Items where Subject is "H Social Sciences > H Social Sciences (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | P | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 773.

B

Bartos, Rafał (2017) Powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w katalogu zbiorów Polskiej biblioteki narodowej. Zestawienie bibliograficzne za okres 1967-2016. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

G

Gorbunova, Viktoriia, Klymchuk, Vitalii, Savychenko, Olha, Palii, Valeriia, Kondur, Zemfira, Popenko, Viola, Oates, John (2023) Depression, anxiety, suicidal ideation and social determinants of mental health of Romani in Ukraine. Mental Health and Social Inclusion. ISSN 2042-8308

P

Pavlova, Svitlana, Botsian, Tetiana, Klimova, Inna, Milinchuk, Olga, Omelchuk, Nataliia (2022) Assessment of Mechanisms for Managing the Competitiveness of the Hos-pitality Establishments under Quarantine Conditions. Review of Economics and Finance, 20 (1). pp. 378-384. ISSN 1923-7529

І

Іваненко, В. О. (2021) Аутсорсинг маркетингового аналізу. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики».

Іваненко, В. О. (2019) Методика оцінки незавершеного виробництва на підприємствах ресторанного господарства. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів.

Іваненко, В. О. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять з освітньої компоненти "Економічний аналіз". Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Іваненко, В. О. (2021) Фінансове планування як основний інструмент ефективного управління підприємством. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти.

Іваненко, В. О., Бирицька, О. П. (2021) Аналітична оцінка якості сформованого пулу активів, що сек'юритизуються, як елемент маркетингової стратегії. КНЕУ.

Іваненко, В. О., Захарчук, Д. В. (2021) Оцінка рівня інноваційності України світовою спільнотою. Уманський національний університет садівництва.

Іваненко, В. О., Клімова, І. О. (2021) Особливості організації економічного аналізу маркетингової діяльності проєктним методом. ХНАДУ.

Іваненко, В. О., Лайчук, С., Хоменко, Г. (2023) Податкова політика суб’єктів малого бізнесу під час воєнного стану. Економіка. Управління. Інновації (1 (32)). ISSN 2410-3748

Іваницький, А. О. (2017) Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на матеріалах ТОВ «Грайф Флексіблс Україна»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Ілліна, О. В. (2017) Соціальна кваліметрія як наука й навчальна дисципліна. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ілліна, О. В. (2018) Соціальна кваліметрія як наукова дисципліна. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція.

Ілліна, О. В., Літяга, І. В. (2022) Міжнародний досвід організації освітнього процесу в сучасному закладі вищої освіти в умовах пандемії. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Ільніцький, В. В. (2023) Соціально-психологічний аспект реабілітації пацієнтів з вродженими та набутими патологіями у медичних закладах. Збірник тез ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції "Проблеми соціальної роботи та психології в умовах війни".

А

Алексейчук, О. (2014) ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 8-10.

Алексейчук, О. (2014) НАБІР ЗАСОБІВ ПРОМОУШН ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 87-89.

Аляб'єва, В., Ситняківська, С. М. (2022) Особливості соціалізації дітей з багатодітних сімей. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Андросович, О. І., Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І., Богуславський, О. В., Давидова, Л. В., Дюжева, К. В., Зайко, Л. Я., Лиса, І. В., Партико, З. В., Яблонська, Н. М. (2023) Специфіка комунікативних впливів у соціокультурному просторі. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Андрушко, А. (2015) The ways of improving the enterprise competitiveness. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 47-49.

Андрушко, А. (2014) ІМІДЖ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЯК ФАКТОР СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 32-34.

Андрушко, А. (2015) Екомаркетинг як спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 41-43.

Андрушко, А. (2015) Зелений сільський туризм Житомирщини: реальність та перспективи розвитку. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 43-44.

Андрушко, А. (2015) Корпоративно-соціальна відповідальність та соціально-етичний маркетинг: спільне та відмінне. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 7-9.

Андрушко, А. (2014) РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 89-91.

Андрушко, А. (2015) Сарафанний маркетинг як спосіб стимулювання продажів. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 44-47.

Андрушко, А. (2015) Структура експорту послуг України. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 115-117.

Андрушко, А. (2015) Сільське господарство України: сьогодення та перспективи розвитку. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 129-131.

Андрушко, А. (2015) Товарна структура імпорту України. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 117-119.

Андрушко, А. С., Боцян, Т. В. (2016) Удосконалення стратегії зростання конкурентоспроможності підприємства (на матеріалах ТОВ «Екопродукт»). ЖДУ ім. І.Франка.

Андрійчук, М. (2015) Суть і розвиток сарафанного маркетингу. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 38-41.

Андрійчук, Н. М., Барбелко, Н. С., Біляченко, Г. П., Михайлова, О. С., Павлик, Н. П., Савельчук, І. Б., Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М., Тичина, І. В. (2018) Сучасні соціальні технології в освіті. Other. О. О. Євенок, м. Житомир.

Архипчук, Р. В. (2018) Технологія соціальної адаптації соціальних сиріт в умовах соціально-реабілітаційних центрів. ЖДУ імені Івана Франка.

Арцишевський, Р. А. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Б

Бабенко, К. (2017) Методика використання інтернет-ресурсів у професійній діяльності соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Бабенко, К. Л. (2018) Методика використання інтернет-ресурсів у професійній діяльності соціальних працівників. [Experiment]

Бабич, О. (2017) Особливості виховної роботи комунальної установи "Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Сонячний дім". Актуальні проблеми соціальної сфери.

Бабич, О. В. (2017) Система роботи Комунальної установи «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради з підлітками, які мають прояви девіантної поведінки. Житомир.

Барановська, М., Коляденко, С. М. (2022) Біологічний та соціокультурний феномени геноциду. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2023) Міжкультурна комунікація на радіо й телебаченні сучасності. Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики. pp. 141-142.

Безверха, Т. М. (2008) СПЕЦИФІКА ДОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ М. ЖИТОМИРА. Вісник Київського міжнародного університету (журналістики, медіалінгвістика, кінотелемистецтво). pp. 45-47.

Безсмертна, В. І. (2017) Гендерні освітні центри як інструмент демократії та соціального розвитку. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Безсмертна, В. І. (2017) Структура управління Центру ґендерної освіти Житомирського державного університету ім. І. Франка. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. pp. 158-161.

Березовська, Н. В. (2018) Технологія роботи соціального працівника із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах. ЖДУ імені Івана Франка.

Бех, І. Д., Вознюк, О. В., Левківський, М. В. (2001) Структура взаєморозуміння у системі "людина - людина": генезис і корекція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 78-82. ISSN 2076-6173

Бех, В. (2017) Соціально-педагогічний супровід неблагополучної сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Бех, В. О. (2018) Соціально-педагогічна діяльність з багатодітними сім'ями в умовах сільської громади. ЖДУ імені Івана Франка.

Близнюк, А. С., Зайко, Л. Я., Давидова, Л. В. (2022) Eurointegration: ways of improving the professional competences of journalists. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. pp. 14-19. ISSN 2710-4664

Близнюк, Г. С. (2017) Вплив мультфільмів на формування соціально-значущих рис особистості дитини. Житомир.

Богоявленська, Ю. В. (2007) Методика побудови соціонічної моделі особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 3-7.

Богуславський, О. В. (2023) Початки інформаційної та видавничої діяльності союзу українців католиків «провидіння» в США. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації (56). pp. 73-80. ISSN 2219-8741

Болденко, І. (2017) Проектування системи соціального захисту студентських сімей. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Бордзань, С. П., Павловська, Л. Д. (2016) Удосконалення соціально-психологічних методів управління підприємством (на матеріалах ПАТ “Житомирський комбінат силікатних виробів”). ЖДУ ім. І.Франка.

Борисова, О. В. (2017) Аутогенне тренування як активний метод психотерапії у роботі соціального педагога з клієнтом. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Борисова, О. О. (2018) Соціально-педагогічна робота з сім'ями, які мають дітей з вадами слуху. ЖДУ імені Івана Франка.

Боцян, А. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 60-61.

Боцян, Т. В. (2016) Consequences of applications financial incentives and evaluations in CSR. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні і Польщі: Матеріали девятої міжнародно науково-практичної конференції / за ред. І.В. Саух. pp. 18-21.

Боцян, Т. В. (2015) European directive on disclosure of non-financial and diversity information as a new dimension of business performance verification. ″Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță″, conferință științifică internațională. pp. 56-60.

Боцян, Т. В. (2013) Sustainable reports in Ukraine: evaluation of the situation. Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations. pp. 29-32.

Боцян, Т. В. (2018) The concept of CSR: does the origin matter (case study of Ukraine). Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В. (2021) Іммерсивні технології дозвілля: досвід індустрії гостинності. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку.

Боцян, Т. В. (2014) Використання стандартів зі складання та оприлюднення нефінансової звітності: досвід українських підприємств. Економіка. Управління. Інновації. (2).

Боцян, Т. В. (2013) Вплив соціальної відповідальності бізнесу на збалансоване природокористування регіону. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: зб. матеріалів сьомої міжнар. наук.-практ. конф. pp. 17-19.

Боцян, Т. В. (2013) Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності. Економічний часопис ХХІ (3-4(1)). pp. 50-53.

Боцян, Т. В. (2012) Необхідність регламентації даних нефінансової звітності як шлях активізації соціально-відповідального бізнесу. Економіка. Управління. Інновації (1). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В. (2017) Організаційно-економічний механізм визначення ефективності соціальної відповідальності бізнесу. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 360-378.

Боцян, Т. В. (2016) Соціально-відповідальний підхід: зміна парадигми управління витратами. Стратегії сталого розвитку:на шляху до сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 167-168.

Боцян, Т. В., Левчук, Е. П. (2015) Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу країни: досвід України. Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. (27). pp. 117-125.

Боцян, Т. В., Недірова, З. А. (2017) Функції власного капіталу банку. Матеріали ХІ ксеукраїнської практично-пізнавальної конференції"Наукова думка сучасності".

Боцян, Т. В., Павлова, С. І., Іваненко, В. О., Дєнічева, О.В., Фостолович, В. А. (2022) Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену з готельно-ресторанної справи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім. І. Франка.

Боцян, Т. В., Павловська, Л. Д. (2022) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з освітньої компоненти «Економіка підприємств готельно-ресторанного бізнесу». ЖДУ ім. І. Франка.

Боцян, Т. В., Шахрайчук, Г. М. (2019) Етичний вимір відображення облікової інформації. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці.

Буглак, К., Котловий, С. А. (2022) Соціальний досвід дитини як результат її соціалізації. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Бэлікова, Д. В., Карпюк, О. А. (2017) Маркетингова політика розподілу та її реалізація на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Мода з доставкою»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Біньковська, Т. О., Башманівський, В. І. (2023) Особливості поетики малої прози Євгена Гуцала. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід. pp. 373-375.

В

Вандышев, В. Н. (2007) Толерантность и компромиссы в идеологии и системе отечественного образования. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Василевич, О. Г. (2007) Інформаційне насильство як соціальний феномен. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 29-33.

Василевич, О. Г. (2006) Вплив засобів масової інформації на свободу вибору й самовизначення людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 3-6.

Вергун, О. (2015) Маркетинг у соціальних мережах. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 49-51.

Вознюк, О. В. (2021) Synergistic Foundations of Ethical Phenomena. In: 3rd International Conference of Ethics October 10-12, 2021 by IKSAD. Institute of Economic Development and Social Research. Ankara, Turkey, October 10-12, 2021, Ankara, Turkey. (In Press)

Вознюк, О. В. (2020) Анализ потребностей человека в контексте общей теории систем. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25994, 06.01.2020. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Анатомия зла. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2020) До проблеми побудови теорії абсурду. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб.наук.праць / редкол. М.А. Козловець, Н.М. Кофтун, О.В, Чаплінська [та ін.]. pp. 20-2025.

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелинейного прогнозирования исторических событий позволяет изменить мир к лучшему. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2011) Мораль и выгода: гармония или противостояние. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16401, 03.03.2011.

Вознюк, О. В. (2015) Новий підхід до розуміння дитячо-батьківських відносин. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розвязання : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2015 року) / За ред. Н.В. Казакової. pp. 65-68.

Вознюк, О. В. (2019) Системно-междисциплинарные основания социальной власти. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2014) Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (18).

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Ценности современной цивилизации: аксиологические основания Homo sapiens. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2013) Ноосферна освіта – умова реалізації концепції сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 23-29.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2005) Эмерджентные основания Третьей всемирной теории М. Каддафи: Ливия как эмерджентная сущность. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 75-80.

Вознюк, О. В., Ованден, Л. М. (1997) Базовi моделi соцiальної динамiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту (5). pp. 21-27.

Возніченко, К., Ситняківська, С. М. (2022) Вплив неформальних об’єднань на соціалізацію підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Волков, О. Г. (2009) Презентація суб’єкта капіталізму в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 3-7.

Вонсович, Ю. Ю. (2017) Діяльність соціального педагога ЗНЗ щодо профілактики віктимної поведінки підлітків. Житомир.

Вонсович, Ю. Ю. (2017) Діяльність соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу щодо профілактики віктимної поведінки підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Воробієнко, Д. Р., Котловий, С. А. (2022) Вплив ЗМІ на процес соціалізації дітей та підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Воробієнко, Д. Р., Сейко, Н. А. (2022) Методика соціальної реабілітації ветеранів в умовах спеціолізованого реабілітаційного закладу. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Вікарчук, О. І. (2018) The development perspectives of international marketing in conditions of integration. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Вікарчук, О. І. (2016) Інноваційний маркетинг як чинник конкурентоспроможності та соціально-економічного розвитку підприємства. In: Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін. ЖДТУ, pp. 162-175.

Вікарчук, О. І. (2017) Особливості формування концептуальних засад інноваційного маркетингу підприємства. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 5-30.

Вікарчук, О. І. (2016) Проблеми та перспективи розвитку міжнародного маркетингу в умовах інтеграції. Сталий розвиток економіки (1 (30)). pp. 61-67.

Вікарчук, О. І. (2015) Шляхи і напрямки вдосконалення інноваційної культури в сфері людського капіталу. In: Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 364 с. ЖДТУ, Житомир, pp. 298-313.

Вікарчук, О. І., Боцян, Т. В., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Мосійчук, І. В., Кащук, К. М., Клімова, І. О. (2018) Збірник тез доповідей VIІІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Вікарчук, О. І., Гуральчук, Ю. (2018) Маркетинг персоналу, як інструмент вдосконалення управління діяльністю підприємства. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Вікарчук, О. І., Гурульчак, Ю. (2017) Створення іміджу підприємства, його оцінювання та шляхи покращення. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І., Давидчук, М. (2018) Маркетинг послуг в сучасній економіці. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І., Калініченко, О. О., Ніколаєнко, С. М., Пойта, І. О., Саух, І. В. (2021) Методичні матеріали до проходження практик здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вікарчук, О. І., Калініченко, О. О., Пойта, І. О. (2016) Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві. Віcник Житомирcького державного технологічного універcитету (4). pp. 248-250.

Вікарчук, О. І., Клімова, І. О., Калініченко, О. О., Ніколаєнко, С. М., Пойта, І. О., Харчишина, О. В. (2021) Методичні матеріали до виконання кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка та 073 Менеджмент. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вікарчук, О. І., Коберник, О. (2017) Роль маркетингу в системі управління підприємством. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Вікарчук, О. І., Коберник, О. М. (2018) Маркетинг персоналу як фактор реалізації кадрової стратегії підприємства. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І., Колодюк, Тетяна (2017) Сучасні тенденції управління та розвитку персоналу підприємства. In: І Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, Житомир.

Вікарчук, О. І., Криворученко, А. (2017) ІТ-технології як засіб підвищення маркетингової комунікативності сучасного підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І., Любчак, О. (2018) Розвиток мобільного маркетингу в Україні. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І., Любчак, О. (2017) Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Саух, І. В. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до написання курсової роботи з освітніх компонент: Маркетинг промислового підприємства,Маркетингова товарна політика, Маркетингове ціноутворення, Маркетингові дослідження, Маркетингові комунікації. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вікарчук, О. І., Павловська, Л. Д., Пойта, І. О., Мосійчук, І. В., Калініченко, О. О., Клімова, І. О., Кащук, К. М., Ніколаєнко, С. М. (2017) Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку. ЖДУ ім Івана Франка, Житомир.

Вікарчук, О. І., Приведенюк, Марина (2018) Проблеми застосування система маркетингового менеджменту. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І., Сахненко, А. О. (2015) Формування соціально-економічної відповідальності у маркетингу. Міжвузівська студентська науково-практична конференція Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу. pp. 25-34.

Вікарчук, О. І., Славінський, А. (2018) Ambient media як новий вид реклами. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І., Чупріна, С. (2018) Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Вікарчук, О. І., Чупріна, С. (2017) Управління та організація діяльності підприємств. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Вікарчук, О. І. (2009) Інвестиційний фактор у формуванні та нарощуванні ресурсного потенціалу. Наука й економіка. Науково-практичний журнал Хмельницького економічного університету. (2 (14)). pp. 137-143.

Вікарчук, О. І. (2013) Інноваційна культура як ефективний метод управління. Науковий журнал "Бізнес-інформ" (1). pp. 298-308.

Вікарчук, О. І. (2013) Інноваційна культура як функціональна підсистема інноваційного потенціалу підприємства. Вісник ЖДТУ (1(63)). pp. 230-233.

Вікарчук, О. І. (2013) Інноваційна культура, як ідеологія управління діловою активністю підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка., 18 (2). pp. 33-40.

Вікарчук, О. І. (2012) Інноваційна культура: особливості та перспективи. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 69-70.

Вікарчук, О. І. (2011) Інноваційно-інтеграційний шлях розвитку України. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали V міжнародної наукво-практичної конференції. м. Житомир. pp. 36-38.

Вікарчук, О. І. (2010) Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства. Тези міжвузівської науково-практичної конференції "Еконромічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти". pp. 7-9.

Вікарчук, О. І. (2014) Концептуальні засади інноваційного розвитку корпоративної культури на підриємствах харчової промисловості. In: Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування. ЖДТУ, Житомир ЖДТУ, pp. 289-307. ISBN 978-966-683-408-2

Вікарчук, О. І. (2008) Концесія – високоефективна система управління майном. Тези доповідей 2-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом". pp. 96-98.

Вікарчук, О. І. (2015) Маркетингові інновації, основні чинники конкурентоспроможності підприємства. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 20-22.

Вікарчук, О. І. (2013) Особливості формування інноваційної культури підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. (1 (48)). pp. 52-56.

Вікарчук, О. І. (2013) Роль інноваційної культури у процесі відродження людського капіталу. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 198-223. ISBN 978-966-683-383-2

Вікарчук, О. І. (2015) Соціально-етичний маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 22-24.

Вікарчук, О. І. (2008) Стратегічні аспекти інвестування в інноваційній сфері. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції РВПС України НАН України, 3. pp. 104-107.

Вірковський, А. П., Рудницька, Н. Ю. (2008) Толерантність як соціально-педагогічне явище. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 53-56.

Г

Гарлінська, А. М., Ляшевич, А. М., Грищук, С. М., Солодовник, О. В., Шевчук, Д. В. (2022) Гігієна і санітарія в галузі. [Teaching Resource]

Герасимчук, А. А. (2007) Проблема толерантності як необхідна умова консолідації українського суспільства. In: олерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Герасимчук, Г. В. (2017) Tрансформацiя сiмейних цiнностей у соцiальному середовищi загальноосвiтнього навчального закладу. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Герасимчук, Л., Котловий, С. А. (2022) Школа як основний інститут виховання і соціалізації особистості. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Герасимчук, Л. А., Літяга, І. В., Залібовська – Ільніцька, З. В. (2022) Методика соціальної роботи з ВПО пенсійного віку. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Гилюк, Ю. В. (2017) Удосконалення соціально-психологічних методів управління (на матеріалах ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Ємільчинського району Житомирської області). ЖДУ ім І.Франка, ЖИТОМИР.

Год, Б. В. (2004) З історії організації шкільної справи в Європі за доби Відродження (ХІV - початок ХVІІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 35-39.

Годун, І., Коляденко, С. М. (2022) Митрополит Андрій Шептицький – великий благодійник. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Головня, Л., Годун, І., Ілліна, О. В. (2022) Формування позитивного ставлення до дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Головня, Л., Коляденко, С. М. (2022) Роль християнства у системі соціальної допомоги. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Голубкова, Н. Л. (2008) Роль молодіжних організацій та рухів у становленні активної громадянської позиції американських школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 69-73.

Гольцман, І. О. (2009) НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 102-103.

Гольцман, І. О. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 132-136.

Гольцман, І. О. (2010) РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Продуктивні сили і регіональна економіка. pp. 280-284.

Гольцман, І. О. (2009) РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Економіка. Управління. Інновації. pp. 131-136.

Гольцман, І. О. (2010) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції. pp. 45-47.

Гольцман, І. О. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 108-111.

Гончаренко, Н. (2014) МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 18-20.

Гончарук, В. М., Саух, І. В. (2017) Управління дисципліною в організації (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Горбач, Д., Коляденко, С. М. (2022) Державна допомога в Давній Греції. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Горбачова, Н. І. (2013) СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС І СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ЯК БАЗОВІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 234-237. ISSN 2076-6173

Горбова, І. О. (2015) Genre transformation of modern journalistic interview. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 52-53.

Горбова, І. О. (2013) Відчуття апатії в комунікаційному просторі постсучасного суспільства: соціально-філософський аспект. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць. pp. 86-88.

Горик-Чубатюк, М. О. (2018) Вплив розвитку підприємництва на економіку України. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Горик-Чубатюк, М. О. (2017) Система прийняття управлінських рішень як інструмент сучасного менеджменту. Економіка. Управління. Інновації (2). ISSN 2410-3748

Горик-Чубатюк, М. О. (2018) Трудовий потенціал як складова системи соціального управління. Комунікації в маркетингу: стратегії, технології, інновації.

Горик-Чубатюк, М. О. (2016) Філософські основи фундації економіки. ХVIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку”.

Горик-Чубатюк, М. О., Добровольська, О. М. (2017) Фінансовий контролінг як ефективний інструмент в менеджменті. Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». (22).

Горик-Чубатюк, М. О., Мосійчук, І. В. (2016) Роль трудового потенціалу в системі логістичних операцій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки (2(7)). pp. 51-57. ISSN 2078-2128

Горик-Чубатюк, М. О., Свінцицька, О. М. (2018) Вплив методів управління на продуктивність праці персоналу. Глобальні та національні проблеми економіки (22). pp. 539-543.

Горик-Чубатюк, М. О., Свінцицька, О. М. (2017) Сучасні моделі прийняття управлінських рішень. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 22 (7(60)). pp. 74-77. ISSN 2304-0920

Горохова, Л. В. (2012) Страх потери идентичности в современном мире. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 195-201.

Грабчак, К. К. (2007) Толерантність як складова українського національного характеру. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Грицай, Н. Б. (2015) Поведінка керівника в проблемних ситуаціях. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 10-12.

Гриценюк, Ю., Залібовська – Ільніцька, З. В. (2022) Профілактика вживання алкоголю, наркотичних засобів та тютюнопаління серед підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Гумінська, Л. (2015) Перспективи розвитку аромамаркетингу в Україні. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 123-125.

Д

Давидова, Л. В. (2015) Видавнича діяльність університетів як складова реформування освітньої системи. Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Гуманітарний Всесвіт: люди, ідеї, події". pp. 231-234.

Давидова, Л. В. (2015) Діяльність університетських видавництв у контексті толерантизації освіти. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція (матеріали доповідей та виступів). pp. 174-176.

Давидова, Л. В. (2014) Культура сучасного українського книговидання: специфіка роботи редактора і коректора регіональних видавництв. Наукова школа Романа Іванченка: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 99-106.

Давидова, Л. В. (2014) Робота редактора і коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах. Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник КНУ ім. Т. Шевченка. pp. 125-129.

Давидова, Л. В., Петрук, А. А. (2023) Topic of tourism during the time of marital state in Ukraine. In: V Міжнародна наукова конференція, м. Івано-Франківськ, 9 червня 2023 р., м. Івано-Франківськ.

Давидюк, Л. В. (2014) Особливості запровадження компетентнісного підходу при підготовці фахівців з екології в технічних вузах України (на прикладі ЖДТУ). Матеріали міжнародної наукової конференції «Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у пост чорнобильський період» і міжнародної наук.-практ. cтуд. конф «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих. pp. 167-172.

Дашко, А. (2014) СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 61-63.

Демчук, Д. І. (2017) Неформальні об’єднання як фактор соціально-педагогічного впливу на особистість підлітка. Житомир.

Добровольська, О. М., Саух, І. В. (2017) Фінансовий контролінг, як ефективний інструмент в менеджменті (на матеріалах ТОВ Житомиртепломаш). ЖДУ ім. І.Франка.

Дубовенко, М. (2015) Комунікації в менеджменті. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 16-18.

Дударчик, В., Пойта, І. О. (2015) Соціальна відповідальність та етика в маркетингу. Міжвузівська студентська науково-практична конференція "Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу". pp. 75-82.

Дуняшенко, А. (2017) Забезпечення надання соціально-педагогічних послуг дитячим будинкам сімейного типу в ході здійснення соціального супроводу. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Дюжева, К. В. (2022) Копірайтинг як симбіоз журналістики та реклами. Образ (2(39)). pp. 89-97. ISSN 2415-8496

Дюжева, К. В. (2023) Медіакультура сучасної молоді як аспект соціокомунікаційних процесів. In: Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», 19 травня 2023 року, м. Луцьк, Україна.

Дюжева, К. В., Богуславський, О. В., Партико, З. В. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики в медіа та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Teaching Resource]

Дюжева, К. В., Богуславський, О. В., Партико, З. В. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з журналістики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Teaching Resource]

Дюжева, К. В., Богуславський, О. В., Партико, З. В. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики в електронних засобах масової інформації та рекламних агенціях і підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Teaching Resource]

Дяченко, Т., Ольшевська, Л. (2015) Стратегія «блакитного океану» як новий підхід у досягненні конкурентних позицій. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 58-60.

Дємідова, Е. В., Кащук, К. М. (2017) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємством (на матеріалах ТОВ «КОН БРІО»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Дікова-Фаворська, О. М. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

З

Забродська, К. Р., Саух, І. В. (2017) Формування і оцінка стратегії розвитку персоналу підприємства (на матеріалах ПАТ «ДП ЗКУ ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Зайко, Л. Я. (2023) Political PR and information: modern realities. In: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 21 лютого 2023 р.).

Зайко, Л. Я. (2022) Political PR as part of cross-cultural communication: Ukrainian realities of the present time. In: Міжнародна науково-практична конференція Міжкультурна комунікація в контексті глобаліаційного діалогу: стратегії розвитку..

Зайко, Л. Я. (2014) Дотримання вимог галузевих нормативних документів як основний чинник якості друкованих книжкових видань для дітей. Наукова школа Романа Іванченка: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. pp. 112-126.

Зайко, Л. Я. (2023) Естетика медіадизайну книг для дітей першої групи. In: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи». м. Житомир., 27-28 квітня 2023 року.

Зайко, Л. Я., Ігнатченко, Д. М. (2023) Медіаграмотність як чинник підвищення кваліфікації журналіста. In: Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи». 19 травня 2023 року, м. Луцьк, Україна.

Зайко, Л. Я., Андросович, О. І., Лиса, І. В. (2023) Роль медіа та політичного PR у консолідації українського суспільства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 73 (2). pp. 169-173. ISSN 2710-4664

Зайко, Л. Я., Близнюк, А. С., Давидова, Л. В. (2023) Social media and internet marketing in the context of digitalization of the information and communication space. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 73 (1). pp. 302-307. ISSN 2710-4664

Зайко, Л. Я., Близнюк, А. С., Давидова, Л. В. (2022) The student and teacher newspaper «Universum»: history and nowadays. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філолологія. Журналістика (5). pp. 276-281. ISSN 2710-4656

Зайко, Л. Я., Давидова, Л. В. (2022) Освітні тренди в умовах російсько-української війни та сучасних геополітичних викликів. European Humanities Studies. State and Society (4). pp. 65-77. ISSN 2450-6486

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2017) Методика реалізації когнітивної функції спілкування у роботі соціального працівника. Методика реалізації когнітивної функції спілкування у роботі соціального працівника.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2024) Методичні рекомендації з освітнього компонента «Культура професійного мовлення фахівців соціальної сфери». [Teaching Resource]

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2023) Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Етика професійної діяльності». [Teaching Resource]

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2023) Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Соціальна робота з сім’єю». [Teaching Resource]

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2023) Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Соціальний супровід та ведення індивідуального випадку » для самостійної роботи здобувачів освіти(денної і заочної форми навчання) ОПП231 соціальна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2018) Соціальна проблема: сімейне нсильство. In: ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична інтернет-конференція.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2017) Соціальна робота щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед студентської молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2017) Соціальний зміст формування комунікативної компетентності молодших школярів у сім'ї. Українська полоністика. ISSN 2220-4555

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2022) Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх фахівців соціальної сфери у закладах вищої освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Запетрук, Д. О., Саух, І. В. (2017) Огранізаційно-економічний механізм здійснення змін в організації (на матеріалах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Заречна, Д. М., Башманівський, В. І. (2023) Неокласична поетика М. Зерова та М. Ореста. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід. pp. 370-372.

Заруцька, І. О., Луференко, Л. Ю. (2017) Оцінка ефективності форм організації праці та їх удосконалення (на матеріалах "ТОВ Первоцвіт-фарм"). ЖДУ ім. І.Франка.

К

Калінчук, Ф. М., Гриценко, І. В. (2010) Тверезість як фактор розробки ефективних управлінських рішень. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 141-144. ISSN 2076-6173

Калініченко, О. О. (2018) Marketing in education: today and prospects. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Калініченко, О. О. (2016) Інструменти маркетингового дослідження в охороні здоров’я. «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах».

Калініченко, О. О. (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України. Other thesis, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Калініченко, О. О. (2015) Погляд на соціальний маркетинг через призму соціальних змін в українському суспільстві. Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціольтурному середовищі..

Калініченко, О. О. (2016) Прогресивні зміни та погляди на маркетинг в освітній сфері. О.О. Євенок.

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера: оцінка у сучасному українському суспільстві. Наука й економіка (4(24)). pp. 154-156.

Калініченко, О. О. (2017) Соціально-відповідальний маркетинг. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 57-81.

Калініченко, О. О., Давидчук, М. (2017) Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Калініченко, О. О., Пойта, І. О. (2021) Проблеми та перспективи розвитку маркетингової товарної політики підприємства. ЖДУ ім. І.Франка.

Калініченко, О. О. (2013) CОЦІАЛЬНА СФЕРА ТА ЇЇ ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА. Наукові праці Національного університету харчових технологій (49). pp. 134-138.

Калініченко, О. О. (2014) Демографічна складова соціальної сфери. In: Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування. ЖДТУ, Житомир, pp. 87-99. ISBN 978-966-683-408-2

Калініченко, О. О. (2013) КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1 (63)). pp. 248-251.

Калініченко, О. О. (2013) КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 54-56.

Калініченко, О. О. (2012) Освіта як основний фактор розвитку соціальної сфери. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалазації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 415-418.

Калініченко, О. О. (2015) Особливості маркетингу в сфері туризму. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 49-51.

Калініченко, О. О. (2013) Оцінка сучасного стану соціальної сфери. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 380-417. ISBN 978-966-683-383-2

Калініченко, О. О. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Міжнародний науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки" (3 (20)). pp. 46-48.

Калініченко, О. О. (2013) Перспективи впровадження недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів ["Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємcтв виробничої cфери: cвітовий та вітчизняний доcвід"]. pp. 143-145.

Калініченко, О. О. (2013) Перспективи впровадження недержавного пенсійного забезпечення та добровільного медичного страхування в Україні. Збірник наукових праць. Вісник соціально-економічних досліджень.. pp. 359-362.

Калініченко, О. О. (2014) Перспективи соціальної сфери. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції. [«Конкурентоcпроможніcть в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перcпективи»]. pp. 59-60.

Калініченко, О. О. (2014) Прогнозування та розвиток основних параметрів соціальної сфери України в сучасних умовах. Економіка. Управління. Інновації (1 (11)). pp. 83-91.

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера в аспекті державного управління. Збірник наукових праць "Національне господарство України: теорія та практика управління. pp. 231-234.

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера в умовах трансформації економіки. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 62-65.

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера: базисні поняття та концептуальні положення. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.. pp. 259-265.

Калініченко, О. О. (2010) Соціальна сфера: її структура та значення. Продуктивні сили і регіональна економіка: збірник наукових праць: у 2 ч., Ч.2. pp. 49-54.

Калініченко, О. О. (2013) Теоретичні аспекти функціонування організаційно-економічного механізму соціальної сфери. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 357-380. ISBN 978-966-683-383-2

Калініченко, О. О. (2013) ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВЕКОТРА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету (2 (30)). pp. 89-93.

Калініченко, О. О. (2013) Фінансова складова соціальної сфери України. Науковий журнал "Бізнес Інформ" (1). pp. 184-188.

Калініченко, О. О., Мосійчук, І. В., Пойта, І. О. (2012) Сфера послуг в контексті сталого розвитку. Економіка природокористування і охорони довкілля. pp. 204-209.

Карпюк, О. А. (2007) Історичний аспект розвитку теорії прибутку. Вісник ЖДТУ. Економічні науки (2(40)). pp. 76-84.

Карпюк, О. А. (2009) Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Вісник ЖДТУ (4). pp. 74-79.

Карпюк, О. А. (2014) Аутсорсинг та даунсайзинг як методи оптимізації використання трудових ресурсів підприємства. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів "Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці". pp. 25-27.

Карпюк, О. А. (2016) Бізнес-інкубатори та роль тріади «місцева влада – бізнес – університети» у місцевому розвитку громад. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь. pp. 176-195.

Карпюк, О. А. (2010) Економічна та територіальна доступність освітніх послуг: методичні підходи до визначення. Збірник наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конфер. (2). pp. 273-276.

Карпюк, О. А. (2014) Зарубіжний досвід впровадження організаційних змін. ІІ Міжнародна наук.-практ. конф. "Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку ". pp. 91-94.

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Наукові праці національного університету харчових технологій (53). pp. 186-194.

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Управління змінами». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2009) Нові моделі фінансування освіти: пріоритет вибору. Тези доповідей ХХХІV наук.-практ. міжвуз. конф.. pp. 43-44.

Карпюк, О. А. (2008) Освітня послуга як об’єкт ринкових відносин. Тези доповідей ХХХІІІ наук.-практ. міжвуз. конф.. p. 92.

Карпюк, О. А. (2008) Поняття освітньої послуги та напрями реформування ринку освітніх послуг в Україні. Тези доповідей ХХХІІІ наук.-практ. міжвуз. конф.. p. 92.

Карпюк, О. А. (2007) Прибуток як економічна категорія в х-економіці: обліковий аспект. Вісник ЖДТУ . Економічні науки (1(39)). pp. 82-91.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації (2).

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". pp. 286-288.

Карпюк, О. А. (2011) Проблеми оцінки якості освітніх послуг в системі освітнього менеджменту. Економіка (4).

Карпюк, О. А. (2010) Рейтингова оцінка ВНЗ як фактор його конкурентоспроможності. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України". pp. 82-84.

Карпюк, О. А. (2016) Роль страхових компаній в дотриманні принципів сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку:на шляху сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 179-181.

Карпюк, О. А. (2009) Стан, проблеми та перспективи формування ринку освітніх послуг, шляхи вдосконалення. Матеріали ювілейної міжнар. наук. конф. "Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського до сьогодення" (2). pp. 230-232.

Карпюк, О. А. (2009) Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід. Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід / О.А.Карпюк // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. праць]. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Карпюк, О. А. (2007) Стимулююча функція прибутку у вітчизняних умовах ринкової економіки. Матеріали Міжнародного форуму молодих вчених "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". pp. 28-30.

Карпюк, О. А. (2014) Сучасні принципи японської моделі менеджменту. ІІ Міжнародня наук.-практ. конф. "Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку ". pp. 18-19.

Карпюк, О. А. (2008) Тенденції та перспективи розвитку ринку освітніх послуг Житомирської області. Матеріали ІІ наук.-практ. конф. Інноваційні проблеми автоматизації управл. бізнесом. pp. 113-116.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А., Левчук, Е. П. (2016) Забезпечення можливостей та мотивації праці громадян як пріоритетна ціль сталого розвитку України. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь Матеріали наукового форуму. pp. 94-98.

Карпюк, О. А., Сингаєвська, А. О. (2017) Event-менеджмент ресторанного бізнесу України як інструмент маркетингових комунікацій. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку:колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 331-359.

Карпюк, О. А., Сингаївська, А. О. (2016) Event-менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 39-42.

Каріх, І. В. (2007) Національна ідентичність як підстава толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кащук, К. М. (2021) Students’ self-management technologies as the basis of effective distance learning. Економіка. Управління. Інновації. ISSN 2410-3748

Кащук, К. М. (2015) Алгоритм проектування організаційної структури великотоварних агропромислових формувань. Вісник ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім Вадима Гетьмана", 1. pp. 25-28.

Кащук, К. М. (2018) Особливості управління співробітниками X, Y та Z поколінь. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Кащук, К. М. (2016) Перспективи формування системи трансферу знань та технологій в Україні. V міжнародний форум "Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства". pp. 115-118.

Кащук, К. М. (2015) Перспективи інноваційного провайдингу в сільському господарстві. Інтелектуальна економіка:глобальні тенденції та національні перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. pp. 160-163.

Кащук, К. М. (2014) Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах провайдингу. Other thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

Кащук, К. М. (2020) Роль емоційного інтелекту в діяльності менедерів освіти. Особистісне зростання: теорія і практика.

Кащук, К. М. (2017) Сутність та специфічні риси емоційного інтелекту у менеджменті та самоменеджменті. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 379-400.

Кащук, К. М. (2017) Управлінські технології інноваційного провайдингу в аграрній економіці. Other. О.О. Євенок, ЖИТОМИР.

Кащук, К. М. (2016) досвід розвитку зеленого бізнесу розвинутих країн та можливості його використання в Україні. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади. Матеріали науково-практичної конференції. pp. 149-150.

Кащук, К. М., Бондарчук, Д. (2018) Перспективи використання гнучких технологій в менеджменті. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Кащук, К. М., Головенко, К. (2017) Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 4, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Кащук, К. М., Козачук, В. (2018) Роль корпоративної культури у сучасному підприємництві. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Кащук, К. М., Левківська, Л. М. (2014) Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу. Інвестиції: практика та досвід (12). pp. 38-41.

Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Іваненко, В. О., Ковпака, А. А. (2022) Методичні рекомендації для підготовки та складання державного екзамену з управління та адміністрування. [Teaching Resource]

Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Ніколаєнко, С. М., Саух, І. В. (2022) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітніх компонент: Управління персоналом, Конфліктологія та теорія переговорів, Міжнародні економічні відносини. [Teaching Resource]

Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Павлова, С. І., Павловська, Л. Д. (2022) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітніх компонент: Логістика, Операційний менеджмент, Менеджмент продажів, Економіка і фінанси підприємства. [Teaching Resource]

Кащук, К. М., Свідер, Н. (2017) Теоретичні основи управління ліквідністю підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.

Кащук, К. М., Черняков, В. В. (2018) Роль нематеріальних чинників мотивації праці. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» 4, 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент організацій». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Організація праці менеджера». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Основи менеджменту». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Самоменеджмент». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління інноваціями». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2012) АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ. Конкурентний розвиток підприємництва в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 235-239.

Кащук, К. М. (2013) Агротехнологічна платформа як зaсiб інтеграції аграрної науки та виробництва. Ефективна економіка (10).

Кащук, К. М. (2011) ВПЛИВ ПРОВАЙДИНГУ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці Полтавської держ. аграр. акад (3). pp. 135-142.

Кащук, К. М. (2013) МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка АПК (12). pp. 119-124.

Кащук, К. М. (2012) МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матер. V Міжнар. бізнес-форуму. pp. 132-133.

Кащук, К. М. (2013) НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісн. Сум. нац. аграрн. ун-ту (6). pp. 81-85.

Кащук, К. М. (2013) ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННО- ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА. Actual problems of economies of post-communist countries at current stage: Proceedings of materials of International Scientific-Practical Conference. pp. 496-500.

Кащук, К. М. (2013) Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт (22). pp. 74-80.

Кащук, К. М. (2012) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОВАЙДИНГОВИХ СТРУКТУР НА КООПЕРАТИВНИХ ЗАСАДАХ. Кооперативний маркетинг в агро бізнесі : проблеми і перспективи розвитку в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному року кооперативів. pp. 260-263.

Кащук, К. М. (2012) ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Управление инновациями: теория, методология, практика: сб. матер. І Междунар. науч.-практ. конф. pp. 188-192.

Кащук, К. М. (2012) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПАРКУ НА БАЗІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможності аграрного сектора : матер. ІІ конф. молодих вчених-економістів. pp. 25-27.

Кащук, К. М. (2012) ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОВАЙДИНГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ АГРОНАУКИ В ПРОИЗВОДСТВО. Информатизация в АПК: состояние, тенденции, перспективы: матер. Междунар. науч.-практ. конф.. pp. 352-354.

Кащук, К. М. (2012) ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ. Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. pp. 67-68.

Кащук, К. М. (2011) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ В АГРОФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права : матер. міжнар. наук.-практ. конф. pp. 144-145.

Кащук, К. М. (2013) Перспективи провайдингу органічної продукції сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 208-210.

Кащук, К. М. (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Формування стратегії розвитку аграрного сектору регіону : матер. VІІІ міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених-економістів. pp. 44-46.

Кащук, К. М. (2011) РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕР. Актуальні проблеми менеджменту ХХІ ст. : зб. матер. ІІ Міжвуз. студентської наук.-практ. конф.. pp. 53-54.

Кащук, К. М. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту (2). pp. 200-210.

Кащук, К. М. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту (2). pp. 120-130.

Кащук, К. М., Плотникова, М. Ф. (2013) ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ПРОВАЙДИНГА. Академия управления при Президенте Республики Беларусь (15). pp. 347-358.

Кащук, К. М., Довгій, Ю. Ю., Фещенко, Д. В. (2013) ОЦİНКА ЕКОНОМİЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТİ ВПРОВАДЖЕННЯ İННОВАЦİЙНИХ РОЗРОБОК В ГАЛУЗİ ТВАРИННИЦТВА. Вісн. Хмельн. нац. ун-ту, 2 (4).

Кащук, К. М., Зінчук, Т. О. (2012) ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ. Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки) (2). pp. 199-208.

Кащук, К. М., Якобчук, В. П. (2011) Формування теоретичних основ інноваційного розвитку аграрних підприємств в працях вітчизняних вчених. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й. А. Шумпетера. pp. 72-73.

Кащук, К. М., Якобчук, В. П. (2011) Формування і розвиток агроінноваційних структур в Україні: проблеми та перспективи. Економіка (557). pp. 129-135.

Кириченко, В. В. (2017) Evolution of social perception: social-role approach. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 58-62.

Кириченко, В. В. (2023) The information space of Ukraine in the context of hybrid warfare. Журнал соціальної та практичної психології (2). pp. 18-23. ISSN 2786-9296

Кириченко, В. В. (2019) Інформаційна культура у структурі професійної компетентності державних службовців. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (2). pp. 113-118. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2015) Психологія образу ворога у масовій свідомості. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції з міжнародною участю «Філософія, релігія та культура в глобалізованому світі», 23 листопада 2015 року. pp. 69-74. ISSN 978-617-7265-40-4

Кириченко, В. В. (2020) Розвиток інформаційної компетентності у процесі підготовки студентів ЗВО. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 110-117. ISSN ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2018) Суспільна інтеграція та протистояння у межах спільної історії України та Польщі. Теорія і практика сучасної психології, 1 (1). pp. 45-51. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В. (2013) ІДЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ У СИТУАЦІЇ ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (11). pp. 152-158. ISSN 2227-2844

Кириченко, В. В. (2015) Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації. Теоретичні та прикладні проблеми психології (2(37)). pp. 203-213. ISSN 2219-2654

Кириченко, В. В. (2014) Діагностика розвитку здібностей у процесі професійного відбору. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (19). pp. 161-169. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2011) Особливості розвитку професійної ідентичності у межах українського соціокультурного середовища. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору». pp. 68-74.

Кисельова, Т. (2017) Технологія планування кар'єри майбутніх соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Клімова, І. О. (2018) Інформаційне забезпечення статистичного вивчення ринку аграрної продукції. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Клімова, І. О. (2021) Аналіз маркетингової діяльності підприємства як дієвий інструмент системи менеджменту: організаційний аспект. УНУС.

Клімова, І. О. (2019) Креативний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інноваці.

Клімова, І. О. (2016) Маркетингові аспекти розвитку кейтерингу в Україні. Economy and society: modern for human development.

Клімова, І. О. (2017) Нестандарт, креатив та епатаж – реальне обличчя сучасної реклами. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 148-165.

Клімова, І. О. (2016) Перспективи бенчмаркінгу в аграрному секторі. Конкурентоcпроможніcть в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перcпективи.

Клімова, І. О. (2015) Сучасний стан та тенденції використання трудового потенціалу у сільськогосподарських підприємствах. In: Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П. ЖДТУ, Житомир, pp. 225-233.

Клімова, І. О., Дударчик, В. (2017) Використання event-маркетингу в маркетинговій діяльності підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Клімова, І. О., Дударчик, В. (2018) Спонсорство як інструмент маркетингу. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Клімова, І. О., Кащук, К. М., Іваненко, В. А., Ніколаєнко, С. М., Фостолович, В. А. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг та 073 Менеджмент. ЖДУ ім. І. Франка.

Клімова, І. О., Никодюк, С. (2018) СМС-маркетинг та розсилка реклами в месенджерах як інструмент мобільного маркетингу. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Клімова, І. О., Попіль, М. (2018) Вплив криптовалют на маркетинг. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Клімова, І. О., Строганова, А. (2018) Інтегровані маркетингові комунікації. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Клімова, І. О., Харчук, Д. (2018) Досвід управління розвитком регіону в країнах з розвиненою ринковою економікою. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Клімова, І. О., Харчук, Д. (2017) Сучасний стан соціально-економічного розвитку регіонів України: проблеми і перспективи. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Клімова, І. О. (2015) Аналіз рівня конкурентоспроможності експорту та імпорту послуг України. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 53-55.

Кобилинська, В. М. (2017) Проектування системи соціального захисту дітей трудових мігрантів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ковальчук, В. (2017) Методика використання РR-технологій у професійній діяльності соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ковтун, Ю. В. (2008) Категорії "традиції", "аристократії", "нації" в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні в історіософській концепції В. Липинського. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Ковтун, Ю. В. (2009) Формування концепції традиціоналізму в контексті філософії Просвітництва. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Кожем’якіна, О. М. (2007) Довіра та толерантність: аспекти співвідношення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 13-15.

Козловець, М. А. (2012) Модернизация versus национальная идентичность. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 28-39.

Козловець, М. А. (2007) Толерантність як дієвий інструмент досягнення злагоди в суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Козловець, М. А. (2009) Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Кокоріна, Віта, Кащук, К. М. (2017) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ПАТ КБ Приватбанк). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Колодюк, Т. В., Карпюк, О. А. (2017) Управління розвитком персоналу (на матеріалах ТОВ «КОН БРІО»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Коляденко, С. М. (2017) Врахування психологічних особливостей студентської молоді у процесі виховання. Соціально-правові та організаційно-управлінські аспекти роботи працівників соціальної й освітньої сфер з різними суб’єктами сучасного соціуму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Харків-Куряж (15 грудня 2017р.). pp. 34-37.

Коляденко, С. М. (2018) Врахування соціально-психологічних особливостей студентської молоді. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Коляденко, С. М. (2017) Врахування факторів, що впливають на поведінку індивіда, у процесі соціальної підтримки студентської молоді. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2017 року).

Коляденко, С. М. (2022) Гелена Радлінська (1897-1954). Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : колект. моногр..

Коляденко, С. М. (2022) Маргарет Мід (1901-1978). Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : колект. моногр..

Коляденко, С. М. (2022) Маргарет Мід - засновниця культурологічної теорії трьох типів культур. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення.

Коляденко, С. М. (2018) Студентська соціальна служба як інноваційна форма підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Коляденко, С. М. (2017) Транзактний аналіз у системі соціальної підтримки студентської молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Коляденко, С. М., Ілліна, О. В. (2023) Едукація майбутніх працівників соціальної сфери основ турботи про себе. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки (16). pp. 23-30. ISSN 2410-2075

Коляденко, С. М., Літяга, І. В. (2022) Використання проективних метафоричних асоціативних карт “Pockets” (“Кишені”) у процесі підготовки фахівців соціальної сфери. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (90).

Коляденко, С. М., Літяга, І. В. (2022) Реалізація студентоцентрованого підходу у процесі підготовки фахівців соціальної сфери (на прикладі Житомирського державного університету імені Івана Франка). Соціальна робота та соціальна освіта (1 (8)). pp. 191-198.

Коляденко, С. М., Літяга, І. В. (2022) Соціально-правова підтримка жінок в Украйні, які живуть з ВІЛ. Соціальна робота та соціальна освіта (9). pp. 90-110.

Коляденко, С. М., Павлик, Н. П., Семенюк, Т. В. (2016) Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016..

Коляденко, С. М., Семенюк, Т. В. (2017) Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка,.

Комаренко, В. В. (2017) Соціолінгвістичний аспект розгляду поняття професійної ідентичності. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) 12 травня 2017 р..

Коренівська, О. В., Дюжева, К. В. (2024) Особливості фотожурналістики у електронних виданнях. In: Технології та суспільство: взаємодія, вплив, трансформація, 16 лютого 2024 рік, Кременчук.

Корнійчук, Н. М., Боцян, Т. В. (2022) Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у закладах вищої освіти України. Інструменти і виклики. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Коршак, Є. (2015) Розвиток маркетингу послуг в умовах євроінтеграції. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 136-138.

Косаківська, Л. В. (2017) Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції (на матеріалах ТОВ "Андрушiвський маслосирзавод"). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Котловий, С. А. (2017) Використання соціально-педагогічних технологій організації дозвіллєвої діяльності учнів ПТНЗ в гуртожитку. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Котловий, С. А. (2016) Організація соціальної підтримки обдарованої молодощі в умовах ВНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери (5). pp. 31-34.

Котловий, С. А. (2018) Цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Котлярова, Т. (2017) Соціально-педагогічні технології розвитку відповідального материнства у дівчат-підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Котлярова, Т. О. (2018) Соціально-педагогічні технології розвитку відповідального материнства у дівчат-підлітків. ЖДУ імені Івана Франка.

Котова-Олійник, С. В. (2010) Реклама як агент ґендерної соціалізації особистості: до питання толерантності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 17-21.

Кривобок, А. С., Сейко, Н. А. (2021) Соціально-аксіологічні основи інклюзивної освіти в початковій школі. [Teaching Resource]

Крисаченко, В. С. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кужель, Н. (2017) Врахування соціальним педагогом варіативності стосунків з клієнтом у ході соціального супроводу сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Купрійчук, І., Ситняківська, С. М. (2022) Педагогіка соціалізації як теоретична проблема та напрями її практичної професійної діяльності. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Купрійчук, І. С., Ситняківська, С. М. (2022) Методика соціальної терапії. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: Виклики сучасності.

Купрійчук, І. С., Ситняківська, С. М. (2022) Педагогіка соціалізації як теоретична проблема та напрями її практичної професійної діяльності. [Teaching Resource]

Кучерявенко, О. М., Калініченко, О. О. (2017) Маркетинг і IT в Україні. Звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг". (Unpublished)

Кучін, Яніна (2008) Український транщіоналізм у творчості Юрія Липи. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Кушерець, В. І. (2004) Гуманізація суспільного середовища як засіб упередження тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 18-22.

Кушніренко, Г. (2015) Роль нематеріальних чинників мотивації праці. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 104-106.

Кіндрась, О. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Стратегічне управління». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. (2009) ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Пошук. Науково- освітнє видання. (11).

Кіндрась, О. В. (2013) Детермінантна складова конкурентоспроможності вищого навчального закладу. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 119-121.

Кіндрась, О. В. (2014) До питання формування конкурентного потенціалу вищого навчального закладу, як суб’єкта ринку. Економіка і управління:. pp. 26-33.

Кіндрась, О. В. (2013) Практичні аспекти проблеми забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції:. pp. 108-111.

Кіндрась, О. В. (2011) РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та ефективна організація фінансових та виробничих процесів. pp. 52-53.

Кіщенко, Г. В. (2017) Підвищення ефективності формування кадрового резерву організації. ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Л

Лазаренко, М. В., Саух, І. В. (2017) Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах ТОВ “Фірма Віндзор”). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Литвиненко, О. М. (2007) Проблема релігійно-конфесійної толерантності в сучасній Україні. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Луференко, Л. Ю. (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Агросвіт (2). pp. 40-44.

Ляшевич, А. М., Лупаїна, І. С., Корнійчук, Н. М., Гирина, А. А., Чайка, Ю. Ю. (2022) Основи фізіології і гігієни харчування. [Teaching Resource]

Літяга, І. В. (2017) Волонтерських рух і вулична соціальна робота. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Літяга, І. В., Ситняківська, С. М. (2022) Вивчення навчальних дисциплін управлінського циклу студентами спеціальності «Соціальна робота». Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Літяга, І. В., Ситняківська, С. М. (2024) Соціально-педагогічна профілактика адаптаційної кризи Студентів-першокурсників в умовах війни. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції Сучасний стан та пріоритети модернізації науки, освіти та технологій.

Літяга, І. В., Ситняківська, С. М. (2024) Теоретичні аспекти соціальної роботи з людьми із вадами слуху. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції наука, освіта, технології та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації.

М

Мазука, Л. І. (2007) Етнотолерантність в Україні (на прикладі забезпечення освітніх прав національних меншин). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Майгун, А. (2015) Оцінка конкурентоспроможності підприємства як складова маркетингового дослідження. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 22-24.

Макаренко, Н. В. (2013) Критика концепції технократизму через призму XX століття. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі. pp. 210-213.

Макарчук, Ю., Ситняківська, С. М. (2022) Особливості соціалізації дітей з однодітних сімей. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Маковицька, Т. В., Саух, І. В. (2017) Управління номенклатурою та асортиментом продукції (на матеріалах ПрАТ «ЖПМК №6»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент в освіті». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент продуктивності». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу у фізичному вихованні та спорті». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління в галузі освіти». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2012) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ. Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного розвитку: місто, регіон, країна, світ. pp. 69-72. (Unpublished)

Мартинюк, О. Р., Шиманська, В. В. (2017) Підвищення ефективності навчання персоналу організації (на матеріалах ПП «Ренет»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Марусова, Я. (2017) Зміст та форми соціального партнерства соціального працівника щодо супроводу прийомних сімей. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Маслак, Л. П. (2008) Роль міжкультурної комунікації військовослужбовців у паблік рілейшнз. Паблік рілейшнз : український досвід (міждисциплінарні дослідження) : [зб. праць молодих наук. / за ред. Л. О. Данильчук].. pp. 10-13.

Маслак, Л. П. (2009) Роль і місце міжкультурної комунікації у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів. Науковий Вісник Чернівецького університету. (469). pp. 105-111.

Маслов, А. О. (2004) Тероризм у контексті сучасних маргінальних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 23-27.

Масловська, Л. Ц. (2007) Толерантність у контексті соціальної регуляції бізнесу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Масловська, М. В. (2015) Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв'язків. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. pp. 197-199.

Масловська, М. В., Гуменюк, В. А. (2015) Зв'язки з громадськістю: завдання та перспективи. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. pp. 195-197.

Масон, П., Котловий, С. А. (2022) Молодіжна субкультура як мезочинник соціалізації особистості. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Масон, П. П., Літяга, І. В., Ситняківська, С. М. (2022) Методика адаптації мешканців соціальних гуртожитків. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Масон, П.П., Ситняківська, С. М. (2022) Методика соціальної адаптації мешканців соціальних гуртожитків. [Teaching Resource]

Матюк, Б. М. (2014) FOREIGN TOURISM IN UKRAINE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 60-62.

Мацько, С., Залібовська – Ільніцька, З. В. (2022) Запобігання суїциду серед підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Мацієвська, Т., Ситняківська, С. М. (2022) Соціальні характеристики спілкування молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка (12).

Маєвська, Ю. В. (2018) Технологія соціально-педагогічної роботи з дітьми з аутизмом. ЖДУ імені Івана Франка.

Миколаєнко, Н. М. (2013) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ. «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців». pp. 160-162.

Миколаєнко, Н. М. (2013) Формування професійної культури майбутніх редакторів. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації». pp. 149-153.

Миколаєнко, Н. М. (2014) ДИТЯЧІ ОСВІТНІ ВИДАННЯ: ЕКСПЛІКАЦІЯ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ. Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національого університету культури і мистецтв,. pp. 123-130.

Михалкіна, Р. (2017) Робота з молодими сім'ями, які потребують соціальної підтримки. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Мосійчук, І. В. (2016) Державне управління системою охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи розвитку. Сталий розвиток економіки (1 (30)).

Мосійчук, І. В. (2013) До питання сутності кадрового ресурсу соціальної сфери. Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 29-31.

Мосійчук, І. В. (2016) Конкурентоспроможність освітніх послуг в сучасних умовах. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі". pp. 69-70.

Мосійчук, І. В. (2016) Корпоративна соціальна відповідальність у системі сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку:на шляху до сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 194-196.

Мосійчук, І. В. (2018) Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція і сучасні підходи. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2015) Менеджмент ресурсного потенціалу організації. Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі: збірник матеріалів науково-практичної конференції. pp. 51-54.

Мосійчук, І. В. (2016) Механізми державного регулювання економіки України. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки". pp. 283-287.

Мосійчук, І. В. (2018) Мотивація як дієвий механізм в системі управління персоналом підприємства. Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. pp. 84-90.

Мосійчук, І. В. (2018) Національні моделі корпоративної соціальної відповідальності: порівняльний аналіз. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.. pp. 52-54.

Мосійчук, І. В. (2016) Особливості розвитку аграрного сектора економіки України в сучасних умовах. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми, перспективи".

Мосійчук, І. В. (2017) Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств в Україні. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавець Євенок О.О., Житомир, pp. 278-302.

Мосійчук, І. В. (2015) Публічне адміністрування в соціально-культурній сфері. Сучасні економічні системи: стан та перспективи. Тези доповідей VІ Міжнародної науково-прктичної інтеренет-конференції. pp. 97-98.

Мосійчук, І. В. (2017) Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення. Other. ЖДУ ім. І.Франка.

Мосійчук, І. В. (2014) Система ефективного управління ресурсним потенціалом соціальної сфери. Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку (2014). pp. 124-126.

Мосійчук, І. В. (2013) Складові кадрового потенціалу соціальної сфери як чинники конкурентоспроможності. МАТЕРІАЛИ VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". pp. 81-83.

Мосійчук, І. В. (2014) Сучасний стан ресурсного потенціалу соціальної сфери. Економіка. Управління. Інновації (1 (11)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2016) Сучасні проблеми розвитку менеджменту в Україні. Матеріали конференції: Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства. pp. 113-115.

Мосійчук, І. В. (2016) Теоретичні основи формування регіональної економіки в системі державного управління. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах".

Мосійчук, І. В. (2016) Удосконалення системи управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах. Економіка. Управління. Інновації (2 (17)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2015) Щодо питання державного управління інвестиційної політики Житомирського регіону. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади". pp. 55-57.

Мосійчук, І. В., Бунтова, А. (2017) Управління бізнес-процесами в аутсорсинговій компанії. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Мосійчук, І. В., Кащук, К. М., Іваненко, В. О., Ковпака, А. А. (2022) Методичні рекомендації для підготовки та складання комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху. [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В., Колодюк, Тетяна (2018) Cучacні проблеми керівництвa тa лідерcтвa в менеджменті. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Мосійчук, І. В., Мартинюк, Т. (2018) Основні функції менеджменту. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Мосійчук, І. В., Мшанецька, Ю. (2018) Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Мосійчук, І. В., Пойта, І. О. (2018) Особливості формування фінансових компетенцій молоді в умовах економічної соціалізації. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. pp. 18-20.

Мосійчук, І. В., Приведенюк, Марина (2016) Мотиваційні фактори впливу на персонал. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Мосійчук, І. В., Прокопова, О. О. (2017) Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.

Мосійчук, І. В., Прокопова, О. О. (2017) Напрями вдосконалення системи управління персоналом підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 4, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Мосійчук, І. В., Фіщук, Т (2018) Формування іміджу керівника. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Мосійчук, І. В., Цимбалюк, В. (2017) «Зелений офіс» як складова частина соціальної відповідальності компаній. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент в освіті». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент продуктивності». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу у фізичному вихованні та спорті». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління в галузі освіти». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління персоналом». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління розвитком персоналу». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2010) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти. pp. 127-129.

Мосійчук, І. В. (2013) КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економічні науки.. pp. 65-67.

Мосійчук, І. В. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Актуальні проблеми соціальної сфери. pp. 65-67.

Мосійчук, І. В. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Вісник Одеського національного університету, 18 (3). pp. 139-143.

Мосійчук, І. В. (2013) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту пдприємств виробничої сфери. pp. 107-109.

Мосійчук, І. В. (2011) ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Національне господарство України: теорія та практика управління. pp. 240-243.

Мосійчук, І. В. (2013) РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Сталий розвиток економіки (3). pp. 48-51.

Мосійчук, І. В. (2013) РОЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ. Бізнес Інформ (1). pp. 188-192.

Мосійчук, І. В. (2012) УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК СИСТЕМА. Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та економічного розвитку. pp. 34-36.

Мосійчук, І. В. (2012) ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.

Мосійчук, А. М., Мосійчук, І. В. (2017) Управління трудовим потенціалом організації (на матеріалах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Мотузко, А. (2015) Екологічна відповідальність маркетингу. Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу". pp. 45-48.

Музика, А., Коляденко, С. М. (2022) Діяльність соціальних служб у роботі з дітьми з інвалідністю. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Муравицький, В. О. (2009) Аналіз методологічних підходів до термінологічного визначення явища інформаційної культури. In: ЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Муравицький, Василь (2008) Ідентичність у контексті глобалізації (за Зігмунтом Бауманом). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Мурга, Л. В. (2018) Соціально-педагогічна технологія профілактики делінквентної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ. ЖДУ імені Івана Франка.

Мусевич, А. (2017) Методика роботи соціального працівника з внутрішньопереміщеними особами. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Міліневський, В. Г., Клімова, І. О. (2017) Маркетингова політика комунікацій на сучасному підприємстві. Звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг".

Міщенко, Н. І. (2005) Студентська субкультура як фактор соціалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 191-193.

Міщук, І. С. (2009) Еколого-економічний механізм розвитку природоохоронних територій. Other thesis, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України..

Н

Нагорна, Ю. (2017) Театротерапія як психологічний метод у діяльності соціального педагога. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Нагірняк, К. В., Саух, І. В. (2017) Управління економічною безпекою підприємства (на матеріалах ДП «РАДОМІЛК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Назарчук, Т. М. (2017) Соціально-педагогічний зміст діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми. Житомир.

Назарчук, Т. М. (2017) Соціально-педагогічний зміст діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Недірова, А. А. (2014) CULTURE CORPORATIVE DE L’ENTREPRISE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 64-68.

Нестерук, В. П. (2023) Діджиталізація системи соціальної роботи Україні (2018-2020 рр). Збірник тез ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції "Проблеми та перспективи соціальної роботи та психології в умовах війни".

Нідзельська, Ю. М. (2004) Прояв авторитарності у площині соціальної індикації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 195-196.

Ніколаєнко, С. М. (2017) Аутсорсинг маркетингу страхових компаній. Modern economic research: co-operation, banking, public administration in a decentralized environment.

Ніколаєнко, С. М. (2017) Маркетинг-мікс у медичному страхуванні. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 81-127.

Ніколаєнко, С. М. (2016) Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування. Економіка. Управління. Інновації (3 (18)). ISSN 2410-3748

Ніколаєнко, С. М. (2016) Організаційний механізм державного регулювання системи медичного страхування в Україні. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Ніколаєнко, С. М. (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку медичного страхування. Other thesis, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Ніколаєнко, С. М. (2018) Особливості актуарних розрахунків в медичному страхуванні. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Ніколаєнко, С. М. (2019) Страхування в готельно-ресторанному бізнесі. «Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інновації».

Ніколаєнко, С. М., Богорадова, Ю. Ю. (2018) Якість продукції як основний показник конкурентоспроможності підприємства. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Ніколаєнко, С. М., Дяченко, Т. (2017) Удосконалення збутової політики через маркетингові комунікації. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 2, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Ніколаєнко, С. М. (2013) Основні тенденції розвитку ринку медичного страхування в Україні. БізнесІнформ (1). pp. 281-287.

Ніколаєнко, С. М. (2001) Особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (503). pp. 64-67. ISSN 0453-8048

Ніколаєнко, С. М. (2013) ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ. Економіка. Управління. Інновації..

Ніколаєнко, С. М. (2013) Соціальні аспекти функціонування медичного страхування. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 334-357. ISBN 978-966-683-383-2

О

Огірко, І. В., Партико, З. В. (2021) Логіка відносності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія (4). ISSN 2523-4064

Одарич, Н. В. (2017) Технологія соціально-педагогічного консультування студентської сім'ї. Житомир.

Одарич, Н. П. (2017) Соціально-педагогічне консультування студентської сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Окончук, Т. С., Сейко, Н. А. (2022) Методика соціального захисту соціальних сиріт в Україні. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Олександрович, А., Котловий, С. А. (2022) Сутність соціалізації особистості (структура, функції та механізми реалізації). Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Олексенко, Н. В., Саух, І. В. (2017) Лідерство в системі управління підприємством (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Ольшевська, Л. С., Калініченко, О. О. (2015) Екологічно-відповідальний маркетинг і ЕКО-тренди. Міжвузівська студентська науково-практична конференція Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу. pp. 64-69.

Османова, М., Карпюк, О. А. (2017) Вдосноналення комунікаційних процесів в організації (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Османова, Т. Б. (2014) CONCEPTION DE GESTION DE L’ENTREPRISE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 73-75.

Остапчук, О. Л. (2006) Загострення гендерних проблем унаслідок чорнобильської катастрофи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 152-155.

П

Павленко, Б. О. (2018) Психологічні механізми соціальної активності молоді. ЖДУ імені Івана Франка.

Павлик, Н. П. (2022) Молодіжна соціальна робота як навчальна дисципліна. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Павлик, Н. П. (2017) Порівняльний аналіз понять, суміжних до неформальної освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Павлик, Н. П. (2018) Тенденції становлення неформальної освіти в Україні. In: ІІІ Всеукраїнська наково-практична інтернет-конференція.

Павлик, Н. П. (2006) Екологічна ситуація в регіоні як чинник зростання кількості безпритульних дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 156-160.

Павлова, С. І. (2022) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Павлова, С. І. (2023) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, підсумкового оцінювання та самостійної роботи з освітньої компоненти Стандартизація та сертифікація продукції (робіт, послуг). [Teaching Resource]

Павлова, С. І. (2022) Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з Організації ресторанного господарства / Організації готельного господарства здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Павлова, С. І., Боцян, Т. В. (2023) Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з освітньої компоненти Управління готелем/Управління рестораном здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої готельної практики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої ресторанної практики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики з роботи готелів та ресторанів та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Мілічук, О.В., Омельчук, Н. В. (2022) Assessment of Mechanisms for Managing the Competitiveness of the Hospitality Establishments under Quarantine Conditions. Assessment of Mechanisms for Managing the Competitiveness of the Hospitality Establishments under Quarantine Conditions, 20 (1). pp. 378-384.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Фостолович, В. А. (2023) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої технологічної практики та підготовки звіту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Павловська, Л. Д. (2018) Доктрина 2030 – запорука протистояння тіньовій економіці. Україна 2030.

Павловська, Л. Д. (2018) Конкурентні переваги органічної продукції. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Павловська, Л. Д. (2016) Мaркетинговi iнструменти в системi зaбезпечення конкурентного стaтусу м’ясопереробних пiдприємств. Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обгрунтування прогресивних змін.

Павловська, Л. Д. (2018) особливості проведення наукових досліджень викладачами вузів. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Павловська, Л. Д., Боцян, Т. В., Карпюк, О. А., Мосійчук, І. В. (2017) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з «Управління персоналом» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Павловська, Л. Д., Вікарчук, О. І. (2018) Альтернатива сірій зоні та занепаду в економіці України. Szara strefa a ubezpieczenia spoleczne aspekty ekonomiczne, spoleczne, etyczne.

Павловська, Л. Д., Вікарчук, О. І. (2017) Стратегія створення нових ринків без конкуренції. ТОВ "Тенар".

Павловська, Л. Д., Вікарчук, О. І., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Клімова, І. О., Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Боцян, Т. В. (2017) Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку. Other. Євенок О.О., Житомир.

Павловська, Л. Д., Григорусь, Ю. (2017) Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємстві. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Павловська, Л. Д., Ковпака, А. А. (2021) Маркетинг інноваційних товарів:методичні рекомендації до практичних занять з освітньої компоненти «Маркетинг інноваційних товарів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг. ЖДУ ім.Івана Франка.

Павловська, Л. Д., Косович, О. В. (2017) Моделювання конкурентного статусу у системі маркетингу підприємств. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 30-56.

Павловська, Л. Д., Павловський, Д. В. (2015) Комплексний аналіз середовища молокопереробного підприємства. Сучасні економічні системи: стан та перспективи.

Павловська, Л. Д., Павловський, Д. В. (2017) Маркетингові дослідження. [Teaching Resource]

Павловська, Л. Д., Павловський, Д. В. (2017) Маркетингові дослідження. О.О. Євенок.

Павловська, Л. Д., Школьна, А. (2017) Система управління матеріальними запасами підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Павловська, Л. Д., Школьна, А. В. (2018) Управління забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами (на матеріалах ТОВ «МАЗІС»). ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Падун, О. Ю., Ситняківська, С. М. (2022) Методика соціально-просвітницької роботи. [Teaching Resource]

Палько, І. М. (2018) Навчальний курс "Основи формування міжкультурної толерантності" у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція.

Палько, І. М. (2017) Настільна просвітницько-профілактична гра як один із ефективних інструментів формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Палько, І. М. (2018) Характеристика критеріїв сформованості міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Панасюк, М. А., Башманівський, В. І. (2023) Художня специфіка образної системи поетичних творів О. Ольжича. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід. pp. 392-393.

Панчук, А. Ф. (2018) Особливості соціального захисту військовослужбовців збройних сил України. ЖДУ імені Івана Франка.

Партико, З. В. (2023) Динамічні моделі медіасистем. Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика. pp. 92-94.

Партико, З. В. (2022) Теорії журналістики: вплив і його порівняльне вимірювання. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філолологія. Журналістика, 33(72) (1). pp. 209-216. ISSN 2710-4656

Партико, З. В. (2021) Фактор впливу в нормативних теоріях журналістики. Соціальні комунікації: теорія і практика, 12 (1). pp. 38-48.

Партико, З. В., Кравчук, М. (2022) Преса Житомирщини в період другої світової війни: якісний аналіз. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика (4). pp. 6-20. ISSN 2663-9793

Партико, З. В., Станчик, В. М. (2022) Укладання бази даних періодичних видань Житомирщини. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації (50). pp. 53-66. ISSN 2219-8741

Пацалюк, К. О. (2014) Суть, цілі та завдання стимулювання збуту як елементу маркетингових комунікацій. Економіка.Управління.Інновації. (1 (11)). pp. 106-113.

Перепелиціна, О., Павлик, Н. П. (2022) Формування соціального досвіду дошкільників як наукова проблема. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Петренко, Л. (2017) Професійна самореалізація майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Пойта, І. О. (2017) Впровадження інтернет-технологій у практику маркетингової політики комунікацій та їх ефективність. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 128-148.

Пойта, І. О. (2016) Перспективи використання системи маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг. Other. Державний університет «Житомирська політехніка».

Пойта, І. О. (2015) Романівщина в економічному житті України. Романівщина в економічному житті України.

Пойта, І. О. (2015) Сучасний стан розвитку маркетингу послуг в Україні. Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (16 квітня 2015 року). pp. 30-34.

Пойта, І. О. (2018) Сучасні технології в системі маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Пойта, І. О. (2015) Тенденції розвитку маркетингу у сфері послуг. Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р.. pp. 283-284.

Пойта, І. О. (2015) Теоретичні аспекти механізму маркетингового управління регіоном. Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади:науковий погляд: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.). pp. 65-67.

Пойта, І. О. (2015) Управління та розвиток кадрового потенціалу сфери послуг. In: Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П. ЖДТУ, ЖДТУ, pp. 246-266.

Пойта, І. О. (2015) Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пойта, І. О., Бардіс, Юлія (2018) Антикорупційна діяльність в Україні. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Пойта, І. О., Бардіс, Юлія (2017) Сучасні проблеми та помилки контент-маркетингу. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Пойта, І. О., Боровська, О. (2018) Маркетингове планування діяльності підприємств. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Пойта, І. О., Бунтова, А. (2018) Людські активи як ключовий фактор успішного бізнес-планування розвитку підприємства. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Пойта, І. О., Волощук, А. (2018) Digital-маркетинг у банківській сфері. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Пойта, І. О., Волощук, А. (2017) Застосування відео-контенту як інструменту маркетингової комунікаційної політики. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Пойта, І. О., Калініченко, О. О., Дембовська, Б. (2021) Creative marketing as a tool of innovative development of the economy. ЖДУ ім.Івана Франка.

Пойта, І. О., Мосійчук, І. В. (2020) Economy digitalization as a digital transformation tool of Ukraine. Економіка. Управління. Інновації (27). ISSN 2410-3748

Пойта, І. О., Пацалюк, К. О. (2018) Сучасні інструменти та технології Інтернет-маркетингу та переваги їх застосування на українському ринку. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. pp. 90-93.

Пойта, І. О., Сидокук, І. (2018) Маркетинг у політичній діяльності. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Пойта, І. О., Стеценко, О. (2018) Проблеми маркетингової політики комунікацій на підприємстві. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Пойта, І. О. (2013) АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Вісник Одеського національного університету, 18. pp. 35-39.

Пойта, І. О. (2011) АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 65-67.

Пойта, І. О. (2014) Моделювання та прогнозування розвитку ринку послуг. Економіка. Управління. Інновації. (1 (11)). pp. 156-164.

Пойта, І. О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ПОСЛУГ. Актуальні проблеми соціальної сфери. pp. 75-77.

Пойта, І. О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Національне господарство України: теорія і практика управління. pp. 204-209.

Пойта, І. О. (2013) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1 (63)). pp. 306-309.

Пойта, І. О. (2015) Основні тенденції розвитку маркетингу в освітній сфері. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 76-78.

Пойта, І. О. (2013) Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг. Міжнародний науковий економічний журнал (1). pp. 170-174.

Пойта, І. О. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Наукові праці НУХТ (49). pp. 157-161.

Пойта, І. О. (2013) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Сталий розвиток економіки (3). pp. 68-70.

Пойта, І. О. (2011) Принципи формування та розвитку ринку послуг в Україні. Наука й економіка, 4 (24). pp. 162-164.

Пойта, І. О. (2013) СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 29-31.

Пойта, І. О. (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 166-168.

Пойта, І. О. (2011) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. pp. 183-188.

Пойта, І. О. (2010) Теоретико-методологічні засади формування ринку послуг в умовах глобалізації. Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали V міжнародної наукової конференції. pp. 187-189.

Пойта, І. О. (2013) ДІАГНОСТИКА РИНКУ ПОСЛУГ. Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. pp. 166-168.

Поліщук, І. В., Башманівський, В. І. (2023) «Химерна проза» Василя Земляка та В. Дрозда. Особливості поетики. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід. pp. 389-391.

Прищепа, Д. (2015) Застосування теоретико-ігрового підходу для прийняття рішень в умовах ризик. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 110-112.

Прищепа, Д. (2015) Особливості стилів керівництва у процесі управління персоналом в сучасних умовах господарювання. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 81-83.

Піскун, В. М. (2007) Соціальні аспекти толерантності в сучасному українському соціумі. In: 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Р

Радіонова, Г. В. (2007) Толерантність у світлі тотальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 38-41.

Рашко, А. О. (2017) Професійна творчість майбутніх соціальних педагогів в умовах фахової підготовки. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Рашко, А. О. (2017) Розвиток професійної творчості майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової підготовки. Житомир.

Рудніцька, Д. В. (2017) Використання засобів театрального мистецтва у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Житомир.

Рудніцька, Д. В. (2017) Використання засобів театрального мистецтва у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

С

Самаріна, К. А., Саух, І. В. (2017) Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Сапріянчук, А. П. (2010) Соціальна ініціатива особистості як суттєва риса її суспільної активності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 158-161.

Саух, І. В., Недірова, З. А. (2018) Організація та управління власним капіталом» (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Саух, І. В., Османова, О. Б. (2018) Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах ПАТ КБ ПриватБанк). ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Саух, П. Ю., Ліфінцев, М. П., Чуприна, В. В., Марареско, Л. К., Саух, Ю. П., Ліфінцев, С. М. (2013) Реклама в пам’яті культур. Книга 1: Креатив Стародавніх цивілізацій. К. : Альтерпрес.

Саух, П. Ю. (2011) Стратегія толерантності – стратегія майбутнього. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Саух, П. Ю. (2001) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Свистун, О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ АРОМАМАРКЕТИНГУ ПРИ ПРОСУВАННІ ТОВАРУ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 140-142.

Свистун, О., Калініченко, О. О. (2017) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. Звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг".

Свінціцький, В. (2015) Вплив маркетингу на повсякденне життя людей. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 85-87.

Седляр, Н. О. (2017) Реінтеграція дітей з неблагополучних сімей в умовах школи-інтернат. Житомир.

Седляр, Наталія (2017) Дослідження рівня інтегрованості дітей з неблагополучних сімей в умовах школи-інтернату. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Сейко, Н. А., Захаріна, Т. (2023) Громадянське суспільство як суб’єкт формування системи реінтеграції ветеранів. Social Work and Education, 10 (2). pp. 167-177.

Сейко, Н. А., Савельчук, І. Б. (2020) Ресурсність професійного зростання викладачів дисциплін соціальної роботи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". ISSN 2524-0609

Сейко, Н. А. (2002) Соціальна педагогіка. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А. (2009) Суб’єкт-об’єктні характеристики доброчинності як чинника соціалізації особистості (XIX – початок XX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 59-63.

Сейко, Н. А., Коляденко, С. М. (2001) Робочий зошит з курсу соціальної педагогіки. [Teaching Resource]

Сидорчук, Т. А., Котловий, С. А. (2022) Вікові особливості пізнавальних процесів молодших школярів. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Симончик, Елена (2009) Этническая идентичность и этническая толерантность современной молодежи (на примере Республики Бурятия). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Ситняківська, С. М. (2018) Білінгвальна професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищому навчальному закладі. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Ситняківська, С. М. (2017) Білінгвальний змістовий блок як необхідний компонент в умовах підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ситняківська, С. М. (2018) Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгва-льній основі в умовах університету. Other. О. О. Євенок, м. Житомир.

Ситняківська, С. М., Ілліна, О. В. (2022) Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності: 231 Соціальна робота з освітньої компоненти «Соціальна робота з різними групами клієнтів». [Teaching Resource]

Ситняківська, С. М., Хливнюк, М. Г. (2018) Професійна підготовка фахівців з електроніки на балінгвальній основі в умовах університету. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Сич, Ю. Ю., Саух, І. В. (2017) Управління маркетингом персоналу підприємства (на матеріалах КП «ВОДОКАНАЛ). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Слюсар, В. М. (2016) "Раціональне" насилля в суспільних трансформаціях. Актуальні проблеми філософії та соціології (13). pp. 73-76. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2007) Випадковість у процесі самореалізації особистості. Senteniae (Сп.1). pp. 163-171.

Слюсар, В. М. (2016) Війна як форма насилля у процесі соціальних трансформацій. Мандрівець (3). pp. 21-25.

Слюсар, В. М. (2003) Постмодерністський фемінізм про детермінацію самореалізації особистості. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (598). pp. 153-156. ISSN 0453-8048

Слюсар, В. М. (2017) Провокація як інструмент «міфічного» насилля. Актуальні проблеми філософії та соціології (15). pp. 125-128. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2007) Інтолерантие взаємовідношення "індивід-суспільство" у процесі самореалізації особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Слюсар, В. М. (2015) Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен. Актуальні проблеми філософії та соціології (3). pp. 143-148. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2007) Вплив соціально-культурної кризи на самореалізацію особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 20-24.

Слюсар, В. М. (2012) Интеллигенция как объект насилия в период трансформации общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский, 1. pp. 181-189.

Слюсар, В. М. (2011) Насилля за доби глобалізації. In: науково-теоретичний семінар кафедри філософії, 17 лютого 2011 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Слюсар, В. М. (2011) Проблема насилля і терпимості у східній патристиці (Климентій Олександрійський та Іоанн Златоуст). In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. - Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2011) Релігійний світогляд як структурний елемент генотипу цивілізації. In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А.– Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2006) Роль громадянської освіти у вихованні свободи самореалізації особистості. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯ- ДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького. pp. 47-50.

Слюсар, В. М. (2004) Роль релігії в процесі самореалізації особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць (18). pp. 43-50.

Слюсар, В. М. (2010) Феномен насилля у філософії другої половини ХХ століття. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Смагін, І. І. (2009) Характеристика методичного комплексу з суспільствознавства першої половини 70-х років ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 59-63.

Смагіна, Т. М. (2010) Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 138-142.

Собченко, Д. (2014) МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 113-115.

Соколов, Л. А. (2008) Людина, суспільство і гуманітарна наука в епоху глобалізації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 32-36.

Соколовський, О. Л. (2009) Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI – XVII ст. Українська полоністика (6). pp. 16-29.

Соколюк, А. Л. (2018) Методика роботи соціального працівника з внутрішньопереміщеними особами. [Experiment]

Сорока, І. І. (2017) Соціальна адаптація дітей в умовах спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Сорока, Д., Котловий, С. А. (2022) Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Станкевич, В. С., Карпюк, О. А. (2017) Формування і оцінка ефективності системи управління корпоративною культурою (на матеріалах Бородянської міжрайонної виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор, Міщук, Г. А., Буравський, О. А., Шевчук, Андрій (2021) Специфика формирования профессиональных компетентностей будущих учителей истории. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. pp. 656-666.

Стахівська, С. Ю., Башманівський, В. І. (2023) Історичні постаті у прозі Юрія Мушкетика: психологічний портрет. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід. pp. 359-361.

Стельникович, В. М., Саух, І. В. (2017) Удосконалення організаційної структури підприємства (на матеріалах ТОВ «Овруцький молочноконсервний комбінат»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Стеценко, О. (2015) BLUETOOTH-МАРКЕТИНГ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 142-145.

Ступнюк, М., Коляденко, С. М. (2022) Опіка та піклування в цивільному праві України: проблемні питання призначення опікунів та піклувальників. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Суліма, Є. М. (2004) Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 64-67.

Супрунчук, А. В. (2018) Арт-терапевтичні технології в соціально-педагогічній роботі. ЖДУ імені Івана Франка.

Сухачов, С. А. (2012) Трудовой потенциал интеллигенции современного украинского общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 180-187.

Сухачов, С. Я. (2001) Активний власник – ключова фігура в механізмі трудових відносин. Вісник НАН України (8). pp. 42-47.

Сухачов, С. Я. (2010) Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. Наук. пр.. pp. 66-69.

Сухачов, С. Я. (2008) Трудові відносини: соціальний механізм функціонування. Other. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

Сюгай, І. (2017) Ігротерапія як психологічний метод у роботі соціального педагога. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Сюгай, І. М. (2018) Технології соціально-педагогічної роботи з подолання соціального сирітства в Україні. ЖДУ імені Івана Франка.

Сірош, О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 79-81.

Т

Талько, О. (2014) РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ ТОВАРОПРОСУВАННЯ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 100-102.

Талько, Т., Ситняківська, С. М. (2022) Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Тарасов, Д. І., Ситняківська, С. М. (2022) Роль громадських молодіжних організацій у процесі соціалізації особистості. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Тарасов, Д. І., Ситняківська, С. М., Ілліна, О. В. (2022) Місце і роль громадських організацій в соціальній роботі. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Тверда, Р., Слюсар, В. М. (2017) Редакційна та видавнича діяльність Юзефа Крашевського. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Темнікова, О. В. (2017) Соціально-педагогічні особливості технологій адаптації дошкільників до навчання. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Темнікова, О. В. (2017) Соціально-педагогічні технології адаптації дошкільників до навчання (на прикладі діяльності Комунального закладу «Денишівський навчально-реабілітаційний центр Житомирської обласної ради»). Житомир.

Тимчук, Ю. О., Саух, І. В. (2017) Управління маркетинговою політикою комунікацій. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» Виконала Науковий керівник.

Тищук, О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ BLUETOOTH–МАРКЕТИНГУ ТА ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЙОГО РОЗВИТКУ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 147-149.

Ткачук, Л. В. (2007) Толерантність як фактор культури і безпеки сучасного українського суспільства. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Товщик, С. А. (2017) Модель діагностування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Товщик, С. А. (2018) Модель діагностування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Товщик, С. А. (2018) Моделювання діагностики професійного зростання майбутніх соціальних педагогів. Особистісне зростання: теорія і практика.

Товщик, С. А. (2008) Взаємозв’язок дефініцій соціальної педагогіки та соціальної роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Толочко, В., Павлик, Н. П. (2022) Охорона здоров’я молоді як напрям соціальної роботи. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Тофтул, М. Г., Шмат, Р. П. (2007) Проблема справедливості: етичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 3-5.

Трубавіна, І. М. (2006) Можливості застосування зарубіжних теорій соціальної роботи щодо сім’ї в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 46-49.

Трубавіна, І. М. (2008) Проведення констатувального експерименту щодо соціально педагогічної роботи з сім’ями мережі ЦССМ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 60-64.

Трубавіна, І. М. (2000) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до попередження насильства у сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 58-62.

Тустановська, А. В. (2017) Соціально-педагогічні умови ведення випадку. Житомир.

У

Уманець, І., Павлик, Н. П. (2022) Професійні ролі соціального педагога у сфері освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Ф

Федорчук, Л. П. (2010) Журналіст конвергентної редакції: нові виклики професії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 209-212.

Фещук, В., Котловий, С. А. (2022) Соціально-педагогічні механізми впливу реклами на соціалізацію особистості. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Фещук, В. В., Сейко, Н. А. (2022) Соціальна адаптація студентів-першокурсників в соціальних мережах в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності (УДК 15).

Фомюк, В. (2015) Проблеми сучасного розвитку підприємництва в економіці України. Матеріали VІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 149-151.

Фостолович, В. А. (2022) Сучасні інструменти системи управління бізнесом у сфері готельно-ресторанної справи. Інвестиції: Практика та досвід (11-12). pp. 18-25. ISSN 2306-6814

Фостолович, В. А. (2022) Штучний інтелект в сучасному бізнесі: потенціал, сучасні тренди та перспективи інтегрування у різні сфери господарської діяльності і життєдіяльності людини. Ефективна економіка (7).

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В. (2022) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В. (2022) Управління якістю: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування cпеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім. І. Франка.

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Клімова, І. О. (2022) Економіка і фінанси підприємства: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». ЖДУ ім. І. Франка.

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Павлова, С. І. (2023) Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з освітньої компоненти Облік в готельно-ресторанному бізнесі. [Teaching Resource]

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Павлова, С. І., Фостолович, Руслан, Гуртовий, Олександр (2023) Штучний інтелект у сфері гостинності: місце інтегрування, специфіка використання та вплив на доходи підприємства. Економіка. Управління. Інновації (32). ISSN 2410-3748

Філіпенко, Т. В., Анісімова, К. С. (2014) Оцінка ефективності експорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Менеджмент ХХІ століття: нові виклики, практика, інновації. pp. 104-106.

Фірсова, Ю. А. (2004) Рекламний текст як проблема перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 250-251.

Х

Харчишина, О. В. (2013) АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ КОДЕКСІВ. Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід. pp. 86-88. (Unpublished)

Харчишина, О. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА». Наукові праці НУХТ (46). pp. 155-160. (Unpublished)

Харчишина, О. В. (2014) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка. Управління. Інновації (1). pp. 40-53.

Харчишина, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ. Проблеми та шляхи соціально=-економічного, науково-технічного та економічного розвитку: місто, регіон, країна, світ. pp. 95-97. (Unpublished)

Харчишина, О. В., Іванова, Л. М. (2013) ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Економіка. Управління. Інновації (2). pp. 32-43.

Харчишина, О. В., Іванова, М. Л. (2013) ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Економіка. Управління. Інновації. (2). pp. 1-11. (Unpublished)

Харчишина, О. В., Мартинов, С. В. (2012) КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ. Наукові праці НУХТ (47). pp. 184-189.

Харчук, Д. (2014) ЄВРОМАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС КОМУНІКАЦІЙ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 115-117.

Харчук, Д. (2015) ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОЇ МАРКИ. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 32-33.

Харчук, Д., Клімова, І. О. (2017) Комунікаційна політика як складова комплексу маркетингу підприємства. звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг".

Хмарська, І. А., Кучерява, К. Я., Клімова, І. О. (2022) Особливості післявоєнного відновлення економіки України. Економіка та суспільство (42). ISSN 2524-0072

Хмуровська, Т., Ілліна, О. В. (2022) Толерантність як необхідна умова впровадження інклюзивної освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Хмуровська, Т. В. (2023) Фактори, які обумовлюють виявлення агресіїї у підлітків. Збірник тез ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції "Проблеми соціальної роботи та психології в умовах війни". (In Press)

Хмілевська, Ю. А. (2017) Event-менеджмент в діяльності соціального педагога ЗНЗ. Житомир.

Хмілевська, Ю. А. (2017) Івент-менеджмент як напрямок соціально-педагогічної роботи в школі. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Хомчук, М. (2014) ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 81-83.

Хом’як, І. В., Демчук, Н. С., Мостіпака, Т. П. (2019) Короткий курс соціоекології. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціоекологія та екологічна етика». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ч

Черкавська, М. А. (2018) Соціально-педагогічний зміст діяльності територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. ЖДУ імені Івана Франка.

Черкавська, М. О. (2017) Соціально-педагогічний зміст діяльності територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Черняков, В. В., Кащук, К. М. (2017) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Пропозиція»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Ш

Шанскова, А. (2014) Вплив глобалізації на розвиток підприємницької діяльності. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 117-119.

Шанскова, А. (2015) УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 90-92.

Шевцова, Л. С. (2014) Основні пріоритети роботи центру богемістики. Чехи на Волині: історія та сучасність.

Шевченко, І. І. (2023) Соціальна складова управління персоналом приватних підприємств: інформаційне та матеріально-технічне забезпечення. Збірник тез ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції "Проблеми соціальної роботи та психології в умовах війни". (In Press)

Шевчук, В. (2017) Соціальний супровід осіб, які зазнали насильства в сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Шевчук, В. В. (2018) Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога ЗНЗ. ЖДУ імені Івана Франка.

Шевчук, В. О. (2018) Система соціального захисту дитячих будинків сімейного типу. ЖДУ імені Івана Франка.

Шевчук, Ю., Котловий, С. А. (2022) Сім'я як провідний інститут соціалізації. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Шевчук, Ю. В., Літяга, І. В. (2022) Методика соціальної роботи в ДБСТ. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Шигонська, Н. В. (2007) Толерантність у системі професійної взаємодії медичних працівників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 46-49.

Шиманська, В. В. (2011) SWOT – аналіз туристичного комплексу Житомирщини. Економіка. Управління. Інновації (1(5)). ISSN 2410-3748

Шиманська, В. В. (2015) Ідентифікація багаторівневої системи показників розвитку туристичного комплексу України в на основі «BSC» – збалансованої системи показників. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали ІХ Міжнар.наук.-практ. конфер.. pp. 97-99.

Шиманська, В. В. (2014) Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу. БІЗНЕСІНФОРМ (7). pp. 186-190.

Шиманська, В. В. (2016) Дослідження генези розвитку та класифікаційних ознак економічної категорії «Реструктуризація підприємства». Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (2 (27)). pp. 86-92.

Шиманська, В. В. (2012) Дослідження чинників формування конкурентоспроможного туристичного комплексу України. Актуальні проблеми економіки (5). pp. 132-140.

Шиманська, В. В. (2014) Економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності держави. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи (9).

Шиманська, В. В. (2014) Етапи розробки стратегії управління розвитком туристичного комплексу України процесного типу в умовах інтеграційного вибору держави. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (2(68)). pp. 223-226. ISSN 1728-4236

Шиманська, В. В. (2014) Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи (10).

Шиманська, В. В. (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції. Other thesis, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»..

Шиманська, В. В. (2014) Основні вектори розвитку туристичного комплексу України в сучасних умовах. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки. ISSN 1728-4236

Шиманська, В. В. (2015) Стратегічне управління якістю туристичних послуг в межах розвитку туристичного комплексу України: теоретичні аспекти. Економіка. Управління. Інновації (1(13)). ISSN 2410-3748

Шиманська, В. В. (2011) Туризм як соціально-економічне явище: імперативи розвитку. Економіка. Управління. Інновації (2). ISSN 2410-3748

Шиманська, В. В. (2013) Формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу на засадах реалізації державно-приватного партнерства. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (4(66)). pp. 220-226. ISSN 1728-4236

Шиманська, В. В., Короцинська, Я. (2017) Професійне навчання як основний елемент процесу розвитку персоналу. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Шиманська, В. В., Сингаєвська, А. О. (2017) Event-менеджмент як ефективний інструментарій сучасного управління в ресторанному бізнесі. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Шиманський, П. В., Саух, І. В. (2017) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємства (на матеріалах ТОВ «Будмонтаж «Колос»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Широкова, М. (2014) ТАРГЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 121-122.

Шмат, Р. П. (2009) Ідея справедливості в соціальній філософії. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Шубан, А. Ю., Саух, І. В. (2017) Удосконалення управління продуктивністю праці (на матеріалах ПП ВК «Металіст»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Я

Яблонська, Н. М. (2023) Features of professional training of future journalists on the basis of Zhytomyr State University I. Franko. In: cientific and pedagogical internship «Psychological and social problems of Ukrainian journalism teachers in wartime».

Яблонський, Б. С. (2017) Технологія фандрайзингової діяльності в умовах громадських організацій. Житомир.

Яковлев, Ф. Г. (2007) Особенности религиозно-конфессиональной и межэтнической толерантности на Украине. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Янковська, О. І., Мартинов, С. В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці НУХТ, 46. pp. 161-164.

Ярошовець, Т., Сейко, Н. А. (2022) Особливості соціальної роботи з обдарованою молоддю. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Яцько, А. В. (2017) Tехнологiя соцiально-педагогiчної дiяльностi з обдарованими дiтьми в умовах старшої школи. Житомир.

Яцько, А. В. (2017) Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога з обдарованими старшокласниками. Актуальні проблеми соціальної сфери.

This list was generated on Sat Feb 24 18:40:06 2024 EET.