Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | K | L | M | P | S | T | U | V | W | Z | Ż | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 1003.

B

Barna, N. V. (2016) Phenomenology of perception substantive environmental dimensions in aesthetic analysis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 10-14. ISSN 2076-6173

Bartos, Rafał (2017) Powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w katalogu zbiorów Polskiej biblioteki narodowej. Zestawienie bibliograficzne za okres 1967-2016. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Bazіur, G. (2015) "Pelnic sluzbe Bogu i Polsce Niepodleglej": Henryk Glass i Harcerstwo Polskie na Ukrainie Naddnieprzanskiej wobec bolszewizmu. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Bidochko, L. (2017) Infrastructural determinism in terms of globalization. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Bromski, Paweł (2017) Unia Europrjska a transformacja celуw i wartoњci twуrcуw wspуlnej Europy. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

G

Grabias-Banaszewska, Katarzyna (2017) Sytuacja narracyjna w opowiadaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego „Życie po śmierci powieść pijaka”. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

K

Kopot, I. E., Kukure, S. P. (2022) "Lohengrin" by R. Wagner in the context of ideas of saint Augustine of Hippo and reflections of modern ideologists of ethnic religions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 138-146. ISSN 2663-7650

Krzemińska-Albrycht, Ida (2014) Zrożnicowanie regionalne polskich akcentowanych samogłosek ustnych – założenia badawcze. Українська полоністика (11). pp. 61-64. ISSN 2220-4555

L

Lychkovakh, V. A. (2019) Aesthetics of The Ukrainian Avant-Garde: Energy-Information Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 103-110. ISSN 2663-7650

M

Mandragelia, V. A. (2022) War in Ukraine: economic sanctions and public support. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 94-102. ISSN 2663-7650

Melnychuk, M. S. (2022) Exegesis of cyberculture from the perspective of the tendencies of the neo-religious metamodern world religious studies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 16-26. ISSN 2663-7650

P

Pawłowіcz, Jacek Jan (2009) Patriotyzm jako podstawa ładu społecznego w nauczaniu Kościoła katolickiego. Українська полоністика (6). pp. 30-37.

S

Sabadukha, V. О., Sabadukha, О. V. (2022) Philosophical, psychological and social content of principles of hierarchy and equality. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 103-114. ISSN 2663-7650

Sapeńko, Roman (2017) Miłość i erotyzm w posthumanistycznym świecie. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 52-58.

Saukh, Petro (2016) Architectonics and Methodological Strategies of Multicultural Education. The Modern Higher Education Review (1). pp. 46-51. ISSN 2518-7635

Shadiuk, T. A. (2022) Crisis of Modern Antropological Axiomatics: Discursive Layers. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 147-157. ISSN 2663-7650

Shevchuk, K. S. (2019) The Concept of "Contemporary Art" and "Aesthetic Situation" in Polish Aesthetics. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 95-102. ISSN 2663-7650

Skalska, D. M. (2019) The Originality of The Aesthetic in The Philosophical and Anthropological Search Ofgeorg Lukacs. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 85-94. ISSN 2663-7650

Starowіerow, Мirosława, Gerasymczuк, Аndrij (2005) Filozoficzno-patriotyczne wątki w twórczości J.Słowackiego i J. Iwaszkiewicza. Українська полоністика (2). pp. 149-156.

T

Trocha, Bogdan (2017) Bohater literatury popularnej w ponowoczesnym świecie. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Trocha, Bogdan (2017) Wojna w kulturze – bohater kulturowy. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 7-11.

Turowska, O. A. (2018) General Remarks on Human Freedom from the Point of View of Christianity. The Relationship between Human Freedom and the Omniscience of God in the Philosophy of Saint Augustine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 5-8. ISSN 2076-6173

Turowsкі, Roman (2013) ZADZIWIAJĄCE ZBLIŻENIA: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN A MYŚL PRAWOSŁAWNA TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNA WG JERZEGO KLINGERA. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 387-9. ISSN 2076-6173

U

Utiuzh, I., Kovtun, N., Hrebin, S., Vlasenko, F., Volkova, V. (2023) The Evolutionary Mechanisms for Tolerance and Social Humanism Development in Education and Medicine: A Post-Capitalist Discourse. WISDOM (25). pp. 107-117.

Utiuzh, I. G., Pavlenko, N. V. (2019) Wealth Perception in The Preindustrial Era: Social and Value Aspects. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 17-24. ISSN 2663-7650

V

Vergeles, K. M., Kondratieva, І. V. (2022) Lubomyr Husar as the patriarch of the UGCC and a model of morality of modern Ukraine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 5-15. ISSN 2663-7650

Voronkova, V. G., Nikitenko, V. O. (2022) Philosophy of the creative city. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 48-57. ISSN 2663-7650

W

Walczak, Paweł (2017) Filozofia dzieciństwa w perspektywie posthumanizmu. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 64-68.

Z

Zuziak, Władysław (2014) Szanse i zagrożenia dla nauki w kontekście procesu integracji europejskiej. Українська полоністика (11). pp. 209-219. ISSN 2220-4555

Ż

Żok, Daria (2017) Józef Ignacy Kraszewski – niedoceniony i zapomniany w polskiej szkole. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Є

Євченко, О. В. (2008) Роман Дж. Барнса "Історія світу у 10½ розділах" у філософському контексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 177-180.

Ємельянова, Н. М. (2008) Насильство і толерантність: проблема меж і безмежності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 3-7.

Ємець, Т. М. (2007) Боротьба принципів та пріоритетів у розбудові Української академії наук у Києві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Єрмакова, С. С. (2014) ВЕКТОРИ ЛІН-ОСВІТИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

І

Ібрагімов, М. М. (2014) ГРЕЦЬКА ПАЙДЕЯ У СУЧАСНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ ЕКСПЛІКАЦІЇ (ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ''СПОРТОСОФІЇ''). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 9-17. ISSN 2076-6173

Іванова, К. А. (2010) Культурфілософські підходи до аналізу культурних змін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 12-16.

Іванова, О. С. (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ГУМАНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Івановський, В. В. (2008) Структура інформаційної інтервенції в українське суспільство. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 37-40.

Іванчук, Г. П. (2007) "Філософія для дітей": варіанти запровадження в Росії та Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 155-158.

Існюк, І. В. (2018) Тенденції розвитку естетосфери й художнього простору сучасного соціуму: формотворчі новації та їх концептуальне підґрунтя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 32-36. ISSN 2076-6173

Іценко, О. Г. (2015) Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

А

Аболіна, Тетяна (2009) Прикладна етика як складова частина соціального управління. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Азарова, Ю. О. (2003) "Текст" и "текстуальность" в текстах Ж. Деррида. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 28-33.

Алексєєва, Т. Ф. (2003) Проблеми успадкування духовних ідеалів у сучасному культурно-мистецькому житті України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 8-11.

Аленькова, Ю. (2017) Феномены «конца глобализации» и «возвращения в историю»: проблемы и дискуссии. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Ананьева, Е. П. (2015) Развитие глобализационных тенденций в концептологии научного знания. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Антонов, Євгеній (2018) Етика вченого як соціальна та філософська проблема. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. Н. М. Ковтун, С. А. Крилова, О. В. Чаплінська [та ін.]., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема обдарованості в умовах трансформації суспільства. Проблема суспільних трансформацій України в умовах транзитивного розвитку: Зб. наук. праць. pp. 182-188.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Єремеєва, В. М., Саух, П. Ю., Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Ареф'єва, А. Ю. (2022) Неотрадиціоналізм в європейській хореографії початку ХХ століття: естетосфера синтезу мистецтв. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 129-137. ISSN 2663-7650

Арешонков, В. Ю. (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРЕДМЕТА ''КОНСТИТУЦІЯ СРСР ТА УРСР'' У РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-50-І РР. ХХ СТ.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 21-26. ISSN 2076-6173

Артеменко, А. П. (2019) Метамодерн и его эстетический опыт: визуализация мировоззренческой парадигмы в архитектуре. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 45-55. ISSN 2663-7650

Арцишевський, Р. А. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Арістова, А. (2017) Детермінанти релігійно-девіантної поведінки у сучасному соціумі. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Б

Бадюл, О. С. (2012) ШЛЯХИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 3-6.

Бакальчук, В. О. (2007) Толерантність як концептуальна основа державної політики. In: ГТ 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Балханов, В. О. (2008) Философско-мировоззренческие основания исследования феномена толерантности. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 3-6.

Баранівський, В. В. (2012) СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНІСТЬ, РІВНІСТЬ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК АКТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 71-75.

Баранівський, В. В. (2012) СТРАТИФІКАЦІЙНІ ЗМІНИ В КРАЇНАХ ЗАХОДУ ТА ЇХ ПРОЯВ У ДОСТУПІ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 9-18.

Баранівський, В. Ф. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Олексина Ігоря Ярославовича «Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Баранівський, В. Ф. (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЯК ЗАГРОЗА УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 3-6.

Баранівський, Василь (2017) Освіта і культура як чинники духовної безпеки українського суспільства. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Башманівська, Я. В. (2013) Віртуальна реальність як чинник зростаючого усамітнення людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 15-19. ISSN 2076-6173

Башманівська, Я. В. (2015) Самотність людини в умовах глобалізації. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Башманівська, Я. В. (2015) Самотність людини в умовах глобалізації. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Башманівський, В. І. (2016) Міжкультурний діалог у інтернет-виданнях Житомирщини за 2013-2014 роки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 23-27. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2017) Соціальна природа міжкультурного діалогу кінця ХХ – початку ХХІ століття. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 45-51.

Бекірова, А. Р. (2005) Духовність – засіб формування громадянської культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 75-78.

Берегова, Г. Д. (2012) ЗМІНА МОРАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ В ПОСТМОДЕРНОМУ ПРОСТОРІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 13-16.

Березяк, О. І. (2007) Толерантність як умова подолання несприйняття іншого. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 40-44.

Бех, І. Д. (2002) Особистість у духовно-ціннісному вимірі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 60-62.

Бліхар, В'ячеслав (2014) Міждержавний досвід інтерпретації державно-церковних відносин у контексті структуризації влади та суспільства. Українська полоністика (11). pp. 94-103. ISSN 2220-4555

Богачевський, П. С. (2012) КОНЦЕПТ ВІРТУАЛЬНОСТІ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 19-24.

Богомолець, О. В. (2016) Наречення та освячення дитини в язичницькій та християнській традиції: спадкування чи протиставлення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 28-34. ISSN 2076-6173

Брайткрайц, Аліна (2017) Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto tej władzy nadużywa. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Брацка, Марія (2014) Художня аксіологія: специфіка тексту польсько-українського пограниччя (на прикладі творчості Яна Захар'ясевича). Українська полоністика (11). pp. 3-14. ISSN 2220-4555

Бродська, О. О. (2013) ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО У НОВЕЛІ ''ЛЕЙТЕНАНТ ГУСТЛЬ'' АРТУРА ШНІЦЛЕРА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Будник, О. Б. (2013) ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕТНІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЇЇ ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗУМІННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 66-69. ISSN 2076-6173

Булига, І. І. (2012) РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА: ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 3-6.

Буруковська, Н. В. (2005) Постмодерністські тенденції у сфері гуманітарного знання: компаративний аналіз як новий методологічний інструментарій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 17-20.

Быданова, Нелли (2009) Этика как "осуществление веры" в секулярном мире. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Бігуняк, А. Я. (2022) Цивілізаційні вектори аксіологічних змін у сучасному українському суспільстві: обгрунтування проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 37-47. ISSN 2663-7650

Білик, Я. М. (2019) Лудологічні традиції античності: теорія і практика. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 101-108. ISSN 2663-7650

Білодід, Ю. М. (2003) Дискусія про сутність філософії в епоху постмодерну. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 24-27.

Білокопитова, Н. І. (2021) Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білокопитова, Н. І. (2021) Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бірюкова, Олена (2009) Роль фізичного покарання у німецькій педагогіці ХІХ-ХХ століття. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Бірюкова, Г. С. (2013) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДСТВА. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

В

Вакалюк, Т. А. (2013) ФОРМУВАННЯ МИСЛИТЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 27-32. ISSN 2076-6173

Вандишева-Ребро, Н. В., Фесенко, Галина (2009) Вимушена толерантність. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вандышев, В. Н. (2009) Украинский социум: толерантность, мыслепреступление, двоемыслие и иное. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вандышев, В. Н. (2007) Толерантность и компромиссы в идеологии и системе отечественного образования. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Васильєва, І. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Ломачинської Світлани Володимирівни «Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Васильєва, К. І. (2009) Інтертекстуальність як мистецький прийом XX ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 9-12.

Ваховський, Л. Ц. (2000) Аксіологічні характеристики філософії виховання німецького просвітництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 245-248.

Венцель, Н. В. (2018) Pелігія і релігійність як фактор нелінійності розвитку світ-системи в умовах глобалізації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 9-14. ISSN 2076-6173

Вербанова, Тетяна (2009) Толерантність в умовах групової соціальної ізоляції як фактор збереження психічного здоров’я. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вергелес, К. А. (2015) Відгук офіційного опонента Вергелеса К.М. на дисертаційне дослідження Кобетяка Андрія Романовича на тему "Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні" подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. - релігієзнавство. Житомир.

Вергелес, К. А. (2015) Методологічні аспекти дослідження проблеми особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Вергелес, К. М. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мороза Юрія Анатолійовича «Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Спецрада з філософії К 14.053.02.

Вергелес, Костянтин (2014) Релігійний досвід як предмет філософського осмислення. Українська полоністика (11). pp. 104-111. ISSN 2220-4555

Вернудіна, І. (2009) Естетичні та етико-психологічні основи життєтворчості особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Власенко, Ф. П. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Зайко Лесі Яківни «Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Власенко, Ф. П. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Олексина Ігоря Ярославовича «Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Водянова, Г. В. (1999) К вопросу об аксиологической природе религии. Вестник СевГТУ (20). pp. 84-92.

Водянова, Г. В. (2001) Психологическая ценность религии. Вестник СевГТУ (29). pp. 68-76.

Водянова, Г. В. (2000) Христианские ценности и проблемы духовности. Людина: дух, душа, тіло : Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Суми. pp. 27-29.

Вознюк, О. В. (2021) Some regularities of the development of human being’s ethical consciousness. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zmiany podczas pandemii Covid-19. Prawo i teologia., 25 września 2021 roku., Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie.

Вознюк, О. В. (2018) The enigma of hemispheric perception of the world is probably solved due to which the problem of self-consciousness generation and localization is cleared up. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2009) Інноваційні підходи до організації знань у системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології і методики. pp. 82-102.

Вознюк, О. В. (2018) Аксіоматичні основи освіти дорослих. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Никало Н.Г., укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б.. pp. 76-80.

Вознюк, О. В. (2017) Анализ глобальной исторической траектории Украины в контексте философской рефлексии. "Глобалізований світ : випробування людського бутя" : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. М. А. Козловець [та ін.].. pp. 345-351.

Вознюк, О. В. (2020) Анализ потребностей человека в контексте общей теории систем. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25994, 06.01.2020. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2015) Анализ цивилизационной траектории развития человечества на основе синтеза науки и религии. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 193-198.

Вознюк, О. В. (2021) Аналіз глобальної історичної траєкторії українського народу у контексті викликів сьогодення. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ).. pp. 161-167.

Вознюк, О. В. (2022) Аналіз нейтрального статусу принципу походження всесвіту та його гуманітарна екстраполяція. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М. А. Козловець, Л. В. Горохова, О. В. Чаплінська [та ін.]. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2022., 19 травня 2022, ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2018) Анатомия зла. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (1993) Библия как мистическое единство материального и идеального. Християнскі сюжети та образи в художній літературі : матерiали мiжнародної конференцiї. pp. 50-51.

Вознюк, О. В. (2022) Всесвіт та його ноосферні прояви у вимірі науки, освіти та релігії. In: Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка), 18 травня 2022 р., Кременчук.

Вознюк, О. В. (2018) Главная загадка самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Главная социальная роль интеллигенции – противодействовать доминированию в обществе биполярного мышления. Интеллигенция, ее гражданские позиции в современном мире: материалы ХІ Международной научной конференции: в 2 т., 2. pp. 3-15.

Вознюк, О. В. (2013) Главные аспекты холистической парадигмы образования. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (7). pp. 101-119.

Вознюк, О. В. (2013) Головні аспекти концепції семантичного простору Всесвіту. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті". p. 4.

Вознюк, О. В. (2013) Гуманітарне знання як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2019) Для чего человеку Бог, а Богу – человек. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2010) До питання про фундаментальну основу технічних систем: чи можна побудувати універсальну модель системотехніки? Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2006) До проблеми побудови синергетичної концепції освіти. Актуальні проблеми професійної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць учасників Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні і за кордоном. pp. 36-38.

Вознюк, О. В. (2007) До проблеми побудови синергетичної педагогіки. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної системи : наук.-метод. зб. / за ред. проф. М. М. Заброцького. pp. 176-179.

Вознюк, О. В. (2020) До проблеми побудови теорії абсурду. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб.наук.праць / редкол. М.А. Козловець, Н.М. Кофтун, О.В, Чаплінська [та ін.]. pp. 20-2025.

Вознюк, О. В. (2016) Достаточно общая теория влияния/управления. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22413, 18.08.2016.

Вознюк, О. В. (2010) Духовність як парадоксальність. Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті» / Т-во «Знання» України, Ін-т проблем походження і розвитку Всесвіту і життя, Нац.. pp. 62-68.

Вознюк, О. В. (2014) Загальнонаукові, філософські та психолого-педагогічні засади духовно-морального здоров’я особистості. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 10-51.

Вознюк, О. В. (2014) Закономірності розвитку освіти і виховання у контексті еволюції людської цивілізації. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / За ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук.. pp. 121-151.

Вознюк, О. В. (2006) Интеграция науки и религии в контексте универсальной парадигмы развития. Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, эсхатология. Конкурсные труды Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея. pp. 7-24.

Вознюк, О. В. (2018) К вопросу о законе сохранения моральных усилий. «Академия Тринитаризма», 77-656 (24901). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2021) Казка як наріжний науково-філософський ресурс розвитку дитини. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.).. pp. 41-48.

Вознюк, О. В. (2016) Как возможен синтез знаний. Other. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Как возможна акмеология. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Компенсирующий феномен познания как фундаментальный гносеологический постулат. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2011) Концептуализация холистической педагогической парадигмы. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16396, 27.02.2011.

Вознюк, О. В. (2015) Концепция личности как трансцендентальной сущности в трудах А.В. Вознюка. In: Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике. Изд-во ЖГУ им. И. Франко, Житомир, pp. 679-698. ISBN ISBN 978-966-485-194-4

Вознюк, О. В. (2021) Концепція ноосферної освіти у першому наближенні. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А.П. Самодрина. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., pp. 120-145. ISBN 978-617-639-291-0

Вознюк, О. В. (2012) Креативна діяльність педагога у сфері дошкільної педагогіки: головні аспекти доказово-евристичної педагогіки. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (10).

Вознюк, О. В. (2015) Креаціонізм та еволюціонізм у світлі парадигми розвитку. Слово вчителю (3(33)). pp. 19-21.

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелинейного прогнозирования исторических событий позволяет изменить мир к лучшему. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелінійного прогнозування історичних подій. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук, pp. 263-308. ISBN 978-617-639-331-3

Вознюк, О. В. (2018) Методологические, ценностные и цивилизационые основания науки. Koob publications, Жмтомир.

Вознюк, О. В. (2018) Механизмы актуализации самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2012) Мифы современного образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17550, 23.06.2012.

Вознюк, О. В. (2019) Моделирование реальности возможно. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2011) Мораль и выгода: гармония или противостояние. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16401, 03.03.2011.

Вознюк, О. В. (2018) На пути к построению педагогической аксиоматики // Актуальные проблемы начального, дошкольного и. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. pp. 10-20.

Вознюк, О. В. (2019) На пути создания педагогики жизненных фактов: учебное пособие. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2012) Научный анализ проблемы «конца света». «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17796, 20.12.2012.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма дошкольного образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма содержания образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2003) Новий підхід до розуміння людського "Я" як цілісності та педагогічна система Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А. С. Макаренка : зб. наук. праць / за ред. проф. М. В. Левківського. pp. 28-31.

Вознюк, О. В. (2019) Новое понимание развития человека от дошкольника к человеку пожилого возраста. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Новые рубежи познания реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика: монография. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2001) О перспективах развития украинского государства. День. p. 4.

Вознюк, О. В. (2022) О субъективном опыте в познании мира. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2002) О трансцендентальной природе человеческого "Я" как целостности. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження / ЦГО НАН України, 7. pp. 233-252.

Вознюк, О. В. (2012) Обобщающие модели универсальной парадигмы развития. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17655, 14.09.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Обґрунтування комплексної логіко-евристичної педагогіки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 85-125.

Вознюк, О. В. (2015) Онтологические основания толерантности в контексте теории критических явлений. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 15-20.

Вознюк, О. В. (2010) Основи нелінійного прогнозування. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. (2012) Особистісний вимір здоров’я: спроба системного аналізу. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. (2016) Особлива цивілізаційна роль українського етносу на геополітичному ландшафті нашої планети. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць (2(16)). pp. 28-38.

Вознюк, О. В. (2008) Особливості педагогічної синергетики. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (2). pp. 5-9.

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика «нулевых состояний» и осознанных сновидений. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика осознанных сновидений и нулевых состояний. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогическая аксиоматика как теоретическая педагогика. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Педагогическая теория ноосферного образования. In: Ноосферное образование в евразийском пространстве. Астерион, СПб, pp. 66-173. ISBN 978-5-00045-633-0

Вознюк, О. В. (2022) Педагогічна парадоксологія як ефективний інструмент формування ноосферної свідомості. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук, pp. 66-138. ISBN 978-617-639-331-3

Вознюк, О. В. (2010) Педагогічна інтеграція як один із шляхів побудови цілісної педагогічної парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Варшава-Краків. pp. 72-80.

Вознюк, О. В. (2023) Педагогічні аксіоми як потужний ресурс соціальної педагогіки. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир, pp. 10-67. ISBN 978-966-485-287-3

Вознюк, О. В. (2017) Постнеклассические основания религии. Other. Koob Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Проект исследования сознания / самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Проект исследования феномена сознания/самосознания: теоретико-методологические и практические аспекты. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Процедура обґрунтування педагогічних аксіом. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" (90). pp. 49-58.

Вознюк, О. В. (2021) Психолого-педагогічна концепція ноосферної освіти. Читання академіка В. І. Вернадського, 2. pp. 73-111.

Вознюк, О. В. (2013) Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості як творчої трансцендентної сутності. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2021) Психофрактальный портрет социальной реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2009) Раціональний аспект ірраціонального. На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 року / За ред. І.В. Карівця.. pp. 54-56.

Вознюк, О. В. (2013) Резонансная парадигма современной науки. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17887, 09.02.2013.

Вознюк, О. В. (2021) Рекурсія як фундаментальна характеристика літературного процесу. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18–19 березня 2021 р.). – Кам’янець-Подільський. pp. 22-24.

Вознюк, О. В. (2020) Розділ І. Методологія професійної акмеології. In: Теорія і практика професійної акмеології. ПП "Євро-Волинь", Житомир, pp. 11-179. ISBN 978-617-7992-00-3

Вознюк, О. В. (2003) Синергетика освіти: розвиток, навчання, виховання. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар.. pp. 51-55.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетичне зближення науки та релігії. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2011) Синергетичний підхід до професійно-педагогічної підготовки творчого вчителя. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: Монографія /За ред.О.А.Дубасенюк. pp. 280-300.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2008) Синергетичні напрямки педагогічної думки другої половини ХХ століття. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Татаса Шевченка (16). pp. 181-187.

Вознюк, О. В. (2016) Синтез науки і релігії та новий обрій теодицеї. Релігія у глобальному світі : Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.].. pp. 11-15.

Вознюк, О. В. (2018) Система аксиом педагогики и образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2012) Системна криза сучасної освіти та педагогічні міфи. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (11).

Вознюк, О. В. (2019) Системно-междисциплинарные основания социальной власти. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2016) Системно-цільовий аспект холістичної парадигми освіти. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (25). pp. 4-10.

Вознюк, О. В. (2020) Системные основания человеческих потребностей, ценностей, идеалов. Working Paper. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Сможет ли педагогика жизненных фактов решить проблемы современного образования? «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2014) Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (18).

Вознюк, О. В. (2018) Структурированная мудрость, извлеченная из информационного океана. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2014) Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2015) Теоретико-методологічні засади системної кризи сучасної цивілізації. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 133-137.

Вознюк, О. В. (2020) Теоретичний аналіз провідних категогій креативної педагогіки. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства: збірник наукових праць, 2. pp. 39-47.

Вознюк, О. В. (2018) Теоретичний базис акмеології. In: Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вознюк, О. В. (2018) Теория человеческой агрессивности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2001) Точка біфуркації. Чи стане вона точкою опори? Віче (12). pp. 82-98.

Вознюк, О. В. (2007) Третья всемирная теория М. Каддафи как выражение эффективной идеологии. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 59-63.

Вознюк, О. В. (2019) Три аспекта реальности, ее сущность и смысл. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2003) Тільки перед загрозою глобальних катастроф людство буде здатне змінитись на краще. Правда Житомирщини (26). p. 3.

Вознюк, О. В. (2019) Универсальная структура реальности: физический, космосоциоприродный, божественный аспекты. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25766, 29.09.2019. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2017) Универсальный метод терапии онкологических и иных болезней. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2010) Універсальна парадигма розвитку як всезагальна категорія філософії та природознавства. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (1).

Вознюк, О. В. (2023) Феноменологічні інструменти взаємодії людини з ноосферою та її різнобічні імплікації. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : під час випробувань і надалі : колективна монографія / До 160-річчя від дня народження В. І. Вернадського. Вид-во «НОВАБУК», Київ–Кременчук, pp. 274-345. ISBN 978-617-639-399-3

Вознюк, О. В. (2021) Философские аспекты теории критических явлений. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философские, естественнонаучные, психолого-педагогические алгоритмы эстетического творчества. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2010) Фрактально-голограмний, системно-синергетичний підхід до побудови соціально-педагогічного середовища. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2021) Фрактальный анализ онтологической и социально-педагогической реальности. Abstract Book of the 9th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021. Al Farabi Journal. 'Nakhchivan' University, Azerbaijan..

Вознюк, О. В. (2018) Фундаментальные и прикладные основания общинного / соборного устройства Вселенной. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2015) Фундаментальные научно-философские и личностные смыслы бытия. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.21255, 07.10.2015.

Вознюк, О. В. (2017) Фундаментальные смыслы человеческой жизни и методики их реализации. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Філософсько-науковий аналіз наріжної християнської молитви. Слово вчителю (2(40)). pp. 26-28.

Вознюк, О. В. (2017) Ценности современной цивилизации: аксиологические основания Homo sapiens. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2003) Экологический аспект духовно-нравственного развития личности. In: Духовно-нравственное развитие личности в многокультурном славянском пространстве : материалы конф.

Вознюк, О. В. (2019) Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Язык как дом бытия, картина мира и инструмент мышления человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Батіна, І. Д., Заброцький, М. М., Овандер, Л. М. (1999) Погляд фiлософа на проблему спiввiдношення людського i технiчного чинникiв у сферi космiчної технiки. Сучаснi технологiї в аерокосмiчному комплексi : матерiали IV Мiжнар. наук.-практ. конф., 7-9 вер. 1999 р.. pp. 215-218.

Вознюк, О. В., Бех, І. Д. (2003) Людське "Я" як самодетермінована сутність. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар. pp. 93-96.

Вознюк, О. В., Бех, І. Д., Левківський, М. В., Музика, О. Л. (2001) Психологія реклами: технологія впливу на індивідуальну та масову свідомість. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальнi та гуманітарні науки. Проблеми освіти (11). pp. 92-100.

Вознюк, О. В., Брандес, В. М. (2003) Технологія розв'язування проблемних ситуацiй у контекстi концепцiї функцiональної асиметрiї мозку людини. Рута, Житомир.

Вознюк, О. В., Грабар, І. Г. (2005) Синергетика: зміна наукової парадигми. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар. pp. 9-13.

Вознюк, О. В., Грабар, І. Г. (2008) Філософський аналіз синергетичних педагогічних систем. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (3). pp. 41-45.

Вознюк, О. В., Гузій, Н. В., Дубасенюк, О. А., Козир, А. В., Курлянд, З. Н., Хоружа, Л. Л. (2018) Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Project Report. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2011) Философские основания педагогической аксиоматики. Other. Житомир Изд-во ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Костюшко, Ю. О., Осадчук, Н. П., Сидорчук, Н. Г. (2020) Теорія і практика професійної акмеології. Project Report. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В., Жуковський, В. М., Климишин, О. І., Рейнольдз, Д. Л. (2014) Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. Project Report. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М., Ованден, Л. М. (2000) Архiтектонiка свiтобудови: людське “Я” i Всесвiт у контекстi феноменологiчної редукцiї i формальної логiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти (10). pp. 38-49.

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М., Овандер, Л. Н. (1999) Об истоках и сущности цельного знания. Людина i космос-99 : IV Мiжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 29 вер. – 1 жовтня 1999.. pp. 44-47.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2004) Генеза Всесвіту у контексті релігійно-міфологічних та філософсько-наукових уявлень: порівняльний аналіз. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 2. pp. 223-228.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2004) Диалектические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 9-14.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2002) Дослідження екологічного аспекту релігійної свідомості на матеріалі орієнтальних релігій. Історія релігій в Україні : праці ХІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-24 травня 2002 р., 2. pp. 142-151.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2007) Психологические основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К, 1. pp. 63-67.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2003) Синергетические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. – К.. pp. 12-16.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2006) Системные основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2006. – Кн. 1 : Філософські аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства, 1. pp. 7-12.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2003) Формально-логічний аспект буддизму. Історія релігій в Україні : праці ХІІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-22 травня 2003 р., 2. pp. 20-24.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2005) Эмерджентные основания Третьей всемирной теории М. Каддафи: Ливия как эмерджентная сущность. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 75-80.

Вознюк, О. В., Козловець, М. А. (2007) Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності. SENTENTIAE : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", 2 лют. 2007 р., 1. pp. 115-125.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2012) Аналіз педагогічної дійсності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (35). pp. 222-228.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2009) Постмодерністська парадигма освіти. Вісник Національної Академії Оборони України. Збірник наукових праць. (2(10)). pp. 5-9.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2011) Характеристика кризового стану освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін., 3 (159). pp. 47-56.

Вознюк, О. В., Манол, М. (2019) On the problem of human consciousness: from facts to theoretical speculations. Diogenes, 27 (1). pp. 48-62. ISSN 2367-9549

Вознюк, О. В., Музика, О. Л. (2005) Світоглядні ресурси української мови у порівнянні з деякими іншими мовами у контексті дослідження психологічних механізмів ціннісно-мовленнєвої взаємодії. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар. pp. 98-103.

Вознюк, О. В., Ованден, Л. М. (1997) Базовi моделi соцiальної динамiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту (5). pp. 21-27.

Вознюк, О. В., Ованден, Л. М., Овандер, С. Л. (1999) Ecology as Philosophical Problem: on the Concept of the Ecology of Wholeness. Environmental Science and Technology : Proc. of the 6th Intern. Conf., Greece, 30 Aug. – 2 Sept., С. pp. 35-42.

Вознюк, О. В., Овандер, Л. Н. (1997) Main aspects of the concept of universal model of the being. Other. Волынь, Житомир.

Вознюк, О. В., Овандер, Л. Н. (1997) Основные аспекты концепции универсальной модели бытия. Волынь, Житомир. ISBN 5-86868-034-0

Вознюк, О. В., Осадчук, Н. П. (2008) Синергетичні закономірності розвитку освіти. Збірник Наукових праць № 45. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби Україні імені Б.Хмельнцького. pp. 64-68.

Вознюк, О. В., Тичина, О. Р. (1998) Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. Other. Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В., Тичина, О. Р. (1997) Світ людини: проблеми комплексного вивчення. Other. Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В., Ходаківський, Є. І. (2005) Нададдитивність в економіці. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар.. pp. 59-63.

Вознюк, О. В. (2003) Вчення про ноосферу як шлях до формування екологічної відповідальності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 155-157. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2013) Екзистенціалізм у світлі міждисциплінарних досліджень. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 25-28.

Вознюк, О. В. (2007) Загальнофілософські та синергетичні засади толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Вознюк, О. В. (2009) Толерантність як соціокультурний феномен: синергетичний підхід. Українська полоністика (6). pp. 115-121.

Воронкова, В. Г. (2003) Истоки возникновения постмодернизма: статус, разновидности и характерные черты. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 3-8.

Воронюк, О. Л. (2010) "Метафізика відсутності" та постмодерна проблема комунікації. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Воронюк, О. Л. (2007) Вища толерантність як результат подолання пасивного нігілізму (на основі аналізу філософії Фрідріха Ніцше). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 36-39.

Воронюк, О. Л. (2013) Екзистенціалізм та кінець модерну: філософсько-літературний дискурс. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 28-31.

Воронюк, О. Л. (2007) Нігілістичний індивідуалізм Макса Штірнера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 3-7.

Вірковський, А. П. (2016) Потенційна обдарованість підлітка. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Вірковський, А. П. (2004) Синергетичний підхід до поняття "духовність". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 51-54.

Вітюк, І. К. (2019) Global Risks and Non-Religious Eschatology: The Problem of Eschatological Ideas of Modernity Research. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 5-16. ISSN 2663-7650

Вітюк, І. К. (2009) Інтегративна роль християнських свят. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Г

Гавронська, Т. В. (2010) Свобода як самореалізація і самовиховання особистості в контексті її власного конструювання. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (32). pp. 184-191. ISSN 2076-1554

Галагуз, М. В. (2009) Екстремальні екзистенціали людського буття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 33-36.

Галагуз, Михайло (2009) Страх і сенс толерантності особистості та групи. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Герасимович, Ольга (2009) Понятия "язык конфликта" и "язык вражды" в профессиональной деятельности журналистов. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Герасимчук, А. А. (2001) Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu społeczeństwa gospodarki rynkowej. Ekologia spolenca jako nayka (3 (62)). pp. 72-82.

Герасимчук, А. А. (2010) Методологія філософії та методологія науки: порівняльний аналіз. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Герасимчук, А. А. (2007) Проблема толерантності як необхідна умова консолідації українського суспільства. In: олерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Герасимчук, А. А., Вітюк, І. К., Мельничук, В. В. (2011) Християнський вимір екологічних проблем. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Глотов, Б. Б. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Деміра Гьокхана «Національна ідентичність у контексті глобальних міграційних процесів: соціально-філософський аналіз», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І.Франка.

Глотов, Б. Б. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сили Владислава Григоровича на тему: "Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства”. ЖДУ імені Івана Франка.

Глотов, Б. Б. (2015) Відгук офіційного опонента Глотова Б.Б. на дисертаційне дослідження Пустовіт Наталії Володимирівни на тему "Природа аксіосфери інформаційного суспільства" поданого на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03. - соціальна філософія та філософія історії. Глотов.

Глухоман, І. В. (2005) Мова як предмет філософської рефлексії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 9-12.

Гончарук, Т. В. (2005) Проблеми людини та української духовності у філософії О. Кульчицького. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 21-24.

Горбова, І. О. (2015) Social interaction of modern Ukrainian intelligentsia and government. Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 75-76.

Горбова, І. О. (2013) Відчуття апатії в комунікаційному просторі постсучасного суспільства: соціально-філософський аспект. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць. pp. 86-88.

Горбова, І. О. (2014) Ціннісні орієнтири української інтелігенції у трансформаціях сучасності. «Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 9-11.

Горбова, І. О. (2014) Міфологема української ітелігенції ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П.Ю. Сауха.. pp. 137-139.

Гордєєва, І. В. (2016) Фемінізм як суспільне явище. Сучасний розвиток феміністичної думки. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2016", 20-21 квіт. 2016 р., К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".

Гордійчук, О. О. (2018) Архетипи української ментальності: соціально-філософський аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 15-19. ISSN 2076-6173

Гордійчук, О. О. (2015) Сутність та роль філософії в сучасних умовах. Українська полоністика (12). pp. 11-18. ISSN 2220-4555

Гордійчук, О. О. (2019) Термінологічна проблематика поняття ментальності у соціально-філософському дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 39-50. ISSN 2663-7650

Гордійчук, О. О. (2020) Феномен ментальності у добу глобалізації. Discussion Paper. -----. (Unpublished)

Горохова, Л. В. (2010) Страх як екзистенціал буття сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 33-36. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В. (2018) Антропологічно-релігійні виміри страху. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 20-25. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В. (2017) Конкурентоспроможність системи вищої освіти в умовах модернізації. “World science”. Multidisciplinary scientific edition, 3 (6(22)). pp. 37-42. ISSN 2413-1032

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Горохова, Л. В., Вергелес, К. М. (2017) Современное украинское общество: апатия vs страх. Topical problems of modern science, 3. pp. 26-31.

Горохова, Л. В., Мельничук, В. В. (2022) Релігійний фактор у суспільно-політичному просторі України. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (30). pp. 59-65. ISSN 2078-6999

Горохова, Л. В. (2010) Екзистенціал страху в житті сучасної людини. In: Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”, 15-16 квітня, 2010р., Львів.

Горохова, Л. В. (2013) Екзистенційні мотиви страху в літературно-філософській спадщині М. Гоголя. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4).

Горохова, Л. В. (2007) Передумови толерантного спілкування. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Горохова, Л. В. (2010) Проблема існування сучасної людини крізь призму екзистенціалу страху. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 252-257. ISSN 2076-1554

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: XXXIV науково-практична міжвузівська конференція, 16-18 березня.

Горохова, Л. В. (2012) Страх потери идентичности в современном мире. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 195-201.

Горохова, Л. В. (2012) Страх як екзистенціал буття сучасної людини : соціально-філософський аналіз. Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Горохова, Л. В. (2008) Страх і ризик в сучасних cоціокультурних реаліях. Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (9). pp. 298-304.

Горохова, Л. В. (2009) Страх і ризик − рушійні чинники глобальної конкуренції. In: Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи, 4-5 червня 2009 року, КІБІТ Житомирська філія.

Горохова, Л. В., Заглада, В. М., Козловець, М. А., Свінціцька, О. І., Слюсар, В. М. (2015) Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха). Вид. Євенок О.О., Житомир.

Грабчак, К. К. (2007) Толерантність як складова українського національного характеру. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Гребінь, С. М. (2014) ДИТИНСТВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Грива, О. А. (2007) Модель системи формування толерантності особистості в полікультурному середовищі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Григоришин, Сергій (2014) Феноменологічний аналіз художнього твору: приклад Романа Інгардена. Українська полоністика (11). pp. 121-128. ISSN 2220-4555

Григор’єв, Володимир (2017) Соціальні ризики як сутнісна ознака постгуманного простору сучасності. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 31-33.

Гудзловенко, Катерина (2009) Толерантність як засіб виховання молоді. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Гуменюк, С. М. (2011) Творчість Іова Желіза та її значення для становлення гомілетики у контексті вітчизняної ренесансної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 16-19.

Гуменюк, С. М. (2005) Витоки традиційної духовності у контексті острозького книжництва: неоплатонізм чи християнська апологетика? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 3-8.

Гуменюк, С. М. (2014) Культуротворчий потенціал смиренномудрія у проективному просторі давньоруської духовної традиції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 181-18. ISSN 2076-6173

Гуменюк, С. М. (2004) Острозький традиціоналізм: етимологія української духовності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 10-13.

Гьокхан, Д. (2016) Сучасні міграційні процеси: проблема адаптації та інтеграції мігрантів в об’єднаній Європі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 35-44. ISSN 2076-6173

Гьокхан, Демір (2018) Національна ідентичність у контексті глобальних міграційних процесів: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гьокхан, Демір (2018) Національна ідентичність у контексті глобальних міграційних процесів: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гьокхан, Демір (2015) Сучасні тенденції розвитку світових міграційних процесів. Українська полоністика (12). pp. 19-35. ISSN 2220-4555

Д

Давидов, П. Г. (2009) Формування толерантності у філософській та педагогічній думці України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 3-7.

Данильян, О. Г., Дзьобань, О. П. (2016) Інформаційна свобода: деякі штрихи до усвідомлення сутності. Стратегічна панорама (2). pp. 73-77.

Дем'яненко, О. О. (2013) Київська філософська школа в контексті розвитку вітчизняної філософії. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квіт. 2013 р., Київ.

Дмитренко, М. Й. (2015) Корпоративна культура: біхевіоральний і праксеологічний аспекти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Дмитренко, М. Й. (2013) Корпоративне знання як основа теорії комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 21-25. ISSN 2076-6173

Дмитренко, М. Й. (2013) ГОЛОВНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕФЛЕКСІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Довгань, А. О. (2010) Про оптимізм в роздумах (не тільки антикартезіанських) Г. В. Лейбніца. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 3-8.

Довгань, А. О. (2010) Дж. Бруно про місце інтелекту в структурі пізнавальних здатностей суб’єкт-ентузіаста. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 3-7.

Довгань, А. О. (2010) Р. Декарт і Л. Виготський (продовження картезіанської традиції чи її заперечення). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 8-12.

Дробович, А. Е. (2013) ДИСКУРС ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 55-60. ISSN 2076-6173

Дробович, А. Е. (2010) Особливості здійснення актуальних гуманітарних досліджень (на прикладі дослідження сучасного гедонізму). In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Дубасенюк, О. А. (2010) Духовні практики як засіб вдосконалення та саморозвитку особистості. Духовна культура особистості: навч. посібник : Вид. 2-ге, доп.. pp. 153-159.

Дубасенюк, О. А. (2010) Проблема толерантності в антропофілософському виміру. Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку другої світової війни): матер. міжнарод. наук.-практ. конф. для викладачів та студентів : зб. наук. праць. pp. 360-365.

Дубасенюк, О. А. (2007) Проблеми підготовки майбутніх учителів до толерантної взаємодії в умовах полікультурного соціуму. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Дудар, О. П. (2013) Синестезія в контексті арт-терапії: естетико-культурологічний аспект. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Дудар, О. П. (2013) Синестезія як об’єкт наукового та філософського дискурсу: понятійний та ціннісний аспекти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 61-65. ISSN 2076-6173

Дудар, О. П. (2015) Синестезія як соціально-культурне та мистецько-хуждожнє явище: естетична візія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 41-46. ISSN 2076-6173

Дупак, В. Г. (2011) Історико-філософські аспекти становлення поняття "віртуальна реальність". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 40-43.

Дупак, В. Г. (2012) МЕТАФІЗИКА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 27-31.

Дідківський, А. А. (2015) Православна етика Х. Яннараса. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 14-19. ISSN 2076-6173

Дікова-Фаворська, О. М. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Д’яченко, І. М. (2012) Феномен суб’єктивної вітальності: теоретико-методологічні засади осмислення. ВІсник Житомирського державного університету (63). рр.17-25.

Е

Елопов, Александр (2009) Отношение к нехристианским религиям как проблема для церкви. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Ж

Живоглядова, І. В. (2012) АМЕРИКАНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ: ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В ПРОСТОРІ НАРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 26-30.

Жур, Інна (2017) Чим мене захопила творчість Юзефа Крашевського: таємниці повісті «Хата за селом». In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

З

Завальнюк, І. К. (2007) Есхатологічні інтерпретації екологічних поглядів доктрини АСД. Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск (1). pp. 268-276.

Заварова, Надія (2009) Криза толерантності як віддзеркалення процесу руйнації гуманістичних засад буття (за матеріалами фільмів Л. Вісконті та Ф. Фелліні). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Заглада, В. М. (2018) Взаємозближення наукової істини і цінностей у сучасному науковому пізнанні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 26-31. ISSN 2076-6173

Заглада, В. М. (2015) Взаємозумовленість і динаміка внутрішніх і зовнішніх цінностей аксіосфери науки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 10-15. ISSN 2076-6173

Заглада, В. М. (2020) Випадковість як доповнення необхідності у науці. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. pp. 27-29.

Заглада, В. М. (2007) Аксіологічні аспекти співвідношення фундаментального і прикладного знання. Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри. pp. 140-142.

Заглада, В. М. (2013) Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Заглада, В. М. (2010) Концепція ціннісно-нейтральної науки і гуманізм. Sententiae (16-17). pp. 21-32.

Заглада, В. М. (2010) Критичний аналіз епістемологічного релятивізму (аксіологічні аспекти). Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наукових праць (8). pp. 27-39. ISSN 2078-8142

Заглада, В. М. (2008) Особливості наукової раціональності на межі ХХ-ХХІ століть: необхідність оновлення ідеалів та критеріїв. Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція. Матеріали доповідей та виступів..

Заглада, В. М. (2007) Про розвиток природничо-наукових уявлень про випадковість. Sententiae (1). pp. 33-43.

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология», 21 (4). pp. 59-66. ISSN 1606-3715

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Планетарна цивілізація. Освіта. Наука. Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції.. pp. 131-133.

Заглада, В. М. (2014) Проблема кореляції внутрішніх і зовнішніх детермінант аксіології пізнання. Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014 р.. pp. 9-11.

Заглада, В. М. (2008) Фундаментальне і прикладне в науці: аксіологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 7-12.

Заглада, В. М. (2011) Холістичні тенденції сучасної науки та освіти: аксіологічний аспект. «Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта». Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 69-72.

Заглада, В. М. (2010) Цілісність, як цінність сучасної науки. «Гуманізм та освіта». Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 120-121.

Загрійчук, І. Д. (2019) Вчення Платона про ідеї як конкретно-історичне розуміння істини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 92-100. ISSN 2663-7650

Загрійчук, І. Д. (2013) ФІЛОСОФІЯ ЯК СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Загурська-Антонюк, Вікторія, Маслов, А. О. (2014) Poczucie tożsamości narodowej polakow mieszkających na Ukrainie. Українська полоністика (11). pp. 201-208. ISSN 2220-4555

Зайко, Л. Я. (2015) Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 108-111.

Зайко, Л. Я. (2015) Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. pp. 108-111.

Зайко, Л. Я. (2016) Дискурс як противага мовним маніпуляціям мас-медіа. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 45-48. ISSN 2076-6173

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпулятивний вплив слова журналіста на свідомість аудиторії. Редакторська і журналістська майстерність : Збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2015 р.. pp. 61-63.

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпуляційний складник масмедійної реклами та її вплив на суспільну свідомість. Мандрівець (6). pp. 50-53.

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпуляція в ЗМІ як засіб дегуманізації сучасного суспільства. Вид-во Національного університету "Острозька академія", м. Острог.

Зайко, Л. Я. (2019) Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Зайко, Л. Я. (2019) Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Зайко, Л. Я. (2015) Необхідність висвітлення ідей толерантності в сучасних українських ЗМК. Вид-во Євенок О.О., м. Житомир.

Зайко, Л. Я. (2015) Особливості впливу на аудиторію новинних телевізійних передач в умовах сучасної гібридної війни проти України. Other thesis, Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010–2015 рр.) : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова]..

Зайко, Л. Я. (2015) Проблема мовних маніпуляцій у засобах масової інформації: український та польський досвід. Українська полоністика (12). pp. 47-53. ISSN 2220-4555

Зайко, Л. Я. (2015) Суспільна свідомість як об'єкт маніпулювання засобами масової інформації. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права (21). pp. 219-240.

Зайцев, М. О. (2008) Осягнення людської індивідуальності як соціокультурна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 3-6.

Залужна, А. Є. (2010) Морально-естетичні засади фундаментальної онтології М. Хайдеггера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 8-11.

Замкова, Н. Л. (2015) Проект "міжмовних відносин" та "мовної політики" в рамках проекту "Національного відродження 90-х років". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 14-18. ISSN 2076-6173

Зарайченко, В. (2009) Межэтническая толерантность: за и против. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Заєць, В. М. (2016) Проблема медіавпливу на світогляд особистості у філософській спадщині М. Маклюена. Актуальні проблеми філософії та соціології (14). pp. 32-35. ISSN 2410-3071

Заєць, В. М. (2014) Романтизація негативного героя як елемент медіа-насилля. In: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін., Херсон: РВВ «Колос».

Золотаревський, А. В. (2008) Національна філософія як підґрунтя створення національної ідеї. Українсько-польські паралелі. Українська полоністика (5). pp. 73-79.

Зражевський, С. М. (2012) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЛІГІЇ УКРАЇНЦІВ ЯК ПРОЦЕС ІСТОРИЧНОГО ДІАЛОГУ ДВОХ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТУР. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 76-81.

Зуєв, А. В. (2007) Гіпертолерантність як феномен масової культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 18-21.

К

Казновецька, О. В. (2007) Антропологічна толерантність як світоглядна передумова громадянського суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 31-35.

Кайс, З. В. (2009) Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності в міському ландшафті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 13-16.

Калуга, В. Ф. (2022) Культура як спосіб та простір буття з точки зору їх функціонального навантаження. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 58-68. ISSN 2663-7650

Канцлер, О. В. (2007) Проблема міжособистісної толерантності у контексті кантівського "категоричного імперативу". In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Канівець, Б. А. (2012) Историко-философское содержание понятия «интеллигенция». Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 138-148.

Канівець, Б. А. (2008) Історіософія А. Тойнбі в системі історико-філософського знання. Дні науки філософського факультету - 2008 : Міжнародна наукова конференція (1&-17 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів, 1. pp. 91-92.

Канівець, Б. А. (2008) Багатоманітність можливих варіантів "виклику" і "відповіді" як основа альтернативності та багатоваріантності розвитку у філософії історії А. Тойнбі. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Канівець, Б. А. (2009) Варіативність «викликів» і «відповідей» як вияв „свободи вибору” в філософії історії А. Тойнбі. In: “НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - ТЕОРІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ 2009”, 18 - 20 травня 2009 р., Полтава.

Канівець, Б. А. (2009) Потенціал "виклику" і ефективність "відповіді" в контексті історичного розвитку. In: Дні науки філософського факультету - 2010 : Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року), 21-22 КВІТНЯ 2010 РОКУ, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

Канівець, Б. А. (2008) Спосіб дії понять "виклик" і "відповідь" в історіософії А. Тойнбі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Канівець, Б. А. (2008) Співвідношення поняття „розвиток" з поняттями „виклик" і „відповідь" в філософії історії А. Тойнбі. “РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2008” МАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 24-26 листопада 2008 р. Том четвертий Полтава «ІнтерГ рафіка» 2008. pp. 109-111.

Канівець, Б. А. (2010) Філософія історії А.Тойнбі: співвідношення свободи і закономірності в історії. ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (99). pp. 9-13.

Карпенко, К. І. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Савельєвої Юлії Михайлівни «Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Каріх, І. В. (2007) Національна ідентичність як підстава толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кацемба, Ю. Л. (2014) Структурна інтенціональність клерикальних тенденцій XVII—XVIIII століття в "Чорній раді" П. Куліша та "Спогадах…" Г. Жевуського. Українська полоністика (11). pp. 15-25. ISSN 2220-4555

Качуріна, Л. Є. (2012) НООЕТИКА ЯК НАУКОВА ГАЛУЗЬ, ЇЇ СКЛАДОВІ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 39-42.

Киридон, Алла (2017) Європейська ідентичність: оприявнення в умовах глобалізації. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Кириченко, В. В. (2018) Інформаційне суспільство: еволюція явища та глобалізаційна трансформація суспільного світосприйняття. Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 22-26. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В. (2019) Стратегіальна організація особистісного світосприйняття. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 119-127. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В., Дончев, Ф. А. (2015) Соціальний філогенез у призмі наукових ідей трансгуманізму. Парадигма пізнання: гуманітарні питання (8(11)). pp. 100-109. ISSN 2312-4466

Кириченко, В. В. (2014) Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 146-150. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2015) Психологічний аналіз прийомів інформаційного маніпулювання. Тези доповідей XV Науково-методичної конференції «Проблеми та напрямки вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України». pp. 102-104.

Кириченко, В. В. (2009) Роль цінностей у ситуативній зміні толерантності особистості. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів. pp. 99-102.

Кириченко, В. В. (2014) У пошуках людської душі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (20). pp. 116-123. ISSN 2072-4772

Климова, К. Я., Плечко, А. А., Куриленко, Д. В., Вознюк, О. В., Щерба, Н. С., Гордієнко, О. А., Шевцова, Л. С. (2022) Самоактуалізація викладача-філолога: акмеологічний аспект професійно-педагогічної діяльності. Other. Вид-во Поліського національного університету, Житомир.

Климова, К. Я. (2007) Роль світової філософської спадщини у виборі методологічних орієнтирів проблеми мовнокомунікативної освіти майбутніх педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 25-29. ISSN 2076-6173

Княжук, О. П. (1997) До проблеми потенціалу інтуїції як фактора мислення суб'екта пізнання. ВІСНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (26). pp. 147-154.

Кобетяк, А. Р. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних (лабораторних) занять з навчальної дисципліни «Філософія». [Teaching Resource]

Кобетяк, А. Р. (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія". [Teaching Resource]

Кобяков, О. М. (2007) Проблема толерантного діалогу філософа і богослова. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кобяков, О. М. (2007) Єдиносутність та ім’я Боже в східній патристиці IV століття: приклади метафізичної аргументації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 22-25.

Коваленко, О. В. (2018) Трудова міграція в Україні у контексті зростання соціальної транзитивності сучасного світу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 37-42. ISSN 2076-6173

Коваленко, Олена (2017) Міграційні процеси як результат глобальної транзитивності у постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 34-36.

Коваль, Т. В. (2012) Fear of OLD Age in the belles-lettres: PhIlosophical-Cultural аnalysis. In: Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji Problematyczne aspekty i rozwiazania we wspolczesnej nauce, 28.06.2012 – 30.06.2012, Krakow.

Коваль, Т. В. (2010) Від геронтології до "філософії похилого віку". Філософські дослідження (12(2)). pp. 201-210. ISSN 2218-3124

Коваль, Т. В. (2014) Дихотомія духовності і страху старості у мистецькій практиці: ціннісний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 22-27. ISSN 2076-6173

Коваль, Т. В. (2010) Метаморфози культури слов'ян: від вбивства до пошани людей похилого віку. In: восьмої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя", 5 – 12 грудня 2010 р., Запоріжжя.

Коваль, Т. В. (2010) Осмислення феномена страху старості в античний період. In: сьома всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми сучасної науки", 19 – 21 жовтня 2010 р., м. Київ.

Коваль, Т. В. (2012) Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития. Other. Центр научного знания "Логос".

Коваль, Т. В. (2011) Соціально-філософський аналіз страху старості: фемінінний аспект. Всеукраїнський науковий журнал "Мандрівець" (3). pp. 75-78.

Коваль, Т. В. (2011) Старість та ставлення до неї у соціальному досвіді Китаю та Японії: соціально-філософський та історико-культурологічний аналіз. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (43). 436 -442. ISSN 2076-1554

Коваль, Т. В. (2012) Страх старості та його феноменологічні вияви. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). pp. 43-47. ISSN 2076-6173

Коваль, Т. В. (2010) Страх старості та смерті в контексті християнського осмислення двоїстої природи людини. Практична філософія (3(37)). pp. 169-174.

Коваль, Т. В. (2011) Страх старості у жінки: філософський аналіз. In: Міжнародна науково-теоретична конференція "Концепт реальності у філософії, літературі й науці", 24 – 25 лютого 2011 р., м. Сими.

Коваль, Т. В. (2010) Страх старості: філософсько-культурологічний аналіз. In: сьома всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Україна наукова", 20 – 22 грудня 2010 р., м. Київ.

Коваль, Т. В. (2012) Страх старості: історико-філософський аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 82-86. ISSN 2076-6173

Коваль, Т. В. (2010) Феномен старості у розвідках великих: Цицерон і Григорій Сковорода. In: ІІІ міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення", 8 грудня 2010 р., м. Житомир.

Коваль, Т. В. (2010) Феномен страху старості: досвід філософської та наукової рефлексії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 17-21. ISSN 2076-6173

Коваль, Т. В. (2009) Філософське осмислення ролі інформації в сучасному суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

Ковальчук, Володимир (2009) Толерантність як висхідний принцип виховання. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2016) Історична пам’ять як поле для маніпулятивних практик суспільною свідомістю. Політика пам’яті – політика забуття: справа Катині: Матеріали польсько-українського семінару (Житомир, 22-24 вересня 2016 р.). pp. 34-48.

Ковтун, Н. М. (2009) Історія філософії: інструктивно-методичні матеріали для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2018) Активістський підхід до інтерпретації волі у контексті соціально-філософської методології аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 43-47. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Воля як основа соціальної активності: теоретико-методологічний аналіз. Other. Евенок О. О., Житомир.

Ковтун, Н. М. (2014) До проблеми визначення поняття "Соціальна активність". Українська полоністика (11). pp. 129-137. ISSN 2220-4555

Ковтун, Н. М. (2020) Кваліфікаційна (магістерська) робота з філософії. Навчально-методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 033 Філософія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2020) Курсова робота з філософії. Навчально-методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 033 Філософія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2020) Методологія наукових досліджень. Навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності 033 Філософія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2020) Політико-правові засади вольової активності суб’єктів суспільних перетворень. Практична філософія (1(75)). pp. 9-14.

Ковтун, Н. М. (2020) Правові аспекти свободи наукового пошуку в ситуації соціальної невизначеності сучасності. In: Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві, 22 травня 2020, Харків.

Ковтун, Н. М. (2016) Релігійний тероризм і релігійна свобода у глобалізованому світі. In: Релігія у глобальному світі: Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2020) Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність науковця у контексті викладання суспільних і природничих дисциплін. In: Scientific and Pedagogic Internship., January 20-February 28, 2020, Baia Mare (Romania).

Ковтун, Н. М. (2019) Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя. Монографія. Other. Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2017) Тероризм як форма неконвенційної політичної активності у постгуманному просторі сучасності. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 28-30.

Ковтун, Н. М. (2023) Філософія історії. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Менеджмент", "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М., Венцель, Н. В. (2019) Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 5-16. ISSN 2663-7650

Ковтун, Н. М., Заліщук, О. П. (2022) Патерналізм як основа державної політики КНР у площині подолання наслідків пандемії COVID-19. Збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (24-25 лютого 2022 року). pp. 224-226.

Ковтун, Н. М., Ковтун, Ю. В. (2022) Довіра як чинник суспільного розвитку України в умовах подолання соціальної невизначеності внаслідок пандемії COVID-19. Збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (24-25 лютого 2022 року). pp. 215-218.

Ковтун, Н. М., Ковтун, Ю. В. (2023) Механізми дегуманізації образу українців у російському інформаційному просторі (на прикладі дописів у Telegram Дмітрія Медвєдєва). In: Четверті академічні читання пам’яті професора Г.І. Волинки: «Філософія, наука і освіта: в глобальному вимірі соціально-турбулентного світу», 24-25 травня 2023 р., Київ.

Ковтун, Н. М., Ковтун, Ю. В. (2021) Професійна орієнтація здобувачів медичної освіти в умовах четвертої індустріальної революції. In: Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині), 18-19 лютого 2021, Запоріжжя.

Ковтун, Н. М., Ковтун, Ю. В. (2023) Сміх як механізм збереження себе в умовах війни (на прикладі Інтернет-мемів). In: Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині).IV Міжнародна науково-практична конференція (23-24 лютого 2023 року).

Ковтун, Н. М., Ковтун, Ю. В. (2020) Трансформація медичних послуг в умовах четвертої індустріальної революції: соціально-філософський аналіз. In: "Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)", 20-21 лютого 2020, Запоріжжя.

Ковтун, Н. М. (2009) "Умови абсолютного добра" як основа концепції теономної етики М. Лоського. In: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 17 грудня 2009 року, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2005) «Героїчне дитинство» як складова архетипу культурного героя в епосі індоєвропейських народів. Філософські проблеми гуманітарних наук (6-7). pp. 81-86.

Ковтун, Н. М. (2009) Інтуїтивізм М. Лоського в контексті трансформації парадигми пізнання в епоху постмодерну. In: Друга Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення", 23 грудня, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2011) Інтуїтивізм як основа гносеології М. Лоського. In: наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2011", 20-21 квітня 2011 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2011) Історична пам'ять у контексті становлення національної ідентичності. In: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 19-20 травня 2011 року, ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип та повторюваність у системі філософських поглядів М. Еліаде. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-2007", 18-19 квітня 2007 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2009) Архетип як інваріантна форма духовного життя. матеріали науково-методичного семінару. (Unpublished)

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип як історико-філософський феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Вольовий характер соціальної активності індивіда і суспільства в інтерпретації Т. Шевченка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 28-32. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (56). pp. 118-127. ISSN 2072-1692

Ковтун, Н. М. (2013) Воля як основа соціальної активності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2010) Гілокінетичні, динамістичні, енергетичні підходи до розуміння матерії у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету", 21-22 квітня 2010, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2012) Деструктивність як складова соціальної активності індивіда і суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 31-35. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2006) Захисна функція в діяльності культурного героя: історико-філософський вимір. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 6-11. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2013) Концептуальні підходи до розуміння співвідношення свободи волі і необхідності у соціальній активності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 25-31. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як концепт осмислення типів світогляду у філософії М. Лоського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція до 175-річчя філософського факультету "Людина. Світ. Суспільство", 21-22 квітня 2009 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2011) Осмислення феномену матерії у філософській спадщині М. Лоського. Українська полоністика (8). pp. 40-52.

Ковтун, Н. М. (2007) Рефлексія архетипу культурного героя в українській духовній традиції. Українська полоністика (3-4). pp. 60-72.

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Велеса з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2).

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Перуна з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 43-47.

Ковтун, Н. М. (2009) Співвідношення образів дохристиянських богів (Сварога і Дажбога) з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2). pp. 68-72.

Ковтун, Н. М. (2008) Співвідношення феномену толерантності й пасіонарного імпульсу в контексті філософської спадщини Льва Гумільова. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1). pp. 31-35.

Ковтун, Н. М. (2010) ФІЛОСОФІЯ. Manual. Вид-во ЖДУ Ім. Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2010) Чуттєва інтуїція як форма пізнання у філософії М. Лоського. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Ковтун, Ю. В. (2014) В. Липинський про роль провідної верстви в державному будівництві України. Українська полоністика (11). pp. 138-146. ISSN 2220-4555

Ковтун, Ю. В. (2016) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Федоренка Володимира Валерійовича «Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз». ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Ю. В. (2015) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента кафедри Ковтуна Юрія Васильовича на дисертацію Рахмайлова Євгена Васильовича «Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Ковтун, Ю. В. (2009) Класичний і некласичний традиціоналізм: практика інтерпретації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Ковтун, Ю. В. (2016) Патріотичне виховання військовослужбовців як основа становлення української національної еліти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 49-53. ISSN 2076-6173

Ковтун, Ю. В. (2011) Соціокультурний зміст українського традиціоналізму ХІХ – ХХ століть. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Ю. В. (2011) Соціокультурні засади українського традиціоналізму ХХ ст. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Ковтун, Ю. В. (2013) Теоретико-методологічні засади дослідження поняття «традиція». In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Ковтун, Ю. В. (2009) Формування концепції традиціоналізму в контексті філософії Просвітництва. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Козловець, М. А. (2019) Europocentrysm : Theory, Ideology and Practice. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (76). pp. 13-29. ISSN 2072-1692

Козловець, М. А. (2011) Ідентичність: поняття, структура і типи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 3-9.

Козловець, М. А. (2016) Історіософський дискурс транзитивності сучасного українського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 54-61. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2017) Історіософський дискурс: від хаосу екзистенційних суджень до творення смислів. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 42-44.

Козловець, М. А. (2008) Глобальна міграція і політика ідентичності та громадянства. Українська полоністика (5). pp. 3-22.

Козловець, М. А. (2018) Державотворення у контексті ментальності українців, або Філософія національного мазохизму. Практична філософія (3). pp. 181-198.

Козловець, М. А. (2018) Ментальність українського народу і процеси державотворення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 48-53. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2012) Модернизация versus национальная идентичность. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 28-39.

Козловець, М. А. (2016) Модернизация как императив развития украинского общества. In: Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього, 29 листоп. 2016 р., м. Харків,.

Козловець, М. А. (2014) Модернизация украинского общества как императив социальной эволюции. Humanities and Social Sciences, XIX (2). pp. 123-134.

Козловець, М. А. (2017) Мудрість як соціокультурний феномен. In: Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21-22 квітня 2017 р.)., Львів: Львіваський національний університет імені Івана Франка.

Козловець, М. А. (2011) Національна ідентичність як соціокультурний феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 3-11. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2017) Соціальна структура українського суспільства в контексті постсоціалістичних трансформацій. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (4). pp. 41-57.

Козловець, М. А. (2017) Сучасне українське суспільство: дискурс транзитивності і феноменологія нестабільності. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Козловець, М. А. (2009) Схід-захід: дилема чи проблема українського вибору? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2007) Толерантність як дієвий інструмент досягнення злагоди в суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Козловець, М. А. (2009) Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Козловець, М. А. (2006) Філософія національної ідеї в творчості Івана Франка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 8-14. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А., Андросович, О. І., Горохова, Л. В., Оксютович, М. О. (2023) Myth-making and social suggestion in modern advertising: worldview-communicative aspect. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (93). pp. 41-49. ISSN 2663-7650

Козловець, М. А., Башманівський, Д. М. (2019) Symbolic Exchange and Advertising in The Information-Based Society. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 36-44. ISSN 2663-7650

Козловець, М. А., Гольд, О. Ф., Огороднійчук, Ю. В. (2022) Social rejection as a phenomenon of modern world. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 69-81. ISSN 2663-7650

Козловець, М. А., Захарченко, І. М. (2001) Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 21-25. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А., Михайлова, М. О. (2011) Мультикультуралізм і проблема єдності суспільства. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Козловець, М. А., Слюсар, В. М. (2017) Людина в парадигмі постсучасності (нотатки з Міжнародної науково-теоретичної конференції "Глобалізований світ: випробування людського буття"). Українська полоністика (14). pp. 180-197. ISSN 2220-4555

Козловець, М. А., Слюсар, В. М. (2015) Модернізація як імператив розвитку сучасної України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 41-45. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А., Слюсар, В. М. (2020) Про особистость, зачаровану філософією (до 70-річчя П. Ю. Сауха). Практична філософія (2(76)). pp. 163-170.

Козловець, М. А., Федоренко, В. О. (2014) Тарас Шевченко як творець сучасної української нації. Українська полоністика (11). pp. 147-171. ISSN 2220-4555

Козьма, В. В., Комарова, О. С. (2015) Проблеми національної ідентичності українців. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 14-19. ISSN 2076-6173

Колодій, О. С. (2010) Понятійна структура категорії "патріотизм". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 71-75.

Коляденко, С. М. (2022) Маргарет Мід - засновниця культурологічної теорії трьох типів культур. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення.

Компанієць, Л. Г. (2014) МЕНЕДЖЕРСЬКІ РІШЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Кондратьева, І. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Пальчевської Олени Григорівни «Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Муж, Г. В., Міхеєва, Г. М., Юрик, Л. О., Памірський, М. С., Дудар, М. І. (2007) Екологічні проблеми в світлі сучасної філософії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 211-215. ISSN 2076-6173

Косило, Н. В. (2004) Типологічні особливості українського та англійського натуралізму в порівняльному аспекті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 135-138.

Костючков, С. К. (2015) Особистість, суспільство і держава як замовники та споживачі освітніх послуг. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 16-21. ISSN 2076-6173

Косякевич, К. (2017) Юзеф Ігнацій Крашевський як майстер романтичного опису українських селян хіх століття. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Котлова, Л. О. (2019) Проблема морального становлення підлітків. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 87-88.

Котлова, Л. О. (2019) Теоретичні засади чесної поведінки особистості в гуманітпрних науках. Психологічний журнал. ISSN 2414-0023

Котова-Олійник, С. В. (2009) Візуальні репрезентації ґендеру в культурі: теоретичні та методологічні підходи до вивчення проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 27-32.

Котова-Олійник, С. В. (2013) Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Кравченко, І. М. (2013) ҐЕНЕЗА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Кравченко, С. С. (2010) Історія розвитку концептуальних основ американського прагматизму у контексті сучасних соціогуманітарних проблем. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Крамар, Т. В (2013) ІНДИВІДУАЛЬНЕ У СОЦІАЛЬНІЙ СВОБОДІ ОСОБИСТОСТІ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Краснобока, Т. В. (2021) Методика викладання філософських дисциплін у контексті сучасних глобалізаційних викликів. Scientific and pedagogical internship “Modern methods of teaching political, historical, philosophical, and sociological sciences in the higher education institutions of Ukraine and Baltic countries”.

Краснобока, Т. В., Білобровець, О. М., Шкіль, Л. Л. (2022) Socio-cultural Dynamics of Population Ageing in a Globalized Society. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (30). pp. 50-58. ISSN 2078-6999

Краснобока, Т. В., Шкіль, Л. Л. (2022) Ageing: Socio-cultural Dynamics. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (43). pp. 87-92. ISSN 2307-1664

Кремень, В., Сисоєва, С., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Хоружа, Л., Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

Кремень, Василь (2017) Сучасне мислення й освіта. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Крисаченко, В. С. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кубальський, О. Н. (2022) Роль науки у становленні комунікативної парадигми гуманітарної політики в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 82-93. ISSN 2663-7650

Кузьміченко, І. О. (2012) ІНКУЛЬТУРАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 33-38.

Кузін, В. В, (2016) Постколоніальний автор як інтерпретатор культури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 62-71. ISSN 2076-6173

Кукуре, С. П. (2019) Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кукуре, С. П. (2019) Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Куліченко, В. В. (2013) Правова соціалізація особистості як об’єкт соціально- філософського аналізу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Кучін, Я. Г. (2009) Філософський аспект україно-польської ситуації в сучасному аграрному секторі і відношення до земельних реформ. Українська полоністика (6). pp. 79-86.

Кучін, Я. Г. (2010) Релігійні традиції українців у історико-філософському зрізі. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 1-12. ISSN 0453-8048 (Unpublished)

Кучін, Я. Г. (2009) Трудові традиції та ментальні особливості українського народу у філософському контексті. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Кучін, Я. Г. (2009) Українська ментальність: відношення до національних меншин. Історія, філософія, релігієзнавство (1). pp. 18-22.

Кучін, Я. Г. (2009) Український традиціоналізм у творчості Юрія Липи. Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції 21-22 листопада 2008 р.. pp. 83-84.

Кучін, Я. Г. (2009) Філософський аспект ситуації в сучасному аграрному секторі. Українська полоністика (6). pp. 79-86.

Кучін, Яніна (2009) Господарський менталітет сутність і структура при моделюванні сучасного соціуму. Актуальні проблеми сучасной філософії та науки: творче, креативне і практичне мислення. Збірник наукових праць ( За матеріалами ІІ міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців від 23 грудня 2009 р.). pp. 39-40.

Кучін, Яніна (2010) Особливості трудової мотивації етносу в інформаційному суспільстві. Всеукраїнське фахове видання: збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». pp. 1-11. (In Press)

Кучін, Яніна (2008) Український транщіоналізм у творчості Юрія Липи. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Л

Лавриш, Ю. Є. (2004) Філософські засади викладання сестринської справи у вищих медичних закладах Канади. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 3-7.

Лазуріна, Н. П. (2010) Компетентність особистості: до питання конституювання проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 22-26.

Лазуріна, Н. П. (2014) Взаємозв'язок індивідуального та особистісного в структурі громадянської компетентності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

Лазуріна, Н. П. (2013) ПАТРІОТИЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЦІННІСНІ СКЛАДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 32-35. ISSN 2076-6173

Лакійчук, П. В. (2008) Релігійно-конфесійні суперечності як перешкода розвитку толерантності в українському соціумі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 17-20.

Лановик, З. Б. (2005) Понятійне окреслення процесу інтерпретації в біблійних текстах і ґенеза терміна "герменевтика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 156-159.

Левченко, В. В. (2008) Естетика філософії Г.С. Сковороди: інтерпретації зворотного шляху в майбутнє постмодерну. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 19-23.

Левчук-Хмара, М. В. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 26-32.

Литвиненко, О. М. (2007) Проблема релігійно-конфесійної толерантності в сучасній Україні. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Литвинчук, О. О. (2014) Маргінальність: актуалізація проблеми. Українська полоністика (11). pp. 172-179. ISSN 2220-4555

Логвиненко, В. І. (2013) Соціально-філософський аналіз поняття «самореалізація». Філософія і політологія в контексті сучасної культури (6). pp. 114-119. ISSN 2312 4342

Лубенець, Н. В. (2008) Консенсус і толерантність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 3-7.

Лубенець, Н. В. (2008) Толерантність як персональний стан: філософсько-психологічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 15-18.

Лукашенко, М. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Білокопитової Ніни Іванівни «Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ляхвацька, Оксана (2008) Проблема свободи людини в філософії Романа Iнгардена. Українська полоністика (5). pp. 43-51.

Лісовський, А. М. (2007) Толерантність у літературі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Лісовський, А. М. (2012) Філософська інтерпретація творчості як імператив соціокультурного осмислення духовного капіталу особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 7-9. ISSN 2076-6173

Лісовський, А. М. (2005) Українсько-польські духовні взаємозв’язки. Українська полоністика (2). pp. 199-205.

Лісовський, П. М. (2015) Соціокультурний концепт системи духовної безпеки у сучасному освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 8-13. ISSN 2076-6173

М

Мазука, Л. І. (2007) Етнотолерантність в Україні (на прикладі забезпечення освітніх прав національних меншин). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Мазур, Л. І. (2013) ТВОРЧІСТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ЗАСАДА ОСОБИСТІСНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Макаревич, О. О. (2013) Гносеологічний аспект сучасної космології: погляд на проблему в рамках релятивістських теорій і антропного принципу. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих науковців науковців «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі». pp. 35-37.

Маловицька, Л. Ф. (2017) «Posthuman» як біотехнологічний конструкт: есхатологічні «перспективи» майбутнього людства. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 59-63.

Маловицька, Л. Ф. (2010) Естетичний зміст маски у східному традиційному театрі: ієрогліфічно-інформаційна візуалізація образу. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 21-23 грудня 2010 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні генія-митця. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення, 23 грудня 2009 року, Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації.

Маловицька, Л. Ф. (2011) Знаково-символічний зміст ляльки-маски у сучасній інформаційній культурі: візуалізація образу і його смислові акценти. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць. pp. 118-121.

Маловицька, Л. Ф. (2011) Мистецтво театру і його вплив на формування освіченості особистості: філософсько-естетичний зміст візуалізації театральної маски як образу-архетипу. In: Філософія, освіта та освіченість: історія і сучасність: Тези Міжнародної наукової конференції «ХХІІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 11-12 лютого 2011 року , м. Львів.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Наївне як естетична категорія в системі художньо теоретичних канонів епічного театру Б. Брехта: маска як засіб створення "ефекту очуження". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 8-13. ISSN 2076-6173

Маловицька, Л. Ф. (2010) Парадоксальні властивості художньо-образного мислення генія: вплив синестезії на творчий процес. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1-2). pp. 32-37.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Театральна маска у європейській культурі: морально-етичний вимір толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Маловицька, Л. Ф. (2009) Феномен синестезії у художньому мисленні генія (на прикладі творчості М.К. Чюрльоніса). In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення, 23 грудня 2009 року, Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації.

Маловицька, Л. Ф., Василюк, Я. С., Шевчук, А. В. (2013) Трансцендентний вимір евтаназії: заперечення заповіді «не вбивай» в сучасній культурі. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Деревицька, В О., Дідич, І. В. (2013) Культурологічний зміст сучасної генетики: спочатку було Слово? In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Запольська, Я. В. (2013) Гендерна політика, або казка для дорослих. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Каплун, О. О. (2014) Соціокультурна комунікація чоловіка і жінки в сучасному світі: пошуки втраченої Жіночності. In: Міжнародна науково-практична конференція "Лабіринти реальності", 20-21 жовтня 2014, м. Рубіжне.

Маловицька, Л. Ф., Касьян, К. С., Рубан, А. В. (2014) Голографические технологии как визитная карточка современной цивилизации: в поисках человеческого бессмертия. In: Міжнародна науково-практична конференція "Лабіринти реальності", 20-21 жовтня 2014, м. Рубіжне.

Маловицька, Л. Ф., Слюсаренко, Ю., Бондарчук, Я. (2013) Глобальний світ і соціальні інтернет-мережі: культурологічний аспект феномену віртуального спілкування. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф., Сорока, М. В., Черначук, Ю. О. (2013) Повстання мас у глобалізованому світі: профанація традицій класичного мистецтва як культурологічна проблема. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф., Сірош, Ю. (2010) Толерантність як етична модель виховання: національні особливості українства. In: ІІІ міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення", 8 грудня 2010 р., м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф., Шилюк, В. В., Воронюк, Л. В. (2013) Культурологічний аспект магічного реалізму Роба Гонсалвеса: живописні мандри у світ мрійливих візерунків буття. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф., Яшина, Н. В., Бунківська, Ю. А., Кондратюк, Є. А. (2012) Комп’ютерна графіка Ларрі Карлсона: візуалізація таємних кодів душі. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Мандрагеля, В. А. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Федоренка Володимира Валерійовича на тему "Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз". ЖДУ імені Івана Франка.

Мандрагеля, В. А. (2019) Формування європейської ідентичності: утопія чи реальність? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 28-38. ISSN 2663-7650

Марасюк, С. С. (2011) Національне самовизначення українського народу: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Марасюк, С. С. (2010) Український національний характер у контексті сучасного українського державотворення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 27-31.

Марковський, Б. В. (2008) Деміфологізація християнства Р. Бультмана в контексті проблеми співвідношення міфу та релігії. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Марковський, Б. В. (2007) До питання становлення і розвитку основ релігійної толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Марковський, Б. В. (2015) Феноменологія міфологічного символу та проблема ефективності викладання філософії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 23-26. ISSN 2076-6173

Марковський, Б. В. (2008) Міф та ґенеза толерантності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 41-44.

Мартич, Р. В. (2011) Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Маслак, О. О. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сили Владислава Григоровича «Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Масловська, Л. Ц. (2007) Толерантність у контексті соціальної регуляції бізнесу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Маєвська, Л. Л. (2003) Мораль як категорія філософського постмодернізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 127-130.

Мельничук, І. А., Мельничук, О. Ю. (2011) Роль і психологічна готовність політичної та інтелектуальної еліти в умовах реальності, що змінюється: адекватна відповідь на глобальні загрози і виклики XXI століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 8-14.

Мельничук, В. В. (2011) Філософсько-релігійне осмислення антропогенного чинника виникнення і вирішення екологічних проблем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 28-32. ISSN 2076-6173

Мельничук, І. А. (2008) Деякі аспекти проблеми толерантності в сучасних українських ЗМІ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 19-25.

Мельничук, В. В. (2013) Екологічна проблематика у православ'ї : Філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мельничук, В. В. (2018) Християнське осмислення техніки в контексті глобальних екологічних проблем: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 54-59. ISSN 2076-6173

Мельничук, В. В., Горохова, Л. В. (2022) Критичне мислення як складова інформаційної безпеки. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (29). pp. 7-13. ISSN 2078-6999

Мельничук, М. С. (2018) Екзегеза фантазії в ракурсі витоків релігійного мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 60-63. ISSN 2076-6173

Мельничук, М. С. (2015) Релігійність та сакральність мистецтва в системі формування духовних аспектів буття людини в ракурсі філософсько-культурологічного аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 27-30. ISSN 2076-6173

Мельничук, Ю. І. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОПОВІДІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 62-70.

Мельничук, Ю. І. (2013) ФЕНОМЕН ПРОПОВІДНИЦЬКОГО СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Михайлова, М. О. (2011) «Світ колекціонера» як риса культури ХХ століття у філософії Вальтера Беньяміна. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Михайлова, М. О. (2010) Мультикультуралізм і проблема толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 32-36. ISSN 2076-6173

Мороз, Ю. А. (2017) Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мороз, Ю. А. (2017) Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Муравицький, В. О. (2010) Особливості формування інформаційної культури особистості: український контекст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 27-31.

Муравицький, В. О. (2009) Аналіз методологічних підходів до термінологічного визначення явища інформаційної культури. In: ЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Муравицький, В. О. (2009) Інформаційна культура особистості як нова антропологічна риса в сучасному глобалізованому світі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 42-46.

Муравицький, В. О. (2009) Колізії ідентичності у глобалізованому світі в поглядах Зігмунда Баумана. Українська полоністика (6). pp. 10-15.

Муравицький, Василь (2008) Ідентичність у контексті глобалізації (за Зігмунтом Бауманом). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Н

Набруско, Віктор (2017) Масово-комунікаційні зв’язки в умовах транзитного українського суспільства. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Нагіленко, І. А. (2010) Гармонія індивіда в поглядах філософів ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 25-32.

Нагіленко, І. А. (2011) Логіко-структурний аналіз індивідної гармонії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 25-34.

Нагіленко, І. А. (2012) ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 53-61.

Нагіленко, І. А. (2012) Питання історичних типів гармонії у східних слов’ян. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 41-44.

Нагіленко, І. А. (2006) Гармонія у вченнях стародавніх греків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 7-8.

Нагіленко, І. А. (2007) Гармонія у філософських дослідженнях середньовіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 13-15.

Нагіленко, І. А. (2008) Гармонія у філософських поглядах Миколи Кузанського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 32-36.

Назаренко, М. С. (2010) Есхатологія та футурологія як два способи прогнозування історії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 26-31.

Назаров, Муслим Гатам оглы (2016) Традиции азербайджанского высшего образования в контексте интеграции в европейское образовательное пространство. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 85-89. ISSN 2076-6173

Найчук, А. В. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЕПОХУ МОДЕРНУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 7-10.

Невмержицька, М. В. (2012) Поняття конкурентоспроможності особистості: соціально–філософський вимір. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич, 66 (11). pp. 367-372. ISSN 2076-1554

Невмержицька, М. В. (2015) Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Никульчев, Н. А., Смирнова, М. С. (2016) Святость как ключевая философская категория христианского дискурса. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Ношин, Я. І. (2015) Етика Еманюеля Левінаса як "перша філософія". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 32-40. ISSN 2076-6173

О

Огнев'юк, В. О., Сисоєва, С. О., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні С91 та прикладні аспекти. Other. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Оксютович, М. О. (2014) Етнокультура в контексті глобалізаційних процесів: соціально-філософський аналіз. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Олексин, І. Я. (2019) Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Олексин, І. Я. (2019) Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Олексин, І. Я. (2019) Спортивна та фізична активність в контексті способу життя сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 61-70. ISSN 2663-7650

Оніщенко, Олена (2009) Патографічні студії З. Фрейда і Т. Манна у контексті гуманістичного проекту: досвід порівняльного аналізу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Ороховська, Л. А. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Зайко Лесі Яківни «Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Осинський, І. Й. (2017) О понятии "глобализация". In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Остапова, В. В. (2016) Отшельничество: бытие между социумом и сакральным опытом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 101-106. ISSN 2076-6173

Остащук, І. Б. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мороза Юрія Анатолійовича «Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Спецрада з філософії К 14.053.02.

Остащук, І. Б. (2012) СТАРИЙ ЗАВІТ ЯК ДЖЕРЕЛО ХРИСТИЯНСЬКИХ СИМВОЛІЧНИХ ТОПОСІВ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 36-43.

Остроухов, В. В. (2015) Відгук офіційного опонента Остроухова на дисертаційне дослідження Рахмайлова Євгена Васильовича "Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.)" на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

П

Попович, О. В. (2012) ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ДУХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 7-12.

Препотенська, М. П. (2012) МЕГАПОЛІС ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП БУТТЯ МІСТА. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 11-15.

Пінчук, Є. А. (2013) СПЕЦИФІКА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Павловський, В. Л. (2009) Засоби духовної практики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 47-50.

Паласюк, М. І. (2012) ІДЕЇ СТОЇКІВ У ПЕРЕКЛАДАХ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 44-47.

Панахова, К. Г. (2018) О мистическом содержании суфийской философии. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 87-91. ISSN 2076-6173

Пасько, Я. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сабадухи Марини Володимирівни «Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Пасічник, О. В. (2007) Людина у в’язниці: випробування духу й тіла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 166-168.

Петришин, Н. Є. (2014) Філософські та теологічні розвідки аксіологічних наслідків науково-технічного поступу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 39-43. ISSN 2076-6173

Петрук, В. М. (2010) Криза ідентичності в контексті соціокультурних трансформацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 32-34.

Пилипенко, С. Г. (2019) Академічність і публічність як модуси поширення філософського знання в умовах сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 83-91. ISSN 2663-7650

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2001) Релігійні цінності як єдина система. Історія релігій в Україні : Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. pp. 199-201.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В., Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Пирог, Г. В., Сардаковський, Я. А. (2019) Особливості національної ідентичності молодих українців і поляків. Наукове пізнання: методологія та технологія (3 (44)). pp. 34-39.

Погоріла, Л. М. (2008) Релігійний аспект у гендерному підході як принципово новій теорії, заснованій на толерантності жінок і чоловіків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 8-11.

Погребной, В. В. (2014) ІНТУЇТИВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ БАЗИС ДРЕВНІХ СВЯТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Полисаєв, О. П. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Полисаєва О.П. на дисертацію Башманівської Яни Владиславівни на тему: "Самотність людини в умовах глобалізації", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Поліщук, О. С. (2011) Вплив міфів на суспільно-політичне буття особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 15-19.

Поліщук, О. П. (2018) Artistic Myth and its Interpretations of Cultural Heritage of the Eastern European Countries in the Popular Animated Films of the Post-Soviet Period. Future Human Image (10). pp. 62-69. ISSN 2311-8822

Поліщук, О. П. (2019) Simulacrum, Aesthetic Experience and Modern Artistic Practices in The Context of Principle "Incomplete Understanding of The Object". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 76-84. ISSN 2663-7650

Поліщук, О. П. (2013) Thinking in values as the phenomenon of aesthetic anthropology. Філософські дослідження (18). pp. 11-20. ISSN 2218-3124

Поліщук, О. П. (2011) «Воїн світла» чи «Алхімічна людина»: метаморфози художнього мислення Пауло Коельо. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (45). pp. 372-378. ISSN 2076-1554

Поліщук, О. П. (2011) Інтуїція та аналогія: концепт «натурального досвіду містичного і порожнечі» у контексті інтуїтивізму Ж. Маритена. Філософські дослідження (13). pp. 20-28. ISSN 2218-3124

Поліщук, О. П. (2010) Інтуїція: природа, сутність, евристичний потенціал. Other. К. : Вид. ПАРАПАН.

Поліщук, О. П. (2017) Дилема толерантності/інтолерантності в постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 19-23.

Поліщук, О. П. (2010) Естетичні основи наукової творчості. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 229-234. ISSN 2076-1554

Поліщук, О. П. (2018) Етос та естетичні основи міфотворчості в інтелектуальних і художніх практиках країн Східно-Центральної Європи. Українська полоністика (15). pp. 64-75. ISSN 2220-4555

Поліщук, О. П. (2014) Людина у вимірах естетичної та культурної антропології: моделювання, інологіка і ціннісний вектор образної стратегії мислення в умовах цивілізаційних зрушень сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2007) Мистецька антицинація і художне мислення: естетико-культурологічний аналіз. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА, 7 (13). pp. 112-118.

Поліщук, О. П. (2018) Міфопоезис та естезис у творчій спадщині митця: феномен Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 64-70. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2010) Постнекласична наука: соціально-гуманітарний поворот. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2007) Проблема художнього мисленнія: посткласичний естетичний дискурс. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). pp. 28-33.

Поліщук, О. П. (2006) Проблема художнього пізнання і мислення в естетичній думці Давньої Греції. Гуманітарний часопис - збірник наукових праць (2). pp. 24-31.

Поліщук, О. П. (2013) Человек эстетический: образ и мышление в свете эстетической антропологии. Other. Центр научного знания "Логос", Ставрополь.

Поліщук, О. П., Вольницька, Д. О. (2013) Екологічна свідомість людства в умовах сучасної екологічної кризи: аксіологічний та моральнісно-етичний виміри. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П., Климова, О. І. (2012) Сприйняття природи як уособлення образу вічної жіночості у контексті сталого розвитку суспільства: етико-культурологічний дискурс. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П., Клюківська, Н. О. (2013) Елітарна художня культура в умовах інформаційного суспільства і глобалізації: етико-культурологічний дискурс. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі".

Поліщук, О. П., Ковтун, Н. М., Венцель, Н. В., Коваленко, О. В., Слюсар, М. В. (2020) Культурні практики в епоху інформаційного суспільства: український контекст. In: Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу, 27-28 листопада 2020, Запоріжжя.

Поліщук, О. П., Краснобока, Т. В. (2018) Методичні рекомендації для підготовки до екзамену з культурології для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Поліщук, О. П., Краснобока, Т. В. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з культурології для студентів історичного факультету денної форми навчання. [Teaching Resource]

Поліщук, О. П., Краснобока, Т. В. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з культурології для студентів історичного факультету заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Поліщук, О. П., Поліщук, О. А. (2011) Українська естетична національно-культурна традиція в контексті глобальних проблем сучасності і феномен толерантності. In: ІІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 19-20 траяня 2011 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П., Поліщук, О. А. (2011) Художнє мислення і соціокультурний розвиток дітей та молоді з особливими потребами як складова процесу розбудови української держави на засадах інклюзивності. In: ІІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 27-29 грудня 2011 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П., Свінціцька, О. І. (2008) Інфосфера України: особливості мас-медійного дискурсу у контексті естетичної інформації. Історія. Філософія. Релігієзнавство (2). pp. 56-59.

Поліщук, О. П., Свінціцька, О. І. (2012) Медіафілософія як інструментарій наукового дослідження сучасного мас-медійного простору України. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. С. (2012) Система цінностей у лімітрофному суспільстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 10-18.

Поліщук, Олег, Поліщук, О. П., Сахневич, С. (2013) Арт-терапія як естетичний та педагогічний феномен інкультурації особистості. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Попович, М. В. (2011) "Роль філософії у духовному розвитку народу". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 229-235.

Попович, О. В. (2014) КУЛЬТУРА ДИТИНСТВА ЯК ОСОБЛИВИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ МІКРОКОСМ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 33-38. ISSN 2076-6173

Попович, О. В. (2013) ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 36-41. ISSN 2076-6173

Порало, І. В. (2012) ОСМИСЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ''ІНФОРМАЦІЯ''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 25-36.

Портницька, Н. Ф. (2017) Дитячо-батьківські стосунки як чинник розвитку здібностей: ретроспективна рефлексія. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (13). pp. 145-152. ISSN 2072-4772

Портницька, Н. Ф., Долінчук, І. О. (2015) Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків. Молодий вчений (1 (16)). pp. 169-172. ISSN 2304-5809

Портницька, Н. Ф. (2006) Перехід до соціальної регуляції наслідування як умова розвитку творчих здібностей у продуктивній діяльності дошкільників. Наукови часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12(37)). pp. 171-175.

Предко, О. І. (2015) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора О. І. Предко на дисертаційну роботу А.Р.Кобетяка «Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Приятельчук, А. О. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сабадухи Марини Володимирівни «Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Приятельчук, А. О. (2012) ВЛАСНІСТЬ І КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 48-52.

Пустовіт, Н. В. (2015) Природа аксіосфери інформаційного суспільства. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пустовіт, Н. В. (2015) Природа аксіосфери інформаційного суспільства. ЖДУ імені Івана Франка.

Піддубна, Л. В. (2013) Інформаційна діяльність як засіб формування образу соціальної реальності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Піддубна, Л. В. (2016) Кіберпростір як відображення трансформацій інформаційної економіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 107-112. ISSN 2076-6173

Підскальна, О. М. (2016) Мультикультуралізм як філософська концепція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 113-120. ISSN 2076-6173

Підскальна, О. М. (2021) Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Підскальна, О. М. (2021) Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський держвний університет імені Івана Франка.

Пінчук, Є. А. (2011) Ідеал людини в освіті Нового часу та у світі проблем сучасності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 3-7.

Пінчук, Є. А. (2012) УНІВЕРСИТЕТ ЯК СОЦІООСВІТНІЙ ФЕНОМЕН: ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 7-12.

Пінчук, Є. А. (2014) ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ТА КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Піскун, В. М. (2007) Соціальні аспекти толерантності в сучасному українському соціумі. In: 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Р

Радченко, О. Б. (2003) Постмодернізм: спроба філософсько-етичного осмислення сучасності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 47-51.

Ратников, В. С. (2003) Постмодернистская ситуация и обновление критериев научной рациональности. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 9-14.

Рахмайлов, Є. В. (2015) Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рахмайлов, Є. В. (2015) Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Рахмайлов, Є. В. (2015) Фашистський та комуністичний тоталітаризм в соціально-філософській та міждисциплінарній рефлексії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 28-33. ISSN 2076-6173

Рибалка, В. В. (2018) Методологічні аспекти визначення провідних категорій особистості. Андрагогічний вісник (9). pp. 24-35.

Рогожа, М. М. (2019) Символічний капітал і морально неприпустиме в інтелектуальних практиках сучасного університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 71-82. ISSN 2663-7650

Руденко, В. В. (2013) НЕОПАТРИМОНІАЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Рускевич, А. В. (2013) Філософія існування як теоретичне обґрунтування естетики потворного. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 49-52.

Рускевич, А. В. (2012) ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НА ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСТРАКТНОЙ МЕРЫ ИСТОРИИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СЕБЯ КАК ЕЁ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 232-239.

Рускевич, А. В. (2009) Проблема філософії культури в контексті сучасного філософського дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 14-17.

С

Сабадуха, В. О. (2013) ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ЕМПІРИЧНІЙ ТА РАЦІОНАЛІСТИЧНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХVII СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 42-47. ISSN 2076-6173

Сімонян, К. М. (2012) ПОШТА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 87-90.

Сабадаш, Ю. С. (2011) Глобальні проблеми сучасності та "Римський клуб". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 17-22.

Сабадаш, Ю. С. (2011) Концепція Ренесансу в дослідженнях Еудженіо Гарена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 20-24.

Сабадаш, Юлія, Пахоменко, Сергій (2017) Сучасні мас-медіа як засоби пропаганди та контрпропаганди (на прикладі конфлікту на Донбасі). Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 17-18.

Сабадуха, В. О. (2014) Онтологія як філософська наука про достатні підстави людського буття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 25-31. ISSN 2076-6173

Сабадуха, В. О. (2012) Философская рефлексия над основными парадигмами бытия человека. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 215-224.

Сабадуха, В. О. (2008) Російська ідея як філософська апологетика антропологічного насильства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 23-28.

Сабадуха, М. В. (2019) Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сабадуха, М. В. (2019) Соціальна справедливість як підґрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сабадуха, О. В. (2012) Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи просвітництва та нового часу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 37-40. ISSN 2076-6173

Сабадуха, О. В. (2012) Переосмысление соотношения духовного и материального как источник возникновения проблемы ответственности в русской философии (по материалам сборника статей о русской интеллигенции «Вехи»). Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 132-139.

Сабадуха, О. В. (2014) Соціальна відповідальність як чинник розбудови громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз. АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Савельєва, Ю. М. (2016) Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Савельєва, Ю. М. (2016) Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Савонова, А. И. (2018) Образы социального зла в произведениях Альбера Камю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 92-96. ISSN 2076-6173

Савченко, О. О. (2008) Гуманізація освіти як передумова формування толерантної свідомості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 13-16.

Самардак, М. М. (2001) Спроба зазирнути по той бік добра і зла (до 100 річчя від дня смерті Ф. Ніцше). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 16-20.

Самардак, М. М., Ткаченко, О. К. (2006) Філософія науки Ернста Маха: замітка з реабілітації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 3-5.

Самардак, М. М., Троянчук, С. Й. (2000) "Одномірна людина” Герберта Маркузе в контексті соціальної філософії Франкфуртської школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 7-11.

Сангаєвська, Н. Л. (2007) Сотеріологічні мотиви творчості Івана Франка в аспекті християнства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 21-23.

Саракун, Л. П. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Підскальної Оксани Михайлівни «Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Саракун, Л. П. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Деміра Гьокхана «Національна ідентичність у контексті глобальних міграційних процесів: соціально-філософський аналіз», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І.Франка.

Сардак, О. В. (2013) ЛЮДВІГ ВІТГЕНШТЕЙН І ЙОГО ''МОВНІ ІГРИ''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 270-272. ISSN 2076-6173

Сарнавська, О. В. (2014) ХУДОЖНЯ МОВА ТА ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ, ЕСТЕТИЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ВИМІРИ ЯК СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ СИНЕСТЕЗІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 39-43. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю. (2003) Філософія: бунтівний дух у пошуках панацеї. ВІСНИК ХНУ ім, В.Н. Каразіна. Філософія науки, освіти та культури доби постмодерну (598). pp. 3-5.

Саух, П. Ю. (2010) Kryzys Tradycyjnego Paradygmatu Oswiaty: Miedzy Zawodowa Samoswiadomoscia i Procesami Deprofesjonalizacji. Paradygmaty oswiatowe i educacja nauczycieli. pp. 33-41.

Саух, П. Ю. (2016) «Тектонические сдвиги» в науке и образовании в условиях информационного общества. Проблемы и перспективы. Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сборник статей международной научно-практической конференции. 4 декабря 2015 года, г. Могилѐв. pp. 13-17.

Саух, П. Ю. (2016) Культура і релігія перед викликами глобалізації: демаркація меж впливу. Релігія у глобальному світі. pp. 33-36.

Саух, П. Ю. (2015) Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модерністського руху. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. pp. 21-28.

Саух, П. Ю. (2015) Новий образ освіти в контексті ідей сталого розвитку суспільства: транснаціональний вимір. Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів. pp. 146-161.

Саух, П. Ю. (2016) Полікультурна освіта: оптимізм теорій й проблематичність практичної реалізації. Науково-інформаційний вісник АН ВОУ (2 (97)). pp. 81-88.

Саух, П. Ю. (2012) Синергія науки і освіти як головний ресурс суспільства знань. Євровиклики і українські проблеми. Нова педагогічна думка (1). pp. 13-19.

Саух, П. Ю. (2015) Толерантність як цінність в системі полікультурної освіти. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 273-278. ISSN 978-617-7265-32-9

Саух, П. Ю. (2012) Феномен наукової школи в контексті реалій сучасної науки. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 44-51.

Саух, П. Ю. (2003) Філософія. Житомир.

Саух, П. Ю. (2015) Філософія завжди була під підозрою, але ніколи не була такою безпорадною як сьогодні. Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі. pp. 44-47.

Саух, П. Ю. (2016) Філософія завжди була під підозрою, але ніколи не була такою безпорадною як сьогодні. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. праць; НАПН України. pp. 154-160.

Саух, П. Ю. (2016) Філософія та методологія стратегії полікультурної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 5-9. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2022) Problems of domestic education and mechanisms of ensuring its competitiveness: anti-crisis parametric analysis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 115-128. ISSN 2663-7650

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2015) Algorithm of implementing the human paradigm in the modern education: issues and perspectives. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2015) Гуманітарна парадигма як життєдайна платформа сучасної освіти. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 483-495.

Саух, П. Ю. (2012) The scientific-educational synergy as the engine of the information society; European challenges and Ukrainian problems. Zarządzanie i Marketing, 19 (1). pp. 73-81. ISSN 1234-3706

Саух, П. Ю. (2011) Між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією: сучасна освіта – портрет без прикрас. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 34-41.

Саух, П. Ю. (2013) Современное университетское образование в дискурсе культурно-цивилизационной самоидентификации: между исторической миссией и реальной перспективой. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 3-15. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю. (2011) Стратегія толерантності – стратегія майбутнього. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Саух, П. Ю. (2012) Сучасна освіта : портрет без прикрас. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Саух, П. Ю. (2013) Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. pp. 19-27. ISSN 2306-3548

Саух, П. Ю. (2011) Сучасні трансформації науки і освіти, алгоритм їх взаємодії в умовах суспільства знань. In: Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття. Черкаси-Київ: Видавець Чабаненко Ю.А., pp. 61-69. ISBN 978-966-493-313-8

Саух, П. Ю. (2001) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Саух, П. Ю. (2003) Філософія: бунтівний дух у пошуках панацеї. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (598). pp. 3-5. ISSN 0453-8048

Саух, П. Ю., Козловець, М. А., Слюсар, В. М., Герасимчук, В. І., Свінціцька, О. І. (2010) Філософ європейської візії (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука)[науково-популярне видання] / За заг. ред. проф. Сауха П.Ю. Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2009) Інтелігенція: між місією і приниженням. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (4). pp. 2-8.

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2014) Мультикультурализм: блеск теории и практическая несостоятельность проекта в дискурсе реальных процессов межкультурного взаимодействия. Евразийство и мир (3). pp. 34-50.

Саух, Ю. П. (2007) Буддійський проект ненасилля в контексті викликів XXI століття. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Саух, Ю. П. (2006) Особливості буддизму як транснаціональної філософсько-світоглядної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 7-12.

Сафонік, Л. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Підскальної Оксани Михайлівни «Ґенеза дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Свириденко, Д. Б. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Білокопитової Ніни Іванівни «Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Свінціцька, О. І. (2013) «Espressióne» та «espressiva» в лінгвістично-естетичній концепції Б. Кроче: метаморфози перекладу та інтерпретації. Наукові записки. Серія «Філософія». (13). pp. 146-152.

Свінціцька, О. І. (2009) «Мистецтво expression» і мас-медійний дискурс України у контексті естетичної інформації. Соціально-філософські та економічні аспекти співвідношення культури і інформаційного простору : зб. наук. праць / [за заг. ред к.філос.н. М.А. Журби]. pp. 83-85.

Свінціцька, О. І. (2010) Імплікативно-комунікативні засади світовідношення людини в контексті інтуїтивізму Б. Кроче. Практична філософія : науковий журнал (3 (37)). pp. 195-200.

Свінціцька, О. І. (2013) Гіпертекст у контексті мас-медійного дискурсу. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі : зб. наукових праць / за заг. ред. проф. П.Ю. Сауха. pp. 55-58.

Свінціцька, О. І. (2010) Джерела формування філософського світогляду Б. Кроче. Філософські дослідження : Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (12). pp. 145-155.

Свінціцька, О. І. (2011) Експресивна форма» Б. Кроче та принцип толерантності у контексті віртуально-естетичної комунікації у рекламі. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : ІІІ Міжнародна науково-теортетична конференція (19-20 травня 2011 року) : зб. матеріалів / [за заг. ред. П. Ю. Сауха]. pp. 260-262.

Свінціцька, О. І. (2011) Експресивно-комунікативні особливості сучасного мас-медійного дискурсу у контексті естетики Б.Кроче. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (44). pp. 429-441. ISSN 2076-1554

Свінціцька, О. І. (2011) Естетика Б. Кроче як предмет полемічних міркувань Н. Аббаньяно. Філософські дослідження : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. (13). pp. 193-200.

Свінціцька, О. І. (2013) Конвергентні ЗМІ в контексті сучасного синтезу мистецтв. In: Всеукраїнська науково-практична конференція Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі , 21-22 березня 2013 року, Чернігів.

Свінціцька, О. І. (2009) Концепт «мови як мистецтва вираження» Б. Кроче та принцип толерантності у контексті комунікативної взаємодії засобами ЗМІ. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року) : зб.матеріалів / [за заг. ред. П.Ю. Сауха]. pp. 229-232.

Свінціцька, О. І. (2010) Концепти «естетики як науки» О.Г. Баумгартена та «естетики як мистецтва expression» Б. Кроче: порівняльний аналіз. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1-2). pp. 38-43.

Свінціцька, О. І. (2008) Мотив і мотивація „людини економічної": комунікативний аспект. Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці: Збірник матеріалів ІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. pp. 37-39.

Свінціцька, О. І. (2010) Проблема мови у філософії Б. Кроче: концепт ім плікативно-ком унікативного підґрунтя картини світу. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Свінціцька, О. І. (2009) Теоретичне підґрунтя інтуїтивізму Б. Кроче. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення : зб. наук. праць / [за заг. ред. д.філос.н. Поліщук О. П.]. pp. 101-103.

Севастьянів, У. П. (2019) Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Севастьянів, У. П. (2019) Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Северенчук, Богдан (2014) Розумове конструювання реальності як простору комунікативного розгортання свідомості. Українська полоністика (11). pp. 180-185. ISSN 2220-4555

Семенюк, Е. П., Виноградов, Г. І. (2003) Глобалізація: світло та тіні реального розвитку людства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 15-18.

Семиколенов, В. М. (2012) Вплив наукових супертехнологій на мораль і духовні цінності культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 19-23.

Сила, В. Г. (2016) Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Сила, В. Г. (2016) Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Симончик, Елена (2009) Этническая идентичность и этническая толерантность современной молодежи (на примере Республики Бурятия). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Скалацький, В. М. (2015) Відгук офіційного опонента Скалацького В.М. на дисертаційне дослідження Пустовіт Наталії Володимирівни на тему "Природа аксіосфери інформаційного суспільства" поданого на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03. - соціальна філософія та філософія історії. Скалацький.

Слюсар, В. М. (2010) Насилля в епоху глобалізації: соціально-філософський аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 17-21.

Слюсар, В. М. (2017) "Божественне" насилля як складова соціального насилля. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (2). pp. 97-102. ISSN ISSN 2077-1800

Слюсар, В. М. (2017) "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у процесі соціальних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (118). pp. 278-282. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2016) "Раціональне" насилля в суспільних трансформаціях. Актуальні проблеми філософії та соціології (13). pp. 73-76. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2019) Informational Violence in The Symbolic Exchange and Modern Mediareality: The Modus Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 25-35. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М. (2012) Nowa racjonalność jako atrybut przemocy w dobie globalizacji. Українська полоністика (9). pp. 89-95. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2016) Індикатори виміру форм насилля у суспільних трансформаціях. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (3). pp. 227-234. ISSN 2312 4342

Слюсар, В. М. (2015) Ісламофобія як інструмент «раціонального» насилля у сучасній західній суспільній свідомості. Аль-Калям (5). pp. 27-45.

Слюсар, В. М. (2015) Атрибути насилля. Українська полоністика (12). pp. 111-118. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2007) Випадковість у процесі самореалізації особистості. Senteniae (Сп.1). pp. 163-171.

Слюсар, В. М. (2007) Выбор как главный атрибутивный признак свободы в структуре самореализации личности. In: VI Международная научная конференция («Байкальская встреча») ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР, 26-29 июня 2007 г., г. Улан-Удэ.

Слюсар, В. М. (2016) Війна як форма насилля у процесі соціальних трансформацій. Мандрівець (3). pp. 21-25.

Слюсар, В. М. (2015) Громадянська участь пасіонаріїв як агентів «міфічного насилля» у соціальних трансформаціях. Studia politologica Ucraino-Polona (5). pp. 220-225. ISSN 2312-8933

Слюсар, В. М. (2015) Деякі зауваження до визначення поняття «насилля»: соціально–філософський аспект. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (98). pp. 245-248. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2017) Комунікативний зміст мультикультурної толерантності як форми «раціонального» насилля в постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 24-27.

Слюсар, В. М. (2015) Мультиверсум як принцип соціальної організації "без насилля". Мандрівець : Журнал гуманітарних студій (6). pp. 41-44.

Слюсар, В. М. (2011) Мультиверсумність як принцип етнокультурної взаємодії у глобалізованому місті. In: Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Ред. кол.: В.М. Вандишев, А.Є. Лебідь., 24-25 лютого 2011р., Суми : СумДУ.

Слюсар, В. М. (2017) Насилля: соціально-філософська природа : монографія. Other. Житомир: Вид-во Євенок О. О..

Слюсар, В. М. (2016) Ненасилля як принцип подолання відкритих форм насилля у період соціальних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (111). pp. 213-217. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2014) Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. Українська полоністика (11). pp. 186-193. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2003) Постмодерністський фемінізм про детермінацію самореалізації особистості. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (598). pp. 153-156. ISSN 0453-8048

Слюсар, В. М. (2017) Приватизоване насилля як форма сучасного раціонального насилля. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Слюсар, В. М. (2009) Проблема війни у філософії Ернста Юнґера. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2019) Проблема насилля у філософських розвідках другої половини ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 51-60. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М. (2017) Провокація як інструмент «міфічного» насилля. Актуальні проблеми філософії та соціології (15). pp. 125-128. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2016) Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 127-132. ISSN 2076-6173

Слюсар, В. М. (2016) Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 127-132. ISSN 2076-6173

Слюсар, В. М. (2021) Соціальний характер невизначеності сучасної порівняльної реклами. In: Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року, Тернопіль : Вектор.

Слюсар, В. М. (2014) Соціально-філософський зміст ідей В. Беньяміна про "міфічне" та "божественне" насилля. In: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін., Херсон: РВВ «Колос».

Слюсар, В. М. (2015) „Планшетное сознание” как субъективная составляющая „рационального насилия” в глобализированном мире. Studia Warmińskie (52). pp. 37-50. ISSN 0137-662

Слюсар, В. М., Маршевський, Маріуш (2019) Pr-діяльність у релігійній сфері як складова соціальної діяльності: досвід України та Польщі. Українська полоністика (16). pp. 84-92. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М., Слюсар, М. В. (2020) Реклама как социальное явление в обществе мультиверсума. In: Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития : материалы Пятой междунар. науч. конф., 19–20 ноября 2020 г., Минск : Четыре четверти.

Слюсар, В. М., Столяр, О. Б. (2012) Competent violence to the challenges of globalization. In: Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ / за заг. ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого., 15 травня 2012р., м. Київ .

Слюсар, В. М. (2007) Інтолерантие взаємовідношення "індивід-суспільство" у процесі самореалізації особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Слюсар, В. М. (2009) Аналіз структурних компонентів самореалізації особистості у філософській спадшині Кароля Войтили. Українська полоністика (6). pp. 50-57.

Слюсар, В. М. (2014) Деякі зауваження до визначення змісту поняття "субстанційний підхід". ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2014 [МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (15–16 квітня 2014 року)]. pp. 65-67.

Слюсар, В. М. (2009) Духовна культура суспільства як чинник самореалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 8-12.

Слюсар, В. М. (2012) Интеллигенция как объект насилия в период трансформации общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский, 1. pp. 181-189.

Слюсар, В. М. (2011) Насилля за доби глобалізації. In: науково-теоретичний семінар кафедри філософії, 17 лютого 2011 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Слюсар, В. М. (2009) Осмислення тілесності та предметності як соціально-культурного чинника самореалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 10-14.

Слюсар, В. М. (2014) Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. Українська полоністика (11). pp. 186-193. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2014) Поняття "агресія" у предметному полі соціальної філософії в контексті дослідження проблем насилля. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В. С. Пазенок. (18). pp. 68-79.

Слюсар, В. М. (2007) Проблема детермінації самореалізації особистості в історії західноєвропейської філософії в період від Античності до Відродження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 6-10.

Слюсар, В. М. (2011) Проблема насилля і терпимості у східній патристиці (Климентій Олександрійський та Іоанн Златоуст). In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. - Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2011) Релігійний світогляд як структурний елемент генотипу цивілізації. In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А.– Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2006) Роль громадянської освіти у вихованні свободи самореалізації особистості. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯ- ДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького. pp. 47-50.

Слюсар, В. М. (2004) Роль релігії в процесі самореалізації особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць (18). pp. 43-50.

Слюсар, В. М. (2011) Сатьяграха: насилля без насилля. In: Науково-практична конференція "Ідеологія в сучасному світі", 19-20 жовтня 2011 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Слюсар, В. М. (2009) Співвідношення спокуси, добра і зла у релігії (на основі філософії Мартіна Бубера). In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Слюсар, В. М. (2010) Феномен насилля у філософії другої половини ХХ століття. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Слюсар, В. М. (2012) Феномен свободи в культурній самореалізації особистості. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Слюсар, В. М., Панасюк, Ольга (2011) Проблема співвідношення насилля та терпіння у ранній патристиці. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Слюсар, М. В. (2018) Міфотворчість в комунікативному просторі: до питання концептуалізації проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 71-75. ISSN 2076-6173

Слюсар, М. В. (2021) Міфотворчість засобами реклами у філософії Ролана Барта. In: Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року, Тернопіль : Вектор.

Смірнова, Г. І. (2009) Літературні джерела сюжетів індійських храмових танців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 51-55.

Соколовський, О. Л. (2022) Interfaith intentions in the modern religious progress of Ukraine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 27-36. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2011) Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчення. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Соколовський, О. Л. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Пальчевської Олени Григорівни «Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Соколовський, О. Л. (2019) Глобальні тенденції і проблеми розвитку католицької теології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 17-27. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2014) Особливості становлення антитринітаризму в Україні у проекції соціально–історичних реалій релігійної духовності. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (81). pp. 234-238. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2018) Христологічні концепції у вченнях лютеранської та цвінгліанської течіях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 76-82. ISSN 2076-6173

Стадник, Микола (2009) Екодемографічні процеси і толерантність української спільноти. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Стародубець, В. О. (2008) Філософські засади міфологем Відродження. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць (412-41). pp. 198-202.

Стасюк, Л. О. (2007) Генеалогія концепції напередвизначення в антропологічному зрізі кальвіністського віросповідання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 6-10. ISSN 2076-6173

Стасюк, Л. О. (2010) Кальвіністський протестантизм як чинник соціалізації особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Стасюк, Л. О. (2014) Репрезентація протестантської ортодоксії у новоєвропейському просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 44-48. ISSN 2076-6173

Стахова, О. О. (2021) Тестові завдання з курсу “Психологія дитячої творчості”: Посібник для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. [Teaching Resource]

Стовпець, О. В. (2012) СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦЕНЗУРИ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 16-20.

Стребкова, Ю. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Савельєвої Юлії Михайлівни «Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Сухачов, С. А. (2012) Трудовой потенциал интеллигенции современного украинского общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 180-187.

Сухачов, С. Я. (2001) Активний власник – ключова фігура в механізмі трудових відносин. Вісник НАН України (8). pp. 42-47.

Сухачов, С. Я. (2013) Бедность как деструктивный фактор функционирования социального механизма трудовых отношений. Вестник Бурятского Государственного университета (14). pp. 62-66.

Сухачов, С. Я. (2014) Працюючий власник як фундамент функціонування соціального механізму трудових відносин. Українська полоністика (11). pp. 194-200. ISSN 2220-4555

Сухачов, С. Я. (2007) Межі толерантності у політичному вимірі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Сухачов, С. Я. (2010) Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. Наук. пр.. pp. 66-69.

Сухачов, С. Я. (2008) Трудові відносини: соціальний механізм функціонування. Other. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

Суходуб, Т. Д. (2008) Культура толерантності як культура діалогу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 8-12.

Сікора, Я. Б. (2023) Філософський та загальнонауковий рівні методології проектування адаптивної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Освіта. Інноватика. Практика, 11 (5). pp. 67-74.

Т

Тан Тан, Д. Х. (2015) The Transition from Ancient to Modern Iranian Mysticism (the Beginning of Iranian Sufism). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Тверда, Р., Слюсар, В. М. (2017) Редакційна та видавнича діяльність Юзефа Крашевського. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Телешун, Сергій, Ситник, Світлана, Рейтерович, Ігор (2017) Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті світових викликів (досвід євроінтеграції). In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Титаренко, В. В. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Кукуре Софії Павлівни «Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00ЛІ - релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Ткаченко, В. В. (2013) СПІЛКУВАННЯ Й РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 10-15. ISSN 2076-6173

Ткаченко, Василь (2017) Україна: «горизонт очікувань» над «пластом історичного досвіду». In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Ткачук, Л. В. (2007) Толерантність як фактор культури і безпеки сучасного українського суспільства. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Тофтул, М. Г. (2013) ПРО РИТОРИКУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 22-25. ISSN 2076-6173

Тофтул, М. Г. (2007) Про міру толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Тофтул, М. Г., Шмат, Р. П. (2012) КОНФУЦІЙ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 13-16.

Тофтул, М. Г. (2008) Категорії добра і зла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 26-31.

Троїцька, Т. С. (2007) Конструктивність антропологічного виміру толерантності: філософсько-освітній аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 26-30.

Турчин, М. Я. (2008) Толерантність як етична доброчинність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 21-25.

Ф

Фаріон, О. О. (2015) "Blended Lеarning" як система інноваційних принципів та методів в освіті (на прикладі викладання дисципліни "Політології"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 22-26. ISSN 2076-6173

Фаріон, О. О. (2007) Гуманістичний вимір людської екзистенції. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Фаріон, О. О. (2006) Достеменність та сенс людського буття у філософських поглядах В.І. Шинкарука. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Фаріон, О. О. (2015) Київська філософська школа: у пошуках сенсу людського буття. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (95). pp. 175-179. ISSN 2076-1554

Фаріон, О. О. (2015) Наріжні концепти духовності у працях мислителів Київської філософської школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 31-37. ISSN 2076-6173

Федоренко, В. В. (2016) Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Федоренко, В. В. (2016) Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Федоренко, В. О. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Федорова, М. А. (2012) Моральні цінності особистості в історії філософії. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 417-422.

Федь, В. А. (2019) Світоглядний імператив мистецтва Ієроніма Босха в контексті символічного виробництва та художніх практик сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). ISSN 2663-7650

Федь, Володимир (2017) Культурологічна парадигмалістика «війна/мир». Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 12-16.

Фуркало, В. С. (2012) РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ЙОВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 3-8.

Філь, Л. В. (2011) Сучасна соціально-філософська думка: на шляху до міждисциплінарного дискурсу. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Х

Харченко, Т. Г. (2007) Ідеї гуманізму в епоху французького Відродження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 68-71.

Харченко, Т. Г. (2007) Людина у філософсько-педагогічних концепціях Великої французької буржуазної революції 1789-1794 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 91-97.

Харченко, Т. Г. (2008) Французька філософія позитивізму XIX століття про місце людини в педагогічному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 90-94.

Хімич, П. П. (2010) Витоки світогляду П. А. Тутковського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 40-44.

Ч

Чаплін, І. В. (2013) СЕНС ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СТРАХУ СМЕРТІ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Чаплінська, О. В. (2019) Animal Philosophy: Пес і філософія ХХ–ХХІ ст. Пес як Інший: збірник матеріалів міждисциплінарного семінару / за ред. О. О. Юрчук, О. В. Чаплінської. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2019. – 48 с.. pp. 4-8.

Чаплінська, О. В. (2018) До проблеми animal philosophy. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць / за заг. ред. д.філос. н. Журби М. А.. pp. 27-29.

Чаплінська, О. В. (2016) Ж.-Л. Нансі : філософські роздуми про тіло. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 137-141. ISSN 2076-6173

Чаплінська, О. В. (2019) Людина як таїна у філософії Г. Марселя. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конфереції. pp. 599-601.

Чаплінська, О. В. (2018) Філософський дискурс світу тварини М. Хайдеггера. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 83-86. ISSN 2076-6173

Чаплінська, О. В. (2020) Харчова поведінка: ожиріння vs анорексія. Other. ФОП «Бєлий А. Є.».

Чаплінська, О. В., Юрчук, О. О. (2022) Literatura – Muzyka – Filozofia: osie przecięcia (na podstawie dzieł Erica-Emmanuela Schmitta). Українська полоністика, 20. pp. 97-104.

Чаплінська, О. В. (2014) КІТЧ ЯК НАСЛІДОК МАСОВІЗАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 49-52. ISSN 2076-6173

Чаплінська, О. В. (2013) Екзистенціал самотності. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 67-70.

Чаплінська, О. В. (2006) Світоглядні параметри розуміння людини в українському неоромантизмі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 3-6.

Чернюк, Сніжана (2017) Постгуманізм і метамодернізм: конфлікт інтерпретацій. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 39-41.

Чернілевський, Д. В., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Космачова, Н.В. (2013) Духовна культура особистості. [Teaching Resource]

Чернієнко, В. О. (2009) Деконструкція ідентичності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 23-26.

Чорноморденко, Д. І. (2012) КРИТИКА "ІНФОРМАЦІОНАЛІЗМУ" В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧАЛЬНОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ СВІДОМОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 91-95.

Ш

Шадюк, Т. А. (2013) Екзистенційно-онтологічні підстави ідеї людської стражденності у творчості С. Франка і М. Бердяєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 21-26. ISSN 2076-6173

Шадюк, Т. А. (2015) Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шадюк, Т. А. (2013) Стражденність крізь призму християнської онтології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 48-54. ISSN 2076-6173

Шадюк, Т. А. (2015) Стражденність як домінанта духовної діяльності в українській релігійно-філософській думці XVI – XVII століть. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 20-25. ISSN 2076-6173

Шаповалова, Л. О. (2013) Побут як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Шевель, А. О. (2013) Філософські аспекти поглиблення протиріччя між людиною і природою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 9-14. ISSN 2076-6173

Шевцов, С. В. (2019) "Поетика" Аристотеля: фундаментально-онтологічний зріз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 56-65. ISSN 2663-7650

Шевчук, С. Ф. (2009) Толерантність як принцип спілкування індивідів та культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 15-18.

Шеремет, Л. А. (2015) Соціальні контури персонального зусилля, спрямованого на розвиток тілесності та духовності суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 24-31. ISSN 2076-6173

Шеремет, Л. А. (2015) Фізична і спортивна культура в контексті проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості та суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 19-27. ISSN 2076-6173

Шкиль, Л. Л. (2012) Современная интеллигенция: оценка настоящего и прогнозирование будущего. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 29-39.

Шкіль, А. Л. (2007) Трансформація дискурсивних практик у філософії М. Фуко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 25-29.

Шкіль, Л. Л. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Шкіль Л. Л. на дисертацію Башманівської Яни Владиславівни "Самотність людини в умовах глобалізації", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. ЖДУ ім. І. Франка.

Шкіль, Л. Л. (2008) Виокремлення безумства як суспільного феномену в контексті філософії М.Фуко. Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях (69). pp. 76-85.

Шкіль, Л. Л. (2010) Сексуальність як різновид етичної субстанції (у розвідках Мішеля Фуко). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (34). pp. 300-306. ISSN 2076-1554

Шмат, Р. П. (2009) Ідея справедливості в соціальній філософії. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Шмат, Р. П. (2007) Джон Ролз про толерантність. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Штернов, Володимир (2017) Щоденник Серафіни, або специфіка художньої реальності Юзефа Крашевського. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Шугаєва, Л. М. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Кукуре Софії Павлівни «Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-культурної ідентифікації» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Я

Яковенко, С. М. (2005) Семіотика тіла у прозі Вітольда Ґомбровича і Мілана Кундери. Українська полоністика (2). pp. 211-220.

Яковлев, Ф. Г. (2007) Особенности религиозно-конфессиональной и межэтнической толерантности на Украине. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Яковлева, О. В. (2012) Система вищої освіти як регулятивний фактор мовної ситуації. Вісник Житомирського державного університету (64). pp. 17-25.

Якса, Н. В. (2007) Розгляд поняття "толерантність" у контексті полікультурності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Якса, Н. В. (2009) Толерантність у контексті ідей співробітництва. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Янковський, С. В. (2014) Соціально-культурний світ: специфікація феномена та експлікація поняття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 32-38. ISSN 2076-6173

Ярмолович, Г. Ю. (2014) СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 294-297. ISSN 2076-6173

Ярош, О. А. (2016) Вплив філософсько-релігійних парадигм на формування і розвиток католицького сакрального музичного мистецтва : період патристики і раннього середньовіччя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 147-151. ISSN 2076-6173

Ярошовець, В. І. (2004) Філософські координати тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 31-34.

Яценко, К. А. (2014) Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Яценко, К. А. (2013) Мультикультуралізм як соціокультурний феномен: основні підходи та трактування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Яценко, К. А. (2012) Теория потребностей С. Райса и её импликации в процессах формирования идентичности в условиях мультикультурализма. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2.

Яцик, І. С. (2013) Transformacja monarchicznej formy rządu w historii ukrainy: próba analizy filozoficznej. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (6). pp. 172-176.

Яцик, І. С. (2011) Історико-філософська реконструкція феномену гранічної ситуації екзистенції вчинку. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Яцик, І. С. (2009) Гранічна ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "Людина на межі" Карла Ясперса. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Яцик, І. С. (2013) Екзистенціальна епістема «власного Я» крізь художньо–аксіологічну призму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (72). pp. 135-143. ISSN 2076-1554

Яцик, І. С. (2013) Культурологічна модифікація «людини на межі» або екзистенціали граничної ситуації (за Карлом Ясперсом). Наукові записки. Серія «Філософія» (13). pp. 78-83.

Яцик, І. С., Опрелянська, О. (2013) Дескрипція загальнокультурного типажу "Віртуальна особистість" в сучасному освітноьому просторі. Формування загольнокультурної компетентності майбутніх фахівців. pp. 22-23.

Яцик, І. С., Яцик, С. П. (2011) Актуализация воспитания собственного "Я" в экзистенциальных ситуациях войны. In: Роль личности в истории: реальность и проблемы изучения 1-я Международная научно-практическая Интернет конференция, Минск.

Яцик, С. П. (2011) "Реабілітація" суб'єкта як спосіб подолання кризових явищ у сучасній європейській філософській парадигмі. In: Міжнародна наукрва коференція "Дні науки філософського факультету 2011", 20-21 квітня 2011 року, м. Київ.

Яцик, С. П. (2011) Алгоритм екзистенціального сприйняття релігійно-міфологічного концепту реальності: новаторські шляхи пошуку власного "Я". In: Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, 24-25 лютого 2011р., м. Суми.

Яцик, С. П. (2010) Понимание бытия человека путем анализа экзистенциального восприятия собственного "Я". In: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ -2010» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев, А. В. Андриянов, 12 – 15 апреля 2010 г., Москва.

Яцик, С. П. (2010) Філософське розуміння алгоритму екзистенціального сприйняття як основи для розуміння буття сучасної людини. In: Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”, 15-16 квітня, 2010р., Львів.

This list was generated on Sat Sep 23 11:25:18 2023 EEST.