Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | I | M | P | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 1163.

B

Baban, Іngole, Ravaіl, Singh, Sabyasachі, Sautya, Dovgal, I. V., Chatterjee, Taras (2010) Report of epibiont Thecacineta calix (Ciliophora: Suctorea) on deep-sea Desmodora (Nematoda) from the Andaman Sea, Indian Ocean. Marine Biodiversity Records, 3. pp. 1-3.

D

Dovgal, I. V. (2010) The Evolutionary Reorganization of Ontogeny and Origin of Multicellularity. Biology Bulletin, 37 (2). pp. 123-129.

Dovgal, I. V., Vargovіtsh, R. S. (2010) Troglobintic suctorian and apostome ciliates (Ciliophora): an overview. Natura montenegrina,Podgorica (9 (3)). pp. 265-274.

I

Ilse, Bartsch, Dovgal, I. V. (2010) A hydrothermal vent mite (Halacaridae, Acari) with a new Corynophrya species (Suctoria, Ciliophora), description of the suctorian and its distribution on the halacarid mite. European Journal of Protistology (46). pp. 196-203.

M

Marіño-Pérez, Ricardo, Mayén-Estrada, Rosaura, Dovgal, I. V. (2010) Periacineta mexicana n. sp. (Ciliophora, Suctoria, Discophryida), Epizoic on Mexican Backswimmers of the Genus Buenoa (Insecta, Hemiptera, Notonectidae). J. Eukaryot. Microbiol (57 (5)). pp. 435-443.

P

Pogorui, A. A. (2010) Hyperholomorphic functions on commutative algebras. Complex Variables and Elliptic Equations, 52 (12). pp. 1155-1159.

Pogorui, A. A., Rodríguez-Dagnіno, Ramón М. (2010) Stationary Distribution of Random Motion with Delay in Reflecting Boundaries. Applied Mathematics, 1 (1). pp. 24-29. ISSN 2152-7385

S

Sevost’yanov, Е. А., Salіmov, R. R., Lomaкo, Тatyana (2010) On equicontinuity of solutions to the Beltrami equations. Annals of the University of Bucharest (2). pp. 263-274.

Shevchuк, S. Yu, Dovgal, I. V. (2010) Ecological spectrums of heterotrophic flagellates (protista) in water bodies of ukrainian polissya area. Vestnik zoologii (44 (4)). pp. 18-28.

Є

Євченко, О. В. (2010) Особливості організації текстової єдності у постмодерністському романі І. Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 203-208. ISSN 2076-6173

Євченко, В. В. (2010) Семантико-функціональні й комунікативно-дискурсивні трансформації лексичних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 30-34.

Єгорова, О. І. (2010) Різнорівневі маркери позначення невизначено-кількісної акційності (на матеріалі англійських дієслів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 185-189.

Єлісєєва, Л. Л., Власенко, Р. П. (2010) Вплив ліній електропередач на структуру угруповувань дощових червів родини Lumbricidae з території Закарпатської області. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2010". p. 18.

Ємець, О. В. (2010) Стилістичні засоби створення парадоксу в гумористичних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 35-38.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Біотопічний розподіл та морфологічна мінливість видів роду Unio фауни України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Івана Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 178-181. ISSN 2078-2357

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Фауна перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в условиях радиационного загрязнения. Тезисы докладов международной научной конференции и Международной школы для молодых ученых «Проблемы экологии». p. 407.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрошенко, Т. М. (2010) До питання про дослідження індивідуально-авторської картини світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 218-220.

Єршов, В. О. (2010) Київський урбаністичний простір у польськомовній літературі правобережжя доби романтизму. In: УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ШКОЛИ, СИЛЬВЕТКИ. КИЇВСЬКИЙ національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, pp. 540-543. ISBN 978-966-439-323-9

Єршов, В. О. (2010) Кременець – Межиріччя Корецьке. «Схід – Захід». «Свій – Чужий». In: Краєзнавство та музейна справа в Україні. Матеріали Всеукраїнської на- К77 уково-краєзнавчої конференції, присвяченої 145-річчю заснування Жи- томирського обласного краєзнавчого музею (27-29 жовтня 2010 року, м. Житомир), 44 . М. Косенко, Житомир, Україна, pp. 137-148. ISBN 978-966-8123-75-7

Єршов, В. О. (2010) Таксономічна парадигма щоденника доби романтизму. Київськкі полоністичні студії, 16. pp. 139-147. ISSN 66-8126-33-5

Єсипенко, Н. Г. (2010) Культурний концепт Freedom у мовній картині світу англійців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 39-43.

І

Іваненко, Л. Д. (2010) Забруднення довкілля та здоров’я людини. Інтернет-конференція «Новейшие научные достижения», 16. pp. 40-42.

Іваненко, Л. Д. (2010) Новітні технології – шлях до вирішення проблем здорового способу життя. Збірник науково-методичних праць "Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ". pp. 194-196.

Іваненко, Л. Д., Чеснокова, І. Л. (2010) Активізація пізнавальної діяльності студентів при вкладанні курсу "Валеологія". Розвиок наукових досліджень 2009: Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції, 9. pp. 83-84.

Іваненко, Л. Д., Чеснокова, І. Л. (2010) Формування пізнавальної активності учнів шляхом використання біологічних казок, легенд, притч при викладанні курсу „Основи здоров'я”. Педагогічна Житомирщина (1(55)). pp. 55-64.

Іванов, Д. В. (2010) Слуховий пузир собачих (Carnivora, Canidae): онтогенез, порівняльна морфологія та філогенетичне значення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Іванова, К. А. (2010) Конфліктність і толерантність: становлення толерантних відносин у суспільстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 90-12.

Іванова, К. А. (2010) Культурфілософські підходи до аналізу культурних змін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 12-16.

Іванова, С. В. (2010) Критерії та показники розвитку професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 152-156.

Іванченко, Ю. М., Власенко, Р. П. (2010) Аналіз морфологічних особливостей представників різних клонів Ароrrectodea rosea (Savigni, 1826) з національного ботанічного саду імені А.В. Фоміна. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". p. 22.

Іваніна, Т. В. (2010) Про перекладність димінутивних власних назв. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 44-47.

Іззатуллаєв, З. І., Стадниченко, А. П. (2010) Распределение водных моллюсков Средней Азии по биотопам и водоемам различных типов. Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2 (43)). pp. 216-218. ISSN 2078-2357

Ізотова, Н. П. (2010) Репрезентація кластерного концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ крізь призму взаємодії його складників (на матеріалі англомовної біографічної прози XX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 113-117.

Ілліна, О. В. (2010) Соціальне партнерство як умова ефективної організації соціально-педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 22-25.

А

Абрамович, Ігор (2010) Побудова мережі Інтернет в рамках концепції Semantic Web. ЖДУ ім. І. Франка.

Агапов, Ю. Ю. (2010) Методологічні основи дослідження проблеми становлення та розвитку приватної освіти на волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 96-101.

Айунц, В. І., Мельничук, Д. Р. (2010) Основи методики викладання гімнастики. [Teaching Resource]

Айунц, Л. Р. (2010) Збір і статистична обробка матеріалів досліджень у фізичної культурі. [Teaching Resource]

Айунц, Л. Р. (2010) Збір і статистична обробка матеріалів досліджень у фізичної культурі. Manual. Вид-во ЖДУ.

Алексєєв, О. М. (2010) Уніфікація елементів структурно-логічних схем під час засвоєння навичок і умінь студентів технічних вузів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 42-45.

Алпатова, О. М. (2010) Сезонные изменения численности и видового богатства раковинных амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (бассейн Днепра). Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. p. 7.

Алпатова, О. М., Митяева, О. А. (2010) Факторы дифференциации сообществ сфагнобионтных раковинных амеб в Киевском Полесье. Социально-экологические аспекты устойчивого развития человечества: материалы I Междунар. науч.-практич. конф., 13-14 мая 2010 г. pp. 49-53.

Алпатова, О. М. (2010) Водные раковинные амебы (Testacealobosea; Testaceafilosea) Житомирского и Киевского Полесья (Украина). In: Тезисы докладов XIV Школы-конференции молодых учёных Борок, 2010 (Борок, 26-30 октября 2010 г.), 26-30 жовтня 2010, Борок, Росія.

Алпатова, О. М. (2010) Сезонні зміни у структурі домінування черепашкових амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (басейн Дніпра). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Спец. вип.: «Гідроекологія», 43 (2). pp. 10-13.

Алфьорова, Н. С. (2010) Образотворча функція питальних речень в американських поетичних творах XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 85-87.

Андрушенко, О. Ю. (2010) Вступ до германського мовознавства: Навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Андрійчук, Н. М. (2010) Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1861-1917 рр.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Андрієнко, Н. О., Соколовська, І. О., Єрмошина, Т. В. (2010) Морфологічна мінливість деяких представників підродини Anodontinae. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". pp. 3-4.

Антонова, О. Є. (2010) Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 45-50.

Антонова, О. Є. (2010) До проблеми навчання обдарованих студентів у вищих педагогічних навчальних закладах. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства : Зб. наук. пр. молодих дослідників. pp. 16-20.

Антонова, О. Є. (2010) Дослідження проблеми обдарованості з позицій синергетичного підходу. Матеріали наук.-практ. конференції "Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду" (2). pp. 26-29.

Антонова, О. Є. (2010) Застосування ортогонального підходу до побудови структури особистості для розробки моделі педагогічної обдарованості. Структура особистості обдарованої дитини у віковому вимірі : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару. pp. 6-14.

Антонова, О. Є. (2010) Концепция обучения одарённых студентов в высших педагогических учебных заведениях. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (3 (3)). pp. 20-23.

Антонова, О. Є. (2010) Концепція навчання обдарованих студентів у вищих педагогічних навчальних закладах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. (23). pp. 228-233.

Антонова, О. Є. (2010) Обдарованість як передумова становлення еліти. Еліта, обдарованість, людино центризм : матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 59-63.

Антонова, О. Є. (2010) Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чиинник розвитку обдарованості студентів. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (1). pp. 22-26.

Антонова, О. Є. (2010) Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чинник розвитку обдарованості студентів. Нові технології навчання: зб. наук. праць. Навчально-виховне середовище та моральність у ХХІ столітті (62). pp. 24-28.

Антонова, О. Є. (2010) Проектування розвитку здібностей та обдарованості учнів як елемент життєвого програмування особистості. Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 10-17.

Антонова, О. Є. (2010) Професіоналізм викладацького складу як чинник формування професійної майстерності майбутніх учителів. Формування професійно- педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи (присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ): Зб. тез доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конференції. pp. 3-12.

Антонова, О. Є. (2010) Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів. Paradigmaty oswiatowe I edukacja nauczycieli. pp. 196-203.

Антонова, О. Є. (2010) Умови розвитку обдарованої молоді у вищих навчальних закладах. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (2). pp. 24-30.

Антонова, О. Є. (2010) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ:ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ(присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ). Житомир. держ. ун-т, Житомир.

Анічкіна, О. В. (2010) Удосконалення змісту експериментальної підготовки майбутніх учителів хімії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Педагогічні та психологічні науки (55). pp. 5-7.

Астрахан, Н. І. (2010) Літературний твір як модель семіозису. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (11). pp. 8-14. ISSN 1729-360Х

Атрощенко, Т. О. (2010) Підготовка майбутнього вихователя до роботи з формування мовленнєвої компетентності дошкільників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 32-35.

Ахметов, Р. Ф. (2010) Вдосконалення методів педагогічного контролю за рівнем швидкісно-силових якостей студентів-спортсменів. Оптимізація процесу фізичного виховання в системі вищої і середньої освіти : зб. наук. праць.. pp. 53-54.

Ахметов, Р. Ф. (2010) Характер впливу фізичних вправ різної спрямованості та інтенсивності на розумову та фізичну працездатність студентів педагогічного університету. Вісник Житомирського педагогічного університету. pp. 22-23.

Ахметов, Р. Ф., Максименко, Г. М., Кутек, Т. Б. (2010) Легка атлетика. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-060-2

Ахметов, Р. Ф., Яворська, Т. Є. (2010) Методика оцінювання ефективності навчально-тренувального процесу спортсмена швидкісно-силових видів спорту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. pp. 3-7.

Б

Бабакіна, О. О. (2010) Вивчення стану сформованості громадянськості майбутнього вчителя в сучасних педагогічних ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 12-15.

Бабич, І. В., Рябов, С. В. (2010) Вплив полівінілпіролідону різної молекулярної маси на стійкість комплексу включення кверцетин/гідроксипропілциклодекстрин. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Бабчук, Ю. Й. (2010) Вікові характеристики як фактор впливу на просодичне оформлення вигуків. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [наук. журнал / гол. ред. В.Д. Каліущенко].

Бабчук, Ю. Й. (2010) Гендерні особливості реалізації вигуків в емоційній спонтанній комунікації (на матеріалі художніх англомовних фільмів). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 152-157. ISSN 2076-6173

Бабчук, Ю. Й. (2010) Соціальний статус як чинник впливу на просодичні характеристики вигуків. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / Нан України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов.

Байда, М. В. (2010) COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES AS A FORM OF GROUP WORK IN HIGHER EDUCATION. English Learning in the Context of Life-long Education.

Байда, М. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Наука. Образование. Технологии - 2010Материалы ІІІ Междунар. научн.-практ. конф., 21- 22 окт. 2010 г., Барановичи, Респ.Беларусь/редкол.: А.В. Никишова (гл.ред.) [и др.].. pp. 63-65.

Байда, М. В. (2010) Кооперативне навчання в структурі гуманістичної парадигми освіти. Матеріали XIV Національної конференції за сприянням Міжнародної організації TESOL “English Learning in the Context of Life-long Education”.-.

Баланюк, С. С. (2010) Широкозначність як основа явища невизначеності на прикладі англійських прикметників лексико-семантичної групи "особливий". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 182-186.

Баранова, С. В., Проценко, О. Б. (2010) Утішання в парентальному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 126-129.

Барановська, Л. В. (2010) Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 89-93.

Барна, М. М., Грубінко, В. В., Курант, В. З., Волков, К. С., Дробик, Н. М., Парпан, В. І., Столяр, О. Б., Шуст, І. В., Хоменчук, В. О. (2010) Гідроекологія. Гідроекологія, 43 (2). Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка, pp. 1-584.

Барна, М. М., Грубінко, В. В., Курант, В. З., Волков, К. С., Дробик, Н. М., Парпан, В. І., Столяр, О. Б., Шуст, І. В., Хоменчук, В. О. (2010) Гідроекологія. Тернопільський педуніверситет ім. Івана Гнатюка, pp. 1-338.

Басюк, Н. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2010) Організація життєдіяльності в літньому оздоровчому таборі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2010) Психологічні основи уроків освітньої галузі «Людина і світ» у початковій школі. Збірник науково-методичних праць молодих. pp. 3-5.

Басюк, Н. А., Рудницька, Н. Ю. (2010) Роль керівника медичного закладу у створенні соціально-психологічного клімату в колективі. Актуальні питання сімейної медицини (VIII Міжрегіональна науково-.

Башманівська, Л. А. (2010) Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису. Волинь-Житомирщина (21). pp. 258-266.

Башманівська, Л. А. (2010) Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука «Панна Сотниківна»). Волинь-житомирщина (20). pp. 300-311.

Башманівський, В. І. (2010) Образ князя Святослава в романі-есе «Мисленне дерево» В. Шевчука та сонетах М. Зерова. Волинь-Житомирщина (20). pp. 23-28.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овдія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина (21). pp. 6-14.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 3-11.

Башманівський, В. І. (2010) Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні. Літературні студії (21).

Башманівський, О. Л. (2010) Англомовні інтерпретації творів Т.Г. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). pp. 199-205.

Беляев, А. Е., Болтовец, Н. С., Бобыль, А. В., Иванов, В. Н., Капитанчук, Л. М., Кладько, В. П., Конакова, Р. В., Кудрик, Я. Я., Корчевой, А. А., Литвин, О. С., Миленин, В. В., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н. (2010) Радиационные эффекты и межфазные взаимодействия в омических и барьерных контактах к фосфиду индия, стимулированные быстрыми термическими обработками и облучением γ-квантами 60Co. Физика и техника полупроводников, 44 (12). pp. 1607-1614. ISSN 0015-3222

Беляев, А. Е., Болтовец, Н. С., Бобыль, А. В., Иванов, В. Н., Капитанчук, Л. М., Кладько, В. П., Конакова, Р. В., Кудрик, Я. Я., Литвин, О. С., Миленин, В. В., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н. (2010) Радиационные эффекты в омических и барьерных контактах к фосфиду индия, содержащих поликристаллические и аморфные диффузионные барьеры. Труды совещания [Труды ХХ Международного совещания «Радиационная физика твердого тела» (Севастополь, 5 июля - 10 июля 2010 г.)], 1. pp. 222-231.

Бенедисюк, М. М. (2010) Інтеграція міжпредметних зв’язків фізики та математики. Фізика та астрономія в школі (6).

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2010) Формування методичної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови за допомогою креативних завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 102-105.

Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2010) Формування методичної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови за допомогою креативних завдань. Вісник ЖДУ ім. І. Франка (52).

Биков, В. Ю., Білоус, О. В., Богачков, Ю. М., Грабовський, П. П., Колос, К. Р., Кривонос, О. М., Литвинова, С. Г., Малицька, І. Д., Прилуцька, Н. С., Овчарук, О. В., Рождественська, Д. Б., Спірін, О. М., Шевчук, П. Г., Шимон, О. М. (2010) Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. Атіка, Київ. ISBN 978-966-326-418-9

Бичек, Г. М. (2010) Топонім у віртуальному просторі в серії романів Ерін Хантер "Воїни": структурно-семантичні особливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 158-161.

Благова, Т. О. (2010) Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 72-76.

Блажиєвський, Г. В. (2010) Проблема здоров’я та здорового способу життя дітей та молоді у сучасних умовах. Кіровоградський вісник. pp. 240-250.

Близнюк, А. О. (2010) Навчання письма англійською мовою майбутніх психологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 102-105.

Блін, Л. Є. (2010) Граматикалізація та функціонування засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-слов’янських та германських мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 162-166.

Бобак, М. І., Кульчицький, В. Й., Прокоп, І. А. (2010) Проблема збереження духовно-моральних цінностей у процесі виховання підростаючого покоління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 52-55.

Бобкова, Т. В. (2010) Структура семантичного поля поняття Quantity. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 21-25.

Бовсунівська, Н. М. (2010) Розвиток хорової педагогіки у вищих навчальних закладах україни (II половина XVI – початок XIX ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 46-49. ISSN 2076-6173

Бовсунівська, Н. М. (2010) Світовий досвід розвитку педагогічної майстерності вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 77-80. ISSN 2076-6173

Богатыренок, В. В., Зиновчук, А. В. (2010) Измерение скорости поверхностной рекомбинации и объемного времени жизни в Si пластинах по кинетике избыточного теплового излучения. Физика и техника полупроводников, 45 (1). pp. 62-66. ISSN 0015-3222

Богачков, Ю. М., Кривонос, О. М. (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ. Інформаційні технології в освіті. pp. 166-169.

Богачков, Ю. М., Кривонос, О. М. (2010) Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. pp. 59-64.

Богачков, Ю. М., Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Особливості організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 51-58. ISSN 978-966-326-418-9

Бодак, Ольга (2010) Постать М. Ю. Брайчевського в українській історіографії. Волинські історичні записки (4). pp. 47-57.

Бойчук, І. Д. (2010) Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі. Project Report. ЖДУ, Житомир.

Болтовец, Н. С., Иванов, В. Н., Ковтонюк, В. М., Раевская, Н. С., Беляев, А. Е., Бобыль, А. В., Конакова, Р. В., Кудрик, Я. Я., Миленин, В. В., Новицкий, С. В., Шеремет, В. Н. (2010) Диоды Ганна из InP с катодным контактом, инжектирующим горячие электроны. Часть 1. Межфазные взаимодействия в катодных контактах. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (5-6). pp. 3-6. ISSN 2225-5818

Бондар, С. П. (2010) Модернізація методів навчання у профільній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 56-61.

Бондарчук, Роман (2010) Міфологічна інтерпретація хронотопу в "Лісовій пісні" Лесі Українки. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 13-22.

Бондарчук, Т. О., Кусяк, Н. В. (2010) Адсорбційні властивості активованого вугілля. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 4-5.

Борисенко, Н. Д. (2010) Гендер персонажів сучасної британської драми як соціально-статусна характеристика. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 51-56. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2010) Методика проведення наукових досліджень. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Борисенко, Н. Д. (2010) Методика проведення наукових досліджень. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д., Шевчук, О. О. (2010) Лінгвокраїнознавство англомовних країн. [Teaching Resource]

Брусінська, Л. В. (2010) До проблеми формування здорового способу життя школярів. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. pp. 259-261.

Брусінська, Л. В. (2010) Формування свідомого ставлення до власного здоров'я та охорони довкілля у майбутніх педагогів. Науковий пошук молодих дослідників (3).

Бугайчук, Катерина (2010) Різностильові втілення жіночих міфологічних образів в українській літературі. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 23-29.

Будняк, Т. М., Яновська, Е. С., Тьортих, В. А., Кичкирук, О. Ю. (2010) Адсорбційні властивості природних мінералів з in situ імобілізованим поліаніліном щодо аніонних форм Mo(VI), W(VI), Cr(VI), As(V), V(V) та P(V). Вопросы химии и химической технологии (5). pp. 43-47.

Булига, Ірина Іванівна (2010) Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду другої світової війни. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бурлака, В. А., Хом’як, І. В., Скоромна, О. І. (2010) Зміни мікрофлори повітря у приміщенні свинокомплексу під впливом детергентної емульсії. Вісник ЖНАЕУ (3). pp. 74-77.

Бутакова, Єлєна (2010) Документи комунального підприємства "Ізмаїльський архів", Державного архіву Одеської області, Національного архіву Республіки Молдова з вивчення торгівельного судноплавства Дунаєм у ХІХ ст. Волинські історичні записки (4). pp. 112-121.

Бутузова, Л. П. (2010) Асертивність особистості як основа становлення безпечної поведінки в підлітковому віці. Проблеми психологічної безпеки: особистість, суспільство, держава: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 березня 2010 року. pp. 33-40.

Бутузова, Л. П. (2010) Особливості толерантності майбутніх педагогів на етапі первинної професіоналізації. Наука і освіта (1). pp. 10-16.

Бутузова, Л. П. (2010) ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО СТАВЛЕННЯ ІНДИВІДА ДО НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ВІЛ. Актуальні питання сімейної медицини / Від ред. В.М.Мороз. pp. 163-173.

Білоус, Н. М. (2010) Валерій Шевчук про вивчення біблії в школі читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 312-323.

Білоус, Н. М. (2010) Триптих Т. Г. Шевченка «Доля», «Муза», «Слава» в шкільному прочитанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 267-272.

Білоус, О. П. (2010) Художні функції чуда в літературних пам’ятках Київської Русі. Other thesis, Національна академія наук України.

Білоус, П. В., Білоус, О. П. (2010) Українська література ХІ-ХVIII ст. ВЦ Академія.

В

Вакалюк, Т. А. (2010) Математичні основи розв’язування олімпіадних задач з інформатики на сайті e-olimp. Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць. (7). pp. 139-144.

Вальчук, Г. В., Кухар, Л. А. (2010) Семантико-стилістичні функції композит. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 26-29.

Василенко, О. М. (2010) Вплив іонів кадмію на живлення lymnaea palustris (Mollusca: Gastropoda). ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ (52). pp. 101-106.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Формування здорового способу життя студентів при вивчені дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 151-154.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до використання методу проектів у позаурочній діяльності підлітків. Формування професійно- педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків в позаурочній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 16 (13(23)). pp. 91-96. ISSN 2311-5491

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. Методичні рекомендації. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир. (In Press)

Василюк, І. М. (2010) Сталі словосполучення з аутоантонімічною семантичною структурою в сучасній англійській мові. Нова філологія. Збірник наукових праць. (41). pp. 3-11.

Василюк, В. І. (2010) Еволюція лайки у творчості П. Тичини. Вітражі. pp. 20-27.

Васьківська, Г. О. (2010) Концептуальні підходи до формування системи знань про людину. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 62-67.

Васільєва, Л. А. (2010) Випадки гермафродитизму у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полісся. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 11-12.

Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Коршунова, А. Н., Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В. (2010) Изменение численности популяций фоновых видов пресноводной малакофауны Украины вследствие техно- и антропогенного влияния. Материалы ХІ Международной научно-практической екологической конференции. p. 99.

Велика, А. М. (2010) Розвиток мотивації навчання студентів гуманітарних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. Збірник наукових праць молодих дослідників.. pp. 189-192.

Величко, Н. М. (2010) Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 162-165.

Венгерська, В. О. (2010) Мобілізаційні заходи на житомирщині напередодні війни (на прикладі окремих аспектів діяльності контори промбанку). Матеріали наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 31-33.

Венгерська, В. О. (2010) Національне, релігійно-освітнє маркування російською владрою та польською шляхтою населення Правобережжя в І пол. ХІХ ст. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. pp. 25-27.

Венгринович, А. А. (2010) Семантико-стилістичні характеристики та число синонімів німецького іменника (на матеріалі "Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 187-190.

Вербич, О. В. (2010) Особливості використання методу каузометрії в консультаційній роботі з майбутнім подружжям. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вербівський, Д. С. (2010) Особливості формування професійної етики персоналу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 134-138. ISSN 2076-6173

Вербівський, Д. С. (2010) Професійна етика сучасного фахівця як складова професіоналізму. Матеріали міжнародної науково-практичної коференції "Еліта і обдарованість: точки перетину". pp. 183-190.

Вербівський, Д. С. (2010) Деякі аспекти становлення професійної етики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 89-92. ISSN 2076-6173

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць (11). pp. 165-168.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон». Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 232-237.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні єднальних сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць (18). pp. 97-101.

Весельська, Г. С. (2010) Функціонально-стильові параметри сурядних сполучників у поемі Тараса Шевченка “Катерина”. Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 22-30.

Висоцька, Леся (2010) Мотив страху в оповіданнях Володимира Даниленка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 30-36.

Власенко, О. М. (2010) Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 36-39.

Власова, В. П. (2010) Комунікативна компетентність та англійська мова як міжнародна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 94-97.

Власюк, Ігор (2010) Білорусь у період Другої світової війни: огляд сучасної історіографії проблеми. Волинські історичні записки (4). pp. 82-89.

Власюк, Ігор (2010) Проблеми історії Білорусі періоду Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 96-100.

Власюк, Ігор (2010) Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900–1917 рр.). Сторінки історії. Збірник наукових праць. pp. 60-71.

Власюк, Ж. І. (2010) КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. [Teaching Resource]

Власік, Н. В. (2010) Семантичний ритм та його акцентно-складова динаміка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 167-170.

Вовченко, І. І. (2010) Стан здоров’я студентів коледжів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук. пр. (1). pp. 33-36.

Вознюк, О. В. (2010) Акме-синергетичний підхід до формування творчої особистості. Акмеологія в Україні (1). pp. 60-67.

Вознюк, О. В. (2010) Аналіз деяких результатів системних досліджень у вітчизняній і польській педагогічній науці. Українська полоністика (7). pp. 137-145. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В. (2010) До питання про фундаментальну основу технічних систем: чи можна побудувати універсальну модель системотехніки? Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2010) До проблеми обгрунтування інтегральної педагогічної парадигми. Нові технологія навчання. Матеріали міжнародної конференції "Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст" // № 66. Частина І : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки України, Академія міжнародного, 1 (66). pp. 154-159.

Вознюк, О. В. (2010) Духовність як парадоксальність. Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті» / Т-во «Знання» України, Ін-т проблем походження і розвитку Всесвіту і життя, Нац.. pp. 62-68.

Вознюк, О. В. (2010) Изменение традиционной парадигмы преподавания точных дисциплин: от мифа и сказки к подлинному пониманию вселенной. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия педагогика, психология. pp. 32-36.

Вознюк, О. В. (2010) К вопросу об обосновнии холистической парадигмы образования. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. (3). pp. 34-41.

Вознюк, О. В. (2010) Основи нелінійного прогнозування. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. (2010) Педагогічна інтеграція як один із шляхів побудови цілісної педагогічної парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Варшава-Краків. pp. 72-80.

Вознюк, О. В. (2010) Проблема наукової й предметної інтеграції знань. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (15). pp. 43-50.

Вознюк, О. В. (2010) Проблема наукової й предметної інтеграції знань у системі професійної освіти. Вісник Національної академії оборони України (14). pp. 20-24. ISSN 2617-6858

Вознюк, О. В. (2010) Самоосвіта і самовиховання педагога як основа його професійного розвитк. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.. pp. 18-21.

Вознюк, О. В. (2010) Синергетичні закономірності розвитку єврейського народу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів "Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини" (до 70-річчя початку другої світової Війни)", 23-24 жовтня 2009 року: збірник наукових праць. pp. 263-266.

Вознюк, О. В. (2010) Сучасні тенденції розвитку української системи освіти. Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. праць (4). pp. 28-32.

Вознюк, О. В. (2010) Універсальна парадигма розвитку як всезагальна категорія філософії та природознавства. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (1).

Вознюк, О. В. (2010) Фрактально-голограмний, системно-синергетичний підхід до побудови соціально-педагогічного середовища. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2010) Шляхи формування лідера у контексті його фундаментальних характеристик. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Еліта і обдарованість: точки перетину". – 22-23 грудня 2010 р. – К. pp. 161-179.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2010) Особистісні детермінанти обдарованості. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Структура обдарованості у віковому вимірі", 20 жовтня 2010 р.. pp. 45-58.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2010) Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2010) Цілісно-системний підхід до аналізу педагогічної творчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 40-43. ISSN 2076-6173

Войтович, Н. Ф. (2010) Попередження злочинів працівниками оперативної служби. Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.). pp. 43-46.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вміст іонів хлора у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) у нормі і за дії на нього трематод (Plathelmintes, Trematoda). Матеріали 6 міжнародної наукової конференції "Последните научни постижения-2010 ", 16. pp. 10-12.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів калія у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 11.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів натрія у гемолімфі Lymnaea stagnalis у нормі і за інвазії його трематодами. Матеріали 6 міжнародної конференції "Vědecký pokrok na rozmeri tisicileti – 2010", 21. pp. 20-22.

Вольська, Ю. В. (2010) Неелементарні прості речення з вокативними синтаксемами, їх реалізація у творах Т. Г. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 50-58. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2010) Типологія прислівних компонентів з атрибутивним значенням (на матеріалі творів письменників житомирської прозової школи). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 333-338.

Воронюк, О. Л. (2010) "Метафізика відсутності" та постмодерна проблема комунікації. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Вікарчук, О. І. (2010) Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету.

Вікарчук, О. І. (2010) Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства. Тези міжвузівської науково-практичної конференції "Еконромічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти". pp. 7-9.

Вітвицька, С. С. (2010) Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 81-85.

Вітвицька, С. С. (2010) Професіограма як модель магістра освіти. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (8). pp. 211-224.

Вітвицька, С. С. (2010) Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25). pp. 172-180.

Вітюк, І. К., Муравицький, Василь (2010) Концепт благоговіння перед життям А. Швейцера у розрізі екологічної етики Церкви АСД. In: Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння. Матеріали міжнародного наукового семінару, 10-13 лютого 2010 р., Ужгород.

Г

Гавриловська, К. П. (2010) Інтерв’юерський практикум як чинник розвитку комунікативних навичок особистості. Психологічні перспективи (16). pp. 26-34.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як передумова успішності працівників сфери державного управління. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (30(54)). pp. 39-45.

Гавриловська, К. П. (2010) Мотивація соціальної самореалізації як умова успішності працівників сфери державного управління. Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010 р.). pp. 62-64.

Гавриловська, К. П. (2010) Психологічні особливості формування правової поведінки особистості в системі державної служби. Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези VII Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (23-25 вересня 2010 року, м. Луцьк).. pp. 30-32. ISSN 978-966-2379-10-5

Гавриловська, К. П. (2010) Рівень нормативно-правової активності працівників державної служби. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (12-13 травня 2010 року), 1. pp. 199-200. ISSN 978-966-600-481-2

Гавриловська, К. П. (2010) Суб’єктивна легітимація правових норм як психологічний механізм нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (8). pp. 173-182.

Гаврильченко, Н. Г., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2010) Вплив трематодної інвазії на мірні і вагові показники калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 12.

Гавронська, Т. В. (2010) Свобода як самореалізація і самовиховання особистості в контексті її власного конструювання. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (32). pp. 184-191. ISSN 2076-1554

Гагіна, Н. В. (2010) Діалог як основа конструктивної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 139-142.

Гагіна, Н. В. (2010) Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 181-185.

Гайдученко, Л. В. (2010) Навчання невербальним засобам комунікації в процесі вивчення іноземної мови у вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 191-194.

Галич, О. Б. (2010) Словотвірні засоби вираження семантичної категорії "містичне" в готичному романі А. Радкліф. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 166-170. ISSN 2076-6173

Галус, О. М. (2010) Загальнотеоретичні підходи до управління професійною підготовкою фахівців у ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 37-41.

Гаращук, Л. А. (2010) Основні фонетичні та акцентуальні особливості канадського варіанта англійської мови на сучасному етапі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 88-91.

Гаращук, К. В. (2010) Спеціалізовані музичні школи Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття як інноваційний проект. Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції // Тези доповідей ІІ міжнародної наукової конференції.. pp. 61-63.

Гаращук, К. В. (2010) Характеристика поняття "освітня реформа" у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку/ Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції.. pp. 61-63.

Гарбар, А. В., Чернишова, Т. М., Гарбар, Д. А. (2010) Кариотипы слизней (Mollusca, Gastropoda) фауны Украины. Международная конференция Кариосистематика беспозвоночных животных V. p. 35.

Гарбар, А. В., Межжерин, С. В. (2010) Аллозимная изменчивость и полиплоидные расы дождевых червей (OLIGOСHAЕTA: LUMBRICIDAЕ)фауны Украины. V международная конференция по кариосистематике беспозвоночных животных. p. 33.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Аналіз конхіологічних особливостей молюсків родини Physidae. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 31-32.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Екологічні особливості молюсків родини Physidae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія (2 (43)). pp. 316-319. ISSN 2078-2357

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Поширення молюсків родини Physidae по території України. VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів Молодь і поступ біології. pp. 127-128.

Гаухман, Михайло (2010) Російська національна політика щодо польського питання на Правобережній Україні (1905 – 1914 рр.). Волинські історичні записки (5). pp. 32-37.

Герасимов, Ю. О. (2010) Деякі зауваги щодо виразного читання громадянської лірики Т. Г. Шевченка (на прикладі поезії «Сон»). Волинь-Житомирщина (21). pp. 273-281.

Герасимов, Ю. О. (2010) Особливості виразного читання умовно-асоціативної прози В. Шевчука в 11 класі (На прикладі Виконавського аналізу уривка з новели «Панна Сотниківна»). Волинь-Житомирщина (20). pp. 335-341.

Герасимчук, С. В. (2010) Алегорія як літературний прийом у структурі художньої свідомості Середньовіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 222-226.

Герасимчук, А. А. (2010) Методологія філософії та методологія науки: порівняльний аналіз. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Герасимчук, С. В. (2010) Художні форми алегоричного зображення у Святому Письмі. Літературознавчі студії (4). pp. 16-27.

Герасимчук, С. В. (2010) Загадка як алегоричний прийом у «Житії Ольги». Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. pp. 97-100.

Герасимчук, С. В. (2010) Символіко-алегорична паралель «Київ – Єрусалим» у літературі Київської Русі. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. pp. 7-14.

Герасимчук, С. В. (2010) Художній симбіоз алегоричного та символічного у «Повчанні» Володимира Мономаха. Запорізького національного університету. Філологічні науки. pp. 49-53.

Герасимчук, С. В. (2010) Алегорія хвороби (каліцтва) у давньоукраїнській літературі. Літературознавчі студії / за ред. П. В. Білоуса. pp. 93-100.

Герасимчук, С. В. (2010) Алегорична нарація «Притчі про людську душу і тіло» Кирила Турівського. Мова і культура. pp. 239-244.

Герасимчук, Ю. О. (2010) Стан самотності персонажа: лінгвопсихологічний аспект (на матеріалі творів французьких постмодерністів). Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 9. pp. 18-22.

Герус, О. Ф. (2010) Оцінка модуля неперервності кватерніонного сингулярного інтеграла Коші. Український математичний журнал, 62 (10). pp. 1428-1435. ISSN 1027-3190

Герус, О. Ф. (2010) Про одне узагальнення інтеграла типу Коші. Збірник праць Інституту математики НАН України, 7 (2). pp. 339-346.

Гирин, О. В. (2010) Джерела виникнення зворотних займенників в англійській мові. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 32-34.

Гирин, О. В. (2010) Категоріальний статус зворотних конструкцій в сучасній англійській мові. Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна (896). pp. 86-90.

Гирин, О. В. (2010) Функціонально-прагматичні особливості вільних зворотних анафор. Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 72-75.

Гладкоскок, Л. Г. (2010) Парадигматичні відношення в лексичній мікросистемі "світлий" в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 218-222.

Глазунова, Л. О. (2010) Роль народознавства у формуванні естетичної культури молоді. Формування та розвиток майбутнього фахівця: соціально-педагогічний ракурс: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. pp. 49-53.

Глотов, Б. Б. (2010) Цивілізаційний підхід до аналізу сучасного історичного процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 3-7.

Глухоман, І. В. (2010) Філософський контекст лінгвістичних теорій Р. Якобсона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 196-201.

Голубовська, І. В. (2010) "…Заглядає в шибку казка сивими очима":Василь Симоненко й розвиток української дитячої літератури (до 75-ї річниці поета). Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та. pp. 37-41.

Голубовська, І. В. (2010) Практична стилістика української мови: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource]

Голубовська, І. В. (2010) Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). 282 -290.

Гольцман, І. О. (2010) РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Продуктивні сили і регіональна економіка. pp. 280-284.

Гольцман, І. О. (2010) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції. pp. 45-47.

Голікова, А. В. (2010) Наголос в англійській та японській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 171-174.

Горбань, А. В. (2010) Алюзійний простір "Енеїди" І. Котляревського: колоніальний аспект. Літературознавчі студії. Випуск 4. pp. 28-76.

Горбунова, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Експериментальна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психїології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 295-304.

Горбунова, Н. О., Галатенко, Н. А., Рожнова, Р. А. (2010) Дослідження впливу неорганічних наповнювачів на процес апатитоформування на поверхні поліуретан-епоксидних композиційних матеріалів. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 37-38.

Гордієнко, В’ячеслав (2010) Московський Патріархат у Західній Україні (1939 – 1941 рр.). Волинські історичні записки (5). pp. 62-70.

Гордієнко, О. А. (2010) Ознайомлення студентів з основами історії вітчизняної риторики як засіб моделювання образу сучасного педагога. // Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 року). pp. 23-27.

Гордієнко, О. А., Шевчук, Т. О. (2010) Система творчих робіт на уроках української мови та читання в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Горобець, Д. В. (2010) Визначення основних стратегічних орієнтирів управління розвитком сучасного педагогічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 106-109.

Горохова, Л. В. (2010) Страх як екзистенціал буття сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 33-36. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В. (2010) Екзистенціал страху в житті сучасної людини. In: Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”, 15-16 квітня, 2010р., Львів.

Горохова, Л. В. (2010) Проблема існування сучасної людини крізь призму екзистенціалу страху. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 252-257. ISSN 2076-1554

Гречина, Л. Б., Хант, Г. О. (2010) До питання про особливості перекладу науково-технічних матеріалів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 92-95.

Гречуха, І. А. (2010) Інтеграційні здібності в системі адаптаційних ресурсів студентів-першокурсників. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки», 2. pp. 95-98.

Гречуха, І. А. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу "Основи психологічного тренінгу". In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник. Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, Житомир, pp. 319-346. ISBN 978-966-485-070-1

Грибан, Г. В. (2010) Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 36-41.

Грибан, Г. В. (2010) Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 342-347.

Грибан, Г. В. (2010) Роль міжпредметних зв’язків у формуванні комунікативної компетенції учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 44-47.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Групова взаємодія як принцип навчання дорослих іноземних мов. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 135-142.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Методичні рекомендації щодо використання британського досвіду підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у вітчизняній педагогічній практиці. [Teaching Resource]

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Оцінювання готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Вісник Черкаського університету: педагогічні науки // Зб. наук. пр. Част. 1 (183). pp. 56-61.

Гримашевич, Г. І. (2010) Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 238-251.

Гримашевич, Г. І. (2010) Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 339-348.

Гримашевич, Г. І., Андросович, Руслана (2010) Лексико-семантична група на позначення кухонного начиння в говірках Лугинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 7-14.

Гримашевич, Г. І., Кришталь, Марина (2010) Фонетичні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 42-46.

Гримашевич, Г. І., Лозко, Юлія (2010) Поліські звичаї, пов’язані з родильним обрядом. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 49-54.

Гримашевич, Г. І., Помінчук, Ірина (2010) Лексико-семантична група на позначення фантастичних істот у творчості Марії Матіос. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 93-99.

Гримашевич, Г. І., Потопальська, Юлія (2010) Лексико-семантична група «назви матеріалів для ткання» в говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 99-104.

Грицюк, С. Б. (2010) Вивчення можливості застосування кіральних властивостей проліну як експрес-методу оцінки рівня забруднення річкових екосистем. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гриців, В. І., Весельська, І. Л. (2010) Термодинамічний аналіз лінії ліквідуса в бінарних системах з сполуками, що топляться конгруентно. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 5-7.

Грищук, А. М., Грищук, В. В. (2010) Спектри обмежених та інтерфейсних фононів у багатошарових плоских наносистемах. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2010», 5-7 жовтня 2010 року, Київ.

Гужанова, Т. С. (2010) Молодіжний клуб як одна із форм соціальної групи. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки. pp. 5-8.

Гужва, Олександр, Кравченко, Олена (2010) Ясла-притулки як форма опіки над дітьми в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Волинські історичні записки (5). pp. 6-12.

Гузун, М. С., Гузун, Т. У. (2010) Здобутки українського хореографічного мистецтва в 30-70 рр. ХX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 106-109. ISSN 2076-6173

Гузун, Т. І., Гузун, М. С. (2010) Роль танцю в освітньому процесі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 76-80. ISSN 2076-6173

Гураль, Р. І. (2010) Прісноводні малакокомплекси басейну верхів'я Дністра: структура, вплив природних і антропогенних чинників. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гхазалі, М. А. (2010) Одонтометрична мінливість нічниць, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae), фауни України: еволюційні, функціональні, екологічні аспекти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Д

Давидюк, Ю. Б. (2010) Сучасний стан проблеми визначення та перекладу абсолютних конструкцій у науковій літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 96-99.

Дайнека, Н. М., Кулик, Є. В. (2010) Кібербулінг як педагогічна проблема. Всеукраїнська науково-практична конфренція "Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійного удосконалення", Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.

Дайнюк, Л. В. (2010) Підготовка вчительських кадрів у роки великої вітчизняної війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 143-147.

Дайнюк, Л. В. (2010) Організація та зміст навчально-виховної роботи в школах Правобережної України в період Великої Вітчизняної війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 127-130.

Данилов, О. А., Кукуруза, Ю. П., Русак, П. С., Толстанов, О. К., Левицький, Є. О., Шевчук, Д. В., Заремба, В. Р., Белей, Р. П., Стахов, В. В. (2010) Інноваційні технології в профілактиці та лікуванні ускладнень гострих хірургічних захворювань живота у дітей. Хірургія дитячого віку, 26 (1). pp. 66-69.

Данилович, О. Д. (2010) Статистичні характеристики семантичної сполучуваності прикметників з іменниками в науковому стилі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 100-104.

Данильчук, Л. О. (2010) Соціальна протидія торгівлі людьми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 86-89.

Даюк, Ж. Ю. (2010) Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону (перша половина ХІХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 166-170.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2010) Розвиток образотворчих здібностей у юнацькому віці: результати ідеографічного дослідження. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» (3). pp. 1-98.

Дембовська, Л. М. (2010) Полікомпонентні композит-комплекси: стилістика і прагматика. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 175-179.

Денисевич, О. В. (2010) Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження соціального портрету. Волинь-Житомирщина. pp. 334-340.

Денисенко, С. Н. (2010) Концепт мовної картини світу і сучасні дослідження фразеології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 3-6.

Денисюк, В. Л., Денисюк, Р. О. (2010) Лекційно-семінарська методика викладання теми «Хімічний зв’язок» в шкільному курсі хімії. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Дерев’яна, Л. Й. (2010) Педагогічні умови вдосконалення процесу розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів у вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 48-52.

Деркач, О. І. (2010) Підготовка вчителя до природоохоронної діяльності молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 148-151.

Деркач, Н. О. (2010) Developing senior students’ critical thinking skills by means of English promotional materials. Идеи. Поиски. Решения: III Международная научно-практическая конференция, 1. pp. 175-177.

Деркач, Н. О. (2010) Лексико-семантичні та синтаксичні особливості англомовної комерційної реклами. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. pp. 97-99.

Дмитрошкін, Д. Е. (2010) Соціально детермінований композит у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 109-112.

Дмитрієва, С. М. (2010) Особливості профілактичної роботи по попередженню професійного стресу у психологів. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В.. pp. 209-211.

Дмитрієва, С. М. (2010) Психологічні особливості комунікативних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В.. pp. 247-250.

Доброльожа, Г. М. (2010) Етичний аспект у семантиці поліських фразем на ознаку фізичного нездоров’я людини. Мовознавчі студії: фразеологізм і слово у контексті і словнику (2). pp. 116-123.

Доброльожа, Г. М., Дідух, Лілія (2010) Фразеологічні одиниці як засіб вираження національного та культурного надбання народу (на матеріалі поліської діалектної фразеології). Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 19-24.

Доброльожа, Г. М., Карабінська, Ольга (2010) Українські фразеологізми в сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 30-37.

Доброльожа, Галина (2010) Поліська компаративна фразеологія анімалістичного спрямування. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 65-71.

Довгаль, И. В. (2010) Эволюционные перестройки онтогенеза и возникновение многоклеточности. Известия ран. Серия биологическая (2). pp. 159-166.

Довгань, А. О. (2010) Про оптимізм в роздумах (не тільки антикартезіанських) Г. В. Лейбніца. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 3-8.

Довгань, Л. І. (2010) Сучасний стан проблеми формування педагогічної майстерності викладача іноземної мови вищого навчального закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 90-93.

Довгань, А. О. (2010) Дж. Бруно про місце інтелекту в структурі пізнавальних здатностей суб’єкт-ентузіаста. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 3-7.

Довгань, А. О. (2010) Р. Декарт і Л. Виготський (продовження картезіанської традиції чи її заперечення). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 8-12.

Дребот, Володимир (2010) Адміністративно-правове регулювання німецької колонізації на Правобережній Україні у ХVІІІ – середині ХІХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 38-44.

Дребот, Володимир (2010) Адміністративно-правове регулювання німецької колонізації на Правобережній Україні в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир. pp. 40-42.

Дробович, А. Е. (2010) Особливості здійснення актуальних гуманітарних досліджень (на прикладі дослідження сучасного гедонізму). In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Дрофя’к, Н. І. (2010) Субстантивна конструкція як одиниця малого синтаксису. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 227-230.

Дубасенюк, О. А. (2010) Становлення та розвиток Житомирської науково-педагогічної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 51-59.

Дубасенюк, О. А. (2010) Головні аспекти професійного мислення вчителя. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід прогноз : зб наук. ст. методолог. семінару, 17 березня 2010 р., 1. pp. 39-45.

Дубасенюк, О. А. (2010) Виховання лідерських якостей передумова формування еліти. Еліта, обдарованість, людиноцентризм: матер. міжнарод. наук. конф. 26 лютого 2010. pp. 92-98.

Дубасенюк, О. А. (2010) Духовні практики як засіб вдосконалення та саморозвитку особистості. Духовна культура особистості: навч. посібник : Вид. 2-ге, доп.. pp. 153-159.

Дубасенюк, О. А. (2010) Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства : зб. наук. праць молодих дослідників. pp. 10-16.

Дубасенюк, О. А. (2010) Креативність майбутнього вчителя як передумова роботи з обдарованими учнями. Еліта і обдарованість: точки перетину: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (22-23 грудня). pp. 124-127.

Дубасенюк, О. А. (2010) Метод контент-аналізу у системі психолого-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності: навчальний посібник: Вид. 2-е, допов.. pp. 200-221.

Дубасенюк, О. А. (2010) Наукові засади професійно-педагогічної підготовки студентів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки., 1 (15). pp. 3-8.

Дубасенюк, О. А. (2010) ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Вектор науки ТГУ (2(2)). pp. 38-43.

Дубасенюк, О. А. (2010) Особливості та функції професійного мислення вчителя (Specyfika funkcji myslena zawodowego nauczciela). Paradygmaty oswiatowe I edukacia nauczycieli. pp. 277-287.

Дубасенюк, О. А. (2010) ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТРИАДНОГО ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Вектор науки ТГУ (3(3)). pp. 46-49.

Дубасенюк, О. А. (2010) Проблема толерантності в антропофілософському виміру. Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку другої світової війни): матер. міжнарод. наук.-практ. конф. для викладачів та студентів : зб. наук. праць. pp. 360-365.

Дубасенюк, О. А. (2010) Реалізація задачного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя. Нові технології навчання: Матеріали міжнародної конференції ["Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст. ], 1 (66). pp. 159-164.

Дубасенюк, О. А. (2010) Синергетичний вплив засобів масової інформації на розвиток особистості. Новые технологии обучения : сб. науч. тр. Учебно-воспитательная среда и нравственность в XXI веке (62). pp. 48-52.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Інтегративний підхід до професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Науковий часопис НПУ імені М.М. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість (12(22)). pp. 17-20.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Проблема організації знань у системі професійної підготовки вищої школи. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 125-135.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Психолого-педагогічні орієнтири розвитку людини: інтегративний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 3-11.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Резонансне навчання як один із шляхів побудови інтегративної системи освіти. "Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу" : матеріали всеукр. наук.-практ. конф, 17-18 лютого, 2010 року. pp. 102-109.

Дубасенюк, О. А., Якса, Н. В. (2010) Проблема полікультурної підготовки студентів у зарубіжній педагогічній науці і практиці. Професійна освіта: педагогіка і психологія : Польсько-український, україно-польський щорічник (X.11). pp. 91-98.

Дубкова, Юлія (2010) Відбудова металургійної промисловості Донбасу в повоєнні роки (1943 – 1955 рр.). Волинські історичні записки (4). pp. 123-126.

Дупак, Н. В. (2010) Стандартизація в галузі освіти як комплексна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 53-57.

Дуплійчук, О. М. (2010) The development of creative skills of senior school pupils by the mean of sociocultural collage. Идеи.Поиски. Решения, 1. pp. 180-183.

Дуплійчук, О. М. (2010) Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. pp. 182-184.

Дуплійчук, О. М. (2010) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОЛАЖ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ЗНЗ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених. pp. 155-158.

Дуплійчук, О. М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Здобутки та перспективи педагогічної науки і практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти. pp. 108-110.

Дюжева, К. В. (2010) Давидові псалми в інтерпретації Ліни Костенко. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (18). pp. 144-148.

Дюжева, К. В. (2010) Поетика вираження почуттів у ліриці Ліни Костенко. Наукові записки. Серія «Філологічна». (18). pp. 85-92.

Дюжева, К. В. (2010) Постать Тараса Шевченка в рецепції Ліни Костенко. Волинь -Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). pp. 54-62.

Дюжева, К. В. (2010) Проблемно-стилістична поліваріантність історичних творів шістдесятників (на прикладі Валерія Шевчука та Ліни Костенко). Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 72-80.

Дюжева, Катерина (2010) Поетична інтерпретація музи та образу поета у ліриці Ліни Костенко. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 76-84.

Дядиченко, Світлана (2010) Модерністична трансформація біблійних образів Юди та Божої Матері у новелістиці Ольги Кобилянської. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 41-45.

Дяченко, Н. М. (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука „Дім на горі”. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Н. М., Мацугіна, Марина (2010) Антоніми в творчості Володимира Шинкарука. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 74-78.

Дяченко, Н. М., Тимошенко, Ольга (2010) Номінація традиційного часткового поминального обряду села Меделівка Радомишльського р-ну Житомирської обл. в етнолінгвістичному аспекті. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 109-113.

Дяченко, Наталія (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука "Дім на горі". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Наталія (2010) Номінація частин руки в говірці села Невгоди Овруцького району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 72-78.

Дєньгаєва, С. В. (2010) MEDIA EDUCATION AS A PROCESS OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S TRAINING. Current Studies in nEnglish: Linguistics and Methodology Perspectives. pp. 57-58.

Дєнічєва, О. І. (2010) Особливості розвитку гуманітарної освіти в приватних гімназіях сучасної Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. (1-2). pp. 98-104.

Дєнічєва, О. І. (2010) Традиції та реформи гуманітарної освіти в гімназіях сучасної Австрії. Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. (5). pp. 326-327.

Діброва, В. А. (2010) Категорія заперечення в діловій англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 105-108.

Е

Ерреро Бікус, Н. А. (2010) Ритмічна група як невід’ємна частина складоподілу англійського мовлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 180-184.

Ж

Желізняк, Василь (2010) Особливості державного управління в Російській імперії на Правобережній Україні. Волинські історичні записки (5). pp. 45-48.

Жиляєва, Ю. М. (2010) Організація проектної роботи майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення курсу "Дидактика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 131-136.

Жиляєва, Ю. М. (2010) Модель проектної технології загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 93-99.

Жовноватюк, Ю. А. (2010) Проблема формування особистості молодшого школяра в історії педагогічної думки України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 186-189.

Жук, Оксана (2010) Чисельність та історичні типи поселень Галичини (Червоної Русі) в ХV – першій половині ХVI ст. Волинські історичні записки (5). pp. 20-24.

Жуковська, Д. В. (2010) Засади дистанційного навчання школярів ЗОШ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 149-152.

Жуковська, В. В. (2010) Взаємозв’язок різноаспектних характеристик англійського дієслова. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужеземних мов у вищих навчальних закладах». pp. 22-23.

Жуковська, В. В. (2010) Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Жуковський, С. С. (2010) Аналіз, дослідження та розв’язування конкурсних задач під час учнівської олімпіади з інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 153-157.

Жуковський, С. С. (2010) E-olimp – педагогічний засіб дистанційної підготовки учнів та студентів до олімпіади з програмування. Інформаційні технології в освіті (8). pp. 202-206.

Журавльова, Л. П. (2010) Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 36-39.

Журавльова, Л. П., Сенкевич, В. Г. (2010) Особливості соціально-психологічної адаптації працівників ВІЛ-сервісних організацій. Збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка АПН України, 12 (7). pp. 170-178.

З

Заблоцька, О. С. (2010) Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми "Ноосфера й техногенез. Контроль стану навколишнього середовища як одне з головних завдань біогеохімії" у студентів-екологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 58-61.

Заблоцька, О. С. (2010) Результати педагогічного експерименту з формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 68-72.

Заблоцька, О. С. (2010) Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми "Хімічна кінетика й рівновага" у студентів-екологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 94-98.

Заблоцька, О. С. (2010) Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми "Гомогенні системи" у майбутніх фахівців у галузі екології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 21-25.

Заглада, В. М. (2010) Концепція ціннісно-нейтральної науки і гуманізм. Sententiae (16-17). pp. 21-32.

Заглада, В. М. (2010) Критичний аналіз епістемологічного релятивізму (аксіологічні аспекти). Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наукових праць (8). pp. 27-39. ISSN 2078-8142

Заглада, В. М. (2010) Цілісність, як цінність сучасної науки. «Гуманізм та освіта». Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 120-121.

Загурська, І. С. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Практикум із консультативно-тренінгової роботи». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 411-423. ISBN 978-966-485-070-1

Загурська, І. С. (2010) Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 14-21.

Загурська, І. С. (2010) Ціннісна підтримка самооцінки творчих здібностей молодших школярів на моральнісно-емоційному рівні розвитку. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 32-35.

Залужна, А. Є. (2010) Морально-естетичні засади фундаментальної онтології М. Хайдеггера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 8-11.

Замаскіна, П. І. (2010) Концептуально-дидактична модель профільного самовизначення учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 110-114.

Зарицька, О. Л. (2010) Бази даних та інформаційні системи. [Teaching Resource]

Зарицька, О. Л. (2010) Створення дистанційного курсу "бази даних та інформаційні системи" з урахуванням наукових засад добору змісту навчального матеріалу. Інформаційні технології в освіті. pp. 207-210. ISSN 1998-6939

Зарицька, О. Л. (2010) Наукові засади добору змісту навчального матеріалу при створенні модульної структури дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 115-120.

Захарчук, Н. В. (2010) Педагогічна майстерність як умова успішної підготовки студентів до міжкультурної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 110-113. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2010) Місце інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. pp. 296-306.

Зимовець, О. А. (2010) Формирование профессиональных умений будущих учителей гуманитарного профиля. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета, серия «Педагогика, психология». pp. 52-57.

Зимовець, О. А. (2010) Формування професійно-комунікативних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (на прикладі вчителя іноземних мов). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 121-129. ISSN 2076-6173

Зіноватна, О. М. (2010) Мовна освіта у США в контексті мовної ситуації та мовної політики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 158-163.

К

Казьмерчук, А. В. (2010) Аналіз категоріально-понятійного апарату з проблеми формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 137-140.

Каленська, Оксана, Сверчевська, І. А. (2010) Метод математичного моделювання. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк.. pp. 19-24.

Калінська, А. В. (2010) Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 10-105. ISSN 2076-6173

Калінчук, Ф. М., Гриценко, І. В. (2010) Тверезість як фактор розробки ефективних управлінських рішень. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 141-144. ISSN 2076-6173

Калінін, В. О. (2010) Інноваційні технології формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у діалозі культур. In: Інноваційні технології формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у діалозі культур : Навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Калінін, В. О. (2010) Соціокультурні педагогічні задачі як інноваційні технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В., Калінін, В. О. (2010) Формування соціокультурної компетенції учнів профільної школи з використанням інтерактивних методів навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В., Мисечко, О. Є., Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2010) Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Калініченко, О. О. (2010) Соціальна сфера: її структура та значення. Продуктивні сили і регіональна економіка: збірник наукових праць: у 2 ч., Ч.2. pp. 49-54.

Камінський, О. М., Гвоздієвський, Є. Є. (2010) М. І. Усанович – творець узагальненої теорії кислот і основ. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 56-59.

Камінський, О. М., Листван, В. В. (2010) Фосфоріліди. реакційна здатність, взаємодія з ацилюючими реагентами, які містять активну метиленову групу. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 41-43.

Канана, Ю. П. (2010) Онтогенез планарій Dugesia lugubris O. Schmidt, 1861 і Dendrocoelum lacteum Muller, 1774 (Turbellaria, Tricladida). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кантур, К. О. (2010) Сучасна англомовна евфемістична лексикографія і критерії відбору евфемізмів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 221-224.

Кантур, К. О. (2010) Створення позитивного іміджу: прагматична спрямованість функціонування евфемізмів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 141-144.

Канівець, Б. А. (2010) Філософія історії А.Тойнбі: співвідношення свободи і закономірності в історії. ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (99). pp. 9-13.

Карабінська, Ольга (2010) Літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст. в епістолярній спадщині Михайла Коцюбинського. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 46-54.

Карлінська, Я. В. (2010) Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 169-175.

Карпенко, Є. М. (2010) Принципы формирования информационно-аналитических умений в процессе профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка. Вектор науки Тольятинского государственного университета. pp. 54-56.

Карплюк, С. О. (2010) Роль мотиваційного компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2010) Основні концептуальні підходи до формування спеціальних знань майбутніх фахівців інформатики. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства // Збірник наукових праць молодих дослідників. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 268 с.. pp. 224-227.

Карпюк, О. А. (2010) Економічна та територіальна доступність освітніх послуг: методичні підходи до визначення. Збірник наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конфер. (2). pp. 273-276.

Карпюк, О. А. (2010) Рейтингова оцінка ВНЗ як фактор його конкурентоспроможності. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України". pp. 82-84.

Касьянова, Марина (2010) Гірничорятувальна служба в Донбасі в роки Другої світової війни. Волинські історичні записки. (4). pp. 12-15.

Касьянова, Наталія (2010) Становище дітей-сиріт в умовах німецької окупації (на прикладі Донбасу). Волинські історичні записки. (4). pp. 16-19.

Кидисюк, І. В., Танська, В. В. (2010) Способи розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення предметів біологічного циклу. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". pp. 27-28.

Килимник, Т. М. (2010) Дискурсивні маркери uh, um, you know, like, oh та well як засоби подолання комунікативних збоїв. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 190-193.

Кириченко, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу «Психології праці». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 249-295.

Кириченко, В. В. (2010) Рефлексія дискретності кризових подій життєвого шляху особистості. Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. pp. 132-137.

Кириченко, В. В. (2010) Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія розвитку в аксіологічному вимірі». pp. 53-60.

Кириченко, В. В. (2010) Формування професійної ідентичності студентів-психологів: ціннісний рівень. Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки.. pp. 52-53.

Кириченко, В. В. (2010) Життєва подія як джерело розвитку ціннісної свідомості. Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Кириченко, В. В. (2010) Особливості ціннісного розвитку студентів-відмінників першого курсу. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». pp. 35-38.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативна зміна суб’єктної активності особистості. Успішність особистості: потенціал та обмеження. pp. 151-154.

Кириченко, В. В. (2010) Ситуативно-ціннісна регуляція активності суб’єкта. Проблеми та перспективи сучасної психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасної психології». pp. 11-13.

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадмію та цинку в організмі Planorbarius purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (4 (45)). pp. 54-61. ISSN 2078-2357

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадміюта цинку в організмі Planorbarius Purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Терноп. нац. пед. унів-та ім. В. Гнатюка. Серія: біологія (4(45)). pp. 54-61.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2010) Влияние трематодной инвазии и ионов цинка водной средына гематоцити и некоторые гематологические показатели Planorbarius purpura (Mollusca:Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Гидробиологический журнал, 46 (5). pp. 111-120. ISSN 0375-8990

Кицак, Г. В. (2010) Вивчення наукового тексту з позицій функціонально-стилістичного підходу. Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. p. 31.

Кицак, Г. В. (2010) Грамматические особенности научного текста. Ars grammatica. Грамматические исследования: тезисы докладов 4-й Международной научной конференции. pp. 89-91.

Кицак, Г. В. (2010) Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. Мова і культура, 7 (13). pp. 87-92.

Кицак, Людмила (2010) Світ детективів Павла Загребельного. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 85-93.

Клименко, Т. Є. (2010) Етнографічні та фольклорні інтенції у тексті "Інститутка" Марка Вовчка. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 99-104.

Клименко, Т. Є. (2010) Шевченкові ремінісценції у романі "Чорна рада" П. Куліша: феномен кобзарства. Волинь – Житомирщина : іст.-філолог. зб. з регіон. проблем. (21). pp. 77-79.

Климова, К. Я. (2010) Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів. РУТА, Житомир.

Климова, К. Я. (2010) ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ З ТЕКСТОМ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ. Вісник Луганськог національного університету ім. Т. Шевченка. Серія "Педагогічні науки". pp. 109-114.

Климова, К. Я. (2010) Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів з української мови. Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів з української мови. pp. 28-35.

Климова, К. Я. (2010) Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів з української мови. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти. pp. 12-20.

Климова, К. Я. (2010) РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ. Українська мова і література (4). pp. 26-30.

Климчук, В. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Математичні методи у психології». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-168. ISBN 978-966-485-070-1

Климчук, В. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія мотивації та емоцій». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 346-349. ISBN 978-966-485-070-1

Клімова, І. О. (2010) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРВИННОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. (2 (52)). pp. 329-335.

Клімчук, О. Ю., Романишина, Л. М. (2010) Формування системи вмінь і навичок в учнів 7-9 класів з хімії засобами демонстраційного експерименту. In: Житомирські хімічні читання, м. Житомир.

Клімчук, О. Ю., Романишина, Л. М. (2010) Формування системи вмінь і навичок в учнів 7-9 класів з хімії засобами демонстраційного експерименту. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 59-61.

Клішевич, Н. А. (2010) Організація соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 145-148.

Князева, О. В. (2010) Розвиток особистості учня як результат технології використання творчих завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 98-101.

Кобилинська, Тетяна, Сверчевська, І. А. (2010) Міжнародна Абелівська премія з математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 29-32.

Кобяков, О. О. (2010) Глибинні витоки мовчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 194-197.

Коваленко, В. А. (2010) Формування духовності студентської молоді в процесі позааудиторної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 114-117.

Коваль, М. В. (2010) Стан проблеми дидактичної підготовки майбутнього вчителя на основі автономного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 118-121.

Коваль, А. В. (2010) Теоретичні передумови навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Збірник Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального медичного семінару. pp. 106-107.

Коваль, А. В. (2010) Труднощі аудіювання у навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення студентів немовних ВНЗ. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб.наук.праць Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету (20). pp. 80-92.

Коваль, Т. В. (2010) Від геронтології до "філософії похилого віку". Філософські дослідження (12(2)). pp. 201-210. ISSN 2218-3124

Коваль, Т. В. (2010) Метаморфози культури слов'ян: від вбивства до пошани людей похилого віку. In: восьмої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя", 5 – 12 грудня 2010 р., Запоріжжя.

Коваль, Т. В. (2010) Осмислення феномена страху старості в античний період. In: сьома всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми сучасної науки", 19 – 21 жовтня 2010 р., м. Київ.

Коваль, Т. В. (2010) Страх старості та смерті в контексті християнського осмислення двоїстої природи людини. Практична філософія (3(37)). pp. 169-174.

Коваль, Т. В. (2010) Страх старості: філософсько-культурологічний аналіз. In: сьома всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Україна наукова", 20 – 22 грудня 2010 р., м. Київ.

Коваль, Т. В. (2010) Феномен старості у розвідках великих: Цицерон і Григорій Сковорода. In: ІІІ міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення", 8 грудня 2010 р., м. Житомир.

Коваль, Т. В. (2010) Феномен страху старості: досвід філософської та наукової рефлексії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 17-21. ISSN 2076-6173

Ковальова, Т. П., Загацька, О. В. (2010) Гендерні характеристики німецьких шлюбних оголошень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 48-52.

Ковальчук, Л. П., Власенко, Р. П. (2010) Орнітонаселення парків міста Житомира. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2010". p. 31.

Ковальчук, І. В. (2010) Поширення бофонів ОУН і УПА на території Житомирської області. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 12–13 листопада 2010 р.) : Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 150-152.

Ковальчук, І. В. (2010) Альтернатива позитивізму – історіософія Р. Дж. Коллінгвуда: зміст, значення та дискусійні положення. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, (3(37)). pp. 201-207.

Ковальчук, І. В. (2010) Михайло Драгоманов і Дмитро Донцов – антиподи української політичної думки. Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : зб. наук. статей учасників Третіх Всеукраїнських драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. / [відп. ред. О. В. Потильчак] – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,. pp. 86-95.

Ковальчук, І. В. (2010) Рейди групи „Тютюнник” і діяльність місцевих боївок УПА на території Житомирської області в 1943 році. Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ (31-32). pp. 327-336.

Ковальчук, І. В. (2010) Утворення і діяльність Житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Літопис Волині : Всеукр. науковий часопис. – Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (8). pp. 85-90.

Ковальчук, І. В. (2010) Формування похідних груп ОУН і їх проникнення на територію Житомирської та Київської областей у липні-серпні 1941 року. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі України.– Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (3). pp. 86-92.

Ковальчук, Наталія, Франовський, А. Ц. (2010) Використання теорем Паскаля і Бріаншона у побудові точок кривої другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 32-36.

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Менеджмент", "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Гілокінетичні, динамістичні, енергетичні підходи до розуміння матерії у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету", 21-22 квітня 2010, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Велеса з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2).

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Перуна з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 43-47.

Ковтун, Н. М. (2010) ФІЛОСОФІЯ. Manual. Вид-во ЖДУ Ім. Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2010) Чуттєва інтуїція як форма пізнання у філософії М. Лоського. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2010) Чуттєва інтуїція як форма пізнання у філософії М. Лоського. In: Третя Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців, 8 грудня 2010 року, Житомир.

Когут, О. В. (2010) Біблійні сюжети та архетипи в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 195-200.

Кодубовська, О. О. (2010) Вербалізація концепту населений пункт у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 1 (13). pp. 31-36.

Кодубовська, О. О. (2010) Діахронічний аспект семантики лексичних одиниць на позначення населеного пункту в англійській та українській мовах. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (22(2)). pp. 185-188.

Кокодій, С. В. (2010) Природна гібридизація золотого карася Carassius carassius (L., 1758) зі сріблястим C. auratus (L., 1758) S. Lato в басейні Дніпра. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Колесник, Н. Є. (2010) Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 99-103. ISSN 2076-6173

Колесник, Р. С. (2010) Специфіка відтворення комічного в художньому перекладі (на прикладі коротких оповідань Курта Тухольського). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 171-174.

Колодій, О. С. (2010) Понятійна структура категорії "патріотизм". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 71-75.

Коляденко, С. М. (2010) Теоретико-концептуальні засади соціального партнерства ВНЗ та державних і недержавних організацій. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції. pp. 6-9.

Коляденко, С. М. (2010) Інститут професійної адаптації як один з видів соціальної підтримки студентської молоді. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. (498). pp. 58-62.

Кондратюк, С. Ю. (2010) Розвиток семантики лексеми "масло" в українських, англійських, німецьких, французьких і угорських прислів’ях і фразеологізмах та особливості їх перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 213-217.

Коневщинська, О. Е. (2010) Використання мультимедійних технологій в процесі дистанційного навчання. "Матеріали науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 77-78.

Коневщинська, О. Е. (2010) Деякі проблеми проектування інтерфейсу користувача у дистанційному навчанні. Матеріали науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики". pp. 102-104.

Коневщинська, О. Е. (2010) Особливості діалогової взаємодії суб'єктів у дистанційному навчанні. Матеріали доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010), 2. pp. 13-15.

Коновальчук, І. І. (2010) Модели, структура и факторы продуктивности инновационних процессов в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет., 3 (3). pp. 71-76.

Коновальчук, І. І. (2010) Сутність, чинники та особливості іноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Імідж сучасного. Педагога. (5). pp. 26-28.

Коновальчук, І. І. (2010) Учитель як суб’єкт інноваційної діяльності. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки., 66 (2). pp. 71-75.

Коновальчук, І. М. (2010) Особливості конфліктної взаємодії батьків з молодшими школярами: експериментальне дослідження. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка (5). pp. 192-205.

Коновальчук, І. М. (2010) Соціально-психологічні причини конфліктів в міжособистісній взаємодії. Актуальні питання сімейної медицини. pp. 424-432.

Коновець, І. М. (2010) Сфери конфліктної взаємодії батьків з дітьми молодшого шкільного віку. Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. (37). pp. 168-178.

Константиненко, Л. А. (2010) Залежність інтенсивності живлення перітрих (Ciliophora, Peritrichia) від гідрохімічних показників активного мулу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 45 (4). pp. 64-69. ISSN 2078-2357

Константиненко, Л. А. (2010) Сезонна динаміка чисельності та видового складу складу круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в очисних спорудах. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 196-204.

Конторчук, Г. К. (2010) Порівняльні конструкції у романі Петра Шекерика-Доникова "Дідо Иванчік". Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. (25-26). pp. 133-138.

Конторчук, Г. К., Іванчук, І. А. (2010) Кольороназви в поезії М. Вінграновського. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 24-30.

Конторчук, Г. К., Косяк, Тетяна (2010) Стилістичне навантаження односкладних речень у поетичних текстах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 37-42.

Конторчук, Г. К., Левицька, Інна (2010) Оказіональні звертальні конструкції в поетичних творах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 46-49.

Конторчук, Г. К., Мельник, Інна (2010) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос «Щоденник страченої». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 78-87.

Конторчук, Г. К., Неверіцька, Світлана (2010) Авторські трансформації фразеологічних одиниць в повісті-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 87-93.

Конторчук, Г. М. (2010) Творчість Тараса Шевченка як об’єкт мовознавчих студій. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 244-249. ISSN 2220-7996

Конторчук, Ганна (2010) Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 123-129.

Конторчук, Ганна (2010) Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічнний збірник з регіональних проблем (20). pp. 261-270.

Концедайло, В. О., Кичкирук, О. Ю. (2010) Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей аеросилогелю. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 11-12.

Копетчук, В. А. (2010) Особливості організації викладання предметів природничо математичного циклу в медичних навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 104-108.

Копилова, Т. В. (2010) Воронові птахи північного Приазов'я (розміщення, чисельність, біологія, господарське значення). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Копоть, І. Є. (2010) Правобережжя у просторі і часі. In: КРАЄЗНАВСТВО ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею (27-28 жовтня 2010 року, м.Житомир), 44 . М.Косенко, Житомир, Україна, pp. 515-518. ISBN 978-966-8123-75-7

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Павловський, В. А., Памірський, М. С., Калінко, Ю. Ю., Памірський, П. М. (2010) Туристично-рекреаційні можливості регіону. Третя Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція. pp. 165-169.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2010) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ „ЗЕЛЕНОГО ГАЮ" ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ НА ЛЕСОВИХ ВІДСЛОНЕННЯХ СЛОВЕЧАНСЬКО - ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ. Конкурентноспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми та перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. pp. 212-214.

Кордон, М. В. (2010) Основний закон держави. Газета "Житомирщина" (68). p. 4.

Кордон, М. В. (2010) Проблеми енергетичної та екологічної безпеки України. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 19-24.

Коржовська, О. В. (2010) Вияв авторської свідомості в ''Ходінні ігумена Данила''. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 175-179.

Корнійчук, Н. М., Шиманська, А. Г. (2010) Значення загартовування в профілактиці захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей середнього шкільного віку. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету., 2(107). pp. 234-236. ISSN 2076-586X

Король, Є. О. (2010) Интермедиальность в историческом контексте романа Л. Фейхтванґера «Гойя, или Тяжкий путь познания». Літературознавчий збірник (43-44). pp. 106-117.

Король, Є. О. (2010) Мотив «дороги в смерть» и избранничество художника в романе Г. Броха «Смерть Вергилия». Матерiали VIII Мiжвузiвської конференції молодих учених (26-27 сiчня 2010р.). pp. 76-79.

Король, Є. О. (2010) Стихия огня в романе Германа Броха «Смерть Вергилия». Літературознавчі обрії: Праці молодих учених. (16). pp. 165-172.

Королюк, О. М. (2010) Специфіка організації навчання математики в коледжах технічного профілю. Вісник Глухівського державного педагогічногот університету (15). pp. 225-229.

Королюк, О. М. (2010) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ. НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ (3). pp. 171-175.

Коршунова, О. Д. (2010) Особливості географічної мінливості ставковика великого Lymnaea stagnalis s. lato в межах України: аналіз алозимів і конхіологічних ознак. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 24-25.

Корінна, Л. В. (2010) Педагогічна майстерність учителя – запорука успіху життєдіяльності закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 62-65.

Косинська, Наталія (2010) Трагедія жінки у сучасному світі: "Щоденник страченої" Марії Матіос як фемінний текст. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 119-127.

Космачева, Н. В. (2010) Особливості формування духовно-моральних цінностей у дітей дошкільного віку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 109-112.

Костікова, І. І. (2010) Формування культури використання інформаційно-комунікаційних технологій студентами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 37-41.

Котлова, Л. О. (2010) Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Other thesis, НПУ М.П.Драгоманова.

Котлова, Л. О. (2010) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів та їх особистісного статусу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. Праць.. pp. 444-450.

Котловий, С. А. (2010) Конструктивне спілкування як засіб безконфліктної взаємодії учнів професійного ліцею. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред. Мартинюк М.Т.]. (ч.4). pp. 122-128.

Котнюк, Л. Г. (2010) Reader Contact in Advertising Discourse. English Learning in the Context of the Long-life Education / XY TESOL – Ukraine National Conference. pp. 57-61.

Котнюк, Л. Г. (2010) Особенности функционирования императивных высказываний в художественном тексте. Лингвистические основы межкультурной коммуникации: Cб. Материалов международной конференции Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, ч. 1.. pp. 201-204.

Котова-Олійник, С. В. (2010) Реклама як агент ґендерної соціалізації особистості: до питання толерантності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 17-21.

Коц, С. М. (2010) Морфофункціональна характеристика травної системи птахів родини Чаплевих (Ardeidae). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Коцур, Надія (2010) Роль земств у становленні вітчизняної гігієни в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Волинські історичні записки (5). pp. 13-19.

Коцюба, І. Ю., Власенко, Р. П., Гарбар, А. В. (2010) Кариотипы дождевых червей рода Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауны Украины. Vestnik zoolodii (44). pp. 387-392.

Коцюба, І. Ю., Власенко, Р. П., Гарбар, О. В. (2010) Разнообразие хромосомних рас дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) на территории Украины. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 25-26.

Коцюба, І. Ю., Гарбар, О. В., Межжерин, С. В. (2010) Кариотип Dendrodrilus rubidus f. tenuis (Eisen, 1874) фауны Украины. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (29). pp. 187-189.

Кошевич, Д. Ю. (2010) Еволюція ідеї толерантності у вітчизняних та зарубіжних наукових дослідженнях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 102-107.

Кравченко, С. С. (2010) Історія розвитку концептуальних основ американського прагматизму у контексті сучасних соціогуманітарних проблем. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Крамар, Юрій (2010) Суспільно-політичні процеси на території Західної Волині в період Української революції 1917 – 1921 рр. Волинські історичні записки (5). pp. 71-76.

Краснощока, В. П., Кичкирук, О. Ю. (2010) Сучасні методи визначення іонів металів після їх концентрування та розділення. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 12-14.

Кривой, Н. Л. (2010) Співпраця із недержавними організаціями як фактор особистісного та професійного зростання майбутніх соціальних педагогів. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 29-31.

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності як педагогічна проблема. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 25-27.

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика інформаційно-комунікаційних компетентностей// Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання.

Крищук, Б. С. (2010) Суспільно-політичні та культурно-освітні передумови виникнення та становлення осередків товариства "Просвіта" на Поділлі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 171-176.

Крон, А. А., Рошко, В. Г., Власенко, Р. П., Онищук, І. П. (2010) Угруповання дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в умовах хронічного електромагнітного стресу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (27). pp. 13-17. ISSN 2075-0846

Кругляк, Марина (2010) Дозвілля студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: культурний аспект. Волинські історичні записки (4). pp. 97-111.

Крук, М. З. (2010) Теорія і методика викладання плавання. [Teaching Resource]

Кудоярова, О. В. (2010) Варіювання змістових параметрів англомовного медичного конфліктного дискурсу за зміни адресантно-адресатних конфігурацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 216-220.

Кудря, М. М. (2010) Питання ідентичності та національної ідентичності в зарубіжній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 22-26.

Кузнєцова, І. В., Кузнєцова, Г. В. (2010) Заголовок-натяк та його види (концептуальний та комунікативно функціональний аспекти). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 53-56.

Кузнєцова, Г. В., Болейко, В. В. (2010) Комунікативно-прагматичні особливості текстів інтерв'ю в сучасній американській пресі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 202-206.

Кузнєцова, Г. В. (2010) Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Наукові записки. - Випуск 89 (5). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч.. pp. 186-190.

Кузнєцова, Г. В., Кузнєцова, І. В. (2010) Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). pp. 186-190.

Кузьмін, Олександр (2010) Жертовність українського народу в Другій світовій війні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 129-132.

Кузьмін, Олександр (2010) Охорона пам'яток історії та культури на Житомирщині. Матеріали VІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції. pp. 162-164.

Кузякіна, М. Л. (2010) Структура громадянського виховання учнів середніх шкіл німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 161-165.

Кулаковська, Л. П., Кулаковський, Т. Ю. (2010) Роль вищої освіти в розвитку підприємництва, як основного джерела робочих місць. Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет., 7(26) (2). pp. 151-162.

Кулікович, Юлія, Франовський, А. Ц. (2010) Тестовий контроль як засіб оптимізації навчання математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 36-39.

Купчишина, Ю. А. (2010) Лінгвістичний стилістичний прийом очуднення і проблема його передачі у перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 118-120.

Курушкіна, Т. М. (2010) Ознакова зона англійських назв страв. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 198-200.

Кучер, А. В. (2010) Підготовка аграріїв до професійного спілкування: проблеми теорії та практики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 149-153.

Кучеренко, Н. В. (2010) Диференціація якостей, що впливають на реалізацію професійно-педагогічної діяльності викладача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 166-169.

Кучерук, О. А. (2010) Інтеграція методів у навчанні мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 66-70. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2010) Методи формування комунікативної компетентності в процесі дидактичного дискурсу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 77-81. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2010) Метафоризація як засіб творчої спрямованості методів навчання мови. Українська мова і література в школі (2). pp. 12-15.

Кучерук, О. А. (2010) Методи навчання мови в українському педагогічному дискурсі. Вісник Львівського університету (50). pp. 246-253.

Кучерук, О. А. (2010) Формування мовної особистості: від пізнавальних стилів до методів навчання. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 64-69.

Кучін, Я. Г. (2010) Трудові відносини сучасного українського суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 22-25.

Кучін, Я. Г. (2010) Релігійні традиції українців у історико-філософському зрізі. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 1-12. ISSN 0453-8048 (Unpublished)

Кучін, Яніна (2010) Особливості трудової мотивації етносу в інформаційному суспільстві. Всеукраїнське фахове видання: збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». pp. 1-11. (In Press)

Кірячок, М. В. (2010) Філософія масової культури як ідейне підгрунтя роману "Воццек" Ю. Іздрика. Літературознавчі студії (4). pp. 94-98.

Л

Лазоренко, Н. Л. (2010) Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 113-116.

Лазуріна, Н. П. (2010) Компетентність особистості: до питання конституювання проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 22-26.

Левицький, А. Е., Потапенко, С. І., Худолій, А. О., Семенюк, І. С., Борисенко, Н. Д., Гусар, М. В., Ваховська, Л. Ф., Педайнова, І. В. (2010) Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір: монографія. Working Paper. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя.

Левківська, К. В. (2010) Теоретичні основи інтеграційних процесів в освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 177-181.

Левківський, М. В., Павленко, В. В. (2010) Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї. Инновации в высшем образовании: проблемы и перспективы: Збірник наукових праць Військового Київського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 245-251.

Левченко, Г. Д. (2010) Концепт божевілля в художній картині світу Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21).

Левіщенко, М. С. (2010) Лінгвокультурна конвенціоналізованість вікторіанського дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 121-124.

Лещенко, Альона Михайлівна (2010) Релігійна віра як форма світовідчуття. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лещук, Г. В. (2010) Актуальні тенденції розвитку сім’ї як соціально-виховного інституту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 82-86.

Лизун, І. Ф. (2010) Соціальна перцепція як важливий фактор навчально-виховного процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 155-158.

Липка, С. І. (2010) "Chuzpe" як новий концепт у мові та житті сучасної Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 223-227.

Листван, В. В., Жмурчук, А. В., Листван, В. М. (2010) Рідкі кристали. Синтез холестерилкарбоксилатів через фосфонієві солі. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Листопад, О. В. (2010) Інноваційний освітній заклад як суб’єкт інноваційного розвитку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 117-120.

Литвак, О. Й. (2010) История становления теории и практики социальной педагогики (наследие польського педагога-новатора Хэлэны Радлиньской). Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Серія “Педагогічні науки” (1(3)). pp. 424-429.

Литньова, Т. В. (2010) Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Історико-педагогічний альманах. pp. 68-72.

Литовська, О. В. (2010) Перспективи дослідження давньоаттичної комедії в контексті сучасної літературознавчої парадигми. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 156-159.

Лозовий, Д. В. (2010) Метамодель бізнесового дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 201-205.

Лось, Валентина (2010) Статути жіночих василіанських монастирів: джерело до повсякденної історії василіанок Волині другої половини XVIII – поч. ХІХ ст. Волинські історичні записки (4). pp. 58-68.

Лук’янчук, С. Ф. (2010) Використання пізнавального потенціалу навчальних предметів у процесі полікультурного виховання учнів у державних школах США. Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал. pp. 110-115.

Лутай, Майя (2010) Друга світова війна і доля українських німців. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир.. pp. 83-90.

Луценко, В. В. (2010) Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності музиканта. Сучасна музика у сучасному світі: Збірник наукових праць / Ред. кол. М.А. Моісєєва, С.В. Олійник, О.В. Плотницька. pp. 133-138.

Лучкевич, В. В. (2010) Культурно-освітній протестантський рух в Україні у XVI ст.: проблеми історіографічних інтерпретацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 130-133.

Людвицька, Юлія (2010) Любовний трикутник як основа гендерної дисгармонії у романі М.Матіос "Майже ніколи не навпаки" та в драмі І.Франка "Украдене щастя". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 55-60.

Ляшевич, А. М. (2010) Фізична підготовленість школярів, які проживають в різних екологічних зонах. Матеріали 6-ї практичної конференції «Виховання мотивації у студентів до занять фізичною культурою». pp. 48-49.

Ляшенко, Б. М. (2010) Проблеми шкільної інформатики та шляхи її подолання. Комп'ютер у школі та сім'ї (2). ISSN ISSN 2307–9851

Ляшенко, Б. М., Кривонос, О. М., Вітюк, О. В. (2010) Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності „Прикладна математика” (6.080200). ЖДУ.

Лєцкін, М. О. (2010) «Виросте деревце струнке та високе…» (Іван Огієнко та Наталена Королева). Житичі і світ: літературно-мистецький альманах (9). pp. 15-22.

Лєцкін, М. О. (2010) Пройтися по лезу часу (Житомирщина в письменницькому вимірі). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Лєцкін, М. О. (2010) “...не забути й мене, малого працівника...” (Іван Огієнко та Іван Франко). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (8). pp. 142-147.

Лєцкін, М. О. (2010) “Благословенная давно, цвісти ще мусиш, Україно!” (Іван Огієнко та Василь Щурат). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (7). pp. 110-114.

Лєцкін, М. О. (2010) “Перш за все нам потрібна широка національна свідомість” (Іван Огієнко та Симон Петлюра). Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі: збірка наукових статей. pp. 162-171.

Ліпісівіцький, М. Л. (2010) Brecht-Zentrum an der Zhytomyrer staatlichen Iwan-Franko-Universität. Dreigroschenheft (4). pp. 35-36.

Лісова, С. В. (2010) Естетична культура особистості як складова підготовки майбутнього фахівця в системі професійної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 60-63.

Лісовський, А. М. (2010) Твори Валерія Шевчука і літературний розвиток учнів. Волинь-Житомирщини (20). pp. 362-366.

Лісовський, А. М. (2010) Творчість Т. Шевченка і духовний світ учнів сучасної школи. Волинь-Житомирщина (21). pp. 294-298.

Літяга, І. В. (2010) Соціальне партнерство як чинник організації соціально-педагогічної практики. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 31-34.

М

Мазко, О. П. (2010) ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. Теоретические и методологические проблемы современного образования : материалы междунар. науч.-практич. конфер. 29-30 декабря 2010 г. – Москва, 2010.. pp. 103-106.

Мазяр, О. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Диференційна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 188-248. ISBN 978-966-485-070-1

Майстренко, Т. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Клінічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 371-387. ISBN 978-966-485-070-1

Майстренко, Т. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психодіагностика». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 360-370. ISBN 978-966-485-070-1

Макарова, О. Ю. (2010) Testament Seweryna Potockiego z Potoka z 1659 r. Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich, 4.

Макарова, О. Ю. (2010) О лексике польских текстов Овруцкой актовой книги в 1678 г. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (22(I)). pp. 108-113. ISSN 2220-7996

Макеєва, Л. В., Листван, В. М. (2010) Взаємодія фосфонієвих солей з бромкетонамиу диметилсульфоксиді. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Маковська, Ю. М. (2010) Типологічні паралелі у повісті "Перехресні стежки" та п’єсі "Украдене щастя" І. Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 221-224.

Маковійчук, Л. В. (2010) Гендерні особливості німецькомовної повісті Ольги Кобилянської "За Готар". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 180-183.

Максимець, С. М. (2010) Сучасні підходи до змісту професійно значущих якостей конкурентноспроможного фахівця. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції/ за ред Саух І.В..

Максимов, О. В. (2010) Умови та специфіка запровадження судової реформи 1864 року на Правобережній Україні. Волинські історичні записки (5). pp. 49-56.

Максимова, О. О. (2010) Ідея досягнення успіху дітьми у доробку Івана Огієнка. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому): Збірник наукових праць. pp. 256-267.

Максимова, О. О. (2010) Досягнення успіху старшими дошкільниками в ігровій діяльності. Наукові записки: збірник наукових статей. pp. 127-133.

Максимова, О. О. (2010) Досягнення успіху старшими дошкільниками в ігровій діяльності. Наукові записки: збірник наукових статей / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл.: Л.Л. Макаренко (85).

Максимова, О. О. (2010) Підготовка майбутнього вихователя до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільників. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 12-16.

Максимова, О. О. (2010) Створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільників: педагогічні поради майбутнім вихователям. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб., 66 (2). pp. 97-101.

Максимова, О. О. (2010) Створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільників: педагогічні поради майбутнім вихователям. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб (66). pp. 97-101.

Максимчук, О. Л. (2010) Політичний дискурс: особливості та функції. Наукове видання «Мова і культура» Київський національний університет імені Тараса Шевченка. pp. 71-75.

Маліновська, Т. В. (2010) Поезія Т. Г. Шевченка у дитячому читанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 299-303.

Маліновська, Т. В. (2010) Світ дитинства в романі «Стежка в траві» В. Шевчука. Волинь-Житомирщина (20). pp. 367-371.

Малинівська, Л. (2010) Сільський зелений туризм як окрема форма формування в учнів 5-9 класів сільської школи відповідального ставлення до природи. Вісник Миколаївського державного університет В.О. Сухомлинського., 2 (35). pp. 134-149.

Малинівська, О. А. (2010) Formation Of The Lexical Competence At The Pre-school Level. Студенство. Наука. Іноземна мова: Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. (2). pp. 168-170.

Малинівська, О. А. (2010) Формування лексичної компетенції у дітей дошкільного віку у контексті соціокультурного підходу. Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції, (Умань, 16 квітня 2010 р.): в 2-х ч. (2). pp. 101-103.

Маловицька, Л. Ф. (2010) Естетичний зміст маски у східному традиційному театрі: ієрогліфічно-інформаційна візуалізація образу. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 21-23 грудня 2010 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. (2010) Парадоксальні властивості художньо-образного мислення генія: вплив синестезії на творчий процес. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1-2). pp. 32-37.

Маловицька, Л. Ф. (2010) Сучасна музика в сучасному світі»: перехрестя ідей, думок та почуттів. Сучасна музика в сучасному світі: збірник наукових праць. pp. 76-84.

Маловицька, Л. Ф., Сірош, Ю. (2010) Толерантність як етична модель виховання: національні особливості українства. In: ІІІ міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення", 8 грудня 2010 р., м. Житомир.

Малюк, А. Ю. (2010) Формування внутрішньовидових та міжвидових відмінностей за лінійними розмірами та пропорціями тіла в постембріональному розвитку прудкої (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) та зеленої (L. viridis Laurenti, 1768) ящірок. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Малярчук, О. В. (2010) Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Манейчик, Тетяна (2010) До проблеми хронотопу в літературознавстві. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 61-65.

Марасюк, С. С. (2010) Український національний характер у контексті сучасного українського державотворення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 27-31.

Маркова, М. В. (2010) Мотив метаморфози в поезії європейських романтиків: погляд крізь призму натурфілософії (на матеріалі творчості С. Т. Колриджа та М. Лермонтова). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 145-149.

Мартинова, О. М. (2010) Особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 125-127.

Мартинова, О. М. (2010) Прагмалінгвістичні та соціолінгвістичні чинники успішності комунікативного акту (на матеріалі сучасної англомовної прози). Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство), 5 (89). pp. 355-360.

Мартинів, О. М. (2010) Аналіз внутрішньої форми фразеологічних одиниць з компонентом на позначення звучання в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 184-187.

Марчук, К. А. (2010) Фокалізація та наративне оформлення "Повісті врем'яних літ". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 66-75.

Маслак, Л. П. (2010) Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей. Project Report. ЖДУ.

Масловська, М. В. (2010) Погляди Валерія Шевчука на історію розвитку української культури. Волинь-Житомирщина (20). pp. 119-124.

Масляніцин, В. І. (2010) Професійна готовність працівників міліції як педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 190-193.

Матяш, О. І., Прус, А. В. (2010) Окремі аспекти формування математичних понять. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 87-93.

Мацієвський, О. Е., Пащенко, В. Ю. (2010) До питання про використання на уроках хімії прийому порівняння. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 61-63.

Мачушник, О. Л. (2010) Експериментальне дослідження чинників пізнавальної активності. Актуальні проблеми практичної психології. збірник накових праць., 1. pp. 268-271.

Мачушник, О. Л. (2010) Мотивація і мотиви учбової діяльності та пізнавальної активності студентів. Детермінанти поведінки і діяльності людини: психологічний аспект// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 219-223.

Мачушник, О. Л. (2010) Пізнавальна активність та мотиви навчання у вузі. Індивідуально-психологічні якості особистості майбутніх психологів та їх динаміка у період порфесійної підготовки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів.

Мачушник, О. Л. (2010) Пізнавальна активність у контексті професійної підготовки майбутніх психологів. Проблема становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування:зміст, форма та методи підготовки:Матеріали Всеукраїнської наукоао-практичної конференції.

Машкін, Олександр (2010) Польський внесок в українську середньовічну біографістику. Волинські історичні записки (4). pp. 141-145.

Маєвська, Л. М. (2010) Соціальне партнерство у структурі моделі професійної підготовки соціального педагога. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 34-41.

Маєвська, Л. М. (2010) Модель етнокультурного виховання у контексті педагогічних ідей К. Ушинського і вимог сьогодення. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип. 79 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол.ред. Носко М.О. — Чернігів: ЧДПУ, 2010. — 268 с. (Серія: Педагогічні науки). (79). pp. 65-70.

Маєвська, Л. М. (2010) Модель підготовки майбутнього учителя до етнокультурного виховання молодших школярів. Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. (28). pp. 334-342.

Межжерин, С. В., Коцюба, І. Ю. (2010) Генетическая структура популяций партеногенетического дождевого червя Eiseniella Tetraedra (Savigny, 1826) в естественной и урбанизированной среде обитания. Науковий вісник Ужгородського університету (28). pp. 135-138.

Межжерин, С. В., Коцюба, І. Ю., Жалай, Е. И., Гарбар, О. В. (2010) ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ EISENIELLA TETRAEDRA (SAVIGNY, 1826) В ЕСТЕСТВЕННОЙ И УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ. Науковий вісник Ужгородського університету (28). pp. 135-138.

Межжерин, С. В., Онищук, І. П., Гарбар, О. В., Жалай, Е. И. (2010) Криптические биотопы дождевого червя Octolasion lacteum (Oligochaeta, Lumbricidae), в Украине. Вестник зоологии, 44 (3). pp. 195-207. ISSN 0084-5604

Межжерин, С. В., Титар, В. М., Гарбар, А. В., Гарбар, Д. А., Коршунова, Е. Д., Жалай, Е. И. (2010) Механизмы стабилизации гибридных зон у пресноводных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata): тестирование гипотез путем моделирования экологической ниши. Доповіді національної академії наук України (12). pp. 144-149. ISSN 1025-6415

Межжерін, С. В., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І., Янович, Л. М. (2010) Геногеографическая структура европейского ареала перловицы обыкновенной Unio pictorum (Linnaeus, 1758)(Bivalvia, Unionidae) по данным аллозимного анализа. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 8 (2). pp. 243-249. ISSN 1810-7834

Мелещенко, Н. Ю., Листван, В. В. (2010) Конденсація циклічних кетонів з альдегідами. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 45-46.

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Значення полікультурної детермінанти у становленні єврейського шкільництва на волині в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Фінансування єврейського шкільництва на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я матеріали шостої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 215-222.

Миненко, Ю. В. (2010) Емблематичний та панегіричний струмені української геральдичної поезії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 206-209.

Мирончук, Н. М. (2010) Особливості життєвого самовизначення та формування професійних намірів старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 71-74.

Мирончук, Н. М. (2010) Болонський процес і вища освіта України. ЖДУ ім. І. Франка.

Мирончук, Н. М. (2010) Культура міжособистісних взаємин старших підлітків: теоретичні й методичні основи формування. Other. ЖДУ ім. І.Франка.

Мирончук, Н. М. (2010) Гуманістичні погляди Івана Огієнка щодо виховання особистості дитини. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієво): зб. наук. праць. pp. 274-280.

Мирончук, Н. М. (2010) Особенности жизненного самоопределения и формирования профессиональных намерений старшеклассников. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия : Педагогика, психология (3(3)). pp. 92-94.

Мисечко, О. Є. (2010) Актуальні питання формування професійної майстерності вчителя в умовах інститутів/факультетів іноземних мов в Україні (друга половина ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 121-124. ISSN 2076-6173

Мислива, В. М. (2010) Два профілі одного обличчя жертовності (Міріам у Лесі Українки та Оксани Забужко). Літературознавчі студії (4). pp. 136-143.

Мислива, В. М. (2010) Жанрові й тематичні нашарування творів світової класики на роман "Польові дослідження з українського сексу" Оксани Забужко. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 83-89.

Михайлова, М. О. (2010) Мультикультуралізм і проблема толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 32-36. ISSN 2076-6173

Мищук, Е. А., Травинская, Т. В. (2010) Изучение деструктивных процессов полимерных материалов методом ИК-спектроскопии. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 47-48.

Мойсієнко, В. М. (2010) Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на прикладі текстів північноукраїнського ареалу XVI cт.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 114-125.

Мойсієнко, В. М. (2010) Вияв живомовної стихії в Актовій книзі Луцького гродського уряду 1561 року. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки у просторі й часі (9). pp. 66-69.

Мойсієнко, В. М. (2010) Найважливіша книга Великого князівства Литовського (Владимир Мякишев. Язык Литовского Статута 1588 года.- Kraków, 2008). Українська мова (3). pp. 99-109.

Мойсієнко, В. М., Андрійчук, Олександра (2010) Фонетичні особливості пам’ятки ІІ пол. XVII століття «Выклад о церкві святой» Ф. Софоновича. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 3-7.

Мойсієнко, В. М., Макарова, О. Ю. (2010) Дві справи із книг Овруцького гродського уряду з другої половини XVII століття. Studia nad polszczyzną kresową, 12. pp. 195-207.

Мойсієнко, В. М., Макарова, О. Ю. (2010) Мова актової книги Овруцького гродського уряду 1678 р.: словотвір, словозміна. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 55-60.

Мойсієнко, В. М., Малініна, Світлана (2010) Фразеологізми у творах письменників – діячів Острозького культурного осередка к. ХVІ – поч. ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 61-67.

Моляко, В. О. (2010) Психологічні наслідки чорнобильської катастрофи. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (12). pp. 8-21.

Моляко, В. О. (2010) Творческое поэтическое восприятие как индикатор таланта и гениальности (к 130-летию со дня рождения А. А. Блока). Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (11). pp. 6-20.

Моляко, В. О. (2010) Формування образу екологічної катастрофи на прикладі чорнобильської атомної аварії. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», 12 (12). pp. 284-295.

Москвичова, О. А. (2010) Лінгвосеміотичні механізми формування метаморфози в англомовних поетичних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 150-153.

Москвіна, Т. П. (2010) Гуманістича мораль як засіб становлення гуманної особистості. Матер. ХХХV науково-практичної міжвузовської конференції, 2. pp. 189-190.

Москвіна, Т. П. (2010) Національне виховання: виявлення почуття громадянської гідності. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 144-149.

Мосійчук, І. В. (2010) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти. pp. 127-129.

Мосійчук, І. В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ. «Продуктивні сили і регіональна економіка», 1. pp. 265-275.

Мосіюк, О. О., Прус, А. В., Чемерис, О. А. (2010) Площина та пряма у просторі. [Teaching Resource]

Мосієнко, О. В. (2010) Тактико-стратегічні особливості представлення знаменитостей у газетному дискурсі. Проблеми семантики, прагматики і когнітивної лінгвістики. pp. 296-303.

Моісеєнко, О. Ю. (2010) Особливості концептуалізації rites of passage в англомовній картині світу народів східної африки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 57-61.

Моісєєва, М. А. (2010) Мотивація музичної творчості в руслі концепції «потоку». Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць / Ред. кол. М.А. Моісєєва (відп. ред.), С.В. Олійник, О.В. Плотницька. pp. 153-158.

Музика, О. Л. (2010) Основні поняття суб’єктно-ціннісного аналізу розвитку особистості. In: Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир, Україна, pp. 465-500. ISBN 978-966-485-070-1

Музика, О. Л. (2010) Професійно-орієнтовані завдання у системі підготовки студентів-психологів. In: Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир, Україна, pp. 9-23. ISBN 978-966-485-070-1

Муравицький, В. О. (2010) Особливості формування інформаційної культури особистості: український контекст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 27-31.

Мурашкевич, О. А. (2010) Деякі аспекти низької ефективності програм профілактики вживання психоактивних речовин серед підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 159-166.

Мушка, О. В. (2010) Реформування наркомосом змісту освіти в шкільних закладах України періоду 1920-1930 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 164-168.

Міленіна, Г. С. (2010) Виховання для життя:соціалізація особистості в педагогіці C. Русової і М. Монтессорі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 170-173.

Мірошник, О. Л. (2010) Моделювання як засіб реалізації педагогічних ідей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 176-178.

Мірошниченко, О. А. (2010) Спрямованість особистості майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 75-78.

Мірутенко, В. В. (2010) Твердокрилі родин Malachiidae та Dasytidae (Insecta, Coleoptera) Українських Карпат і Закарпатської низовини. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Місяць, Н. К. (2010) Kompetencja polilingwistyczna w nauczaniu ukraińców języka polskiego jako obcego. Українська полоністика. (7). pp. 111-120.

Місяць, Н. К. (2010) История кафедры славянских и германских языков Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. ЖДУ ім. І. Франка.

Місяць, Н. К. (2010) Початки польської шевченкіани. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 103-106.

Міхеєв, В. В. (2010) Нова програма з інформатики. «Педагогічна Житомирщина» (3). pp. 16-18.

Міщенко, В. М., Картель, М. Т., Луценко, В. А., Ніколайчук, А. Д., Кусяк, Н. В., Кордубан, О. М., Горбик, П. П. (2010) Магніточутливі адсорбенти на основі активованого вугілля: синтез та властивості. Поверхность (2(17)). pp. 276-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Міщук, С. М. (2010) Внесок професорів Харківського університету в дослідження рукописно-книжкових пам’яток України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Волинські історичні записки (4). pp. 4-11.

Міщук, Г. А., Міщук, С. М. (2010) Основні підсумки та уроки Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 127-129.

Міщук, О. В. (2010) Стан металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту в тканинах Anodonta cygnea L., в умовах забруднення водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Н

Набокова, І. Ю. (2010) Репрезентація політичної активності перших леді в американському газетному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 128-132.

Нагачевська, О. О. (2010) Адаптація готичної традиції у творчості Джойс Керол Оутс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 133-137.

Нагорна, О. О. (2010) Комунікативно-прагматичний принцип перекладу фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 62-64.

Нагіленко, І. А. (2010) Гармонія індивіда в поглядах філософів ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 25-32.

Назаренко, І. М. (2010) Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 174-178.

Назаренко, І. М. (2010) Проблема творчого потенціалу особистості на сучасному етапі розвитку освіти та науки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 179-182.

Назаренко, М. С. (2010) Есхатологія та футурологія як два способи прогнозування історії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 26-31.

Наконечна, Ю. С. (2010) Концептуалізація негативних емоцій в американському віршованому дискурсі для дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 210-214.

Натикач, Петро, Ковальчук, І. В. (2010) Життя і діяльність Олександра Шумського в 1890–1924 роках – до його призначення народним комісаром освіти УСРР. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 32-37.

Недашківська, Т. Є. (2010) Поняття "авторитет" і "повага" в мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 341-349.

Недашківська, Т. Є. (2010) Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (22(II)). pp. 341-349.

Несвірська, Т. В. (2010) Структура і зміст загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. - Частина 2 (66). pp. 120-124.

Нечипорук, Б. В., Кичкирук, О. Ю. (2010) Сорбція іонів Cu2+ з водних сумішей хімічно модифікованими адсорбентами. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 14-15.

Никончук, Н. О. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вікова психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 52-77. ISBN 978-966-485-070-1

Новик, М. К. (2010) Золоті зірки Радомишильщини (герої та їх подвиги). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 132-135.

Новицька, Т. Л. (2010) Категоріальний аналіз поняття "якість практичної підготовки вчителів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 154-157.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна діяльність Івана Зілинського в Кракові за часів Другої Речі Посполитої. Дні науки історичного факультету: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченоїт 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній. – Вип. ІІІ: у 4-х част.. pp. 116-118.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна діяльність Кирила Студинського та Юрія Панейка у Кракові за часів Австро-Угорської монархії та другої Речі Посполитої. Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції, 21-23 квітня 2010 р.. pp. 298-299.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Івана Фещенка-Чопівського в Кракові за часів Другої Речі Посполитої. 4. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. –Луцьк (3). pp. 65-69.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Богдана Лепкого в Кракові за часів Австро-Угорської монархії та Другої Речі Посполитої. 3. Література та культура Полісся. – Вип. 60 : Регіональні та загальноукраїнські історико-культурні процеси у сучасному дослідницькому вимірі / [відп. Ред і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: видавництво НДУ ім. М. Гоголя (60). pp. 172-182.

Носан, І. М., Павловська, Н. Р., Шевчук, С. Ю. (2010) Гетеротрофні джгутикові боліт центральної частини Українського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 44.

Нідзельська, Ю. М. (2010) Особливості формування державності єврейського народу в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 218-221.

О

Обух, Л. В. (2010) Збереження надбань української церковної хорової музики на прикладі видань УПЦ в США. . Наукові записки. Серія «Культурологія»..

Огуй, О. Д. (2010) Позначення синього кольору в середньоверхньонімецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 7-11.

Олійник, С. В. (2010) ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Бердянськ: БДПУ. pp. 117-123.

Омельченко, Л. Ф., Василенко, Д. В. (2010) Англомовні військові композити. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 191-195.

Омельченко, Л. Ф., Жихарєва, О. О. (2010) Прагматичні характеристики англійських телескопізмів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 12-16.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2010) Назва: Функціонування англійської композитної номінації з формантом -ing. Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. pp. 131-140.

Омецинська, О. В. (2010) Особливості порівняння у портретному описі (на матеріалі англомовних прозових творів першої половини ХХ ст.). Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Вип. 64..

Онищук, І. П., Гарбар, О. В. (2010) Новые полиплоидные расы дождевых червей рода Octolasion (Oligochaeta, Lumbricidae) в фауне Украины. Vestnik zoologii, 44 (1). pp. 3-7.

Онопрієнко, Т. М. (2010) Епітет як системоутворюючий центр тропіки. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Лінгвістичні і методичні проблеми навчання мові як іноземній”. pp. 377-379.

Опанащук, Петро (2010) Підтримка українською пресою кооперативного руху на початку ХХ ст. (за матеріалами газети «Рада»). Часопис української історії (18). pp. 157-158.

Остапчук, О. Л. (2010) Соціальне партнерство у популяризації ідеї ґендерної рівності. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 41-44.

Остапчук, О. Л. (2010) Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання підлітків. Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2010 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. (1). pp. 377-381.

Остапчук, О. Л. (2010) Стан готовності майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання підлітків: експертна оцінка. Матеріали наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності».. pp. 216-220.

Охріменко, Н. Д. (2010) Українська термінологія в професійному спілкуванні. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 р.).

П

Павленко, В. В. (2010) Педагогічні засади спілкування у творчості В.О. Сухомлинського. Актуальні проблеми виховання і навчання школярів: збірн. наук. праць молодих дослідн. pp. 5-9.

Павленко, В. В. (2010) Проблемы педагогического мастерства учителя в педагогике прошлых эпох. Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (3 (3)). pp. 95-98.

Павленко, Л. В. (2010) Дискурсивна специфіка макроМА "підхоплення" в репліці-перебиві в англійському мовленні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 154-157.

Павлик, Н. П. (2010) Базові характеристики соціального партнерства. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 44-46.

Павлик, Н. П. (2010) Врахування психологічних особливостей соціальних сиріт як передумова педагогічної майстерності соціального педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 79-82.

Павлик, Н. П. (2010) Ґендерний підхід до організації дозвілля учнівської молоді. Проблема гендеру в гуманітарних дослідженнях: Збірник наукових праць та доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 квітня 2010 р. / За заг. ред. проф. К.В. Балабанова..

Павловська, Н. Р., Іваненко, Л. Д. (2010) Актуальність інноваційних підходів до вивчення проблем здорового способу життя у вищій школі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 46.

Павловська, Н. Р., Носан, І. М., Шевчук, С. Ю. (2010) Планктонні гетеротрофні джгутикові річки Тетерів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 46.

Павловський, В. А., Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2010) Геологічний туризм як перспективний ресурс Житомирської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції.. pp. 165-169.

Павловський, В. А., Гненна, Л. Ф., Бродецька, Н. В. (2010) Проблема психічного здоров’я особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 123-125. ISSN 2076-6173

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В. (2010) Різноманітність перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водойм центрального Полісся. Материали за 6-а международна научна практична конференция, “Последните научни постижения-2010”, 16.

Павлюченко, О. В., Кужель, А. П. (2010) Гельмінт Aspidogaster conchicola (Plathelminthes Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca Bivalvia Unionidae) басейну річки Тетерів. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження-2010". pp. 34-35.

Павлюченко, О. В. (2010) Паразитологія і гельмінтологія. [Teaching Resource]

Павлінчук, Тетяна (2010) Художня інтерпретація евдемонізму у творчості Володимира Винниченка. Other thesis, Національна академія наук України.

Павлішак, О. Р. (2010) Професійна компетентність як мета підготовки соціального педагога в Австрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 94-97.

Падалко, А. І. (2010) Воєнні дії в Північній Африці (1940-1943 рр.) та роль і значення в Другій світовій війні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі". pp. 103-106.

Палько, І. М. (2010) Категорія "толерантність": історіографія проблеми. Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених.. pp. 17-20.

Палько, І. М. (2010) Соціально-інтерактивний театр як метод підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5,. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць / за ред. П. В. Дмитренка, 21 (5). pp. 139-144.

Палько, І. М. (2010) Формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів засобами соціальної реклами. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 46-49.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) Распространение и экология моллюсков родов Pseudanodonta и Anodonta (Mollusca: Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) в бассейне Днепра в пределах Украины. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2(43)). pp. 387-390. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М. (2010) ФАУНА І ПОШИРЕННЯ МОЛЮСКІВ РОДИНИ UNIONIDAE (MOLLUSCA: BIVALVIA) У ВОДОЙМАХ ТА ВОДОТОКАХ УКРАЇНИ. Зоологічний кур’єр. pp. 35-36.

Пампура, М. М., Шевчук, Т. В. (2010) ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЯМОЛЮСКІВ РОДУ UNIO (МОLLUSCA: ВІVALVIA: UNIONIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження. pp. 63-64.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF DREISSENA POLYMORPHA AND D. BUGENSIS (MOLLUSCA: BIVALVIA: DREISSENIDAE) IN WATER RESERVOIRS AND WATER CURRENTS OF UKRAINE WHEN DWELLING TOGETHER WITH UNIONIDS (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE). матеріали ІІІ міжнародного симпозіуму. pp. 26-27.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) Новые находки дрейссены полиморфной и бугской (Mollusca, Bivalvia, Dreissenidae) в водоемах и водотоках Украины [New finds of Zebra mussels and Quagga massels (Mollusca, Bivalvia, Dreissenidae) in water bodies and streams of Ukraine]. Вестник зоологии. p. 300. ISSN 0084-5604

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ РОДОВ PSEUDANODONTА И ANODONTА (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE: ANODONTINAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА УКРАИНЫ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. pp. 387-390. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Межжерин, С. В. (2010) Массовый гермафродитизм перловицевых (Моllusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья. Доповiдi Нацiональної академiї наук України. pp. 158-163.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Янович, О. О. (2010) ПЕРЛОВИЦЕВЫЕ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) РЕК ГОРОДА ЖИТОМИРА (УКРАИНА. "Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных териториях". pp. 33-35.

Памірський, М. С., Солопій, В. В., Ковтонюк, А. А. (2010) Україна. Велика Британія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Памірський, М. С., Солопій, В. В., Ковтонюк, А. А. (2010) Ukraine. Great Britain. [Teaching Resource]

Папіжук, В. О. (2010) Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освіти у Франції. Порівняльно-педагогічні студії (2). pp. 99-106.

Пархомець, В. О. (2010) Компетентісний підхід як чинник модернізації змісту підготовки економістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 194-199.

Пацюк, М. К. (2010) Голі лобозні амеби (Lobosea, Gymnamoebia) деяких водойм околиць м. Радомишль. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (43)). pp. 390-395. ISSN 2078-2357

Пацюк, М. К. (2010) Перші знахідки голих лобозних амеб (Lobozea, Gymnamoebia) в Житомирському Поліссі України. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів - 2010 (4). p. 37.

Пащенко, В. Ю., Гвоздієвський, Є. Є., Денисюк, Р. О., Бондар, А. А., Гриців, В. І. (2010) Геометрична форма ліквідуса в бінарних системах з сполуками, що проявляють конгруентний характер топлення. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Перепелиця, О. В. (2010) Історичні нариси форм і методів освіти в позашкільних навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 106-109.

Першко, І. О. (2010) Особливості каріології представників родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) фауни України. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. pp. 98-103.

Першко, І. О. (2010) Систематична структура родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) з урахуванням конхіологічних, анатомічних і каріологічних ознак. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (52). pp. 126-131.

Петрук, В. М. (2010) Криза ідентичності в контексті соціокультурних трансформацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 32-34.

Печарський, А. Я. (2010) Персоніфікація душевного апокаліпсису в українській прозі перших декад ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 130-134.

Пилипович, О. М., Кичкирук, О. Ю. (2010) Сорбційні властивості модифікованих адсорбентів щодо іонів Сu2+ в присутності сторонніх іонів. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 19-20.

Пилячик, Н. Є. (2010) Суб’єктивне та об’єктивне В лексико-семантичній структурі слова "storm": на матеріалі англомовних словників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 188-192.

Пирог, Г. В. (2010) Проблема изучения личности гражданина в политической психологии. Горизонты образования:Научно-методический журнал (2). pp. 164-170.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Класифікація навчально-ігрових проектів у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць (7). pp. 154-161.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету. Ч. II. (5). pp. 181-191.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Методи та форми навчально-ігрового проектування у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи (присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ): збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 73-84.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Технологія підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування. Збірник наукових праць Кременецького гуманітарного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 231-240.

Плющик, Є. В., Омельчук, В. В., Федорченко, В. К. (2010) Лекції з курсу "Хорознавство". Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Україна, Житомир.

Погоруй, А. О. (2010) Згасаючі еволюції в багатовимірних просторах. Український математичний журнал, 62 (11). pp. 1577-1582. ISSN 1027-3190

Подкоритова, О. П. (2010) Поетика сатири в романах Курта Воннегута. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 207-213.

Пойта, І. О. (2010) Теоретико-методологічні засади формування ринку послуг в умовах глобалізації. Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали V міжнародної наукової конференції. pp. 187-189.

Полубоярина, І. І. (2010) Системний підхід до вивчення музичної обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 26-30.

Поліщук, Л. П. (2010) Дослідницькі підходи до проблеми педагогічної майстерності в системі підготовки вчителя Англії. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи: Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 85-88.

Поліщук, Л. П. (2010) Концептуальні засади підготовки ефективного учителя початкової школи у вищих навчальних закладах Англії. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. Частина 2. (66). pp. 154-158.

Поліщук, Л. П. (2010) Процеси реформування вітчизняної системи вищої освіти в умовах євроінтеграції. Болонський процес: стан та перспективи розвитку освіти в Україні: Збірник тез доповідей ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18-19 листопада 2010 р.. pp. 61-62.

Поліщук, Л. П. (2010) Ціннісні пріоритети форм і методів підготовки майбутніх учителів початкової школи в Англії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць (11). pp. 102-105.

Поліщук, Л. П. (2010) Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в Англії в умовах євроінтеграції. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. (In Press)

Поліщук, О. П. (2010) Інтуїція: природа, сутність, евристичний потенціал. Other. К. : Вид. ПАРАПАН.

Поліщук, О. П. (2010) Естетичні основи наукової творчості. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 229-234. ISSN 2076-1554

Поліщук, О. П. (2010) Постнекласична наука: соціально-гуманітарний поворот. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Поплавська, Н. М. (2010) Польська мемуаристика правобережжя доби романтизму. Новий ракурс бачення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 232-233. ISSN 2076-6173

Портницька, Н. Ф., Музика, О. Л. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія творчості». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 501-520. ISBN 978-966-485-070-1

Потажевська, О. А., Наумчук, В. М. (2010) Аналітичний опис ліній фазових рівноваг в системі Ti – Mo. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 20-24.

Потапова, А. Є. (2010) Дитяча література: підходи та критерії перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 193-197.

Предій, Ю. Д. (2010) Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів Інтернет-оголошень (на матеріалі англомовних текстів оголошень про роботу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 198-201.

Приймак, А. М. (2010) Мовні засоби реалізації експресивності та емоційності у щоденникових текстах на синтаксичному рівні (на матеріалі «Дневника» Т.Г. Шевченка). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). pp. 245-250.

Прилипко, Ольга, Королюк, О. М. (2010) Використання прикладних задач у курсі математики старшої школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 71-75.

Прилуцька, Н. С., Прилуцький, К. В. (2010) Класифікація користувачів електронних бібліотек відповідно до еталонної моделі Delos. In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України.

Присяжнюк, Л. Ф. (2010) Поетика змінених станів свідомості: лінгвопсихологічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 65-68.

Присяжнюк, Т. А. (2010) Использование математических знаний для оптимизации решения олимпиадных задач с программирования. Перспектива: сборник статей IV Международной научно-практической Интернет-конференции. Вып. 4-2.. pp. 140-145.

Присяжнюк, Т. А. (2010) Оптимізація розв’язання задач з програмування засобами математики. Комп’ютер в школі та сім’ї (3 (83)). pp. 16-17.

Присяжнюк, Т. А. (2010) Застосування елементів структурно-логічного мислення до розв’язання задач засобами низхідного проектування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 110-117.

Процюк, І. Є. (2010) Використання інноваційних технологій під час вивчення англійської мови в процесі підготовки майбутніх фармацевтів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 108-111.

Прус, А. В. (2010) Модуль у рівняннях та нерівностях: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Прус, А. В. (2010) Про використання методичних задач на практичних заняттях із методики навчання математики. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. Проблеми математичної освіти. pp. 274-276.

Прус, А. В., Сверчевська, І. А. (2010) Вчимося розв’язувати задачі зі стереометрії. Геометричні тіла у тестових завданнях: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Прус, Валентина (2010) Народне лікування деякими видами грибів. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 357-362.

Підгурська, В. Ю. (2010) Роль лінгвістичних курсів у формуванні етикетного мовлення майбутніх класоводів. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 р.).. pp. 78-82.

Підлужна, Г. В. (2010) Психолого-педагогічні умови активізації читацької самостійності молодших школярів. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 р.).

Пікалова, А. О. (2010) Концепти-образи МАТИ та СЕСТРА як репрезентанти макроконцепту РОДИНА в поетичному мовленні М. Стельмаха. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 201-203.

Пінчук, Є. А. (2010) Соціально-філософський аспект модернізації системи освіти як становлення інформаційного суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 8-12.

Р

Радишевський, Р. (2010) Володимир Єршов – про українсько-польську мемуаристику романтизму. In: УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ШКОЛИ, СИЛЬВЕТКИ. КИЇВСЬКИЙ національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, pp. 535-539. ISBN 978-966-439-323-9

Радомська, Світлана (2010) Особливості рефлексації *Е у творах діячів Острозького культурного осередку (А. Римша, В. Суразький, Х. Філалет, Д. Наливайко). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 146-158.

Райковська, Г. О. (2010) Загальні підходи до побудови інноваційної методичної системи навчання графічних дисциплін засобами інформаційних технологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 31-36.

Рафальська, Т. Л. (2010) Репресивна політика радянської влади проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 20-х - початку 30-х років ХХ ст. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Випуск 6. – Серія 6: Історичні науки. – Київ (6). pp. 177-186.

Рацілевич, Андрій (2010) Організаційне оформлення українського національного руху на Волині (березень – червень 1917 р.). Волинські історичні записки (4). pp. 20-29.

Рацілевич, Андрій (2010) Діяльність українських партій,громадських організацій на Волині під час виборів до міських дум та Установчих зборів. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир. pp. 87-88.

Ревчук, Т. І. (2010) Роль семантичних макроструктур у реалізації маніпулятивних стратегій у контексті війни в Іраку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 214-217.

Редька, І. А. (2010) Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 138-142.

Ренькас, Б. М. (2010) Місце та роль профільного навчання в розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 118-122.

Репко, І. П. (2010) Питання підготовки вчителів для народних шкіл України другої половини 19-го століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 37-40.

Рожнова, Т. Є. (2010) Використання інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова: укл. Л.Л. Макаренко. pp. 148-156.

Рожнова, Т. Є. (2010) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2010»., 27. pp. 9-13.

Рожнова, Т. Є. (2010) Організаційно-педагогічні засади використання інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. Імідж сучасного педагога: [Науково-практичний освітньо-популярний часопис] Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Островського (2(101)). pp. 67-70.

Рожнова, Т. Є. (2010) Особливості застосування інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (3). ISSN http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2010_3/index.htm.

Романова, Н. В. (2010) Екзистенціалізм як основа світогляду Василя Симоненка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 225-229.

Романова, Наталія (2010) Альтернативна реальність у творчості Василя Симоненка. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 156-164.

Романюга, Н. В. (2010) Cимвол хреста як об’єкт перекладацької інтерпретації в новелах Василя Стефаника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 215-219.

Романюк, Неля (2010) Приватне землеволодіння в контексті підприємництва в умовах аграрних перетворень другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 25-31.

Романюк, С. К. (2010) Типологічні особливості рекламного дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 228-231.

Романюк, Я. В. (2010) Проектувальні вміння майбутнього фахівця гуманітарного спрямування в системі педагогічного проектування: теоретичні та методологічні засади проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 200-204.

Романюк, С. К. (2010) Модальність в дискурсі американської комерційної реклами та засоби її вираження. Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : матеріали IX міжнародної наук. конф., Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Рудзинский, Л. М., Белоус, В. И., Юмашева, А. А. (2010) Результаты лазерного лечения офтальмогипертензии после непроникающей глубокой склерэктомии. Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 88-89.

Рудик, І. М. (2010) Маніпулятивний потенціал метафор у політичній комунікації. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации., 23 (2). pp. 280-286.

Рудик, І. М. (2010) ОБМАН У СИСТЕМІ ВЕРБАЛЬНИХ МАНІПУЛЯТИВНИХ ДІЙ. Наукові записки Кіровоградського державного педуніверситету ім. В. Винниченка. (89/5). pp. 228-231.

Рудик, І. М. (2010) Обман у системі вербальних маніпулятивних дій. Наукові записки Кіровоградського державного педуніверситету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) (89). pp. 228-231.

Рудницька, Н. В. (2010) Голокост на Житомирщині. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 90-93.

Рудницька, Н. Ю. (2010) Проблема збереження пам’яток національної культури в 20-ті роки ХХ століття. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 16-19.

Рудницька, Н. Ю., Синиця, М. О. (2010) Педагогічні технології в початковій школі: Методичні рекомендації. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Рудницька, О. П. (2010) Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць (52). pp. 112-119.

Ружіленко, Н. С. (2010) Сучасний стан популяцій хижих ссавців середнього Придніпров'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

С

Савиченко, О. М. (2010) Ідеографічне дослідження перенесення цінностей та особистісних якостей, засвоєних у спорті, на інші види діяльності. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості (3). pp. 69-72.

Савиченко, О. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Геронтопсихологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 439-464. ISBN 978-966-485-070-1

Саган, О. В., Кусяк, Н. В. (2010) Дослідження адсорбційних властивостей модифікованих природних мінералів щодо катіонів Cu2+. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 24-25.

Садовник-Чучвага, Н. В. (2010) Реконструкція концептосфери чоловічого роду епічного фентезі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 202-206.

Самойленко, О. А. (2010) Формування релігійної толерантності засобами освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 35-39.

Самосенкова, Т. В. (2010) Комунікативно-когнітивний підхід до навчання російській мові іноземних студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 42-46.

Самочорнова, О. А. (2010) Інформаційна насиченість та інформативність тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 225-228.

Самочорнова, О. А. (2010) Прикладка як актуалізатор гіперекспліцитності в сучасному американському газетному дискурсі. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна (928). pp. 122-126.

Сапріянчук, А. П. (2010) Соціальна ініціатива особистості як суттєва риса її суспільної активності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 158-161.

Саух, П. Ю. (2010) Kryzys Tradycyjnego Paradygmatu Oswiaty: Miedzy Zawodowa Samoswiadomoscia i Procesami Deprofesjonalizacji. Paradygmaty oswiatowe i educacja nauczycieli. pp. 33-41.

Саух, П. Ю., Козловець, М. А., Слюсар, В. М., Герасимчук, В. І., Свінціцька, О. І. (2010) Філософ європейської візії (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука)[науково-популярне видання] / За заг. ред. проф. Сауха П.Ю. Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Свинцова, І. О. (2010) "Підвищена емоційність" як стильова домінанта поезії Дж. Г. Байрона: когнітивно-прагматичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 207-211.

Свириденко, І. М. (2010) Особливості виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 167-171.

Свириденко, І. М. (2010) Вчинок-вірність в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: збірник науково-методичних праць молодих дослідників / за заг. ред. О.О.Максимової, М.А.Федорової. pp. 19-24.

Свінціцька, О. І. (2010) Імплікативно-комунікативні засади світовідношення людини в контексті інтуїтивізму Б. Кроче. Практична філософія : науковий журнал (3 (37)). pp. 195-200.

Свінціцька, О. І. (2010) Джерела формування філософського світогляду Б. Кроче. Філософські дослідження : Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (12). pp. 145-155.

Свінціцька, О. І. (2010) Концепти «естетики як науки» О.Г. Баумгартена та «естетики як мистецтва expression» Б. Кроче: порівняльний аналіз. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1-2). pp. 38-43.

Свінціцька, О. І. (2010) Проблема мови у філософії Б. Кроче: концепт ім плікативно-ком унікативного підґрунтя картини світу. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Севостьянов, Є. О. (2010) О множествах точек ветвления отображений, более общих, чем квазирегулярные. Український математичний журнал, 62 (2). pp. 215-230. ISSN 1027-3190

Севостьянов, Е. А. (2010) К теории устранения особенностей отображений с неограниченной характеристикой квазиконформности. СЕРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ, 74 (1). pp. 159-174.

Севостьянов, Е. А. (2010) О множествах точек ветвления одного класса отображений. Збiрник праць Iн-ту математики НАН України, 7 (2). pp. 297-303.

Севостьянов, Е. А. (2010) О множествах точек ветвления отображений с конечным искажением длины в R3. Труды ИПММ НАН Украины (20). pp. 139-148. ISSN 1683-4720

Севостьянов, Е. А. (2010) О точках ветвления отображений с неограниченной характеристикой квазиконформности. Сибирский математический журнал, 51 (5). pp. 1129-1146.

Севостьянов, Е. А., Салимов, Р. Р. (2010) Теория кольцевых Q-отображений в геометрической теории функций. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК, 201 (6). pp. 131-158.

Седляр, Анатолій (2010) Діяльність органів міського громадського управління Волинської та Подільської губерній у сфері медичного та санітарного забезпечення проживання населення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. pp. 91-93.

Сейко, Н. А. (2010) Дитина шкільного віку яу об´єкт доброчинної підтримки в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. (XXV). pp. 146-155.

Сейко, Н. А. (2010) Дослідження історії доброчинності в сфері освіти України: методологічні підходи до проблеми. Освіта Донбасу (4-5). pp. 111-117.

Сейко, Н. А. (2010) Фундування народних училищ польською громадою Правобережжя (перша половина ХІХ ст.). Українська полоністика. (8). pp. 70-80.

Семенець, Л. М. (2010) Педагогічна компетентність викладача як умова формування професійної готовності майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 183-186.

Семенець, С. П. (2010) Проблема розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики: результати педагогічного експерименту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 83-86.

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетеї підхід. Формування професійно - педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Семенець, Л. М. (2010) Організація контролю самостійної роботи студентів з курсу „Елементарна математика” в умовах кредитно-модульної системи. Нові технології навчання: Наук. метод. зб. / Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (61). pp. 83-87.

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетентнісний підхід. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. О. Є. Антонової. pp. 89-90.

Семенець, Л. М. (2010) Проблема професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей школярів. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 227-230.

Семенцова, Ю. М. (2010) Стан навчання іноземних мов у період становлення університетської освіти в Україні у ХІХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 112-115.

Семенюк, І. С. (2010) Лінгвостилістичні особливості сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики. In: Лінгвостилістичні особливості сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики: Посібник. К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс».

Семенюк, І. С. (2010) Структурно-композиційні характеристики аналітичної статті з юридичної тематики. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. (89). pp. 58-61.

Сербин, Б. В. (2010) Структура інформатичної компетентності в системі безперервної професійної освіти: на прикладі слухачів курсів державної служби зайнятості України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 187-192.

Сергійчук, О. М., Демуз, І. О. (2010) Професійна педагогічна готовність учителя історії в умовах модернізації вищої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 125-129.

Сердюк, Н. Ю., Шемуда, М. Г. (2010) Психолого-педагогічні умови підготовки обдарованої молоді до педагогічної діяльності в контексті Болонського процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 130-133.

Середа, Н. А. (2010) Лексико-словотвірні варіанти афіксальних похідних зі значенням якості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 74-76.

Серман, Л. В. (2010) Вплив технічного прогресу на формування комунікативних умінь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 122-125.

Сидоровский, С. А., Колесникова, М. Ю., Коваленко, М. В., Утевский, С. Ю. (2010) Видовое разнообразие зоопланктона во временных водоемах урочища горелая долина, Харьковская область, Украина. In: «V Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 22 – 25 листопада 2010.

Сидорчук, Н. Г. (2010) Математичне моделювання як основа побудови системи професійно педагогічної підготовки студентів університетів у контексті євроінтеграційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 41-46.

Сидорчук, Н. Г. (2010) Роль вищих шкіл Ближнього Сходу у становленні європейської університетської освіти у середні віки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Сингаївська, А. В., Прокопенко, В. В. (2010) Концепт "CONFORMITY" в англійській мовній картині світу: асоціативно-образний та аксіологічний аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 204-208.

Сингаївська, А. В., Мосейчук, О. М. (2010) Когнітивні механізми формування семантики однослівних ідіом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 69-73.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання. Історико-педагогічний альманах / АПН України. (1). pp. 10-16.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта минулого і профтехосвіта сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 66-70. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2010) Ремісничі навчальні заклади Півдня України у системі освіти України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць / Херсонський державний університет. (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. (Вип 84). pp. 163-169.

Скакальська, Ірина (2010) Вплив духовної еліти на суспільне, релігійне та культурно-просвітницьке життя Волині першої половини ХХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 77-80.

Скок, Т. Л. (2010) Мірні зміни гонодукта та гістології гонади прісноводних молюсків (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae, Bulinidae) в умовах різних природно-кліматичних зон України у весняний та ранньолітній періоди. Мірні зміни гонодукта та гістології гонади прісноводних молюсків (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae, Bulinidae) в умовах різних природно-кліматичних зон України у весняний та ранньолітній періоди. pp. 132-133.

Слюсар, В. М. (2010) Насилля в епоху глобалізації: соціально-філософський аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 17-21.

Слюсар, В. М. (2010) Феномен насилля у філософії другої половини ХХ століття. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Сліпченко, Л. Б. (2010) Особливості аудіювання та говоріння у процесі навчання англомовних ділових телефонних бесід та переговорів майбутніх економістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 134-139.

Смагін, І. І. (2010) Оцінювання рівня якості підручників із правознавства для 9 класу загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 87-91.

Смагін, І. І. (2010) Актуальні проблеми теорії суспільствознавчого шкільного підручника з позицій аналізу освітніх систем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 134-137.

Смагін, І. І. (2010) Трансформація галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої системи УРСР у період 1975-1991 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 47-51.

Смагіна, Т. М. (2010) Конструювання предметних компетентностей суспільствознавчих навчальних предметів у шкільному навчанні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 71-73.

Смагіна, Т. М. (2010) Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 138-142.

Смагіна, Т. М. (2010) Зміст громадянознавчої підготовки педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 52-55.

Сніховська, І. Е. (2010) Ігрові новотвори у сучасних англомовних ЗМІ. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. (8). pp. 435-437.

Сніховська, І. Е. (2010) Прецедентні феномени у лінгвокультурі США: механізми лудичних трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин., 1 (91). pp. 111-113.

Соболенко, Л. Ю. (2010) Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Соколовська, С. М. (2010) Можливості кредитно-модульної системи навчання щодо здійснення професійного саморозвитку майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 179-184.

Соколовська, С. Ф. (2010) Концептосфера художнього тексту. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (15). pp. 260-264.

Соколовська, С. Ф. (2010) Роль кольороназв у створенні емоційного підтексту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Германістика ХХІ століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання”. pp. 84-88.

Соколовський, О. Л. (2010) Трансформація догмату Трійці в добу постмодерну. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (42). pp. 407-414. ISSN 2076-1554

Солощенко, В. М. (2010) Особливості запровадження системи оцінки якості діяльності вишів Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 185-190.

Сон, М. О. (2010) Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор'я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сорокіна, Л. Є. (2010) Гендерні студії: здобутки та перспективи досліджень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 220-223.

Сорокіна, Н. В. (2010) Професійна іншомовна компетентність майбутніх філологів у системі ключових освітніх компетенцій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 81-84.

Сорочинська, О. А. (2010) Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці майбутнього вчителя біології. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Серія Педагогічні науки (90). pp. 275-278.

Сорочинська, О. А. (2010) Підготовка майбутнього вчителя біології з використанням технологій мультимедіа. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції. pp. 247-248.

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні засади проектування електронних бібліотек наукових установ. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 37-38.

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення понять. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 44-46. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення рівнів ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 48-51. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М., Овчарук, О. В. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 46-48. ISSN 978-966-326-418-9

Стадниченко, А. П. (2010) Мантія прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) як ендостація трематод. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 143-148. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Волосюк, В. В. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів кальцію у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) у нормі і за інвазії його трематодами. Materialy V Międzynarod. naukowi-praktyczn. konf. “Naukowa myśl informacyjnego wieku – 2010”, 12. pp. 13-15.

Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреа. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Макроморфологічні і гістопатологічні зрушення у тканинах пухирчика (Mollusca: Gastropoda: Physidae) за дії на нього різних стадій життєвого цикла Cercaria dubia (Trematoda: Strigeidae). Вісник ЖНАЕУ (1 (26)). pp. 204-211.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Гарлінська (Лейченко), А. М., Скок, Т. Л., Мокрицька, А. М., Сіваєва, К. В., Стельмащук, Н. М., Тарасова, Ю. В. (2010) Пресноводная малакофауна Украины в условиях глобального потепления климата земли. Тезисы докладов "Проблемы экологии: чтения памяти проф. М. М. Кожова". p. 107.

Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреаса. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стародубець, Галина (2010) Кілька штрихів з історії релігійно-культурного життя с. Голибіси Волинської губернії (XIX - перша половина 50-х рр. XX ст.). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (1). pp. 45-50.

Стародубець, Галина (2010) ОУН(б) в українському національно-визвольному русі в період Другої світової війни. In: Всеукраїнська наукова конференція "Друга світова війна в історичному вимірі", 2010 р., Житомирський державний університет.

Стародубець, Галина (2010) ОУН(б) в українському національно-визвольному русі в період Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 20-23.

Стародубець, Галина (2010) Радянські парамілітарні формування у боротьбі з оунівським підпіллям у західних областях України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. (16). pp. 167-177.

Стародубець, Галина (2010) Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського запілля (1944-1945 рр.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей (13). pp. 331-341.

Стасюк, Л. О. (2010) Кальвіністський протестантизм як чинник соціалізації особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Стасюк, Л. О. (2010) Поступ християнства за умов глобалізації: взаємовпливи культури і релігії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 13-16. ISSN 2076-6173

Статкевич, А. Г., Фенчук, О. О. (2010) Особливості навчання англійської та німецької комп’ютерної термінології студентів спеціальності "Інформатика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 176-180.

Стельмащук, Н. М. (2010) Анатомія статевої системи Fagotia acicularis (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae). VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів Молодь і поступ біології. pp. 133-134.

Стельникович, С. В. (2010) Архівно-слідчі справи Архіву Управління СБУ в Житомирській області як джерело з вивчення діяльності Поліської Січі в період Олевської республіки. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі» (Житомир, 21–22 травня 2010 р.). pp. 78-80.

Стельникович, С. В. (2010) Соціально-економічне та культурне життя Олевської республіки (21.08.1941 р. – 15.11.1941 р.). Волинські історичні записки (4). pp. 30-36.

Степанов, Є. П. (2010) Формування толерантності як невід'ємної складової сучасного фахівця. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 98-101.

Степанчук, В. М. (2010) Дослідження адсорбції йонів важких металів нанокомпозитом кремнезем-поліанілін. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 26-27.

Степанюк, І. А. (2010) Референтно-ціннісні детермінанти розвитку професійних здібностей майбутніх психологів. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 2. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука (2). pp. 53-55.

Столярчук, Т. О. (2010) Педагогічні курси як одна із форм підготовки та підвищення кваліфікації вчителя народних шкіл (друга половина XIX – початок XX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 74-77.

Стоюхіна, Н. Ю. (2010) М. М. Боголюбов – представник вітчизняної духовно релігійної психології початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 143-146.

Суворова, Людмила (2010) Літературні моделі взаємодії Еросу й Танатосу в українській літературі доби раннього модернізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 98-104.

Сулим-Карлір, І. Ф. (2010) Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи в процесі вивчення іноземних мов студентами економічних спеціальностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 92-95.

Суржикова, К. П. (2010) Архаїчні та історичні мовні елементи у творі Г. Граса "Бляшаний барабан": функції застосування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 224-227.

Сухачов, С. Я. (2010) Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. Наук. пр.. pp. 66-69.

Сушкевич, Тетяна (2010) Особливості літературного процесу періоду стагнації (кінець 60-х - початок 80-х рр. ХХ ст.). літературознавчі студії. Випуск 4. pp. 165-172.

Сьомак, Наталія, Левченко, Г. Д. (2010) Тема ґендерного насильства у поетичній творчості Т. Г. Шевченка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 105-113.

Сідун, М. М. (2010) Перевірка ефективності технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 121-126.

Сідун, М. М. (2010) Моделювання навчальних ситуацій у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 172-175.

Сікора, Я. Б. (2010) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сікора, Я. Б. (2010) Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 110-117.

Сікора, Я. Б. (2010) Електронний навчально-методичний посібник як засіб підготовки фахівців з інформатики. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції. p. 48.

Сікора, Я. Б. (2010) Мультимедійні технології в методичній підготовці майбутнього викладача інформатики. Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології в освіті». Тези доповідей. p. 23.

Т

Танська, В. В., Кидисюк, І. В. (2010) Формування пізнавального інтересу в учнів як педагогічна проблема. Збірник матеріалів "Перспективні наукові досягнення - 2010". pp. 52-53.

Тараба, І. О. (2010) Концептуалізація соматизму das Herz як репрезентатора кардіофразеології у сучасній німецькій мові. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство (8). pp. 132-135.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова − культура − особистість" (14). pp. 228-231.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 212-217.

Тарасенко, С. М. (2010) Проблема формування культури невербальної комунікації майбутнього офіцера у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 126-129.

Тарасенко, С. М. (2010) Теоретичні моделі міжособистісного спілкування у формуванні комунікативної культури особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 85-88.

Тарасова, Ю. В. (2010) Будова терток молюсків роду Theodoxus України. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. p. 54.

Тарасова, Ю. В. (2010) Екологічні аспекти взаємовідношень у біологічній системі "Молюски роду Theodoxus-трематоди". Наукові записки Тернопільського аціонального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2(43)). pp. 475-478. ISSN 2078-2357

Тарасова, Ю. В., Гарлінська (Лейченко), А. М., Скок, Т. Л., Стельмащук, Н. М. (2010) Изменения пресноводной малакофауны Украины под влиянием антропогенных факторов. Биология - Наука ХХІ века 14 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 2. pp. 82-83.

Таргонський, А. Л. (2010) Решение экстремальных задач смешанного типа для неравномерных и равномерных лучевых систем точек. Збірник праць інституту математики НАН України, 7 (2). pp. 304-313. ISSN 517.54

Тарнавська, Н. П. (2010) Емоційно-розвивальний простір дошкільника в дошкільному навчальному закладі та родині. Личность в едином образовательном пространстве. pp. 201-206.

Тарнавська, Ю. С. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Індивідуально-орієнтоване консультування та психотерапія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 521-543. ISBN 978-966-485-070-1

Тарнопольський, О. Б. (2010) Використання Інтернет-технологій у навчанні англійської мови для професійного спілкування студентів немовних спеціальностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 47-51.

Тесанчук, Н. В. (2010) Екологічне виховання школярів у початковій школі. Науковий пошук молодих дослідників (3).

Тесанчук, Н. В. (2010) Формування у школярів відповідального ставлення до навколишнього середовища. Формування естетичної компетентності особистості. Засобами народознавства.Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 257-259.

Тимошенко, Ольга (2010) Наратологічні засоби вираження фокалізації в оповіданнях Марка Вовчка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 90-97.

Титаренко, В. М. (2010) Мовна диференціація суспільства в XVI – XVII ст. (на матеріалі північноукраїнських пам’яток). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 171-179.

Титаренко, В. М. (2010) Презентація принципів укладання історичного словника запозиченої лексики. (На матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Лексикографічний бюлетень (19). pp. 103-113.

Титаренко, В. М., Борович, Тетяна (2010) Семантична організація складнопідрядних порівняльних речень в актах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 р. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 14-19.

Тичина, І. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи дефектології». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 388-410. ISBN 978-966-485-070-1

Тищенко, О. О. (2010) Еквіваленти іменників жіночого роду на позначення професій у новогрецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 218-222.

Товщик, С. А. (2010) Теоретико-методологічні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 52-55.

Товщик, С. А. (2010) Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання. Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». (19). pp. 236-239.

Токарський, В. А. (2010) Біологія і екологія європейського бабака Marmota bobak (Muller, 1776) та його сучасний стан. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Толстанов, О. К., Русак, П. С., Шевчук, Д. В., Белей, Р. П. (2010) Використання ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей. Хірургія дитячого віку, 7 (1(26)). pp. 19-21.

Томашик, В. М., Серицан, М. В., Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О. (2010) Химико-динамическое полирование монокристаллов CdTe и CdxHg1-xTe йодвыделяющими травителями HNO3 – HI – винная кислота. In: 4-та Міжнар. наук.-тех. конф. „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”, 28 червня-2 липня 2010 р. , Одеса.

Томашик, В. М., Серіцан, М. В., Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О. (2010) Взаємодія монокристалів CdTe, Cd1-xZnxTe і CdxHg1-xTeз йодовиділяючими травильними композиціями на основі HNO3 – HI. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 27-30.

Томашик, З. Ф., Шелюк, І. О., Томашик, В. М., Окрепка, Г. М., Чернюк, О. С., Денисюк, Р. О., Моравец, П. (2010) Химико-механическое полирование полупроводников типа АІІІВV бромвыделяющими растворами. Вопросы химии и химической технологии (4). pp. 119-122. ISSN 0321-4095

Топачевський, С. К. (2010) Синтаксичні прояви зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 231-234.

Топачевський, С. К. (2010) Етикетний потенціал номінативних груп у англомовних рекламних текстах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (896). pp. 130-136.

Топачевський, С. К. (2010) Етикетність синтаксичної організації складних речень у текстах англомовної комерційної реклами. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки, 2 (22). pp. 134-138.

Топачевський, С. К. (2010) Роль синтаксичної організації у забезпеченні зв'язності і цілісності рекламного повідомлення. Вісник Київського лінгвістичного університету : Серія Філологія, 13 (2). pp. 124-129.

Тітов, Ю. О., Слободяник, М. С., Краєвська, Я. А., Чумак, В. В. (2010) Особливості механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnnScnO3n+1 із систем сумісно закристалізованих нітратів. Украинский химический журнал, 76 (5-6). pp. 11-16. ISSN 0041-6045

У

Умінський, С. А. (2010) Острозькі вчительські курси і їхнє значення для чеського шкільництва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 205-208. ISSN 2076-6173

Усата, О. Ю. (2010) Сутність, взаємозв’язок та місце освітніх та педагогічних технологій в умовах гуманізації та орієнтації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 78-81. ISSN 2076-6173

Усата, О. Ю. (2010) Основні напрями організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців з інформатики під час упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал.

Усата, О. Ю. (2010) Основні напрями організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців з інформатики під час упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (6). pp. 407-413.

Усата, О. Ю. (2010) Підготовка майбутніх фахівців з інформатики в контексті гуманізації освіти. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції.

Усатий, А. В. (2010) Твори Валерія Шевчука в позакласному читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 372-375.

Усатий, В. Д. (2010) Культура мовлення молоді. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 р.). pp. 53-55.

Усков, Д. Ю. (2010) Стилістичні особливості реалізації фонових сем та їхнє урахування в перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 143-147.

Устинова, Н. В. (2010) Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 56-59.

Ф

Фабіановський, А. (2010) Феномен мемуаристики кресів у дослідженні Володимира Єршова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 235-236. ISSN 2076-6173

Фальковська, Л. М. (2010) Базові методики до курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, pp. 78-100.

Фальковська, Л. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 78-150. ISBN 978-966-485-070-1

Фальковська, Л. М. (2010) Приклад виконання професійно-орієнтованого завдання з курсу "Педагогічна психологія". In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка.

Фальковська, Л. М. (2010) Справедливість визнання як стратегія розвитку музично обдарованої дитини. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. – Житомир, 2010.. pp. 82-85.

Фатерига, О. В. (2010) Фауна і біологія гніздування поодиноких складчастокрилих ос підродини Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) Криму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Федорова, М. А. (2010) Виховання працелюбності як особистісної цінності у дітей дошкільного віку в процесі трудової діяльності. Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 186-190.

Федорова, М. А. (2010) Виховання працелюбності як особистісної цінності у дітей дошкільного віку у процесі трудової діяльності. Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 186-190.

Федорова, М. А. (2010) Організація роботи з виховання соціальних цінностей дітей 6-7-го років життя (в умовах НВК “школа – дитячий садок“). Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 33-37.

Федорова, М. А. (2010) Підходи до виховання духовних цінностей дітей та молоді в історії розвитку вітчизняної педагогічної думки. Іван Огієнко в діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому): Збірник наукових праць. pp. 309-317.

Федорчук, Л. П. (2010) Журналіст конвергентної редакції: нові виклики професії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 209-212.

Франовський, А. Ц. (2010) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ - ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ. НАУКОВИЙ пошук МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ, 3. pp. 3-6.

Франовський, А. Ц. (2010) НАУКОВО–ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (3). pp. 3-7.

Х

Халін, В. В. (2010) Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури. Волинь-Житомирщина (21). pp. 160-165.

Халін, В. В. (2010) Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 378-381.

Халін, В. В. (2010) Полісся і полісизми в поезії М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина, 1 (22). pp. 369-374.

Ханстантинов, В. О. (2010) Толерантність у політично нестабільному суспільстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 13-16.

Хант, Г. О. (2010) Відтворення концептуальних домінант німецької лінгвокультурної спільноти у фразеологічній картині світу. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Частина 1. Мовознавство. (2). pp. 38-40.

Хант, Г. О. (2010) Концептуальные доминанты немецкой лингвокультуры (на материале фразеологизмов современного немецкого языка). „Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и переспективы“ // Материалы Международной заочной научно-методической конференции.. pp. 344-349.

Хант, Г. О. (2010) Поняттєва складова концепту ПОРЯДОК / ORDNUNG. Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (14). pp. 267-270.

Хант, Г. О. (2010) Поняттєва складова національно-маркованого концепту ПУНКТУАЛЬНІСТЬ / PÜNKTLICHKEIT. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство (7). pp. 224-226.

Хархан, Г. Д. (2010) Ідеї статевого виховання у 20-30 роках ХХ століття в сучасній практиці інтернатного закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 209-215.

Харчишина, О. В. (2010) ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання (2 (4)).

Харчишина, О. В. (2010) ВПЛИВ НАУКОВИХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання (1 (3)).

Харчишина, О. В. (2010) ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці Національного університету харчових технологій (36). pp. 124-129.

Харчишина, О. В. (2010) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОСАІ ДЛЯ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Інноваційна економіка (1 (15)). pp. 97-100.

Харчишина, О. В. (2010) Структура організаційної культури підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету (2 (52)). pp. 295-298.

Харчишина, О. В. (2010) Сучасний інструментарій діагностики організаційної культури підприємства. In: Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 лист. 2010 р., Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці.

Харчишина, О. В. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. In: Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф., 25 червня 2010 р., Миколаївська філія Європейського університету. – Миколаїв.

Харчишина, О. В. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА». In: Важелі і механізми сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9–10 грудня 2010 р, Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ - Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2010) Управління організаційною культурою. In: Проблеми, напрями і механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів національної економіки: всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 6–7 травня 2010 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ.– Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2010) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Інноваційна економіка (5 (19)). pp. 147-150.

Харчишина, О. В. (2010) ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць, 1. pp. 225-228.

Харчишина, О. В. (2010) Харчова промисловість Житомирської області: економічні та організаційно-культурні чинники розвитку. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць (2 (19)). pp. 249-255.

Хмелінська, Р. М. (2010) Іншомовні вкраплення в мові І. Я. Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 135-140.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2010) Роль Кабінету Міністрів П.Скоропадського в 1918 р. у справі збереження історичних пам'яток та церковної спадщини українського народу. Література та культура Полісся (58). pp. 94-104.

Хорошун, О. О. (2010) Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. pp. 222-225.

Хорошун, О. О. (2010) Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 158-161.

Хімич, П. П. (2010) Витоки світогляду П. А. Тутковського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 40-44.

Ц

Царалунга, І. Б. (2010) Назви споруд у пам’ятках української мови кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика : наук. журн. (12). pp. 184-188.

Царалунга, І. Б. (2010) Помешкання українців кінця ХVІ – початку ХVІІ століття (на матеріалі Житомирських актових книг). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 186-199. ISSN 2220-7996

Царалунга, І. Б. (2010) Праслов’янська мовна спадщина у складі українських ойконімів на –ани (-яни). Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (59). pp. 152-160.

Цюряк, І. О. (2010) МУЗИЧНА ОСВІТА В ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Зб. наук. праць “Сучасна музика в сучасному світі” / [Ред. кол. М.А.Моісєєва (відп. ред.), С.В.Олійник, О.В.Плотницька].. pp. 121-128.

Ч

Чабан, Юрій (2010) Доля культурно-історичних цінностей Одеси під час Другої світової війни: історіографічний огляд проблеми. Волинські історичні записки (4). pp. 127-131.

Чемерис, О. А. (2010) Дослідження операційного компоненту фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 60-66.

Чепорова, Г. Є. (2010) Застосування ситуаційного методу навчання у формуванні професійної компетентності студентів-економістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 140-144.

Чернишенко, О. Є. (2010) Проблеми готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України до вільного володіння іноземною мовою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 193-198.

Чернишова, Т. М., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2010) Видовий склад та поширення підроду Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на території України. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (27). pp. 150-152.

Чернюк, С. Л. (2010) Міфологічна основа української народної казки «Ох». Літературознавчі студії (4). pp. 173-178.

Чернюк, С. Л. (2010) Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового. Літературознавчі студії (25).

Чернюк, С. Л. (2010) Художня інтерпретація політики Російської імперії в поемі «Сон (Комедія)» Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 176-182.

Чернюк, С. Л. (2010) Художня інтерпретація політики російської імперії в поемі «Сон (комедія)» Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 176-183.

Чернілевський, Д. В. (2010) Методологія наукової діяльності. Вид-во АМСКП, Київ, Вінниця.

Чирчик, С. В. (2010) Поняття "компетенція", "компетентність", "професійна компетентність" в науці як ціннісні орієнтири дизайн-освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 82-85.

Чорноус, С. С. (2010) Жанрова своєрідність подорожей Юзефа Ігнація Крашевського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 223-227.

Чумак, Л. М. (2010) Lexicalization of English Nouns in Plural. XV TESOL – Ukraine National Conference: English Learning in the Context of the Long-life Education. p. 15.

Чумак, Л. М. (2010) Лексикалізація множини іменника сучасного англійського словотвору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 213-217.

Чупріна, О. В. (2010) Теоретичний аспект застосування інтерактивних технологій ігрового навчання на уроках рідної мови у початковій школі. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 р.).

Ш

Шабалін, Б. Г., Тітов, Ю. О., Чумак, В. В., Вишневський, О. А. (2010) Синтез та фазовий склад пірохлорових керамік ряду Са1-х SrхCe(Ti2-y, Zry)O7 (0 ≤ х ≤ 1; 1 ≤ у ≤ 2). Мінералогічний журнал, 32 (3). pp. 22-30. ISSN 0204-3548

Шаверський, В. К. (2010) Сучасні технології підвищення технічної майстерності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шанскова, Т. І. (2010) Мотиваційна орієнтація студентів гуманітарних спеціальностей щодо здобуття другої вищої освіти. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2 (3). pp. 258-266.

Шарапа, М. В. (2010) Культурна семантика у встановленні семантичної структури обрядових назв (на прикладі деяких середньополіських назв весняної обрядовості). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. (12). pp. 121-126.

Шарапа, Марина (2010) Назви обрядових предметів як лексико-семантична група номінації традиційних весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 381-391.

Шарлович, З. П. (2010) Теоретичні засади формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини як провідної умови медсестринської діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 199-202. ISSN 2076-6173

Шаюк, А. В., Музика, О. Л. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психогенетика». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 544-554. ISBN 978-966-485-070-1

Швачко, С. О. (2010) Семантичні девіації у числівниковій родині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 17-20.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування лексичних умінь та навичок (на основі творів Валерія Шевчука). Волинь-Житомирщина (20). pp. 382-389.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування синтаксичних умінь та навичок (на основі творів Т. Г. Шевченка). Волинь-Житомирщина (21). pp. 323-332.

Шевцова, Л. С. (2010) Використання синтаксичного матеріалу в процесі розвитку зв’язного мовлення. Педагогічна Житомирщина (5-6). pp. 16-18.

Шевцова, Л. С. (2010) Використання синтаксичного матеріалу в процесі розвитку зв’язного мовлення. Педагогічна Житомирщина (5-6). pp. 16-18.

Шевчук, Андрій (2010) Судова влада в Російській імперії першої половини ХІХ ст.: історіографічний огляд. Волинські історичні записки (4). pp. 69-81.

Шевчук, Богдан (2010) Здійснення фінансового контролю Волинською казенною палатою наприкінці XVIII – 1860-х рр. ХІХ ст. Волинські історичні записки (4). pp. 132-140.

Шевчук, О. О. (2010) Особливості дослідження структурної організації концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 230-233. ISSN 2076-6173

Шевчук, Т. В., Пампура, М. М. (2010) Поширення та екологія молюсків роду Unio(Моllusca: Віvalvia: Unionidae) на території України. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". pp. 63-64.

Шевчук, Андрій (2010) Формування дворянського станового суду в українських губерніях Російської імперії. Науковий журнал. "Історія. Філософія. Релігієзнавство". (1-2). pp. 61-69.

Шевчук, Богдан (2010) Волинська казенна палата - виконавець конфіскації маєтностей учасників польського повстання 1830-1831 рр. Сумський історико-архівний журнал. До 65 річниці перемоги у Другій світовій війні (10-11). pp. 211-215.

Шевчук, П. Г. (2010) Проблема вибору мови та середовища програмування в якості засобу навчання. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 30-31.

Шелюк, І. О., Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Денисюк, Р. О. (2010) Хімічне травлення нелегованого та легованого станумом ІnАs розчинами систем Н2О2–HBr-лимонна (винна) кислота. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Шиленко, О. А. (2010) ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СПОЛУЧЕНЬ(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Мова і концептуальні картини світу (31). pp. 402-406.

Шиленко, О. А. (2010) Фразеологізація в англійській фаховій мові економіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 228-231.

Шимон, О. М. (2010) Особливості навчання сервісів інтернет у шкільному курсі інформатики. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 32-33.

Шимон, О. М., Колос, К. Р., Шевчук, П. Г., Прилуцька, Н. С. (2010) Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів інформатики. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. pp. 73-81.

Шиян, Т. В. (2010) Використання подкастів у викладанні курсу "Business English" для студентів гуманітарних спеціальностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 145-148.

Школяр, Н. В. (2010) Зв'язок художнього часу та простору в оповіданні Є. Ярошинської "Гість". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 148-151.

Шкіль, Л. Л. (2010) Сексуальність як різновид етичної субстанції (у розвідках Мішеля Фуко). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (34). pp. 300-306. ISSN 2076-1554

Шліхта, Г. О. (2010) Соціально-психологічні аспекти проведення профорієнтації в загальноосвітньому закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 86-88.

Шмельова, Т. В. (2010) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 147-150. ISSN 2076-6173

Штакіна, Л. О., Молібог, О. І. (2010) Вербалізація лекційного дискурсу в гендерному аспекті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 77-80.

Шупта, І. М. (2010) Підготовка майбутніх менеджерів аграрної сфери економіки в контексті тенденцій розвитку світових освітніх систем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 116-120.

Щ

Щастна, Г. І. (2010) Дискурсивні стратегії переможця. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 228-231. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2010) Афективні стратегії та прийоми в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 67-70. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2010) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Other. Вид-во: "Полісся".

Щехорський, А. Й., Рудківський, О. А. (2010) АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ВІСНИК ЖДТУ (2(52)). pp. 307-311.

Щигло, Л. В. (2010) Cловотвірна активність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Ю

Юрченко, Д. Ю. (2010) Господарський комплекс родини харитоненків у кінці ХІХ – початку ХХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 57-61.

Юрчук, О. О. (2010) Інверсивна модель стосунків між колонізованим та імперським у повісті "Художник" Т. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). ISSN 2220-7996

Юрчук, О. О. (2010) Іронічна трансформація імперського та національного у романі О.Ільченко "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця". Літературознавчі студії. Випуск 4. pp. 179-186.

Юрчук, О. О. (2010) Житомирська прозова школа: нативізм (В. Шевчук) і контракультурація (В. Даниленко). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 218-231. ISSN 2220-7996

Юрчук, О. О. (2010) Жінка в українському постколоніальному світі:у пошуках національного героя (за романом О.Забужко "Польові дослідження з українського сексу"). Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених (18). pp. 182-186.

Юрчук, О. О. (2010) Творчість О. Теліги: реінкарнація української жіночості в умовах потреби боротьби за українську націю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 209-212. ISSN 2076-6173

Я

Яблонська, А. М. (2010) Історичні аспекти розвитку плавання в Україні. матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 326-328.

Яворська, Т. Є. (2010) Визначення ефективності навчально-тренувального процесу кваліфікованих стрибунів у довжину з розбігу. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту, 3 (5). pp. 171-174. ISSN 1818-9172

Яворська, Т. Є. (2010) Особливості прогнозування результативності спортсменів як фактора підвищення ефективності навчально-тренувального процесу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (3). pp. 148-150. ISSN 1818-9172

Яворська, Т. Є. (2010) Програмоване управління технічною підготовкою спортсменів, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу. XIV Міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт і спорт для всіх". pp. 572-573.

Яворська, Т. Є. (2010) Факторний аналіз найінформативніших параметрів стрибунів у довжину з розбігу. Молода спортивна наука України, 1 (14). pp. 375-380. ISSN 978-966-2328-01-1

Яворська, Т. Є. (2010) Ефективність застосування грязей Сакського озера в лікуванні хворих гонартрозом на санаторно-курортному етапі в реабілітаційному центрі "Дениші". Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 263-267.

Яворська, Т. Є. (2010) Теоретико-методичні аспекти підготовки студентів з функціональними обмеженнями засобами фізичної культури. Особа з вадами здоров’я в сучасному суспільстві: стратегії та основні заходи модернізації взаємин / за наук. ред. док. соц. наук, доцент О.М. Дікова-Фаворська. pp. 555-570. (Unpublished)

Яковенко, О. А. (2010) Використання досвіду народознавства в сучасній освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 13-133.

Яковлева, О. В. (2010) Особливості мовного середовища в Україні та в українських ВНЗ у ході модернізації системи освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 18-24.

Якса, Н. В. (2010) Педагог як суб’єкт полікультурного середовища. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 64-67.

Якубова, Т. А. (2010) Північне Причорномор’я в документах гетьмана І. Мазепи (XVII ст.). Волинські історичні записки (4). pp. 90-96.

Янковська, О. І. (2010) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. In: «Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи» Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. , 8–22 лист. 2010 р., Харк. нац. ун-т. — Харків.

Янковська, О. І. (2010) Інноваційна активність приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області. In: [«Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи», 25–26 лист. 2010 р., Житомир.

Янковська, О. І. (2010) Еволюція моделей інноваційного процесу. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (2).

Янковська, О. І. (2010) Особливості інновацій в сільському господарстві. In: Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. «Економіка ХХІ століття : виклики та проблеми», Листопад 2009 р., Закарп. держ. ун-т. — Ужгород .

Янковська, О. І. (2010) Приватні сільськогосподарські підприємства як основа впровадження інновацій. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1). pp. 249-253.

Янковська, О. І. (2010) Стан управління інноваційними процесами в приватних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2 (2). pp. 173-180.

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І. (2010) Аналіз деяких діагностичних ознак молюсків роду Unio (Bivalvia, Unionidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 570-573. ISSN 2078-2357

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І. (2010) Морфологія черепашки та м’якого тіла беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) басейну Дніпра. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 120-126. ISSN 0206-5657

Янович, Л. М., Пкампура, М. М. (2010) Фауна, распространение, экология моллюсков родов Pseudanodontа и Anodontа (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в бассейне Днепра Украины. Экология водных беспозвоночных. Сборник материалов Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Филарета Дмитриевича Мордухай-Болтовского. pp. 367-370.

Янович, І. В., Ахранович, О. Р., Марковська, Л. А., Савельєв, Ю. В. (2010) Деградуючі пінополіуретани на основі лактози. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну (4). pp. 154-159.

Янович, Л. М., Васильева, Л. А. (2010) Некоторые особенности морфологии двустворчатых моллюсков рода Unio фауны Украины. Actualne problemy nowoczesnych nauk-2010: VI мiedzynarod. naukow.-prakt. konf.. pp. 81-86.

Янович, Л. М., Пампура, М. М. (2010) ФАУНА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ РОДОВ PSEUDANODONTА И ANODONTА (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА УКРАИНЫР. Экология водных безпозвоночных : сборник материалов Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Ф.Д. Мордухай-Болтовского. pp. 367-370.

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Васильева, Л. А., Янович, О. О. (2010) Перловицевые (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) рек города Житомира (Украина). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях: междунар. науч. конф. – Саранск. – 2010. pp. 33-35.

Яновська, О. А., Кичкирук, О. Ю. (2010) Спектрофотометричне та атомно-абсорбційне визначення іонів Fe3+ і Mn2+ у водних розчинах після їх попереднього концентрування. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Януш, О. Б. (2010) Дискурс у системі політичної лінгвістики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 81-84.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої розумової діяльності в романі "Волинь" Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологічні одиниці в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (25-26). pp. 198-202.

Янчук, Н. В. (2010) Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві. Житомирська сага"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 291-299.

Ярмошик, Іван (2010) Основні напрямки історико-краєзнавчого вивчення Волині польськими науковцями в 1930-х роках. Волинські історичні записки (4). pp. 37-46.

Ярмошик, Іван (2010) Історико-етнографічні дослідження Волині та слов'янщини Зоріана Доленги-Ходаківського. Інтелігенція і влада (19). pp. 232-242.

Ярмошик, Іван (2010) Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездецького (1814 – 1871 рр). Часопис української історії (17). pp. 49-55.

Ярмошик, Іван (2010) Волинезнавчі дослідження Яна Марека Ґіжицького (1844 – 1925 рр.). Часопис української історії (18). pp. 94-99.

Ярмошик, Іван (2010) Генеалогічні долі княжих ролів Волині у дорслідженнях польських істориків ХІХ ст. Мандрівець (3(87)). pp. 45-49.

Ярмошик, Іван (2010) Листопадове (1830-1831) та січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису “ROCZNIK WOŁYŃSKI” (1930-ті рр .). Мандрівець (1(85)). pp. 24-27.

Ярмошик, Іван (2010) Польська історична наука про військові події на Волині у середині ХVІІ ст. (на прикладі Чуднівської битви 1660 р.). Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані", 69 (1). pp. 7-11.

Ярмошик, Іван (2010) Поняття України та Волині у польській історіографії ХІХ століття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Історичні науки: Збірник наукових праць. Ювілейний випуск до 175 річчя національного педагогічного університету імені М.П. (6). pp. 232-239.

Ярмошик, Іван (2010) Томаш Падурра – співець-романтик історії України та Волині. Література та культура Полісся (57). pp. 49-57.

Ярмошик, Іван (2010) Участь волинських дослідників у підготовці матеріалів “Polskiego slownika biograficznego” у 1930-х роках. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки (22). pp. 89-94.

Яценко, С. А. (2010) Гуцульські назви продуктів харчування страв і напоїв у романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Іванчик». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (15-16). pp. 97-102.

Яценко, С. А. (2010) Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 317-327.

Яценко, С. А. (2010) Староукраїнська спадщина в лексиці західнополіського діалекту (на матеріалі назв рідких страв). Волинь філологічна: Текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі (9). pp. 90-96.

Яцик, С. П. (2010) Понимание бытия человека путем анализа экзистенциального восприятия собственного "Я". In: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ -2010» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев, А. В. Андриянов, 12 – 15 апреля 2010 г., Москва.

Яцик, С. П. (2010) Філософське розуміння алгоритму екзистенціального сприйняття як основи для розуміння буття сучасної людини. In: Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”, 15-16 квітня, 2010р., Львів.

Ящук, Л. В. (2010) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 321-332.

This list was generated on Wed Apr 24 15:47:44 2024 EEST.