Items where Author is "Вознюк, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 534.

Article

Вознюк, О. В. and Маліновський, Е. Ф. and Свиридюк, В. В. (2022) The application of the theory of fractals for studying the regularities of forming the infosphere of training applicants for nursing specialities. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 240-250. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2022) The research into acme-features of productive scientific and pedagogical activity of higher education institutions teachers. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 88-95. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В. (2022) Концепція функціональної асиметрії головного мозку людини як потужний ресурс реалізації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали ІІІ-ї науково-педагогічної експедиції Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розроблення гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського. pp. 200-202.

Шембарецька, О. С. and Вознюк, О. В. (2022) Особливості викладання іноземної мови в інклюзивному класі початкової школи. Актуальні проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вознюк, О. В. (2022) Проблема впровадження компетентнісного підходу у закладах вищої педагогічної освіти. Кременчуччина – основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали ІІІ-ї науково-педагогічної експедиції Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розроблення гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського. pp. 52-55.

Вознюк, О. В. (2022) Сакрально-синергетичний сенс педагогічної системи А. С. Макаренка. Кременчуччина – основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали ІІІ-ї науково-педагогічної експедиції Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розроблення гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського. pp. 88-107.

Вознюк, О. В. and Кубіцький, С. О. and Балановська, T. І. and Дорофєєв, О. В. and Чіп, Л. О. (2022) Синергетичне моделювання процесів управління в освітній сфері в умовах використання тимчасових самокерівних управлінських цільових команд. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice,, 3 (44). pp. 317-327.

Шайко, Ю. and Вознюк, О. В. (2021) Adaptation of First Grade Students to Learning in the Educational Environment of the New Ukrainian School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція "Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті".

Пилипишина, Н. and Вознюк, О. В. (2021) Critical Thinking as a Skill of the 21st Century in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романченко, І. and Вознюк, О. В. (2021) Ecological Education of Junior Schoolchildren in Extracurricular Activity. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Зімірович, К. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Cognitive Interest in Junior Schoolchildren by Means of Game Technologies. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дорош, С. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Critical Thinking in Junior Schoolchildren in the Process of Teaching the Humanities. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Чиж, К. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Sensory-Cognitive Competence in Senior Preschool Children by Lego-Construction Means. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Короткіх, А. В. and Вознюк, О. В. (2021) Innovative Technologies of Foreign Language Teaching in Preschool and Primary Education. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. and Кубіцький, С. О. (2021) Interdisciplinary Educational Technology based on the Concept of Human Brain Functional Asymmetry. Postmodern Openings, 12 (2). pp. 433-449.

Булачок, М. and Вознюк, О. В. (2021) Methodology of Conducting an Experimental Research on the Problem “Non-traditional Ways of Work in the New Ukrainian School as a Means of Social Adaptation of Junior Pupils”. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2021) Modern requirements for building an effective system of higher professional education. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. pp. 83-85.

Лавренюк, О. В. and Вознюк, О. В. (2021) Pedagogical Conditions of Developing Cognitive Interests in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Касянюк, О. Ю. and Вознюк, О. В. (2021) Some Glimpses of Approximate-analytical Method of Teaching/Learning Foreign Languages. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, Т. Ю. (2021) Study of the peculiarities of forming the creative potential in prospective nurses in the course of professional training. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 28-39. ISSN 2663-6387

Регенел, Ю. and Вознюк, О. В. (2021) The Problem of Forming Students’ Learning Motivation. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Вознюк, О. В. (2021) Upbringing process as a paradoxical phenomenon: the main aspects of a new paradigm of education. Креативна педагогіка (15). pp. 21-30.

Вознюк, О. В. (2021) Аналіз глобальної історичної траєкторії українського народу у контексті викликів сьогодення. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ).. pp. 161-167.

Вознюк, О. В. (2021) Казка як наріжний науково-філософський ресурс розвитку дитини. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.).. pp. 41-48.

Вознюк, О. В. (2021) Новий вектор розвитку компетентнісного підходу у системі післядипломної педагогічної підготовки. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей / За заг. ред. Г. Л. Єфремової. – Суми. pp. 117-124.

Вознюк, О. В. and Касянюк, О. Ю. (2021) Педагогіка партнерства А. Г. Ривіна як інноваційний ресурс вивчення іноземних мов. Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. pp. 10-22.

Вознюк, О. В. (2021) Преподавание иностранного языка в контексте психолингвистических феноменов. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». pp. 308-311.

Вознюк, О. В. (2021) Психолого-педагогічна концепція ноосферної освіти. Читання академіка В. І. Вернадського, 2. pp. 73-111.

Вознюк, О. В. (2021) Рекурсія як фундаментальна характеристика літературного процесу. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18–19 березня 2021 р.). – Кам’янець-Подільський. pp. 22-24.

Вознюк, О. В. and Дядюк, В. В. (2021) Творчість як вирішальний чинник здоров’я учасників освітнього процесу. Магістр медсестринства, 1 (25). pp. 77-85. ISSN 2618-1592

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Копетчук, В. А. (2021) Типи спрямованості особистості і науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 36 (2). pp. 18-24. ISSN 2311-2409

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2021) Формування комунікативної компетентності учителів початкової школи засобами інтерактивних технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць (60). pp. 211-222. ISSN 412-1142

Вознюк, О. В. (2021) Фрактальне моделювання системи компетентностей сучасного вчителя. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. – Житомир. pp. 37-41.

Вознюк, О. В. (2021) Фрактальный анализ онтологической и социально-педагогической реальности. Abstract Book of the 9th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021. Al Farabi Journal. 'Nakhchivan' University, Azerbaijan..

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Лайчук, А. М. (2020) Experimental verification of pedagogical conditions for training future coach-instructors to develop moral and volitional qualities in pupils from children's and youth sports schools. Professional Pedagogics, 1 (20). pp. 167-174. ISSN 2707-3092

Trofymchuk, Nadiia and Вознюк, О. В. (2020) Forming the Сalculating and Сomputing Сompetence in Senior Preschool Children. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Вознюк, О. В. (2020) Paradox-oriented educational paradigm. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». (94). pp. 332-334.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Самойленко, О. А. (2020) Quality of Education – Ukrainian Experience. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja (35). pp. 132-146.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Самойленко, О. А. (2020) Quality of education as a necessary condition for effective functioning of the educational system and the development of society: Ukrainian experience. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога суспільно-гуманітарні аспекти (29 травня 2020 року) / Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післ. pp. 62-70.

Мирошніченко, О. А. and Пасечник, І. Д. and Вознюк, О. В. (2020) Study of Ukrainian Polar Explorers’ Readiness for Extreme Environments at the Antarctic station. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8 (6). pp. 455-461.

Sobol, Halyna and Вознюк, О. В. (2020) The Development of Coherent Communication in Senior Preschoolers by Means of Theatrical Activities. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Bortovska, Anastasia and Вознюк, О. В. (2020) The Formation of Dialogical Competence in Children of Middle Preschool Age by Means of Story-role Games. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Draichuk, Tetiana and Вознюк, О. В. (2020) The Formation of Environmental Competence in Senior Preschool Children at the Lessons of Familiarization with the Environment. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Вознюк, О. В. (2020) The farther reaches of studying foreign languages as a psycholinguistic phenomenon. Building Professional Linguistic Competence of Future Specialists: VI Regional Students’ Scientific Internet-Conference (November 27, 2020). pp. 223-235.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2020) To the question of building the universal model of the development of world pedagogy and education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (100). pp. 5-14. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Шатило, В. (2020) Адаптація наукових даних та життєвих фактів до викладання предметів духовно-морального спрямування. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». (94). pp. 60-64.

Вознюк, О. В. (2020) Анализ потребностей человека в контексте общей теории систем. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25994, 06.01.2020. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2020) Введення до педагогіки життєвих фактів. Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 вересня 2020р.).. pp. 145-149.

Вознюк, О. В. (2020) Выявленная механизмів розвитку обдарованості дітей та молоді на основі педагогіки життєвих фактів. Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 89-97.

Вознюк, О. В. (2020) До проблеми побудови теорії абсурду. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб.наук.праць / редкол. М.А. Козловець, Н.М. Кофтун, О.В, Чаплінська [та ін.]. pp. 20-2025.

Вознюк, О. В. (2020) Здоров’я людини – фундаментальний чинник, умова запобігання COVID-19. Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів].. pp. 116-123.

Гогола, І. О. and Вознюк, О. В. (2020) Педагогіка А. Г. Ривіна як ефективна методика вивчення іноземних мов. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Вознюк, О. В. (2020) Педагогіка життєвих фактів – ось що допоможе сучасній освіті перейти на новий рівень розвитку. Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. (м.Київ, м.Кременчук)., 1. pp. 52-59.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2020) Перспективні напрями підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми)., 1. pp. 217-222.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2020) Перспективні напрямки підготовки майбутніх вчителів до інноваційної педагогічної діяльності. Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". (93). pp. 50-57.

Альшевська, Н. М. and Вознюк, О. В. (2020) Проблема розвитку художньої обдарованості дітей у позашкільних закладах освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (93). pp. 5-13.

Вознюк, О. В. (2020) Проблемні питання компетентістної парадигми. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога суспільно-гуманітарні аспекти (29 травня 2020 року) / Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післ. pp. 24-28.

Вознюк, О. В. (2020) Теоретичний аналіз провідних категогій креативної педагогіки. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства: збірник наукових праць, 2. pp. 39-47.

Цедрівська, С. О. and Вознюк, О. В. (2020) Формування інтерактивної компетентності учнів за допомогою методу Каллана. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Вознюк, О. В. (2020) Фундаментальные факторы здоровья человека. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. and Зданевич, Л. В. (2019) Application of System and Synergetic Paradigm of Management of Social-Economic, Educational Processes in Ukraine. Педагогічний дискурс (26). pp. 19-26. ISSN 2309-9127

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2019) Competency Principles of Teacher's Professional Training and Development in the Conditions of European Integration. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 17-25. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В. and Свиридюк, В. В. (2019) Efficiency estimation of scientific research conducted by masters' of nursing by means of modern scientometric technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (97). pp. 89-102. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В. and Свиридюк, В. В. (2019) Efficiency estimation of scientific research conducted by masters’ of nursing by means of modern scientometric technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2 (97). pp. 89-102. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В. and Манол, М. (2019) On the problem of human consciousness: from facts to theoretical speculations. Diogenes, 27 (1). pp. 48-62. ISSN 2367-9549

Вознюк, О. В. (2019) Аналіз співробітництва і партнерства. Збірник науково-методичних матеріалів конференції «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах нової української школи» 15 травня 2019 року, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР.

Вознюк, О. В. (2019) Аппроксимально-аналитический метод изучения иностранных языков как инновационный образовательный ресурс. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной. pp. 7-10.

Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. (2019) Використання концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку у побудові інформаційно-цифрової технології роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р.. pp. 312-321.

Вознюк, О. В. (2019) Головні аспекти теорії ноосферної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91). pp. 81-87.

Вознюк, О. В. and Тарнавська, Н. П. (2019) До проблеми побудови нової парадигми дошкільної освіти. практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 30-31.

Тарнавська, Н. П. and Вознюк, О. В. (2019) Дослідження сучасного стану впровадження інклюзивної парадигми в освітній простір дошкільної і початкової освіти України. Нові технології навчання: збірник наукових праць (92). pp. 281-286.

Вознюк, О. В. (2019) Нейропедагогіка – потужний ресурс освіти дорослих. Андрагогічний вісник (10). pp. 19-27.

Вознюк, О. В. (2019) Нова модель психокорекції "дітей дощу", "дітей сонця" та дітей з ДЦП. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти: зб. наук. праць. матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 18 квітня 2019 р.) / за ред. І. Д. Сахневич. pp. 7-14.

Вознюк, О. В. (2019) Новое понимание развития человека от дошкольника к человеку пожилого возраста. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика «нулевых состояний» и осознанных сновидений. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Позитивні та негативні тенденції розвитку світової освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць (92). pp. 52-59.

Вознюк, О. В. (2019) Підготовка майбутніх учителів у контексті концепції Нової української школи: методичний аспект. Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі: Навчально-методичний посібник для вчителів закладів початкової освіти та студентів педагогічних спеціальностей. pp. 51-65.

Вознюк, О. В. (2019) Системно-междисциплинарные основания социальной власти. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Сможет ли педагогика жизненных фактов решить проблемы современного образования? «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Три аспекта реальности, ее сущность и смысл. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Универсальная структура реальности: физический, космосоциоприродный, божественный аспекты. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25766, 29.09.2019. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Aggression and health: an attempt at conceptual integrating these phenomena. Technologies of intellect development, 2 (8(19)). ISSN 2223-0521

Вознюк, О. В. (2018) The enigma of hemispheric perception of the world is probably solved due to which the problem of self-consciousness generation and localization is cleared up. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Universal Matrixes of Knowledge as Interdisciplinary Instruments of Scientific Research and Students' Teaching Means. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (2 (93)). pp. 5-12. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2018) Аксіоматичні основи освіти дорослих. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Никало Н.Г., укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б.. pp. 76-80.

Вознюк, О. В. (2018) Аналіз співробітництва і партнерства як орієнтирів концепції "Нова українська школа". Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 1. pp. 29-37.

Тюлєнєва, Н. І. and Вознюк, О. В. (2018) Виховання самосвідомості дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії родини та ДНЗ. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: збірник студентських наукових праць. pp. 98-102.

Вознюк, О. В. (2018) К вопросу о законе сохранения моральных усилий. «Академия Тринитаризма», 77-656 (24901). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Модель психокорекції дітей з особливими потребами. Матеріали регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти».

Вознюк, О. В. and Аргіропоулос, Д. (2018) Мотивационные механизмы творчества как коллективистского процесса, лишенного прагматических целей. Креативна педагогіка [наук–метод. журнал] / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (13). pp. 41-55.

Вознюк, О. В. (2018) На пути к построению педагогической аксиоматики // Актуальные проблемы начального, дошкольного и. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. pp. 10-20.

Вознюк, О. В. (2018) Новий підхід до формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс]. pp. 343-345.

Вознюк, О. В. (2018) Нові рубежі розвитку освіти і педагогіки. Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії навчального закладу: Збірник матеріалів інтернет-конференції. pp. 140-142.

Вознюк, О. В. and Маловицька, Л. Ф. (2018) Орхестичне виховання як музично-театралізована діяльність: пошук універсального засобу розвитку дітей та молоді. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура (7). pp. 18-24. ISSN 2413-5402

Вознюк, О. В. and Вознюк, О. М. (2018) Основні аспекти професійно-психологічної готовності педагога до праці в інклюзивному середовищі закладів загальної освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Коломия, 30 листопада 2018 р.). pp. 101-108.

Вознюк, О. В. (2018) Педагогіка життєвих фактів як новий напрям педагогіки та потужний ресурс освіти дорослих. Андрагогічний вісник (9). pp. 59-77.

Вознюк, О. В. and Аргіропоулос, Дімітріс and Коновальчук, І. І. (2018) Педагогічні ресурси впровадження в освітню галузь інклюзивної парадигми. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні: зб. наук. праць / За матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару "Микола Дмитрович Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта", 2. pp. 6-9.

Вознюк, О. В. (2018) Проект исследования феномена сознания/самосознания: теоретико-методологические и практические аспекты. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Процедура обґрунтування педагогічних аксіом. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" (90). pp. 49-58.

Осипчук, В. П. and Вознюк, О. В. (2018) Розвиток пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного віку засобами казки. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: збірник студентських наукових праць. pp. 128-133.

Вознюк, О. В. (2017) Defining and diagnosing the gifted students. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2017) New paradigm of psychotherapy correction (rehabilitation) of the children with special needs. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 3 (6).

Вознюк, О. В. (2017) Анализ глобальной исторической траектории Украины в контексте философской рефлексии. "Глобалізований світ : випробування людського бутя" : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. М. А. Козловець [та ін.].. pp. 345-351.

Вознюк, О. В. (2017) Головні аспекти і напрями постнекласичної педагогіки та освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (87). pp. 66-75.

Вознюк, О. В. (2017) Головні закономірності розвитку мистецтва як форми суспільної свідомості – важливий ресурс мистецької освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура, 6. pp. 13-20.

Вознюк, О. В. (2017) Концептуальний і прикладний ресурс психопедагогіки. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових прац / [редкол. Л.Б.Лук'янова (голова) та ін. ]; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 1 (13). pp. 30-40.

Вознюк, О. В. (2017) Негативні наслідки кібесоціалізації. Регіональна науково-практичній інтернет-конференція «Інтернет-бум: психолого-педагогічні проблеми та наслідки агресивно-інформаційного впливу на психологічне здоров’я і розвиток дітей та учнів», листопад 2017 року.

Вознюк, О. В. (2017) Новое понимание дошкольного воспитания. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. – Государственный социально-гуманитарный университет. pp. 21-25.

Вознюк, О. В. (2017) Освітньо-виховне питання регіонів України на сторінках протестантської періодики (кін. ХІХ – І пол. ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 54-59. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2017) Основна мета розвитку дитини дошкільного віку – формування творчого парадоксального сприйняття дійсності. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: зб.наук.праць /за ред. С.С.Вітвицької, Н.Є.Колесник, 1. pp. 29-32.

Вознюк, О. В. (2017) Основные аспекты информационной концепции здоровья. Педагогіка здоров'я : збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.), 1. pp. 124-134.

Вознюк, О. В. (2017) Основные аспекты синтетической системы образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23626, 11.08.2017.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогіка альтернативних ціннісних орієнтацій. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. pp. 15-24.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогічні ресурси здоров’я учасників освітнього процесу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир, 19-20 жовтня 2017 р. /за ред. В.Й. Шатила. pp. 64-72.

Вознюк, О. В. (2017) Постнекласична педагогіка як потужний ресурс професійної освіти. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія. pp. 28-71.

Вознюк, О. В. (2017) Психолого-педагогічні та філософські аспекти агресивної поведінки: спроба міждисциплінарного аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 61-64. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2017) Развитие самосознания человека как креативной сущности. Креативна педагогіка: [наук.-метод. журнал] (12). pp. 40-49.

Вознюк, О. В. (2017) Розвиток педагогічної дійсності. Вища освіта України, 2 (65). pp. 23-31.

Вознюк, О. В. (2017) Система цільових орієнтирів сучасної освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка., 2 (5). pp. 24-28. ISSN 1728-2640

Вознюк, О. В. (2017) Співробітництво vs партнерство: нові орієнтири розвитку педагогіки й освіти у світлі цивілізаційних підходів. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24064, 14.12.2017.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная классификация болезней. Магістр медсестринства., 1 (17). pp. 77-107.

Вознюк, О. В. (2017) Феномен казки у розвитку дитини: від В. О. Сухомлинського до сьогодення. Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання : Зб. наук.-методич. Праць / За заг. Ред. О.В.Сухомлинської, О.В. Савченко. pp. 19-24.

Вознюк, О. В. (2017) Філософсько-науковий аналіз наріжної християнської молитви. Слово вчителю (2(40)). pp. 26-28.

Вознюк, О. В. (2016) A new paradigm of preschool education. Нові технології навчання (89). pp. 67-75.

Вознюк, О. В. (2016) Інтегральна модель психологічнх феноменів людини як основа психокорекції дітей з особливими потребами. Інклюзивна освіта : досвід і перспективи : монографія / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. pp. 130-142.

Вознюк, О. В. (2016) Інформаційна концепція здоров'я людини. Дискурс здоров'я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукраїнської науко во-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16-17 верес, 1. pp. 93-94.

Вознюк, О. В. (2016) Главная социальная роль интеллигенции – противодействовать доминированию в обществе биполярного мышления. Интеллигенция, ее гражданские позиции в современном мире: материалы ХІ Международной научной конференции: в 2 т., 2. pp. 3-15.

Вознюк, О. В. (2016) Достаточно общая теория влияния/управления. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22413, 18.08.2016.

Вознюк, О. В. (2016) К вопросу о новой парадигме дошкольного образования. Нові технології навчання (89). pp. 55-66.

Вознюк, О. В. (2016) Компетентнісна парадигма: потреба у докорінній модифікації. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: зб. наук.-метод.праць /за заг. ред. В.Є. Литнєва, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун.. pp. 37-42.

Вознюк, О. В. (2016) Концептуальні ідеї дослідження особистістно-професійної сфеи педагога. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука: зб. наук. пр. [редкол. Н. Ничкало (голов), та ін. : упорд.: Н. Ничкало, О. Боровік] ; НАПР України ; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України. pp. 432-437.

Вознюк, О. В. (2016) Концепція особистості педагога як модель продуктивної професійної діяльності. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 107-134.

Вознюк, О. В. (2016) Методологічні аспекти акмеології як постнекласичного педагогічного напряму. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (86). pp. 111-119.

Вознюк, О. В. (2016) Модель психологічних феноменів людини як основа психокорекції дітей з особливими потребами. Магістр медсестринства, 1 (15). pp. 6-48.

Вознюк, О. В. and Гужанова, Т. С. (2016) Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 46-50. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2016) Нова постнекласична парадигма мистецької освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць (5). pp. 8-14.

Вознюк, О. В. (2016) Основні аспекти теорії успіху: до питання формування соціально зрілої і відповідальної особистості школяра. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. pp. 13-20.

Вознюк, О. В. (2016) Основые закономерности развития школы и образования. Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сборник статей международной научно-практической конференции. 4 декабря 2015 года, г. Могилёв. pp. 28-32.

Вознюк, О. В. (2016) Особлива цивілізаційна роль українського етносу на геополітичному ландшафті нашої планети. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць (2(16)). pp. 28-38.

Вознюк, О. В. (2016) Особливості організації навчально-виховного процесу з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах. Освіта дітей з особливими потребами : від інституалізації до інклюзії // Зб.тез доп. pp. 67-69.

Вознюк, О. В. (2016) Синтез науки і релігії та новий обрій теодицеї. Релігія у глобальному світі : Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.].. pp. 11-15.

Вознюк, О. В. (2016) Системно-цільовий аспект холістичної парадигми освіти. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (25). pp. 4-10.

Вознюк, О. В. (2016) Теоретико-методологічний базис акмеології: постнекласичний аспект. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : моногр. / редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. pp. 43-83.

Вознюк, О. В. (2016) Ценностные основания образования взрослых: аксиологические и ментальные типы людей. Андрагогічний вісник (6). pp. 53-68.

Вознюк, О. В. (2015) The problem of giftedness: defining and diagnosing. Магістр медсестринства (1). pp. 26-32.

Вознюк, О. В. (2015) Інноваційний ресурс управління освітньою системою регіону. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року, 4. pp. 151-155.

Вознюк, О. В. (2015) Анализ цивилизационной траектории развития человечества на основе синтеза науки и религии. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 193-198.

Вознюк, О. В. (2015) Антропологическая акмеология. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 68-77.

Вознюк, О. В. (2015) Головні аспекти єдності науки і релігії. Слово вчителю (4(34)). pp. 16-17.

Вознюк, О. В. (2015) Еталонне соціально-педагогічне середовище розвитку суб’єктів освітнього процесу. Андрагогічний вісник (6). pp. 24-45.

Вознюк, О. В. (2015) Креаціонізм та еволюціонізм у світлі парадигми розвитку. Слово вчителю (3(33)). pp. 19-21.

Вознюк, О. В. (2015) Новая парадигма психокоррекционной работы с "детьми солнца" и "детьми дождя". Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под. ред. Т.Ю.Макашиной, О.Б. Широких.. pp. 265-279.

Вознюк, О. В. (2015) Новая холистическая парадигма образования: содержание, цели, средства. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 22-32.

Вознюк, О. В. (2015) Новий підхід до розуміння дитячо-батьківських відносин. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розвязання : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2015 року) / За ред. Н.В. Казакової. pp. 65-68.

Вознюк, О. В. (2015) Онтологические основания толерантности в контексте теории критических явлений. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 15-20.

Вознюк, О. В. (2015) Основні аспекти постнекласичної педагогіки. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 21-31.

Вознюк, О. В. (2015) Педагогічна дія як психологічний феномен. Освіта для сучасності – Edukacja dla wspolezesnosci : Зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство "Польща-Україна", Інститут педаг. pp. 542-550.

Вознюк, О. В. (2015) Педагогічна парадоксологія та її креативний потенціал. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (10). pp. 67-74.

Вознюк, О. В. (2015) Портрет педагога ХХІ століття: андрагогічний аспект. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих : збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти доросли в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів]. pp. 51-55.

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток педагога як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 45-50.

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток суб’єкту освітнього процесу як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. p. 24.

Вознюк, О. В. (2015) Роль казки у процесі викладання математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. pp. 17-21.

Вознюк, О. В. (2015) Системна психокорекція "дітей дощу" та "дітей сонця". Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб матер Всеукр. науково-метод. конференції. pp. 61-68.

Вознюк, О. В. (2015) Створення в університеті тренінгового центру – нагальна потреба часу. Універсум (3-4). p. 7.

Вознюк, О. В. (2015) Теоретико-методологічні засади системної кризи сучасної цивілізації. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 133-137.

Вознюк, О. В. (2015) Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича A.M., Бенери В. Є., 5. pp. 10-18.

Вознюк, О. В. (2015) Фундаментальные научно-философские и личностные смыслы бытия. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.21255, 07.10.2015.

Вознюк, О. В. (2015) Цільові орієнтити розвитку сучасного школяра. Педагогічний вісник (4(36)). pp. 3-8.

Вознюк, О. В. (2014) The main aspects of the universal paradigm of development: from the universe to a creatuve personality. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (8). pp. 127-141.

Вознюк, О. В. (2014) Головні аспекти педагогічної інтеграції. Prosopon. Institut Studiow Miedzynarodiwy I Edukacii w Warszawie (7). pp. 83-89.

Вознюк, О. В. (2014) Загальнонаукові, філософські та психолого-педагогічні засади духовно-морального здоров’я особистості. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 10-51.

Вознюк, О. В. (2014) Закономірності розвитку освіти і виховання у контексті еволюції людської цивілізації. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / За ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук.. pp. 121-151.

Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. (2014) Нова парадигма наркотичної залежності та її психолого-педагогічні й релігійно-філософські проекції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». pp. 37-56.

Вознюк, О. В. (2014) Нова парадигма освіти дорослих. Андрагогічний вісник (5). pp. 14-28.

Вознюк, О. В. (2014) Організація знань у системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / за ред. проф. О.А. Дубасенюк. pp. 178-208.

Вознюк, О. В. (2014) Основи психологічної корекції поведінки. Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 травня 2014 року). pp. 325-327.

Вознюк, О. В. (2014) Парадоксоведення навчальна дисципліна нової освітньої парадигми. Наукові записки Малої академії наук України. – Збірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки (6). pp. 44-62.

Вознюк, О. В. (2014) Педагогічні цілі як предмет вивчення українських та польських науковців. Українська полоністика (11). pp. 220-225. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В. (2014) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: висновки та перспективи наукового дослідження. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (83). pp. 78-83.

Вознюк, О. В. (2014) Синергетичний підхід до вивчення англійської мови. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. pp. 163-180.

Вознюк, О. В. (2014) Система реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, побудована на основі християнської психології. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 118-149.

Вознюк, О. В. (2014) Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (18).

Вознюк, О. В. (2013) Виховний заклад А.С.Макаренка як довершена педагогічна система та гармонійне розвивальне середовище. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3). pp. 10-20.

Вознюк, О. В. (2013) Виявлення магістральної тенденції розвитку освіти (на прикладі розвитку педагогічних технологій у галузі естетичного виховання). Інновційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперевної освіти: збірник наукових праць / за ред. О.С.Березюк, О.М.Власенко. pp. 77-89.

Вознюк, О. В. (2013) Главные аспекты холистической парадигмы образования. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (7). pp. 101-119.

Вознюк, О. В. (2013) Головні аспекти концепції семантичного простору Всесвіту. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті". p. 4.

Вознюк, О. В. (2013) Гуманітарне знання як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2013) Духовність як компетентність особистості. Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М.Власенко.. pp. 34-45.

Вознюк, О. В. (2013) Діагностичний інструментарій дослідження розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (76). pp. 183-188.

Вознюк, О. В. (2013) Екзистенціалізм у світлі міждисциплінарних досліджень. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 25-28.

Вознюк, О. В. (2013) Знаннєва інтеграція як основа інтердисциплінарності педагогіки. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny. pp. 707-717.

Вознюк, О. В. (2013) Информационная концепция здоровья личности. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы. (22). pp. 37-46.

Вознюк, О. В. (2013) Исследовательская деятельность как фактор духовного и соматического здоровья личности. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2013 р., м. Київ. pp. 51-59.

Вознюк, О. В. (2013) Кіберсоціалізаційні наслідки комп’ютеризації як суттєвого чинника побудови сучасного інформаційного простору. Наукові записки Малої академії наук України. – Збірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки.. pp. 23-35.

Вознюк, О. В. (2013) Личность как трансцендентальная сущность. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции / под общ.ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И.Сметанского. pp. 53-60.

Вознюк, О. В. (2013) Методологічні принципи синергетичних концепцій акмеології. Акмеологія в Україні: теорія і практик: зб.наук.праць (23). pp. 43-47.

Вознюк, О. В. (2013) Модель особистості педагога. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (19). pp. 231-239.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2013) Ноосферна освіта – умова реалізації концепції сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 23-29.

Вознюк, О. В. (2013) Особистісний аспект здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць.. pp. 243-288.

Вознюк, О. В. (2013) Погляд на особистість учителя крізь призму його професійно важливих якостей. Андрагогічний вісник (4). pp. 51-58.

Вознюк, О. В. (2013) Програма та хід педагогічного експерименту щодо розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. (78). pp. 134-142.

Вознюк, О. В. (2013) Резонансная парадигма современной науки. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17887, 09.02.2013.

Вознюк, О. В. (2013) Реформування освіти у контексті сучасних освітніх міфів. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, В. Огнев'юка, С. Сисоєвої.. pp. 239-250.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток гуманітарного знання в сучасну епоху як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження (30). pp. 184-203.

Вознюк, О. В. and Борисюк, С. Л. (2013) Синергетика військових конфліктів: метод нелінійного прогнозування історичних подій. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир,, 2. pp. 3-5.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетичне зближення науки та релігії. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Вознюк, О. В. (2013) Теоретико-методологічні та технологічні аспекти педагогічної системи А.С. Макаренка у контексті глобальних проблем сучасної освіти. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття / за ред. О.А. Дубасенюк: монографія. pp. 72-104.

Вознюк, О. В. and Кубіцький, С. О. (2012) Аналіз педагогічної дійсності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (35). pp. 222-228.

Вознюк, О. В. and Кубіцький, С. О. (2012) Базові міфи сучасної педагогіки й освіти. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. (4(29)). pp. 17-21.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. (2012) Використання методу контен-аналізу для дослідження категоріально-поняттєвого апарату у системі педагогічного знання. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.,. pp. 242-262.

Вознюк, О. В. (2012) Дослідження категоріально-поняттєвого поля креативної освіти. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 42-71.

Вознюк, О. В. (2012) Креативна діяльність педагога у сфері дошкільної педагогіки: головні аспекти доказово-евристичної педагогіки. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (10).

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2012) Методологічні засади психологічних чинників ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб.наук.праць у 2-х ч., 1. pp. 46-69.

Вознюк, О. В. (2012) Мифы современного образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17550, 23.06.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Місце казки у дошкільному вихованні та початковій освіті. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 30-37.

Вознюк, О. В. (2012) Научный анализ проблемы «конца света». «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17796, 20.12.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Неперервна освіта як провідна тенденція сучасного світу. Андрагогічний вісник (1). pp. 50-57.

Вознюк, О. В. (2012) Обдарованість, інтелект, креативність, творчість, навчальна діяльність у контексті закономірності розгортання освітнього процесу. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне та відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 р., м. Київ. pp. 75-83.

Вознюк, О. В. (2012) Обобщающие модели универсальной парадигмы развития. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17655, 14.09.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Обґрунтування комплексної логіко-евристичної педагогіки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 85-125.

Вознюк, О. В. (2012) Особистісний аспект професійного становлення сучасного фахівця педагога. Spoleczenstwo i Edukacja Miedzynarodowe Studia Humanistyczne. (2). pp. 347-360.

Вознюк, О. В. (2012) Особистісний вимір здоров’я: спроба системного аналізу. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2012) Оцінювання якості професійної освіти як проблема педагогічної підготовки. Андрагогічний вісни (3). pp. 69-76.

Вознюк, О. В. (2012) Парадигма целостности современного естествознания. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження (27). pp. 235-249.

Вознюк, О. В. (2012) Проблеми професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Андрагогічний вісник (3). pp. 42-51.

Вознюк, О. В. (2012) Процес розвитку обдарованих учнів у контексті формування компетентного фахівця. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (6). pp. 86-89.

Вознюк, О. В. (2012) Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості педагога. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч., 1 (73). pp. 45-52.

Вознюк, О. В. (2012) Синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою системою регіону. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 60-64. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2012) Системна криза сучасної освіти та педагогічні міфи. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (11).

Вознюк, О. В. (2012) Сказка ложь, да в ней намек…. Образование личности. pp. 78-87.

Вознюк, О. В. (2012) Сказочно-метафорическая концепция обучения как современная образовательная постнеклассическая парадигма. Сайт Дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Вознюк, О. В. (2012) Суб’єкт-суб’єктна особистісно орієнтована парадигма як головний критерій виявлення педагогічних міфів. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 79-123.

Вознюк, О. В. and Кубіцький, С. О. (2012) Творчий аспект професійного мислення вчителя. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. (3(28)). pp. 36-39.

Вознюк, О. В. (2012) Творчі якості педагога як детермінанти його творчого мислення. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (71). pp. 52-57.

Вознюк, О. В. (2012) Теоретико-методологічні засади організації засобів навчання у системі освіти. Сучасний підручник: вимоги та перспективи : Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 20-28.

Вознюк, О. В. (2012) Теорія і практика використання фрактально-голограмного, системно-синергетичного підходу до побудови соціально-педагогічного середовища. Андрагогічний вісник (2). pp. 54-70.

Вознюк, О. В. (2012) Философские, научные и психолого-педагогические алгоритмы эстетического творчества. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць. pp. 90-126.

Вознюк, О. В. (2012) Формування досліднцьких умінь та актуалізації дослідницьких здібностей у дітей та молоді. Наукові записки Малої академії наук України. – Сбірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки (2). pp. 50-62.

Вознюк, О. В. (2012) Холистическая парадигма образования: проблемы, опыт обоснования. Человек и общество: на рубеже тысячелетий: материалы международной научной конференции (54). pp. 33-44.

Вознюк, О. В. (2012) Холістичний підхід до виявлення креативної особистості. Психололо-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 лютого 2012 р., м. Івано-Франківськ. pp. 66-73.

Вознюк, О. В. (2011) Історико-соцієтальні засади духовності українського народу та його сучасна цивілізаційна роль. Волинські історичні записки (6). pp. 75-92.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Актуализационная педагогика и ее образовательные проекции. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 44-57.

Вознюк, О. В. (2011) Аналіз еталонного акме-синергетичного средовища на прикладі виховного закладу А.С. Макаренка. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: Монографія /За ред.О.А.Дубасенюк. pp. 133-163.

Вознюк, О. В. (2011) Вища освіта: цивілізаційні виклики та перспективи розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (357). pp. 34-39.

Вознюк, О. В. (2011) Воспитательный аспект одаренности как потенциальной сущности. Освіта обдарованої та талановитої молоді – національнра проблема. Матеріали Всеукраїнської конференції, 1 грудня 2011 р., м. Київ, частина 1.. pp. 74-79.

Вознюк, О. В. and Королюк, Т. В. (2011) Головні аспекти проблеми моніторингу якості освіти // Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 335-343.

Вознюк, О. В. (2011) До проблеми актуалізації науково-педагогічного знання у сучасному освітньому. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р. : у 2 ч. / за ред. В.І. Лугового, Н.Г. Ничкало., 2. pp. 21-26.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Діагностичний підхід як важлива умова професійної позиції вчителя. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньо галузі): матер. наук-практ.семінару. pp. 74-81.

Вознюк, О. В. (2011) Концептуализация холистической педагогической парадигмы. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16396, 27.02.2011.

Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти: зб.наук.праць / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. pp. 79-84.

Вознюк, О. В. (2011) Концепція формування досліднцьких умінь та актуалізації дослідницьких здібностей у дітей та молоді. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді". pp. 60-75.

Вознюк, О. В. (2011) Методологічні засади креативної освіти: визначення понять. Нові технологія навчання. Науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч., 1 (69). pp. 48-53.

Вознюк, О. В. (2011) Мораль и выгода: гармония или противостояние. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16401, 03.03.2011.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2011) Орієнтація процесу розвитку обдарованих учнів на завдання з формування сучасного компетентного фахівця. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Вікові особливості формування інтелкту", 24 березня 2011 р., м. Київ. pp. 5-11.

Вознюк, О. В. (2011) Проблемні питання вищої освіти: виклики сучасної цивілізації як чинники створення педагогічних міфів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи", Житомир, 10-11 листопада 2011 р. pp. 59-67.

Вознюк, О. В. (2011) Процесс достижения акме как фазовое (критическое) явление: постановка проблемы. Акмеология 2011. Методологические и методические проблемы. pp. 57-65.

Вознюк, О. В. (2011) Психологічні чинники ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю /за ред. І.А. Зязюна, О.А.Дубасенюк. pp. 144-152.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Рецензія на польсько-український та українсько-польський щорічник "Професійна освіта: педагогіка і психологія". Українська полоністика (8). pp. 110-112.

Вознюк, О. В. (2011) Синергетичний підхід до організації педагогічної творчості. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Синергетика і творчість" (11 листопада 2011 р.). pp. 82-91.

Вознюк, О. В. (2011) Синергетичний підхід до професійно-педагогічної підготовки творчого вчителя. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: Монографія /За ред.О.А.Дубасенюк. pp. 280-300.

Вознюк, О. В. (2011) Спроба обгрунтування універсального підходу до діагностики обдарованості. Методичині основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітніх галузей): Матеріали науково-практичного семінару 15 вересня 2011 р., м. Київ. pp. 34-40.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Сучасні наукові підходи як методологічні засади компетентінсного підходу в освіті. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 11-18.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2011) Сучасні підходи як методологічні засади компетентінсного підходу в освіті. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 11-18.

Вознюк, О. В. (2011) Сучасні світові тенденції та їх наслідки для освітньої галузі. Матеріли Всеукраїньскої конфенерції "Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура". – Київ, 22 лютого 2011 р. pp. 112-123.

Вознюк, О. В. (2011) Творчість, інтелект і обдарованість: генетичні особливості і точки перетину. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковаму віці", 21 січня 2011 р. pp. 65-71.

Вознюк, О. В. (2011) Уточнення категоріально-поннятєвого апарату креативної педагогіки. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (4). pp. 57-65.

Вознюк, О. В. and Кубіцький, С. О. (2011) Характеристика кризового стану освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін., 3 (159). pp. 47-56.

Вознюк, О. В. (2011) Холістичний підхід до аналізу обдарованості: визначення, діагностика, формування. Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованостію Матеріали круглого столу, 26 жовтня 2011 р., м. Київ. pp. 65-78.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Інтегративний підхід до професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Науковий часопис НПУ імені М.М. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість (12(22)). pp. 17-20.

Вознюк, О. В. (2010) Акме-синергетичний підхід до формування творчої особистості. Акмеологія в Україні (1). pp. 60-67.

Вознюк, О. В. (2010) Аналіз деяких результатів системних досліджень у вітчизняній і польській педагогічній науці. Українська полоністика (7). pp. 137-145. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В. (2010) До питання про фундаментальну основу технічних систем: чи можна побудувати універсальну модель системотехніки? Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2010) До проблеми обгрунтування інтегральної педагогічної парадигми. Нові технологія навчання. Матеріали міжнародної конференції "Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст" // № 66. Частина І : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки України, Академія міжнародного, 1 (66). pp. 154-159.

Вознюк, О. В. (2010) Духовність як парадоксальність. Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті» / Т-во «Знання» України, Ін-т проблем походження і розвитку Всесвіту і життя, Нац.. pp. 62-68.

Вознюк, О. В. (2010) Изменение традиционной парадигмы преподавания точных дисциплин: от мифа и сказки к подлинному пониманию вселенной. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия педагогика, психология. pp. 32-36.

Вознюк, О. В. (2010) К вопросу об обосновнии холистической парадигмы образования. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. (3). pp. 34-41.

Вознюк, О. В. (2010) Основи нелінійного прогнозування. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2010) Особистісні детермінанти обдарованості. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Структура обдарованості у віковому вимірі", 20 жовтня 2010 р.. pp. 45-58.

Вознюк, О. В. (2010) Педагогічна інтеграція як один із шляхів побудови цілісної педагогічної парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Варшава-Краків. pp. 72-80.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Проблема організації знань у системі професійної підготовки вищої школи. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 125-135.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Психолого-педагогічні орієнтири розвитку людини: інтегративний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 3-11.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2010) Резонансне навчання як один із шляхів побудови інтегративної системи освіти. "Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу" : матеріали всеукр. наук.-практ. конф, 17-18 лютого, 2010 року. pp. 102-109.

Вознюк, О. В. (2010) Самоосвіта і самовиховання педагога як основа його професійного розвитк. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.. pp. 18-21.

Вознюк, О. В. (2010) Синергетичні закономірності розвитку єврейського народу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів "Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини" (до 70-річчя початку другої світової Війни)", 23-24 жовтня 2009 року: збірник наукових праць. pp. 263-266.

Вознюк, О. В. (2010) Сучасні тенденції розвитку української системи освіти. Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. праць (4). pp. 28-32.

Вознюк, О. В. (2010) Універсальна парадигма розвитку як всезагальна категорія філософії та природознавства. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (1).

Вознюк, О. В. (2010) Фрактально-голограмний, системно-синергетичний підхід до побудови соціально-педагогічного середовища. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2010) Цілісно-системний підхід до аналізу педагогічної творчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 40-43. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2010) Шляхи формування лідера у контексті його фундаментальних характеристик. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Еліта і обдарованість: точки перетину". – 22-23 грудня 2010 р. – К. pp. 161-179.

Вознюк, О. В. (2009) Інноваційні підходи до організації знань у системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології і методики. pp. 82-102.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до аналізу проблем професійної освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал (2). pp. 11-20.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до використання інформаційно-телекомунікаційних технологій. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2 / За ред. М.М. Козяра та Н.Г. Ничкало.. pp. 21-24.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до формування духовно-моральних цінностей молоді. Нові наукові технології навчання. Збірник наукових праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах. Спец. Випуск, 2 (58). pp. 320-327.

Вознюк, О. В. (2009) Побудова інтегральної педагогічної парадигми: постановка проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 22-26. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Кубіцький, С. О. (2009) Постмодерністська парадигма освіти. Вісник Національної Академії Оборони України. Збірник наукових праць. (2(10)). pp. 5-9.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2009) Проблема оцінювання якості професійної освіти в умовах суспільних трансформацій. Моніторинг якості освіти: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Редкол.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа та ін.].. pp. 72-76.

Вознюк, О. В. (2009) Проблемні аспекти розвитку багатовекторного фахівця. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький. pp. 252-257.

Вознюк, О. В. (2009) Раціональний аспект ірраціонального. На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 року / За ред. І.В. Карівця.. pp. 54-56.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток ціннісно-психологічного аспекту педагогічної теорії і практики. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (21). pp. 242-249.

Вознюк, О. В. (2009) Системно-інформаційний підхід до організації навчальної діяльності обдарованих дітей. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль. pp. 36-42.

Вознюк, О. В. (2009) Толерантність як соціокультурний феномен: синергетичний підхід. Українська полоністика (6). pp. 115-121.

Вознюк, О. В. (2008) Аналіз та синтез критичних явищ і кількісне моделювання їх кінетики з позиції двомірного скейлінгу точок біфуркації. Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. pp. 24-33.

Вознюк, О. В. (2008) Загальнонаукові засади педагогічної синергетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 139-143. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2008) Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 87-91. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Сбродова, Л. П. (2008) Особливості наукової діяльності слухачів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 16-17 квіт. 2008 р. : матеріали конф. pp. 235-236.

Вознюк, О. В. (2008) Особливості педагогічної синергетики. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (2). pp. 5-9.

Вознюк, О. В. and Осадчук, Н. П. (2008) Синергетичні закономірності розвитку освіти. Збірник Наукових праць № 45. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби Україні імені Б.Хмельнцького. pp. 64-68.

Вознюк, О. В. (2008) Синергетичні засади педагогічної системи А. С. Макаренка. Антон Макаренко і сучасність: Збірник наукових праць / За ред. проф. Левківського М.В.. pp. 42-50.

Вознюк, О. В. (2008) Синергетичні напрямки педагогічної думки другої половини ХХ століття. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Татаса Шевченка (16). pp. 181-187.

Вознюк, О. В. and Чирва, А. В. (2008) Формування духовного потенціалу військових спеціалістів інформаційних систем. Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : тези доп. ХVII наук.-техн. конф., Житомир, 24-25 квіт. 2008 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту, 1. p. 146.

Вознюк, О. В. and Грабар, І. Г. (2008) Філософський аналіз синергетичних педагогічних систем. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (3). pp. 41-45.

Вознюк, О. В. (2007) До проблеми побудови синергетичної педагогіки. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної системи : наук.-метод. зб. / за ред. проф. М. М. Заброцького. pp. 176-179.

Вознюк, О. В. and Козловець, М. А. (2007) Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності. SENTENTIAE : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", 2 лют. 2007 р., 1. pp. 115-125.

Вознюк, О. В. and Романенко, Є. М. (2007) Психоаналітичні методи корекції негативних психоемоційних станів. Психолог (5). pp. 28-30.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2007) Психологические основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К, 1. pp. 63-67.

Вознюк, О. В. (2007) Третья всемирная теория М. Каддафи как выражение эффективной идеологии. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 59-63.

Вознюк, О. В. and Кубіцький, С. О. (2007) Формування ціннісних орієнтацій особистості в контексті синергетичного підходу. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном", Горлівка, 8-9 лист. 2007 р. / Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2007, 2 (16). pp. 76-87.

Вознюк, О. В. (2006) До проблеми побудови синергетичної концепції освіти. Актуальні проблеми професійної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць учасників Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні і за кордоном. pp. 36-38.

Вознюк, О. В. (2006) Интеграция науки и религии в контексте универсальной парадигмы развития. Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, эсхатология. Конкурсные труды Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея. pp. 7-24.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2006) Системные основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2006. – Кн. 1 : Філософські аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства, 1. pp. 7-12.

Вознюк, О. В. (2005) The functionality of adjectives order before a noun. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін: наук.-метод. матеріали. pp. 90-93.

Андерсен, Л. and Вознюк, О. В. (2005) До проблеми співвідношення обсягів понять слів у рідній та мові, що вивчається. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : наук.-метод. матеріали / відп. за випуск О. В. Вознюк (14). pp. 3-6.

Вознюк, О. В. (2005) Мова як системно-синергетичне утворення: основні аспекти апроксимально-аналітичного методу викладання іноземних мов. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : наук.-метод. матеріали (14). pp. 7-33.

Вознюк, О. В. and Ходаківський, Є. І. (2005) Нададдитивність в економіці. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар.. pp. 59-63.

Вознюк, О. В. (2005) Новітні нетрадиційні методичні напрямки викладання іноземних мов. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : наук.-метод. матеріали (14). pp. 69-80.

Вознюк, О. В. (2005) Особистісно-орієнтований підхід до екологічного виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. (7). pp. 363-367.

Вознюк, О. В. (2005) Про "перекладацький підхід" до пошуків мовних універсалій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 122-126. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2005) Резонансне навчання. Тези доповідей ХІІІ міжвузівської науково-методичної конференції ЖВІРЕ. pp. 12-13.

Вознюк, О. В. and Музика, О. Л. (2005) Світоглядні ресурси української мови у порівнянні з деякими іншими мовами у контексті дослідження психологічних механізмів ціннісно-мовленнєвої взаємодії. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар. pp. 98-103.

Вознюк, О. В. and Грабар, І. Г. (2005) Синергетика: зміна наукової парадигми. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар. pp. 9-13.

Вознюк, О. В. and Цимбал, С. В. and Кубіцький, С. О. (2005) Синергетичний та акмеологічний аспекти формування професійної компетентності студентів. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (40). pp. 80-90.

Вознюк, О. В. (2005) Синергетичні засади викладання іноземних мов. Синергетика як інтегративна галузь знань : матеріали Другої Всеукр. наук. конф., Житомир, 22-23 черв. 2004 р. / ред. І. Г. Грабар. pp. 67-72.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2005) Тріадність як базовий принцип побудови релігійних систем. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 1. pp. 7-14.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2005) Эмерджентные основания Третьей всемирной теории М. Каддафи: Ливия как эмерджентная сущность. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 75-80.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2004) Генеза Всесвіту у контексті релігійно-міфологічних та філософсько-наукових уявлень: порівняльний аналіз. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 2. pp. 223-228.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2004) Диалектические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 9-14.

Вознюк, О. В. and Машталір, А. М. (2004) До проблеми формування творчої особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць, 2. pp. 100-104.

Вознюк, О. В. (2004) Памяти Д. И. Квеселевича: анализ некоторых сторон творчества и педагогической деятельности. Пам'яті проф. Квеселевича Д. І. Вченого. Педагога. Учителя. pp. 12-16.

Брандес, В. М. and Вознюк, О. В. (2004) Принципи психотерапевтичної гармонізації особистості. Психологічна газета (9).

Вознюк, О. В. and Заброцький, М. М. (2004) Психолого-педагогічні проблеми екологічної освіти школярів. Актуальні проблеми психології / за ред. С. Д. Максименка., 7 (2). pp. 50-57.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2004) Психологія тероризму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 22-24. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Тимченко, С. Л. (2004) Синергетичні виміри художньої реальності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 101-103. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2004) Соціалізація у площині гендерного виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 19-22. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2004) Універсальний структурно-логічний метод аналізу мовної матерії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 121-124. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Машталір, А. М. and Кубіцький, С. О. (2004) Формування творчої особистості курсанта: синергетичний аспект. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (38). pp. 109-117.

Вознюк, О. В. (2003) Main aspects of approximative and transformative method of teaching foreign languages. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції. pp. 62-64.

Вознюк, О. В. (2003) Вчення про ноосферу як шлях до формування екологічної відповідальності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 155-157. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2003) Екологічна відповідальність: методи формування, діагностика і корекція. Проблеми формування екологічної свідомості / за ред. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонової : зб.наук. праць. pp. 45-48.

Вознюк, О. В. and Бех, І. Д. (2003) Людське "Я" як самодетермінована сутність. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар. pp. 93-96.

Вознюк, О. В. (2003) Новий підхід до розуміння людського "Я" як цілісності та педагогічна система Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А. С. Макаренка : зб. наук. праць / за ред. проф. М. В. Левківського. pp. 28-31.

Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. (2003) Проблеми освіти у понятійній площині синергетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 51-55. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Староконь, Є. Г. (2003) Психологія конфлікту й агресії та шляхи їх подолання. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2. pp. 10-11.

Вознюк, О. В. (2003) Синергетика освіти: розвиток, навчання, виховання. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар.. pp. 51-55.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2003) Синергетические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. – К.. pp. 12-16.

Вознюк, О. В. and Федул, М. В. (2003) Синергетична концепція естетичного виховання. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар.. pp. 58-59.

Вознюк, О. В. (2003) Тільки перед загрозою глобальних катастроф людство буде здатне змінитись на краще. Правда Житомирщини (26). p. 3.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2003) Формально-логічний аспект буддизму. Історія релігій в Україні : праці ХІІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-22 травня 2003 р., 2. pp. 20-24.

Вознюк, О. В. (2002) Англійська мова – це легко? // Англійська мова та література : метод. вісник (9). pp. 4-10.

Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2002) Відповідальність у структурі компетентності педагога. Педагогічні науки : зб. наук. праць, 1. pp. 179-186.

Вознюк, О. В. and Калашніков, В. Г. (2002) Дослідження екологічного аспекту релігійної свідомості на матеріалі орієнтальних релігій. Історія релігій в Україні : праці ХІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-24 травня 2002 р., 2. pp. 142-151.

Калашніков, В. Г. and Вознюк, О. В. (2002) Дохристиянські вірування давніх слов’ян. Історія релігій в Україні : праці ХІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-24 травня 2002 р., 1. pp. 8-12.

Вознюк, О. В. and Заброцький, М. М. (2002) Екологічна відповідальність особистості як фактор розвитку її духовності. Екологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв'язання : наук.-метод. вісник.. pp. 217-220.

Вознюк, О. В. (2002) Екологічна відповідальність як головна мета особистості, що розвивається. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 66-68. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2002) Екологічна відповідальність: шляхи формування у шкільного юнацтва. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. pp. 133-137.

Вознюк, О. В. (2002) Наукова сутність педагогічної системи В. Сухомлинського: екологічний аспект. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія “Педагогіка” (4). pp. 75-78.

Вознюк, О. В. (2002) О трансцендентальной природе человеческого "Я" как целостности. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження / ЦГО НАН України, 7. pp. 233-252.

Вознюк, О. В. and Возна, Л. Ю. and Грабар, І. Г. (2002) Синергетика економічних феноменів. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки (3). pp. 194-206.

Бродський, Ю. В. and Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. (2002) Системологічний підхід до аналізу технічних, суспільних та біолого-екологічних систем. Вісник ДАУ (2). pp. 7-13.

Бех, І. Д. and Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2001) Деякі аспекти нової виховної парадигми: в контексті творчості А. С. Макаренка. Педагогіка і психологія (1(30)). pp. 5-7.

Брандес, В. М. and Заброцький, М. М. and Вознюк, О. В. (2001) Казка як важливий чинник розвитку людства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2001) О перспективах развития украинского государства. День. p. 4.

Вознюк, О. В. and Бех, І. Д. and Левківський, М. В. and Музика, О. Л. (2001) Психологія реклами: технологія впливу на індивідуальну та масову свідомість. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальнi та гуманітарні науки. Проблеми освіти (11). pp. 92-100.

Брандес, В. М. and Вознюк, О. В. (2001) Спроба побудови технології розв’язку проблемних ситуацій у контекстi концепцiї функціональної асиметрiї мозку людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 83-87. ISSN 2076-6173

Бех, І. Д. and Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2001) Структура взаєморозуміння у системі "людина - людина": генезис і корекція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 78-82. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2001) Точка біфуркації. Чи стане вона точкою опори? Віче (12). pp. 82-98.

Вознюк, О. В. and Заброцький, М. М. and Ованден, Л. М. (2000) Архiтектонiка свiтобудови: людське “Я” i Всесвiт у контекстi феноменологiчної редукцiї i формальної логiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти (10). pp. 38-49.

Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. (2000) Соцiальна вiдповiдальнiсть особистостi. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 36-40.

Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. and Недашківська, Т. В. (2000) Соціально-правова відповідальність особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 47-51. ISSN 2076-6173

Брандес, В. М. and Вознюк, О. В. (1999) "Проблема" дитячої обдарованості у контексті нейрофізіологічних поглядів (концепції функціональної асиметрії мозку людини). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 44-49. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Ованден, Л. М. and Овандер, С. Л. (1999) Ecology as Philosophical Problem: on the Concept of the Ecology of Wholeness. Environmental Science and Technology : Proc. of the 6th Intern. Conf., Greece, 30 Aug. – 2 Sept., С. pp. 35-42.

Вознюк, О. В. and Заброцький, М. М. and Овандер, Л. Н. (1999) Об истоках и сущности цельного знания. Людина i космос-99 : IV Мiжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 29 вер. – 1 жовтня 1999.. pp. 44-47.

Вознюк, О. В. and Батіна, І. Д. and Заброцький, М. М. and Овандер, Л. М. (1999) Погляд фiлософа на проблему спiввiдношення людського i технiчного чинникiв у сферi космiчної технiки. Сучаснi технологiї в аерокосмiчному комплексi : матерiали IV Мiжнар. наук.-практ. конф., 7-9 вер. 1999 р.. pp. 215-218.

Вознюк, О. В. and Ованден, Л. М. (1997) Базовi моделi соцiальної динамiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту (5). pp. 21-27.

Левицький, В. М. and Брандес, В. М. and Вознюк, О. В. (1997) Використання концепцiї функцiональної асиметрiї мозку у побудовi стратегiї навчання. Пiслядипломна освiта педагогічних кадрів: проблеми розвитку : матеріали звітної наук. конф., 31 жовтня – 10 лист. 1996 р.. pp. 210-212.

Вознюк, О. В. (1993) Библия как мистическое единство материального и идеального. Християнскі сюжети та образи в художній літературі : матерiали мiжнародної конференцiї. pp. 50-51.

Book Section

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелінійного прогнозування історичних подій. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук, pp. 263-308. ISBN 978-617-639-331-3

Вознюк, О. В. (2022) Педагогічна парадоксологія як ефективний інструмент формування ноосферної свідомості. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук, pp. 66-138. ISBN 978-617-639-331-3

Вознюк, О. В. (2022) Розділ 1. Розробка цільового аспекту фундаментальної акмеології. In: Самоактуалізація викладача-філолога: акмеологічний аспект професійно-педагогічної діяльності : монографія : кол. авторів (К. Климова, А. Плечко, Д. Куриленко, О. Вознюк, Н. Щерба, О. Гордієнко, Л. Шевцова,); / за ред. К. Климової. Вид-во Поліського національного університету, Житомир, pp. 6-39. ISBN 978-617-7684-76-2

Вознюк, О. В. (2021) Концепція ноосферної освіти у першому наближенні. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А.П. Самодрина. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., pp. 120-145. ISBN 978-617-639-291-0

Вознюк, О. В. (2020) Fundamental Factors of Human Health as Prerequisites for COVID-19 Prevention. In: Philosophy, psychology and pedagogics against COVID-19. Publisher O. Yevenok, Житомир.

Вознюк, О. В. (2020) Розділ І. Методологія професійної акмеології. In: Теорія і практика професійної акмеології. ПП "Євро-Волинь", Житомир, pp. 11-179. ISBN 978-617-7992-00-3

Вознюк, О. В. (2020) Учет фундаментальных факторов здоровья человека как условие предупреждения COVID-19. In: COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики: пособие / [под научн. ред. В.В. Рыбалки и А.П. Самодрина ; коллектив авторов]. ПП Щербатых О.В., Киев, Днепр, Кременчуг, pp. 246-265. ISBN 978-617-639-276-4

Вознюк, О. В. (2019) Аналіз системотвірних якостей учителя у контексті педагогічного ідеалу. In: Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія / колектив авторів, за ред. О. А. Дубасенюк. Вид-во Євенок О. О., Житомир, pp. 40-69.

Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. (2019) Проектування особистості сучасного вчителя. In: Вчитель і виклики ХХІ століття. Традиції і цінності. Варшава: Університет Природничих наук SGGW, Варшава, pp. 63-128. ISBN 978-83-7583-872-5

Вознюк, О. В. (2018) Педагогическая теория ноосферного образования. In: Ноосферное образование в евразийском пространстве. Астерион, СПб, pp. 66-173. ISBN 978-5-00045-633-0

Вознюк, О. В. (2018) Теоретичний базис акмеології. In: Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вознюк, О. В. (2016) Професійно важливі якості сучасного вчителя як творчої особистості. In: Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Вид-во Рута, Житомир, pp. 67-97. ISBN 978-617-7607-14-3

Вознюк, О. В. (2015) Загальна теорія систем та її педагогічні проекції. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 29-67.

Вознюк, О. В. (2015) Концепция личности как трансцендентальной сущности в трудах А.В. Вознюка. In: Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике. Изд-во ЖГУ им. И. Франко, Житомир, pp. 679-698. ISBN ISBN 978-966-485-194-4

Monograph

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелинейного прогнозирования исторических событий позволяет изменить мир к лучшему. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2022) О субъективном опыте в познании мира. Project Report. Koob publications, Житомир.

Климова, К. Я. and Плечко, А. А. and Куриленко, Д. В. and Вознюк, О. В. and Щерба, Н. С. and Гордієнко, О. А. and Шевцова, Л. С. (2022) Самоактуалізація викладача-філолога: акмеологічний аспект професійно-педагогічної діяльності. Other. Вид-во Поліського національного університету, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. А. and Самойленко, О. А. and Антонов, О. В. and Щерба, Н. С. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Working Paper. Вид-во ЖДУ.

Вознюк, О. В. (2021) Здоровье и творчество: к вопросу о новой модели здоровья. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Психофрактальный портрет социальной реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Левченко, С. В. and Самойленко, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Щерба, Н. С. and Яценко, С. Л. (2021) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Other. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Философские аспекты теории критических явлений. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2020) Наследственность VS воспитание. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2020) Системные основания человеческих потребностей, ценностей, идеалов. Working Paper. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Костюшко, Ю. О. and Осадчук, Н. П. and Сидорчук, Н. Г. (2020) Теорія і практика професійної акмеології. Project Report. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В. (2020) Фундаментальные факторы здоровья человека. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Для чего человеку Бог, а Богу – человек. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Моделирование реальности возможно. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика: монография. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика осознанных сновидений и нулевых состояний. Project Report. Koob publications, Житомир.

Антонова, О. Є. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Technical Report. Вид-во Евенок О.О., Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Желанова, В. В and Косигіна, О. В. and Мірошниченко, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія. Other. О. О. Євенок, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Анатомия зла. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Главная загадка самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Как возможна акмеология. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Компенсирующий феномен познания как фундаментальный гносеологический постулат. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Механизмы актуализации самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Новая парадигма наркотической зависимости : монография. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Новые рубежи познания реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Проект исследования сознания / самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Система аксиом педагогики и образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Теория человеческой агрессивности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. and Козир, А. В. and Курлянд, З. Н. and Хоружа, Л. Л. (2018) Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Project Report. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Вознюк, О. В. (2018) Фундаментальные и прикладные основания общинного / соборного устройства Вселенной. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Аксиоматика здоровья: монография. Other. Рута-Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Время как субъективно-объективный феномен. Other. Житомир: Lambert academic publishing.

Вознюк, О. В. (2017) Главные аспекты общей теории влияния. Other. Lambert Academic Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма дошкольного образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма содержания образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогическая аксиоматика как теоретическая педагогика. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Постнеклассические основания религии. Other. Koob Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Системные, физические и биологические истоки социальной иерархии, власти и агрессивности : монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель микро- и макроэкономических феноменов. Other. Lambert publishing press, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель психотерапии: монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальный метод терапии онкологических и иных болезней. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философские, естественнонаучные, психолого-педагогические алгоритмы эстетического творчества. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Фундаментальные смыслы человеческой жизни и методики их реализации. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Ценности современной цивилизации: аксиологические основания Homo sapiens. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Язык как дом бытия, картина мира и инструмент мышления человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Как возможен синтез знаний. Other. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Аргіропоулос, Д. and Вознюк, О. В. and Давиденко, Г. В. and Якобчук, Л. М. (2016) Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Other. Вінницький інститут Університету «Україна», Вінниця.

Вознюк, О. В. (2016) Основные аспекты теории успеха (главы из книги "Как возможен синтез знаний"). Other. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Огнев'юк, В. О. and Сисоєва, С. О. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні С91 та прикладні аспекти. Other. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Вознюк, О. В. and Сисоєва, С. О. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. (2015) Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи. Other. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Вознюк, О. В. (2015) Синергетична парадигма креативної педагогіки. Other. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вознюк, О. В. (2014) Нова парадигма моделювання та розвитку історико-педагогічного процесу. Project Report. Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 2014.

Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. and Климишин, О. І. and Рейнольдз, Д. Л. (2014) Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. Project Report. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Вознюк, О. В. (2013) Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности. Other. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Кремень, В. and Сисоєва, С. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Хоружа, Л. and Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: теорія і практика. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Калінчук, Ф. М. (2012) Організаційно-педагогічні засади формування здорового способу життя суб’єктів освіти. Other. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогическая синергетика. Documentation. ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика. Other. ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2012) Теоретичні і практичні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Other. Вид-во ЖДУ ім. Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2011) Философские основания педагогической аксиоматики. Other. Житомир Изд-во ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Брандес, В. М. and Вознюк, О. В. (2007) Психотерапия педагогического труда или учитель, исцелись сам. Other. Юнивер, Житомир.

Саух, П. Ю. and Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. (2004) Синергетика освіти. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (1998) Апроксимально-аналітичний метод навчання іноземних мов. Other. Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. and Тичина, О. Р. (1998) Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. Other. Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. and Овандер, Л. Н. (1997) Main aspects of the concept of universal model of the being. Other. Волынь, Житомир.

Вознюк, О. В. and Тичина, О. Р. (1997) Світ людини: проблеми комплексного вивчення. Other. Волинь, Житомир.

Conference or Workshop Item

Вознюк, О. В. and Аргіропоулос, Д. (2022) New prospects for the development of competence approach in foreign language training of students. In: Сучасні тенденції професійної іншомовної підготовки студентів ЗВО в мультикультурному просторі: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю, 16 лютого 2022 р., ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2022) Аналіз нейтрального статусу принципу походження всесвіту та його гуманітарна екстраполяція. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М. А. Козловець, Л. В. Горохова, О. В. Чаплінська [та ін.]. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2022., 19 травня 2022, ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2022) Всесвіт та його ноосферні прояви у вимірі науки, освіти та релігії. In: Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка), 18 травня 2022 р., Кременчук.

Вознюк, О. В. (2021) Some regularities of the development of human being’s ethical consciousness. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zmiany podczas pandemii Covid-19. Prawo i teologia., 25 września 2021 roku., Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie.

Вознюк, О. В. (2021) Synergistic Foundations of Ethical Phenomena. In: 3rd International Conference of Ethics October 10-12, 2021 by IKSAD. Institute of Economic Development and Social Research. Ankara, Turkey, October 10-12, 2021, Ankara, Turkey. (In Press)

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2021) Аналіз життя Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая у контексті універсальної парадигми розвитку. In: Маклаївські читання «Діяльність та дослідження М. М. Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погляди», 16 липня 2021 року, Малин.

Вознюк, О. В. (2021) Психологія здоров’я. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», 21 жовтня 2021 року, Харків.

Вознюк, О. В. (2020) Universal matrixes of knowledge as an important educational resource. In: 1st Virtual International Conference on Sustainable Education SEVIC 2020 (sevic.org)., December 11-13, 2020, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, NGO “Sustainable Development Landmarks” (Ivano-Frankivsk, Ukraine. (In Press)

Вознюк, О. В. (2017) Генезис и терапия посттравматических стрессовых расстройств, а также иных болезней: интегральная модель. In: Міжнародна міждисциплінарна асамблея "посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни", м. Київ, 8-10 грудня 2017 року.

Вознюк, О. В. (2015) Теория управляемого хаоса. In: Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 14-15 травня 2015 р..

Вознюк, О. В. (2011) Толерантність – умова зближення українського і єврейського народів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Вознюк, О. В. (2007) Загальнофілософські та синергетичні засади толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Вознюк, О. В. (2003) Экологический аспект духовно-нравственного развития личности. In: Духовно-нравственное развитие личности в многокультурном славянском пространстве : материалы конф.

Book

Самойлюкевич, І. В. and Михайлова, О. С. and Зимовець, О. А. and Дєньгаєва, С. В. and Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Кравець, О. Є. (2022) Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Кравець, О. Є. and Зимовець, О. А. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови. Методичний експрес:, 4 . Вид. "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. and Хегарті, Дж. (2019) Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі. О. О. Євенок, Житомир.

Кремень, В. Г. and Луговий, В. І. and Лук'янова, Л. Б. and Бех, І. Д. and Авшенюк, Н. М. and Аніщенко, О. В. and Ващенко, К. О. and Саух, П. Ю. and Сисоєва, С. О. and Іонова, О. М. and Вознюк, О. В. and Огієнко, О. І. and Кочубейник, О. М. and Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. Знання України, Київ. ISBN 978-966-316-438-0

Вознюк, О. В. (2018) Методологические, ценностные и цивилизационые основания науки. Koob publications, Жмтомир.

Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Королюк, О. М. and Мирончук, Н. М. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Вознюк, О. В. (2018) Структурированная мудрость, извлеченная из информационного океана. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. and Войненко, К. В. and Мазко, О. П. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Коновальчук, І. І. and Павленко, В. В. and Рудницька, Н. Ю. and Тарнавська, Н. П. and Колесник, Н. Є. (2017) Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. ФО-П «Н. М. Левковець», Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Педагогическая парадоксология: аксиоматический, теоретический, прикладной аспекты. Рута-Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетика економічних систем: навчальний посібник. Вид-во ЖДТУ, Житомир.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. ISBN 978-966-485-050-3

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-054-1

Вознюк, О. В. (2006) Манипуляция женщиной в современном мире и как с этим бороться (теория влияния, философские, психологические и антропологические основания полового диморфизма). Рута-Волинь, Житомир. ISBN 5-86868-035-9

Вознюк, О. В. (2005) Концепція цілісності як основа філософського синтезу знань. Рута-Волинь, Житомир. ISBN 966-8059-47-6

Брандес, В. М. and Вознюк, О. В. (2003) Технология решения проблемных ситуаций в контексте концепции функциональной асимметрии мозга человека. Рута, Житомир.

Вознюк, О. В. and Брандес, В. М. (2003) Технологія розв'язування проблемних ситуацiй у контекстi концепцiї функцiональної асиметрiї мозку людини. Рута, Житомир.

Вознюк, О. В. and Брандес, В. М. and Стародубцев, И. Г. (1999) Построение технологии решения проблемных ситуаций в контексте концепции функциональной асимметрии мозга человека. Лаб. ТСО РФ, Ростов н/Д..

Вознюк, О. В. and Овандер, Л. Н. (1997) Основные аспекты концепции универсальной модели бытия. Волынь, Житомир. ISBN 5-86868-034-0

Thesis

Вознюк, О. В. (2014) Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). Other thesis, ЖДУ ім. Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Вознюк, О. В. (2021) Використання педагогіки партнерства у процесі викладання іноземних мов. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2020) Інноваційні методи вивчення та викладання англійської мови: Педагогіка А. Г. Ривіна. Метод Р. Каллана. Система О. В. Вознюка. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2020) Проблема формування в суб’єктів освітнього процесу здорового способу життя. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2020) Творча діяльність вихователів дошкільних закладів освіти. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2020) Технології інтенсивного навчання іноземних мов і культур. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Інтегральний підхід до визначення, формування та діагностики обдарованості, практичного інтелекту учасників освітнього процесу. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) На пути создания педагогики жизненных фактов: учебное пособие. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Постнеклассические рубежи педагогики будущего: учебное пособие. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2018) Інтегральний підхід до визначення, формування і діагностики обдарованості та практичного інтелекту учасників освітнього процесу. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2018) Адаптація студента до соціально-педагогічного середовища. Типологія людини. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2017) Психолого-педагогічні основи формування у суб’єктів освітнього процесу здорового способу життя. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2014) Порівняльна дошкільна педагогіка. [Teaching Resource]

Чернілевський, Д. В. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Космачова, Н.В. (2013) Духовна культура особистості. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2013) Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості як творчої трансцендентної сутності. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Чернілевський, Д. В. and Вознюк, О. В. (2012) Методологія наукової діяльності: навч. посіб., вид. 3-є, перероблене. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2010) Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2008) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід (др. пол. ХХ ст.). Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2003) Довідник словотвірних елеменітв англійської мови. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2003) Становлення екологічної відповідальності старшокласників у позаурочній діяльності: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Other

Вознюк, О. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Вознюка Олександра Васильовича на дисертацію Прийми Сергія Миколайовича «Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Вознюк, О. В. (2012) ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА кандидата педагогічних наук, доцента Вознюка Олександра Васильовича на дисертацію Кудрі Миколи Миколайовича «Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Інституту вищої освіти НАПН України.

Вознюк, О. В. (2011) ВІДГУК офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Вознюка Олександра Васильовича на дисертаційне дослідження Садовець Олесі Володимирівни «Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об’єднаннях працівників освіти США», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

This list was generated on Tue Oct 4 00:18:35 2022 EEST.