Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | K | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 225.

Вітвицька , С.С. (1999) Формування творчого мислення в учнів старших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 75-79.

Кубрак, С. В. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 93-97. ISSN 2076-6173

Роман, С. В. (2013) ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 36-44. ISSN 2076-6173

Сахневич, І. Д. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 51-58. ISSN 2076-6173

K

Korczak, Leandra (2008) Bezrobocie a potrzeba upowszechniania doradztwa zawodowego w szkołach. Українська полоністика (5). pp. 115-124.

Є

Єлагіна, Т.В. (2005) Народнопісенна творчість як джерело збагачення мовного запасу особистості у процесі громадянського виховання молоді (на прикладі української народної балади). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 173-176.

Єремеєва, В.М. (2000) Проектування та організація педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів основної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 219-221.

І

Іванченко, А.В. (2003) Екологічна освіта – важливий чинник формування особистості старшокласника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 13-15.

Іващук, Н.С. (2004) Мовна освіта у структурі середньої школи сучасної Іспанії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 123-124.

А

Агапова, М.Б. (2006) Категоріальний аналіз поняття "професійний інтерес учнів професійно-технічних навчальних закладів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 111-114.

Агапова, М.Б. (2008) Спадщина А.С. Макаренка в контексті формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 142-145.

Антонова, О. Є. and Якименко, А. В. (2011) Розвиток дослідницьких здібностей старшокласників засобами МАН (з досвіду роботи наукового товариства учнів "Ерудит" Овруцької ЗОШ І ІІІ ступенів № 3). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 50-53.

Антонова, О.Є. (2011) Мала академія наук України як засіб розвитку дослідницьких здібностей старшокласників. Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали всеукраїнської конференції, 1. pp. 15-22.

Антонова, О.Є. (2007) Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 66-72.

Арешонков, В.Ю. (2004) Громадянська освіта як запобіжний чинник проявам свідомісного екстремізму в допрофільній підготовці учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 3-7.

Б

Бiлоус, Н. М. (2010) Триптих Т. Г. Шевченка «Доля», «Муза», «Слава» в шкільному прочитанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 267-272.

Балтремус, В.Є. (2007) Розвинена система самоврядування – визначальна умова демократизації школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 99-102.

Башманівська, Л. А. (2010) Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису. Волинь-Житомирщина (21). pp. 258-266.

Башманівська, Л. А. (2010) Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука «Панна Сотниківна»). Волинь-житомирщина (20). pp. 300-311.

Башманівська, Л.А. (2004) Поєднання літературно-краєзнавчого та мовного аспектів у процесі вивчення української мови та літератури в школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 133-135.

Башманівська, Л.А. (2013) Родинне виховання на уроках української літератури в процесі вивчення творчості М. Стельмаха. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 8-12.

Башманівський, О.Л. (2008) Урахування особливостей змісту освіти та навчального матеріалу як дидактична умова формування інтелектуальних умінь старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 101-104.

Безкоровайна, О.Д. (2007) Виховання толерантності як важливий фактор реалізації особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 53-58.

Березенська, Л.І. and Гуманкова, О.С. and Козловська, О.І. (2004) Автентичний текст – основа формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 9-10.

Богачков , Ю.М. and Кривонос, О.М. (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ. Інформаційні технології в освіті. pp. 166-169.

Бойчук, І.Д. (2007) Безперервний професійний розвиток фармацевта – гарант підвищення якості фармацевтичної допомоги. Проблема духовності сучасної молоді : реалії та перспективи : матеріали Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 93-95.

Бойчук, І.Д. (2006) Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць] / за заг. ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 66-68.

Бойчук, І.Д. (2008) Дидактичні умови та критерії підготовки фармацевтів. Сьогодення та майбутнє фармації : тези доповідей Всеукр. конгресу [„Сьогодення та майбутнє фармації”], (м. Харків, 16–19 квітня 2008 р.) / ред. кол. В. П. Черних та ін.. p. 603.

Бойчук, І.Д. (2006) Моделювання професійної підготовки студентів фармацевтичного коледжу. Проблеми педагогічних технологій : [зб. наук. праць]. (2–4 (3). pp. 198-208.

Бойчук, І.Д. (2009) Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : [зб. наук. праць]. (9). pp. 18-22.

Бойчук, І.Д. (2006) Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу бакалаврів у коледжі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 24-28.

Бойчук, І.Д. (2006) Особливості запровадження модульної технології навчання у професійній освіті фармацевтів. Педагогічна Житомирщина. Науково-методичний журнал. (3). pp. 62-63.

Бойчук, І.Д. (2010) Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі. Project Report. ЖДУ, Житомир.

Бойчук, І.Д. (2008) Педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : [зб. наук. праць]. (1). pp. 55-61.

Бойчук, І.Д. (2007) Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти : [наук.-метод. журнал]. (4). pp. 186-196.

Бойчук, І.Д. (2007) Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності. Освіта . Технікуми, коледжі. (4). pp. 33-34.

Бойчук, І.Д. (2007) Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін. Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах : матеріали наук.-практ. конф. викладачів медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, Житомир, 20 квітня 2007 р.. pp. 30-34.

Бойчук, І.Д. (2007) Сучасні тенденції професійної підготовки фармацевтів в Україні. Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2007 р. / [за ред. А. Г. Гудманяна]. pp. 144-145.

Бойчук, І.Д. and Зубрицька, Л.О. (2007) Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання. Освіта. Технікуми, коледжі. (2). pp. 9-11.

Большакова, Н. О. (2011) Мотиваційний потенціал використання спілкування в соціальних мережах у процесі навчання граматики учнів старших класів спеціалізованих шкіл. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 38-41.

Бондарчук, Л.І. (2005) Текст на уроці мови як методична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 29-31.

Бродецька , Н.В. and Гненна , Л.Ф. (2013) Профілактика дитячого травматизму на заняттях фізичної культури та спорту. НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ -2013, 17 (17). pp. 96-97. ISSN 978-966-8736-05-6

Буханевич, Н. В. (2007) Об’єкти, функції і види контролю навчальних досягнень учнів. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтегральних процесів. pp. 299-303.

Буханевич, Н. В. (2011) Оцінювання навчальних досягнень учнів. Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи. pp. 60-62.

Буханевич, Н. В. (2009) Розвиток творчих здібностей учнів з математики. Формування професійно-педагогчної майстерності вчителів: історія, сучасність,перспективи. pp. 34-36.

Білоус, Н. М. (2010) Валерій Шевчук про вивчення біблії в школі читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 312-323.

Білоус, Н.М. (2005) Образотворче мистецтво на уроках української мови в 5-6 класах як засіб збагачення духовної культури учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 25-28.

Білошицька, Т.Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т.Ю. (2007) Попередження та профілактика конфліктів у закладах професійно технічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 132-134.

Бісик, Н.М. (2005) Інноваційні технології у вихованні культури взаємин старших підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 217-220.

Бісик, Н.М. (2005) Підготовка майбутнього вчителя до формування культури взаємин у колективі старших підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 178-181.

В

Вакалюк, Т. А. (2011) Особливості мислення старшокласників. Актуальні проблеми педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011 р.): у 2-х частинах. – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. – Ч. 1. – С.10-12. pp. 10-12.

Вакалюк, Т. А. (2011) Активізація логічного мислення старшокласників при розв’язуванні задач на цикл з параметром. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. - №3. – С.58-64. . pp. 58-64.

Вакалюк, Т. А. (2013) Засвоєння загальної схеми розв'язування задач з програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї (7(111)). pp. 7-10.

Вакалюк, Т. А. (2013) Можливості використання хмарних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). pp. 97-99.

Вакалюк, Т. А. (2013) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Working Paper. Вид-во ЖДУ імені І. Франка, Житомир.

Вакалюк, Т. А. (2013) Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (71)). pp. 27-32.

Вакалюк, Т. А. and Петровська , Т. Л. (2013) КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 90-96.

Вовк, В. П. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКТОРІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 81-84. ISSN 2076-6173

Войтович, І.С. and Галатюк, Ю.М. (2004) Формування експериментальних умінь учнів на першому ступені вивчення фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 76-79.

Г

Гаращук, К.В. (2007) Стратегії реформування середньої освіти Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 64-68.

Гаращук, К.В. and Гаращук, Л.А. (2004) Особливості навчання писемного мовлення учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 83-86.

Герасимов, Ю. О. (2010) Деякі зауваги щодо виразного читання громадянської лірики Т. Г. Шевченка (на прикладі поезії «Сон»). Волинь-Житомирщина (21). pp. 273-281.

Гордієнко, О.А. (2005) Портретний живопис на уроках вивчення біографії зарубіжного письменника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 164-166.

Грибан, Г. В. (2010) Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 36-41.

Грибан, Г. В. (2010) Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 342-347.

Грицай, Н.Б. (2005) Формування професійної готовності студентів до організації позакласної роботи з біології в загальноосвітній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 146-148.

Гріневич, А. П. (2011) Зміст та структура соціокультурної грамотності як основа формування вмінь міжкультурного спілкування учнів профільної школи. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 98-99.

Гудима, О.Ю. (2000) Управління самостійною пізнавальною діяльністю учнів основної школи в умовах модульної організації навчального процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 206-210.

Гужанова, Т. С. (2010) Молодіжний клуб як одна із форм соціальної групи. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки. pp. 5-8.

Д

Демчук, Л.І. (2005) Формування у школярів-підлітків відповідального ставлення до природи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 191-193.

Деркач, Н. О. (2010) Developing senior students’ critical thinking skills by means of English promotional materials. Идеи. Поиски. Решения: III Международная научно-практическая конференция, 1. pp. 175-177.

Додурич, С.М. (2003) Громадянські цінності студентів агротехколеджу: проблема формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 121-123.

Дорошенко, К.Г. (2002) Ідеал виховання – гуманістичний. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 175-177.

Дубасенюк, О.А. (2011) Роль аксіоматичного методу у розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих учнів підліткового віку. Всеукра. наук-практ. семінар [“Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці”]. pp. 8-13.

Дудік, Г. П. (2013) ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 75-80. ISSN 2076-6173

Ж

Жуковська, А.Л. (2008) Використання комп’ютерних технологій у класах фізико математичного профілю навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 157-160.

Жуковський, С. С. (2010) E-olimp – педагогічний засіб дистанційної підготовки учнів та студентів до олімпіади з програмування. Інформаційні технології в освіті (8). pp. 202-206.

Жуковський, С. С. and Ляшенко, Б.М. (2009) ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОЛІМПІАД З ПРОГРАМУВАННЯ. Інформаційні технології в освіті (4). pp. 134-138. ISSN Херсон

З

Заболотна, М. І. (2013) СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НОВИННИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 85-92. ISSN 2076-6173

Загорулько, Л.П. (2005) Організація інтегрованих занять з художнього виховання в головній школі Австрії в умовах профільного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 177-179.

К

Калінська, А.В. (2010) Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 10-105.

Камінська, О. Ю. (2011) Особливості формування навичок письма молодшого школяра ЗНЗ. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 146-147.

Капченко, Л. М. (2011) Планування як вид управлінської діяльності керівника професійно технічного навчального закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 67-70.

Катанова, І.В. and Олійник, М.М. (2003) Моніторинг знань з хімії та мотивації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 160-162.

Кирилюк, С.П. (2007) Самоврядування у вихованні відповідальності молодших підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 128-131.

Кирилюк, С.П. (2007) Формування моральної відповідальності підлітків засобами самоврядування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35 ). pp. 150-154.

Кицак, Г. В. (2007) Формування соціолінгвістичної компетентності в учнів старшої школи. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Ч1. (23). pp. 302-305.

Климов, І.В. (2007) Використання форм педагогічної діагностики для організації виховної роботи у професійному училищі-інтернаті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 159-161.

Князева, О. В. (2010) Розвиток особистості учня як результат технології використання творчих завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 98-101.

Ковальчук, В.А. (2005) Виховні системи загальноосвітньої школи: сутність, структура, функціонування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 98-100.

Ковальчук, Н.П. (2008) Формування особистості студента у процесі соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 58-63.

Ковбасюк, Т.Л. (2009) Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь працювати з історичними джерелами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 126-133.

Коновальчук, І. І. (2010) Модели, структура и факторы продуктивности инновационних процессов в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет., 3 (3). pp. 71-76.

Коновальчук, І. І. (2010) Сутність, чинники та особливості іноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Імідж сучасного. Педагога. (5). pp. 26-28.

Королюк, О.М. (2009) Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 236-239.

Королюк, О.М. (2007) Експериментальне дослідження ефективності технології організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 135-138.

Королюк, О.М. (2003) Особливості організації самостійної роботи студентів коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 19-21.

Корінна, Л.В. (2007) Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 89-95.

Корінна, Л.В. (2005) Історико-педагогічна проблема формування громадянських цінностей старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 136-138.

Корінна, Л.В. (2002) Виховання громадянськості старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 213-215.

Корінна, Л.В. (2005) Старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів України і громадянські цінності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 76-80.

Корінна, Л.В. (2003) Формування громадянських цінностей старшокласників як науково теоретична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 173-175.

Кривонос, О.М. (2012) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кривонос, О.М. (2010) Діагностика інформаційно-комунікаційних компетентностей// Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання.

Кривонос, О.М. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРІВ МАТЕМАТИКИ З КУРСУ «ПРОГРАМУВАННЯ». Інформаційні технології і засоби навчання.

Кривонос, О.М. and Мануйлова, О.Д. (2011) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ З ПРОГРАМУВАННЯ. Інформаційні технології і засоби навчання.

Крук, М. З. (2008) Проблеми шкільної фізичної культури у творчості О.Д. Бутовського та П.Ф. Лесгафта. Спортивний вісник Придніпров’я. pp. 25-28.

Крук, М.З. (2008) Роль фізкультурно-оздоровчих заходів у зміцненні здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл України у 20-30-х рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 37-40.

Куцевол, О.М. (2004) Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 19-23.

Л

Левківський, М.В. (1999) Нові навчальні технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 14-18.

Левківський, М.В. and Тернопільська, В.І. (2002) Соціальна відповідальність шкільного юнацтва: новітні технології формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 206-209.

Лещенко, М.П. (2002) Педагогічні ідеї Івана Огієнка і сучасна школа (на прикладі школи "Чарівний світ"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 138-139.

Лутай, Майя (2004) До історії Польського педагогічного інституту. Українська полоністи (1). pp. 145-154.

Лісовський, А. М. (2010) Твори Валерія Шевчука і літературний розвиток учнів. Волинь-Житомирщини (20). pp. 362-366.

Лісовський, А. М. (2010) Творчість Т. Шевченка і духовний світ учнів сучасної школи. Волинь-Житомирщина (21). pp. 294-298.

М

Малiновська, Т. В. (2010) Поезія Т. Г. Шевченка у дитячому читанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 299-303.

Малiновська, Т. В. (2010) Світ дитинства в романі «Стежка в траві» В. Шевчука. Волинь-Житомирщина (20). pp. 367-371.

Малишев, В.В. and Замаскіна, П.І. (2008) Сприяння та перепони у функціонуванні спецкурсів (аналіз стану проблеми в шкільній практиці). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 66-69.

Мартинюк , М.В. (2007) Організація гурткової роботи в гімназіях гуманітарного спрямування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 183-185.

Марцінко, Т.І. (2008) Роль учителя-мовника у процесі формування риторичних умінь в учнів середніх класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 72-76.

Мельник, К. Ю. (2011) Вікові передумови відбору навчальних стратегій у вивченні іноземної мови на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 233-234.

Мельничук, О.І. (2002) Іван Огієнко і культура поведінки майбутніх робітників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 186-188.

Мирончук, Н. М. (2010) Особливості життєвого самовизначення та формування професійних намірів старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 71-74.

Мирончук, Н.М. (2010) Особенности жизненного самоопределения и формирования профессиональных намерений старшеклассников. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия : Педагогика, психология (3(3)). pp. 92-94.

Мирончук, Н.М. (2008) Позаурочна діяльність старших підлітків: аналіз стану організації та шляхи оптимізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (12). pp. 316-325.

Мирончук, Н.М. (2009) Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 33-37.

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Алгоритмічний підхід до розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики " Тиск твердих тіл, рідин і газів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики "Електричне поле". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Координатний метод розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Лабораторні заняття з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення механічних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення основ термодинаміки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення теплових і електричних явищ у 8 класі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика проведення комбінованого уроку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків вивчення нового матеріалу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків, присвячених розв’язуванню задач з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Міжпредметні звязки у навчанні фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Організація і методика проведення екскурсій з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Планування навчальної роботи вчителя фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Розвиток знань учнів про будову і властивості речовини при вивченні фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Розвязування задач з фізики як метод навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Самостійна робота учнів з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Аналіз і методика вивчення теми "Закони постійного струму". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Вивчення агрегатних станів речовини в шкільному курсі фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення електромагнітних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення основ електромагнетизму. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика розвитку знань учнів про гравітаційну взаємодію. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методичні основи вивчення теми "Світлові кванти". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Науково-методичні основи вивчення оптики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є.М. and Федьович, М.В. (2012) Методика проведення уроків систематизації і узагальнення знань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Михайлова, О.С. (2004) Науково-теоретичні засади соціокультурного виховання у середній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 24-27.

Михайлова, О.С. (2004) Формування особистості старшого школяра у процесі вивчення іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 179-183.

Михальчук, Н.О. (2004) Використання екзистенційних моделей у шкільному навчанні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 48-51.

Москвіна, Т. П. (2009) Аналіз обдарованості та диференціація її видів. Матер. ХХХІІІ науково-практичної міжвузовської конференції.

Москвіна, Т. П. (2009) Погляди Івана Огієнка та його сподвижників щодо національної системи освіти. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 110-114.

Москвіна, Т. П. (2011) Формування духовних цінностей старшокласників на уроках художньої культури. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 192-196.

Мірошник, Л.М. and Рожкова, С.Г. and Грибан, Г.П. (1998) Активізація навчально-виховної роботи як засіб поліпшення дисциплінованості та успішності учнівської молоді у процесі занять фізичною культурою та спортом (На прикладі роботи Житомирської ДЮСШ при школі-інтернаті для дітей-сиріт. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 76-78.

Міхеєв, В.В. and Циганенко, М.П. (1998) Логічні та розвиваючі ігри при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових та середніх класах основної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 40-43.

Міхеєва, Г.М. (2002) Малакологічні дослідження кафедри зоології Житомирського педуніверситету та їх значення в розвитку пізнавальних інтересів студентів і учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 221-223.

Н

Некрутенко , О.Б. (2007) Школа Саммерхілл О.Нілла і проблеми вітчизняної шкільної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 186-190.

Новицька , O.І. (2007) Організація навчально-виховного процесу у вальдорфських школах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 191-193.

О

Овчаров, С. М. (2011) Психолого-педагогічні засади розвитку креативних здібностей школярів. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 3-6.

Оксенюк, О.В. (2003) Духовність як алюзія сучасних реалій навчально-виховних технологій у загальноосвітній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 238-241.

Онищук, Л.А. (2005) Проектна парадигма розвитку початкової і основної шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 36-39.

Осипчук, Н. М. (2011) Критерії відбору стратегій для полегшення труднощів в оволодінні усним мовленням учнів старшого етапу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 263-265.

П

Папіжук, В. О. (2010) Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освіти у Франції. Порівняльно-педагогічні студії (2). pp. 99-106.

Пастовенський, О. В. (2011) Моніторинг тенденцій розвитку системи управління загальною середньою освітою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 84-87.

Петронговський, Р.Р. (2003) Патріотизм старшокласників: новітні технології виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 223-226.

Петронговський, Р.Р. (2002) Структура патріотизму старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 165-167.

Пилипчук, В. В. (2011) Відеоматеріали як засіб формування аудитивних навичок учнів середнього ступеня навчання. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 278-280.

Плющик, Є. В. and Бабська, О. О. (2004) Музика в творчості Поетеси. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 176-179.

Полулях, А.В. (2008) Іновації у формуванні здорового способу життя школярів сучасного загальноосвітнього закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 111-113.

Полулях, А.В. (2003) Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків у школах нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 118-120.

Полєвіков, І.О. (2007) Музично-педагогічна спадщина України як передумова реалізації особистісно орієнтованого виховання в музичній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 150-154.

Поплавська, С.Д. (2005) Комунікативна культура студентів медколеджу: підходи до формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 162-164.

Прокопова, О.П. (2003) Засоби української народної педагогіки в естетичному вихованні старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 198-201.

Пруцакова, О.Л. (2003) Роль вчителя у екологічній ігровій діяльності школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 206-208.

Піддячий, М.І. (2006) Орієнтація старшокласників на професійну діяльність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 37-40.

Р

Ренькас, Б.М. (2010) Місце та роль профільного навчання в розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 118-122.

Рудишин, С.Д. (2008) Стан екологічної освіти в практиці вищої школи зарубіжних країн. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 81-85.

Рудницька, Н.Ю. (2003) Використання вчителями краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі: історико-педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 230-233.

С

Сахневич, І.Д. (2003) Деякі питання громадянського самовизначення учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 115-117.

Сбруєва, А.А. (2007) Нові підходи до створення альтернативних шкіл: сучасний досвід реформування середньої освіти США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 38-42.

Сверчевська, І. А. (2005) Постнекласичні підходи до навчання математики. Математика в школі (5). pp. 8-11.

Сверчевська, І. А. (2008) Розвиток умінь старшокласників розвязувати конструктивні задачі. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжн. зб. наук. роб.. pp. 150-157.

Сверчевська, І.А. (2005) Компетентісний підхід до навчання учнів доведенням тверджень про геометричні тіла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 213-215.

Семенець, С.П. (1998) Методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення учнів старших класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 36-39.

Семенюк, Т.В. (2002) І. Огієнко та сучасна школа. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 151-153.

Семенюк, Т.В. (2003) Проектно-конструкторська діяльність педагога за модульно-розвивального навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 24-27.

Серьогіна, І.Ю. (2005) Розвиток пізнавальної активності в процесі самостійної роботи як необхідна умова формування самоконтролю учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 232-235.

Слободянюк, О.М. (2008) Вивчення творчості А. Міцкевича в курсі зарубіжної літератури на пропедевтичному етапі навчання. Українська полоністика (8). pp. 136-144.

Смагіна, Т.М. (2010) Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 138-142.

Суботницький, І.М. (2005) Шляхи формування естетичного ідеалу шкільного юнацтва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 242-244.

Сіваєва, Н.П. and Темченко, Л.В. (2006) Використання поезії для формування естетичних смаків учнів середньої школи на уроках іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 108-110.

Сіваєва, Н.П. and Темченко, Л.В. (2005) Використання інноваційних технологій у груповій позакласній роботі з іноземної мови у ЗНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 206-207.

Сіваєва, Н.П. and Темченко, Л.В. (2004) Навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів старшої школи за допомогою проблемних завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 218-222.

Сіваєва, Н.П. and Темченко, Л.В. (2005) Розвиток лексичної компетенції учнів старшого етапу загальноосвітньої школи з урахуванням соціокультурного компонента. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 43-45.

Т

Таргонський, Л.П. and Новицька, Т.Л. (2005) Про нестандартний виклад елементів математичного аналізу в середній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 114-117.

Тернопільська, В.І. (2003) Підготовка майбутнього вчителя до формування соціальної відповідальності старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 219-222.

Тернопільська, В.І. (2005) Соціальний розвиток школяра як основа виховання соціально-комунікативної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 85-89.

Тернопільська, В.І. (2007) Шляхи оптимізації процесу виховання соціально комунікативної культури підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 120-122.

Тимощук, Н.С. (2005) Інноваційні форми та методи особистісно орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 208-211.

Трохимова, З.В. (2005) Виховання гуманності і відповідальності в учнів бізнес-ліцею, які моделюють створення власної справи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 261-264.

У

Усатий, А. В. (2010) Твори Валерія Шевчука в позакласному читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 372-375.

Ф

Федьович, Микола and Цмех, Наталія (2011) Теплові явища. Історія і методика їх вивчення в школі. [Teaching Resource]

Фонарюк, О.В. and Ленчу, І.Г. and Лось, Л.В. (2007) Доцільність фрагментарного застосування в ЗОШ методів нарисної геометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 99-103.

Х

Хайрулліна, Ю.О. (2005) Інтеграція мистецтв у процесі художньо – естетичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). 254-256.

Халін, В. В. (2010) Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури. Волинь-Житомирщина (21). pp. 160-165.

Халін, В. В. (2010) Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 378-381.

Хомік, Є.В. and Бойчук, І.Д. (2007) Адаптація коледжу до Болонської системи освіти. Впровадження засад Болонської системи освіти : український і зарубіжний досвід : матеріали Всеукр. навчально-наук. конф.. pp. 210-212.

Хорова, Л.І. (2005) Сучасний урок - урок у системі особистісно зорієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 118-120.

Ц

Цюряк, І. О. (2010) МУЗИЧНА ОСВІТА В ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Зб. наук. праць “Сучасна музика в сучасному світі” / [Ред. кол. М.А.Моісєєва (відп. ред.), С.В.Олійник, О.В.Плотницька].. pp. 121-128.

Ш

Шевцова, Л. С. (2010) Формування лексичних умінь та навичок (на основі творів Валерія Шевчука). Волинь-Житомирщина (20). pp. 382-389.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування синтаксичних умінь та навичок (на основі творів Т. Г. Шевченка). Волинь-Житомирщина (21). pp. 323-332.

Шпак, М.М. (2003) Вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 141-143.

Щ

Щерба, Н.С. (2008) Наукові підходи до побудови моделі іншомовної стратегічної компетенції учня загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 211-214.

Щерба , Н.С. (2007) Проблеми підготовки вчителя іноземної мови середнього спеціалізованого закладу освіти до формування в учнів стратегічної компетенції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 219-222.

Щербак, І.В. (2003) Роль особистості вчителя у формуванні якостей громадянськості школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 147-150.

Я

Яворська, Т.Є. (2013) Ретроспективний аналіз профілактики дитячого травматизму на уроках фізичної культури. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe, І (6). pp. 26-28. ISSN 978-83-63620-90-5 (t.3/1)

Яворська, Т.Є. and Бродецька , Н.В. and Гненна , Л.Ф. (2013) Профілактика дитячого травматизму на заняттях фізичної культури та спорту. Материалы 9 Международной научно-практической конференции «Новейшие научные достижения», 17. pp. 96-97. ISSN 978-966-8736-05-6

Яценко, С.Л. (2000) Основи розвитку особистісно-орієнтованої гімназичної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 228-230.

Яценко, С.Л. (2007) Основні засади діяльності шкіл нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 128-131.

This list was generated on Mon Apr 21 17:39:46 2014 EEST.