Items where Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | K | Z | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ю | Я
Number of items: 136.

G

Griban, G., Asauliuk, I., Yahupov, V., Svystun, V., Shukatka, O., Vasylieva, S., Oleniev, D., Yefimenko, P., Agarkova, N., Otroshko, O. (2023) Psychological and Pedagogical Characteristics of a Teacher in the Process of Physical Education of Students. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala (15(1)). pp. 402-421.

Griban, G., Serhii, F., Hanna, I., Kudin, K., Zhara, F., Andrii, V., Tamara, V., Yuliya, M., Olha, B., Nosko, O. (2023) Formation and Preservation of Students’ Mental Health in the Process of Studying at Pedagogical Universities. Acta Balneologica, (1(173)). pp. 55-60.

Griban, Grygoriy, Zablotska, Olha, Kudin, Serhii, Zavatska, Liudmyla, Zhara, Hanna, Nikolaieva, Iryna, Tkachenko, Pavlo, Golovashchenko, Roman, Lavrentiev, Oleksandr, Puzdymir, Mykola, Prontenko, Kostiantyn (2023) Women's Smoking as an Important Problem of Public Health. Universal Journal of Public Health (11 (1)). pp. 68-77.

K

Karol, K., Hryshchuk, S., Kalanj, K., Parii, V. (2023) The importance of good governance in hospital payment reform – A case study from Ukraine. Health Policy OPEN (4).

Kuzmenko, O., Kyryliuk, O., Bublyk, T., Boyko, Y., Ruban, V. (2023) Linguistic Dimension of Political Advertising: Analysis of Linguistic Means of Manipulative Influence. World Journal of English Language. pp. 205-211.

Kuzmenko, O. Yu. (2023) Saying “yes” to immediate correction. The baltic approach in the training of teachers-philologists. pp. 33-37.

Z

Zinovchuk, A. V., Stepanchikov, D. A., Vasylieva, R. Yu., Slipokurov, V. S. (2023) Fluctuations of Piezoelectric Polarization in III-Nitride Quantum Wells. Ukrainian Journal of Physics, 68 (1). pp. 47-52. ISSN 2071-0186

А

Антонов, Є. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять вибіркової освітньої компоненти «Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем для дистанційної форми навчання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2023) Рецензія на дисертацію Єршова Миколи-Олега Володимировича «Тенденції розвитку IT-освіти в незалежній Україні». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Антонов, О. В. (2023) Розвиток креативності майбутніх учителів засобами ТРВЗ-технологій та STEM-освіти. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації: монографія. ЖДУ імені Івана Франка, pp. 298-358.

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Павленко, В. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із обов’язкової освітньої компоненти «Теорія та методика педагогічної діяльності» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Яценко, С. А., Самойленко, О. А., Антонов, О. В., Щерба, Н. С., Левченко, С. В. (2023) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Working Paper. Вид-во ЖДУ.

Б

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2023) Актуальні питання мови медіатекстів: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 Журналістика. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Боцян, Т. В., Павлова, С. І., Фостолович, В. А., Іваненко, В. О. (2023) Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білюк, І. Л., Чумак, Л. М., Кодубовська, О. О. (2023) Методичні рекомендації до написання курсових робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія». [Teaching Resource]

Бірук, Н. П. (2023) Розвиток критичного мислення майбутніх вчителів початкових класів у процесі фахової підготовки. In: Digital transformation and technologies for sustainable development all branches of modern education, science and practice, 26.01.2023, Lomza, Poland.

В

Василенко, О. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських занять з «Екологічної безпеки» Частина І. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Василенко, О. М. (2023) Методичні матеріали до проведення самостійної роботи з обов’язкової освітньої компоненти «Економіка природокористування». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Василенко, О. М. (2023) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів самостійної роботи з обов’язкової освітньої компоненти «Гідрологія з основами гідроекології». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ващенко, Т. Ю., Зелінська, Н. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Латинська мова» для здобувачів першого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Величко, А. (2023) Традиційні і інноваційні методи навчання інформатики в старших класах. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Вербівський, Д. С., Алексеєнко, В. В., Ярмоленко, Т. А. (2023) Історія розвитку комп’ютерних наук. [Teaching Resource]

Вербівський, Д. С., Басюк, Н. А., Бенедисюк, М. М. (2023) Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки. Освіта. Інноватика. Практика, 11 (1).

Вербівський, Д. С., Бухмостова, Л. В. (2023) Огляд сучасних тенденцій в галузі комп’ютерних наук. Актуальні питання сучасної інформатики Випуск X Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці».

Вознюк, О. В. (2023) Негативні та позитивні наслідки цифровізації освітнього процесу. Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики [Електронний ресурс]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 січня 2023 р., 1. pp. 196-200.

Вознюк, О. В. (2023) Педагогічні аксіоми як потужний ресурс соціальної педагогіки. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир, pp. 10-67. ISBN 978-966-485-287-3

Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Кулак, В. І., Михайлова, О. С. (2023) Безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном. Project Report. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Войналович, Л. П. (2023) Механізми формування граматичної іншомовної компетентності учнів основного етапу. The 1th International scientific and practical conference “Current issues of science and integrated technologies” (January 10–13, 2023). pp. 430-431.

Войтович, Н. Ф. (2023) Acquisition of perfection by teachers-lawyers of educational institutions with specific learning conditions. Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики [Електронний ресурс]: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 26 січня 2023 р., 1. pp. 201-204.

Г

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2023) Методичні рекомендації до лабораторних занять з освітньої компоненти «Дистанційне зондування Землі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Голубовська, І. В. (2023) Шукач квітів, що цвітуть в океані: пам’яті поліського дитячого письменника Миколи Яненка. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року) / за заг. ред. І. Голубовськ.

Горальський, Л. П., Романюк, Р. К. (2023) Спеціальна гістологія: лабораторний практикум (нервова система, органи чуття, серцево-судинна система, органи кровотворення та імунного захисту, ендокринна система). [Teaching Resource]

Горобець, С. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять освітньої компоненти «Бази даних» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Григор’єва, Т. Ю., Мизайловська, О. В., Кулак, В. І. (2023) Формування основ креативного письма студентів мовних спеціальностей з використанням автентичних літературних творів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 55 (1). pp. 142-149. ISSN 2311-5491

Гриньова, М. В. (2023) Відгук офіційного опонента на дисертацію Гавриловського Сергія Олексійовича «Управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Грищенко, І. Д. (2023) Вокальне мистецтво України. The 12th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (February 26-28, 2023). pp. 464-468.

Грищенко, І. Д. (2023) Розвиток музично-ритмічних здібностей учнів молодшого шкільного віку у позашкільний час. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 лютого 2023 р.), 1. pp. 18-19.

Гужанова, Т. С., Денисюк, І. О. (2023) Взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї щодо формування медіаграмотності в дітей старшого дошкільного віку. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки»)». pp. 209-219. ISSN 2786-6025

Гуманкова, О. С., Кулак, В. І., Гребенюк, І. М. (2023) Формування основ англомовної писемної компетентності на старшому ступені навчання засобами іноземної літератури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (59). pp. 298-304. ISSN 2308-4863

Д

Денисюк, Р. О., Писаренко, С. В., Матвієнко, О. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з вибіркової освітньої компоненти ”Методи синтезу та очистки неорганічних сполук” для підготовки здобувачів вищої освіти. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. (2023) Вступ. Висновки. Соціально-педагогічні засади підготовки майбутніх педагогів/фахівців до професійної діяльності. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації:. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир, pp. 68-115. ISBN 978-966-485-287-3

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Марченко, Г. В. (2023) Перспективні напрями розвитку медіаосвіти майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти України процесу. Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики [Електронний ресурс]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 січня 2023 р., 1. pp. 312-316.

З

Загурська, І. С. (2023) Підтримка психічного здоров’я дітей у школі. Суспільство для психічного здоров’я особистості: взаємодія родини, освіти, громади : Збірник наукових праць [за матеріалами Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (Україна, Житомир, 24 листопада 2022 р.). pp. 55-56.

Загурська, І. С., Яценко, Альона (2023) Уявлення про самоактуалізовану особистість представників гуманітарних професій. Суспільство для психічного здоров’я особистості: взаємодія родини, освіти, громади : Збірник наукових праць [за матеріалами Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (Україна, Житомир, 24 листопада 2022 р.)]. pp. 27-30.

К

Каленська, В. П. (2023) Аналіз основних макроекономічних показників України під час війни 2022. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична (36). ISSN 2663-0117

Каленська, В. П. (2023) Товарна структура експорту та імпорту України під час війни - спадщина. Global Prosperity, 3 (1).

Калініна, Л. В., Григор’єва, Т. Ю., Чумак, Л. М. (2023) Формування мовної компетентності студентів i курсу мовного закладу вищої освіти в умовах дидактичної інтеграції. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Калініна, Л. В., Папіжук, В. О. (2023) Хакатон як інноваційний формат професійно-методичної Підготовки майбутнього вчителя іноземної мови в світлі нової української школи. Теорія та методика навчання (з галузей знаннь). pp. 37-41.

Калініна, Л. В., Прокопчук, Н. Р. (2023) Метод педагогічного тандему як засіб професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови в умовах онлайн-навчання. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (31). pp. 209-214. ISSN 2308-4863

Калініна, Л. В., Прокопчук, Н. Р., Кузьменко, О. Ю. (2023) Student-Friendly Professional Training of a New Generation School Teacher. Студенто-сприятлива професійна підготовка майбутнього вчителя англійської мови нового покоління. "Євро-Волинь", Житомир. ISBN 978-617-7992-48-5

Климович, Ю. Ю. (2023) Використання доповненої реальності як засобу візуалізації навчального контенту. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м.Тернопіль, Україна – м.Переворськ, Польща, 6-7 лютого 2023 р.) (74). pp. 37-39.

Ковальчук, В. А. (2023) Педагогіка партнерства у професійній діяльності вчителя. [Teaching Resource]

Ковальчук, В. А. (2023) Теорія і практика виховання. Методичні рекомендації до семінарських занять /для студентів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). [Teaching Resource]

Козловець, М. А. (2023) Money as a Polycontextual Value and Means of Self-Identification of a Modern Person: Traditional vs Virtual. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 23 (2).

Корево, Н. І. (2023) Агробіологічна станція природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Теорія і методика підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як елемент безперервного навчання в системі вищої аграрної освіти.

Корінний, В. І., Андрійчук, Т. В. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з освітньої компоненти «Геологія» (частина 2). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Котенко, О. Д. (2023) Використання мобільних технології під час дистанційного навчання. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Котлова, Л. О., Мазяр, О. В., Хворова, Г. М., Долінчук, І. О. (2023) Методичні рекомендації до проходження практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Краснобока, Т. В. (2023) Реалізація державної політики у сфері культури засобами бібліотеки. In: Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства".

Кривонос, М. О. (2023) Методи навчання робототехніки. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Кривонос, О. М. (2023) Рецензія на дисертацію Єршова Миколи-Олега Володимировича «Тенденції розвитку IT-освіти в незалежній Україні». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кривонос, О. М., Котенко, О. Д. (2023) Використання цифрових технологій в освітньому процесі. Наука і техніка сьогодні (1 (15)). pp. 161-176.

Л

Лабенко, О. В., Вакерич, М. М., Усата, О. Ю. (2023) Діджиталізація та диверсифікація сучасного освітнього простору. Академічні візії (15). ISSN 2786-586X

Лаврик, О. Д., Андрійчук, Т. В., Власенко, Р. П. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Методологія географічних досліджень». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д., Андрійчук, Т. В., Корінний, В. І. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Антропогенне ландшафтознавство». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лиса, І. В. (2023) Особливості створення креолізоваго тексту в коміксах. Eurasian scientific discussions (1). pp. 299-304. ISSN 978-84-15927-32-7

Лиса, Ю. В. (2023) Поетичне слово Ліни Костенко на уроках літературного читання в початковій школі. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року) / за заг. ред. І. Голубовськ.

Ліпич, В. М., Кузьменко, О. Ю., Беркещук, І. С. (2023) Філологічна наука й освіта України в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття: трансформація і сучасні вектори розвитку. Академічні візії. p. 16. ISSN 2786-586X

Ліпісовецька, О. М., Лавренчук, Т. С., Мальченко, М. С. (2023) Жанрові особливості драми Б. Брехта "Жах і відчай у Третій імперії". Вісник науки та освіти (1(7)). pp. 162-172. ISSN 2786-6165

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2023) Організаційне оформлення Всеросійської єврейської професійної вчительської спілки. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (1 грудня 2022 р., Суми). pp. 204-208.

Мазяр, О. В. (2023) Розробка інструментарію для діагностики процесуальних характеристик мислення. Суспільство для психічного здоров’я особистості: взаємодія родини, освіти, громади : Збірник наукових праць [за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Україна, Житомир, 24 листопада 2022 р.)] / Ред. колегія: Г. Пирог, Н. Портниць. pp. 162-163.

Максимова, О. О., Сорочинська, О. А., Федорова, М. А. (2023) Збірник тестових завдань з методики формування екологічної та здоров'язбережувальної компетенцій у дітей дошкільного віку. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Махенько, Я. Д., Стельмашенко, Я. А. (2023) Структура шкільного курсу інформатики в старших класах. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.).

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є. (2023) Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя в умовах змішаного навчання. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (1(19)). pp. 267-277. ISSN 2786-4952

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є. (2023) Формування професійної компетентності майбутніх учителів на засадах професійно орієнтованого навчання. Актуальні питання у сучасній науці (1 (7)).

Михайленко, Ю. П., Підгурська, В. Ю. (2023) Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках читання. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Михайлова, О. С., Кузнєцова, О. В., Пико, В. М. (2023) Навчання учнів старшої школи англомовному письму з використанням автентичних матеріалів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2 (55). pp. 148-154. ISSN 2311-5491

Мукасєєва, М. О. (2023) Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами малих фольклорних жанрів. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року) / за заг. ред. І. Голубовськ.

Мінгальова, Ю. І. (2023) Засоби ІКТ в шкільному курсі навчального предмету «Інформатика». Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.) / за заг. ред. А. Федорчук.. pp. 118-122.

Н

Наконечна, О. А., Ярмоленко, Т. А., Алексеєнко, В. В., Якимчук, Б. Л. (2023) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. [Teaching Resource]

Немченко, С. Г., Алексеєнко, В. В., Ярмоленко, Т. А. (2023) Методичні рекомендації щодо проходження практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп'ютерні науки. [Teaching Resource]

Нестерчук, І. К., Кривець, П. І. (2023) Географічні передумови розвитку екологічного (зеленого туризму) в межах Коростенського району Житомирської області. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. pp. 284-287.

Нестерчук, І. К., Саволюк, В. В. (2023) Геоекологічний стан Житомирської області та розроблення рекомендацій щодо збалансованого природокористування. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції ГЕОГРАФІЯ ТА ТУРИЗМ. pp. 241-245.

Новіцька, І. В. (2023) Рецензія на дисертацію Гавриловського Сергія Олексійовича «Управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури засобами інформаційно- комунікаційних технологій». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

О

Оксентюк, Я. Р., Гуторчук, С. Л., Матвійчук, Б. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія». [Teaching Resource]

Олексюк, В. П. (2023) Відгук офіційного опонента на дисертацію Єршова Миколи-Олега Володимировича «Тенденції розвитку IT-освіти в незалежній Україні». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Олійник, Д. С. (2023) Поняття “фізичні якості” у науковій літературі. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 27 січня 2023 р.). pp. 27-29.

Олійник, Д. С. (2023) Розвиток фізичних якостей у дітей середнього дошкільного віку засобами рухливих ігор. Імідж сучасного педагога. pp. 85-89. ISSN 2522-9729

Олійник, Д. С. (2023) Формування медіаграмотності у дітей дошкільного віку на базі закладу дошкільної освіти. The 5th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (January 25-27, 2023). pp. 296-300.

П

Павленко, В. В. (2023) Педагогічний дизайн мультимедійного уроку. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти (2). pp. 325-326. ISSN 2786-5495

Павленко, В. В., Бірук, Н. П. (2023) Моделювання сучасного уроку з використанням технологічної карти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 514 (7(25)). pp. 209-218. ISSN 2786-4952

Павлик, Н. П., Ситняківська, С. М., Сейко, Н. А., Котлова, Л. О. (2023) Методика викладання теорії та практики соціальної роботи. [Teaching Resource]

Павлова, С. І., Боцян, Т. В. (2023) Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з освітньої компоненти управління готелем/управління рестораном здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. ЖДУ ім. І. Франка.

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О. (2023) Le rôle du stage pédagogique sur la formation de la compétence professionnelle des futurs professeurs de la langue étrangère. In: «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури», 30 січня - 05 лютого 2023 р..

Перепелиця, Л. О., Корево, Н. І., Гуторчук, С. Л. (2023) Словник-довідник з фітопатології для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Петриченко, Л. О. (2023) Відгук офіційного опонента на дисертацію Гавриловського Сергія Олексійовича «Управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В., Михайлова, О. С., Гуманкова, О. С., Григор’єва, Т. Ю. (2023) The use of innovative technologies forthe formation of economic competenceof primary school students. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48). pp. 473-482.

Підгурська, В. Ю., Кожухівська, Т. О. (2023) Використання технології "Щоденні 5" як засіб розвитку читацької компетентності здобувачів початкової освіти. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Р

Рибалка, В. В., Вознюк, О. В., Лещенко, М. П., Моргун, В. Ф., Москалик, Г. Ф., Овчарук, О. В., Осадченко, І. І., Піддячий, М. І., Піддячий, М. М., Стрельніков, В. Ю., Тимчук, Л. В., Шакотько, В. В., Шилов, Ю. О. (2023) Пішов у вічність відомий педагог, учений і поет Полтавщини Анатолій Самодрин. Імідж сучасного педагога (1(208)). pp. 90-92. ISSN 2522-9729

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І. (2023) Людські права: навчальний посібник. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Рудницька, О. П., Пивовар, І. В., Голишева, О. С. (2023) Господарське право та господарський процес: Методичні рекомендації до організації підготовки до практичних занять здобувачів вищої освіти освітньої програми: Право з освітньої компоненти «Господарське право та господарський процес»: Право. [Teaching Resource]

Рєзнік, О. С. (2023) Наукові підходи до системи формування професійних компетентностей фахівців музичного мистецтва в аспекті їх структурних компонентів і компетенцій. Нові напрями та форми організації освітнього процесу в галузі музикознавства та культурології: збірник тез наук.-метод. доповідей наук.-педаг. стажування. (Влоцлавек, 21.11.2022 ˗ 01.01.2023 р.). pp. 43-47.

Рєзнік, О. С., Дарлінг, У. Е. (2023) Музично-педагогічна концепція Карла Орфа як універсальна теорія розвитку музичних здібностей дітей. Science and innovation of modern world: proceedings of the VI International scientific and practical conference. pp. 521-529.

Рєзнік, О. С., Сичевська, К. М. (2023) Питання професійної компетентності вчителя музичного мистецтва в аспекті безперервного акту висловлювання думки науковців. Innovations and prospects in modern science : proceedings of the III International scientific and practical conference. pp. 244-251.

Рєзнік, О. С., Філінський, А. Е. (2023) Становлення одеської професійної школи валторни на прикладі творчої діяльності В. І. Бондарчука. Scientific research in the modern world: proceedings of the IV International scientific and practical conference. pp. 403-408.

С

Свириденко, І. М., Кравець, О. Є. (2023) Використання SMART-технологій на уроках іноземної мови при формуванні мовної компетентності учнів основної школи. Імідж сучасного педагога. pp. 51-57. ISSN 2221-6316

Сейко, Н. А., Павлик, Н. П., Котловий, С. А., Ситняківська, С. М. (2023) Методологія наукових досліджень. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М., Павлик, Н. П., Котловий, С. А. (2023) Соціальна робота в конфесіях. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Семенюк, Д. О. (2023) Формування культури мовлення учнів початкових класів на уроках української мови. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року) / за заг. ред. І. Голубовськ.

Сидорчук, Н. Г. (2023) Проблеми професійного здоров’я суб’єктів освітнього процесу. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир, pp. 233-263. ISBN 978-966-485-287-3

Синюк, Н. В., Підгурська, В. Ю. (2023) Використання механізмів гейміфікації на уроках української мови та літературного читання. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Соколовська, С. Ф., Тараба, І. О. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти "Теоретична і порівняльна граматика" для здобувачів першого рівня освіти. [Teaching Resource]

Спірін, О. М. (2023) Відгук офіційного опонента на дисертацію Єршова Миколи-Олега Володимировича «Тенденції розвитку IT-освіти в незалежній Україні». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Стальникович, С. В. (2023) Історія релігії та церкви в Україні. [Teaching Resource]

Стельникович, С. В. (2023) Історико-релігійні студії. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. (2023) Використання інформаційних технологій при вивченні дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій». In: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті», 27 січня 2023 р., м. Ізмаїл.

Сікора, Я. Б. (2023) Хмарні технології як засіб формування навичок командної роботи в сучасних умовах. In: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті», 27 січня 2023 р., м. Ізмаїл.

Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2023) Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б., Федорчук (Жуковська), А. Л. (2023) Інформаційні технології. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2023) Побудова паралельного алгоритму розв’язання задачі оптимізаційного аналізу. In: XXIX Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку", 07 лютого 2023 р., м. Тепліце (Чехія).

Т

Тараба, І. О., Горобченко, Н. В. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи до вибіркової освітньої освітньої компоненти "Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається"для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Kommunikation im licht der effektivsten gesprächsstrategien: sprachlicher und situativer kontext. Вісник науки та освіти, 2 (8). pp. 39-51. ISSN 2786-6165

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Міжкультурна освіта у контексті міграції: лінгводидактичні аспекти. Вісник науки та освіти, 1 (7). pp. 74-86. ISSN 2786-6165

Тимошко, Г. М. (2023) Відгук офіційного опонента на дисертацію Гавриловського Сергія Олексійовича «Управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тимошко, Г. М., Гладуш, В. А. (2023) Розвиток комунікативної компетентності педагогів в умовах інклюзивного освітнього середовища. Project Report. Лисенко М.М., Ніжин.

Трохимчук, Т. М., Максименко, Ю. В., Вискушенко, Д. А. (2023) Біоетичні проблеми паліативної медицини. Modern directions of development of science and technology.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л., Постова, С. А., Наконечна, О. А. (2023) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Сучасні інформаційні технології та програмування». [Teaching Resource]

Філіна, В. А. (2023) Педагогічні умови підвищення результативності рухових дій дзюдоїста. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти і технологій (2). pp. 52-54.

Філіна, В. А. (2023) Рухливі ігри в процесі підготовки учнів-дзюдоїстів. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства (3). pp. 56-57.

Х

Хворова, Г. М., Котлова, Л. О. (2023) Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями розвитку: навчально-методичний посібник. ЖДУ імені Івана Франка.

Хворова, Г. М., Котлова, Л. О., Тичина, І. М., Портницька, Н. Ф. (2023) Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену з дефектології та логопедії здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Хробуст, Ю. А., Підгурська, В. Ю. (2023) Інтерактивні методи навчання в Новій українській школі. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Ч

Чернишова, А. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять студентів спеціальності 026 Сценічне мистецтво з освітньої компоненти «Пластичне виховання (ритміка і танець)». [Teaching Resource]

Ю

Юмашева, О. О., Бочковський, О. М. (2023) Юмейго-терапія при осінній депресії. Prospects of modern science and education. pp. 349-350.

Я

Якобчук, Р. Л., Боцян, Т. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із освітньої компоненти «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. ЖДУ ім. І. Франка.

Ярмоленко, Т. А. (2023) Цифрові інструменти Goodle та їх ефективне використання. In: Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій».

This list was generated on Fri Mar 24 21:22:15 2023 EET.