Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | O | P | S | T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 1692.

N

Novytsкyі, S. V. (2013) Some methodological aspects of studying ohmic contacts to n-InP. materials of a conf. [XIV International conf. «Physics and technology of thin films and nanosystems» (ICPTTFN-XIV)], (Ivano-Frankivsk, Ukraine, 20—25 may 2013 y.). p. 437.

O

Ostasz, Grzegorz, Tłuczeк, Ryszard (2013) PODTAWY PRAWNE STOSUNKÓW PAŃSTWO – KOŚCIOŁ KATOLICKI W POLSCE W LATACH 1945-1956. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 14-18. ISSN 2076-6173

P

Patsyuk, M. K. (2013) Tolerance of naked amoebas to the abiotic factors of water environment. The Book of Abstracts And Programme Hotel Palma,V International Symposium of Ecologists of The Republic of Montenegro. p. 137.

Pogorui, A. A., Rodríguez-Dagnіno, Ramón М., Shapіro, Мichael (2013) Solutions for PDEs with constant coefficients and derivability of functions ranged in commutative algebras. Math. Meth. Appl. Sci..

S

Sevost’yanov, Е. А. (2013) Analog of miniowitz theorem for some class of mappings with non-bounded characteristics. Міжнародна конференція "Комплексний аналіз, теорія потенціалу та її застосування".

Sevost’yanov, Е. А., Golberg, А., Salіmov, R. R. (2013) Onremovability of singularities for discrete open mappings with controlled p-Module. International Conference "Complex Analysis, Potential Theory and Applications".

Sevost’yanov, Е. А., Ryazanov, Vladimir (2013) On convergence and compactness of spatial homeomorphisms. ROMANIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, 18 (1). pp. 85-104.

Sevost’yanov, Е. А., Ryazanov, Vladimir (2013) On the convergence of spatial homeomorphisms. Математичні Студії, 39 (1). pp. 34-44.

Seіfer, Dmitry, Abdrashіtov, Yagafar, Baкhonіna, Elena, Ovsyannікova, Inna (2013) Ecological Monitoring Perspectives from Biotesting of Surface Waters: A Study of Pavlovsk Reservoir (Bashkortostan, Russia). Formerly part of Journal of Environmental Science and Engineering, (2). pp. 621-628. ISSN 1934-8932

Stanevіčіūtė, G., Stunžėnas, V., Petкevіčіūtė, R., Янович, Л. М., Пампура, М. М., Гарбар, О. В. (2013) Stadies of European freshwater species of Bucephalidae (Digenea) based on DNA sequences. In: XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів, 15-18 жовтня, Чернівці.

T

Targonskii, A. L. (2013) Extremal problem with variable quantity of points on rays. International Conference "Complex Analysis, Potential Theory and Applications".

Targonskii, A. L. (2013) Extremal problems for partially non-overlapping domains on equiangular system points. 9th International ISAAC Congress. p. 201.

Turowsкі, Roman (2013) ZADZIWIAJĄCE ZBLIŻENIA: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN A MYŚL PRAWOSŁAWNA TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNA WG JERZEGO KLINGERA. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 387-9. ISSN 2076-6173

Є

Євпак, А., Єршов, В. О. (2013) Художня творчість Антона Михайловича Лісовського: поетичні особливості та проблематика поезій. Полілог (1). pp. 84-90. ISSN 2311-1844

Євченко, В. В. (2013) WRITING AND LITERARY ACTIVITY IN THE VERNACULAR IN ANGLO-SAXON ENGLAND. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173

Євченко, В. В. (2013) Комунікативно-дискурсивні трансформації у лексиці. Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 48-50.

Євченко, В. В. (2013) СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ У ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ. Перші Почепцовські читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції.

Ємець, О. В. (2013) Стилістичні критерії дослідження прагматики художнього тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 70-73. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2013) Polska literatura Ukrainy Prawobrzeżnej w dobie romantyzmu. In: Piękno Juliusza Słowackiego. Przełomy Pogranicza. Studia Literackie, 2 . Ksiażnica podlaska im. Łukasza Górnickiego katedra badań filologicznych "Wschód-Zachód" Wydział filologiczny, Białystok. ISBN 978-83-63631-20-3

Єршов, В. О. (2013) «Громадянська війна» С. Твардовського як важливе джерело з історії України. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 393-395. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2013) Видатний організатор філологічної освіти в ЖДПІ ім. І. Франка Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 296-307. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2013) Зоя Михайлівна Ржевська – славний шлях викладача та науковця (До 60-річчя з дня народження відомого педагога). Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 314-320. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2013) Польская литература Правобережной Украины первой половине ХІХ века: между Варшавой и Петербургом. In: Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии, 26-28 грудня 2013, Росія, Москва.

Єршова, Л. М. (2013) Трансформация воспитательного идеала в сословном обществе Украины ХІХ – начала ХХ века. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 31-34.

Єршова, Л. М. (2013) Трансформація виховних ідеалів українсько-польського пограниччя. Українська полоністика (10). pp. 216-225. ISSN 2220-4555

Єршова, Л. М. (2013) Виховний ідеал у педагогічній епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 42-47. ISSN 2076-6173

Єршова, Л. М. (2013) Мовний патріотизм у змісті українського виховного ідеалу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Єсаулова, Марія, Єршов, В. О. (2013) Лирический портрет женщины в творчестве Галины Бондаренко. Полілог (1). pp. 91-97. ISSN 2311-1844

І

Іваницька, Н. Б. (2013) ДІЄСЛІВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МІКРОКАТЕГОРІЇ "ВІДНОШЕННЯ – ХОЛО-ПАРТИТИВНІ ВІДНОШЕННЯ" В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 24-28. ISSN 2076-6173

Іваннікова, М. В. (2013) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ''ТРАДИЦІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 141-145. ISSN 2076-6173

Іванова, М. Л., Павловський, В. А. (2013) Збережена пам'ять. Біологічні дослідження - 2013. pp. 203-204.

Іванова, С. М. (2013) АНАЛІЗ ВІДКРИТИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 79-84. ISSN 2076-6173

Іванова, С. М. (2013) МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 171-179. ISSN 2076-6173

Івасик, А. О. (2013) Ерік Бентлі. Недільними вечорами у Санта Моніці / Пер. А. О. Івасик. Брехтівський часопис (3). pp. 93-95. ISSN 2303-9612

Івасик, А. О. (2013) Фелішевський З. «Найкращим місцем / на землі для нього був клозет». Сміття і непотріб у ранніх драмах Бертольта Брехта / Пер. А. О. Івасик. Брехтівський часопис (3). pp. 208-211. ISSN 2303-9612

Ігнатенко, Д. Є. (2013) ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ З ВЛАСНИМИ ІМЕНАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 314-317. ISSN 2076-6173

Ілліна, О. В. (2013) Формирование готовности будущих социальных педагогов работать с детьми с ограниченными функциональными возможностями. Образование. pp. 18-20. (Unpublished)

Ільніцька, Майя, Чекотун, Леся (2013) Підготовка підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 19-21.

Існюк, І. В. (2013) Українська традиція і динаміка змін у сучасному художньому просторі України. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Іщук, Р. А., Шелюк, Ю. С. (2013) Структура та функціонування фітопланктону О.Ониськове. In: Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів, Житомир.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2013) Завдання суспільно-географічної комплексології в ХХІ столітті. Економічна та соціальна географія, 3 (68). pp. 11-20.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2013) Київський столичний регіон: його межі, функції та напрями розвитку. Економічна та соціальна географія, 1 (66). pp. 21-31.

А

Абдуллаева, Гызылгюль (2013) Параллель q x//ğ//h в литературном азербайджанском языке XVII века. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 250-254. ISSN 2076-6173

Авчіннікова, Г. Д. (2013) ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У США. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 99-102. ISSN 2076-6173

Алексієвець, О. М. (2013) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПРОСОДІЇ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 134-137. ISSN 2076-6173

Алмаммедова, Сабіна (2013) ТЕРМІНИ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ, ЗАПОЗИЧЕНІ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 187-189. ISSN 2076-6173

Алпатова, О. М. (2013) Вплив основних абіотичних чинників водного середовища на черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) Українського Полісся. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 18-29.

Алпатова, О. М., Шевчук, С. Ю. (2013) CУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ НАЙПРОСТІШИХ ТА ПОЛОЖЕННЯ В НІЙ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ І ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ. "Біологія: від молекули до біосфери". Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р.). pp. 227-228. ISSN 978-617-578-076-3

Алпатова, О. М., Шевчук, С. Ю. (2013) Сучасний стан системи найпростіших та положення в ній черепашкових амеб і гетеротрофних джгутикових. «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р., м. Харків, Україна). pp. 227-228. ISSN ІSВN 978-617-578-076-3

Амиралиева, Ирада Бёюкага кызы (2013) ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ, ПРАКТИКИ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 89-92. ISSN 2076-6173

Андрусишин, Т. В. (2013) Вміст важких металів у Bombina Bombina L. з р. Збруч. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 172-173.

Андрушенко, О. Ю. (2013) ФОРМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНТЕКСТУ У ДІАХРОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 138-141. ISSN 2076-6173

Андрушенко, О. Ю. (2013) ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 33-37. ISSN 2076-6173

Андрійчук, Н. М. (2013) Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах інклюзивної освіти. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 9 (17). pp. 5-13.

Андрійчук, Н. М. (2013) ТВОРИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 157-161. ISSN 2076-6173

Андрійчук, Н. М. (2013) Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г.К. Честертона "Злочин комуніста"). Вісник Черкаського університету, 5 (258). pp. 91-98.

Андрійчук, Н. М. (2013) Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г.К. Честертона «Злочин комуніста»). Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». pp. 91-97.

Андрійчук, Н. М. (2013) Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті «Дивний жарт»). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]. pp. 117-125.

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедов, О. (2013) Yerli ot - iymlerin we mineral serisdelerin. Taze Oba (12). pp. 32-33. ISSN 0868-7560

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедов, О. (2013) Обезвреживание хлопкового шрота от госсипола и использование его в животноводстве. In: Міжнародна наукова конференція 6-7 вересня 2013 р., 6-7 вересня 2013, Туркменістан, Ашгабад.

Аннамухаммедова, О. О., Аннамухаммедов, А. О. (2013) Вивчення рівня гематологічних показників крові сільськогосподарських тварин, які утримуються на територіях з різним ступенем радіозабруднення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 310-314. ISSN 2076-6173

Аннамухаммедова, О. О. (2013) Тестові завдання з нормативної дисципліни "Геоботаніка". [Teaching Resource] (In Press)

Антонова, О. Є. (2013) «Він прожив за життя три життя…». Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського : зб. наук. праць. pp. 6-18.

Антонова, О. Є. (2013) Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості. Акмеологія в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць (23). pp. 57-62.

Антонова, О. Є. (2013) До історії становлення дослідницького навчання. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 6-13.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров'язберігаюча компетентність особистості. Магістр медсестринства: український науково-практичний журнал. pp. 10-17.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров’язбереження учнів початкової школи як засіб досягнення сталого розвитку держави. Сталий розвиток: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. pp. 232-241.

Антонова, О. Є. (2013) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Духовно-нравственные основы воспитания культурной элиты общества : коллективная монография. pp. 172-218.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогіка довжиною з життя. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 40-48.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогічна обдарованість суб’єктів освітнього процесу як адрагогічна проблема. Андрагогічний вісник (4). pp. 103-110.

Антонова, О. Є. (2013) Побудова здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (із досвіду діяльності шкіл Житомирщини). Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (78). pp. 204-210.

Антонова, О. Є. (2013) Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного подхода. Одарённый ребёнок : научно-практический журнал (3). pp. 126-139.

Антонова, О. Є. (2013) Сущность и структура психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе. Вектор науки Тольяттинского государственного университета : Серия: Педагогика, психология (1(12)). pp. 25-29.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Сидорчук, Н. Г., Левківський, М. В., Колесник, Н. Є., Якса, Н. В., Вознюк, О. В., Ковальчук, В. А., Коновальчук, І. І., Круковська, І. М., Миколаєнко, Н. М., Павленко, В. В., Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2013) Методика викладання педагогіки: курс лекцій. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Арешонков, В. Ю. (2013) ЗМІСТ РАДЯНСЬКОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ ЗА ПРОГРАМАМИ ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Арешонков, В. Ю. (2013) Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в понятійній системі історико-методичного дослідження. Науковий вісник Донбасу (4(24)). pp. 96-100.

Арешонков, В. Ю. (2013) Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в школах України за програмами 1923–1924 років. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (2). pp. 3-9.

Арешонков, В. Ю. (2013) Логіка і психологія як навчальні предмети у школі: радянський досвід упровадження. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (41). pp. 4-15.

Арешонков, В. Ю. (2013) Розвиток теоретичних основ змісту середньої освіти у вітчизняній педагогіці в першому двадцятиріччі ХХ століття. Історико-педагогічний альманах (1). pp. 66-70.

Арешонков, В. Ю. (2013) Содержание школьного обществоведения в Украине по программам конца 20-х гг. ХХ в. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (13). pp. 31-35.

Арешонков, В. Ю. (2013) Трансформація змісту предмета «Суспільствознавство» (1963–1975 роки) у межах переходу від модернізованої «Школи праці» до «Школи навчання». Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету (2(9)). pp. 185-191.

Арешонков, В. Ю. (2013) Трансформація змісту предмета «Суспільствознавство» (1976–1986) у межах радянської «Школи навчання». Теорія та методика навчання та виховання. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. (34). pp. 23-34.

Арешонков, В. Ю. (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРЕДМЕТА ''КОНСТИТУЦІЯ СРСР ТА УРСР'' У РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-50-І РР. ХХ СТ.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 21-26. ISSN 2076-6173

Артамошкіна, Л. А. (2013) Основні тактики та стратегії англомовного передвиборчого дискурсу. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Артюшина, М. В. (2013) МЕТОДИ І ПРИЙОМИ МОТИВУВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). ISSN 2076-6173

Асмукович, І. В. (2013) Моделирование двуязычного терминологического тезауруса по авиации. Филологические науки. Вопросы теории и практики, м. Тамбов.

Асмукович, І. В. (2013) Прагмалінгвістичні особливості англійської авіаційної фахової мови (на матеріалі нормативно-технічної документації ICAO). Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики ”, м. Чернівці ЧНУ.

Асмукович, І. В. (2013) Принципи побудови двомовного тезауруса фахової мови авіації. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки : Філологічні науки : зб. наук. праць. ― Луцьк : СНУ.

Асмукович, І. В. (2013) СИНОНІМІЯ ТА ВАРІАНТНІСТЬ В АВІАЦІЙНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 286-290. ISSN 2076-6173

Асмукович, І. В. (2013) Термінологічна насиченість англійських авіаційних фахових текстів. Матеріали VIІ Міжнародної науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, м. Кіровоград: РВД КДПУ ім. В. Винниченка.

Астрахан, Н. І. (2013) Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 175-183. ISSN 2305-5898

Астрахан, Н. І. (2013) Теорія неможливості теорії літературного твору» в праці С. Лема «Філософія випадку». Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (13). pp. 7-11.

Астрахан, Н. І. (2013) "ДОБРА ЛЮДИНА ІЗ СИЧУАНІ" Б. БРЕХТА: ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 38-42. ISSN 2076-6173

Ахметов, Р. Ф., Кутек, Т. Б. (2013) Використання сучасних комп’ютерних засобів і методів дослідження у процесі технічної підготовки кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Молода спортивна наука України : зб. наук. праць.. pp. 113-118.

Ахметов, Р. Ф., Кутек, Т. Б. (2013) Использование современных биомеханических технологий в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов. Наука в олимпийском спорте. pp. 100-118.

Ахметов, Р. Ф., Кутек, Т. Б. (2013) Использование современных биомеханических технологий в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов. Наука в олимпийском спорте.. pp. 100-118.

Ахметов, Р. Ф., Максименко, Г. М., Кутек, Т. Б. (2013) Легка атлетика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів України. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Б

Бабич, М. В., Шелюк, Ю. С. (2013) Структурно – функціональна характеристика фітопланктону річки Ірпінь. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 14-15.

Бабчук, Ю. Й. (2013) Этнические особенности дикторов как фактор влияния на тембральные характеристики междометия “hey”. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота.

Балацька, О. Л. (2013) НАУКОВА КРИТИКА ЯК ДИСКУРСИВНИЙ ФЕНОМЕН. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 193-196. ISSN 2076-6173

Барабаш, А. С., Сорочинська, О. А. (2013) Періоди становлення еколого-натуралістичної роботи в Україні. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ,. pp. 220-222. ISSN УДК: 378:37.033+502

Баран, В. К., Буравський, О. А. (2013) Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985-1991 рр. Історичні студії. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 133-137.

Барановська, Л. В. (2013) Проектирование профессионально-педагогических условий внедрения личностно ориентированного подхода в профессиональной подготовке будущих офицеров управления тактического уровня. Карельский научный журнал (2). pp. 5-8.

Бараняк, М. М. (2013) Кароліне Шпренґер. Функціоналізована дійсність. Новий дидактичний підхід до «Домашніх проповідей» Бертольта Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 27-34.

Бараняк, М. М. (2013) КАУЗАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 291-295. ISSN 2076-6173

Бараняк, М. М. (2013) Мовна реалізація каузативності у німецьких прислів’ях (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Серія: Філологічні науки. - №19 (268).

Барбелко, Н. С. (2013) Межкультурная коммуникация как средство воспитания межкультурной толерантности. Карельский научный журнал (2). pp. 8-12.

Барбелко, Н. С. (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 103-107. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А., Тарнавська, Н. П. (2013) Формування готовності майбутніх педагогів до встановлення гуманних стосунків з учнями. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського (13). pp. 50-53.

Бахтин, А. К., Таргонський, А. Л. (2013) Экстремальные задачи для частично неналегающих областей со свободными полюсами. Доповіді національної академії наук України, 11. pp. 13-18. ISSN 1025-6415

Башманівська, Л. А. (2013) Родинне виховання на уроках української літератури в процесі вивчення творчості М. Стельмаха. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 8-12.

Башманівська, Л. А. (2013) Формування мовно-літературної компетентності учнів на уроках літератури рідного краю. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури (11). pp. 38-47.

Башманівська, Л. А., Білоус, Н. М. (2013) Башманівська Л.А., Білоус Н.М. Практикум з методики викладання української літератури. In: Практикум з методики викладання української літератури: Навчально-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівська, Я. В. (2013) Віртуальна реальність як чинник зростаючого усамітнення людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 15-19. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2013) Проблема вибору в романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 5-8.

Башманівський, О. Л. (2013) Особливості вживання прикметників black та white у складі фразеологічних зворотів англійcької мови. Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки (20). pp. 181-186.

Башманівський, О. Л. (2013) Пряма і непряма номінація прикметників на позначення кольору – лінгвокультурні особливості перекладу. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (14). pp. 119-124. ISSN 2227-2844

Безвушко, Зоряна (2013) Соціальна незахищеність молодої сім'ї в Україні. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 42-46.

Бенедисюк, М. М. (2013) Использование межпредметных связей для создания системы заданий по физике. Socialinis ugdymas Social Education (4(36)).

Бенедисюк, М. М. (2013) Створення і використання системи міжпредметних зв’язків у навчанні фізики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (42). ISSN 2311-5491

Березюк, О. С. (2013) Фомирование этноэстетической компетентности личности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 54-56.

Березюк, О. С. (2013) Чинники етнопедагогіки. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2013) Парадигма етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища поліського регіону. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А. (2013) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Піддубна, О. М., Башманівський, В. І., Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, Ю. В. (2013) Подготовка будущего учителя к применению метода моделирования педагогических ситуаций в учебном процессе. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 12-14.

Бечко, Я. В. (2013) АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КЛЮЧОВОЮ ЛЕКСЕМОЮ АНГЛ. FIRE. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 48-50. ISSN 2076-6173

Бигич, М. Ю., Константиненко, Л. А. (2013) Круговійчасті інфузорії очисних споруд м. Бердичева. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 206-207.

Бистрицька, Олена, Королюк, О. М. (2013) Задачі за готовими малюнками на уроках стереометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 146-149.

Благова, Т. О. (2013) Особливості хореографічного виховання школярів у системі освіти в Україні: історико-педагогічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Блажиєвський, Г. В. (2013) Значення спортивних споруд у формуванні здорового способу життя. Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. pp. 173-178. (Unpublished)

Блонська, Ольга (2013) Аналіз сучасного стану соціально-педагогічної роботи з молодими сім’ями в умовах малого міста. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 33-35.

Бобрицька, В. І., Процька, С. М. (2013) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 58-61. ISSN 2076-6173

Бовсуновська, М. О., Циганюк, А. О. (2013) Видатний краєзнавець Житомирщини. Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 201-202.

Бовсунівська, Н. М. (2013) Музична естетика Київської Русі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Богайчук, І. В. (2013) Die Schreibkonferenzmethode in der Schreibkompetenzentwicklung. "Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур": Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів(27-28 вересня 2013р.). pp. 33-35.

Божук, Антон (2013) Дихотомія "сила - слабкість" у гендерному аспекті (на матеріалі драматичних творів Степана Васильченка). Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 184-191. ISSN 2305-5898

Бойко, Юлія, Соболевська, Г. І. (2013) ЛИЦАРСЬКИЙ РОМАН «ТРІСТАН ТА ІЗОЛЬДА»: СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ. Полілог (1). pp. 26-34. ISSN 2311-1844

Болотіна, М. В. (2013) Мотив сім’ї у малих драматичних творах Бертольта Брехта та Гарольда Пінтера: спроба порівняльного аналізу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 5-10.

Бондар, А. М. (2013) Петер Гухель. Хитрий реалiст. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 95-98.

Бондаренко, Г. Ф. (2013) Житомирская прозаическая школа: особенности художественного мира. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 46-48.

Бондаренко, Тетяна, Сверчевська, І. А. (2013) Функціонально-графічний метод розв'язування рівнянь та їх систем з параметром. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 140-142.

Бондарчук, О. А. (2013) НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ОСВІТИ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ АВСТРАЛІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 202-206. ISSN 2076-6173

Борисенко, В. Й. (2013) Здобутки і прорахунки Гадяцької угоди 1658 р. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 19-30.

Борисенко, Н. Д. (2013) Вплив соціального статусу комуніканта на стратегії персонажного мовлення (на матеріалі британської драми). Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича.

Борисенко, Н. Д. (2013) Комунікативна поведінка персонажів британської драми: соціолінгвістичний аспект. Літературознавчі студії.

Борисенко, Н. Д. (2013) Персонажне мовлення як відображення соціально-статусних характеристик комунікантів (на матеріалі британської драми). Мовні і концептуальні картини світу / за ред.. А.Д. Бєлової. – Київ: ВПЦ «Київський університет».

Борисенко, Н. Д. (2013) Стратегии и тактики персонажного дискурса британской драмы: социолингвистический аспект. Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы : материалы Третьей междунар.научн-метод.конф., г. Волгоград, 25 апр. 2013 г. / редкол.: Т.Н. Астафурова (отв.ред.), О.В. Атьман (отв.ред.). – Волгоград: Изд-во ВолГУ.

Борисенко, Наталія, Єршов, В. О. (2013) Особенности интерпретации фаустовского сюжета в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Полілог (1). pp. 35-40. ISSN 2311-1844

Боркач, Є. І. (2013) Академічна мобільність в Угорщині на початку ХХІ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 44-47. ISSN 2076-6173

Борова, Л. О., Чайка, Т. Б. (2013) Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 200-203. ISSN 2076-6173

Боса, В. П. (2013) СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ (ОБ’ЄМНО-ПРАГМАТИЧНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ТЕКСТУ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 296-299. ISSN 2076-6173

Боцян, Т. В. (2013) Sustainable reports in Ukraine: evaluation of the situation. Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations. pp. 29-32.

Боцян, Т. В. (2013) Вплив соціальної відповідальності бізнесу на збалансоване природокористування регіону. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: зб. матеріалів сьомої міжнар. наук.-практ. конф. pp. 17-19.

Боцян, Т. В. (2013) Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності. Економічний часопис ХХІ (3-4(1)). pp. 50-53.

Боцян, Т. В. (2013) Корпоративна соціальна відповідальність через призму обліково-аналітичного забезпечення менеджменту: основні проблеми. Вісник соціально-економічних досліджень.

Бродецька, Н. В., Гненна, Л. Ф. (2013) Профілактика дитячого травматизму на заняттях фізичної культури та спорту. НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ -2013, 17 (17). pp. 96-97. ISSN 978-966-8736-05-6

Бродська, О. О. (2013) ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО У НОВЕЛІ ''ЛЕЙТЕНАНТ ГУСТЛЬ'' АРТУРА ШНІЦЛЕРА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Бублик, Т. Є. (2013) ФРЕЙМОВЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОНЦЕПТІВ PROGRAMMING ТА BELIEF У МЕДИТАТИВНИХ ПРИТЧАХ Е. ДЕ МЕЛЛО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 197-200. ISSN 2076-6173

Бугасова, Н. В. (2013) СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ІММІГРАНТІВ У ШВЕЦІЇ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Будник, О. Б. (2013) ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕТНІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЇЇ ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗУМІННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 66-69. ISSN 2076-6173

Булгаков, О. І. (2013) Ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до фізкультурних хвилинок. Спортивний вісник Придніпров’я (1). pp. 58-61. ISSN 2071-1476

Булгаков, О. І. (2013) Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня. Other thesis, Харківська державна академія фізичної культури.

Булуй, І. В., Муж, Г. В. (2013) Макрофлора річки Іллімка (притока річки Норинь) в межах села Нові Велідники. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 15-16.

Буравський, О. А. (2013) Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 99-102.

Буравський, О. А. (2013) Римо-католицька церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору, 5. pp. 181-189. ISSN 2306-3548

Бурдейна, О. Р. (2013) КОМПАРАТИВНІ МОДЕЛІ КОНЦЕПТУ INSULARITY. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 159-161. ISSN 2076-6173

Бутузова, Л. П. (2013) Соціально-психологічна толерантність фахівців з туризму як основа гармонізації міжетнічної взаємодії. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В.. pp. 192-195.

Буханевич, Н. В. (2013) Оценивание знаний студентов в университете по охране труда. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 14-16.

ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ (2013) Патент 83664 Україна, МПК Н01L 21/268. Спосіб створення омічного контакту до InP та GaAs. u 2013 03026.

Бігич, О. Б., Мокіна, А. Г. (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 66-70. ISSN 2076-6173

Біла, О. М. (2013) Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики XIX - початок XX століття. І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року. pp. 39-40.

Біла, О. М. (2013) Публікації газети «Волынь» як джерело для вивчення історії волинської губернії (ХІХ – початок ХХ ст.). Гуржіївські історичні читання (6). pp. 73-76. ISSN 978-966-493-676-4

Білоус, Анастасія, Бондаренко, Г. Ф. (2013) РОМАН КАРЕЛА ЧАПЕКА «ВІЙНА З САЛАМАНДРАМИ» ЯК ЖАНР РОМАНУ-ПЕРЕСТОРОГИ. Полілог (1). pp. 12-17. ISSN 2311-1844

Білоус, Богдан (2013) Вільям Шекспір у перекладах Бориса Тена. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 103-105. ISSN 2305-5898

Білоус, Е. В. (2013) Особливості формування та діяльності партійно-радянської номенклатури західних областях України в 1944-1945 роках. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 150-152.

Білоус, Н. М. (2013) Проблеми адекватності художнього сприймання твору. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. (11). pp. 47-55.

Білоусова, І., Шмиглюк, О. Г. (2013) Особливості регуляції навчальної діяльності студентів-психологів 4-го курсу. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 18-19.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 50-54.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки, 2 (13). pp. 50-54.

Білошицька, Т. Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2013) Педагогічне консультування сім’ї у спадщині А.C. Макаренка. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (3(29)). pp. 169-176.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Порівняльний аналіз психологічного та педагогічного консультування. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць (14). pp. 73-78. (Unpublished)

Білошицька, Юлія, Бондаренко, Г. Ф. (2013) ОБРАЗ БУНТІВНОЇ ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ». Полілог (1). pp. 18-25. ISSN 2311-1844

Білушенко, А. А. (2013) Рукокрилі (Chiroptera) центрального лісостепу України (фауна, екологія, охорона). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Білюк, І. Л. (2013) Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу. Мовні і концептуальні картини світу, 1 (46). pp. 164-172.

Білюк, І. Л. (2013) Позиціонування глобальних міст в Інтернеті: Нью-Йорк і Лондон. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 195-199. ISSN 2076-6173

Білявська, В. С. (2013) Об’єднані іменем Юзефа Ігнація Крашевського. Полілог (1). pp. 138-140. ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. (2013) Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у «Мемуарах із життя» Єви Фелінської. Київські полоністичні студії, XXII. pp. 233-237.

Білявська, В. С. (2013) «Спогади про подорож до Сибіру, перебування в Березові та Саратові» Єви Фелінської: генологічний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (28). pp. 3-7.

Білявська, В. С. (2013) Єва Фелінська в культурно-громадському просторі Правобережної України першої половини ХІХ ст. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 207-211. ISSN 2220-2544

Білявська, В. С. (2013) Образ авторки-емансипантки в "Статуті жіночого товариства" та "Мемуарах із життя" Єви Фелінської. Українська полоністика (10). pp. 66-73. ISSN 2220-4555

Білявська, В. С. (2013) Эйдос дороги в «Мемуарах из жизни» Евы Фелинской. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 37-39.

Білявська, В. С., Єршов, В. О. (2013) У вінець шани Ю. І. Крашевського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 312-316. ISSN 2076-6173

Біляк, І. В. (2013) Особливості функціонування мовної гри в англомовному новинному медіатексті. Науковий вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 37-42.

Біляченко, Г. П. (2013) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до співпраці з недержавними організаціями. Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів/ за заг. ред. Н.П. Павлик]. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – 290 с (2).

Біляченко, Г. П. (2013) Соціально-педагогічна діяльність у недержавних організаціях: категорійно-понятійний аналіз. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 17. – Ч. 1. – Київ- Ів.-Франківськ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 216 с., 1 (17).

Білінський, Д. Ю. (2013) Зародження пасивних конструкцій в давньоанглійській мові. Мови та літератури у полікультурному суспільстві. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.п.н., професора Соколової І.В., к.філол.н., доцента Бумбур Ю.М..

Білінський, Д. Ю. (2013) Особливості вживання пасивних конструкцій в сучасній англійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Бірюкова, Г. С. (2013) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДСТВА. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

В

Вакалюк, Т. А. (2013) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Working Paper. Вид-во ЖДУ імені І. Франка, Житомир.

Вакалюк, Т. А. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMP ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). pp. 84-97. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. (2013) Види та призначення електронних засобів навчання. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 110-112.

Вакалюк, Т. А. (2013) Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. In: Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Загрози безпеки інформаційних ресурсів у комп’ютерних системах. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару (17 квітня 2013 р.). pp. 16-20.

Вакалюк, Т. А. (2013) Засвоєння загальної схеми розв'язування задач з програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї (7(111)). pp. 7-10.

Вакалюк, Т. А. (2013) Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Можливості використання хмарних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). pp. 97-99.

Вакалюк, Т. А. (2013) НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 177-181.

Вакалюк, Т. А. (2013) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць / за ред. канд. пед. наук Королюк О.М. (6). pp. 230-233.

Вакалюк, Т. А. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2013.. pp. 275-277.

Вакалюк, Т. А. (2013) Розв'язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (113). pp. 109-114.

Вакалюк, Т. А. (2013) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Збруєва. (8 (34)). pp. 343-352.

Вакалюк, Т. А. (2013) Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) ФОРМУВАННЯ МИСЛИТЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 27-32. ISSN 2076-6173

Вакалюк, Т. А. (2013) Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (71)). pp. 27-32.

Вакалюк, Т. А., Петровська, Т. Л. (2013) КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 90-96.

Варгата, О. В. (2013) МЕТОДИЧНА РОБОТА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕСТЕТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ УЧНІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 33-37. ISSN 2076-6173

Васильєв, Є. М. (2013) «Сколько мне еще понадобится счастья...», или Брехт «во всем масштабе страстей и юмора» (спектакль Михаила Левитина «Кураж» в Московском театре «Эрмитаж»). Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3).

Васильєва, Р. Ю. (2013) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 101-105. ISSN 2076-6173

Василюк, І. М. (2013) Этнофитонимические номинации в английском и русском языках. Актуальные проблемы искусствоведения, филологии и культурологии.

Василюк, В. І. (2013) Екзистенціальне осмислення феномену буття людини у творчості Івана Багряного. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 19-25.

Василівська, Н. І. (2013) Шевчик Ґр. Б. Бертольт Брехт і Польща: про історію рецепції та способи сприйняття / Пер. Н. І. Василівської. Брехтівський часопис (3). pp. 219-225. ISSN 2303-9612

Васьківська, Г. О. (2013) МЕТАПРЕДМЕТНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ В СТАРШОКЛАСНИКІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 70-74. ISSN 2076-6173

Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Шевчук, Т. В., Янович, Л. М. (2013) Поширення та деякі популяційні характеристики молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) у басейні Прип’яті України. In: IX mezinárodní vědecko-practická conference “Zprávy vědecké ideje – 2013”, 27 října - 05 listopadu 2013 roku, Praha.

Ващук, О. В. (2013) Целесообразность формирования технологии подготовки учителей естественных дисциплин к развитию академической одаренности старшекласcников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 45-49.

Ващук, О. В. (2013) ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ: СУТНІСТЬ, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 103-109. ISSN 2076-6173

Ващук, О. В. (2013) ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ АКАДЕМІЧНО ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА УМОВ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ОБДАРОВАНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 108-113. ISSN 2076-6173

Ведмеденко, Ю. В., Астахова, Л. Є., Муж, Г. В. (2013) Особливості біорізноманіття річки Уж. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 16-19.

Ведмеденко, Ю. В., Астахова, Л. Є. (2013) Проблеми екосистеми річки Уж. Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 173-176.

Великорода, В. Б., Небелюк, Л. Р. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ДІЙ ПОЛІТИКІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 51-54. ISSN 2076-6173

Величко, О. Ю. (2013) ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ НАУКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 114-117. ISSN 2076-6173

Величко, О. Ю. (2013) Критерии, показатели и уровни измерения сформированности гражданской компетентности будущих менеджеров туристической индустрии. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 16-19.

Венгерська, В. О. (2013) Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: соціально-класові, громадянські та національні дилеми (к. XIX ст. - лютий 1917 р.). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Інститут "Ткума". pp. 25-34.

Венгерська, В. О. (2013) Ідеї культурно-національної автономії в консервативній концепції русофілів. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. (7(99)). pp. 18-22. ISSN 2077-1800

Венгерська, В. О. (2013) Проблеми функціонування Житомирського відділення українського державного банку періоду Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 43-45.

Венгерська, В. О. (2013) Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 15-17. ISSN 2076-1554

Венгерська, В. О. (2013) Українські «проекти» та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів: ідеї, концепції, практики (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вербівський, Д. С. (2013) Особенности использования мультимедийных презентаций в учебном процессе высшей школы. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета : Междунар. интернет-конф., 1-30 ноября 2013 г..

Вержанська, Таїсія (2013) НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ПОВЕДІНКИ ВЕРХІВКИ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОБУТІ ПРАВОБЕРЕЖНИХ МАГНАТІВ. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 261-265.

Весельська, Г. С. (2013) Функціонування сурядних сполучників у поетичній творчості М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 231-238. ISSN 2220-7996

Весельська, М. В., Фещук, Р. В., Киричук, Г. Є. (2013) Особливості впливу органічних полютантів на вміст молочної кислоти в організмі Ставковика звичайного. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 89-90.

Вигівський, В. Л. (2013) Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство" (19). pp. 59-64.

Випасняк, Галина (2013) Між святістю та гріховністю: дилема Андрія Лаговського в однойменному романі Агатангела Кримського. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 192-200. ISSN 2305-5898

Вискушенко, С. А. (2013) Наукові підходи до вивчення фахових мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 166-168. ISSN 2076-6173

Вишневський, А. В. (2013) Природно-кліматичні особливості та характеристика лісового фонду Рівненського Полісся. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 207-209.

Власенко, Р. П., Бадрак, С. О. (2013) ІГРОВЕ СПРЯМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED - 2013". pp. 47-49. (Unpublished)

Власенко, Р. П., Крон, А. А., Рошко, В. Г., Онищук, І. П. (2013) Базові реакції угруповань лумбріцид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес. Природа Західного Полісся та прилеглих території. pp. 118-124.

Власюк, Ігор (2013) Протоієрей Арсеній Пероговський (1851–1933). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції /Збірник наукових праць. pp. 269-272.

Власюк, Ігор (2013) Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках. Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 75-81.

Власюк, Ж. І. (2013) Обзор проблемы справедливости в психолого-педагогическом измерении. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 63-66.

Власюк, Ігор (2013) Становище Православної церкви у Західній Україні та Західній Білорусі міжвоєнного періоду (1921-1939 рр.): огляд сучасної історіографії. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць /Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. (6). pp. 47-50.

Вовк, В. П. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКТОРІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 81-84. ISSN 2076-6173

Вовченко, І. І., Колесник, С. О. (2013) Система відбору бігунів до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах. Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 248-249. (Unpublished)

Вовченко, І. І., Марчук, В. І. (2013) Спеціальна фізична підготовка бігунів на короткі дистанції. Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 255-256. (Unpublished)

Вовченко, І. І., Пінковська, А. М. (2013) Фізичний розвиток молодших школярів гуманітарної гімназії. Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 260-262. (Unpublished)

Вовченко, І. І., Чудовська, О. В. (2013) Технічна і тактична підготовка тенісистів групи підвищення спортивної майстерності. //Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 269-270. (Unpublished)

Вовченко, І. І., Шевчик, Р. Б. (2013) Стан матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних товариств на Житомирщині. Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 271-272. (Unpublished)

Вовченко, І. І., Шостак, І. В. (2013) Підготовка юних волейболістів. Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 275-277. (Unpublished)

Вовченко, І. І., Гедзюк, Д. О. (2013) Динаміка спеціальної фізичної підготовки бігунів на середні дистанції. Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 237-238. (Unpublished)

Вознюк, О. В. (2013) Виховний заклад А.С.Макаренка як довершена педагогічна система та гармонійне розвивальне середовище. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3). pp. 10-20.

Вознюк, О. В. (2013) Виявлення магістральної тенденції розвитку освіти (на прикладі розвитку педагогічних технологій у галузі естетичного виховання). Інновційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперевної освіти: збірник наукових праць / за ред. О.С.Березюк, О.М.Власенко. pp. 77-89.

Вознюк, О. В. (2013) Главные аспекты холистической парадигмы образования. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (7). pp. 101-119.

Вознюк, О. В. (2013) Головні аспекти концепції семантичного простору Всесвіту. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті". p. 4.

Вознюк, О. В. (2013) Гуманітарне знання як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2013) Духовність як компетентність особистості. Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М.Власенко.. pp. 34-45.

Вознюк, О. В. (2013) Діагностичний інструментарій дослідження розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (76). pp. 183-188.

Вознюк, О. В. (2013) Знаннєва інтеграція як основа інтердисциплінарності педагогіки. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny. pp. 707-717.

Вознюк, О. В. (2013) Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности. Other. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Вознюк, О. В. (2013) Информационная концепция здоровья личности. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы. (22). pp. 37-46.

Вознюк, О. В. (2013) Исследовательская деятельность как фактор духовного и соматического здоровья личности. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2013 р., м. Київ. pp. 51-59.

Вознюк, О. В. (2013) Кіберсоціалізаційні наслідки комп’ютеризації як суттєвого чинника побудови сучасного інформаційного простору. Наукові записки Малої академії наук України. – Збірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки.. pp. 23-35.

Вознюк, О. В. (2013) Личность как трансцендентальная сущность. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции / под общ.ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И.Сметанского. pp. 53-60.

Вознюк, О. В. (2013) Методологічні принципи синергетичних концепцій акмеології. Акмеологія в Україні: теорія і практик: зб.наук.праць (23). pp. 43-47.

Вознюк, О. В. (2013) Модель особистості педагога. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (19). pp. 231-239.

Вознюк, О. В. (2013) Особистісний аспект здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць.. pp. 243-288.

Вознюк, О. В. (2013) Погляд на особистість учителя крізь призму його професійно важливих якостей. Андрагогічний вісник (4). pp. 51-58.

Вознюк, О. В. (2013) Програма та хід педагогічного експерименту щодо розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. (78). pp. 134-142.

Вознюк, О. В. (2013) Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості як творчої трансцендентної сутності. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2013) Резонансная парадигма современной науки. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17887, 09.02.2013.

Вознюк, О. В. (2013) Реформування освіти у контексті сучасних освітніх міфів. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, В. Огнев'юка, С. Сисоєвої.. pp. 239-250.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток гуманітарного знання в сучасну епоху як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження (30). pp. 184-203.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетика економічних систем: навчальний посібник. Вид-во ЖДТУ, Житомир.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетичне зближення науки та релігії. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2013) Теоретико-методологічні та технологічні аспекти педагогічної системи А.С. Макаренка у контексті глобальних проблем сучасної освіти. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття / за ред. О.А. Дубасенюк: монографія. pp. 72-104.

Вознюк, О. В., Борисюк, С. Л. (2013) Синергетика військових конфліктів: метод нелінійного прогнозування історичних подій. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир,, 2. pp. 3-5.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2013) Ноосферна освіта – умова реалізації концепції сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 23-29.

Вознюк, О. В. (2013) Екзистенціалізм у світлі міждисциплінарних досліджень. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 25-28.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: теорія і практика. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Войналович, Л. П. (2013) Peculiarities of teaching the monological speech competence on the first-year of study of the foreign language departments. XVIII TESOL – Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions, April 12 -13. p. 158.

Войналович, Л. П. (2013) Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), 3. pp. 28-32.

Войнаровська, Н. В. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 75-78. ISSN 2076-6173

Войтенко, О. А. (2013) Основи проектування взаємодії в інтерактивних системах. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 81-82.

Войтович, Н. Ф. (2013) Права і свободи людини в новітньому КПК під час провадження негласних слідчих (розшукових) дій. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року) (8). pp. 135-139.

Войтович, О. П. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 106-110. ISSN 2076-6173

Войцехівська, Н. К. (2013) ПРИМИРЕННЯ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 55-58. ISSN 2076-6173

Володін, А. О. (2013) Жанрова своєрідність «Опери злидарів» Дж. Гея та її трансформація в «Тригрошовій опері» Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 10-13.

Волчкова, А. Ю. (2013) Новітні англійські епоніми та їх переклад на українську мову. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Вольницька, Д. О. (2013) Порівняльний аспект інверсії та топікалізації у середньоанглійській мові на матеріалі «The Canterbury Tales» Дж. Чосера. Cучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш. pp. 90-95.

Вольницька, Д. О. (2013) Структурні особливості іменної фрази у сучасній англійській мові. Studia Philologica (3). pp. 78-85.

Вольницька, Д. О. (2013) Топікалізація у середньоанглійській мові. «Проблеми філології в педагогічному дискурсі: Збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка.

Вольська, Ю. В. (2013) Особливості поетичного синтаксису Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 239-242. ISSN 2220-7996

Воронюк, О. Л. (2013) Екзистенціалізм та кінець модерну: філософсько-літературний дискурс. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 28-31.

Вікарчук, О. І. (2013) Інноваційна культура як ефективний метод управління. Науковий журнал "Бізнес-інформ" (1). pp. 298-308.

Вікарчук, О. І. (2013) Інноваційна культура як функціональна підсистема інноваційного потенціалу підприємства. Вісник ЖДТУ (1(63)). pp. 230-233.

Вікарчук, О. І. (2013) Інноваційна культура, як ідеологія управління діловою активністю підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка., 18 (2). pp. 33-40.

Вікарчук, О. І. (2013) Особливості формування інноваційної культури підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. (1 (48)). pp. 52-56.

Вікарчук, О. І. (2013) Роль інноваційної культури у процесі відродження людського капіталу. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 198-223. ISBN 978-966-683-383-2

Вінярська, Г. Б., Бондар, О. І. (2013) Цитохромоксидазна активність Chlorella Vulgaris за дії селену. ІV науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2013». pp. 19-22.

Вірковський, А. П. (2013) МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РЕТРОПЕДАГОГІКИ ЯК ЗАСОБУ НЕЛІНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 25-30. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2013) Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 59-63.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів освіти у вивченні педагогічних наук як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Вища педагогічна освіта США. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 269-274.

Вітвицька, С. С. (2013) Новаторський підхід у педагогічній діяльності А. С. Макаренка. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХ1 століття. pp. 65-72.

Вітвицька, С. С. (2013) Соціоекологічні аспекти виховання підростаючих поколінь у педагогічній спадщині видатних українських педагогів. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 33-39.

Вітер, С. А. (2013) ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 118-122. ISSN 2076-6173

Вітюк, І. К. (2013) ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЗАПОВІДЕЙ: ПЕРША СКРИЖАЛЬ ДЕКАЛОГУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Г

Гавриловська, К. П. (2013) Особливості підготовки студентів-психологів до педагогічної діяльності. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 12-15.

Гайда, О. М. (2013) ПРИЙМЕННИК СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: СИСТЕМА І ПІДСИСТЕМА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 299-303. ISSN 2076-6173

Галайбіда, О. В. (2013) Синтаксичні особливості мови оповідача у романі У. Коллінза "Місячний камінь". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Гальчевська, О. А. (2013) Функції бікомплексної змінної. Оператор Гамільтона, експоненціальна форма зсуву аргументу, рівняння Лапласа та хвильове рівняння. Журнал "Математика-інформатика-фізика". pp. 1-13.

Гаманюк, В. А. (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД БАГАТОМОВНОСТІ У ПРОЕКТАХ EUROCOM. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 71-75. ISSN 2076-6173

Ганькало, Христина (2013) Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 24-25.

Ганькало, Христина, Файчак, Юлія (2013) Проблема тютюнопаління підлітків та шляхи її розв'язання. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 22-23.

Гаранська, Н., Павленко, В. В. (2013) Значення книжки як засобу виховання молодших школярів. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи. pp. 280-283.

Гарасим, Т. О. (2013) ТВОРЧІСТЬ Н. МАКДОНЕЛЛА У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ США. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 59-62. ISSN 2076-6173

Гаращук, К. В., Гаращук, Л. А. (2013) ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

Гаращук, К. В. (2013) ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 260-264. ISSN 2076-6173

Гаращук, К. В., Голубовська, І. В. (2013) Література іноземної мови для дітей. In: Література іноземної мови для дітей: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” за напрямом підготовки „6.010101 – Дошкільна освіта” (денної та заочної форм навчання). Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Гаращук, Л. А., Левицький, А. Е. (2013) Enjoy Practising Phonetics!: Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Гаращук, Тетяна, Гуцало, Л. В. (2013) Волинське дворянське депутатське зібрання та організація діловодства його канцелярії: історіографія проблеми та джерельна база дослідження (кін. XVIII – поч. ХХ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 209-213.

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С. (2013) Лінійні параметри репродукційної системи представників роду Arion (Mollusca, Panpulmonata, Arionidae): оцінка придатності для ідентифікації видів. Збірник праць Зоологічного музею (44). pp. 42-49.

Гарвасюк, Юлія (2013) Відеоролик «Залишайтеся чистими – живіть без наркотиків». Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 40-41.

Гарлицька, Т. С. (2013) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 111-116. ISSN 2076-6173

Гармаш, О. Л. (2013) АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕКСПЛАНАТОРНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 63-66. ISSN 2076-6173

Гвоздієвський, Є. Є., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Гриців, В. І. (2013) Хімічне полірування CdTe та твердих розчинів ZnXCd1-XTe і Cd1-XHgXTe водними розчинами HNO3–ні–тартратна кислота. Науковий вісник Чернівецького університету (658). pp. 136-140. ISSN 2223-1722

Гвоздієвський, Є. Є., Зинюк, О. В., Денисюк, Р. О. (2013) Вимірювання електродних потенціалів процесу хімічного полірування CdTe, ZnXCd1-ХTe та CdХHg1-XTe розчинами системи І2–НІ. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2013» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2013 року, Київ.

Гвоздієвський, Є. Є., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О., Зінкевич, І. Г. (2013) Взаємодія CdTe, ZnxCd1-xTe, Cd0,2Hg0,8Te з йодовиділяючими травниками системи HNO3 – HI – С3Н6О3. In: Матеріали ХІV Міжнародної конференції МКФТТПН-ХIV "ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ТОНКИХ ПЛІВОК ТА НАНОСИСТЕМ", 20-23 травня, Івано-Франківськ .

Герасимов, Ю. О. (2013) Виразне читання медитативної лірики Ліни Костенко (на прикладі виконавського аналізу поезії «Життя іде, і все без коректур…»). Українська мова та література в школі (19). pp. 37-41.

Герасимов, Ю. О. (2013) Виразне читання медитативної лірики Ліни Костенко(на прикладі програмної поезії «Страшні слова, коли вони мовчать...» ). Українська мова і література в школі (6). pp. 38-41. (Unpublished)

Герасимчук, О. Л. (2013) Развитие горного образования в Украине и в западной Европе: сравнительный анализ. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 77-81.

Герасимчук, О. Л. (2013) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 229-235. ISSN 2076-6173

Герасимчук, С. В. (2013) Художні смисли алегоричного зображення у «Слові на Вербну неділю» Кирила Турівського. Science and Education a New Dimension. Philology. pp. 74-77.

Герус, О. Ф. (2013) On the Zygmund-type estimate for a quaternion singular Cauchy integral. Міжнародна конференція "Комплексний аналіз, теорія потенціалу та її застосування".

Гецько, Н. В. (2013) Морфологія тичинкових і маточкових квіток та біологія цвітіння верби білої (Salix Аlba L.). ІV науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2013». pp.. pp. 22-25.

Гижа, І. Б. (2013) Категоріальні ознаки емфатичних конструкцій англійської мови. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Гирин, О. В. (2013) Деграматикалізація в англійській мові як системне явище. Studia Philologica (2). pp. 26-29.

Гирин, О. В. (2013) ПРЕДИКАТИВНИЙ ПІДТИП АНГЛІЙСЬКИХ ЗВОРОТНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 169-172. ISSN 2076-6173

Гладка, Н. В. (2013) ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ НАРЦИСА ТА НАРЦИСИЗМУ В ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 67-69. ISSN 2076-6173

Глазунова, Л. О. (2013) Роль средств народоведения, в формировании эстетической компетентности будущих учителей-филологов. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 81-83.

Глазунова, Л. О. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Глазунова, Л. О. (2013) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Гненна, Л. Ф., Петрощук, І. М. (2013) Ожиріння - медико-соціальна проблема сучасності. Харчова поведінка батьків. Біологічні дослідження - 2013. pp. 180-181.

Гненна, Л. Ф., Петрощук, І. М. (2013) ОЖИРІННЯ – МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ. ХАРЧОВА ПОВЕДІНКА БАТЬКІВ. Біологічні дослідження - 2013. pp. 180-181.

Годованець, Б. Й. (2013) Птахи Українських Карпат: сучасний стан, історичні зміни та проблеми охорони. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Головецька, Зоряна, Астрахан, Н. І. (2013) ПРОБЛЕМА АВТОРА ТА ЧИТАЧА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В РОМАНІ М. О. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». Полілог (1). pp. 41-49. ISSN 2311-1844

Голуб, Т. П. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У МЕЖАХ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 117-121. ISSN 2076-6173

Голубкова, Н. Л. (2013) Семья как партнер современной школы (анализ американского опыта). Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 85-88.

Голумбьовська, М. В. (2013) Сбор пороков в поэзии Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2013). pp. 131-137.

Голяк, М. І. (2013) Морфологічні особливості Змієголовника Молдавського. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 25-27.

Голяченко, Я. Г., Сорочинська, О. А. (2013) Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир. pp. 222-223. ISSN УДК: 373.2.015.31:504

Гончаренко, К. П., Качківська, О. В. (2013) Розвиток малокомплектних шкіл та їх значення в освітній системі. Проблеми освіти і виховання в сучасних умовах. pp. 23-26.

Гончарук, Т. В. (2013) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 123-126. ISSN 2076-6173

Гончарук, М. М., Вакалюк, Т. А. (2013) Порівняльна характеристика операційних систем мобільних телефонів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 48-51.

Горбань, А. В. (2013) Імперський наратив "Велесової книги": симулякр історії. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 201-214. ISSN 2305-5898

Горбачова, Н. І. (2013) СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС І СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ЯК БАЗОВІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 234-237. ISSN 2076-6173

Горбова, І. О. (2013) Апатія української інтелігенції в період соціальних трансформацій: соціально-філософський аспект. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квітня 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.].. pp. 45-47.

Горбова, І. О. (2013) Відчуття апатії в комунікаційному просторі постсучасного суспільства: соціально-філософський аспект. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць. pp. 86-88.

Горбова, І. О. (2013) Гранична ситуація та сила духу в «Жовтому князі» Василя Барки. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 3-35.

Горбова, І. О. (2013) Месіанізм у ціннісних орієнтаціях української інтелігенції 20 – поч. 30-х рр. ХХ ст.: соціально-філософський аспект. Мультиверсум. Філософський альманах. pp. 33-38.

Гордієнко, Л. Л. (2013) Провідні характеристики процесу формування кроскультурної грамотності старшокласників у процесі навчальної та позанавчальної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 127-131. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2013) Використання елементів порівняння творів зарубіжних і українських авторів на уроках позакласного читання в початкових класах. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 73-77.

Горобець, С. М. (2013) Використання педагогічного потенціалу комп’ютерних програм загального призначення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (36). pp. 238-243.

Горобець, С. М. (2013) Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (7(50)). pp. 56-59.

Горобченко, Н. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИСКУРСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 173-175.

Горобченко, Н. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 173-175.

Горобченко, Н. В. (2013) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ. Вчитель як ретранслятор іншомовної культури, комунікативний партнер: Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал (5). pp. 41-43.

Горобченко, Н. В. (2013) Формування дискурсивної компетенції майбутніх учителів німецької мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (111). pp. 65-67.

Горобченко, Н. В. (2013) ЗНАННЯ, НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ НАПИСАННЯ ДИСКУРСУ-ОПИСУ/РОЗПОВІДІ. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (7). pp. 41-45.

Горохова, Л. В. (2013) Екзистенційні мотиви страху в літературно-філософській спадщині М. Гоголя. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4).

Горшкова, О. Г., Волювач, О. В., Дімова, М. І., Котенко, О. В., Паталай, В. В., Берегова, І. В., Бабушкіна, Ю. І., Гаджій, Н. О., Задерей, О. В. (2013) Деструктивна активність бактерій, призначених для використання у біотехнології очищення ґрунту від нафтового забруднення. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 157-158.

Гречаник, Ірина (2013) Багатосуб"єктивність як конструкт хронотопної поліфонії у романах-феєріях Олеся Бердника. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 215-221. ISSN 2305-5898

Гречина, Л. Б. (2013) ПЕРЕКЛАД І ЙОГО РОЛЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Гречуха, І. А. (2013) Ціннісна підтримка студентів-першокурсників які навчаються у ВНЗ за обміном. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 23-26.

Грибан, Г. В. (2013) Взаємозв’язок у вивченні мови та літератури як засіб духовного розвитку учнів. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 26-31.

Грибан, Г. В., Маліновська, Т. В. (2013) Методи і прийоми навчання мови. In: Українська мова. Практикум з орфографії та пунктуації. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 35-43.

Грибан, Г. В., Маліновська, Т. В. (2013) Методика вивчення риторики. In: Українська мова. Практикум з орфографії та пунктуації. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 114-121.

Грибан, Г. В., Маліновська, Т. В. (2013) Позакласна робота з української мови. In: Українська мова. Практикум з орфографії та пунктуації. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 122-127.

Грибан, Г. П. (2013) Аналіз фізичної підготовленості студентів-аграріїв. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 15 (9(36)). pp. 29-35. ISSN 2311-5491

Грибан, Г. П. (2013) Духовні виміри студента в фізичному вихованні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (10). pp. 106-113. ISSN 2227-2844

Грибан, Г. П. (2013) Стан фізичної підготовленості студентів аграріїв - під час навчання у вищому навчальному закладі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 15 (9(36)). pp. 35-42. ISSN 2311-5491

Грибан, Г. П. (2013) Технологія формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів-аграріїв. Вісник Запорізького національного університету (1(19)). pp. 94-104.

Грибан, Г. П., Романчук, В. М., Романчук, С. В. (2013) Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах. ЖВІ НАУ, Житомир.

Грибан, Г. П., Тимошенко, О. В., Ткаченко, П. П. (2013) Динаміка фізичної підготовленості студентів-аграріїв протягом навчання у вищому навчальному закладі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 15 (11(38)). pp. 16-22. ISSN 2311-5491

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Відновлення та стимуляція працездатності гирьовиків. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Лікарський контроль та самоконтроль у гирьовому спорті:. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Методика навчання техніки класичних вправ у гирьовому спорті. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Основи підготовки у гирьовому спорті. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Поповнення запасів рідини у гирьовиків під час фізичних навантажень. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Профілактика травматизму у гирьовому спорті. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Підготовка кваліфікованих гирьовиків перед змаганнями. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Підготовка та проведення змагань з гирьового спорту. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Управління підготовкою гирьовиків. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Харчування гирьовиків. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П. (2013) Критерії та рівні фізкультурно-оздоровчих компетентностей випускників вищих навчальних закладів. Слобожанський науково-спортивний вісник (5(38)). pp. 78-81. ISSN 1991-0177

Грибан, Г. П., Пуздимір, М. І., Ткаченко, П. П., Скорий, О. С. (2013) Соціальні та духовні потреби студентів у руховій активності. Naukowa przestrzen europy - 2013, 36. pp. 76-79.

Грибан, Г. П., Тимошенко, О. В. (2013) Формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів вищих навчальних закладів. Фізичне виховання у сучасній школі, 6 (88). pp. 30-34.

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П. (2013) Вплив негативного навколишнього середовища на стан здоровя студентської молоді під час проведення навчальних занять з фізичного виховання. Moderni Vymozenosti Vedy -2013, 79. pp. 91-94.

Грибан, Г. П., Ткаченко, П. П., Скорий, О. С. (2013) Критерії оцінки фізичного стану студентів. Naukowa Przestrzen Europy-2013, 36. pp. 76-79.

Грибан, Г. П., Яблонська, А. М., Пантус, О. О., Пиипчук, П. Б. (2013) Загальні поняття і детермінанти рухової активності студентської молоді. zpravy vedecke ideje - 2013, 18. pp. 78-81.

Грибан, Г. П., Пуздимір, М. І., Ткаченко, П. П. (2013) Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки. Efektivni nastroje modernich ved - 2013, 33. pp. 69-74.

Григораш, С. М. (2013) ЛЕКСИКА ІНТИМНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ (НОМІНАЦІЇ ОСІБ): СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 261-265. ISSN 2076-6173

Григорів, Н. М. (2013) МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ МІФОЛОГІЧНОГО ОРІЄНТОВАНОГО ДИСКУРСУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 166-168. ISSN 2076-6173

Григор’єва, Т. Ю. (2013) Роль мотивації у навчанні іноземних мов дорослих. Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн. науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 р.. pp. 58-65.

Гримашевич, Г. І. (2013) Адвербіальна система говірок Бeрестейщини в контексті українського західнополіського діалекту. «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования» [Текст] : сб. науч. трудов по материалам VI Международ. науч.-метод. конф, 1. pp. 102-106.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відприкметникові прислівники в українських діалектах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (31). pp. 39-42.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відчислівникові адвербіативи в українських діалектах. Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny (1). pp. 65-70.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічна репрезентація адвербіальної системи Турівщини. Традыцыі матэрыяльнай і духоунай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання у постчарнобыльскі час: Матэрыялы ІУ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (1). pp. 139-143.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічно-текстографічна репрезентація поліської адвербіальної системи. Діалектологічні студії. Традиції і новаторство (10). pp. 222-234.

Гримашевич, Г. І. (2013) Сучасна діалектологічна термінологія. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 46-50.

Гриців, В. І., Денисюк, Р. О. (2013) Планування експерименту на сімплексі. Навчальний посібник для студентів природничого факультету . Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Грищук, А. М., Грищук, В. В. (2013) Вплив енергії фононів на переномований спектр електрона в багатошаровій плоскій наногетеросистемі. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2013» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2013 року, Київ.

Грищук, С. М. (2013) Про результати проекту щодо медикаментозного забезпечння пацієнтів-членів благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області" з артеріальною гіпертензією в амбулаторних умовах. Східноєвропейський журнал громадського здоров"я. pp. 122-123.

Грищук, С. М., Борис, В. М. (2013) Обгрунтування необхідності створення міжнародних центрів інтенсивного лікування. Матеріали ХІІ з"їзду ВУЛТ. p. 68.

Грищук, С. М., Москаленко, В. Ф., Парій, В. Д., Мишківський, В. С. (2013) Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас (методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Грищук, С. М., Парій, В. Д. (2013) Роль благодійної організації "Лікарняна каса Житомирької області" у покращенні медичної допомоги населенню. Матеріали ХІІ з"їзду ВУЛТ. p. 74.

Грунтей, Т. І. (2013) ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 132-136. ISSN 2076-6173

Гріневич, Я. Р., Гарлінська (Лейченко), А. М. (2013) Вплив іонів цинку водного середовища на основні токсикологічні показники Viviparus viviparus (Mollusca, Pectinibranchia, Viviparidae). ЖДУ ім. Івана Франка.

Губарева, Анна, Єршов, В. О. (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У МІСТЕРІЇ Д. Н. Г. БАЙРОНА «КАЇН». Полілог (1). pp. 50-56. ISSN 2311-1844

Гудзь, Н. О. (2013) ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 228-232. ISSN 2076-6173

Гудзь, Н. О. (2013) Netspeak and Its Impact on the Language. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL-Ukraine National Conference. Book of Papers. Севастополь: Рибест. pp. 113-114.

Гудзь, Н. О. (2013) Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конститутивні ознаки. 10. Наукові записки. Серія: Філологічна. – Випуск 35. – Острог: Видавництво Національний університет "Острозька Академія" (35). pp. 79-81.

Гудзь, Н. О. (2013) Аксіологічний потенціал лексеми "GREEN" в екологічному дискурсі (на матеріалі вебсайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали міжнародної наукової конференції / М-во осв. і науки України. pp. 128-133.

Гудзь, Н. О. (2013) Екологічний дискурс в лінгвістичних описах. Наукові записки. – Випуск 118. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка (118). pp. 202-206.

Гудзь, Н. О. (2013) Интертекстуальность вебсайтов экологической тематики. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сборник статей по материалам XXVIII международной научно-практической конференции (9(28)). pp. 30-34.

Гудзь, Н. О. (2013) Мовна організація комунікації в мережі Інтернет. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: збірник наукових праць: / за заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка. pp. 138-140.

Гудзь, Н. О. (2013) Environmental Internet Discourse: Genre Overview. Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів I міжнародної студентської інтернет-конференції.. pp. 16-19.

Гудовсек, О. А. (2013) АВТОРСЬКІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 122-125. ISSN 2076-6173

Гузенко, Софія, Єршов, В. О. (2013) «Житейские истории» Владимира Киричанского: проблематика, стиль, жанровые особенности. Полілог (1). pp. 79-83. ISSN 2311-1844

Гуманкова, О. С. (2013) ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

Гуменюк, В. А., Черняк, І. О., Плотнікова, А. М. (2013) І. О. ОГІЄНКО У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ТА ПРОСВІТНИЦЬКИХ ВИДАННЯХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 245-250. ISSN 2076-6173

Гумінська, М. П., Шевчук, Д. В., Корнійчук, Н. М., Опанасюк, С. П. (2013) Шляхи вирішення порушень акомодації у дітей із спеціальної медичної групи фізичного виховання. Біологічні дослідження - 2013. pp. 240-241.

Гуцало, Л. В. (2013) Реалізація переселенської політики щодо єврейського населення на прикладі Волині. Світові війни ХХ століття та історична память: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 106-111.

Гірняк, С. П. (2013) ГАЛИЧИНА ''ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ'' У КОНЦЕПЦІЇ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 255-260. ISSN 2076-6173

Д

Давиденко, О. В. (2013) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ПІДПІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ (1942-1944 РР.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 116-123. ISSN 2076-6173

Давидова, М. М. (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ПРОСОДІЇ У ЧИТАННІ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 173-176. ISSN 2076-6173

Дадашова, Саида Бахлул кызы (2013) МИРЗА ФАТАЛИ – ''АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МОЛЬЕР?''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 279-284. ISSN 2076-6173

Дайнека, Н. М. (2013) Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 233-238. ISSN 2076-6173

Данильчук, В. В. (2013) Деякі застосування принципу максимуму субгармонічних функцій. Журнал "Математика-інформатика-фізика". pp. 1-4.

Дарбишева, О. Є. (2013) Роль навчально-польової практики з методики навчання біології в дослідницькій підготовці майбутніх вчителів біології. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 280-281.

Дегтяренко, О. В. (2013) Особливості формування угруповань молюсків річок північно-західного Приазов'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дейнеко, І. А. (2013) ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОРА В ПЕРЕКЛАДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 239-242. ISSN 2076-6173

Дем'яненко, О. О. (2013) Київська філософська школа в контексті розвитку вітчизняної філософії. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квіт. 2013 р., Київ.

Дем'янчук, Л. С. (2013) Вплив регуляторів росту рослин на екологічний стан оточуючого середовища. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 176-177.

Демьянова, С. К. (2013) ПОЕТИКА НЕОНАТУРАЛІСТСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДРАМИ 20-Х РР. XX СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 243-250. ISSN 2076-6173

Дем’янчук, О. О. (2013) Психолого-педагогические условия формирования гностических умений молодого педагога. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 94-97.

Дем’янчук, О. О. (2013) ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук..

Денисенко, Олена (2013) Адресатно-рецептивна спрямованість епістолярної спадщини Юрія Шевельова. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 222-231. ISSN 2305-5898

Дерді, Е. Т. (2013) ТЕХНІЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ ТА ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 146-149. ISSN 2076-6173

Дерев’янко, О. В. (2013) Формирование профессиональной компетентности будущих горних инженеров в условиях интерактивных технологий обучения. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 19-22.

Дерев’янко, О. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 203-208. ISSN 2076-6173

Дернова, Т. А., Яворська, Т. Є. (2013) Вплив факторів на точність виконання кидків м’яча в кошик у процесі змагальної діяльності з баскетболу. Біологічні дослідження - 2013. pp. 243-244.

Дернова, Т. А., Яворська, Т. Є. (2013) Формування техніко-тактичних дій у дітей середнього шкільного віку на заняттях з баскетболу в ДЮСШ. ЖДУ ім. І.Франка.

Джаміль, Охтакин огли Мамедов (2013) Турецька дитяча література республіканського періоду. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 212-215. ISSN 2076-6173

Дзингайло, А. М. (2013) Особливості функціонального стану в осіб з різною частотою серцевих скорочень. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 181-183.

Дзюбишина, Н. Б. (2013) ІНОЗЕМНІ МОВИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ЧЕХІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 269-272. ISSN 2076-6173

Дмитренко, І. М., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляуія іонів цинку у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 27-29.

Дмитренко, М. Й. (2013) Корпоративне знання як основа теорії комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 21-25. ISSN 2076-6173

Дмитренко, М. Й. (2013) ГОЛОВНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕФЛЕКСІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Дмитрук, М. М., Шелюк, Ю. С. (2013) Кількісні показники розвитку водоростевих угруповань піщаних кар’єрів м. Житомира. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 30-31.

Дмитрієва, І. В. (2013) Бенджамін Беннет. Літературна творчість Брехта проти літературної традиції. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 48-54.

Дмитрієва, І. В. (2013) Міфологічний Ваал як прототип "Ваала" Бертольта Брехта та "Геліогабала" Антонета Арто. Брехтівський часопис (3). pp. 233-237. ISSN 2303-9612

Дмитрієва, І. В. (2013) Поетика сімейної драми в драматургії Г. Пінтера (на матеріалі п'єси "Повернення додому"). Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 13-22.

Дмитрієва, С. М. (2013) Особливості профілактичної роботи по попередженню професійного стресу у майбутніх фахівців з фінансів, економіки та менеджменту туристичної індустрії. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. pp. 187-192.

Доброльожа, Г. М. (2013) Концепти півень і курка як відображення етносвідомості та світобачення поліщука(на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 21-31. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2013) Спостереження за онімною лексикою в ареальній фразеології (на матеріалі фразеології Середнього Полісся та суміжних територій). Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. (6). pp. 69-78.

Довгаль, И. В. (2013) Фауна Украины Т.36. Инфузории. Вып.1. Суктории (Ciliophora, Suctorea). Other. Видавнитво "Наукова думка" НАН України, Київ.

Довгополова, А. Г. (2013) Концепция профессиональной учебной общины в современной американской теории образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 101-104.

Додарук, Тетяна (2013) Педагогічні умови ефективного формування життєвої компетентності молодших школярів. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 36-39.

Донецькова, В. М., Стадниченко, А. П. (2013) Особливості циркадного ритму дихання витушки рогової. [Experiment] (Unpublished)

Доскаліца, Ю. А., Шевчук, С. Ю. (2013) Бентосні гетеротрофні джгутикові малих річок Житомирського Полісся. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Дребот, Володимир (2013) Етнонаціональна характеристика німців Правобережної України за даними перепису 1897 р. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 233-237.

Дробович, А. Е. (2013) ДИСКУРС ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 55-60. ISSN 2076-6173

Дуб, О. М., Грищук, С. М. (2013) Методика розвитку фізичних якостей у школярів середнього шкільного віку. Біологічні дослідження - 2013. pp. 246-247.

Дубасенюк, О. А. (2013) Развитие педагогических способностей преподавателя вуза как основополагающий фактор повышения его педагогического мастерства. Философия, педагогика и социология в XXI веке : материалы международ. науч. конф. / под общ. ред. проф. О. И. Кирикова, 30. pp. 68-77.

Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичні засади виховної діяльності педагога. Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма : матеріали Всеукр конф., 20 березня 2013 р.. pp. 18-26.

Дубасенюк, О. А. (2013) Виявлення закономірностей професійної виховної діяльності педагога загальноосвітнього закладу як чинника особистісного зростання суб’єктів освіти. Нові технології навчання наук-метод зб. (78). pp. 107-113.

Дубасенюк, О. А. (2013) Життя наповнене смислом. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал (3(29)). pp. 237-247.

Дубасенюк, О. А. (2013) Загальнокультурна компетентність: сутність та наукові підходи. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. pp. 5-10.

Дубасенюк, О. А. (2013) Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізацій них процесів. Освітні реформи: місія, дійсність,рефлексія. pp. 253-262.

Дубасенюк, О. А. (2013) Передумови розвитку андрагогіки як чинника особистісного та професійного зростання дорослого. Андрагогічний вісник. ( 4). pp. 26-33.

Дубасенюк, О. А. (2013) Поиски новой образовательной парадигми. Актуальные проблемы педагогической теории и практики. pp. 5-11.

Дубасенюк, О. А. (2013) Профессионально-педагогиче-ский аспект здоровья и здорового способа жизни. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы (Вип 22). pp. 54-59.

Дубасенюк, О. А. (2013) Розвиток творчого потенціалу особистості засобами мистецтва. Креативна педагогіка: наук-метод. журнал (7). pp. 52-58.

Дубасенюк, О. А. (2013) Структура дослідницьких педагогічних умінь та умови їх розвитку. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 20-31.

Дубасенюк, О. А. (2013) Теоретико-методологічні засади інтегрованої субдисципліни "методика викладання педагогіки". Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcja Zofii Szaroty Franciscka Scloska. pp. 425-435.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

Дубравська, Н. М. (2013) Психолого-педагогічні аспекти підвищення якості вищої освіти. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 329-332.

Дубравська, Н. М., Зєлєнова, Т. (2013) Психологічні особливості розвитку економічного мислення молодших школярів. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 332-335.

Дубравська, Н. М., Концевич, М. (2013) Формування компетентностей самоконтролю та самооцінки молодших школярів. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 337-340.

Дубравська, Н. М., Копель, М. (2013) До проблеми розумового розвитку дитини у дошкільному віці. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 340-343.

Дубравська, Н. М., Малиш, С. (2013) Ігрова діяльність у навчально-виховному процесі початкової школи. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 343-346.

Дубравська, Н. М., Москаленко, Ю. (2013) Особливості екологічного виховання молодших школярів. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 348-351.

Дубравська, Н. М., Ожоженко, М. (2013) До проблеми взаємовідносин батьків з дітьми підліткового віку. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 351-354.

Дубравська, Н. М., Рябчук, А. (2013) Психологічні особливості розвитку критичного мислення молодших школярів. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук.. pp. 356-359.

Дубравська, Н. М., Швецова, Г. (2013) Дидактична гра як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 335-337.

Дубравська, Н. М., Шпонарська, Ю. (2013) Стосунки з дорослими як чинник становлення самооцінки підлітка. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг.ред. В.Є.Літньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук. pp. 359-362.

Дудар, О. П. (2013) Синестезія в контексті арт-терапії: естетико-культурологічний аспект. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Дудар, О. П. (2013) Синестезія як об’єкт наукового та філософського дискурсу: понятійний та ціннісний аспекти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 61-65. ISSN 2076-6173

Дудар, О. П. (2013) Синтез мистецтва та феномен синестезії: теоретико-методологічний аспект. In: Всеукр. наук. пр. конф. "Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі", 21-22 березня 2013, м. Чернігів.

Дудар, О. П. (2013) Феномен синестезії в українському мистецтві: вихід за межі традиційного. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Дудок, Р. І. (2013) Контекстні та інтегральні індикатори у трактуванні значення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 21-23. ISSN 2076-6173

Дудік, Г. П. (2013) ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 75-80. ISSN 2076-6173

Дуплійчук, О. М. (2013) Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей-филологов средствами технологии малых методических групп. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 27-31.

Дуплійчук, О. М. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГАУ СВІТЛІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (38). pp. 251-255.

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ МАЛЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ГРУПП. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 27-30.

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОЕКТНО-КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу» (1(21)).

Дуркалевич, В. В. (2013) МОДЕЛЬ СВІТУ В ОПОВІДАННІ ІВАНА ФРАНКА "SСHÖNSCHREIBEN". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 265-268. ISSN 2076-6173

Дюжева, К. В. (2013) СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИКИ ЛІНИ КОСТЕНКО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 201-203. ISSN 2076-6173

Дячук, Н. В. (2013) Емпіричне дослідження творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (25). pp. 16-19.

Дячук, Н. В. (2013) Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів. Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (14). pp. 198-211.

Дячук, Н. В. (2013) Психолінгвістична модель реалізації творчого потенціалу перекладача художніх текстів. Психологічні перспективи (22). pp. 60-70.

Дячук, Н. В. (2013) The Comparative Analysis of the Operational Unit Peculiarities of the Creative Potential Realization of Literary Texts Translators and Future Translators. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 167-170.

Дячук, Н. В. (2013) Факторная структура творческого потенциала будущих переводчиков художественных текстов. Психология и педагогика как ресурс развития современного общества. pp. 220-226.

Дєньгаєва, С. В. (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ. Проблеми сучасної педагогічної освіти (41). pp. 115-124.

Дєньгаєва, С. В. (2013) Педагогічні медіатехнології у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Дідківська, Т. В., Сверчевська, І. А. (2013) Визначні історичні задачі з теорії чисел. Актуальні питання природничо-математичної освіти (1). pp. 8-18.

Дідус, Т. М., Шевчук, Д. В., Корнійчук, Н. М. (2013) Особливості формування захисних властивостей організму (імунітету) у дітей шкільного віку в залежності від фізичного навантаження. Біологічні дослідження - 2013. pp. 244-245.

Ж

Жиров, О. А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ К. ВАСИЛЕНКА В САМОДІЯЛЬНИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 84-88. ISSN 2076-6173

Журба, О. В. (2013) ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ЕТИКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 48-52. ISSN 2076-6173

Жальчук, Д. В., Марченко, С. О., Киричук, Г. Є. (2013) Протікання вуглеводного обміну в організмі Lymnaea stagnalis за дії іонів хрому. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 101-103.

Жаркова, Роксолана (2013) Самотній політ через море: шлях жіночого письма до літературного (чоловічого) канону (на матеріалі нарису Ольги Кобилянської "Через море"). Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 232-239. ISSN 2305-5898

Жигун, Сніжана (2013) "Сибірські новели" Б. Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 240-246. ISSN 2305-5898

Жихарєва, О. О. (2013) ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 74-77. ISSN 2076-6173

Жосан, О. Е. (2013) РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ШКІЛЬНОГО СЛОВНИКАРСТВА В 20-Х – 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 48-52. ISSN 2076-6173

Жуковська, В. В. (2013) Абсолютна конструкція в англійській мові: походження та функціонування. Studia Philologica (2). pp. 48-53.

Жуковська, В. В. (2013) Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Жуковський, Є. І. (2013) Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-здоровчої діяльності. Педагогіка і психологія (40). pp. 202-206.

Жуковський, Є. І. (2013) Особливості формування мотиваційного компонента моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Нові технології навчання, 79. pp. 143-147.

Жуковський, Є. І. (2013) ПОНЯТИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» И «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ. Вектор науки ТГУ Серия: Педагогика, психология.. pp. 113-115. (Unpublished)

Жуковський, Є. І. (2013) Понятия «физическая культура» и «физкультурно-оздоровительная деятельность» в педагогической науке: содержательный аспект. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 113-115.

Жуковський, Є. І. (2013) Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. V Міжнародна конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму», 5. pp. 92-93.

Жуковський, Є. І. (2013) Самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність школярів (інструктивно-методичні матеріали). [Teaching Resource]

Жуковський, Є. І. (2013) Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві. pp. 40-43. ISSN 2220-7481 (Unpublished)

Жуковський, Є. І. (2013) Формування професійного інтересу у майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої освіти. pp. 96-101. (Unpublished)

Жуковський, Є. І. (2013) Шляхи вдосконалення змісту підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. (63). pp. 274-278.

Жуковський, О. І. (2013) Місце етнічних меншин у розбудові радянської системи освіти в Україні (початок 20-х pp. XX ст.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 134-138.

Жуковський, С. С. (2013) Педагогічні умови підгогтовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В. (2013) Емпатійна детермінація когнітивних стилів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, ХV (1). pp. 104-112. ISSN 2077-2289

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В. (2013) Структурно-динамічна модель мезовиміру міжособистісної взаємодії. Освіта регіону (4 (34)). pp. 275-279.

Журавльова, Л. П., Романова, М. К. (2013) Вплив емпатії на розвиток екологічної спрямованості жінок дорослого віку. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Психологія, 18 (22). pp. 25-33. ISSN 2304-1609

Журавльова, Л. П., Романова, Марина (2013) Чинники розвитку екологічної свідомості у ранньому дорослому віці. Освіта регіону (2 (32)).

З

Заблоцька, О. С. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ У СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ''ЗАХИСТ РОСЛИН''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 26-29. ISSN 2076-6173

Заболотна, М. І. (2013) СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НОВИННИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 85-92. ISSN 2076-6173

Заболоцька, Надія, Бондаренко, Г. Ф. (2013) Біблійні ремінісценції в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Полілог (1). pp. 57-65. ISSN 2311-1844

Загацька, Н. О. (2013) Криптографічні можливості Microsoft Windows. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 132-134.

Загацька, Н. О. (2013) Призначення спеціалізованого програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 50-51.

Заглада, В. М. (2013) Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Загрійчук, І. Д. (2013) ФІЛОСОФІЯ ЯК СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Загурська, І. С. (2013) Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2013) Розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом. Молодий вчений (2(02)). pp. 94-99. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2013) Роль референтного компонента здібностей у розвитку самооцінки молодших школярів. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 44-45.

Загурська, І. С. (2013) Психосемантичні методи дослідження самооцінки в роботі практичного психолога. Психологічне діагностування в роботі практичного психолога: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 72-74.

Закалюжний, Л. В. (2013) Варіації на тему Брехта у пєсі Х. Бойчева "Полковник-Птах". Брехтівський часопис (3). pp. 141-144. ISSN 2303-9612

Закалюжний, Л. В. (2013) Варіації на тему Брехта у п’єсі Х. Бойчева «Полковник-птах». Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 141-144.

Закалюжний, Л. В. (2013) Варіації на тему Брехта у п’єсі Х. Бойчева «Полковник-птах». Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 141-144.

Закреницька, Л. А. (2013) ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ АНГЛОМОВНИХ РІЗНОЖАНРОВИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСКУРСУ ХРИСТИЯНСЬКОГО БОГОСЛОВ'Я). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 191-195. ISSN 2076-6173

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2013) Оцінювання студентських бакалаврських робіт соціально-педагогічного спрямування. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2013р., м. Київ - К.: Інститут обдарованої дитини. pp. 69-72.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2013) Соціально-педагогічні аспекти удосконалення комунікативної компетентності молодших школярів. Нові технології навчання: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (79). pp. 212-220.

Заньковська, Г. Д. (2013) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ КОНФЛІКТ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 204-207. ISSN 2076-6173

Заполовський, М. В. (2013) ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІБЛІЙНИХ ІНАКОМОВЛЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 169-173. ISSN 2076-6173

Зарудняк, Наталя (2013) Образ червоної рути у творчості Олександера Де. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 106-113. ISSN 2305-5898

Захарюк, Г. С., Хлус, Л. М. (2013) Гістоморфологія гепатопанкреаса Eobania Vermiculata Mull. (Gastropoda: Geophila: Helicidae) з курортних міст південно-східного Криму. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 104-106.

Зелінська, Н. М. (2013) Рекламування книжкових видань на сучасному українському телебаченні. Вісник Львівського університету. Серія: журналістика (38). pp. 277-282.

Зимароєва, А. А. (2013) Еколого-етологічні адаптації воронових птахів (Corvidae) в урбанізованих ландшафтах Житомирської області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Зимовець, О. А. (2013) Особливості формування проектувальних та конструктивних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 209-216. ISSN 2076-6173

Зиміна, В. В., Русакова, М. Ю. (2013) Взаємодія молочнокислих бактерій з клітинами Candida Albicans у складі біоплівки. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 158-160.

Златогурська, М. А. (2013) Виділення та ідентифікація Lactobacillus Plantarum. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 160-162.

Золотуха, Ю. І. (2013) Зміст та сутність соціального захисту дітей-сиріт в Україні. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 14-18.

Зорницька, І. В. (2013) Парадоксализация древнегреческой трагедии. Science and Education a New Dimension: Philology, 1(3) (13). 62 -66.

Зорницький, А. В. (2013) The Yiddish Sonnets by M. Freed: Notes on the History of Literary Yiddish in Bukovina. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Зосімович, Олена (2013) Правовий та професійний статус адвокатів Волинської губернії наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 31-36.

Зінченко, Наталія (2013) Фольклоризм роману Євгена Гребінки "Чайковський". Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 114-119. ISSN 2305-5898

И

Ивах, В. В., Русакова, М. Ю. (2013) Значение сидерофоров ризосферных псевдомонад при создании препаратов для биологической защиты растений. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 162-165.

К

Калитюк, Л. М. (2013) ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ІСТОРІЇ ВОЛИНІ: ПРОВІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 234-240. ISSN 2076-6173

Калитюк, Л. П. (2013) ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ПОРІВНЯЛЬНИМ ТА ПРИЧИНОВИМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XII-XVII СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 78-80. ISSN 2076-6173

Калушка, В. П. (2013) ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЛІ ВИКЛАДАЧА-НАСТАВНИКА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТИПУ ''КОЛЕДЖ''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 89-92. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В. (2013) "Особливості формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи". Наукові записки. Серія "Філологічна" (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2013) Профессиональная социокультурная подготовка будущего учителя иностранного языка в языковом педагогическом ВУЗе. Ученые записки национального общества прикладной лингвистики (3 (3)). ISSN 2305-8838

Калініна, Л. В. (2013) Формування іншомовної компетенції майбутніх філологів в аспекті лінгводидактики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (111). pp. 125-128.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2013) Англійська мова: підручник для 3-го класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Київ "Генеза". ISBN 978-966-11-0313-8

Калініченко, О. О. (2013) CОЦІАЛЬНА СФЕРА ТА ЇЇ ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА. Наукові праці Національного університету харчових технологій (49). pp. 134-138.

Калініченко, О. О. (2013) КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1 (63)). pp. 248-251.

Калініченко, О. О. (2013) КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 54-56.

Калініченко, О. О. (2013) Оцінка сучасного стану соціальної сфери. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 380-417. ISBN 978-966-683-383-2

Калініченко, О. О. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Міжнародний науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки" (3 (20)). pp. 46-48.

Калініченко, О. О. (2013) Перспективи впровадження недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів ["Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємcтв виробничої cфери: cвітовий та вітчизняний доcвід"]. pp. 143-145.

Калініченко, О. О. (2013) Перспективи впровадження недержавного пенсійного забезпечення та добровільного медичного страхування в Україні. Збірник наукових праць. Вісник соціально-економічних досліджень.. pp. 359-362.

Калініченко, О. О. (2013) Теоретичні аспекти функціонування організаційно-економічного механізму соціальної сфери. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 357-380. ISBN 978-966-683-383-2

Калініченко, О. О. (2013) ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВЕКОТРА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету (2 (30)). pp. 89-93.

Калініченко, О. О. (2013) Фінансова складова соціальної сфери України. Науковий журнал "Бізнес Інформ" (1). pp. 184-188.

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Абрамов, М. В., Туранська, С. П., Горбик, П. П., Чехун, В. Ф. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту. Металофизика новейших технологий, 35 (3). pp. 389-406.

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордиамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом. Поверхность (5(20)). pp. 270-278. ISSN 978-966-00-0834-1

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2013) Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію комплексів цис-дихлордиамінплатини (ІІ). Хімія, фізика та технологія поверхні, 4 (3). pp. 283-292.

Капрусь, І. Я. (2013) Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Карабльова, Ольга (2013) Конфлікт між жіночою ідентичністю та панівною ідеологією як сюжетна основа малої прози Ірини Вільде. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 247-253. ISSN 2305-5898

Карплюк, С. О. (2013) Еволюція автоматизованих інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 251-253.

Карплюк, С. О. (2013) Теоретические основы информатизации управления учебным заведением в Украине. Тезы Международной интернет-конференции «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета».

Карплюк, С. О. (2013) Необхідність створення автоматизованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 214-216.

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Журнал «Наукові праці НУХТ» (53). pp. 186-193.

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Наукові праці національного університету харчових технологій (53). pp. 186-194.

Карпінський, Ю. В. (2013) Website localization: current and future prospects. XVIII TESOL – Ukraine National Conference, Global English – Global Decisions, Book of Papers.

Карпінський, Ю. В. (2013) Локалізація назв англомовних кінофільмів в Україні. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу, Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції памяті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича.

Карпінський, Ю. В. (2013) Локалізація назв англомовних кінофільмів в Україні. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Кафтанова, Т. В. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ БАСКЕТБОЛУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Дніпропетровська сесіяІІ Всеукрвїнського науково - практичної конференції з міжнародною участю " Придністровські соціально- гуманітарні читання" (3). pp. 53-55. ISSN 978-966-8676-44-4 (Unpublished)

Кафтанова, Т. В. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ БАСКЕТБОЛУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Матеріали Дніпропетровської сесії II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.) у 6- ти час. pp. 53-55.

Кафтанова, Т. В., Ляшко, Ю. С. (2013) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективні розвитку (19). pp. 248-253. (Unpublished)

Кацемба, Ю. Л. (2013) Форми релігійності в "Чорній раді" А. Куліша та "Спогадах Сопліци" Г. Жевуського. Перша спроба. Студентська наукова творчість: збірник матеріалів (7). pp. 3-8.

Кацемба, Ю. Л., Юрчук, О. О., Єршов, В. О. (2013) Художня парадигма «іншості» в «Чорній раді» П. Куліша та «Спогадах...» Г. Жевуського. Полілог (1). pp. 98-102. ISSN 2311-1844

Кащук, К. М. (2013) Агротехнологічна платформа як зaсiб інтеграції аграрної науки та виробництва. Ефективна економіка (10).

Кащук, К. М. (2013) МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка АПК (12). pp. 119-124.

Кащук, К. М. (2013) НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісн. Сум. нац. аграрн. ун-ту (6). pp. 81-85.

Кащук, К. М. (2013) ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННО- ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА. Actual problems of economies of post-communist countries at current stage: Proceedings of materials of International Scientific-Practical Conference. pp. 496-500.

Кащук, К. М. (2013) Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт (22). pp. 74-80.

Кащук, К. М. (2013) Перспективи провайдингу органічної продукції сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 208-210.

Кащук, К. М., Плотникова, М. Ф. (2013) ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ПРОВАЙДИНГА. Академия управления при Президенте Республики Беларусь (15). pp. 347-358.

Кащук, К. М., Довгій, Ю. Ю., Фещенко, Д. В. (2013) ОЦİНКА ЕКОНОМİЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТİ ВПРОВАДЖЕННЯ İННОВАЦİЙНИХ РОЗРОБОК В ГАЛУЗİ ТВАРИННИЦТВА. Вісн. Хмельн. нац. ун-ту, 2 (4).

Кащук, Я., Шмиглюк, О. Г. (2013) Взаємозвязок між соціометричним статусом учня в класі та рівнем його комунікабельності. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (5). pp. 52-53.

Кирильчук, Олександр (2013) Російськомовна історична романістика Данила Мордовця у постколоніальній перспективі. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 254-263. ISSN 2305-5898

Кириченко, А. Г. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВНОГО АКЦЕНТУ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ І ПІЛОТІВ: КОНСОНАНТНА СИСТЕМА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 251-255. ISSN 2076-6173

Кириченко, В. В. (2013) ІДЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ У СИТУАЦІЇ ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (11). pp. 152-158. ISSN 2227-2844

Кириченко, В. В. (2013) Вивчення кризи ціннісної свідомості у процесі первинної професійної адаптації. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 120-124.

Кириченко, В. В. (2013) ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА В ПРОФЕССИЯХ ТИПА «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА». Сборник научных трудов SWorld, 23 (3). pp. 38-43. ISSN 2224-0187

Кириченко, В. В. (2013) Професійна адаптація особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення. Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні. p. 56.

Кириченко, В. В. (2013) Рефлексія динаміки розвитку здібностей у процесі професійної адаптації. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (16). pp. 165-173. ISSN ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2013) Соціально-психологічні особливості вивчення психофізичного стану особистості у процесі професійного відбору. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф., 5-7 листопада 2013 р. pp. 157-159.

Кириченко, В. В. (2013) Стратегіально-типологічні особливості адаптації суб’єкта праці у професіях «людина-людина» та «людина-техніка». Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка., 11 (7). pp. 410-418.

Клименко, О. В. (2013) Характеристика інструменту в англійських дієсловах фізичної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 150-153. ISSN 2076-6173

Клименко, Т. Є. (2013) Самотність як екзистенціал буття (на матеріалі збірки Петра Білоуса "Таємна сторожа"). Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 40-45.

Климова, К. Я. (2013) Засоби формування та розвитку інформаційно-освітнього простору в класичному університеті (з досвіду роботи Експериментально-тематичного центру навчальної та науково-дослідницької діяльності при ЖДУ ім. І. Франка). Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 5-8.

Кльоц, Ю. І., Муж, Г. В. (2013) Біоіндикація водного середовища за допомогою Еlodea canadensis. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 38-41.

Клюско, В. В., Шелюк, Ю. С. (2013) Сукцесія фітопланктону Денишівського водосховища. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 42-43.

Ковалевський, С. В., Кошева, Л. В. (2013) НЕЙРОСІТЬОВА ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СТУДЕНТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 33-40. ISSN 2076-6173

Коваленко, В. О. (2013) Научная работа как необходимая составляющая внеаудиторной учебной деятельности студентов высших медицинских учебных заведений. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 133-137.

Ковалинська, І. В. (2013) СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ФАХУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 137-141. ISSN 2076-6173

Коваль, Л. М. (2013) ПРЕДИКАТ СТАНУ ЯК СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ КОРЕЛЯТ ДІЄСЛІВНОГО ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА БЕЗОСОБОВОГО РЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 154-158. ISSN 2076-6173

Коваль, Т. В. (2013) Спадкоємництво традиції в культурі українства: страх старості в стереотипах культурного досвіду скіфів, сарматів і слов’ян. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Ковальова, С. М. (2013) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 93-96. ISSN 2076-6173

Ковальова, Т. П. (2013) ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 202-206. ISSN 2076-6173

Ковальова, Т. П. (2013) Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами). Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць, 2 (43). pp. 197-204.

Ковальова, Т. П. (2013) ЦІННІСНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 81-86. ISSN 2076-6173

Ковальчук, О. А. (2013) Педагогічні умови професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Ковальчук, І. В. (2013) Окремі аспекти культурно-освітніх заходів ОУН та української адміністрації на Житомирщині у другій половині 1941 р. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції "День науки історичного факультету-2013". К.: "ПП" КП "УкрСІЧ".. pp. 34-36.

Ковальчук, І. В. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ І ВІДПОЧИНКУ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ В УКРАЇНІ. І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року. pp. 68-69.

Ковальчук, І. В. (2013) Дослідження дозвілля і відпочинку населення УРСР у ІІ-й половині 1940-х-І половині 1960-х років у радянській і пострадянській історіографіях. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 245-248.

Ковальчук, І. В. (2013) Становлення і окремі аспекти діяльності житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Україна ХХст.: кульутра, ідеологія, політика. Збірник статей. Випуск спеціальний / Відп. ред. В.М.Даниленко. - К.: Інститут історії України НАН України, 2013. - Вип. 18. - 384 с.. pp. 287-297.

Ковальчук, І. В. (2013) Створення і Функціонування бердичівської окружної газети „Нова Доба” у другій половині 1941 року. Драгоманівські історичні студії : збірник наукових праць молодих істориків [Текс] / [відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, О. О. Cушко]. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. pp. 293-302.

Ковальчук, В. А. (2013) До проблеми визначення сутності поняття «освітньо-виховна система»: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (79). pp. 74-80.

Ковальчук, В. А. (2013) Научные подходы к изучению образовательно-воспитательных систем. Философия, педагогика и социология в ХХІ веке (30). pp. 87-99.

Ковальчук, В. А. (2013) Становлення системного підходу дослідження педагогічних об’єктів та явищ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 32-38.

Ковтун, Н. М. (2013) Воля як основа соціальної активності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2013) Концептуальні підходи до розуміння співвідношення свободи волі і необхідності у соціальній активності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 25-31. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2013) Морально-вольові засади розвитку соціокультурної традиції. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Ковтун, Ю. В. (2013) Теоретико-методологічні засади дослідження поняття «традиція». In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Кодубовська, О. О. (2013) Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу, 2 (46). pp. 127-134.

Козак, І. В., Міхеєва, Г. М. (2013) Задачі і вправи для розвитку пізнавальних інтересів студентів. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 281-283.

Козлов, М. Ю., Шелюк, Ю. С. (2013) Таксономічний склад фітопланктону малого озера антропогенного походження Цегельне (м. Коростень). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 41-42.

Колесник, Н. Є. (2013) Критериальные характеристики готовности будущих учителей начальных классов к организации художественно-технического творчества учеников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 112-116. ISSN 2073-5073

Колесник, Н. Є. (2013) Технология поэтапной подготовки будущих учителей начальной школы к формированию предметно-преобразующей компетентности учеников. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 146-149. ISSN 2073-5073

Колесник, Р. В., Стадниченко, А. П. (2013) Особливості добового ритму дихання ставковика великого. ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Р. В., Тарасова, Ю. В. (2013) Вплив антропогенного забруднення притоків р. Гуйва на стан їх малакоценозів. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Колесник, Р. С. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ КОМІЧНОГО У ПОЕЗІЇ (НА ПРИКЛАДІ ФОНЕТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ҐЕРХАРДА РЮМА). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 87-89. ISSN 2076-6173

Коломієць, Т. В. (2013) Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці. Наука і освіта (7/СXVІ). pp. 155-160.

Коляда, Наталія (2013) Корекційно-педагогічна робота з аутичними дітьми в умовах центру соціальної реабілітації. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 26-28.

Коляденко, С. М. (2013) СЕМАНТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД». Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів/ за заг.ред. Н.П. Павлик ] (2). pp. 44-50.

Коляденко, С. М. (2013) СЕМАНТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД». Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: збірник наукових праць, 17 (1). pp. 110-118. (Unpublished)

Коляденко, С. М. (2013) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ. Тези доповідей ХІV науково-методичної конференції «Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку». Житомирський військовий інститут ім.. С.П. Корольова Національн. pp. 20-21.

Комурджі, Р. З. (2013) ЗМІСТ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КЛАСІ ОРКЕСТРОВОГО ДИРИГУВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 212-215. ISSN 2076-6173

Комінярський, І. Б. (2013) БЕРТОЛЬД БРЕХТ ТА ДЖОРДЖ РИГА: ОДИН МОТИВ – ДВА РІШЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 256-258. ISSN 2076-6173

Кондратенко, О. О., Стадниченко, А. П. (2013) Вплив голодування на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки рогової. ЖДУ ім. І. Франка.

Кондратюк, Д. С., Таргонський, Л. П. (2013) Деякі оцінки функціоналів, складених і добутків внутрішніх радіусів областей. Журнал "Математика-інформатика-фізика". pp. 1-9.

Кондратюк, С. Ю. (2013) БЕЗЕКВІВАЛЕНТНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У МОВАХ РІЗНОГО РІВНЯ СПОРІДНЕНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 223-228. ISSN 2076-6173

Кондратюк, Т. В., Мелешко, Т. В. (2013) Скринінг штамів лактобацил з бактеріоциногенними властивостями. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 165-168.

Коневщинська, О. Е. (2013) Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 38 (6). pp. 182-195. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2013) Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів. Комп’ютер у школі та сім’ї, 112 (8). pp. 1-8. ISSN 2307-9851

Коневщинська, О. Е. (2013) Технологія віртуальної реальності у ресурсному центрі дистанціної освіти. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 1-2.

Коновалова, Е. Ю. (2013) СТРАТЕГІЯ ЧИТАННЯ: КОРЕЛЯЦІЯ ПЕРВИННИХ І ВТОРИННИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2013) Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. журнал. (3(75)). pp. 76-79.

Коновальчук, І. І. (2013) Міждисциплінарний підхід у дослідженні проблем педагогічної інноватики. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / Pod redakcja Zofii Szaroy, Franciczka Szloska / V польсько-український форум.. pp. 261-269.

Коновальчук, І. І. (2013) Проблемні локуси синергетичного аналізу інноваційних освітніх процесів. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць (14). pp. 246-251.

Коновальчук, І. І. (2013) Проектний підхід у реалізації інновацій у загальноосвітних навчальних закладах. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей. pp. 119-125.

Коновальчук, І. І. (2013) Процесуально-змістові аспекти технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 102-107. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2013) Сутнісні ознаки інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. (39). pp. 216-222.

Коновальчук, І. І. (2013) Сущность и задачи технологии в организации процесса реализации инноваций в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. Серия: педагогика, психология. (1(12)). pp. 118-121.

Коновальчук, І. М. (2013) Особистісні особливості дітей молодшого шкільного віку як суб’єктивні чинники їх конфліктів з батьками. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України, 1. pp. 178-190.

Кононець, К. О., Лановенко, Г. О. (2013) Особливості впливу шлюбно-міграційних процесів на динаміку генетичної структури людських популяцій та поширеність спадкової патології. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 191-194.

Консевич, М. С. (2013) Прагматика мовленнєвої поведінки комунікантів у мультисторонній інтеракції. Studia Philologica (2). pp. 74-79.

Конторчук, Г. К. (2013) Конотації синтаксичних одиниць у поезії О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 250-260. ISSN 2220-7996

Кончаківський, Ю. О., Вакалюк, Т. А. (2013) Переваги використання комп’ютерів у сучасному світі. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 100-102.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2013) ГЕОЛОГІЧНИЙ ТУІРИЗМ В МЕЖАХ КОРОСТЕНСЬКОГО ІНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні і Польщі. pp. 63-64.

Кордон, М. В. (2013) Європа регіонів. Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 252-256.

Кордон, М. В. (2013) Громадська думка: "за" і "проти" євроінтеграційних прагнень України. Українська полоністика (10). pp. 100-105.

Кордон, М. В. (2013) Доленосна подія в історії України. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 165-168.

Корево, Н. І. (2013) Особливості проведення весняних робіт на пасіці. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 108-109.

Коржовська, О. В. (2013) Формы выражения авторского сознания в «Хождении игумена Даниила». Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 179-181.

Коржовська, О. В. (2013) КОНЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ У БІБЛІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 251-256. ISSN 2076-6173

Коржовська, О. В. (2013) Тлумачення природи творчості у Біблії. Наукові праці : науково-методичний журнал, 217 (205). pp. 47-51. ISSN 1609-7742

Коржовська, Ольга (2013) Особливості часопростору "Слова о полку Ігоревім". Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 264-269. ISSN 2305-5898

Корнєва, З. М., Ващило, О. В. (2013) ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОНДЕНСОВАНИХ СТРУКТУР В АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 90-93. ISSN 2076-6173

Корнійчук, Н. М. (2013) ВИДОВИЙ СКЛАД ФІТОМІКРОПЕРИФІТОНУ ШТУЧНИХ СУБСТРАТІВ Р. КАМ’ЯНКА. Актуальні проблеми сучасної гідроекології. pp. 48-49.

Король, Є. О. (2013) Рецепція історії в романі Б.Брехта «Діла пана Юлія Цезаря». Брехтівський часопис (3). pp. 145-147. ISSN 2303-9612

Король, Є. О. (2013) Женские путы в Künstlerroman 1930-50-х гг. Arachnofobia: metaforyczne odsłony kobiecych lęków : peregrynacje w przestrzeniach kultury. pp. 171-179.

Король, Є. О. (2013) Рецепція історії в романі Б. Брехта «Діла пана Юлія Цезаря». Брехтівський часопис: Статті, доповіді, ессе. (3). pp. 145-147.

Королюк, О. М. (2013) Деякі аспекти проблеми підготовки студентів до організації самостійної роботи у коледжах. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. pp. 256-260.

Королюк, О. М. (2013) МОДЕЛЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Королюк, О. М. (2013) Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математики в коледжах технічного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3(69)). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Королюк, О. М. (2013) Використання векторів до доведення теорем і розв’язування задач шкільного курсу стереометрії. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 244-248.

Королюк, О. М., Франовський, А. Ц. (2013) Диференціальна геометрія і топологія. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Косаківська (Муж), Ю. В., Мельниченко, Р. К. (2013) Методичні засади організації і проведення практичної складової навчального курсу біології природничого профілю навчання. ЖДУ ім. І. Франка.

Косигіна, О. В. (2013) Педагогічна взаємодія суб'єктів системи післядипломної освіти: зміст та специфіка. Освіта дорослих (7). pp. 215-224.

Косигіна, О. В. (2013) Створення психологічно безпечного освітнього середовища. Управління освітою (15).

Косович, О. В. (2013) IННОВАЦIЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 94-96. ISSN 2076-6173

Костенко, Д., Шмиглюк, О. Г. (2013) Дослідження мотивації професійної діяльності військовослужбовців контрактної служби. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 65-66.

Костюк, В. С. (2013) Каріологічні докази наявності на території України двох видів довгопалих раків – Pontastacus leptodactylus та P. angulosus. Бъдещите изследвания. pp. 36-38.

Костюк, В. С., Гарбар, О. В., Межжерін, С. В. (2013) KARYOTYPES AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF CRAYFISH PONTASTACUS LEPTODACTYLUS AND P. ANGULOSUS (MALACOSTRACA, DECAPODA). Вестник зоологии, 3 (47). pp. 205-210. ISSN 0084-5604

Костюк, В. С. (2013) Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Костюк, Ю. С. (2013) Диференційований підхід як основа навчання руховим діям на уроках фізичної культури в малокомплектних школах. Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету: Збірник наукових праць. pp. 254-255.

Костюк, Ю. С. (2013) Особливості впровадження уроків з баскетболу в навчально-виховний процес учнів 5-9 класів сільских малокомплектних шкіл. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова."Науково-педагогічні проблеми фізичної культури", 4 (29). pp. 512-516.

Костюк, Ю. С. (2013) Порівняльний аналіз вікової динаміки основних технічних прийомів учнів 5-9 класів сільської малокомплектної школи в процесі занять баскетболом. Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві, 3 (23). pp. 32-36. ISSN 2220-7481

Костюк, Ю. С. (2013) Сучасні підходи щодо модернізації уроків фізичної культури учнів основної малокомплектної школи, які проживають в сільській місцевості. Вісник Запорізького національного університету. pp. 247-253.

Костюк, Ю. С. (2013) Формування мотивації учнів основної школи до занять баскетболом, які проживають в сільській місцевості. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013", 15. pp. 279-281.

Костюк, Ю. С. (2013) Характеристика фізичного розвитку учнів 5 - 9 класів (10 - 14 років) сільських малокомплектних шкіл. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт (112(3)). pp. 239-241.

Костюшко, Ю. О. (2013) Я-концепція як головний аспект людини, що розвивається. Нові технології навчання (79). pp. 226-231.

Котлова, Л. О., Степанюк, І. А. (2013) ІММ Психологія травмуючих ситуацій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2013) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки у підлітковому віці. Педагогічна освіта: теорія і пратика. Психологія. Педагогіка (19). pp. 95-99.

Котлова, Л. О. (2013) Психологія конфлікту: курс лекцій. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. (2013) Згуртування навчально-трудового колективу – важлива умова формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею. Професійне становлення особистості. Психолого-педагогічний науковий журнал (3). pp. 135-143.

Котловий, С. А. (2013) Значення педагогічної взаємодії у формуванні безконфліктної поведінки учнів професійного ліцею. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (19). pp. 99-104.

Котловий, С. А. (2013) Організація соціальної служби з розв'язання конфліктів у ПТНЗ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Ч.3). pp. 131-139.

Котнюк, Л. Г. (2013) Mitigating phrases in Modern English. XYIII TESOL – Ukraine National Conference “Global English - Global Decisions”, April 12-13 / Book of Papers/ - Севастополь: Рибест, 2013.. pp. 154-155.

Котнюк, Л. Г., Євченко, В. В., Левченко, О. М. (2013) Безособові форми дієслова. In: Безособові форми дієслова: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Котова-Олійник, С. В. (2013) Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Кошева, Л. В. (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 31-35. ISSN 2076-6173

Кравець, М. В. (2013) МАТЕРІАЛІЗАЦІЯ АНАЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ІРРЕАЛЬНОСТІ В ОПОВІДАННЯХ ЕДГАРА ПО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 259-262. ISSN 2076-6173

Кравець, О. Є. (2013) Теоретичні засади адаптивного підходу у використанні технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 126-130. ISSN 2076-6173

Кравець, О. Є. (2013) Історико-теоретичний аналіз виникнення проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (7). pp. 264-270.

Кравченко, І. М. (2013) ҐЕНЕЗА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Крамар, Т. В (2013) ІНДИВІДУАЛЬНЕ У СОЦІАЛЬНІЙ СВОБОДІ ОСОБИСТОСТІ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Красовська, О. О. (2013) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 113-116. ISSN 2076-6173

Крацило, С. О. (2013) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ MARRIAGE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 208-211. ISSN 2076-6173

Кремень, В., Сисоєва, С., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Хоружа, Л., Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

Кривонос, О. М. (2013) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. (Unpublished)

Кривопишина, К. С. (2013) ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 300-305. ISSN 2076-6173

Криворучко, Т. В. (2013) Believe-type and Want-type Matrix Verbs and their Complements. Global English – Global Decisions.XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. pp. 164-165.

Криворучко, Т. В. (2013) VOSI-КОНСТРУКЦІЇ З ДІЄСЛОВАМИ WANT ТА BELIEVE У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук. конф. / М-во осв. і науки України. pp. 187-190.

Кришко, А. Ю. (2013) ВПЛИВ ІДЕЙ В. ГУМБОЛЬДТА НА МОВНУ ОСВІТУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 216-223. ISSN 2076-6173

Кришталюк, Г. А. (2013) КОГНІТИВНЕ ПОЯСНЕННЯ ВИЯВІВ АНГЛОМОВНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 97-102. ISSN 2076-6173

Крон, А. А., Рошко, В. Г., Власенко, Р. П., Онищук, І. П. (2013) БАЗОВІ РЕАКЦІЇ УГРУПОВАНЬ ЛУМБРІЦИД (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) НА ХРОНІЧНИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ СТРЕС. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (10). pp. 118-124. ISSN 2227-3220

Крук, А. З. (2013) РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВЯ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 110-114. (Unpublished)

Крук, М. З. (2013) Особливості фізичного виховання дітей та підлітків у педагогічній діяльності А. Макаренка. "Витоки педагогічної майстерності" збірник наукових праць (11). pp. 183-187.

Крук, М. З., Демянова, Т. А. (2013) Особливості процесу фізичної підготовки студентів ВНЗ. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир. pp. 243-245.

Крук, М. З., Ярандін, С. А. (2013) Форми та методи фізичної підготовки студентів. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир. pp. 277-279.

Крук, М. З., Крук, А. З. (2013) Роль фізичного виховання у зміцненні здоров`я школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. Наук. праць / за заг. ред. проф. М.В. Левківського.. pp. 110-114. (Unpublished)

Крупицька, В. С. (2013) Функції іронії та сарказму в політичному дискурсі. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Крупка, Мирослава (2013) Інваріанти художнього простору сучасної жіночої прози (Євгенія Кононенко). Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 270-282. ISSN 2305-5898

Крупінська, Гражина (2013) Гражина Крупінська "Das Konzept des Anderen und/oder des Fremden in Brechts Drama im Dickicht der Städte". Брехтівський часопис (3). pp. 145-156. ISSN 2303-9612

Кубрак, С. В. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 93-97. ISSN 2076-6173

Кудлай, Е. С., Янович, Л. М. (2013) Larval Stages of Phyllodistomum sp. (Digenea, Gorgoderidae) from the Duck Mussels Anodonta anatina in Ukraine. Вестник зоологии, 47 (6). pp. 483-488. ISSN 0084-5604

Кузнецова, О. Ю. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ВИМІРІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 76-81. ISSN 2076-6173

Кузнєцова, І. В., Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів): Методичні рекомендації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Кузнєцова, І. В., Пилипчук, В. В. (2013) НЕРЕГУЛЯРНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ "КОНТИНУУМ". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Кузнєцова, І. В. (2013) Некоторые прагматические особенности озаглавливания как черта авторского стиля. Личность, речь, юридическая практика: Сб. науч. тр. ХVI Международной научно-методической конференции. pp. 113-118.

Кузнєцова, І. В. (2013) Некоторые текстовые особенности актуализации дополнительного смысла в современном англоязычном романе. Личность, речь, юридическая практика: Сб. науч. тр. ХVI Международной научно-методической конференции. pp. 108-113.

Кузнєцова, І. В., Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів). [Teaching Resource]

Кузнєцова, Г. В. (2013) Сучасний підхід до аналізу англомовного художнього тексту у вищій школі: постановка питання. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за Матеріалами XXV Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал європейської вищої школи у глобалізаційних трансформаціях ХХІ століття”. pp. 233-239.

Кузнєцова, Г. В. (2013) ENGLISH FOR STUDENTS OF HISTORY Методичні рекомендації з англійської мови для студентів історичного факультету (ОКР – «Магістри»). [Teaching Resource]

Кузьмін, Олександр (2013) Медичні заклади та імена їх сподвижників в нерухомих пам’ятках м. Житомира. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 80-83.

Кузів, М. З (2013) ДЕЯКІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 103-105. ISSN 2076-6173

Кулаковський, Т. Ю. (2013) Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (1 (63)). pp. 279-283. ISSN 1728-4236

Кулиневич, Т. В., Шелюк, Ю. С. (2013) Водоростеві угруповання планктону річки Зелена. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 44-46.

Куліченко, В. В. (2013) Правова соціалізація особистості як об’єкт соціально- філософського аналізу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Кундис, О. Т. (2013) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ В ІТАЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 212-215. ISSN 2076-6173

Купчишина, Ю. А. (2013) РОЛЬ ТРОПІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОЧУДНЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 306-309. ISSN 2076-6173

Кутек, Т. Б., Мацапура, Т. В. (2013) Плавання як засіб оздоровлення людини. Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження -2013». pp. 249-254.

Кутек, Т. Б. (2013) Биомеханические обучающие технологии в системе подготовки спортсменок, специализирующихся в легкоатлетических прыжках. Наука в олимпийском спорте.. pp. 70-75.

Кутек, Т. Б. (2013) Вплив відновлювальних засобів на результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.. pp. 37-41.

Кутек, Т. Б. (2013) Моделювання в процесі управління навчально-тренувальним процесом спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. pp. 343-347. ISSN 2071-5285

Кутек, Т. Б. (2013) Применение технических средств в процессе подготовки квалифицированных спортсменок. Физическое воспитание студентов. pp. 60-64.

Кутек, Т. Б. (2013) Стимуляція відновлювальних процесів у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.. pp. 57-61.

Кутек, Т. Б., Ахметов, Р. Ф. (2013) Використання сучасних комп’ютерних засобів і методів дослідження у процесі технічної підготовки кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Молода спортивна наука України : зб. наук. праць.. pp. 113-118.

Кутіщев, П. С. (2013) Промислові коропові (Cyprinidae Rafinesku, 1810) Дніпровського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кухар, Л. А. (2013) СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ СУБСТАНТИВНИХ КОМПОЗИТІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 151-154. ISSN 2076-6173

Кухарьонок, В. С. (2013) Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення роботи в сучасній англійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Кучерук, О. А. (2013) Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів основної школи. Вісник Прикарпатського університету (ХLІХ). pp. 184-189.

Кучерук, О. А. (2013) Методи навчання в системі понять сучасної лінгводидактики. Українська мова і література в школі (3). pp. 10-15.

Кучерук, О. А. (2013) Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики. Українська мова й література в школі (6). pp. 20-24. (Unpublished)

Кучерук, О. А. (2013) Організація навчально-дослідницької діяльності учнів як лінгвометодична проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2013) Педагогічні технології в лінгвометодичній підготовці вчителя-філолога. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (20). pp. 132-136.

Кучерук, О. А. (2013) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 82-87. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2013) Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України (5). pp. 58-62.

Кучерук, О. А. (2013) Формування проектної компетентності майбутнього вчителя-словесника в процесі лінгвометодичної підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (21). pp. 159-164.

Кучерук, В. А. (2013) МОТИВИ ДО ЗАНЯТЬ БОРОТЬБОЮ ДЗЮДО У ДІТЕЙ ДЮСШ. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. pp. 69-72. ISSN 2071-5285

Кучерявий, А. О. (2013) ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 53-56. ISSN 2076-6173

Кучумова, Н. В. (2013) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 106-109. ISSN 2076-6173

Кушмар, Л. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ КАРТИНИ СВІТУ ПОЛІСЯНИНА (НА МАТЕРІАЛІ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 196-200. ISSN 2076-6173

Кхеліл, О. І. (2013) Парадигма гіпотактичних і паратактичних засобів на позначення умовного підрядного зв’язку в англійській мові (діахронний аспект). Вісник Луганського Національного університету ім. Тараса Шевченка (14(3)). pp. 187-195.

Кхеліл, О. І. (2013) Структурные особенности среднеанглийских придаточных условных клауз (на материале памятников северных диалектов). Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник», № 29 (168).

Кіндрась, О. В. (2013) Детермінантна складова конкурентоспроможності вищого навчального закладу. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 119-121.

Кіндрась, О. В. (2013) Практичні аспекти проблеми забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції:. pp. 108-111.

Л

Лисюченко, М. К. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 300-303. ISSN 2076-6173

Луценко, В. В. (2013) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 117-120. ISSN 2076-6173

Лавренюк, О. В., Шевчук, С. Ю. (2013) Гетеротрофні джгутикові річки Прип'ять. [Experiment] (Unpublished)

Лаврова, Анастасія, Бондаренко, Г. Ф. (2013) Интерпретация образа дьявола: от теологического осмысления к художественной практике. Полілог. pp. 66-72. ISSN 2311-1844

Лазуріна, Н. П. (2013) ПАТРІОТИЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЦІННІСНІ СКЛАДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 32-35. ISSN 2076-6173

Лапчак, Катерина (2013) Зміст та методи формування усвідомленого батьківства в учнівської молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 51-53.

Лебедь, М. В., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2013) Фауна п’явок Млинівського району Рівненської області: видовий склад та біотопічний розподіл. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 115-116.

Левицький, В. (2013) Метаміфологія київського тексту. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 120-131. ISSN 2305-5898

Левкопас, І. І. (2013) Новітні англійські оказіоналізми в контексті дослідження продуктивних типів англійського словотвору. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Левківська, К. В. (2013) Досвід педагогічних інновацій загальноосвітніх навчальних закладів Житомира. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-пратичної конференції “Актуальні проблеми педагогіки і психології”. pp. 52-55.

Левківська, К. В. (2013) Проектування моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Левківська, О. А. (2013) Вивчення класифікації фразеологізмів у курсі «Сучасна українська мова з практикумом» за напрямом «Початкова освіта». Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 109-113.

Левківська, К. В. (2013) Проектування моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Левківський, М. В., Колодій, О. С. (2013) Воспитание патриотизма у студентов-аграриев. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 149-152.

Левченко, Г. Д. (2013) «Вичаровування» любові як спосіб осягнення психічної гармонії у вірші Тараса Шевченка «N.N. – Мені тринадцятий минало». Дивослово (5). pp. 39-43.

Левченко, Галина (2013) Героїзм versus святість: до проблеми міфологізму в літературознавчій рецепції життєвого й творчого шляху Лесі Українки. Питання літературознавства (87).

Левченко, Галина (2013) Концепт духовної спільноти в ліриці Івана Франка і Лесі Українки. Вісник Львівського університету. Серія філологічна (58). ISSN 2078-5534

Левченко, Галина (2013) Структурні елементи чарівної казки в поемах Лесі Українки. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 132-144. ISSN 2305-5898

Левченко, О. М. (2013) Family RelationshipIn «MyBrother» By Jamaica Kincaid. Global Englis-Global Decisions: збірник наукових праць. pp. 185-186.

Левченко, Т. О. (2013) Переклад атрибутивно-препозитивного типу словосполучення англомовного рекламного дискурсу. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Левчук, Юлія (2013) Принципи побудови ліричного циклу з точки зору когнітивної генології (на матеріалі лірики Лесі Українки). Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 46-56. ISSN 2305-5898

Ленчук, І. Г. (2013) Геометризація і унаочнення стереометричних задач. Науковий вісник Донбасу (4).

Ленчук, І. Г. (2013) КОМПЛЕКСНІ ОДНО- АБО ДВОКАРТИННІ ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАДАЧАХ СТЕРЕОМЕТРІЇ. Математика в сучасній школі. pp. 31-34. ISSN 74326

Ленчук, І. Г. (2013) Конструктивно-генетичний метод у задачах «на перерізи». Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (5). ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Ленчук, І. Г. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ, СТРУКТУРНО-СИСТЕМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ КОНСТРУКТИВІЗМУ В ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 57-60. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г. (2013) Методичні засади рисункового моделювання. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology (9).

Ленчук, І. Г. (2013) ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН. Математика в сучасній школі. pp. 11-16. ISSN 74326

Ленчук, І. Г. (2013) Прихований конструктивізм підручника «Геометрія». Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт (40).

Ленчук, І. Г. (2013) Системне, діяльнісне навчання евклідової геометрії на основі конструктивного підходу. Вісник Черкаського університету (8). ISSN 2076-586X

Ленчук, І. Г. (2013) УНАОЧНЕННЯ І ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ТЕМИ «МИМОБІЖНІ ПРЯМІ» У КЛАСАХ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ. Математика в сучасній школі. pp. 38-44. ISSN 74326

Ленчук, І. Г., Франовський, А. Ц. (2013) Технологія типізації та комп'ютерного моделювання конструктивних задач планіметрії. Інформаційні технології і засоби навчання (38). pp. 111-122. ISSN 2076-8184

Лисецька, Ю. В. (2013) Особливості структурної будови англійського питального речення: діахронний аспект. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Листопад, О. В. (2013) Развитие инклюзивного образования в Украине. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 171-174.

Лихвар, В. Д. (2013) ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Логвиненко, В. І. (2013) Соціально-філософський аналіз поняття «самореалізація». Філософія і політологія в контексті сучасної культури (6). pp. 114-119. ISSN 2312 4342

Лук’янюк, А. О. (2013) Роль заголовку у сприйнятті інформації (на матеріалі новин БіБіСі). V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Лупаренко, Л. А. (2013) Використання платформи Open Journal Systems для автоматизації процесу підготовки фахових видань науковими установами в галузі освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 227-229.

Люх, І. В., Шевчук, С. Ю. (2013) Таксономічна та трофічна структура угрупувань гетеротрофних джгутикових водойм Житомира. [Experiment] (Unpublished)

Ляврін, Б. З., Луців, О. О. (2013) Вміст гідропероксидів ліпідів в еритроцитах деяких видів риб малих річок Західного Поділля. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 188-191.

Ляшевич, А. М., Чернуха, І. С. (2013) Визначення фізіологічного стану серцево-судинної системи під час фізичного навантаження у спортсменів, які займаються різними видами спорту. Біологічні дослідження - 2013. pp. 183-184.

Ліпісівіцький, М. Л. (2013) „Якраз пишу кілька маленьких п’єсок»: цикл сцен «Страх і відчай у Третьому Рейху» Бертольта Брехта і поетика малої драми в еміграції. Брехтівський часопис (3). pp. 156-160. ISSN 2303-9612

Лісовський, А. М. (2013) Аксіоми методики. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт, pp. 8-12.

Лісовський, А. М. (2013) Біля витоків людської духовності. In: Етюди з методики викладання лтератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Відкривати скритий смисл подій. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт, pp. 51-57.

Лісовський, А. М. (2013) Діалог з текстом. In: Етюди з методики викладання літератури. Ленвіт, pp. 90-97.

Лісовський, А. М. (2013) Етюди з методики викладання літератури. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Концепція цілісного засвоєння літературного твору. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Література в системі сучасної шкільної освіти. In: Етюди з методики викладання літератури. Ленвіт, pp. 83-90.

Лісовський, А. М. (2013) Методичні проблеми літературно естетичної компетентності викладання літератури в школі. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 16-19.

Лісовський, А. М. (2013) На підступах до методикик літератури. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт, pp. 16-20.

Лісовський, А. М. (2013) Під кутом формування творчого мислення учнів. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) У єдності поезії і науки. Кілька слів про поетичну творчість Ольги Слоньовської. Українська мова і література в школі (1). pp. 62-63.

Лісовський, А. М. (2013) Художня сутність літератури і особливості її естеетичної природи, або повторення проденого. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Ліференко, Д. О. (2013) Лингвистические способности как основа развития лингвистической одарённости. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 40-43.

М

Маркова, Т. В. (2013) ДО ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПОЗААУДИТОРНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Масель, Ю. С. (2013) МІСЦЕ ДИСКРИМІНАТИВІВ У СИСТЕМІ СУБСТАНДАРТНИХ ОДИНИЦЬ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 268-272. ISSN 2076-6173

Матвійчук, Л. А. (2013) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 189-193. ISSN 2076-6173

Матушевська, Н. В. (2013) ОНТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ СПОКУСИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 273-277. ISSN 2076-6173

Мачача, Ю. М (2013) РОЗДІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛАХ (НА МАТЕРІАЛАХ З’ЇЗДІВ РОСІЙСЬКИХ ДІЯЧІВ З ТЕХНІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 1889 – 1904 РР.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 224-228. ISSN 2076-6173

Миколаєнко, Н. М. (2013) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ. «Тенденции, проблемы перспективы развития научных исследований»: материалы VI Междунар. научн.-практ. конф. (г.Донецк, 21-23 августа 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» №15. pp. 86-88.

Мисько, І. Р. (2013) САКРАЛЬНИЙ ОНІМНИЙ ПРОСТІР ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 278-283. ISSN 2076-6173

Мігорян, О. В. (2013) ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ В МЕЖАХ ОНОМАСІОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 159-163. ISSN 2076-6173

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Розвиток кооперативних обєднань у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, ХХХVI. pp. 85-90. ISSN 2076-8982

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Розвиток кооперативних об’єднань у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ХХХVI). pp. 85-90.

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. Історична панорама. Спеціальність : Історія : зб. наук. ст. (17). pp. 49-63.

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Законодавство Російської імперії про кредитну кооперацію та його реалізація у Правобережній Україні (2 пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 8-16.

Мазко, О. П. (2013) Експериментальна перевірка моделі формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. (41). pp. 82-90.

Мазко, О. П. (2013) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 110-115. ISSN 2076-6173

Мазко, О. П. (2013) Модель формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 110-115.

Мазур, Г. Ю., Корнійчук, Н. М., Щербак, В. І. (2013) Формування фітомікроепілітону річки Кам’янка. Біологічні дослідження - 2013. pp. 46-47.

Мазур, К. Ю., Шелюк, Ю. С. (2013) Різноманіття фітопланктону р. Корчик (Рівненська область). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 47-49.

Мазур, Л. І. (2013) ТВОРЧІСТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ЗАСАДА ОСОБИСТІСНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.01. Other thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 : захищ. 29.10.2013. Other thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості концептуального взаємозв’язку положень І.О. Сікорського з сучасними теоріями обдарованості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 12 (16). pp. 225-231.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості розвитку обдарованості у концептуальних положеннях І.О. Сікорського. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.. pp. 52-53.

Макаревич, О. О. (2013) Гносеологічний аспект сучасної космології: погляд на проблему в рамках релятивістських теорій і антропного принципу. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих науковців науковців «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі». pp. 35-37.

Макаренко, Н. В. (2013) Вплив інтернет залежності на психічне здоров’я учнівської молоді. збірник наукових статей студентів «Сучасні проблеми психології». pp. 65-70.

Макаренко, Н. В. (2013) Критика концепції технократизму через призму XX століття. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі. pp. 210-213.

Макаренко, Н. В. (2013) Композиційні особливості німецькомовних оголошень про роботу. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень» міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти від 22 березня 2013. pp. 316-318.

Макарова, О. Ю. (2013) Книга Овруцького замкового уряду 1678 р. 244 . Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-711-0

Макарова, О. Ю., Rіeger, Janusz (2013) Dwa wiersze w księdze grodzkiej żytomierskiej z pierwszej połowy XVII w. SLAVIA ORIENTALIS, LXII (1).

Максимова, О. О. (2013) Гуманізація відносин як умова формування успішної особистості дошкільника (в контексті ідей В. О. Сухомлинського). Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. М.В.Левківського. pp. 121-125.

Максимова, О. О. (2013) Формування успішної особистості шестирічного першокласника: монографія. Other. Житомир: ЖДУ.

Максимчук, О. Л. (2013) Дослідження конотації як стилістичної категорії у сучасній лінгвістиці. Наукові записки. Серія «Філологічна». (39). pp. 180-182.

Максимчук, О. Л. (2013) ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 285-289. ISSN 2076-6173

Малиненко, О. Є. (2013) ПРИНЦИПИ ДОБОРУ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ У ДОСЛІДЖЕННІ ЕМОТИВНИХ КОНЦЕПТІВ-ОПОЗИЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 263-267. ISSN 2076-6173

Малинівська, Л. І. (2013) Використання електронних засобів навчання з дисципліни “Цивільний захист”. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців "Наука, освіта, суспільство очима молодих" Частина 1. Психолого-педагогічний напрям (1). pp. 117-119.

Малинівська, Л. І. (2013) Компетентнісний підхід до формування особистості сучасного фахівця. Современные тенденции в образовании и науке Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2013 г. (20). pp. 110-114. ISSN 978-5-4343-0439-9

Малинівська, Л. І. (2013) Оцінювання навчальних досягнень студентів у сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Збірник наукових статей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Харків, 15—16 травня, 2013 р.). pp. 242-248. ISSN 978-966-97260-2-5

Малинівська, Л. І. (2013) Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій. Наукові праці : науково-методичний журнал, 210 (198). pp. 88-91. ISSN 1609-7742

Малинівська, Л. І. (2013) Структура впливу параметрів людського фактору (стрес, недостатній рівень знань інформації, помилкові дії тощо) на управління безпекою у НС. Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м. Євпаторія, 05-09 лют. pp. 123-128.

Маловицька, Л. Ф., Василюк, Я. С., Шевчук, А. В. (2013) Трансцендентний вимір евтаназії: заперечення заповіді «не вбивай» в сучасній культурі. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Деревицька, В О., Дідич, І. В. (2013) Культурологічний зміст сучасної генетики: спочатку було Слово? In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Запольська, Я. В. (2013) Гендерна політика, або казка для дорослих. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Луговець, А. О., Мяснікова, В. С. (2013) Мова новітнього танцю: культурологічний вимір модерної хореографії. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Першко, Л. Г., Столяр, О. С. (2013) Мода в культурі: рух у майбутнє. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Слюсаренко, Ю., Бондарчук, Я. (2013) Глобальний світ і соціальні інтернет-мережі: культурологічний аспект феномену віртуального спілкування. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф., Сорока, М. В., Черначук, Ю. О. (2013) Повстання мас у глобалізованому світі: профанація традицій класичного мистецтва як культурологічна проблема. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф., Шилюк, В. В., Воронюк, Л. В. (2013) Культурологічний аспект магічного реалізму Роба Гонсалвеса: живописні мандри у світ мрійливих візерунків буття. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Мальченко, М. С. (2013) Крупінська Ґр. Концепт «Іншого» у Брехтівській драмі «У нетрях міст». Брехтівський часопис (3). pp. 152-156. ISSN 2303-9612

Мальченко, М. С. (2013) Томчук Д. Погляди на життя Б. Брехта у світлі важливих цитат з його творів / Пер. М. С. Мальченка. Брехтівський часопис (3). pp. 191-195. ISSN 2303-9612

Маляренко, І. О. (2013) ФІТОНІМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ ДУХОВНОГО СВІТУ АВСТРАЛІЙСЬКИХ АБОРИГЕНІВ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 174-178. ISSN 2076-6173

Маліновська, Т. В. (2013) Виразне читання як засіб розкриття підтексту твору. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 55-60.

Маліновський, Е. Ф. (2013) ЗАГАЛЬНО-ДИСКУРСИВНІ ФУНКЦІЇ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 115-118. ISSN 2076-6173

Маркевич, О. В. (2013) Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Маркевич, О. В. (2013) Становлення Житомира губернським центром як фактор формування культурного побуту його городян. Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини XX ст.. Збірник наукових праць /Інститут української археографії та джере лознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. pp. 264-279.

Маркевич, О. В. (2013) Характеристика особового складу волинських губернаторів першої третини ХІХ ст. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 137-147.

Марков, Ф. Ф. (2013) Парки–пам’ятки садово-паркового мистецтва як база для теоретичного і практичного вирішення проблем сучасного паркобудівництва (на прикладі Житомирської області). Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 69-72.

Марковський, Б. В. (2013) МІФОЛОГІЧНІ СИМВОЛИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇХ СПРИЙНЯТТЯ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТОВІЙ ТРАДИЦІЇ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Мартиненко, Д. В. (2013) Влияние представителей Киево-Могилянской учености на развитие образования в Российской империи. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 195-198.

Мартинов, О. В. (2013) Одноденки (Insecta, Ephemeroptera) східної України (фауна, систематика, морфологічні та екологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Марущак, О. М. (2013) Сучасна українська періодика для дітей. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). (4). pp. 86-91.

Марущак, О. М. (2013) Електронні ресурси вітчизняної періодики для дітей. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 21-24.

Марцева, Л. А. (2013) Мониторинговые исследования как механизм оценивания качества образования. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 144-147.

Марченко, Є. Ю. (2013) Явище Engrish у контексті міжкультурної комунікації. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців.

Марчук, К. А. (2013) Екстрадієгетичний наратор у "Повісті врем'яних літ". Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 283-288. ISSN 2305-5898

Масель, Ю. С. (2013) Verbal discriminatives as a divergence in linguistic and ethical standart. Global English – Global decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. pp. 201-203.

Масель, Ю. С. (2013) Вербальні маркери маніфестації явища дискримінації. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). (118).

Матківська, Н. А. (2013) МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 216-219. ISSN 2076-6173

Махмудова, Шалале (2013) УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ М. ДИЛЬБАЗИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 246-249. ISSN 2076-6173

Махновець, Володимир (2013) Профілактика інтернет-залежності школярів. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 48-50.

Махновська, І. Р. (2013) Организация профессиональной подготовки магистров сестринського дела в условиях кредитно-модульной системе образования. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 147-150.

Махновська, І. Р. (2013) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 183-186. ISSN 2076-6173

Мацелюх, Катерина (2013) ВОЛИНЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕТРА АБРАМОВИЧА. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (6). pp. 118-121.

Мачушник, О. Л. (2013) Роль успеваемости в оценке познавательной активности студентов. Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2013». – Díl 22. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 104 stran. 27 listopadu – 05 prosinců 2013 roku.. pp. 36-38.

Мачушник, О. Л. (2013) Вплив привабливості майбутньої професії на пізнавальну активність студентів. Zbiór raportów naukowych. «Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku». (30.12.2013 – 31.12.2013) – Zakopane: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 124 str.. pp. 66-69.

Мачушник, О. Л. (2013) К вопросу о связи познавательной активности и интереса к профессии. Zbiór raportów naukowych. «Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje». (29.11.2013 – 30.11.2013) – Opole: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 92 str.. pp. 56-57.

Мачушник, О. Л. (2013) Психологические особенности познавательной активности студентов. Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2013. (17 – 25 декември 2013). Том 28. Психология и социология. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД – 72 стр., 28. pp. 44-45.

Межжерин, С. В., Межжерина, Д. С., Межжерин, И. С. (2013) Генетическая структура поселения подберезовика обыкновенного Leccinum Scabrum (Bull. Gray 1821) (Basidiomycota, Boletales) в условиях южного Полесья Украины. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. (34). pp. 92-95.

Межжерин, С. В., Янович, Л. М., Жалай, Е. И., Васильева, Л. А., Пампура, М. М. (2013) Репродуктивная изоляция двух викарных форм перловицы овальной Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) с низким уровнем генетической дифференциации. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 138-142. ISSN 1025-6415

Межжерін, С. В., Лашкова, О. І. (2013) Ссавці України. Manual. Видавництво "Наукова думка", Київ.

Мелещенко, А. А. (2013) Роль державних інституцій у формуванні концепції єврейського шкільництва на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Світові війни XX століття та історична пам'ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 11-12 листопада 2011 р.. pp. 336-341.

Мелещенко, А. А. (2013) Фундаментальные принципы воспитания волынских евреев в конце ХІХ – начале ХХ веков. Вестник Московского Государственного обласного университета. Серия "Педагогика" (3). pp. 27-31. ISSN 2072-8395

Мельник, А. П. (2013) ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КУЛЬТУРНОЇ АСИМЕТРІЇ У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНОГО СЕРІАЛУ "СІМПСОНИ". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 284-288. ISSN 2076-6173

Мельник, К. О. (2013) Ольга Коржовська: «По секрету з цілим унісвітом...». Полілог (1). pp. 141-146. ISSN 2311-1844

Мельник, К. О. (2013) Урбанистическое пространство русскоязычной мемуаристики Волыни первой половины ХІХ в. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 234-236.

Мельник, К. О. (2013) Урбаністичний простір у «губернаторській» мемуаристиці Волині першої половини ХІХ століття. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (28). pp. 94-99.

Мельник, К. О. (2013) Імагологічна презентація автора у "Записках сенатора" М. П. Сінєльнікова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 262-269. ISSN 2076-6173

Мельник, К. О. (2013) Образ Волині першої половини ХІХ ст. у «Записках» М. І. Мамаєва. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 221-227. ISSN 2220-2544

Мельник, М. В. (2013) Явление лексической интерференции в компьютерном дискурсе. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" (18). pp. 258-260.

Мельник, Т. С., Гарлінська (Лейченко), А. М. (2013) Морфологічна мінливість, анатомічні та екологічні особливості річкових раків виду Astacus leptodactylus з басейну річки Тетерів. ЖДУ ім. Івана Франка.

Мельник, К. О. (2013) Індивідуалізація образу автора у «Записках Сенатора» М. П. Сінєльнікова. Гадяцька угода в контексті польсько-українських відносин. pp. 156-164.

Мельниченко, Р. К., Танська, В. В. (2013) Екологічна компетентність вчителя як передумова здійснення неперервної екологічної освіти і виховання. Наукові записки (4). pp. 271-275. ISSN 978-966-7406-67-7

Мельничук, В. В. (2013) Екологічна проблематика у православ'ї : Філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мельничук, Ю. І. (2013) ФЕНОМЕН ПРОПОВІДНИЦЬКОГО СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Мизин, Т. О. (2013) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ WEATHER / ПОГОДА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 115-118. ISSN 2076-6173

Миколаєнко, Н. М. (2013) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ. «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців». pp. 160-162.

Миколаєнко, Н. М. (2013) Формування професійної культури майбутніх редакторів. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації». pp. 149-153.

Миколаєнко, Н. М. (2013) До питання формування професійної культури майбутніх редакторів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Микула, М. М., Киричук, В. О. (2013) Особливості перебігу процесів мислення за різних погодних умов у студентів з крайніми рівнями тривожності. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 184-186.

Миненко, Юрій (2013) Мелетій Смотрицький в Острозькому культурному осередку. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 57-62. ISSN 2305-5898

Мирна, І. О. (2013) АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 120-124. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2013) Гуманізація взаємодії вихователя і вихованців за педагогічним доробком В. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. наук. праць. pp. 129-133.

Мирончук, Н. М. (2013) Зміст та форми дослідницької діяльності студентів у процесі педагогічної підготовки у ВНЗ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 170-176.

Мирончук, Н. М. (2013) Контекстно-професійний зміст підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 442-446.

Мирончук, Н. М. (2013) Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності. Нові технології навчання (79). pp. 82-85.

Мирончук, Н. М. (2013) Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога: сутнісні характеристики та шляхи формування. Нові технології навчання: наук.-метод. зб (76). pp. 209-214.

Мирончук, Н. М. (2013) Стажування як форма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Андрагогічний вісник.. pp. 64-69.

Миронюк, В. М. (2013) ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕЗІЯХ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 273-276. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є. (2013) З історії Уіло – першого спеціалізованого навчального закладу професійної іншомовної освіти в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 30-35. ISSN 2076-6173

Мислива, В. М. (2013) Жанрова своєрідність "Казки про калинову сопілку" Оксани Забужко. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 145-151. ISSN 2305-5898

Михайленко, В. В., Лущиков, О. В. (2013) Потенціальні рівняння одночастотного наближення стаціонарних коливань непружних п’єзоелектричних тіл. Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка (1(21)). pp. 91-97.

Михайлова, О. С. (2013) ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 131-136. ISSN 2076-6173

Михайліна, Ю. О. (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ ДО ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 146-151. ISSN 2076-6173

Михасів, Т. С. (2013) ОБРАЗ ПОЕТА В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УОЛТА УЇТМЕНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 179-182. ISSN 2076-6173

Мишков, В. Я. (2013) ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАРООБРЯДНИЦТВА В УКРАЇНІ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Мойсієнко, В. М. (2013) Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту. Острозька давнина (2). pp. 92-99.

Мойсієнко, В. М. (2013) Синтаксичні особливості Луцької книги 1560-1561 рр. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство) (118). pp. 360-365.

Мойсієнко, В. М. (2013) Українсько-російські мовні контакти в період пізнього середньовіччя (XVI – XVII ст.). Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции (1). pp. 238-241.

Мойсієнко, В. М., Ніка, Оксана (2013) «Проста Мова» в Україні та Білорусі В XVI Столітті. Слов’янські обрії. pp. 3-25.

Мойсієнко, В. М., Поліщук, В. В. (2013) Луцька замкова книга 1560 - 1561 рр. Серія актових документів і грамот . СПД ФО Купровський В.М., м. Луцьк. ISBN 978-966-02-6854-8

Мокіна, А. Г. (2013) Educational force of storytelling. Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції: тези доповідей, Дніпропетровськ, 2 квітня 2013 р.. pp. 293-294.

Мокіна, А. Г. (2013) Storytelling as a teaching tool with kindergarteners. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12–13, 2013. Book of papers. pp. 216-217.

Мокіна, А. Г. (2013) Особливості мотивації старших дошкільників у вивченні іноземних мов. Міжнародна наукова практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”: тези доповідей, Київ 3–5 квітня 2013 р.. pp. 551-553.

Моляко, В. О. (2013) И все же существует телепатия. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (16). pp. 171-174.

Моляко, В. О. (2013) Проблема психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности. Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие: материалы Всероссийской научно-практической конференции. pp. 54-61.

Моляко, В. О. (2013) Проблеми функціонування творчого сприймання в умовах надлишку інформації різної модальності та значимості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., 12 (16). pp. 7-19.

Моляко, В. О. (2013) Пушкинская парадигма в психологии творчества. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (17). pp. 326-349.

Моляко, В. О. (2013) Так что же такое восприятие мира? Идеи О. К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения).. pp. 333-337.

Моляко, В. О. (2013) Творческое поэтическое мировосприятие. Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского, 3 (3). pp. 267-271.

Моргачова, Г. В. (2013) Бертольт Брехт, Курт Вайль та сучасна музична масова культура. Брехтівський часопис (3). pp. 169-173. ISSN 2303-9612

Мороз, М. О., Томанчук, А. О. (2013) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗИМОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 236-241. ISSN 2076-6173

Мороз, О. В. (2013) ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ПРАВОСЛАВНОГО СВІТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Мороз, С. Е. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МИТНИХ ПОСЛУГ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Мороз, С. Е. (2013) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ У МИТНІЙ СПРАВІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Мосійчук, І. В. (2013) До питання сутності кадрового ресурсу соціальної сфери. Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 29-31.

Мосійчук, І. В. (2013) Складові кадрового потенціалу соціальної сфери як чинники конкурентоспроможності. МАТЕРІАЛИ VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". pp. 81-83.

Мосійчук, І. В. (2013) КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економічні науки.. pp. 65-67.

Мосійчук, І. В. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Актуальні проблеми соціальної сфери. pp. 65-67.

Мосійчук, І. В. (2013) Кадровий потенціал соціальної сфери: Сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та соціальний розвиток. Наукові праці НУХТ (49). pp. 152-156.

Мосійчук, І. В. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Вісник Одеського національного університету, 18 (3). pp. 139-143.

Мосійчук, І. В. (2013) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту пдприємств виробничої сфери. pp. 107-109.

Мосійчук, І. В. (2013) РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Сталий розвиток економіки (3). pp. 48-51.

Мосійчук, І. В. (2013) РОЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ. Бізнес Інформ (1). pp. 188-192.

Мосіюк, О. О. (2013) Інноваційні компетенції вчителя. Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога. pp. 137-139.

Мосіюк, О. О. (2013) Концепція соціальної освітньої мережі як інноваційного засобу навчання. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук пр. (6). pp. 240-245.

Мосіюк, О. О. (2013) Модель компетентности учителя математики. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 215-217.

Мосієнко, О. В. (2013) Неозначені номінативно-референційні одиниці як засоби представлення референтів у перспективі учасників подій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 119-122. ISSN 2076-6173

Мосієнко, О. В. (2013) Номінативно-референційні одиниці на позначення групи осіб у газетних текстах новин: тактико-стратегічний аспект. Актуальн і проблеми германської філології та прикладної лін гв істики / VII Міжнародна наукова кон ференц ія, присвячена вшан уванню пам'яті доктора філологічних наук, професора В.В. Левицького.

Мосієнко, О. В. (2013) Представлення референтів у перспективі учасників подій у газетному дискурсі. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Мосієнко, Олександр (2013) Українські та інші національні військові формування в умовах Першої світової віни. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 111-114.

Мошковська, М. Е., Павлюченко, О. В. (2013) Малакофауна р. Случ (фауна, порівняльний аналіз малакоценозів). [Experiment] (Unpublished)

Музика, О. Л., Гавриловська, К. П., Тичина, І. М., Майстренко, Т. М., Весельська, А. Л., Оснадчук, Ю. О. (2013) Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 58-64. ISSN 2076-6173

Музика, О. Д. (2013) УКРАЇНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УНР ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 226-229.

Музика, Л. В. (2013) Роль каротиноїдних пігментів в адаптації Lymnаea stagnalis до дії негативних факторів оточуючого середовища. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 125-128.

Музика, О. Д. (2013) Релігійне життя на Правобережній Україні у період Центарльної Ради. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць.. pp. 120-122.

Мулик, К. О. (2013) СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 137-141. ISSN 2076-6173

Муравська, Н. В., Васільєва, Л. А. (2013) Молюски родини Unionidae басейну Прип’яті України (особливості поширення, екології, статева структура поселень). ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Муравська, Н. В., Стадниченко, А. П. (2013) Двостулкові молюски родини перлівницеві (Unionidae) Українського Полісся: поширення, популяційна структура. Other. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Муранова, Н. П. (2013) Концепция научно-методического обеспечения физико-математической допрофессиональной подготовки старшеклассников в доуниверситетской системе. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 154-158.

Муранова, Н. П. (2013) АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). ISSN 2076-6173

Мшанецька, С. В., Астахова, Л. Є. (2013) Екологія і поширення молюсків підроду Рeregriana секції Рeregriana s.str. у водоймах Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 128-129.

Мшанецька, С. В., Васільєва, Л. А. (2013) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ЖИТОМИРА (ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Мілевич, Е. О. (2013) Особливості інтродукції Hyssopus Officinalis L. в ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 49-51.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Електронний цифровий підпис як головний елемент електронного документообігу. In: XIX всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 26 лютого - 3 березня 2013 року.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Класифікація криптографічних методів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 52-54.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Класифікація методів шифрування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 62-64.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Огляд методів симетричного й асиметричного шифрування даних. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць і за заг. ред. С. С. Вїтвицької, Н. М. Мирончук. pp. 366-368.

Міненко, Руслана (2013) Біографічний роман як психоаналітична студія (на прикладі роману Степана Процюка "Маски опадають повільно"). Перша спроба. Студентська наукова творчість: збірник матеріалів (7). pp. 9-14.

Мірошниченко, О. А. (2013) Профілактика синдрому «професійного вигорання» у роботі управлінців освіти. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти»..

Місяць, Н. К. (2013) Про деякі фонетико-фонологічні особливості польської мови. Українська полоністика (10). pp. 3-8.

Міхеєв, В. В. (2013) Лабораторні роботи з методики навчання інформатики. Частина 2. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013.-80 с..

Міщук, Г. А. (2013) Російські дипломати XVI- XVII століть. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 184-187.

Міщук, С. М. (2013) Національний блок при владі у Франції (1921-1924 рр.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 195-199.

Н

Нідзельська, Ю. М. (2013) КОНЦЕПТОЛОГІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 168-171. ISSN 2076-6173

Навальна, М. І. (2013) Економічна лексика: семантичні зміни та нові вияви в публіцистиці на початку ХХІ ст. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. (20/4). pp. 36-38.

Навальна, М. І. (2013) Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання „Українська правда”. Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи : зб. наук. пр. / упоряд. С. К. Богдан.. pp. 334-344.

Навальна, М. І. (2013) Збагачення мовлення школярів лексикою з національно культурним компонентом. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення», м. Сімферополь. pp. 160-167.

Навальна, М. І. (2013) Лексика конфесійного стилю в нових функціонально-стилістичних виявах (на прикладі мови інтернет-видання «Українська правда»). Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. (659). pp. 14-17.

Навальна, М. І. (2013) Лексична дифузність слів та словосполук наукового стилю. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей. Серія : Лінгвістика та літературознавство (27/4). pp. 503-513.

Навальна, М. І. (2013) Новейшие примеры варваризмов в языке украинских печатных средств массовой информации начала ХХI века. Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов 2-й международной науч.-практ. конф.. pp. 190-193.

Навальна, М. І. (2013) Нові дифузні процеси кримінального та молодіжного жаргону в мові інтернет-видання «Українська правда». Психолінгвістика : [зб. наук. праць ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. (14). pp. 248-261.

Навальна, М. І. (2013) Нові функціонально-стилістичні вияви відабревіатурних утворень у мові інтернет-видання «Українська правда» на початку ХХІ ст. Лінгвісти¬чні дослідженн¬я : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.. pp. 201-205.

Навальна, М. І. (2013) Функціонально-стилістичні особливості книжних елементів у мові української періодики початку ХХІ ст. Мова. Культура. Взаєморозуміння : Зб. наук. праць (3). pp. 125-131.

Навальна, М. І. (2013) Функціонування нових відонімних утворень у мові сучасної української публіцистики. Лінгвістика : Зб. наук. праць. – Вип. 1 (28). pp. 141-150.

Навальна, М. І. (2013) Функціонування іменників жіночої статі в мові інтернет-видання „Українська правда” на початку ХХІ ст. Мова. Суспільство. Журналістика (Language. Society. Journalism) : Зб. матер. і тез XIX міжнародної науково практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови „Мова. Суспільство. Журналістика” (присвячується 40-річчю кафедри мови т. pp. 89-95.

Назарець, В. М. (2013) ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ПОСЛАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 201-204. ISSN 2076-6173

Назарець, В. М. (2013) ТОПОС МІСТА В ПОЕЗІЇ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 164-167. ISSN 2076-6173

Назарчук, О. А., Яворська, Т. Є. (2013) Особливості розвитку швидкісно-силових якостей дітей середнього шкільного віку під час ігрової діяльності(на прикладі футболу). Біологічні дослідження - 2013. pp. 257-258.

Назарчук, О. А., Яворська, Т. Є. (2013) Розвиток швидкісно-силових здібностей школярів під час ігрової діяльності (на прикладі футболу). ЖДУ ім. Івана Франка.

Намазова, Флора Камран кызы (2013) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ СЛОВ В ДРАМАТУРГИИ ИЛЬЯСА ЭФЕНДИЕВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 266-268. ISSN 2076-6173

Настенко, В. Б., Гаманджі, Д. В. (2013) Вивчення металорезистентних бацил, ізольованих із акваторії Одеської затоки. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 168-169.

Натикач, Петро (2013) Петляк Ф.А. - історик, організатор вищої школи, патріот рідної землі. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць.. pp. 281-285.

Наумчук, Т. В. (2013) Зміст, форми та методи підготовки керівників ДНЗ до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 27-29. ISSN 2221-6316

Нацюк, М. Б. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 151-156. ISSN 2076-6173

Невзоров, Р. В. (2013) ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АВІАЦІЙНИХ ВВНЗ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ-ВИНИЩУВАЧІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 61-67. ISSN 2076-6173

Невмержицька, М. В. (2013) Конкурентоздатність людини: природні і соціальні наслідки. Гуманітарний вісник ЗДІА (55). pp. 91-99.

Недашківська, Т. Є. (2013) Вільний асоціативний експеримент як метод наукового дослідження та можливості його застосування для вивчення проблем державної служби. Вісник НАДУ (8). pp. 71-79. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2013) Мовна норма в інформаційній системі (управлінський аспект). Вісник НАДУ (7). pp. 10-15. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2013) Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять. Вісник НАДУ (7). pp. 60-67.

Некрашевич, Ю. І., Шелюк, Ю. С. (2013) Особливості структури та функціонування фітопланктону різнотипних водойм антропогенного походження Житомирщини. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 51-53.

Неретін, В. О. (2013) Організація самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя в умовах мистецького навчання. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 196-198.

Нестерук, С. М. (2013) CТЕРЕОМЕТРИЧНА СТРУКТУРА ДРАМАТУРГІЇ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 277-281. ISSN 2076-6173

Никончук, Н. О. (2013) Психосемантичне дослідження рефлексивно-ціннісних компонентів здібностей у молодшому шкільному віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VII (32). pp. 166-180. ISSN 2072-4772

Никончук, Н. О. (2013) Як запобігти формуванню негативних особистісних якостей у молодшому шкільному віці. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (24). pp. 87-94.

Новик, В. А. (2013) Права потерпілого за новим Кримінально-процесуальним Кодексом України. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 125-131.

Новик, М. К. (2013) Річпосполитська Конституція 3 травня 1791 року як новий етап у європейському конституціоналізмі. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 96-100.

Новицкий, С. В. (2013) Дослідження омічних контактів до n-InP. Збірник тез [Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2013»]. pp. 225-227.

Новицкий, С. В. (2013) Методологические аспекты измерения удельного контактного сопротивления TLM методом с линейной и радиальной геометрией контактов. Петербургский журнал электроники (3). pp. 59-70.

Новосадова, Н. Г. (2013) Особливості співіснування влади та інтелігенції Житомирщини в 20-30-х роках ХХ ст. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 45-47.

Новосадова, Н. Г. (2013) Політичні репресії проти інтелігенції на Житомирщині в 30-х роках ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXVII). pp. 127-131.

Новосадова, С. А. (2013) Музично-теоретична підготовка у формуванні творчої самостійності майбутнього учителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 199-202.

Новіцька, Юлія (2013) Науково-педагогічна діяльність Анатолія Левіцького в Кракові за часів Австро-Угорської монархії. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013.. pp. 285-287.

Новіцька, Юлія (2013) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАЛЕРІЯ ЯВОРСЬКОГО В КРАКОВІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 126-128.

Нонік, М. О. (2013) Біологічні особливості Lophanthus Anisatus Adans. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 53-56.

Ночевчук, І. О. (2013) Трагедія сім’ї – трагедія влади (на матеріалі "Царя Едіпа" Софокла та "Короля Ліра" В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 22-25.

Нуждак, Л. В. (2013) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОМОНІМІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 127-129. ISSN 2076-6173

Нужна, Г. Д. (2013) Їздці-аномалоніни (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Нідзельська, Ю. М. (2013) До питання про основні поняття лінгвоконцептології як провідного напряму в межах лінгвістичних студій. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Нідзельська, Ю. М. (2013) РАБИН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 123-126. ISSN 2076-6173

Ніколайчук, С. В. (2013) Вірус папіломи людини та рак шийки матки як наслідок ранньої сексуальної ініціації. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 194-195.

Ніколаєнко, С. М. (2013) Основні тенденції розвитку ринку медичного страхування в Україні. БізнесІнформ (1). pp. 281-287.

Ніколаєнко, С. М. (2013) ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ. Економіка. Управління. Інновації..

Ніколаєнко, С. М. (2013) Соціальні аспекти функціонування медичного страхування. In: Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави. ЖДТУ, Житомир, pp. 334-357. ISBN 978-966-683-383-2

Ніколова, Н. І. (2013) Поширення бактеріального раку виноградної лози на Україні. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 168-169.

О

Островська, Ю. К. (2013) ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ НЕОЛОГІЗМІВ У КОНТЕКСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 175-177. ISSN 2076-6173

Овдійчук, Л. М. (2013) ЛІТЕРАТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА (ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 172-174. ISSN 2076-6173

Овчаров, С. М. (2013) Андрагогические принципы развития креативности учителей информатики в системе последипломного педагогического образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 233-236.

Овчаров, С. М. (2013) Педагогическая технология развития креативности будущих учителей информатики в условиях университетского образования. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 43-46.

Огороднік, О. О., Гарбар, Д. А. (2013) Рід Сepaea в урбанізованих біотопах м. Житомира. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. p. 131.

Ожгібесова, М. В. (2013) Вливи засобів масової інформації на суспільство. ZROWNOWAZONY ROZWOJ Debiut naukowy 2012 СТАЛИЙ РОЗВИТОК • Науковий дебют 2012. pp. 255-264.

Ожгібесова, М. В. (2013) Проблеми впливу засобів масової інформації на суспільство. Сталий розвиток: проблеми та перспективи.

Ольшевська, І. А., Стадниченко, А. П. (2013) Будова радулярного апарату Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) річки Случ. [Experiment] (Unpublished)

Олійник, І. В., Черненко, О. В. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 121-130. ISSN 2076-6173

Олішевська, О. О. (2013) Стратегії та тактики сімейного дискурсу (на матеріалі сучасної англомовної прози). V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Опанащук, Петро (2013) Рец.на: Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография. Сумський історико-архівний журнал (ХХІ). pp. 87-90.

Орел, Л. О. (2013) Готовність студентів до самостійної роботи з математики та її критеріально-рівневі характеристики. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 8. pp. 77-82.

Орел, Л. О. (2013) Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів у контексті реформування вищої освіти України. Нові технології навчання. (76). pp. 265-270.

Орел, Л. О. (2013) Формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 153-157. ISSN 2076-6173

Орлінська, В. В., Карплюк, С. О. (2013) Створення електронного посібника для майбутніх учителів інформатики. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару. pp. 64-66.

Осадчук, Д. В. (2013) Запозичення з їдиш у сучасній англійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Осика, Альона, Чемерис, О. А. (2013) Компетентнісний підхід до вивчення Теорії ймовірностей у старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 102-105.

Осташова, О. І. (2013) МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ОЦІННОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 204-207. ISSN 2076-6173

Осідак, В. В. (2013) ЗНАЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 158-161. ISSN 2076-6173

Охрамович, О. В., Мельниченко, Р. К. (2013) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного практикуму з курсу "Загальна цитологія і гістологія" з використанням мультимедійних технологій". [Experiment] (Unpublished)

Охріменко, Н. Д. (2013) Вибір слова у професійно-комунікативній діяльності. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 97-100.

Очковська, А. П. (2013) The Development of English Perfect Constructions: structure and semantics. матеріали І Міжнародної студентської інтернет-конференції «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти».

Очковська, А. П. (2013) Структурна будова речень з перфектними конструкціями (на матеріалі середньоанглійської мови). матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку», 3. pp. 255-259.

Очковська, А. П. (2013) Структурні особливості перфектних конструкцій в ранньоновоанглійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

П

Пастовенський, О. В. (2013) ПРИНЦИПИ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 68-72. ISSN 2076-6173

Плахова, О. А. (2013) АНТРОПОНІМІЧНА СИСТЕМА АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 282-286. ISSN 2076-6173

Прищепа, С. М. (2013) ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Пінчук, Є. А. (2013) СПЕЦИФІКА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Павленко, А. Ю. (2013) Понятие общей культуры в историко-педагогическом аспекте. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 46-49.

Павленко, В. В. (2013) Особливості проблемного навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць. pp. 466-471.

Павленко, В. В. (2013) Колектив як розвивальне середовище. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 170-177.

Павленко, В. В. (2013) Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог. pp. 126-134.

Павленко, В. В. (2013) Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у початковій школі. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 135-140.

Павленко, В. В. (2013) Становлення теорії розвивального навчання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. Нові технології навчання. Наук. – метод зб. (76). pp. 79-84.

Павленко, В. В. (2013) Форми і методи розвивального навчання молодших школярів у спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 137-143.

Павлик, Н. П. (2013) Инновационные характеристики неформального образования. Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» (5). pp. 5-11.

Павлик, Н. П. (2013) Місце неформальної освіти у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. МАТЕРІАЛИ XVIII міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ», 2. pp. 189-190.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальна освіта як інструмент формування громадянських цінностей молоді. Матеріали І науково-практичної конференції "Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід" (1). pp. 34-36.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальное образование как инновационная учебно-воспитательная технология профессиональной школы. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы профессиональной подготовки современного учителя начальной школы". pp. 169-173.

Павлик, Н. П. (2013) Соціальне партнерство ВНЗ як організаційна передумова неформальної освіти студентів. Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 208-211.

Павлик, Н. П. (2013) Соціально-педагогічний зміст неформальної освіти студентів. Тези доповідей ХIV науково-методичної конференції «Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку. pp. 80-81.

Павлик, Н. П. (2013) Функції неформальної освіти студентської молоді. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства".

Павлінчук, Т. І. (2013) Майкл Морлі. “Брехт і Станіславський: полярності чи суміжності?”. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 54-57.

Павліченко, О. І. (2013) Метаморфози та метаморфічна ідентичність образу солдата в п’єсі Б. Брехта «Людина - це людина. Брехтівський часопис (3). pp. 241-245. ISSN 2303-9612

Павліченко, О. І. (2013) Особливості хронотопу й образ солдата як фігура пригадування в повісті Фрідріха Дюрренматта "Зимова війна в Тибеті". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 25-32.

Падалко, А. І. (2013) Волинянин М.С. Чайковський – загадкова постать української історії ХІХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. Збірник наукових праць, 6. pp. 289-291. (Unpublished)

Падалко, А. І. (2013) Доба козацької революції середини ХУІІ ст. в дослідженнях польського історика Вспасіана Коховського (1633 – 1700 рр). Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 68-73.

Пазюк, Я. А. (2013) Внутрішній монолог у В. Шекспіра і Б. Брехта: спільне та відмінне. Брехтівський часопис (3). pp. 237-241. ISSN 2303-9612

Пазюк, Я. А. (2013) Марк Зільберман. Ґестус Брехта, або постановка суперечностей. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 40-47.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2013) СУЧАСНА ЩІЛЬНІСТЬ ПОСЕЛЕНЬ АБОРИГЕННИХ ВИДІВ МОЛЮСКІВ РОДИНИ UNIONIDAE (BIVALVIA) ФАУНИ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження. pp. 132-134.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Мельниченко, Р. К. (2013) Особенности распространения моллюсков семейства перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в бассейне Днепра (Украина). "Aplikovane vedecke novinky - 2013". pp. 8-9.

Пампура, М. М. (2013) Сучасне поширення і структура поселень перлівницевих Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Панченко, Вікторія (2013) ПОСАДОВІ ПОРУШЕННЯ МИРОВИХ СУДДІВ НА ВОЛИНІ В 1871-1919 pp. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 279-283.

Папіжук, В. О. (2013) СТАН ТА ОНОВЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 162-166. ISSN 2076-6173

Паскаленко, В. В. (2013) ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В КРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ В. В. РЮМІНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 98-103. ISSN 2076-6173

Паскаленко, В. В. (2013) РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМИ ВІДСУТНОСТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА НАСТУПНОСТІ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ В. В. РЮМІНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 98-102. ISSN 2076-6173

Пастовенський, О. В. (2013) Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 180-183.

Пастовенський, О. В. (2013) Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер.: Педагогика, психология (1 (12)). pp. 180-183.

Пастовенський, О. В. (2013) Пути развития общественно-государственного управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 244-248.

Пастовенський, О. В. (2013) Развитие информационных потоков в образовательных подсистемах в условиях роста влияния общественных факторов на управление общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (3(14)). pp. 213-216.

Пахаренко, В. І. (2013) РОМАНТИЗМ ЯК ВІДКРИТТЯ ЛЮДИНИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 205-209. ISSN 2076-6173

Пахолюк, А. Б., Яворська, Т. Є. (2013) Спортивна аеробіка, як засіб розвитку фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Пахолюк, А. М., Яворська, Т. Є. (2013) Ретроспективний аналіз впливу засобів спортивної аеробіки на фізичний розвиток учнів молодшого шкільного віку. Біологічні дослідження - 2013. pp. 257-258.

Пахолюк, А. Б., Яворська, Т. Є. (2013) Розвиток фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку засобами спортивної аеробіки. ЖДУ ім. Івана Франка.

Пацюк, М. К. (2013) Tolerance of Naked Amoebas (Protista) to the Abiotic Factors. Nature Montenegrina, Podgorica. pp. 319-323.

Пашківська, О. С., Бродецька, Н. В. (2013) Вода та її значення для здоров'я людини. Біологічні дослідження - 2013. pp. 186-187.

Пащенко, А. Ю. (2013) РОЛЬ CУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 125-131. ISSN 2076-6173

Переходюк, О. О. (2013) Характерні риси дослідження стереотипних уявлень у сучасній лінгвістиці. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Перлієв-Цюрхер, Ніна (2013) До питання правди в дослідженні давніх східнослов"янських середньовічних текстів (на прикладі Київського літопису). Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 63-76. ISSN 2305-5898

Першко, І. О. (2013) Dom polski im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zytomierzu: historia i współczesność. Українська полоністика. Історико-філософські дослідження. pp. 106-112.

Петраускас, А. В., Коваль, О. А., Капустін, К. М., Хададова, М. В. (2013) Середньовічний Олевськ за новими археологічними даними. Археологія і давня історія України (11). pp. 194-207.

Петраускас, А. В., Коваль, О. А, Капустін, К. М., Хададова, М. В. (2013) Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень. Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції ( 29-31 травня 2013 р.). pp. 32-34. (Unpublished)

Петренчук, І. О. (2013) Особливості реалізації конфлікту в персонажному мовленні сучасної англомовної прози. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Петриченко, Л. О. (2013) CУТНICТЬ I CТPУКТУPA ПOНЯТТЯ ''ЯКICТЬ OCВIТИ'' У ВИЩOМУ ПEДAГOГIЧНOМУ НAВЧAЛЬНOМУ ЗAКЛAДI У ФIЛOCOФCЬКIЙ ТA ПCИXOЛOГO-ПEДAГOГIЧНIЙ ЛIТEPAТУPI. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 131-135. ISSN 2076-6173

Петров, В. Н. (2013) РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ В УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 241-245. ISSN 2076-6173

Петрінська, Т. С. (2013) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВО-КОГНІТИВНОЇ КАТЕГОРІЇ "HAPPINESS" КОНЦЕПТУ GLOBALIZATION В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 289-292. ISSN 2076-6173

Пивовар, І. В. (2013) Суддя, як носій судової влади в Україні. Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 - 25 травня 2013 року. pp. 139-141.

Пивовар, І. В. (2013) Суддівське самоврядування в УРСР (1936–1989 рр.). Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації : матеріали Міжнародної наукової конференції, 15-16 травня 2014 року. pp. 128-130.

Плахотнюк, Н. П. (2013) Организационно-педагогические условия использования учебно-игрового проектирования в подготовке будущих учителей к инновационной деятельности. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 192-195.

Плахотнюк, Н. П. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Плющик, Є. В. (2013) Змістова характеристика поняття "Інноваційне мислення вчителя музики". Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 53-55.

Погуляєв, О. І. (2013) Єврейська національна меншина правобережної України у добу центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 122-125.

Пойта, І. О. (2013) АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Вісник Одеського національного університету, 18. pp. 35-39.

Пойта, І. О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ПОСЛУГ. Актуальні проблеми соціальної сфери. pp. 75-77.

Пойта, І. О. (2013) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1 (63)). pp. 306-309.

Пойта, І. О. (2013) Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг. Міжнародний науковий економічний журнал (1). pp. 170-174.

Пойта, І. О. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Наукові праці НУХТ (49). pp. 157-161.

Пойта, І. О. (2013) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Сталий розвиток економіки (3). pp. 68-70.

Пойта, І. О. (2013) СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 29-31.

Пойта, І. О. (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 166-168.

Пойта, І. О. (2013) ДІАГНОСТИКА РИНКУ ПОСЛУГ. Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. pp. 166-168.

Полховська, М. В. (2013) The Semantics of Argument Environment of English Middle Verbs. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Philology in the IIIrd Millennium. – Budapest. pp. 278-282.

Полховська, М. В. (2013) Аналіз англійських медіальних конструкцій з позицій генеративної граматики. Studia Philologica (2). pp. 32-36.

Полховська, М. В. (2013) Обмеження означеності як критерій вживання іменної фрази в постпозиції до дієслова в екзистенційному реченні. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Поліщук, Л. П. (2013) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 130-133. ISSN 2076-6173

Поліщук, Л. П. (2013) Професійна підготовка майбутніх перекладачів у вітчизняних вищих навчальних закладах. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Поліщук, Н. М. (2013) Структура готовности учителя к формированию здоровьесберегающей компетентности учеников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 202-207.

Поліщук, О. П. (2013) Thinking in values as the phenomenon of aesthetic anthropology. Філософські дослідження (18). pp. 11-20. ISSN 2218-3124

Поліщук, О. П. (2013) Некласична естетика та її значення у викладанні літератури, музики та образотворчого мистецтва. In: Всеукр. наук. пр. конф. "Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі", 21-22 березня 2013, м. Чернігів.

Поліщук, О. П. (2013) Українська естетична національно-культурна традиція у світлі уніфікації способу життя людини як елемента глобалізаційних проблем сучасності. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Поліщук, О. П. (2013) Человек эстетический: образ и мышление в свете эстетической антропологии. Other. Центр научного знания "Логос", Ставрополь.

Поліщук, О. П., Вольницька, Д. О. (2013) Екологічна свідомість людства в умовах сучасної екологічної кризи: аксіологічний та моральнісно-етичний виміри. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П., Клюківська, Н. О. (2013) Елітарна художня культура в умовах інформаційного суспільства і глобалізації: етико-культурологічний дискурс. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі".

Поліщук, О. П., Поліщук, О. А. (2013) Історична пам'ять українського народу у лінгвістично-культурологічній візії: топонім "Крошня" та "Крошенка" як лінгвокультурні маркери ранньослов'янської єдності в етногенезі східних слов'ян. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Поліщук, Олег, Поліщук, О. П., Сахневич, С. (2013) Арт-терапія як естетичний та педагогічний феномен інкультурації особистості. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Поліщук, С. М., Яворська, Т. Є. (2013) Плавання як засіб підвищення функціональних резервів організму дітей навчально-тренувальних груп дитячо-юнацької спортивної школи. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Поліщук, С. М., Яворська, Т. Є. (2013) Плавання як засіб підвищення функціональних резервів організму дітей навчально-тренувальних груп дитячо-юнацької спортивної школи. Житомир.

Поліщук, Н. М. (2013) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Помігуєва, Л. П. (2013) ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДЕРИВАЦІЯ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Помігуєва, Л. П. (2013) ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДЕРИВАЦІЯ В ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 208-211. ISSN 2076-6173

Помірко, Р. С., Кіпень, С. В. (2013) ВАРІАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ГРИ У СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ LOLSPEAK). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 29-32. ISSN 2076-6173

Поночовна, Т. І., Аннамухаммедова, О. О. (2013) Вплив хронічної дії мало інтенсивного радіоопромінення на показники неспецифічної резистентності сільськогосподарських тварин. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 138-140.

Попович, О. В. (2013) ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 36-41. ISSN 2076-6173

Портницька, Н. Ф. (2013) Засооби розширення оепарціонального досвіду у процесі розвитку творчих здібностей дошкльників. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки та розвитку творчих здібностей та обдарованості "Три кроки". pp. 89-91.

Портницька, Н. Ф. (2013) Ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей дошкільників: соціально-психологічні аспекти. Проблеми діагностики і проектування розвитку обдарованих дошкільників: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 268-271.

Постова, С. А. (2013) Впровадження систем штучного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 223-225.

Постова, С. А. (2013) Лабораторний практикум з функціонального програмування. Вид-во ЖДУ Імені Івана Франка, Житомир.

Приймак, А. М., Рафальская, А. В. (2013) СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ Т.Г. ШЕВЧЕНКО. Розвиток наукових досліджень 2013. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції, 3. pp. 121-125.

Приймачук, Валентина (2013) Дискурс жіночої дружби. Студентська наукова творчість: збірник матеріалів (7). pp. 15-19.

Прилуцька, Н. С., Яценко, О. І. (2013) Науково-освітні електронні бібліотеки у навчанні інформаційних систем і технологій майбутніх менеджерів. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). pp. 98-104. ISSN 2076-8184

Приходько, А. Ю., Стадниченко, А. П. (2013) Структура популяцій і екологія вовків (Canis lupus l., 1758) у Поліському природному заповіднику. [Experiment] (Unpublished)

Прищепа, В. П. (2013) Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 212-214. ISSN 2076-6173

Прищепа, О. В. (2013) БРЕХТІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ''ОЧУЖЕННЯ'' ТА ''ОДИВНЕННЯ'' В. ШКЛОВСЬКОГО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 215-217. ISSN 2076-6173

Просяннікова, Я. М. (2013) ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНА ОПЕРАЦІЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 293-297. ISSN 2076-6173

Проценко, О. В. (2013) ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 269-274. ISSN 2076-6173

Прус, А. В. (2013) Про компетентнісний підхід у навчанні математики в класах суспільно-гуманітарного напряму. Педагогічний дискурс (14). pp. 372-376.

Пугач, В. В., Яворська, Т. Є. (2013) Порівняльна характеристика методики розвитку силових якостей спортсменів-пауерліфтерів за тренувальними комплексами Б.І. Шейко та Еда Коена. Біологічні дослідження - 2013. pp. 262-263.

Пугач, В. В., Яворська, Т. Є. (2013) Розвиток силових якостей спортсменів у групах підвищення спортивної майстерності з пауерліфтингу. ЖДУ ім. Івана Франка.

Пультер, С. О. (2013) До питання наукових досліджень з історії розвитку методики викладання української літератури в середній школі. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 7-12.

Пустохіна, В. І. (2013) Культурологічні аспекти викладання літератури в школі. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 45-49.

Пухальська, А. С. (2013) Біологічні особливості Salvia Officinalis L. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 56-58.

Пушкар, Т. М. (2013) КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ- ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 217-222. ISSN 2076-6173

Пушкар, Т. М. (2013) Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи А.С. Макаренка до використання педагогічного моделювання. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць (Серія „Педагогічні науки”) (11). pp. 273-278.

Пушкар, Т. М. (2013) Соціально-комунікативні компетенції в системі професійних компетенцій майбутнього вчителя-філолога. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Problems and Perspectives of Development of World Science”, 15-17 лютого 2013 року, Volume 2. pp. 75-78.

Пєтухова, І. О. (2013) ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Підгурська, В. Ю. (2013) Аналіз типових мовних помилок у мовленні майбутніх учителів початкових класів. Українська мова й література в школі (3). pp. 39-44.

Підгурська, В. Ю. (2013) Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2013) Соціолінгвістичні основи формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів-класоводів. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). Випуск 3. Серія "Педагогічні науки" (3). pp. 318-325.

Підгурська, В. Ю. (2013) Психологічні аспекти формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів-класоводів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 65-69. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю., Поліщук, Т. В (2013) Мовнокомунікативні вміння як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкових класів. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 66-70.

Піддубна, Л. В. (2013) Інформаційна діяльність як засіб формування образу соціальної реальності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Піддубна, О. М. (2013) Вальдорфська педагогіка в системі самопізнання і саморозвитку особистості вчителя образотворчого мистецтва. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук. pp. 471-473.

Піддубна, О. М. (2013) Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 136-139. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2013) Роль технічної майстерності в розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), 17 (276). pp. 146-151.

Піддубна, О. М. (2013) Формування творчої активності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва у процесі занять живописом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 70-73. ISSN 2076-6173

Підлужна, Г. В., Стрельченко, О. М. (2013) Особливості навчання каліграфічного письма ліворуких першокласників. Проблеми філології в педагогічному дискурсі. pp. 45-51.

Р

Рожнова, Т. Є. (2013) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 145-150. ISSN 2076-6173

Роман, С. В. (2013) ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 36-44. ISSN 2076-6173

Рязанцева, Д. В. (2013) СУБСТАНТИВНІ ВИХІДНІ ОДИНИЦІ ЯК ДЕРИВАЦІЙНА БАЗА КОМПАРАТИВНИХ ТА СУПЕРЛАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 304-307. ISSN 2076-6173

Рабченюк, О. О., Кваша, В. І. (2013) Гідрохімічний режим деяких річок західного регіону України. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 212-214.

Радкевич, В. В. (2013) Прагма-гендерный аспект изучения диалога в художественной литературе. Личность, речь и юридическая практика : Cборник научных трудов международной научно-методической конференции (16). pp. 180-183.

Радченко, В. В. (2013) Концептуальні тропи як засоби створення образу британської вищої освіти. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Радченко, О. Ю. (2013) КОРЕЛЯТИВНИЙ ДОМЕН ВОДОЙМИЩЕ / ПЛАВАННЯ: СПЕКТР КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 178-181. ISSN 2076-6173

Разгонова, К. С. (2013) Типологія англомовних жартів. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Рева, Т. Д. (2013) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 167-171. ISSN 2076-6173

Ревчук, Т. І. (2013) Оціночний потенціал американського медійного дискурсу. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Редько, В. Г. (2013) ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 172-179. ISSN 2076-6173

Ренькас, Б. М. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛЬНИМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 140-144. ISSN 2076-6173

Ренькас, Б. М. (2013) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (3).

Рис, І. П. (2013) ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ-ГЕОГРАФИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 161-164. ISSN 2076-6173

Роговська, Є. В. (2013) Патріотична свідомість майбутнього вчителя музики: етапи формування. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 122-126.

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 р.). pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукове електронне періодичне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 73-81.

Рожнова, Т. Є. (2013) Використанням управлінських інноваційних технологій в організації професійного навчання: андрагогічний підхід. Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного семінару за міжнародною участю «Андрогогічні підходи у професійному навчанні безробітних» (15 травня 2013р., м. Київ).. pp. 97-101.

Рожнова, Т. Є. (2013) Критерії та показники оцінювання результативності управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій. Витоки педагогічної майстерності:[Збір.наукових праць] (11). pp. 289-295.

Рожнова, Т. Є. (2013) Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (69)). pp. 145-150.

Рожнова, Т. Є. (2013) Управлінські технології - засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом. Материалы IX Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", 3. pp. 400-402.

Рожнова, Т. Є. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання (3).

Роман, С. В. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Романова, Г. М. (2013) ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 41-46. ISSN 2076-6173

Романова, Г. М. (2013) СТРАТЕГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 88-95. ISSN 2076-6173

Романчук, Владислав (2013) Ціннісні орієнтації у стратегічному плануванні Олевської гімназії. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 29-32.

Романчук, Н. О. (2013) ФОРМУВАННЯ СПРЯМОВАНОСТІ НА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 45-50. ISSN 2076-6173

Романюк, Л. Ю. (2013) Жанри реклами кіно та способи їх впливу на глядача. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Романюк, С. К. (2013) Засоби вираження емотивності в американській комерційній журнальній рекламі : статичний і динамічний аспекти. Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, Кн. 4.

Руденко, В. В. (2013) НЕОПАТРИМОНІАЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Руденька, Т. М. (2013) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 85-89. ISSN 2076-6173

Рудницька, Н. В. (2013) Свідчення очевидців Голокосту на Житомирщині як історичне джерело(за матеріалами архіву управління Служби безпеки України в Житомирській області). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 233-238.

Рудницька, Н. В. (2013) Створення та функціонування єврейських селищних рад на Волині у другій половині 20-на поч. 30-х рр. ХХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 47-51.

Рудницька, Н. М. (2013) Граматикалізація прийменника zu в інфінітивних конструкціях. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції памʼяті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1). pp. 44-46.

Рудницька, Н. М. (2013) Самоцензура перекладача. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 134-137. ISSN 2076-6173

Рудницька, О. П. (2013) Право громадян на медичну допомогу в Україні. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 70-75.

Рудницька, О. П. (2013) Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві після проголошення незалежності України. Митна справа: Науково-аналітичний журнал (2(86)). pp. 232-237.

Рудницька, О. П. (2013) Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. (1). pp. 180-184. ISSN 2219-5521

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І., Новик, М. К., Новик, В. А., Зосімович, Олена, Войтович, Н. Ф. (2013) Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). Житомир: ЖДУ ім. І. Франка.

Рускевич, А. В. (2013) Філософія існування як теоретичне обґрунтування естетики потворного. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 49-52.

Русін, М. Ю. (2013) Рідкісні та зникаючі види гризунів степової зони східної України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Рыжкина, А. А. (2013) КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 280-292. ISSN 2076-6173

Рябих, Л. М. (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ МІКРОТЕМИ "НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА" В АМЕРИКАНСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ЛЕКЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 257-261. ISSN 2076-6173

Рябцева, Ю. С. (2013) Черевоногі молюски родини Viviparidae Gray, 1847 Європи. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Рябченко, К. В., Яновская, Э. С., Тертых, В. А., Кичкирук, О. Ю. (2013) Комплексообразование переходных металлов с 8-оксихинолином, химически закрепленным на поверхности композита силикагель–полианилин. Журнал неорганической химии, 58 (3). pp. 413-419.

Рябченко, К. В., Яновська, Е. С., Кичкирук, О. Ю., Тьортих, В. А. (2013) Адсорбційні властивості композиту силікагель-поліанілін щодо катіонів перехідних металів. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 107-111. ISSN 1025-6415

С

Сабадуха, В. О. (2013) ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ЕМПІРИЧНІЙ ТА РАЦІОНАЛІСТИЧНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХVII СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 42-47. ISSN 2076-6173

Самаріна, С. І. (2013) СИСТЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НІЖИНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 151-155. ISSN 2076-6173

Сахневич, І. Д. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 51-58. ISSN 2076-6173

Світельська-Дірко, С. В. (2013) ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 242-246. ISSN 2076-6173

Семенова, І. І. (2013) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ТУРЕЧЧИНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 165-173. ISSN 2076-6173

Сергієнко, Л. В. (2013) ДЕЯКІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ТЕКСТАХ ПРОСПЕКТІВ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 155-158. ISSN 2076-6173

Соловйова, О. В. (2013) ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 186-189. ISSN 2076-6173

Савенко, Оксана (2013) Наративна модель "Сказання про чудеса" Петра Могили. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 289-294. ISSN 2305-5898

Савитська, Н. О. (2013) Ритмоатлетична гімнастика для чоловіків. Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. pp. 195-199. (Unpublished)

Сайіпова, А. Р. (2013) Варіативність кольорового і шрифтового оформлення сегментованих конструкцій в англомовному рекламному тексті. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Саламаха, М. Я. (2013) АНТОНІМІЯ У ПАРАДИГМАТИЧНИХ ВІДНОШЕННЯХ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 220-223. ISSN 2076-6173

Самойленко, Л. П., Шелюк, Ю. С. (2013) Різноманіття Фітопланктону р. Ірша поблизу смт. Іршанськ. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 58-60.

Самойленко, Ю. П. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ЗАВДАННЯ ЯК ЯКІСНО НОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ – ФІЛОЛОГА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 132-135. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Волкова, О. О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ США. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 180-184. ISSN 2076-6173

Сардак, О. В. (2013) ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТЕЙНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 218-220. ISSN 2076-6173

Сардак, О. В. (2013) ЛЮДВІГ ВІТГЕНШТЕЙН І ЙОГО ''МОВНІ ІГРИ''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 270-272. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю., Ліфінцев, М. П., Чуприна, В. В., Марареско, Л. К., Саух, Ю. П., Ліфінцев, С. М. (2013) Реклама в пам’яті культур. Книга 1: Креатив Стародавніх цивілізацій. К. : Альтерпрес.

Саух, П. Ю. (2013) Современное университетское образование в дискурсе культурно-цивилизационной самоидентификации: между исторической миссией и реальной перспективой. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 3-15. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю. (2013) Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. pp. 19-27. ISSN 2306-3548

Саченко, А. В., Беляев, А. Е., Болтовец, Н. С., Иванов, В. Н., Конакова, Р. В., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н., Пилипчук, А. С. (2013) Особенности температурной зависимости удельного контактного сопротивления к невырожденым n-InP и n-GaAs в области температур 4,2-300 К. Тези доповідей. [VI Українська наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-6)], (Чернівці, Україна, 30 вересня — 4 жовтня 2013 р.). pp. 123-124.

Сбруєв, Н. Г. (2013) Ассоциации университетских администраторов научных исследований: американский опыт создания профессионального сообщества. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 263-267.

Свиридюк, О. В. (2013) Формирование здоровьесберегающей компетентности студентов в образовательно-воспитательной среде учебного заведения. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 237-239.

Свінціцька, О. І. (2013) «Espressióne» та «espressiva» в лінгвістично-естетичній концепції Б. Кроче: метаморфози перекладу та інтерпретації. Наукові записки. Серія «Філософія». (13). pp. 146-152.

Свінціцька, О. І. (2013) Гіпертекст у контексті мас-медійного дискурсу. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі : зб. наукових праць / за заг. ред. проф. П.Ю. Сауха. pp. 55-58.

Свінціцька, О. І. (2013) Конвергентні ЗМІ в контексті сучасного синтезу мистецтв. In: Всеукраїнська науково-практична конференція Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі , 21-22 березня 2013 року, Чернігів.

Свінціцька, О. І. (2013) Традиції та новації в естетиці оформлення періодичних видань Житомирщини. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Світельська-Дірко, С. В. (2013) Место и роль духовных ориентиров в формировании гуманизма школьников младших классов в творчестве В. А. Сухомлинского. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 267-270.

Севостьянов, Е. А. (2013) Об одном модульном неравенстве для кривых, вращающихся отображением вокруг себя. Труды ИПММ НАН Украины, 27 (1). pp. 209-216. ISSN 1683-4720

Севостьянов, Е. А., Салимов, Р. Р., Ковтонюк, Д. А. (2013) К теории отображений классов Соболева и Орлича-Соболева. Наукова думка, НАН України. ISBN 978-966-00-1325-4

Седляр, Анатолій (2013) Діяльність Житомирської ради об’єднаних громадських організацій та її Виконавчого комітету (1917 р.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін (6). pp. 297-300.

Седляр, Анатолій (2013) Представництво громадських товариств Житомира у міській раді об’єднаних громадських організацій (1917 р.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 37-40.

Семенець, А. С., Водзінська, Н. С. (2013) Роль нізину в накопиченні біомаси Lactococcus Lactis у системі планктон-біоплівка. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 170-172.

Семенець, Л. М. (2013) Розробка концептуальної моделі формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. In: Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного простору (концептуальний підхід). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир Вид-во ім. І.Франка, pp. 72-79.

Семенець, Л. М. (2013) Теорія і технологія формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. [Teaching Resource]

Семенець, Л. М. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Семенець, Л. М., Семенець, С. П. (2013) Розвиток математичних здібностей учнів як стратегічне завдання особистісно орієнтованого навчання математики. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-31 жовтня 2013 року. pp. 18-19.

Семенець, С. П. (2013) ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИВАЛЬНІЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 36-39. ISSN 2076-6173

Семенюк, І. С. (2013) Concept MERITOCRAT Verbalization in Present-day American Printed Media. International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties. pp. 1009-1020.

Семенюк, І. С. (2013) Gender and Meritocracy in Education Discourse: Language Matters. FAS 2013 International Student Congress on Gender, Maltepe University International Student Congresses, Istanbul, Turkey, 25-26 April, 2013: Proceedings. – Istanbul, 2013.. pp. 35-50.

Семенюк, І. С. (2013) Interaction and “Standard English”: Gender Matters. West East Journal of Social Sciences., 2 (1). pp. 56-62. ISSN 2168-7315 USA

Семенюк, І. С. (2013) Meritocracy and Gender in Education Discourse: Language Matters. FAS 2013 International Student Congress on Gender, Maltepe University International Student Congresses, Istanbul, Turkey, 25-26 April, 2013. pp. 35-50.

Семенюк, І. С. (2013) Meritocratic Discourse: Research Framework. 1st International ELT Symposium “A Historical Evaluation of ELT in International Context: Lessons From the Past to Shape the Future”, Istanbul Sabahattin Zaim University, 26-27 April, 2013: Proceedings. – Istanbul, 2013. pp. 109-125.

Семенюк, І. С. (2013) THE THEORETICAL MODEL OF ENGLISH MERITOCRATIC DISCOURSE. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]., 10 (3(30)). pp. 62-72.

Семенюк, І. С. (2013) ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕРИТОКРАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА. Лингвистические горизонты: Междунар. сб. науч. ст. / отв. ред. Е.А. Огнева, Е.А. Карабутова.. pp. 110-113.

Сенкевич, В. Г., Бутузова, Л. П. (2013) До проблеми статусу практичного психолога у системі надання медичної допомоги. Медична психологія:здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 148-150.

Сердійчук, Л. П. (2013) СТРАТЕГІЯ ПОЗИТИВНОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В АВТОБІОГРАФІЯХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 308-311. ISSN 2076-6173

Сидоров, Костянтин (2013) Cпецифіка договірних відносин МТС з колгоспами у 50-х роках XX століття на Житомирщині. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 77-79.

Сидоров, Костянтин (2013) ПІДГОТОВКА МЕХАНІЗАТОРСЬКИХ КАДРІВ МТС У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД НА ЖИТОМИРЩИНІ (1944-1946 pp.). І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року, м. Київ. pp. 52-53.

Сидорович, Л. Є. (2013) Распространение определенного артикля на существительные подкласса Unica в среднеанглийском языке. Филологические науки. Вопросы теории и практики в 2-х ч., Т. 2 (5). pp. 184-186. ISSN 1997-2911 (Unpublished)

Сидорчук, Н. Г. (2013) Соціально-історичні моделі університетської освіти. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 18-24.

Симоненко, Л. О. (2013) Термін у загальномовних словниках. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. pp. 220-226.

Сингаївська, А. В., Зорницький, А. В. (2013) "БАЛАДА РЕДІНҐСЬКОЇ В’ЯЗНИЦІ" ОСКАРА ВАЙЛЬДА ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД НА МОВУ ЇДИШ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЯК СПОСІБ ВИВЧЕННЯ КОНОТАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 210-216. ISSN 2076-6173

Сингаївська, А. В., Зорницький, А. В. (2013) "БАЛАДА РЕДІНҐСЬКОЇ В’ЯЗНИЦІ" ОСКАРА ВАЙЛЬДА ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД НА МОВУ ЇДИШ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЯК СПОСІБ ВИВЧЕННЯ КОНОТАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 190-196. ISSN 2076-6173

Сингаївська, А. В., Романюк, С. К. (2013) Мікродіахронічні зміни у сфері цінностей, потреб і мотивів адресата американської комерційної журнальної реклами. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Синдега, Р. Є. (2013) ТЕРМІН ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕРМІНОЗНАВЧИХ ТА ДИСКУРСОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 186-188. ISSN 2076-6173

Синевич, Б. М. (2013) КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 221-223. ISSN 2076-6173

Синиця, М. О. (2013) Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення педагогічного досвіду А.С. Макаренка. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 234-242.

Синиця, М. О. (2013) Використання мультимедійних технологій в умовах сталого розвитку освіти. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 369-378.

Синиця, М. О. (2013) Оценка готовности студентов к учебной деятельности с использованием мультимедийных технологий. Актуальные проблемы педагогической теории и практики. pp. 234-243.

Синиця, М. О. (2013) Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб, 79. pp. 187-191.

Синиця, М. О. (2013) Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності. Українська полоністика: наук. журнал (2). pp. 181-187.

Синиця, М. О. (2013) Роль методу проектів та мультимедійних технологій в освітньому середовищі ВНЗ. Наукові записки Малої академії наук України (2). pp. 191-197.

Синиця, М. О. (2013) Технологія використання студентами мультимедійних засобів під час захисту кваліфікаційних робіт. Проблеми філології в педагогічному дискурсі. Збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климов. pp. 35-39.

Ситняківська, С. М. (2013) Білінгвальне навчання як інноваційна технологія підготовки фахівців із соціальної педагогіки. Вісник Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2). pp. 59-67. (Unpublished)

Ситняківська, С. М. (2013) Деякі аспекти впровадження активних методів білінгвального навчання при підготовці магістрів із соціальної педагогіки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (1(66)). pp. 257-269.

Сич, А. О. (2013) Нормативно-референційні одиниці у структурі британського газетного дискурсу. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Сичевський, Антон (2013) Громада старообрядців-попівців села Железняки Троянівського району Житомирщини у 1945-1949 рр. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 71-73.

Сичевський, Антон (2013) РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ СТАРООБРЯДЦІВ СЕЛА ЧОЛІВКА КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРЩИНИ У 1944-1990 pp. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 244-247.

Скульська, В. Є. (2013) ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ НА ВИРОБНИЦТВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 59-63. ISSN 2076-6173

Слободинська, Т. С. (2013) ДЕЩО ПРО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 255-259. ISSN 2076-6173

Словінська, О. Д. (2013) Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце у мережевому колаборативному навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті (17). pp. 173-177. ISSN 1998-6939

Словінська, О. Д. (2013) Вебінар як інструмент модернізації навчального процесу та науково-дослідної діяльності. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 23.03.2013, м. Київ.

Словінська, О. Д. (2013) Вебінари як інструменти навчання в сучасній системі освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 180-181.

Словінська, О. Д. (2013) Організаційні аспекти та впровадження засобів відеоконферензв’язку в навчальний процес дистанційної освіти. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 83-87.

Словінська, Ю. А. (2013) Огляд педагогічних програмних засобів, що використовуються в навчальному процесі. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 212-214.

Словінський, О. В. (2013) Перспективи хмарних технологій у сфері вищої освіти. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 118-119.

Словінський, О. В. (2013) Перспективи хмарних технологій як засобу підвищення якості вищої освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 176-177.

Словінський, О. В. (2013) Специфіка хмарних сервісів у сфері освіти. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 169-171.

Слоньовська, О. Б. (2013) Особливості аспектів міжкультурної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 182-185. ISSN 2076-6173

Слідзевський, Б. Л., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляуія іонів купруму у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 61-62.

Сліпецька, В. Д. (2013) НЕГАТИВ У КОМУНІКАЦІЇ, ЧИ МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ КОНФЛІКТНОГО СПІЛКУВАННЯ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ПОСТУЛАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 287-290. ISSN 2076-6173

Смагін, І. І. (2013) ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ І МЕТОДИЧНА СИСТЕМА В ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 40-43. ISSN 2076-6173

Сміх, С. В. (2013) ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА І. БОДНАРУКА ТА М. СТЕЛЬМАХОВИЧА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 90-94. ISSN 2076-6173

Снісаренко, Я. С. (2013) ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "ЕКОНОМІКА" У СКЛАДІ СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 189-192. ISSN 2076-6173

Снітовська, О. Й. (2013) ЯВИЩЕ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЯК ЗМІСТОВО-СТИЛЬОВА ЇЇ ОСОБЛИВІСТЬ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 298-302. ISSN 2076-6173

Собецька, Н. В. (2013) РОЗВИТОК ФЕМІНІСТИЧНИХ ЗАСАД У ТВОРЧОСТІ Д. Г. ЛОУРЕНСА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 217-221. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2013) Образ Киева в мемуаристичных повестях Н. С. Лескова 1870–1880-х годов. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 348-350.

Соболевська, Г. І. (2013) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Житомир "Полісся", Житомир, Україна, pp. 150-157.

Соболевська, Г. І. (2013) До питання про динаміку жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177.

Соболевська, Г. І. (2013) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 131-141.

Соболевська, Г. І. (2013) Жанрова своєрідність ліричного оповідання І. О. Буніна «Легке дихання». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 114-127. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах А. П. Чехова («Три сестри»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) К вопросу о жанровой природе повести А. П. Чехова «Степь». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 38-53. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Место драматических «переделок» в жанровой эволюции А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 183-204.

Соболевська, Г. І. (2013) Место романного замысла в жанровых исканиях А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 54-73. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Н. С. Лесков. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 102-113. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) О жанровой специфике художественного времени в поздних рассказах А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 74-95. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особенности циклизации в прозе А. П. Чехова. Сборник-цикл «Хмурые люди». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 22-37. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особливості драматургічного методу Бернарда Шоу («Пігмаліон»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 209-219.

Соболевська, Г. І. (2013) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 142-149.

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема типології інтелектуально-ідеологічного роману І. С. Тургенєва (Частина перша). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 96-101. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема цикла в русской прозе конца ХІХ века. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 9-21. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) П’єса «Лишак» як літературно-сценічний експеримент А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 178-182.

Соболевська, Г. І. (2013) Своєрідність поетики ліричної замальовки Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 220-231.

Соколов, В. В. (2013) ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ АНГЛОМОВНИХ СОЦІУМІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 138-141. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Е. Бертольт Брехт і Хелена Вайгель: Фрагменти листування. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 115-120.

Соколовська, С. Ф. (2013) Образ автора у художньому творі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 222-226. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Способи концептуалізації художньої картини світу Б. Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 291-295. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Солопій, В. В. (2013) ПРОБЛЕМА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТА ПОЗАЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 224-229. ISSN 2076-6173

Сорочинська, О. А. (2013) Формування екологічної культури дошкільників засобами авторської казки. Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sąnauką i technikami - 2013» (07 - 15 listopada 2013 roku), 16. pp. 29-31.

Сорочинська, О. А. (2013) Формування професійно-значущих якостей майбутнього вчителя біології. Наукові запискиСерія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1 (4). pp. 323-327.

Соснова, О. В., Акімов, І. А. (2013) Птахи центральної частини Житомирської області(поширення, екологія). [Experiment] (Unpublished)

Спірін, О. М. (2013) Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (33). ISSN ISSN 2076-8184

Спірін, О. М. (2013) Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. ISBN 978-966-485-139-5

Спірін, О. М. (2013) Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 73-74.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2013) Вплив нітрофоса водного середовища на поглинання кисню молюском Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 (54). pp. 49-53. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2013) Ендемічні види молюсків (Gastropoda, Pectinibranchia) Cірійської зоогеграфічної провінції у витоках Йордану. Materiály IX mezinárodni vêdecko-praktická konference «Aktualni vymozenosti vĕdy - 2013» (16). pp. 38-40. ISSN 978-966-8736-05-6

Старовойт, Ірина, Єршов, В. О. (2013) Художня проза Г. М. Цимбалюка: проблематика та художні особливості (на прикладі збірки «Ціна печалі»). Полілог (1). pp. 103-108. ISSN 2311-1844

Стародубець, Галина (2013) Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.: “Свої” чи “Чужі”? Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича­. – Львів, 2013. – Вип. 1.. pp. 62-73.

Стародубець, Галина (2013) Голод 1946 - 1947 РР. на Житомирщині крізь призму офіційних документів (за матеріалами держархіву Житомирської області). Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 11-12 жовтня 2013 р.. pp. 89-94.

Стародубець, Галина (2013) Особливості кадрового забезпечення винищувальних батальйонів західних областей України в 1944-1946 рр. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць (75). pp. 100-103.

Стародубець, Галина (2013) Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944-1945 років. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, XXXV. pp. 174-178.

Стародубець, Галина (2013) Проблема легітимізації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944–1946 рр.). Наукові записки / Нац. ун-т "Острозька академія". pp. 49-53.

Стародубець, Галина (2013) Рецензія на монографію Олександра Буравського „Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX ст.)". Релігія та Соціум (1(9)). pp. 158-163.

Стародубець, Галина (2013) Рецензії та огляди. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.: монографія. — Тернопіль: Астон, 2013. Other. Т.: Мандрівець.

Стародубець, Галина (2013) Східна Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 73-77.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2013) Південноволинське село в умовах відновлення радянської влади у 1944-1945 роках. Воєнна історія України. Волинь та Полісся. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військової конференції 25-26 квітня 2013 року. pp. 531-534.

Стасюк, Л. О. (2013) Інкорпорація протестантської ортодоксії в діалектичну теологію. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (74). pp. 292-294. ISSN 2076-1554

Стасюк, Л. О. (2013) Ортодоксія як детермінанта класичного протестантизму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Стасюк, Л. П. (2013) Становлення і розвиток екологічного виховання молодших школярів у сільських малокомплектних школах Західної України (середина ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Стахурська, О. Г. (2013) Рекламна комунікація в межах рекламного дискурсу. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Стельникович, С. В. (2013) Інтернет-ресурси з історії нацистського окупаційного режиму в генеральному окрузі «Житомир». Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. - К.: - Вип. 69.. pp. 105-109.

Стельникович, С. В. (2013) Зміни в топонімії населених пунктів Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 15—16 листопада 2013 р.) : зб. наук. праць. — Житомир. pp. 66-68.

Стельникович, С. В. (2013) Нацистські колонізаційні проекти в генеральному окрузі Житомир. Black Sea : Scientific Journal of Academic Research. pp. 68-73.

Стельникович, С. В. (2013) Офіційна україномовна преса генерального округу "Житомир". Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. - Черкаси. pp. 235-237.

Стельникович, С. В. (2013) Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 40-42. ISSN 2076-1554

Стельникович, С. В. (2013) Театр на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. pp. 131-136.

Стельникович, С. В. (2013) Кінофільми та кінохроніка у системі нацистської пропаганди на території генерального округу Житомир. Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». pp. 111-114.

Стельникович, С. В. (2013) Медичне обслуговування на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.). Волинські історичні записки : зб. наук. праць, 11. pp. 5-12.

Степанченко, Р. Є. (2013) Розвиваємо інтерес до навчання на уроках біології. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 285-287.

Столяр, С. В. (2013) Модифікації мотиву Медеї у творчості Бертольта Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 32-39.

Столяр, С. В. (2013) Модифікації мотиву Медеї у творчості Бертольта Брехта. Брехтівський часопис (3). pp. 246-249. ISSN 2303-9612

Строцька, Аліна, Венгровська, Л. В., Єршов, В. О. (2013) Типологія та система образів волинських ґавенд Міхала Чайковського «Зимова ніч. Спогади з Гальчина», «Осінній день. Спогади з Гальчина» та «Савелій. Полкові спогади». Полілог (1). pp. 109-114. ISSN 2311-1844

Суліменко, О. О. (2013) Морфологічні засоби вираження заперечення в ранньоновоанглійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Супрун, Т. С., Васільєва, Л. А. (2013) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) Р. СЛУЧ: РОЗМІРНО-ВІКОВА, СТАТЕВА СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ. [Experiment] (Unpublished)

Супрунчук, М. С., Акімов, І. А. (2013) Черевоногий молюск - Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) як окраса шкільного акваріума, умови утримання. [Experiment] (Unpublished)

Сурхан кизи Муслімова, Офелія (2013) Схожі та відмінні риси німецької та азербайджанської еміграційних літератур. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 229-233. ISSN 2076-6173

Сутула, В. О., Власов, Г. В., Булгаков, О. І. (2013) Сучасні педагогічні технології в системі фізичного виховання школярів. Харківська державна академія фізичної культури, Харків.

Сухарєва, Світлана (2013) Літературна діяльність Йоахима Мороховського на українсько-польському пограниччі. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 295-301. ISSN 2305-5898

Сухачов, С. Я. (2013) Бедность как деструктивный фактор функционирования социального механизма трудовых отношений. Вестник Бурятского Государственного университета (14). pp. 62-66.

Сухомлинов, О. М. (2013) ІМАГОЛОГІЧНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІСТА У ТВОРАХ Р. ВЕРНИКА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 296-299. ISSN 2076-6173

Сухомлін, К. Б. (2013) Мошки підродини Simulinae мішаних лісів Європи (фауна, морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. pp. 1-40.

Сушкевич, Тетяна (2013) "Поліфонія" у тексті роману "Кохання в стилі бароко" В. Даниленка. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 77-82. ISSN 2305-5898

Сідун, М. М. (2013) СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ СИТУАТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 223-227. ISSN 2076-6173

Сідун, М. М. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Сікора, Я. Б. (2013) Дослідження операцій:навч.-метод. посібн. для студ. напряму 6.040302 Інформатика*. In: Дослідження операцій. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Сікора, Я. Б. (2013) Класифікація оптимізаційних навчальних задач для побудови операційної частини змістового модуля. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 73-77. ISSN 2076-6173

Сікора, Я. Б. (2013) Побудова індивідуальної траєкторії навчання інформатики з використанням електронної бази навчальних матеріалів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конф., 18-22 березня.. pp. 170-172.

Сікора, Я. Б. (2013) Структуризація навчально-методичного комплексу в системі електронних освітніх ресурсів. Матеріали ХVIII Міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців», 18-19 квітня 2013 р., Одеса., 2. pp. 228-229.

Сікора, Я. Б. (2013) Технологія веб-квест при вивченні інформатики. Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2013 р. у 6 т., 5. pp. 58-61.

Сінельникова, І. В., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2013) Фауна п’явок Чуднівського району Житомирської області: видовий склад і біотопічний розподіл. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 143-144.

Сіранчук, Н. М., Козіцька, С. М. (2013) РОБОТА НАД МЕТАФОРИЧНІСТЮ ТА ФРАЗЕОЛОГІЄЮ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 185-191. ISSN 2076-6173

Сірук, Ю. В. (2013) Динаміка видового різноманіття живого надґрунтового покриву після суцільних рубок головного користування. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 214-217.

Т

Тарабріна, Н. А. (2013) КОНФЛІКТ ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 224-227. ISSN 2076-6173

Тригуб, С. С. (2013) СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ ЯК ВИД ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЛІЦЕЯХ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 180-183. ISSN 2076-6173

Тамашевський, І. Я., Саранча, М. П. (2013) Методичні рекомендації суддям з гандболу. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тараба, І. О., Денисенко, С. Н., Хант, Г. О. (2013) Фразеологический концепт как аккумулятор этнокультурных ценностей. Белгородский государственный национальный исследовательский университет. pp. 410-412.

Тарабріна, Н. А. (2013) Когнітивні, соціальні та міжособистісні характеристики конфлікту. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». pp. 135-137.

Тарабріна, Н. А. (2013) Комунікативні невдачі та основні принципи їх класифікації. Сучасні напрями лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 463-465.

Тарабріна, Н. А. (2013) Конфлікт як різновид комунікативних невдач. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу: Вісник ЖДУ (4(70)). pp. 224-227.

Тарасенко, С. М. (2013) ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ІНСТИТУТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Таргонський, А. Л., Охрименко, С. А. (2013) Экстремальные задачи на лучевых системах. Збірник праць інституту математики НАН України, 10 (4-5). pp. 486-495. ISSN 517.54

Татаровська, О. В. (2013) ПРАГМАТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ОДИНИЦЬ-КОМПОНЕНТІВ ЗАПЕРЕЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Татуревич, Н. С. (2013) Статус do(n’t) та місце маркованого заперечення not в наказових реченнях ранньоновоанглійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Твердохліб, Ж. О. (2013) Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в практиці роботи вчителя фізичної культури в сучасній школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в політкультурному освітньому просторі». pp. 169-171.

Твердохліб, Ж. О., Савитська, Н. О. (2013) Формування основних рухів і навичок на уроках фізичної культури в початкових класах. Частина 1. [Teaching Resource]

Теренко, О. А. (2013) Основные направления развития высшего женского образования в США. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 280-283.

Терешенко, Н. В. (2013) БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 93-97. ISSN 2076-6173

Тимощук, І. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 64-68. ISSN 2076-6173

Титаренко, В. М. (2013) Запозичені назви на позначення негативних дій людини в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. Українська полоністика (10). pp. 40-47.

Тишкевич, М. М., Бродецька, Н. В. (2013) Вплив спорту на організм людини. Біологічні дослідження - 2013. pp. 263-264.

Ткаченко, В. В. (2013) КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 228-233. ISSN 2076-6173

Ткаченко, В. В. (2013) ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 95-98. ISSN 2076-6173

Ткаченко, В. В. (2013) СПІЛКУВАННЯ Й РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 10-15. ISSN 2076-6173

Товщик, С. А. (2013) Теоретичний аналіз категорії «професійна компетентність соціального педагога». Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. pp. 94-101.

Толочко, О. В., Грищук, С. М. (2013) Значення фізичних навантажень у розвитку школярів різних вікових груп. Біологічні дослідження - 2013. pp. 265-266.

Толстова, О. В. (2013) Становление и развитие проблемы гуманитаризации образования: историко-педагогический аспект. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 253-257.

Томіленко, Л. М. (2013) Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон". Культура слова (78). pp. 77-81. ISSN 0201-419

Топачевський, С. К. (2013) Маніпулятивний потенціал етикетизованих синтаксичних конструкцій англомовного рекламного дискурсу. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Торговець, Ю. І. (2013) ГІПОТЕКСТОВИЙ РІВЕНЬ ТЕКСТІВ СПЕ (ГРАФІЧНИЙ КОНТЕКСТ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 273-276. ISSN 2076-6173

Тофтул, М. Г. (2013) ПРО РИТОРИКУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 22-25. ISSN 2076-6173

Троцька, О. С., Мельничук, Ю. О. (2013) Проблема екологізації дизайн-освіти. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 226-230.

Труфаненко, Д. А., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляція іонів кадмію у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 62-64.

Труфаненко, Д. А., Гуторчук, С. Л. (2013) Техногенне забруднення водного середовища іонами заліза. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 64-65.

Трухан, Л. В. (2013) Проблеми спортивної підготовки легкоатлетів: сучасний погляд. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 104-110. ISSN 2076-6173

Туранская, С. П., Кусяк, А. П., Туров, В. В., Горбик, П. П. (2013) Взаимодействие магнитных наночастиц с клетками. Поверхность (5). pp. 227-246.

Туранська, С. П., Камінський, О. М., Кусяк, А. П., Горбик, П. П. (2013) Новітні магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити: медико-екологічні аспекти застосування. In: КАЗАНТИП-ЭКО-2013. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения. XXI Международная научно-практическая конференция, 3–7 июня 2013 г., г. Щёлкино, АР Крым.

Туровський, Р. А. (2013) Філософський та історичний аспекти справи Галілея у контексті п’єси Бертольта Брехта «Життя Галілея». Брехтівський часопис (3). pp. 196-200. ISSN 2303-9612

Тітов, Ю. О., Білявіна, Н. М., Марків, В. Я., Слободяник, М. С., Полубінський, В. В., Чумак, В. В. (2013) Синтез та кристалiчна структура Sr6Nb4SnO18 й Ba5KNb5O18. Доповіді національної академії наук України (8). pp. 150-155. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Полубінський, В. В., Білявина, Н. М., Марків, В. Я., Чумак, В. В. (2013) Особливості механізмів утворення сполук типу ВаnBn-1O3n (В = Nb, Ta, Sn, n = 5, 6) із систем спільноосаджених гідроксикарбонатів. Український хімічний журнал, 79 (2). pp. 69-73. ISSN 0041-6045

Тітченко, Н. В. (2013) АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 184-188. ISSN 2076-6173

У

Угляй, Л. В. (2013) ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ПРОЗИ ТОНІ МОРРІСОН. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 277-280. ISSN 2076-6173

Умінська, А. П. (2013) Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (111). pp. 360-362.

Унгурян, В. В., Константиненко, Л. А. (2013) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Рeritrichia) Богунського карєру (м. Житомир). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 151-152.

Уразов, А. У. (2013) Новий Податковий Кодекс України. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (2(70)). pp. 63-65.

Усата, О. Ю. (2013) Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Discussion Paper. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Усатий, А. В. (2013) Cприймання літературних творів учнями. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 47-55.

Усатий, А. В. (2013) Науково-методичні закономірності формування читацьких умінь у процесі вивчення української літератури. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 52-61.

Ф

Фальковська, Л. М., Жуковська, Л. О. (2013) Досвід переживання успіху у молодшому шкільному віці як провідна ідея організації навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. 367 -371.

Фант, М. О. (2013) Юрґен Гіллесгайм. Між аріями зі списком та з шампанським: «Спогади про Марі А.» Б. Брехта і «Дон Жуан» Й. В. Моцарта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 15-18.

Фатєєва, Т. В. (2013) КОНОТАЦІЇ РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ ЗАЙМЕННИКІВ ТА ЇХ АНАЛОГИ В ТЕКСТАХ ПЕРЕКЛАДУ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 238-244. ISSN 2076-6173

Федоренко, Л. О. (2013) "Переліт через океан" Б. Брехта / К. Вайля: авторська модель експериментального театру. Брехтівський часопис (3). pp. 200-204. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2013) «Переліт через океан» Б.Брехта / К.Вайля: авторська модель експериментального театру. Брехтівський часопис (3). pp. 200-204. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2013) Люе І. фон дер. Прочухан інтелігентам і / або Критика техніки. Брехт і Беньямін у 20-ті роки / Пер. Л. О. Федоренко. Брехтівський часопис (3). pp. 169-173. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2013) "ЗАХІД" Б. БРЕХТА: ТРАГЕДІЯ ЧИ "НАВЧАЛЬНА ВПРАВА"? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 303-308. ISSN 2076-6173

Федоренко, Л. О. (2013) "ПЕРЕЛІТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН" Б. БРЕХТА: ВІД "РАДІОП’ЄСИ" ДО "LEHRSTÜCK". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 293-298. ISSN 2076-6173

Федорова, О. В. (2013) СЕМАНТИЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ В ПАРАДИГМІ ЕКСПЛІЦИТНО МАРКОВАНИХ МАСКУЛІНІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 227-231. ISSN 2076-6173

Федорцова, О. Г. (2013) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА У ТВОРАХ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І США В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 194-197. ISSN 2076-6173

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Використання комп’ютерних технологій в умовах профільного навчання старшокласників. Zbiór raportów naukowych. "Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe". (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków : Wydawca : Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. pp. 45-47.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Подготовка будущего учителя информатики к работе в профильной школе. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 289-292.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Федосова, І. В. (2013) Соціально-економічні та політичні умови кадрового забезпечення вищих навчальних закладів інженерно-технічної освіти (кінець XIX – 20-ті XX століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 78-83. ISSN 2076-6173

Федьович, О. М. (2013) Проблема интереса в гуманитарных науках. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 286-289.

Федьович, О. М. (2013) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 136-140. ISSN 2076-6173

Федій, О. А. (2013) ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ ПРО ЛЮДИНУ ТА ВСЕСВІТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 47-52. ISSN 2076-6173

Фекете, Д. Ю. (2013) Специфіка реалізації мовленнєвого акту образи у сучасній англійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Феськов, П. В. (2013) Принципи та способи творення комічних образів і ситуацій (на матеріалі «Дванадцятої ночі» В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 39-41.

Фещук, Р. В., Васільєва, Л. А. (2013) РОЗМІРНО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНЬ UNIONIDAE (MOLLUSCA, BIVALVIA) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. [Experiment] (Unpublished)

Фонарюк, О. В. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 241-244.

Франовський, А. Ц., Карплюк, С. О. (2013) Диференціальна геометрія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Франовський, А. Ц. (2013) ДО ДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЖДУ ІМ. І. ФРАНКА: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 7-13.

Франчук, М. В. (2013) Традиційні сюжети в сучасному літературознавстві: до проблеми термінології. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 152-157. ISSN 2305-5898

Х

Хададова, М. В. (2013) Зв’язки Південного товариства з польськими конспіраторами в працях істориків декабризму ХІХ – початку ХХ ст. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 232-233.

Хададова, М. В. (2013) Нові дослідження літописного Іскоростеня. Археологія &фортифікація Середнього Подністров'я. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, 3. pp. 85-87. (Unpublished)

Хададова, Ф. Т. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО МІСЬКОГО МАГІСТРАТУ (кінець XVIII - 40-і pp. XIX ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 267-269.

Халін, В. В. (2013) Формування літературно-художнього сприймання учнів як діалектична єдність і взаємоперехід мети і засобів літературної освіти школи. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 12-16.

Харитюк, І. (2013) Естетична інформація як музичний феномен. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Харківська, А. А. (2013) КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВНЗ ЧЕРЕЗ ЙОГО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 156-160. ISSN 2076-6173

Харчишина, О. В. (2013) АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ КОДЕКСІВ. Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід. pp. 86-88. (Unpublished)

Харчишина, О. В., Іванова, Л. М. (2013) ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Економіка. Управління. Інновації (2). pp. 32-43.

Харчишина, О. В., Іванова, М. Л. (2013) ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Економіка. Управління. Інновації. (2). pp. 1-11. (Unpublished)

Харчишина, О. В., Трофимчук, А. О., Ткаченко, В. В. (2013) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 304-313. ISSN 2076-6173

Хлань, Т. В., Константиненко, Л. А. (2013) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Peritrichia) р. Кам'янка. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 153-154.

Хмара, В. В. (2013) Cоматические фразеологизмы в лингвокультуроном освещении (на примере соматизма губа в русском, украинском и английском языке). In: Филология и лингвистика:современные тренды и перспективы исследования. – Краснодар ХІ Міжнародна заочна науково-практична конференція.

Хмелівська, С. І. (2013) Направления творческого использования отечественного опыта иноязычного образования в современных условиях Украины. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 52-55.

Хом'як, О. А. (2013) Формування вмінь естетичної діяльності у студентів ВНЗ як чинник підвищення рівня їх вихованості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 198-201. ISSN 2076-6173

Хоменко, Т. В. (2013) Лексичні засоби імплікації іронічної модальності в американському мас-медійному дискурсі. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Хом’як, І. В. (2013) ФІТОІНДИКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕДКЛІМАКСИЧНИХ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМ. Питання біоіндикації та екології, 18 (1). pp. 20-29.

Хом’як, І. В. (2013) Фітоіндикаційний аналіз трансформаційних процесів водно болотних угідь. Заповідна справа в Україні, 19 (1). pp. 38-42. ISSN 1729-7184

Хом’як, І. В. (2013) Фітоіндикаційний аналіз трансформаційних процесів водно-болотних угідь. Заповідна справа в Україні, 19 (1). pp. 38-42. ISSN 1729-7184

Хороз, А. В. (2013) СТРАТЕГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕКСТОВОГО СВІТУ АНТИУТОПІЇ У ТВОРАХ Е. БЕРДЖЕСА Й ДЖ. ОРУЕЛА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 230-234. ISSN 2076-6173

Ц

Царалунга, І. Б. (2013) Антропонімікон Вижвівської актової книги XVII cт. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 6 (1). pp. 254-262.

Царалунга, І. Б. (2013) Графіко-орфографічні риси Вижвівської актової книги XVII ст. Българска украинистика (3). pp. 116-125.

Церковна, Анастасія, Єршов, В. О. (2013) Символіка смерті у поетичній творчості Едгара Алана По. Полілог (1). pp. 73-78. ISSN 2311-1844

Цюряк, І. О. (2013) Новітні технології навчання в диригентській підготовці майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 144-147.

Ч

Чайковська, Ванда (2013) "Якби я всіми барвами владала..." (за листами і спогадами Лесі Українки). Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 158-164. ISSN 2305-5898

Чаплін, І. В. (2013) СЕНС ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СТРАХУ СМЕРТІ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Чаплінська, О. В. (2013) Екзистенціал самотності. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 67-70.

Чемерис, О. А. (2013) Математико-статистичні методи в психолого-педагогічних дослідженнях майбутніх науковців. In: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця, 5-6 грудня 2013, м. Суми.

Чемерис, О. А. (2013) ТЕОРЕМА ПАСКАЛЯ У РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НА ГІПЕРБОЛУ І ПАРАБОЛУ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 221-225.

Чемерис, О. А. (2013) Математичне моделювання та моделі в проективній геометрії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (34). pp. 129-134.

Черепанська, Олена, Королюк, О. М. (2013) Особливості навчання математики в класах технологічного профілю. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 112-115.

Черничко, К. Й. (2013) Кліщі пір'яного покриву куликів Азово-Чорноморського узбережжя України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Черниш, О. А. (2013) Дискурс як синтез соціальних та індивідуальних аспектів мовної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 281-285. ISSN 2076-6173

Черниш, О. А. (2013) Media Discourse as a Basic Notion of Medialinguistics. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. pp. 61-63.

Черниш, О. А. (2013) Включеність дискурсу до соціальної взаємодії. Формула компетентності перекладача: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27 березня 2013 р.. pp. 234-236.

Черниш, О. А. (2013) Жанр: класифікаційні критерії. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук. конф. / М-во осв. і науки України. pp. 298-302.

Черниш, О. А. (2013) Категорії та складники дискурсу у соціумній орієнтації. Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів І Міжнародної студентської Інтернет-конференції (25 лютого–18 березня 2013 року). pp. 130-136.

Черниш, О. А. (2013) Принципи організації та структура мас-медійного дискурсу як процесу і результату діяльності мовної особистості у соціокультурному просторі. Наукові записки. Серія «Філологічна» (35). pp. 402-405.

Черниш, О. А. (2013) СТРУКТУРА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ЖУРНАЛІСТА. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (18). pp. 385-389.

Черниш, О. А. (2013) Соціокомунікативна детермінованість жанрів. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 527-529.

Черниш, О. А. (2013) Сутнісні характеристики понять «медіадискурс» та «медіатекст» у сучасній медіа лінгвістиці. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) (118). pp. 309-313.

Черниш, О. А. (2013) ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: сборник статей по материалам XXVIII международной научно-практической конференции (9(2)). pp. 53-59.

Чернишенко, Л. Ю., Корнійчук, Н. М. (2013) Стан вивчення перифітону малих річок україни та перифітону Житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2013. pp. 66-67.

Чернишова, А. М. (2013) Категориальный анализ базовых понятий исследования проблемы подготовки учителей начальных классов к преподаванию хореографии. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 272-275.

Чернишова, А. М. (2013) ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ "ТАНЕЦЬ" У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 178-182. ISSN 2076-6173

Чернова, О. В. (2013) ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУЛЬТУРОЛОГА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 247-250. ISSN 2076-6173

Чернюк, С. Л., Чернюк, З. В. (2013) Інтерпретація новели Євгена Концевича «Жити, жити, жити!». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 70-74.

Чернюк, Сніжана (2013) Ієрофанія подільського духовного феномену на Поліссі. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 6-8. ISSN 2305-5898

Чернілевський, Д. В., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Космачова, Н.В. (2013) Духовна культура особистості. [Teaching Resource]

Чертенко, О. П. (2013) Приватна людина з Каліфорнії. Образ Бертольта Брехта в романі Міхаеля Лентца «Тихоокеанский екзиль». Брехтівський часопис (3). pp. 225-229. ISSN 2303-9612

Чижевська, С., Павленко, В. В. (2013) Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадині К.Д. Ушинського. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць. pp. 225-227.

Чирков, О. С. (2013) Драматургічні принципи Б. Брехта і система Станіславського. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки): № 3 / Ред. колегія Бондарева О. Є., Білоус П. В., Віцисла Е. та ін. (3). pp. 58-65.

Чумак, Л. М. (2013) The Morphological Productivity of the Affixes in Modern English. XYIII TESOL – Ukraine National Conference “Global English - Global Decisions”, April 12-13 / Book of Papers/. pp. 64-65.

Чумак, Л. М. (2013) Дериваційний потенціал механізмів афіксації у сучасні й англійській мові. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) « Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу» (1). pp. 69-72.

Чумак, Л. М. (2013) Особливості системно-структурної організації словотвору сучасної англійської мови. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). (115). pp. 527-532.

Чумак, Л. М. (2013) Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови. Нова філологія: Збірник наукових праць. (58). pp. 203-206.

Чупріна, О. В. (2013) Використання мультимедійних технологій студентами-практикантами на уроках рідної мови в 3 класі. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 24-27.

Чупріна, О. В. (2013) Проблема розвитку аудіативних умінь учнів початкових класів. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць) (4). pp. 104-109.

Чупріна, О. В. (2013) Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій для розвитку зв'язного мовлення учнів початкової школи. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). (3). pp. 177-181.

Ш

Шаверський, В. К. (2013) Інформативність технічних параметрів стрибунів у висоту з розбігу. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. ISSN 2071-5285

Шаверський, В. К., Виговський, А. А. (2013) Основи методики спортивного відбору для занять обраним видом спорту. Біологічні досліження- 2013.

Шадюк, Т. А. (2013) Екзистенційно-онтологічні підстави ідеї людської стражденності у творчості С. Франка і М. Бердяєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 21-26. ISSN 2076-6173

Шадюк, Т. А. (2013) Стражденність крізь призму християнської онтології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 48-54. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2013) Соціально-психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних: матер. науково-методол. семінару (15 травня 2013 р. м. Київ). pp. 131-134.

Шанскова, Т. І. (2013) Андрагогическая модель переподготовки специалистов гуманитарных специальностей при получении второго высшего образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 300-303.

Шанскова, Т. І. (2013) Андрагогическая модель переподготовки специалистов гуманитарных специальностей при получении второго высшего образования. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 2 (13). pp. 300-303.

Шанскова, Т. І. (2013) Готовность студентов гуманитарных специальностей к профессиональной деятельности при получении второго высшего образования. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции. pp. 20-26.

Шанскова, Т. І. (2013) Особливості перепідготовки фахівців гуманітарного профілю в США. Science and education a new dimension: Pedagogy and Psyhology (1 (6)). pp. 172-177.

Шанскова, Т. І. (2013) Психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Наукове електронне педагогічне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 42-45.

Шанскова, Т. І. (2013) Розвиток особистості дорослих у процесі навчання в умовах другої вищої освіти гуманітарного профілю. Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник (79). pp. 108-113.

Шанскова, Т. І. (2013) Система перепідготовки педагогічних працівників у 20-ті – 30-ті роки XX століття в Україні. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (10).

Шанскова, Т. І. (2013) Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у польщі та країнах європейського союзу. Українська полоністика (10). pp. 159-169.

Шаповалова, Л. О. (2013) Побут як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Шапіренко, Д. В., Корнійчук, Н. М. (2013) Динаміка водоростевих обростань штучних субстратів р. Кам’янка. Біологічні дослідження - 2013. pp. 67-68.

Шарапа, М. В. (2013) Вербальні та невербальні репрезентанти теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті. Вісник ЖДУ імені Івана Франка : науковий журнал (5). pp. 232-237.

Шарапа, М. В. (2013) Репрезентація теми природи в різнопланових одиницях середньополіських весняних обрядових текстів. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 222-234. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В. (2013) Рудименти давніх хліборобських культів у середньополіських обрядових текстах. Наукові праці: науково-методичний журнал, 223 (211). pp. 107-112.

Шарапа, М. В. (2013) Середньополіські назви обрядових часових понять на позначення весняно-літніх календарних дат та періодів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. (17). pp. 137-143.

Шарапа, М. В. (2013) ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ТЕМИ ДОБРОБУТУ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ВЕСНЯНОМУ ОБРЯДОВОМУ ТЕКСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 232-237. ISSN 2076-6173

Шарненкова, Т. О. (2013) ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТ. ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА САМООСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 130-133. ISSN 2076-6173

Шарненкова, Т. О. (2013) ПОГЛЯДИ М. КОРФА НА САМООСВІТУ ВЧИТЕЛЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 251-254. ISSN 2076-6173

Шарненкова, Т. О. (2013) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 152-156. ISSN 2076-6173

Шаф, Ольга (2013) Феміноцентричні засади лірики Віри Китайгородської (на матеріалі збірки "Сім вінків сонетів"). Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 302-313. ISSN 2305-5898

Шаюк, А. В., Сергета, І. В., Мостова, О. П. (2013) Закономірності впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси формування нервово-психічних корелят психічної адаптації учнів шкільного віку. Biomedical and biosocial anthropology (21). pp. 24-28.

Шевель, А. О. (2013) Філософські аспекти поглиблення протиріччя між людиною і природою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 9-14. ISSN 2076-6173

Шевцова, Л. С. (2013) Когнітивний підхід до вивчення економічної лексики. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 31-38.

Шевцова, О. В. (2013) Психолінгвістичні особливості семантичного наповнення фразеологізмів з компонентом-колоронімом «чорний», «синій» в англійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Шевченко-Савчинська, Л. Г. (2013) Жанрово-стильова належність латиномовних творів у давній літературі України. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 83-91. ISSN 2305-5898

Шевчук, Андрій (2013) Мовне питання в діяльності судів Волинської губернії переходового періоду (кінець ХVІІІ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 12-14.

Шевчук, Богдан (2013) Законодавче врегулювання військової повинності громадян і однодворців західних губерній у Російській імперії в дореформений період. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 121-131.

Шевчук, Д. В. (2013) Хірургічне лікування нервово-м’язової дисфункції сечового міхура в дітей. ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ (4). pp. 45-48. ISSN 2304-0041.

Шевчук, Д. В., Волошин, П. І., Корнійчук, Н. М. (2013) Варіанти хірургічного лікування вродженого гідронефрозу у дітей. Біологічні дослідження - 2013. pp. 195-197.

Шевчук, О. А. (2013) ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ У ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 192-197. ISSN 2076-6173

Шевчук, П. Г. (2013) Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови C#. PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Шевчук, С. І. (2013) Интеллектуальная одаренность старшеклассников и готовноть педагогов к её развитию во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 303-306.

Шевчук, Т. В. (2013) Зараженість перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну Дніпра кліщами роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae). Біологічні дослідження - 2013. pp. 154-155.

Шевчук, Т. В. (2013) Распространение в водоемах и водотоках Украины клещей рода Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) – паразитов перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Сборник трудов "Биоразнообразие наземных и водных животных и зооресурсы". pp. 125-128.

Шевчук, Т. О. (2013) Пунктуаційна грамотність як одна зі складових формування мовної особистості. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 113-118.

Шелест, Ю. М. (2013) Историко-педагогические основы проблемы изучения иностранных языков в университетах Украины XIX - начала ХХ века. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 306-309.

Шепетько, Тетяна, Королюк, О. М. (2013) Задачі на рух в курсі математики основної школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 185-188.

Шеремет, В. Н., Жигунов, В. С., Жиляев, Ю. В. (2013) Особенности механизма токопереноса в омических контактах к AlN. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2013» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2013 року, Київ.

Шеремет, О., Павленко, В. В. (2013) Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині Й.Г. Песталоцці. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи : збірник наукових праць. pp. 230-232.

Шикирява, В. П., Константиненко, Л. А. (2013) Особливості біології круговійчастих інфузорій. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 155-156.

Шилюк, В. В. (2013) Формування граматичної компетенції учнів середнього етапу ЗНЗ на основі віршованого матеріалу. збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (22 березня 2013 року).

Шиманська, А. Г., Корнійчук, Н. М. (2013) Фізичні вправи як засіб формування здорового способу життя. Біологічні дослідження - 2013. pp. 273-275.

Шиманська, В. В. (2013) Формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу на засадах реалізації державно-приватного партнерства. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (4(66)). pp. 220-226. ISSN 1728-4236

Шихненко, К. І. (2013) НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ОСВІТНІХ ЗМІН У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ РОЗВИНЕНИХ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН (КІНЕЦЬ XX СТ. – ПОЧАТОК XXI СТ.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 14-20. ISSN 2076-6173

Шиян, Т. В. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 198-202. ISSN 2076-6173

Шквир, О. Л. (2013) Дослідницька педагогічна діяльність: сутність та шляхи підготовки до неї. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 161-165. ISSN 2076-6173

Школа, Валентина (2013) Казкові сюжети п"єс Івана Кочерги. Житомирські літературознавчі студії. Випуск 7. Матеріали конференції «Поліфонія української літератури» з нагоди ювілею В. Т. Чайковської (7). pp. 165-173. ISSN 2305-5898

Шкурко, Т. А., Міхальова, К. І. (2013) МЕТОНІМІЯ В ГАЗЕТАХ ПОЛІТИЧНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ТА УКРАЇНОМОВНОЇ ПРЕСИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 216-222. ISSN 2076-6173

Шмельова, О. І. (2013) Абревіація як прояв закону мовної економіїї в сучасній англійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Шмельова, Т. В. (2013) Специфіка класифікації мистецтв у сучасній науці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 167-170. ISSN 2076-6173

Шмиглюк, О. Г. (2013) Рефлексія художніх здібностей у юнацькому віці: ідеографічне дослідження. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.

Шморгун, К. В. (2013) Лексико – граматичні та функціональні аспекти термінологічної лексики в професійній комунікації. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Шурупова, О. В. (2013) ОЦІНОЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ FOOD. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 275-278. ISSN 2076-6173

Щ

Щерба, Д. В. (2013) Особенности категоризации и паспортизации развивающихся терминосистем (на материале английской терминосистемы компьютерной графики). Язык и культура: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции, Новосибирск.

Щерба, Д. В. (2013) Особливості паспортизації терміносистеми (на матеріалі англійської терміносистеми комп’ютерної графіки). Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Щерба, Н. С. (2013) Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 84-88. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2013) Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-689-2

Щерба, О. В. (2013) Принципи структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови для курсантів академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 190-194. ISSN 2076-6173

Щербакова, Н. П. (2013) До проблеми формування професійної компетентності педагога-дослідника. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 256-260.

Щербакова, Н. П. (2013) Університети Стародавнього Світу: Наланда. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 24-28.

Щербацький, Д. В. (2013) Християнська теодицея: ідейний генезис і віроповчально-богословські модифікації у православ’ї та католицизмі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Щока, Наталія, Дідківська, Т. В. (2013) Нестандартні задачі з математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 142-146.

Щука, Г. П. (2013) Галузева система підготовки фахівців сфери туризму в Росії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 74-78. ISSN 2076-6173

Щур, Назар, Королюк, О. М. (2013) Використання wolfram|alpha в процесі навчання математики в старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 108-112.

Ю

Юрчук, О. О. (2013) "Голоси" українського літературного андеграунду. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 92-101. ISSN 2305-5898

Юрчук, О. О. (2013) Kaleidoscope of Identities. Spience and Education a New Dimension (1(3)). pp. 22-25. ISSN 2308-5258

Юрчук, О. О. (2013) UKRAIŃSKA HISTORIA W KONTEKŚCIE IMPERIALISTYCZNEJ DWUZNACZENIOWOŚCI. Fenomen pogranicz kulturowych: wspolczesne tendencje. Zbior prac naukowych, 5. pp. 215-223. ISSN 978-83-62617-13-5

Юрчук, О. О. (2013) Теоретические аспекты постколониальных студий. Вестник МГЛУ (3 (64)). pp. 160-166.

Юрчук, О. О. (2013) Українське обрамлення російської історії. Zbior raportow naukowych (5). pp. 8-13. ISSN 987-83-63620-90-5

Юшкевич, В. І. (2013) Змістовий потенціал макротеми підприємництво в англомовному діловому дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 309-313. ISSN 2076-6173

Юшкевич, В. І. (2013) Змістовий потенціал макротеми фінанси в англомовному діловому дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 235-238. ISSN 2076-6173

Я

Яблонська, А. М. (2013) Використання ігор і розваг в навчально-тренувальному процесі плавців груп початкової підготовки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження представників педагогічних та психологічних наук". pp. 25-29. (Unpublished)

Яблонська, А. М. (2013) Значення ігор в підготовці плавців початківців. Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. pp. 227-232. (Unpublished)

Яворська, Т. Є. (2013) The harmonious development of a child of preschool age in the innovative health technologies usage. Slobozhanskyi herald of science and sport (5(38)). pp. 227-229. ISSN 2311-6374

Яворська, Т. Є. (2013) Історичний екскурс у розвиток спортивної аеробіки. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С.С. Вітвіцької, Н.М. Мирончук.. pp. 232-235. (Unpublished)

Яворська, Т. Є. (2013) Вплив факторів на точність виконання кидків м’яча в кошик у процесі змагальної діяльності з баскетболу. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 243-245.

Яворська, Т. Є. (2013) Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку в процесі використання оздоровчих інноваційних технологій. Слобожанський науково-спортивний вісник (5). pp. 300-303. ISSN 1991-0177

Яворська, Т. Є. (2013) Змістова характеристика навчання техніки гри з баскетболу дівчаток середнього шкільного віку на етапі початкової підготовки. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С.С. Вітвіцької, Н.М. Мирончук.. pp. 304-308. (Unpublished)

Яворська, Т. Є. (2013) ОЗДОРОВЧО-КОРЕКЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, 3. pp. 255-259.

Яворська, Т. Є. (2013) Підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах університетської освіти: інноваційний аспект. Международный научно-практический конгресс педагогов и психологов. pp. 74-77.

Яворська, Т. Є. (2013) Ретроспективний аналіз профілактики дитячого травматизму на уроках фізичної культури. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe, І (6). pp. 26-28.

Яворська, Т. Є. (2013) Рухова активність як складова гармонійного розвитку дитини молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук. pp. 552-555.

Яворська, Т. Є. (2013) СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. Студенческое спортивное движение: состояние проблеми и перспективы развития. pp. 483-489.

Яворська, Т. Є. (2013) Теоретичні основи проблеми розвитку силових якостей спортсменів у групах підвищення спортивної майстерності з пауерліфтингу. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С.С. Вітвіцької, Н.М. Мирончук. pp. 294-298. (Unpublished)

Яворська, Т. Є. (2013) Тестирование скоросно-силовых качеств спортсменов с помощью электрофизиологического метода. Материалы ІІІ Всероссийского конгресса с международным участием «Медицина для спорта –2013» в преддверии Олимпиады и ІІІ научно-практической конференции «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата» // Спортивная медицина: наука и практика. –, 1 (10). pp. 337-338. ISSN ФС77-43704

Яворська, Т. Є., Бродецька, Н. В., Гненна, Л. Ф. (2013) Профілактика дитячого травматизму на заняттях фізичної культури та спорту. Материалы 9 Международной научно-практической конференции «Новейшие научные достижения», Лекарство. Физическая культура и спорт, 17. pp. 96-97.

Яворська, Т. Є., Дернова, Т. А. (2013) ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ТОЧНІСТЬ ВИКОНАННЯ КИДКІВ М’ЯЧА В КОШИК У ПРОЦЕСІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БАСКЕТБОЛУ. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 243-245. (Unpublished)

Яворська, Т. Є., Дернова, Т. А. (2013) Змістова характеристика навчання техніки гри з баскетболу дівчаток середнього шкільного віку на етапі початкової підготовки. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С.С. Вітвіцької, Н.М. Мирончук.. pp. 304-308. (Unpublished)

Яворська, Т. Є., Назарчук, О. А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ФУТБОЛУ). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 257-258. (Unpublished)

Яворська, Т. Є., Назарчук, О. А. (2013) Сучасні критерії спортивного відбору дітей у футболі. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С.С. Вітвіцької, Н.М. Мирончук. pp. 308-313. (Unpublished)

Яворська, Т. Є., Поліщук, С. М. (2013) Підвищення функціональних резервів організму дітей середнього шкільного віку засобами плавання. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С.С. Вітвіцької, Н.М. Мирончук.. pp. 314-317. (Unpublished)

Яворська, Т. Є., Похалюк, А. (2013) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 258-260. (Unpublished)

Яворська, Т. Є., Пугач, В. (2013) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ-ПАУЕРЛІФТЕРІВ ЗА ТРЕНУВАЛЬНИМИ КОМПЛЕКСАМИ Б. І. ШЕЙКО ТА ЕДА КОЕНА. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 262-263. (Unpublished)

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Пампура, М. М. (2013) Статева структура популяцій перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)фауни України. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 50-54.

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Гарбар, Д. А. (2013) Зараженість перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Центрального Полісся трематодами. In: XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів, 15-18 жовтня, Чернівці.

Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2013) Зараженность моллюсков (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водяными клещами рода Unionicola (Acari, Hydrachnidia, Unionicolidae) на територии Украины. материалы V Всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым / Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. pp. 250-254.

Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2013) Зараженность перловицевых моллюсков (Mollusca: Unionidae) водяными клещами рода Unionicola (Acari: Hydrachnidia: Unionicolidae) на территории Украины. Материалы V всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым. pp. 250-254.

Янчук, Н. В. (2013) Формування мовної особистості в умовах функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університу (9). pp. 724-739.

Янчук, Н. В. (2013) Фразеологічні одиниці в поетичній спадщині Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 277-283.

Ярмошик, Іван (2013) Нове видання з історії підприємництва в Україні. Рецензія на монографію: Романюк Н. Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (70). pp. 878-880. ISSN 2076-1554

Ярмошик, Іван (2013) Волинські події польського січневого повстання у висвітленні польської історіографії ХІХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. Збірник наукових праць, 6. pp. 223-226. (Unpublished)

Ярмошик, Іван (2013) Військові події на Волині в ході польського листопадового повстання 1830 – 1831 рр. у світлі польської історіографії. Воєнна історія України. Волинь та Полісся.. pp. 183-188. (Unpublished)

Ярмошик, Іван (2013) Гадяцька угода в контексті полько-козацьких домовленостей першої половини ХVІІ ст. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 30-41.

Яценко, К. А. (2013) Мультикультуралізм як соціокультурний феномен: основні підходи та трактування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Яценко, О. І. (2013) Вибір програмного забезпечення для підготовки фахівців з інформатики. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції, 18-22 березня 2013, Черкаси.

Яценко, О. І. (2013) Система керування змістом студентського інформаційно-наукового порталу. In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013), 26-27 листопада 2013 р., Київ, Україна.

Яценко, О. І., Прилуцька, Н. С. (2013) Захист інформації в комп'ютерних мережах. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару (17 квітня 2013 р.). pp. 23-25.

Яцик, І. С. (2013) Transformacja monarchicznej formy rządu w historii ukrainy: próba analizy filozoficznej. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (6). pp. 172-176.

Яцик, І. С. (2013) Екзистенціальна епістема «власного Я» крізь художньо–аксіологічну призму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (72). pp. 135-143. ISSN 2076-1554

Яцик, І. С. (2013) Культурологічна модифікація «людини на межі» або екзистенціали граничної ситуації (за Карлом Ясперсом). Наукові записки. Серія «Філософія» (13). pp. 78-83.

Яцик, І. С. (2013) Прикордонна ситуація екзистенції вчинку: від К. Ясперса до Н. Аббаньяно. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (74). pp. 272-273. ISSN 2076-1554

Яцик, І. С., Опрелянська, О. (2013) Дескрипція загальнокультурного типажу "Віртуальна особистість" в сучасному освітноьому просторі. Формування загольнокультурної компетентності майбутніх фахівців. pp. 22-23.

Яцишин, А. В., Лупаренко, Л. А. (2013) Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 69-74. ISSN 2076-6173

Ящук, Л. В. (2013) Фонетична адаптація початкових голосних у християнському антропоніміконі Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 189-198.

This list was generated on Sun Oct 1 19:29:45 2023 EEST.