Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 190.

Є

Євченко, В. В. (2017) American English in the Sociolinguistic Contexts. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

А

Алексеєва, М. (2017) Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Антонюк, Ю. Р. (2017) Компаративний аналіз системи управління дошкільними навчальними закладами в Польщі та Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний менеджмент у закладах освіти", 1. pp. 14-25.

Б

Баб'як, А. (2017) Естетичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Баранчук, І. (2017) Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Бардакова, І. (2017) Технологія проектування на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Безсмертна, В. І. (2017) Досвід діяльності керівників центрів ґендерної освіти при вищих навчальних закладах України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 38-43.

Бойко, А. (2017) Виховне значення казок у моральному вихованні молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Бродацький, М. М. and Перепелиця, Л. О. (2017) Вміст іонів CD2+ у поверхневих водах малих річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 111-112.

В

Василенко, О. М. (2017) Вплив трематодної інвазії на швидкість добової продукції екскрементів ставковиків. Біологічні дослідження – 2017. pp. 57-59.

Василюк, І. and Коновальчук, І. М. (2017) Естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Власюк, Ігор (2017) Відносини між владою та селянством на Волині в роки НЕПу. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1(17)). pp. 15-20. ISSN 1998-4634

Вознюк, О. В. (2017) Аксиоматика здоровья: монография. Other. Рута-Волинь, Житомир.

Войненко, Катерина (2017) Аналіз підручників «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Г

Гайдай, І. (2017) Усна народна творчість як засіб морального виховання учнів молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гарбар, О. В. and Межжерін, С. В. and Костюк, В. С. (2017) Морфологічна мінливість та статевий диморфізм довгопалих раків з водойм басейну р. Прип’ять. Біологічні дослідження – 2017. pp. 62-64.

Гвоздієвський, Є. Є. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. (2017) Травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe і CdхHg1-хTe водними розчинами HNO3 – НІ – гліцерин. Фізика і хімія твердого тіла, 18 (1). pp. 117-121. ISSN 1729-4428

Геля, С. Л. and Костюк, В. С. (2017) Вплив різних концентрацій NaCL на реакції поведінки річкових раків роду Astacus. Біологічні дослідження – 2017. pp. 64-65.

Герасименко, Л. (2017) Виховання культури поведінки молодших школярів засобами народної педагогіки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гергуль, С. М. (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук на дисертацію Шарненкової Тетяни Олександрівни "Організація самоосвіти вчителя у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Гирин, О. В. (2017) Автоматичний синтаксичний аналіз англійської мови: застосування та перспективи. ЖДУ ім. І.Франка.

Горик-Чубатюк, М. О. and Добровольська, О. М. (2017) Фінансовий контролінг як ефективний інструмент в менеджменті. Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». (22).

Горпинич, В. В. (2017) Створення сайту бібліотеки внз засобами фреймворку Laravel. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 234-236.

Грабар, А. and Коновальчук, І. М. (2017) Особливості патріотичного виховання молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Грибан, Г. П. (2017) Діяльність гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині в 20-ті роки ХХ століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 15. Педагогічні науки: реалії та перспективи (3К(84)). pp. 139-143. ISSN 2311-5491

Грибан, Г. П. (2017) Діяльність гімнастичного товариства «Сокіл» у Волинській губернії після жовтневого перевороту. Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 18–19 квітня 2017 року. pp. 239-247.

Грибан, Г. П. and Плотіцин, К. В. (2017) Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини. Біологічні дослідження – 2017. pp. 412-413.

Грибан, Г. П. and Сметанникова, Т. В. (2017) Сучасний спорт і екологія навколишнього середовища. Біологічні дослідження – 2017. pp. 413-415.

Гришко, А. В. (2017) Використання фреймворку Yii2 для розробки автоматизованої системи збору даних. [Experiment]

Грубчак, І. І. (2017) Управління ДНЗ на засадах акмеологічного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 147-152.

Гуменюк, Ганна and Коновальчук, І. М. (2017) Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гуральчук, Д. Ю. (2017) Теоретичні засади реалізації хмарної технології в управлінський процес дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 153-157.

Гуральчук, Д. Ю. (2017) Управління розвитком дошкільного навчального закладу в контексті модернізації освітнього простору. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 158-164.

Гурманчук, Д. and Коновальчук, І. М. (2017) Виховання шанобливого ставлення дітей до батьків. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Д

Дейнеко, Віра (2017) Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дем’янчук, А. (2017) Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Денисюк, О. (2017) Формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Добровольська, О. М. and Саух, І. В. (2017) Фінансовий контролінг, як ефективний інструмент в менеджменті (на матеріалах ТОВ Житомиртепломаш). ЖДУ ім. І.Франка.

Довбаш, А. and Басюк, Н. А. (2017) Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дорош, Світлана and Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масової інформації на формування здорового способу життя молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дранговська, В. В. (2017) Управлінська компетентність вчителя початкових класів як наукова проблема. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 181-187.

Ж

Жуковська, В. В. (2017) Морфологічні та семантичні особливості суб’єктного компоненту англійської абсолютної конструкції. Матеріали онлайн конференції "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури" (8‑12 лютого 2017 р.).

Жуковський, С. С. (2017) Етапи розв’язування задач під час учнівської олімпіади з інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 253-255.

З

Заруцька, І. О. and Луференко, Л. Ю. (2017) Оцінка ефективності форм організації праці та їх удосконалення (на матеріалах "ТОВ Первоцвіт-фарм"). ЖДУ ім. І.Франка.

Захарчук, В. С. (2017) Технології розробки відео додатка для ОС Android. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 230-232.

Зосімович, Олена and Щербакова, Н. М. (2017) Історичний зміст матеріалів фондової колекції Музею космонавтики ім. С. П. Корольова. Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension (119). pp. 21-24. ISSN 2308-5258

Зімірович, Катерина (2017) Гра як засіб формування особистості. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Зінчук, Катерина and Басюк, Н. А. (2017) Гра як засіб формування особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

К

Казмірчук, Ольга and Басюк, Н. А. (2017) Формування здорового способу життя молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Казьмерчук, А. В. (2017) Формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. Other thesis, Житомирський державний університет.

Казьмерчук, А. В. (2017) Формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. PhD thesis, Житомирський державний університет.

Кальніцька, О. and Басюк, Н. А. (2017) Формування культури поведінки молодших школярів засобами гуманітарних дисциплін. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Касянюк, О. (2017) Роль та місце казки у формуванні особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Катеренчук, А. (2017) Форми і методи морального виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Качківська, О. В. and Гарбар, О. В. (2017) Генетична структура популяцій Lumbricus Terrestris (Linnaeus, 1758) лісостепової зони. Біологічні дослідження – 2017. p. 82.

Качуровська, Я. (2017) Українська народна казка як засіб морального виховання молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кириченко, В. В. (2017) Психологическая безопасность личности в современной информационной среде. GESJ: Education Science and Psychology (1 (43)). pp. 34-38. ISSN 1512-1801

Козлова, М. (2017) Формування основ самоврядування в учнів початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Коляденко, С. М. (2017) Врахування психологічних особливостей студентської молоді у процесі виховання. Соціально-правові та організаційно-управлінські аспекти роботи працівників соціальної й освітньої сфер з різними суб’єктами сучасного соціуму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Харків-Куряж (15 грудня 2017р.). pp. 34-37.

Комаренко, В. В. (2017) Вживання маркерів применшення категоричності висловлення як засобів соціолінгвістичної ідентифікації мовця в академічному дискурсі: кількісний аспект. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Комашевська, С. and Басюк, Н. А. (2017) В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості. В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості.

Кордон, М. В. (2017) Українська революція 1917-1921 років: перемоги, поразки, уроки. Обласна громадсько-політична газета "Житомирщина". p. 9.

Корево, Н. І. and Гандзюра, В. П. (2017) Особливості продукційно-енергетичного підходу в еколого-токсикологічних експериментах на рибах. Біологічні дослідження – 2017. pp. 84-86.

Коротун, О. В. (2017) Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання систем управління навчанням. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 165-169.

Котловий, С. А. (2017) Технології соціально-педагогічної роботи в територіальній громаді. In: «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові», Грузія.

Коцюба, І. Ю. (2017) Значення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» у формуванні професійних якостей майбутніх психологів. Біологічні дослідження – 2017. pp. 238-239.

Кравець, Валерія and Гужанова, Т. С. (2017) Народні звичаї та обряди як засіб формування національної самосвідомості учнів початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кравець, О. Є. (2017) Использование материальных и нематериальных форм представления учебной информации преподавателем вуза на занятиях иностранного языка. Современные тенденции развития науки и технологий. pp. 66-71. ISSN 2413-0869

Кравець, О. Є. and Свириденко, І. М. (2017) Технологія розвитку культури публічного виступу студентів немовних факультетів іноземною мовою на професійну тематику. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 29-33. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Кривонос, О. М. (2017) Платформа Andruino. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 219-221.

Крук, А. З. and Крук, М. З. (2017) Проблема здоров’я студентської молоді. Біологічні дослідження – 2017. pp. 415-416.

Крук, М. З. and Безсмертний, Р. В. (2017) Індекс фізичного розвитку студентів ЖДУ імені І. Франка. Біологічні дослідження – 2017. pp. 416-418.

Крук, М. З. and Гулий, О. О. (2017) Контроль розвитку гнучкості у спортивному плаванні. Біологічні дослідження – 2017. pp. 418-419.

Крук, М. З. and Карпенко, О. С. (2017) Адаптаційний потенціал серцево-судинної системи організму студентів. Біологічні дослідження – 2017. pp. 420-421.

Кузьменко, О. Ю. (2017) Тлумачення поняття "репрезентація" у світлі гуманітарних наук. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Кузьменко, С. В. (2017) Практична реалізація проекту світлодіодного куба на базі платформи Arduino Nano 3.0. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 38-40.

Кукелко, В. (2017) Соціальний розвиток учнів початкових класів у групах подовженого дня сучасної школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кукса, С. В. and Сейко, Н. А. (2017) Реaлiзaцiя зacoбiв теaтрaльнoгo миcтецтвa у прoфеciйнiй дiяльнocтi coцiaльнoгo педaгoгa ЗНЗ. [Experiment]

Куліковська, О. В. (2017) Розробка студентського сайту фізико-математичного факультету засобами Django Framework. [Experiment]

Кучер, Т. (2017) Формування культури поведінки молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Куширець, О. Ю. (2017) Сутнісно-змістова характеристика професійно-значимих якостей сучасного керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 10-16.

Л

Ланчук, Г. І. and Сейко, Н. А. (2017) Молодіжна мода як чинник соціалізації дітей підліткового віку в умовах ЗНЗ. [Experiment]

Левченко, М. (2017) Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках «Я у світі» шляхом застосування сучасних інтерактивних технологій. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Левченко, Юлія and Басюк, Н. А. (2017) Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лозко, О. В. (2017) Використання прислів’їв та приказок на уроках французької мови як метод інтенсивного вивчення іноземної мови. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Лойко, Олександра (2017) Формування пізнавальної активності учнів молодшого шкільного віку на уроках «Я у світі» шляхом застосування інноваційних технологій. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лук’янчук, М. (2017) Психолого-педагогічні аспекти виховання екологічної культури молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лісевич, О. І. (2017) Особливості формування управлінських компетенцій у підготовці майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 16-20.

М

Макарчук, О. В. and Хом’як, І. В. (2017) Порівняння термодинамічної та структурної ентропії в автогенних сукцесіях Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 203-204.

Малиношевський, Р. В. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Світельської-Дірко Світлани Володимирівни «Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Малинівська, Л. І. (2017) Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Цивільний захист» у ВНЗ. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців Одеса, 23-24 березня 2017 р. 2017. pp. 204-208.

Марущак, О. М. (2017) Текстотворчі завдання дитячих часописів у контексті фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару). pp. 127-133.

Марущак, О. М. (2017) Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами дитячої періодики. [Teaching Resource]

Матушевська, Н. В. (2017) Аналіз кореляції понять "концепт", "поняття" та "значення". Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Матійчук, К. Д. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Шендерук Олени Борисівни «Проблема розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Мацапура, Т. В. (2017) Профільне навчання старшокласників як інноваційна технологія управління навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 63-69.

Мельничук, Ю. (2017) Творчий характер діяльності вчителя початкових класів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Мисько, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив обсихання і трематодної інвазії на фізико-хімічні показникигемолімфи Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae). Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Мосійчук, І. В. (2017) Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення. Other. О.О. Євенок, ЖИТОМИР.

Мошківська, Р. Р. (2017) Формування управлінської компетентності у керівників ЗНЗ у процесі професійної діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 86-90.

Муляр, П. А. (2017) Створення сайту періодичного видання на базі технології WordPress. [Experiment]

Мулярчук, І. М. (2017) Get-passive у парадигмі англійського дієслова: структурно-функціональний аспект. ЖДУ ім. І.Франка.

Мілярчук, Н. (2017) Народна казка як засіб морального виховання молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Місечко, О. Є. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Шендерук Олени Борисівни «Проблема розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Міхеєва, Г. М. and Фаріон, І. І. (2017) Методика використання кімнатних рослин в процесі вивчення біології. Біологічні дослідження – 2017. pp. 435-436.

Н

Назаревич, І. С. (2017) Інноваційний підхід в управлінні дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 91-95.

Найдьонов, М. І. and Найдьонова, Л. А. (2017) Концептуалізація рівнів відбиття реальності у відповідністі до професійної рамки кваліфікацій: груп-рефлексивний підхід. Психологія особистості професіонала. ISSN 978-966-664-408-3

Наконечна, О. (2017) Виховне значення фольклорних творів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Аня (2017) Проблемы русского литературного языка в конце ХХ века. [Teaching Resource]

Нестеренко, А. and Басюк, Н. А. (2017) Формування життєво важливих компетентностей молодших школярів засобами проектної діяльності. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Нехрещенюк, В. П. and Константиненко, Л. А. (2017) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій р. Деревички (Хмельницька область). Біологічні дослідження – 2017. pp. 133-135.

Нитута, К. О. (2017) Атестація як оцінювання ефективності управління дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 96-100.

Новодон, Т. О. (2017) Самоменеджмент керiвника навчального закладу як складова органiзацiйної культури. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 101-105.

О

Одуд, О. А. (2017) Розвиток інформаційно-аналітичних умінь доктора філософії як складової його ІК-компетентності. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 260-262.

Оляновська, В. (2017) Упровадження ідей м. монтессорі на уроках «Я у світі» у початковій школі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Омельченко, М. В. (2017) Сучасний англомовний академічний промодискурс: лінгвокомунікативний аспект. ЖДУ ім. І.Франка.

Опанчук, Т. О. (2017) Гендерні відмінності в уявленнях про кохання осіб юнацького віку. Гендерні студії в сучасній Україні: Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 року): зб. наук. ст.. pp. 63-67.

Осадченко, Т. М. (2017) Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи. PhD thesis, Житомирський державний університет.

Осадченко, Т. М. (2017) Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи. Other thesis, Житомирський державний університет.

П

Павленко, В. В. (2017) Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 89-94.

Парійчук, І. (2017) Розвиток пізнавальної активності в учнів початкових класів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Пацюк, М. К. and Верніцький, В. Ю. (2017) Нові знахідки голих амеб у водоймах Сумської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 95-96.

Пашкевич, І. and Басюк, Н. А. (2017) Роль самовиховання у формуванні особистості майбутнього вчителя. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Першко, І. О. (2017) Особливості каріології представників роду Fagotiа (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 96-97.

Пешик, Г. С. and Астахова, Л. Є. (2017) Різноманіття та стан деревних насаджень на вулицях Небесної Сотні та Святослава Ріхтера міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 204-207.

Пилипчук, Н. (2017) Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у педагогіці співробітництва Ш.О. Амонашвілі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Поліщук, І. Я. and Яворська, Т. Є. (2017) Удосконалення спортивної підготовки волейболістів групи підвищення спортивної майстерності. ЖДУ імені Івана Франка.

Поліщук, Ю. К. (2017) Алгоритм для виведення чисел на семисигментному індикаторі. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 44-47.

Р

Рехнер, Т. С. and Муж, Г. В. (2017) Видовий склад та фітосанітарний стан деревних насаджень вулиці Сергія Параджанова м. Житомир. Біологічні дослідження – 2017. pp. 207-210.

Рожнова, Т. Є. (2017) Значення інноваційного менеджменту в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 139-143.

Руденька, Т. М. (2017) Формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Руденька, Т. М. (2017) Формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

С

Саварин, П. В. (2017) Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Саварин, П. В. (2017) Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Савчук, І. І. (2017) Сприйняття країн Заходу британцями: лінгвокультурний вимір. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Самчик, Д. Р. and Гарбар, О. В. and Хом’як, І. В. (2017) Методи характеристики стану синантропних рослинних угруповань міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 212-214.

Світельська-Дірко, С. В. (2017) Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Світельська-Дірко, С. В. (2017) Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сидоренко, В. (2017) Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі» початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сидоренко, Т. О. (2017) Розробка програмного забезпечення ігрового типу засобами Unreal Technology. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 236-238.

Сидорчук, Д. (2017) Інноваційнийпідхід до навчання на уроках “Я у світі”. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сиротенко, Ю. and Гужанова, Т. С. (2017) Формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Слюсар, В. М. (2017) "Божественне" насилля як складова соціального насилля. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (2). pp. 97-102. ISSN ISSN 2077-1800

Слюсар, В. М. (2017) "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у процесі соціальних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (118). pp. 278-282. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2017) Провокація як інструмент «міфічного» насилля. Актуальні проблеми філософії та соціології (15). pp. 125-128. ISSN 2410-3071

Соловйова, Л. Ф. (2017) Семантичні характеристики атрибутів оцінки у сучасній англійській мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Солом'янчук, Д. М. (2017) Теоретичні аспекти особливостей управління декана історичного факультету ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 176-180.

Сорочинська, О. А. (2017) Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сорочинська, О. А. (2017) Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Степанюк, А. and Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масовї інформації на формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Суворова, Людмила (2017) Концепт смерті в малій прозі раннього українського модернізму: архетипно-міфологічна і філософська інтерпретація. Other thesis, Національна академія наук України.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 262-264.

Сірик, І. and Гужанова, Т. С. (2017) Сенсорне виховання дітей у процесі розвитку мовлення. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Т

Тимошенко, Н. С. (2017) Структурна організація заперечних маркерів в імперативних реченнях ранньоновоанглійської мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Тимчук, Ю. О. and Саух, І. В. (2017) Управління маркетинговою політикою комунікацій. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» Виконала Науковий керівник.

Тищенко, О. В. (2017) Суб’єктивна модальність політичного дискурсу (на матеріалі сучасних англомовних ЗМІ). ЖДУ ім. І.Франка.

Тітов, Ю. О. and Білявина, Н. М. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2017) Особливості будови міжблочної границі в шаруватій структурі сполук типу AnBn−1O3n. Доповіді національної академії наук України (3). pp. 70-77. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Кузьмін, Р. М. and Краєвська, Я. А. and Чумак, В. В. (2017) Діелектричні та електропровідні властивості сполук типу АІІLnnBIIInO3n+1 (АІІ = Sr, Ba, Ln = La, Eu, BIII = Sc, In, n = 1, 2) з шаруватою структурою. Доповіді національної академії наук України (1). pp. 74-81. ISSN 1025-6415

У

Уваєва, О. І. and Кравчук, О. О. (2017) Особливості функціонування печінки у людей різної статі Житомирського регіону. Біологічні дослідження – 2017. pp. 244-246.

Уваєва, О. І. and Михайлова, Ю. В. (2017) Определение индивидуального возраста у моллюсков. Біологічні дослідження – 2017. pp. 103-104.

Умінська, А. П. (2017) Формування рефлексивної культури майбутнього вчителя іноземної мови в процесі професійної підготовки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Умінська, А. П. (2017) Формування рефлексивної культури майбутнього вчителя іноземної мови в процесі професійної підготовки. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ф

Федяєва, В. Л. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертацію Світельської-Дірко Світлани Володимирівни «Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Фомюк, Ж. and Басюк, Н. А. (2017) Здоров’язберігаюче середовище початкової школи як передумова збереження та зміцнення здоров’я. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Фурса, О. О. (2017) Відгук офіційного оппонента на дисертацію Руденької Тетяни Миколаївни «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Х

Харченко, В. (2017) Використання інтерактивних технологій у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (на матеріалі курсу «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»). Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Хом'як, Д. І. (2017) Переваги динамічної побудови веб-сторінок при розробці сайту навчального закладу на стороні сервера. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 187-189.

Ц

Цюник, Г. М. (2017) Абревіація як один з основних засобів словотворення у сучасній французькій мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Ч

Чайківська, А. В. (2017) Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини (на матеріалі англійської та французької мов). ЖДУ ім. І.Франка.

Черниш, О. А. (2017) Специфіка медіажанру "слово редактора" сучасних англомовних жіночих глянцевих журналів. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Чернуха, І. С. and Решетнік, Є. М. and Весельський, С. П. (2017) Вплив флутаміду на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми ветеринарної медицини». pp. 92-93.

Чечет, В. (2017) Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Чихурський, А. С. (2017) Відгук офіційного оппонента на дисертацію Руденької Тетяни Миколаївни «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Ш

Шарненкова, Т. О. (2017) Організація самоосвіти вчителя у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ –перша третина ХХ ст.). Other thesis, Житомирський державний університет.

Шарненкова, Т. О. (2017) Організація самоосвіти вчителя у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ –перша третина ХХ ст.). PhD thesis, Житомирський державний університет.

Шафран, Н. В. (2017) Управління мотивацією педагогічних працівників до інноваційної діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 235-239.

Шваб, К. (2017) Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках «Я у світі» у початковій школі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Шевчик, О. О. and Хом’як, І. В. (2017) Еколого-ценотична характеристика рослинності долини річки Случ в районі м. Новоград-Волинського. Біологічні дослідження – 2017. pp. 217-218.

Шевчук, О. Ю. (2017) Теоретичні аспекти інформатизації управління діяльністю педагогічних працівників ДНЗ на засадах інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 240-244.

Шендерук, О. Б. (2017) Проблема розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI століття). PhD thesis, Житомирський державний університет.

Шендерук, О. Б. (2017) Проблема розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI століття). Other thesis, Житомирський державний університет.

Шиманська, А. С. (2017) Стимулювання професійної діяльності вчителя у роботі керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 257-262.

Шкабара, В. С. (2017) Розробка веб-сторінок з використанням фреймворку Bootstrap. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 189-191.

Шкуринська, Л. А. (2017) Теоретичні аспекти управління науково-дослідною дiяльнiстю школярів у загальноосвiтнiх навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 263-269.

Щ

Щерба, Н. С. (2017) Використання віртуальних навчальних середовищ Edmodo та Easygenerator у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Я

Яковчук, М. В. (2017) Функціонування for-to-infinitive в давньоанглійській мові. ЖДУ ім. І.Франка.

Яремчук, О. С. and Яворська, Т. Є. (2017) Вплив занять з пауерліфтингу на фізичний розвиток школярів старшого віку. ЖДУ імені Івана Франка.

Яремчук, О. С. and Яворська, Т. Є. (2017) Вплив занять із пауерліфтингу на фізичний розвиток школярів старшого віку. ЖДУ імені Івана Франка.

Яценко, О. І. (2017) ІКТ-компетентність вчителя початкової школи як складова його професійної діяльності. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 215-217.

Ящук, І. П. (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук на дисертацію Шарненкової Тетяни Олександрівни "Організація самоосвіти вчителя у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Sun Apr 30 15:01:37 2017 EEST.