Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 888.

Article

Роман, С. В. (2013) ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 36-44. ISSN 2076-6173

Сахневич, І. Д. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 51-58. ISSN 2076-6173

Antonova, O., Pavlenko, V., Myronchuk, N., Kovalchuk, V., Biruk, N. (2023) Formation of Professional Competence of a Specialist in a Globalized World: Contemporary Problems and Prospects. AD ALTA. Journal of Interdisciplinary Research, 13 (1). pp. 105-110.

Bilyk, Viktoriia, Banak, Roman, Bardadym, Oleh, Sokal, Mariia, Anichkina, Olena (2023) Introduction of interactive teaching methods in modern schools. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 17 (2). pp. 199-209. ISSN 1856-7576

Fonariuk, O., Malykhin, A., Murzina, O., Sherman, M., Kanibolotska, O., Tynnyi, V. (2023) Expanded Reality: Just a Trend of our Time or do We Need Technology? Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 15 (1). pp. 58-82. ISSN 2066-7329

Korczaк, Leandra (2008) Bezrobocie a potrzeba upowszechniania doradztwa zawodowego w szkołach. Українська полоністика (5). pp. 115-124.

Myronchuk, N. (2023) Formation of Students' Organizational Research Skills in the Process of Studying Natural Disciplines. Ekologia i racjonalne zarządzanie przyrodą: edukacja, nauka i praktyka [Zasób elektroniczny]: materiały z międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża – Żytomierz, 15.11.2023. pp. 83-86.

Trofimenko, Vira, Romanyshyna, Oksana, Анічкіна, О. В., Ivanchuk, Mariya, Bohdanyuk, Antonina, Zoriy, Yaroslav, Moseichuk, Yurii, Koshura, Andrii, Yarmak, Olena, Galan, Yaroslav (2019) Analysis of the dynamics of physical development and functional state of 9-12-year-old schoolchildren playing volleyball. Journal of Physical Education and Sport, 19 (1). pp. 748-755. ISSN 2247-8051

Zatsepina, N., Borin, K., Korostel, P., Fonariuk, O., Doronina, T. (2023) The role and impact of information technology on the educational process. Eduweb-Revista de Tecnologia de Informacion Y Comunicacion en Educacion, 17 (3). pp. 124-133. ISSN 1856-7576

Євдоченко, О. С. (2021) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх хіміків у закладі вищої освіти. Polish Scientific Journal «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)», 1 (2). pp. 38-45.

Євдоченко, О. С. (2023) Факторний аналіз педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх хіміків у закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (68). pp. 251-257. ISSN 2308-4855

Єлагіна, Т. В. (2005) Народнопісенна творчість як джерело збагачення мовного запасу особистості у процесі громадянського виховання молоді (на прикладі української народної балади). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 173-176.

Єремеєва, В. М. (2000) Проектування та організація педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів основної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 219-221.

Єремеєва, В. М. (2009) Розробка та впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 190-213.

Єфіменко, О. К., Степанчиков, Д. А. (2018) Дещо про лупу. Фізика та астрономія в рідній школі (4). pp. 4-7.

Іванова, А. О. (2022) Психологічні механізми формування усної мовленнєвої компетентності учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 82-86.

Іванченко, А. В. (2003) Екологічна освіта – важливий чинник формування особистості старшокласника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 13-15.

Іващук, Н. С. (2004) Мовна освіта у структурі середньої школи сучасної Іспанії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 123-124.

Ігнатенко, О. О., Власенко, Р. П. (2018) Ігрові технології вивчення біології в основній школі. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 134-136.

Ільченко, А. О. (2017) Педагогічні умови управління процесом розвитку пізнавальної самостійності старшокласників засобами мережевих інформаційних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 273-276.

Ісько, Я. О. (2018) QR-коди та можливості їх використання у навчальному процесі у ЗНЗ. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 106-108.

Ісько, Я. О. (2018) Використання новітніх інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 108-111.

Іщенко, І. П. (2018) Використання читання як засобу розвитку аргументаційних вмінь учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 112-116.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Гностичні вміння як основа реалізації викладацької та навчальної діяльності в закладі загальної середньої освіти. Педагогічні науки: збірник наукових праць (87). pp. 83-89.

Авдєєва, О. Ю. (2021) Модель підготовки майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. Polish Scientific Journal «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)».

Авдєєва, О. Ю. (2020) Наукові підходи до проблеми формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 7-12.

Агапов, Ю. Ю. (2003) Колектив як основа формування відповідальності й патріотизму учнів. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 93-94.

Агапова, М. Б. (2006) Категоріальний аналіз поняття "професійний інтерес учнів професійно-технічних навчальних закладів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 111-114.

Агапова, М. Б. (2006) Методологічні основи вивчення професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 77-79.

Агапова, М. Б. (2008) Спадщина А.С. Макаренка в контексті формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 142-145.

Андрощук, М. В. (2024) Особливості використання віртуальної дошки на уроках математики. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (16-17 листопада 2023 р.). pp. 7-11.

Андрощук, М. В. (2023) Про вміння учнів розв’язувати завдання з параметрами. Концепт науки XXI: стратегії, методи та наукові інструменти: матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції. pp. 212-214.

Андрощук, М. В. (2022) Скрайбінг – одна з форм візуалізації навчального матеріалу на уроках математики. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.). pp. 7-11.

Андрійчук, Л., Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of Junior Schoolchildren’s Moral Values by Means of Ukrainian Ethnopedagogy while Studying the Humanitarian Disciplines (Ukrainian Language and Literary Reading). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Антоненко, В. А. (2017) Засоби створення графічних об’єктів для ефективного вивчення школярами основ графічного дизайну. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 108-110.

Антонов, Є. В. (2022) Геймифікація як засіб підвищення якості освіти: досвід використання комп’ютерних ігор у навчальному процесі. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (14). pp. 30-42. ISSN 2786-4952

Антонов, Є. В. (2024) Особливості застосування освітніх комп’ютерних ігор у навчальному процесі. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки»)» (29). pp. 408-417. ISSN 2786-6025

Антонова, О. Є. (2018) Основні напрями діяльності наукової школи «Педагогічні аспекти обдарованості» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Проблеми освіти: зб. наук. праць (90). pp. 6-15.

Антонова, О. Є. (2020) Психолого - педагогічний супровід обдарованої особистості учня. "Школа становлення відповідального громадянина". Авторська модель Людмили Корінної. pp. 55-68.

Антонова, О. Є., Ващук, О. В. (2015) Андрагогічні засади побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (6). pp. 141-155.

Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М. (2018) Науково-теоретичні засади підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до збереження здоров'я учнів. Андрагогічний вісник (9). pp. 46-58.

Антонова, О. Є., Постова, С. А. (2020) Інтернет-портал «Популярна астрономія» як засіб стимулювання пізнавальної активності учнівської молоді. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. /. pp. 126-130.

Антонова, О. Є. (2003) Інноваційні підходи до екологічного виховання учнів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості : Зб. наук. праць.. pp. 16-19.

Антонова, О. Є. (2006) Врахування у навчанні особливостей обдарованої дитини як чинник підвищення якості знань учнів. Проблеми підвищення якості освіти у контексті Євроінтеграційних процесів: досвід, інновації, перспективи. pp. 41-47.

Антонова, О. Є. (2013) До історії становлення дослідницького навчання. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 6-13.

Антонова, О. Є. (2014) Досвід виховання і навчання обдарованої особистості у західній педагогіці. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. (83). pp. 32-44.

Антонова, О. Є. (2014) Залучення старшокласників до науково-дослідної діяльності МАН як засіб розвитку їх дослідницьких здібностей. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук-метод. праць. pp. 56-75.

Антонова, О. Є. (2011) Мала академія наук України як засіб розвитку дослідницьких здібностей старшокласників. Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали всеукраїнської конференції, 1. pp. 15-22.

Антонова, О. Є. (2012) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Гуманитарные науки как ресурс развития человеческого потенциала в условиях динамично меняющегося мира: сб. ста. по мат-м межд. научн.-практ. конф., 2. pp. 36-45.

Антонова, О. Є. (2007) Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 66-72.

Антонова, О. Є. (2004) Особливості формування моральної свідомості учнів старшого шкільного віку. Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: Зб. наук. - метод. праць. pp. 51-53.

Антонова, О. Є. (2013) Побудова здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (із досвіду діяльності шкіл Житомирщини). Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (78). pp. 204-210.

Антонова, О. Є. (2012) Положення про банк даних обдарованих дітей навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся". Креативна освіта: інструктивно-методичні матеріали для членів ННВК "Полісся". pp. 10-15.

Антонова, О. Є. (2012) Проблема розвитку обдарованої особистості в Україні і світі: сучасний стан і перспективи. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (73). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2006) Підходи провідних діячів Нового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2. pp. 13-19.

Антонова, О. Є. (2004) Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м.Житомира). Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад: Збірник наук.-метод. праць. pp. 54-63.

Антонова, О. Є. (2013) Сущность и структура психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе. Вектор науки Тольяттинского государственного университета : Серия: Педагогика, психология (1(12)). pp. 25-29.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретичні та методичні підходи до навчання обдарованих дітей у Російській Федерації. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр.. pp. 186-189.

Антонова, О. Є., Бобракова, Т. (2004) Вивчення стану готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (1). pp. 183-187.

Антонова, О. Є., Бобракова, Т. (2005) Особливості обдарованої дитини та їх врахування у навчально-виховному процесі. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій (2). pp. 118-121.

Антонова, О. Є., Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр. pp. 197-200.

Антонова, О. Є., Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 197-201.

Антонова, О. Є., Якименко, А. В. (2011) Розвиток дослідницьких здібностей старшокласників засобами МАН (з досвіду роботи наукового товариства учнів "Ерудит" Овруцької ЗОШ І ІІІ ступенів № 3). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 50-53.

Анікіна, І. В., Антонюк, Л. В., Багно, Ю. М., Хміль, О. О., Чемерис, О. А. (2022) Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладів вищої освіти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (13(18)). pp. 39-54. ISSN 2786-4952

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю. (2022) Використання інтерактивного моделювання при викладанні хімії в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 1 (48). pp. 38-41. ISSN 2663-6085

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Лисецька, Ю. В. (2023) Регламенти та Стандарти ЄС в змісті хімічних дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців. Академічні студії. Серія «Педагогіка» (2). pp. 3-9. ISSN 2786-4766

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Чайка, М. В., Авдєєва, О. Ю. (2022) Сучасні тенденції та можливості дистанційного вивчення колоїдної хімії в закладі вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (87). pp. 5-9. ISSN 2311-5491

Арешонков, В. Ю. (2013) Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в понятійній системі історико-методичного дослідження. Науковий вісник Донбасу (4(24)). pp. 96-100.

Арешонков, В. Ю. (2013) Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в школах України за програмами 1923–1924 років. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (2). pp. 3-9.

Арешонков, В. Ю. (2013) Логіка і психологія як навчальні предмети у школі: радянський досвід упровадження. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (41). pp. 4-15.

Арешонков, В. Ю. (2004) Громадянська освіта як запобіжний чинник проявам свідомісного екстремізму в допрофільній підготовці учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 3-7.

Астрахан, Н. І. (2023) Художня концепція людини у романі-притчі В. Ґолдінґа «Володар мух»: обрії дидактичної інтерпретації. Імідж сучасного педагога, 2 (209). pp. 122-128. ISSN 2522-9729

Ахметов, Р. Ф. (2004) Визначення найбільш інформативних параметрів стрибунів у висоту при прогнозуванні їх результативності. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. праць (4). pp. 68-75.

Бажан, Л. В. (2017) STEM-освіта – продовження компетентнісного підходу. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 67-69.

Базурін, В. М. (2017) Шляхи реалізації практико-орієнтованого підходу у навчанні основ програмування учнів загальноосвітньої школи. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 53-54.

Байда, М. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Наука. Образование. Технологии - 2010Материалы ІІІ Междунар. научн.-практ. конф., 21- 22 окт. 2010 г., Барановичи, Респ.Беларусь/редкол.: А.В. Никишова (гл.ред.) [и др.].. pp. 63-65.

Байда, М. В. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТВОРЧОЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (14(24)). pp. 156-160.

Байда, М. В. (2008) Формування креативного мислення учнів старшої школи за допомогою текстів домашнього читання. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (5).

Байда, М. В. (2008) Формування усної комунікації студентів початкового етапу ВНЗ за допомогою комунікативних ігор. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (6).

Балтремус, В. Є. (2007) Розвинена система самоврядування – визначальна умова демократизації школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 99-102.

Баранівська, О. О., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2018) Технології проблемного і розвиваючого навчання при вивченні біології в основній школі, розвиток креативного мислення. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14–15 грудня 2018 р., м. Одеса). У 2-х частинах.. pp. 10-13.

Барбелко, Н. С. (2013) Межкультурная коммуникация как средство воспитания межкультурной толерантности. Карельский научный журнал (2). pp. 8-12.

Башманівська, Л. А. (2010) Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису. Волинь-Житомирщина (21). pp. 258-266.

Башманівська, Л. А. (2010) Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука «Панна Сотниківна»). Волинь-житомирщина (20). pp. 300-311.

Башманівська, Л. А. (2017) Виразність як комунікативно-стилістична особливість мовленнєвої культури філолога. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (21). pp. 550-561.

Башманівська, Л. А. (2023) Формування літературознавчої компетентності учнів на уроках української літератури в процесі вивчення епістолярної спадщини Лесі Українки. Теорія і методика професійного розвитку педагогічних працівників як елемент безперервного навчання в системі вищої педагогічної освіти, науки і практики. Том 1.: Збірник наукових праць, 1. pp. 27-29.

Башманівська, Л. А. (2004) Поєднання літературно-краєзнавчого та мовного аспектів у процесі вивчення української мови та літератури в школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 133-135. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2013) Родинне виховання на уроках української літератури в процесі вивчення творчості М. Стельмаха. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 8-12.

Башманівський, О. Л. (2008) Урахування особливостей змісту освіти та навчального матеріалу як дидактична умова формування інтелектуальних умінь старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 101-104. ISSN 2076-6173

Бедлюк, Марта (2022) Використання мультимедійних технологій на уроках для покращення ефективності навчального процесу. Актуальні питання сучасної інформатики : матеріали доп. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18-19 листоп. 2021 р. (9). pp. 13-16.

Бездітко, А. О. (2022) Чинні освітньо-нормативні вимоги до формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності учнів на старшому етапі навчання. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 20-23.

Безкоровайна, О. Д. (2007) Виховання толерантності як важливий фактор реалізації особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 53-58.

Безпрозванна, В. І., Танська, В. В. (2018) Наступність формування екологічної культури молоді між різними ланками освіти. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 14-16.

Бенедичук, В. В., Сорочинська, О. А. (2017) Витоки створення екологічних стежок як засобу екологічного виховання підростаючого покоління. Материали за XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука -2017», 10. pp. 94-96.

Березенська, Л. І., Волощук (Мормуль), А. М., Татура, І. В. (2008) Урок “Teaching Grammar and Culture” як приклад формування соціолінгвістичної компетенції учнів середнього ступеня навчання. Іноземні мови в навчальних закладах (1).

Березенська, Л. І., Гуманкова, О. С., Козловська, О. І. (2004) Автентичний текст – основа формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 9-10.

Березюк, О. С. (2013) Фомирование этноэстетической компетентности личности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 54-56.

Березюк, О. С. (2015) Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного навчання. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 37-41.

Березюк, О. С. (2012) Методи організації особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 346-360.

Березюк, О. С. (2009) Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 377-390.

Благодир, Л. А., Благодир, Ф. К. (2017) ІКТ як засіб попередження математичних помилок учнів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 222-224.

Богачков, Ю. М., Кривонос, О. М. (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ. Інформаційні технології в освіті. pp. 166-169.

Бойчук, І. Д. (2007) Безперервний професійний розвиток фармацевта – гарант підвищення якості фармацевтичної допомоги. Проблема духовності сучасної молоді : реалії та перспективи : матеріали Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 93-95.

Бойчук, І. Д. (2006) Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць] / за заг. ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 66-68.

Бойчук, І. Д. (2008) Дидактичні умови та критерії підготовки фармацевтів. Сьогодення та майбутнє фармації : тези доповідей Всеукр. конгресу [„Сьогодення та майбутнє фармації”], (м. Харків, 16–19 квітня 2008 р.) / ред. кол. В. П. Черних та ін.. p. 603.

Бойчук, І. Д. (2006) Моделювання професійної підготовки студентів фармацевтичного коледжу. Проблеми педагогічних технологій : [зб. наук. праць]. (2–4 (3). pp. 198-208.

Бойчук, І. Д. (2009) Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : [зб. наук. праць]. (9). pp. 18-22.

Бойчук, І. Д. (2006) Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу бакалаврів у коледжі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 24-28.

Бойчук, І. Д. (2006) Особливості запровадження модульної технології навчання у професійній освіті фармацевтів. Педагогічна Житомирщина. Науково-методичний журнал. (3). pp. 62-63.

Бойчук, І. Д. (2008) Педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : [зб. наук. праць]. (1). pp. 55-61.

Бойчук, І. Д. (2007) Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти : [наук.-метод. журнал]. (4). pp. 186-196.

Бойчук, І. Д. (2007) Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності. Освіта . Технікуми, коледжі. (4). pp. 33-34.

Бойчук, І. Д. (2007) Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін. Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах : матеріали наук.-практ. конф. викладачів медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, Житомир, 20 квітня 2007 р.. pp. 30-34.

Бойчук, І. Д. (2007) Сучасні тенденції професійної підготовки фармацевтів в Україні. Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2007 р. / [за ред. А. Г. Гудманяна]. pp. 144-145.

Бойчук, І. Д., Зубрицька, Л. О. (2007) Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання. Освіта. Технікуми, коледжі. (2). pp. 9-11.

Большакова, Н. О. (2011) Мотиваційний потенціал використання спілкування в соціальних мережах у процесі навчання граматики учнів старших класів спеціалізованих шкіл. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 38-41.

Бондарчук, Валерія, Федорчук (Жуковська), А. Л. (2022) Комп’ютерна анімація як засіб підвищення ефективності навчання учнів. Актуальні питання сучасної інформатики : матеріали доп. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18-19 листоп. 2021 р. (9). pp. 19-22.

Бондарчук, Л. І. (2005) Текст на уроці мови як методична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 29-31.

Борейко, А. І., Борейко, С. О. (2012) Екскурсія як засіб естетичного саморозвитку учнів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 311-316.

Борисенко, Анастасія, Антонова, О. Є. (2023) Формування елементів критичного мислення під час підготовки дитини до школи на заняттях з математики за допомогою технології проблемного навчання. Теоретико-прикладні аспекти діяльності суб’єктів освітнього процесу: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти / за заг. ред. О.Є. Антонової, Н.П. Бірук. pp. 10-12.

Борщ, С. В., Бугайова, Н. А. (2017) Сучасний учень – сучасний учитель. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 257-261.

Бродецька, Н. В., Гненна, Л. Ф. (2013) Профілактика дитячого травматизму на заняттях фізичної культури та спорту. НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ -2013, 17 (17). pp. 96-97. ISSN 978-966-8736-05-6

Брюхович, А. О., Гвоздецька, Ю. В. (2017) Використання дистанційних технологій при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 267-269.

Буханевич, Н. В. (2017) Сучасні методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 192-193.

Буханевич, Н. В. (2007) Об’єкти, функції і види контролю навчальних досягнень учнів. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтегральних процесів. pp. 299-303.

Буханевич, Н. В. (2011) Оцінювання навчальних досягнень учнів. Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи. pp. 60-62.

Буханевич, Н. В. (2009) Розвиток творчих здібностей учнів з математики. Формування професійно-педагогчної майстерності вчителів: історія, сучасність,перспективи. pp. 34-36.

Білоус, Н. М. (2010) Валерій Шевчук про вивчення біблії в школі читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 312-323.

Білоус, Н. М. (2010) Триптих Т. Г. Шевченка «Доля», «Муза», «Слава» в шкільному прочитанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 267-272.

Білоус, Н. М. (2005) Образотворче мистецтво на уроках української мови в 5-6 класах як засіб збагачення духовної культури учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 25-28.

Білошицька, Т. Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2007) Попередження та профілактика конфліктів у закладах професійно технічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 132-134.

Бірук, Н. П. (2017) Виявлення та підтримка науково-обдарованих школярів – перспективний напрямок розвитку сучасної науки. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб. тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10–11 лютого 2017 р.). pp. 28-31.

Бісик, Н. М. (2005) Інноваційні технології у вихованні культури взаємин старших підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 217-220.

Вакалюк, Т. А. (2011) Активізація логічного мислення старшокласників при розв’язуванні задач на цикл з параметром. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. - №3. – С.58-64.. pp. 58-64.

Вакалюк, Т. А., Кончаківський, Ю. О. (2014) Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України. Комп'ютер у школі та сім'ї., 4(116). pp. 22-24.

Вакалюк, Т. А., Присяжнюк, Г. Є. (2017) Використання хмаро орієнтованих інтелектуальних карт при навчанні математики учнів загальноосвітніх шкіл. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 352-354.

Вакалюк, Т. А., Присяжнюк, Г. Є. (2016) Хмарні сервіси у допомогу вчителю математики. Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (10-11 листопада 2016 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк (3). pp. 255-258.

Вакалюк, Т. А. (2013) Засвоєння загальної схеми розв'язування задач з програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї (7(111)). pp. 7-10.

Вакалюк, Т. А. (2013) Можливості використання хмарних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). pp. 97-99.

Вакалюк, Т. А. (2011) Особливості мислення старшокласників. Актуальні проблеми педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011 р.): у 2-х частинах. – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. – Ч. 1. – С.10-12. pp. 10-12.

Вакалюк, Т. А. (2013) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Збруєва. (8 (34)). pp. 343-352.

Вакалюк, Т. А. (2013) Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (71)). pp. 27-32.

Вакалюк, Т. А., Петровська, Т. Л. (2013) КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 90-96.

Васильєва, К. В. (2022) Теоретико-методичні особливості інтегрованого курсу «Мистецтво» в новій українській школі. Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі: збірник наукових праць / за заг. редакцією Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної. pp. 213-216.

Васильєва, О. К. (2017) Методичні основи формування компетентностей учнів з основ алгоритмізації. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 69-70.

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М., Степанчиков, Д. А. (2020) Формування критичного мислення учнів при підготовці до інтелектуальних змагань з фізики. Нові технології навчання (94). pp. 44-49. ISSN 2710-3560

Василюк, С., Мирончук, Н. М. (2023) Розвивальний потенціал дидактичної гри на уроках української мови в початковій школі. Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (4 травня 2023 року, м. Суми).

Вербовський, І. А., Кіт, Н. В., Спольська, О. В. (2023) Механізми та принципи управління системою вищої освіти в Україні. Вісник науки та освіти (13). pp. 428-439. ISSN 2786-6165

Вербівський, Д. С. (2016) Використання інноваційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі вищої школи. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 174-178.

Вербівський, Д. С. (2019) Деякі аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх учителів інформатики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Вербівський, Д. С. (2014) Особливості організації навчальних тренінгів через застосування ІКТ у вищій школі. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013». Частина 1.

Вербівський, Д. С., Басюк, Н. А., Бенедисюк, М. М. (2023) Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки. Освіта. Інноватика. Практика, 11 (1).

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Усата, О. Ю., Бенедисюк, М. М. (2021) Методичні аспекти використання системи завдань міжпредметного змісту у процесі формування компетентності з фізики в учнів основної школи. The 4th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 26-28, 2021).

Вовк, В. П. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКТОРІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 81-84. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2020) The farther reaches of studying foreign languages as a psycholinguistic phenomenon. Building Professional Linguistic Competence of Future Specialists: VI Regional Students’ Scientific Internet-Conference (November 27, 2020). pp. 223-235.

Вознюк, О. В. (2015) Основні аспекти постнекласичної педагогіки. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 21-31.

Вознюк, О. В. (2016) Основні аспекти теорії успіху: до питання формування соціально зрілої і відповідальної особистості школяра. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. pp. 13-20.

Вознюк, О. В., Касянюк, О. Ю. (2021) Педагогіка партнерства А. Г. Ривіна як інноваційний ресурс вивчення іноземних мов. Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. pp. 10-22.

Войналович, Л. П. (2023) Механізми формування граматичної іншомовної компетентності учнів основного етапу. The 1th International scientific and practical conference “Current issues of science and integrated technologies” (January 10–13, 2023). pp. 430-431.

Войтович, І. С., Галатюк, Ю. М. (2004) Формування експериментальних умінь учнів на першому ступені вивчення фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 76-79.

Волкова, С. Г., Фонарюк, О. В., Кравченко, Т. В. (2021) Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти. Інноваційна педагогіка (35). pp. 168-174. ISSN 2663-6085

Волощук, А. М. (2007) Молодший етап мовного ВНЗ як етап вирівнювання комунікативних вмінь старшої школи. Проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів в умовах ступеневої педагогічної освіти.

Вох, О. П. (2018) Використання графічних редакторів у конструюванні, моделюванні швейних виробів. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018. pp. 234-236.

Вітвицька, С. С. (2019) Нова українська школа і сучасний вчитель у контексті ідей В. О. Сухомлинського. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць. pp. 12-17.

Вітвицька, С. С. (2002) Ідеї родинного виховання І.І. Огієнка і сучасна школа. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 125-129.

Вітвицька, С. С. (1999) Формування творчого мислення в учнів старших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 75-79.

Гайструк, С. М., Антонов, Є. В. (2023) Технології розробки комп'ютерної гри у роботі вчителя інформатики. Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій : збірник матеріалів XXVІ Міжнародна науково-практичної конференції 6-7 грудня 2022. pp. 168-173.

Гапонюк, Л. М. (2018) Створення навчальних ігор засобами мови програмування Scratch. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 237-239.

Гаращук, К. В. (2007) Стратегії реформування середньої освіти Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 64-68.

Гаращук, К. В., Гаращук, Л. А. (2004) Особливості навчання писемного мовлення учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 83-86.

Герасимов, Ю. О. (2010) Деякі зауваги щодо виразного читання громадянської лірики Т. Г. Шевченка (на прикладі поезії «Сон»). Волинь-Житомирщина (21). pp. 273-281.

Геращенко, А. П. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ. Інформаційні технології і засоби навчання, 41 (3). pp. 151-159.

Глівінська, О., Мирончук, Н. М. (2015) Особливості адаптації студентів перших курсів до навчання у ВНЗ. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти : збірник наукових праць. pp. 209-215.

Гордієнко, О. А. (2022) Проблема вивчення українського мистецтва слова у взаємозв’язках із зарубіжною літературою в історичному аспекті. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (51). pp. 468-473. ISSN 2308-4863

Гордієнко, О. А. (2005) Портретний живопис на уроках вивчення біографії зарубіжного письменника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 164-166. ISSN 2076-6173

Горженік, Н. В., Васільєва, Л. А. (2018) Проблема наступності підготовки учнів до написання наукових проектів із біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 92-94.

Горобченко, Н. В., Баюн, К. Й. (2022) Особливості використанням мобільних телефонів на уроках іноземної мови. Імідж сучасного педагога (2(203)). pp. 45-49. ISSN 2221-6316

Горобченко, Н. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 173-175.

Горпинич, І. В. (2018) Створення єдиної інформаційної системи шкільної освіти на базі програмного комплексу «Курс: Школа». Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 240-241.

Грибан, Г. В. (2010) Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 36-41.

Грибан, Г. В. (2010) Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 342-347.

Грибан, Г. В. (2016) Розвиток у студентів-філологів умінь образного мовлення шляхом наслідування риторичних текстів. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 229-238.

Грибан, Г. П. (2012) Теоретико-концептуальні аспекти формування методичної системи фізичного виховання. Фізичне виховання в сучасній школі (5). pp. 32-35.

Грибан, Г. В. (2014) Граматико-синтаксичне збагачення умінь та навичок учнів (на матеріалі творчості Михайла Стельмаха). Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць. pp. 32-38.

Григор’єва, А. О. (2022) Лінгвістичний аспект формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 55-57.

Григор’єва, Т. Ю., Михайлова, О. С., Гаращук, К. В. (2023) Використання відеоматеріалів при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності учнів старшої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (114). pp. 176-189. ISSN 2663-6387

Гриневич, О. В., Григор'єва, Т. Ю. (2021) Використання автентичного мультфільму як засобу розвитку вмінь інтерактивного спілкування на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Грицай, Н. Б. (2005) Формування професійної готовності студентів до організації позакласної роботи з біології в загальноосвітній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 146-148.

Гріневич, А. П. (2011) Зміст та структура соціокультурної грамотності як основа формування вмінь міжкультурного спілкування учнів профільної школи. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 98-99.

Гудима, О. Ю. (2000) Управління самостійною пізнавальною діяльністю учнів основної школи в умовах модульної організації навчального процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 206-210.

Гудименко, К. С., Коробова, Ю. В. (2021) Характеристика вмінь аналітичного читання англійською мовою. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гужанова, Т. С. (2010) Молодіжний клуб як одна із форм соціальної групи. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки. pp. 5-8.

Гуманкова, О. С., Кулак, В. І., Гребенюк, І. М. (2023) Формування основ англомовної писемної компетентності на старшому ступені навчання засобами іноземної літератури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (59). pp. 298-304. ISSN 2308-4863

Гуменюк, Є. С. (2022) Особливості навчання іноземної мови в умовах нової української школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 58-60.

Гущина, Д., Короленко, В., Антонова, О. Є. (2023) Сучасні тенденції у роботі з обдарованими учнями в англомовних країнах. Теоретико-прикладні аспекти діяльності суб’єктів освітнього процесу: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти. pp. 13-19.

Давиденко, Ю. Г. (2017) Використання інформаційних комп’ютерних технологій на уроках української мови. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 169-172.

Данилюк, А. В, (2022) Особливості навчання аудіювання учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 61-64.

Данилюк, О. А. (2017) Основні переваги використання хмарних технологій в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 354-357.

Дворко, Т., Зимовець, О. А. (2021) Using Modern Educational Technologies in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Демчук, Л. І. (2005) Формування у школярів-підлітків відповідального ставлення до природи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 191-193.

Деркач, Н. О. (2010) Developing senior students’ critical thinking skills by means of English promotional materials. Идеи. Поиски. Решения: III Международная научно-практическая конференция, 1. pp. 175-177.

Джумаєва, А. В. (2022) Лінгвістичні особливості формування лексичної компетентності. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 64-68.

Дмитренко, І. О. (2019) Переваги впровадження SТЕМ-освіти в Україні. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Довбня, П. І. (2017) Комп’ютерне моделювання задач на розрізання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 347-351.

Додурич, С. М. (2003) Громадянські цінності студентів агротехколеджу: проблема формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 121-123.

Додурич, С. М. (2006) Діяльність музею у формуванні патріотичних цінностей у студентів коледжу. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 85-86.

Дончук-Донцова, О. Г. (2022) Психологічні механізми формування креативних вмінь старшокласників. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 68-73.

Дорошенко, К. Г. (2002) Ідеал виховання – гуманістичний. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 175-177.

Драмарецька, М. Г. (2017) Використання онлайн сервісу Desmos при вивченні показникових рівнянь. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 215-217.

Драчук, О. П., Єрмошина, Т. В. (2018) Ефективність природознавчих екскурсій у формуванні дбайливого ставлення учнів до природи. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 69-71.

Дубасенюк, О. А. (2015) Моделювання структури педагогічних умінь з виховної роботи з учнями. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 46-51.

Дубасенюк, О. А. (2022) Сучасні вимоги до формування професійної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти. Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13). pp. 38-43.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2022) Study of the readiness of the prospective primary school teachers to work with intellectually gifted pupils. Освітня аналітика України, 21 (5). pp. 92-105. ISSN 2617-8532

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2023) Формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти засобами педагогічного проектування. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (126). pp. 141-151. ISSN 2414-9799

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Лайчук, А. М. (2020) Experimental verification of pedagogical conditions for training future coach-instructors to develop moral and volitional qualities in pupils from children's and youth sports schools. Professional Pedagogics, 1 (20). pp. 167-174. ISSN 2707-3092

Дубасенюк, О. А. (2004) Про діяльність навчально-науково-виробничого комплексу „Полісся„. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 3-14.

Дубасенюк, О. А. (2011) Роль аксіоматичного методу у розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих учнів підліткового віку. Всеукра. наук-практ. семінар [“Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці”]. pp. 8-13.

Дудік, Г. П. (2013) ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 75-80. ISSN 2076-6173

Дуплійчук, О. М. (2010) The development of creative skills of senior school pupils by the mean of sociocultural collage. Идеи.Поиски. Решения, 1. pp. 180-183.

Дуплійчук, О. М. (2010) Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. pp. 182-184.

Дуплійчук, О. М. (2010) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОЛАЖ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ЗНЗ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених. pp. 155-158.

Дуплійчук, О. М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Здобутки та перспективи педагогічної науки і практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти. pp. 108-110.

Дячук, Н. С. (2023) Музейна педагогіка як засіб формування краєзнавчої компетентності молодших школярів. Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (4 травня 2023 року, м. Суми).

Дячук, Н. С., Мирончук, Н. М. (2023) Розвивально-виховний потенціал Музею каміння як культурної цінності Житомирщини. Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій: збірник матеріалів XXVІ Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 грудня 2022 року. pp. 181-186.

Жаринова, Є. Н. (2014) Влияние коммуникативных умений родителей и учителей на развитие детей и подростков. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 315-319.

Жарчинська, Ю. Р. (2018) Практичні засоби розвитку комунікативної компетентності учнів середньої школи при вивченні французької мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 96-99.

Жирська, Г. Я., Фонарюк, О. В., Чуб, К. Ф. (2022) Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх учителів до дистанційного навчання учнів природничо-математичних дисциплін. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») (11(13)). pp. 297-310. ISSN 2786-5274

Жуковський, Є. І. (2013) Понятия «физическая культура» и «физкультурно-оздоровительная деятельность» в педагогической науке: содержательный аспект. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 113-115.

Жуковський, С. С. (2017) Етапи розв’язування задач під час учнівської олімпіади з інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 253-255.

Жуковський, С. С. (2015) Методичні аспекти підготовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики. Проблемы современного педагогического образования (47(V)). pp. 62-69. ISSN 2311-1305

Жуковський, С. С., Кривонос, О. М. (2017) З досвіду проведення літньої школи з програмування. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 23-24.

Жуковський, С. С., Кривонос, О. М. (2017) Літня школа з програмування Житомирської області. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 32-34.

Жуковський, С. С., Стативка, Ю. І., Казанцева, О. П., Клейн, О. В., Комарницька, О. М. (2017) «Учитель року-2017» у номінації «Інформатика»: аналіз виконання випробувань конкурсантами ІІІ (заключного) туру конкурсу. Комп’ютер у школі та сім’ї (8). ISSN 2307-9851

Жуковський, С. С. (2010) E-olimp – педагогічний засіб дистанційної підготовки учнів та студентів до олімпіади з програмування. Інформаційні технології в освіті (8). pp. 202-206.

Жуковський, С. С., Ляшенко, Б. М. (2009) Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування. Інформаційні технології в освіті (4). pp. 134-138. ISSN Херсон

Заболотна, М. І. (2013) СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НОВИННИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 85-92. ISSN 2076-6173

Загорулько, Л. П. (2005) Організація інтегрованих занять з художнього виховання в головній школі Австрії в умовах профільного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 177-179.

Зарицька, О. Л. (2008) Комп'ютерні тести як складова частина дистанційного курсу «Бази даних та інформаційні системи». Інформаційні технології і засоби навчання, 7 (3). ISSN 2076-8184

Заріцька, С. А. (2017) Використання засобів ІКТ під час проведення нестандартних уроків з математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 177-178.

Землянська, О. С., Давиденко, О. В. (2023) Формування лексичної компетентності учнів старшої школи засобами цифрових інтерактивних технологій. Сучасні тенденції навчання іноземних мов.

Зимовець, О. А. (2014) Формування організаторських умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 44 (6). pp. 22-32. ISSN 2076-8184

Зязюн, І. А. (2014) Проблема самовизначення вчителя у контексті педагогічної дії. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 8-20.

Зінченко, Д. І., Пешик, Г. С., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Засоби розвитку креативності школярів. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (1–2 лютого 2019 р., м.Київ). pp. 55-59.

Кадащук, А. Р. (2018) Можливості інтерактивного навчання іноземних мов учнів старшої школи в умовах Нової української школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 116-120.

Калінська, А. В. (2010) Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 10-105. ISSN 2076-6173

Калінська, А. В. (2011) Готовність старшокласників до професійного самовизначення в економічній сфері (педагогічна взаємодія учителя і учнів). Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 114-116.

Калініна, Л. В., Калінін, В. О. (2023) Розвиток ініціативності як наскрізного вміння навчання англійської мови учнів основної школи. Інноваційна педагогіка, 57 (1). pp. 87-91. ISSN 2663-6085

Калініна, Л. В., Калінін, В. О. (2023) Формування панорамного педагогічного мислення майбутніх вчителів іноземної мови в контексті нової Нової української школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (59). pp. 202-208. ISSN 2308-4863

Калініна, Л. В., Прокопчук, Н. Р. (2020) Можливості інтегрованого навчання іноземної мови та культури учнів старшої школи філологічного профілю. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія пед.науки: реалії та перспективи.

Камінська, О. Ю. (2011) Особливості формування навичок письма молодшого школяра ЗНЗ. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 146-147.

Капченко, Л. М. (2011) Планування як вид управлінської діяльності керівника професійно технічного навчального закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 67-70.

Кардаш, О. М. (2018) Використання засобів мобільного навчання для розвитку лексичної компетенції учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 125-130.

Карплюк, С. О., Вербівський, Д. С. (2020) Формування цифрової компетентності майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання. Науковий пошук молодих дослідників : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти, викладачів та вчителів (13). pp. 141-144.

Карпук, Д. О., Холоденко, О. В. (2021) Особливості дистанційного навчання іноземної мови в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Касянюк, О. Ю. (2020) The peculiarities of the approximate and analytical method of teaching and studying the foreign languages. Building Professional Linguistic Competence of Future Specialists: VI Regional Students’ Scientific Internet-Conference (November 27, 2020). pp. 53-60.

Касянюк, О. Ю., Вознюк, О. В. (2021) Some Glimpses of Approximate-analytical Method of Teaching/Learning Foreign Languages. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Катанова, І. В., Олійник, М. М. (2003) Моніторинг знань з хімії та мотивації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 160-162.

Кашук, О. М. (2017) Використання програми Scratch для навчання основам програмування в молодшій та середній школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 65-67.

Килимник, А. К. (2022) Теоретичні засади формування аудитивної компетентності старшокласників аналіз термінології та вимог чинних освітньо-нормативних документів. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 94-100.

Кирилюк, С. П. (2007) Самоврядування у вихованні відповідальності молодших підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 128-131.

Кирилюк, С. П. (2007) Формування моральної відповідальності підлітків засобами самоврядування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 150-154.

Кицак, Г. В. (2007) Формування соціолінгвістичної компетентності в учнів старшої школи. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Ч1. (23). pp. 302-305.

Кича, А., Мирончук, Н. М. (2023) Стимуляція мовлення у дітей з особливими освітніми потребами засобами ігротерапії. Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (4 травня 2023 року, м. Суми).

Климов, І. В. (2007) Використання форм педагогічної діагностики для організації виховної роботи у професійному училищі-інтернаті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 159-161.

Климова, К. Я. (2017) Значення художньої літератури як особливого виду мистецтва у площині формування техніки сценічного читання у студентської та учнівської молоді. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 150-154.

Климович, Ю. Ю. (2018) Шляхи використання SMART-технологій у процесі формування мовної лексичної компетентності учнів з вадами слуху в рамках інклюзивної освіти. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 147-150.

Князева, О. В. (2010) Розвиток особистості учня як результат технології використання творчих завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 98-101.

Кобилинський, В. І. (2017) Перші кроки в E-Olymp. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 25-28.

Ковалевська, А. В. (2018) Сучасні інформаційні технології як основна умова навчання іноземним мовам в рамках Нової української школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 165-169.

Коваленко, Є. В. (2022) Використання блог технологій для розвитку монологічного мовлення на уроках англійської мови учнів 7 класу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 105-109.

Ковальчук, І. С. (2023) Використання мультимедійних технологій на заняттях хімічних дисциплін у фармацевтичному коледжі. Теоретико-прикладні аспекти діяльності суб’єктів освітнього процесу: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти. pp. 20-23.

Ковальчук, В. А. (2022) Педагогічне партнерство як основа розвитку сучасної системи освіти та інституту сім’ї. Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: зб. наук. праць за матер. міжрегіонального науковометодичного онлайн-семінару (Хмельницький, 26 квітня 2022 р.). pp. 89-93.

Ковальчук, В. А. (2017) Формування творчого освітньо-виховного середовища у контексті вимог до особистості вчителя-інноватора. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць. pp. 43-47.

Ковальчук, В. А. (2005) Виховні системи загальноосвітньої школи: сутність, структура, функціонування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 98-100.

Ковальчук, В. А. (2015) Освітньо-виховна система сучасної школи. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 88-93.

Ковальчук, М. М. (2017) Створення середовища для успішного виступу учнів в олімпіадах з інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 34-36.

Ковальчук, Н. П. (2008) Формування особистості студента у процесі соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 58-63.

Ковбасюк, Т. Л. (2009) Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь працювати з історичними джерелами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 126-133.

Колбут, А. Ю., Вовченко, І. І. (2016) З історії розвитку легкої атлетики у Баранівському районі. Студентська спортивна наука – 2016 : зб. наук. праць ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. Житомир, 16 травня 2016 р.. pp. 36-41.

Колесник, В. В. (2022) КОНЦЕПТ як ментальна одиниця представлення знань: семантико-когнітивний аспект. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 112-115.

Колесник, Н. Є., Карам, Моайад Ахмед Мохамед (2023) Формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами графічного дизайну. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 27 квітня 2023 року, 2. pp. 323-326.

Колесник, Н. Є., Карам, Моайад Ахмед Мохамед (2023) Формування творчої особистості засобами різних видів мистецтв. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. pp. 271-272.

Колесник, Н. Є., Сичевська, В. В. (2019) Впровадження основ дизайну у підготовку майбутніх фахівців у контексті ідей Нової української школи. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць, 2. pp. 102-106.

Комогорова, М. І., Цихмейструк, О. M. (2018) Інформаційні технології у вивченні іноземної мови у середній та вищій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Коневщинська, О. Е. (2010) Використання мультимедійних технологій в процесі дистанційного навчання. "Матеріали науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 77-78.

Коневщинська, О. Е. (2014) Використання сучасних мобільних засобів в е-навчанні. "Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції "Інформаційні технології в навчальному процесі 2014" Збірник тез доповідей.. pp. 65-68.

Коневщинська, О. Е. (2010) Деякі проблеми проектування інтерфейсу користувача у дистанційному навчанні. Матеріали науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики". pp. 102-104.

Коневщинська, О. Е. (2014) Електронні освітні ресурси у межах інформаційного забезпечення діяльності ресурсних центрів дистанційної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 43 (5). pp. 164-173. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2013) Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 38 (6). pp. 182-195. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2015) Мережні технології в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 51-53.

Коневщинська, О. Е. (2015) Мережні технології та мобільні засоби як складові е-навчання. Збірник наукових праць "нові інформаційні технології в освіті для всіх", ч.1. pp. 251-255. ISSN ISBN 978-966-02-7867-7

Коневщинська, О. Е. (2015) Мережні технології як складова інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 4 (2). pp. 9-11. ISSN 2411-4685

Коневщинська, О. Е. (2016) Мультимедіа технології у веб-сервісах електронних соціальних мереж. Збірник наукових праць «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»:. pp. 1-3.

Коневщинська, О. Е. (2012) Мультимедійні технології в процесі навчання. "Матеріали науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 41-43.

Коневщинська, О. Е. (2013) Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів. Комп’ютер у школі та сім’ї, 112 (8). pp. 1-8. ISSN 2307-9851

Коневщинська, О. Е. (2011) Організація процесу електронного навчання з використанням технології вебінару. Інформаційні технології і засоби навчання, 25 (5). pp. 1-20. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2010) Особливості діалогової взаємодії суб'єктів у дистанційному навчанні. Матеріали доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010), 2. pp. 13-15.

Коневщинська, О. Е. (2015) Розвиток поняття інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників в аспекті використання соціальних електронних мереж. Інформаційні технології і засоби навчання, 45 (1). pp. 12-20. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2014) Сучасні веб-ресурси для дистанційної онлайн-освіти. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 1-2.

Коневщинська, О. Е. (2013) Технологія віртуальної реальності у ресурсному центрі дистанціної освіти. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 1-2.

Коневщинська, О. Е., Литвинова, С. Г. (2016) Електронні соціальні мережі як складних сучасних соціальних медіа. Інформаційні технології і засоби навчання, 55 (5). pp. 42-54. ISSN 2076-8184

Коновальчук, І. І. (2013) Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. журнал. (3(75)). pp. 76-79.

Коновальчук, І. І. (2010) Модели, структура и факторы продуктивности инновационних процессов в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет., 3 (3). pp. 71-76.

Коновальчук, І. І. (2013) Міждисциплінарний підхід у дослідженні проблем педагогічної інноватики. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / Pod redakcja Zofii Szaroy, Franciczka Szloska / V польсько-український форум.. pp. 261-269.

Коновальчук, І. І. (2013) Проблемні локуси синергетичного аналізу інноваційних освітніх процесів. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць (14). pp. 246-251.

Коновальчук, І. І. (2013) Проектний підхід у реалізації інновацій у загальноосвітних навчальних закладах. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей. pp. 119-125.

Коновальчук, І. І. (2013) Сутнісні ознаки інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. (39). pp. 216-222.

Коновальчук, І. І. (2011) Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка.. pp. 85-88.

Коновальчук, І. І. (2010) Сутність, чинники та особливості іноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Імідж сучасного. Педагога. (5). pp. 26-28.

Коновальчук, І. І. (2013) Сущность и задачи технологии в организации процесса реализации инноваций в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. Серия: педагогика, психология. (1(12)). pp. 118-121.

Коновальчук, І. І. (2012) Сущность и функции мониторинга инновационной деятельности общеобразовательных учебных заведений. Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования: Материалы Международного семинара-совещания.. pp. 186-190.

Коновальчук, І. І. (2012) Теоретичні й технологічні аспекти експертизи освітніх інновацій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. (4(22)). pp. 24-31.

Копетчук, В. А. (2012) Наукові підходи духовно-ціннісного спрямування до формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 219-226.

Корнійчук, Ю., Бірук, Н. П. (2023) Забезпечення розвитку цифрової компетентності учнів початкових класів через впровадження компонентів stem-освіти. Теоретико-прикладні аспекти діяльності суб’єктів освітнього процесу: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти. pp. 24-28.

Королюк, О. М. (2009) Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 236-239.

Королюк, О. М. (2007) Експериментальне дослідження ефективності технології організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 135-138. ISSN 2076-6173

Королюк, О. М. (2003) Особливості організації самостійної роботи студентів коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 19-21.

Корінна, Л. В. (2016) Комунальний заклад "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей "Житомирської обласної ради – Центр професійного саморозвитку вчителя "Академія педагогічної майстерності". Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 300-314.

Корінна, Л. В. (2007) Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 89-95.

Корінна, Л. В. (2005) Історико-педагогічна проблема формування громадянських цінностей старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 136-138.

Корінна, Л. В. (2002) Виховання громадянськості старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 213-215.

Корінна, Л. В. (2005) Старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів України і громадянські цінності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 76-80.

Корінна, Л. В. (2003) Формування громадянських цінностей старшокласників як науково теоретична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 173-175.

Корінна, Л. В. (2014) Формування творчої особистості в системі роботи ліцею з обдарованою молоддю. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.).

Костюк, О. М. (2017) Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність інформаційно-методичного центру як засіб організації роботи з обдарованими дітьми. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 73-78.

Косянчук, М. О. (2018) Поняття інтерактивності та суть інтерактивних сучасних технологій у навчанні іноземних мов. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 202-204.

Косянчук, М. О. (2018) Суть та зміст навчання писемного мовлення у старшій школі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 198-201.

Котловий, С. А. (2015) Діяльність соціального педагога з медіаторами як посередниками у розв’язанні конфліктів. Молодь і ринок (1).

Котловий, С. А. (2018) Соціально-педагогічний зміст медіації у конфліктних ситуаціях. Інноваційна педагогіка (3). pp. 211-214. ISSN ISSN 2311-5491

Котловий, С. А. (2017) Соціалізація особистості в дозвіллєвій діяльності. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіац. pp. 133-135.

Котловий, С. А., Максимчук, Б. А. (2020) Історичні аспекти формування ціннісного ставлення до людини в учнів шкіл-інтернатів сортивного спрямування. Науковий часопис Національного педагогічного університету Серія 15. Науково-педагогічні проблеми. pp. 107-114.

Кравець, О. Є., Приймак, А. М. (2023) Професійна компетентність учителя іноземної мови нової української школи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. ISSN 2415-7872

Крамаренко, І. С., Фонарюк, О. В., Зацерківна, М. О. (2022) Цифровізація освіти – нові виклики та перспективи розвитку. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 2 (7) (2022). pp. 392-404. ISSN 2786-4952

Краснова, Н. М. (2017) Культурно-мистецька діяльність у формуванні світовідображення підлітків. Матеріали міжнародних наукових читань 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі [«Митець – культура – Вимір часу]. pp. 255-264.

Краснова, Н. М. (2016) Співпраця художніх музеїв і спеціалізованих шкіл художнього профілю як розширення мистецького світовідображення підлітків. Матеріали міжнародних наукових читань 2016 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі [«Митець – культура – Вимір часу]. pp. 225-235.

Кривонос, О. М. (2017) Робототехніка в школі. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі. pp. 90-91.

Кривонос, О. М., Бірук, Н. П., Торгонська, А. О., Яценко, О. І. (2023) Діагностика сформованості цифрової компетентності учнів старшої школи. Інформаційні технології і засоби навчання, 97 (5). pp. 94-124. ISSN 2076-8184

Кривонос, О. М., Горобець, С. М., Кривонос, М. П., Нехаєнко, К. О. (2023) Використання стратегій гейміфікації для мотивації школярів до вивчення інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (115). pp. 65-74. ISSN 2663-6387

Кривонос, О. М., Жуковський, С. С., Кривонос, М. П. (2022) Порівняння середовищ візуального програмування роботів для потреб навчального процесу. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»)», 6 (6). pp. 175-187.

Кривонос, О. М., Котенко, О. Д. (2023) Використання цифрових технологій в освітньому процесі. Наука і техніка сьогодні (1 (15)). pp. 161-176.

Кривонос, О. М., Кривонос, М. П. (2020) FRITZING – програма для створення наочних електронних схем. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 22 (29). pp. 108-116. ISSN 2411-8869

Кривонос, О. М., Кривонос, М. П., Ковальчук, М. В. (2024) Використання віртуальної реальності в освітньому процесі. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»), 1 (29). pp. 735-748. ISSN 2786-5274

Кривонос, О. М., Кривонос, М. П., Яценко, О. І., Яценко, О. С., Торгонська, А. О. (2022) Формування цифрової компетентності учнів профільних класів. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки»)» (7(7)). pp. 128-141. ISSN 2786-6025

Кривонос, О. М., Кузьменко, Є. В., Кривонос, М. П., Кузьменко, С. В. (2020) Елементи схемотехніки в шкільному курсі інформатики. Комп’ютер у школі та сім’ї (157). pp. 40-51. ISSN 2307-9851

Кривонос, О. М., Мінгальова, Ю. І., Кривонос, М. П., Стельмашенко, Я. А., Махенько, Я. Д. (2023) Методика вивчення розділу «парадигми та технології програмування». Академічні візії (23). ISSN 2786-586X

Кривонос, О. М., Новицький, С. В., Зіновчук, А. В. (2017) Дослідження звукових коливань та визначення швидкості звуку за допомогою ПК. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (18). pp. 64-70. ISSN 2410-7816

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика інформаційно-комунікаційних компетентностей// Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання.

Кривонос, О. М. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРІВ МАТЕМАТИКИ З КУРСУ «ПРОГРАМУВАННЯ». Інформаційні технології і засоби навчання.

Кривонос, О. М., Мануйлова, О. Д. (2011) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ З ПРОГРАМУВАННЯ. Інформаційні технології і засоби навчання.

Крошка, А. Ю. (2018) Векторний редактор для вивчення теми «Комп’ютерна графіка» в 6 класі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 168-171.

Крошка, А. Ю. (2018) Вплив покоління Z на сучасну українську школу. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 142-145.

Кругляк, В. О. (2017) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках алгебри у VIII-IX класах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 297-299.

Крук, М. З. (2008) Проблеми шкільної фізичної культури у творчості О.Д. Бутовського та П.Ф. Лесгафта. Спортивний вісник Придніпров’я. pp. 25-28.

Крук, М. З. (2008) Роль фізкультурно-оздоровчих заходів у зміцненні здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл України у 20-30-х рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 37-40.

Кубрак, С. В. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 93-97. ISSN 2076-6173

Кузьменко, Є. В., Кривонос, М. П., Кузьменко, С. В. (2018) Приклад використання платформи Arduino в курсі фізики середньої школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. pp. 50-53.

Кузьменко, Є. В., Кузьменко, С. В., Хомутовський, О. І. (2017) Робототехніка в школі. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 287-289.

Кузьменко, А. В. (2017) Курс за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 48-51.

Кузьменко, К. М., Колумбет, О. М., Черновський, С. М. (2016) Відношення майбутніх дизайнерів до профільної фізичної підготовки під час навчання у ВНЗ. Студентська спортивна наука – 2016. pp. 48-53.

Кузьменко, О. Ю., Новік, К. І. (2022) Потенціал ІКТ у формуванні комунікативної компетентності. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури: збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської онлайн-конференції (VII). pp. 68-71.

Кузьмінська, А. С. (2022) Поняття «Навчальна стратегія» у навчанні лексики учнів старшого етапу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 140-145.

Куликівська, К. Л., Мельниченко, Р. К. (2018) Формування біологічних понять при вивченні теми «Спадковість і мінливість». Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 139-141.

Кутек, Т. Б., Янович, Л. М., Кучерук, В. А. (2015) Роль координаційних здібностей у фізичній підготовці юних дзюдоїстів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 40-43.

Кухар, А. П., Холоденко, О. В. (2021) Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Куцевол, О. М. (2004) Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 19-23.

Кучерук, О. А. (2016) Історія красномовства крізь призму педагогічної риторики: європейський досвід. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 25-47.

Кучерук, О. А. (2016) Історія педагогічної риторики в Україні. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 47-68.

Кучерук, О. А. (2005) Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях. Дивослово (8). pp. 56-58.

Кучерук, О. А. (2016) Педагогічна риторика як об’єкт наукового дослідження. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. pp. 7-25.

Кучерук, О. А. (2018) Проблема навчальної книги з української мови для основної школи. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наук. праць (за мат-лами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) (1). pp. 46-51.

Кучерук, О. А. (2018) Розвивальні можливості електронної бібліотеки в системі шкільної мовно-літературної освіти. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 1 (2 (31)).

Кучерук, О. А. (2018) Формування лексичної компетентності учнів засобами комп’ютерних ігор у навчанні української мови. Інформаційні технології і засоби навчання, 63 (1). pp. 47-55. ISSN 2076-8184

Кучерук, О. А., Миржиєвська, Г. В. (2015) Розвиток творчих здібностей п’ятикласників як лінгвометодична проблема. Українська мова і література в школах України (3). pp. 22-26.

Кучерук, О. А. (2014) Систематизація методів навчання української мови. Ucrainica IV. Současná ucrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury (21). pp. 370-373.

Лавренчук, Т. С., Ліпісовецька, О. М., Мальченко, М. С. (2023) Теоретичні засади розвитку критичного мислення старшокласників. Вісник науки та освіти (12). ISSN 2786-6165

Левицька, Юлія (2020) Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 75-80.

Левків, С. П. (2014) Взаємодія загальноосвітніх шкіл та громадських організацій екологічного спрямування, як педагогічна проблема. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 374-380.

Левківська, К. В. (2014) Актуалізація суб’єктної позиції учасників освітнього процесу інноваційних навчальних закладів як передумова розвитку аксіологічної сфери. Психологічні та педагогічні науки у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 7-10.

Левківська, К. В. (2014) Аналіз ціннісної сфери інноваційного навчального закладу. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шорробура. pp. 102-107.

Левківська, К. В. (2013) Досвід педагогічних інновацій загальноосвітніх навчальних закладів Житомира. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-пратичної конференції “Актуальні проблеми педагогіки і психології”. pp. 52-55.

Левківська, К. В. (2013) Проектування моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Левківська, К. В. (2013) Проектування моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Левківський, М. В. (2004) Відповідальність особистості у суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць., 2. pp. 80-84.

Левківський, М. В. (2005) Відповідальність школярів у гуманістичному вимірі. Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького, І.І. Якухно.. pp. 92-95.

Левківський, М. В. (2004) Морально-правова відповідальність у життєвому самовизначенні старшокласників /. Теорія і практика формування громадянських цінностей у старшокласників.. pp. 25-28.

Левківський, М. В. (2005) Морально-правова відповідальність – домінанта соціальної зрілості старшокласників. Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету. (5 (44)). pp. 198-204.

Левківський, М. В. (1999) Нові навчальні технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 14-18.

Левківський, М. В. (2004) Правова держава як гарант морально-правової відповідальності юнаків і дівчат. Вісник Київського міжнародного університету (5). pp. 125-132.

Левківський, М. В. (2007) Соціальна зрілість старшокласника у педагогічній площині. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (8). pp. 201-207.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників (підходи до формування). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (32). pp. 85-87.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників: проблема формування. Вісник Львівського університету (2). pp. 135-138.

Левківський, М. В. (2005) Соціальне зростання старшокласників у контексті процесів соціалізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. pp. 69-74.

Левківський, М. В. (2002) Соціально-правова відповідальність особистості: проблема формування. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Зб. на-ук. праць, 1. pp. 47-51.

Левківський, М. В., Колодій, О. С. (2015) Головні аспекти громадянського виховання: полікультурний аспект. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 152-156.

Левківський, М. В., Сидорчук, Н. Г. (2004) Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми зони радіологічного контролю. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 41-45.

Левківський, М. В., Тернопільська, В. І. (2002) Соціальна відповідальність шкільного юнацтва: новітні технології формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 206-209.

Левченко, О. М. (2017) Специфіка використання сучасних ІКТ у навчанні математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 289-291.

Левченко, О. М., Холоденко, О. В. (2021) Теорія і практика дистанційного навчання іноземних мов в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ленчук, І. Г. (2021) Конструктивне моделювання стереометричних задач з перерізами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 272-281.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2015) Формування геометричних компетентностей майбутніх учителів конструктивними методами. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 30-33.

Ленчук, І. Г., Прус, А. В. (2023) Graphic culture of constructive modeling of figures in metric stereometry. Mathematics and Informatics.

Лень, О. І. (2018) Психолінгвістичні та дидактичні передумови розвитку лексичних навичок старшокласників. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 222-226.

Лещенко, М. П. (2002) Педагогічні ідеї Івана Огієнка і сучасна школа (на прикладі школи "Чарівний світ"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 138-139.

Литвиненко, Г. О., Єрмошина, Т. В. (2018) Формування самостійної пізнавальної діяльності в процесі вивчення біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 144-146.

Литньова, Т. В., Білошицька, Т. Ю., Місечко, О. Є. (2022) Сучасні тенденції розвитку цілей шкільної іншомовної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (50). pp. 339-346. ISSN 2308-4863

Лукашевич, М. В., Сорочинська, О. А. (2018) Розвиток обдарованості учнівської молоді у позакласній еколого-натуралістичній роботі. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 109-111.

Лукащук, А. І., Григор'єва, Т. Ю. (2021) Формування англомовної компетентності в аудіюванні учнів основної школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Лутай, Майя (2004) До історії Польського педагогічного інституту. Українська полоністи (1). pp. 145-154.

Ляшенко, Б. М. (2010) Проблеми шкільної інформатики та шляхи її подолання. Комп'ютер у школі та сім'ї (2). ISSN ISSN 2307–9851

Ляшук, О. В., Бонсевич, О. Ю., Сорочинська, О. А. (2018) Розвиток креативної уяви учнів на уроках біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 149-153.

Лісова, Ю. О. (2022) Використання літературних текстів на заняттях з французької мови. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури: збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської онлайн-конференції (VII). pp. 77-83.

Лісовський, А. М. (2010) Твори Валерія Шевчука і літературний розвиток учнів. Волинь-Житомирщини (20). pp. 362-366.

Лісовський, А. М. (2010) Творчість Т. Шевченка і духовний світ учнів сучасної школи. Волинь-Житомирщина (21). pp. 294-298.

Лісовський, А. М. (2016) Риторика і сучасна літературна освіта. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. pp. 188-196.

Магдич, Т. П. (2018) Психолінгвістичні засади формування мовної свідомості учнів з особливими потребами в умовах інтеграційного освітнього простору. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 1. pp. 110-113.

Магдич, Т. П. (2020) Підготовка вчителів-словесників до формування громадянської компетентності учнів ліцею. Матеріали науково-практичної конференці «Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти».

Магдич, Т. П. (2018) Робота над есе як метод формування ключових компетентностей учнів 10-11-х класів на уроках української мови. Формування ключових компетентностей учнів 10-11-х класів на уроках української мови. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» (25–26 жовтня 2018 р.). pp. 109-112.

Магдич, Т. П. (2020) Розвиток критичного мислення як психолого-педагогічна передумова формування громадянської компетентності учнів ліцею на уроках української мови. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ).

Максимчук, А. П. (2020) Навчальна постановка: натюрморт, портрет, фігура людини з дисципліни «Рисунок». Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць, 2. pp. 67-70.

Максимчук, А. П. (2020) Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства. pp. 80-83.

Максимчук, А. П., Куниця, Г. В. (2020) Нетрадиційне малювання, як один із способів розвитку креативного мислення учнів. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті, 2. pp. 144-146.

Маліновська, Т. В. (2010) Поезія Т. Г. Шевченка у дитячому читанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 299-303.

Маліновська, Т. В. (2010) Світ дитинства в романі «Стежка в траві» В. Шевчука. Волинь-Житомирщина (20). pp. 367-371.

Малайчук, К. М. (2022) Формування когнітивних вмінь учнів основної школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 150-153.

Малишев, В. В., Замаскіна, П. І. (2008) Сприяння та перепони у функціонуванні спецкурсів (аналіз стану проблеми в шкільній практиці). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 66-69.

Мальченко, М. С. (2022) Імпліцитне навчання граматики учнів старшого етапу за допомогою гумору. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 157-159.

Маніло, І. І., Давиденко, О. В. (2023) Формування англомовної соціокультурної компетентності учнів старших класів з використанням мультимедійних засобів навчання. Сучасні тенденції навчання іноземних мов.

Маринич, Ю. П., Христич, Н. С. (2023) Особливості мовлення учителя англійської мови на різних етапах навчання. Сучасні тенденції навчання іноземних мов.

Мартинюк, Л. А. (2014) ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології і засоби навчання, 41 (3). pp. 299-310.

Мартинюк, М. В. (2007) Організація гурткової роботи в гімназіях гуманітарного спрямування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 183-185.

Марцін, І. В. (2017) Використання хмарних технологій у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 366-368.

Марцінко, Т. І. (2008) Роль учителя-мовника у процесі формування риторичних умінь в учнів середніх класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 72-76.

Матвійчук, О. О. (2022) Формування когнітивних вмінь старшокласників під час навчання англійської мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 172-176.

Матвійчук, С. В. (2017) Траєкторія навчання олімпіадного програмування мовою Python тематично дібраних задач сайту E-Olimp. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 36-39.

Маус, Д. М. (2022) Важливість методів аналізу та синтезу у формуванні мислення старшокласників при виборі професії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 176-179.

Медведев, М. Г. (2017) Использование интернет - портала E-Olymp для подготовки к олимпиадам по программированию. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 11-13.

Медведик, К. С. (2018) Особливості учнів з розладами аутистичного спектру навчанні монологу іноземною мовою. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 265-268.

Медведєва, А. О. (2017) Використання ІКТ у викладанні української літератури. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 217-219.

Мельник, В. І., Горошко, Ю. В., Міца, О. В. (2017) Огляд систем підготовки до олімпіад з інформатики в деяких країнах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 21-23.

Мельник, К. Ю. (2011) Вікові передумови відбору навчальних стратегій у вивченні іноземної мови на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 233-234.

Мельниченко, І. Л. (2022) Особливості вивчення іноземної мови учнями старших класів в умовах дистанційного навчання. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 179-183.

Мельниченко, Р. К. (2019) Музей природи як засіб розвитку професійної компетентності вчителя біології. Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку (Праці наукової конференції 7–8 жовтня 2019 року в Києві). pp. 285-286.

Мельниченко, Р. К. (2018) Організація профільного навчання в старшій школі зарубіжжя та його педагогічний супровід (компаративний аналіз). Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (1). pp. 71-76. ISSN 2413-1865

Мельниченко, Р. К. (2018) Університетський музей природи як засіб розвитку креативності студентів. Креативна педагогіка (13). pp. 90-94.

Мельниченко, Р. К., Гамза, Б. В. (2018) Дослідження мотивації та професійного визначення учнів КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради. Біологічні дослідження – 2018. pp. 433-434.

Мельниченко, Р. К., Поліщук, Н. М. (2017) Реформа середньої освіти та організація профільного навчання в Україні й Польщі: порівняльний аспект. Українська полоністика (14). pp. 89-99. ISSN 2220-4555

Мельниченко, Р. К., Поліщук, Н. М. (2019) Тренінг як форма інтерактивної педагогічної технології та його роль у підготовці вчителя біології та основ здоров'я. Збірник наукових праць. Науково-педагогічне видання ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ.. pp. 63-67.

Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П. (2018) Роль наукових шкіл у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя біології (з досвіду роботи Житомирської наукової малакологічної школи). Проблеми освіти: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 166-173.

Мельничук, Д. І. (2022) Формування іншомовної граматичної компетентності учнів на середньому етапі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 184-187.

Мельничук, Д. Р., Ляшко, Ю. С. (2014) Оцінка координаційних здібностей у дітей середнього шкільного віку. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 132-134. ISSN УДК 796.011

Мельничук, О. І. (2002) Іван Огієнко і культура поведінки майбутніх робітників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 186-188.

Металіді, Дарія (2019) Медіатекст як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії шкільного курсу української мови в старших класах. Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» зб. наук.праць, 43. pp. 353-356.

Миколаєнко, Н. М. (2015) Полікультурний аспект дитячих освітніх видань. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 169-171.

Мирна, І. О. (2011) Діагностика соціальної компетентності класних керівників. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 106-109.

Мирончук, Н. М. (2010) Особливості життєвого самовизначення та формування професійних намірів старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 71-74.

Мирончук, Н. М. (2023) Вимоги до відбору завдань і вправ для формування організаційних умінь дослідницької діяльності учнів. Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (4 травня 2023 року, м. Суми).

Мирончук, Н. М. (2014) Завдання професійної підготовки сучасного фахівця в системі вищої освіти. Андрагогічний вісник (5). pp. 126-139.

Мирончук, Н. М. (2023) Критерії відбору дослідницьких навчальних завдань для формування організаційних умінь учнів. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems (70). pp. 114-122.

Мирончук, Н. М. (2016) Локальний моніторинг як спосіб виявлення та розвитку дослідницької активності учнів. Сучасні проблеми розробки і впровадження системи моніторингу якості освітньо-виховного процесу: теоретичні основи, досвід, перспективи: тези Всеукраїнськ. науково-практичн. конф..

Мирончук, Н. М. (2023) Методика проведення навчального практикуму для учнів з планування наукового дослідження. Вісник науки та освіти (16). pp. 724-736. ISSN 2786-6165

Мирончук, Н. М. (2017) Моделювання змісту педагогічної діяльності студентів магістратури у контекстно-професійній підготовці. Андрагогічний вісник (8).

Мирончук, Н. М. (2015) Ціннісне ставлення до себе та інших як основа життєвого самоздійснення особистості. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу : проблеми і пошуки : збірник наукових праць (2). pp. 82-85.

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є. (2023) Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя в умовах змішаного навчання. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (1(19)). pp. 267-277. ISSN 2786-4952

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є. (2023) Формування професійної компетентності майбутніх учителів на засадах професійно орієнтованого навчання. Актуальні питання у сучасній науці (1 (7)).

Мирончук, Н. М., Кищак, Д. (2021) Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до організації роботи з батьками на засадах партнерства. Педагогічні інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 28-29 квітня 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021..

Мирончук, Н. М., Пилипенко, Ю. В. (2022) Актуальні проблеми та способи протидії булінгу в освітньому середовищі початкової школи. Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 24 листопада 2022 р.).

Мирончук, Н. М. (2012) Естетичний аспект педагогічної взаємодії педагога з учнями. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 297-302.

Мирончук, Н. М. (2010) Особенности жизненного самоопределения и формирования профессиональных намерений старшеклассников. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия : Педагогика, психология (3(3)). pp. 92-94.

Мирончук, Н. М. (2008) Позаурочна діяльність старших підлітків: аналіз стану організації та шляхи оптимізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (12). pp. 316-325.

Мирончук, Н. М. (2003) Розвиток культури взаємин у підлітків. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 49-50.

Мирончук, Н. М. (2009) Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 33-37.

Мисечко, О. Є. (2005) Про викладання іноземних мов у середніх школах України (1786-1917). Шлях освіти (3). pp. 52-55.

Митник, Л. О. (2017) Навчання української мови засобами Office 356. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 385-387.

Михайлова, О. С., Кузнєцова, О. В., Пико, В. М. (2023) Навчання учнів старшої школи англомовному письму з використанням автентичних матеріалів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2 (55). pp. 148-154. ISSN 2311-5491

Михайлова, О. С. (2004) Науково-теоретичні засади соціокультурного виховання у середній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 24-27.

Михайлова, О. С. (2004) Формування особистості старшого школяра у процесі вивчення іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 179-183.

Михальчук, Н. О. (2004) Використання екзистенційних моделей у шкільному навчанні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 48-51.

Мороз, М. О. (2019) Структурно-компонентний аналіз професійної компетентності вчителя музики. Андрагогічний вісник (10). pp. 73-86.

Москаленко, Т. О. (2018) Електронний освітній ресурс – невід’ємна частина інформаційно-освітнього середовища сучасної школи. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 254-256.

Москвіна, Т. П. (2009) Аналіз обдарованості та диференціація її видів. Матер. ХХХІІІ науково-практичної міжвузовської конференції.

Москвіна, Т. П. (2009) Погляди Івана Огієнка та його сподвижників щодо національної системи освіти. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 110-114.

Москвіна, Т. П. (2011) Формування духовних цінностей старшокласників на уроках художньої культури. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 192-196.

Муранова, Н. П. (2013) Концепция научно-методического обеспечения физико-математической допрофессиональной подготовки старшеклассников в доуниверситетской системе. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 154-158.

Мінгальова, Ю. І. (2023) Засоби ІКТ в шкільному курсі навчального предмету «Інформатика». Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.) / за заг. ред. А. Федорчук.. pp. 118-122.

Мінгальова, Ю. І., Верховська, Є. І., Козюченко, Б. О. (2020) Сучасні мови програмування для вивчення здобувачами освіти. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.). pp. 147-151.

Мірошник, Л. М., Рожкова, С. Г., Грибан, Г. П. (1998) Активізація навчально-виховної роботи як засіб поліпшення дисциплінованості та успішності учнівської молоді у процесі занять фізичною культурою та спортом (На прикладі роботи Житомирської ДЮСШ при школі-інтернаті для дітей-сиріт. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 76-78. ISSN 2076-6173

Міхеєв, В. В., Циганенко, М. П. (1998) Логічні та розвиваючі ігри при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових та середніх класах основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 40-43. ISSN 2076-6173

Міхеєва, Г. М. (2002) Малакологічні дослідження кафедри зоології Житомирського педуніверситету та їх значення в розвитку пізнавальних інтересів студентів і учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 221-223. ISSN 2076-6173

Нагорна, І. Р., Сорочинська, О. А., Власенко, Р. П. (2018) Формування екологічної свідомості студентів у процесі фахової підготовки. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 7–8 грудня 2018 р.). У 2-х частинах, частина ІІ. pp. 29-32.

Нагорна, Ольга (2020) Шляхи використання методики сторітеллінгу на уроках англійської мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 88-93.

Нагорнюк, Н. П. (2022) Фонові знання як засіб удосконалення лінгвістичного кругозору учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 194-197.

Наконечна, Н. О. (2018) Етапи навчання вивчаючого читання учнів старших класів засобами веб-застосунку Lino. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 287-291.

Науменко, О. А. (2015) Вплив занять східними одноборствами на рівень прояву морально-вольових якостей учнів загальноосвітньої школи. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 89-92.

Некрутенко, О. Б. (2007) Школа Саммерхілл О.Нілла і проблеми вітчизняної шкільної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 186-190.

Нестерук, А. А. (2018) Автономне диференційоване навчання як звсіб оптимізації формування іншомовної комунікативної компетентності учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 294-298.

Нестерчук, І. В. (2022) Використання медійного контенту для розвитку комунікативних вмінь учнів основної школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 197-201.

Новицька, О. І. (2007) Організація навчально-виховного процесу у вальдорфських школах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 191-193.

Нікитчина, Наталія, Усата, О. Ю. (2022) Етапи розробки інтегрованих уроків у старшій школі. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.) / за заг. ред. А. Федорчук, О. Наконечна. (9). pp. 110-113.

Овчаров, С. М. (2011) Психолого-педагогічні засади розвитку креативних здібностей школярів. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 3-6.

Огійчук, В. В. (2018) Ефективність розвитку інтерактивних умінь учнів основної школи на основі організації діяльності в класі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 305-308.

Оксенюк, О. В. (2003) Духовність як алюзія сучасних реалій навчально-виховних технологій у загальноосвітній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 238-241.

Омельчук, О., Гордійчук, С. В., Антонов, О. В. (2020) Teenage obesity as a complex problem of public healthcare of Ukraine. Building Professional Linguistic Competence of Future Specialists: VI Regional Students’ Scientific Internet-Conference (November 27, 2020). pp. 137-140.

Онищук, Л. А. (2005) Проектна парадигма розвитку початкової і основної шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 36-39.

Осипчук, Н. М. (2011) Критерії відбору стратегій для полегшення труднощів в оволодінні усним мовленням учнів старшого етапу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 263-265.

Остапчук, О. В., Сорочинська, О. А. (2016) Вплив типу темпераменту дитини на процес адаптації до умов ДНЗ. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісмного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 145-149.

Павленко, В. В. (2023) Гра як засіб формування інтересу до навчання на уроках «Технології». Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій: збірник матеріалів XXVІ Міжнародна науково-практичної конференції 6-7 грудня 2022 року. pp. 52-57.

Павленко, В. В., Бірук, Н. П. (2023) Моделювання сучасного уроку з використанням технологічної карти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 514 (7(25)). pp. 209-218. ISSN 2786-4952

Павленко, В. В. (2015) Особливості розвитку креативного мислення школярів. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 103-109.

Павлюченко, О. В., Загребельна, Л. М. (2019) Використання інноваційних методів навчання для формування природничо-наукової компетентності при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2019. pp. 420-421.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф., Шевчук, В. О. (2018) Формування наукових понять із біології в учнів класів біологічного профілю. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 35-37.

Палійчук, А. І. (2022) Інтерактивний плакат як засіб розвитку лексичних вмінь учнів середньої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 209-212.

Папіжук, В. О., Кузьменко, О. Ю., Лісова, Ю. О. (2021) Критичне мислення як освітня інновація в Україні: здобутки та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (43). pp. 180-185. ISSN 2308-4863

Папіжук, В. О. (2010) Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освіти у Франції. Порівняльно-педагогічні студії (2). pp. 99-106.

Партика, Т. В. (2022) Сутність і цілі навчання вивчаючого читання учнів старшої школи за підходом content and language integrated learning. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 212-214.

Пархомчук, Л. В., Вербівський, Д. С. (2021) Використання хмаро-орієнтованих методичних систем у сучасній освіті. ктуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (VIII). pp. 1-282.

Паршукова, Л. М. (2017) Особливості розробки дидактичних матеріалів з інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 340-344.

Пастовенський, О. В. (2011) Моніторинг тенденцій розвитку системи управління загальною середньою освітою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 84-87.

Пастовенський, О. В. (2013) Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 180-183.

Пастовенський, О. В. (2013) Пути развития общественно-государственного управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 244-248.

Пастовенський, О. В. (2013) Развитие информационных потоков в образовательных подсистемах в условиях роста влияния общественных факторов на управление общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (3(14)). pp. 213-216.

Пастухова, Ю. С. (2022) До питання викладання англійської мови у початковій школі НУШ. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 214-217.

Переверзєва, Я. О. (2018) Застосування наочності для формування лексичних навичок учнів основної школи у процесі вивчення другої інозесної мови (французької). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 322-327.

Переверзєва, Я. О. (2018) Основи роботи над лексичними навичками у процесі вивчення другої іноземної мови (французької). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 319-322.

Петронговський, Р. Р. (2003) Патріотизм старшокласників: новітні технології виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 223-226.

Петронговський, Р. Р. (2002) Структура патріотизму старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 165-167.

Пилипенко, А. А. (2022) Використання комунікативної граматики як засобу розвитку діалогічного мовлення з англійської мови на середньому етапі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 221-224.

Пилипчук, В. В. (2011) Відеоматеріали як засіб формування аудитивних навичок учнів середнього ступеня навчання. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 278-280.

Плахотнік, О. В. (2014) Формування почуттів співпереживання у виховному процесі сучасної школи. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 241-249.

Плющик, Є. В. (2013) Змістова характеристика поняття "Інноваційне мислення вчителя музики". Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 53-55.

Плющик, Є. В., Бабська, О. О. (2004) Музика в творчості Поетеси. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 176-179.

Полулях, А. В. (2008) Іновації у формуванні здорового способу життя школярів сучасного загальноосвітнього закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 111-113.

Полулях, А. В. (2003) Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків у школах нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 118-120.

Полєвіков, І. О. (2007) Музично-педагогічна спадщина України як передумова реалізації особистісно орієнтованого виховання в музичній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 150-154.

Поплавська, С. Д. (2005) Комунікативна культура студентів медколеджу: підходи до формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 162-164.

Присяжнюк, Г. Є. (2016) Висвітлення проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування знань і вмінь учнів СЗШ у психолого-педагогічній літературі. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад–доуніверситетська підготовка–вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., м. Київ. pp. 188-191.

Прокопова, О. П. (2003) Засоби української народної педагогіки в естетичному вихованні старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 198-201.

Прус, А. В. (2023) Математичне моделювання як лінза реального світу. Фізико-математична освіта, 38 (4). pp. 56-61.

Пруцакова, О. Л. (2003) Роль вчителя у екологічній ігровій діяльності школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 206-208.

Пустохіна, В. І. (2016) Формування культурологічної компетентності старшокласників у процесі навчання української літератури: риторичний підхід. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. pp. 196-207.

Піддубна, О. М. (2022) Копіювання творів олійного живопису на прикладі спеціальної (фахової) підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі: збірник наукових праць / за заг. редакцією Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної. pp. 263-266.

Піддубна, О. М. (2016) Педагогічний малюнок як основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі вивчення предметів «Малюнок» і «Живопис». Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура (5). pp. 92-96. ISSN 2413-5402

Піддубна, О. М. (2019) Предметні компетентності в підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 95-99.

Піддубна, О. М. (2018) Розвиток креативного мислення студентів у процесі вивчення дисциплін «Малюнок» і «Живопис». Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 2. pp. 208-212.

Піддубна, О. М. (2019) Фахова дисципліна "композиція" в розвитку творчих здібностей учителів образотворчого мистецтва. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти». (Submitted)

Піддубна, О. М. (2019) Формування мистецької культури школярів за допомогою творів живопису. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих : зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., 27 лютого 2019. pp. 59-64.

Піддубна, О. М., Зосимова, К. В. (2020) Поєднання нових технік, як один із способів розвитку креативності учнів. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті, 2. pp. 164-167.

Піддубна, О. М., Откаленко, О. А. (2022) Образотворче мистецтво та основи дизайну як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі: збірник наукових праць / за заг. редакцією Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної. pp. 257-260.

Піддубна, О. М., Толок, Я. П. (2019) Вивчення художньої культури як засобу розвитку креативності учнів. Сучасний рух науки. pp. 59-64.

Піддубна, О. М., Шмельова, Т. В. (2018) Формування креативності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами педагогічного малюнка. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник (31(41)). pp. 114-119. ISSN 2411-2135

Піддячий, М. І. (2006) Орієнтація старшокласників на професійну діяльність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 37-40.

Регенел, Ю., Вознюк, О. В. (2021) The Problem of Forming Students’ Learning Motivation. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ренькас, Б. М. (2010) Місце та роль профільного навчання в розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 118-122.

Романюк, Р. К. (2020) Методичні аспекти формування поняття «Клітина» в шкільному курсі біології. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 40-42. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Росоловська, О. М. (2017) Використання інформаційно – комунікаційних технологій в процесі вивчення спеціальних задач математичного програмування в школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 207-209.

Рудишин, С. Д. (2008) Стан екологічної освіти в практиці вищої школи зарубіжних країн. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 81-85.

Рудницька, Н. Ю. (2003) Використання вчителями краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі: історико-педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 230-233.

Ружьєва, В., Мирончук, Н. М. (2023) Проблема виховання толерантності у взаєминах молодших школярів. Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій: збірник матеріалів XXVІ Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 грудня 2022 року.

Савчук, Б. В. (2022) Формування англомовної комунікативної компетентності в діалогічному мовленні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 252-257.

Сахневич, І. Д. (2003) Громадянського самовизначення учнів ПТУ. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 79-83.

Сахневич, І. Д. (2003) Деякі питання громадянського самовизначення учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 115-117.

Сбруєва, А. А. (2007) Нові підходи до створення альтернативних шкіл: сучасний досвід реформування середньої освіти США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 38-42.

Сверчевська, І. А. (2005) Постнекласичні підходи до навчання математики. Математика в школі (5). pp. 8-11.

Сверчевська, І. А. (2008) Розвиток умінь старшокласників розвязувати конструктивні задачі. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжн. зб. наук. роб.. pp. 150-157.

Сверчевська, І. А. (2005) Компетентісний підхід до навчання учнів доведенням тверджень про геометричні тіла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 213-215.

Свинарчук, Вікторія, Іванов, Д. Є., Жуковський, С. С., Усата, О. Ю. (2024) Викладання комп’ютерних дисциплін з використанням інтерактивних технологій. Викладання комп’ютерних дисциплін з використанням інтерактивних технологій. pp. 439-442.

Сейко, Н. А., Андрійчук, Н. М. (2020) Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 299-305.

Семенець, С. П. (1998) Методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення учнів старших класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 36-39.

Семенюк, Т. В. (2002) І. Огієнко та сучасна школа. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 151-153.

Семенюк, Т. В. (2003) Проектно-конструкторська діяльність педагога за модульно-розвивального навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 24-27.

Семеняко, Ю. Б., Фонарюк, О. В., Чорниш, Ю. І. (2022) Хмарні технології в змішаному навчанні: перспективи та проблеми. Інноваційна педагогіка, 2 (50). pp. 205-209. ISSN 2663-6085

Сербин, В. М. (2017) Використання віртуальних лабораторій у шкільному курсі фізики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 324-326.

Серьогіна, І. Ю. (2005) Розвиток пізнавальної активності в процесі самостійної роботи як необхідна умова формування самоконтролю учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 232-235.

Сидорчук, Ю. М. (2018) Використання інформаційно-комунікативних технологій як засіб розвитку іншомовних вмінь учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 345-349.

Синенко, Ю. І., Пономаренко, О. В. (2023) Підвищення рівня мотивації учнів старшої школи до вивчення граматики англійської мови з використанням цифрових застосунків. Сучасні тенденції навчання іноземних мов.

Синиця, М. О. (2013) Використання мультимедійних технологій в умовах сталого розвитку освіти. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 369-378.

Синиця, М. О. (2012) Використання мультимедійних технологій для інтенсифікації процесу навчання у вищому навчальному закладі. Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально- педагогічна проблема». pp. 159-161.

Скляр, І., Вірич, Н. (2017) Перші сходинки до олімпіадного програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 24-25.

Слободянюк, О. М. (2008) Вивчення творчості А. Міцкевича в курсі зарубіжної літератури на пропедевтичному етапі навчання. Українська полоністика (8). pp. 136-144.

Словінська, Ю. А., Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц., Вербівський, Д. С. (2017) Огляд педагогічних програмних засобів, які використовуються у професійній діяльності вчителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 249-253.

Смагіна, Т. М. (2010) Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 138-142.

Смогоржевська, А. Д., Григор'єва, Т. Ю. (2021) Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Смірнова, А. К., Щерба, Н. С. (2020) Електронний застосунок Voice Thread як засіб навчання монологічного мовлення учнів старшого етапу ЗНЗ. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Сога, Д. С. (2017) Використання хмарних технологій у навчанні учнів індивідуальної форми навчання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 373-375.

Сога, Д. С. (2018) Використання хмарних технологій у професійній діяльності вчителя інформатики. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 250-252.

Сорочинська, О. А. (2018) Ретроспективний аналіз історико-педагогічних аспектів становлення природоохоронної роботи учнівської молоді в країнах Європи. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2018 в Музеї Бориса Лятошинського : зб.статей. pp. 168-180.

Сорочинська, О. А., Іванцова, А. В. (2019) Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія. ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities”: Conference proceedings, February 22 th, 2019. pp. 495-499.

Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А., Олексюк, В. П., Іванова, С. М., Мінтій, І. С., Кільченко, А. В. (2023) Модель використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Open educational e-environment of modern University (14). pp. 50-62. ISSN 2414-0325

Ставська, І., Дєньгаєва, С. В. (2021) The Use of Information Technologies in Foreign Languages’ Teaching in the Conditions of Distance Learning. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Станевич, І. М. (2014) Технологія формування особистісного самоствердження молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 389-394.

Стельмашенко, Я. А. (2022) Особливості контролю «НУШ» як осучаснення системи освіти. Актуальні питання сучасної інформатики : матеріали доп. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18-19 листоп. 2021 р. (9). pp. 152-156.

Степаненко, О., Фонарюк, О. В., Лазарева, А. (2021) Особливості оцінки інноваційних процесів у сучасній системі освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, 3 (41). pp. 232-237. ISSN 2308-4855

Столярчук, Т., Прус, А. В. (2015) Графічний метод розв'язування рівнянь з параметрами. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 33-37.

Сторожук, Т. П. (2006) Підготовка вчителя до пропедевтики асоціальної поведінки старшокласників зони радіологічного контролю. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 81-83.

Суботницький, І. М. (2005) Шляхи формування естетичного ідеалу шкільного юнацтва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 242-244.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2006) Використання поезії для формування естетичних смаків учнів середньої школи на уроках іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 108-110.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2005) Використання інноваційних технологій у груповій позакласній роботі з іноземної мови у ЗНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 206-207.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2004) Навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів старшої школи за допомогою проблемних завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 218-222.

Сіваєва, Н. П., Темченко, Л. В. (2005) Розвиток лексичної компетенції учнів старшого етапу загальноосвітньої школи з урахуванням соціокультурного компонента. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 43-45.

Сімольчук, А. Г. (2018) Формування соціокультурної компетентності учнів основної школи на основі крос-культурного читання. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 349-352.

Сіренька, А. В. (2022) Комунікативний садизм як особлива форма деструктивної поведінки. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 261-264.

Тагієв, Віктор (2022) Використання веб-ресурсів і додатків-помічників в навчанні школярів. Актуальні питання сучасної інформатики : матеріали доп. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18-19 листоп. 2021 р. (9). pp. 160-164.

Тамашевський, І. Я., Саранча, М. П. (2015) Застосування вправ зі спортивної аеробіки у навчально-тренувальному процесі волейболістів на початковому етапі спортивного тренування. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 55-58.

Тамберг, О. Р. (2022) Використання смарт-гаджетів на уроках англійської мови як одна з умов розвитку інтерактивних умінь учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 275-280.

Танська, В. В. (2018) Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Біологічні дослідження – 2018. pp. 394-396.

Танська, В. В. (2018) Функціонально-структурна модель підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 258-265.

Тарасова, Ю. В. (2019) Самостійна робота студентів при вивченні основ природознавства. Біологічні дослідження – 2019. pp. 431-433.

Тарасюк, М. Д. (2017) Проектна діяльність на уроках інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 344-347.

Таргонський, Л. П., Новицька, Т. Л. (2005) Про нестандартний виклад елементів математичного аналізу в середній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 114-117.

Телешман, Ю. Б. (2018) Використання медіа технологій як засобу формування лексичної компетентності учнів середньої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 385-389.

Терещук, А. Ю., Шевчук, С. Ю., Мельниченко, Р. К. (2018) Пiдгoтoвкa учнiв дo вcеукрaїнcькoгo турнiру юних нaтурaлicтiв. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 164-166.

Тернопільська, В. І. (2003) Підготовка майбутнього вчителя до формування соціальної відповідальності старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 219-222.

Тернопільська, В. І. (2005) Соціальний розвиток школяра як основа виховання соціально-комунікативної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 85-89.

Тернопільська, В. І. (2007) Шляхи оптимізації процесу виховання соціально комунікативної культури підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 120-122.

Тимощук, Н. С. (2005) Інноваційні форми та методи особистісно орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 208-211.

Ткачук, Ю. О. (2022) Впровадження та ефективність методу проблемних ситуацій на уроках іноземної мови у старшій школі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 280-285.

Толстова, О. В. (2017) Використання ІКТ при викладанні математичних дисциплін в гуманітарно орієнтованому освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 265-267.

Тонкошкур, Г. І. (2017) Формування самостійності школяра – як умови успішного розвитку його особистості, основи пізнавальної діяльності впродовж життя. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 40-43.

Трач, І. В. (2017) Особливості налаштування комп’ютерного класу, комп’ютерної мережі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 228-231.

Трохимова, З. В. (2005) Виховання гуманності і відповідальності в учнів бізнес-ліцею, які моделюють створення власної справи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 261-264.

Тітова, О. Р., Стецюк, Є. Д. (2024) Концертмейстерська компетентність сучасного учителя музики. The 1st International scientific and practical conference “European congress of scientific achievements” (January 29-31, 2024). pp. 296-301.

Умінська, А. П. (2014) DEVELOPING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ REFLECTIVE SKILLS ON THE BASIS OF COGNITIVE SEARCHING TASKS. Тривалий професійний розвиток: навички, цілі, виклики XXI століття. pp. 41-42.

Умінська, А. П. (2014) THE DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL REFLECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN TERMS OF PLURILIGUAL APPROACH. The Global English Teacher: Imрroving What Works and Fixing What Doesn’t. -114.

Усата, О. Ю. (2016) Електронний навчально-методичний комплекс як засіб формування інформаційної компетентності майбутнього учителя. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 262-263.

Усатий, А. В. (2010) Твори Валерія Шевчука в позакласному читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 372-375.

Усатий, А. В. (2021) Проблема читача у сучасному освітньому просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції забезпечення якості освіти”. pp. 62-70.

Усатий, А. В. (2016) Формування риторичної культури майбутнього вчителя-словесника. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 217-229.

Фiалковська, Н. С., Папіжук, В. О. (2020) Мовне портфоліо як засіб оцінювання іншомовної компетентності учнів базової середньої школи. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Фаустова, І. А. (2022) Навчання діалогічного мовлення в спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах старшої школи за допомогою task-based learning. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 289-294.

Фаустова, І. А., Григор'єва, Т. Ю. (2022) Навчання монологічного мовлення учнів старшої школи на уроках англійської мови. Актуальні проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2008) Використання комп’ютерних технологій у класах фізико-математичного профілю навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Федюніна, І. С. (2017) Старт в Lazarus. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 55-59.

Фонарюк, О. В. (2020) Кейс-метод у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів математики. Науковий пошук молодих дослідників : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти, викладачів та вчителів. ЖДУ ім. І.Франка (13). pp. 162-164.

Фонарюк, О. В. (2017) Розв'язування задач, пов'язаних з бісектрисою кута, методом векторів. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів, Вип.10. pp. 190-193.

Фонарюк, О. В., Прус, А. В. (2021) Евристичні методи розвитку критичного мислення в майбутніх учителів математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (75). pp. 111-116. ISSN 1992-5786

Фонарюк, О. В., Ленчук, І. Г., Лось, Л. В. (2007) Доцільність фрагментарного застосування в ЗОШ методів нарисної геометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 99-103.

Хайрулліна, Ю. О. (2005) Інтеграція мистецтв у процесі художньо – естетичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 254-256.

Халін, В. В. (2010) Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури. Волинь-Житомирщина (21). pp. 160-165.

Халін, В. В. (2010) Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 378-381.

Харитонова, К. І., Щерба, Н. С. (2020) Використання електронного застосунку «Blio» в навчанні читання учнів старшого етапу ЗЗСО. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Хвостик, О. П., Вискушенко, Д. А. (2018) Акваріумістика як засіб формування природничої компетентності у школярів. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 113-116.

Хомутовський, О. І. (2018) Елементи робототехніки в шкільному курсі інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 139-140.

Хомутовський, О. І. (2018) Робототехніка в шкільному курсі. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 281-282.

Хомік, Є. В., Бойчук, І. Д. (2007) Адаптація коледжу до Болонської системи освіти. Впровадження засад Болонської системи освіти : український і зарубіжний досвід : матеріали Всеукр. навчально-наук. конф.. pp. 210-212.

Хорова, Л. І. (2005) Сучасний урок - урок у системі особистісно зорієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 118-120.

Хрипун, І. В., Шевчук, Л. М. (2018) Принцип наступності у міжпредметних зв’язках біології з науками природничо-математичного циклу. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 167-170.

Цимбалюк, І. М. (2017) Вивчення елементів лінійного програмування засобами інформаційно – комунікаційних технологій в школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 209-211.

Цюряк, І. О. (2010) МУЗИЧНА ОСВІТА В ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Зб. наук. праць “Сучасна музика в сучасному світі” / [Ред. кол. М.А.Моісєєва (відп. ред.), С.В.Олійник, О.В.Плотницька].. pp. 121-128.

Чeрв’якoва, О. О., Цимбалішина, О. А., Сорочинська, О. А. (2018) Рoзвитoк крeативнoї уяви учнiв на урoках бioлoгiї. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 170-173.

Чемерис, М. І. (2016) Застосування комп’ютерних моделювань під час виконання лабораторних робіт з фізики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 219-223.

Чередник, О. С. (2018) Практичні можливості смартфонів у вивченні англійської мови в основній школі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 402-407.

Чугунова, О. В. (2017) Розвиток математичних здібностей старшокласників в умовах використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 211-215.

Шавель, Х. Є., Михаць, Т. Р. (2015) Морфофункціональний стан дітей середнього шкільного віку (за результатами констатуючого експерименту. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 143-145. ISSN УДК 796.011

Шаров, С. В., Золотухін, Є. О. (2017) Розробка програмного засобу навчального призначення з географії для учнів 6 класів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 331-333.

Шатківський, В. М. (2017) Порівняння мов програмування, що вивчаються в школі та використовуються у промисловому програмуванні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 71-73.

Шатківський, В. М. (2019) Порівняння окремих веб-орієнтованих середовищ навчання програмування. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (7 (91)).

Шевцова, Л. С. (2010) Формування лексичних умінь та навичок (на основі творів Валерія Шевчука). Волинь-Житомирщина (20). pp. 382-389.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування синтаксичних умінь та навичок (на основі творів Т. Г. Шевченка). Волинь-Житомирщина (21). pp. 323-332.

Шевцова, Л. С. (2008) Основні положення методики навчання синтаксису в процесі підготовки майбутніх філологів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога. pp. 41-45.

Шевченко, В. Р. (2016) Хмарні технології як складова формування ІКТ-компетентності вчителів математики. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 270-271.

Шевчук, П. Г. (2017) Система авторських тематичних сайтів методичної підтримки навчання програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 59-62.

Шевчук, С. І. (2013) Интеллектуальная одаренность старшеклассников и готовноть педагогов к её развитию во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 303-306.

Шевчук, С. Ю., Соснівська, Р. Р. (2019) Становлення організації та проведення шкільних предметних олімпіад. Біологічні дослідження – 2019. pp. 382-383.

Шемет, О. Ю., Холоденко, О. В. (2021) Особливості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шилюк, В. В. (2013) Формування граматичної компетенції учнів середнього етапу ЗНЗ на основі віршованого матеріалу. збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (22 березня 2013 року).

Шкуратюк, Т. В., Папіжук, В. О. (2020) Формування іншомовної лексичної компетентності в учнів старших класів. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Шпак, М. М. (2003) Вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 141-143.

Щерба, Н. С. (2006) Місце стратегічної компетенції в загальній компетентнісній ієрархії середньої освіти: аспекти учіння і викладання іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. pp. 100-103.

Щерба, Н. С. (2008) Наукові підходи до побудови моделі іншомовної стратегічної компетенції учня загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 211-214. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2023) Особливості навчання іноземних мов у великому класі: співвідношення труднощів і стратегій. Інноваційна педагогіка, 2 (56). pp. 40-43. ISSN 2663-6085

Щерба, Н. С. (2019) Практикоорієнтоване навчання іноземної мови старшокласників з ДЦП: можливості реалізації. "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки".

Щерба, Н. С. (2007) Проблеми підготовки вчителя іноземної мови середнього спеціалізованого закладу освіти до формування в учнів стратегічної компетенції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 219-222. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С., Барало, Л. В. (2012) Дидактичні передумови розвитку в учнів ЗНЗ іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 353-355.

Щерба, Н. С., Голячук, А. С. (2022) Принципи інклюзивного планування уроку англійської мови з урахуванням особливих освітніх потреб учнів з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури: збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської онлайн-конференції (VII). pp. 114-122.

Щербак, І. В. (2003) Роль особистості вчителя у формуванні якостей громадянськості школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 147-150. ISSN 2076-6173

Яблонська, А. М., Гуманкова, А. А. (2016) Досвід організації фізичної рекреації дітей у паркових комплексах США. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 27-31.

Яблонська, Аліна (2022) Особливості вивчення основ створення веб-ресурсів на уроках інформатики в ЗЗСО. Актуальні питання сучасної інформатики : матеріали доп. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18-19 листоп. 2021 р. (9). pp. 196-199.

Яворська, Т. Є. (2013) Ретроспективний аналіз профілактики дитячого травматизму на уроках фізичної культури. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe, І (6). pp. 26-28.

Яценко, С. Л. (2015) Особистісно орієнтоване навчання: теоретичний та прикладний аспекти. Проблеми освіти: Наук-метод. зб (85). pp. 231-237.

Яценко, С. Л. (2000) Основи розвитку особистісно-орієнтованої гімназичної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 228-230.

Яценко, С. Л. (2007) Основні засади діяльності шкіл нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 128-131.

Яцишин, А. В. (2017) Про застосування електронних соціальних мереж у підготовці аспірантів і докторантів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 197-202.

Book Section

Вознюк, О. В. (2023) Розділ VІІ. Нетрадиційні, інноваційні освітні системи як суттєвий ресурс безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов. In: Безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир, pp. 286-352. ISBN 978-966-484-288-0

Зимовець, О. А., Прохорова, С. М. (2017) Інтегрована змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток». Розділ 1. In: Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів загальноосвітніх навчальних закладів. Вид. О. О. Євенок, м. Житомир, pp. 15-46.

Немченко, С. Г., Крижко, В. В., Бондар, О. С., Радул, В. В., Старокожко, О. М., Кондратенко, Ю. І. (2022) Управління закладом освіти: Підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів. In: Управління закладом освіти. Бердянськ: БДПУ. ISBN 978-617-8077-11-2

Сидорчук, Н. Г., Борейко, О. М., Борейко, А. І. (2020) Організація педагогічної просвіти батьків дітей з особливими освітніми потребами в закладах середньої освіти. In: Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія. ФОП Цюпак А.А., Хмельницький, pp. 241-281. ISBN 958-617-513-621-8

Monograph

Shandra, N., Fonariuk, O., Yelchaninova, T., Dyachuk, N., Rudenko, Y. (2021) Modern education, training and upbringing: collective monograph. 4.6 Innovative pedagogical educational technologies. Other. Primedia eLaunch, Boston, USA.

Shandra, N., Фонарюк, О. В., Chystiakova, I. (2021) Synchronous and asynchronous distance learning: benefits and limitations. Other. Publishing House of University of Technology, Katowice, Katowice.

Єршов, М.-О. В. (2023) Тенденції розвитку ІТ-освіти в Незалежній Україні : монографія. Other. Вид-во Людмила, Київ.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Антонова, О. Є. (2005) Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Сидорчук, Н. Г., Левківський, М. В., Колесник, Н. Є., Якса, Н. В., Вознюк, О. В., Ковальчук, В. А., Коновальчук, І. І., Круковська, І. М., Миколаєнко, Н. М., Павленко, В. В., Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Бойчук, І. Д. (2010) Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі. Project Report. ЖДУ, Житомир.

Вакалюк, Т. А. (2013) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Working Paper. Вид-во ЖДУ імені І. Франка, Житомир.

Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Кулак, В. І., Михайлова, О. С. (2023) Безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном. Project Report. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Котловий, С. А., Коберник, О. М., Безлюдна, Н. В., Бойченко, В. В., Гагарін, М. І. (2020) Управління закладами освіти: теорія, історія, практика : колективна монографія. Other. Візаві, Умань.

Кучерук, О. А., Голуб, Н. Б., Горошкіна, О. М., Караман, С. О., Караман, О. В., Климова, К. Я., Башманівська, Л. А., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Грибан, Г. В., Лісовський, А. М., Нищета, В. А., Усатий, А. В., Шевцова, Л. С., Пустохіна, В. І., Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Мирончук, Н. М. (2010) Культура міжособистісних взаємин старших підлітків: теоретичні й методичні основи формування. Other. ЖДУ ім. І.Франка.

Петронговський, Р. Р., Левківський, М. В. (2003) Теорія і практика формування патріотизму старшокласників:. Discussion Paper. "Полісся", Житомир.

Conference or Workshop Item

Авдєєва, О. Ю. (2023) Особливості використання особистісноорієнтованого підходу на уроках із хімії профільного рівня. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична очно-дистанційна конференція «Імперативи розвитку нової української школи в умовах цифрових трансформацій», 26.07.2023, Київ.

Авдєєва, О. Ю. (2020) Формування гностичних умінь учнів з хімії як педагогічна проблема. In: Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя, Чернівці.

Аждер, В. В. (2022) Імерсивні технології для навчання. In: ІV Всеукраїнський. відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», м. Київ.

Аждер, В. В. (2022) Розробка електронного щоденника учня. In: Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Анічкіна, О. В. (2023) Проєктний метод у реалізації концепції НУШ: Хімічні дослідження. In: ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Імперативи розвитку Нової української школи в рамках цифрових трансформацій», 26.07.2023, Київ.

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Авдєєва, О. Ю., Загоруйко, Д. О. (2022) Features of experimental training of students in distance learning of chemistry. In: The 14th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life”, August 4-6, 2022, Manchester, United Kingdom.

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Авдєєва, О. Ю., Тітов, Ю. О., Віленський, В. О. (2022) Possibilities of using a home experiment in distance learning of chemistry in institutions of general secondary education. In: XIX International Scientific and Practical Conference «Trends in science and practice of today», 26-29 July 2022, Stockholm, Sweden.

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Загоруйко, Д. О. (2022) Формування експериментальних умінь учнів в дистанційних умовах вивчення хімії в закладах загальної середньої освіти. In: V Міжнародна науково-практична конференція “Trends of modern science and practice", 8-11 лютого 2022 р., Анкара, Туреччина.

Буров, О. Ю., Перцев, М. А. (2018) Оцінювання динаміки когнітивних можливостей старшокласників з використанням ІКТ. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Васильєва, А. А. (2023) Методичні підходи до навчання програмування за допомогою мови Processing в навчальних закладах. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р..

Величко, А. (2023) Традиційні і інноваційні методи навчання інформатики в старших класах. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Верховська, Є. І. (2023) Психологічні аспекти ігрового навчання. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р..

Ворожбит, А. В. (2018) Проектування веб-орієнтованого навчального курсу з інформатики. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Глушихін, Д. С. (2022) Генерація візуального контенту за допомогою штучного інтелекту в Blender. In: ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії».

Дедух, Т. А. (2023) Гейміфікація, як засіб підвищення пізнавальної активності учнів на уроках інформатики. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р..

Діжа, О. С., Максимчук, А. П. (2020) Сучасне декоративно-прикладне мистецтво як чинник формування естетичних смаків школярів. In: Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць.

Загоруйко, Д. О., Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М. (2022) Особливості формування дослідницьких умінь учнів із хімії як основа концепції Нової української школи. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології", 11-12 лютого 2022 р., Запоріжжя.

Камінський, О. М., Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Чайка, М. В. (2023) Use of interesting material in teaching chemistry on the example of the topic: «Aldehydes». In: IV International Scientific and Practical Conference «World science priorities», June 08-09, 2023, Vienna, Austria.

Ковальчук, М. В. (2023) Впровадження ігрових технологій в навчальний процес. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р..

Когут, У. П., Дмитрук, О. Ю. (2018) Використання технології веб-квесту на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Козак, В. (2021) Технологія змішаного навчання: сутність та переваги. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Колесник, Н. Є. (2018) Формування предметно-перетворювальної компетентності учнів у контексті становлення нової української школи: технологічний підхід. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Королюк, О. М., Прус, А. В. (2021) Практика як засіб формування математичних компетентностей майбутніх вчителів математики. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Коротун, О. В. (2017) Загальна характеристика окремих хмаро орієнтованих систем управління навчанням. In: Інформаційні технології - 2017.

Котенко, О. Д. (2023) Використання мобільних технології під час дистанційного навчання. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Котенко, О. Д., Марчук, О. Д. (2022) Дистанційне навчання та цифрові технології. Переваги та недоліки. In: ІV Всеукраїнський. відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», м. Київ.

Кривонос, М. О. (2022) Інноваційні методи викладання інформатики з використанням робототехніки. In: ІV Всеукраїнський. відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії».

Кривонос, М. О. (2023) Методи навчання робототехніки. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Кривонос, М. О., Кривонос, О. М. (2023) Застосування ChatGPT у процесі навчання програмуванню в школі. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р..

Кривонос, М. П. (2024) Формування цифрової грамотності здобувачів освіти. In: Ефективність використання онлайн-ресурсів у навчанні інформатики. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р., Житомир.

Кривонос, М. П. (2023) Цифрова компетентність сучасного педагога. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрова освіта: сучасні реалії та перспективи розвитку», 26 жовтня 2023 року, Запоріжжя.

Кривонос, М. П., Мінгальова, Ю. І. (2023) Використання віртуальної реальності (VR) і доповненої (AR) реальності в сучасній освіті. In: IІ International scientific and practical conference «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology» (November 15-17, 2023) Warsaw, Poland, International Science Unity. 2023..

Кривонос, О. М. (2023) Аналіз окремих закордонних практик навчання інформаційних технологій в школі. In: Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 червня 2023 року м. Київ. Упорядник: Твердохліб І.А. – Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова.

Кривонос, О. М. (2023) Використання Blender в навчальному процесі. In: Інформаційні технології і автоматизація – 2023, 19-20 жовтня 2023 р., Одеса.

Кривонос, О. М. (2020) Приклад використання платформи Arduino в курсі фізики сеpедньої школи. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Кривонос, О. М., Галіцький, А. В., Кривонос, М. О. (2023) Проблема вибору мови програмування в якості засобу вивчення ООП. In: IІ International scientific and practical conference «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology» (November 15-17, 2023) Warsaw, Poland, International Science Unity. 2023..

Кривонос, О. М., Кривонос, М. О. (2023) Особливості вивчення робототехніки. In: V International scientific and practical conference "Modern strategies of global scientific solutions", December 27-29, 2023, Stockholm, Sweden, International Scientific Unity.

Ленчук, І. Г. (2021) Internal projection method and cube metric. In: ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (присвячена пам’яті професорів Панкова О. А. і Трохименка В. С.).

Ленчук, І. Г. (2022) Два підходи до виконання стереометричних побудов. In: Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 – 28 грудня 2022 р., м. Одеса.

Ленчук, І. Г. (2023) Елементи конструктивізму в задачах на обчислення та доведення. In: VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми теорії та методики навчання математики: до 75-річчя кафедри методики навчання математики», 6-7 жовтня 2023 р., м.Київ, Україна – К. : УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023, 6-7 жовтня 2023 р..

Ленчук, І. Г. (2021) Зображувальна стереометрія в задачах. In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики.

Ленчук, І. Г. (2020) Рисункове моделювання стереометричних задач. In: Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі.

Ленчук, І. Г. (2021) Рисунковий практицизм стереометричних задач. In: IX міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021),.

Лісова, Ю. О. (2022) Використання літературних текстів на заняттях з французької мови. In: Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури, 1-6 лютого 2022.

Лісова, Ю. О., Клименко, О. П. (2021) Рекомендації з використання інтерактивних ігрових платформ у навчанні англійської мови у середній школі. In: Science and education: problems, prospects and innovations : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference, 26-28 травня 2021, Kyoto.

Махенько, Я. Д., Стельмашенко, Я. А. (2022) Learning object-oriented programming at school. In: VII Міжнародна науково-практична конференція для студентів немовних спеціальностей, Житомир.

Махенько, Я. Д., Стельмашенко, Я. А. (2022) Вивчення об’єктно-орієнтованого програмування в школі. In: ІV Всеукраїнський. відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», м. Київ.

Махенько, Я. Д., Стельмашенко, Я. А. (2023) Структура шкільного курсу інформатики в старших класах. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Медведєва, М. О., Криворучко, І. І., Кагал, О. О. (2018) Використання хмарних сервісів Google для мотивації навчальної діяльності учнів. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Мирончук, Н. М. (2023) Виклики навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах дистанційної організації освітнього процесу. In: Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах : проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 07 червня 2023 року, Житомир.

Москаленко, Ю. О. (2018) Застосування ігрових технологій на уроках інформатики. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Мосіюк, О. О., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Огляд систем твердотільного тривимірного моделювання. In: XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничоматематичній, технологічній і професійній освіті» присвячена 100-річчю із Дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира, 07 травня – 14 травня 2021 року.

Мудрий, Я. П. (2018) Ввивчення MS Excel в школах з поглибленним вивченням інформатики. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Місько, Є. В. (2022) Порівняння мов програмування С++ та BLUEPRINTS при розробці відеогри на UNREAL ENGINE. In: ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії».

Нехаєнко, К. О., Кривонос, О. М. (2023) Гейміфікація в освіті: інноваційний підхід до залучення та мотивації учнів. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р..

Онищук, І. П. (2023) Реалізація STEM – освіти, як спосіб підвищення ефективності вивчення природничих предметів. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична очно-дистанційна конференція «Імперативи розвитку нової української школи в умовах цифрових трансформацій», 26.07.2023, Київ.

Палій, М. В., Якимчук, Б. Л. (2021) Впровадження мобільних технологій в процес навчання інформатики. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Савельєва, С. (2021) Соціальні мережі як невід’ємний та необхідний засіб навчання. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції.

Савельєва, С. О. (2022) Використання методу проєктів на уроках інформатики. In: ІV Всеукраїнський. відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», м. Київ.

Сенчило, Т. С. (2023) Штучний інтелект та машинне навчання в іграх: створення реалістичних інтеракцій. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р..

Сидорчук, Н. Г. (2022) Акмеологічні засади впровадження ідей педагогіки партнерства умовах Нової української школи. In: Міжрегіональний науково-методичний онлайн-семінар "Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер", 26 квітня 2022 р., Хмельницький.

Спірін, О. М., Олексюк, В. П. (2023) Досвід та перспективи використання технологій штучного інтелекту у навчанні майбутніх учителів інформатики. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти" (29 червня 2023 р.), 29 червня 2023 р., Україна.

Станіславова, О. В., Лісова, Ю. О. (2021) Стратегії використання "warm up activities" при вивченні англійської мови. In: «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки», 19 травня 2021, Київ, Україна.

Степушенко, О. А., Вакалюк, Т. А. (2018) Ігри для дітей шкільного віку з вивчення мов програмування. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Сікан, Аліна (2023) Активізація пізнавальної діяльності учнів старших класів на уроках інформатики. In: Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р..

Сікора, Я. Б., Постова, С. А. (2021) Збірник наукових праць «Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)». In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)».

Торгонська, А. О., Кривонос, О. М. (2022) Цифрові компетентності учнів. In: Звітна науково-практична конференція Інституту цифровізації освіти НАПН України :, 10 лютого 2022 р., м. Київ.

Усатий, А. В. (2023) Медіаосвіта як складовий компонент літературного розвитку. In: V International scientific and practical conference "Modern strategies of global scientific solutions", December 27-29, 2023, Stockholm, Sweden, International Scientific Unity.

Фонарюк, О. В. (2021) Використання властивостей зростаючих (спадних) функцій при розв'язуванні рівнянь. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З.І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Хомутовський, О. І., Хомутовська, С. В. (2018) Використання елементів робототехніки на уроках математики. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Худяков, А. А., Сікора, Я. Б. (2022) Спеціалізоване програмне забезпечення для вивчення іноземної мови. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу", 25-26 листопада 2022 р., м. Київ.

Шатківський, В. М. (2018) Порівняння окремих веб-орієнтованих середовищ навчання програмування. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Шевчук, П. Г. (2024) Розвиток освітніх сервісів корпоративного Microsoft 365. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р, Житомир.

Яблонська, А. А. (2023) Застосування SMART-технологій при вивченні інформатики. In: X Міжнародна наукова конференція «Студентські наукові дискусії поза форматом», 19 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ.

Яремчук, Т., Кривонос, О. М. (2024) Ефективність використання онлайн-ресурсів у навчанні інформатики. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р, Житомир.

Book

Астрахан, Н. І., ed. (2023) ARS ET SCIENTIA (Мистецтво і наука) : мовознавство / літературознавство / перекладознавство / методика. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Михайлова, О. С., ed. (2023) Current Trends in Foreign Language Teaching. All-Ukrainian student scientific and practical Internet-conference (April 3 – 7, 2023). Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Самойлюкевич, І. В., ed. (2022) Current problems of teaching foreign languages for specific purposes. All-Ukrainian student scientific and practical Internet-conference (April 18–22, 2022). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир.

Закалюжний, Л. В., ed. (2023) Semper tiro : студентський науково-літературний часопис. № 12. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Самойлюкевич, І. В., ed. (2021) The Challenges and Prospects for Foreign Language Education in the Twenty-First Century. All-Ukrainian student scientific and practical Internet-conference (April 12 – 16, 2021). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир.

Кусяк, Н. В., Листван, В. В., eds. (2023) VІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023 року). Матеріали конференції. ПП «Євро-Волинь», Житомир. ISBN 978-617-7992-50-8

Вакалюк, Т. А., ed. (2018) Актуальні питання сучасної інформатики. Вип. 6. О.О.Євенок.

Федорчук (Жуковська), А. Л., Наконечна, О. А., eds. (2022) Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Федорчук (Жуковська), А. Л., ed. (2023) Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Федорчук (Жуковська), А. Л., ed. (2024) Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (16-17 листопада 2023 р.). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вакалюк, Т. А., ed. (2017) Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.). Вид-во О.О.Євенок, Житомир. ISBN 978-617-7607-08-2

Саух, П. Ю., Дубасенюк, О. А., Романюк, П. Ф., Антонова, О. Є., eds. (2009) Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Житомирська область: Енциклопедія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., eds. (2012) Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку. Збірник наукових праць . Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-132-6

Мирончук, Н. М., Вітвицька, С. С., eds. (2013) Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи. ЖДУ ім. І. Франка.

Карплюк, С. О., Постова, С. А., Вербівський, Д. С., Єремеєва, В. М., eds. (2021) Науковий пошук молодих дослідників. Випуск XIV. ЖДУ ім. І.Франка.

Королюк, О. М., ed. (2017) Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів. Вип. 10. Королюк О.М., Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А., Осадчий, М. М., Романюк, П. Ф., Монастирецький, Л. С., Антонова, О. Є., eds. (2004) Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад. Зб. наук.-метод. праць . Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Мирончук, Н. М., Вітвицька, С. С., eds. (2011) Освіта ХХІ століття: професійно-педагогічний аспект. ЖДУ ім. І. Франка.

Дубасенюк, О. А., ed. (2004) Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Єршов, В. О., Юрчук, О. О., Усатий, А. В., Недашківська, Т. Є., Білявська, В. С., eds. (2021) Полілог. Випуск 9. Комунальне книжково-газетне видавництво «Полісся», Житомир.

Дубасенюк, О. А., ed. (2017) Практикум з педагогіки. Вид. ЖДУ ім. І.Франка.

Мирончук, Н. М., ed. (2013) Проблеми освіти і виховання у сучасних умовах. ЖДУ ім. І. Франка.

Мирончук, Н. М., Вітвицька, С. С., eds. (2015) Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти. ФОП Левковець.

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Павленко, В. В., eds. (2023) Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій : збірник матеріалів XXVІ Міжнародна науково-практичної конференції 6-7 грудня 2022 року. ЖДУ імені Івана Франка.

Мирончук, Н. М., Вітвицька, С. С., eds. (2012) Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Н. Є., Литньов, В. Є., Завязун, Т. В., eds. (2016) Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць. Вид-во "Полісся", Житомир.

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О., Климович, Ю. Ю., Прокопчук, Н. Р., eds. (2021) Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Папіжук, В. О., Климович, Ю. Ю., Лісова, Ю. О., Жуковська, В. В., eds. (2022) Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Мирончук, Н. М., ed. (2014) Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки. ФОП Левковець.

Мирончук, Н. М., ed. (2015) Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки: Випуск 2. ФОП Левковець.

Сухомлинська, О. В., ed. (2017) Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання. ФОП Левковець Н.М., Житомир : ФОП Левковець Н.М..

Андрійчук, Т. В., Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гирин, В. К., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П., Танська, В. В., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Єремеєва, В. М., Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2006) Вчитель – моє покликання. Полісся, Житомир.

Анічкіна, О. В., Романишина, Л. М., Авдєєва, О. Ю. (2022) The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society. Izdevniecība «Baltija Publishing», Riga, Latvia. ISBN 978-9934-26-228-9

Башманівська, Л. А. (2016) Словник термінів з методики викладання літератури. ЖДУ ім. Івана Франка.

Герус, О. Ф., Ленчук, І. Г., Сарана, О. А. (2004) Вступний екзамен з математики на фізико-математичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка: Методичний посібник. ЖДУ.

Дубасенюк, О. А., Васильєва, Р. Ю., Толстова, О. В. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Жуковський, С. С., Порубльов, І. М., Скляр, І. В., Шпакович, Р. С. (2020) Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерного мислення «Бебрас-2019» Матеріали школи програмування (Львів-2019). Аксіома, Кам’янець-Подільський. ISBN 978-966-496-513-9

Калініна, Л. В., Климович, Ю. Ю., Папіжук, В. О., Вижак, І. В., Мяновська, Т. М. (2023) Pathways to Adaptation Cycle: Some Tips for English Language Teaching. Методична дорожня карта навчання англійської мови під час адаптаційного циклу. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц., Вербівський, Д. С., Жуковський, С. С., Словінська, Ю. А. (2017) Програмне забезпечення ПЕОМ: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц., Вербівський, Д. С., Словінська, Ю. А. (2017) Використання педагогічних програмних засобів навчання у професійній діяльності майбутніх фахівців: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Кривонос, О. М. (2012) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Мирончук, Н. М. (2017) Методичні основи організації педагогічної практики студентів закладу вищої освіти. Б.в..

Самойлюкевич, І. В., Забелло, Л. О., Глібко, І. А., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Мазко, О. П., Прохорова, С. М. (2017) Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови. О. О. Євенок, Житомир.

Сарана, О. А., Семенець, С. П. (2007) Нестандартні геометричні задачі: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Сарана, О. А., Ясінській, В. В. (2014) Ідеї та методи розв’язування нестандартних задач з математики. КПІ.

Юденко, О. В., Деревянко, В. В., Захарчук, І. Р., В’яла, О. М., Трофимов, О. С. (2017) Спорт заради розвитку «Щаслива та захищена дитина – активна та здорова родина і нація»): навчально-методичний посібник. видавництво "Фенікс", Київ. ISBN 978-966-136-453-9

Thesis

Мирончук, Н. М. (2007) Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шевчук, П. Г. (2013) Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови C#. PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Experiment

Ващук, О. В. (2014) Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу. [Experiment]

Герасимчук, І. І., Сидорчук, Н. Г. (2015) Розвиток фізичної активності учнів початкової школи на уроках хореографії. [Experiment]

Teaching Resource

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г. (2004) Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів. [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Євдоченко, О. С. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Дидактика хімії» (навчально-методичний посібник) для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Євдоченко, О. С. (2023) Методичні рекомендацій до організації самостійної/ індивідуальної роботи з обов’язкової освітньої компоненти «Дидактика хімії» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В., Авдєєва, О. Ю., Євдоченко, О. С. (2023) Робочий зошит для занять з обов’язкової освітньої компоненти «Дидактика хімії» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І., Ващенко, Т. Ю. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Актуальні проблеми сучасної літератури та методика навчання зарубіжної літератури» для здобувачів другого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Баранчук, К. А., Анічкіна, О. В., Євдоченко, О. С. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з обов’язкової освітньої компоненти «Теоретичні основи шкільного курсу хімії». [Teaching Resource]

Баранчук, К. А., Анічкіна, О. В., Євдоченко, О. С. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної/індивідуальної роботи з обов’язкової освітньої компоненти «Теоретичні основи шкільного курсу хімії». [Teaching Resource]

Борисенко, Н. С. (2018) Методика викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2021) Використання педагогіки партнерства у процесі викладання іноземних мов. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2020) Технології інтенсивного навчання іноземних мов і культур. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Михайлова, О. С., Самойлюкевич, І. В. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. [Teaching Resource]

Калініна, Л. В., Прокопчук, Н. Р. (2023) Key Issues and Innovative Techniques in Methods of Foreign Language Teaching. [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є., Вітвицька, С. С. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Кривонос, О. М., Кривонос, М. П. (2017) Нові інформаційні технології. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М. (2018) Теорія і методика педагогічної діяльності. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М., Андрійчук, Т. В. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 015 “Професійна освіта” (Дизайн), 014 “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, 014 “Середня освіта (Музичне мистецтво)”. [Teaching Resource]

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Алгоритмічний підхід до розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики " Тиск твердих тіл, рідин і газів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики "Електричне поле". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Координатний метод розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Лабораторні заняття з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення механічних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення основ термодинаміки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення теплових і електричних явищ у 8 класі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення комбінованого уроку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків вивчення нового матеріалу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків, присвячених розв’язуванню задач з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Міжпредметні звязки у навчанні фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Організація і методика проведення екскурсій з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Планування навчальної роботи вчителя фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Розвиток знань учнів про будову і властивості речовини при вивченні фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Розвязування задач з фізики як метод навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Самостійна робота учнів з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Аналіз і методика вивчення теми "Закони постійного струму". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Вивчення агрегатних станів речовини в шкільному курсі фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення електромагнітних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення основ електромагнетизму. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика розвитку знань учнів про гравітаційну взаємодію. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методичні основи вивчення теми "Світлові кванти". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Науково-методичні основи вивчення оптики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків систематизації і узагальнення знань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Твердохліб, Ж. О. (2004) Конспект уроку фізичної культури у 6 класі. [Teaching Resource]

Федьович, М. В., Цмех, Н. М. (2011) Теплові явища. Історія і методика їх вивчення в школі. [Teaching Resource]

Other

Борканин, О. М., Мельниченко, Р. К. (2018) Методичні засади реалізації між предметних зв’язків при викладанні біології та хімії в основній школі. ЖДУ ім. І. Франка.

Величко, А. Ю. (2023) Традиційні і інноваційні методи навчання інформатики у середній школі за умов дистанційного навчання. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Драчук, О. П., Єрмошина, Т. В. (2018) Природознавчі екскурсії як засіб формування екологічної культури. ЖДУ ім. І. Франка.

Кулик, С. П. (2022) Аналіз web-технологій для створення онлайн-майданчика для змішаного навчання інформатиці. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Литвиненко, Г. О., Єрмошина, Т. В. (2018) Формування самостійної пізнавальної діяльності в процесі вивчення біології. ЖДУ ім. І. Франка.

Махенько, Я. Д. (2022) Методика вивчення об’єктно-орієнтованого програмування в курсі інформатики з використанням web-фреймворку Django. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Павлюченко, О. В., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. Вид - во ЖДУ ім.І. Франка..

Прус, А. В., Фонарюк, О. В. (2022) Окремі питання методики реалізації компетентнісного підходу до навчання математики в основній школі. Частина 1: Навчально-методичний посібник. ЖДУ імені Івана Франка.

Прухницький, В. С. (2022) Використання Еasygenerator у професійній діяльності вчителя інформатики за умов дистанційного навчання. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Радчук, М. П., Грищук, В. В. (2014) Застосування деяких ортогональних систем координат при розвязуванні задач. ЖДУ ім. І.Франка.

Стельмашенко, Я. А. (2023) Методичні аспекти вивчення розділу «Алгоритми та програми» під час дистанційного навчання. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Торгонська, А. О. (2023) Формування цифрової компетентності учнів старших класів в процесі вивчення курсу інформатики. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чорненька, І. В. (2023) Використання електронних освітніх ресурсів при вивченні теми «Алгоритми та програми». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Fri Mar 1 00:28:55 2024 EET.