Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 272.

Є

Євченко, В. В. (2018) Some Views on the System of Modern English Adverbs. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 33-39.

І

Ілліна, О. В. (2018) Соціальна кваліметрія як наукова дисципліна. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція.

А

Амелічкіна, В. В. and Басюк, Н. А. (2018) Моральне виховання старших дошкільників засобами гри. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Андрощук, І. М. (2018) Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 13-21. ISSN 2076-6173

Андрійчук, Н. М. (2018) Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей. Житомир: Видавництво ФО-П Левковець Н.М..

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Антонов, Є. В. (2018) Створення персонажу засобами графічного редактору. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 121-126.

Апалат, Г. П. (2018) Комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю Нью-Йорк Таймс. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 6-14.

Архипчук, Р. В. (2018) Технологія соціальної адаптації соціальних сиріт в умовах соціально-реабілітаційних центрів. ЖДУ імені Івана Франка.

Ахмедов, Э. Ю. (2018) Проблемы детского чтения в истории азербайджанской педагогической мысли. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 22-27. ISSN 2076-6173

Б

Бабенко, К. Л. (2018) Методика використання інтернет-ресурсів у професійній діяльності соціальних працівників. [Experiment]

Бабич, Ю. В. and Константиненко, Л. А. (2018) Практичне заняття як форма організації навчально-виховної діяльності. Біологічні дослідження - 2018. pp. 421-422.

Баглай, О. І. (2018) Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 28-33. ISSN 2076-6173

Безуса, А. and Коновальчук, І. М. (2018) Основні принципи та шляхи перевиховання педагогічно занедбаних молодших школярів. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Блохіна, І. П. (2018) Сучасний стан управління педагогічним персоналом у закладах загальної середньої освіти на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 16-21.

Богира, О. С. (2018) Значення акмеологічного підходу в управлінні навчальним процесом у закладах загальної середньої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 21-29.

Богира, О. С. (2018) Формування управлінської культури керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 30-40.

Богомолова, М. Ю. (2018) Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 34-38. ISSN 2076-6173

Бойко, А. (2018) Правильна постава як гарант здоров’я у дітей молодшого шкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бойко, М. and Гужанова, Т. С. (2018) Формування у молодших школярів соціальної компетентності засобами учнівського самоврядування. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бондаренко, І. П. (2018) Порівняльний аналіз дошкільних навчальних закладів різних форм власності в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 46-52.

Бондаренко, Х. (2018) Етико-правове виховання молодших школярів. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бордюг, Н. С. and Алпатова, О. М. and Іщук, О. В. and Світельський, М. М. and Смаглій, В. О. (2018) The Methodology of Professional Competencies Formation for The Specialists in Environmental Monitoring on the Basis of Synergistic Pedagogics. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (23). pp. 197-201. ISSN 2080-9069

Боровик, А. and Басюк, Н. А. (2018) Формування патрiотизму молодших школярiв у контекстi виховних традицiй української педагогiки. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бринзюк, М. and Басюк, Н. А. (2018) Формування здорового способу життя підлітків: проблеми і перспективи. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Буйніч, Г. (2018) Форми та методи подолання шкідливих звичок у дітей молодшого шкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Булуй, О. and Басюк, Н. А. (2018) Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Буравський, Віталій (2018) Психологічні особливості відображення авторами в літературних творах власних стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях. [Experiment]

Буравський, О. А. (2018) Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник, 1 (1(21)). pp. 37-41. ISSN 1998-4634

Бурмакіна, Н. С. (2018) Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бурмакіна, Н. С. (2018) Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бурячок, Д. and Басюк, Н. А. (2018) Вплив фізичних вправ на збереження здорової постави. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бхіндер, Н. В. (2018) Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 39-45. ISSN 2076-6173

Білик, О. І. (2018) Реалізація темпоральних концептів у промові-згоді балотуватися. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де.

Білоус, О. and Басюк, Н. А. (2018) Шляхи та умови попередження шкільної дезадаптації учнів початкової школи. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

В

Вакалюк, Т. А. (2018) Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 46-51. ISSN 2076-6173

Васьковська, О. (2018) Теоретичні підходи до проблеми здорового способу життя сучасних українців. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Васьковська, Ю. (2018) Роль та місце казки у формуванні особистості молодшого школяра. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Ващенко, О. В. (2018) Transformations grammaticales, lexiques et sémantiques au cours de la traduction des documents du français en ukrainien liés avec les organisations internationales. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 18-24.

Вергеліс, Д. (2018) Пам'ять, її види та раціональні прийоми заучування навчального матеріалу. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Веремієнко, О. (2018) Основні психологічні причини неуспішності молодших школярів і шляхи їх подолання. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Весельська, А. Л. (2018) Когнітивний компонент у психологічній моделі розуміння музичних творів. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 11-15.

Виговська, Н. (2018) Розвиток мислення молодших школярів на уроках курсу «Я у світі». Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Власюк, Ігор (2018) Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1 (21)). pp. 66-70. ISSN 1998-4634

Власюк, А. Д. (2018) Управлінська компетентність як складова професійної кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 81-88.

Вознюк, О. В. (2018) Aggression and health: an attempt at conceptual integrating these phenomena. Technologies of intellect development, 2 (8(19)). ISSN 2223-0521

Вознюк, О. В. (2018) Universal Matrixes of Knowledge as Interdisciplinary Instruments of Scientific Research and Students' Teaching Means. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 5-12. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2018) Адаптація студента до соціально-педагогічного середовища. Типологія людини. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2018) Аналіз співробітництва і партнерства як орієнтирів концепції "Нова українська школа". Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 1. pp. 29-37.

Вознюк, О. В. (2018) Анатомия зла. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Главная загадка самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Как возможна акмеология. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Компенсирующий феномен познания как фундаментальный гносеологический постулат. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Механизмы актуализации самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Нові рубежі розвитку освіти і педагогіки. Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії навчального закладу: Збірник матеріалів інтернет-конференції. pp. 140-142.

Вознюк, О. В. (2018) Система аксиом педагогики и образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Структурированная мудрость, извлеченная из информационного океана. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Теоретичний базис акмеології. In: Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вознюк, О. В. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. and Козир, А. В. and Курлянд, З. Н. and Хоружа, Л. Л. (2018) Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Project Report. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Вознюк, О. В. and Маловицька, Л. Ф. (2018) Орхестичне виховання як музично-театралізована діяльність: пошук універсального засобу розвитку дітей та молоді. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура (7). pp. 18-24. ISSN 2413-5402

Вох, О. П. (2018) Використання графічних редакторів у конструюванні, моделюванні швейних виробів. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018. pp. 234-236.

Вікарчук, О. І. and Боцян, Т. В. and Ніколаєнко, С. М. and Калініченко, О. О. and Пойта, І. О. and Мосійчук, І. В. and Кащук, К. М. and Клімова, І. О. (2018) Збірник тез доповідей VIІІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Вікарчук, О. І. and Давидчук, М. (2018) Маркетинг послуг в сучасній економіці. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І. and Коберник, О. М. (2018) Маркетинг персоналу як фактор реалізації кадрової стратегії підприємства. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І. and Любчак, О. (2018) Розвиток мобільного маркетингу в Україні. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І. and Приведенюк, Марина (2018) Проблеми застосування система маркетингового менеджменту. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І. and Славінський, А. (2018) Ambient media як новий вид реклами. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Вікарчук, О. І. and Чупріна, С. (2018) Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Г

Гавриловська, К. П. (2018) Гендерні стереотипи як причина сімейного насилля. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 22-25.

Гавриловський, С. О. (2018) Управління науково-дослідницькою діяльністю студентів у процесі магістерської підготовки: теоретичний аспект. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 94-105.

Гайдай, І. О. (2018) Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах України (1956 р. – початок ХХІ ст.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гайдай, І. О. (2018) Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах України (1956 р. – початок ХХІ ст.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гайдей, В. П. (2018) Формування навичок іншомовного діалогічного мовлення засобами проблемних ситуацій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гапонюк, Л. М. (2018) Створення навчальних ігор засобами мови програмування Scratch. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 237-239.

Геля, С. Л. and Перепелиця, Л. О. (2018) Профільні класи біологічного спрямування у загальноосвітніх школах, ліцеях та гімназіях м. Житомира. Біологічні дослідження - 2018. pp. 426-429.

Георгієва, А. П. (2018) Теоретичні засади управління розвитком кадрового потенціалу університету. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 109-112.

Герасимчук, О. Л. (2018) Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 52-57. ISSN 2076-6173

Гирин, О. В. (2018) Challenges in automatic syntactic analysis of an english sentence. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 24-33.

Гордійчук, О. М. (2018) Значення акмеологічного підходу в управлінні розвитком дистанційної освіти у закладі вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 118-123.

Горностай, О. О. (2018) Наукові та нормативно-правові основи інноваційного менеджменту в освіті. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 124-127.

Горпинич, І. В. (2018) Створення єдиної інформаційної системи шкільної освіти на базі програмного комплексу «Курс: Школа». Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 240-241.

Гречуха, І. А. (2018) Психологічні особливості розвитку емпатії літературно обдарованих старшокласників. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 33-35.

Грибан, Г. П. (2018) Останні роки діяльності гімнастичного товариста «Сокіл» на волині під час правління радянської влади. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 15. Педагогічні науки: реалії та перспективи. pp. 42-43. ISSN 2311-5491

Грибан, Г. П. and Жуковський, Є. І. and Костюк, Ю. С. (2018) Health improvements of cadets from higher military educational institutions during kettlebell lifting activities. The Journal of Physical Education and Sport (JPES).

Грибан, Г. П. and Костюк, Ю. С. and Жуковський, Є. І. (2018) Middle school pupil movements during basketball. The Journal of Physical Education and Sport (JPES). pp. 304-309.

Грибан, Г. П. and Опанасюк, Ф. Г. and Блажиєвський, Г. В. (2018) Основи технічної підготовки студентів з футболу. [Teaching Resource]

Гривюк, О. (2018) Технології 3D сканування. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 242-245.

Григорчук, О. О. (2018) Впровадження проектних технологій в організацію діяльності закладу освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 128-131.

Гриців, В. Б. (2018) Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу як передумова до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

Гуманкова, О. С. and Кваша, Х. В. (2018) Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Нестерчук, Ю. В. (2018) Розвиток англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами інтерактивних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуменюк, Б. В. (2018) Управління впровадженням інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 147-152.

Гурський, В. В. (2018) Засоби спільної роботи над документами. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 222-226.

Д

Доманський, М. В. (2018) Опис процесу створення низькополігнальної моделі фізичної лабораторії. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 12-15.

Дончев, Ф. А. (2018) Теоретическое обоснование различий между понятиями «Трансгуманист» и «Трансчеловек». Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 40-42.

Драгунова, В. В. (2018) Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 63-67. ISSN 2076-6173

Дідківська, С. О. (2018) Використання хмарного сервісу Gmail API для автоматизації відправки електронних повідомлень. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 162-168.

Дідківська, С. О. (2018) Платформи хмарних обчислень: порівняльний аналіз. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 132-136.

Е

Ейнуллаєва, Л. Н. (2018) Інноваційні підходи в управлінні закладами вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 172-177.

Ж

Желанова, В. В (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Шквир Оксани Леонідівни „Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень”, представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Желєзний, В. В. (2018) Огляд можливостей графічного хмарного сервісу Figma.com для проектування інтерфейсів. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 176-179.

Жиляєва, Ю. М. (2018) Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентів-політологів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 68-73. ISSN 2076-6173

Жуковська, В. В. (2018) Застосування корпусних технологій у навчанні та вивченні іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 39-50.

Журавльова, Л. П. (2018) Асертивні стратегії сучасної молоді. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 45-47.

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2018) Особистісне зростання: теорія і практика. ЖДУ ім. І.Франка, Кафедра теоретичної та практичної психології.

З

Загурська, І. С. (2018) Проблема причинної зумовленості процесу самооцінювання: історичний аспект дослідження. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 47-51.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2018) Соціальна проблема: сімейне нсильство. In: ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична інтернет-конференція.

Зимовець, О. А. and Бойко, А. Р. and Гоц, Т. П. and Сарнавська, В. В. and Філімончук, В. С. (2018) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування конструктивних умінь майбутніх учителів англійської мови у початковій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Зимовець, О. А. and Бойко, М. О. and Кравець, В. С. and Ткачук, В. П. and Хаюк, А. А. (2018) Формування іншомовної лексичної компетентності учнів початкової школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Зосімович, Олена (2018) Space technology museum objects of the exhibition in Korolyov space museum (Zhytomir, Ukraine) as historical sources. Web of Scholar (3(21)). pp. 32-35. ISSN 2518-167X

Зосімович, Олена (2018) Професійний портрет помічника присяжного повіреного Житомирського окружного суду. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 61-63.

К

Каблов, А. В. (2018) Система виховної роботи зі студентами у Будівельному коледжі Житомирського національного агроекологічного університету. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 184-191.

Карасьова, О. В. (2018) Форми та методи організації самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті у період 80-х рр. ХІХ — початку ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 74-79. ISSN 2076-6173

Карпенко, Є. М. and Кльоц, К. І. (2018) Використання подкастів у процесі формування діалогічної мовленнєвої компетентності учнів початкової школи на занятті англійської мови. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2018) Використання технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. In: Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін: Монографія. Вид-во, ПП «Рута», Житомир, pp. 301-332.

Кащук, К. М. and Бондарчук, Д. (2018) Перспективи використання гнучких технологій в менеджменті. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Квас, О. В. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Пантюк Тетяни Ігорівни "Соціально-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 рр.)", представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія освіти (01 Освіта / Педагогіка). ЖДУ імені Івана Франка.

Кирильчук, І. В. (2018) Проблема розвитку навчальних здібностей в підлітковому віці. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Кириченко, В. В. (2018) Суспільна інтеграція та протистояння у межах спільної історії України та Польщі. Теорія і практика сучасної психології, 1 (1). pp. 45-51. ISSN 1813-3405

Клімова, І. О. and Дударчик, В. (2018) Спонсорство як інструмент маркетингу. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Коваль, О. П. (2018) Тайм-менеджмент керівника закладу освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 212-219.

Ковальчук, В. Б. (2018) Створення «живої теми» для Android. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 136-141.

Козолуп, М. С. (2018) Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 80-85. ISSN 2076-6173

Колеснікова, І. В. (2018) Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Колеснікова, І. В. (2018) Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коломієць, Т. В. and Литвинчук, А. І. and Можаровська, Т. В. (2018) Емпатія як чинник ціннісного ставлення до іншого у контексті міжособистісної взаємодії юнаків. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Коломієць, Т. В. and Шмиглюк, О. Г. (2018) Особливості впливу сім’ї в процесі становлення етнічної самосвідомості особистості: крос-культурний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Коляденко, С. М. (2018) Врахування соціально-психологічних особливостей студентської молоді. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Коляденко, С. М. (2018) Студентська соціальна служба як інноваційна форма підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Комогорова, М. І. and Цихмейструк, О. M. (2018) Інформаційні технології у вивченні іноземної мови у середній та вищій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Коновальчук, І. І. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Пантюк Тетяни Ігорівни "Соціально-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 рр.)", представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія освіти (01 Освіта / Педагогіка). ЖДУ імені Івана Франка.

Кордон, М. В. (2018) Символ українського героїзму До 100річчя бою під Крутами. Обласна офіційна громадсько-політична газета "Житомирщина" (6). p. 3.

Коротун, О. В. (2018) Використання хмаро орієнтованої системи дистанційного навчання Canvas у навчанні баз даних. [Teaching Resource]

Коротун, О. В. and Кривонос, О. М. (2018) Етапи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 63 (1). pp. 130-145. ISSN 2078-8184

Котлова, Л. О. (2018) Соціальні ролі особистості та її конфліктна поведінка. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 72-75.

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. (2018) Теоретичні основи вивчення копінг-стратегій подружжя в період адаптаційної кризи. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 70-72.

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Кирильчук, І. В. (2018) Методичні рекомендації з курсу "Професійна деонтологія" 1 курс. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. (2018) Формування конфліктологічної компетентності соціальних працівників. In: ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) /.

Котловий, С. А. (2018) Цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Котлярова, Т. О. (2018) Соціально-педагогічні технології розвитку відповідального материнства у дівчат-підлітків. ЖДУ імені Івана Франка.

Коцемир, К. О. (2018) Деякі аспекти упровадження веб-технологій у вищому педагогічному навчальному закладі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 158-160.

Коцемир, К. О. (2018) До проблеми використання ІКТ в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 46-50.

Краснов, Є. В. and Гуменюк, С. П. (2018) Розробка органайзера для студентів ВНЗ засобами Java. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 258-259.

Кривонос, М. П. and Кривонос, О. М. (2018) Роль презентацій в навчальному процесі. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 260-262.

Крошка, А. Ю. (2018) Векторний редактор для вивчення теми «Комп’ютерна графіка» в 6 класі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 168-171.

Крошка, А. Ю. (2018) Вплив покоління Z на сучасну українську школу. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 142-145.

Кубіцький, С. О. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Бурмакіної Наталії Сергіївни «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Кузьменко, С. В. and Кузьменко, Є. В. and Кривонос, О. М. (2018) Апаратно-обчислювальна платформа Arduino для навчання. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 263-264.

Кулаковская, О. П. (2018) Психологічні аспекти професійної зайнятості жінок, що перебувають у декретній відпустці. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 81-83.

Кучер, Т. С. (2018) Інтенсивні методи навчання іноземної мови у формуванні англомовної компетентності студентів. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Кушева, Ж. І. (2018) Психолого-акмеологічні особливості мотивації навчання студентів ЗВО. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 286-291.

Кушнір, Н. О. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Постової Світлани Анатоліївни «Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Кічук, Н. В. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Шквир Оксани Леонідівни „Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень”, представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Л

Лаврінков, І. О. (2018) Переваги використання фреймворку Django у створенні online-ресурсу для проведення конференцій. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 104-108.

Лобода, С. М. (2018) Відгук офіційного опонента про дисертацію Плиски Юрія Станіславовича «Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури вчителя в Україні і Польщі: порівняльний аналіз», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ імені Івана Франка.

Любиченко, І. М. and Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2018) Залежність величини середньодобового раціону витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae)від тривалості умов десикації. Біологічні дослідження – 2018. pp. 183-184.

Ляшенко, Д. Р. (2018) Огляд додатків для створення презентацій. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 265-266.

Лівкович, В. О. and Муж, Г. В. (2018) Біоіндикація забруднення атмосферного повітря за станом Рinus sylvestris L. Біологічні дослідження - 2018. pp. 40-42.

Лісовик, М. О. (2018) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2018) Правове регулювання діяльності споживчої кооперації у Правобережній Україні у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 21-24.

Магась-Демидас, Ю. І. (2018) Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у ІІ пол. ХІХ - на поч. ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник (1(21)). pp. 47-53. ISSN 1998-4634

Мазко, О. П. and Іванцова, Т. В. (2018) Особливості комп’ютерно-опосередкованої взаємодії в початковій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Мазко, О. П. and Хоцінська, А. С. (2018) Сутність інформаційно-цифрової компетентності учнів початкових класів. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Майстренко, Т. М. (2018) Психологічний аналіз очікувань студентів (на матеріалі курсу «Основи психологічного тренінгу»). Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 89-90.

Макарова, Н. М. (2018) Чорнушкові (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України (фауна, систематика, екологія, поширення). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Маркевич, О. В. (2018) Волинське дворянське депутатське зібрання в системі станового самоуправління. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 32-35.

Маркевич, О. В. (2018) Законодавство Російської імперії про дворянське депутатське зібрання та його реалізація у Волинській губернії першої половини ХІХ ст. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) (VI). pp. 67-70.

Марцева, Л. А. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мельник Оксани Федорівни «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Марчук, К. А. (2018) Психологічні особливості формування літературної обдарованості особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 92-95.

Мачинська, Н. І. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Бурмакіної Наталії Сергіївни «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Мелещенко, А. А. (2018) Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 86-91. ISSN 2076-6173

Мелещенко, А. А. and Аннамухаммедов, А. О. (2018) Модернізація дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» для студентів фізико-математичного факультету за допомогою інформаційних технологій. Науковий пошук молодих дослідників.

Мельник, О. (2018) Особливості самоактуалізації особистості як фактор формування політичних орієнтацій в період ранньої дорослості. [Experiment]

Мельник, О. Ф. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мельник, О. Ф. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мельниченко, Р. К. and Сорочинська, О. А. (2018) Organization of specialized training and environmental activities of students in eastern European countries. Other. “Baltija Publishing”, Latvia.

Мирончук, Н. М. (2018) Особливості змісту підготовки магістрів спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” (“Педагогіка вищої школи”) в Україні. Scientific Letters of Akademic Society of Michal Baludansky, 6 (3). pp. 99-103. ISSN 1338-9432

Мирончук, Н. М. (2018) Самомотивація як складова самоорганізації викладача у професійній діяльності. Проблеми освіти (88).

Михайлова, О. С. and Ткачова, Д. С. (2018) Лінгвістичні основи навчання аудіювання учнів початкової школи. Лінгвістичні основи навчання аудіювання учнів початкової школи.

Михайлова, О. С. and Юрченко, О. О. (2018) Характеристика компонентів змісту лексичної компетентності учнів початкової школи. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Москаленко, Т. О. (2018) Електронний освітній ресурс – невід’ємна частина інформаційно-освітнього середовища сучасної школи. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 254-256.

Москаленко, Т. О. (2018) Порівняльний аналіз підручників та електронних освітніх ресурсів. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 216-218.

Москаленко, Ю. О. (2018) Засоби реалізації додатку «Погода» під операційну систему Android. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 126-130.

Мякінченко, Ірина (2018) Тенденції релігійної мережі України (2014-2016 pp.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (26). pp. 119-125. ISSN 2411-2143

Мінгальова, Ю. І. (2018) Огляд засобів побудови ментальних карт (Mind map) для підтримки науково-дослідної діяльності студентів. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 196-200.

Мінькович, Б. A. (2018) Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 92-96. ISSN 2076-6173

Н

Назаренко, О. О. (2018) Формування культури поведінки молодших школярів засобами гуманітарних дисциплін. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Новик, В. А. (2018) Забезпечення доступу до публічної інформації. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 56-61.

Новіцька, І. В. and Колодяженська, Т. М. (2018) Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 97-102. ISSN 2076-6173

Ніконова, А. А. (2018) Дислексія як часткове порушення читання в учнів на уроках з іноземної мови. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

О

Одинцов, О. В. (2018) Оптимізація графіки в Unity 5.X. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 268-272.

Олехнович, К. В. and Пацюк, М. К. (2018) Фауна голих амеб лісових зон Житомирської області. Біологічні дослідження - 2018. pp. 139-141.

Онищук, Л. А. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Шквир Оксани Леонідівни „Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень”, представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Осипчук, А. В. (2018) WordPress: основні поняття та переваги. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 119-121.

Осипчук, А. В. (2018) Засоби CMS для створення інформаційно-довідкових систем. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 224-226.

П

Павлик, Н. П. (2018) Тенденції становлення неформальної освіти в Україні. In: ІІІ Всеукраїнська наково-практична інтернет-конференція.

Павловська, Л. Д. and Школьна, А. В. (2018) Управління забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами (на матеріалах ТОВ «МАЗІС»). ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Палько, І. М. (2018) Навчальний курс "Основи формування міжкультурної толерантності" у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція.

Палько, І. М. (2018) Характеристика критеріїв сформованості міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Пантюк, Т. І. (2018) Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 рр.). EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пантюк, Т. І. (2018) Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 рр.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пастовенський, О. В. (2018) Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 103-107. ISSN 2076-6173

Пирог, Г. В. (2018) Психологические особенности отображения процессов мышления в социальных сетях. GESJ: Education Science and Psychology (1 (47)). pp. 134-138. ISSN 1512-1801

Пирог, Г. В. and Ворожеєва, В. В. (2018) Теоретико-психологічні засади вивчення релігійної толерантності. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 116-118.

Пирог, Г. В. and Галайко, В. С. (2018) Образ демонічних сил в свідомості осіб юнацького віку. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні. pp. 93-95.

Пирог, Г. В. and Коробко, Д. (2018) Психологічні особливості професійного вибору старшокласників установ інтернатного типу. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 118-121.

Пирог, Г. В. and Марчук, К. А. (2018) Субъективное виденье студентами-психологами собственного профессионального становления. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings. pp. 44-47.

Пирог, Г. В. and Мороз, Л. О. (2018) Зв'язок життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком: теоретичні аспекти. Сучасні наукові дослідження в психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-25.

Плиска, Ю. С. (2018) Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури вчителя в Україні і Польщі: порівняльний аналіз. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Плиска, Ю. С. (2018) Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури вчителя в Україні і Польщі: порівняльний аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пойта, І. О. and Бунтова, А. (2018) Людські активи як ключовий фактор успішного бізнес-планування розвитку підприємства. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Пойта, І. О. and Волощук, А. (2018) Digital-маркетинг у банківській сфері. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Поліщук, Ю. К. (2018) Інтерфейси передачі даних. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018. pp. 219-221.

Поліщук, Ю. К. (2018) Алгоритм передачі координат ємнісного сенсорного скла. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 243-246.

Попадюк, Н. Б. (2018) Ефективність використання інтегрованого підходу для розвитку усної взаємодії молодших школярів на уроках англійської мови. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Попович, А. С. (2018) Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять iз стилістики української мови в закладах вищої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Портницька, Н. Ф. (2018) Вікова динаміка наслідування та творчості у продуктивній діяльності дошкільників. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 121-125.

Постова, С. А. (2018) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Постова, С. А. (2018) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Підгурська, В. Ю. (2018) Тренінгові форми навчання як засіб формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи : збірник наукових праць ( за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю). pp. 234-237.

Р

Рудницька, О. П. (2018) Правове регулювання робочого часу: особливості гармонізації із законодавством Європейського Союзу. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 18-21.

Рудницька, О. П. (2018) Рішення Європейського суду з прав людини в процесі гармонізації трудового законодавства України до європейських стандартів. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) (VI). pp. 70-73.

С

Савош, В. О. (2018) Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 113-117. ISSN 2076-6173

Самойленко, О. О. (2018) Відгук офіційного опонента, про дисертацію Колеснікової Ірини Василівни "Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Галузь знань: Освіта/Педагогіка. ЖДУ імені Івана Франка.

Саух, І. В. and Недірова, З. А. (2018) Організація та управління власним капіталом» (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Саух, І. В. and Османова, О. Б. (2018) Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах ПАТ КБ ПриватБанк). ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Свисюк, О. В. and Лихошвед, Н. В. (2018) Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 118-124. ISSN 2076-6173

Севастьянова, О. В. (2018) Огляд сучасних платформ для дистанційного навчання. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 98-103.

Ситняківська, С. М. (2018) Білінгвальна професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищому навчальному закладі. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Ситняківська, С. М. and Хливнюк, М. Г. (2018) Професійна підготовка фахівців з електроніки на балінгвальній основі в умовах університету. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Сога, Д. С. (2018) Використання хмарних технологій у професійній діяльності вчителя інформатики. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 250-252.

Соколюк, А. Л. (2018) Методика роботи соціального працівника з внутрішньопереміщеними особами. [Experiment]

Спірін, О. М. (2018) Відгук офіційного опонента, про дисертацію Колеснікової Ірини Василівни "Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Галузь знань: Освіта/Педагогіка. ЖДУ імені Івана Франка.

Стаднійчук, І. П. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мельник Оксани Федорівни «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Стародубець, Галина (2018) Міжнародна політика періоду завершення другої світової війни в оцінці ідеологів українського повстанського руху. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (1(21)). pp. 56-61. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2018) Тендерні стратегії більшовицької влади в умовах радянізації західних областей України та Білорусії в 1944-1946 pp. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки» (27). pp. 270-275. ISSN 2409-6806

Степушенко, О. А. (2018) Переваги використання CMS Joomla. Новітні інформаційні технології в освіті і науці. pp. 94-98.

Степушенко, О. А. (2018) Порівняльна характеристика найвідоміших CMS. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці (9). pp. 256-259.

Сухомлинська, О. В. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Пантюк Тетяни Ігорівни "Соціально-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 рр.)", представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія освіти (01 Освіта / Педагогіка). ЖДУ імені Івана Франка.

Сідлецькa, Т. В. (2018) Індивідуaлізaція прoцесу нaвчaння при нaвчaнні інoземнoї мoви: пoнятійнa хaрaктеристикa. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Сікора, Я. Б. (2018) Адаптивні моделі електронного навчання. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 271-272.

Сікора, Я. Б. (2018) Підходи до створення адаптивної системи електронного навчання. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 160-162.

Т

Танська, В. В. (2018) Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 125-129. ISSN 2076-6173

Тарасова, Ю. В. and Астахова, Л. Є. and Васільєва, Л. А. (2018) Трематодофауна ставковика великого та лунки річкової Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2018. pp. 152-154.

Тимощук, Н. М. (2018) Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 130-134. ISSN 2076-6173

Тичина, І. М. (2018) Рефлексія досвіду навчально-професійної діяльності як ресурс особистісного розвитку майбутніх психологів. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції (3). pp. 134-136.

Товщик, С. А. (2018) Модель діагностування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Товщик, С. А. (2018) Моделювання діагностики професійного зростання майбутніх соціальних педагогів. Особистісне зростання: теорія і практика.

Тітов, Ю. О. and Білявіна, Н. М. and Слободяник, М. С. and Тимошенко, М. В. and Чумак, В. В. (2018) Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібною структури. Доповіді національної академії наук України (3). pp. 104-109. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. and Полубінський, В. В. (2018) Ізовалентне заміщення атомів в шаруватій структурі титанатів Ban–4La4Тіn-1O3n (n=4–6). Вопросы химии и химической технологии (1). pp. 46-50. ISSN 0321-4095

У

Усата, О. Ю. (2018) Інструменти для проектування web mobile application. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 275-276.

Ф

Фальковська, Л. М. (2018) Конструкт «Справедливість» в умовах соціального розвитку особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 140-142.

Х

Хомутовський, О. І. (2018) Елементи робототехніки в шкільному курсі інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 139-140.

Хомутовський, О. І. (2018) Робототехніка в шкільному курсі. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 281-282.

Хорошун, О. О. (2018) Американська документальна література у сучасних лінгвістичних дослідженнях. World Science, 6 (3 (31)). pp. 27-29.

Христюк, І. В. and Сорочинська, О. А. (2018) Неврологічні розлади у дітей дошкільного віку. Біологічні дослідження – 2018. pp. 284-285.

Ч

Чайка, М. В. and Денисюк, Р. О. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. (2018) Хімічна взаємодія CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr (HCl). Вопросы химии и химической технологии (1). pp. 51-56. ISSN 0321-4095

Черкавська, М. А. (2018) Соціально-педагогічний зміст діяльності територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. ЖДУ імені Івана Франка.

Чумак, В. В. (2018) Хімера №3. Кафедра хімії.

Ш

Шанскова, Т. І. (2018) Впровадження акмеологічного підходу в управління закладами освіти в сучасних умовах реформування освітньої галузі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 174-179.

Шапран, Т. М. (2018) Ґендерні особливості домінуючих захисних механізмів у юнацькому віці. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 144-147.

Шевцова, Л. С. (2018) Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (93). pp. 135-140. ISSN 2076-6173

Шевчук, С. Ю. and Сингаївська, Н. В. and Гульчевський, В. І. (2018) Гетеротрофні джгутикові річки Уж. Біологічні дослідження – 2018. pp. 160-162.

Шендерук, О. Б. (2018) Відгук офіційного опонента дисертацію Гайдай Ірини Олегівни «Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах України (1956 р. – початок XXI ст.)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ імені Івана Франка.

Шикирава, Н. М. (2018) Емпатія як психологічна категорія. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 148-151.

Шквир, О. Л. (2018) Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шквир, О. Л. (2018) Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шкодич, Б. (2018) Психологічні фактори радикальної політичної поведінки студентів. [Experiment]

Шмиглюк, О. Г. and Коломієць, Т. В. (2018) Оcобливості впливу сім'ї в процесі становлення етнічної самосвідомості особистості: крос-культурний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 63-66.

Я

Яновська, Е. С. and Савченко, І. О. and Полонська, Я. В. and Ольховик, Л. А. and Стернік, Д. and Кичкирук, О. Ю. (2018) Сорбційні властивості щодо iонів токсичних металів сапоніту, in situ модифікованого полі[n-(4-карбоксифеніл)метакриламідом]. Український хімічний журнал, 84 (2). pp. 67-73. ISSN 0041-6045

Яшанов, С. М. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Постової Світлани Анатоліївни «Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Ящук, І. П. (2018) Відгук офіційного опонента дисертацію Гайдай Ірини Олегівни «Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах України (1956 р. – початок XXI ст.)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Sat Jun 23 16:19:43 2018 EEST.