Items where Subject is "Q Science > Q Science (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | G | M | S | T | Y | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 665.

A

Adamczyk, Barbara (2015) Organizacje pozarządowe w Polsce jako platforma wsparcia i promocji działań streetworkerskich skierowanych do dzieci ulicy. Українська полоністика (12). pp. 3-15. ISSN 2220-4555

C

Chmielewska, Karolina (2015) Pierwsze przewodniki tatrzańskie jako źródło do badań etymologicznych regionu. Українська полоністика (12). pp. 60-64. ISSN 2220-4555

G

Goralskiy, L. P. and Guralska, S. V. and Kolesnik, N. L. and Sokulskiy, I. M. (2018) The features of the structural organization of spinal ganglia in a subphylum of vertebtates. Vestnik Zoologii. ISSN 2073-2333

Goralsky, L. and Sokulsky, I. and Kolesnik, N. and Dunaievska, О. and Radzіkhovsky, N. and Vaseikina, J. (2021) Features of histomorphology of the pituitary gland, spinal cord and cerebral in cattle. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral.

M

Matviichuk, B. V. and Matviichuk, N. H. and Matkovska, S. I. and Prystavskyi, M. M. (2021) Spatial analysis of the impact of main agrochemical characteristics of the soil on grain crops yield in the Volyn region. Ukrainian Journal of Ecology. pp. 110-115.

Matviichuk, B. V. and Pysarenko, P. V. and Matviichuk, N. H. (2021) Spatial and temporal yield dynamics of corn for grain within the Volyn region. Ukrainian Journal of Ecology. pp. 169-176.

Mezhzherin, S. V. and Chayka, Yu. and Vlasenko, R. and Zhalay, O. and Garbar, O. (2021) The Genetic Structure Features of the Amphimictic Earthworm Aporrectodea caliginosa. Cytology and Genetics.. pp. 420-426.

S

Sabała, Martyna and Żurek, Aleksandra (2015) Kolos, stypa, legitka, czyli o słowniku języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Українська полоністика (12). pp. 72-78. ISSN 2220-4555

Sobczak-Michałowska, Marzena (2015) "Architekci" życia seksualnego młodzieży. Українська полоністика (12). pp. 86-100. ISSN 2220-4555

Sovhira, S. and Lavryk, O. and Tsymbalyuk, V. (2019) Valley-river landscape- technlcal systems: Southern Buh ecocorrldor. Other. Palmarius.

Szwagrzyk, Aleksandra (2015) Cichy katastrofizm: Czesław Miłosz i Józef Czechowicz. Українська полоністика (12). pp. 65-71. ISSN 2220-4555

T

Tsekhmistren, S. I. and Bityutskyy, V. S. and Tsekhmistrenko, O. S. and Horalski, L. P. and Tymoshok, N. O. and Spivak, M. Y. (2020) Bacterial synthesis of nanoparticles: A green approach. Biosystems Diversity. ISSN 2519-8513

Tymoshenko, L. S. and Vasylchenko, O. A. and Lishchuk, A. V. and Nezbrytska, I. M. and Loshytsky, P. P. (2017) Electromagnetic biostimulation of phycobiliproteins content in Сyanobacteria. Біологічні дослідження - 2017. pp. 351-352.

Y

Yanovska, E. S. and Vretik, L. and Sternik, D. and Кичкирук, О. Ю. and Nikolaeva, O. and Buriachenko, I. (2016) In situ polymerization of 4-(methacryloylamino) phenyl-2-methylacrylate on the surface of silicagel. French-Ukrainian Journal of Chemistry, 4 (2). pp. 47-54. ISSN 2312-3222

Є

Євпак, Олена and Франовський, А. Ц. (2011) Використання інформаційних комп’ютерних технологій при вивченні поверхонь II–го порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 25-28.

Євтух, М. Б. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Ярошинської Олени Олександрівни «Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Єршов, В. О. (2015) Репертуар риторичних жанрів Правобережної України епохи пізнього Просвітництва: канон, цикли та інтенції. Українська полоністика (12). pp. 25-32. ISSN 2220-4555

Єфімова, Ганна and Королюк, О. М. (2014) Топологічні досліди на уроках математики в школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 27-29.

І

Іванова, М. Л. and Павловський, В. А. (2013) Збережена пам'ять. Біологічні дослідження - 2013. pp. 203-204.

Іванова, С. В. (2008) Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 106-110.

Іванюк, М. В. (2011) Характеристика сучасного англомовного наукового дискурсу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 138-140.

Івасюк, О. С. (2011) Категорія експресивностi (на матеріалі ідіом англомовної ідіоматики). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 141-143.

Ільченко, О. М. (2005) Метамова науки: лексикографічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 12-15.

А

Айунц, Л. Р. (2010) Збір і статистична обробка матеріалів досліджень у фізичної культурі. Manual. Вид-во ЖДУ.

Айунц, Л. Р. (1998) Системно-структурний зміст сучасної фізичної і спортивної підготовки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 79-81.

Алпатова, О. М. and Костюк, В. С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Екологiя» для студентів спеціальності 6.040102 Біологія. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Алпатова, О. М. (2010) Водные раковинные амебы (Testacealobosea; Testaceafilosea) Житомирского и Киевского Полесья (Украина). In: Тезисы докладов XIV Школы-конференции молодых учёных Борок, 2010 (Борок, 26-30 октября 2010 г.), 26-30 жовтня 2010, Борок, Росія.

Алпатова, О. М. (2013) Вплив основних абіотичних чинників водного середовища на черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) Українського Полісся. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 18-29.

Алпатова, О. М. (2012) Розподіл черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) в водоймах українського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (4(53)). pp. 27-34. ISSN 2078-2357

Алпатова, О. М. (2011) Сезонная динамика раковинных амеб (testacealobosea; testaceafilosea) в р. Гуйва (Житомирское Полесье, Украина). In: IV Міжнародний Симпозіум, присвячений памяті чл.-кор. АН СРСР (РАН) Ю.І. Полянського, 17-21 жовтня 2011 , Тольятті, Росія.

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм Житомирського Полісся. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2011 Матеріали II науково-практичної конференції для молодих учених та студентів. pp. 26-27.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) Сучасний стан системи найпростіших та положення в ній черепашкових амеб і гетеротрофних джгутикових. «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р., м. Харків, Україна). pp. 227-228. ISSN ІSВN 978-617-578-076-3

Амелічкіна, В. В. and Шевчук, Т. В. (2015) Рухова активність школярів – запорука здорового способу життя. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 8-11.

Андрусишин, Т. В. (2013) Вміст важких металів у Bombina Bombina L. з р. Збруч. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 172-173.

Андрійчук, Т. В. (2020) Природно-заповідний фонд Житомирської області: історія формування, сучасний стан. Актуальні проблеми біологічної науки. pp. 159-161.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Тарасова, Ю. В. (2019) Географічне поширення і чисельність калюжниці в Україні. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 32-35. ISSN 2414-9810

Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. and Костюк, В. С. (2022) Володимир Бондарчук – вчений, педагог, громадський діяч, людина. Краєзнавство рідного краю: історія та сьогодення (63). pp. 108-115.

Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. and Костюк, В. С. and Демчук, Н. С. (2020) Природно-заповідний фонд Житомирської області. Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність (60). pp. 488-490.

Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. and Коцюба, І. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять Обов’язкової освітньої компоненти Метеорологія і кліматологія. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Андрійчук, Т. В. and Гайдаржи, К. Г. (2020) Території Амазонії, що знаходяться під охороною. The 9th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”. pp. 260-264.

Андрійчук, Т. В. and Хом’як, І. В. and Демчук, Н. С. and Власенко, Р. П. and Костюк, В. С. (2021) Еколого- просвітницький маршрут "Священні джерела Словечансько-Овруцького кряжу". Географія та туризм (64). pp. 53-60.

Аннамухаммедов, А. О. and Буханевич, Н. В. and Ількевич, Н. С. and Каленська, В. П. and Мелещенко, А. А. (2018) Отруйні рослини як біологічний фактор небезпеки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Аннамухаммедова, О. О. (2016) Небезпечність наркотичної залежності. Перша (долікарська) допомога. Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України.

Аніщенко, О. В. (2015) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента Аніщенко Олени Валеріївни на дисертаційне дослідження КОНОВАЛЬЧУКА Івана Івановича «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах», подане на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Астахова, Л. Є. (2021) Development of professional competencies of future teachers of natural sciences. Scientific journal (41). pp. 24-33. ISSN 2391-9167

Астахова, Л. Є. and Антоні, С. В. (2022) Таксономічний аналіз інтродукованої дендрофлори парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна (м. Житомир). The 8th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (January 26-28, 2022).

Астахова, Л. Є. and Киричук, Г. Є. and Корево, Н. І. and Пацюк, М. К. (2022) Методичні рекомендації до організації та проведення навчальної практики з освітньої компоненти «Ботаніка» у режимі дистанційного навчання. ЖДУ ім. І. Франка.

Астахова, Л. Є. and Мидловець, К. В. (2020) Видова різноманітність роду Spiraea L. в урбанофлорі Житомира. Science and education: problems, prospects and innovations (29-31 грудня 2020). pp. 492-494.

Ахметов, Р. Ф. (2006) Інформативність технічних параметрів стрибунів у висоту з розбігу. Молода спортивна наука України, 2 (10).

Ахметов, Р. Ф. (2006) Біомеханічні ергогенні засоби в системі підготовки висококваліфікованих стрибунів у висоту. Науково-методичний журнал "Теорія і практика фізичного виховання" (1-2). pp. 76-79.

Ахметов, Р. Ф. (2015) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Печка Олександра Миколайовича за темою: «Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Ахметов, Р. Ф. (2004) Тест на визначення переваги силових, швидкісних або швидкісно-силових компонентів у рівні фізичної підготовки стрибунів у висоту. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. pp. 165-168.

Б

Бабич, Г. Б and Мірошніченко, М. В. and Красюк, Ю. М. (2017) Біохімічний статус перлівниці Unio tumidus (Philipsson, 1788) за впливу коливання підвищених температур водного середовища. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 248-250.

Бабич, Ю. В. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2022) Вплив іонів CR (ІІІ) на показники дихання аловидів Planorbarius Corneus S. L. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) гідромережі України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (86). ISSN 0206-5657

Барвінок, К. В. and Грищук, С. М. (2016) Використання занять фітнесом для оптимізації маси тіла. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 13-17.

Барвінок, К. В. and Грищук, С. М. (2016) Вплив фітнес технологій на м’язеву та жирову масу жінок. Біологічні дослідження – 2016. pp. 217-218.

Басюк, В. С. and Максименко, Ю. В. (2022) Створення біоматеріалів шляхом розширення генетичного коду. Біологічні дослідження – 2022.

Басюк, В. С. and Шевчук, Л. М. (2022) Загибель на дорогах України диких тварин. Біологічні дослідження – 2022.

Батарчук, О. П. (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЕЗЕРВИ ОРГАНІЗМУ ЯК ПОКАЗНИК ЗДОРОВ’Я. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 448-452.

Безкоровайний, А. О. and Зинь, А. Р. and Гарасим, Н. П. and Лень, Ю. Т. and Санагурський, Д. І. (2017) Дослідження активності Nа+, K+-АТФ-ази мембран зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за впливу похідних 1,4 нафтохінону. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 250-256.

Белей, Л. М. and Вередюк, Л. П. and Васкул, Н. М. (2017) Лісівничі дослідження на об’єктах природно-заповідного фонду Говерлянського ПНДВ Карпатського національного природного парку в місцях зростання лілії лісової. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 188-189.

Бенедисюк, М. М. (2018) Інтеграція міжпредметних зв’язків фізики та математики. Науковий пошук молодих дослідників (11).

Бенедисюк, М. М. (2018) Задачі з фізичним змістом на уроках математики як можливість інтеграції шкільних курсів математики і фізики. Other. Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін : монографія / за ред. доц. А. В. Прус. – Житомир : Вид-во «Рута».

Бенедисюк, М. М. (2018) Міжпредметні зв’язки як засіб формування наукового світогляду школярів. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції.

Бенедисюк, М. М. (2019) Створення системи завдань для формування поняття скалярної величини у процесі вивчення фізики й математики. Фізика та астрономія в рідній школі (1).

Биков, В. Ю. and Спірін, О. М. and Сороко, Н. В. (2015) Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 1. pp. 91-100. ISSN 2411-4685

Биков, В. Ю. and Спірін, О. М. and Шишкіна, М. П. (2015) Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: збірник наукових праць. - Вип. 43 (47) частина 2. pp. 178-206. ISSN 2078-7812

Бистрицька, Олена and Королюк, О. М. (2013) Задачі за готовими малюнками на уроках стереометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 146-149.

Бобровник, В. О. and Грищук, С. М. (2021) Аналіз мотивації до занять фізичними вправами міських та сільських школярів. Біологічні дослідження - 2021. pp. 361-362.

Бовсуновська, М. О. and Корнійчук, Н. М. and Шевчук, Д. В. (2015) Профілактика захворювань хребетного стовпа засобами фізичного виховання. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 34-37.

Богінська, А. С. (2011) Прагматична диференціація нової лексики та її зв'язок із семантикою. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 33-35.

Бойко, Анна and Михайленко, В. В. (2016) Теорема про нульвий об'єм лінійчатих поверхонь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Бойко, Н. С. and Кривдюк, Л. М. (2017) Liriodendron tulipifera L. у ландшафтах дендрологічного парку «Олександрія» НАН України. Біологічні дослідження – 2017. pp. 51-52.

Бойчук, І. Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Житомирського державного університету (63). рр.100-104.

Бондаренко, Тетяна and Сверчевська, І. А. (2013) Функціонально-графічний метод розв'язування рівнянь та їх систем з параметром. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 140-142.

Бондарчук, Л. В. and Пацюк, М. К. (2021) Амеби групи DISCOSEA CAVALIER-SMITH ET AL., 2004 з епілітних й епіфітних мохів і лишайників Житомирської області. Біологічні дослідження - 2021. pp. 63-65.

Бондарчук, Олеся (2015) Функціонування малих жанрових форм (ґавенд, анекдотів і новел) у мемуарах Т. Бобровського. Українська полоністика (12). pp. 15-24. ISSN 2220-4555

Бреславський, В. О. (2015) Оцінка якості надання послуг в мережах стільникового зв’язку у світі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 264-271. ISSN 2076-6173

Бродський, Ю. В. and Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. (2002) Системологічний підхід до аналізу технічних, суспільних та біолого-екологічних систем. Вісник ДАУ (2). pp. 7-13.

Броницька, Г. В. (2014) ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 399-402.

Брощак, І. С. and Пида, С. В. (2017) Перспективи використання картопляного соку для виробництва органічного добрива. Біологічні дослідження - 2017. pp. 366-368.

Бугаевский, К. А. (2017) Вклад И. М. Мечникова в мировую науку, отражённый в филателии, нумизматике и фалеристике. Біологічні дослідження - 2017. pp. 353-355.

Буряченко, С. В. and Мельник, В. В. (2017) Молекулярний механізм редагування генів нанокристаллами HyHal. Біохімічні процеси едитингу. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 252-253.

Бібікова, Ю. В. and Довгій, Ю. Ю. (2017) Поширення педикульозу у світі. Біологічні дослідження - 2017. pp. 358-359.

Білогрива, Н. С. (2014) КОЛЕКЦІЯ НАСІННЯ, ЯК НАОЧНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 492-494.

Білоус, В. Й. and Місяць, Н. К. (2011) «Єврейське питання» на Житомирщині: соціологічний аспект. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Білявська, В. С. (2015) Мемуаристика Єви Фелінської в контексті літературного процесу середини ХІХ ст. Українська полоністика (12). pp. 3-14. ISSN 2220-4555

Білявська, В. С. and Єршов, В. О. (2013) У вінець шани Ю. І. Крашевського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 312-316. ISSN 2076-6173

Бірук, Н. П. (2019) Наукові та авторські школи в українській педагогічній науці. Інноваційна педагогіка, 2 (14). pp. 13-17. ISSN 2663-6085

Бітнер, Д. В. and Плужник, А. В. (2022) Методична розробка квесту «Дендрологічні таємниці Житомира». The III International Scientific and Practical Conference «Society and science. Problems and prospects», January 25 – 28, 2022.

В

Вагіс, Ю. Г. (2017) Комп’ютерні методи дослідження закономірностей запису генетичної інформації в ДНК. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 253-256.

Вакулко, С. П. and Грищук, С. М. (2015) Використання рухливих і спортивних ігор при проведенні оздоровчої роботи зі школярами середнього шкільного віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Вакулко, С. П. and Грищук, С. М. (2015) Використання рухливих і спортивних ігор при проведенні оздоровчої роботи зі школярами середнього шкільного віку. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 463-465.

Везетіу, К. В. (2012) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 181-186.

Величко, Л. П. (2012) ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ З ХІМІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН: МІСЦЕ В КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ІЄРАРХІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 96-99.

Вербельчук, Наталія and Королюк, О. М. (2015) Застосування математичних моделей в біології. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Вербівський, Д. С. (2017) Роль проектної діяльності у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (12). ISSN 2519-254X

Вискушенко, Д. А. and Максименко, Ю. В. and Андрійчук, Т. В. and Макаревич, Л. В. (2022) Генетично модифіковані гідробіонти як об’єкти утримання у шкільному акваріумі. Current challenges, trends and transformations.

Вискушенко, Д. А. and Максименко, Ю. В. and Андрійчук, Т. В. and Молчанова, М. В. (2022) Особливості утримання прісноводних креветок в акваріумі. Implementation of modern technologies in science.

Вихрущ, А. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Алли Анатоліївни Мелещенко «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. UNSPECIFIED.

Вишневський, А. В. (2017) Аналіз санітарного стану лісів ДП«Новоград-Волинське ДЛМГ» та заходи по його покращенню. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 190-191.

Вишневський, А. В. (2013) Природно-кліматичні особливості та характеристика лісового фонду Рівненського Полісся. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 207-209.

Власенко, А. В. and Грищук, С. М. (2014) Дипломна робота на тему: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. [Experiment]

Власенко, Р. П. (2022) Основи геоурбаністики навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власенко, Р. П. and Андрійчук, Т. В. and Яковлева, В. А. (2021) Посібник для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Географія населення» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власенко, Р. П. and Костюк, В. С. and Андрійчук, Т. В. (2020) Демографічна ситуація у місті Житомирі. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття - 2020. pp. 172-175.

Власенко, Р. П. and Корнійчук, Н. М. and Данилюк, Л. І. (2012) Особливості медико-педагогічного контролю за фізичною підготовкою бігунів на середні дистанції. Материали за VІІІ Международна научна практична конференция. Новини на научния прогрес - 2012., 10. pp. 66-68.

Власенко, Р. П. and Опанащук, А. А. (2012) Вплив фізичних навантажень на серцево-судинну систему дітей середнього шкільного віку, які займаються футболом. Materiály VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Dynamika naukowych badan - 2012" (22). pp. 87-89.

Вовченко, І. І. and Давидюк, Л. В. (2014) МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БІГУНІВ НА 400 МЕТРІВ. Студентська спортивна наука - 2014. pp. 41-43.

Вознюк, О. В. (2020) Universal matrixes of knowledge as an important educational resource. In: 1st Virtual International Conference on Sustainable Education SEVIC 2020 (sevic.org)., December 11-13, 2020, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, NGO “Sustainable Development Landmarks” (Ivano-Frankivsk, Ukraine. (In Press)

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелинейного прогнозирования исторических событий позволяет изменить мир к лучшему. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2022) О субъективном опыте в познании мира. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2012) Педагогическая синергетика. Documentation. ЖГУ им. И. Франко.

Вознюк, О. В. (2021) Философские аспекты теории критических явлений. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. and Ованден, Л. М. and Овандер, С. Л. (1999) Ecology as Philosophical Problem: on the Concept of the Ecology of Wholeness. Environmental Science and Technology : Proc. of the 6th Intern. Conf., Greece, 30 Aug. – 2 Sept., С. pp. 35-42.

Войтенко, О. А. (2012) Проектування інтерактивних медіа систем. Їх розвиток та застосування у сучасному світі. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Вручинська, А. М. and Сверчевська, І. А. (2016) Золота пропорція та її застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Вінярська, Г. Б. and Бондар, О. І. and Галиняк, О. В. (2017) Вплив натрій селеніту на фотосинтетичну активність та енергетичний метаболізм у Chlorella vulgaris Beij. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 256-257.

Вітковський, Олексій and Франовський, А. Ц. (2016) Елементарні побудови циркулем та лінійкою з обмеженнями. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів/ за ред. доц. О.М.Королюк (9).

Г

Гавриловський, С. О. (2022) Методичні рекомендації щодо організації проведення науково-дослідницької роботи майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Управління закладом освіти». [Teaching Resource]

Гавриловський, С. О. (2022) Програма спеціалізованого курсу «Організація та проведення науково-дослідницької роботи з майбутніми керівниками закладів освіти в умовах магістратури» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Управління закладом освіти». [Teaching Resource]

Гавриловський, С. О. (2022) Формування персонального бренду менеджера освіти. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя. pp. 61-64.

Гаевский, Е. Е. and Чаюкова, Е. В. and Юревич, С. Е. (2014) Характеристика структуры комплекса микробиоты оптимизированной дерново-подзолистой песчаной почвы. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 402-404.

Галкін, С. І. (2017) Використання плодових рослин у ландшафтному дизайні дендропарку «Олександрія» НАН України. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 191-192.

Галкін, С. І. and Драган, Н. В. and Оверченко, І. Г. and Пидорич, Ю. В. (2017) Гідрологічний режим і відпад Quercus robur L. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 193-195.

Гальчевська, О. А. (2015) Мобільний доступ до наукометричних систем у науково-педагогічних дослідженнях майбутніх докторів філософії. Навчально-науковий інститут комп'ютерних інформаційних технологій Національний авіаційний університет, Україна.

Гальчевська, О. А. (2015) Переваги та недоліки використання системи Google Scholar у науково педагогічних дослідженнях. ITEA-2015. (In Press)

Гальчевська, О. А. (2015) Проектування моделі використання хмарних інформаційно-аналітичних сервісів системи Google Scholar у підготовці докторів філософії. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Гальчевський, Василь and Франовський, А. Ц. (2011) Застосування дериваційних формул при розв’язуванні задач з диференціальної геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 23-25.

Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Геоінформаційні технології в географії». ЖДУ ім. Івана Франка.

Гарбар, О. В. and Гарбар, Д. А. (2022) Тестові завдання для поточного контролю знань студентів з освітньої компоненти «Біологія» (частина 1). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гарбар, О. В. and Рябченюк, С. М. (2022) Оцінка динаміки оселищ за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Козачелагерської арени Нижньодніпровських пісків). Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи.

Гарбар, О. В. and Хом’як, І. В. and Власенко, Р. П. and Кадлубовська, Н. С. (2020) Lumbricides as a bio-indicators of the influence of electrical transmission line in the conditions of Ukrainian Polissia. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (63 (1)). pp. 4-18.

Гарлінська, А. М. and Олехнович, К. В. and Пацюк, М. К. and Ямкова, Г. І. and Юмашева, О. О. (2018) Діагностика показників креативних якостей майбутніх учителів фізичної культури. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 178-180.

Гарлінська, А. М. and Тарадайник, М. М. and Грищук, С. М. (2019) Гігієна: Методичні рекомендації до лабораторних занять. [Teaching Resource]

Гаріфулліна, Н. В. and Грищук, С. М. (2020) Епідеміологія та підходи до лікування і профілактики раку шийки матки в Україні. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». pp. 216-222.

Гекалюк, С. В. and Чернуха, І. С. (2015) Особливості функціонування гепатобіліарної системи спортсменів. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 47-50.

Герасимчук, Л. В. and Валерко, Р. А. (2014) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 3 КЛАСУ НОВОВЕЛІДНЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 496-500.

Гилун, І. О. and Ляшевич, А. М. (2015) Вплив здорового способу життя на фізичний стан здоров’я людини. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 50-53.

Гирина, А. А. (2016) Точковий масаж. Масаж біологічно активних точок. Біологічні дослідження - 2016. pp. 249-250.

Гирина, А. А. and Гарлінська, А. М. and Ямкова, Г. І. and Юмашева, О. О. (2019) Види та завдання спортивного масажу. Біологічні дослідження-2019. pp. 384-385.

Говорова, Ю. С. and Зінченко, О. В. and Боброва, О. М. and Компанієць, А. М. (2017) Термодинамічний аналіз денатурації гемоглобіну у присутності оксиетильованого похідного гліцерину зі ступенем полімеризації n=5 після охолодження до -196°C. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 258-259.

Годлевська, Д. К. and Мардаревич, М. Г. and Пасічна, О. О. (2017) Використання нитчастих водоростей Cladophora glomerata (l.) Kűtz. для очищення води від важких металів. Біологічні дослідження - 2017. pp. 368-366.

Гон, І. М. (2012) НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВА ВІРОСПОВІДАННЯ І ПУБЛІЧНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ ПЕРІОДУ ІНКОРПОРАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 187-191.

Гончаровська, І. В. and Кузнєцов, В. В. and Галушко, В. М. and Антонюк, Г. О. (2017) Дослідження хімічного складу плодів яблунь колекції національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 259-261.

Горальський, Л. П. and Глухова, Н. М. and Сокульський, І. М. (2020) Морфологічні особливості легенів кроля. Наукові горизонти. ISSN 2663-2144

Горальський, Л. П. and Глухова, Н. М. and Сокульський, І. М. (2022) Функціональна морфологія легень статевозрілих хребетних тварин (Oryctolagus Cuniculus). Науковi читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини.

Горальський, Л. П. and Дунаєвська, О. Ф. and Колеснік, М. and Сокульський, І. М. and Горальська, І. (2020) Cyto- and histometry of ruminantia`s and horses mesenterial lymph nodes. Наукові горизонти (92). ISSN 2663-2144

Горальський, Л. П. and Дунаєвська, О. Ф. and Колеснік, Н. Л. and Стеченко, Л. О. and Гриневич, Н. Є. and Камінський, Р. Ф. and Сокуренко, Л. М. (2018) Ультрамікроскопічні особливості клітин та судин селезінки (експериментальне дослідження). Wiadomości Lekarskie.

Горальський, Л. П. and Ковальчук, О. and Сокульський, І. М. (2020) Pathamorphological changes of cats pancreata under acute pancreatitis. Наукові горизонти. ISSN 2663-2144

Горальський, Л. П. and Рагуля, М. Р. and Сокульський, І. М. (2022) Анатомо-топографічна характеристика серця статевозрілого свійського собаки. Науковi читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини.

Горальський, Л. П. and Радзиховський, М. Л. and Дишкант, О. В. (2019) Мікроскопічна будова серця, органів кровотворення та імунногенезу собак за експериментального відтворення парвовірозу. Наукові горизонти (79). ISSN 2663-2144

Горальський, Л. П. and Радзиховський, М. Л. and Заїка, С. С. (2018) Патоморфологічна диференційна діагностика парвовірусного та коронавірусного ентериту у собак. Наукові горизонти (66).

Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Глухова, Н. М. and Колеснік, Н. Л. (2022) Органометричні параметри легень статевозрілого коня. «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти».

Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Кавальчук, О. and Горальська, І. (2020) Features of pancreas structure in clinically healthy dogs and cats. Наукові горизонти (92). ISSN 2663-2144

Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Колеснік, Н. Л. and Радюк, Ю. Г. and Сокольський, В. П. (2019) Особливості морфології мозочка, спинного мозку та гіпофіза великої рогатої худоби. Наукові горизонти (79). ISSN 2663-2144

Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Рагуля, М. Р. and Колеснік, Н. Л. (2022) Мікроморфологія серця статевозрілого свійського коня. «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти».

Горбач, Т. В. and Мартынова, С. Н. (2017) Содержание инозитолфосфатов в крови и моче при гломерулонефрите. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 261-263.

Горбик, О. В. and Королюк, О. М. (2015) Переваги застосування векторного методу в курсі геометрії основної школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Горбик, Оксана and Фонарюк, О. В. (2015) Деякі способи усного множення. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Гордійчук, С. В. (2015) Основні принципи управління якістю професійної діяльності викладачів вищих медичний навчальних закладів. Проблеми освіти, 80 (2). pp. 62-67.

Гордієнко, М. В. and Максименко, Ю. В. (2022) Використання біотехнологій у виготовленні кисломолочної продукції. Біологічні дослідження – 2022.

Горощенко, В. Є. (2016) Деякі гігієнічні аспекти фізичного виховання і спорту. Біологічні дослідження - 2016. pp. 221-223.

Грабар, І. Г. and Матвійчук, Б. В. and Матвійчук, Н. Г. (2021) Синергізм систем живлення за біологізації вирощування картоплі в короткоротоційній сівозміні Полісся. Таврійський науковий вісник (117).

Грибан, Г. П. (2020) Фізичне виховання: проблеми та перспективи. Other. ПП Рута.

Грибан, Г. П. (2012) Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 105-109. ISSN 2076-6173

Григус, І. М. and Каськів, М. В. (2017) Негативний вплив тютюнопаління на організм підлітків. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 224-227.

Грицай, Наталія and Сверчевська, І. А. (2015) Застосування методів диференціального числення в задачах з економічним змістом. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Грищук, С. М. (2021) The health benefits of sport and physical education. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (83). pp. 66-77. ISSN 2300-3170

Грищук, С. М. and Гарлінська, А. М. and Корнійчук, Н. М. (2020) The evaluation of economic feasibility of cancer prevention by vaccination from papillomavirus infection in Ukraine. RAD Conf. Proc (4). pp. 155-160.

Грищук, С. М. and Гарлінська, А. М. and Корнійчук, Н. М. and Парий, В. Д. (2020) Approaches to the treatment of patients with end-stage renal disease in Ukraine. Book of Abstracts Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research. p. 166.

Грищук, С. М. and Парий, В. Д. (2020) Cervical cancer in Ukraine and the possibility of its prevention by vaccination against papillomavirus infection. Book of Abstracts Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research. p. 31.

Грищук, С. М. and Савчук, Ю. М. (2021) Оцінка рівня фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві – 2021: збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.

Грищук, С. М. and Яковенко, В. Я. (2021) Вплив занять карате на фізичну працездатність учнів середнього шкільного віку. Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс] (5). pp. 143-149.

Грищук, С. М. and Янчук, О. Т. (2022) Preventive examinations of breast cancer in the public health system. Current Trends in Young Scientists’ Research: IX All Ukrainian Scientific and Practical Conference.

Гроховська, Ю. Р. (2017) Екологічний резонанс як відгук екосистеми на антропогенний вплив. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 197-199.

Гудим, Н. Г. and Ганжа, Д. С. (2017) Екоморфічна структура угруповань фітоценозів на арені р. Дніпро в межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 199-201.

Гуляєва, Г. Б. and Богдан, М. М. and Гуляєв, Б. І. (2014) ВПЛИВ СУМІСНОЇ ДІЇ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН І ФУНГІЦИДУ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 46-49.

Гуменна, І. С. and Погоріла, І. О. (2014) ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДОВГОЛІТТЯ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 320-323.

Гуторчук, С. Л. (2021) Біологічні особливості та умови виникнення збудника Spongospora Subteranea Wallz, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження - 2021. pp. 18-20.

Гуторчук, С. Л. and Ковальчук, Л. П. (2021) Біологічні особливості збудника Spongospora Subteranea, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 20-23.

Гуторчук, С. Л. and Ковальчук, Л. П. and Нехрещенюк, В. П. (2021) Напрями дослідження збудника Spongospora Subteranea Wallz, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 23-26.

Гуторчук, С. Л. and Павлюк, Ю. М. and Шевчук, А. Е. (2022) Корисні та небезпечні властивості картоплі. Біологічні дослідження - 2022. pp. 56-60.

Д

Данилюк, М. С. (2015) Використання дослідницького методу на заняттях біології. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 484-485.

Данчук, Юлія and Дідківська, Т. В. (2015) Алгебраїчні тотожності в математичних задачах. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Данчук, Юлія and Чемерис, О. А. (2016) Геометричні нерівності в задачах. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Дарбишева, О. Є. (2013) Роль навчально-польової практики з методики навчання біології в дослідницькій підготовці майбутніх вчителів біології. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 280-281.

Дворецький, А. І. and Байдак, Л. А. (2014) ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ ПРОФЕСОР ГЕОРГІЙ БОРИСОВИЧ МЕЛЬНИКОВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 388-391.

Дем'янчук, Л. С. (2013) Вплив регуляторів росту рослин на екологічний стан оточуючого середовища. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 176-177.

Демус, Н. В. and Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Дунаєвська, О. Ф. and Колеснік, Н. Л. (2022) Морфо-функціональні аспекти морфології серця теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму. Науковi читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини.

Дернова, Т. А. and Яворська, Т. Є. (2013) Вплив факторів на точність виконання кидків м’яча в кошик у процесі змагальної діяльності з баскетболу. Біологічні дослідження - 2013. pp. 243-244.

Дехтяренко, А. В. and Тетеріна, С. М. (2017) Сучасні технології очищення стічних вод від сполук азоту. Біологічні дослідження – 2017. pp. 369-372.

Дзюбенко, О. В. (2014) ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РАДІОБІОЛОГІЯ» ДЛЯ ФАХІВЦІВ ГЕОГРАФІВ ТА БІОЛОГІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 500-503.

Димар, Н. М. (2014) Значення впровадження питань біоетики у вивченні медичної біології. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 503-505.

Димар, Н. М. (2014) Значення методичного забезпечення в організації самостійної роботи студентів при вивченні медичної біології. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 505-507.

Дмитрієва, С. М. and Заброцький, М. М. and Кльоц, Л. А. (2007) Досвід співпраці Житомирського Інституту післядипломної педагогічної освіти та Житомирського державного університету імені Івана Франка з розвитку професійної компетентності вчительства. Науковий збірник, 2.

Добрякова, О. А. and Ляшевич, А. М. (2011) Гендерна ідентифікація студентів під час занять фізичною культурою. Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, 36. pp. 64-68. ISSN 2224-0187

Довга, Н. В. and Черненко, А. О. (2014) ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ МІСТА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 406-409.

Довгаль, Г. П. and Волошина, Н. О. (2017) Залежність продуктивності кукурудзи від зміни метеорологічних умов середовища. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 201-203.

Докучаєва, В. В. (2015) Відзив офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора В. В. Докучаєвої на дисертацію І.І. Коновальчука «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

Дуб, О. М. and Грищук, С. М. (2013) Методика розвитку фізичних якостей у школярів середнього шкільного віку. Біологічні дослідження - 2013. pp. 246-247.

Дубасенюк, О. А. (2015) Проблема сталого розвитку як чинник консолідації творчих пошуків молодих науковців. Українська полоністика (12). pp. 16-27. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. and Місяць, Н. К. (2014) Koncepcje i dokonania pedagogiczne profesor Nelli G. Nyczkało. Wybór artykułów opublikowanych w Polsce. Українська полоністика (11). pp. 270-274. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2009) Основні напрями україно-польської наукової співпраці у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Освіта України (37). p. 11.

Дубовенко, Марина and Дідківська, Т. В. (2014) Застосування симетричних многочленів. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 10-13.

Дубовенко, Марина and Дідківська, Т. В. (2015) Про один метод розв’язування діофантових рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Дунаєвська, О. Ф. and Горальський, Л. П. and Колеснік, М. and Сокульський, І. М. and Горальська, І. (2020) Comparative morphology of the spleen of birds of the families phasianidae and columbidae. Наукові горизонти. ISSN 2663-2144

Дячков, М. В. and Швець, В. М. and Ткаченко, І. Г. and Бондаренко, А. О. and Комихов, С. О. (2017) Вивчення загальної антиоксидантної властивості похідних азоло[1,5-α]піримідину. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 263-264.

Діденко, О. В. (2016) Відгук офіційного опонента Діденка Олександра Васильовича на дисертацію ШАНСКОВОЇ Тетяни Ігорівни «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дідківська, Т. В. (2003) Properties of Fibonacci-Narayana numbers. On Generalized Fibonacci Quaternions and Fibonacci-Narayana Quaternions. pp. 29-36.

Дідківська, Т. В. (2012) ЛОГІЧНЕ ТА ІСТОРИЧНЕ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПОРІВНЯНЬ В КУРСІ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 110-114.

Дідус, Т. М. and Шевчук, Д. В. and Корнійчук, Н. М. (2013) Особливості формування захисних властивостей організму (імунітету) у дітей шкільного віку в залежності від фізичного навантаження. Біологічні дослідження - 2013. pp. 244-245.

Дічек, Н. П. (2015) ВІДГУК офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Дічек Наталії Петрівни про дисертацію Хмелівської Світлани Іванівни «Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Київської навчальної округи (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м.Житомир.

Ж

Жарська, Т. Й. and Чемерис, О. А. (2015) Рівноскладені та рівновеликі многокутники. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 27-29.

Житова, O. П. and Шелюк, Ю. С. and Андрєєва, О. Ю. and Лехка, А. С. (2022) Ecological and parasitological characteristics of the “Fasciola Hepatica L.–Lymnaea (Galba) Subangulata” system. Біологічні Студії / Studia Biologica (16(1)). pp. 35-46. ISSN 1996-4536

Житова, О. П. and Романчук, Л. Д. (2017) Екологічні аспекти формування паразито-хазяїнних відносин в умовах антропогенної трансформації екосистем в Україні. Біологічні дослідження - 2017. pp. 359-360.

Жуковська, В. В. and Савчук, І. І. and Блін, Л. Є. (2011) Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковський, Є. І. (2013) Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві. pp. 40-43. ISSN 2220-7481 (Unpublished)

Жуковський, Є. І. (2012) Формування педагогічних умінь у майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Сборник научных докладов "Достижения науки за последние годы.Новые наработки". pp. 52-56.

Жуковський, Є. І. (2012) Фізкультурно-оздоровча діяльність – один із чинників фізичного та естетичного виховання майбутніх учителів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 451-457.

Жуковський, В. М. (2015) ВІДГУК офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Жуковського Василя Миколайовича на дисертацію Дєнічєвої Ольги Ігорівни «Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 − "Загальна педагогіка та історія педагогіки". Національний університет "Острозька академія".

Жуковський, С. С. (2013) Педагогічні умови підгогтовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковський, Є. І. (2012) Наукові підходи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки в 2-х ч. – Київ, Вип. 73. Частина ІІ.. pp. 93-96.

Жулковський, Пшемислав (2015) Tutoring як метод роботи з дорослим учнем. Українська полоністика (12). pp. 28-38. ISSN 2220-4555

З

Заболотна, А. М. and Корнійчук, Н. М. (2011) Медичні засоби вимірювання спортивної працездатності під час занять волейболом. "Научные исследования современности" (1). pp. 39-41.

Заглада, В. М. (2020) Випадковість як доповнення необхідності у науці. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. pp. 27-29.

Заглада, В. М. (2007) Аксіологічні аспекти співвідношення фундаментального і прикладного знання. Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри. pp. 140-142.

Заглада, В. М. (2013) Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Заглада, В. М. (2008) Особливості наукової раціональності на межі ХХ-ХХІ століть: необхідність оновлення ідеалів та критеріїв. Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція. Матеріали доповідей та виступів..

Заглада, В. М. (2007) Про розвиток природничо-наукових уявлень про випадковість. Sententiae (1). pp. 33-43.

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология», 21 (4). pp. 59-66. ISSN 1606-3715

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Планетарна цивілізація. Освіта. Наука. Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції.. pp. 131-133.

Заглада, В. М. (2010) Цілісність, як цінність сучасної науки. «Гуманізм та освіта». Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 120-121.

Задорожний, А. І. and Гриник, Г. Г. (2017) Особливості динаміки базисної щільності деревини стовбурів ялини європейської в переважаючих типах лісорослинних умов на території Полонинського хребта. Біологічні дослідження - 2017. pp. 371-372.

Зайцева, І. О. and Проскура, Л. С. (2014) ЛАНДШАФТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПАРКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА Т.Г. ШЕВЧЕНКУ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 55-57.

Зелінський, Максим and Франовський, А. Ц. (2016) Інверсія як один із методів конструктивної геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Зинченко, В. Д. and Головина, К. Н. and Кириенко, А. Н. and Топчий, И. И. (2017) Продукция синглетного кислорода в плазме крови под действием озона. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 264-266.

Зозуля, А. М. and Власенко, Р. П. (2014) Магістерська робота на тему: Розвиток сили в умовах спортивного тренування з пауерліфтингу. [Experiment]

Зощук, Л. А. and Яворська, Т. Є. (2012) Формування здорового способу життя старшокласників засобами фізичного виховання. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 136-139.

Зупанець, К. О. and Ратушна, К. Л. (2014) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 332-333.

Зінченко, Марина and Сверчевська, І. А. (2016) Використання тотожностей для розв'язування деяких діофантових рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

К

Кадлубовська, Ярослава and Франовський, А. Ц. (2016) Поняття "Геометричне місце точок на площині" та його застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Каленська, Оксана and Сверчевська, І. А. (2010) Метод математичного моделювання. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк.. pp. 19-24.

Кардаш, О. М. (2017) Можливості застосування електронних додатків у навчанні учнів старшої школи іншомовної лексики. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 389-394.

Карнаухов, В. Г. and Михайленко, В. В. (2005) Нелинейная термомеханика пьезоэлектрических неупружных тел при моногармоническом нагружении. ЖДТУ, Житомир.

Кафтанова, Т. В. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ БАСКЕТБОЛУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Матеріали Дніпропетровської сесії II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.) у 6- ти час. pp. 53-55.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Квазітотожність міфеми "польськість" у "Спогадах…" і "Судженнях…" Г. Жевуського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 33-44. ISSN 2220-7996

Кикилик, Аліна (2015) Аналіз навчально-методичних розробок С. Чавдарова. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 45-50. ISSN 2220-7996

Киричук, Г. Є. (2021) Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. (2019) Хронічна дія низьких концентрацій деяких іонів важких металів на показники білкового обміну Lymnaea Stagnalis. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 11-18. ISSN 2414-9810

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. and Константиненко, Л. А. (2022) Порівняльний аналіз вмісту окремих груп ліпідів в організмі Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) та Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae). Гідробіологічний журнал (58). pp. 105-113. ISSN 0375-8990

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. and Корнійчук, Н. М. (2022) Порівняльний аналіз жирнокислотного складу Lymnaea Stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) та Unio Pictorum (Bivalvia, Unionidae). Гидробиологический журнал (58(3)). pp. 76-87. ISSN 0375-8990

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2022) Combined impact of toxicants and helminths on great pond snail (Lymnaea stagnalis L.) homeostasis stability. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (87). pp. 54-61. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Шелюк, Ю. С. (2019) Бібліографія наукових праць викладачів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка : бібліогр. довідник. ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир.

Климчук, Яна and Фонарюк, О. В. (2015) Конічні перерізи у природі та техніці. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Климчук, Яна and Франовський, А. Ц. (2015) До проблеми використання тестового контролю з математики на засадах ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк..

Кобилинська, Тетяна and Сверчевська, І. А. (2010) Міжнародна Абелівська премія з математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 29-32.

Ковальов, В. Б. and Матвійчук, Б. В. and Матвійчук, Н. Г. and Ковальова, С. П. (2020) Збереження родючості грунтів в умовах ринку землі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Ринок землі: реалії та очікування".

Ковальчук, Наталія and Сверчевська, І. А. (2016) Загальний метод розв'язування нерівностей з одним невідомим. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Ковальчук, Наталія and Сверчевська, І. А. (2015) Нестандартні методи розв’язування рівнянь в історичних задачах. Науковий пошук молодих дослідників.

Ковальчук, Наталія and Франовський, А. Ц. (2010) Використання теорем Паскаля і Бріаншона у побудові точок кривої другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 32-36.

Ковеня, Л. М. and Константиненко, Л. А. and Корево, Н. І. (2022) Деякі аспекти радіологічного забруднення лікарської рослинної сировини. Біологічні дослідження - 2022. pp. 19-21.

Ковтун, А. С. (2017) Лікувальна педагогіка: вимоги сучасності. Біологічні дослідження – 2017. pp. 326-327.

Кодлюк, Я. П. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Кодлюк Ярослави Петрівни на дисертаційне дослідження Ярошинської Олени Олександрівни «Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи», подане на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Козик, М. О. and Погоріла, І. О. and Снігур, К. В. (2017) Органічне сільське господарство: за і проти. Біологічні дослідження – 2017. pp. 294-295.

Козловець, М. А. and Киричок, М. (2015) Філософські ідеї культури Київської Русі в контексті сучасних цивілізаційних змін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 305-309. ISSN 2076-6173

Козловський, О. Ю. and Корбут, Г. О. and Памірський, М. С. (2007) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА. ЕКОЛОГІЯ: ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, НАУКИ І ПРАКТИКИ. pp. 242-246. (Unpublished)

Колесник, Н. Є. and Вітвицька, С. С. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Кондратюк, Наталія and Дідківська, Т. В. (2011) Числа Фібоначчі і квадратні матриці. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 34-37.

Кононець, К. О. and Лановенко, Г. О. (2013) Особливості впливу шлюбно-міграційних процесів на динаміку генетичної структури людських популяцій та поширеність спадкової патології. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 191-194.

Константиненко, Л. А. (2021) The use of innovative teaching methods in the teaching of biological sciences in higher education institutions. Zeszyty Naukowe (81). pp. 64-77. ISSN 2300-3170

Константиненко, Л. А. and Абрамович, А. М. (2018) Оцінка імунного статусу організму людини. Актуальні проблеми лабораторної діагностики: матеріали першої регіональної науково-практичної конференції. pp. 69-73.

Константиненко, Л. А. and Довжинець, Ю. С. (2021) Методи клініко-лабораторної діагностики. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти. pp. 128-131.

Константиненко, Л. А. and Киричук, Г. Є. and Пацюк, М. К. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства з використанням елементів дистанційного навчання. Житомир.

Константиненко, Л. А. and Нехрещенюк, В. П. (2019) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) та його динаміка р. Деревичка (Хмельницька область). Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 51-52.

Константиненко, Л. А. and Нехрещенюк, В. П. and Ковальчук, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Клініко-лабораторна діагностика». ЖДУ ім. І. Франка.

Константиненко, Л. А. and Онищук, І. П. (2015) Видовий склад та особливості екології круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Рeritrichia) постійних водойм. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (3-4). pp. 335-339. ISSN 2078-2357

Константиненко, Л. А. and Шуригін, О.І. (2018) Використання поживних середовищ в лабораторній діагностиці. Актуальні проблеми лабораторної діагностики: матеріали першої регіональної науково-практичної конференції. pp. 32-37.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. (2013) ГЕОЛОГІЧНИЙ ТУІРИЗМ В МЕЖАХ КОРОСТЕНСЬКОГО ІНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні і Польщі. pp. 63-64.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Колінко, Ю. Ю. (2011) Титан Іршанського родовища - запорука майбутнього розвитку літако- та ракетобудівництва в Україні. Мінерально-сировинні багатсва України: шляхи оптимального використання. pp. 115-118.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Павловський, В. А. (2012) Геологічне диво Житомирського Полісся. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 187-191.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Свеста, Т. В. and Міхеєва, Г. М. (2009) Геолого-екологічні екскурсії як перспективний напрямок туризму в Житомирській області. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 17-25.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Шуст, В. П. (2011) ЕКСКУРСІЇ РІЧКОВИМИ КАНЬЙОНАМИ МІСТА ЖИТОМИРА. "Велика Волинь", 43. pp. 54-55.

Кордун, А. К. and Мардаревич, М. Г. (2017) Забруднення підземних вод на території зони ЧАЕС. Біологічні дослідження – 2017. pp. 126-127.

Корево, Н. І. (2021) Formation of students’ professional competencies and soft-skills during the study of phytopathology. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (84). pp. 94-99. ISSN 2300-3170

Корево, Н. І. and Гандзюра, В. П. (2019) Особливості фосфорного балансу риб за підвищеного вмісту важких металів у воді. Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 118-121.

Коржевська, Наталія and Сверчевська, І. А. (2016) Варіативність методів доведення математичних тверджень. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Коржевська, Наталія and Сверчевська, І. А. (2015) Нескінченні неперервні дроби та їх застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Кормиш, О. І. and Максименко, Ю. В. and Вискушенко, Д. А. (2022) Синтез антибіотику хлорамфеніколу (левоміцетину) з культури Streptomyces Venezuela. Science and technology: problems, prospects and innovations.

Корнійчук, Н. М. and Ляшевич, А. М. (2014) Біохімія спорту : навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів. Житомир.

Корнійчук, Н. М. and Черниш, І. М. (2011) Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Сьома Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Наука і життя". pp. 23-26.

Корнійчук, Н. М. and Шевчук, Д. В. and Микула, М. М. (2011) Вплив збалансованого харчування на динаміку антропометричних показників спортсменів пауерліфтерів. ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини" (11). pp. 59-61.

Корнійчук, Н. М. and Ляшевич, А. М. and Киричук, В. О. (2014) Перебіг адаптаційних процесів та формування стресостійкості студентів молодших курсів факультету фізичного виховання і спорту. збіриник наукових праць "Фізичне виховання та спорт у контексті державної програмирозвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи". pp. 223-227.

Коробейніков, О. С. (2014) ВПЛИВ ІНТЕНСИВНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПОКАЗНИКИ ГОРМОНАЛЬНОГО ТА ІМУННОГО СТАТУСУ СПОРТСМЕНІВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 469-471.

Королюк, О. М. (2008) Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Королюк, О. М. (2006) Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу. ЖДУ ім. І. Франка.

Королюк, О. М. (2016) Прикладна спрямованість курсу вищої математики для природничих спеціальностей. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Королюк, О. М. (2015) Прикладні задачі в курсі математики коледжу технічного профілю. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Королюк, О. М. and Левківська, Олена (2015) Прикладна спраямованість текстових задач на відсотки. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Королюк, О. М. (2008) Інноваційні підходи щодо організації самостійної роботи студентів у коледжах. Паблік рілейшнз. Український досвід (міждисциплінарні дослідження). Збірка праць молодих науковців. pp. 91-96.

Королюк, О. М. (2012) ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института (3(27)). pp. 44-47.

Королюк, О. М. (2012) Дослідження проблеми організації продуктивної самостійної роботи студентів у коледжах. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.. pp. 582-590.

Королюк, О. М. (2006) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг (2(4)). pp. 595-600.

Королюк, О. М. (2009) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Нові технології навчання. Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції, 1 (58). pp. 180-186.

Королюк, О. М. (2006) УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 78-84.

Коршунова, І. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 164-167.

Корінний, В. І. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з геології для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Корінний, В. І. and Власенко, Р. П. and Андрійчук, Т. В. (2022) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з освітньої компоненти «Геологія» (частина 1) для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка спеціальності: 014 Середня освіта за освітньо-професійною програмою: Географія. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костецька, Тетяна and Королюк, О. М. (2016) Математичні застосування в біології. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Костишен, О. І. and Пампура, М. М. (2014) АДАПТАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ. [Experiment]

Костюк, В. С. (2021) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костюк, В. С. (2021) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Картографія з основами топографії» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костюк, В. С. and Андрійчук, Т. В. (2021) Формування здорового способу життя як чинника створення та розвитку освітньо-розвивального середовища у процесі підготовки майбутніх фахівців у галузі географії. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 22-28.

Костюк, В. С. and Власенко, Р. П. and Андрійчук, Т. В. and Корінний, В. І. (2022) Особливості формування структурно-функціональних компонентів освітнього середовища у процесі викладання географічних дисциплін. Інноваційна педагогіка, 1 (53). pp. 61-65. ISSN 2663-6085

Костюк, В. С. and Гайдаржи, К. Г. (2022) Дистанційний моніторинг динаміки лісового фонду на прикладі Тригірського лісництва. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. pp. 249-254.

Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. (2021) Наукові підходи до дослідження освітнього простору при вивчені освітньої компоненти «Картографія з основами топографії» у здобувачів вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти. pp. 157-161.

Костюк, В. С. and Корінний, В. І. (2021) Structure and current condition of soils in the Korosten district of Zhytomyr region. International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 145-147.

Коцюба, І. Ю. (2021) Ландшафтний аспект екологічного менеджменту промислових об'єктів. Біологічні дослідження - 2021.

Кравченко, А. В. and Киричук, Г. Є. and Константиненко, Л. А. (2021) Використання інтерактивного прийому «Кубик Блума» при викладанні біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 421-423.

Кравченко, А. В. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості формування біологічних понять при вивченні теми: «Спадковість і мінливість живих організмів». Біологічні дослідження - 2021. pp. 419-421.

Кравчук, Олександра and Королюк, О. М. (2011) Організація самостійної роботи учнів у процесі вивчення математики в школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 37-40.

Кратюк, Н. А. (2017) Біологічні причини розвитку аутизму. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 239-240.

Кременецька, Г. І. (2011) Явище мовленнєвого впливу та підходи до його вивчення. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 162-163.

Кривоніс, М. В. (2012) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЯК ЧИННИК ВИСОКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РІВНЯ В КРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 192-195.

Круковська, І. М. (2015) Підготовка молоді до сімейного життя – важлива мета сучасної освіти:польський акцент. Українська полоністика (12). pp. 39-45. ISSN 2220-4555

Куделя, Марина and Сверчевська, І. А. (2015) Геометричні методи розв'язування кубічних рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Кузьменко, Л. П. and Власенко, Р. П. and Марисова, І. В. (2019) Зоологія: анатомо-фізіологічні особливості та еволюційна історія хордових: навчально-методичний посібник. НДУ ім. М.Гоголя.

Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2014) Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 2. pp. 455-457.

Кулевський, М. І. and Грищук, С. М. (2021) Впровадження занять фітнесом у процес фізичного виховання школярів старшого шкільного віку. Біологічні дослідження - 2021. pp. 378-379.

Кульчицький, В. Й. (2012) НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 115-119. ISSN 2076-6173

Кулікович, Юлія and Франовський, А. Ц. (2010) Тестовий контроль як засіб оптимізації навчання математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 36-39.

Кутек, Т. Б. (2003) Вплив малих доз радіації на організм людини та його наслідки. Проблеми сільськогосподарської радіології: 17 років після аварії на Чорнобильській АЕС. pp. 178-182.

Кутек, Т. Б. (2001) Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток, які проживають в різних екологічних зонах України. Молода спортивна наука України, 2 (5). pp. 47-49.

Кутина, А. О. (2021) Різноманіття водоростевих угруповань р. Жерев (Житомирська область). Біологічні дослідження - 2021. pp. 160-161.

Кучерук, В. А. and Шелюк, Ю. С. (2020) Застосування інтерактивних схем та таблиць при вивченні шкільного курсу «Біологія людини». Біологічні дослідження - 2020. pp. 480-481.

Кучерук, О. А. and Караман, С. О. and Караман, О. В. (2018) Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників. Інформаційні технології і засоби навчання, 65 (3). pp. 152-165.

Кушнір, Л. С. and Максименко, Ю. В. (2022) Використання бактерій-продуцентів незамінних амінокислот у біотехнології. Біологічні дослідження – 2022.

Кхеліл, О. І. (2011) Типи варіативності фразеологічних одиниць в заголовках статей. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 178-180.

Кірпенко, Н. І. and Усенко, О. М. and Мусій, Т. О. (2017) Зелені мікроводорості роду acutodesmus – перспективний об’єкт біотехнології. Біологічні дослідження - 2017. pp. 339-340.

Кістін, Ю. and Сидорович, М. (2014) СТРУКТУРА ДОСЛІДНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ: КОМПОНЕНТИ ТА ПОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 507-513.

Л

Лаврик, О. Д. (2021) Географія материків та океанів. Навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2020) Глосарій з загального землезнавства. ВПЦ «Візаві», Умань.

Лаврик, О. Д. (2021) ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2019) Задачі з фізичної географії. Навчально-методичний посібник. ВПЦ «Візаві».

Лаврик, О. Д. (2018) Класифікація і типологія долинно-річкових ландшафтно-технічних систем. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 30 (1-2). pp. 62-70. ISSN 2312-2110

Лаврик, О. Д. (2021) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самоконтролю з оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА ТА БІОГЕОГРАФІЯ». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 101 Екологія та 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «Ландшафтна екологія». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) Фізична географія материків та океанів : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. and Гринковська, А. В. (2021) Екологічні проблеми агроландшафтів Житомирської області. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті. pp. 96-99.

Лаврик, О. Д. and Кравцова, І. В. (2021) ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. and Ситник, О. І. and Цимбалюк, В. В. (2021) Загальне землезнавство. Книга 2 : навчальний посібник. ВПЦ «Візаві», Умань.

Лагодич, А. В. and Буко, А. И. and Галкина, А. М. and Наронская, А. Э. and Соколюк, А. В. and Шонина, М. Ю. and Максимова, Н. П. and Щетко, В. А. and Головнева, Н. А. (2017) Молекулярно-генетическая организация генов лактатдегидрогеназ штамма E. Faecalis БИМ В-1012. Біологічні дослідження - 2017. pp. 340-342.

Левківська, К. В. (2015) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Жуковського Василя Миколайовича на дисертацію Левківської Кристини Валеріївни «Ціннісні засади діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів України». Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Ленчук, І. Г. (2013) Геометризація і унаочнення стереометричних задач. Науковий вісник Донбасу (4).

Ленчук, І. Г. (2011) Конструктивна геометрія як галузь математики і навчальна дисципліна. Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА (8).

Ленчук, І. Г. (2013) Конструктивно-генетичний метод у задачах «на перерізи». Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (5). ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Ленчук, І. Г. (2013) Методичні засади рисункового моделювання. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology (9).

Ленчук, І. Г. (2013) Прихований конструктивізм підручника «Геометрія». Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт (40).

Ленчук, І. Г. (2013) Системне, діяльнісне навчання евклідової геометрії на основі конструктивного підходу. Вісник Черкаського університету (8). ISSN 2076-586X

Ленчук, І. Г. and Боравльов, А. П. (1990) Построение опорных точек конических сечений на проекционно-полном чертеже Четверухина. Начертательная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. and Михайленко, В. Є. (2009) Професійна підготовка студентів засобами пізнавально - візуального навчання азам позиційної стереометрії. Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА (5).

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2013) Технологія типізації та комп'ютерного моделювання конструктивних задач планіметрії. Інформаційні технології і засоби навчання (38). pp. 111-122. ISSN 2076-8184

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2014) Типізація і комп'ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл. Інформаційні технології і засоби навчання (39). pp. 125-140. ISSN 2076-8184

Логінова, А. Д. and Погоріла, І. О. (2017) Дитяча прогерія Хатчінсона Гілфорда. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 301-303.

Лубішева, А. О. and Яворська, Т. Є. (2012) Використання фізичних вправ для оптимізації функцій хребтового стовпа підлітків. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 145-147.

Лукашенко, В. А. and Яворська, Т. Є. (2012) Фітболгімнастика як інноваційний та оздоровчий метод профілактики та корекції порушення постави дітей дошкільного віку. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 147-151.

Луцай, Д. А. and Сидор, І. В. (2017) Властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter Calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на відходах виробництва біодизелю. Біологічні дослідження - 2017. pp. 342-343.

Люлевич, В. and Астахова, Л. Є. (2022) Аналіз дендрофлори різних функціональних зон міста Житомира. The VIII International Scientific and Practical Conference «Science, trends and development methods», December 19 – 21, Tokyo, 2022Japan..

Ляврін, Б. З. and Луців, О. О. (2013) Вміст гідропероксидів ліпідів в еритроцитах деяких видів риб малих річок Західного Поділля. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 188-191.

Ляшевич, А. М. (2017) Стрес та вікові особливості людського організму. Біологічні дослідження – 2017. pp. 327-328.

Ляшевич, А. М. and Гилун, І. О. (2014) Проблеми формування здорового способу життя молоді. Студентська спортивна наука. pp. 92-93.

М

Майгун, Андрій and Франовський, А. Ц. (2016) Графічне розв'язування алгебраїчних рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Макарчук, О. В. and Хом’як, І. В. (2017) Порівняння термодинамічної та структурної ентропії в автогенних сукцесіях Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 203-204.

Максименко, Ю. В. and Вискушенко, Д. А. (2022) Тестові завдання для самоконтролю з освітньої компоненти «Біоетика та біобезпека» за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія. [Teaching Resource]

Максименко, Ю. В. and Сафандовська, Ю. В. (2020) Мінливість морфологічних ознак червоноклопа безкрилого (Pyrrhocris Apterus) в популяціях міста Житомира. Nauka i inowacja, 8. pp. 37-39.

Малинівська, Л. І. (2016) Чинники формування безпечної поведінки людини у ХХІ столітті. Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України.

Малько, Н. М. and Малько, Л. М. (2014) ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. Я. ГЕРДА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 517-520.

Малютіна, Н. П. (2015) Від аналітики дискурсу до феномену мислення як культурного буття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 313-315. ISSN 2076-6173

Малярчук, О. В. (2015) ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційне дослідження Гарбузи Тетяни Віталіївни «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Мандро, А. Н. and Чемерис, О. А. (2015) Компентентнісний підхід до вивчення елементів сферичної геометрії. ЖДУ ім. Івана Франка.

Мартинюк, Тетяна and Чемерис, О. А. (2016) Розвиток просторового мислення на уроках геометрії в загальноосвітній школі з використанням перспективних зображень. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Масляніцин, В. І. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 158-163.

Матвійчук, Я. О. and Грищук, С. М. (2016) Використання легкоатлетичних вправ в оздоровчій роботі зі школярами середнього шкільного віку. Біологічні дослідження - 2016. pp. 232-234.

Матвієнко, О. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Ярошинської Олени Олександрівни на тему: «Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Інститут педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Межжерин, С. В. and Жалай, Е. И. and Чайка, Ю. Ю. (2020) Репродуктивное преимущество партеногенетического дождевого червя Aporrectodea trapezoides над родительским амфимиктическим видом A. caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae). Доповіді національної академії наук України (2). pp. 76-81. ISSN 1025-6415

Межжерин, С. В. and Чайка, Ю. Ю. and Попов, В. В. and Власенко, Р. П. and Жалай, О. І. and Гарбар, О. В. (2021) Географiчний партеногенез на прикладі видових угруповань дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) відкритих ландшафтів України. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 108-114. ISSN 1025-6415

Межжерін, С. В. and Чайка, Ю. Ю. and Власенко, Р. П. and Ростовська, О. В. and Гарбар, О. В. and Жалай, О. І. (2021) The alternative distribution of related earthworms Aporrectodea Caliginosa and A. Trapezoides (Oligochaeta, Lumbricidae) in Ukraine as a case of geographical parthenogenesis. Zoodiversity.

Мелещенко, А. А. (2016) Вплив полікультурності регіону на становлення єврейського шкільництва на Волині кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університеу імені Павла Тичини (1).

Мельник, І. (2012) Технології створення і використання електронного посібника «логічне програмування». In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Мельниченко, Р. К. and Киричук, Г. Є. and Трускавецький, Є. С. (2017) Загальна біологія. ФОП О.О.Євенок.

Мельниченко, Р. К. and Памірський, М. С. (2004) Каріотипи молюсків роду Batavusiana (Bivalvia, Unioidae) фауни України. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біондикації стану навколишнього середовища. pp. 115-118.

Мельничук, С. О. (2014) ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І НОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ШКОЛЯРІВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 476-479.

Миколаєнко, Н. М. (2016) Презентація моделі формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки. Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва "Полісся" (11). pp. 109-114.

Михайленко, В. В. (2003) Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові функції. ЖІТІ, Житомир. ISBN 966-683-063-9

Михайленко, В. В. and Добряков, Л. Д. (2004) Вища математика. Книга 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Житомир: ЖДТУ.

Михайленко, В. В. and Добряков, Л. Д. and Головня, Р. М. (2006) Вища математика. Книга 2. Диференціальне числення функцій однієї та кількох змінних. ЖДТУ.

Михайленко, В. В. and Лущиков, О. В. (2013) Потенціальні рівняння одночастотного наближення стаціонарних коливань непружних п’єзоелектричних тіл. Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка (1(21)). pp. 91-97.

Михайленко, В. В. and Михайленко, С. В. (2015) Теорія ймовірностей і математична статистика. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Мичка, І. В. (2020) Розвиток силових якостей у студентів вправами з пауерліфтингу у навчальному процесі з фізичного виховання. In: Фізичне виховання: проблеми та перспективи. ПП Рута.

Мозолев, Олександр (2015) Основи державної політики розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі. Українська полоністика (12). pp. 46-53. ISSN 2220-4555

Мостовська, М. (2012) Самостійне вивчення математики з використанням інформаційних технологій. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Мосіюк, О. О. (2013) Концепція соціальної освітньої мережі як інноваційного засобу навчання. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук пр. (6). pp. 240-245.

Мосіюк, О. О. (2022) Окремі питання вивчення тривимірного полігонального моделювання. Інформаційні технології та моделювання систем: збірник праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 12 травня 2022 р..

Мосіюк, О. О. (2012) Використання САПР «КОМПАС 3D LT» для навчання моделювання стереометричних фігур. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (X). pp. 172-179. ISSN 2309-1479

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вміст в-каротину в організмі Lymnaea stagnalis за токсичної дії низьких концентрацій іонів цинку. Матеріали V всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (23–26 вересня 2015). pp. 138-139.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2022) Вміст ксантофілів в організмі Lymnaea stagnalis за дії високих концентрацій сечовини. Біологічні дослідження - 2022. pp. 162-165.

Муляр, П. А. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D на уроках геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 111-114.

Мінгальова, Ю. І. (2018) Принципи використання гнучкого управління проектами SCRUM у науково-дослідній роботі студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2 (7). pp. 79-82. ISSN 2311-5491

Міськова, Юлія and Королюк, О. М. (2016) Графи та їх застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Міхеєв, В. В. (2010) Нова програма з інформатики. «Педагогічна Житомирщина» (3). pp. 16-18.

Міхеєва, Г. М. and Геля, С. Л. (2018) Методика використання задач і вправ при викладанні біології у 7 класі. Біологічні дослідження – 2018. pp. 435-436.

Н

Назарчук, О. А. and Яворська, Т. Є. (2013) Особливості розвитку швидкісно-силових якостей дітей середнього шкільного віку під час ігрової діяльності(на прикладі футболу). Біологічні дослідження - 2013. pp. 257-258.

Наконечна, О. А. and Абрамова, Л. П. and Безродна, А. І. and Новікова, О. О. (2017) Вміст в крові тиреотропного та тиреоїдних гормонів за умов токсифікації тварин поверхнево-активними речовинами в підгострому експерименті. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 270-271.

Наумович, О. В. and Константиненко, Л. А. and Перепелиця, Л. О. (2020) Використання інтерактивних методів при навчанні біології в 6-му класі. Біологічні дослідження - 2020. pp. 481-483.

Нестерчук, І. К. and Тищенко, С. В. and Чернишова, Т. М. and Шевчук, Б. Л. and Осіпчук, А. С. (2019) Технологія готельної справи. Житомир, Житомирського національного агроекологічного університету.

Нечипорук, І. Р. and Яворська, Т. Є. (2012) Розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 139-141.

Новак, Н. Б. and Облап, Р. В. (2014) РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНИХ ТЕСТ-НАБОРІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРІНГУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГМО В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧІЙ СИРОВИНІ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 287-289.

Новелліно, П. Д. (2011) Стереотипи у сучасній лінгвістичній науці. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 259-261.

О

Овчаренко, О. В. (2015) ВІДЗИВ офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпропетровськ) Овчаренко Олени Вадимівни на дисертаційне дослідження Мелещенко Алли Анатоліївни «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVIII – початок ХХ століття)». UNSPECIFIED.

Огороднійчук, М. В. (2017) Здоров’я – критерій становлення конкурентоспроможності особистості. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 303-304.

Огороднійчук, М. В. and Корнійчук, Н. М. (2017) Вплив здорового способу життя на конкурентноспроможність особистості у сучасному суспільстві. Педагогіка здоров'я: збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1. pp. 426-430.

Оксентюк, Я. Р. (2021) Видова різноманітність акаридієвих кліщів зернових культур Житомирського Полісся. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. наук. пр. pp. 170-173.

Оксентюк, Я. Р. (2020) Порівняльна характеристика видового складу акаридієвих кліщів (Acariformes, Acaridia) досліджених поживних субстратів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Житомир, 3 – 5 червня 2020 р.). pp. 43-45.

Оксентюк, Я. Р. (2020) Фауна акаридієвих кліщів овочевих культур житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2020. pp. 109-111.

Олехнович, К. В. and Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2020) Нaсeлeння гoлих aмeб у ґрунтах лiсoвих фiтoцeнoзiв Укрaїни. Біологічні дослідження - 2020. pp. 111-115.

Онищук, І. П. (2021) Гуманізація методів викладання фізіології людини у професійній біологів, екологів, хіміків та вчителів природничих дисциплін. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 42-46.

Онищук, Н. О. (2014) ШКАЛЮВАННЯ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 259-263. ISSN 2076-6173

Оржиховська, Л. С. and Константиненко, Л. А. (2021) Використання комп’ютерних технологій при викладанні шкільного курсу загальної біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 428-431.

Орлова, В. Ф. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Красовської Ольги Олександрівни «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04-теорія і методика професійної освіти,015 Педагогічні науки. ЖДУ імені Івана Франка.

Осадча, М. В. and Безух, О. О. (2017) Вплив токсинів на старіння людини. Біологічні дослідження – 2017. pp. 304-306.

Осика, Альона and Чемерис, О. А. (2013) Компетентнісний підхід до вивчення Теорії ймовірностей у старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 102-105.

Осипенко, В. П. and Євтух, Т. В. (2017) Особливості розподілу розчинених органічних речовин у воді різних ділянок київських водойм. Біологічні дослідження – 2017. pp. 135-137.

Осипчук, Я. Ю. and Королюк, О. М. (2016) Геометричні застосування в хімії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Особов, І. П. (2012) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 196-199.

Остапчук, Віта and Королюк, О. М. (2015) Математичні методи розв’язування хімічних задач. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

П

Пушкар, Т. М. (2012) КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗРОБКИ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 168-172.

Павленко, В. В. (2015) Становлення та розвиток системи освіти в Польщі. Українська полоністика (12). pp. 54-69. ISSN 2220-4555

Павленко, М. Ю. and Максименко, Ю. В. (2020) Очищення стічних вод в Україні. Біологічні дослідження - 2020. pp. 350-352.

Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2021) Голі амеби в річках околиць м. Житомира. Біологічні дослідження - 2021. pp. 164-165.

Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості використання структурно-логічних схем на уроках біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 431-432.

Павловец, Ю. Ю. and Лагодич, О. В. (2017) Подбор праймеров для исследования ISR у растений томата методом ПЦР. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 272-273.

Павлюченко, О. В. (2022) Use of lapbooking during study parasitic organisms. Particularities of teaching natural sciences and organizations the education procss in higher education institutions of the Republic of Poland and Ukraine.

Павлюченко, О. В. (2018) Використання опорних конспектів при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2018. pp. 437-438.

Павлюченко, О. В. and Баята, К. О. (2022) Використання дидактичних ігор під час вивчення гідроекології. Modern science: innovations and prospects.

Павлюченко, О. В. and Печериця, Г. Д. (2022) Словник-довідник з гідроекології. [Teaching Resource]

Падалко, А. М. and Падалко, Н. Й. (2012) ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр.120-124.

Паласюк, Г. Б. (2012) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В АВСТРІЇ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 125-128.

Пампура, М. М. and Петренко, М. В. and Романенко (Попова), Т. П. (2015) Вплив тренувальних занять з айкідо на розвиток особистості учня. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 474-476.

Папіжук, Б. І. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D для обчислення довжини дуги кривої. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 108-111.

Парій, В. Д. and Грищук, С. М. and Кукіна, Г. О. (2019) Підходи до оцінки медичних технологій на прикладі визначення економічної доцільності профілактики раку шийки матки в Україні шляхом вакцинації від папіломавірусної інфекції. Україна. Здоров’я нації, 1 (54). pp. 100-109.

Пастовенський, О. В. (2012) РОЗВИТОК АВТОНОМІЇ ШКІЛ ЯК ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ В УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр.129-133.

Пасічник, О. С. (2015) ВІДГУК офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Пасічника Олександра Сергійовича на дисертацію Хмелівської Світлани Іванівни «Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Київської навчальної округи (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. UNSPECIFIED.

Пахолюк, А. М. and Яворська, Т. Є. (2013) Ретроспективний аналіз впливу засобів спортивної аеробіки на фізичний розвиток учнів молодшого шкільного віку. Біологічні дослідження - 2013. pp. 257-258.

Пацюк, М. К. (2020) Amoebozоa Luhe, 1913 у водоймах Вінницької області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(82)). pp. 48-52. ISSN 1728-3817

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Epiphytic Biotopes of Ukraine. VIII International Symposium of Ecologists of Montenegro "The Book of Abstracts and Programme". p. 43.

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Soils of Biogeocenoses of the Forest and Steppe Zone (Ukraine). VIII European Congress of Protistology "ISOP joint meeting". p. 50.

Пацюк, М. К. (2022) Ідентифікація голих амеб із застосуванням сучасних молекулярно-генетичних методів дослідження. International scientific innovations in human life.

Пацюк, М. К. (2020) Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції». ЖДУ ім. І. Франка.

Пацюк, М. К. (2021) Видовий склад голих амеб в епіфітних біотопах України. Харківські зоологічні читання з зоології безхребетних, присвячені пам'яті професора Є. І. Лукіна.

Пацюк, М. К. and Константиненко, Л. А. (2022) Вплив факторів водного середовища на поширення голих амеб у водоймах Житомирської області (Україна). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (86). pp. 103-113. ISSN 0206-5657

Певна, С. В. (2012) СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУБ’ЄКТ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 200-203.

Перебийніс, К. М. and Мардаревич, М. Г. (2017) Вплив електронних сигарет на організм людини. Біологічні дослідження – 2017. pp. 306-307.

Перепелиця, Л. О. and Пацюк, М. К. and Корево, Н. І. (2022) Навчальна практика з фізіології рослин та генетики. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Першко, І. О. and Тодосійчук, Н. А. (2020) Біологічна роль та практичне значення біомолекул бактеріальних оболонок. Біологічні дослідження - 2020. pp. 203-206.

Першко, І. О. and Тодосійчук, Н. А. (2020) Дифтерійний токсин: біохімічна природа та механізм дії. Біологічні дослідження - 2020. pp. 206-208.

Петров, С. А. and Заморов, В. В. and Якименко, В. Є. and Будняк, О. К. and Сорокін, А. В. and Захаров, А. В. and Стоянова, Г. В. and Байдан, А. В. and Караванский, Ю. В. (2017) Особливості метаболізму вітамінів у Neocaridinadenticulata. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 273-274.

Петько, Т. А. (2011) Вони виконали свій громадянський обов'язок. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Печериця, Г. Д. and Максименко, Ю. В. and Астахова, Л. Є. (2020) Сучасні методи дослідження комах. Біологічні дослідження - 2020. pp. 119-121.

Пилипенко, Ю. В. (2011) Гендерні стереотипи у паремійному фонді української та англійської мов: зіставний аспект. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 276-277.

Пилипчук, Ю. О. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості розв’язування задач з біології в закладах загальної середньої освіти. Біологічні дослідження - 2021.

Пирог, Г. В. (2022) Методологія наукових досліджень : Методичні рекомендації з освітньої компоненти для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. [Teaching Resource]

Плужник, А. В. and Бітнер, Д. В. (2022) Методична розробка квесту "Дендрологічні таємниці Житомира". Pedagogical sciences society and science. Problems and prospects. pp. 376-382.

Плужник, А. В. and Романюк, Р. К. (2022) Використання онлайн-визначників під час проведення факультативних занять з біології грибів. Біологічні дослідження – 2022.

Положенець, В. М. and Гуторчук, С. Л. and Фещук, М. В. (2015) Поширення порошистої та сріблястої парші бульб картоплі в зоні Правобережного Полісся України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія» (29). pp. 75-76. ISSN 2708-4086

Полубоярина, І. І. (2012) ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 139-143.

Поліщук, Альона and Дідківська, Т. В. (2015) Методи розв’язування деяких систем рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Поліщук, Юрій and Фонарюк, О. В. (2016) Обчислення кута між векторами за допомогою ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Пономаревський, С. Б. (2012) РЕЛІГІЙНА ТЕРПИМІСТЬ І МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ КООРДИНАТ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНЦІВ У РОСІЇ). Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 144-148.

Потрохов, А. О. and Літвінов, С. В. (2017) Ізоляція бактеріального ендосибіонту з аспетичної культури Nicotiana tabacum. Біологічні дослідження - 2017. pp. 345-346.

Потрохов, О. С. and Зіньковський, О. Г. and Причепа, М. В. and Худіяш, Ю. М. (2017) Ферментативна активність в органах та тканинах риб за дії коливань температурного режиму водойми. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 274-276.

Прилипко, Ольга and Королюк, О. М. (2010) Використання прикладних задач у курсі математики старшої школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 71-75.

Прилуцька, Н. С. (2009) Електронні бібліотеки та перспективи їх використання під час навчання студентів. In: Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища, 22-23 листопада 2009 р..

Прокопенко, С. Г. (2014) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 528-531.

Прокопчук, Альона and Королюк, О. М. (2016) Деякі цікаві задачі топології. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Прус, Л. М. and Безпятчук, Т. Д. and Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали прісних водойм Бердичівського та Чуднівського районів. Біологічні дослідження - 2019. pp. 174-176.

Пугач, В. В. and Яворська, Т. Є. (2013) Порівняльна характеристика методики розвитку силових якостей спортсменів-пауерліфтерів за тренувальними комплексами Б.І. Шейко та Еда Коена. Біологічні дослідження - 2013. pp. 262-263.

Пуховська, Л. П. (2015) ВІДГУК офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на дисертаційну роботу Гарбузи Тетяни Віталіївни «Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

Підгулько, Є. Г. and Мардаревич, М. Г. (2017) Генотоксичні властивості нанокарбонових трубок. Біологічні дослідження – 2017. pp. 343-345.

Підгурська, В. Ю. and Охріменко, Н. Д. (2005) Культура ділової комунікації. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка., Житомир.

Підкаура, Е. Р. and Хом’як, І. В. and Гарбар, Д. А. (2022) Еколого-ценотичний профіль середньої течії річки Тетерів. ХVІІІ Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології». p. 70.

Р

Рабченюк, О. О. and Кваша, В. І. (2013) Гідрохімічний режим деяких річок західного регіону України. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 212-214.

Радкевич, Д. А. and Грищук, С. М. (2021) Особливості оптимізації рухової активності школярів середнього віку в контексті провадження нових методик навчання. Біологічні дослідження - 2021. pp. 390-391.

Радченко, Т. А. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Дєнічєвої Ольги Ігорівни «Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дніпродзержинський державний технічний університет.

Регета, Д. М. (2012) Хмарна платформа Windows Azure. Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково- методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг - Київ - Черкаси - Харків, 21 грудня 2012 р.). p. 111.

Роговченко, В. В. and Паляничка, С. А. and Перепелиця, Л. О. (2019) Комплексна екологічна оцінка вмісту важких металів у водних екосистемах Житомирського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 179-181.

Розмаїтий, Олександр and Королюк, О. М. (2011) Організація диференційованого навчання на уроках математики в загальноосвітній школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 59-62.

Романюк, Р. К. and Киричук, Г. Є. and Трускавецький, Є. С. (2017) Загальна біологія (вибрані розділи): навчальний посібник для учнів ЗНЗ, абітурієнтів та вчителів. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-221-7

Руда, О. Ю. and Янчій, О. Р. (2014) ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 531-533.

Русинов, В. И. (2017) Морфологическая изменчивость популяции чернотелок как индикатор антропогенной нагрузки. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 210-212.

С

Самчик, Д. Р. and Гарбар, О. В. and Хом’як, І. В. (2017) Методи характеристики стану синантропних рослинних угруповань міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 212-214.

Саух, П. Ю. (1991) Атеистический потенциал научного знания. In: Культура. Религия. Атеизм. Наукова думка, АН УССР. Институт философии, pp. 170-190.

Сверчевська, І. А. (2015) Методи розв'язування рівнянь в історичних задачах. Математика в рідній школі. (11). pp. 43-47.

Сверчевська, І. А. and Дідківська, Т. В. (2015) Варіативність методів доведення математичних тверджень у формуванні математичних компетентностей майбутнього фахівця. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2015).. pp. 189-190.

Свинаренко, Наталія and Сверчевська, І. А. (2011) Узагальнення математичних тверджень. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 62-64.

Свиридюк, К. П. and Киричук, Г. Є. and Кусяк, А. П. (2019) Особливості взаємодії нанокомпозитів з білками плазми крові. Біологічні дослідження - 2019. pp. 236-238.

Свінціцька, О. І. (2013) Традиції та новації в естетиці оформлення періодичних видань Житомирщини. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Світельський, М. М. and Іщук, О. В. and Федючка, М. І. (2017) Особливості формування кореневої маси валеріани лікарської в умовах Полісся України. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 214-215.

Сейко, Н. А. and Єршов, Микола-Олег (2021) Зарубіжний досвід розвитку іт-освіти. Український педагогічний журнал (4). ISSN 2411-1317

Семенець, С. П. (2009) Математична освіта в контексті розвивального підходу. In: Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти", 7-9 квітня 2009, Черкаси.

Семенець, С. П. (2006) Методи навчання в системі розвивальної освіти. Вісник Запорізького національного університету (1). pp. 178-184.

Семенець, С. П. (2006) Особливості лекційної форми розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (111). pp. 46-51. ISSN 2227-2844

Семенець, С. П. (2008) Розвивально-задачний метод навчання математики. Вісник Черкаського університету (127). pp. 141-148. ISSN 2076-586X

Сидоровский, С. А. (2012) Фауна ракообразных урочища "Горелая долина". Other. LAP Lambert Academic Publishing, Германия.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Взаємодія українського та польського організованого молодіжного руху крізь призму історичних реалій (ХІХ – початок ХХ ст.). Українська полоністика (12). pp. 70-77. ISSN 2220-4555

Силаєва, А. А. and Протасов, О. О. and Новосьолова, Т. М. and Громова, Ю. Ф. and Степанова, Т. І. (2017) Екологічний стан водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС в умовах нестабільного рівня води. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 143-145.

Смирнова, С. М. and Шаповалов, О. О. (2014) Особливості забруднення атмосферного повітря транспортними засобами м. Миколаєва. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 366-368.

Смирнова, С. М. and Шаповалов, О. О. (2014) Оцінка впливу транспортних засобів на стан атмосферного повітря м. Миколаєва. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 368-369.

Сорочан, Т. М. (2016) Відзив офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Сорочан Тамари Михайлівни на дисертацію Шанскової Тетяни Ігорівни «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сорочинська, О. А. (2008) Провідні тенденції у процесі взаємодії людини і природи (історичний аспект). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 206-210. ISSN 2076-6173

Спірін, О. М. (2015) Web-орієнтовані засоби моніторингу оприлюднення результатів науково-педагогічних досліджень. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Спірін, О. М. and Новицька, Т. Л. and Лупаренко, Л. А. (2015) Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України. Комп'ютер у школі та сім'ї, 125 (5). pp. 11-17.

Спірін, О. М. and Саух, В. М. and Резніченко, В. А. and Новицький, О. В. (2009) Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (14). ISSN 2076-8184

Ставцева, В. Ф. (2012) РЕОРГАНІЗАЦІЯ УНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ НА ПОЧАТКУ 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 204-208.

Стадниченко, А. П. (2019) Види-вселенці у складі прісноводної малакофауни України. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019. pp. 57-59.

Стадниченко, А. П. and Мороз, В. В. (2020) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень». [Teaching Resource]

Степанченко, Р. Є. (2013) Розвиваємо інтерес до навчання на уроках біології. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 285-287.

Степанчук, Юлія and Чемерис, О. А. (2016) Методичні особливості викладання неевклідової геометрії Лобачевського. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Столига, А. О. and Шевчук, Д. В. (2014) Оцінка впливу фізичного навантаження на функціональний стан м’язевого апарату у дітей. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Столяренко, Д. Ю. and Максименко, Ю. В. (2020) Фауната екологія Бронзівок України. Біологічні дослідження - 2020. pp. 123-124.

Сідоровський, С. А. (2014) Каталог ракообразных (Arthropoda: Crustacea) Харьковской области, Украина. Амурский зоологический журнал. pp. 247-252.

Сікора, Марта (2015) Освітньо-професійні прагнення учнів надгімназійних шкіл північної Польщі. Українська полоністика (12). pp. 78-85. ISSN 2220-4555

Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2017) Основи інформатики: MS Word та MS Excel. [Teaching Resource]

Сіпліва, М. О. (2011) Особливості формування громадянської компетентності у дітей молодшого шкільного віку. Освіта ХХІ століття: професійно-педагогічний аспект: зб. наук.-метод. праць студ.магістратури. pp. 213-216. (Unpublished)

Сірош, Ольга and Королюк, О. М. (2014) Задачі з економічним змістом у шкільному курсі математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 40-44.

Сірук, Ю. В. (2013) Динаміка видового різноманіття живого надґрунтового покриву після суцільних рубок головного користування. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 214-217.

Т

Тарасова, В. В. and Нестерчук, І. К. and Ковалевська, І. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, самостійної роботи та індивідуальних завдань "Основи організації наукових досліджень в туризмі та академічна доброчесність". Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тарасова, В. В. and Нестерчук, І. К. and Ковалевська, І. М. (2022) Основи організації наукових дослідженьв туризмі та академічна доброчесність. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тимошенко, Н. А. and Тарасова, Ю. В. (2019) Морфологічні та екологічні особливості Theodoxus Fluviatilis річки Гуйва. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019. pp. 66-67.

Тирановець, Вікторія and Дідківська, Т. В. (2015) Еволюція математичних задач на обчислення. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Тирановець, Вікторія and Сверчевська, І. А. (2016) Геометричні методи в алгебрі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Тишкевич, М. М. and Бродецька, Н. В. (2013) Вплив спорту на організм людини. Біологічні дослідження - 2013. pp. 263-264.

Тищук, Олена and Франовський, А. Ц. (2016) Геометричні побудови лише за допомогою циркуля. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Толочко, О. В. and Грищук, С. М. (2013) Значення фізичних навантажень у розвитку школярів різних вікових груп. Біологічні дослідження - 2013. pp. 265-266.

Трохименко, Ольга and Сверчевська, І. А. (2011) Застосування похідної для побудови математичних моделей в економічних задачах. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 72-74.

Троцька, О. С. and Мельничук, Ю. О. (2013) Проблема екологізації дизайн-освіти. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 226-230.

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. and Полубінський, В. В. (2018) Ізовалентне заміщення атомів в шаруватій структурі титанатів Ban–4La4Тіn-1O3n (n=4–6). Вопросы химии и химической технологии (1). pp. 46-50. ISSN 0321-4095

У

Устименко, Д. М. and Грищук, С. М. (2015) Методика розвитку координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізкультури. ЖДУ ім. І.Франка.

Устименко, Д. М. and Грищук, С. М. (2015) Розвиток координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку. Студентська спортивна наука - 2015. pp. 186-189.

Ущаповська, Олена and Котенко, Олена and Сверчевська, І. А. (2015) Комплексні числа як математичні моделі практичних задач. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Ф

Фасоля, О. І. (2019) Ефективна старша профільна школа як складова усвідомленого професійного вибору та професійного становлення особистості. Науково-методичний вісник «Професійна освіта» (52-53). pp. 60-64.

Фасоля, О. І. (2017) Стан забезпечення підготовки кваліфікованих робітників і фахівців у професійно-технічних та вищих навчальних закладів області відповідно до вимог ринку праці. Науково-методичний вісник «Професійна освіта» (48-49). pp. 121-123.

Федорцова, О. Г. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ЗАСОБАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 173-176.

Федорчук, І. П. and Максименко, Ю. В. (2020) Різноманітність бджолиних на Поліссі. Біологічні дослідження -2020. pp. 125-126.

Фонарюк, О. В. (2014) Конструктивно-проектировочные умения будущего учителя математики в системе его профессиональных умений. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІ(15) (30). pp. 87-91.

Фонарюк, О. В. (2014) Метод проектів у системі методів професійної підготовки вчителя математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Педагогіка в Україні та за кордоном. pp. 75-79.

Фонарюк, О. В. (2015) Структурні компоненти формування готовності майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Фонарюк, О. В. (2016) Сутність та структура поняття «Професійна підготовка майбутніх учителів математики». Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Франовський, А. Ц. (2016) Освітній потенціал фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Франовський, А. Ц. (2010) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ - ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ. НАУКОВИЙ пошук МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ, 3. pp. 3-6.

Фурса, О. О. (2012) СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 149-153.

Філіна, В. А. (2022) Дзюдо: спорт чи мистецтво? Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи. pp. 84-87.

Філіна, В. А. (2022) Методика розвитку швидкісно-силових здібностей учнів засобами дзюдо. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 15 (9(154)). pp. 109-113. ISSN 2311-2220

Філіна, В. А. (2022) Мотивація учнів 10-11 класів до занять з дзюдо. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт (147). pp. 434-439. ISSN 2311-2220

Філіна, В. А. (2022) Роль та значення секції дзюдо у фізичній підготовці школярів. Наука, освіта, технології і суспільство: актуальні проблеми теорії та практики. pp. 64-65.

Фітак, М. М. (2017) Паркові узлісся як екотон біоценозу. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 215-216.

Х

Хайнацька, Ю. (2012) Особливості створення та використання геомоделей у Google Earth. In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Халін, В. В. (2014) Народження творчого вчителя літератури: Рецензія на монографію Ольги Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 310-313. ISSN 2076-6173

Харчишина, О. В. and Трофимчук, А. О. and Ткаченко, В. В. (2013) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 304-313. ISSN 2076-6173

Хлань, Аліна and Королюк, О. М. (2011) Деякі аспекти вивчення квадратичної функції в основній школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 80-83.

Хмара, В. В. (2011) Назви тварин (зоосемізми) у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови: лінгвокультурологічних аспект. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 378-380.

Холодніцький, Л. С. and Грищук, С. М. (2021) Гендерне виховання школярів на уроках фізичної культури. Біологічні дослідження - 2021. pp. 397-398.

Хомич, Л. О. (2015) ВІДГУК офіційного опонента про дисертацію Білошицької Тетяни Юріївни “Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Хом’як, І. В. and Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. and Демчук, Н. С. and Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. and Гарбар, Д. А. and Онищук, І. П. and Шпаковська, Л. В. and Омельчук, М. О. (2021) Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації. Екологічні науки (7). pp. 67-71. ISSN 2306-9716

Хом’як, І. В. and Мшанецька, В. В. and Костюк, В. С. and Шпаковська, Л. В. and Демчук, Н. С. and Андрійчук, Т. В. and Онищук, І. П. (2020) Оцінка екосозологічного потенціалу території за допомогою аналізу синфітоіндифікаційних моделей динаміки. Екологічні науки (6(33)). pp. 178-184. ISSN 2306-9716

Хіміч, Леся and Франовський, А. Ц. (2014) Параметричні рівняння ліній другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 137-139.

Ц

Церковна, Анастасія (2015) Образ єврейського населення Правобережної України в англійській подорожній літературі доби романтизму. Українська полоністика (12). pp. 51-59. ISSN 2220-4555

Циганюк, А. О. and Міхеєва, Г. М. (2012) Методика використання матеріалів наукових досліджень в шкільному курсі біології. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 85-88.

Цуркан, В. Г. and Найш, Н. М. and Мокроусов, С. Д. (2014) ЩОДО РОЛІ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ У ВІДНОВЛЕННІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 295-298.

Цьопкало, Н. О. and Перепелиця, Л. О. (2020) Групові технології навчання на уроках біології. Біологічні дослідження - 2020. pp. 490-491.

Ч

Чайка, Ольга and Фонарюк, О. В. (2015) Математичні поняття та їх означення у шкільному курсі математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Чайка, Ю. Ю. (2021) Репродуктивний потенціал партеногенетичного A.trapezoides та амфіміктичного A.caliginosa дощових червів родини Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae). In: Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти, 20-21 квітня 2021 р., Переяслав.

Чемерис, О. А. (2016) Означення понять у різних розділах геометрії: практичний аспект. II практично-пізнавальна інтернет-конференція "Наукова думка сучасності і майбутнього".

Чемерис, О. А. (2016) Омбілічні точки еліпсоїда. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Чемерис, О. А. (2007) Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Черепанська, Олена and Королюк, О. М. (2013) Особливості навчання математики в класах технологічного профілю. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 112-115.

Черниш, В. І. and Константиненко, Л. А. (2022) Використання цифрового вимірювального комплексу Vernier при вивченні біології у закладах середньої освіти. Innovations and prospects of world science. pp. 542-549.

Чернишенко, Л. Ю. and Корнійчук, Н. М. (2013) Стан вивчення перифітону малих річок україни та перифітону Житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2013. pp. 66-67.

Черношенко, М. Р. (2011) Сучасні підходи до визначення дискурсу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 391-392.

Чернуха, І. С. and Ляшевич, А. М. and Богуславський, О. Л. (2019) Оцінка способу життя майбутніх вчителів фізичної культури. Спортивна наука – 2019: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 71-75.

Чирков, О. С. (2015) Рецензія на монографію В. М. Назарця "Жанрові модифікації української адресованої лірики". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). p. 314. ISSN 2076-6173

Чубик, З. І. and Монастирська, С. С. (2014) ОЦІНКА СТАНУ ГРУНТІВ м. ДРОГОБИЧА МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 446-448.

Чудовська, І. А. and Романюк, Р. К. and Гульчевський, В. І. (2022) Вік як комплексний індикатор вимірювання здоров’я. Біологічні дослідження – 2022.

Ш

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 154-157. ISSN 2076-6173

Шаповал, Ірина and Королюк, О. М. (2014) Текстові задачі на сумісну роботу і планування в шкільному курсі математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 59-62.

Шатило, В. Й. and Заболотнов, В. О. and Гордійчук, С. В. and Киричук, І. М. and Богдан, О. В. and Грищук, С. М. (2021) Досвід та наукометричні показники якості підготовки магістрів спеціальності «Медсестринство». Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Житомир- Ужгород, 24 листопада 2020 р. Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань “Охорона здоров’я”.

Шатило, В. Й. and Заболотнов, В. О. and Гордійчук, С. В. and Киричук, І. М. and Грищук, С. М. and Богдан, О. В. (2020) Стратегія розвитку медсестринства в Україні на основі результатів науково-прикладних досліджень студентів магістратури Житомирського медичного інституту за період 2008-2019 рр. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». pp. 4-9.

Швачій, Н. А. (2011) Англіцизми в українській мові. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 402-404.

Шевченко, О. М. (2011) Ономастичні номінації як фактор міжкультурної комунікації (перекладацький аспект). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 412-413.

Шевчик, О. О. and Хом’як, І. В. (2017) Еколого-ценотична характеристика рослинності долини річки Случ в районі м. Новоград-Волинського. Біологічні дослідження – 2017. pp. 217-218.

Шевчук, Андрій (2015) З нестандартним підходом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 311-312. ISSN 2076-6173

Шевчук, Д. В. and Данилов, О. А. and Русак, П. С. and Рибальченко, В. Ф. and Корнійчук, Н. М. (2017) Можливості комбінованого лікування дисфункції тазових органів у дітей. Біологічні дослідження – 2017. pp. 327-328.

Шевчук, Л. М. and Мазурок, М. Ю. (2022) Малакоценози Південного Бугу в межах Хмельницької області. Science and technology: problems, prospects and innovations.

Шелюк, Ю. С. (2019) Phytoplankton development in small reservoirs. VI International Conference advances in modern phycology. pp. 97-98.

Шелюк, Ю. С. (2022) Використання структурно-функціональних характеристик фітопланктону для оцінки якості вод об’єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Дідового озера). Екологічні науки (40). pp. 33-37. ISSN 2306-9716

Шелюк, Ю. С. (2021) Ефективність використання сонячної енергії у процесах фотосинтезу фітопланктону різнотипних водних еколистем Полісся. Гідробіологічний журнал, 57 (2).

Шелюк, Ю. С. (2019) Закономірності розвитку фітопланктону водних екосистем басейнів Прип’яті і Тетерева (Україна). Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 98-101.

Шелюк, Ю. С. (2020) Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять до навчальної дисципліни «Альгологія». ЖДУ ім. І. Франка.

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості вивчення лісової рослинності здобувачами вищої освіти природничих та аграрних спеціальностей. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень - 2022 : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 30 травня 2022 р.).

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості продукційно-деструкційних процесів озер басейну р. Прип'яті. Гидробиологический журнал (58(3)). ISSN 0375-8990

Шелюк, Ю. С. (2021) Особливості продукційно-деструкційних процесів у штучно створених водних екосистемах. Гідробіологічний журнал, 57 (6).

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості формування й функціонування фітопланктону малих водосховищ. Альгологія (32(2)). pp. 152-166. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С. (2022) Оцінка складності структури фітопланктону різнотипних водних екосистем українського Полісся. Екологічні науки (4(43)). pp. 70-73. ISSN 2306-9716

Шелюк, Ю. С. (2020) Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся. Other thesis, НАН України.

Шелюк, Ю. С. (2022) Фітопланктон річкових екосистем Українського Полісся. Альгологія (32). pp. 35-52. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С. (2020) Часова динаміка фітопланктону річок басейну Припяті. матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». Том ІХ: синергія в розвитку науки та освіти, 9. pp. 262-264.

Шелюк, Ю. С. and Житова, О. П. and Жуковська, А. (2022) Особливості формування і функціонування фітопланктону малої річки Глибочок (басейн Дніпра). Нотатки сучасної біології. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С. and Криницька, М. А. and Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості формування понять з теми «Біологія людини» в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження - 2021.

Шелюк, Ю. С. and Левківська, Т. М. and Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості фформування понять з теми "Біологія рослин" в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження – 2021. pp. 438-440.

Шелюк, Ю. С. and Лисак, Г. О. (2018) Особливості використання блок-схем під час вивчення загальної біології у класах із поглибленим вивченням біології. Біологічні дослідження – 2018. pp. 431-433.

Шелюк, Ю. С. and Нехрещенюк, В. П. and Ковальчук, Л. П. (2020) Словник термінів та визначень із ботаніки (анатомії і морфології рослин). ЖДУ ім. І. Франка.

Шелюк, Ю. С. and Петрук, К. А. (2022) Особливості формування структурних показників фітопланктону в каскаді малих водосховищ (на прикладі Тетерівських (басейн Дніпра). International scientific innovations in human life.

Шелюк, Ю. С. and Трохимчук, Т. М. (2022) Багаторічна оцінка якості води р. Тетерів в межах м. Житомир. The 2nd International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (November 2-4, 2022).

Шепетько, Тетяна and Королюк, О. М. (2013) Задачі на рух в курсі математики основної школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 185-188.

Шиманська, А. Г. and Корнійчук, Н. М. (2013) Фізичні вправи як засіб формування здорового способу життя. Біологічні дослідження - 2013. pp. 273-275.

Шинкарчук, А. В. and Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали у водних екосистемах Лугинського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 189-191.

Шквир, О. Л. (2015) ВІДГУК офіційного опонента про дисертацію Білошицької Тетяни Юріївни “Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Шоробура, І. М. (2015) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора, ректора Хмельницької гумнітарно-педагогічної академії Шоробури Інни Михайлівни на дисертаційне дослідження КОНОВАЛЬЧУКА Івана Івановича «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах», подане на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Шроль, О. О. and Максименко, Ю. В. (2020) Фaунa тa eкoлoгiя жужeлиць на Пoлiссi Укрaїни. Біологічні дослідження - 2020. pp. 132-134.

Шукліна, Ю. В. and Клись, Ю. Г. and Ворошилова, Н. М. (2017) Показники системи гемостазу хворих на поліпозний риносинусит в динаміці лікування. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 277-278.

Шуренок, Н. В. (2011) Типологія стратегій і тактик маніпуляції у сучасному мовознавстві. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 424-426.

Щ

Щехорський, А. Й. (2009) Динамічні моделі беззбиткових обсягів виробництва. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць (1(13)). pp. 376-385.

Щехорський, А. Й. (2006) Моделі планових беззбиткових обсягів виробництва. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу (3(6)). pp. 186-199.

Щехорський, А. Й. and Міляр, Л. Ф. (2008) Кількісний аналіз ризику втрати валового прибутку. Вісник ЖДТУ (4(46)). pp. 260-266.

Щехорський, А. Й. and Рудківський, О. А. (2009) АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник ЖДТУ (3 (49)). pp. 203-208.

Щехорський, А. Й. and Рудківський, О. А. (2010) АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ВІСНИК ЖДТУ (2(52)). pp. 307-311.

Щехорський, А. Й. and Рудківський, О. А. (2009) Аналіз ризику втрати валового прибутку в інвестиційній діяльності підприємства. Вісник ЖДТУ. Економічні науки (1(47)). pp. 158-162.

Щока, Наталія and Дідківська, Т. В. (2013) Нестандартні задачі з математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 142-146.

Щур, Назар and Королюк, О. М. (2013) Використання wolfram|alpha в процесі навчання математики в старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 108-112.

Ю

Юрчук, Яна and Франовський, А. Ц. (2016) Використання ІКТ при вивченні геометрії у вищих педагогічних закладах освіти. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Я

Яворська, Т. Є. (2011) Вдосконалення біодинамічних характеристик відштовхування при стрибках у довжину з розбігу. Слобожанський науково-спортивний вісник (4). pp. 138-142. ISSN 1991-0177

Яворська, Т. Є. (2011) Вдосконалення кінематичних характеристик розбігу у системі підготовки спортсменів, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, 2 (12). pp. 292-297.

Яворська, Т. Є. (2009) Вдосконалення методів контролю за рівнем швидкісно-силових якостей студентів-легкоатлетів. Молода спортивна наука України, 2 (13). pp. 213-216. ISSN 978-966-2328-01-1

Яворська, Т. Є. (2010) Визначення ефективності навчально-тренувального процесу кваліфікованих стрибунів у довжину з розбігу. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту, 3 (5). pp. 171-174. ISSN 1818-9172

Яворська, Т. Є. (2009) Використання технічних засобів для вдосконалення управління спортивною підготовкою студентів, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2 (8). pp. 162-166. ISSN 2071-5285

Яворська, Т. Є. (2010) Особливості прогнозування результативності спортсменів як фактора підвищення ефективності навчально-тренувального процесу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (3). pp. 148-150. ISSN 1818-9172

Яворська, Т. Є. (2010) Програмоване управління технічною підготовкою спортсменів, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу. XIV Міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт і спорт для всіх". pp. 572-573.

Яворська, Т. Є. (2010) Факторний аналіз найінформативніших параметрів стрибунів у довжину з розбігу. Молода спортивна наука України, 1 (14). pp. 375-380. ISSN 978-966-2328-01-1

Яворська, Т. Є. (2012) Використання оздоровчо-корекційної технології в дошкільних закладах освіти. Материалы Международной научно-практичной конференции «Достижения в науке. Новые взгляды, проблемы, инновации» (2). pp. 27-30.

Яворська, Т. Є. (2012) Електроміографія як метод відбору засобів спеціальної фізичної підготовки у процесі тренування стрибунів у довжину з розбігу. Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури, спорту і здоров’я людини, 1 (16). pp. 345-348.

Яворська, Т. Є. (2012) Теоретико-методичні основи впровадження оздоровчих технологій у практику дошкільного закладу. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 206-211.

Яворська, Т. Є. and Бродецька, Н. В. (2012) Фізична культура як важливий чинник формування здорового способу життя старшокласників. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів. pp. 83-85.

Яворська, Т. Є. and Велікдус, К. В. (2012) Формування гармонійно розвиненої особистості на уроках фізичної культури учнів початкових класів засобами рухливих ігор. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів: збірник науково-методичних праць. pp. 142-145.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації для проведення курсової роботи з освітньої компоненти «Методика викладання географії» для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з освітньої компоненти «Соціальна та економічна географія України» для здобувачів вищої освіти програми Середня освіта (Географія). Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації з методики викладання географії для тестового контролю з географії Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальності 014 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Тестові завдання з освітньої компоненти «Методика навчання географії». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Формування пізнавального інтересу у майбутніх вчителів географії в процесі навчання. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 75-80.

Яковлева, В. А. and Слободенюк, К. Ю. (2021) Методика проведення практичних робіт у процесі навчання географії. Actual problems of science and practice. pp. 121-126.

Яковлева, В. А. and Червінська, О. В. (2021) Методичні прийоми проведення екскурсій. Actual problems of science and practice. pp. 121-123.

Яковійчук, О. В. and Данченко, О. О. and Шатохіна, О. В. and Дзюба, В. О. (2017) Активність ферментів антиоксидантного захисту у м’язових тканинах гусей в онтогенезі та за дії розчину вітаміну К3. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 278-279.

Яловик, В. Т. (2015) Відгук на дисертацію Печко Олександра Миколайовича «Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Янчук, О. І. (2011) Особливості фразеологічних одиниць з лексемою "чорний" (на прикладі англійської та української мов). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 439-440.

Яремчук, Н. О. and Максименко, Ю. В. (2020) Theodoxus Astrachanicus як об’єкт акваріумістики. Біологічні дослідження - 2020. pp. 139-141.

Ячник, М. Є. and Гирина, А. А. and Весельська, М. В. (2015) Роль лікувальної фізичної культури при лікуванні дисплазії кульшового суглоба у дітей. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць. pp. 220-222.

This list was generated on Fri Jan 27 07:26:31 2023 EET.