Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1474.

Article

Попович, О. В. (2012) ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ДУХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 7-12.

Препотенська, М. П. (2012) МЕГАПОЛІС ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП БУТТЯ МІСТА. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 11-15.

Пушкар, Т. М. (2012) КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗРОБКИ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 168-172.

Пікалова, А. О. (2012) ТАКТИКИ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В АНГЛОМОВНОМУ КАЗКОВОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 185-189.

Смагін, І. І. (2012) НОРМАТИВНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА" В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 52-55.

Сімонян, К. М. (2012) ПОШТА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 87-90.

Cіoboіu, Оlivia, Brezeanu, Gheorghe (2012) Gastropods in the inland waters of Romania –hypothetica modifications of the populations structures induced by global climatic changes. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 327-329.

Dovgal, I. V., Pešіć, Vladimir (2012) Suctorian ciliates (Ciliophora, Suctorea) as epibionts of stream-dwelling aquatic beetles (Coleoptera) and water mites (Acari: Hydrachnidia) in the southwestern Palaearctic region. Zootaxa (19 Jan). pp. 34-40.

Dovgal, I. V., Zawal, А., Pesіc, V. (2012) New finds of tokophrya wenzeli (Ciliophora, Suctorea), a commensal of water mites (acari, hydrachnidia), and the redescription of the species. Vestnik zoologii (41 (1)). pp. 69-72.

Kudryk, Y. Y., Zinovchuk, A. V. (2012) The Effect of Current Crowding on the Internal Quantum Efficiency of InAsSb/InAs Light-Emitting Diodes. Technical Physics Letters, 38 (5). pp. 14-20. ISSN 1090-6533

Kudryk, Y. Y., Ткаченко, О. К., Zinovchuk, A. V. (2012) Temperature-dependent efficiency droop in InGaN-based light-emitting diodes induced by current crowding. Semiconductor Science Technology, 27 (5).

Patcyuк, М. К., Dovgal, I. V. (2012) Biotopic distribution of naked amoebas (protista) in ukrainian polissya area. Vestnik zoologii (46 (4)). pp. 36-41.

Pogorui, A. A. (2012) Evolution in multidimensional spaces. Mathematics Subject Classification (20). pp. 119-126.

Sachenкo, А. V., Belyaev, А. Е., Boltovets, N. S., Konaкova, R. V., Kudryк, Y. Y., Novytsкyі, S. V., Sheremet, V. N., Lі, J., Vіtusevіch, S. А. (2012) A new mechanism of contact resistance formation in ohmic contacts to semiconductors with high dislocation density. Materials of a conference [31st International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2012)], (Zurich, Switzerland, 29 July — 3 August, 2012 y.). p. 49.

Sachenкo, А. V., Belyaev, А. Е., Boltovets, N. S., Konaкova, R. V., Kudryк, Y. Y., Novytsкyі, S. V., Sheremet, V. N., Lі, J., Vіtusevіch, S. А. (2012) Mechanism of contact resistance formation in ohmic contacts with high dislocation density. Journal of Applied Physics, 111 (8). 083701-083701. ISSN 0021-8979

Sevost’yanov, Е. А. (2012) On spatial mappings with integral restrictions on the characteristic. Algebra i analiz, 24 (1). pp. 1-17.

Sevost’yanov, Е. А. (2012) On the openness and discreteness of mappings with unbounded characteristic of quasiconformality. Ukrainian Mathematical Journal, 63 (8). pp. 1298-1305. ISSN 0041-5995

Sevost’yanov, Е. А., Ryazanov, Vladimir (2012) On compactness of Orlicz-Sobolev mappings. Annals of the University of Bucharest, 19 (3). pp. 79-87.

Sevost’yanov, Е. А., Salіmov, R. R., Ryazanov, Vladimir, Kovtonyuк, Denis (2012) On mappings in the Orlicz-Sobolev classes. Annals of the University of Bucharest (3). pp. 67-78.

Sіdorovsкіy, S. А. (2012) First Record of Chirocephalus shadini (Branchiopoda, Anostraca) from the Kharkiv Region (Ukraine). Vestnik zoologii, 46 (1). p. 82.

Sіdorovsкіy, S. А. (2012) New record of the freshawater fairy shrimp Tanymastix stagnalis and Drepanosurus birostratus (Branhiopoda, Anosraca) from the Kharkiv region (Ukraine). Вестник зоологии, 46 (1). p. 81. ISSN 0084-5604

Sorokіn, V. М., Konakova, R. V., Kudryk, Y. Y., Zinovchuk, A. V. (2012) Technique and setup for diagnostics of p-n junction–package thermal resistance in high-power gallium nitride LEDs. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 15 (12). pp. 124-128. ISSN 1605-6582

Yanovsкa, Е. S., Ryabchenкo, К. V., Tertyкh, V. А., Kіchкіruк, О. Yu. (2012) Сomplexing properties of silica gel-polyaniline composites with grafted heterocyclic azo reagents. Chemistry, Physics and Technology of Surfacе, 3 (4). pp. 439-447.

Євченко, В. В. (2012) ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2012) Засоби інтелектуалізації у повісті Дж. Фаулза "Вежа з чорного дерева". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). p. 177181. ISSN 2076-6173

Єремеєва, В. М., Толстова, О. В. (2012) До проблеми формування культури особистості в контексті гуманітаризації освіти. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 227-230.

Єрмакова, С. С. (2012) Порівняльна ефективність традиційної та експериментальної технології реалізації моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 70-75.

Єрмошина, Т. В. (2012) Мінливість молюсків підродини Anоdontinae з басейну річки Тетерів. Materiály VIII mezinárodni vědecko-praktická konference «Dny vědy-2012» (74). pp. 78-86. ISSN 978-966-8736-05-6

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2012) Паразити перлівницевих Центрального Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 114-117. ISSN 2078-2357

Єршов, В. О. (2012) Tertium comparationis: правобережна польськомовна література - між сходом і заходом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 42-57. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2012) Польськомовна художня література Правобережної України доби романтизму в системі української літературної таксономії. Українська полоністика (9). pp. 12-17. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2012) Репертуар риторичних жанрів Правобережної України епохи пізнього Просвітництва: канон, цикли та інтенції. Українська полоністика (12). pp. 25-32. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О., Коржовська, О. В. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. Українська полоністика (9). pp. 187-189. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

Єршов, В. О. (2012) Імагологічний дискурс Бердичева у польськомовній літературі Волині ХІХ – початку ХХ століття. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, ІІ (47). pp. 103-110. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. І. Соболевська – педагог і науковець: на перетині духовних традицій. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 355-361. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. Ф. Бондаренко – педагог, учений, лірик. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 349-354. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О., Коржовська, О. В. (2012) Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Ю. І. Крашевського «УНІВЕРСУМ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 212-215. ISSN 2220-7996

Іваненко, Л. Д. (2012) Погляди видатних педагогів на валеологізацію навчально-виховного процесу. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 288-290.

Іваненко, Л. Д., Кулагіна, А. А. (2012) Підготовка майбутніх вчителів до інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я. Материали за VIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2012», 14. pp. 26-27.

Ільков, Д. О., Олійник, А. Ю. (2012) Дніпровське зледеніння як причина утворення вікарних видів у різних групах тварин. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 52-53.

Іщук, С. І., Бабинюк, Л. Б. (2012) Міжгалузеві промислові комплекси Прикарпатського промислового району: структура і територіальна організація. Економічна та соціальна географія (64). pp. 118-126.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2012) Економічна база міст та економічна ефективність розвитку виробництва. Економічна та соціальна географія, 2 (65). pp. 23-31.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2012) Економічна база міст та економічна ефективність розвитку виробництва. Економічна та соціальна географія., 65 (12). pp. 23-31.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2012) Предмет, зміст і завдання регіональної економіки. Економічна та соціальна географія (64). pp. 15-21.

Авраменко, П. М. (2012) Принципи брехтівського театру та практика режисера. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 176-179.

Авраменко, П. М. (2012) Принципи брехтівського театру та практика режисера. Брехтівський часопис (2). pp. 175-177. ISSN 2303-9612

Алексєєнко-Лемовська, Л. В. (2012) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДОШКІЛЬНИКІВ У ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 58-64.

Алпатова, О. М. (2012) Розподіл черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) в водоймах українського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (4(53)). pp. 27-34. ISSN 2078-2357

Андрушенко, О. Ю. (2012) Інформаційна структура речення: сучасні підходи та методи дослідження. Studia Philologica (1). pp. 36-39.

Андрушенко, О. Ю. (2012) ТЕМПОРАЛЬНІ АДВЕРБИ В СИСТЕМІ МАРКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 209-213.

Андрійчук, Н. М. (2012) Ненормативні граматичні явища у сучасних англомовних пісенних текстах. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 17-19.

Андрійчук, Н. М. (2012) Основні принципи загальноосвітньої та професійної підготовки вчителя в учительських семінаріях України кінця ХІХ – початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 144-148.

Андрійчук, О. І. (2012) Підходи до тестового оцінювання історичної компетентності учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 140-143.

Андрійчук, Т. В. (2012) Алозимна мінливість молюсків роду Viviparus Montfort, 1810 (Gastropoda Viviparidae) Середнього Придніпров’я. П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 27-29.

Андрійчук, Т. В., Сіваєва, К. В. (2012) Видовий склад молюсків роду Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) басейну річки Тетерів. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 30-31.

Антипушина, Ж. А., Косьян, А. Р. (2012) Предварительные результаты анализа стабильных изотопов углерода и азота в органическом веществе раковин черноморских моллюсков. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 17-21.

Антонов, О. В. (2012) Категорія простору в англійській мові: фразеологічний аспект. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Антонов, О. В. (2012) Умови розвитку творчо обдарованої особистості в Україні. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 354-361.

Антонова, О. Є. (2012) Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вступ. . Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення : збірн. наук. праць молодих дослідн. (1). pp. 6-9.

Антонова, О. Є. (2012) Інноваційні технологічні підходи до роботи з обдарованою молоддю. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник : Вид. 3-тє, перероб. / Д.В. Чернілевський, О.Є. Антонова, Л.В. Барановська та ін. / За ред. проф. Д.В. Чернілевського. pp. 89-99.

Антонова, О. Є. (2012) Акмеологічна модель педагогічної обдарованості. Андрагогічний вісник (2). pp. 37-45.

Антонова, О. Є. (2012) Використання методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (6). pp. 52-60.

Антонова, О. Є. (2012) Вплив мистецтва на становлення особистості в епоху відродження. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 127-134.

Антонова, О. Є. (2012) До проблеми визначення сутності поняття креативності: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (71). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Креативність у структурі педагогічної обдарованості сучасного педагога. Андрагогічний вісник (3). pp. 19-30.

Антонова, О. Є. (2012) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Гуманитарные науки как ресурс развития человеческого потенциала в условиях динамично меняющегося мира: сб. ста. по мат-м межд. научн.-практ. конф., 2. pp. 36-45.

Антонова, О. Є. (2012) Науково-педагогічний супровід обдарованої особистості у діяльності Житомирської науково-педагогічної школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 149-169.

Антонова, О. Є. (2012) Особливості роботи вчителя початкової школи із здоров’язбереження учнів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта, 2 (37). pp. 112-119.

Антонова, О. Є. (2012) Положення про банк даних обдарованих дітей навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся". Креативна освіта: інструктивно-методичні матеріали для членів ННВК "Полісся". pp. 10-15.

Антонова, О. Є. (2012) Проблема розвитку обдарованої особистості в Україні і світі: сучасний стан і перспективи. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (73). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія. pp. 14-41.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретические подходы к построению структуры одаренности. Методы обучения и развития детей с признаками одарённости: монография. pp. 168-183.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретичні та практичні умови створення науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості в Україні. SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne (2). pp. 386-399.

Антонова, О. Є. (2012) Технології розвитку професійно-творчих здібностей майбутніх учителів. Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперервної освіти : зб. наук. праць. pp. 6-11.

Антонова, О. Є. (2012) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Материалы аннотированного сборника Международного семинара – совещания "Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования. p. 94.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми розвитку науково-педагогічних шкіл. Педагогічна газета (10(218). p. 6.

Антончук, Г. С., Гарбар, Д. А. (2012) Фауна слизнів (Gastropoda, Pulmonata, Basommatophora) Житомирської області. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 28-29.

Анісімова, А. О. (2012) ВИЯВЛЕННЯ ПРОЯВІВ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 203-205.

Арешонков, В. Ю. (2012) Трансформація змісту шкільної суспільствознавчої освіти в Україні на початку 20-х рр. ХХ ст.: уроки для сьогодення. Молодь і ринок (3). pp. 91-95.

Асмукович, І. В. (2012) Семантичні аспекти міграції англійської авіаційної термінологічної лексики. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. ― Вип. 186. ― Ч. 1. ― Серія: Філологічні науки. ― К. : ВЦ НУБіП України.

Асмукович, І. В. (2012) Структурно-синтаксичні особливості авіаційної фахової мови (на матеріалі радіообміну англійською мовою). Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. ― К. : ВПЦ “Київський університет”.

Астахова, Л. Є., Муж, Г. В. (2012) Морфологічна мінливість черепашок Lymnaea stagnalis у водоймах Житомирщини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 22-24. ISSN 2078-2357

Астрахан, Н. І. (2012) "Добра людина з Сичуані" Бертольта Брехта: досвід інтерпритації. Брехтівський часопис (2). pp. 50-55. ISSN 2303-9612

Астрахан, Н. І. (2012) Діалогічність літературного твору як метадологічна проблема. Діалог і діалогічность української літератури ХІХ-ХХІ ст. Монографія. За загальною редакцією д. філол. н., профессора Малютіної Н. П.. pp. 42-56.

Астрахан, Н. І. (2012) Художественная концепция человека и мира в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Русский язык и литература в учебных заведениях (5-6). pp. 42-52.

Ахметов, Р. Ф., Шаверський, В. К. (2012) Перспективні підходи до вдосконалення техніки рухових дій спортсменів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві, 2 (18). pp. 262-266. ISSN 2220-7481

Бабчук, Ю. Й. (2012) Дослідження тембральних характеристик вигуків за допомогою сучасних комп’ютерних програм Speech Analyzer та PRAAT. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 220-224. ISSN 2076-6173

Бабінська, Марина (2012) Князівські роди Правобережної України в дослідженнях Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908 - 1939 рр.). Часопис української історії (23). pp. 98-102.

Бабінська, Марина (2012) Правобережна Україна в дослідженнях Зигмунта Люби-Радзимінського (1843-1928). Часопис української історії. (24). pp. 133-138.

Бабінська, Марина (2012) Україна в історичних дослідження Оскара Галецького. Гуржіївські історичні читання (5). pp. 13-15.

Бадюл, О. С. (2012) ШЛЯХИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 3-6.

Байда, М. В. (2012) KEYS TO SUCCESS IN COOPERATIVE LEARNING CLASSROOM. English in Globalized World.

Байда, М. В. (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 132-136.

Балашёв, И. А. (2012) Охрана наземных моллюсков Украины: состояние, проблемы, перспективы. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 24-32.

Бараняк, М. М. (2012) Кароліне Шпренґер. Ауґсбурґ відкриває Бертольта Брехта. Найперші дискусії у пресі довкола драматурга на початку 20-х рр. / Пер. М. І. Бараняк. Брехтівський часопис (2). pp. 10-16. ISSN 2303-9612

Баранівський, В. В. (2012) СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНІСТЬ, РІВНІСТЬ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК АКТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 71-75.

Баранівський, В. В. (2012) СТРАТИФІКАЦІЙНІ ЗМІНИ В КРАЇНАХ ЗАХОДУ ТА ЇХ ПРОЯВ У ДОСТУПІ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 9-18.

Баранівський, В. Ф. (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЯК ЗАГРОЗА УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 3-6.

Барнич, І. І. (2012) КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНА (НА МАТЕРІАЛІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 188-191.

Басюк, Н. А. (2012) Сучасні форми і методи екологічного виховання молодших школярів. Тези міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки, 2. pp. 385-386.

Басюк, Н. А., Тарнавська, Н. П. (2012) Роль учнівського колективу у розвитку гуманної особистості. Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: збірник науково-методичних праць. pp. 13-16.

Башинська, Н. С. (2012) Особливості реалізації Принципу Кооперації у персонажному мовленні британської прози. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Башманівський, В. І. (2012) Пейзаж у романі М. Стельмаха «Велика рідня». М. Стельмах і сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 16-20.

Башманівський, В. І. (2012) Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». -120.

Башманівський, В. І. (2012) Слово про Л. С. Монастирецького. Монастирецький Леонід Семенович : наукові студії (1965-2011 рр.). pp. 6-9.

Башманівський, О. Л. (2012) Фразеологічні одиниці вживані підлітками у контексті соціальної диференціації мовних одиниць американського варіанту англійської мови. Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць (13). pp. 70-74.

Башманівський, О. Л. (2012) Особливості комунікативного перекладу трагедії ″Король Лір″ В. Шекспіра Максимом Рильським. Літературно-мовознавчі студії. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. pp. 22-26.

Безкоровайна, О. В., Мороз, Л. В. (2012) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 48-52.

Безуглова, М. А. (2012) Сезонное изменение видового состава моллюсков штормовых выбросов одесского залива. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 33-36.

Бей, Х. С. (2012) Вплив англіцизмів на формування польського молодіжного соціолекту. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Беляев, А. Е., Саченко, А. В., Болтовец, Н. С., Иванов, В. Н., Конакова, Р. В., Кудрик, Я. Я., Матвеева, Л. А., Миленин, В. В., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н. (2012) Влияние микроволнового облучения на сопротивление омических контактах Au-TiBx-Ge-Au-n+-n+-n++-GaAs(InP). Физика и техника полупроводников, 46 (4). pp. 558-561. ISSN 0015-3222

Бенедисюк, М. М. (2012) Міжпредметні зв’язки фізики і математики в процесі навчання у школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (99). ISSN 2076-586X

Беньямін, В., Лаціс, А. (2012) Програма пролетарського дитячого театру. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 46-49.

Берегова, Г. Д. (2012) ЗМІНА МОРАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ В ПОСТМОДЕРНОМУ ПРОСТОРІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 13-16.

Березюк, О. М., Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості таксономічного складу водоростевих угруповань малих річок Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 102-104.

Березюк, О. С. (2012) До проблеми формування естетичної складової етнокультурологічної компетентності особистості. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 510-516.

Березюк, О. С. (2012) Методи організації особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 346-360.

Березюк, Ю. В. (2012) До проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія. pp. 196-206.

Березюк, Ю. В. (2012) Естетичні чинники ефективного навчання іноземної мови в початковій школі. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 356-362.

Бистрицька, К. (2012) Даниленко Володимир. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський. Кафедра новітньої української літератури та соціальних комунікацій. (2). pp. 55-60.

Бобраков, С. В. (2012) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У НІМЕЧЧИНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 123-126.

Бобрик, О. В., Гарбар, Д. А. (2012) Структура угрупувань дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) як біоіндикатор антропогенного (автотранспортного) навантаження. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 27-28.

Богатирьова, Є. В. (2012) Прагматичний потенціал синтаксичних стилістичних засобів у дискурсі англомовних політичних дебатів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 204-208.

Богатікова, В. С. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩОГО ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕЦЕВОГО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ШТАМУ IRPEX LACTEUS Ан-7 – ПРОДУЦЕНТА ПРОРОТЕІНАЗ ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ДІЇ. Біологічні дослідження 2012. pp. 80-81.

Богачевський, П. С. (2012) КОНЦЕПТ ВІРТУАЛЬНОСТІ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 19-24.

Бойченко, К. В. (2012) МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ У НІДЕРЛАНДАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 93-97.

Бойчук, І. Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Житомирського державного університету (63). рр.100-104.

Бондарчук, К., Шмиглюк, О. Г. (2012) Дослідження образу сім’ї у свідомості дітей, що перебувають у притулку. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (4). pp. 16-18.

Борейко, А. І., Борейко, С. О. (2012) Екскурсія як засіб естетичного саморозвитку учнів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 311-316.

Борисенко, Н. Д. (2012) Politeness Strategy and Gender Stereotypes in Personages’ Speech of Modern British Drama. English in Globalised World: зб.наук.пр. – Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф».

Борисенко, Н. Д. (2012) Гендерна маркованість персонажного дискурсу сучасної британської драми: лінгвокультурологічний аспект. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. (33). pp. 79-83.

Борківська, М. С., Перепелиця, Л. О. (2012) Фізіологічні особливості Ceratophyllum demersum L. (C. demersum). Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 113-115.

Боровська, К. (2012) Васильчук Віктор. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи (2). pp. 30-40.

Боцян, Т. В. (2012) Необхідність регламентації даних нефінансової звітності як шлях активізації соціально-відповідального бізнесу. Економіка. Управління. Інновації (1). ISSN 2410-3748

Буднік, О. В., Власенко, Р. П. (2012) Динаміка чисельності та порівняльна характеристика птахів парків Житомира. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 39-41.

Бузінська, Я. М. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 56-62.

Булига, І. І. (2012) РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА: ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 3-6.

Бумар, Т. І., Клименюк, Ю. М. (2012) Роль диференційованого підходу при вивченні математики в початкових класах. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 224-227.

Буравський, О. А. (2012) Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIIІ – початок ХІХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Історичне релігієзнавство». (6). pp. 89-97.

Бурдейна, С. Я. (2012) Кліщі - постійні ектопаразити горобцеподібних птахів, що мігрують через північно-західне Причорномор'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Бурлака, В. А., Вербельчук, Т. В. (2012) Використання природних алюмоселікатів в годівлі свиней. Біологічні дослідження 2012. pp. 133-135.

Бутузова, Л. П. (2012) Розвиток асертивності як основи відповідального ставлення студентів до збереження та зміцнення власного здоров'я. Магістр медсестринства (1). pp. 5-9.

Бутузова, Л. П. (2012) Психолого-педагогічний супровід молодшого школяра в навчально-виховному процесі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 227-229.

Буханевич, Н. В. (2012) Методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики» 21-22 вересня 2012 року. pp. 50-53.

Бучко, А. В. (2012) Орієнтальні мотиви книги Ельзи Ласкер-Шюлер "Ночі Тіно з Багдаду". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 213-216.

Бігун, І. Б. (2012) Юрґен Гіллесгайм. Брехт — європеєць? / Пер. І. Б. Бігуна. Брехтівський часопис (2). pp. 16-18. ISSN 2303-9612

Білоус, Е. В. (2012) Партійно-радянська номенклатура західних областей україни у перші повоєнні роки (історіографія проблеми). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXIII). pp. 306-311.

Білоус, П. В. (2012) Тарас Шевченко і давня українська література. Пролегомени. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 11-22. ISSN 2305-5898

Білоус, П. В. (2012) Бароко й українська література. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). p. 235. ISSN 2076-6173

Білюк, І. Л. (2012) Вербальні і невербальні засоби брендингу Олімпіади XXX. 10. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи гол. ред. А.Д. Бєлова. pp. 60-67.

Білюк, І. Л. (2012) Синтактико-стилістичні засоби у політичному інтерв’ю (на матеріалі сучасної американської преси). Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (105). pp. 408-411.

Білявська, В. С. (2012) Діяльність Єви Фелінської в контексті громадського життя Правобрежної України. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 116-123. ISSN 2220-2544

Білявська, В. С. (2012) Портрет як текстуальний периферійний референт у «Мемуарах» Є. Фелінської волинського періоду життя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 116-127. ISSN 2220-7996

Білявська, В. С. (2012) Предметний світ урбаністичного простору в "Спогадах із подорожі до Сибіру та перебування в Березові й Саратові" Єви Фелінської. Українська полоністика (9). pp. 18-23. ISSN 2220-4555

Біляк, І. В. (2012) Прагматика англомовного новинного медіатексту: маніпулятивний потенціал. Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология.Социальные коммуникации». pp. 239-244.

Вакулко, Ю. М., Астахова, Л. Є. (2012) Фауністичний склад та екологія молюсків підроду Рeregriana секції Вouchardiana у водоймах Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 25-27.

Васильева, Л. А., Янович, Л. М. (2012) Особенности окраски мягкого тела моллюсков подсемейства Unionidae (Bivalvia, Unionidae). Збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії". pp. 112-113.

Васильченко, А. І., Новодон, Т. О., Тарнавська, Н. П. (2012) Казка як засіб виховання та розвитку дитини. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 26-30.

Васильєв, Є. М. (2012) Васильев Е. М. "Добрый человек из Сезуана" и советский меловой круг: особенности театрального диалога Бертольта Брехта и Юрия Любимова. Брехтівський часопис (2). pp. 61-69. ISSN 2303-9612

Васильєв, Є. М. (2012) Как повстречались Иван Александрович с Александром Ивановичем ("Ревизор" Н.В. Гоголя в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре). Брехтівський часопис (2). pp. 178-184. ISSN 2303-9612

Васильєв, Є. М. (2012) Михаил Леонович Гаспаров. 1935–2005. Материалы к биобиблиографии ученых. Литература и язык. Сост. Г.Г. Грачева, Ю.Б. Орлицкий, А.Б. Устинов; авт. вступ. ст. С.И. Кормилов, Н.В. Брагинская. (33). pp. 222-227.

Васильєв, Є. М. (2012) Театральный диалог Бертольта Брехта и Юрия Любомирова. Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, 71 (5). pp. 57-65. ISSN 0321-1711

Васильєв, Є. М. (2012) Четвертые Кондратьевские чтения "На берегах Ярыни". Вестник Московского университета. Серия 9. Филология (6). pp. 316-320.

Васильєва, Р. Ю. (2012) Модель готовности студентов к формированию безопасного поведения подростков. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 87-91.

Везетіу, К. В. (2012) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 181-186.

Величко, Л. П. (2012) ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ З ХІМІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН: МІСЦЕ В КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ІЄРАРХІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 96-99.

Велішаєва, С. Е. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ СЦЕНІЧНІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ ЛІНН ХОУЄС ''STAGE FRIGHT''). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 225-228.

Венгерська, В. О. (2012) «ВПИСУВАННЯ» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ В ХІХ СТ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 20-23.

Венгерська, В. О. (2012) Конструирование имперского пространства России в ХІХ в.: наследие Речи Посполитой и парадоксы идентичности (на примере Полесской и Подольской фронтирных зон). http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/182-vyktoryia-venherskaya-konstruyrovanye-ymperskoho-prostranstva-rossyy-v-khikh-v-nasledye-rechy-pospolytoi-y-paradoksy-ydentychnosty-na-prymere-polesskoi-y-podolskoi-frontyrnykh-zon.

Верлатий, Д. Б. (2012) Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Весельська, Г. С. (2012) Нові тенденції у функціонально-стилістичному використанні розділових сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Філологія" (мовознавство) (16). pp. 46-51.

Вигівська, Оксана (2012) Підприємницька діяльність купчих, на прикладі Волинської губернії у кінці ХVІІІ - другій половині ХІХ ст. Грані:Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (3(8)). pp. 35-39.

Вигівська, Оксана (2012) Соціальна мобільність міщанок у першій половині ХІХ ст. на прикладі Волині. Інтелігенція і влада:громадсько-політичний науковий збірник. (26). pp. 14-25.

Вигівський, В. Л. (2012) Евфемізація прямого найменування як засіб реалізації мовленнєвого впливу (на матеріалі англомовної військової лексики). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 158-162. ISSN 2076-6173

Винокурова, М. В., Шелюк, Ю. С. (2012) Водоростеві угруповання антропогенно змінених річок м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 123-125.

Вискушенко, Д. А., Довгалюк, І. В. (2012) Утримання та розведення нового для України акваріумного черевоногого молюска Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullariidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 50-51. ISSN 2078-2357

Власенко, О. М. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 94-97.

Власенко, О. М. (2012) Навчально-педагогічні ситуації у підготовці сучасного вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 361-368.

Власенко, Р. П., Корнійчук, Н. М., Данилюк, Л. І. (2012) Особливості медико-педагогічного контролю за фізичною підготовкою бігунів на середні дистанції. Материали за VІІІ Международна научна практична конференция. Новини на научния прогрес - 2012., 10. pp. 66-68.

Власенко, Р. П., Опанащук, А. А. (2012) Вплив фізичних навантажень на серцево-судинну систему дітей середнього шкільного віку, які займаються футболом. Materiály VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Dynamika naukowych badan - 2012" (22). pp. 87-89.

Власюк, Ігор (2012) Соціально-економічне становище заможних селян Волині у 20-х роках ХХ ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць (9). pp. 111-118.

Власюк, Ігор (2012) Становище православних на українських та білоруських землях у складі Речі Посполитої. Беларусь і суседзі: шляхі фармiравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны: Зборнік навуковых артыкулау. (1). pp. 37-44.

Вовченко, І. І., Гвіздон, Л. В. (2012) Вплив атлетичної гімнастики на фізичну підготовленість студентів медичного коледжу. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України, І. pp. 55-59.

Возна, З. О. (2012) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ВІсник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 98-102.

Вознюк, О. В. (2012) Дослідження категоріально-поняттєвого поля креативної освіти. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 42-71.

Вознюк, О. В. (2012) Креативна діяльність педагога у сфері дошкільної педагогіки: головні аспекти доказово-евристичної педагогіки. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (10).

Вознюк, О. В. (2012) Мифы современного образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17550, 23.06.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Научный анализ проблемы «конца света». «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17796, 20.12.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Неперервна освіта як провідна тенденція сучасного світу. Андрагогічний вісник (1). pp. 50-57.

Вознюк, О. В. (2012) Обдарованість, інтелект, креативність, творчість, навчальна діяльність у контексті закономірності розгортання освітнього процесу. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне та відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 р., м. Київ. pp. 75-83.

Вознюк, О. В. (2012) Обобщающие модели универсальной парадигмы развития. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17655, 14.09.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Обґрунтування комплексної логіко-евристичної педагогіки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 85-125.

Вознюк, О. В. (2012) Особистісний аспект професійного становлення сучасного фахівця педагога. Spoleczenstwo i Edukacja Miedzynarodowe Studia Humanistyczne. (2). pp. 347-360.

Вознюк, О. В. (2012) Особистісний вимір здоров’я: спроба системного аналізу. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. (2012) Парадигма целостности современного естествознания. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження (27). pp. 235-249.

Вознюк, О. В. (2012) Проблеми професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Андрагогічний вісник (3). pp. 42-51.

Вознюк, О. В. (2012) Процес розвитку обдарованих учнів у контексті формування компетентного фахівця. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (6). pp. 86-89.

Вознюк, О. В. (2012) Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості педагога. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч., 1 (73). pp. 45-52.

Вознюк, О. В. (2012) Системна криза сучасної освіти та педагогічні міфи. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (11).

Вознюк, О. В. (2012) Сказка ложь, да в ней намек…. Образование личности. pp. 78-87.

Вознюк, О. В. (2012) Сказочно-метафорическая концепция обучения как современная образовательная постнеклассическая парадигма. Сайт Дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Вознюк, О. В. (2012) Суб’єкт-суб’єктна особистісно орієнтована парадигма як головний критерій виявлення педагогічних міфів. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 79-123.

Вознюк, О. В. (2012) Творчі якості педагога як детермінанти його творчого мислення. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (71). pp. 52-57.

Вознюк, О. В. (2012) Теоретико-методологічні засади організації засобів навчання у системі освіти. Сучасний підручник: вимоги та перспективи : Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 20-28.

Вознюк, О. В. (2012) Теорія і практика використання фрактально-голограмного, системно-синергетичного підходу до побудови соціально-педагогічного середовища. Андрагогічний вісник (2). pp. 54-70.

Вознюк, О. В. (2012) Философские, научные и психолого-педагогические алгоритмы эстетического творчества. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць. pp. 90-126.

Вознюк, О. В. (2012) Формування досліднцьких умінь та актуалізації дослідницьких здібностей у дітей та молоді. Наукові записки Малої академії наук України. – Сбірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки (2). pp. 50-62.

Вознюк, О. В. (2012) Холистическая парадигма образования: проблемы, опыт обоснования. Человек и общество: на рубеже тысячелетий: материалы международной научной конференции (54). pp. 33-44.

Вознюк, О. В. (2012) Холістичний підхід до виявлення креативної особистості. Психололо-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 лютого 2012 р., м. Івано-Франківськ. pp. 66-73.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2012) Оцінювання якості професійної освіти як проблема педагогічної підготовки. Андрагогічний вісни (3). pp. 69-76.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2012) Аналіз педагогічної дійсності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (35). pp. 222-228.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2012) Базові міфи сучасної педагогіки й освіти. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. (4(29)). pp. 17-21.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2012) Творчий аспект професійного мислення вчителя. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. (3(28)). pp. 36-39.

Вознюк, О. В. (2012) Місце казки у дошкільному вихованні та початковій освіті. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 30-37.

Вознюк, О. В. (2012) Синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою системою регіону. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 60-64. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є. (2012) Використання методу контен-аналізу для дослідження категоріально-поняттєвого апарату у системі педагогічного знання. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.,. pp. 242-262.

Войналович, Л. П. (2012) ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДТЕХНІКУМАХ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 63-55.

Войналович, Л. П. (2012) Peculiarities of Teaching of a Dialogue-discussion on the Basis of Differentiatian of Study of the Foreign Language Departments. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 185-186.

Войналович, Л. П. (2012) Формування вмінь критичного мислення у майбутніх учителів іноземних мов. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012р.). pp. 74-77.

Войтович, Н. Ф. (2012) Спостереження в проекті Кримінального процесуального кодексу України. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 10 квіт. 2012 р.). pp. 142-144.

Вольницька, Д. О. (2012) Типи інверсії у ранньоновоанглійській мові (на матеріалі комедії «Сон літньої ночі» В. Шекспіра). Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В.Жуковської, О.А. Черниш.

Вольнова, Н. С., Шевчук, С. Ю. (2012) Сезонні зміни домінантної структури угруповань гетеротрофних джгутикових штучної водойми „Виспа“ Романівського району. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 42-43.

Вікарчук, О. І. (2012) Інноваційна культура: особливості та перспективи. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 69-70.

Вірковський, А. П. (2012) Проблема критеріїв виявлення обдарованості особистості в навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 55-59.

Вірченко, Т. І. (2012) Драматургія "двотисячників" у літературознавчому вимірі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 172-176.

Вітвицька, С. С. (2012) Компетентностный подход к построению модели-профессиограммы магистра образования. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 45-48.

Вітвицька, С. С. (2012) Акмеологічний підхід до педагогічної підготовки магістрів освіти. Інтелектуальна та творча обдарованість: спільне та відмінне. pp. 114-119.

Вітвицька, С. С. (2012) Естетичне виховання майбутнього вчителя в контексті ідей В.О. Сухомлинського. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 142-150.

Вітвицька, С. С. (2012) Особистісно орієнтоване виховання студентів у вищих навчальних закладах освіти. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 50-78.

Вітвицька, С. С. (2012) Сучасні проблеми педагогічної творчості у педагогічній спадщини В.О. Сухомлинського. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 216-220.

Віцисла, Е. (2012) Неможлива фінальна сцена.Віднайдено типоскрипт до циклу "Страх і відчай у Третьому рейху". Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 40-42.

Віцисла, Е. (2012) Оригінальність vs. туізм. Ставлення Брехта до Вальтера Беньяміна та до Критичної теорії. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 70-84.

Гаврилець, Л. В., Сорочинська, О. А. (2012) Використання сюжетно-рольової гри в екологічному вихованні дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць.. pp. 38-40.

Гаврилець, Л. В., Сорочинська, О. А. (2012) Роль сюжетно-рольової гри в екологічному вихованні дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 38-40.

Гавриловська, К. П., Хазратова, Н. В. (2012) Діагностика рівня суб’єктивної легітимності правових норм. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 31-36.

Гагіна, Н. В. (2012) Кооперативне навчання у вищій школі. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 98-102.

Гагіна, Н. В. (2012) Міжособистісний аспект педагогічного діалогу в підготовці майбутніх менеджерів до конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 65-69.

Гакалець, Т. М., Клименюк, Ю. М. (2012) Математична обдарованість та подальший її розвиток на уроках математики у початкових классах. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 235-238.

Гакалець, Т. М., Кондратюк, І. І., Кучер, Т. О., Орел, Л. О. (2012) Самостійна робота учнів початкових класів на уроках математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 238-241.

Галан, Ю. О. (2012) НАРАТОР ЯК ЕЛЕМЕНТ НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ТВОРІВ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 216-219.

Галько, О., Онищук, І. П. (2012) Використання дощових червів (Lumbricidae, Oligochaeta) у біоіндикації ґрунтів. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 45-47.

Гапченко, О. В. (2012) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 103-107.

Гаращук, К. В. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ "ОСВІТНЯ РЕФОРМА" У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 137-141.

Гарбар, О. В., Киричук, В. О., Киричук, Г. Є. (2012) Вплив стану зарегульованості водотоку річок на структуру прибережних угруповань молюсків. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (59). pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Гарбар, О. В., Стельмащук, Н. М., Гарбар, Д. А. (2012) Алозимна та морфологічна мінливість видів роду Fagotia bourguignat, 1884 (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 66-70.

Гарлінська, А. М. (2012) Пухирчикові (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Physinae) України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2012) Будова тертки молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 57-62. ISSN 2078-2357

Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В., Васільєва, Л. А., Стельмащук, Н. М., Скок, Т. Л., Пампура, М. М., Шимкович, О. Д., Андрійчук, Т. В. (2012) Історія музейної справи, розвиток, маркетинг та менеджмент сучасного природничого музею. "Сучасні аспекти природничої музеології" Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (2). pp. 26-27. ISSN 978-966-02-6532-5

Герус, О. Ф. (2012) On hyperholomorphic functions of spatial variable. International Conference dedicated to 120-th anniversary of STEFAN BANACH 17 – 21 September 2012, Lviv, Ukraine. p. 132.

Гижа, І. Б. (2012) Переклад англійських емфатичних конструкцій українською мовою. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Гирин, О. В. (2012) Reflexivity in present-day english. Studia Philologica (1). pp. 32-36.

Глущук, В. В., Піддубна, О. М. (2012) Ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 242-244.

Глущук-Олея, Г. І. (2012) СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ВІДІМЕННИКОВИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 219-221.

Гльоза, А. А., Левківський, М. В. (2012) Педагогічні умови патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 244-247.

Голуб, Т. П. (2012) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 108-111.

Голубовська, І. В. (2012) Роль комунікативних ознак мовлення у формуванні педагога-професіонала. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 31-35.

Голумбьовська, М. В. (2012) Вальтер Беньямін. Нотатки з щоденника 1938 р. / Пер. М. В. Голумбьовської. Брехтівський часопис (2). pp. 43-45. ISSN 2303-9612

Голяченко, Я. Г., Примак, Ю. О., Тарнавська, Н. П. (2012) Формування світогляду дитини дошкільного віку через сприйняття іграшки. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 70-75.

Гон, І. М. (2012) НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВА ВІРОСПОВІДАННЯ І ПУБЛІЧНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ ПЕРІОДУ ІНКОРПОРАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 187-191.

Гончарова, М. Т. (2012) Морфофізіологічні та цитогенетичні зміни у комарів-дзвінців Chironomus riparius Meigen за дії антропогенних чинників. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гончарук, В. В. (2012) ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ НАРОДІВ НА ПРОБЛЕМУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 194-197.

Гончарук, О. В. (2012) АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 65-67.

Гончарук, Т. В. (2012) Виховання екологічної культури старшокласників через активізацію їх творчого потенціалу в процесі практичної діяльності в довкіллі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 157-159. ISSN 2076-6173

Горбуліч, І. О. (2012) ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ МАРКЕТОЛОГІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 127-130.

Гордійчук, О. В., Піддубна, О. М. (2012) Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 256-260.

Гордієнко, О. А. (2012) Особливості вивчення української мови в початкових класах з російською мовою навчання. // Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 40-46.

Гордієнко, О. А. (2012) Проблема формування красномовної особистості у вітчизняній риторичній спадщині. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 247-251.

Гордієнко, О. А., Сатановська, О. (2012) Формування читацьких інтересів молодших школярів в системі роботи вчителя-класовода. Матеріали IV студентсько-викладацького науково-методичного семінару). – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2012..

Горлов, П. І. (2012) Сірий журавель (Grus grus) в Україні: міграції, поширення, гніздова біологія, сезонні скупчення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Горохова, Л. В. (2012) Страх потери идентичности в современном мире. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 195-201.

Граб, Тетяна, Рудницька, Н. Ю. (2012) Моральне виховання молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 261-263.

Грибан, Г. В. (2012) Формування естетичної культури учнів засобами мови. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 362-367.

Грибан, Г. П. (2012) Валеологічні засади фізичного виховання студентів. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць (25). pp. 247-259.

Грибан, Г. П. (2012) Методична система фізичного виховання студентів аграрних університетів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(24)). pp. 25-32.

Грибан, Г. П. (2012) Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах. Наукова скарбниця освіти Донеччини (3 (12)). pp. 114-118.

Грибан, Г. П. (2012) Методологічні аспекти розвитку духовності в фізичному вихованні студентів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (19). pp. 115-120. ISSN 2227-2844

Грибан, Г. П. (2012) Особливості організації системи фізичного виховання студентів-аграріїв. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 2 (37). pp. 54-59.

Грибан, Г. П. (2012) Системний підхід у навчальному процесі з фізичного виховання. Педагогічні науки. Збірник наукових праць (55). pp. 74-79. ISSN 2075-1478

Грибан, Г. П. (2012) Теоретико-концептуальні аспекти формування методичної системи фізичного виховання. Фізичне виховання в сучасній школі (5). pp. 32-35.

Грибан, Г. П. (2012) Управління навчальним процесом з фізичного виховання студентів шляхом самооцінки стану здоров'я. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Збірник наукових праць (38). pp. 10-15.

Грибан, Г. П. (2012) Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 105-109. ISSN 2076-6173

Грибан, Г. П., Денисовець, А. П., Ткаченко, П. П. (2012) Визначення фізичних навантажень студентами шляхом самооцінки власного фізичного стану. Лекарство физическая культура и спорт, 26. pp. 50-53.

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2012) Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із показників здорового способу життя. Achievement of high school - 2012, 24. pp. 58-63.

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2012) Роль здоров'язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів спеціального відділення. Dny vedy - 2012, 95. pp. 68-71.

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П., Денисовець, А. П., Пантус, О. О. (2012) Шляхи підвищення рухової активності у студентів спеціальної медичної групи. Naukowa przestrzen europy - 2012, 19. pp. 58-60.

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П., Денисовець, А. П., Скорий, О. С. (2012) Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною культурою і спортом. Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2012, 10. pp. 51-54.

Грибан, О. П., Константиненко, Л. А. (2012) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) штучних водойм Червоноармійського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 19-20.

Гримашевич, Г. І. (2012) Поліська адвербіальна ситема як предмет наукового дослідження. Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 12-20.

Гримашевич, Г. І., Іваненко, Наталія (2012) Передпологовий етап родильного обряду крізь призму сприйняття поліщуків (на матеріалі середньополіських говірок Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 32-35.

Гримашевич, Г. І., Білошицька, Юлія (2012) Назви бджоли в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 11-14.

Гримашевич, Г. І., Пустохіна, Вікторія (2012) Апелятивна номінація особи в романі П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 98-101.

Гримашевич, Г. І., Сич, Олена (2012) Прийменникова система Житомирських актових книг XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 124-132.

Гримашевич, Г. І., Тарасюк, Юлія (2012) Назви осіб, які володіють магічними здібностями (на матеріалі говірок Олевського району). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 144-148.

Гримашевич, Г. І. (2012) Лексикографічна репрезентація гуцульської адвербіальної системи. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. (32-33). pp. 107-112.

Гримашевич, Г. І. (2012) Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (16). pp. 283-288.

Гриневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2012) Витривалість і чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 45-47.

Гриневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2012) Чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 45-47.

Гринченко, І. Б. (2012) СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 103-107.

Грищук, С. М., Парій, В. Д. (2012) Про досвід забезпечення підтримуючим лікуванням пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» з артеріальною гіпертензією. Матеріали V науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку” (5). pp. 120-122.

Грубінко, В. В., Киричук, Г. Є., Курант, В. З. (2012) Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прсноводних риб і молюсків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 71-86. ISSN 2078-2357

Грішин, А. В. (2012) Від "моделі котролю якості професійної підготовки" до "забезпечення якості професійної підготовки" майбутніх фахівців у вищому технічному навчальному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 233-234.

Губеня, В. В. (2012) Особливості відтворення гри слів під час перекладу. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Гудзь, Н. О. (2012) Personification in Environmental Advertising. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ.м.). p. 61.

Гудзь, Н. О. (2012) Генезис поняття «ДИСКУРС» у сучасній лінгвістиці. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (105). pp. 442-445.

Гудков, Д. И., Дзюбенко, Е. В., Пинкина, Т. В., Чепига, Л. С., Назаров, А. Б. (2012) Эффекты хронического низкодозового облучения у пресноводных моллюсков чернобыльской зоны отчуждения. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 87-91.

Гужанова, Т. С. (2012) З історії інновацій в педагогіці. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 264-266.

Гуманкова, О. С. (2012) Підготовка майбутніх учителів до реалізації диференційованого навчання на уроках іноземної мови в початковій школі. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 150-160.

Гуменюк, Ю. О., Сорочинська, О. А. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження в навчальний процес здоров'язберігаючих технологій. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за раг.ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник. - Житомир. pp. 266-270.

Гуменюк, Ю. О., Сорочинська, О. А. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження в навчальний процес здоров'язберігаючих технологій. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 266-270.

Гураль, Р. І. (2012) Етапи формування прісноводних малакокомплексів у антропогенних водоймах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 98-101.

Гуринчук, Тетяна, Рудницька, Н. Ю. (2012) Завдання і зміст громадянського виховання учнiв початкових класiв. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 270-272.

Гусаревич, О. В. (2012) Технічні методи в системі спортивної підготовки студенток спеціальності "фізичне виховання". Молода спортивна наука України, 1 (16). pp. 57-62. ISSN 978-966-2328-01-1

Гусаревич, О. В. (2012) Удосконалення управління спортивною підготовкою на основі комплексного використання технічних методів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві, 2 (18). pp. 277-281. ISSN 2220-7481

Гуцало, Л. В. (2012) Репресивна політика радянської влади щодо "Ворожих націй" наприкінці 30-х рр. XX ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць, 8. pp. 19-24.

Гіллесгайм, Ю. (2012) Бертольт Брехт – європеєць? Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 16-18.

Гіллесгайм, Ю. (2012) Брехтівський науково-дослідний центр в Ауґсбурзі, його книгозбірня та наукова робота. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 7-9.

Гіллесгайм, Ю. (2012) Ранні антигерої. До Брехтівської лірики періоду війни 1914-1916 років. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 25-28.

Давидюк, Ю. Б. (2012) УНІВЕРСАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 229-232.

Данилович, О. Д. (2012) СПОЛУЧУВАНІСТЬ ПРИКМЕТНИКІВ З ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМИ ГРУПАМИ ІМЕННИКІВ У НАУКОВОМУ СТИЛІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 207-211.

Данюк, Н. (2012) Іваненко Анатолій. Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 98-101.

Даценко, Н. І. (2012) Традиції театру В. Шекспіра і "Смерть Дантона" Г.Бюхнера. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 10-17.

Дем'янчук, Т. (2012) Головецький Василь. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 45-51.

Демідова, М. В., Мельниченко, Р. К., Федоренко, А. О. (2012) Поширення та біологія розмноження грака у Житомирі. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 47-48.

Денисевич, О. В. (2012) Реклама: від стимулу до реакції. Наукові записки. Серія "Філологічна" (24). pp. 58-61.

Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Гриців, В. І. (2012) Хімічна взаємодія Cd1-xMnxTe з травильними композиціями Н2О2 – НІ – лактатна кислота. Фізика і хімія твердого тіла, 13 (2). pp. 410-414. ISSN 1729-4428

Деркач, О. І. (2012) Проблема формирования природоохранного опыта младших школьников в педагогическом наследии В. Сухомлинского. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 122-124.

Дзюбенко, О. В. (2012) Вплив йонізувального випромінення на цитогенетичні та гематологічні характеристики ставковика звичайного (Lymnaea stagnalis L.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дзюбишина, Н. Б. (2012) ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЧЕСЬКОЇ МОВИ У КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ВАЦЛАВА ПРШИГОДИ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 108-112.

Дмитрієва, І. В. (2012) Філософсько-естетичні особливості концепції Надлюдини у творчості Б. Брехта й О. Уайльда. Духовна напруга пошуків Ваала й Доріана Грея як полеміка з основними ідеями Ф. Ніцше. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 17-28.

Доброльожа, Г. М. (2012) Хліб та борошняні вироби в поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць (14-15). pp. 128-134.

Доброльожа, Г. М., Коркушко, Марина (2012) Назви частин тіла людини в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 47-50.

Доброльожа, Г. М., Сопронюк, Лілія (2012) Культурологічний аспект вивчення побутового та духовного життя села Вільнопілля Ружинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 136-139.

Доброльожа, Г. М. (2012) Концепт око як відображення української етносвідомості і світобачення. Фразеологія і мовна гра // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського., 25 (3). pp. 205-210.

Довгалюк, І. В., Вискушенко, Д. А. (2012) Новий для України акваріумний черевоногий молюск Asolene spixi: утримання та розведення. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 48-50.

Домалевська, Т. (2012) Концевич Євген. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 113-116.

Дребот, Володимир (2012) БАПТИЗМ У СЕРЕДОВИЩІ ЕТНІЧНИХ НІМЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 54-57.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологічні проблеми педагогічної освіти. Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал (4). pp. 27-35.

Дубасенюк, О. А. (2012) Інноваційний потенціал сучасної освіти. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 78-89.

Дубасенюк, О. А. (2012) Акмеологічна концепція професійного розвитку сучасного педагога. Андрагогічний вісник (2). pp. 26-36.

Дубасенюк, О. А. (2012) Аналіз мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Андрагогічний вісник (3). pp. 31-41.

Дубасенюк, О. А. (2012) Виховання духовно-моральних цінностей майбутніх учителів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 195-206.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії. pp. 207-218.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження проблем педагогічної акмеології у діяльності Житомирської наукової школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: пробле- ми, досвід, перспективи. pp. 404-413.

Дубасенюк, О. А. (2012) Житомирська науково-педагогічна школа: історія, здобутки, перспективи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. pp. 114-148.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл.. pp. 216-241.

Дубасенюк, О. А. (2012) Особливості педагогічної творчості: сутність, типологія. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (71). pp. 70-74.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогические аспекты профессиональной деятельности социальных работников. Человек и общество: на рубеже тысячелетий (54). pp. 16-23.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка за рубежем. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці XXI століття. pp. 292-301.

Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми професійної підготовки студентів заочної форми навчання в університеті. Андрагогічний вісник (1). pp. 94-98.

Дубасенюк, О. А. (2012) Професійні й особистісні характеристики креативного вчителя. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне. pp. 83-91.

Дубасенюк, О. А. (2012) СУТНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Креативна педагогіка (5). pp. 14-19.

Дубасенюк, О. А. (2012) Теоретико-технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 14-40.

Дубасенюк, О. А. (2012) Технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 55-59.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Методологічні засади психологічних чинників ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб.наук.праць у 2-х ч., 1. pp. 46-69.

Дубравська, Н. М. (2012) Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку компетентності людини в спілкуванні. Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: збірник науково-методичних праць/ за заг.ред. Н.А.Басюк, Н.П.Тарнавської. pp. 20-23.

Дупак, В. Г. (2012) МЕТАФІЗИКА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 27-31.

Дуплійчук, О. М. (2012) ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Сучасна наука: теорія і практика, 2. pp. 8-11.

Дуплійчук, О. М. (2012) PLURILINGUALISM AS A VALUABLE ASSET OF PROFESSIONAL PHILOLOGISTS' TRAINING. Rozwoj Nauk Humanistycznych. pp. 47-50.

Дуплійчук, О. М. (2012) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: «Педагогічні науки» (1.39). pp. 75-80.

Дытынченко, И. Н., Листван, В. М. (2012) Гидроксихалконы и их аналоги. Синтез с использованием реакции Виттига. Modern trends of scientific thought development. Materials digest of the XXIII International Scientific and Practical Conference. pp. 7-12.

Дюжева, К. В. (2012) Проекція авторської свідомості у ліричній поезії Ліни Костенко. Житомирські літературознавчі студії / За ред. П. В. Білоуса (64). pp. 22-30.

Дюжева, Катерина (2012) Проекція авторської свідомості у ліричній поезії Ліни Костенко. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 22-31. ISSN 2305-5898

Дягілєва, Ж. А. (2012) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВОТВІРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЕКСЕМ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ FREUNDSCHAFT В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 206-209.

Дяченко, Н. М. (2012) Номінативні поля назв обличчя та їхніх дериватів в українських діалектах. Лінгвістика (1 (25)). pp. 68-86.

Дяченко, Н. М., Мотревич, Анастасія (2012) Проблема класифікації функцій поетонімів у художньому тексті. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 82-84.

Дяченко, Н. М. (2012) Мовні засоби створення образу жінки в поезії М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 257-263.

Дяченко, О. В., Сорочинська, О. А. (2012) Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 99-101.

Дєньгаєва, С. В. (2012) THE NEED OF MEDIAEDUCATION IN THE 21ST CENTURY. English in Globalised World.

Дєньгаєва, С. В. (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДІНГУ НА УРОЦІ АНГЛІСЬКОЇ МОВИ. Придніпровські соціально-гуманітарні читання. pp. 66-69.

Дєньгаєва, С. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. pp. 213-236.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Застосування медіаосвітніх технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 361-366.

Дєньгаєва, С. В. (2012) МЕДІАОСВІТНІ ВЕБ-КВЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 239-246.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Развитие критического мышления студентов педагогического ВУЗа в условиях медиаобразования. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. pp. 50-55.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Теорії медіаосвіти як необхідна умова формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Рационализация современной науки. pp. 109-115.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Технологія використання Web-портфоліо у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 141-144.

Дєнічєва, О. І. (2012) МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВСТРІЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Дідківська, Т. В. (2012) ЛОГІЧНЕ ТА ІСТОРИЧНЕ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПОРІВНЯНЬ В КУРСІ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 110-114.

Дітківська, С. І. (2012) РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ЖІНОЧИХ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 160-163.

Д’яченко, І. М. (2012) Феномен суб’єктивної вітальності: теоретико-методологічні засади осмислення. ВІсник Житомирського державного університету (63). рр.17-25.

Елерт, І. А., Зілінська, М. С., Киричук, Г. Є. (2012) Особливості протікання вуглеводного обміну в організмі Planorbarius purpura за дії іонів мангану. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції.. pp. 20-23.

Живоглядова, І. В. (2012) АМЕРИКАНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ: ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В ПРОСТОРІ НАРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 26-30.

Жуковський, Є. І. (2012) Впровадження аксеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Девʼята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Україна наукова», 9. pp. 73-75.

Жуковський, Є. І. (2012) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ ТА В АНТИЧНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 164-168.

Жуковський, Є. І. (2012) Формування педагогічних умінь у майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Сборник научных докладов "Достижения науки за последние годы.Новые наработки". pp. 52-56.

Жуковський, Є. І. (2012) Фізичне виховання у Стародавньому Сході та в Античності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 164-168. ISSN 2076-6173

Жуковський, Є. І. (2012) Фізкультурно-оздоровча діяльність – один із чинників фізичного та естетичного виховання майбутніх учителів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 451-457.

Жуковський, Є. І. (2012) Наукові підходи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки в 2-х ч. – Київ, Вип. 73. Частина ІІ.. pp. 93-96.

Заблоцька, О. С. (2012) Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми "Основи хімічного аналізу" у студентів-екологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 41-44.

Заболотна, М. І. (2012) ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 131-135.

Завадський, М. (2012) Никончук Микола. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 149-154.

Загурська, І. С. (2012) Емоції та розвиток самооцінки здібностей молодших школярів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення". pp. 90-92.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2012) Наукові підходи щодо виділення етапів педагогічної творчості майбутніх учителів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 280-282.

Запорожцева, Ю. С. (2012) Критерии и показатели профессиональной компетентности учителя иностранных языков. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 115-117.

Захарченко, Н. І. (2012) Варіативність актантів дієслова SCHEINEN у граматичних конструкціях сучасної німецької мови. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". (25). pp. 69-74.

Захарченко, Н. І. (2012) Морфосинтаксичні та семантичні характеристики напівмодальних дієслів німецької мови. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». (26). pp. 112-115.

Захарченко, Н. І. (2012) Таксономія модальності: нарис проблематики. Наукові записки – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (105). pp. 424-427.

Захарчук, Н. В. (2012) Роль та значення одягу у процесі міжкультурної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 76-79. ISSN 2076-6173

Захарчук, Н. В. (2012) Шляхи удосконалення комунікативної складової змісту навчальних програм і підручників для майбутніх екологів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 71-74. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2012) Using video tutorials for the formation of prospective foreign language teachers’ professional skills. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 206-207.

Зимовець, О. А. (2012) Інтегровані спецкурси з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 146-151.

Зимовець, О. А. (2012) Зміст спецкурсу "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя іноземної мови у початковій школі". Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»: монографія/ за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 181-196.

Зимовець, О. А. (2012) Зміст спецкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя іноземної мови у початковій школі». «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»: монографія/ за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 181-196.

Змієвська, М. В., Стадниченко, А. П. (2012) Малакофауна річки Тня (басейн Прип’яті). Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 50-51.

Зозуля, Н. І., Гужанова, Т. С. (2012) Дозвілля як організація діяльності школярів у позаурочний час. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 286-288.

Золотюк, Людмила (2012) Портрет у романі "Нова заповідь" Володимира Винниченка. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 31-43. ISSN 2305-5898

Зорницький, А. В. (2012) Еврейские этимологии русских уголовных арготизмов и методологические трудности их изучения. Новітня філологія (41). pp. 63-79.

Зосімович, Олена (2012) Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних сисків). Гуржіївські історичні читання (5). pp. 204-207.

Зощук, Л. А., Яворська, Т. Є. (2012) Формування здорового способу життя старшокласників засобами фізичного виховання. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 136-139.

Зражевський, С. М. (2012) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЛІГІЇ УКРАЇНЦІВ ЯК ПРОЦЕС ІСТОРИЧНОГО ДІАЛОГУ ДВОХ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТУР. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 76-81.

Зубченко, О. С. (2012) Впровадження електронного навчання в систему вищої освіти країн-членів Європейського Союзу. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 113-118.

Зіноватна, О. М. (2012) Освіта магістерського рівня: європейські стандарти та українські реалії. ВІсник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 72-75.

Кадлубовська, Н. С. (2012) Особливості підготовки педагога вищої школи до професійної діяльності. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 48-50.

Кадлубовська, Н. С. (2012) Специфіка навчальних можливостей ділової гри як методу активного навчання в порівнянні з традиційними методами навчання у вищій школі. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 66-69.

Казмерчук, Ірина, Федорова, М. А. (2012) Естетичне виховання дошкільників засобами природи. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 107-110.

Каленюк, І. С., Танська, В. В. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання дидактичних ігор на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 290-292.

Калінко, Ю. Ю., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення лісового масиву околиць с. Кропивня та смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 53-55.

Калінська, А. В. (2012) Технологія підготовки старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 164-168. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В. (2012) Використання філологічного читання як засобу лінгвокультурознавчої підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 149-151.

Калініна, Л. В. (2012) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. pp. 47-59.

Калініна, Л. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Філологічна" (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЧИТАННЯ. Теорія та методика управління освітою : фахове електронне видання (9).

Калініченко, О. О. (2012) Освіта як основний фактор розвитку соціальної сфери. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалазації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 415-418.

Калініченко, О. О., Мосійчук, І. В., Пойта, І. О. (2012) Сфера послуг в контексті сталого розвитку. Економіка природокористування і охорони довкілля. pp. 204-209.

Канова, Л. П. (2012) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 214-218.

Кантур, К. О. (2012) АНАЛІЗ МОВНИХ МЕХАНІЗМІВ АНТРОПОСЕМІЧНОЇ ЕВФЕМІЗАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 210-214.

Кантур, К. О. (2012) ЯВИЩЕ ЕВФЕМІЇ В АНТРОПОСЕМІЧНІЙ КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ СФЕРІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 168-172.

Канівець, Б. А. (2012) Историко-философское содержание понятия «интеллигенция». Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 138-148.

Каніос, А. (2012) ОСВІТНІ ПРАГНЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ, ЗАЛУЧЕНОЇ ДО МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 53-58.

Карпенко, Н. М. (2012) Шляхи забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних закладів у Швеції. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 119-123.

Карплюк, С. О. (2012) До питання створення автоматизованої системи управління навчальним процесом фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 270-273.

Карплюк, С. О. (2012) Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів основної школи. Науковий вісник Донбасу. Серія "Педагогічні науки" (4(20)).

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц. (2012) Проблема використання інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]., 2 (42). pp. 97-102.

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц. (2012) Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 75-77. ISSN 2076-6173

Карпюк, О. А. (2012) Організаційно-економічні аспекти взаємодії попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки, 1(ч.2) (59). pp. 120-122. ISSN 1728-4236

Карпюк, О. А., Мамонова, Г. В. (2012) Економіко-математичне моделювання розвитку ринку освітніх послуг регіону. Міжнародний збірник наукових праць (2(17)). pp. 136-141.

Карюченко, Д. М. (2012) Сучасний стан підготовки майбутніх учителів до організації дозвілля старшокласників у формі гри. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 169-171.

Кацемба, Ю. Л. (2012) Квазітотожність міфеми "польськість" у "Спогадах…" і "Судженнях…" Г. Жевуського. Українська полоністика (12). pp. 33-44. ISSN 2220-4555

Качуріна, Л. Є. (2012) НООЕТИКА ЯК НАУКОВА ГАЛУЗЬ, ЇЇ СКЛАДОВІ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 39-42.

Кащук, К. М. (2012) АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ. Конкурентний розвиток підприємництва в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 235-239.

Кащук, К. М. (2012) МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матер. V Міжнар. бізнес-форуму. pp. 132-133.

Кащук, К. М. (2012) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОВАЙДИНГОВИХ СТРУКТУР НА КООПЕРАТИВНИХ ЗАСАДАХ. Кооперативний маркетинг в агро бізнесі : проблеми і перспективи розвитку в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному року кооперативів. pp. 260-263.

Кащук, К. М. (2012) ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Управление инновациями: теория, методология, практика: сб. матер. І Междунар. науч.-практ. конф. pp. 188-192.

Кащук, К. М. (2012) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПАРКУ НА БАЗІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможності аграрного сектора : матер. ІІ конф. молодих вчених-економістів. pp. 25-27.

Кащук, К. М. (2012) ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОВАЙДИНГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ АГРОНАУКИ В ПРОИЗВОДСТВО. Информатизация в АПК: состояние, тенденции, перспективы: матер. Междунар. науч.-практ. конф.. pp. 352-354.

Кащук, К. М. (2012) ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ. Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. pp. 67-68.

Кащук, К. М. (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Формування стратегії розвитку аграрного сектору регіону : матер. VІІІ міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених-економістів. pp. 44-46.

Кащук, К. М. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту (2). pp. 200-210.

Кащук, К. М., Зінчук, Т. О. (2012) ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ. Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки) (2). pp. 199-208.

Кириленко, О. Ю., Гарбар, О. В., Коцюба, І. Ю. (2012) Морфологічні особливості масових представників роду Arion (Gastropoda: Basommatophora). БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 18-19.

Кириченко, В. В. (2012) Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць (13). pp. 394-401.

Кириченко, В. В. (2012) Стратегіальні відмінності становлення особистісної ідентичності працівників у процесі адаптації до професійної діяльності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, XII (15). pp. 142-149.

Киричук, Г. Є., Зілінська, М. С., Елерт, І. А., Киричук, В. О. (2012) Хронічний вплив різних концентрацій іонів мангану на вміст пірувату в організмі Planorbarius purpura. Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. pp. 274-276.

Кисельова, М. В., Сорочинська, О. А. (2012) Освітня технологія «довкілля» в сучасному ДНЗ. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 110-112.

Кицак, Г. В. (2012) Субтекст авторизації у німецькому науковому тексті. Нова філологія: Збірник наукових праць (53). pp. 51-53.

Клименко, Т. Є. (2012) "Аще убью брата своєго..." (зображення міжусобиць у "Повісті минулих літ"). Житомирські літературознавчі студії (6). ISSN 2305-5898

Клименко, Т. Є. (2012) Образно-художній смисл архетипної символіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 225-228. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2012) «Родинна мова» у дослідженнях майбутніх учителів початкових класів під час педагогічної практики. Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць) (2). pp. 166-171.

Климова, К. Я. (2012) Використання інформаційно-дослідницьких і творчих проектів з української мови у процесі навчання майбутніх учителів-нефілологів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 45-49. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2012) Контент-аналіз обсягу і змісту підручників і навчальних посібників з української мови для студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 14-18.

Климова, К. Я. (2012) ТИПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПЛОЩИНІ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. pp. 198-201.

Климова, К. Я. (2012) ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА ЯК КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1). pp. 66-72. ISSN 2078-2357

Климова, К. Я. (2012) Формування студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного ВНЗ. //Психолого-педагогічні засади формування освітнього середовища навчальна-дослідницькою діяльності дітей:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 11-13.

Кльоц, Ю. І., Муж, Г. В. (2012) Можливості вирощування артишоку посівного (cynara scolymus) в умовах агробіостанції ЖДУ. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 107-110.

Коваленко, В. О. (2012) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 169-172.

Ковалик, Л. В., Усатий, В. Д. (2012) Роль словникової роботи в розвитку комунікативних мовленнєвих умінь молодшого школяра. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 299-304.

Коваль, П. М. (2012) СПЕЦИФІКА РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 78-81.

Коваль, Т. В. (2012) Страх старості та його феноменологічні вияви. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). pp. 43-47. ISSN 2076-6173

Коваль, Т. В. (2012) Страх старості: історико-філософський аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 82-86. ISSN 2076-6173

Ковальчук, О. А. (2012) Моделювання системи професійної підготовки майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. Гуманітарний вісник. Додаток 1 до Вип. 27, Том V (38): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2012. - 562 с, 38 (27). pp. 196-204.

Ковальчук, І. В. (2012) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР НА ЖИТОМИРЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1941 РОКУ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 172-175.

Ковальчук, В. А. (2012) Реалізація ідеї розвитку креативності особистості в сучасних освітньо-виховних системах. Нові технології навчання (71). pp. 101-104.

Ковальчук, В. А. (2012) Теоретичні основи проблеми дослідження освітньо-виховних систем. Нові технології навчання: (73). pp. 76-82.

Ковальчук, О. А. (2012) Экспериментальная технология подготовки будущего учителя математики к профессиональной самореализации во внеаудиторной учебно-воспитательной деятельности. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 136-140.

Ковтун, Н. М. (2012) Деструктивність як складова соціальної активності індивіда і суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 31-35. ISSN 2076-6173

Козак, Т. М. (2012) Урахування засад фундаменталізації при викладанні методики навчання інформатики у вищій педагогічній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 80-84.

Козлов, Р. А. (2012) Художній час і простір у видовій специфіці драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 182-185.

Козловець, М. А. (2012) Модернизация versus национальная идентичность. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 28-39.

Колесник, Н. Є. (2012) Особистісно-орієнтовна технологія підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів в умовах модульно-рейтингової системи навчання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 304-310.

Коллегаєв, М. Ю. (2012) ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЇ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 112-114.

Коломійчук, О. С. (2012) Лінгвокогнітивний аспект позначення помешкання у сучасній англійській мові. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш.. pp. 200-202.

Коломієць, Л. І. (2012) Підготовка вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання в контексті сучасних парадигм освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 149-153.

Коломієць, О. М. (2012) Духовна спадкоємність поколінь на прикладі вивчення особистого родоводу, родинних традицій. ZROWNOWAZONY ROZWOJ Debiut naukowy 2011 СТАЛИЙ РОЗВИТОК • Науковий дебют 2011. pp. 260-268. ISSN ISBN 978-83-60730-60-7

Коляда, О. В. (2012) "Людина зникає в епоху голоцену (на матеріалі повісті М. Фріша "Людина з’являється в епоху голоцену")". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 186-189.

Коляденко, С. М. (2012) НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ МОЛОДІ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ КСЕНОФОБІЇ У СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Допомога потерпілим від проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації: методичні рекомендації / авт.-упоряд. В.М.Мишківська. pp. 4-9.

Коляденко, С. М. (2012) Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованої молоді в умовах ВНЗ. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 109-114.

Коляденко, С. М. (2012) Теоретико-концептуальні засади соціального партнерства ВНЗ та державних і недержавних організацій. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) ; За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко: Збірник наукових праць.. pp. 78-83. (Unpublished)

Комарницька, В. А. (2012) ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 136-140.

Комінярський, І. Б. (2012) Бертольт Брехт і Джордж Рига: один мотив – два рішення. Брехтівський часопис (2). pp. 118-120. ISSN 2303-9612

Кондратюк, І. І., Колесник, Н. Є. (2012) Роль та місце мистецтва «орігамі» у розвитку здібностей дитини. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 310-313.

Коневщинська, О. Е. (2012) Мультимедійні технології в процесі навчання. "Матеріали науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 41-43.

Коник, О. Г. (2012) ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 173-176.

Коновальчук, І. І. (2012) Організаційно-технологічні аспекти інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 314-322.

Коновальчук, І. І. (2012) Сущность и функции мониторинга инновационной деятельности общеобразовательных учебных заведений. Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования: Материалы Международного семинара-совещания.. pp. 186-190.

Коновальчук, І. І. (2012) Теоретичні й технологічні аспекти експертизи освітніх інновацій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. (4(22)). pp. 24-31.

Коновальчук, І. І. (2012) Технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (570). pp. 59-67.

Коновальчук, І. М. (2012) Особливості соціалізації дитини в ситуації конфлікту з батьками. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності. pp. 41-45.

Коновець, І. М., Мардаревич, М. Г., Баширова, І. М. (2012) Порівняння резистентності зябрового епітелію двостулкових молюсків Unio tumidus та Dreissena polymorpha до підвищеної температури водного середовища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 136-140.

Кононова, Ю. О., Колесник, Н. Є. (2012) Техніка «орігамі» у конструюванні виробів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 322-325.

Консевич, М. С. (2012) Мовленнєва поведінка чоловіків і жінок у мультисторонній інтеракції: структурний аспект. Збірнику тез доповідей XI науковій конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». pp. 312-313.

Конторчук, Г. К., Ремез, Аліна (2012) Особливості поетичної онімії в романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 101-106.

Копетчук, В. А. (2012) Наукові підходи духовно-ціннісного спрямування до формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 219-226.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2012) ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВИ В ТЕАТРАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ЖИТОМИРЩИНИ - ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Культурний простір Житомирщини - Волині ХІХ - ХХ ст.. pp. 147-150.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Павловський, В. А. (2012) Геологічне диво Житомирського Полісся. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 187-191.

Кордон, М. В. (2012) Безпека державного кордону України. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Серія 6 (9). pp. 81-86.

Кордон, М. В. (2012) КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 178-180.

Кордон, М. В. (2012) ПОЛЬЩА – «ЛОКОМОТИВ УКРАЇНИ В ЄВРОПІ». Studia politologica ucraino-polona. Збірник наукових праць, щорічне видання. Випуск 2. Житомир-Київ-Краків. pp. 170-172.

Кордон, М. В. (2012) Стан безпеки і оборони України. Український консерватизм і гетьманський рух, Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (17). pp. 208-214.

Корнійчук, Н. М., Киричук, Г. Є., Чернуха, І. С. (2012) Різноманіття фітомікроперифітону черепашок прісноводних молюсків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 144-148.

Корнійчук, Н. М., Ляшевич, А. М., Чернуха, І. С. (2012) Вплив стартових команд на функції організму спортсменів. Біологічні дослідження. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів. pp. 11-13.

Коробчук, О., Сорочинська, О. А. (2012) Шляхи удосконалення еколого-натуралістичної освіти студентів природничого факультету в процесі професійної підготовки. Біологічні дослідження – 2012: матеріали конференції. – Житомир. pp. 90-92.

Король, Є. О. (2012) Функції оповідної структури в романі Б. Брехта "Діла пана Юлія Цезаря". Брехтівський часопис (2). pp. 120-124. ISSN 2303-9612

Король, Є. О. (2012) «Испытание крови» в романе Б. Франка «Сервантес». Античність – сучасність (питання філології) ; Збірник наукових праць (4). pp. 91-96.

Король, Є. О. (2012) Мотив «башни слоновой кости в немецкоязычном романе о художнике 1930-50-х гг. (Б. Франк «Сервантес», Г. Брох «Смерть Вергилия», Л. Фейхтванґер «Гойя, или Тяжкий путь познания». Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 12 (78). pp. 118-125.

Король, Є. О. (2012) Особенности художественного топоса в романе Б. Франка «Сервантес». Матерiали X Мiжвузiвської конференції молодих учених (24-25 сiчня 2012р.). pp. 84-87.

Король, Є. О. (2012) Функції оповідної структури у романі Б. Брехта Діла пана Юлія Цезаря. Брехтівський часопис: Статті, доповіді, ессе. (2). pp. 120-125.

Король, Ю. В., Константиненко, Л. А. (2012) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) штучних водойм Чуднівського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 35-36.

Королюк, О. М. (2012) Організація самостійної роботи студентів: особистісно орієнтований підхід. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 271-289.

Королюк, О. М. (2012) ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института (3(27)). pp. 44-47.

Королюк, О. М. (2012) Дослідження проблеми організації продуктивної самостійної роботи студентів у коледжах. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.. pp. 582-590.

Королюк, О. М. (2012) ДІЯЛЬНІСНИЙ І СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Науковий пошук молодих дослідників.Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 273-277.

Корчевська, Т. В., Клименюк, Ю. М. (2012) Важливість самостійних робіт на уроках математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 325-328.

Коршунова, І. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 164-167.

Косигіна, О. В. (2012) Професійна компетентність керівних та педагогічних кадрів з проблеми створення психологічно безпечного освітнього середовища. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (4(68)). pp. 25-31.

Косинська, Наталія (2012) Міфосимволіка сну в повісті "Армагедон уже відбувся" Марії Матіос. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 58-65. ISSN 2305-5898

Костюк, В. С. (2012) Алозимні та морфологічні дослідження реальності двох видів прісноводних раків в межах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae). Зоологічний кур'єр (6). p. 16.

Костюк, М. (2012) Формування особистості безпечного типу поведінки. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 269-276.

Костюшко, К. Ю. (2012) Сучасні підходи до визначення дискурсу. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Котлова, Л. О. (2012) Ціннісні орієнтації у професійній спрямованості студентів. Вісник Інституту розвитку дитини. (21). pp. 142-147.

Котловий, С. А. (2012) Організація дозвіллєвої діяльності учнів професійного ліцею в гуртожитку. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 6 (Ч.1). pp. 304-310.

Котловий, С. А. (2012) Формирование социального опыта бесконфликтного поведения у учеников профессионального лицея. Вестник академии знаний: Всероссийский журнал (3). pp. 77-80.

Котловий, С. А. (2012) Ціннісні орієнтації як передумова виникнення конфліктної поведінки учнів професійного ліцею. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології / Збірник наук. Праць Херсонського національного університету, 2 (7). pp. 362-366.

Котловий, С. А., Коберник, О. М. (2012) Соціальні причини виникнення конфліктів в учнів професійних ліцеїв. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3 (21). pp. 133-144.

Котнюк, Л. Г. (2012) Stage Directions as a Constituent Component of the Paratext of B. Shaw’s Play “Pygmalion”. XYII TESOL – Ukraine International Conference: English in Globalised World, March 15-16, 2012. pp. 79-80.

Котнюк, Л. Г. (2012) ПАРАТЕКСТУАЛЬНЕ МІКРОПІЛЕ П'ЄСИ Б. ШОУ "ПІГМАЛІОН". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 166-169.

Кошелев, А. В., Овсепян, М. С. (2012) Выживаемость и поведенческие изменения Potamopyrgus antipodarum в градиенте солености. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюк, 51 (2). pp. 148-151.

Кравець, О. Є. (2012) Теоретичні основи побудови технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу. Особистість у єдиному освітньому просторі : зб. матеріалів ІІІ Міжнародного освітнього форму, (Запоріжжя, 22–23 квітня 2012 р.). pp. 19-21.

Кравченко, А. С. (2012) МЕТОД "ФАЛЬШИВИХ ДОКУМЕНТІВ" В НАРАТИВІ РОМАНА Е. Л. ДОКТОРОУ "МАРШ". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 192-195.

Кражан, С. А., Коба, С. А., Григоренко, Т. В., Дерев’яненко, Л. П. (2012) Радіозахисні властивості м’яса слимака Ampullaria glauca. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 51 (2). pp. 151-154.

Крамаренко, С. С., Крамаренко, А. С., Плаксин, О. Н., Кузьмичева, Н. И. (2012) Особенности формирования микропространственной фенетической структуры популяций двух видов наземных моллюсков (Gastropoda; Pulmonata; Helicidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 154-158.

Кратасюк, Л. М. (2012) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ТИПИ МОВЛЕННЯ ЯК ВИРАЗНИК ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 215-218.

Кратасюк, Л. М., Плисківська, Валентина (2012) Аксіологічні особливості форм викладу категорії інформативності в повістях Валерія Шевчука «Мор» і «Птахи з невидимого острова». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 93-98.

Кратасюк, Л. М., Сидорчук, Оксана (2012) Іменні частини мови як емоційно-експресивні засоби у творчості В. Даниленка. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 119-124.

Крехно, Т. І. (2012) Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові (на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 190-193.

Кривой, Н. Л. (2012) Формування соціальної активності майбутніх соціальних педагогів засобами проектної діяльності. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 114-118.

Кривоніс, М. В. (2012) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЯК ЧИННИК ВИСОКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РІВНЯ В КРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 192-195.

Криворучко, Т. В. (2012) Складна комплементація в історії англійської мови. Наукові записки (105(1)). рр. 436 -441.

Криворучко, Т. В. (2012) VOSI CONSTRUCTION IN ENGLISH. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 86-87.

Криворучко, Т. В. (2012) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ “ACCUSATIVE AND INFINITIVE”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. (29). pp. 205-207.

Криворучко, Т. В. (2012) Причини виникнення інфінітивних конструкцій в англійській мові. Наукові записки. Серія «Філологічна». (30). pp. 47-49.

Криворучко, Т. В. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012 р. ). pp. 171-174.

Криловець, Н. В. (2012) Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 229-232.

Кришталюк, Г. А. (2012) ВІДМІННОСТІ ЗАПЕРЕЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОДІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ НОВИННОМУ Й АНАЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ. Віснимк Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 173-177.

Кропивницька, М. В. (2012) Особливості вербалізації концепту MAN в англійській мові. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Кротенко, Л. Б. (2012) ТЕКСТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІЗМІ НА МАТЕРІАЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВІСТИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО КОМПОНЕНТУ СЛІД У ДИСКУРСІ ЧЕРЕЗ АНАФОРИЧНИЙ ВИД ЗВ’ЯЗКУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 196-199.

Круковська, І. М. (2012) Естетичні чинники етико-деонтологічного аспекту професійної діяльності медичного працівника. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 231-240.

Кузнецова, О. Ю. (2012) СТАН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 59-64.

Кузнєцова, І. В., Кузнєцова, Г. В., Кухарьонок, С. С. (2012) НОВІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В АСПЕКТІ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана франка (65). pp. 81-84.

Кузьмін, Олександр (2012) Католицький Некрополь Житомира. Українська полоністика (9). pp. 96-105.

Кузьмін, Олександр (2012) Католицький некрополь м. Житомира. Збірник наукових праць з полоністики. pp. 58-64.

Кузьмін, Олександр (2012) Партизанський рух на Україні (1941-1945 рр.). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 70-ти річчя виникнення партизанського руху. pp. 7-16.

Кузьміченко, І. О. (2012) ІНКУЛЬТУРАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 33-38.

Кульчицький, В. Й. (2012) НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 115-119. ISSN 2076-6173

Кульчицький, В. Й. (2012) Роль національного виховання у формуванні особистості громадянина. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 85-89.

Куліш, В. С. (2012) НЕВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ПОЕТИЧНОГО МОВЧАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ КОРЕЛЮЮЧИХ МОВ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 200-203.

Купчик, Р. М., Прусак, Ю. В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 82-85.

Курило, Н. О. (2012) Психофізіологічний та соціально-психологічний портрет сучасного шестирічного учня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 90-94.

Курило, Т. В. (2012) ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 177-180.

Кутек, Т. Б. (2012) Вдосконалення структури рухових дій спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації.. pp. 77-82.

Кутек, Т. Б. (2012) До питання прогнозування результативності спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільств.. pp. 291-297.

Кутек, Т. Б. (2012) Методика кількісної оцінки якості навчально-тренувального процесу спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Молода спортивна наука України : зб. наук. праць.. pp. 138-142.

Кутек, Т. Б. (2012) Структура та зміст удосконаленої концептуальної моделі управління багаторічною підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Теорія і методика фізичного виховання.. pp. 11-15.

Кучер, В. М. (2012) Англомовні інновації сфери електронної комерції: лінгвальні та соціолінгвальна характеристики. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Кучер, Т. О., Колесник, Н. Є. (2012) Методика та організація проведення уроків трудового навчання в початкових класах з використанням елементів мистецтва «оригамі». Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 333-337.

Кучеренко, В. М. (2012) Птахи Західного Криму (населення, сезонність, охорона). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кучерук, О. А. (2012) Засоби інформаційно-комунікаційних технологій у системі методів мотиваційного забезпечення процесу навчання української мови [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання (1).

Кучерук, О. А. (2012) Цілі створення й використання системи методів навчання української мови в основній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 95-101. ISSN 2076-6173

Кхеліл, О. І. (2012) КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ УМОВНИХ РЕЧЕНЬ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 223-227.

Кірдан, О. Л. (2012) НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ДИСКУРСІ (1802-1917 РР.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 76-80.

Кірячок, М. В. (2012) Апокаліптичні пророцтва постчорнобильської епохи в романі-есеї Євгена Пашковського "Щоденний жезл". Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 43-52. ISSN 2305-5898

Кірячок, М. В. (2012) Візії апокаліпсису в романі О. Ульяненка "Сталінка". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 233-237. ISSN 2076-6173

Левицька, І. (2012) Гудзь Юрко. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 51-55.

Левківський, М. В. (2012) Формування естетичної культури майбутніх вчителів засобами краєзнавства. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 402-409.

Левченко, Галина (2012) Квітковий стиль та уламки орфічного міфу в ліриці Лесі Українки. Слово і час. Науково-теоретичний журнал (2). ISSN 0236-1477

Левченко, Галина (2012) Рецепція образних елементів солярного міфу в ліриці Лесі Українки. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 65-77. ISSN 2305-5898

Левченко, Г. Д. (2012) Концепт жертви у ліриці Лесі Українки. Збірник наукових праць. Філологічні науки, 4 (9). pp. 102-108.

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п'єси А. Міллера "Смерть комівояжера". Брехтівський часопис (2). pp. 129-131. ISSN 2303-9612

Левченко, О. О. (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ВІДПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ ФАСИЛІТАТИВНОГО СТИЛЮ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 86-92.

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п’єси Артура Міллера "Смерть комівояжера". Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 129-131.

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п’єси Артура Міллера «Смерть комівояжера». Брехтівський часопис. Збірник наукових праць (2). pp. 129-131.

Левчук-Хмара, М. В. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 26-32.

Лещенко, А. М. (2012) Детермінанти формування релігійних почуттів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 3-6.

Липка, С. І. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ТА СИЛИ ПАРАДИГМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗУХВАЛОЇ, НАХАБНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (ЗА ДАНИМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ). Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 228-231.

Литньова, І. Ф. (2012) Ігрові завдання як засіб контролю розвитку лексичної компетенції молодших школярів. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном/колективна монографія за заг.редакцією І.В.Самойлюкевич. pp. 320-333.

Литньова, Т. В., Разінкіна, О. В. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 93-96.

Лобода, С. М. (2012) ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 41-47.

Лозовська, Л. (2012) Чинники формування безпечної поведінки людини у ХХІ столітті. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 277-285.

Лонська, О. Ф., Гордієнко, О. А. (2012) Міжпредметні зв'язки на уроках читання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 337-341.

Лось, О. (2012) Лісовський Антон. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи (2). pp. 135-138.

Лубішева, А. О., Яворська, Т. Є. (2012) Використання фізичних вправ для оптимізації функцій хребтового стовпа підлітків. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 145-147.

Лукашенко, В. А., Яворська, Т. Є. (2012) Фітболгімнастика як інноваційний та оздоровчий метод профілактики та корекції порушення постави дітей дошкільного віку. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 147-151.

Лукашенко, Н. В., Клименюк, Ю. М. (2012) Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів при вивченні математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 341-344.

Лук’янчук, С. Ф. (2012) ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СУЧАСНИЙ СТАН. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 152-156.

Лук’янчук, С. Ф. (2012) Полікультурне виховання учнів на уроках англійської та іноземної мови у початковій школі США. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 133-142.

Лутай, Майя (2012) РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКА ВІЙНА 1941-1945 РОКІВ І ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 189-192.

Луференко, Л. Ю. (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Агросвіт (2). pp. 40-44.

Любічев, М. В., Скоромна, О. І. (2012) Виробнича перевірка ефективності використання метилурацил-алунітової добавки в раціонах супоросних та підсисних свиноматок. Біологічні дослідження 2012. p. 135.

Ляшевич, О. Ю., Вискушенко, А. П. (2012) Іхтіофауна Житомирського Полісся. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 55-59.

Ліпінська, І. О. (2012) ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 141-144.

Ліпісівіцький, М. Л. (2012) Ердмут Віцисла. Неможлива фінальна сцена / Пер. М. Л. Ліпісівіцького. Брехтівський часопис (2). pp. 40-42. ISSN 2303-9612

Ліпісівіцький, М. Л. (2012) Die IV. Brecht´schen Lesungen vom 10. bis 12. Februar in Zhytomyr (Ukraine). Dreigroschenheft (2). pp. 38-39.

Лісовський, А. М. (2012) Філософська інтерпретація творчості як імператив соціокультурного осмислення духовного капіталу особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 7-9. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2012) Особливості професії «соціальний педагог» як основа курсу «вступ до спеціальності». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Івана Франка [Текст]. Вип. 96. pp. 116-118.

Літяга, І. В. (2012) Технологія роботи зі студентами-першокурсниками щодо їх адаптації в умовах ВНЗ. Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи6 зб. наук. Праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-17 лют. 2012 р. / МОН молоді і спорту України, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди. pp. 256-258.

Мазко, О. П. (2012) The Formation of Pedagogical Interaction Culture: Philosophical and Pedagogical Foundations. English in Globalized World : зб. наук. праць за матер. 17-ої Міжнар. конфер. Асоц. виклад. англ. мови TESOL-Україна.. pp. 112-113.

Мазко, О. П. (2012) Диалогическая сущность культуры педагогического взаимодействия будущего учителя иностранных языков. Педагогика: традиции и инновации (ІІ) : матер. междун. заоч. науч. конф. (2). pp. 169-172.

Мазко, О. П. (2012) Діалог як засіб формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки (17). pp. 67-72.

Мазко, О. П. (2012) Культура педагогічної взаємодії як особистісний та соціальний феномен у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (23). pp. 77-85.

Мазко, О. П. (2012) Особливості культури педагогічної взаємодії на уроках англійської мови в початковій школі. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. (2). pp. 76-85.

Мазко, О. П. (2012) Поняття культури педагогічної взаємодії як складової професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 22. pp. 154-160.

Мазур, Г. Ю. (2012) Фітоіндикація динаміки заростання сільськогосподарських угідь лісами. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 348-353.

Мазяр, О. В. (2012) Концептуальні паралелі вирішення проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського та В. О. Моляко. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (15). pp. 250-257. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2012) Концептуалізація проблеми обдарованості в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне та відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 р.. pp. 25-30.

Мазяр, О. В. (2012) Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского. Вопросы психологии (1). pp. 113-120.

Мазяр, О. В. (2012) Методологічні суперечності позитивної психотерапії (історико-психологічний аналіз). Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 41-50.

Майстренко, Т. М. (2012) Особливості надання ціннісної підтримки студентам залежно від рівня ціннісної регуляції навчальної діяльності. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (19). pp. 130-135. ISSN ISBN 966-7631-15-X

Макарова, О. Ю. (2012) Odzwierciedlenie ukraińsko-polskich kontaktów językowych w owruckiej księdze grodzkiej z 1678 r. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, LVIII. pp. 201-208.

Максимець, С. М. (2012) Психологічні особливості професійної мотивації педагога. Конкурентомпроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції/ за ред Саух І.В..

Максимова, О. О. (2012) Особистісно орієнтована модель освіти у світлі досягнення успіху дитиною. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 153-157.

Максимова, О. О. (2012) Розвиток емоційно-мотиваційного компоненту як основа досягнення успіху першокласниками в естетичній діяльності. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 368-374.

Максимова, О. О. (2012) Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у виховному процесі. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах: збірник науково-методичних праць. pp. 7-15.

Малинівська, Л. І. (2012) ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ СИСТЕМОЮ НАУКОВИХ ЗНАНЬ, ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕАЛІВ, ЦІННОСТЕЙ, ПЕРЕКОНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 97-99.

Малинівська, Л. І. (2012) Значення усвідомленої поведінки студентів при надзвичайних ситуаціях. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 283-288.

Малинівська, Л. І. (2012) Культура безпеки, як структурний компонент базової культури особистості і невід’ємна складова професійної культури майбутнього фахівця. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі Збірник наукових статей. pp. 161-167. ISSN 978-966-97260-1-8

Малинівська, Л. І. (2012) Оволодіння студентами системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 97-99. ISSN 2076-6173

Малинівська, Л. І. (2012) Формування нового мислення, цілісного знання, практичного вміння в учнів необхідного для прийняття обґрунтованих рішень у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім В.О. Сухомлинського Випуск 1.35 "Педагогічні науки" (1.39). pp. 180-183. ISSN 2078-2128

Маліновський, Е. Ф. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ У РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 170-173.

Маркевич, О. В. (2012) Адміністративний портрет волинського губернатора А. П. Римського-Корсакова. Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ ст.: Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції / Голов. ред. М. Ю. Костриця. Науковий збірник «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. (47). pp. 113-116.

Маркевич, О. В. (2012) Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (5). pp. 201-204.

Маркевич, О. В. (2012) Губернське правління як місцева державна установа кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії). Український історичних журнал (3). pp. 89-106.

Маркевич, О. В. (2012) Канцелярія волинського губернатора першої половини ХІХ століття: склад, структура, повноваження. Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць. pp. 147-154.

Маркевич, О. В. (2012) Повноваження волинського губернатора внаслідок польського Листопадового повстання 1830 року. Матеріали ІV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 18-19 листопада 2011 р.): Збірник наукових праць. pp. 52-54.

Маркевич, О. В. (2012) Формування мережі поштових установ Волинської губернії та річпосполитський досвід. Україна і Польща: історичне сусідство: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. pp. 206-212.

Маркова, Т., Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості правової свідомості людей, що вчинили правопорушення. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (4). pp. 75-77.

Мартинов, С. В. (2012) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ. Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного розвитку: місто, регіон, країна, світ. pp. 69-72. (Unpublished)

Марущак, О. М. (2012) Комунікативні завдання з української мови та літературного читання на сторінках періодичних видань для дітей молодшого шкільного віку. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. (7). pp. 164-168.

Марченко, Є. Ю. (2012) Історичне підґрунтя роману Даніеля Дефо "Робінзон Крузо". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 28-36.

Марченко, С. О., Гуторчук, С. Л. (2012) Дрейсени (molluska: bivalvia: dreissenidae) як епібіонти перлівницевих (molluska: bivalvia: unionidae) України. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 36-37.

Марчук, К. А. (2012) Інформативні повідомлення як структурна одиниця літописного наративу (за "Повістю врем'яних літ"). Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 77-85. ISSN 2305-5898

Масель, Ю. С. (2012) Загальна характеристика стратегій та тактик маніпулювання в англомовній політичній рекламі. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. - Серія: Філологічні науки (мовознавсьво): У 2 ч. (105). pp. 514-519.

Масловська, М. В. (2012) Музей старожитностей в Житомирському державному університеті імені Івана Франка як засіб духовного розвитку особистості. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 266-273.

Масляніцин, В. І. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 158-163.

Матвієнко, Л. Ю., Киричук, Г. Є. (2012) Малакоценози черевоногих молюсків річок м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 38-39.

Мацелюх, Катерина (2012) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ П. Н. АБРАМОВИЧА В 1930-1945 РР. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 192-194.

Мачкевский, В. К., Белоусова, Ю. В., Пронькина, Н. В. (2012) Новые данные о распространении Cercaria plumosa sinitzin,1911 (Trematoda: Fellodistomatidae) в моллюсках акватории Севастополя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 174-178.

Мачушник, О. Л. (2012) Загальна психологія. Тестові завдання: Навчально-методичний посібник. Загальна психологія. Тестові завдання: Навчально-методичний посібник. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 76 с.. pp. 1-76.

Мачушник, О. Л. (2012) Шляхи розвитку пізнавальної активності студентів-психологів у навчальній діяльності. Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 березня 2012 р.). pp. 284-288.

Мачушник, О. Л. (2012) Вивчення пізнавальної активності студентів-психологів. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Франка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. (18). pp. 498-505.

Мачушник, О. Л. (2012) ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Франка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої (16). pp. 696-705.

Мачушник, О. Л. (2012) Експериментальне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх психологів. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 224-226.

Мачушник, О. Л. (2012) Изучение мотивов учебной деятельности студентов-психологов. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука», – 2012. Том 14. Психология и социология. 7 – 25 юни 2012., 14. pp. 53-54.

Мачушник, О. Л. (2012) К вопросу об определении составляющих познавательной активности. Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2012». – Díl 15. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 80 stran 64-65. 27 června – 05 červenců 2012 roku.. pp. 64-65.

Мачушник, О. Л. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ- ПСИХОЛОГІВ. Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. pp. 347-351.

Мачушник, О. Л. (2012) Особенности мотивации студентов-психологов. Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji Innowacje i badania naukowe, jak rόwnież ich zastosowanie w praktyce / (29.05.2012 – 31.05.2012).. pp. 26-28.

Мачушник, О. Л. (2012) Пізнавальна активність як предмет дослідження психологічної науки. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 27-28 січня 2012року).. pp. 23-25.

Мачушник, О. Л. (2012) Шляхи розвитку пізнавальної активності майбутніх психологів. «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в ХХІ столітті». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, Україна, 3-4 лютого 2012 року): –. pp. 17-18.

Маштакова, Н. В. (2012) ГІПО- І ГІПЕРОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 212-215.

Маєвська, Л. М. (2012) Картографія в соціально-педагогічній діагностиці мікросередовища. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 177-186.

Межжерин, С. В., Костюк, В. С., Жалай, Е. И. (2012) Аллозимные и морфологические доказательства реальности двух симпатрических видов пресноводных раков в пределах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae). Доповіді національної академії наук України (9). pp. 131-135. ISSN 1025-6415

Межжерин, С. В., Костюк, В. С., Жалай, Е. И. (2012) Современное распространение, морфологическая изменчивость и диагностика широкопалого рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Astacidae) в Украине. Природничий альманах (16). pp. 93-100.

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Андрийчук, Т. В., Васильева, Л. А., Гарбар, Д. А., Жалай, Е. И., Шимкович, Е. Д., Янович, Л. М. (2012) Четвертичные оледенения и геногеографическая структура популяций пресноводных моллюсков в пределах Украины. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 178-181.

Межжерин, С. В., Жалай, Е. И., Костюк, В. С. (2012) ОСОБЕННОСТИ АЛЛОЗИМНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ПОПУЛЯЦИЯХ ДЛИННОПАЛЫХ РАКОВ (PONTASTACUS BOTT, 1950) В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (31). pp. 140-144. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В., Костюк, В. С., Жалай, Е. И. (2012) ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ РЕЧНЫХ РАКОВ ASTACUS FABRICIUS, 1775 ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (33). pp. 133-136. ISSN 2075-0846

Мелещенко, А. А. (2012) Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Наукове видання Історико-педагогічний альманах. ВИПУСК 2 (2). pp. 94-97.

Мелещенко, А. А. (2012) Розвиток методів і засобів навчання євреїв у початкових освітніх закладах Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Формування особистості студента: професія, суспільство, сім'я: матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів, 18-19 травня 2011 р.. pp. 88-99.

Мелещенко, А. А. (2012) Роль общественных институций в формировании концепции еврейского школьничества Волыни второй половины ХІХ – начало ХХ вв. Материалы международной научно-практической конференции "21 век: фундаментальная наука и технологии" 24-25 декабря 2012. pp. 79-83. ISSN 1481971530

Мелещенко, А. А. (2012) Хедер – Єврейська початкова школа на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Науково-методичний журнал "Початкова школа". випуск 2/ (512) лютий 2012 (2). pp. 53-54. ISSN 0131-5358

Мельник, Г. М., Рудницька, Н. Ю. (2012) Педагогічні умови ефективного розвитку патріотичних почуттів у молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 349-351.

Мельник, К. О. (2012) Педагогічні умови реалізації інноваційних педагогічних технологій у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 154-158. ISSN 2076-6173

Мельник, О. А. (2012) Фітоніми в структурі фразеологізмів як об’єкт лінгвокультурологічного дослідження. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Мельник, М. В. (2012) Блог как жанр интернет-коммуникации. Система і структура східнослов’янських мов: збірник наукових праць (5). pp. 216-223.

Мельниченко, Р. К. (2012) Наукова школа як засіб організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 330-338. ISSN 2078-2357

Мельничук, Ю. І. (2012) Дуалістична сутність проповідницького слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 32-40.

Мельничук, Ю. І. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОПОВІДІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 62-70.

Миколаєнко, Н. М. (2012) ДО ПИТАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ РЕДАКТОРІВ ДИТЯЧИХ ВИДАНЬ. Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования: Тезисы Международной научно-практической конференции, 26-27 апреля 2012 г. рр. 221-223.

Миколаєнко, Н. М. (2012) Особливості формування професійної культури майбутніх редакторів. ІV Міжвузівська науково-практична-конференція студентів та молодих учених : Виховання освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект, 18-21 вересня 2012 року.

Миколаєнко, Н. М. (2012) Сутнісна характеристика поняття «професійна культура». Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 539-545.

Миколаєнко, Н. М. (2012) Шинкарук Володимир. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 224-230.

Миколаєнко, Н. М. (2012) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА РЕДАКТОРА: ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Наука і вища освіта: тези доповідей ХХ Міжнар.наук. конф. студентів і молодих учених, м. ‎Запоріжжя, 6 квітня 2012 р. : у 3 т. рр. 83-84.

Миколаєнко, Н. М. (2012) Роль професійної культури у формуванні особистості майбутніх редакторів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення особистості професіонала: перспективи і розвиток», 24-25 лютого 2012 р. рр. 64.

Милобог, Ю. В. (2012) Соколоподібні (Falconiformes) степової зони України: видовий склад, територіальний розподіл, динаміка чисельності та охорона. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Мирончук, Н. М. (2012) Естетичний аспект педагогічної взаємодії педагога з учнями. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 297-302.

Мирончук, Н. М. (2012) Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя-вихователя у системі професійної підготовки. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (71). pp. 158-161.

Мисечко, О. Є. (2012) Європейські орієнтири в розробці стандартів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Шлях освіти (1(63)). pp. 19-23.

Мисечко, О. Є. (2012) Роль інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.). Історико-педагогічний альманах. pp. 104-108.

Мисечко, О. Є. (2012) Технологія "інформаційна прогалина" як актуальний засіб інтерактивного навчання іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 37-40. ISSN 2076-6173

Митяй, І. С., Шевченко, П. Г., Зубко, П. Д. (2012) Видовий склад молюсків ставів виробничих підрозділів національного університету біоресурсів і природокористування України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 181-185.

Михайлова, О. С. (2012) Нестандартний урок іноземної мови як засіб формування соціокультурного виховання учнів початкової школи. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич. pp. 249-260.

Мойсієнко, В. М., Конончук, Тетяна (2012) Дослідження поліської лексики в науковій спадщині професора Миколи Никончука. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 42-47.

Мойсієнко, В. М., Сінько, Аксінья (2012) Реалізація ě в конфесійних пам’ятках XIII – XVI ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 132-136.

Мокіна, А. Г. (2012) Розповідь у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 333-341.

Моляко, В. О. (2012) «Вуличний» вектор сприймання в поетичному фольклорі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (15). pp. 279-297.

Монастирецький, Л. С. (2012) "Великі роковини" І. Франка - духовний заповіт українському народові. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 231-237.

Монастирецький, Л. С. (2012) Історична основа та літературна доля роману Івана Багряного "Скелька". Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна.

Монастирецький, Л. С. (2012) В обіймах любові й краси. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) /. pp. 237-239.

Монастирецький, Л. С. (2012) В. Земляк - співець рідної сторони. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 153-158.

Монастирецький, Л. С. (2012) Волинські мотиви в художній творчості Ю. І. Крашевського. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 191-197.

Монастирецький, Л. С. (2012) Г. С. Сковорода та його духовна спадщина. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 128-134.

Монастирецький, Л. С. (2012) Голос із батьківської сторони. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 259-266.

Монастирецький, Л. С. (2012) До історії написання "Енеїди" І. Котляревського. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 162-166.

Монастирецький, Л. С. (2012) Древлянська тема у поезії І. Франка. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 143-146.

Монастирецький, Л. С. (2012) Житомирські адреси О. Ольжича. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.).

Монастирецький, Л. С. (2012) Житомирщина в творчій біографії О.П. Довженка. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 221-226.

Монастирецький, Л. С. (2012) Заповіти Т. Г. Шевченка українському народові. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 119-128.

Монастирецький, Л. С. (2012) Клим Поліщук - письменник щедрого таланту і трагічної долі. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 146-150.

Монастирецький, Л. С. (2012) Козацькі та гайдамацькі мотиви в художній літературі про наш край. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 134-139.

Монастирецький, Л. С. (2012) Літературна спадщина О. Коломійця: студії, роздуми, акценти. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 254-259.

Монастирецький, Л. С. (2012) На магістралях часу. З роздумів над романами В. Кучера. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 174-181.

Монастирецький, Л. С. (2012) Наукові координати професора (до 60-річчя П. Ю. Сауха). Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 266-269.

Монастирецький, Л. С. (2012) Наші земляки - українські письменники. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 109-119.

Монастирецький, Л. С. (2012) Недоспівана пісня Остапа Демчука. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 150-153.

Монастирецький, Л. С. (2012) Незабутні імена. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 139-143.

Монастирецький, Л. С. (2012) Олесь Гончар: "больові точки" творчості. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 202-209.

Монастирецький, Л. С. (2012) Пам'ятні зустрічі з Борисом Теном (спогади). Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.). pp. 90-92.

Монастирецький, Л. С. (2012) Рецензія на літературно-критичний нарис Кононенка П.П. "Село в українській літературі". Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 106-109.

Монастирецький, Л. С. (2012) Слово, вивірене життям. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 167-174.

Монастирецький, Л. С. (2012) Слідами однієї фотографії. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 158-162.

Монастирецький, Л. С. (2012) Степан Васильченко - творець художньої новелістики. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 209-213.

Монастирецький, Л. С. (2012) Тарас Шевченко в колі діячів польської культури. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 269-273.

Монастирецький, Л. С. (2012) Творчість Т. Г. Шевченка в контексті літературного життя Волині. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 213-221.

Монастирецький, Л. С. (2012) Тернисті шляхи та драми Лесиного роду. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 226-231.

Монастирецький, Л. С. (2012) Філологія у Житомирському педуніверситеті ім. І. Франка. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 181-191.

Монастирецький, Л. С. (2012) Хрещата стежка в храм природи. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 245-248.

Монастирецький, Л. С. (2012) Художній світ Олеся Гончара у вимірах часу. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 239-245.

Монастирецький, Л. С. (2012) Художній світ і творча позиція Ю.М. Мушкетика. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 248-254.

Монастирецький, Л. С. (2012) Штрихи до портрета. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 166-167.

Монастирецький, Л. С. (2012) Ю. Яновський "Листи з Нюрнберга". Образ війни в людських документах. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 197-202.

Моркотун, С. Б. (2012) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 178-181.

Морозовская, И. А., Протасов, А. А., Силаева, А. А. (2012) О структуре консорции донных двустворчатых моллюсков. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 193-197.

Морська, Л. І. (2012) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТРУЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО УРОКУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 65-68.

Мосейчук, О. М. (2012) ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОНТЕКСТ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ НА МАСОВОГО АДРЕСАТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 174-177.

Москалець, О. О. (2012) СИТУАТИВНІСТЬ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 124-128.

Москалюк, А. М. (2012) ВПЛИВ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ НА ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (" 66). pp. 185-188.

Москвіна, Т. П. (2012) Реалізація гуманістичних ідей А.С. Макаренка в сучасній педагогіці. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 352-356.

Мосійчук, І. В. (2012) УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК СИСТЕМА. Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та економічного розвитку. pp. 34-36.

Мосійчук, І. В. (2012) ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.

Мосіюк, О. О. (2012) Використання САПР «КОМПАС 3D LT» для навчання моделювання стереометричних фігур. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (X). pp. 172-179. ISSN 2309-1479

Мосіюк, О. О. (2012) Модель інноваційного процесу педагога. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 181-184. ISSN 2076-6173

Мосієнко, О. В. (2012) Ситуативні моделі означених номінативно-референційних одиниць в американському газетному дискурсі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. (29). pp. 68-71.

Моісєєва, М. А. (2012) Гра на музичних інструментах як чинник естетичного виховання дітей. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 337-343.

Моісєєва, М. А. (2012) Концертмейстерська підготовка студентів вищих навчальних закладів США (на прикладі штату Північна Кароліна). Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності: зб. наукових праць / Ред. кол. І.О. Сташевська, Г.В. Горбуліч. pp. 128-132.

Моісєєва, М. А. (2012) Музичне виконавство: сутність, методологія, практика. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Вип. 2 / Ред. кол. С. В. Олійник (відп. ред.). pp. 74-76.

Музика, О. Д. (2012) ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (ЧЕРВЕНЬ – ЛИСТОПАД 1917 Р.). V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 198-201.

Мулик, К. О. (2012) РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 152-157.

Муранова, Н. П. (2012) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 129-133.

Мєдвєдєва, М. В. (2012) Навчальний процес як основний шлях інноваційного професійно - педагогічного становлення вчителя образотворчого мистецтва початкової школи. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 344-349.

Мінгальова, Ю. І. (2012) Порівняльний аналіз сучасних систем управління вмістом (CMS) для створення корпоративного сайту. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред. В. М. Єрємєєвої, О. М. Королюк (5). pp. 168-173.

Мірошниченко, О. А. (2012) Роль спрямованості особистості в адаптації до порушень динаміки між організмом і середовищем. Антарктика і глобальні системи землі: нові виклики та перспективи: Матеріали V Міжнародної Антарктичної Конференції. pp. 176-184. (In Press)

Навальна, М. І. (2012) Нові вияви мовної економії (на прикладі матеріалів інтернетного видання «Українська правда»). Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации»., 26 (1). pp. 51-56.

Нагачевська, З. І. (2012) МАТЕРИНСТВО Й ДИТИНСТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНІ ДОМІНАНТИ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ І ПЕДАГОГІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 41-45.

Нагіленко, І. А. (2012) ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 53-61.

Нагіленко, І. А. (2012) Питання історичних типів гармонії у східних слов’ян. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 41-44.

Надточий, Р. А., Шешурак, П. Н. (2012) Гарпал блестящий, или тёмный Harpalus Affinis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Carabidae: Harpalini) в фондах кафедры биологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. Біологічнідослідження 2012. pp. 61-62.

Надточій, Ю. М. (2012) АНГЛО-АМЕРИКАНІЗМИ В ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 222-225.

Найчук, А. В. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЕПОХУ МОДЕРНУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 7-10.

Натикач, Петро (2012) ПОДАТКОВА СИСТЕМА В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 40-Х – ПОЧАТКУ 50-Х РР. ХХ СТ.: МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 349-352.

Науменко, О. (2012) Кондратюк Анатолій. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 110-113.

Небогаткін, І. В. (2012) Урбозоологічні аспекти поширення іксодових кліщів (Ixodidae, Parasitiformes) на прикладі Київського мегаполісу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Невмержицька, М. В. (2012) Поняття конкурентоспроможності особистості: соціально–філософський вимір. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич, 66 (11). pp. 367-372. ISSN 2076-1554

Некрашевич, Ю. І., Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості формування та функціонування штучно створених водних об’єктів м. Житомира – озера сонячне та Богунського кар’єру. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 159-161.

Нестелєєв, М. А., Фіненко, Л. Л. (2012) Жанрова своєрідність п’єси М. Фріша "Санта Крус". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 194-198.

Нечипорук, І. Р., Яворська, Т. Є. (2012) Розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 139-141.

Никончук, Н. О. (2012) Особливості рефлексії молодшими школярами вмінь та їх складових. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2 (105). pp. 35-39. ISSN 2076-586X

Никорич, Т. Ю., Колесник, Н. Є. (2012) Українська народна вишивка: історія, техніка та методика виконання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 356-359.

Ничипоренко, Т. О., Власенко, Р. П. (2012) Особливості поширення та екології бобра річкового (Castor fiber) Володарськ-Волинського району. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 61-62.

Новицкий, С. В. (2012) Електрофізичні характеристики контактів Au-Ge-TiB2-Au до InP після проходження швидкої термічної обробки. збірник тез [Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2012»]. pp. 236-238.

Новицкий, С. В. (2012) Исследование температурной зависимости контактного сопротивления омических контактов к InP. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (4). pp. 32-34. ISSN 2225-5818

Новицкий, С. В. (2012) Методологические аспекты измерения удельного контактного сопротивления TLM методом с радиальной геометрией контактов. Сборник научных трудов. [V Международная науч. конф. «Материалы и структуры современной электроники»], (Минск, Беларусь, 10—11 октября, 2012 г.). pp. 60-62.

Новицкий, С. В. (2012) Омические контакты к фосфиду индия. Петербургский журнал электроники (1). pp. 24-40.

Норинчак, І. П., Аннамухаммедова, О. О. (2012) Особливості накопичення нітратів культурними рослинами у підсобних господарствах Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 111-112.

Обух, Л. В. (2012) Український музичний інститут Америки: збереження традицій вітчизняної музичної освіти та перспективи розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. ISSN 2078-2357

Овчаров, С. М. (2012) Проблема співвідношення інтелекту та креативності особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 102-105.

Ожарівська, С. П. (2012) Образ як категорія художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 217-220.

Олійник, С. В. (2012) П'ять прелюдій для фортепіано Б. Лятошинського: образно-тематична концепція циклу. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. pp. 29-31.

Олійник, Ю. І. (2012) ІКТ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 100-103.

Оліщук, А. Б., Ямчинська, Г. В. (2012) Інтеграція уроків образотворчого мистецтва і музики пов’язаних з народознавством. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 359-362.

Опанащук, Петро (2012) Преса як фактор повсякденного життя населення Волині на початку ХХ ст. Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. (29). pp. 142-146.

Орлова, О. А. (2012) Андрагогический аспект подготовки учителя в системе последипломного образования. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 216-219.

Осаульчик, О. Б. (2012) Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 159-163.

Особов, І. П. (2012) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 196-199.

Остащук, І. Б. (2012) СТАРИЙ ЗАВІТ ЯК ДЖЕРЕЛО ХРИСТИЯНСЬКИХ СИМВОЛІЧНИХ ТОПОСІВ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 36-43.

Отрощенко, А. С., Танська, В. В. (2012) Реалізація краєзнавчого принципу на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 362-364.

Очковська, А. П. (2012) Становлення категорії перфекта в середньоанглійській мові. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Павленко, В. В. (2012) Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. аспірантів та молодих учених (1). pp. 164-174.

Павленко, В. В. (2012) Ідеї Р. Штайнера у сучасній освітній системі України. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 364-371.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку волинського регіону: історичний аналіз. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 405-428.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку Волинського регіону: історичний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід:. pp. 405-429.

Павленко, В. В. (2012) Методи виховання Марії Монтессорі. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх засадах. pp. 218-221.

Павленко, В. В. (2012) Розвиток освіти на Волині: напрями історико-педагогічного дослідження. Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Павлик, Н. П. (2012) Логіко-структурний аналіз проблеми якісно-професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Освіта та педагогічна наука (2). pp. 69-74.

Павлик, Н. П. (2012) Розвиток неформального сегмента у системі неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 7-12.

Павлик, Н. П. (2012) Студентська соціальна служба як інструмент розв’язання глобальних питань на локальному рівні. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 101-109.

Павлюченко, О. В., Шевчук, В. О. (2012) Використання тестових завдань при викладанні біології та хімії. Материалы VIII международной научно-практической конференции «Найновите научни постижения – 2012», 17. pp. 48-49.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф. (2012) Використання структурованих конспектів при викладанні дисциплін біологічного циклу. VIII Международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2012», 19. pp. 53-54.

Павліченко, О. І. (2012) "Фізики" Ф. Дюрренматта як полеміка з "Життям Галілея" Б. Брехта: критика апології прогресу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 36-46.

Падалко, А. М., Падалко, Н. Й. (2012) ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр.120-124.

Пазич, В. М. (2012) Еколого-господарське обгрунтування використання ейхорнії прекрасної (Eichhornia crassipes (Mart.) solms) в умовах Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарськихнаук.

Паласюк, Г. Б. (2012) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В АВСТРІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 125-128.

Паласюк, М. І. (2012) ІДЕЇ СТОЇКІВ У ПЕРЕКЛАДАХ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 44-47.

Палько, І. М. (2012) Особливості співпраці центру міжкультурної толерантності СССМ Житомирського державного університету імені Івана Франка з недержавними організаціями в рамках проектної діяльності. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ; за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції „Соціальна робота і сучасність : теорія і практика” (16-17 травня 2012 р., м. Київ). — 2012. — Вип. 2., 2. pp. 287-289.

Палько, І. М. (2012) Толерантність як основа національної / етнічної ідентичності. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 159-165.

Пампура, М. М., Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В., Стельмащук, Н. М., Скок, Т. Л., Шимкович, О. Д., Андрійчук, Т. В. (2012) Зоологічний музей Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. pp. 26-27.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) НОВАЯ НАХОДКА SINANODONTA WOODIANA (BIVALVIA, UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДУНАЯ УКРАИНЫ (МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. pp. 145-149. ISSN 2075-0846

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) ЗАРАЖЕНІСТЬ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (BIVALVIA: UNIONIDAE) УКРАЇНИ ТРЕМАТОДОЮ RHIPIDOCOTYLE ILLENSE ZIEGLER, 1883. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 201-208. ISSN 0206-5657

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) РАСПРОСТРАНЕНИЕ SINANODONTA WOODIANA В ВОДОЁМАХ И ВОДОТОКАХ ЗАКАРПАТЬЯ УКРАИНЫ. Актуальные проблеми гидробиологии и итхтиологии. Сборник трудов І Международной интернет- конференции. p. 90.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) СУЧАСНЕ ПОШИРЕННЯ ТА ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЛІВНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ UNIO PICTORUM LINNAEUS, 1758 (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В ОСНОВНИХ РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. pp. 319-323. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2012) МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ КЛІЩІВ РОДУ UNIONICOLA (ACARI: HYDRACARINA: UNIONICOLIDAE) – ПАРАЗИТІВ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) У РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. Вісник Запорізького Національного університету : збірник наукових праць.Біологічні науки. pp. 47-56.

Папіжук, В. О. (2012) РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 104-109.

Пастовенський, О. В. (2012) . Поліструктурна модель громадсько-державного управління загальною середньою освітою. Шлях освіти (1). pp. 12-18.

Пастовенський, О. В. (2012) Мережева модель управління загальною середньою освітою. Рідна школа (6). pp. 13-18.

Пастовенський, О. В. (2012) РОЗВИТОК АВТОНОМІЇ ШКІЛ ЯК ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ В УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр.129-133.

Пастовенський, О. В. (2012) Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 106-109.

Пацюк, М. К. (2012) New gymnamoebae species (Gymnamoebia) in the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii. pp. 355-360.

Пацюк, М. К. (2012) Таксономічний склад голих амеб Шацьких озер. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць. pp. 177-179.

Пацюк, М. К. (2012) Динаміка видового багатства голих амеб (Protista, Gymnamoebia) в р. Кам’янка (м. Житомир). Зоологічний кур’єр. pp. 25-26.

Пацюк, М. К. (2012) Голі амеби Житомирського та Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія). Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук.

Пащенко, А. Ю. (2012) Проблема загальної культури у історико-педагогічному аспекті. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 189-194.

Певна, С. В. (2012) СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУБ’ЄКТ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 200-203.

Пермінова, А. В. (2012) ПОЕЗІЯ КЕННЕТА КОКА У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ ПРОЕКТІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 182-184.

Першко, І. О. (2012) Комплексний аналіз конхіологічних ознак п'яти видів родини Bithynidae Правобережної України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 210-215.

Петранговська, Н. Р. (2012) Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 249-253.

Петренчук, І. О. (2012) Конфронтаційні стратегії персонажного мовлення сучасної англомовної прози. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Петруняк, Т. М., Піддубна, О. М. (2012) Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 378-381.

Пилипко, М. М., Шелюк, Ю. С. (2012) Різноманіття водоростей планктону піщаних кар’єрів м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 115-116.

Пинчук, Е. С., Шешурак, П. Н. (2012) Видовой состав и географическая представленность бабочек семейства Lithosiidae в фондах кафедры биологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 82-86.

Пиркова, А. В., Ладыгина, Л. В., Холодов, В. И. (2012) Хищный брюхоногий моллюск рапана Rapana venosa (val.) – проблема для устрицеводства в Чёрном море. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 216-219.

Плоткіна, М. Г. (2012) ПРОЛЕПТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДСИЛЕННЯ ТЕМИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 190-193.

Пойта, І. О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Національне господарство України: теорія і практика управління. pp. 204-209.

Полубоярина, І. І. (2012) ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 139-143.

Полховська, М. В. (2012) Structural peculiarities of middle and ergative constructions in english. Studia Philologica (1). pp. 29-32.

Полховська, М. В. (2012) Критерії розрізнення медіальних та ергативних конструкцій в англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". (26). pp. 277-280.

Полховська, М. В. (2012) Нестандартне розташування конституентів екзистенційного речення в ранньоновоанглійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". (30). pp. 77-80.

Полховська, М. В. (2012) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКОГО ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО РЕЧЕННЯ З ПОВНОЗНАЧНИМ ДІЄСЛОВОМ TO BE. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 178-181.

Поліщук, А. В. (2012) Трансформація біблійного образу в містерії Дж. Байрона "Каїн". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 46-50.

Поліщук, Л. П. (2012) РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 134-138.

Поліщук, Л. П. (2012) Шляхи формування загальноєвропейських принципів педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Зб. наук. праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (6). pp. 171-178.

Поліщук, О. С. (2012) Система цінностей у лімітрофному суспільстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 10-18.

Поліщук, Я. (2012) Яненко Микола. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 233-248.

Пономаревський, С. Б. (2012) РЕЛІГІЙНА ТЕРПИМІСТЬ І МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ КООРДИНАТ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНЦІВ У РОСІЇ). Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 144-148.

Порало, І. В. (2012) ОСМИСЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ''ІНФОРМАЦІЯ''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 25-36.

Постова, С. А. (2012) Підготовка учнів до участі в олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій з використанням інтернет-ресурсів. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (8). pp. 32-38. ISSN ISBN 978-966-7406-67-7

Постолюк, Г. І. (2012) Соціально-педагогічна робота з жінками у соціальних центрах матері та дитини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 136-139.

Потреба, Н. А. (2012) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 182-184.

Приймак, А. М. (2012) ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И ОЦЕНОЧНОСТЬ В ДНЕВНИКОВОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВ Л.Н. ТОЛСТОГО). Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць (4). pp. 250-255.

Прищепа, В. П. (2012) Драма Б. Брехта "Життя Галілея": проблеми інтерпретації та перекладу. Брехтівський часопис (2). pp. 143-146. ISSN 2303-9612

Прищепа, В. П. (2012) Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п’єси Б. Брехта "Життя Галілея". Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 143-146.

Прищепа, О. В. (2012) Брехтівське розуміння "очуження" та "одивнення" В. Шкловського. Брехтівський часопис (2). pp. 146-148. ISSN 2303-9612

Приятельчук, А. О. (2012) ВЛАСНІСТЬ І КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 48-52.

Прус, А. В. (2012) Про роль методичних задач у системі підготовки вчителя математики. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 189-191.

Прус, А. В., Чемерис, О. А., Мосіюк, О. О. (2012) Навчально-методичний посібник «Практикум з аналітичної геометрії» як засіб розвитку інтелектуальних вмінь студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2012»: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р., м. Суми): У 3-х частинах. Частина 2.

Прусак, В. Ф. (2012) ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАСКРІЗНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 114-117.

Пустова, Т. В., Рудницька, Н. Ю. (2012) Екологічне виховання учнів початкових класів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 385-387.

Пушкар, Т. М. (2012) Діалогічне навчання як чинник формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. (6). pp. 410-417.

Пчьолкіна, М. В., Клименюк, Ю. М. (2012) Роль обдарованості на уроках математики. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 387-389.

Підгурська, В. Ю. (2012) Навчальні методи і технології в системі формування мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів. // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (14). pp. 195-198.

Підгурська, В. Ю. (2012) Соціолінгвістичне підґрунтя українськомовного навчання майбутніх учителів початкових класів. // Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.).

Піддубна, О. М. (2012) Значення начерків в художньо-творчій діяльності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 110-113. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2012) Організація конкурсів і виставок творчих робіт студентів як інноваційний метод професійної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). (22). pp. 161-167.

Піддубна, О. М. (2012) Педагогічний малюнок в професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва : Проблеми підготовки сучасного вчителя. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н. С. (гол. ред. ) та ін., 2 (6). pp. 285-290.

Піддубна, О. М. (2012) Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності : зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2012 р.). pp. 210-213.

Піддубна, О. М. (2012) Розвиток творчих здібностей студентів у процесі вивчення предметів "Малюнок" й "Живопис" при виконанні начерків. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку. pp. 410-416.

Піддубна, О. М. (2012) Формування уявлень у школярів про види і жанри образотворчого мистецтва. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 381-385.

Піддубна, О. М. (2012) Художні інтереси в розвитку творчої особистості вчителя образотворчого мистецтва. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [ред. кол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв,О. В. Михайліченко та ін.]., 4 (22). pp. 440-445.

Пінчук, Є. А. (2012) УНІВЕРСИТЕТ ЯК СОЦІООСВІТНІЙ ФЕНОМЕН: ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 7-12.

Пінчук, Є. А. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВУЗУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ''ТУРИЗМ''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 46-52.

Райковська, Г. О. (2012) Мотивація в інженерно-технічній освіті. Вісник Житомирського державного університету (64). pp. 69-73.

Рассоха, Т. Ю., Танська, В. В. (2012) Технологія використання інтерактивних методів на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 389-391.

Ревчук, Т. І. (2012) Реалізація семантичного змісту концепту ВІРНІСТЬ у лексичних одиницях сучасної англійської мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. (89). pp. 66-69.

Регета, Д. М. (2012) Хмарна платформа Windows Azure. Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково- методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг - Київ - Черкаси - Харків, 21 грудня 2012 р.). p. 111.

Рожнова, Т. Є. (2012) Інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом. Сборнике научных трудов SWorld, 24 (4). pp. 72-80.

Рожнова, Т. Є. (2012) Значення інноваційних технологій для організації професійного навчання. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України(ІПК ДСЗУ), 2012р., матеріали науково-методичного семінару(20 вересня 2012р.)»Андрогогіка в професійному навчанні безробітних»- 184с.

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Андрагогічний вісник електронний вісник ЖДУ ім. І.Франка (1).

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Електронний вісник "Андрагогічний вісник" Житомирського державного університету імені Івана Франка (1).

Романюк, А. О., Клименюк, Ю. М. (2012) Дидактична гра як метод навчання математики в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 391-393.

Романюк, Д. В., Іщук, О. М. (2012) Хвороби і шкідники кісточкових і зерняткових Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 117-118.

Романюк, С. К. (2012) Дискурсивные стратегии и тактики воздействия на подсознание адресата американской коммерческой журнальной рекламы. Вестник Кузбасской государственной педагогической академии. – Раздел “Филологические науки”. – №11 (25).

Романюк, С. К. (2012) Невербальні компоненти в рекламному дискурсі. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін. – Рівне : РДГУ.

Рудзінська, В. В., Усатий, В. Д. (2012) Передумови виникнення дидактичних ігор. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 393-398.

Рудик, І. М. (2012) Лексико-семантичні засоби формування ідеологем (на матеріалі промови Д. Кемерона). Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского., 25/64 (1). pp. 400-405.

Рудик, І. М. (2012) Лінгво-когнітивні характеристики ідеологем. Мова (18). pp. 30-33.

Рудик, І. М. (2012) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГЕМ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВИ Д. КЕМЕРОНА). Слов'янський збірник, 1 (XVII). pp. 45-48.

Рудницька, Н. В. (2012) Створення та діяльність поліції в роки окупаційного режиму на Житомирщині (1941-1944 рр.). V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 226-229.

Рудницька, Н. Ю., Синиця, М. О. (2012) Використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початковій школі. Збірник наукових робіт за заг. ред. Басюк Н.А., Тарнавської Н.П. pp. 29-33.

Рудницька, Н. Ю., Синиця, М. О. (2012) Використання мультимедійних технологій на уроках в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 398-402.

Рудницька, Х. О., Перепелиця, Л. О. (2012) Накопичення іонів важких металів в тканинах Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 118-120.

Русак, П. С., Шевчук, Д. В., Волошин, Ю. Л., Стахов, В. В. (2012) Абдомінальна форма крипторхізму (особливості лікування). Шпитальна хірургія (3). pp. 140-141.

Рускевич, А. В. (2012) ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НА ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСТРАКТНОЙ МЕРЫ ИСТОРИИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СЕБЯ КАК ЕЁ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 232-239.

Рябовол, Л. Т. (2012) ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ПРАВОЗНАВСТВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 134-139.

Рябченко, К. В., Яновська, Е. С., Петренко, О. В., Тьортих, В. А., Кичкирук, О. Ю. (2012) Адсорбційні властивості вермікуліту з in situ іммобілізованим поліаніліном щодо аніонів Сr(VI), Mo(VІ), W(VІ), V(V) та P(V). Біоресурси і природокористування, 4 (5-6). pp. 38-43. ISSN 2078-9912

Сабадуха, В. О. (2012) Философская рефлексия над основными парадигмами бытия человека. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 215-224.

Сабадуха, О. В. (2012) Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи просвітництва та нового часу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 37-40. ISSN 2076-6173

Сабадуха, О. В. (2012) Переосмысление соотношения духовного и материального как источник возникновения проблемы ответственности в русской философии (по материалам сборника статей о русской интеллигенции «Вехи»). Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 132-139.

Савельєв, Ю. В., Янович, І. В., Ахранович, О. Р., Марковська, Л. А., Будаш, Ю. В., Савельєва, О. А. (2012) Пенополиуретаны на основе природных полисахаридов. Доповіді НАН України (9). pp. 124-130.

Савенко, Оксана (2012) Контамінація античних і християнських образів у "Чудах Пресвятої Діви" І.Галятовського. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 98-104. ISSN 2305-5898

Самаріна, С. І. (2012) ПРОБЛЕМА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ УЧНІВ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 118-122.

Самойлюкевич, І. В. (2012) Особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до роботи у початковій школі: британський вимір. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 196-204.

Самочорнова, О. А. (2012) Семантична типологія аппозитивних конструкцій в американському газетному дискурсі. "Нова філологія". Збірник наукових праць (49). pp. 188-191.

Сардак, О. В. (2012) АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ''МОВНИХ ІГОР'' Л. ВІТГЕНШТЕЙНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 204-206.

Саух, В. А., Пацюк, М. К. (2012) Голі амеби Ємільчинського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 24-25.

Саух, П. Ю. (2012) Синергія науки і освіти як головний ресурс суспільства знань. Євровиклики і українські проблеми. Нова педагогічна думка (1). pp. 13-19.

Саух, П. Ю. (2012) Феномен наукової школи в контексті реалій сучасної науки. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 44-51.

Саух, П. Ю. (2012) The scientific-educational synergy as the engine of the information society; European challenges and Ukrainian problems. Zarządzanie i Marketing, 19 (1). pp. 73-81. ISSN 1234-3706

Сахневич, І. Д. (2012) Науково-теоретичне підґрунтя проблеми формування громадянського самовизначення учнівської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 110-116.

Сахній, М. П. (2012) Сім’я як духовний та моральний центр виховання дитини у філософсько-педагогічній концепції Івана Павла ІІ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 117-120.

Саченко, А. В., Беляев, А. Е., Бобыль, А. В., Болтовец, Н. С., Виноградов, А. О., Конакова, Р. В., Кудрик, Я. Я., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н. (2012) Наноэлектронные эффекты в удельном контактном сопротивлении полупроводниковых структур с высокой плотностю дислокаций. Тезисы докладов [III Международная конференция «Наноструктурные материалы – 2012: Россия – Украина – Беларусь»], (Санкт-Петербург, Россия, 19—22 ноября, 2012 г.). p. 37.

Саченко, А. В., Беляев, А. Е., Бобыль, А. В., Болтовец, Н. С., Иванов, В. Н., Капитанчук, Л. М., Конакова, Р. В., Кудрик, Я. Я., Миленин, В. В., Новицкий, С. В., Саксеев, Д. А., Тарасов, И. С., Шеремет, В. Н., Яговкина, М. А. (2012) Температурная зависимость контактного сопротивления омических контактов на основе соединения АIIIВV с высокой плотностью дислокаций. Физика и техника полупроводников, 46 (3). pp. 348-355. ISSN 0015-3222

Саченко, А. В., Беляев, А. Е., Болтовец, Н. С., Конакова, Р. В., Кудрик, Я. Я., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н., Быков, Ю. В., Егоров, Ю. В., Еремеев, А. Г. (2012) Влияние микроволнового излучения на механизм токопереноса в омических контактах к соединениям А3В5. Труды конфиренции. [VIII Международ. науч. конф. «Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах»], (Томск, Россия, 2012, 14—26 октября). pp. 333-336.

Сверчевська, І. А. (2012) Готуємося до ЗНО. Стереометрія. Прямі та площини у просторі. Математика в сучасній школі. (3). pp. 21-23.

Свириденко, І. М. (2012) Обгрунтування педагогічних умов виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. О. Максимової, М. А. Федорової. pp. 15-20.

Свириденко, І. М. (2012) Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник. pp. 405-409.

Свиридюк, В. В. (2012) IННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 115-122.

Світельська-Дірко, С. В. (2012) Місце і роль казок у формуванні світоглядних орієнтацій молодших школярів у сучасній науковій літературі. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 251-256.

Северенчук, Б. (2012) Характер формування особистості людини в контексті соціально-практичного аспекту її існування. Українська полоністика (12). pp. 93-102. ISSN 2220-4555

Севостьянов, Е. А. (2012) О граничном поведении открытых дискретных отображений с неограниченной характеристикой. Український математичний журнал, 64 (6). pp. 855-859. ISSN 1027-3190

Севостьянов, Е. А. (2012) О локальном поведении отображений с неограниченной характеристикой квазиконформности. Сибирский математический журнал, 53 (3). pp. 648-662.

Севостьянов, Е. А. (2012) О пространственных отображениях с интегральными отображениями на характеристику. Алгебра и анализ, 24 (1). pp. 131-156.

Седляр, Анатолій (2012) Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері культури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (5). pp. 166-169.

Сейко, Н. А. (2012) ДОБРОЧИННІСТЬ ЯК ПРОВІДНИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 53-58.

Сейко, Н. А. (2012) ПРОБЛЕМА ДОБРОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ''ЖУРНАЛУ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ'' (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 74-78.

Семенець, Л. М. (2012) Формирование профессионально-педагогической готовности к развитию математических способностей старшеклассников: результаты педагогического эксперимента. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 270-273.

Семенець, Л. М. (2012) Зміст і структура технології розвитку математичних здібностей у старшокласників. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія:Педагогіка.Випуск 41 (41). pp. 154-157.

Семенець, Л. М. (2012) Методичні аспекти розвитку математичних здібностей у старшокласників. Сучасний підручник: реалії та перспективи//Збірник наукових праць. pp. 183-190.

Семенець, С. П. (2012) КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 48-51.

Семенець, С. П. (2012) Методична підготовка майбутніх учителів математики: розвивальний підхід. Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики. pp. 48-51.

Семенець, С. П. (2012) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ У РОЗВИВАЛЬНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ. Дидактика математики (38). pp. 92-98.

Семенець, С. П. (2012) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ (РОЗВИВАЛЬНИЙ ПІДХІД). Дидактика математики (37). pp. 68-74.

Семенець, С. П. (2012) Метод проектів у навчанні математики та її методики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (8(26)). pp. 195-202.

Семенець, С. П. (2012) РОЗВИВАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ. Вісник Черкаського університету (36). pp. 108-113. ISSN 2076-586X

Семенець, С. П. (2012) РОЗВИВАЛЬНО-КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Нові технології навчання (71). pp. 225-232.

Семенець, С. П. (2012) ТВОРЧА СПАДЩИНА ЗІНАЇДИ ІВАНІВНИ СЛЄПКАНЬ: ОНЦЕПЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Науковий часопис Пед. університету ім. Драгоманова, 3 (8). pp. 5-11.

Семенець, С. П. (2012) УРОК МАТЕМАТИКИ В РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАННІ. Вісник Черкаського університету (32). pp. 84-90. ISSN 2076-586X

Семенчук, С. П. (2012) Інформаційні технології в управлінні навчальним навантаженням. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів /За ред. В.М. Єрмакової, О.М. Королюк (5). pp. 300-304.

Семенюк, І. Л. (2012) Своєрідність композиції п’єси Джона Осборна "Озирнись у гніві". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 50-60.

Семенюк, І. С., Ящук, С. Б. (2012) Апозитивні словосполучення в англійській мові. Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: (26). pp. 297-299.

Семенюк, І. С. (2012) The Problem of Apposition Definition in Modern English: Comparative Aspect. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ.м.). p. 154.

Семенюк, І. С. (2012) ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ЕЛЕМЕНТ МОВИ У СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 194-197.

Семенюк, І. С. (2012) Гендерна маркованність етикетного компліментарного спілкування в англомовному та україномовному дискурсі. Наукові записки. ). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): (105 (2). pp. 395-397.

Семенюк, І. С. (2012) Лексико-семантична диференціація публіцистичних текстів з юридичної тематики. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]., Т. 9. (3). pp. 92-102.

Семенюк, І. С. (2012) СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПОРТАЖУ З ЮРИДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ. Наукові записки. Серія "Філологічна". (29). pp. 180-182.

Семенюк, І. С. (2012) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ГАЗЕТНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ. Научный журнал. Культура народов Причерноморья. Серия "Филологические науки". (235). pp. 121-122.

Семенюк, І. С., Хорошун, О. О. (2012) Дискурсна гетерогенність медійних текстів: лінгвокогнітивний аспект. Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог (23). pp. 160-163.

Семиколенов, В. М. (2012) Вплив наукових супертехнологій на мораль і духовні цінності культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 19-23.

Сербина, Е. А. (2012) Численность и биомасса Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) в водоемах юга западной Сибири (Россия). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 227-230.

Сергійчук, О. С., Корбут, Г. О. (2012) Геологічні дослідження в басейні річки Тетерів на околицях м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 110-111.

Сердюк, Н. Ю. (2012) ПРОСТИЙ ДІЄСЛІВНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ПРИСУДОК ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ПРИСУДКА АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 198-202.

Сердійчук, Л. П. (2012) Функції автобіографічних текстів. Матеріали V Всеукраїнської Науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012 р.). pp. 242-244.

Сердійчук, Л. П. (2012) Функції повтору в автобіографічних текстах. Збірник тез ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції “Мова. Культура. Комунікація: На перехресті світів”. pp. 119-121.

Сидоренко, Н. І. (2012) Вивчення особливостей професійного становлення майбутніх вчителів у сучасних умовах. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 412-414.

Сидорович, Л. Є. (2012) Причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька акдемія”. Серія “Філолологічна” (30). pp. 96-99. (Unpublished)

Сидоровский, С. А. (2012) Фауна Anostraca, Notostraca и Conchostraca Харьковской области. Вісник Дніпропетровського університету Біологія. Екологія (628). pp. 76-79. ISSN 9125-0912

Сидорчук, Н. Г. (2012) Культурологічний аспект викладацької діяльності в епоху середньовіччя. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 134-142.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Педагогічний аспект фахової підготовки у класичних університетах у контексті імперативів європейської освітньої моделі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 124-131.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Середньовічний університет: мистецтво педагогічної дії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 123-126.

Силаева, А. А., Протасов, А. А., Морозовская, И. А. (2012) Особенности поселений двустворчатых моллюсков в реке - водоисточнике водоема-охладителя АЭС. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 236-240.

Силаєва, А. А. (2012) Зообентос водних об'єктів, що зазнають впливу теплових та атомних електростанцій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сингаївська, Н. М. (2012) ПОЛЯКИ В ЕКОНОМІЧНИХ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧ. XX СТ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 112-115.

Синиця, М. О. (2012) Використання мультимедійних технологій для інтенсифікації процесу навчання у вищому навчальному закладі. Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально- педагогічна проблема». pp. 159-161.

Синиця, М. О. (2012) Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності професійного навчання. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (29 – 30 ноября 2012 г., г. Киев) «Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення», 2. pp. 166-174.

Ситник, Ю. М., Арсан, О. М., Киричук, Г. Є., Ляшенко, А. В. (2012) Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 230-236.

Ситник, Ю. М., Арсан, О. М., Киричук, Г. Є., Ляшенко, А. В., Вітовецька, Т. В. (2012) Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 230-236. ISSN 2078-2357

Ситникова, Ю. В. (2012) ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСКУСІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З МАЙБУТНІМИ МЕНЕДЖЕРАМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 162-165.

Ситняківська, С. М. (2012) Історико-педагогічна ретроспектива проблеми становлення білінгвальної освіти у вищих навчальних закладах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 121-127.

Ситняківська, С. М. (2012) Білінгвальне навчання як чинник ефективної підготовки майбутніх фахівців. Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції “Наукова еліта у розвитку держав”. pp. 145-157.

Ситняківська, С. М. (2012) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 85-88. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М., Літяга, І. В. (2012) Деякі аспекти особистісно орієнтованого навчання при підготовці спеціалістів гуманітарного профілю. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 169-177.

Ситняківська, С. М., Хливнюк, М. Г. (2012) Педагогічні умови активізації професійного навчання фахівців високотехнологічних спеціальностей. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць (Вип 24). pp. 385-390.

Сичевський, Антон (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ МІСІЇ СЕРЕД СТАРООБРЯДЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1904 — 1914 pp. (за матеріалами «Волынских епархиальных ведомостей»). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (5). pp. 172-175.

Скок, Т. Л. (2012) Сезонні особливості овогенезу ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в умовах українського Полісся. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка (59). pp. 173-179. ISSN 0206-5657

Скок, Т. Л. (2012) Тривалість життя та швидкість статевого дозрівання Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) у текучих водоймах різних ландшафтно-кліматичних зон України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 241-245. ISSN 2078-2357

Скуратовська, Л. (2012) Добахова Ольга. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 66-72.

Скібіцька, О. В. (2012) ПРАГМАТИЧНІ ІДІОМИ В АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ТА ПЕРЕДАЧА ЇХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 226-230.

Слюсар, В. М. (2012) Nowa racjonalność jako atrybut przemocy w dobie globalizacji. Українська полоністика (9). pp. 89-95. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2012) Интеллигенция как объект насилия в период трансформации общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский, 1. pp. 181-189.

Смагін, І. І. (2012) Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі: реальність чи перспектива? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 50-54.

Смагін, І. І. (2012) ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 79-82.

Смагіна, Т. М. (2012) Теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісного уроку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 128-131.

Смелянська, В. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ США. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 140-144.

Смирнова, Л. Д. (2012) ДИСКУРСИВНІ АСПЕКТИ ПРОМОВИ НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА НІМЕЧЧИНИ ЙОАХІМА ҐАУКА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 207-209.

Снегин, Э. А., Артемчук, О. Ю., Сычев, А. А., Ненашева, Е. С. (2012) К вопросу о генетической эрозии и генетической революции в популяциях урбанизированных территорий на примере наземных моллюсков. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 245-250.

Снегин, Э. А. (2012) Пространственные и временные аспекты эколого-генетической структуры популяций беспозвоночных животных (на примере наземных моллюсков и насекомых юга Среднерусской возвышенности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Соболь, Л. І. (2012) ЛІТЕРИ ЯК НАСЛІДОК ВЗАЄМОДІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР РІЗНИХ НАРОДІВ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ДІАХРОНІЧНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 210-212.

Соколовська, С. Ф. (2012) Віцисла. Е. Оригінальність vs. туізм. Ставлення Брехта до Вальтера Беньяміна та до Критичної теорії / Пер. С. Ф. Соколовської. Брехтівський часопис (2). pp. 70-84. ISSN 2303-9612

Соколовська, С. Ф. (2012) Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта. Брехтівський часопис (2). pp. 151-155. ISSN 2303-9612

Солдатов, А. А., Андреенко, Т. И., Головина, И. В. (2012) Адаптивная реорганизации тканевого метаболизма у моллюсков толерантных к внешней гипоксии. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 250-258.

Сологуб, Ю. Д., Піддубна, О. М. (2012) Використання засобів педагогічного малювання в процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 415-417.

Сорока, О. В. (2012) АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР ЗБАГАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Житомирського державного університету. рр. 145-151.

Сорочинська, О. А. (2012) Готовність майбутнього вчителя біології до впровадження інформаційних технологій у позакласну еколого-натуралістичну роботу з учнями основної школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр (30). pp. 462-467.

Сорочинська, О. А. (2012) Організація позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 189-193. ISSN 2076-6173

Сорочинська, О. А. (2012) Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на XXI век», Педагогически науки, 25. pp. 3-5.

Сорочинська, О. А. (2012) Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи. Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи, 25. pp. 3-5. ISSN 978-966-8736-05-6

Сорочинська, О. А. (2012) Формування екологічної свідомості майбутніх учителів біології: сучасні підходи до визначення поняття, змісту, структури. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія – Зб.статей, 1 (36). pp. 195-204. ISSN УДК 378:37.033+502

Сорочинська, О. А. (2012) Формування креативності студентів-біологів засобами екологічних ігор. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (71). pp. 232-237.

Ставцева, В. Ф. (2012) РЕОРГАНІЗАЦІЯ УНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ НА ПОЧАТКУ 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 204-208.

Стадниченко, А. П. (2012) Вплив Bilharziella polonica (Plathelminthes, Trematoda) та іонів заліза водного середовища на деякі морфофізіологічні показники Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (58). pp. 158-164. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. (2012) Некоторые клеточные и тканевые защитные реакции пресноводных моллюсков, инвазированных трематодами. VIII Mezinárodni vědecko-praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2012», 30. pp. 15-18.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Використання перлівниці важкої (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) для моніторингу забруднення водних об’єктів нітрофосом. Materiály VIII mezinárodni vêdecko-praktická konference «Vznik moderni vĕdecké-2012», 7 (15). pp. 22-23. ISSN 978-966-8736-05-6

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Про шкірне дихання ставковиків і витушок (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 43-45.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Роль молюсків родини Unionidae (Bivalvia, Actinodontida) в поширенні буцефалідної інвазії (Plathelminthes, Trematoda,Bucephalidae) в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 263-266. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2012) Theodoxus jordani (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) із постійних водойм Ізраїля. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 19 (244). pp. 64-70. ISSN 1729-360Х

Стародубець, Володимир, Стародубець, Галина (2012) Особливості функціонування церковно-парафіяльної школи волинського села ХІХ - початку ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 49-53.

Стародубець, Галина (2012) Cучасні характеристики портрета голови сільради Західної України в перші повоєнні роки. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 78-84. ISSN 1729-360Х

Стародубець, Галина (2012) Партійна номенклатура Волинської області в 1944-1945 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXIII). pp. 144-148.

Стародубець, Галина (2012) Суб'єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (22). pp. 128-140. ISSN ISSN 2223-1196

Стародубець, Галина (2012) Український національно-визвольний рух періоду Другої світової війни в теоретичному осмисленні Мирослава Прокопа. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Національна рефолюція: загальноєвропейська традиція та український контекст.. pp. 559-567.

Стахмич, Ю. С. (2012) АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 235-238.

Стахова, О. О. (2012) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць., 38 (62). pp. 153-161.

Стельмащук, Н. М., Стадниченко, А. П., Іззатуллаєв, З. І. (2012) Fagotia acicularis (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України: дещо про розмноження і розвиток. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 267-271.

Стельмащук, Н. М., Скок, Т. Л. (2012) Оцінка якості води пониззя Дніпра та його притоки Інгульця. П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 45-47.

Стельникович, С. В. (2012) Джерельний потенціал матеріалів Житомирської обласної комісії з розслідування злочинів нацистів під час Великої вітчизняної війни. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХІV. pp. 311-315. ISSN 2076-8982

Стельникович, С. В. (2012) Православна церква на Житомирщині в період німецької окупації (середина 1941 — початок 1944 рр.). Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 9—10 листопада 2012 р.) : зб. наук. праць. — Житомир. pp. 229-232.

Степаненко, М., Шмиглюк, О. Г. (2012) Дослідження копінг-стратегій підлітків з різним досвідом батьківського ставлення. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (4). pp. 106-107.

Стовпець, О. В. (2012) СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦЕНЗУРИ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 16-20.

Сторожук, А. І., Мороз, М. О. (2012) АВТЕНТИЧНА ЛІРИКА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОУСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 127-131.

Строцька, Аліна, Венгровська, Л. В., Єршов, В. О. (2012) Особливості жанру та проблематика у Гальчинських гавендах Міхала Чайковського. Українська полоністика (9). pp. 24-30. ISSN 2220-4555

Стужук, Н. (2012) Білобровець Володимир. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи (2). pp. 23-27.

Суліменко, О. О. (2012) Особливості синтаксичної організації давньоанглійського простого речення. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Супрун, М. В. (2012) ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 145-149.

Сутула, В. О., Булгаков, О. І., Мельничук, Д. Р. (2012) Особливості комплексного підходу до процесу виховання особистісної фізичної культури у дітей та молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 132-135.

Сухачов, С. А. (2012) Трудовой потенциал интеллигенции современного украинского общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 180-187.

Сушкевич, Тетяна (2012) Джерела сюжету як чинник модифікації сюжетних ліній у романах про Київську Русь П.Загребельного. Житомирські літературознавчі студії (6). ISSN 2305-5898

Сікора, Я. Б. (2012) Основные аспекты реализации педагогического эксперимента по формированию профессиональной компетентности будущего учителя информатики средствами моделирования. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института (3(27)). pp. 80-84.

Табурець, Л. В., Дяченко, Л. В., Торгало, Є. О. (2012) ВІКОВІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТУ У ЩУРІВ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «СИМБІТЕР®». БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012.

Танська, В. В. (2012) Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів днз як педагогічна проблема. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 193-195.

Тараба, І. О., Денисенко, С. Н. (2012) Код культури і моделювання дійсності (на матеріалі фразеології). Науковий журнал "Мова і культура", 1 (15). pp. 11-15.

Тарабріна, Н. А. (2012) Динаміка конфлікту і тактики його розв’язання. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». pp. 197-199. (Unpublished)

Тарасенко, М. О. (2012) Сорокопудові (Laniidae) Поділля: сучасний стан, особливості біології та охорона. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Тарасова, Ю. В. (2012) Морфологічні та екологічні особливості молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету : Біологічні науки (46). pp. 28-32. ISSN 2221-5050

Тарасова, Ю. В. (2012) Поширення та екологічна характеристика молюсків роду Theodoxus (Gastropoda, Pectinibranhia, Neritidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 276-279. ISSN 2078-2357

Таргонський, А. Л., Охрименко, С. А. (2012) Экстремальные задачи для обобщения лучевых систем точек. Збірник праць інституту математики НАН Нкраїни, 9 (2). pp. 270-284. ISSN 517.54

Тарнопольський, О. Б. (2012) НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ РОБЛЕННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 83-87.

Татуревич, Н. С. (2012) Еволюція основних положень генеративної граматики. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Терехова, В. І. (2012) РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ДОСЛІДЖУВАННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 150-155.

Тименко, Т. Г. (2012) Драматична поема та епічна драма: спроба літературно- психологічного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 209-212.

Тимошик, І. (2012) Врублевський Василь. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський. (2). pp. 40-42.

Титаренко, В. М., Губарева, Анна (2012) Іменникова словозміна в Пересопницькому Євангелії. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 27-32.

Титаренко, В. М., Литвинчук, Світлана (2012) Назви грошових одиниць у північноукраїнських актових книгах ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 68-72.

Титаренко, В. М., Михайлюк, Наталія (2012) Зачини "Волинських грамот XVI ст.". Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 77-81.

Титаренко, В. М., Назарук, Тетяна (2012) Спрощення в групах приголосних у північноукраїнських пам’ятках ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 84-88.

Титаренко, В. М., Сорока, Інна (2012) Назви богослужбових приміщень та предметів церковного вжитку в пам'ятках північноукраїнських земель XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 139-144.

Тихоновська, Г. С. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ''ГЕНДЕР'' ТА ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 231-234.

Ткаченко, А. К., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н. (2012) Влияние быстрого термического отжига и СВЧ на удельное сопротивление омических контактов к InP и GaAs. Материалы конференции. [Международная научно-техническая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы физики»], (Саранск, Россия, 28—30 мая, 2012 г.), 1. pp. 68-72.

Толстова, О. А. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ. ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЦІ І ПСИХОЛОГІЇ. pp. 65-68.

Толстова, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ. Дидактика. Теорія і практика. pp. 132-134.

Толстова, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ. ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЦІ І ПСИХОЛОГІЇ. pp. 65-68.

Тофтул, М. Г., Шмат, Р. П. (2012) КОНФУЦІЙ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 13-16.

Трускавецький, Є. С., Кузьменко, К. О. (2012) Активність азотфіксації конюшиною (Frifolium pratense) при дії мікробного препарату «Байкал ЕМ-1». Materiały VIII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naukowych badań 2012», 8 (19). pp. 15-17. ISSN 978-966-8736-05-6

Туранська, С. П., Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Туров, В. В., Горбик, П. П. (2012) Синтез и свойства магнитоуправляемых адсорбентов. Поверхность (4(19)). pp. 266-292. ISSN 978-966-00-0834-1

Умінський, С. А. (2012) Анализ учебника „Грамматика чешская для школ средних и заведений учительских”. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 49-52.

Усата, О. Ю. (2012) Програмно-методичний комплекс підтримки вивчення навчальних дисциплін як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). ISSN 2076-8184

Усата, О. Ю. (2012) Эффективная организация личностно-ориентированного урока как одно из проявлений профессиональной компетентности учителя информатики. Вестник СГПИ, 3 (27).

Усата, О. Ю., Сікора, Я. Б. (2012) Вивчення MS PUBLISHER з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї (6). pp. 32-35.

Усатий, А. В. (2012) Закономірності процесу сприймання літературних творів старшокласниками. Українська література в загальноосвітній школі (3). pp. 16-22.

Усатий, А. В. (2012) Розвиток читацьких умінь на уроках української літератури (на основі літературної творчості М. Т. Рильського). Літературознавчі студії (34). (Submitted)

Фант, М. О. (2012) Юрґен Гіллесгайм. Брехтівський науково-дослідний центр в Ауґсбурзі, його книгозбірня та наукова робота / Пер. М. О. Фанта. Брехтівський часопис. pp. 7-9. ISSN 2303-9612

Фахурдінова, М. А. (2012) Порівняльний аналіз функціональних особливостей перифрастичних конструкцій з do/doen/tun в англійський, нідерландський та німецький мовах. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Вінниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) (105). pp. 451-456.

Федоренко, Л. О. (2012) Lehrstück vs. Антична трагедія (на матеріалі п’єси "Захід" Б. Брехта). Брехтівський часопис (2). pp. 162-167. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2012) "Бідерман і палії" М. Фріша в контексті "Lehrstück" Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 221-224.

Федоренко, Л. О. (2012) Lehrstück vs. Антична трагедія (на матеріалі п’єси "Захід" Б. Брехта). Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 163-169.

Федорова, М. А. (2012) Виховання моральних якостей особистості дитини дошкільного віку у творчості Я. А. Коменського. Студентський історико-педагогічний альманах. Вип. 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення: збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 154-158.

Федорова, М. А. (2012) Воспитание нравственного поведения у детей дошкольного возраста в истории зарубежной педагогики. Воспитание нравственного поведения у детей дошкольного возраста в истории зарубежной педагогики (3). pp. 97-101.

Федорова, М. А. (2012) Моральні цінності особистості в історії філософії. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 417-422.

Федорцова, О. Г. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ЗАСОБАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 173-176.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Необхідність розробки технології підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в профільних класах. Психологія і педагогіка у системі гуманітарного знання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 25–26 травня 2012 р.). – Одеса, ГО "Південна фундація педагогіки", 2012.. pp. 87-90.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Профільне навчання в школах зарубіжжя : стан та перспективи розвитку. Простір і час сучасної науки : матеріалів восьмої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Київ 19-21 квітня 2012 р.). – Київ, 2012. (3). pp. 49-53.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Технологія підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Педагогіка вищої та середньої школи : Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук", (м. Кривий Ріг, 7-8 жовтня 2012 р.). – Кривий Ріг, 2012 (36). pp. 374-381.

Фенчук, О. О., Статкевич, А. Г. (2012) Вивчення досвіду Відкритого університету Великої Британії у підготовці викладачів для системи дистанційної освіти. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». pp. 121-126.

Франовський, А. Ц. (2012) ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 7-11.

Фриз, І. В. (2012) Особливості прояву відповідальності студентів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). pp. 205-209. ISSN 2311-8466

Фриз, І. В. (2012) Психологічні фактори розвитку вольових якостей особистості. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (38). pp. 22-30.

Фролов, А. А. (2012) Особенности биологии Euglesa curta (clessin, 1874) (Bivalvia, Pisidioidea) в водоемах Мурманской области. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 287-290.

Фуркало, В. С. (2012) РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ЙОВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 3-8.

Фурса, О. О. (2012) СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 149-153.

Фідик, В. І. (2012) НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТОТВОРЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 213-216.

Філіпенко, Т. В. (2012) Правове регулювання діялності колекторських компаній: український та європейський досвід. Вісник НТУУ "КПІ" (4). pp. 64-67.

Халін, В. В. (2012) Творчість М. В. Никончука в аспекті літературно-краєзнавчих досліджень. Волинь-Житомирщина. pp. 282-285.

Харчишина, О. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА». Наукові праці НУХТ (46). pp. 155-160. (Unpublished)

Харчишина, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ. Проблеми та шляхи соціально=-економічного, науково-технічного та економічного розвитку: місто, регіон, країна, світ. pp. 95-97. (Unpublished)

Харчишина, О. В., Мартинов, С. В. (2012) КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ. Наукові праці НУХТ (47). pp. 184-189.

Харчишина, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка. Управління. Інновації. (1 (7)).

Харчук, І. О. (2012) Драматургічна спадщина Е. Бульвер-Літтона: між романтизмом і реалізмом. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 60-66.

Химач-Маренко, І. В., Константиненко, Л. А. (2012) Інтенсивність живлення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 32-33.

Хмара, В. В. (2012) Contrastive Analysis of Vocabulary Units in Modern Linguistics. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. p. 72.

Хоменко, Т. В. (2012) Трактування категорії модальності в сучасній лінгвістиці. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Хомич, Ірина, Москвіна, Т. П. (2012) Виховна програма формування гуманної поведінки молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 423-424.

Хронюк, С. М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗІВ ВЧИТЕЛІВ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ У ТВОРАХ І. ФРАНКА ТА С. ВАСИЛЬЧЕНКА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 220-229.

Царалунга, І. Б. (2012) Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. (16). pp. 175-180.

Царалунга, І. Б. (2012) Західнослов’янські мовні впливи у лексиконі Вижвівської актової книги XVII ст. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit, 4 (22). pp. 26-35.

Царалунга, І. Б. (2012) Місце запозичень у мовній варіативності українських ділових документів XVI – XVII ст. Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. : Лінгвістика і літературознавство : зб. наук. ст., 2 (26). pp. 375-380.

Царалунга, І. Б. (2012) Навчальний модульний курс «Старослов’янська мова». Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 трав. 2012 р.) : зб. тез (1). pp. 94-96.

Царалунга, І. Б. (2012) Польські мовні запозичення у староукраїнських текстах Вижвівської актової книги. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (61). pp. 225-230.

Царалунга, І. Б. (2012) Правнича лексика у контексті української актової мови XVII ст. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки (31). pp. 168-173.

Царалунга, І. Б. (2012) Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (5). pp. 204-216.

Циганюк, А. О., Міхеєва, Г. М. (2012) Методика використання матеріалів наукових досліджень в шкільному курсі біології. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 85-88.

Чвертняк, О. (2012) Бех Лілія. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 15-23.

Чемеринська, І. Я. (2012) ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ПОДЯКИ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). рр. 230-233.

Чернишова, А. М. (2012) Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 343-348.

Чеховська-Бєлуга, М. (2012) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ СТУДЕНТІВ – ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМ ВТРУЧАННЯ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 88-93.

Чечет, І. М., Онищук, І. П. (2012) ДОЩОВІ ЧЕРВИ (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ: ВИДОВИЙ СКЛАД І БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 78-80.

Чирков, О. С. (2012) Мой Брехт.(опыт субъективного очерка). Брехтівський часопис (2). pp. 168-174. ISSN 2303-9612

Чистякова, К. О., Танська, В. В. (2012) Технологія використання ігрових прийомів і цікавого матеріалу на уроках природознавства в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 425-427.

Чорноморденко, Д. І. (2012) КРИТИКА "ІНФОРМАЦІОНАЛІЗМУ" В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧАЛЬНОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ СВІДОМОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 91-95.

Чорноус, Г. (2012) Ральченко Павло. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 185-191.

Чумак, Л. М. (2012) WORD-FORMATION MODELING. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). p. 37.

Чумак, Л. М. (2012) РОЛЬ ДЕРИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Нова філологія. Збірник наукових праць. (51). pp. 194-197.

Чумак, Л. М., Огійчук, Г. Й. (2012) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І.В. Самойлюкевич. –. pp. 86-93.

Чупріна, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: АСПЕКТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 177-180.

Чупріна, О. В. (2012) Вплив мультимедійних технологій на формування психіки молодших школярів. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.), 53. pp. 53-58.

Чупріна, О. В. (2012) Система мультимедійних вправ на уроках української мови в 3-4 класах. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. (7). pp. 164-168.

Шанскова, Т. І. (2012) Застосування педагогічних технологій у підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. pp. 479-489.

Шанскова, Т. І. (2012) Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти. Шанскова Т.І. Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти / Т.І. Шанскова. – Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І (3). pp. 133-135.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток професійної креативності майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Зб. Міжнародної науково-практичної конференції “СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР”.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 154-157. ISSN 2076-6173

Шарненкова, Т. О. (2012) Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку XX століття. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 167-173.

Шевердюкова, Г. В. (2012) Розвиток черепа в пренатальному періоді онтогенезe вужа звичайного, Natrix natrix (Ophidia, Colubridae). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шевцова, О. В. (2012) Мотив змінюваності часу в "Пісні про Влтаву" Бертольта Брехта та в пісні Боба Ділана "Часи можуть раптом змінитися". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 66-78.

Шевчук, Андрій (2012) Інтеграція інституції адвокатури Речі Посполитої до російської судової системи Правобережної України наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 96-105. ISSN 1729360Х

Шевчук, Д. В., Данилов, О. А. (2012) Вибір способу хірургічного лікування варикоцеле у дітей. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». pp. 170-171.

Шевчук, Д. В., Данилов, О. А., Сеймівський, Д. А. (2012) Можливості хірургічного лікування нейрогенного сечового міхура у дітей. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». pp. 165-168.

Шевчук, Д. В., Русак, П. С., Переяслов, А. А., Волошин, Ю. Л., Доценко, Ю. Р. (2012) Місце малоінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні синдрому непальпованих яєчок у дітей. Галицький лікарський вісник, 19 (3). pp. 100-101.

Шевчук, Д. В., Толстанов, О. К., Данилов, О. А., Русак, П. С., Рибальченко, В. Ф., Заремба, В. Р., Волошин, Ю. Л. (2012) Абдомінальна форма крипторхізму (особливості лікування). Хірургія дитячого віку, 3 (36). pp. 34-38.

Шевчук, О. В., Гарбар, Д. А. (2012) Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) смт. Любар: фауна, екологія та фенетична структура популяцій масових видів. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 33-34.

Шевчук, О. С. (2012) Жанрові особливості драми Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 78-82.

Шевчук, П. Г. (2012) Визначення результатів педагогічного впливу в процесі навчання програмування. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 117-118.

Шевчук, Т. В., Денисюк, Т. М., Янович, Л. М. (2012) Водяні кліщі роду Unionicola (Aсаrі: Hуdrасаrina: Unionicolidae) України: поширення, морфологія. Біологічні дослідження. pp. 72-73.

Шевчук, Т. О. (2012) Малі фольклорні жанри на уроках українського читання в початковій школі. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 36-39.

Шелюк, Ю. С., Корнійчук, Н. М. (2012) Стратегия сохранения биоразнообразия автотрофной компоненты речных екосистем Украинскоого Полесья. Альгологія. Матер. ІV Международн. конф. «Актуальные проблемы современной альгологии». pp. 334-335.

Шиманська, В. В. (2012) Дослідження чинників формування конкурентоспроможного туристичного комплексу України. Актуальні проблеми економіки (5). pp. 132-140.

Шимкович, О. Д. (2012) Аловидна структура й інтрогресивна гібридизація у ставковика великого Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) S.Lato (Gastropoda, Pulmonata) в межах України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шкиль, Л. Л. (2012) Современная интеллигенция: оценка настоящего и прогнозирование будущего. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2. pp. 29-39.

Шліхта, Г. О. (2012) НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 89-92.

Шмельова, Т. В. (2012) Змістова характеристика компонентів естетичної підготовки студентів до педагогічної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць (17). pp. 142-146.

Шмельова, Т. В., Жигора, О. П. (2012) Естетичний вплив творів живопису на молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 431-433.

Шмельова, Т. В., Кобилинська, Н. В. (2012) Естетична культура молодших школярів: теоретичний аспект. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 427-429.

Шмельова, Т. В., Ковтонюк, Т. В. (2012) Кольоротворення в образотворчій діяльності молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 429-431.

Шмельова, Т. В., Сірик, Л. В. (2012) Живопис як один із засобів пізнання дійсності молодшими школярами. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 434-436.

Шмельова, Т. В., Яценко, О. В. (2012) Ознайомлення молодших школярів з видами образотворчого мистецтва. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 436-438.

Шпренґер, К. (2012) Ауґсбурґ відкриває Бертольта Брехта. Найперші дискусії у пресі навколо драматурга на початку 20-х рр. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 10-16.

Шульгун, М. Е. (2012) НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІЛОВОЇ ГРИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 219-222.

Шуренок, Н. В. (2012) Явище вербальної маніпуляції та його складові. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "CУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ".

Щеглов, А. Ю. (2012) НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КУРСАНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 198-202.

Щерба, Н. С. (2012) Особливості змісту стратегічної (діяльнісної) компетенції молодших школярів у вивченні іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (36). pp. 105-108.

Щерба, Н. С., Барало, Л. В. (2012) Дидактичні передумови розвитку в учнів ЗНЗ іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 353-355.

Щербакова, Н. П. (2012) Научная школа – фундамент подготовки научно-педагогических кадров. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института : научно-методический журнал (3(27)). pp. 105-107.

Щербакова, Н. П. (2012) Професійне становлення педагога-дослідника у сучасній науково- педагогічній школі. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 319-330.

Щербакова, Н. П. (2012) Роль керівника науково-педагогічної школи у творчому зростанні особистості дослідника. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА [Історико-педагогічні дослідження в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 18 жовт. 2012 р.)] (1). pp. 236-241.

Щербакова, Н. П. (2012) Становлення наукової думки в Древній Індії: перші філософські школи. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення (1). pp. 10-16.

Щербина, С. М. (2012) Роль гендерного аспекту у сприйнятті концептів success<>failure. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 217-219. ISSN 2076-6173

Юган, Н. Л. (2012) Національне народне життя в прозі письменників - "Етнографів" В. І. Даля та Д. В. Григоровича. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). pp. 203-206. ISSN 2076-6173

Юмашева, О. О., Суходольська, А. С. (2012) Роль умов праці в контексті зміни ситуації на ринку праці. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (1 (59)). pp. 244-247. ISSN 1728-4236

Юришинець, В. І., Івасюк, Ю. С., Красуцька, Н. О. (2012) Симбіоценоз молюска Viviparus viviparus (l.) (Gastropoda, Viviparidae) у водних об’єктах урбанізованих територій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2). pp. 311-314.

Юришинець, В. І., Заіченко, Н. В., Рибка, Т. С. (2012) Оцінка екологічного стану водних об’єктів із застосуванням паразитологічних показників. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 315-318.

Юрчук, О. О. (2012) В. Стус: жертовне пророцтво. Zbior raportow naukowych (5). pp. 29-33. ISSN 978-83-63620-87-5

Юрчук, О. О. (2012) Гетьман Іван Мазепа: антиколоніальний дискурс у літературі. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 125-130. ISSN 2305-5898

Юрчук, О. О. (2012) Колоніалізм як інфекція в романі "Інфекція" С. Процюка. Zbior raportow naukowych (2). pp. 14-18. ISSN 978-83-63620-84-4

Юрчук, О. О. (2012) Модифікація соцреалістичного кутчу (на прикладі роману "Собор" О. Гончара). Наукові записки. Серія "Філологічна" (28). pp. 258-268. ISSN 966-7631-70-2

Юрчук, О. О. (2012) Міфологізація радянського минулого в українському сучасному повсякденні (за романом "Депеш Мод" С. Жадана"). Актуальні проблеми слов"янської філології. Серія Лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей, XXVI (Ч.2). pp. 201-209.

Юрчук, О. О. (2012) Українські стратегії жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 185-187. ISSN 2076-6173

Яворська, Т. Є. (2012) Використання оздоровчо-корекційної технології в дошкільних закладах освіти. Материалы Международной научно-практичной конференции «Достижения в науке. Новые взгляды, проблемы, инновации» (2). pp. 27-30.

Яворська, Т. Є. (2012) Електроміографія як метод відбору засобів спеціальної фізичної підготовки у процесі тренування стрибунів у довжину з розбігу. Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури, спорту і здоров’я людини, 1 (16). pp. 345-348.

Яворська, Т. Є. (2012) Теоретико-методичні основи впровадження оздоровчих технологій у практику дошкільного закладу. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 206-211.

Яворська, Т. Є., Бродецька, Н. В. (2012) Фізична культура як важливий чинник формування здорового способу життя старшокласників. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів. pp. 83-85.

Яворська, Т. Є., Велікдус, К. В. (2012) Формування гармонійно розвиненої особистості на уроках фізичної культури учнів початкових класів засобами рухливих ігор. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів: збірник науково-методичних праць. pp. 142-145.

Яковлева, О. В. (2012) Система вищої освіти як регулятивний фактор мовної ситуації. Вісник Житомирського державного університету (64). pp. 17-25.

Ямчинська, Г. В., Довгалюк, Н. С. (2012) Історія розвитку нетрадиційного українського мистецтва витинанки та використання його на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 273-275.

Янковська, О. І. (2012) Формування портфелю інноваційних проектів сільськогосподарського підприємства на основі моделі багатоцільової оптимізації. Економіка. Управління. Інновації. (1).

Янковська, О. І., Мартинов, С. В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці НУХТ, 46. pp. 161-164.

Янович, І. В., Ахранович, О. Р., Марковська, Л. А., Бортницкий, В. И., Дмитриева, Е. В., Савельєв, Ю. В. (2012) Пенополиуретаны на основе природных полисахаридов: масс-спектрометрические исследования. Полімерний журнал, 34 (1). pp. 68-74.

Янович, І. В., Ахранович, О. Р., Марковська, Л. А., Дударенко, Г. В., Будаш, Ю. А., Савельєв, Ю. В. (2012) Пенополиуретаны на основе природных растительных масел. Полімерний журнал, 34 (5). pp. 444-450.

Янович, Л. М., Пампура, М. М. (2012) Зараженість перлівницевих (Bivalvia: Unionidae) України трематодою Rhipidocotyle Illense Ziegler, 1883. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (59). pp. 201-208. ISSN 0206-5657

Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2012) Особливості морфології та біології водяного кліща Unionicola ypsilophora (Acari: Hydracarina) – паразита перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) України. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 15 (1008). pp. 165-170. ISSN 0453-8048

Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2012) Водяний кліщ Unionicola Ypsilophora Bonz, 1783 (Acari: Hydracarina: Unionicola) – паразит перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 323-327. ISSN 2078-2357

Ярмола, О. О., Колесник, Н. Є. (2012) Методика формування соціальної активності учнів молодших класів на уроках трудового навчання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 438-440.

Ярмошик, Іван (2012) Історико-краєзнавчі дослідження Волині Тадеуша Стецького (1839 - 1888 рр.). Часопис української історії (24). pp. 121-125.

Ярмошик, Іван (2012) Історія уніатської (греко-католицької) церкви в дослідженнях Едварда Ліковського ( 1836 – 1915 рр). Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича (9). pp. 328-334.

Ярмошик, Іван (2012) Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 83 (3). pp. 3-7. ISSN ISSN 2077-1800

Ярмошик, Іван (2012) Господарське життя Волинського регіону у працях польських дослідників ХІХ - першої третини ХХ ст. Часопис української історії (23). pp. 93-97.

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження польськими авторами першої половини ХІХ ст. розвитку освітніх процесів на Волині. Інтелігенція і влада.Громадсько-політичний науковий збірник (24). pp. 191-202.

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження історії України польським істориком Владиславом Томкевичем (1899 – 1982 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (66). pp. 288-295. ISSN 2076-1554

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. Гуржіївські історичні читання (5). pp. 69-72.

Ярмошик, Іван (2012) Українська православна церква в дослідженнях польського історика Яна Фіялека (1864 – 1936 рр). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, ХХХІV. pp. 146-150.

Ярмошик, Іван (2012) Чуднівська військова кампанія 1660 р в історії України. Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини. pp. 128-132.

Яценко, К. А. (2012) Теория потребностей С. Райса и её импликации в процессах формирования идентичности в условиях мультикультурализма. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 2.

Яценко, С. А. (2012) Запозичені елементи в лексико-семантичній групі назв приправ та спецій у пам’ятках староукраїнської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 199-203.

Яценко, С. А., Готовська, Наталія (2012) Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць у творчості Валерія Шевчука (на матеріалі роману-дилогії «Стежка в траві»). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 20-27.

Яценко, С. А., Калініна, Анна (2012) Назви продуктів харчування рослинного походження та страв із них у говірці с. Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 36-42.

Яценко, С. А., Корчемлюк, Юлія (2012) Назви посуду в говірці села Клочки Народицького району Житомирської області, в основі яких лежать одиниці виміру. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 56-63.

Яценко, С. А., Савчук, Наталія (2012) Словотвірні особливості дієслів руху та переміщення в романі Уласа Самчука «Волинь». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 106-114.

Ящук, Л. В. (2012) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Студії з ономастики та етимології (1). pp. 266-276.

Ящук, Л. В., Ананченко, Надія (2012) Сучасні прізвища Любарського району Житомирської області (на матеріалі погосподарських книг сіл Іванківці, Старий Любар та Стрижівка). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 5-8.

Ящук, Л. В., Барабанова, Світлана (2012) Власні особові імена сіл Городківка, Камені, Брівки другі Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 8-11.

Ящук, Л. В., Кулик, Вікторія (2012) Сучасний іменник сіл Краснобірка, Леніне і Чайківка Радомишльського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 63-67.

Ящук, Л. В., Швайко, Ольга (2012) З ойконімії Романівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 155-158.

Book Section

Онопрієнко, Т. М., Котнюк, Л. Г., Чумак, Л. М., Малярчук, О. В., Кузнєцова, І. В., Гаращук, Л. А. (2012) The World of Cinema. In: The World of Cinema: Посібник-практикум. Видання друге, виправлене. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Єршов, В. О. (2012) Міфологічний топос Правобережжя в мемуаристиці „української школи " польського романтизму. In: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. WUW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 555-574. ISBN 978-83-62100-78-1

Башманівська, Л. А. (2012) Методика викладання української літератури в таблицях. In: Методика викладання української літератури в таблицях. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 3-7.

Весельська, А. Л. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Практикум з групової психокорекції». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-155.

Весельська, А. Л. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу«Практикум з групової психокорекції». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-155.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія масової поведінки”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 163-190.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія організацій”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 325-342.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованимзавданням з курсу «Методика викладання психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 31-56.

Горбунова, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Експериментальна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-31.

Горбунова, В. В., Голентовська, О. С. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи психосемантики. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 150-186.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― Інженерна психологія. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 113-160.

Дем'янчук, Ю. Ю., Оснадчук, Ю. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 121-147.

Загурська, І. С. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологічна служба в системі освіти». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 267-282.

Кирильчук, І. В., Кириченко, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія управління”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 211-242.

Кириченко, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологічні основи PR”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 240-261.

Климчук, В. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Інтеракційна психологія мотивації». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 33-50.

Климчук, В. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія сексуальності». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 307-323.

Котлова, Л. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтовним завданням з курсу «психологія травмуючих ситуацій». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 157-185.

Котнюк, Л. Г., Войналович, Л. П., Коротун, Н. Г. (2012) Граматика англійської мови: Синтаксис. In: Граматика англійської мови: Синтаксис: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Малюнок в практиці психодіагностики». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-30.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи психологічної практики (практична психологія)». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 119-149.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 217-239.

Мазяр, О. В., Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи психокорекції». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія» : Навчальний посібник / За редакцією О. Л. Музики: У 10 томах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, pp. 120-149.

Мазяр, О. В., Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи психокорекції. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 120-149.

Майстренко, Т. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психодіагностика». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія»:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 256-264.

Музика, О. Л., Загурська, І. С., Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І.Франка, pp. 75-120.

Портницька, Н. Ф. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія девіантної поведінки”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 157-185.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи патопсихології. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 95-119.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Етика і психологія сімейних стосунків”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 92-113.

Прус, А. В. (2012) Координатний метод розв'язування планіметричних задач. Векторний метод розв'язування планіметричних задач. In: Практикум з методики навчання математики. Основна школа. Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів. За редакцією професора В.О. Швеця. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, pp. 228-249. ISBN 978-966-660-820-1

Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Геронтопсихологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-39.

Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія спорту». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія»:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 386-403.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2012) English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. In: English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. Центр навчально-методичної літератури, Київ, pp. 1-80. ISBN 978-617-626-120-9

Степанюк, І. А. (2012) Базова методика до курсу «Практикум із загальної психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 355-358.

Сікора, Я. Б. (2012) Методи оптимізації: навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Методи оптимізації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Усатий, А. В. (2012) Методична система формування читацьких умінь старшокласників і їх результати. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 94-151.

Усатий, А. В. (2012) Науково-методичні закономірності формування читацьких умінь у процесі вивчення української літератури. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 43-60.

Усатий, А. В. (2012) Науково-методичні засади методики. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 82-94.

Усатий, А. В. (2012) Проблема читацьких умінь у теорії і практиці шкільної літературної освіти. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 60-82.

Усатий, А. В. (2012) Психолого-педагогічні засади формування читацьких умінь учнів старших класів. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 13-43.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 204-286.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Політична психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 128-150.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “основи психогігієни”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-256.

Халін, В. В., Усатий, А. В. (2012) Критерії сформованості художнього сприймання. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 99-109.

Халін, В. В., Усатий, А. В. (2012) Література як мистецтво слова. Особливості її сприймання в порівнянні з іншими видами мистецтва. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 9-25.

Халін, В. В., Усатий, А. В. (2012) Місце художнього сприймання твору в професійній підготовці вчителя-словесника. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 25-44.

Халін, В. В., Усатий, А. В. (2012) Структура художнього сприймання і його місце в процесі організації занять з літератури. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 44-72.

Халін, В. В., Усатий, А. В. (2012) Шляхи, методи та прийоми формування художнього сприймання творів літератури. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 72-99.

Хоменко, Н. В. (2012) Приклад виконання професійно-орієнтованого завдання з курсу «Психологія мотивації». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 187-199.

Шаюк, А. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованимзавданням з курсу «Основи нейропсихології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 86-127.

Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Cоціальна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія»:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 361-386.

Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Юридична психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 156-188.

Monograph

Антонова, О. Є. (2012) Одарённость: история проблемы (историко-педагогический аспект). Discussion Paper. LAP LAMBERT Academic Publishing. (In Press)

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2012) Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Васильєва, Р. Ю. (2012) Застосування особистісно орієнтованого підходу в процесі підготовки майбутніх учителів "Основ безпеки життєдіяльності". Discussion Paper. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, Україна.

Вербівський, Д. С. (2012) Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. Other. ЖДУ імені Івана Франка.

Вергелес, К. М. (2012) Національне в контексті суспільного буття православ’я (на прикладі РПЦ). Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогическая синергетика. Documentation. ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Калінчук, Ф. М. (2012) Організаційно-педагогічні засади формування здорового способу життя суб’єктів освіти. Other. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика. Other. ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Волощук, А. М. (2012) Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Горай, О. В. (2012) Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Горобець, С. М. (2012) Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Горохова, Л. В. (2012) Страх як екзистенціал буття сучасної людини : соціально-філософський аналіз. Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Грибан, Г. П. (2012) Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів. Working Paper. Житомир: ПП «Рута».

Гуманкова, О. С. (2012) Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Жиляєва, Ю. М. (2012) Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кара, С. І. (2012) Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка..

Коваль, Т. В. (2012) Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития. Other. Центр научного знания "Логос".

Ковальова, С. М. (2012) Кейс-метод у системі професійної підготовки майбутніх учителів ВНЗ у Великій Британії. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка..

Котикова, О. М. (2012) Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кубрак, С. В. (2012) Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Кудря, М. М. (2012) Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Лук’янчук, С. Ф. (2012) Полікультурне виховання учнів в американській середній школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Маковецька, Н. В. (2012) Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Несвірська, Т. В. (2012) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Омельяненко, Г. А. (2012) Формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Орел, Л. О. (2012) Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Остапчук, О. Л. (2012) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Теоретичні і практичні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Романова, Г. М. (2012) Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Самаріна, С. І. (2012) Проблема дисципліни учнів в історії шкільної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Самойленко, О. А. (2012) Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир..

Саух, П. Ю. (2012) Сучасна освіта : портрет без прикрас. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Сейдаметова, З. С., Аблялимова, Э. И., Меджитова, Л. М., Сейтвелиева, С. Н., Темненко, В. А. (2012) Облачные технологии и образование. Other. Симферополь: «ДИАЙПИ».

Сидоровский, С. А. (2012) Фауна ракообразных урочища "Горелая долина". Other. LAP Lambert Academic Publishing, Германия.

Слюсар, В. М. (2012) Феномен свободи в культурній самореалізації особистості. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Усата, О. Ю. (2012) Моделювання системи підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Discussion Paper. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Усатий, А. В. (2012) Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Чемерис, О. А. (2012) Елементи особистісно-орієнтованого навчання на заняттях з проективної геометрії. Other. ЖДУ ім. І. Франка, Професійна педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід.

Чирков, О. С. (2012) Метафоричний театр Петра Авраменка. Other. «Рута».

Conference or Workshop Item

Єременко, С. С., Скумін, А. М., Кусяк, Н. В., Камінський, О. М., Горбик, П. П. (2012) Адсорбція катіонів важких металів магнетитом з модифікованою поверхнею. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Єршов, В. О. (2012) Twórczość Kraszewskiego a pamiętnikarstwo wołyńskie. In: Józef Ignacy Kraszew 1812-2012. Pisarz-Myśliciel-Autorytet, 14-16 листопада 2012, Польща, Бялийсток.

Єршов, В. О. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Юзефа Ігнація КРАШЕВСЬКОГО (1812 – 2012), 12 - 15 жовтня 2012 , Житомирський державний університет імені І. Франка.

Єфимчук, Наталія (2012) Житомирщина в повоєнний голодовий період 1946-1947 рр. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Бабич, І. В., Сінельніков, С. І., Рябов, С. В. (2012) Сорбційні властивості молекулярно-імпринтованих полімерів на основі циклодекстринів. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Башманівська, Л. А. (2012) Формування системи родинних цінностей під час вивчення творчості М. Стельмаха в школі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція, Хмельницький.

Буравський, О. А. (2012) Римо-католицькі семінарії на Волині в першій половині ХІХ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Біденко, В. М., Кураченко, Н. М., Деркач, Ю. О. (2012) Ефективність застосування солей та комплексонатів мікроелементів Co, Cu, Mn, Zn при вирощуванні кормових культур в зоні радіоактивного забруднення. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Венгель, П. Ф., Денисюк, Р. О. (2012) "Желатинізація" розплавів галогенідів плюмбуму силікатами плюмбуму. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Вигівська, Оксана (2012) Солдатка: правові реалії та повсякденне життя в період рекрутчини в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. (на матеріалах Волинської губернії). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Власюк, Ігор (2012) Заможні селяни радянської Волині в період нової економічної політики (1921–1927 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Войтенко, О. А. (2012) Проектування інтерактивних медіа систем. Їх розвиток та застосування у сучасному світі. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Вікарчук, О. І. (2012) Інноваційна культура як складова інноваційного процесу. In: Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного розвитку: місто, регіон, країна, світ.

Гвоздієвський, Є. Є., Зинюк, О. В., Денисюк, Р. О. (2012) Вимірювання електродних потенціалів процесу полірування CdTe, ZnхCd1-хTe, CdхHg1-хTe розчинами системи HNO3–HI. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2012» з міжнародною участю, 3-5 квітня 2012 року, Київ.

Головня, О. С. (2012) Систематизація технологій вітруалізації. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 29.03.2012, м. Київ.

Гриців, В. І. (2012) Хімічні проблеми матеріалознавства. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Гриців, В. І., Чернюк, О. С. (2012) Термодинамічний аналіз характеру взаємодії в розчинах сильних електролітів. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Гуцало, Л. В. (2012) Свідчення античних авторів про походження етрусків. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Дорохов, В. І., Павлюк, Г. В., Федишин, Б. М. (2012) Синтез нових біологічно активних піразолдикарбонових кислот. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Дудка, Н. М., Листван, В. М., Листван, В. В. (2012) Синтез діарилетенів з фосфінієвих солей у присутності триетиламіну. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Зосімович, Олена (2012) Організація адвокатури в Речі Посполитій (ХVІ – ХVІІІ ст). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Зінкевич, І. Г., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Гвоздієвський, Є. Є. (2012) Особливості взаємодії CdTe, ZnxCd1-xTe, CdxHg1-xTe з йодовиділяючими травниками системи HNO3 – HI. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Карплюк, С. О. (2012) Роль сучасних інформаційно-аналітичних систем в управлінні навчальним процесом структурного підрозділу університету. In: Нові перспективи: економіка, транспорт, інформаційні технології, екологія, редакторська та журналістська майстерність. Тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, 12-14 грудня 2012 р., Кременчук: Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

Коваль, Т. В. (2012) Fear of OLD Age in the belles-lettres: PhIlosophical-Cultural аnalysis. In: Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji Problematyczne aspekty i rozwiazania we wspolczesnej nauce, 28.06.2012 – 30.06.2012, Krakow.

Кривонос, О. М. (2012) Використання метода проектів в курсі програмування. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 29.03.2012, м. Київ.

Кузьмін, Олександр (2012) Історія Житомирщини від зародження східнослов’янського етносу до кінця XVIII ст. у літописних джерелах і наукових дослідженнях. (Історіографічний огляд). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Листван, В. В., Листван, В. М. (2012) Похідні холестеролу як рідкі кристали та їх синтез. In: Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання, 22–23 лютого 2012, Ніжин.

Листван, В. В., Урбанська, Т. М., Листван, В. М. (2012) Використання реакції нуклеофільного заміщення для синтезу солей та етерів ряду антрахінону. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Лукашевич, С. А., Камінський, О. М., Кусяк, Н. В. (2012) Синтез магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Магась-Демидас, Ю. І. (2012) Перші споживчі товариства в Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф. (2012) Культура музичного сприймання: ідея орхестичного підходу у формуванні артистизму виконавця. In: Міжнародна-науково-практична конференція "Сучасна музика в сучасному світі", м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф., Безверха, О. Д., Кузьменко, О. Г. (2012) Віртуальна мегацерква high-tech у он лайн-просторі: морально-етичні імперативи нової глобальної релігії. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Кондратюк, М. А., Кузьменко, І. А., Яновська, К. О. (2012) Арт-технології 3D як ознака сучасності: ігри-містифікації Homo virtialis. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Лисецька, Юлія Василівна (2012) Віртуальні музеї у культурі постінформаційного суспільства: гносеологічний та аксіологічний аспекти. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Яшина, Н. В., Бунківська, Ю. А., Кондратюк, Є. А. (2012) Комп’ютерна графіка Ларрі Карлсона: візуалізація таємних кодів душі. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маркевич, О. В. (2012) До питання про діяльність державних установ Волинської губернії переходового періоду (кінець ХVІІІ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Мельник, І. (2012) Технології створення і використання електронного посібника «логічне програмування». In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Мостовська, М. (2012) Самостійне вивчення математики з використанням інформаційних технологій. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Мінгальова, Ю. І. (2012) Дослідження сучасних криптографічних методів захисту інформації. In: Нові перспективи: економіка, транспорт, інформаційні технології, екологія, редакторська та журналістська майстерність, 12-14 грудня 2012 року, Кременчук.

Мінгальова, Ю. І. (2012) Новітні криптографічні методи захисту інформації. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Міщук, Г. А. (2012) Польський сарматизм. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Міщук, С. М. (2012) Місце України в зовнішньополітичній стратегії США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Новик, В. А. (2012) Поліція Волинської губернії до 1917 р. (на прикладі м. Житомира). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Новик, М. К. (2012) З історії вітчизняних моделей самоврядного управління. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року , м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Падалко, А. І. (2012) Громадська та культурно-освітня діяльність Тадея Рильського (1841-1902 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. (2012) Некласична естетика: проблеми і тенденції розвитку. In: ІV Міжнар. наук.-теорет. конф. "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 30-31 травня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П., Климова, О. І. (2012) Сприйняття природи як уособлення образу вічної жіночості у контексті сталого розвитку суспільства: етико-культурологічний дискурс. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П., Свінціцька, О. І. (2012) Медіафілософія як інструментарій наукового дослідження сучасного мас-медійного простору України. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Потажевська, О. А., Наумчук, В. М., Денисюк, Р. О., Бондар, А. А., Гриців, В. І. (2012) Концентраційна залежність мольного об’єму твердих розчинів та її аналітичний опис. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Піддубна, О. М., Сологуб, Ю. Д. (2012) Використання засобів педагогічного малювання в процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів. In: Регіональна науково-практична конференція "Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини", 25 квітня 2012, м. Житомир.

Сверчевська, І. А., Дідківська, Т. В. (2012) Авторські методи розв’язування історичних алгебраїчних задач. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ плюс-2012, 6-7 грудня 2012, Суми.

Сверчевська, І. А., Дідківська, Т. В. (2012) Визначні історичні задачі як засіб набуття математичної компетентності в освіті. In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики, 26-27 квітня 2012, Вінниця.

Седляр, Анатолій (2012) Діяльність органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній у сфері освітлення міст (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Словінський, О. В., Словінська, О. Д. (2012) Захист комп‘ютерів від неавторизованих змін конфігурації операційної системи. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Слюсар, В. М., Столяр, О. Б. (2012) Competent violence to the challenges of globalization. In: Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ / за заг. ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого., 15 травня 2012р., м. Київ .

Собко, О. О., Гриців, В. І. (2012) Встановлення типу твердих розчинів у бінарних системах. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Сікора, Я. Б. (2012) Кейс-технології при вивченні «Методів оптимізації». In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Хададова, М. В. (2012) Українські сторінки біографії академіка В. І. Пічети. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Хададова, Ф. Т. (2012) До питання про міські магістрати Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Хайнацька, Ю. (2012) Особливості створення та використання геомоделей у Google Earth. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Харчишина, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. In: Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. VІ міжнародна науково-практична конференція, 26-27 квітня 2012 р., Житомир.

Шевчук, Андрій (2012) Російське бачення судової системи на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Ярмошик, Іван (2012) Українське козацтво першої половини ХVІІ ст. у дослідженнях польського історика В. Томкевича (1899 – 1982 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка .

Book

Жуковська, В. В., Черниш, О. А., eds. (2012) Cучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. Житомир: Видавничий центр ЖДУ, Житомир.

Закалюжний, Л. В., Чирков, О. С., Зорницький, А. В., Коляда, О. В., Ліпісівіцький, М. Л., Тименко, Т. Г., eds. (2012) Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис. Житомир: Видавничий центр ЖДУ, Житомир.

Литньов, В. Є., Колесник, Н. Є., eds. (2012) Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини. Збірник науково-методичних праць . ФОП Левковець, Житомир.

Чирков, О. С., Закалюжний, Л. В., Ліпісівіцький, М. Л., eds. (2012) Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) № 2. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Сейко, Н. А., ed. (2012) Доктрина. Інформаційно-аналітичний бюлетень відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). Відділ аспірантури та докторантури, Житомир.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., eds. (2012) Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку. Збірник наукових праць . Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-132-6

Білоус, П. В., ed. (2012) Житомирські літературознавчі студії. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир. ISBN 2305-5898

Чумак, В. В., ed. (2012) Житомирські хімічні читання – 2012. Матеріали III регіональної науково-практичної конференції 25 квітня 2012 року . Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А., ed. (2012) Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-115-9

Музика, О. Л., Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2012) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 4. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Музика, О. Л., Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2012) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 4. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кремень, В. Г., Левовицький, Тадеуш, Зязюн, І. А., Саух, П. Ю., Ничкало, Н. Г., Дубасенюк, О. А., eds. (2012) Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. зб. наук. праць . Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-127-2

Мирончук, Н. М., Вітвицька, С. С., eds. (2012) Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. ЖДУ ім. І. Франка.

Єремеєва, В. М. (2012) Педагогіка. Загальний курс. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Щербакова, Н. П. (2012) Студентський історико-педагогічний альманах Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Бурлака, В. А., Борщенко, В. В., Кривий, М. М. (2012) БІОЛОГІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН. Житомирський державний університет, Житомир.

Білоус, П. В. (2012) Літературна медієвістика. Вибрані твори: у 3-х томах. - Т. 2: Художній світ давньої української літератури. ПП Рута.

Вакалюк, Т. А., Карплюк, С. О. (2012) Інформатика та комп’ютерна техніка. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Грибан, Г. П., Романчук, В. М., Романчук, С. В., Фіногенов, Ю. С., Петришин, Ю. В. (2012) Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах. ЖВІ НАУ.

Кривонос, О. М. (2012) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Лєцкін, М. О. (2012) Письменники на життєвому шляху Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Міхеєв, В. В. (2012) Лабораторні роботи з методики навчання інформатики. Частина 1. Житомир: Поліграфічний центр ЖДУ.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 1-го клау загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, Центр навчально-метододичної літератури.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 2-го класу спецілізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови. Київ, Центр навчально-методичної літератури.

Свириденко, І. М. (2012) Особливості вчинку-вірності у взаєминах студентської молоді. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Спірін, О. М., Іванова, С. М., Новицький, О. В., Савченко, З. В., Резніченко, В. А., Яцишин, А. В., Андрійчук, Н. М, Ткаченко, В. А., Шиненко, М. А., Лабжинський, Ю. А. (2012) Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів. Педагогічна преса, Київ. ISBN 978-966-644-239-3

Ткаченко, О. К., Зіновчук, А. В., Рудніцький, В. Л. (2012) Методика наукових досліджень. Видавництво ЖДУ, ЖДУ.

Фенчук, О. О. (2012) Grundlagen der Informatik (Основи інформатики): Практикум з німецької мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Чемерис, О. А. (2012) Практикум з аналітичної геометрії. ЖДУ ім. І. Франка.

Thesis

Алпатова, О. М. (2012) Черепашкові амеби (Testacealobosia; Silicofilosea) Житомирського та Київського Полісся (фауна, таксономія, екологія). Other thesis, Національна академія наук України інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена.

Горобець, С. М. (2012) Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. PhD thesis, Жду.

Клімова, І. О. (2012) Статистичне вивчення ринку сільськогосподарської продукції. Other thesis, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України.

Кравець, О. Є. (2012) Технологія проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Янович, І. В. (2012) Структурномодифіковані функціональні еластичні пінополіуретани на основі вуглеводів та олій природного походження. PhD thesis, ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК.

Teaching Resource

Айунц, Л. Р. (2012) Здоров’я сила і грація. [Teaching Resource] (Unpublished)

Аннамухаммедов, А. О., Васільєва, Л. А., Буханевич, Н. В. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2012) Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Чернілевський, Д. В., Вознюк, О. В. (2012) Методологія наукової діяльності: навч. посіб., вид. 3-є, перероблене. [Teaching Resource]

Гаращук, Л. А., Жиляєва, Ю. М., Коляда, О. В., Котнюк, Л. Г., Чумак, Л. М., Шиленко, О. А. (2012) Ways of Improving English. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П. (2012) Навчальна програма з фізичного виховання для студентів основного навчального відділення аграрних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. [Teaching Resource]

Жуковська, В. В., Савчук, І. І., Андрушенко, О. Ю., Петранговська, Н. Р. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). [Teaching Resource]

Жуковська, В. В., Соловйова, Л. Ф., Самойлюкевич, І. В., Гаращук, Л. А. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська)*. [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В., Статкевич, А. Г. (2012) Апаратне забезпечення: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В., Статкевич, А. Г. (2012) Математика: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В., Статкевич, А. Г. (2012) Програмне забезпечення: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Інформатика», «Математика та інформатика», «Фізика та інформатика». [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В., Статкевич, А. Г. (2012) Фізика: практикум з англійської мови для студентів фізико-математичного факультету спеціальностей: «Фізика та інформатика», «Фізика та математика», «Математика та інформатика», «Інформатика». [Teaching Resource]

Малинівська, Л. І., Алпатова, О. М. (2012) Методичні рекомендації до виконання практично-лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільний захист» для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» денного відділення. [Teaching Resource]

Мирошніченко, О. А. (2012) Мирошніченко О.А. Діагностика особистості майбутнього психолога: Методичний посібник до вивчення дисципліни "Практикум із загальної психології" для студентів спеціальності 7.040107 "Психологія". - Житомир, 2012 - 190 с. [Teaching Resource]

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Алгоритмічний підхід до розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики " Тиск твердих тіл, рідин і газів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики "Електричне поле". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Координатний метод розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Лабораторні заняття з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення механічних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення основ термодинаміки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення теплових і електричних явищ у 8 класі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення комбінованого уроку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків вивчення нового матеріалу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків, присвячених розв’язуванню задач з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Міжпредметні звязки у навчанні фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Наочні засоби навчання фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Організаційні форми навчальних занять із фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Організація і методика проведення екскурсій з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Планування навчальної роботи вчителя фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Розвиток знань учнів про будову і властивості речовини при вивченні фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Розвязування задач з фізики як метод навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Самостійна робота учнів з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Аналіз і методика вивчення теми "Закони постійного струму". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Вивчення агрегатних станів речовини в шкільному курсі фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення електромагнітних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення основ електромагнетизму. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методика розвитку знань учнів про гравітаційну взаємодію. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Методичні основи вивчення теми "Світлові кванти". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В., Свищ, Б. В. (2012) Науково-методичні основи вивчення оптики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М., Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків систематизації і узагальнення знань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мосейчук, О. М. (2012) Методи проведення лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Прокопенко, В. В., Ващенко, Т. Ю. (2012) Перекладацька практика (методичні рекомендації щодо організації та проведення перекладацьких практик у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка). [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Електродинаміка". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Електрообладнання кабінету фізики". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Коливання і хвилі". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Механіка". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Молекулярна фізика. Термодинаміка". [Teaching Resource]

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю (у процесі вивчення методики навчання інформатики). [Teaching Resource]

Other

Брехт, Б. (2012) "Крейдяний хрест", "Дружина єврейка", "Фінальна сцена": три сцени з циклу "Страх і відчай у Третьому рейху". ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Брехт, Б. (2012) Сучасна легенда. Пісня залізничників із Фотр-Дональду. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Буднік, О. В., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення парків м. Житомир. Кафедра зоології. Житомирський державний університет імені Івана Франка..

Буднік, О. В., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення парків смт. Черняхова. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Великдус, К. В., Яворська, Т. Є. (2012) Формування гармонійно розвиненої особистості на уроках фізичної культури учнів початкових класів засобами рухливих ігор. ЖДУ ім. І.Франка.

Велікдус, К. В., Яворська, Т. Є. (2012) Формування гармонійно розвиненої особистості на уроках фізичної культури учнів початкових класів засобами рухливих ігор. Житомир.

Вознюк, О. В. (2012) ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА кандидата педагогічних наук, доцента Вознюка Олександра Васильовича на дисертацію Кудрі Миколи Миколайовича «Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Інституту вищої освіти НАПН України.

Войналович, А. М., Недашківська, Т. Є. (2012) Поняття лексико-семантичної групи «житло» в мовній картині світу українців. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вольнова, Н. С., Шевчук, С. Ю. (2012) Вільноживучі гетеротрофні джгутикові водойм Романівського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Вольнова, Н. С., Шевчук, С. Ю. (2012) Вільноживучі перифітонні гетеротрофні джгутикові штучних водойм Романівського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Денисюк, Т. М., Янович, Л. М. (2012) Водяні кліщі роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) України: поширення, морфологія. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Зощук, Л. А., Яворська, Т. Є. (2012) Формування здорового способу життя старшокласників засобами фізичного виховання. ЖДУ ім. І.Франка.

Калінко, Ю. Ю., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення лісового масиву околиць с. Кропивня та смт Нова Борова Володарсько-Волинського району. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Кириленко, О. Ю., Межжерін, С. В. (2012) Морфологічні особливості масових представників роду Arion (Gastropoda: Basommatophora). ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Кузьменко, К. О., Трускавецький, Є. С. (2012) Динаміка росту конюшини під впливом мікроорганізмів препарату "Байкал ЕМ-1". UNSPECIFIED. (Unpublished)

Лубішева, А. О., Яворська, Т. Є. (2012) Використання фізичних вправ для оптимізації функцій хребтового стовпа підлітків. ЖДУ ім. Івана Франка.

Лукашенко, В. А., Яворська, Т. Є. (2012) Фітболгімнастика як інноваційний та оздоровчий метод профілактики та корекції порушення постави дітей дошкільного віку. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лукашенко, В. А., Яворська, Т. Є. (2012) Фітболгімнастика як інноваційний та оздоровчий метод профілактики та корекції порушення постави дітей дошкільного віку. ЖДУ ім. Івана Франка.

Ляшевич, О. Ю., Шевчук, С. Ю. (2012) Фауна і екологія риб Житомирського Полісся. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Муж, Ю. В., Мельниченко, Р. К. (2012) Практичний компонент як важлива складова шкільного курсу біології 11-го класу в умовах профільної організації навчання. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Нечипорук, І. Р., Яворська, Т. Є. (2012) Розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Житомир.

Нечипорук, І. Р., Яворська, Т. Є. (2012) Розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. ЖДУ ім. Івана Франка.

Ничипоренко, Т. О., Власенко, Р. П. (2012) Особливості поширення та екології Бобра річкового (Castor fiber) Володарськ - Волинського району. ЖДУ ім. І. Франка.

Олійник, А. Ю., Стадниченко, А. П. (2012) Конхіометричні і цитогенетичні дослідження ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) України. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Палій, В. А., Трускавецький, Є. С. (2012) Вплив мікробного препарату "Байкал ЕМ-1" на ріст розсади помідорів. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Романюк, Д. В., Павлюченко, О. В. (2012) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну р. Тетерів та їх паразити (Aspidogastrea, Acarina). ЖДУ ім. І.Франка.

Ромашевська, А. О., Мельниченко, Р. К. (2012) Науково-методичні засади формування в учнів основної школи понять про клітинну будову живого. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Сапанович, Т. Г., Стадниченко, А. П. (2012) Значення наукової спадщини О. П. Маркевича для навчальної та виховної роботи в ЗОШ. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Таран, О. В., Янович, Л. М. (2012) Молюски виду Unio crassus України: поширення, морфологія. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Чернявська, М. І., Янович, Л. М. (2012) Беззубки України: поширення, морфологія. Кафедра зоології. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чирук, О. М., Мельниченко, Р. К. (2012) Практичний компонент як важлива складова шкільного курсу біології 10 класу в умовах профільної організації навчання. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

This list was generated on Fri Mar 24 11:11:21 2023 EET.