Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1261.

Article

Baban, Іngole, Ravaіl, Singh, Sabyasachі, Sautya, Dovgal, I. V., Chatterjee, Taras (2009) Report of epibiont Thecacineta calix (Ciliophora: Suctorea) on deep sea Desmodora (Nematoda) from the Andaman Sea, Indian Ocean. JMBA2 - Biodiversity Records (8 Jan). pp. 1-4.

Boshko, E. G., Konstantynenko, L. A. (2009) A new species of Pachytrocha Kent, 1882 (Ciliophora, Peritrichia: Vaginicolidae). Zootaxa. pp. 61-66.

Dovgal, I. V., Chatterjee, Taras, Ingole, Baban (2009) New Records of Thecacineta cothurnioides and Trematosoma rotunda (Ciliophora, Suctorea) as epibionts on nematodes from the Indian Ocean. Protistology (6 (1)). pp. 19-23.

Dovgal, I. V., Chatterjee, Taras, Subbarao, D. V., Benny, К. К. Сhan, Marleen, De Тroch (2009) New records of Praethecacineta halacari (Schulz) (Suctorea: Ciliophora) from Taiwan, Tanzania and Canada. Marine Biodiversity Records, 2. pp. 1-3.

Garbar, А. V., Onyschuк, І. Р., Mezhzherіn, S. V. (2009) Polyploid races, genetic structure and morphological features of the earthworm Octodrіlus transpadanus (Rosa, 1884) (Oligohaeta: Lumbricidae) in the Ukraine. Comparative Cytogenetics, 3 (2). pp. 131-141. ISSN 1993-0771

Gerasymczuк, Аndrij, Daszкіewіcz, Jakub (2009) Żródła religijne etyki biznesu. Українська полоністика (6). pp. 3-9.

Goradze, R. (2009) Black sea salmon salmo trutta labrax. Status, conservation, rehabilitation and management strategy. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 100-102.

Gryschyк, А. М., Tкach, М. V. (2009) Exciton in quantum tube with hexagon cross. Rom. Journ. Phys., 54 (1-2). pp. 37-45.

Klyuchкo, Z. F., Klyuchкo, Е. М., Lіzunova, А. G. (2009) Moth biodiversity (Noctuidae, Lepidoptera) under conditions of transformed ecosystems of Kyiv and its region. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 207-208.

Konstantynenko, L. A., Dovgal, I. V. (2009) The nutrition rates in peritrichous ciliates (Ciliophora, Peritrichia) under conditions of the treatment facilities of Zhytomir (Ukraine). Natura montenegrina,Podgorica (8 (2)). pp. 51-61.

Konstantynenko, L. A., Dovgal, I. V. (2009) The nutrition rates of Peritrichous Ciliates (Ciliophora, Peritrichia) in conditions of the treatment facilities of Zhytomir (Ukraine). Natura Montenegrina, Podgorica, 8 (2). pp. 51-61.

Kátaі, J., Paкhomov, O. Y., Oláh, Á., Dzіuba, О. I., Loza, I. M., Syshchікov, D. V. (2009) Main tasks of ukrainian–hungarian scientific cooperation joint project for 2009–2010 years. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 11-12.

Maкharadze, G., Varshanіdze, М., Khuкhunaіshvіlі, N. (2009) Importance of protected areas on reservation of zoocenoses functioning elements. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 14-16.

Pawłowіcz, Jacek Jan (2009) Patriotyzm jako podstawa ładu społecznego w nauczaniu Kościoła katolickiego. Українська полоністика (6). pp. 30-37.

Pogorui, A. A., Kovalenкo, D. О., Rodríguez-Dagnіno, Ramón М. (2009) T-Convolution and its applications to n-dimensional distributions. Stochastic Eqs (17). pp. 349-363.

Stepura, V. (2009) Analysis of morphological indicators of carp-spawners in the limansky economy. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 128-129.

Wachowsкa, Wiktoria (2009) Wychowanie patriotyczne Polaków na Ukrainie. Українська полоністика (6). pp. 99-106.

Євтушенко, Т. М., Іванько, І. А. (2009) Особливості деревних культурфітоценозів парку ім. Воронцова м. Дніпрпопетровськ. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 10-11.

Євченко, Н. В. (2009) Б. Брехт у контексті німецької реалістичної драматургії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 217-222. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2009) Драма-антиутопія як одна із жанрових форм епічної драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 199-203. ISSN 2076-6173

Ємець, О. В. (2009) Когезія в поетичному творі в аспекті інтерпретації та перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 75-78.

Ємчук, Оксана (2009) С.І. Маслов - один із талановитих учнів школи академіка В.М. Перетца. Волинські історичні записки, 2.

Єремеєва, В. М. (2009) Розробка та впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 190-213.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2009) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих Центрального Полісся. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 201-206.

Єршов, В. О. (2009) Біобібліографічна довідка професора ЖДУ ім. І.Франка Володимира Шинкарука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). ISSN 978-966-1663-13-7

Єршов, В. О. (2009) Жанрова таксономія мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму. Філологічні трактати, 1 (2). pp. 15-20.

Єршов, В. О. (2009) Особливості гурту та гуртування персонажів як самобутнього елементу композиції мемуаризованого тексту правобережної польськомовної літератури України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 204-209. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2009) Особливості мемуаризації простору Правобережної України у творчості Міхала Чайковського. Волинь-Житомирщина (18).

Єршов, В. О. (2009) Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць (10). pp. 285-291.

Єршов, В. О. (2009) Семантична дихотомія мундиру в мемуаристичній літературі Правобережної України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2009) Типологія художнього факту в польської мемуаристичної літературі правобережної України доби романтизму. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 44-61. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2009) Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Київські полоністичні студії, 15. pp. 117-123.

Єсипенко, Н. Г. (2009) Концептуальна структура художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 84-88.

Іваненко, Л. Д., Стельмащук, Н. М. (2009) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розв'язування біологічних задач при викладанні курсу "Основи здоров'я". Педагогічна Житомирщина (2). pp. 18-21.

Івахненко, А. О. (2009) Вірші № 49 та 303 Е. Дікінсон у перекладі Н. Тучинської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 136-139.

Ігнатова, І. Б. (2009) Професійно-орієнтоване навчання фонетиці іноземних студентів русистів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 61-65.

Ілліна, О. В., Павленко, О. А. (2009) Адаптативно-розвиваюча соціалізація молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 26-29.

Абас кизи Ізмайлова, Мірварі (2009) Семантичні процеси в термінології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 134-136.

Айунц, Л. Р. (2009) Системна взаємодія рухових функцій у світлі поглядів функціональних полів та створення функціонального простору як форми варіативного пристосування і забезпечення стабільності складних рухових дій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 15-21.

Акуленко, Н. М. (2009) Бесхвостые амфибии как индикатор антропогенного загрязнения: патологические и компенсаторные процессы в печени. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 258-259.

Акіншева, І. П. (2009) Інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських підручників із соціальної історії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 30-33.

Алиев, А. Р., Сулейманова, И. А. (2009) Особенности биоценоза Mytilaster Lineatus северного Абшеронского залива Каспийского моря. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 36-37.

Алиева, М. Г., Гумбатов, А. М. (2009) Жалящие перепончатокрылые (Hymenoptera, Vespоidea, Sphecoidea) Шамкирского района Азербайджана. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 191-192.

Альошина, І. Г. (2009) Типологія словотвірної мотивації в латинській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 52-56.

Андрушенко, О. Ю. (2009) Інструментальні відносини та предикати цілеспрямованої дії в англійській мові VII–XVII ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 132-135.

Андрющенко, А. І. (2009) Технологічні основи, пріоритети освоєння та розвитку прісноводної аквакультури в Україні. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 95-97.

Андрійчук, Н. М. (2009) Організація навчання в учительських семінаріях України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія” (26). pp. 150-155.

Андрійчук, Н. М. (2009) Організація навчання в учительських семінаріях України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. pp. 150-155.

Андрійчук, Н. М. (2009) Характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Матеріали Другої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”]. pp. 4-6.

Андрійчук, Н. М. (2009) Характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Матеріали Другої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. pp. 4-6.

Андрійчук, Н. М. (2009) Підготовка вчителя для народних шкіл України (кінець XIX – початок XX століття) як науково методологічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 79-83.

Андрійчук, О. І. (2009) Система педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 93-96.

Антонова, О. Є. (2009) Методика навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 330-355.

Антонова, О. Є. (2009) Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости. Управление современной школой. Завуч : для администрации школ : научно-практический журнал (6). pp. 117-124.

Антонова, О. Є. (2009) Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах, 1 (58). pp. 77-85.

Антонова, О. Є. (2009) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы международной научной конференции 2-3 апреля 2009 г.. pp. 172-181.

Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : матеріали науково-практичної конференції. pp. 18-27.

Аполлонова, С. Ю. (2009) Проектування особистісно-розвивального середовища для дітей молодшого шкільного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 105-109.

Арутюнян, Р. Г., Арутюнян, Г. А., Манукян, Д. В. (2009) Биологические особенности некоторых минирующих насекомых в условиях Армении. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 194-195.

Асмукович, І. В. (2009) Гендерний аспект репрезентації самооцінки в сучасних англійських та українських прозових творах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 155-159.

Астрахан, Н. І. (2009) Інтертекстуальність і проблема онтології літературного твору. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (12). pp. 7-11. ISSN 1729-360X

Астрахан, Н. І. (2009) Родова та жанрова своєрідність маленьких трагедій О.С. Пушкіна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 189-194. ISSN 2076-6173

Атаманчук, В. П. (2009) Проблема духовного вибору у п’єсі Бертольда Брехта "Життя Галілея". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 141-143.

Атемасова, Т. А. (2009) Особенности ареалов и причины редкости представителей орнитофауны северо-востока Украины. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 281-283.

Ахметов, Р. Ф. (2009) Технічні засоби й методи в системі спортивної підготовки студентів спеціальності «фізичне виховання». Теорія і практика фізичного виховання.. pp. 85-92.

Ахметов, Р. Ф., Кутек, Т. Б. (2009) Управління технічною підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з використанням технічних засобів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: мат. VII Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 8-13.

Бабчук, Ю. Й. (2009) Вигуки як маркери емоційності в сучасному спонтанному діалогічному мовленні (на матеріалі англомовних художніх фільмів). Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / Нан України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов.

Бабінська, Марина (2009) ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (2). pp. 11-15.

Багнюк, Наталя (2009) Прислівники в тексті середньошрифтового Четвероєвангелія. Волинь-Житомирщина (18).

Баженова, І. В. (2009) До проблеми розвитку змісту іншомовної освіти на сучасному етапі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 84-87.

Байда, М. В. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Ценностные приоритеты образования ХХІ века: европейский вектор развития высшей школы (23). pp. 24-28.

Байда, М. В. (2009) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ MAЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Збірка наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу», (3). pp. 233-235.

Баран, Володимир (2009) Криза постачання в Західній Україні: 1939 - 1940 рр. Волинські історичні записки, 2.

Барановский, Б. А., Александрова, А. А., Волошина, Н. О., Пересунько, Б. Н. (2009) Водно-болотные комплексы степного приднепровья и их экологическое значение. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 32-34.

Барановський, Б. А., Миколайчук, Т. В., Загубиженко, Н. І., Александрова, А. О. (2009) Біорізноманіття ландшафтного заказника “Урочище приорільське” (Дніпропетровська область). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 37-39.

Басюк, Н. А. (2009) Виховання групової морально ціннісної орієнтації школярів як педагогічна проблема. Тези XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої. pp. 119-120.

Басюк, Н. А. (2009) Соціальна група як простір для виховання ціннісних орієнтацій школярів. Наукові записки: [збірник наукових статей] (80). pp. 183-186.

Басюк, Н. А., Вірковський, А. П., Москвіна, Т. П. (2009) Обдарованість: її виявлення та розвиток. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 17-20. ISSN 2076-6173

Бахов, І. С. (2009) Проблема формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 56-60.

Башманівський, В. І. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань.. pp. 85-88.

Башманівський, В. І. (2009) Тема зради крізь призму сприйняття М. Зерова та В. Свідзинського. Літературознавчі студії (3). pp. 21-29.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань. pp. 85-88.

Башманівський, О. Л. (2009) Технологія формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання предметів мово-літературного циклу. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. Колективна монографія. pp. 531-560.

Бездрабко, Валентина (2009) Основні історичні етапи та новітні лінії розвитку дипломатики в Україні. Волинські історичні записки, 2.

Безкровна, О. В. (2009) Дослідження тривалих змін ґрунтової мікрофауни поліських біогеоценозів та їх прогнозування. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 139-140.

Бердюгин, К. И., Давыдова, Ю. А. (2009) Землеройки-бурозубки национального природного парка «Припышминские боры». ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 317-319.

Бережна, Світлана (2009) До становлення методологічної програми історичної компаративістики в XIX – на початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 3. pp. 5-11.

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2009) Створення реальних передумов для формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах методичної майстерні. Наукові записки (3). pp. 230-232.

Березовська, І. В. (2009) Психологічні особливості особистості студентів з різними рівнями вольової сфери. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П..Драгоманова (25). pp. 141-149.

Березовська, І. В., Сидоренко, Н. І. (2009) Особливості вольових проявів майбутніх педагогів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). pp. 65-69. ISSN 2311-8466

Березюк, О. С. (2009) Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся. Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 7-13.

Березюк, О. С. (2009) Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 377-390.

Беседовська, І. В. (2009) Семантична природа сенсорних прикметників на позначення температури в сучасній українській літературній мові (на матеріалі поетичних творів лесі українки). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 162-165.

Беседовська, І. В. (2009) Семантична природа сенсорних прикметників на позначення звуку в сучасній українській літературній мові (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 197-201.

Бибчук, К. В., Жиденко, А. А. (2009) Белковые фракции в сыворотке крови карпа в условиях гербицидной нагрузки и компенсаторного действия пробиотика БПС-44. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 97-98.

Бобылев, Ю. П. (2009) Биология lacerta agilis на участках лесной рекультивации шахтных отвалов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 260-261.

Бобылев, Ю. П. (2009) Мінливість трофічної ніші популяцій безхвостих амфібій Присамар’я. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 261-262.

Бобылев, Ю. П. (2009) Оцінка поліморфізму прудкої ящірки в умовах природних і техногенних ландшафтів. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 263-265.

Богачова, А. М., Тарасова, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2009) Пресноводные моллюски в урбосистемах Крыма. Вестник Мордовского университета. Серия Биологические науки (1). pp. 11-13. ISSN 0236-2910

Боднар, Н. М. (2009) Історичний аспект розвитку писемності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 108-112.

Бойко, Т. В. (2009) Символьна складова семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE (на матеріалі лірики міннезангу XII – XIV століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 163-167.

Бойченко, М. А. (2009) Cучасні тенденції реформування управління загальною середньою освітою США: діяльність навчальних округів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 15-19.

Бойчук, І. Д. (2009) Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : [зб. наук. праць]. (9). pp. 18-22.

Болгарін, В. В. (2009) Антропогенний вплив на мезофауну Нікопольського району Дніпропетровської області. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 141-142.

Бондарева, О. Є. (2009) Прийоми і технології "епічного театру" в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 126-133.

Бондаренко, Г. Ф. (2009) Драматургічні експерименти Леоніда Андреєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 195-198. ISSN 2076-6173

Бондаренко, К. Л. (2009) Мовні засоби створення ефекту комічного в текстах анімаційних творів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 57-60.

Бондарчук, Роман (2009) Архаїчна казка в світлі теорії структуралізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 7-12.

Борисенко, Н. Д. (2009) Cитуація суперництва у дискурсі персонажів сучасної британської драми: гендерний аспект. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. Ч. 1. (25). pp. 83-87.

Борисенко, Н. Д. (2009) Гендерные стереотипы в персонажном дискурсе современной британской драмы. Тезисы Четвертой международной научно-практической конференции ОБЩЕСТВО – ЯЗЫК – КУЛЬТУРА: актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке Москва.

Борисенко, Н. Д. (2009) Ґендерні стереотипи у персонажному дискурсі сучасної британської драми. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. Ч. 1. (26). pp. 104-108.

Борисовская, Е. В., Шобанов, Н. А. (2009) Особенности обмена основных катионов природных вод у личинок Chironomus с разными размерно-весовыми характеристиками. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 39-40.

Будаева, И. А. (2009) К экологии украшенной мошки Odagmia Ornata (Diptera, Simuliidae) в условиях Среднерусской лесостепи. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 242-244.

Булатова, Світлана, Міщук, С. М. (2009) Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907). Архіви України. Науково-практичний журнал (1-2). pp. 221-234.

Булахов, В. Л., Пахомов, А. Е. (2009) Неотложные задачи по сохранению разнообразия зооценоза и его функционального потенциала в экосистемах промышленных регионов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 4-7.

Булахов, В. Л., Пахомов, О. Є., Рева, О. А. (2009) Зміни різноманіття ссавців у ХХ сторіччі в умовах промислового степового Придніпров’я. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 319-320.

Буханевич, Н. В. (2009) Розвиток творчих здібностей учнів з математики. Формування професійно-педагогчної майстерності вчителів: історія, сучасність,перспективи. pp. 34-36.

Бєлікова, Н. О. (2009) Перспективи розвитку вищої фізкультурної освіти в контексті професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 34-38.

Білоус, В. Й. (2009) Мануїл Борисович Замощин - видатний хірург м. Новограда- Волинського. "Євреї в Україні: Історія і сучасність". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 273-274.

Білоус, Оксана (2009) Чудо як художній образ. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 72-80.

Білоус, П. В. (2009) "Любов і творчість, туга і порив, відвага і вогонь самопосвяти!" (до 100-річчя О. Ольжича). Волинь-Житомирщина (18).

Білоус, П. В. (2009) Польськомовна мемуаристика Волині у дослідженнях Володимира Єршова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 231-233. ISSN 2076-6173

Білоус, П. В. (2009) Штрихи до літературного портрета Міхала Чайковського. Українська полоністика (6). pp. 140-144.

Валеса, І. А. (2009) Проблеми розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 168-171.

Вальчук, Г. В., Кухар, Л. А. (2009) Внутрішньомодельна комбінаторика компонентів як один із способів формування стилістичної значущості в композитах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 61-65.

Варга, О. О., Сіренко, А. Г. (2009) До питання про Ichneumonidae (Hymenoptera) українських Карпат та прилеглих територій. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 195-196.

Варгович, Р. С. (2009) Колемболи (Collembola)печер основних карстових регіонів України (систематика, фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Варецька, С. О. (2009) Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми "Матінка Кураж та її діти" Бертольта Брехта). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 222-225.

Варигин, А. Ю., Рыбалко, А. А. (2009) Видовое разнообразие зообентоса сухого лимана (северное причерноморье). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 41-42.

Василенко, Д. В. (2009) Загальновживана лексика як джерело поповнення складу англомовних військових сленгмізмів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 144-147.

Васильева, Л. А., Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2009) Распространение и экология Unio crassus Philipsson, 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в бассейне Днепра. VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Понт Эвксинский - 2009», 21-24 сент. 2009 г. – Севастополь. pp. 23-24.

Васильєва, К. І. (2009) Інтертекстуальність як мистецький прийом XX ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 9-12.

Васильєва, Р. Ю. (2009) Організація самостійної роботи студентів. Безпека життєдіяльності людини - освіта, наука, практика» Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції 21-22 травня 2009 р.. pp. 22-23.

Василюк, В. І. (2009) Національна ідея у творчості Т. Шевченка. Вітражі. Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових. pp. 50-54.

Василюк, Т. П. (2009) Біологічне очищення стічних вод різного походження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Вахонєєв, Віктор (2009) Становлення грецьких апойкій у районі Боспору Кіммерійського: історіографічний огляд. Волинські історичні записки, 2.

Велика, А. М. (2009) Cитуація успіху як визначальна умова підвищення якості навчання старшокласників гуманітарним дисциплінам. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (3). pp. 30-38.

Венгерська, В. О. (2009) Владний калейдоскоп 1918 року: політика та суспільство (за матеріалами волинської періодики). Українознавство: Науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал (1). pp. 124-128.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості розвитку української справи на Волині напередодні Першої світової війни. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. pp. 50-53.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості суспільного життя та національні громадські організації в умовах модернізації Російської імперії (на прикладі єврейської громади). Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 181-186.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості функціонування банківської системи Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі діяльності Житомирського відділення Державного банку). Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал. Житомир (2). pp. 47-53.

Венгерська, В. О. (2009) Особовий склад Житомирського відділення Державного банку (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). Волинські історичні записки, 2.

Вербицкий, В. Б. (2009) Экологический оптимум эктотермов. Развитие статико-динамического подхода. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 7-9.

Вербицкий, В. Б., Вербицкая, Т. И., Малышева, О. А. (2009) Плодовитость Ceriodaphnia Affinis при различных температурных режимах – «отсроченная реакция» или «материнский эффект»? ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 42-44.

Вербицкий, В. Б., Слынько, Е. Е., Слынько, Ю. В. (2009) Сравнительный анализ термоизбираемости личинок чистых видов и реципрокных гибридов первого поколения плотвы (Rutilus Rutilus) И ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 98-100.

Вербицька, П. В. (2009) Понятійний апарат громадянського виховання особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 39-44.

Вербицька, С. В. (2009) Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку та суб’єкти організації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 20-26.

Веремеев, В. Н. (2009) Биомасса почвенной мезофауны в условиях динамики биоразнообразия растительности пойменных лугов юго-востока Беларуси. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 144-146.

Весельська, Г. С. (2009) Функціонування приєднувальних сполучників у сучасній українській літературній мові. Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць] (10). pp. 112-127.

Весельська, Г. С. (2009) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 224-227.

Вечір, Марія (2009) Феномен карнавалізації у прозі Юрія Андруховича (за романом "Рекреації"). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 13-17.

Вигівська, Оксана (2009) Соціальні долі солдатських дітей - каноністів на Волині першої половини ХІХ ст. Часопис української історії/ за ред. доктора історичних наук , професора А. П. Коцура (18). pp. 17-21.

Вискушенко, С. А. (2009) Категорія дії в часі та просторі й засоби її вираження в англійській фаховій мові тваринництва. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. праць. Філологічні науки. Мовознавство (5). pp. 247-249.

Висоцька, Леся (2009) Амбівалентність образу матері у творчості Григора Тютюнника. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 15-20.

Вичалковська, Н. В. (2009) Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у північному Причорномор'ї (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Владимирова, Э. Д. (2009) Особенности поведения лесной куницы в зависимости от характеристик внешней информации. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 320-322.

Власенко, О. М. (2009) Проблема етнокультурної ідентичності Полісся. Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 18-20.

Власенко, О. М. (2009) Управління процесом формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 391-416.

Власюк, Ігор (2009) Земельне питання на Волині (лютий 1917 – квітень 1918 рр.). Волинські історичні записки, 3. pp. 65-73.

Власюк, Ігор (2009) Історико-економічна спадщина Б.А. Кругляка. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія і сучасність"- Збірник наукових праць. pp. 196-199.

Власюк, Ж. І. (2009) Почуття справедливості як необхідна умова морального розвитку особистості. Вісник Київського інституту педагогіки ім. Драгоманова. pp. 47-50.

Власюк, Ж. І. (2009) Проблема почуття справедливості у гуманітарних науках. Вісник Київського інституту педагогіки ім. Драгоманова. pp. 43-46.

Вознюк, О. В. (2009) Інноваційні підходи до організації знань у системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології і методики. pp. 82-102.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до аналізу проблем професійної освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал (2). pp. 11-20.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до використання інформаційно-телекомунікаційних технологій. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2 / За ред. М.М. Козяра та Н.Г. Ничкало.. pp. 21-24.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до формування духовно-моральних цінностей молоді. Нові наукові технології навчання. Збірник наукових праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах. Спец. Випуск, 2 (58). pp. 320-327.

Вознюк, О. В. (2009) Проблемні аспекти розвитку багатовекторного фахівця. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький. pp. 252-257.

Вознюк, О. В. (2009) Раціональний аспект ірраціонального. На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 року / За ред. І.В. Карівця.. pp. 54-56.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток ціннісно-психологічного аспекту педагогічної теорії і практики. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (21). pp. 242-249.

Вознюк, О. В. (2009) Системно-інформаційний підхід до організації навчальної діяльності обдарованих дітей. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль. pp. 36-42.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2009) Постмодерністська парадигма освіти. Вісник Національної Академії Оборони України. Збірник наукових праць. (2(10)). pp. 5-9.

Вознюк, О. В. (2009) Побудова інтегральної педагогічної парадигми: постановка проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 22-26. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2009) Толерантність як соціокультурний феномен: синергетичний підхід. Українська полоністика (6). pp. 115-121.

Войналович, Л. П. (2009) Форми полікультурної підготовки вчителя для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (63). pp. 54-57.

Войналович, Л. П. (2009) Зміст професійної підготовки вчителів на національних відділеннях інститутів народної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 145-150.

Войтович, Н. Ф. (2009) Етичні проблеми візуального спостереження. Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 28 листоп. 2009 р.). pp. 43-46.

Войтович, Н. Ф. (2009) Забезпечення основних прав і свобод людини під час оперативно-розшукової діяльності. Шлях України до економічної безпеки : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2009 р.. pp. 260-265.

Войтович, Н. Ф. (2009) Правові підстави проведення візуального спостереження в Україні та зарубіжних країнах. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ (3(46)). pp. 83-90.

Воликов, Ю. Н., Слепнев, А. Е. (2009) Cостояние сообществ макрозооперифитона водоема-охладителя Южноукраинской АЭС в летний период. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 45-46.

Волков, О. Г. (2009) Презентація суб’єкта капіталізму в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 3-7.

Волощук (Мормуль), А. М. (2009) Методична компетентність майбутніх учителів гуманітарного профілю як педагогічна проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 176-179. ISSN 2076-6173

Волощук (Мормуль), А. М. (2009) Роль педагогічної практики в удосконаленні методичної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (5). pp. 95-97.

Вольська, Ю. В. (2009) Модальна модифікація як спосіб семантичного ускладнення структури простого речення. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць (5). pp. 190-193.

Воробейчик, Е. Л., Плотников, Б. С. (2009) Изменение обилия миксомицетов лесных экосистем в условиях промышленного загрязнения. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 146-148.

Воронкова, О. С., Сірокваша, О. А., Полішко, Т. М., Вінніков, А. І. (2009) Вплив мікробного навантаження на реалізацію репродуктивної функції у мишей. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 323-324.

Вострецова, В. О., Решетарова, І. В. (2009) Дисфемізм: status quo ad praesens. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 184-187.

Врумен, О. В., Каішева, А. Г. (2009) Інтегрування міжнародних стандартів навчання в національний освітній простір (на прикладі міжнародного екзамену ЕССЕ Мічиганського Університету). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 113-116.

Вікарчук, О. І. (2009) Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Вікарчук, О. І. (2009) Інвестиційний фактор у формуванні та нарощуванні ресурсного потенціалу. Наука й економіка. Науково-практичний журнал Хмельницького економічного університету. (2 (14)). pp. 137-143.

Вікарчук, О. І. (2009) Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (8). pp. 136-142.

Вікарчук, О. І. (2009) Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва».

Вікарчук, О. І. (2009) Міжнародний туризм як форма інтеграційних процесів України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.

Вікарчук, О. І. (2009) Функції освітнього менеджменту як інструмент інноваційної педагогічної діяльності. Економіка. Управління. Інновації..

Вітвицька, С. С. (2009) Інноваційні педагогічні технології в підготовці вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 45-48.

Вітвицька, С. С. (2009) Технологія педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 133-153.

Вітебська, П. В. (2009) А. С. Макаренко про педагогічний оптимізм вихователя як основу прояву толерантності в навчально-виховному процесі (на матеріалі літературних творів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 97-101.

Вітюк, І. К. (2009) Есхатологічне значення Пасхи: штрихи до загального розуміння. Українська полоністика (6). pp. 45-49.

Гавриловська, К. П. (2009) Сприймання правових норм у процесі формування організаційної культури. Культура і розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (24-25 червня 2009 р.). pp. 16-21. ISSN 978-966-600-421-8

Гаврильченко, Н. Г., Кужель, А. П., Кулявик, О. Й., Чеснокова, І. Л. (2009) Ахатіна (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Achatinidae) як oб’єкт для утримання, спостереження, розведення i проведення дослідів. Матеріали V Міжнародної науово-практичної конференції "Образование ы наука без границ-2009", 16. pp. 38-40.

Гаврилюк, О. В., Микітчак, Т. І. (2009) Особливості живлення тритона карпатського (Triturus Montandoni) у високогір’ї Чорногори (українські Карпати). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 266-268.

Гагіна, Н. В. (2009) Конструктивна взаємодія менеджера в ситуації конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 67-71.

Галагуз, М. В. (2009) Екстремальні екзистенціали людського буття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 33-36.

Гапонова, Л. П. (2009) Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гарасимів, Ю. В. (2009) Усвідомлення провини як умова успішної ресоціалізації умовно засудженого неповнолітнього. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 64-67.

Гаращук, Л. А. (2009) Соціолект кокні у творах англійських письменників 19-20 ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 160-164.

Гарбар, Д. А. (2009) Конхіологічні особливості Planorbarius Corneus S. Lato (Gastropoda, Pulmonata) фауни України. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (26). pp. 56-61.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2009) Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родини Physidae (Mollusca, Pulmonata) України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 51. pp. 139-144. ISSN 0206-5657

Гассо, В. Я., Клименко, О. Ю., Недзвецкий, В. С. (2009) Использование цитоскелетных молекулярных маркеров мозга прыткой ящерицы как биоиндикатора загрязнения. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 268-269.

Герасимчук, С. В. (2009) Алегорія хвороби (каліцтва) у давньоукраїнській літературі. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 93-101.

Герговська, Анна (2009) Символіка кольору та її естетична функція в романі Павла Загребельного "Диво". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 18-23.

Герус, О. Ф. (2009) On the spectrum of operators concerned with the reduced singular Cauchy integral. International conference "Analytic Methods of Mechanics and Complex Analysis" dedicated to N. A. Kilchevskii and V. A. Zmorovich on the occasion of their birthday centerary. Ukraine, Kiev 29 June -- 5 July 2009. Abstracts.

Гирин, О. В. (2009) Кількісний метод для дослідження структури зворотних займенників у давньоанглійській мові. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009: матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11. pp. 18-21.

Глузман, Н. А. (2009) Вихідні концептуальні положення професійної математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 49-53.

Головко, Юлія (2009) Купецтво на митній службі на півдні України (остання чверть ХVІІІ початок ХІХ ст.). Волинські історичні записки, 2.

Головчинер, В. Є. (2009) Епічна драма в Росії до Б. Брехта: творчий досвід, рефлексія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 176-182.

Голубкова, Н. Л. (2009) Особливості становлення та розвитку партнерства американської школи, СІМ’Ї та громади в ХХ столітті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 68-72.

Голубовська, І. В. (2009) Тарас Шевченко й розвиток української дитячої літератури (до 195-ї річниці поета). Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 45-51.

Гольцман, І. О. (2009) НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 102-103.

Гольцман, І. О. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 132-136.

Гольцман, І. О. (2009) РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Економіка. Управління. Інновації. pp. 131-136.

Гольцман, І. О. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 108-111.

Гончар, О. С. (2009) Мотивація професійної діяльності державних службовців в ситуаціях кар`єрних колізій. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1./ за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчика. pp. 13-14.

Горак, Володимир (2009) Молчанов В.Б. Життєвий рівень чиновників правоохоронних установ в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. – К, 2007. – 113 с.: іл. 38. Волинські історичні записки, 3. pp. 132-133.

Горбунова, В. В., Степанюк, І. А. (2009) Оптимізація педагогічної взаємодії засобами транзактного аналізу. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1. / за ред. О.Л.Музики, В.О. Климчука. (1). pp. 63-66.

Гордиенко, Т. А., Шафигуллина, С. М., Токинова, Р. П. (2009) Роль почвенных беспозвоночных в функционировании лесных экосистем. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 148-150.

Гордієнко, О. А. (2009) Ознайомлення старшокласників зі сценічним втіленням драматичних творів (на уроках української та зарубіжної літератури). Українська література в загальноосвітній школі (1). pp. 11-13.

Гордієнко, О. А. (2009) Ознайомлення старшокласників зі сценічним втіленням драматичних творів (на уроках української та зарубіжної літератури). // Українська література в загальноосвітній школі (1). pp. 11-13.

Гордієнко, О. А. (2009) Паралінгвістичні засоби спілкування в системі роботи над опануванням основами риторики як компонентом педагогічної компетенції студентів – майбутніх учителів початкових класів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.). pp. 20-25.

Гордієнко, О. А., Шевчук, Т. О. (2009) Ліричні твори на уроках читання в початковій школі. Педагогічна Житомирщина (1). pp. 54-57.

Горенок, Г. Ю. (2009) Особливості інтерпретації Шекспірового Гамлета в європейській літературі першої половини XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 66-69.

Горобець, Л. В., Серебряков, В. В. (2009) Відвідування місць водопою самками птахів на різних етапах гніздового сезону. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 287-288.

Городилова, Ю. В. (2009) Оценка биоразнообразия таксоценов грызунов в зоне влияния восточно-уральского радиоактивного следа. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 324-325.

Гоца, Н. М. (2009) Гендер у перекладі: історичний розвиток, основні аспекти та особливості вивчення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 168-171.

Гречуха, І. А. (2009) Адаптаційний тренінг як засіб ціннісної підтримки студентів-першокурсників. Матеріали ІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». pp. 24-26.

Григор’єва, Т. Ю. (2009) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії. Педагогічний процес: теорія і практика // Зб. наук. пр (2). pp. 50-59.

Гридасова, О. І. (2009) Способи вербальної об’єктивації стереотипних ролей ДРУЖИНИ в англомовному сімейному конфліктному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 148-151.

Гридасова, О. І. (2009) Способи вербальної об’єктивації стереотипних ролей ЧОЛОВІКА в англомовному сімейному конфліктному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 202-206.

Гриднєва, Л. М., Перебийніс, В. І. (2009) Формування реєстру англо-українського навчального словника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 27-29.

Гримашевич, Г. І. (2009) Минуле й сучасне Бориспільщини крізь призму текстів. Волинь-Житомирщина (18).

Грищук, В. В. (2009) Деякі застосування конформних відображень у теоретичній фізиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 230-233.

Громенко, В. М., Пышкин, В. Б., Ивашов, А. В. (2009) Разнообразие и сложность биотического сообщества крымского присивашья. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 9-10.

Груша, Л. О. (2009) Методика та зміст роботи з виховання емоційної культури дітей 6-10 років. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 117-120.

Гуцало, Л. В. (2009) Польська національна меншина Волині у 20-30-ті роки ХХ століття: суспільно-політичні та економічні аспекти роблеми. Волинські історичні записки, 3. pp. 74-79.

Гуцало, Л. В. (2009) Традиційно-побутова культура національних меншин України у 1920-х рр. Всеукраїнський науковий журнал "Мандрівець" (6). pp. 34-38.

Гуцол, А. В. (2009) Кадрове забезпечення позашкільної освіти у Донецькій та Луганській областях (1946-1973 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 102-107.

Давидов, П. Г. (2009) Формування толерантності у філософській та педагогічній думці України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 3-7.

Давидюк, Руслана (2009) Голодомор 1932-1933 років у Радянській Україні: реакція західноволинського проурядового табору. Волинські історичні записки, 3. pp. 39-46.

Даниленко, В. Г. (2009) Польська література Волині в епоху романтизму. Слово і час. Науково-теоретичний журнал (7). pp. 99-103. ISSN 0236-1477

Даниленко, В. Г. (2009) Традиції епічного театру в сучасній українській радіодраматургії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 148-152. ISSN 2076-6173

Дашинська, О. В. (2009) Проблема громадянського виховання в науково-педагогічній спадщині А. С. Макаренка та видатних українських педагогів ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 151-154.

Дегтяренко, О. В. (2009) Сучасний стан популяції Theodoxus Fluviatilis (Mollusca, Gastropoda) річок північного приазов’я. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 46-47.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2009) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Інженерна психологія”. Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник.. pp. 172-202.

Дембовська, Л. М. (2009) Оказіональні композити в ідіодискурсі Джерома К. Джерома. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 172-175.

Демочко, Віктор (2009) Київська Русь і християнство. Волинські історичні записки, 2. pp. 24-32.

Денисевич, О. В. (2009) Професійність очима польських та українських студентів. Магістратура ХХІ століття: досвід, проблеми, перспективи: Збірник науково-методичних праць студентів магістратури / За редакцією канд. пед. наук, проф. кафедри педагогіки Вітвицької С. С.. pp. 36-40.

Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Гриців, В. І. (2009) Chemical treatment of monocrystalline cadmium telluride and Cd1-xMnxTe solid solutions by H2O2 – HI – citratic acid etchant compositions. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 12 (2). pp. 125-128. ISSN 1560-8034

Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Гриців, В. І. (2009) Химико-динамческое полирование монокристаллов Cd1−xMnxTe травителями Н2О2—НІ—винная кислота. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (44). pp. 80-83. ISSN 0233-7577

Дерев’яна, Л. Й. (2009) Особливості творчої реалізації особистості в креативному освітньому середовищі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 27-30.

Дерев’яна, Л. Й. (2009) Творча реалізація особистості та формування соціальної креативності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 18-21.

Джуртубаев, М. М., Джуртубаев, Ю. М., Радионов, И. И., Заморова, М. А. (2009) Моллюски придунайского озера Котлабух. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 47-49.

Дмитриева, Е. В., Герасев, П. И., Пронькина, Н. В., Пугачев, О. Н. (2009) Географическая, гостальная и временная трансформация видового состава лигофорусов (Ligophorus, Monogenea, Plathelminthes) – паразитов кефалей (Mugilidae, Pisces) мировой фауны. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 245-247.

Дмитрук, Валерія (2009) "На той бік" - втеча до чи від життя? (за матеріалом повісті Володимира Винниченка). Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 101-107.

Дмитрієва, С. М. (2009) Психологічні особливості педагогічної взаємодії вчителя та учнів молодшого шкільного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 172-175.

Доброльожа, Г. М. (2009) Агресивна поведінка: оцінка вияву вербального та невербального спілкування в українському соціумі (на матеріалі поліської компаративної фразеології). Мова і культура (науковий журнал), 3 (115 (11). pp. 110-119.

Доброльожа, Г. М. (2009) Етичний аспект у семантиці поліських компаративем на ознаку інтелектуальних вад людини. Міжкультурні комунікації: мова і суспільство: матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції, 22 (1). pp. 361-365.

Довгань, Л. І. (2009) Використання тестів у навчанні іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 22-25.

Долгова, Т. Б. (2009) Поняття теми як підґрунтя встановлення структурних складників концепту УКРАЇНА (на матеріалі сучасного англомовного газетного дискурсу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 165-168.

Домніч, В. І., В’язовська, А. Г., Домніч, А. В., Тюрінова, К. Ю. (2009) Взаємне функціонування компонентів степового біогеоценозу пасовищного типу в місцях високої щільності диких копитних на півдні України. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 327-329.

Дребот, Володимир (2009) "Циркуляр по управлению народным училищами" як джерело інформації про розвиток освіти німців Волині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. pp. 32-34.

Дробко, Н. О. (2009) Словотворення прикметників емоційного стану в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 195-198.

Дрібнюк, В. Т. (2009) Лінгвокультурологічні особливості порівняльних фразеологічних одиниць у романі Джерома Д. Селіджера "Над прірвою у житі". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 191-194.

Дрінко, Г. Г. (2009) Зіставний аналіз мовленнєвого акту "команда" в англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 70-74.

Дубасенюк, О. А. (2009) Проблемність як сутнісна характеристика професійного мислення вчителя. Неперервна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : матеріали методолог. семінару АПН України. pp. 55-58.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2009) Проблема оцінювання якості професійної освіти в умовах суспільних трансформацій. Моніторинг якості освіти: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Редкол.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа та ін.].. pp. 72-76.

Дубасенюк, О. А. (2009) Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 14-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Воспитательный потенциал студенческой социальной службы в университете. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития : матер. Международ.науч.конф. pp. 209-219.

Дубасенюк, О. А. (2009) Дослідження ефективності професійної підготовки студентів заочної форми навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць, 2 (2). pp. 204-208.

Дубасенюк, О. А. (2009) Діти індиго як обдаровані особистості. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи": матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 43-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Основні напрями україно-польської наукової співпраці у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Освіта України (37). p. 11.

Дубасенюк, О. А. (2009) Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті інтегративного підходу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи (468). pp. 143-153.

Дубасенюк, О. А. (2009) Роль освіти у культурному та професійному зростанні єврейської молоді на Волині: історико-педагогічний аспект. матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. ["Євреї на Волині: історія і сучасність"]. pp. 66-72.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування методологічної культури молодого дослідника у процесі його наукового становлення у сфері педагогіки. Професійна освіта: педагогіка і психологія (11). pp. 67-74.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів на засадах духовно-моральних цінностей. VІ Міжнародна науково-практична конференція ["Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах"], (30-31 жовтня 2009 р.). pp. 40-50.

Дубасенюк, О. А., Якса, Н. В. (2009) Розвиток особистості як суб’єкта праці впродовж життя. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи". pp. 55-58.

Дубровский, Ю. В. (2009) Заселенность ящерицами днепровских островов в окрестностях Киева. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 269-270.

Дуганець, В. І. (2009) Планування та вивчення технічних дисциплін студентами агроінженерного напряму з використанням організаційно практичних форм навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 21-27.

Дупак, Н. В. (2009) Концепція якості професійної освіти Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 54-57.

Дюжева, К. В. (2009) Інтерпретація жанрово-стильових моделей триптихів Ліни Костенко. Літературознавчі студії / За ред. П. В. Білоуса (3). pp. 107-116.

Дюжева, Катерина (2009) Інтерпретація жанрово-стильових моделей триптихів Ліни Костенко. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 107-117.

Дядичко, В. Г. (2009) Новые данные о Hydradephaga (Coleoptera) водоемов полистовского заповедника и смежных территорий Псковской области (Российская федерация). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 202-203.

Дячук, Н. В. (2009) Соціальний вимір творчого буття особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, XI (7). pp. 180-190. ISSN 2077-2289

Дячук, Н. В. (2009) Творчий потенціал як фактор самореалізації особистості. Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія, 14 (17). pp. 321-327. ISSN 2707-0417

Дєнічєва, О. І. (2009) З історії розвитку гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. Наукові праці. Серія: Педагогіка. Психологія і соціологія. (5). pp. 26-31.

Діброва, В. А. (2009) Ділове спілкування в розвитку суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 176-179.

Дідківська, Т. В., Паламарчук, Н. М. (2009) Числа крізь призму людської уяви. Актуальні проблеми математики та методики її викладання. pp. 30-36.

Евтихова, А. Н. (2009) Миграция ласточек рода riparia на территории островных лесостепей центральной Сибири. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 289-291.

Елаев, Э. Н., Чутумов, Ц. Ц. (2009) «Краснокнижные» виды в орнитофауне окрестностей г. Улан-Удэ (Забайкалье). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 293-295.

Емельянова, Н. С., Залевская, И. Н., Руднева, И. И. (2009) Изменение содержания мочевины у науплиусов Artemia Salina при воздействии суперфосфата. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 49-50.

Живчик, О. В. (2009) Семантичні особливості прикметників-композит німецької мови зі значенням порівняння. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 180-184.

Жиденко, А. А., Кривопиша, В. В. (2009) Формирование компенсаторной и наступательной видов адаптации в организме карпа разного возраста при неблагоприятных воздействиях экологических факторов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 103-105.

Жиляєва, Ю. М. (2009) Метод проектів та проектна технологія в контексті загальнопедагогічної підготовки вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 110-115.

Жмаєва, Н. С. (2009) Реалізація приголосних фонем англо-американських запозичень сфери інформаційних технологій у мовленні дикторів Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 169-172.

Жукова, Н. М. (2009) Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 228-232.

Жуковський, О. І. (2009) Міжнародна науково-практична конференція "Євреї на Волині: історія та сучасність". Волинські історичні записки, 2. pp. 258-259.

Жуковський, О. І. (2009) Особливості динаміки чисельності єврейської етнічної меншини Правобережної України між переписами 1897 та 1926 рр. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 362-366.

Жуковський, О. І. (2009) Формування спеціальних управлінських структур для обслуговування євреїв Правобережної України на поч. 20-х рр. ХХ ст. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 230-238.

Жуковський, С. С., Ляшенко, Б. М. (2009) Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування. Інформаційні технології в освіті (4). pp. 134-138. ISSN Херсон

Журавльова, Л. П. (2009) Вікова динаміка емпатії в період дорослішання. Вісник Дніпропетровського університету, 17 (9/1). pp. 68-75. ISSN 91250912

Журавльова, Л. П. (2009) Концептуалізація генези та розвитку емпатії людини. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія.Медична психологія, 10 (13). pp. 352-363.

Журавльова, Л. П. (2009) Онтогенетична динаміка емоційних механізмів емпатії. Наука і освіта (9). pp. 30-33.

Журавльова, Л. П. (2009) Эмпатия в системе психологического сопровождения профессионального самоопределения. Наука і освіта (5). pp. 64-68.

Журавльова, Л. П., Матюшенко, Т. А. (2009) Вплив емпатії на розвиток ціннісно-смислової сфери старшокласників з різною професійною спрямованістю. Наука і освіта (6). pp. 197-201.

Заблоцька, О. С. (2009) Предметні компетенції майбутніх екологів у курсі "Хімія з основами біогеохімії". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 31-34.

Заблоцька, О. С. (2009) Реалізація компетентнісного підходу у вітчизняній освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 58-63.

Заброцький, М. М. (2009) Особливості уявлень вчителів-початківців про невербальні патерни рольової поведінки. Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць/ Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7: Еко (19). pp. 141-144.

Заброцький, М. М. (2009) Топографія комунікативної компетентності педагога. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Зб. наукових праць/ Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7: Еко (19). pp. 272-276.

Загороднюк, І., Кузнєцов, В. (2009) Багаторічний моніторинг угруповань дрібних ссавців Луганщини: аналіз бази даних луганської обласної СЕС за 1957–2008 роки. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 329-331.

Загурська, І. С. (2009) Особливості рефлексії здібностей та самооцінки творчих здібностей при переході від розвивальної до традиційної системи навчання. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (7). pp. 70-74.

Закалюжний, Л. В. (2009) Історична драма-хроніка Б. Брехта та А. Міллера: спроба порівняльного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 199-202.

Залипуха, И. Н., Мисюра, А. Н. (2009) Некоторые показатели крови амфибий как биомаркеры состояния животных в различных местах обитания. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 270-271.

Зарицька, О. Л. (2009) Планування та проектування дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 121-125.

Захарчишина, Ю. М. (2009) Соціокультурна спрямованість професійної підготовки офіцерів-миротворців. Українська полоністика (6). pp. 122-127.

Захарчук, Н. В. (2009) До проблеми педагогічних досліджень міжкультурної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

Захарчук, Н. В. (2009) Роль міжкультурної комунікації у формування духовних цінностей майбутніх екологів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 117-120. ISSN 2076-6173

Зелінський, С. С. (2009) Концепція інформаційно-освітнього середовища в процесі інформатизації системи вищої професійної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 155-159.

Земляний, О. А. (2009) Біогенні мікроелементи в організмі Mus Musculus із зони природної геохімічної аномалії Криворізького залізорудного басейну. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 338-339.

Зимовець, О. А. (2009) Getting Digital on Testing. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів. pp. 62-75.

Зимовець, О. А. (2009) Використання мережі Інтернет у формуванні професійних умінь майбутнього вчителя іноземних мов. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». pp. 156-160.

Зимовець, О. А. (2009) Використання педагогічних програмних засобів у процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. освіта України – Додаток 4, том VI (18). pp. 176-181.

Зимовець, О. А. (2009) Склад професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін на початку XXI століття (на прикладі підготовки вчителів іноземних мов). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 150-156. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2009) Спецкурс «Формування професійних умінь майбутніх вчителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Професіно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі: монографія/ Н.В. Зінукова, Л.В. Калініна, I.B. Самойлюкевич, Н.Р. Петранговська, О.Р. Світлична, I.I. Березенська, Н.П. Сіваєва, О.С. Гуманкова, Л.В. Барало, О.А. Зимовець. pp. 340-407.

Зимовець, О. А., Карпенко, Є. М. (2009) Формирование информационно-аналитических умений будущих учителей с использованием Интернет-ресурсов. Проблемы университетского образования. Компетентностный подход в образовании: Сборник материалов ІV Всероссийской научно-методической конференции. Тольятти, 10-11 декабря 2009 г. В 3-х т./ под. общ. ред. Г.Н. Тараносовой. pp. 167-171.

Золотницький, О. П. (2009) Эффективность трансформации энергии в популяции мидии (Mytilus Galloprovincialis), выращиваемой на искусственных субстратах. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 50-51.

Золотюк, Людмила (2009) Поцілунок на межі (на матеріалі творів В.Винниченка "Момент" і "На той бік"). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 24-29.

Зінчук, Раїса (2009) Словозміна іменника в заіднополіській говірці села Смідин. ІІ. Волинь-Житомирщина (18).

Иванчев, В. П., Иванчева, Е. Ю., Терещенко, В. Г. (2009) Влияние величины поймы и скорости течения на видовую структуру рыбного населения малой реки. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 105-107.

Кайс, З. В. (2009) Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності в міському ландшафті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 13-16.

Калінчук, Ф. М. (2009) Шляхи стимулювання здорового способу життя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 108-111. ISSN 2076-6173

Каліш, В. А., Собко, В. О. (2009) Деякі аспекти індивідуальної роботи в процесі мовно-методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 64-68.

Каменєва, Н. С. (2009) Розвиток спадщини А.С. Макаренка про виховання особистості в колективі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 160-164.

Канарський, Ю. В. (2009) Критерії оцінки охоронного статусу рідкісних і зникаючих видів комах. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 203-205.

Кантур, К. О. (2009) Евфемія в соціально-економічному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 152-155.

Карабінська, Ольга (2009) Листи Лесі Українки в контексті літературної доби кінця ХІХ - початку ХХ ст. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 32-38.

Карпенко, Є. М. (2009) Інформаційно-аналітичні уміння у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. pp. 116-120.

Карпенко, Є. М. (2009) Формування інформаційно-аналітичних вмінь майбутніх вчителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 6. pp. 195-200.

Карпенко, Є. М. (2009) Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов засобами спецкурсу "Інформаційно-аналітичні уміння майбутніх учителів іноземних мов". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 157-160.

Карплюк, С. О. (2009) Досвід Ривіна-Дяченка у проектуванні методики взаємонавчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 121-125. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2009) Проблема розвитку взаємонавчання в історії педагогічної думки. Житомирська науково-педагогічна школа «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів»: здобутки та перспективи: збірник наукових праць / авт. кол. О.А.Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька та ін.; за заг ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид. pp. 305-315.

Карплюк, С. О. (2009) Становлення та розвиток взаємо навчання в історії педагогічної думки. // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матеріалів Міжн. Науково-практичної конференції. – 22-24 квітня, 2009 р. Київ – Житомир / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. – К.: КІМ, 2009.. pp. 399-407.

Карпушенко, Г. А. (2009) Технології особистісно орієнтованого навчання і виховання в практиці сучасної початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 116-120.

Карпюк, О. А. (2009) Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Вісник ЖДТУ (4). pp. 74-79.

Карпюк, О. А. (2009) Нові моделі фінансування освіти: пріоритет вибору. Тези доповідей ХХХІV наук.-практ. міжвуз. конф.. pp. 43-44.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації (2).

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". pp. 286-288.

Карпюк, О. А. (2009) Стан, проблеми та перспективи формування ринку освітніх послуг, шляхи вдосконалення. Матеріали ювілейної міжнар. наук. конф. "Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського до сьогодення" (2). pp. 230-232.

Карпюк, О. А. (2009) Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід. Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід / О.А.Карпюк // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. праць]. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації.

Качмала, Вікторія (2009) Статистика - наука про відображення динаміки життя населення (на основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.). Волинські історичні записки, 2.

Каяліна, С. В. (2009) Використання засобів нових інформаційних технологій на заняттях з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 30-35.

Киреева, И. Ю. (2009) Экологическая характеристика отдельных групп микроорганизмов в рыбохозяйственных водоемах. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 107-109.

Кирикова, Т. А., Антоновский, А. Г. (2009) Макрозообентос восточного и центрального Сиваша как основная кормовая база арктических куликов на местах миграционных остановок на юге Украины. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 51-53.

Кириченко, В. В. (2009) Роль цінностей у ситуативній зміні толерантності особистості. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів. pp. 99-102.

Киричук, Г. Є., Пантюк, В. В., Киричук, В. О. (2009) Вміст іонів важких металів в організмі витушки пурпурної за антропогенного пресінгу. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 53-55.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї йонів кадмію водного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету (26). pp. 68-71.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (49). pp. 151-156. ISSN 0206-5657

Клименюк, Ю. М. (2009) Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів. Українська полоністика (6). pp. 133-139.

Климова, К. Я. (2009) Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів. Українська мова і література в школі. (2). pp. 46-50.

Климова, К. Я. (2009) Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (4). pp. 193-197.

Климова, К. Я. (2009) Проблема фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи як словесників у контексті формування креативної мовнокомунікативної особистості сучасного педагога. Наукові записки Вінницького державного педагогчного університету ім. М. Коцюбинського. pp. 190-194.

Климова, К. Я. (2009) Формування креативності майбутніх учителів засобами науково-дослідної роботи з української мови та методики її викладання у школі. Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Климова, К. Я. (2009) Формування культури українського мовлення в майбутніх учителів-нефілологів (психологічні передумови). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). (8). pp. 198-205.

Клитин, А. К. (2009) Изучение сукцессии промысловых беспозвоночных у западного побережья Сахалина с помощью кластерного анализа. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 55-57.

Клитин, А. К. (2009) Общая характеристика распределения промысловых беспозвоночных у западного побережья Сахалина в 1995–2008 гг. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 57-59.

Клімова, І. О. (2009) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Житомирського державного технологічного університету (3 (49)). pp. 238-240.

Клімова, І. О. (2009) Статистичний аналіз ринку картоплі. Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту (4 (25)). pp. 17-20.

Коваленко, В. О. (2009) Вплив рівня водозабезпечення ставу на рибницькі показники при вирощуванні ставової риби. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 111-112.

Коваль, В. А. (2009) Изменение биохимических параметров карпа при действии повышенной концентрации аммиака. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 113-114.

Коваль, Т. В. (2009) Філософське осмислення ролі інформації в сучасному суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

Ковальова, Т. П. (2009) Лінгвостилістичні особливості зображення кольору речей в англійській художній прозі XVIII-XX століть. Мовні і концептуальні картини світу. – Частина 2 (25). pp. 69-74.

Ковальова, Т. П. (2009) Образ міста в романі Т. Морісон "Jazz". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 95-98.

Ковальова, Т. П. (2009) Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісон “Джаз”). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. (16). pp. 255-233.

Ковальчук, І. В. (2009) Історіографічний аспект поширення впливу ОУН на територію Житомирщини. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 84-87.

Ковальчук, І. В. (2009) Діяльність УПА на території Житомирської області в 1943 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет (16). pp. 199-202.

Ковальчук, І. В. (2009) Культура і цивілізація. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, 2009. – Вип. 3(33). – С. 163-168. (3(33)). pp. 163-168.

Ковальчук, І. В. (2009) Поширення впливу і діяльність ОУН на Житомирщині в 1941 році. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 17. Серія : історія : зб. наукових праць / [за заг. ред. проф. П. С. Григорчука], Вінниця. pp. 84-90.

Ковальчук, Л. О. (2009) Розвиток педагогічної техніки майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін у класичному університеті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 69-73.

Ковальчук, О. А. (2009) Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми професійного становлення майбутнього вчителя математики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 165-170. ISSN 2076-6173

Ковалюк, Ю. В. (2009) Внутрішня форма і символ у семантиці англійських фразеологізмів із топонімічним компонентом (варіантологічний підхід). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 233-236. ISSN 2076-6173

Ковбасюк, Т. Л. (2009) Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь працювати з історичними джерелами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 126-133.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як концепт осмислення типів світогляду у філософії М. Лоського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2009) Співвідношення образів дохристиянських богів (Сварога і Дажбога) з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2). pp. 68-72.

Ковтун, Ю. В. (2009) Класичний і некласичний традиціоналізм: практика інтерпретації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Козир, Вікторія (2009) Сад Житейських думок, трудів і почуттів Валерія Шевчука. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 39-44.

Козловець, М. А. (2009) Схід-захід: дилема чи проблема українського вибору? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Козюк, А. М., Коновальчук, О. П., Комісарук, В. В. (2009) Технологія рівневої диференціації у навчанні молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 121-126. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2009) Технологія поетапної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 74-77. ISSN 2076-6173

Колчик, О. Г. (2009) Проектний підхід як інноваційний механізм управління професійно технічною освітою на регіональному рівні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 126-129.

Коновальчук, І. І., Коновальчук, І. М., Коновальчук, М. І. (2009) Мотивація навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 305-309.

Константиненко, Л. А. (2009) Динаміка чисельності та видового складу перітрих (Ciliophora, Peritrichia) в очисних спорудах. Міжнародна науково-практична конференція "Наукові дослідження - теорія та експеремент". pp. 50-52.

Копетчук, В. А. (2009) Методика формування професійної спрямованості навчання предметів математично - природничого циклу в медичному коледжі. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 470-483.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Свеста, Т. В., Міхеєва, Г. М. (2009) Геолого-екологічні екскурсії як перспективний напрямок туризму в Житомирській області. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 17-25.

Кордон, М. В. (2009) Велика мета – Європа. газета "Житомирщина".

Кордон, М. В. (2009) Законодавча база відносин Україна – НАТО. Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ (3). pp. 86-88.

Кордон, М. В. (2009) Знаменна дата в історії України. газета "Житомирщина".

Кордон, М. В. (2009) Одісея Бориса Тена (09.12.1897 - 12.03.1983). Волинські історичні записки, 2.

Кордон, М. В. (2009) Освіта України в 1917-1920 рр. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 57-59.

Кордон, М. В. (2009) Символ України. Житомирщина. p. 2.

Кордон, М. В. (2009) Співробітництво України з Європейським Союзом. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1). pp. 10-13.

Корнійчук, Н. М., Шелюк, Ю. С. (2009) Водорості обростань Potamogeton perfoliatus L. у басейні річки Тетерів. Український ботанічний журнал, 66 (5). pp. 670-683. ISSN 0372-4123

Корнійчук, Ю. Г. (2009) Виховний процес у вищому військовому навчальному закладі як науково-теоретична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 72-76.

Коробченко, М. (2009) Наземна активність підземного гризуна Spalax Microphthalmus. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 339-341.

Королев, А. В. (2009) Закономерности выбора трофических объектов Pterostichus Melanarius (Coleoptera, Carabidae) в условиях лесных биогеоценозов степного Приднепровья. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 208-209.

Король, Є. О. (2009) Художественная корреляция «поэт-раб» в романе Г. Броха «Смерть Вергилия». Вiсник Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (фiлологiчнi науки). pp. 88-96.

Король, Л. М., Максимець, С. М. (2009) Рівень научуваності студентів як фактор ефективності професійної підготовки. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). ISSN 2311-8466

Королюк, О. М. (2009) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Нові технології навчання. Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції, 1 (58). pp. 180-186.

Королюк, О. М. (2009) Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 236-239.

Коростельов, О. О. (2009) Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в аналітичній діяльності управління освітньою установою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 81-87.

Косинська, Наталія (2009) Божевілля як втеча від гендерної ролі в романі М.Матіос "Солодка Даруся". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 30-35.

Косякевич, О. В. (2009) Технологія диференційованого навчання молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 127-130.

Котлова, Л. О. (2009) Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (4). pp. 23-28.

Котлова, Л. О. (2009) Проблема конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Тези доповідей учасників Міжнар.наук.-практ. конф. “Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи”.. pp. 84-85.

Котлова, Л. О. (2009) Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. pp. 233-238.

Котлова, Л. О. (2009) Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / За ред.проф.Н.І.Пов’якел. pp. 232-240.

Котнюк, Л. Г. (2009) Особливості складних номінатів на позначення людини в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 188-191.

Котова-Олійник, С. В. (2009) Візуальні репрезентації ґендеру в культурі: теоретичні та методологічні підходи до вивчення проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 27-32.

Коцюба, Е. П. (2009) No-ергическая система мозга при стрессе у прибрежных крабов, обитающих в условиях хронического антропогенного загрязнения. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 60-61.

Кошелев, А. В. (2009) Эколого-биологические аспекты соленостной толерантности гетерогонных беспозвоночных солоноватых временных водоемов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 61-63.

Кошелев, А. И., Кошелев, В. А., Пересадько, Л. В., Писанец, А. М., Денисова, Е. М. (2009) Инвазионные и новые виды птиц в орнитокомплексах северного Приазовья. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 297-299.

Кошелев, В. А. (2009) Орнитокомплексы карьеров и обрывов юга Украины и их вклад в биоразнообразие региона. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 300-302.

Кошелєв, В. О., Матрухан, Т. І. (2009) Лучні орнітокомплекси північного Приазов’я і фактори, що визначають їх структуру. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 302-304.

Кравець, О. Є. (2009) До питання професійної педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 161-165. ISSN 2076-6173

Красковська, О. Л. (2009) Вимоги до вправ для навчання моделей комунікативної поведінки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 28-32.

Кривонос, О. М. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРІВ МАТЕМАТИКИ З КУРСУ «ПРОГРАМУВАННЯ». Інформаційні технології і засоби навчання.

Кругляк, Марина (2009) З історії київських студентських гуртожитків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Волинські історичні записки, 3. pp. 125-131.

Кругляк, Марина (2009) Місце харчування в структурах повсякденності студентства підросійської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 2.

Кріцберг, Р. Я. (2009) Соціолінгвістичні та семантичні особливості ідіом у творах Д. Чосера та У. Шекспіра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 99-103.

Кудоярова, О. В. (2009) Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 104-109.

Кузнецова, О. Ю. (2009) Особливості підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 66-71.

Кузнєцова, І. В. (2009) КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ОЗАГЛАВЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ХХ – ХІ СТОЛІТЬ). «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р. pp. 76-77.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Дискурсивний потенціал фразеологізмів англійської мови з структурно-семантичними трансформаціями. Загальні проблеми фразеології: матеріали міжнар. конф. (Горлівка, 15 жовт. 2009); редкол: С. П. Волосевич (голов. ред) [та ін.]. pp. 98-101.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Натяк-шарада в сучасному англомовному художньому дискурсі. 1) Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів". pp. 172-174.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Натяк-шарада в сучасному англомовному художньому дискурсі. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009р., ТНЕУ. pp. 72-74.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Роль трансформованих фразеологічних одиниць у створенні нюансів смислу (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал /голов. ред. В.Д. Каліущенко. pp. 24-34.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Роль трансформованих фразеологічних одиниць у створенні нюансів смислу (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал]. pp. 24-33.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Фразеологізм-натяк у художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 166-170.

Кузнєцова, Л. В., Кузнєцова, Л. М. (2009) До питання про роль сучасних соціокультурних умов у формуванні мотивації учнів до вивчення другої іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 24-29.

Кукушкін, В. В. (2009) Ідентифікаційний модус концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ (на матеріалі англомовного газетного дискурсу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 185-188.

Кулагина, К. В., Каменек, В. М. (2009) Морфофизиологические особенности Daphnia Magna в условиях влияния биологического пестицида на основе Bacillus Thuringiensis. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 63-65.

Кулиева, Х. Ф. (2009) Особенности фотопериодических адаптаций американской белой бабочки (Hyphantria Cunea) в Азербайджане. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 209-211.

Курбанов, Э. М., Мамедова, С. Ч. (2009) Биоразнообразие окрестности озера Гек Гель малого Кавказа азербайджанской республики. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 12-14.

Кутек, Т. Б. (2009) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ». Молода спортивна наука України: Матеріали Всеукр. наук. конф., 4. pp. 90-94.

Кучін, Я. Г. (2009) Філософський аспект україно-польської ситуації в сучасному аграрному секторі і відношення до земельних реформ. Українська полоністика (6). pp. 79-86.

Кучін, Я. Г. (2009) Українська ментальність: відношення до національних меншин. Історія, філософія, релігієзнавство (1). pp. 18-22.

Кучін, Я. Г. (2009) Український традиціоналізм у творчості Юрія Липи. Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції 21-22 листопада 2008 р.. pp. 83-84.

Кучін, Я. Г. (2009) Філософський аспект ситуації в сучасному аграрному секторі. Українська полоністика (6). pp. 79-86.

Кучін, Яніна (2009) Господарський менталітет сутність і структура при моделюванні сучасного соціуму. Актуальні проблеми сучасной філософії та науки: творче, креативне і практичне мислення. Збірник наукових праць ( За матеріалами ІІ міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців від 23 грудня 2009 р.). pp. 39-40.

Кшивіцький, Ю. (2009) Житомир. Волинські історичні записки, 3. pp. 103-115.

Кійко, С. В. (2009) Запозичення з латини в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 89-94.

Кіндрась, О. В. (2009) ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Пошук. Науково- освітнє видання. (11).

Лазоренко, Н. Л. (2009) Тестовий контроль як засіб активізації навчальної діяльності студентів з іноземної мови в аграрних вузах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 35-38.

Ларионова, М. А., Стреляный, С. Ф. (2009) Агроландшафты как источник кормовых ресурсов бурого медведя (Ursus Arctos Arctos). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 243-245.

Лебедик, Л. В. (2009) Компоненти структури педагогічної компетентності магістра економіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 77-82.

Левківський, М. В. (2009) Українська ментальність в Європейському вимірі. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конференціїї / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої.. pp. 276-282.

Левочко, М. Т., Гресь, Н. Л. (2009) Теоретично-практична підготовка студентів до виробничої практики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 3-9.

Левченко, Галина (2009) Інерція біографізму чи адекватна методологія? (До проблеми біографічного канону в сучасній рецепції творів Лесі Українки). Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 56-72.

Левченко, Г. Д. (2009) Леся Українка - Ілюміната: семантика світлових образів у ліриці поетеси. Волинь філологічна: текст і контекст. Леся Українка та зарубіжні письменники (8). pp. 286-300.

Левченко, Олег (2009) Самоусвідомлення таланту: перші публікації Юрка Гудзя. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 45-53.

Левіщенко, М. С. (2009) Концептуальні домінанти англомовного вікторіанського дискурсу та його концептосфера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 189-193.

Легзіна, І. П. (2009) Проблеми об’єктивізації оцінювання вмінь англійського писемного мовлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 134-139.

Ленчук, І. Г., Михайленко, В. Є. (2009) Професійна підготовка студентів засобами пізнавально - візуального навчання азам позиційної стереометрії. Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА (5).

Лещук, Г. В. (2009) Підготовка фахівців до соціальної роботи з сім’ями у Франції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 73-77.

Ликова, Вікторія (2009) Дві колонізаційні кампанії на землі Південної України в першій половині ХІХ ст. Волинські історичні записки, 2.

Лисак, Г. О. (2009) Психолого-педагогічні умови підвищення об'єктивності контролю та оцінювання професійної підготовки студентів університетів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 88-91.

Литвак, О. Й. (2009) Динаміка змін у системі професійної підготовки соціальних працівників у ВНЗ Польщі. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – 22-24 квітня, 2009 р. Київ – Житомир. pp. 484-491.

Литвак, О. Й. (2009) Сучасний стан підготовки соціальних працівників у ВНЗ Польщі. Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-7 листопада 2009 року / За ред. А.І. Конончук. pp. 106-108.

Литньова, Т. В. (2009) Розвиток цільового компонента навчання іноземної мови в контексті компетентнісної освітньої парадигми. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. pp. 90-94.

Лобода, С. М. (2009) Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби Української держави 1917 – 1920 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 39-44.

Лопушанська, О. М. (2009) Особливості відтворення фразеологічного фонду в німецькомовних перекладах Ольги Кобилянської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 194-197.

Лукінова, К. І. (2009) Англійський прийменник у діахронії та синхронії (на матеріалі словосполучень in+N, on+N). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 156-159.

Лук’янчук, С. Ф. (2009) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДВОМОВНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ ГРОМАДСЬКИХ ШКІЛ В США. : Вид-во Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. pp. 445-452.

Лук’янчук, С. Ф. (2009) Основні чинники актуалізації завдання полікультурного виховання в американському суспільстві на зламі ХХ–ХХІ століть. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 166-170.

Лук’янчук, С. Ф. (2009) Основні чинники актуалізації завдання полікультурного виховання в американському суспільстві на рубежі XX-XXI століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 166-170.

Лук’янчук, С. Ф. (2009) Підготовка вчителя у вищих навчальних закладах США до навчальної діяльності у полікультурному середовищі. Наукові праці. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія.. pp. 48-53.

Лутай, Майя (2009) Ректори, викладачі, студенти Житомирського педагогічного інституту - жертви сталінського тоталітарного режиму. Волинські історичні записки, 2.

Лутай, М. Є. (2009) Ківа Маркович Табакмахер - директор Житомирського педагогічного інституту - жертва сталінського тоталітарного режиму. Євреї в Україні: історія і сучасніть. Збірник наукових праць. - Житомир. pp. 427-431.

Лутай, Майя (2009) До історії єврейських сіоністських організацій на Житомирщині. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни). Матеріали МІжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 244-251.

Лутай, Майя (2009) Ківа Маркович Табакмахер – директор Житомирського педагогічного інституту – жертва сталінського тоталітарного режиму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія і сучасність", Житомир. pp. 427-430.

Луценко, В. В. (2009) Основні етапи формування творчої активності майбутнього вчителя музики засобами музично-комп’ютерних технологій. Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів": здобутки та перспективи: збірник наукових праць / авт. кол. О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька та ін.; за заг. ред. проф. О.А. Дубасенюк. pp. 141-155.

Лучкевич, В. В. (2009) Дмитро Чижевський – дослідник невідомої педагогічної спадщини Я. А. Коменського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 83-87.

Лєтицька, О. М., Баранов, В. О. (2009) Структура донних угруповань як показник екологічного стану річки в зоні санаторних комплексів м. Свалява. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 66-67.

Лєцкін, М. О. (2009) «Я з землею зрісся – не вирну…» (Іван Огієнко та Михайло Драй-Хмара). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки (19). pp. 103-106.

Лєцкін, М. О. (2009) Талант, заповіданий духом Тараса й Лесі (Іван Огієнко та Петро Волиняк). Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 114-121.

Лєцкін, М. О. (2009) Як я був літературним редактором газети «Голос громадянина». Житомирський прорив. pp. 96-107.

Лєцкін, М. О. (2009) “Та дороги розійшлися…” (Іван Огієнко та Дем’ян Бєдний). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (6). pp. 60-65.

Лісовський, А. М. (2009) Енциклопедія духовної історії Волині. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18).

Літяга, І. В. (2009) Особливості педагогічної корекції сфери спілкування підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого закладу. Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів": здобутки та перспективи: збірник наукових праць / авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька та ін. ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк.. pp. 216-229.

Магась-Демидас, Ю. І. (2009) Кооперація у програмах та діяльності політичних партій у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Волинські історичні записки, 3. pp. 47-57.

Магась-Демидас, Ю. І. (2009) Роль євреїв у кооперативному русі Волинської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріфли міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія та сучасність": Збірник наукових праць. pp. 213-219.

Мазяр, О. В. (2009) Індивідуально-психологічний аналіз обдарованості у працях І. О. Сікорського. Матеріали ІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки».. pp. 41-43.

Мазяр, О. В. (2009) Структура індивідуальності у роботах І.О. Сікорського. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В. О. Моляко, 12 (7). pp. 158-166.

Мазяр, О. В., Горбова, Н. Д. (2009) Особливості фрустраційних реакцій релігійно спрямованих та творчо обдарованих особистостей. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука (1). pp. 15-17.

Макарова, О. Ю. (2009) Актові книги Овруцького гродського уряду др. пол. XVII ст. - важливе джерело для вивчення українсько-польських мовних контактів. Волинь-Житомирщина (18).

Максимов, О. В. (2009) Особливості політики уряду Російської імперії щодо служби євреїв в судових органах Правобережної України в першій половині ХІХ ст. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 180-183.

Максимова, О. О. (2009) А.С. Макаренко та проблема формування успішності особливості школяра молодших класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 42-45. ISSN 2076-6173

Максимова, О. О. (2009) Формування успішної особистості шестирічного першокласника (експериментальне дослідження). Збірник наукових працьУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 124-130.

Максюта, А. В. (2009) Місце політичного інтерв’ю на тлі медіадискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 198-201.

Малинівська, Л. І. (2009) Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи формування відповідального ставлення в учнів 5-9 класів сільської школи до природи у процесі позакласної виховної школи. Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. - Випуск 25: Педагогічні науки. - Том 2, 2 (25). pp. 180-189.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Наївне як естетична категорія в системі художньо теоретичних канонів епічного театру Б. Брехта: маска як засіб створення "ефекту очуження". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 8-13. ISSN 2076-6173

Малюська, З. В. (2009) Навчання перекладу фахових текстів у немовному вищому навчальному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 137-140.

Малярчук, О. В. (2009) Викладач в системі дистанційного навчання. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць (2). pp. 169-178.

Малік, М. Г., Новіцький, Р. О., Недзвецький, В. С., Сухаренко, О. В. (2009) Використання специфічного цитоскелетного білку у іхтіотоксикологічних дослідженнях. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 114-116.

Манжос, Я. Ю. (2009) Макрополе theft у семантичному просторі crime. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 207-211.

Манукян, Д. В., Кешишян, А. Ш., Мелик-Андреасян, Г. Г., Алексанян, Ю. Т., Овсепян, А. А. (2009) Малярийные комары Армении. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 250-251.

Маркевич, О. В. (2009) Регіональний вимір економічного співробітництва Республіки Польща та України за роки незалежності (на прикладі Житомирської області). Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали V Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2008 р.). pp. 246-254.

Мартинович, О. Б. (2009) Вільна робота як невід’ємний елемент навчального заняття в початковій школі Єнського плану Петера Петерсена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 130-133.

Мартинюк, А. П. (2009) Інтегративне підґрунтя перекладацької діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 128-131.

Мартинюк, Л. В. (2009) Оцінка моральних якостей студентами-випускниками (співвідношення у свідомості і самосвідомості майбутніх учителів понять "добре" й "корисне"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 92-96.

Мартынов, В. В. (2009) Материалы к фауне пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) Черновицкой области. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 213-214.

Марущак, О. М. (2009) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ (З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 1991 РОКУ). Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз.зб.наук.статей/Відп.ред. В.А. Зарва. pp. 381-393.

Марущак, О. М. (2009) Словникові вправи дитячих періодичних видань як засіб формування культури мовлення молодших школярів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.). pp. 41-47.

Марущак, О. М. (2009) Словникові вправи дитячих періодичних видань як засіб формування культури мовлення молодших школярів (на допомогу студентам-практикантам). Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Марущак, О. М. (2009) ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ. // Феномен Лесі Українки в історіософському, культурологічному, мистецтвознавчому й філософському аспектах (матеріали міжвузівської наукової конференції). pp. 48-53.

Маслак, Л. П. (2009) Особливості методики поетапного формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" : [зб. наук. праць / за ред. проф. О. А. Дубасенюк].. pp. 257-259.

Маслак, Л. П. (2009) Роль і місце міжкультурної комунікації у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів. Науковий Вісник Чернівецького університету. (469). pp. 105-111.

Маслов, Ю. В., Баженова, І. В. (2009) Зміст навчання іншомовного писемного мовлення на етапі професіоналізації: до проблеми жанрової систематизації завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 78-81.

Матвієнко, І. О. (2009) Методична модель формування ціннісних орієнтацій дев’ятикласників на шкільних уроках правознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 171-175.

Матчинська, С. Ф. (2009) Видове різноманіття олігохет Київського водосховища. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 68-69.

Матяш, Ірина (2009) Чиста…. Волинські історичні записки, 2.

Маценка, С. П. (2009) "Театр із духу музики": музично-драматичні засади Б. Брехта в сучасному театрі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 210-213.

Мацюра, О. В. (2009) Птахи Чорноморського-Середземноморського пролітного шляху (екологічні особливості, моніторинг, різноманіття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Мацієвський, О. Е., Анічкіна, О. В. (2009) Самостійна робота учнів під час вивчення нітратів. Біологія і хімія в школі (1). pp. 22-25.

Мачушник, О. Л. (2009) Пізнавальна активність особистості як проблема педагогічної психології. Матеріали Третьої Міжнародної наково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи".

Мачушник, О. Л. (2009) Ціннісні орієнтації майбутніх психологів у контексті професійної освіти. Наукові дослідження - теорія та експеримент 2009: Матеріали п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 3. pp. 161-164.

Машина, В. П. (2009) Видове різноманіття вільноіснуючих нематод (nematoda) канівського водосховища. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 69-71.

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Жалай, Е. И., Коршунова, Е. Д., Морозов-Леонов, С. Ю., Ростовська, О. В., Соболенко, Л. Ю., Васильева, Л. А., Янович, Л. М. (2009) "Генетические ветра" Палеарктики: приложение концепции к территории Украины. Современные взгляды на эволюцию органического мира: межд. науч. конф., 18-20 нояб. 2009 г.. p. 43.

Межжерин, С. В., Морозов-Леонов, С. Ю., Некрасова, О. Д., Ростовская, О. В., Соболенко, Л. Ю. (2009) Генетическая структура гибридных поселений и морфометрия зеленых лягушек комплекса Rana Esculenta L., 1758 Западноукраинского региона. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (26). pp. 5-12. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В., Морозов-Леонов, С. Ю., Некрасова, О. Д., Ростовська, О. В., Соболенко, Л. Ю. (2009) Генетическая структура гибридных поселений и морфометрия зеленых лягушек комплекса Rana esculenta L., 1758 западноукраинского региона. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (26). pp. 15-12. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В., Павленко, Л. И. (2009) Щиповки (Сypriniformes: Cobitidae: Cobitis) водоемов Украины: генетические границы видов и естественная гибридизация. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (25). pp. 146-154. ISSN 2075-0846

Мелешкевич, Л. М. (2009) Глибинні предикати інтелектуальної дії та соціальної дії в біографічних текстах енциклопедичних статей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 202-207.

Мелещенко (Коцута), А. А. (2009) Навчально-методичне забезпечення єврейського шкільництва на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Євреї в Україні історія і сучасність. pp. 177-181.

Мельник, В. І., Баранський, О. Р., Харчишин, В. Т., Хом’як, І. В., Корнійчук, В. С. (2009) Флористичні знахідки на Житомирському Поліссі. Інтродукція рослин (2). p. 3. ISSN 1605-6574

Мельник, Ю. П. (2009) Об’єктивація гендерних стереотипів у сучасній лінгвістичній науці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 110-114.

Метілка, Д. В. (2009) Іманентне насилля влади. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 37-41.

Мехед, О. Б. (2009) Зміни активності катаболічних ферментів у печінці коропових риб при адаптації до дії гербіцидів. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 116-117.

Миронова, Т. Ю. (2009) Погляд людини як загальне поняття про важливий механізм життя та погляд автора в плині творчого письма. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 199-212.

Мирончук, Н. М. (2009) Морально-духовний розвиток особистості у системі гуманістичного виховання В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Педагогічні науки (53). pp. 240-244.

Мирончук, Н. М. (2009) Софія Русова про роль школи у національно-громадянському вихованні особистості. Наукові записки. Серія „Психолого-педагогічні науки” (4). pp. 142-145.

Мирончук, Н. М. (2009) Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 33-37.

Мирончук, Н. М. (2009) Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 33-37.

Миронюк, М. О. (2009) Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового забруднення водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Митяй, И. С. (2009) Использование относительных пространственных показателей в исследованиях птичьих яиц. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 305-307.

Михайленко, В. В. (2009) Mодусний маркер у структурі дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 30-33.

Михеев, А. В. (2009) Оценка длительности существования следов жизнедеятельности млекопитающих в степных лесах Украины. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 345-346.

Мойсієнко, В. М. (2009) «Причинки до історії української мови» Міхаеля Мозера – неупереджена оцінка мовного українського минулого. Українська мова (4). pp. 73-81.

Мойсієнко, В. М. (2009) Наголошування в українських стародруках кінця XVI – початку XVII ст. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць (475). pp. 531-534.

Мойсієнко, В. М. (2009) Питання історичної діалектології східнослов’янських мов у лінгвістичній спадщині Ю. Шевельова. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія ФІЛОЛОГІЯ. (843). pp. 33-38.

Мойсієнко, В. М. (2009) Привілей Жиґимонта-Августа 1560р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного. Волинь-Житомирщина (18).

Молчанов, Володимир (2009) Життєвий рівень населення України за часів П. Куліша. Волинські історичні записки, 3.

Молчанов, Володимир (2009) Житлове забезпечення міського населення в Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. Волинські історичні записки, 2.

Моркотун, С. Б. (2009) Структурна модель презентаційних умінь як основа їх формування у студентів магістратури. Наукові записки. Серія „Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). (3). pp. 187-191.

Мороз, Л. В., Пашко, І. О. (2009) Соціокультурний аспект у вивченні іноземної мови як чинник розвиваючого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 38-42.

Морозовская, И. А., Протасов, А. А. (2009) Изменчивость популяции Dreissena Polymorpha по характеру рисунка раковины и меланизации в водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 73-75.

Москвитина, Н. С., Локтев, В. Б., Романенко, В. Н., Агулова, Л. П., Андреевских, А. В., Большакова, Н. П., Гашков, С. И., Иванова, Н. В., Кононова, Ю. В., Коробицын, И. Г., Кравченко, Л. Б., Куранова, В. Н., Москвитин, С. С., Протопопова, Е. В., Сучкова, Н. Г., Терновой, В. А., Тютеньков, О. Ю., Чаусов, Е. В. (2009) Зоопаразитарные комплексы очагов клещевых инфекций в трансформированных экосистемах. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 252-254.

Москвіна, Т. П. (2009) Аналіз обдарованості та диференціація її видів. Матер. ХХХІІІ науково-практичної міжвузовської конференції.

Москвіна, Т. П. (2009) Погляди Івана Огієнка та його сподвижників щодо національної системи освіти. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 110-114.

Москвіна, Т. П. (2009) Роль сім’ї у вихованні гуманних взаємин учнів. Матер. ХХХІІІ науково-практичної міжвузовської конференції. p. 212.

Мосієнко, О. В. (2009) Ідентифікаційні моделі номінативно-референційних одиниць в англомовному газетному дискурсі. Третій міжнародний науковий форум. Сучасна англістика : мова в контексті культур. Тези доповідей.. pp. 108-110.

Мосієнко, О. В. (2009) Реляційні засоби англомовного газетного дискурсу. Проблеми семантики, прагматики і когн ітивної лінгв істи ки. – Вип. 15. – К. : Ки ївськ. нац. ун-т імен і Тараса Шевченка.

Мосієнко, О. В. (2009) Функціонування номінативно-референційних одиниць в англомовних газетних текстах: тактика домінування професійних властивостей. Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих учених, 27–28 січ, 2. pp. 29-31.

Моісєєва, М. А. (2009) Хасидський нігун – традиційний музичний жанр євреїв Східної Європи. «Євреї в Україні: історія і сучасність»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 367-369.

Мудрак, Л. П. (2009) З історії виникнення таємної писемності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 208-212.

Музика, О. Л. (2009) Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19).

Музика, О. Л. (2009) Ціннісна підтримка як теоретична та прикладна проблема. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко, 12 (8). pp. 177-188.

Музика, О. Л., Савиченко, О. М. (2009) Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах, 12 (8). pp. 188-195.

Муравицький, В. О. (2009) Інформаційна культура особистості як нова антропологічна риса в сучасному глобалізованому світі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 42-46.

Муравицький, В. О. (2009) Колізії ідентичності у глобалізованому світі в поглядах Зігмунда Баумана. Українська полоністика (6). pp. 10-15.

Муратова, І. С. (2009) Мовна інвектива як одиниця вербальної агресії в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 198-201.

Мігалуш, А. О. (2009) Виховання толерантного ставлення до людей з особливими потребами в інклюзивних закладах освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 88-91.

Місяць, Н. К. (2009) Centrum Polonijne Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu — część składowa polsko-ukraińskiego dialogu kultur. Postscriptum Polonistyczne (1 (3)). ISSN 1898-1593

Місяць, Н. К. (2009) Полонізми в творах Ліни Костенко. Українська полоністика (6). pp. 145-157.

Міщук, С. М. (2009) Петро Никандрович Абрамович - педагог, учений та громадський діяч. Волинські історичні записки, 2.

Міщук, С. М. (2009) С.І. Маслов – книгознавець, археограф рукописних книг. Волинські історичні записки, 3. pp. 119-124.

Міщук, Г. А. (2009) Станіслав Шодуар – власник нумізматичних рукописів та колекціонер античних нумізматичних старожитностей. Волинські історичні записки, 3. pp. 116-118.

Нагачевська, О. О. (2009) Проблематика та поетика роману Джойс Керол Оутс "вбивці" (1975). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 171-174.

Назарук, К. М., Хамар, І. С. (2009) Зоопланктон озера чорне велике Шацького національного природного парку. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 75-76.

Натикач, Петро (2009) Духовне життя Волині в 20-30-х роках ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 73-75.

Несен, Ірина (2009) Терміни осіннього сезону в народних уявленнях Житомирського Полісся (середина ХІХ - ХХ ст.). Волинь-Житомирщина (18).

Никулина, Т. В. (2009) Межвидовые конкурентные отношения развивающихся на ясене короедов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 216-218.

Новальська, Тетяна (2009) Вивчення читачів бібліотек та кола їхніх літературних інтересів у 30-ті - 50-ті роки ХХ ст. Волинські історичні записки, 2.

Новобранець, О. Б. (2009) Домінанта драматургічної донжуніани. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 153-157.

Новіцька, Юлія (2009) Історіографічна спадщина В. Липинського в оцінці сучасних істориків. Історія.Філософія.Релігієзнавство (2). pp. 54-58.

Новіцька, Юлія (2009) Міжнаціональні відносини у вищих навчальних закладах Кракова (1918-1939). Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 202-209.

Новіцька, Юлія (2009) Наукова діяльність Івана Фещенка-Чопівського в Польщі. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 90-92.

Новіцька, Юлія (2009) Науково-педагогічна діяльність Флоріана Кудревича, Леона Лаврисевича і Юзефа Черлюнчакевича в Кракові за часів Австро-Угорської монархії. Матеріали ІІ Волинської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, 2-3 жовтня 2009 р.). – Житомир. pp. 90-92.

Новіцька, Юлія (2009) Професори і викладачі українського походження у вищих школах кракова за часів Австро-Угорської монархії і другої Речі Посполитої. Матеріали науково-практичної конференції. Мова освіта, культура в контексті Болонський реалій – ІІ" 1-3 квітня 2009 р.. pp. 250-252.

Новіцька, Юлія (2009) Товариство “Українська студентська громада” в Кракові (1924-1939 рр.). Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 233 – 235.. pp. 233-235.

Новіцька, Юлія (2009) Українці в діаспорі. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» (15). pp. 169-188.

Нідзельська, Ю. М. (2009) Концепт як відображення універсального та етноспецифічного у свідомості етноса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 160-162.

Овчинникова, Ю. Ю., Старостенко, Е. В., Бондаренко-Борисова, И. В. (2009) Особенности структуры сообществ коллембол в биотопах с разной степенью рекреационной нагрузки. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 164-166.

Огоцький, Я. П. (2009) Створення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва як нових об’єктів природно-заповідного фонду в умовах м. Дніпропетровськ. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 16-17.

Огієнко, Олена (2009) Бюджетна система Волинського земства (1904 - 1913 рр.). Волинські історичні записки, 2.

Оксамитний, О. Ф., Обухова, К. М., Папученко, М. П. (2009) Природно-заповідний фонд дніпропетровщини. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 18-19.

Оладько, Т. В. (2009) Особливості поетики драм Володимира Винниченка в контексті загальних тенденцій епізації у драматургії XIX – початку XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 203-208.

Олексюк, Н. С. (2009) Організація соціально-педагогічного процесу в сім’ї військовослужбовця як важлива умова її позитивно спрямованої життєдіяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 43-47.

Олексюк, Н. С. (2009) Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України як об’єкт наукового дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 45-48.

Олененко, Анна (2009) Історія формування кордонів Азовської губернії (1775 - 1776 рр.) за матеріалами опублікованих джерел. Волинські історичні записки, 2.

Оляндер, Л. К. (2009) Епічний компонент у ліро-драматичній поемі Адама Міцкевича "Dziady" (Ч. ІI). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 123-125.

Олімова, М. О. (2009) Мережева освіта як інновація в сучасному управлінні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 131-134.

Омельченко, А. А. (2009) Використання технологій креативного мислення у розвитку мовленнєвої компетенції студентів І-ІІ курсів мовного внз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 78-82.

Омельченко, Л. Ф., Жихарєва, О. О., Соловйова, Л. Ф. (2009) Аксіологічний аспект телескопії в англомовному дискурсі. Іноземна філологія (6). pp. 13-26.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2009) Композитологія в дискурсивному просторі англійської мови. Філологічні трактати, 1 (2). pp. 128-136.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2009) Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі. Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі (19). pp. 138-147.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2009) Структурно-складні ад’єктивні одиниці з суфіксом -ing у газетно публіцистичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 34-38.

Онопрієнко, Т. М. (2009) Мифологический генезис тропов в художественном мышлении. Матеріали VШ Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація". pp. 101-102.

Онопрієнко, Т. М. (2009) Прагматичні функції епітета в текстах газетно-журнальних жанрів. Актуальні питання металінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції. pp. 252-254.

Орел, Л. О. (2009) Самостійна робота студентів у контексті особистісно орієнтованого навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 180-183. ISSN 2076-6173

Остапчук, О. Л., Котова-Олійник, С. В. (2009) Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності. Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії: матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (15 травня 2009 р., м. Суми).. pp. 130-134.

Остапчук, О. Л., Котова-Олійник, С. В. (2009) Відповідальне батьківство як новітня світова тенденція. Тато-школа: як створити та забезпечити стале функціонування. Методичний посібник.. pp. 4-8.

Осташ, Надія (2009) Господарювання українців у XVI - XVIII ст. крізь призму слова. Волинь-Житомирщина (18).

Охріменко, Н. Д. (2009) Фразеологія як джерело навчання. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Павленко, В. В. (2009) Діяльність іноземних педагогів у чоловічих і жіночих гімназіях Волині (XIX – поч. ХX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 135-140.

Павловський, В. Л. (2009) Засоби духовної практики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 47-50.

Павлуцька, В. О. (2009) Когнітивні аспекти дослідження метафори в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 209-212.

Павлюк, И. С. (2009) Консортивные связи пастушковых птиц северного Приазовья. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 307-310.

Пазюра, Н. В. (2009) Освітні тенденції в країнах Східної Азії в умовах переходу до інформаційного суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 88-94.

Палавандишвили, Н. (2009) Химичесикй состав черноморской рапаны Rapana Thomasiana Thomasiana (Mollusca, Gastropoda). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 76-77.

Палько, І. М. (2009) Культура як базова категорія теорії виховання міжкультурної толерантності. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 449-450. - Педагогіка та психологія. (449-45). pp. 103-108.

Палько, І. М. (2009) Соціально-інтерактивний театр життя: ґендерний аспект. Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності: Методичні рекомендації. / Авт.-упоряд. О.Л. Остапчук, Н.П. Павлик, С.В. Котова-Олійник.. pp. 144-149.

Пампура, М. М., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В., Янович, Л. М., Тарасова, Ю. В., Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ЧАСТОТА ТРАПЛЯННЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) ЖИТОМИРЩИНИ. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. pp. 164-169.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) ГЕРМАФРОДИТИЗМ СЕРЕД ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (МОLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. p. 153.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788 (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА. Матеріали VI Международной научно-практической конференции молодых ученых по проблемам водних экосистем "Pontus Euxinus 2009". pp. 23-24.

Памірська, Л. Ю. (2009) До питання про організацію мовної освіти єврейської національної меншини у Російській імперії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів "Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини". pp. 164-170.

Памірська, Л. Ю. (2009) Мовна освіта представників польської національної меншини на Волині (початок ХХ століття). Українська полоністика (6). pp. 107-114.

Панасенко, Н. І. (2009) Англійська ботанічна лексика як джерело метафори й фразеологізмів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 39-43.

Панькова, Т. В. (2009) Семантико-структурні особливості гіпотактичних конструкцій з підрядним з’ясувальним. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 212-215.

Папіжук, В. О. (2009) НАРІЖНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ФРАНЦІЇ. „Початкова школа” (9-10). pp. 56-59.

Пастовенський, О. В. (2009) Порівняльний аналіз шляхів оптимізації шкільних мереж у Коростишівському та Черняхівському районах Житомирщини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 134-137.

Пашкова, О. В. (2009) Біорізноманіття пелагічного зоопланктону Шацьких озер. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 77-79.

Переломова, О. С. (2009) Концепт сакрального часо-простору в структурній моделі художнього світу Олександра Олеся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 192-196.

Перепелиця, Л. О. (2009) Гормональні речовини проростків сої при високотемпературному стресі. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 186-190.

Петляк, Ф. А. (2009) З історії пам'ятних місць страти та братських могил жертв Голокосту смт. Романова. Євреї в Україні: історія і сучасність. Збірник наукових праць. - Житомир. pp. 439-442.

Петрова, Т. О. (2009) Врахування лінгвістичних особливостей у процесі навчання усного підготовленого монологу-переконання англійською мовою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 48-52.

Пикунов, Д. Г., Микелл, Д. Г., Середкин, И. В., Мухачева, А. С. (2009) Мониторинг популяции амурского тигра и его роль в сохранении биоразнообразия экосистем дальнего востока России. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 349-350.

Писцьо, Віталіна (2009) Українські остарбайтери: особливості підневільної праці в промисловості Німеччини. Волинські історичні записки, 3. pp. 58-64.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Інноваційна діяльність майбутніх учителів як педагогічна проблема. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 22–24 жовтня 2009 р.. pp. 184-189.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Концептуальна модель навчально-ігрового проектування. Вища освіта України. – Тематичний вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 4, 6. pp. 411-421.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Сутність, зміст та структура готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Частина I (5). pp. 153-159.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 141-145.

Плотницька, О. В. (2009) Психолого-педагогічні основи художньо-творчого розвитку особистості майбутнього вчителя. Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія Донецького національного технічного університету (6). pp. 137-142.

Погоріла, Л. М. (2009) Посягання на життя чи можливість планування родини: погляд на аборти з точки зору римо-католицького віровчення. Українська полоністика (6). pp. 38-44.

Подвисоцький, Р. В. (2009) Об одном неравенстве для внутренних радиусов неналегающих областей. Український математичний журнал (12). pp. 33-37. ISSN 1027-3190

Подвисоцький, Р. В., Бахтин, А. К., Бахтина, Г. П. (2009) Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей. Український математичний журнал (9). pp. 13-17. ISSN 1027-3190

Подгорный, К. А. (2009) Пространственно-неоднородная имитационная модель экосистемы Невской губы Финского залива. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 21-23.

Подгорный, К. А. (2009) Четырехкомпонентная (N–P–Z–D) динамическая модель планктонной пищевой цепи. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 80-82.

Подкоритова, О. П. (2009) Філософсько-ідеологічні засади творчості Доріс Лессінг: пошуки ідеалу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 175-179.

Пожаров, О. Н. (2009) Материалы к фауне герпетобионтых жуков пшеничных агроэкосистем левобережной лесостепи Украины. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 166-167.

Полєтаєв, Г. В. (2009) Діяльність ремісничого об’єднання. Кустарні промисли євреїв на Житомирщині у 1926-1934 роках. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 369-371.

Поліщук, Л. П. (2009) Актуалізація проблеми професійної підготовки вчителів у ВНЗ. Педагогічні науки: Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Частина третя.. pp. 262-270.

Поліщук, Л. П. (2009) Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічних закладах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 112-115.

Помінчук, Тетяна (2009) Бешкетування молоді під час різдвяного комплексу свят та їх номінація в середньополіських говірках. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 222-228.

Пономаренко, Л. В. (2009) Значення інтертекстуальності для перекладу сценічних текстів гумористичного характеру (на матеріалі німецькомовних скетчів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 202-205.

Поплавська, С. Д. (2009) Модель формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 92-96.

Попов, В. В. (2009) Морфология дождевого червя Dendrobaena Tellermanica (Oligochaeta, Lumbricidae) и его распространение на территории Украины. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 167-169.

Попович, Н. М. (2009) Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки фахівців у ступеневій педагогічний освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 95-98.

Портницька, Н. Ф. (2009) Інвенційні дії як основа розвитку творчості у дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12. pp. 256-261.

Портницька, Н. Ф. (2009) Особливості усвідомлення творчих здібностей дошкільниками в умовах різних систем виховання. Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименко. – – Т. 12. Вип.7. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009., 12. pp. 111-114.

Похиленко, А. П., Дворецький, А. І. (2009) сезонна динаміка груп макрозообентосу проливу Комсомольський (м. Дніпропетровськ). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 82-83.

Прилуцька, Н. С. (2009) Теоретичні аспекти розвитку інформаційно-технологічної компетентності майбутніх учителів математики. Інформаційні технології і засоби навчання, 10 (2). ISSN 2076-8184

Примачок, Л. І. (2009) Стан сформованості духовної цінності розради у студентів медичного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 97-102.

Присяжнюк, Т. А. (2009) Структуроване мислення – наслідок структурного програмування. Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін// Матеріали регіонального науково-методичного семінару.. pp. 133-145.

Присяжнюк, Т. А. (2009) Сутність поняття “логічне мислення”. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції.. pp. 104-107.

Присяжнюк, Т. А. (2009) Тісний зв’язок математики та інформатики: на яких уроках та в якому віці потрібно починати розвиток логічного мислення? Актуальні проблеми математики та методики її викладання: Збірник наукових праць.. pp. 50-56.

Приходько, Г. І. (2009) Оцінний компонент у семантичній структурі слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 44-47.

Прищепа, О. В. (2009) Витоки ефекту очуження: досвід санскритської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 173-176.

Прокопенко, О. В., Кунах, О. М., Жуков, О. В. (2009) Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Оріль. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 169-170.

Прокоф’єва, М. Ю. (2009) Технологія проектування практики в інтегрованій професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 47-50.

Прус, А. В. (2009) Використання евристик для навчання учнів розв'язувати вправи з параметрами. Третя міжнародна науково-практична конференція. Евристичне навчання математики.. pp. 82-83. ISSN 978-966-639-413-5

Прус, А. В. (2009) Окремі питання розвитку творчих здібностей учнів та студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (3-4 грудня 2009 р., м. Суми). pp. 75-76.

Пультер, Станіслав (2009) Памятна книга про Голодомор на Бердичівщині. "Голодна смерть на багатих землях. 1932-1933 роки у спогадах мешканців Бердичівського району" / упор. П. Костюк, В. Муренко. Волинські історичні записки, 3. pp. 134-136.

Пультер, Станіслав (2009) Романтик з подвійною душею (Міхал Чайковський: нащадок українського гетьманського роду - наш земляк). Волинь-Житомирщина (18).

Пшенишна, Олена (2009) Мала Рада, управління справами Ради міністрів та Державна канцелярія Української держави 1918 р.: структура й організаційна діяльність. Історичний журнал. Наукове громадсько-політичне видання, 43 (1). pp. 40-46.

Підгурська, В. Ю. (2009) Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови та методики її викладання у початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2009) АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВИ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: //Зб.наук. праць. – Випуск 27 / Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. (27). pp. 328-332.

Підгурська, В. Ю. (2009) Про місце спецкурсу " Основи формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів у процесі педагогічної практики" у системі фахової підготовки студентів ННІ педагогіки. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 56-61.

Підгурська, В. Ю. (2009) Про місце спецкурсу " Основи формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів у процесі педагогічної практики" у системі фахової підготовки студентів ННІ педагогіки. // Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Піддубний, Ігор (2009) Зміни в політичній системі Румунії в умовах авторитарного режиму (1938-1940 рр.). Волинські історичні записки, 2.

Підлужна, Г. В. (2009) Інтерактивні технології формування мовленнєво-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Пінчук, Є. А. (2009) Особливості суб'єкта модернізації у вищій освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 36-41.

Пінюта, І. В. (2009) Застосування принципу когнітивності в процесі підготовки міжкультурних посередників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 138-141.

Пінюта, І. В. (2009) Про вміння міжкультурного посередництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 83-87.

Радишевська, М. М. (2009) Філософсько-педагогічні засади формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 116-119.

Радомська, Світлана (2009) "Лекарство на оспалый оумыслъ человчїй" - пам’ятка української мови та мистецтва перекладу. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 184-207.

Радіо, Михайло (2009) Діяльність І. Шрага в період проголошення І Універсалу Центральної Ради. Волинські історичні записки, 2.

Райковська, Г. О. (2009) Методологічні підходи до впровадження інформаційно комунікаційних засобів у режимі підтримки практичної діяльності студентів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 82-87. ISSN 2076-6173

Райковська, Г. О. (2009) Принципи і показники оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційної технології навчання графічних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 99-103.

Рацілевич, Андрій (2009) Репресивна політика царизму щодо українського національного руху на Волині (1900 - 1917 рр.). Волинські історичні записки, 2.

Ревчук, Т. І. (2009) Синтаксичні особливості реалізації маніпулятивної стратегії емоційної експресії в контексті війни в Іраку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 177-180.

Рейда, Роман (2009) Чіфдом як етап суспільно-політичного розвитку варварів Південно-Східної Європи напередодні "готських" війн. Волинські історичні записки, 2.

Ренькас, Б. М. (2009) Внутрішнє середовище загальноосвітнього навчального закладу як предмет управлінського аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 176-179.

Ржевська, З. М. (2009) "Димитрий Самозванец" О. П. Сумарокова. На шляху до епічної драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 180-183.

Родионова, Н. В., Нестеренко, О. Н., Онищенко, А. Н., Шевель, И. М. (2009) Адаптивные изменения в остеогенных клетках в условиях космического полета. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 353-355.

Розова, І. В. (2009) Стилістична функція лексичного повтору в англомовному сатиричному тексті ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 220-223.

Роляк, А. О. (2009) Роль і функції вчителя в сучасному освітньому просторі демократичної Данії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 146-150.

Романова, М. А. (2009) Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 104-108.

Романова, Н. В. (2009) Семантичний та енергетичний аспекти емоцій (на німецькомовному паремістичному матеріалі). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 140-145.

Романова, Наталія (2009) Василь Симоненко: природа бунту. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 132-143.

Романовский, А. В., Горшихина, Ю. С. (2009) Различие мутагенной активности разных частей мобильного телефона. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 23-24.

Романовська, Л. І. (2009) Діяльність дитячих громадських об'єднань 20-30-х рр. ХХ століття на західноукраїнських землях як чинник соціального виховання підростаючого покоління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 49-53.

Романюк, Неля (2009) Підприємницька діяльність євреїв Волині (друга половина XIX – початок XX ст.). Волинські історичні записки, 3. pp. 80-84.

Романюк, С. К. (2009) Дискурс американської журнальної комерційної реклами 20-х років XX століття : оцінно-семантичний аспект. Мова і культура : (наук. журн.). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, Вип. 12, т. IX (134).

Романюк, С. К. (2009) Комунікативні стратегії і тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами. Психолінгвістика : [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький : ПП “СКД”, Вип. 4.

Романюк, С. К. (2009) Прагмалінгвістичний аспект рекламного дискурсу. Слов’янський вісник: зб. наук. праць. Серія “Філологічні науки”. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету, Вип. 8.

Романюк, С. К. (2009) Реалізація маніпулятивного потенціалу лінгвістичних вербальних засобів в американському рекламному дискурсі. Наукові записки. – Вип. 81 (2). Серія : Філологічні науки (мовознавство): [у 4 ч.]. – Кіровоград : Вид-во РВВ КДПУ імені В.Винниченка.

Романюк, С. К. (2009) Інформаційний простір функціонування американської комерційної реклами 20-х років XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 213-217.

Рубанова, М. В. (2009) Влияние рыб-вселенцев на формирование видового состава и поддержание численности гельминов в ихтиоценозе саратовского водохранилища. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 122-124.

Рубцова, Н. Ю. (2009) Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Рудик, І. М. (2009) Маніпуляції в українському політичному дискурсі: «Газова війна», «Інформаційна війна» і «Російсько-грузинський конфлікт». Вісник Харківського національного університету. (848). pp. 82-86.

Рудницька, Н. В. (2009) Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни). Волинські історичні записки, 3. pp. 137-141.

Рудницька, Н. В. (2009) Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 263-273.

Рудницька, Н. М. (2009) Чинники прагматичної адаптації перекладу середньоанглійського твору сучасною українською мовою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 214-217.

Рудницька, Н. Ю., Гужанова, Т. С., Вірковський, А. П. (2009) Сучасні підходи до аналізу обдарованості та диференціації її видів і складових. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 51-54.

Рудницька, О. П. (2009) Визначення поняття гарантійних виплат у трудовому праві. «Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні»: матеріали Науково-практичної конференції (Харків, 5-6 червня 2009р.). pp. 183-186.

Рудницька, О. П. (2009) Класифікація гарантійних виплат. Актуальні проблеми юридичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13–14 листопада 2009 р.) (2). pp. 383-385.

Рудницька, О. П. (2009) Правове регулювання гарантійних виплат працівникам, направленим у відрядження. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць (46). pp. 172-178.

Рудницька, О. П. (2009) Проблеми правового регулювання гарантійних виплат працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва. Правова держава: щорічник наукових праць (20). pp. 539-546.

Рудницька, О. П. (2009) Проблеми правового регулювання гарантійних виплат при переїзді працівників на роботу в іншу місцевість. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (43). pp. 278-284.

Русак, П. С., Толстанов, О. К., Шевчук, Д. В., Заремба, В. Р. (2009) Застосування методу електрозварювання живих м’яких тканин при внутрішньочеревній кровотечі у дітей. Хірургія дитячого віку, 6 (1(22)). pp. 89-92.

Русанова, О. О. (2009) Елементи індивідуалізації навчання іноземній мові через рольові ігри. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 55-58.

Рускевич, А. В. (2009) Проблема філософії культури в контексті сучасного філософського дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 14-17.

Рясновська, Тетяна (2009) Діти без дитинства 9на основі художніх творів В.Стефаника, Г.Косинки та Григора Т.тюнника). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 36-40.

Ріба, О. М. (2009) Термінологічна насиченість німецьких фахових текстів з нафтової промисловості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 216-219.

Саварин, А. А. (2009) Морфо-биологическая характеристика и экология белогрудого ежа (Erinaceus Concolor) Беларуси. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 357-359.

Савиченко, О. М. (2009) Стратегіальна регуляція розвитку спортивних здібностей в утруднюючих умовах. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 12 (6). pp. 271-281.

Савченко, А. П., Карпова, Н. В., Савченко, И. А. (2009) Виды диких птиц – переносчики вирусов гриппа а на территории центральной Сибири. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 254-256.

Савчук, І. І. (2009) Категоріальні особливості представлення концепту СУПЕРНИЦТВО засобами сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 115-118.

Сальтевська, М. Ю. (2009) Синтаксичні когнітивні метафори КРИЗИ (на матеріалі сучасного англомовного газетного дискурсу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 181-184.

Самойленко, О. А. (2009) Релігійні освіта і виховання в системі світської освіти: проблема взаємодії. Українська полоністика (6). pp. 71-78.

Самойленко, Ю. П. (2009) Формування вмінь використання майбутнім учителем-філологом інформаційних технологій у профільному навчанні: стан проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 97-100.

Самойлюкевич, І. В. (2009) Напрями модернізації професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах інформатизації освіти у США. Педагогічна компаративістика. pp. 87-91.

Самойлюкевич, І. В. (2009) Структура педагогічної діяльності вчителя іноземної мови в інформаційному суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 88-91. ISSN 2076-6173

Самосенкова, Т. В. (2009) Підготовка фахівців-перекладачів у сфері професійної комунікації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 72-75.

Саух, П. Ю. (2009) “Тектонічні зсуви” в сучасній науці і формування нових засад постнекласичної освіти. Нова педагогічна думка (1).

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2009) Інтелігенція: між місією і приниженням. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (4). pp. 2-8.

Сверчевська, І. А. (2009) Структурування змісту розділу "Геометричні тіла" у перших шкільних підручниках з геометрії Західної України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 54-58.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність в особистісних взаєминах : підходи до розуміння. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання. pp. 103-111.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність в особистісних взаєминах: підходи до розуміння. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання., 13 (1). pp. 103-111.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / за ред. В. К. Буряка (25). pp. 477-484.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів. Педагогіка вищої та середньої школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / за ред. В. К. Буряка (гол. ред.) та ін.; Криворізький державний педагогічний університет. pp. 477-484.

Свистунович, Н. Є. (2009) Функція загальноосвітнього компоненту іншомовної підготовки у забезпеченні професійної мобільності викладача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 146-149.

Свінціцька, О. І. (2009) «Мистецтво expression» і мас-медійний дискурс України у контексті естетичної інформації. Соціально-філософські та економічні аспекти співвідношення культури і інформаційного простору : зб. наук. праць / [за заг. ред к.філос.н. М.А. Журби]. pp. 83-85.

Свінціцька, О. І. (2009) Концепт «мови як мистецтва вираження» Б. Кроче та принцип толерантності у контексті комунікативної взаємодії засобами ЗМІ. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року) : зб.матеріалів / [за заг. ред. П.Ю. Сауха]. pp. 229-232.

Свінціцька, О. І. (2009) Мова як мистецтво вираження у філософії Б. Кроче. Філософська антропологія : Культура. Раціональність. Комунікація : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 квітня 2009 року / [під наук. редакцією д.філос.н., проф. Р.О. Додонова, к.філос.н., доц. П.Г. Давидова]. p. 134.

Свінціцька, О. І. (2009) Теоретичне підґрунтя інтуїтивізму Б. Кроче. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення : зб. наук. праць / [за заг. ред. д.філос.н. Поліщук О. П.]. pp. 101-103.

Севостьянов, Є. О. (2009) Об интегральной характеризации некоторых обобщений квазирегулярных отображений и значений условия расходимости интеграла в геометрической теории функций. Український математичний журнал, 61 (10). pp. 1367-1380. ISSN 1027-3190

Севостьянов, Є. О. (2009) Обобщение одной леммы Е. А. Полецкого на классы пространственных отображений. Український математичний журнал, 61 (7). pp. 969-975. ISSN 1027-3190

Севостьянов, Є. О. (2009) Устранение особенностей и аналоги теоремы Сохоцкого-Вейерштрасса для Q-отображений. Український математичний журнал, 61 (1). pp. 116-126. ISSN 1027-3190

Севостьянов, Е. А. (2009) Об одном модульном неравенстве для отображений с конечным искажением длины. Український математичний журнал, 61 (5). pp. 680-688. ISSN 1027-3190

Севостьянов, Е. А. (2009) Равностепенная непрерывность одного семейства отображений в замыкании области. Труды ИПММ НАН Украины (19). pp. 225-233. ISSN 1683-4720

Севостьянов, Е. А., Салимов, Р. Р. (2009) Оценка дилатаций дискретных открытых Q-отображений. Труды ИПММ НАН Украины, 18. pp. 148-154. ISSN 1683-4720

Седляр, Анатолій (2009) ІІ Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Волинські історичні записки, 3. pp. 142-143.

Седляр, Анатолій (2009) Повноваження та правові основи формування міських дум Волині й Поділля наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 2.

Сейко, Н. А. (2009) Суб’єкт-об’єктні характеристики доброчинності як чинника соціалізації особистості (XIX – початок XX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 59-63.

Селиверстов, Н. М. (2009) Опыт применения цифровых методов для оценки плотности рисунка скорлупы птичьих яиц. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 311-313.

Семенець, Л. М. (2009) Змістовий аналіз професійної готовності майбутніх учителів математики. Проблеми освіти: науковий збірник (61). pp. 96-100.

Семенець, Л. М. (2009) Проблеми підготовки майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників. Проблеми математичної освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси. pp. 260-261.

Семенець, Л. М. (2009) Професійна готовність майбутніх учителів математики як психолого-педагогічна проблема. Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін // Матеріали Міжвузівського регіонального наукового семінару. pp. 64-69.

Семенець, Л. М. (2009) Професійні компетентності майбутніх учителів математики (системний аналіз). Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся // Збірник наукових праць молодих дослідників – Житомир. pp. 33-37.

Семенець, Л. М. (2009) Формування професійної готовності майбутніх учителів математики: компетентнісний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 120-123.

Семенець, С. П. (2009) Концепція вивчення курсу "Елементарна математика" системі розвивальної професійно-педагогічної освіти. Третя міжнародна науково-практична конференція. Евристичне навчання математики.. pp. 282-283. ISSN 978-966-639-413-5

Семенець, С. П. (2009) Методична підготовка майбутніх учителів математики в контексті концепції розвивальної освіти. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі М 34 навчання математики: матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції. pp. 171-173. ISSN 978-966-698-144-1

Семенюк-Іванюк, Л. Ю. (2009) Розвиток педагогічного мислення як компонент технології професійної підготовки майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 151-155.

Сенотрусова, М. М. (2009) Некоторые сведения о составе эктопаразитофауны мелких млекопитающих полезащитных лесных полос Чулымо-Енисейской котловины. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 256-257.

Сергеев, М. Е. (2009) Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Украинского природного степного заповедника. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 220-222.

Сергєєв, М. Є. (2009) Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) південного сходу України (фауна та екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Середкин, И. В. (2009) Гималайский медведь в экосистемах дальнего востока России. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 359-361.

Сидоренко, Н. І. (2009) Особистісні відмінності майбутніх педагогів з різним рівнем розвитку саморегуляції поведінки. Наука і освіта (8). pp. 94-97.

Сидорчук, Н. Г. (2009) Інноваційні засади модернізації вітчизняної вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 103-113.

Сидорчук, Н. Г. (2009) Змістова характеристика категорії "система професійно педагогічної підготовки студентів університетів" у контексті єдиного європейського освітнього простору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 64-69.

Силаева, А. А., Протасов, А. А., Бабарига, С. П. (2009) Изменения в контурной подсистеме водоема-охладителя АЭС при усилении техногенной нагрузки и вселения дрейссены. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 83-85.

Сингаївська, А. В., Топачевський, С. К. (2009) Проблема рекламних жанрів у контексті нормативно-текстуальної етикетизації рекламного дискурсу. “Мова і Культура” : зб. наук. праць., 126. pp. 213-219.

Сингаївська, А. В., Мосейчук, О. М. (2009) Однослівні ідіоми як знаки іллокуції, маркери інтенціональності та як засоби забезпечення прагматичної когерентності дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 119-122.

Ситник, Ю. М. (2009) Вміст важких металів в організмі деяких видів риб ріки Інгулець. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 124-127.

Ситник, Ю. М., Осадча, Н. М., Шевченко, П. Г., Киричук, Г. Є., Забитівський, Ю. М., Хомік, Н. В., Сидоренко, М. М., Майструк, І. А. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку озеро Чорне Велике (огляд). Заповідна справа в Україні, 15 (2). pp. 104-105.

Ситник, Ю. М., Шевченко, П. Г., Майструк, І. А., Сидоренко, М. М., Осадча, Н. М., Хомік, Н. В., Хамар, І. С., Забитівський, Ю. М., Назарук, К. М., Киричук, Г. Є. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Луки-Перемут. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. pp. 91-97.

Ситник, Ю. М., Шевченко, П. Г., Майструк, І. А., Сидоренко, М. М., Осадча, Н. М., Хомік, Н. В., Хамар, І. С., Забитівський, Ю. М., Назарук, К. М., Киричук, Г. Є. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10–13 вересня 2009 р.. pp. 98-106.

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні віхи розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць . (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні особливості розвитку ремісничої освіти Півдня України кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Південь України : етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри : доповіді II Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 309-312.

Ситняківська, С. М. (2009) Загальні історичні аспекти діяльності ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історична наука на початку ХХІ століття : проблеми, минуле, сучасність, перспективи : доповіді ІV Міжнар. конф. молодих науковців. pp. 181-184.

Ситняківська, С. М. (2009) Організаційні засади діяльності ремісничих шкіл та ремісничих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009 : доповіді V Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 83-85.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в контексті соціалізації єврейських дітей та підлітків в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Євреї в Україні : історія і сучасність : доповіді Міжнарод. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 219-224.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта у вітчизняних педагогічних теоріях (кінець XІХ – початок ХХ століття). Педагогічні науки : зб. наук. праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.. pp. 67-78.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта як педагогічний феномен у вітчизняній історії педагогіки. Актуальні питання вітчизняної, світової історії науки : пошуки, роздуми, знахідки : доповіді II Міжнар. наук. конф., 2009 р.. pp. 102-103.

Ситняківська, С. М. (2009) ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ РЕМІСНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць / Слов’янський державний педагогічний університет. (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2009) Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки (1.). pp. 42-46.

Скляр, В. Е. (2009) Взаимосвязь жуков надсемейства Histeroidea c норами и гнездами млекопитающих и птиц. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 226-227.

Скрипченко, Е. В. (2009) Морфо-функциональные особенности стромы костного мозга у представителей позвоночных в связи с адаптацией к условиям обитания. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 26-29.

Скільський, І. В., Мелещук, Л. І., Тащук, М. В. (2009) Наземні хребетні в міських і приміських зелених насадженнях Чернівців. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 24-26.

Слинько, В. О. (2009) Життєві форми турунів (Carabidae, Coleoptera) гігрофільних біотопів Дніпропетровської області. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 227-228.

Слоньовська, О. Б. (2009) Значення міжнародного співробітництва в забезпеченні якісної освіти. Українська полоністика (6). pp. 128-132.

Слюсар, В. М. (2009) Аналіз структурних компонентів самореалізації особистості у філософській спадшині Кароля Войтили. Українська полоністика (6). pp. 50-57.

Слюсар, В. М. (2009) Духовна культура суспільства як чинник самореалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 8-12.

Слюсар, В. М. (2009) Осмислення тілесності та предметності як соціально-культурного чинника самореалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 10-14.

Сліпченко, Л. Б. (2009) Теоретичні основи навчання англомовних ділових телефонних переговорів майбутніх економістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 88-92.

Смагін, І. І. (2009) Аналіз першого видання радянського шкільного підручника "Суспільствознавство" відповідно до критеріїв якості навчальної книги початку 60-х років ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 109-112.

Смагін, І. І. (2009) Методологічні засади аналізу теорії і практики шкільного підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 10-14.

Смагін, І. І. (2009) Характеристика методичного комплексу з суспільствознавства першої половини 70-х років ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 59-63.

Смірнова, Г. І. (2009) Літературні джерела сюжетів індійських храмових танців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 51-55.

Снигирев, С. М., Заморов, В. В. (2009) Пищевой спектр морского налима Gaidropsarus Mediterraneus в водах острова Змеиный. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 127-128.

Соболевська, Г. І. (2009) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 213-216. ISSN 2076-6173

Соболта, А. Г. (2009) Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

Соколовська, С. М. (2009) Професійний саморозвиток вчителів математики як педагогічна проблема. Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні. pp. 126-128.

Соколовська, С. М. (2009) Ретроспективний аналіз дослідження проблеми саморозвитку особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 103-107.

Соколовська, С. Ф. (2009) Прагматичний потенціал комунікативної стратегії ввічливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 158-161.

Соколовська, С. Ф. (2009) Час і простір в епічній драмі Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 218-221.

Соколовський, О. Л. (2009) Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI – XVII ст. Українська полоністика (6). pp. 16-29.

Солецький, Олександр (2009) "Пам"ять жанру": Барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина (18).

Соловйова, О. В. (2009) Семантична категорія розміру в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 222-226.

Сон, М. О., Кошелев, А. В. (2009) Беспозвоночные прибойной зоны Черного моря как индикаторы антропогенных нарушений гидроморфологии пляжей. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 85-86.

Сотська, Г. І. (2009) Спецкурс "Основи художнього конструювання" у професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 53-57.

Спірін, О. М. (2009) Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (13). ISSN 2076-8184

Спірін, О. М., Саух, В. М., Резніченко, В. А., Новицький, О. В. (2009) Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (14). ISSN 2076-8184

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2009) Трофологічні показники витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник ЖНАЕУ (2). pp. 158-164.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д. (2009) Комплексна дія екологічних факторів на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 191-196.

Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2009) Удосконалення таксономії молюсків підродини Planorbinae та його екологічне значення. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 176-186.

Стародубець, Галина (2009) Висвітлення суспільно-політичної ситуації в західних областях України в 1944 році крізь призму архівних документів. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Тематичний випуск «Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)»., 15. pp. 78-86.

Стародубець, Галина (2009) Повстанське запілля в умовах „Великої блокади”. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Історичні науки (12). pp. 217-223.

Стародубець, Галина (2009) Повстанське запілля в умовах „Великої блокади”. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Історичні науки (12). pp. 156-161.

Стародубець, Галина (2009) Становлення та функціонування повстанського запілля на Волині в умовах німецької окупації (друга половина 1943 р.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей (12). pp. 239-249.

Стародубець, Галина (2009) Суб'єкти національного руху опору перед дилемою вибору друзів і ворогів у 1942 році. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка (12). pp. 186-193.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2009) Національні меншини на теренах повстанського запілля в 1943 році: проблема взаємостосунків. Сторінки історії: Збірник наукових праць. (29). pp. 148-156.

Статкевич, А. Г., Фенчук, О. О. (2009) Деякі аспекти практичного використання системи комп’ютерного контролю та тестування в процесі перевірки знань студентів вузу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 140-144.

Статкевич, Л. П. (2009) Паратекстуальність у поезії "великопісна середа" Томаса Стернза Еліота. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 146-150.

Стахова, О. О. (2009) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць, 27 (51). pp. 109-114.

Стельмашук, Ж. Г. (2009) Перспективи формування мовленнєво-мовної компетенції учнів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 101-104.

Стельникович, С. В. (2009) Єврейська національна меншина України в політиці бульбівського руху. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 317-324.

Стельникович, С. В. (2009) Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності Української повстанської армії Т. Бульби-Боровця. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: історія: зб. наук. праць / За заг. ред. П. С. Григорчука (17). pp. 90-92.

Степанова, В. В. (2009) Морфологические особенности рогов благородных оленей (Cervus Elaphus) Якутии. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 366-368.

Степанюк, І. А. (2009) Ціннісна підтримка у системі заходів оптимізації педагогічної взаємодії. Тези II Міжнародної науково-практичної конференції. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 13-14 травня 2009 року. pp. 139-140.

Столбунов, И. А. (2009) Внутривидовая морфологическая изменчивость пресноводных рыб водоемов и водотоков умеренных и тропических широт. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 129-130.

Столяров, А. П. (2009) Особенности структурно-функциональной организации эстуарных экосистем. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 86-88.

Студінський, Володимир (2009) Древляни: місце і роль в давньоруській історії. Волинь-Житомирщина (18).

Суворова, Т. М. (2009) Роль зв’язку в системі словесних поетичних образів американської балади. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 210-214.

Сулейманов, Юсиф (2009) Порівняльний аналіз повних і неповних речень в англійській і азербайджанській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 213-216.

Суліменко, Олександр (2009) Німецька колонізація Волинської губернії в кінці XVIII - 70 х рр. ХІХ ст. Волинські історичні записки, 2.

Сумароков, А. М. (2009) К определению понятия «аграрная биогеоценология». ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 29-30.

Сухачов, С. Я. (2009) Соціальний механізм функціонування трудових відносин: сутність та структура. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 13-22.

Суходольская, Р. А., Тимофеева, Г. А. (2009) Морфометрическая изменчивость некоторых видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в разных условиях среды. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 232-233.

Сычев, А. А., Снегин, Э. А. (2009) Конхиологическая изменчивость и полиморфизм изоферментов в популяциях наземных моллюсков Helicopsis Striata юга Среднерусской возвышенности. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 172-173.

Сідак, О. О. (2009) Мовленнєві тактики дискурсивної стратегії руйнації іміджу публічної особи (на матеріалі англомовного газетного дискурсу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 206-209.

Сікора, Я. Б. (2009) Використання інформаційних технологій у підготовці компетентного вчителя інформатики. Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2009 р.). pp. 146-149.

Сікора, Я. Б. (2009) Технологія формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики засобами моделювання. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Освітній процес: погляд зсередини” : зб. наук. праць. pp. 18-21.

Сімон, Д. П. (2009) Філософія "вчинку" Кароля Войтили. Українська полоністика (6). pp. 65-70.

Сіренко, А. Г. (2009) Динаміка та стабільність популяцій Leptinotarsa Decemlineata Прикарпаття. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 222-224.

Темерова, В. Л. (2009) К изучению суточной активности Motacilla Flava и M. Citreola на территории юга центральной Сибири. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 313-314.

Терехова, В. В., Бартенев, А. Ф. (2009) Обзор фауны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) лесостепной и степной зон левобережной Украины. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 234-236.

Терещенко, В. Г. (2009) Равновесное состояние сообщества гидробионтов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 31-32.

Терещенко, Л. И., Мендсайхан, Б., Слынько, Ю. В., Карабанов, Д. П., Терещенко, В. Г. (2009) Пространственное распределение в вечернее время алтайского османа в оз. Баян Нур, Монголия (гидроакустическая съемка). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 131-133.

Тернова, Тетяна (2009) ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (2). pp. 136-140.

Тименко, Т. Г. (2009) Епізація лірики, або генезис драматичної поеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 184-186.

Тимощук, Н. М. (2009) Комунікативний підхід до викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 92-95.

Тимощук, Н. П. (2009) Конотація фразеологізмів на рівні мови та мовлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 151-154.

Тимчук, О. Т. (2009) До питання гри слів в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 123-126.

Ткаченко, О. В. (2009) Специфіка функціонування реалій у текстах політичних програмних заяв американської та британської лінгвокультурних традицій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 217-220. (In Press)

Ткачук, О. С. (2009) Мовно-мовленнєва компетенція на уроках української мови в початкових класах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 156-159.

Товщик, С. А. (2009) Логіко-структурний аналіз системи категорій і понять соціальної педагогіки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І.Коваленко. (6). pp. 17-21.

Товщик, С. А. (2009) Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки. Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки: Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 449-450. – Педагогіка та психологія. (449). pp. 164-168.

Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Чернюк, А. С., Гриців, В. І., Трищук, Л. И. (2009) Влияние концентрации пероксида водорода на травление монокристаллов Cd1-xMnxTe растворами Н2О2 – НІ – винная кислота. Химия, физика и технология поверхности, 15. pp. 43-50.

Томіленко, Л. М. (2009) Морфологічний спосіб творення нових іменників-термінів у словнику української мови в 20-ти томах. Мовознавство (2). pp. 69-78. ISSN 0027-2833

Топачевський, С. К. (2009) Еліпсис як прояв етикетної компресованості синтаксичної будови англомовного рекламного тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 215-220.

Тріль, Ольга (2009) Назви нічного світила в пам"ятках української мови. Волинь-Житомирщина (18).

Турис, Е. В. (2009) Фауна та екологія жуків-м'якотілок (Coleoptera, Cantharidae) Українських Карпат. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Тюмасева, З. И., Жданова, Д. С. (2009) Биотопическое распределение кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Среднего Приобья. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 236-238.

Тітов, Ю. О., Білявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Краєвська, Я. А., Чумак, В. В. (2009) Синтез та визначення кристалiчної структури шаруватих скандатiв SrLn2Sc2O7. Доповіді національної академії наук України (3). pp. 155-161. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Білявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Краєвська, Я. А., Ящук, В. П., Чумак, В. В. (2009) Синтез та визначення кристалiчної структури BaLn2Sc2O7. Доповіді національної академії наук України (5). pp. 172-178. ISSN 1025-6415

Уваєва, О. І. (2009) Біоценотичні зв’язки планорбін (Mollusca, Pulmonata, Planorbinae) як засіб боротьби з парамфістоматидозом. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (3). pp. 55-56.

Уваєва, О. І. (2009) Аналіз асоціації резус-фактора з інфекційними хворобами людей. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (51). pp. 43-48. ISSN 0206-5657

Умінський, С. А. (2009) "Букварь" Д. І. Тихомирова – О. М. Тихомирової чеським школам. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 190-195. ISSN 2076-6173

Усата, О. Ю. (2009) Особистісно орієнтовані технологій навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції, 1.

Усатий, В. Д. (2009) Загальна і мовна культура та духовність. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Усов, О. Є. (2009) Добовий розподіл макробезхребетних у заростях макрофітів у лентичних умовах. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 89-91.

Усова, Е. Е., Шабанов, Д. А. (2009) Об оптимизации методики ретроспективной оценки динамики размеров тела представителей Pelophylax Esculentus Complex (Amphibia, Ranidae) при помощи скелетохронологии. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 278-280.

Устенко, Н. В. (2009) Фразеологічні одиниці у структурі нової драми (на матеріалі п’єси В. Винниченка "Між двох сил"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 227-230.

Фали, Л. І. (2009) Вплив абіотичних факторів середовища на стафілінід роду Philonthus (Coleoptera, Staphylinidae) на прикладі домінантних видів. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 238-239.

Федоренко, Л. О. (2009) "Lehrstück" – "Lesestück" – "Schaustück" (місце і роль глядача в "навчальному" театрі Бертольда Брехта). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 226-229.

Федорова, О. В. (2009) Якісна та кількісна асиметрія експліцитного гендерного маркування назв осіб сучасної англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 223-226. ISSN 2076-6173

Федій, О. А. (2009) Пісочна терапія у просторі професійної діяльності сучасного вчителя початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 96-101.

Фенчук, О. О., Статкевич, А. Г. (2009) Деякі аспекти практичного використання системи комп’ютерного контролю та тестування в процесі перевірки знань студентів вузу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 140-144. ISSN 2076-6173

Фролова, І. Є. (2009) Специфіка актомовленнєвого аспекту реалізацій стратегій конфронтації в англомовному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 127-132.

Філімончук, А. В. (2009) Програма розвитку інтелекту дітей 6 – 7 років. Психолог дошкілля (2). pp. 1-31.

Філімончук, А. В. (2009) Психологічні чинники порушення психічного здоров'я дитини. Психолог (6). pp. 26-31.

Хададова, М. В. (2009) Жінки в польському національно-визвольному русі 30-60-х рр. ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії). Волинські історичні записки, 3. pp. 85-90.

Хададова, Ф. Т. (2009) Справи про звинувачення євреїв Волині в ритуальних вбивствах наприкінці XVII – XVIII ст. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 386-388.

Хант, Г. О. (2009) Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів сучасної німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 221-224.

Харчевна, Т. Ю., Ужевська, С. П. (2009) Мікроартроподи консорцій дуба березівського лісництва Одеської області. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 176-177.

Харченко, Т. Г. (2009) Тенденції гуманізації підготовки вчителів у Франції в другій половині XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 102-107.

Харчишина, О. В. (2009) ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка. Управління. Інновації. (1).

Харчишина, О. В. (2009) ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Інноваційна економіка (ТІАПВ) (2 (12)). pp. 119-123.

Харчишина, О. В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Наукові праці Національного університету харчових технологій (29). pp. 139-141.

Харчишина, О. В. (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КУЛЬТУР. Економіка. Управління. Інновації. (2). pp. 67-72.

Хижняк, М. И. (2009) Бактериопланктон в мониторинге водоемов рыбохозяйственного назначения. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 92-93.

Холіков, Д. Р. (2009) Погляди на проблему міцності сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 113-116.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2009) Зміни в складі уряду Української Держави (вересень-листопад 1918 р.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. (15). pp. 78-92.

Хомич, Т. Л. (2009) Інтенсивно-параметричний компонент як чинник транспозиції нейтральних лексичних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 225-229.

Хомчак, Леся (2009) Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики. Волинь-Житомирщина (18).

Хом’як, І. В., Дідух, Я. П. (2009) Нова знахідка cypripedium calceolus L. (orchidaceae) на Житомирському Поліссі. Український ботанічний журнал, 66 (6). pp. 820-824. ISSN 0372-4123

Хом’як, І. В., Дідух, Я. П. (2009) НОВА ЗНАХІДКА CYPRIPEDIUM СALCEOLUS L. (ORCHIDACEАE) НА ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ. Український ботанічний журнал, 66 (6). pp. 820-824. ISSN 0372-4123

Хібеба, Наталія (2009) Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект. Волинь-Житомирщина (18).

Царалунга, І. Б. (2009) Використання мультимедійних технологій у викладанні старослов'янської мови. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (58). pp. 214-220.

Царалунга, І. Б. (2009) Географічна термінологія у складі українських ойконімів на ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 2 (46). pp. 155-161.

Царалунга, І. Б. (2009) Ойконіми на -ани (-яни) затемненого походження. Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. (10). pp. 300-306.

Царалунга, І. Б. (2009) Стратиграфічний аналіз як метод дослідження топонімного матеріалу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (4). pp. 230-232.

Царалунга, І. Б. (2009) Українські мікротопоніми на -ани (-яни). Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр.. pp. 189-196.

Чайка, Л. В. (2009) Вербальний конфлікт: методологічні та термінологічні питання дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 133-137.

Чемерис, О. А. (2009) Технологія цілепокладання для забезпечення якості навчання студентів фізико-математичного факультету. Вісник Черкаського університету (150). pp. 131-137.

Череватов, В. Ф. (2009) Біотопічний розподіл люмбріцид долини прута в межах Чернівецького горбисто-грядового лісового району. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 180-181.

Чернышев, В. Б., Афонина, В. М. (2009) Низкое биоразнообразие членистоногих в отдельных биотопах как возможная основа устойчивости экосистемы. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 181-183.

Чернюк, Сніжана, Сушкевич, Тетяна (2009) "Лі-Лю…" Бориса Тена. Волинь-Житомирщина (18).

Чернюк, С. Л. (2009) Елементи суспільного міфу в українській народній казці „Яйце-райце”. Літературознавчі студії / За ред.. П.В.Білоуса.. pp. 30-42.

Чернієнко, В. О. (2009) Деконструкція ідентичності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 23-26.

Черська, Ж. Б. (2009) Епідигматичні характеристики прикметника selbstsüchtig у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 221-224.

Чирков, О. С. (2009) Діалектичний театр – театр епічний? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 183-188. ISSN 2076-6173

Чирікова, Г. І. (2009) Структура сімейного виховання у сучасній Німеччині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 113-117.

Чорна, Людмила (2009) Історичні аспекти охорони природи на Житомирщині (1920 рр.). Волинські історичні записки, 3.

Чудопасова, Ірина (2009) Самохарактеристика Лесі Українки в листах. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 56-60.

Чулак, Л. І., Козак, Л. І., Коновальчук, І. І. (2009) Інтерактивні методи в розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 184-189. ISSN 2076-6173

Чумак, Л. М. (2009) Редеривація як комплементарний варіант прямого словотвірного процесу в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 185-189.

Чупріна, О. В. (2009) Укладання шкільної документації як аспект проблеми розвитку писемного мовлення майбутніх освітян. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Шаверський, В. К. (2009) Біомеханічні ергогенні засоби в системі підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання». Молода спортивна наука України, 4 (13). pp. 204-208. ISSN 978-966-2328-01-1

Шалівська, Ю. В. (2009) Диференційований підхід до комунікативно-мовленнєвого розвитку школярів на уроках читання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 160-163. ISSN 2076-6173

Шандра, В. С. (2009) "Губернии на особых по правам и привилегиях их основания…" як прояв регіонального рівня взаємодії верховної влади і суспільства. Волинські історичні записки, 2.

Шановська, О. А. (2009) Заходи протидії комуністичної влади створенню громадської опозиції в добу перебудови (за документами Державного архіву Житомирської області). Волинські історичні записки, 2.

Шапочка, Н. В. (2009) Жанрово-типологічна характеристика текстів німецьких народних пісень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 225-228.

Шарапа, М. В. (2009) Семантика та номінація антропоморфної фігури й деревця в середньополіській купальській обрядовості. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 4 (81). pp. 73-78.

Шахрай, В. М. (2009) Прилучення школярів до цінностей народної культури засобами театральної творчості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 137-140.

Шацька, О. П. (2009) Особливості підготовки вчителів рідної та іноземної мов у Китаї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 124-127.

Шаюк, А. В., Фоміна, Л. В. (2009) Особливості повздовжнього та поперечного розмірів передньої черепної ямки у практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону за даними комп'ютерної томографії. Вісник Вінницького національного медичного університету, 13 (2). pp. 476-479.

Швачко, С. О. (2009) Статус вторинних конструювань: лінгвокогнітивні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 48-51.

Швачко, С. О., Кобякова, І. К. (2009) Омовлення неточної кількості: типологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 180-183.

Швидак, Олег, Шевчук, Андрій, Міщук, Г. А. (2009) Житомирський державний університет імені Івана Франка: перші сторінки історії (1919-1922). Волинські історичні записки, 2.

Шевцова, Л. С. (2009) Використання етнографічного матеріалу на уроках української мови. Українознавчі концепти спадщини В.Сухомлинського. pp. 59-65.

Шевців, Г. М. (2009) Елементи числової символіки в "Поезії і правді" Й.-В. Гете. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 227-230.

Шевченко, О. П. (2009) Структура процесу вивчення гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 118-122.

Шевчук, Андрій (2009) Волинська історико-краєзнавча конференція. Волинські історичні записки, 2.

Шевчук, Андрій (2009) Створення міського станового суду в українських губерніях Російської імперії за реформою 1775 року. Волинські історичні записки, 3. pp. 27-38.

Шевчук, О. О. (2009) Конфронтативна стратегія в мовленні персонажів сучасної англомовної прози: гендерний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 187-190.

Шевчук, С. Ф. (2009) Толерантність як принцип спілкування індивідів та культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 15-18.

Шевчук, Т. О. (2009) Формування грамотності студентів ВНЗ – майбутніх педагогів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Шейгас, І. М., Шевчук, В. В. (2009) Особливості статево-вікової структури популяції оленя благородного на о. Джарилгач. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 368-370.

Шелюк, Ю. С. (2009) Концентрація хлорофілу α фітопланктону р. Тетерів та її динаміка. Український ботанічний журнал, 66 (2). pp. 264-271. ISSN 0372-4123

Шелюк, Ю. С., Корнійчук, Н. М. (2009) Таксономическое разнообразие водорослевых сообществ р.Тетерев (Украина). Альгологія, 19 (3). pp. 284-293. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С., Щербак, В. І. (2009) Екологiчна характеристика фiтопланктону водосховищ р. Тетерiв. Доповіді національної Академії наук України (9). pp. 205-208.

Шендрик, В. В., Войтович, Н. Ф. (2009) Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження. Право і безпека (3). pp. 57-60.

Шереметьев, И. С. (2009) Динамика видового разнообразия кормовых растений жвачных животных юга Дальнего Востока в ходе антропогенной трансформации: сравнение местообитаний с двумя типами леса. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 370-371.

Шереметьев, И. С. (2009) Кормовой детерминизм изменения структуры сообществ жвачных в процессе антропогенной трансформации лесной растительности. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 372-374.

Шереметьева, И. Н. (2009) Морфологическая изменчивость и генетическое разнообразие островных популяций дальневосточной полевки Microtus Fortis. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 374-375.

Шиленко, О. А. (2009) Фразеологізація в англійській фахові мові астрономії. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць: Германська філологія. pp. 299-304.

Шиленко, О. А. (2009) Фразеологізація в англійській фаховій мові машинобудування. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство (6). pp. 530-533.

Шимон, Л. П. (2009) Розвиток критичного мислення учнів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 164-167.

Шинкарук, В. Ф. (2009) Зірка і смерть Леоніда Венгерова. Волинь-Житомирщина (18).

Шинкарук, В. Ф. (2009) Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає й плаче Україна. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). ISSN 978-966-1663-05-2

Шкарупа, О. В. (2009) Особенности облова нерестовых прудов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 137-138.

Шмельова, Т. В. (2009) Основні характеристики естетичного світосприймання молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 63-66. ISSN 2076-6173

Шостачук, А. М. (2009) Місце комп’ютерного моделювання технічних об’єктів у естетичному вихованні майбутніх учителів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 70-74.

Шпак, О. В. (2009) Поняттєвий та образний складники концепту КОНТАКТ/CONTACT. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 190-193.

Штирц, А. Д. (2009) Влияние различных форм антропогенной нагрузки на структуру сообществ панцирных клещей (Acariformes, Oribatei). ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 184-185.

Шуневич, Б. І. (2009) Проблеми укладання нових словників нормалізованих терміносистем (на прикладі пожежної термінології). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 138-142.

Шурова, Н. М. (2009) Структурно-функціональна організація популяції мідій Mytilus galloprovincialis Чорного моря. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Щерба, Н. С. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. pp. 256-280.

Щербак, В. І., Якушин, В. М., Плігін, Ю. В., Корнійчук, Н. М. (2009) Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р.Тетерів. Доповіді національної академії наук України (8). pp. 198-204. ISSN 1025-6415

Щехорський, А. Й. (2009) Динамічні моделі беззбиткових обсягів виробництва. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць (1(13)). pp. 376-385.

Щехорський, А. Й., Рудківський, О. А. (2009) АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник ЖДТУ (3 (49)). pp. 203-208.

Щехорський, А. Й., Рудківський, О. А. (2009) Аналіз ризику втрати валового прибутку в інвестиційній діяльності підприємства. Вісник ЖДТУ. Економічні науки (1(47)). pp. 158-162.

Юрчук, О. О. (2009) До проблеми постколоніального прочитання української літератури. "Бояриня" Лесі Українки. Леся Українка і сучасність: збірник наукових праць, 5. pp. 149-158. ISSN 978-966-600-487-4

Юрчук, О. О. (2009) Містичний і раціональний типи пророків: Т. Шевченко, П. Куліш. Літературознавчі студії. Випуск 3. pp. 43-56.

Юсип-Якимович, Ю. В. (2009) Словотвірні ономатопоетичні моделі народної мови як джерело для передачі звукових вражень в українській імпресіоністській поетиці. Волинь-Житомирщина (18).

Яворницький, В. І. (2009) Біорізноманіття та стуктурно-функціональна організація угруповань ґрунтових безхребетних післялісових лук у сколівських бескидах. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 186-187.

Яворська, Т. Є. (2009) Історичний аспект розвитку грязелікування в Україні та за кордоном. VI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Молодь: освіта, наука, духовність (2). pp. 216-217.

Яворська, Т. Є. (2009) Вдосконалення методів контролю за рівнем швидкісно-силових якостей студентів-легкоатлетів. Молода спортивна наука України, 2 (13). pp. 213-216. ISSN 978-966-2328-01-1

Яворська, Т. Є. (2009) Використання технічних засобів для вдосконалення управління спортивною підготовкою студентів, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2 (8). pp. 162-166. ISSN 2071-5285

Яворська, Т. Є. (2009) Здоровий спосіб життя: соціально-філософський дискурс. Здоровий спосіб життя, фізична культура і спорт: аналіз соціальних процесів. pp. 128-139. (Unpublished)

Якиминська, Л. В. (2009) Історико-етнографічні дослідження Степового Побужжя: історіографічний аналіз. Волинські історичні записки, 2.

Яковенко-Кубіцька, О. Я. (2009) Народознавча компетентність студентів педагогічних коледжів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 196-198.

Якотюк, Наталія (2009) М.М.Коцюбинський - дослідник фольклору. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 80-84.

Якса, Н. В. (2009) Закономірності професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 76-80.

Якса, Н. В. (2009) Концептуальні положення професійної педагогічної освіти в аспекті полікультурності. Українська полоністика (6). pp. 87-98.

Якуба, М. С. (2009) Рухомі форми важких металів у ґрунтах екосистем степового придніпров’я. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 36-37.

Ямчинська, Г. В., Чернікова, І. І. (2009) Використання інноваційних технологій інтегрованого навчання на заняттях Малих академій мистецтв. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 75-78. ISSN 2076-6173

Яненко, В. О., Серебряков, В. В. (2009) Весняні строки прильоту перепела (Coturnix Coturnix) на Поліссі. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція.. pp. 314-315.

Янковська, О. І. (2009) Інноваційний процес у сільському господарстві. Наука й економіка, 2 (4). pp. 54-58.

Янковська, О. І. (2009) Економічна сутність інновацій. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

Янковська, О. І. (2009) Класифікація інновацій для потреб менеджменту. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Васільєва, Л. А. (2009) Видове різноманіття та частота трапляння перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Житомирщини. Вісник ЖНАЕУ (2 (25)). pp. 164-169.

Янович, Л. М., Васильева, Л. А. (2009) Морфология раковины и вводного сифона беззубок (Mollusca, Anodontinae) бассейна Днепра Украины. Zpravy vedecke ideje-2009: V mezinarod. ved.-pract. konf.. pp. 21-23.

Януш, О. Б. (2009) Евфемізми та інші види семантичних зрушень у суспільно політичній лексиці і фразеології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 143-147.

Яригін, А. М., Коростельов, О. О., Деобальд, Н. В. (2009) Розвиток ключових компетенцій майбутніх фахівців у контексті системи підвищення кваліфікації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 10-14.

Ярмошик, Іван (2009) Історія міста Житомира, селищ Чуднова, Слободища у висвітленні польських дослідників першої половини ХІХ ст. Міхала Балінського й Тимотеуша Ліпінського. Волинські історичні записки, 2.

Ярмошик, Іван (2009) Історія населених пунктів Волині на сторінках "Słownika Geоgraficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich " (друга половина ХІХ ст.). Волинські історичні записки, 3. pp. 96-102.

Ярмошик, Іван (2009) Історія міста Старокостянтинова в дослідженнях Яна Марека Гіжицького (1844 – 1925). 6. Болохівщина: осягнення історії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 800-літтю міста (1). pp. 96-101.

Ярмошик, Іван (2009) Події Волинської історії у висвітленні польського мемуариста Яна Дуклана Охотського(кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Часопис Української історії (14). pp. 119-124.

Ярмошик, Іван (2009) Постать козацького ватажка Остафія Дашкевича у польській історіографії ХІХ – ХХ ст. 4. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей (18). pp. 161-165.

Ярмошик, Іван (2009) Проблеми Волинської історії у дослідженнях польського історика Міхала Балінського (1794–1864 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія історія, економіка, філософія. (15). pp. 225-231.

Ярмошик, Іван (2009) Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія (16). pp. 265-275.

Ярош, М. А. (2009) Особливості трансформації традиційних мотивів у драматичних поемах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 229-233.

Яценко, С. А. (2009) Гуцульські кулінарні назви ( на основі лексикографічних видань). Вісник Львівського університету, 2 (46). pp. 172-179.

Яценко, С. А. (2009) Назви хмільних напоїв в українській мові XIV XVII ст. Українська мова (2). pp. 49-55.

Яцук, К. В. (2009) Зіставний метод у вивченні одиниць вторинної номінації в українській та англійській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 194-197.

Book Section

Басюк, Н. А. (2009) Загальнонавчальні заклади альтернативного типу та експериментальні заклади. In: Педагогічні здобутки житомирян. Знання України, Київ, pp. 162-216.

Федоренко, Л. О. (2009) Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні» п’єси). In: Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні» п’єси). ПП «Рута», Житомир.

Monograph

Інарт, І. С. (2009) Розгортання зв’язаних даних – Частина 3. Technical Report. W3C. (Unpublished)

Ісак, Антуан, Фіппс, Джон (2009) SKOS варіантів використання і вимог. Technical Report. W3C Working Group Note 18 серпня 2009.

Башманівський, О. Л. (2009) Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу. Other. ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Грибан, Г. П. (2009) Життєдіяльність та рухова активність студентів. Working Paper. Житомир: ПП «Рута».

Козловець, М. А. (2009) Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Колесник, Н. Є. (2009) Основи курсового дослідження з методики викладання трудового навчання у початкових класах. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Новицький, О. В. (2009) Інтеграція анотацій в Semantic Web. Модель інформаційного середовища. Technical Report. Інститут програмних систем НАН України. (Unpublished)

Пандіт, Балхандра, Кузнец, Вірджинія, Попески, Валентина (2009) Мова Службового Моделювання. Technical Report. W3C.

Піддубна, О. М. (2009) Технологія застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Толстанов, О. К., Павловський, В. А. (2009) Охорона здоров’я дітей та підлітків. Manual. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. (In Press)

Федьович, О. М. (2009) SKOS Проста система організації знань. Technical Report. W3C. (Unpublished)

Харт, Андреа, Кінсела, Шила (2009) DERI – ІНСТИТУТ ЦИФРОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Technical Report. DERI Технічне повідомлення 2009-06-21.

Conference or Workshop Item

Єршов, В. О. (2009) Polska literatura Prawobrzeżnej Ukrainy doby romantyzmy. Kierunki, grupy, koterie. Czasy Słowackiego. In: Piękno Słowackiego, 6-9 березня 2009, Польща, Бялийсток.

Аболіна, Тетяна (2009) Прикладна етика як складова частина соціального управління. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Басюк, Н. А. (2009) Виховання групової морально ціннісної орієнтація школярів як педагогічна проблема. In: Науково-практична міжвузівська конференція, присвяченої Дню університету, 16-18 березня 2009 р..

Бик, Ганна (2009) Проблема мучеництва в християнському анахоретстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Быданова, Нелли (2009) Этика как "осуществление веры" в секулярном мире. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Бірюкова, Олена (2009) Роль фізичного покарання у німецькій педагогіці ХІХ-ХХ століття. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Вандишева-Ребро, Н. В., Фесенко, Галина (2009) Вимушена толерантність. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вандышев, В. Н. (2009) Украинский социум: толерантность, мыслепреступление, двоемыслие и иное. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вербанова, Тетяна (2009) Толерантність в умовах групової соціальної ізоляції як фактор збереження психічного здоров’я. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вернудіна, І. (2009) Естетичні та етико-психологічні основи життєтворчості особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вітюк, І. К. (2009) Інтегративна роль християнських свят. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Галагуз, Михайло (2009) Страх і сенс толерантності особистості та групи. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Герасимович, Ольга (2009) Понятия "язык конфликта" и "язык вражды" в профессиональной деятельности журналистов. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: XXXIV науково-практична міжвузівська конференція, 16-18 березня.

Горохова, Л. В. (2009) Страх і ризик − рушійні чинники глобальної конкуренції. In: Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи, 4-5 червня 2009 року, КІБІТ Житомирська філія.

Гудзловенко, Катерина (2009) Толерантність як засіб виховання молоді. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Дем'янюк, Олена (2009) Толерантність як важливий аспект соціальної адаптації молодих вчителів. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Гриців, В. І. (2009) Оптимізація хіміко-динамічного полірування твердих розчинів Cd1-хMnхTe іодвиділяючими травильних композицій на основі Н2О2 – НІ. In: ХІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2009”, 1-4 червня 2009 р. , Львів.

Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Гриців, В. І. (2009) Оптимізація хіміко-динамічного полірування твердих розчинів Cd1-хMnхTe іодвиділяючими травильних композицій на основі Н2О2 – НІ. In: IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 15-19 вересня 2009 р., Запоріжжя.

Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Чернюк, О. С., Гриців, В. І. (2009) Хіміко-динамічне розчинення твердих розчинів Cd1-хMnхTe травильними сумішами Н2О2 – НІ – лактатна кислота. In: ХІІ Міжнародна наукова конференція „Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”, 18-23 травня 2009 р. , Івано-Франківськ.

Елопов, Александр (2009) Отношение к нехристианским религиям как проблема для церкви. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Заварова, Надія (2009) Криза толерантності як віддзеркалення процесу руйнації гуманістичних засад буття (за матеріалами фільмів Л. Вісконті та Ф. Фелліні). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Зарайченко, В. (2009) Межэтническая толерантность: за и против. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Канівець, Б. А. (2009) Варіативність «викликів» і «відповідей» як вияв „свободи вибору” в філософії історії А. Тойнбі. In: “НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - ТЕОРІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ 2009”, 18 - 20 травня 2009 р., Полтава.

Канівець, Б. А. (2009) Потенціал "виклику" і ефективність "відповіді" в контексті історичного розвитку. In: Дні науки філософського факультету - 2010 : Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року), 21-22 КВІТНЯ 2010 РОКУ, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

Киричек, Г. Г., Коваленко, О. В. (2009) Електронна бібліотека ВНЗ як середовище швидкого доступу до наукових та навчальних матеріалів. In: Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовтня 2009 р., м. Львів.

Ковальчук, Володимир (2009) Толерантність як висхідний принцип виховання. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) "Умови абсолютного добра" як основа концепції теономної етики М. Лоського. In: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 17 грудня 2009 року, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) Інтуїтивізм М. Лоського в контексті трансформації парадигми пізнання в епоху постмодерну. In: Друга Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення", 23 грудня, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція до 175-річчя філософського факультету "Людина. Світ. Суспільство", 21-22 квітня 2009 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Ю. В. (2009) Формування концепції традиціоналізму в контексті філософії Просвітництва. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Король, Є. О. (2009) Шутовское начало в образе художника (на материале романа Л. Фейхтванґера «Гойя, или Тяжкий путь познания». In: VII Мiжвузiвська конференція молодих учених , Донецьк.

Кучін, Я. Г. (2009) Трудові традиції та ментальні особливості українського народу у філософському контексті. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні генія-митця. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення, 23 грудня 2009 року, Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Театральна маска у європейській культурі: морально-етичний вимір толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Маловицька, Л. Ф. (2009) Феномен синестезії у художньому мисленні генія (на прикладі творчості М.К. Чюрльоніса). In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення, 23 грудня 2009 року, Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації.

Муравицький, В. О. (2009) Аналіз методологічних підходів до термінологічного визначення явища інформаційної культури. In: ЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Новицький, О. В. (2009) Інтеграція наукових електронних бібліотек України: всеукраїнський портал збору та пошуку метаданих http://oai.org.ua. In: Електронна бібліотека України ELibUkr.

Оніщенко, Олена (2009) Патографічні студії З. Фрейда і Т. Манна у контексті гуманістичного проекту: досвід порівняльного аналізу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Прилуцька, Н. С. (2009) Електронні бібліотеки та перспективи їх використання під час навчання студентів. In: Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища, 22-23 листопада 2009 р..

Прилуцька, Н. С. (2009) Перспективи створення і проблеми використання електронних бібліотек. In: Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації.

Семенець, С. П. (2009) Математична освіта в контексті розвивального підходу. In: Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти", 7-9 квітня 2009, Черкаси.

Симончик, Елена (2009) Этническая идентичность и этническая толерантность современной молодежи (на примере Республики Бурятия). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2009) Проблема війни у філософії Ернста Юнґера. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2009) Співвідношення спокуси, добра і зла у релігії (на основі філософії Мартіна Бубера). In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Соколовський, О. Л. (2009) Антитринітарне віровчення в Україні. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Стадник, Микола (2009) Екодемографічні процеси і толерантність української спільноти. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Стародубець, Галина (2009) Міжнаціональні відносини в рамках повстанського запілля в 1943 році. In: Міжнародна науково-практична конференція для викладачів та студентів "Історичні уоки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни)", 23-24 жовтня 2009 р..

Харчишина, О. В. (2009) ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. In: Соціально-економічні і правові аспекти формування та розвитку організаційної культури підприємств як шлях до інтеграції національної економіки в європейський простір: ІV між нар. наук.-практ. конф., 15–16 травня 2009 р., Львівський університет бізнесу і права. – Львів.

Харчишина, О. В. (2009) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ. In: Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: І всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23–24 вересня 2009 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ. – Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: V міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 березня 2009 р., Національний університет харчових технологій. – Київ.

Харчишина, О. В. (2009) Організаційна культура: суть та місце в сучасній теорії менеджменту. In: ХХХІV наук.-практ. міжвуз. конф., присвячена Дню університету, 16–18 березня 2009 р., Житомир.

Шмат, Р. П. (2009) Ідея справедливості в соціальній філософії. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Якса, Н. В. (2009) Толерантність у контексті ідей співробітництва. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Гусєв, В. І., Гон, М. М., Козерод, О. В., Римаренко, С. Ю., Заремба, О. В., Котляр, Ю. В., eds. (2009) Євреї в Україні: історія і сучасність. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ" . Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Саух, П. Ю., Дубасенюк, О. А., Романюк, П. Ф., Антонова, О. Є., eds. (2009) Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Житомирська область: Енциклопедія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., eds. (2009) Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся. Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В., Жиляєва, Ю. М., eds. (2009) НАВЧАЙ І НАВЧАЙСЯ. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Моляко, В. О., Коваленко, А. Б., Мойсеєнко, Л. А., Симоненко, С. М., Чернобровкін, В. М., Музика, О. Л., Третяк, Т. М., Гулько, Ю. А., eds. (2009) Проблеми психології творчості. Актуальні проблеми психології, 12 (6). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-001-5

Моляко, В. О., Коваленко, А. Б., Мойсеєнко, Л. А., Симоненко, С. М., Чернобровкін, В. М., Музика, О. Л., Третяк, В. М., Ваганова, Л. А., Гулько, Ю. А., eds. (2009) Проблеми психології творчості. Актуальні проблеми психології, 12 (7). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-001-5

Моляко, В. О., Коваленко, А. Б., Мойсеєнко, Л. А., Симоненко, С. М., Чернобровкін, В. М., Музика, О. Л., Третяк, Т. М., Ваганова, Н. А., Гулько, Ю. А., eds. (2009) Проблеми психології творчості. Актуальні проблеми психології, 12 (8). Вид-во ЖДУ ім І.Франка, Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-001-5

Шевчук, Т. О., Охріменко, Н. Д., Левківська, О. А., Підгурська, В. Ю., Марущак, О. М., Чупріна, О. В., Климова, К. Я., eds. (2009) Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. (2009) „Серця, віддані педагогіці (кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету – 80): історичний нарис. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Білоус, П. В. (2009) Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості. ПП Рута.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. ISBN 978-966-485-050-3

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-054-1

Дубасенюк, О. А., Лісова, С. В., Осадчий, М. М., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Дупак, Н. В., Вітвицька, С. С., Чемерис, О. А., Єремеєва, В. М., Карплюк, С. О., Якса, Н. В., Костюшко, Ю. О., Щерба, Н. С., Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дем’янчук, О. О., Захарчишина, Ю. М., Королюк, О. М., Копетчук, В. А., Корінна, Л. В., Слінчук, В. І., Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Жуковська, В. В. (2009) Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Кучерук, О. А. (2009) Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-000-8

Максимова, О. О. (2009) Досягнення успіху шестирічним першокласником: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Thesis

Вигівський, В. Л. (2009) Структурно-семантичні, стилістичні та праматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології). Masters thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Вишина, М. Ю. (2009) Міфопоетична парадигма художньої образності у "Повісті врем'яних літ". Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). Other thesis, ЖДУ ім. Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Денисюк, Р. О. (2009) Взаємодія твердих розчинів Cd1-xMnxTe з іодвмісними (І2 — метанол, І2 — диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2–НІ–розчинник) травильними композиціями. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Міщук, І. С. (2009) Еколого-економічний механізм розвитку природоохоронних територій. Other thesis, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України..

Поліщук, О. П. (2009) Художнє мислення в контексті естетичної теорії. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Піддубна, О. М. (2009) Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Савиченко, О. М. (2009) Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці. Other thesis, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Спірін, О. М. (2009) Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Усата, О. Ю. (2009) Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Усата, О. Ю. (2009) Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шегеда, Олена (2009) Модерністські тенденції у поезії "Молодої музи". Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яцик, І. С. (2009) Гранічна ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "Людина на межі" Карла Ясперса. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Teaching Resource

Іваненко, Л. Д. (2009) Творчі завдання з валеології. [Teaching Resource]

Іваненко, Л. Д., Михалєвська, І. В., Свеста, Т. В., Сиротюк, О. М., Хазієва, О. Р. (2009) Валеологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Іваницька, Ірина Олександрівна (2009) Ефективність соціально-психологічного тренінгу з проблемами адаптації студентів - першокурсників до навчання у вузі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Івашко, Наталія Андріївна (2009) Гендерний аналіз моделювання життєвого шляху. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамович, Марія Миколаївна (2009) Проблема використання кольору як засобу впливу на емоційний стан людини. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрук, Марія Сергіївна (2009) Порівняльний аналіз диференційованості ціннісної свідомості у випускників освітно-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрух, Ілона Ернестівна (2009) Особливості використання діагностичних методів для виявлення шкільної неуспішності молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, Вероніка Валеріївна (2009) Особливості використання методу соціометрії при вивченні конфліктних ситуацій у групі молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, Олександр Олеександрович (2009) Особливості використання методу соціометрії при вивченні конфліктних ситуацій у групі підлітків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрійчук, І. А. (2009) Дослідження ціннісної орієнтації студентів ІІІ курсу психологічних та педагогічних спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Антонова, О. Є. (2009) Загальна педагогіка. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Антонюк, Людмила Леонідівна (2009) Система оцінки особистості та її взаємозвязок. [Teaching Resource] (Unpublished)

Банцер, Людмила Петрівна (2009) Особливості розвитку рефлексії здібностей до ліплення у молодшому шкільному віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безносюк, Віра Віталіївна (2009) Вивчення особливостей образу сім'ї у осіб з різним сімейним стажем. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бернат, Оксана Станіславівна (2009) Особливості регуляції навчальної діяльності студентів з середнім рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданов, Ярослав Геннадійович (2009) Гендерні особливості рольових очікувань у шлюбі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Борович, Марина Петрівна (2009) Особливості шкільної тривожності у підлітків з високим рівнем мотивації до успіху. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бугрим, Ольга Геннадіївна (2009) Порівняння особливостей мислення молодших школярів в залежності від успішності навчальної діяльності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бученко, Лідія Іванівна (2009) Особливості конфліктної поведінки підлітків в залежності від рівня навчальної успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєлянцева, Венера Рафаіловна (2009) Особливості локусу субєктивного контролю у студентів з високим рівнем успішності та низьким рівнем. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакульчук, Ольга Іванівна (2009) Вплив акцентуацій характеру на соціальний статус студента у групі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Виглядовська, Лілія Анатоліївна (2009) Особливості психологічної корекції уповедінці дітей молодшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Свеста, Т. В. (2009) Основи природознавства. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Вознюк, Олена Сергіївна (2009) Система оцінок особистості та їх взаємоззвязок. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вонсович, Віктор Станіславович (2009) Використання психологічного тренінгу для розвитку вербального інтелекту у підліткового віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаєвська, Світлана Борисівна (2009) Конструкт "справедливість-несправедливість" у системі особистісних конструктів старшокласників. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горгола, Л. П. (2009) Можливості групового тренінгу у подоланні шкільної дезадаптації учнів підліткового віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, Леся Валентинівна (2009) Діагностичні можливості та обмеження графічного тесту "Дерево" К.Коха при вивченні індивідуальних особливосей молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грибан, Олександр Вікторович (2009) Дослідження впливу включеності у творчу діяльність на усвідомлення здібностей у молодшому шкільному віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грибан, Світлана Юріївна (2009) Дослідження міжособистісних стосунків у різновікових групах дітей молодшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грибовський, Віктор Миколайович (2009) Моделювання життєвого шляху в юнацькому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуріна, І. В. (2009) Вплив мовленевої інструкції на ефективність оволодіння діяльністю дошкільниками в умовах наслідування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данилюк, І. С. (2009) Гра як засіб пізнавальноїм діяльності молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дембіцька, Оксана Василівна (2009) Дослідження субєктивного розуміння клієнтом ефективності консультативної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Денисюк, О. В. (2009) Особливості регуляції навчальної діяльності школярів з високим рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Довгаленко, Галина Ігорівна (2009) Особливості психотерапевтичного процесу осіб похилого віку з тривожно-депресивними розладами. [Teaching Resource] (Unpublished)

Домалевська, Лариса Дмитрівна (2009) Особливості зв'язку тривожнсті з успішністю молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорожинська, Вікторія Дмитрівна (2009) Особливості переживання стану тривожності при розбіжностях у рівнях самооцінки домагань. [Teaching Resource]

Дяченко, Людмила Василівна (2009) Вплив телебачення на моральний розвиток школяра. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дідур, Тетяна Олександрівна (2009) Особливості локусу суб'єктивного контролю у студентів з високим та низьким рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жовнерчук, Марина Леонідівна (2009) Моделювання життєвого шляху. Крос-культурний аналіз. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кардашова, Олена Костянтинівна (2009) Стильові особливості міжособистісних стосунків високостатусних підлітків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кичук, Тетяна Олександрівна (2009) Особливості використання проективних методик для діагностики міжособистісних стосунків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клименко, І. В. (2009) Вплив статусної позиції молодшого школяра на успішність у навчанні. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковтун, Н. М. (2009) Історія філософії: інструктивно-методичні матеріали для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Кондратюк, Олеся Геннадіївна (2009) Уявлення особистості про себе і значимість інших субєктів спілкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондрашова, Олена Миколаївна (2009) Особливості формування гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Корнійчук, Наталія Григорівна (2009) Ефективність соціально-психологічного тренінгу з проблемами профілактики агресивної поведінки в підлітковому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Корнілова, Марія Олександрівна (2009) Дослідження впливу включеності в творчу діяльність на усвідомлення здібностей в юнацькому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Косоговська, Наталія Юріївна (2009) Особливості тренінгової роботи, спрямованої на формування асертивної поведінки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костриця, Віта Василівна (2009) Взаємозвязок пізнавальних інтересів з успішною навчальною діяльністю молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, Ірина Святославівна (2009) Діагностика готовності дитини до школи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коткова, Наталія Миколаївна (2009) Структура мотивації у осіб середнього віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2009) Конфліктні форми поведінки: виникнення та подолання в юнацькому віці. [Teaching Resource]

Кравчук, Ірина Юріївна (2009) Мотиви навчальної діяльності молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крисюк, Інна Миколаївна (2009) Психологічні чинники соціальної реадаптації осіб, які досягли пенсійного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузьменко, Оксана Григорівна (2009) Особливості регуляції навчальної діяльності учнів з низьким рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Куликівська, Світлана Віталіївна (2009) Проблема зміни у міжособистісних стосунках хворих, що перенесли інфаркт міокарда. [Teaching Resource] (Unpublished)

Курдій, Світлана Михайлівна (2009) Батьківство як соціальна роль у свідомості міських та сільських жителів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лавренова, Анжела Геннадіївна (2009) Гендерні особливості статево-рольової ідентифікації підлітків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лазіна, Віра Юріївна (2009) Психологічні чинники входження субкультури в "Емо". [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвиненко, Анна Миколаївна (2009) Порівняльний аналіз ціннісної сфери дітей з повних сімей та шкіл інтернатів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лопатін, Вадим Олександрович (2009) Вплив вербальної інструкції на ефективність оволодіння діяльністю дошкільниками в умовах наслідування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукянчук, Інна Валеріївна (2009) Використання рефлексивного тренінгу для розвитку диференційованості ціннісної свідомості. [Teaching Resource] (Unpublished)

Луцанич, Наталія Олександрівна (2009) Вплив тривожності на шкільну адаптацію молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Луцик, Володимир Богданович (2009) Дослідження правового релятивізму як способу ставлення до права. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартинюк, Олена Анатоліївна (2009) Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей у студентів-психологів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартинюк, Тетяна Іванівна (2009) Значення рольових ігор для подолання емоційних розладів у дітей дошкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Махорін, Г. Л. (2009) Основи демографії. Курс лекцій. [Teaching Resource]

Мельничук, Вікторія Ярославівна (2009) Особливості психологічної корекції невротичних порушень у дітей старшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирончук, Олена Миколаївна (2009) Особливості психологічної корекції відхилень у поведінці дітей старшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Михайловська, Марина Павлівна (2009) Психологічні механізми та корекція мови дітей при заїкуванні. [Teaching Resource] (Unpublished)

Міщук, Катерина Миколаївна (2009) Використання методу контент-аналізу для виявлення категоріальних структур сприймання мистецтва. [Teaching Resource] (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2009) Поняття лідер у концептосистемі державного службовця. [Teaching Resource]

Нечипорук, Галина Олександрівна (2009) Вплив успішної навчальної діяльності на самооцінку молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новікова, Наталія Іванівна (2009) Особливості психологічної корекції невротичних порушень у дітей молодшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Павленко, В. В. (2009) Діяльність педагогів-іноземців на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). [Teaching Resource]

Панасюк, Тетяна Петрівна (2009) Діагностичні можливості та обмеження проективної методики "Незакінчене речення" при вивченні внурісімейних стосунків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пантус, О. В. (2009) Вплив змісту оцінювання на самооцінку в молодшому шкільному віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашківська, Лілія (2009) Дослідження факторів,що впливають на збереження матеріалу в пам'яті. [Teaching Resource] (Unpublished)

Педько, Алла Григорівна (2009) Проблема розвитку особистості в обдарованоної дитини. [Teaching Resource] (Unpublished)

Подкоритова, О. П. (2009) History of English and American Literature (seminars). Part 2. [Teaching Resource]

Піддубна, О. М. (2009) Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (Методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Ракович, Олена Олександрівна (2009) Діагностика пізнаваальних інтересів молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рибакова, Юлія Євгеніївна (2009) Прівняльне дослідження особистісних рис дівчаток -підлітків із неповних сімей (вихователь-мати; вихователь-батько). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудюк, Оксана (2009) Самовиховання як характеристика особистісного становлення старшокласників. [Teaching Resource] (Unpublished)

Савитська, Н. О. (2009) Музика і ритмічні рухи. [Teaching Resource]

Семенець, С. П. (2009) Методика навчання математики. [Teaching Resource]

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2009) Елементарна математика. [Teaching Resource]

Сердинюк, Ганна Володимирівна (2009) Діагностичні можливості та обмеження графічного тесту "Дерево" К.Коха. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сингаївська, А. В., Омецинська, О. В. (2009) P. G. Wodehouse. The inimitable Jeeves. Book 2. [Teaching Resource]

Синявська, Тетяна Володимирівна (2009) Застосування методу парадоксальної інтенції у консультативній роботі зі студентами під час екзаменаційної сесії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сиротюк, Наталія Борисівна (2009) Дослідження впливу соціальних умов на рівень самооцінким дітей дошкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сичевська, Юлія Олександрівна (2009) Вплив успішної навчальної діяльності на самооцінку молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Смирнова, Ірина Юріївна (2009) Особливості ставлення батьків до дітей, які мають проблеми у спілкуванні з однолітками. [Teaching Resource] (Unpublished)

Спірідонов, Степан Вікторович (2009) Вплив смислу життєвих орієнтацій на побудову образів можливого майбутнього випускниками школи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Стахівська, Тетяна Анатоліївна (2009) Особливості використання технік візуалізації у практиці тренінгової роботи із жінками в період вагітності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Степанушко, Т. П. (2009) Динаміка образу дитини під час вагітності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сюравчик, Ірина Миколаївна (2009) Основи тренінгової роботи з жінками в період вагітності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Твердохліб, Ж. О., Крук, А. З., Погребенник, Л. І. (2009) Особливості проведення шкільних спортивно-масових свят. [Teaching Resource]

Тищенко, Ольга Михайлівна (2009) Ситуаційна та диспозиційна характеристики у структурі особистісної тривожності старшокласника. [Teaching Resource] (Unpublished)

Трускавецький, Є. С., Мельниченко, Р. К., Коршунова, О. Д. (2009) Загальна цитологія і гістологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2009) Програма розвитку інтелекту дітей 6 – 7 років. [Teaching Resource]

Хильман, Анна Олегівна (2009) Особливості сприйняття реклами дітьми середнього та старшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шашкова, Ольга Вячеславівна (2009) Ефективність методу аутогенного тренування для проведення психологічного тренінгу з подолання стресу у підлітковому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчук, С. Ю. (2009) Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Шикера, Анна Миколаївна (2009) Батьківство як соціальна роль у свідомості дітей з повних та неповних сімей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шомко, Ірина Валеріївна (2009) Дослідження впливу установок особистості на сприймання інших людей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Щерба, Н. С. (2009) Стратегічна компетенція у підготовці майбутнього вчителя (на матеріалі англійської мови). [Teaching Resource]

Янович, Л. М., Коршунова, О. Д. (2009) Біогеографія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Other

Євдоченко, Н. В. (2009) Можливості та обмеження методики В. Манової-Томової для вивчення діагностики розвитку дітей раннього віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Бучинська, Олена Леонідівна (2009) Особливості особистісних утворень педагога на різних етапах професійної діяльності. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Васильчук, К. А. (2009) Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в однодітній та багатодітній родині. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Велікдус, Ольга Михайлівна (2009) Особливості задоволеності шлюбом залежно від гендерно-рольової диференціації у подружжі. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Врублевська, Наталія Леонідівна (2009) Рефлексія творчих здібностей як чинник розвитку хореографічно обдарованої особистості. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Гавриловська, М. П. (2009) Особливості розвитку уявлень дітей молодшого шкільного віку про соціальну причинність. ЖДУ ім. І.Франка.

Герасимов, О. Ф. (2009) Дослідження психологічних захистів клієнтів у процесі консультативної допомоги. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Горбова, Н. Д. (2009) Особливості фрустраційних реакцій релігійно спрямованих та творчообдарованих особистостей. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Грицюк, Надія Олександрівна (2009) Психологічні чинники формування центрованості на шлюбі у юнацькому віці. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Данюк, Ірина Валеріївна (2009) Динаміка рефлексії спортивних здібностей при переході від дошкільного до молодшого шкільного віку. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Джулакян, Д. Д. (2009) Вплив компютерних ігор на агресивність підлітків. ЖДУ ім. І. Франка.

Жарська, М. А. (2009) Діагностика памяті молодшого школяра. ЖДУ ім. І. Франка.

Жмурщук, В. П. (2009) Використання методу контент-аналізу для виявлення категоріальних структур сприйняття музики. ЖДУ ім. І. Франка.

Забродська, Т. В. (2009) Динаміка рівня тривожності в осіб з порушеною соціальною адаптацією, що вийшли на пенсію. ЖДУ ім. І. Франка.

Зборовська, А. П. (2009) Гендерні особливості статеворольової ідентичності молодших школярів. ЖДУ ім. І. Франка.

Каменчук, Ірина Михайлівна (2009) Психологічні особливості жінок – жертв подружнього насильства. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Карпунець, В. Б. (2009) Можливості та обмеження методики "соціометрія" при вивченні конфліктних ситуацій у групі підлітків. ЖДУ ім. І.Франка.

Ковальчук, Л. В. (2009) Престиж професій з підвищеними вимогами до інтелектуальних здібностей у структурі професійної спрямованості випускників ЗОШ. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковальчук, О. В. (2009) Механізм компенсації неуспішності молодших школярів навчальній діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Ковальчук, О. О. (2009) Можливості та обмеження методики, В. Манової-Томової для дослідження динаміки розвитку немовлят. ЖДУ ім. І. Франка.

Ковзун, Є. Л. (2009) Самодетермінація та почуття власної компетентності як основа ефективності діяльності лідерів студентського самоврядування. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Ковтун, Н. М. (2009) Архетип як інваріантна форма духовного життя. матеріали науково-методичного семінару. (Unpublished)

Кімлик, Ольга Анатоліївна (2009) Дослідження семантичної складності поняття справедливості у студентів вищих навчальних закладів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Максимова, О. О. (2009) Досягнення успіху шестирічним першокласником. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Матюшинець, З. В. (2009) Можливості та обмеження методики "соціометрія" для дослідження міжособистісних стосунків у молодшому шкільномуц віці. ЖДУ ім. І.Франка.

Могилевич, І. М. (2009) Дослідження емоційного клімату академічної групи методом взаємного кольорового оцінювання. ЖДУ ім. І. Франка.

Нідзельська, Ю. М. (2009) Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Орликівська, Н. І. (2009) Індивідуальні особливості пам'яті та їх вплив на успішність. ЖДУ ім. І. Франка.

Рисіч, Оксана Василівна (2009) Участь у бойових діях як чинник переосмислення військовослужбовцями життєвих цінностей. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тарнавська, Л. П. (2009) Дослідження впливу соціальних умов на структуру темпераменту у підлітковому віці. ЖДУ ім. І. Франка.

Улітіна, Н. Ю. (2009) Порівняння особливостей уваги молодших школярів в залежності від рівня успішності. ЖДУ ім. Івана Франка.

Устимович, А. І. (2009) Психологічні особливості ставлення жінок до власної вагітності в залежності від типу життєвого сценарію. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Ференець, А. В. (2009) Психологічний аналіз динаміки емоційних станів жінок в стресових ситуаціях. ЖДУ ім. І. Франка.

Фесенко, О. О. (2009) Образ світу представників субкультури "Емо". ЖДУ ім. І. Франка.

Фещенко, Н. В. (2009) Особливості емоційної регуляції міжособистісних стосунків людей з обмеженими фізичними можливостями. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Шустова, Марія Андріївна (2009) Порівняльний аналіз ставлення до смерті в неформальних молодіжних об’єднаннях Готів та Емо. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Щербата, О. К. (2009) Особливості розвитку асертивної поведінки у студентів І курсу засобами тренінгу асертивності. ЖДУ ім. І.Франка.

Юровська, Т. А. (2009) Зв'язок схильності до модифікацій тіла з копінг стратегіями. ЖДУ ім. І.Франка.

Якимів, Н. В. (2009) Особливості розвитку самооцінки у дітей молодшого шкільного віку із заікуватістю. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Tue Oct 3 03:34:12 2023 EEST.