктивні задачі. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжн. зб. наук. роб.. pp. 150-157.

Свириденко, І. М. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ «ВІРНІСТЬ». Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / ред. кол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, 12 (2). pp. 390-397.

Свириденко, І. М. (2008) Теоретичні аспекти феномена “вірність”. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / ред. кол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.; АПН України, Ін-т проблем виховання. pp. 390-397.

Свінціцька, О. І. (2008) Мотив і мотивація „людини економічної": комунікативний аспект. Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці: Збірник матеріалів ІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. pp. 37-39.

Свірідова, Ю. О. (2008) Фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії хх століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 216-220.

Севостьянов, Е. А. (2008) О нормальности семейств пространственных отображений с ветвлением. Український математичний журнал, 60 (10). pp. 1389-1400. ISSN 1027-3190

Севостьянов, Е. А. (2008) Существенно особые точки и ветвления открытых дискретных кольцевых отображений. Труды ИПММ НАН Украины (17). pp. 166-174. ISSN 1683-4720

Севостьянов, Е. А. (2008) Теоремы Лиувилля, Пикара и Сохоцкого для кольцевых отображений. Український математичний вiсник, 5 (3). pp. 366-381.

Севостьянов, Е. А., Салимов, Р. Р. (2008) ACL и дифференцируемость почти всюду кольцевых гомеоморфизмов. Труды ИПММ НАН Украины, 16. pp. 171-178. ISSN 1683-4720

Седляр, Анатолій (2008) Діяльність органів міського громадського управління Волинської та Подільської губерній у сфері соціальної опіки (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Волинські історичні записки, 1. pp. 166-169.

Седляр, Анатолій (2008) Робота органів міського самоврядування Волині та Поділля щодо організації водопостачання для населення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції. pp. 23-25.

Седляр, Анатолій, Розовик, Дмитро (2008) Соціально-економічна діяльність органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1918 рр.): історіографічні аспекти проблеми. Научный журнал: Культура народов Причерноморья (136). pp. 74-79.

Сейко, Н. А. (2008) Доброчинність у сфері освіти як чинник соціалізації різних категорій дітей в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 41-44.

Сейко, Н. А. (2008) Фандрайзинг як перспективна технологія залучення доброчинної підтримки до сфери сучасної освіти в Україні. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 28-37.

Семенець, Л. М. (2008) Проблеми формування математичних здібностей у контексті діяльнісного підходу. Вісник Черкаського університету (127). pp. 135-139.

Семенець, Л. М. (2008) Професійна готовність майбутніх учителів: змістово-поняттєвий аналіз. Українознавчі концепти спадщини Василя Сухомлинського: зб. наук. праць (8). pp. 30-33.

Семенець, С. П. (2008) Геометричні місця точок площини: постановка та розв'язування навчальних задач. Математика в школі (9). pp. 28-31.

Семенець, С. П. (2008) Концепція вивчення курсу "Методика навчання математики" (розвивальний підхід). Нові технології навчання (53). pp. 15-20.

Семенець, С. П. (2008) Особистісно розвивальний підхід до математичної освіти: розвивально-задачний метод навчання. Математика в школі (11-12). pp. 26-30.

Семенець, С. П. (2008) Елементарна математика. [Teaching Resource]

Семенець, С. П. (2008) Методика навчання математики. [Teaching Resource]

Семенець, С. П. (2008) Розвивально-задачний метод навчання математики. Вісник Черкаського університету (127). pp. 141-148. ISSN 2076-586X

Семенець, С. П. (2008) Теорія задач розвивальної математичної освіти. Евристика і дидактика точних наук (30). pp. 130-134.

Семенюк, І. С. (2008) Відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній прозі та газетній публіцистиці: лінгвокогнітивний аспект (монографія). Other. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Семенюк, І. С. (2008) Типологія комунікативних ситуацій. Наукові записки. Серія: Філологія. Зб. наук. пр. (10). pp. 190-194.

Семенюк, І. С. (2008) Базові поняття комунікативної лінгвістики (лінгвокогнітивний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 181-184.

Семенюк, І. С. (2008) Заперечення у комунікативній ситуації "допит" (на матеріалі сучасної американської художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 190-193.

Сидорчук, Н. Г. (2008) Деякі аспекти побудови моделі системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп. pp. 51-70.

Сингаївська, А. В., Гаращук, Л. А. (2008) Вільям Сомерсет Моем. Вибрані твори. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В., Мосейчук, О. М. (2008) Функціональні характеристики однослівних ідіом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 181-186.

Сингаївська, А. В., Омецинська, О. В. (2008) P. G. Wodehouse. The inimitable Jeeves. Book 1. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В., Омецинська, О. В. (2008) The inimitable Jeeves. Teacher’s book. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В., Топачевський, С. К. (2008) Категорія етикетизації в рекламному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 185-188.

Сирота, Л. Б. (2008) Роман Купчинський – редактор і автор газети "Діло" (1924 – 1939). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 189-191. ISSN 2076-6173

Ситник, О. В. (2008) Лексичні засоби маніфестації психологізму в новелістиці В. Фолкнера і М. Хвильового. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 218-221.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта як чинник соціального захисту дітей в ХІХ - на початку ХХ століття. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах: тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта як чинник соціалізації дітей та підлітків. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання АПН України., 2 (12). pp. 412-419.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання АПН України., 2 (12). pp. 412-419.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах : тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет.. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта в системі соціального захисту дітей у XIX – на початку XX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 150-153. ISSN 2076-6173

Скиба, Г. В., Герасимчук, О. Л. (2008) Про особливості викладання аналітичної хімії студентам-екологам згідно до принципів Болонської декларації. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Слободянюк, О. М. (2008) Вивчення творчості А. Міцкевича в курсі зарубіжної літератури на пропедевтичному етапі навчання. Українська полоністика (8). pp. 136-144.

Слінчук, В. І. (2008) Вплив процесів реформування в освіті на розвиток ціннісних орієнтацій навчальної діяльності учнів загальноосвітніх закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 133-137.

Смаглій, О. Ф., Матвійчук, Б. В. (2008) Особливості біологізації землеробства в Поліссі. Зб. наук. пр. ННЦ „Інститут землеробства УААН” (1). pp. 20-33.

Смаглій, О. Ф., Рибак, М. Ф., Данкевич, Є. М., Ворона, Л. І., Радько, В. Г., Дема, В. М., Шудренко, І. В., Талько, С. М., Кривіч, Н. Я., Журавель, С. В., Трембіцький, В. А., Дереча, О. А., Тимощук, Т. М., Рябчук, П. О., Гудзь, В. П., Кравчук, М. М., Бовсунівський, А. М., Матвійчук, Б. В., Храпійчук, П. П., Романишин, О. Ю., Муляр, О. Д., Кухарець, С. М., Дідора, В. Г., Майстер, А. А., Деребон, І. Ю. (2008) Основи землеробства. [Teaching Resource]

Смагін, І. І. (2008) "Правознавчий" та "законознавчий" підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 51-55.

Смагін, І. І. (2008) Перший вітчизняний шкільний підручник з громадянської освіти Самуїла фон Пуфендорфа. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 77-81.

Смагін, І. І. (2008) Практика підручникотворення зі шкільного курсу логіки в XIX столітті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 79-85.

Смагін, І. І. (2008) Практика підручникотворення зі шкільного курсу психології в ХІХ – на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 86-91.

Смагін, І. І. (2008) Причини розробки та основні етапи становлення шкільного навчального предмета "суспільствознавство" на початку 60-х років ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 64-68.

Смелянська, В. В. (2008) Використання відеопрограм для навчання іноземної мови в початкових школах США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 148-152.

Сніховська, І. Е. (2008) Прояви гри у романі Т. Пінчона "The Crying of Lot 49". Нова філологія (31). pp. 305-310.

Сніцар, І. В., Співачук, В. О. (2008) Типологічні особливості фразеологічних синонімів в англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 142-145.

Соболевська, Г. І. (2008) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 192-197. ISSN 1729-360Х

Совтис, Н. М. (2008) Дослідження українсько-польських мовних зв’язків у польському мовознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 194-197.

Соколов, Л. А. (2008) Людина, суспільство і гуманітарна наука в епоху глобалізації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 32-36.

Соколовська, С. Ф. (2008) Лексичні зміни в аспекті нормалізаційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 198-201.

Соколовська, С. Ф. (2008) Формування інтеркультурної комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 282-85.

Соколовський, О. Л. (2008) Социніанство в житті роду Немиричів. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Сорочинська, О. А. (2008) Провідні тенденції у процесі взаємодії людини і природи (історичний аспект). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 206-210. ISSN 2076-6173

Спірін, О. М. (2008) Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (6).

Стадниченко, А. П. (2008) Моллюски семейства Sphaeriidae (Bivalvia) на урбанизированных территориях Крыма. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой науки-2008", 18. pp. 80-82.

Стадниченко, А. П., Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенної трансформації навколишнього середовища на стан прісноводної малакофауни України. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 139-147.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2008) The trematode invasion influence on glucose content of mollusca’s organism. XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne. p. 29.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресингу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресінгу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток наукової думки – 2008”. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П., Шубрат, Ю. В., Гирин, В. К. (2008) Трематоди-паразити лункових України (Mollusca: Gastropoda: Pectibranchia: Neritidae). Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференцїї «Розвиток наукових досліджень 2008», 5. pp. 78-80.

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2008) Вплив фенольної інтоксикації на вміст молочної кислоти в органах nio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 230-232.

Стародубець, В. О. (2008) Філософські засади міфологем Відродження. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць (412-41). pp. 198-202.

Стародубець, Галина (2008) Проблема легітимізації повстанської влади на території запілля УПА. Галичина (14). pp. 151-157.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2008) Українське село як основа українського повстанського запілля. Мандрівець, 77 (6). pp. 30-35.

Статкевич, А. Г. (2008) Становлення відкритого університету Великої Британії (історичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 138-141.

Стахова, О. О. (2008) Проблема самосвідомості в контексті філософських учень. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: зб. матеріалів другої міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2008 р. / За ред. І.В. Саух. pp. 291-294.

Стельникович, С. В. (2008) Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.). PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2008) Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.). Other thesis, Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Степанчиков, Д. А. (2008) Збірник задач з оптики. Видавництво ЖДУ.

Степанюк, Інна (2008) Історія та розвиток Ц еркви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (церква „мормонів") у США та Україні. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Столярчук, Т. О. (2008) Запровадження загальної початкової освіти в Україні на початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 45-49.

Стоянова, І. Д. (2008) Основні характеристики антиутопічного дискурсу як лінгвістичного феномену. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 207-211.

Сусол, Л. П., Кичкирук, О. Ю. (2008) Дослідження динамічної ємності кремнезему, модифікованого пар щодо іонів Cu(II). In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Сухачов, С. Я. (2008) Трудові відносини: соціальний механізм функціонування. Other. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

Суходуб, Т. Д. (2008) Культура толерантності як культура діалогу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 8-12.

Сікора, Я. Б. (2008) Зміст та структура поняття професійна компетентність вчителя інформатики. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. pp. 148-156.

Сікора, Я. Б. (2008) Компетентнісний підхід при вивченні ,,Методики навчання інформатики”. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія ,,Педагогіка. Соціальна робота”. pp. 143-146.

Сікора, Я. Б. (2008) Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 154-159.

Сікора, Я. Б. (2008) Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Міжнародна науково-практична конференція ,,Наука в інформаційному просторі” : зб. наук. праць. pp. 50-53.

Сікора, Я. Б. (2008) Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у курсі "Методики навчання інформатики". Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ,,Теоретико-методологічні засади підготовки педагогічних кадрів у поліетнічному регіоні”. pp. 73-74.

Т

Танська, В. В. (2008) Моральні цінності в педагогічній системі А.С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 69-72. ISSN 2076-6173

Танська, В. В. (2008) Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 126-129. ISSN 2076-6173

Танська, В. В., Сорочинська, О. А. (2008) Экологическое образование – часть профессиональной подготовки будущего учителя биологии. Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Материалы Х Международной научно-практической конференции. Г.Белград, 15-18 сентября 2008 г..

Татура, І. В. (2008) Французька антидрама: своєрідність поетики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 190-193.

Тернопільська, В. І. (2008) Проблема соціально-комунікативного розвитку особистості у контексті ідей А. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 56-59.

Тернопільська, В. І. (2008) Толерантність як складова соціально-комунікативної культури особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 92-95.

Титаренко, В. М. (2008) Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI-XVII cт. Українська полоністика (5). pp. 153-164.

Тичина, І. М. (2008) Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 ( 4). pp. 284-291.

Тичина, І. М. (2008) Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (4). pp. 284-291.

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В., Демидюк, О. В. (2008) Нетрадиційні уроки фізики. ЖДУ ім.І.Франка, м.Житомир. ISBN 978-966-485-015-2

Ткаченко, Л. С. (2008) Прагматичні принципи організації безсполучникового зв’язку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 221-224.

Товщик, С. А. (2008) Взаємозв’язок дефініцій соціальної педагогіки та соціальної роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Чернюк, А. С., Раренко, И. М. (2008) Химическое травление монокристаллов Cd1-xMnxTe растворами иода в метаноле. Журнал неорганической химии, 54 (6). pp. 945-949. ISSN 0044-457Х

Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Чернюк, О. С., Гнатів, І. І., Раренко, І. М. (2008) Хімічна взаємодія монокристалів Cd1−xMnxTe з розчинами йоду в диметилформаміді. Вопросы химии и химической технологии (5). pp. 104-107. ISSN 0321-4095

Топузов, О. М. (2008) Проблемність як основа наукового і навчального пізнання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 12-15.

Тофтул, М. Г. (2008) Категорії добра і зла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 26-31.

Трач, В. А. (2008) Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) південного заходу України (фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Трубавіна, І. М. (2008) Проведення констатувального експерименту щодо соціально педагогічної роботи з сім’ями мережі ЦССМ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 60-64.

Турчин, М. Я. (2008) Толерантність як етична доброчинність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 21-25.

Тхор, Н. М. (2008) Основні характеристики цитування сентенцій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 146-149.

Тітов, Ю. О., Білявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Чумак, В. В., Ящук, В. П. (2008) Особливостi розподiлу катiонiв у п’ятишаровiй перовскiтоподiбнiй структурi сполук та фаз типу AnBnO3n+2. Доповіді національної академії наук України (1). pp. 137-142. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Краєвська, Я. А., Чумак, В. В. (2008) Особливості утворення шаруватих скандатів (SrO)(LaScO3)n із систем сумісно осаджених гідроксиоксалатів та закристалізованих нітратів. Український хімічний журнал, 74 (9). pp. 34-39. ISSN 0041-6045

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Чумак, В. В. (2008) Особливості утворення п'ятишарових перовскітоподібних сполук А5В5О17 (А = La, Ca, Sr, B = Ti, Fe) з систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів. Український хімічний журнал, 74 (2). pp. 74-79. ISSN 0041-6045

У

Уваєва, О. І., Гураль, Р. І. (2008) Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) Украины. Ruthenica, 2 (18). pp. 25-38.

Усата, О. Ю. (2008) Впровадження модульно-розвивальної технології в підготовку майбутніх вчителів інформатики в процесі викладання курсу методики навчання інформатики. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ (7). pp. 298-303. ISSN 96S-7359-37-9

Усатий, В. Д. (2008) Інструмент професійної діяльності. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.)..

Ф

Фальковська, Л. М. (2008) Соціально-психологічні моделі відчуття справедливості учнів єврейських освітніх закладів міста Житомир. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 141-149.

Федишин, Б. М., Павлюк, Г. В., Дорохов, В. І. (2008) Карбон діоксид – проблеми й перспективи. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Федорець, О. Ф. (2008) Композиційна роль схем ПЕРЕШКОДА та ПРИМУШЕННЯ в статтях англомовних журналів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 194-198.

Федорова, М. А. (2008) Виховання культури поведінки у дітей 6-7-го років життя (в умовах навчально-виховного комплексу «школа – дитячий садок»). Морально-етичні засади формування зростаючої особистості: [монографія]. pp. 128-142.

Федорова, М. А. (2008) Моральна поведінка особистості: гуманітарний аспект. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. pp. 213-219.

Федорова, М. А. (2008) Проблема виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічній ретроспективі. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. pp. 278-280.

Федорова, М. А. (2008) Проблема виховання моральної свідомості особистості у працях А. С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 83-86. ISSN 2076-6173

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2008) Використання комп’ютерних технологій у класах фізико-математичного профілю навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Фролова, І. Є. (2008) Комунікативно-прагматичний та комунікативно-дискурсивний підходи у лінгвістиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 157-160.

Фурсова, Л. І. (2008) Особливості антонімічних відношень у сучасній англійській економічній субмові (парадигматичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 222-226.

Філімончук, А. В. (2008) Виникнення бар'єрів спілкування у повсякденному житті як один із неминучих аспектів встановлення комунікативних зв'язків з оточуючими. Психолог (37). pp. 13-17.

Філімончук, А. В. (2008) Основи сімейних відносин. Розділ ІІІ. Заняття 24 – 30. Абетка щасливого сімейного життя: методичний посібник з курсу «Етика і психологія сімейного життя». 10-11 кл.. pp. 71-78.

Філімончук, А. В. (2008) Психологічні основи гуманістичних засад управлінської діяльності педагога. [Teaching Resource]

Х

Хададова, М. В. (2008) Польський конспіративний рух першої чверті ХІХ ст. у Правобережній Україні в працях українських істориків 20-х рр. ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 213-218.

Халабузар, О. А. (2008) Особистісно-діяльнісний підхід у формуванні культури логічного мислення лінгвіста в умовах інформатизації освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 114-117.

Халимон, І. Й. (2008) Інтегративний курс з теорії іноземної мови як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 153-157.

Халін, В. В. (2008) Переклад з польської мови у творчому доробку житомирських митців слова: М. Рильський. Українська полоністика (5). pp. 176-180.

Харченко, Т. Г. (2008) Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (1879-1960 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 73-77.

Харченко, Т. Г. (2008) Французька філософія позитивізму XIX століття про місце людини в педагогічному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 90-94.

Харчишина, О. В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Державного агроекологічного університету (1). pp. 226-235.

Харчишина, О. В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА: СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. In: Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2008 р., Київський інститут бізнесу і технологій, Житомирська філія. – Житомир.

Хоменко, Т. В. (2008) Психолого-педагогічні проблеми розвитку пізнавальної активності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 158-163.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2008) Висвітлення питань формування уряду Української Держави 1918 р. в історіографії української діаспори. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник (13). pp. 219-228.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2008) Чеські общини Волині: з історії дослідження першої половини ХХ ст. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник (11). pp. 280-288.

Ц

Царалунга, І. Б. (2008) Наукові засади вивчення курсу „Старослов’янська мова”. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. (4). pp. 43-45.

Царик, Г. В. (2008) Функціонально-стилістична характеристика фразем у повісті "Біс плоті" Валерія Шевчука. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 232-235.

Циганенко, Лілія (2008) Роль бессарабського дворянства в розвитку промисловості та транспортної інфраструктури краю (ХІХ - початок ХХ ст.). Волинські історичні записки (1). pp. 34-42.

Цюряк, І. О. (2008) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Зб. наук.-метод. статей “Проблеми мистецької освіти” / [ред. О.Я.Ростовський]. – Вип. 3. - Ніжин: НДУ, 2008.. pp. 165-173.

Цюряк, І. О. (2008) Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики. Житомирський державний університет ім. І.Франка, Житомир, Україна.

Цюряк, І. О. (2008) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УКРАЇНІ. Наукові записки. Педагогіка і психологія. – № 22. - Вінниця: ДПУ, 2008. pp. 20-25.

Ч

Чайковська, Ванда (2008) Світ як велична симфонія (П.Тичина - М.Чюрльоніс). Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 23-30.

Чегейда, Н. В., Вознюк, В. І. (2008) Дослідження сорбційних властивостей кремнезему,модифікованого поліаніліном, в динамічному режимі сорбції. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Чемерис, О. А. (2008) Дослідження мотиваційної сфери студентів фізико-математичного факультету для забезпечення якості навчання з фундаментальних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 96-101.

Черниш, В. В. (2008) Формування в майбутніх учителів англійської мови вмінь організації і коригування класної діяльності учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 65-68.

Чернюк, С. Л. (2008) Елементи соціально-політичного міфу в „Повісті минулих літ”. Літературознавчі студії. До 30-річчя наукової діяльності професора Петра Білоуса. (1). pp. 35-45.

Чумак, В. В., Тітов, Ю. О. (2008) Особливості механізмів утворення п’ятишарових перовскітоподібних сполук і фаз Sr1-хLa4+xTi5-хFexО17 (х = 0 - 1). In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Чумак, Л. М. (2008) Складноскорочені слова як особливий клас слів у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 212-215.

Ш

Шаверський, В. К. (2008) Інноваційні технології в процесі формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури. Гуманітарний вісник Педагогіка,психологія,Філософія (13). pp. 121-125.

Шаверський, В. К. (2008) Підвищення технічної ефективності студентів спеціальності „Фізичне виховання” на заняттях з легкої атлетики. Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. (5). pp. 151-154.

Шаверський, В. К. (2008) Розробка нової методики оцінки рівня швидкісно-силових якостей у процесі підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 136-138. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2008) Застосування основ пенітенціарної педагогіки А.С. Макаренка у процесі перевиховання неповнолітніх в сучасних умовах. Анон Семенович Макаренко і сучасність. pp. 134-140.

Швачко, С. О. (2008) Основні віхи контрастивного аналізу: малі тексти художнього дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 85-89.

Швидак, Олег, Міщук, С. М., Шевчук, Андрій (2008) Житомирський державний університет імені Івана Франка: історія заснування. Волинські історичні записки, 1. pp. 226-230.

Шевцова, Л. С. (2008) Вивчення односкладних речень студентами-іноземцями. UCRAINICA, 3 (2). pp. 745-749.

Шевцова, Л. С. (2008) Основні положення методики навчання синтаксису в процесі підготовки майбутніх філологів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога. pp. 41-45.

Шевчук, Андрій (2008) Земельний устрій чиншовиків Волинської губернії за законом 1886 р.: політика царської влади стосовно національної меншини. Волинські історичні записки, 1. pp. 142-150.

Шевчук, Андрій (2008) Клірові відомості як джерело з генеалогії населення Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: інформативне наповнення та стан збереження. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (4). pp. 106-109.

Шевчук, Андрій (2008) Поміщицькі господарства Волинської губернії після Селянської реформи 1861 р. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (1). pp. 167-170.

Шевчук, Т. О. (2008) Вивчення рідної мови і духовний розвиток особистості майбутнього вчителя початкових класів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 53-57.

Шевчук, Т. О. (2008) Формування правописних навичок майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 165-168. ISSN 2076-6173

Шевчук, Т. О., Шульга, О. С. (2008) Удосконалення орфографічних та пунктуаційних навичок майбутніх учителів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.).

Шегеда, О. П. (2008) Витоки модерністичних тенденцій у поезії "Молодої Музи". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 215-217.

Шегеда, Олена (2008) Біблійні образи у поезії "Молодомузівців". Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 89-99.

Шелюк, І. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Окрепка, Г. М. (2008) Взаємодія напівпровідників типу АІІІВV з розчинами Н2О2 - НВr. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Шигонська, Н. В. (2008) Філософський, психологічний, соціологічний та педагогічний аспекти сутності категорії "професійна взаємодія". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 160-164.

Шиленко, О. А. (2008) Термін-фразеологізм: проблеми визначення. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. (75). pp. 329-334.

Шиленко, О. А. (2008) Фразеотерміни як наслідок процесу фразеологізації в англійських фахових мовах. Нова філологія. Збірник наукових праць (31). pp. 171-174.

Шиян, Т. В. (2008) Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації проектної діяльності учнів на факультативних заняттях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 157-161.

Шкваріна, Т. М. (2008) Модель змісту підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дошкільників. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 102-105.

Шквиря, М. Г. (2008) Поширення, особливості екології та поведінки вовка (Canis lupus) на території України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шкіль, Л. Л. (2008) Виокремлення безумства як суспільного феномену в контексті філософії М.Фуко. Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях (69). pp. 76-85.

Шляніна, А. В. (2008) Розробка і використання навчально-методичної продукції з аналітичної хімії. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Шмельова, Т. В. (2008) Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Шоробура, І. М. (2008) Становлення системи шкільної географічної освіти в україні в 1934-1940 pp. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 86-89.

Шубрат, Ю. В. (2008) Будова тертки молюсків роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia). Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 278-285.

Шуневич, Б. І. (2008) Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 90-93.

Щ

Щерба, Н. С. (2008) МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. pp. 339-389.

Щерба, Н. С. (2008) Моніторинг готовності майбутніх учителів іноземних мов до формування в учнів стратегічної (діяльнісної) компетенції. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 510-516.

Щерба, Н. С. (2008) Наукові підходи до побудови моделі іншомовної стратегічної компетенції учня загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 211-214. ISSN 2076-6173

Щербань, М. Т. (2008) Семантична характеристика інтенсифікаторів прагматичного значення: спроба формалізованого опрацювання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 227-230. ISSN 2076-6173

Щехорський, А. Й., Міляр, Л. Ф. (2008) Кількісний аналіз ризику втрати валового прибутку. Вісник ЖДТУ (4(46)). pp. 260-266.

Ю

Юрчук, О. О. (2008) Проза Леся Подерв"янського з погляду постколоніальної критики. Літературознавчі студії. Випуск 2. pp. 68-74.

Юшкевич, В. І. (2008) Чоловічі тактики переконання в міжгендерному дискурсі персонажів сучасної англомовної прози. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

Я

Якса, Н. В. (2008) Історико-педагогічний аналіз полікультурної професійно-педагогічної підготовки вчителя у кримському регіоні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 86-89.

Якса, Н. В. (2008) Андрагогічні засади професійної підготовки майбутнього педагога до здійснення міжкультурної взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Українська полоністика (5). pp. 99-114.

Якса, Н. В. (2008) Взаємодія суб’єктів освітнього простору в педагогічній концепції А.С.Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 91-96.

Якса, Н. В. (2008) Технологія професійної підготовки майбутніх педагогів до міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього простору в умовах кримського регіону. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 106-109.

Ямчинська, Г. В., Плющик, Є. В. (2008) Розмалюй писанку. [Teaching Resource]

Янковська, О. І. (2008) Наукова діяльність у сільському господарстві як основа інноваційної моделі розвитку галузі. In: «Стратегія забезпечення сталого розвитку України»: Міжн. наук.–практ. конф., 20 трав. 2008 р., Київ, РВПС України НАН України.

Янковська, О. І. (2008) Фінансування досліджень в аграрній сфері як основа інноваційної моделі розвитку галузі. In: ХХХІІІ наук.–практ. міжвуз. конф., присвяченої Дню університету, 18–19 бер. 2008 р., Житом. держ. технолог. ун-т. — Житомир .

Янович, Л. М., Белоус, Л. А., Гнетецкая, Т. Л. (2008) Трематоды перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья Украины. Паразитология в XXI веке – проблемы, методы, решения. Материалы IV Всероссийского съезда паразитологического общества при РАН, Т. 3. pp. 242-245.

Янович, Л. М., Білоус, Л. А. (2008) Біологічне різноманіття, розподіл видів перлівницевих Житомирщини. Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2: Метериалы Междунар. науч. конф. - Херсон. - 2008. pp. 533-537.

Янович, Л. М., Білоус, Л. А., Гнетецька, Т. Л. (2008) Якісні та кількісні зміни малакоценозів Центрального Полісся як результат незадовільного екологічного стану гідромережі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Влодимира Гнатюка. Спецю вип.: "Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів" (Біологія) (3 (37)). pp. 182-184.

Яновська, Е. С., Кузовенко, В. А., Кичкирук, О. Ю., Тьортих, В. А. (2008) Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо йонів токсичних металів. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, 79. pp. 45-49.

Яновська, Е. С., Тьортих, В. А., Карманов, В. І., Дадашев, В. А., Одинец, Е. В., Кичкирук, О. Ю. (2008) Высокочувствительное сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение свинца, кадмия и ртути в природной воде с использованием модифицированного силикагеля. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології (16(39)). pp. 168-174.

Янчук, Н. В. (2008) Роль функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики і фразеології у фаховій підготовці майбутнього вчителя-словесника. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (1). pp. 37-40.

Ярмошик, Іван (2008) "Діаріуш" Філіпа Казиміра Обуховича як історичне джерело для вивчення минулого України та Волині. Волинські історичні записки, 1. pp. 187-193.

Ярмошик, Іван (2008) Історичні праці Тадеуша Чацького в контексті польської історіографії Волині ХІХ століття. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія / Одеський національний політехнічний університет (14). pp. 219-228.

Ярмошик, Іван (2008) Історія українського козацтва на сторінках „Encyklopedii Kresów”. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей (17). pp. 200-204.

Ярмошик, Іван (2008) Археологічне минуле Житомирської області. In: Житомирщина: Історичний нарис. Навчальний посібник. Житомир: "Полісся", pp. 7-26.

Ярова, О. Б. (2008) Мультимедійні засоби навчання в системі методичної підготовки вчителів англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 110-113.

Яценко, С. А. (2008) Апелятиви на позначення продуктів харчування, страв та напоїв у ролі власних імен у козацькому реєстрі 1642 року. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 218-221.

This list was generated on Sun Mar 3 14:26:34 2024 EET.